Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická a Enviros, s.r.o. Sborník prezentací z workshopu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická a Enviros, s.r.o. Sborník prezentací z workshopu"

Transkript

1 Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická a Enviros, s.r.o. Sborník prezentací z workshopu Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny technické, environmentální a ekonomické aspekty spalování biomasy Datum konání: 6. srpna 2008 Místo konání: Budova Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, Univerzitní 26, velká zasedací místnost děkanátu FEL, EU 219 Akce byla společným 2. pracovním workshopem v rámci projektu Bio-E Bioenergetika a biopaliva 2008 a 1. národním seminářem v rámci projektu COFITECK. Bio-E Bioenergetika a biopaliva 2008 Projekt Bio-E - Bioenergetika a biopaliva 2008 je podpořen z Fondu Zelené energie Skupiny ČEZ Projekt COFITECK je financován Evropskou Komisí v rámci 6. Rámcového programu pro vědu a výzkum

2 Program akce: 10:00-10:15 Zahájení (Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc, děkan elektrotechnické fakulty ZČU Plzeň, Prof. Ing.Jan Mühlbacher, CSc., Mgr.Eduard Ščerba, Ph.D., FEL ZČU Plzeň) 10:15-10:45 Představení projektu COFITECK, kontext a současný stav a perspektivy spoluspalování biomasy v ČR a EU Ing. Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Praha) 10:45-11:15 Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v elektrárnách ČEZ Ing. Milan Andrejkovič, elektrárny ČEZ, a. s., Tisová, Hodonín a Poříčí 11:15-11:45 Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v Plzeňské teplárenské a.s. Ing. Holoubek, technický ředitel, Plzeňská teplárenská, a.s. 11:45-12:15 Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v Teplárně Písek, a.s. Ing. František Sýkora, ředitel; Ing. František Meloun, Teplárna Písek, a.s. 12:15-12:40 Přestávka na občerstvení 12:45-13:00 Prohlídka instalace obnovitelných zdrojů energie v budovš FEL ZČU Plzeň 13:00-13:30 Ekonomika využívání obnovitelných zdrojů energie Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc., ZČU Plzeň 13:30-14:00 Analýza potenciálu biomasy v Plzeňském kraji Ing. Bc. Kamila Havlíčková, Ph.D., VUKOZ,v.v.i. Průhonice 14:00-15:00 Diskuse Příspěvky dodatečně zařazené do sborníku: Dlouhodobé zkušenosti a perspektivy spalování a energetického využití biomasy ve Skupině ČEZ Ing. František Vaněk, ČEZ, a.s.; Ing. Adam Moravec ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Zkušenosti se spalováním biomasy ve ŠKO- ENERGO, s.r.o. Mladá Boleslav, Ing. Jiří Mrkus, ŠKO- ENERGO, s.r.o. Mladá Boleslav

3 Kontext, současný stav a perspektivy spoluspalování biomasy v ČR a EU Jaroslav Jakubes, ENVIROS Workshop Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny technické, environmentální a ekonomické aspekty spalování biomasy Plzeň, 6. srpna 2008 Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Obsah prezentace Představení projektu COFITECK Politický a legislativní kontext pro využívání biomasy v ČR a EU Současný stav využívání biomasy v ČR Spoluspalování biomasy v ČR historie a současnost Klíčové problémy při spoluspalování biomasy Závěry Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

4 Projekt COFITECK - představení Projekt podpořený v rámci 6. Rámcového programu EU Řešen v období 08/ /2009 Řešitelé: Ecofys Polska (PL), IChPW (PL), TGPE (PL), TU Clausthal (DE), ENVIROS (CZ), ENERO (RO), Stockholm Environment Institute (EE), Ekodoma (LV), LEI (LT) Cíl: přispět k optimálnímu rozvoji spoluspalování v nových členských zemích EU prostřednictvím podpory a šíření stávajících znalostí o spoluspalování v energetice, zejména s důrazem na: nová a ekonomicky proveditelná technologickářešení pro spoluspalování biomasy a uhlí dodavatelský řetězec biomasy (lokální potenciál biomasy, logistika, organizace trhu s biomasou atd.) Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Projekt COFITECK - výstupy Výstupy projektu: 2 Přehledové studie - technologie spoluspalování + možnosti dodávek biomasy (AJ) 6 newsletterů (AJ + ČJ) 2 pracovní semináře (1. - tento, 2. -říjen/listopad Praha, konference Biomasa a bioplyn), Zpráva o spoluspalování založená na výsledcích projektu (AJ) Zpráva o budoucích výzkumných otázkách (AJ) Propagační brožura o spoluspalování (AJ + ČJ) Články v odborných časopisech Mezinárodní konference uzavírající projekt Web projektu: Bude zde ke stažení sborník ze semináře!! Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

5 Kontext podpora využívání OZE v EU Politické závazky měnící se přístup k energetice liberalizace trhu, ochrana klimatu, energetická bezpečnost a soběstačnost, podpora zaměstnanosti Směrnice 2001/77/EC pro ČR závazek 8% podíl OZE-E VČR byly přijaty nezbytné změny v novele energetického zákona, přijaté zákonem č. 670/2004 Sb., v novele zákona o hospodaření energií, přijaté zákonemč. 177/2006 Sb. a zejména přijetím zákonač. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE Ze současného pohledu není reálné jeho dosažení závazku podílu 8% OZE-E v r (ale ani řada dalších zemí EU ho nedosáhne) Chybí systémová podpora pro teplo z OZE pouze dotační podpora pro vybrané projekty z fondů EU není motivace využívat ve vyšší míře biomasu pro výrobu tepla Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Kontext Akční plán pro biomasu 12/ Evropská Komise přijala Akční plán pro biomasu. Cíl - do roku 2010 zdvojnásobit využití biomasy v energetickém mixu EU. Plán uvádí 31 způsobů podpory biomasy, a to v oblasti vytápění a chlazení, výroby elektřiny a dopravy (biopaliva). Podíl pevných paliv v energetickém mixu EU by měl poklesnout z 80% na 75% a mělo by dojít ke snížení importu ropy o 8%, emise skleníkových plynů by se měly snížit o 209 mil. tun za rok a mělo by dojít k vytvoření až pracovních míst v zemědělství a lesnictví. Novely energetického zákona a zákona o hospodaření energií již obsahují mnohé prvky uvedené v analyzovaných dokumentech Ministerstvo zemědělství projednává návrh Akčního plánu pro biomasu, kterým bude harmonizace dovršena Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

6 Kontext Klimaticko energetický balíček EU (1) 01/ EK předložila environmentálně - energetický balíček, který je další částí rozpracování Energetické politiky pro Evropu do návrhu realizačních dokumentů v oblasti užití OZE, obchodování s emisemi a zejména úsilím a snížení hrozících změn klimatu Součástí je návrh Směrnice pro podporu OZE: závazný cíl pro EU dosáhnout do roku 2020 podíl 20% OZE ve finální spotřebě energie ČR - nižší cíl, odpovídající více možnostem - 13 % - zdvojnásobení podílu OZE oproti současné úrovni společný rámec pro podporu energie z OZE povinné cíle, pokud jde o celkový podíl energie z OZE na spotřebě energie a podíl energie z OZE v dopravě pravidla týkající se záruk původu, správních postupů a připojení do elektrizační soustavy s ohledem na energii z obnovitelných zdrojů kritéria udržitelnosti z hlediska životního prostředí pro biopaliva Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Kontext Klimaticko energetický balíček EU (2) Návrh novely Směrnice o obchodování s emisemi: velmi podstatná změna, která má stanovit pravidla systému ETS na období přechod od bezplatného přidělování povolenek na jejich nákup a obchodování s nimi na burze, na postupné snižování celkového objemu povolenek, na přidělování povolenek přímo Komisí podle jednotných pravidel a ve zpřísnění měření a vykazování emisí Cílem je docílit snížení celkových emisí skleníkových plynů EU do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990 Největší dopad na energetické společnosti rovnou aukční systém Bouřlivá diskuse - kompromisní verze by mohla být dohodnuta do koce roku 2008 a vlastní směrnice přijata v roce Její působnost by byla od roku 2012, takže státy a podniky budou mít přiměřený čas na přípravu Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

7 ČR bilance primárních energetických zdrojů 2006 ropa a ropné produkty 20,3% zemní plyn a ostatní plynná paliva 16,9% jaderná energie 14,4% Pevná biomasa 3,4% pevná biomasa - domácnosti 2,1% pevná biomasa - ostatní 1,3% OZE 4,2% biodegradabilní odpad 0,14% bioplyn 0,14% velké vodní elektrárny >10 MW 0,3% malé vodní elektrárny <10 MW 0,18% uhlí a koks 44,3% ostatní OZE 0,1% Zdroj: ČSÚ, MPO Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 ČR výroba elektřiny z OZE 2006 (2007) Pevná biomasa celkem 20,8% Bioplyn celkem 5,0% Biodegradabilní odpad 0,3% Vítr (> 100 kw) 1,4% Výroba elektřiny z OZE: GWh (2006) GWh (2007) Solární fotovoltaika 0,02% MVE < 1 MW 9,5% Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny: 4,9% (2006) 3,9% (2007) Indikativní cíl pro 2010: 8% Velké VE > 10 MW 45,1% Zdroj: ČSÚ, MPO MVE 1-10 MW 17,9% Výroba tepla z OZE: 92% z pevné biomasy (!) Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

8 Výroba elektřiny z biomasy Od roku 2004 podstatný nárůst využití biomasy pro výrobu elektřiny zejména díky spoluspalování Dnes více než 50% elektřiny ze spoluspalování energetické společnosti, průmysl Důležitá role průmyslu výroba papíru a celulózy, zpracování dřeva využití vlastního odpadu Teplárenství: cca 40 malých a středních zdrojů CZT na biomasu, některé v teplárenském režimu (parní cyklus, ORC); velké teplárny - spoluspalování Elektřina z biomasy: GWh GWh GWh sláma, zem. odpad, energ. rostliny 11% sulfátové výluhy 49% pelety 3% dřevo a dřevvní odpad 37% Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Podpora výroby elektřiny z biomasy Zákon o OZE 180/2005 Sb. + prováděcí vyhlášky 482/2005 Sb. (typologie biomasy) 3 kategorie biomasy: 1 ( zelená biomasa energetické plodiny a produkty z nich), 2 ( hnědá biomasa nevyužitelná jako materiál - sláma, tráva, zemědělské odpady, odpady z lesního hospodářství a údržby zeleně atd.) 3 ( bílá biomasa - využitelná jako materiál, odpad z dřevozpr. průmyslu, piliny, hobliny, odpadní oleje a tuky, sulfátové výluhy, kapalná biopaliva) 3 kategorie spalováníbiomasy: cat. O samostatné 100% spalování cat. P paralelní s fosilními palivy cat. S spoluspalování s fosilními palivy 502/2005 Sb. (metodika určení podílu biomasy při spoluspalování) Záruka podpory pro dobu životnosti zařízení (Vyhlášky 150/2007 Sb. a novelizovaná 475/2005 Sb.) = 20 let pro biomasu (!) Oproti ostatním OZE není pro biomasu zaručen stabilní nárůst výkupních cen Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

9 Technologie Spalování biomasy Spoluspalování biomasy s fosilními palivy Vývoj podpory výroby elektřiny z biomasy (Kč / kwh) Kategorie (dle Vyhl. 482/2005 Sb.) výkupní cena zelený bonus výkupní cena zelený bonus výkupní cena zelený bonus Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh "zelená biomasa" - O1 (energetické rostliny) 2,93 1,96 3,375 2,255 "hnědá biomasa" - O2 (sláma, zemědělské / lesní odpady,atd.) "bílá" biomasa - O3 (odpad ze zpracování dřeva, sulf. výluhy atd..) 2,6 1,63 2,89 1,77 2,29 1,332 2,34 1,22 3,45 (4,21)* 2,94 (3,27)* 2,43 (2,52)* 2,26 (2,93)* 1,66 (1,99)* 1,15 (1,24)* "zelená biomasa" - S1 (energetické rostliny) 0,90** - 1,18-1,275-1,39 "hnědá biomasa" - S2 (sláma, zemědělské / lesní odpady,atd.) "bílá" biomasa - S3 (odpad ze zpracování dřeva, sulf. výluhy atd..) * pro zdroje instalované v r ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2, ,52 ** příplatek k ceně silové elektřiny (obdoba "zeleného bonusu" v dalších letech) Výkupní cena ,67** - 0,85-0,79-0,79 0,50** - 0,54-0,24-0,24 Zelený bonus Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Historie spoluspalování biomasy v ČR Rekonstrukce uhelných zdrojů ( ) instalace fluidních kotlů v některých zdrojích ČEZ zkoušky spalování biomasy od r výkupní cena pro spoluspalování stejná jako pro výrobu elektřiny ze 100% biomasy velký impuls pro spoluspalování Od roku 2005 diverzifikovány výkupní ceny pro spoluspalování a 100% spalování dočasný pokles spoluspalování (nižší podpora) Od r dále diverzifikována podpora podporováno zejména spalování energetických rostlin a odpadů ze zemědělství a z lesa Vyprofilovaly se 3 hlavní skupiny výrobců elektřiny spoluspalujících biomasu: ČEZ dominantní hráč - 4 elektrárny + 1 teplárna v ČR + 2 elektrárny v PL (Skawina, v přípravě Elcho) Průmysl papíru a celulózy (odpad z výroby) Štětí, Paskov Teplárenské společnosti (Plzeň, Krnov, Olomouc, Otrokovice ) + investoří do nových zdrojů 100% využívání biomasy Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

10 Historie spoluspalování biomasy v ČR (2) Příklad: Spoluspalování biomasy v elektrárnách ČEZ v ČR výroba elektřiny z biomasy (GWh) spoluspálená biomasa (kt) H : 97% zemědělské / lesní zbytky (skupina S2), 1% energetické rostliny (skupina S1) Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Hlavní výrobci elektřiny z biomasy (2006) Lokalita Tisová (Sokolov) Ledvice Poříčí (Trutnov) Hodonín Dvůr Králové Štětí Paskov Plzeň Krnov Olomouc Otrokovice Společnost ČEZ ČEZ ČEZ ČEZ ČEZ Mondi Packaging Biocel Paskov Plzeňská teplárenská Dalkia ČR Dalkia ČR. E.ON group Instalovaný výkon (MWe) 183, ,3 112,5 41, ,3 50 Výroba el (GWh) 26,7 7,7 49,5 54,0 0,63 278,0 115,2 34,5 29,9 34,2 20 Spotřeba biomasy (1000 t) 155 (2006); 241 (2007) 196 (2006) n/a n/a 50 (2006) n/a Technologie FBB FBB FBB FBB Roštový kotel FBB, 220 t/h n/a FBB, 180 t/h FBB FBB,190 t/h FBB Komentář elektrárna elektrárna elektrárna elektrárna teplárna Průmyslová teplátrna celulózka zejména sulf. výluhy Teplárna Plzeň Teplárna Teplárna Teplárna Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

11 Trh s biomasou ČR - exportér biomasy 2005: Import 103 kt / Export 330 kt 2006 : Import 54 kt / Export 516 kt 46% pelet a 72% of briket exportováno Rakousko, SRN Zdroj: IEA Bioenergy Task 40 Kusové dřevo, štěpka Rakousko, SRN Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 Hlavní problémy a otázky do budoucna Otázky trhu s biomasou (zajištění zdrojů, zvýšení nabídky energetické rostliny, rozvoj trhu s lesní biomasou, vzájemná konkurence a soutěž hráčů na trhu o omezené zdroje biomasy - orientace těžké energetiky na ten správný segment trhu s biomasou - zajištění ideálního poměru mezi centralizovaným a decentralizovaným využitím biomasy) Logistika biomasy nejen kvantita, ale i kvalita biomasy (zejména snižování vlhkosti) Udržitelnost / environmentální otázky emise (PCDD/F), životní cyklus využití biomasy (zejména minimalizace dopravních vzdáleností) Účinnost využití biomasy spalování / spoluspalování ve zdrojích KVET Technické problémy nízkoteplotní a vysokoteplotní koroze, chlorová koroze, transportní cesty (požární bezpečnost, eroze), změny parametrů kotlů, atd.. Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

12 Závěry Spalování a spoluspalování biomasy důležitá součást současného portfolia OZE, čerpá z dostupné technologie a systému podpory Systém podpory existuje, postupně odlaďován, ale pouze pro výrobu elektřiny podpora tepla zatím hudbou (blízké?) budoucnosti Stále nedostatečně motivující podpora energetických plodin (mimo surovin pro biopaliva) Pokročilá logistika biomasy zatím v plenkách Trh s biomasou - bez spoluspalování a excesů v letech by nebyl Budoucnost? silně závislá na ekonomice a politice (silná koruna, okolní trhy) a na úřednících v Bruselu (zejména závazky v oblasti OZE a přidělování povolenek na emise) Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna 2008 FUTURE = BIOMASS??? Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

13 Děkuji Vám za pozornost Contact: Jaroslav Jakubes tel.: , 493 fax: web: Enviros, s.r.o Na Rovnosti Praha 3 Czech Republic Projekt FP6 COFITECK workshop Plzeň, 6 srpna

14 Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v elektrárnách ČEZ Bioenergetika a biopaliva 2008 Bio-E Milan Andrejkovič ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová Vedoucí odboru řízení provozu elektrárna Tisová Obsah Obnovitelné zdroje ve skupině ČEZ. Biomasa. Pohled do ETI, EPO, TDK, EHO fotogalerie. Provozní zkušenosti. Diskuze, dotazy. 2 1

15 Obnovitelné zdroje ve skupině ČEZ ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová Biomasa Elektrownia Skawina S. A. (Polsko) Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o., (Polsko) Biomasa ČEZ, a. s., Vodní elektrárny Voda ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Větrná energie Malé vodní elektrárny ČEZ, a. s., Elektrárna Dukovany Fotovoltaická elektrárna 3 Struktura výroby z obnovitelných zdrojů energie ve SkupiněČEZ v roce celkem vyrobeno GWh 350,9 GWh 22% 0,008 GWh 0% 209,3 GWh 13% 1014,4 GWh 65% Vodní elektrárny nad 10MW bez přečerpávacích Malé vodní elektrárny do 10MW Sluneční elektrárny Biomasa 4 2

16 Biomasa technické podmínky Biomasa je využívána v organizační jednotce ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová: - Tisová (ETI): 2x fluidní kotel 350 t/h, - Poříčí (EPO): 2x fluidní kotel 250 t/h, - Dvůr Králové (TDK): 2x roštový kotel 30 t/h, - Hodonín (EHO): 2x fluidní kotel 170 t/h. 5 Biomasa - druhy Dřevní štěpky, drcené lesní štěpky EHO, EPO, TDK, ETI. Piliny - EPO, TDK, ETI. Peletky EHO, EPO, TDK. Energetický štovík EHO, ETI. Konopné pazdeří EHO, ETI. Otruby EHO. Kůra EPO. 6 3

17 Biomasa - čísla GWh ETI EHO EPO TDK Celkem EHO rok 2009 plán 240 GWh 7 Biomasa efekty Zelené bonusy (ERÚ ): - S1 = 1275 Kč/MWh, S2 = 790 Kč/MWh, S3 = 240 Kč/MWh, -elektřina z biomasy je povinně vykupitelná. Snížení spotřeby fosilních paliv (uhlí): -obchod s povolenkami CO2 (CO2 neutrální proces): pro 2008 cca 25 /tunu CO2, výhled 2009 cca 35 /tunu CO2. Snížení nákladů na odsíření a ukládku popelovin: -biomasa obsahuje řádově nižší obsahy síry a popela. Vstřícnost k politice státu a EU v oblasti OZE: závazek 8 %. 8 4

18 Biomasa rozvoj ETI výstavba terminálu na dopravu biomasy potenciál zvýšení výroby z biomasy 3 až 4x. EHO úpravy zařízení pro zvýšení propustnosti biomasy, výstavba zásobníků, zvýšení propustnosti tras potenciál zvýšení výroby z biomasy 2x. EPO úprava fluidních kotlů, nová dopravní linka ze skládky potenciál zvýšení výroby z biomasy 2x. TDK - konverze teplárny Dvůr Králové na čisté spalování biomasy, úprava zásobníků paliva a TG výkon až 10 MWe. 9 Biomasa rozvoj Co je nezbytné: -je nutná podpora cíleně pěstované biomasy fytomasy, pouze čistá dřevní hmota nestačí, -upřesnit státní politiku v oblasti OZE s dlouhodobým výhledem i ve vazbě na finanční podpory, -odstranit technicky ani ekologicky neodůvodněné znevýhodnění režimů "spoluspalování" oproti výhradnímu spalování biomasy. 10 5

19 ETI skládka biomasy 11 ETI skládka biomasy 12 6

20 ETI vykládka biomasy 13 ETI vykládka biomasy 14 7

21 ETI manipulace s biomasou 15 ETI manipulace s biomasou 16 8

22 ETI štěrbinový žlab 17 ETI práce u štěrbinového žlabu 18 9

23 ETI solidur ve štěrbinovém žlabu 19 ETI biomasa na dopravních pásech 20 10

24 ETI kvalita dřevní štěpky nežádoucí příměsi 21 ETI první pokusy s energetickým šťovíkem 22 11

25 EPO skládka biomasy 23 EPO pokus s vagóny 24 12

26 EPO - směs uhlí a štěpky na pase FK 25 TDK zastřešená skládka biomasy 26 13

27 TDK 100 % biomasy na roštovém kotli - pohled do spalovací komory 27 EHO - dodávky biomasy kamiony 28 14

28 EHO skládka biomasy 29 EHO - manipulace s biomasou 30 15

29 EHO - biomasa obilného původu plnění výsypky 31 EHO - cíleně pěstovaná fytomasa - šťovík 32 16

30 EHO - manipulační zkouška s 50 t šťovíku 33 Provozní zkušenosti Velmi vysoká účinnost a velmi nízké emise organických látek při spoluspalování biomasy na velkém energetickém zařízení a nezávislost na plynulosti dodávek biomasy. Kolísání kvality směsi paliva - stabilita spalovacího procesu udržení výkonu, - nutnost provozu všech zauhlovacích linek. Kvalita dodávané biomasy kázeň dodavatelů - poruchy na dopravních trasách. Nedostatečné množství popela ve fluidním loži - vyšší teplota spalování, - narušení odsiřovacího procesu. Problémy se skladováním, plísně, zahoření, zápach. Problémy s klenbováním paliva v zásobnících paliva. Zatím se neprokázal vliv na korozi a poškozování hadic textilních filtrů

31 Děkuji za pozornost prostor pro dotazy Hodonín Poříčí Tisová Dvůr Králové 35 18

32 Blokové schéma PT a.s. Elektro filtry Granulační kotle Fluidní kotel K6 K5 K4 K3 K2 Horkovodní kotle Odsířen ení Napájec jecí nádrž TG2 TG1 Redukční stanice Plzeňský Prazdroj, a.s. Technologie Vyvedení výkonu Chladící věže Ohříváky Topná voda SEVER, JIH, VÝCHOD, Chlazení Doplňov ování

33 Instalované zařízen zení Horkovodní kotle K2, K3 základní palivo: tepelný výkon: sokolovskéhnědé uhlí 35 MW t Granulační kotle K4, K5 základní palivo: parní výkon: tepelný výkon: teplota páry: p tlak páry: p jmenovitý výkon: jmenovité otáčky: typ: sokolovskéhnědéuhlí 180 t/hod 125 MW t 540 o C 13,53 MPa Turbina TG1 67 MWe 3000 ot./min protitlaká rok výroby : 1984 základní palivo: parní výkon: tepelný výkon: teplota páry: p tlak páry: p jmenovitý výkon: jmenovité otáčky: typ: Fluidní kotel K6 sokolovskéhnědéuhlí 180 t/hod 125 MW t 540 o C 13,63 MPa Turbina TG2 50 MWe rok výroby : ot./min kondenzační Historie spalování biomasy v PT a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. začala využívat obnovitelné zdroje energie v roce 2003, a to ve formě dřevní štěpky ze zbytkové hmoty po lesních těžbách. Tehdy bylo vedením společnosti rozhodnuto zrealizovat proces směsného spalování obnovitelného zdroje a fosilního paliva na stávajícím fluidním kotli K6 s cirkulující fluidní vrstvou. V roce 2003 bylo tedy pokusně spáleno 3619 tun dřevní štěpky. V následující letech se podíl zvýšil až na cca tun ročně. Směs dřevní štěpky a hnědého uhlí byla připravována na zauhlovacích pasech a toto řešení s sebou přinášelo značné technologické problémy. Zejména při vlastní dopravě ke kotli a zvláště pak v uhelném zásobníku, kde vlhkost ve štěpce v kombinaci s hnědým uhlím vytvářela klenby a zálepy. Proto bylo přikročeno k realizaci samostatné dopravní cesty ke kotli K6 a tím byly výše uvedené provozní problémy odstraněny a zároveň se podařilo zvýšit podíl spalované biomasy ve fluidním kotli. V roce 2007 Plzeňská teplárenská, a.s. plánuje tímto způsobem zpracovat až tun biomasy.

34 Historie spalování biomasy v PT a.s. Nová dopravní trasa Problémy při stávajícím způsobu dopravy dodržení správného způsobu přípravy zauhlovací směsi ucpávání dopravní trasy v místě přechodu šikmého dopravníku paliva a svodkou před kotlem padání řetězu šikmého dopravníku lepení a vytváření klenby v zásobnících paliva kotle K6 Realizace svodky biomasy do kotle K6 Realizace dopravní trasy včetně samostatného zásobníku Rozdělení bylo provedeno z důvodu zásahu do stávajícího kotle K6. Zásah spočíval v zaústění svodky do prostoru spalovací komory nad cirkulující fluidní vrstvu.to však bylo možné provést pouze při odstávce celého zařízení.

35 Nová dopravní trasa Nová dopravní trasa Shrnovací pluhy Zásobník k biomasy Vibrační dopravník Šnekový dopravník k a turniket Šnekový dopravník k od zásobnz sobníku Svodka do K6

36 Sušá šárna biomasy Sušený materiál Množstv ství materiálu k sušen ení Vstupní teplota materiálu Suší šící médium Štěpka a třísky délky mm (max. 200 mm) 7000 kg/h teplota okolí vzduch o teplotě 140 o C Vstupní vlhkost 50 % 3,6 x 14 m Sušá šárna biomasy

37 Budoucnost ve spalování biomasy Plzeňská teplárenská, a.s. chce maximálně využívat obnovitelné zdroje energie při výrobě elektřiny a tepla v ještě větší míře než dosud. Nahradí tedy své dožité energetické zařízení moderním a ekologickým spalující pouze obnovitelné zdroje energie. Důvodů pro tento trend je celá řada. Zejména zde hrají významnou roli ekologické faktory, jako je snižování emisí různých škodlivin obsažených ve fosilních palivech (síra, oxid uhličitý atd.). Dalším důvodem je i snaha o efektivní a ekologické využití odpadů z lesního hospodářství a z provozů na zpracování dřeva. Roste také význam faktorů sociálně společenských, k nímž patří např. využití přebytečné zemědělské půdy a ekologickéřízení tvorby krajiny. Aktuálním záměrem je právě realizovaná VÝSTAVBA BLOKU K7 a TG3, zahrnují zejména kotelní jednotku K7 na spalování biomasy, dále pak turbogenerátor TG3 s výkonem v dodávce při čistě kondenzačním provozu 10,256 MW e a špičkový ohřívák topné vody ŠO4 o výkonu 15 MWt. Blokové schéma K7 a TG3

38 Hlavní parametry ČKD DIZ PRAHA, a.s. Turbine TG3 ŠKODA POWER s.r.o. Kotel K7 ČKD DIZ PRAHA, a.s.

39 Umíst stěníbloku v areálu PT a.s. Palivová základna Biomasa bude dodávána jako drcená na mm s max. rozměrem 250 mm a o následujících hlavních parametrech: Parametr Jednotka Rozsah Výhřevnost MJ/kg 7,5 až 13 Voda W t r % 30,0 až 50,0 krátkodobě 55 Dodávky biomasy nebudou obsahovat žádné chemické látky (nátěry, impregnace apod.). Kategorie O1: cíleně pěstované energetické plodiny a biopaliva z nich vyrobená, cíleně pěstované energetické dřeviny a biopaliva z nich vyrobená. Kategorie O2: zbytková hmota z těžby dřeva, dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.), jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, sláma olejnin řepka

40 Bilance biomasy v PT a.s Plán t Kogenerační jednotka - Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. je zároveň provozovatelem skládky komunálního odpadu v Chotíkově (cca 4 km od Plzně). V bývalém těžebním prostoru je již jedna kazeta zrekultivována, druhá se plní a je zde ještě místo pro třetí. SKO Chotíkov je řízená skládka sloužící ke zneškodňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí. Skládka je zařazena dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady do skupiny S OO - ostatní odpad, podskupina S-OO3 a podskupina S-OO1. Z první kazety se jímá, čistí a upravuje skládkový plyn pro spalování v kogenerační motorové jednotce. výkon 120 kw e stav květen hodin v provozu kwh dodáno do sítě využití 83%

41 Děkuji za pozornost

42 Teplárna Písek P a.s. Teplárna Písek P a.s. profil společnosti - akciová společnost založena v roce 1994, majoritní akcionář Město Písek P - 76 % - zdroje : Teplárna PísekP 2 uhelné kotle po 30 t/h 2 protitlaké turbiny 6 MW a 1,8 MW Výtopna Samoty 3 mazutové kotle 3x 16 t/h 1

43 Historie spoluspalování biomasy masokostní moučka spoluspalování pilin zelená štěpka a obilný prach Splnění legislativních požadavk adavků - povolení výrobce ke spalování biomasy ( 3,odst.3,zák.86/2002 Sb.) - povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší ( 17,odst.2,písm.f)zák.86/2002 Sb.) - oznámen mení změny v užívání ( 6,odst.1,zák.695/2004 Sb.) 2

44 Použit ité technologie - dávkovací zařízen zení - drcení štěpky - skladování 3

45 4

46 5

47 6

48 7

49 Technologie spoluspalování biomasy - využívání mechanizace na manipulaci - míchání a homogenizace s uhlím - hmotnostní koncentrace % 8

50 Vliv biomasy na parametry kotle - hořen ení ve spalovací komoře - mlýnské okruhy a spalinové okruhy - nedopaly v popílku a škváře Dodavatelé biomasy - dostupnost do okruhu 25 km - stanovené výkupní ceny - využívání vlastní dopravy - vzorkování biomasy 9

51 Ekonomické přínosy - zelený bonus - úspora povolenek CO 2 - úspora palivových nákladn kladů Porovnání jakostních znaků biomasy a uhlí odebíraných Teplárnou Písek,.a.sP Měrná hmotnost Qir Wtr Ar kg/dm3 MJ/kg % % Piliny 0,253 11,70 33,4 0,9 Obilný prach 0,23 14,44 13,6 6,7 Štěpky 0,2 10,55 38,2 1,4 Uhlí 0,93 12,8 34,2 15,6 10

52 Vráž Vztažná Qir uhlí GJ/t 12,5 Výhřevnost biomasy GJ/t 13 Měrná hmotnost t/prm 0,23 Cena Kč/prm 170 Prm fakturované m3 30 Prm skutečné m3 30 Platba fakt. Kč/souprava 5100 Vzdálenost km 31 Náklad SAPP Kč/km 45 Poměr Eoze/Moze MWh/t 1,1 Sazba zel.bonus Kč/MWh 240 Em.faktor CO2 1,25 Hodnota povolenek EUR 6 Směnný kurz Kč/EUR 28,2 Náklad uhlí (franco) Kč/GJ 58 Em.faktor SO2,uhlí 0,01 Sazba SO2 Kč/t 1000 Obsah popela Ar biom. % 0,5 Obsah popela Ar uhlí % 16,9 Náklad na popílek Kč/t 167 Přepravné Kč 1395 Platba dodavateli Kč 5100 Náklady celkem Kč 6495 Zelený bonus Kč 1821,6 Povolenky Kč 1517,7 Úspora paliva Kč 5202,6 Úspora emisí Kč 62,1 Úspora popílek Kč 196,77 Přínosy celkem Kč 8800,8 ZISK Kč 2305,8 Měrný zisk Kč/t 334,17 Měrný zisk Kč/GJ 25,71 11

53 Závěr - proveditelnost a bezpečnost - zvýšen ená pracnost - lze uplatnit přístup p stanovených cen - nelze plně nahradit fosilní paliva Děkuji za pozornost 12

54 Zkušenosti ze spoluspalování biomasy na Teplárně Písek,a.s. Aktualizace Představení společnosti Teplárna Písek,a.s. provozuje jako základní zdroj teplárnu Písek,která je vybavena 2 uhelnými kotli 35t/hod,445 o C,3,73 MPa.Kotle jsou vybaveny tlukadlovými mlýny,takže k hoření ve spalovací komoře dochází ve vznosu.spalováno je hnědé uhlí o výhřevnosti 12,5 MJ/kg. 2.Historie První zkoušky se spalováním biomasy byly započaty v roce 2004 ve spolupráci s firmou ERC, kdy na kotli K11 byla spoluspalována masokostní moučka.využívalo se dávkovacího zařízení ve formě plošiny,na kterou byly zvednuty vaky s masokostní moučkou a odtud přes spirálový dopravník vybavený měničem otáček byla moučka dávkována na zauhlovací pás. Ve 2.pol.roku 2005 byly zahájeny zkoušky se spoluspalováním pilin (skupina 3a, kategorie S3 dle vyhl.482/05 Sb.),k bylo získáno povolení od Krajského úřadu ke kotli K 11 a v listopadu 2006 v Integrovaném povolení i pro kotel K 12.V březnu 2007 jsme přes změnu Integrovaného povolení získali souhlas na spoluspalování obilného prachu ( skupina 2c, kategorie S2) a zelené štěpky ( skupina 2g, kategorie S2). 3.Použitá technologická zařízení 3.1.Dávkovací zařízení Z důvodu snížení rizika ohledně dostupnosti biomasy a výše zelených bonusů byl pro spoluspalování vybrán přístup snižující investiční i provozní náklady na minimum. Vycházelo se z principu použitého již firmou ERC v roce 2004.Základem zařízení je ocelová konstrukce na kterou byla zhotovena násypka o objemu 4 m 3.Pod na násypkou je umístěn pásový dopravník,který je vybaven měničem otáček.pásový dopravník je zaústěn nad zauhlovací pás.dále je využíváno kolové rypadlo JCB 3CX s čelní lžící o objemu 1m Skladování Ke skladování biomasy používáme uvolněný sklad z období výstavby teplárny,kam je možné uložit cca 600 m 3 štěpek.sklad je větratelný,takže je využíván i k usušení štěpky.protože příjem štěpky končí v březnu, je na začátku skladování výhřevnost cca 9 MJ/kg a ke konci se pohybuje 13,5 14,5 MJ/kg. Pro další skladování se používá volných betonových ploch,na kterých jsou hromady biomasy v případě potřeby zakrývány nepromokavými plachtami. 3.3 Drcení štěpky Protože v kotli lze spalovat biomasu o velikosti částic většinově pod 2 mm,bylo nutné pro spálení štěpky instalovat drtič vertikální mlýn.jedná se výrobek firmy Taurus,s.r.o., typ VM 22,velikost síta 8 mm,který je vybaven ventilátorem.samotná linka se skládá z drtiče s ventilátorem,cyklonem, sacím a výfukovým potrubím.rozdrcená štěpka je shromažďována na vleku.tato linka je umístěna ve skladu štěpky. 4.Technologie spoluspalování biomasy Biomasa je ze skladovací plochy převezena kolovým rypadlem JCB k dávkovacímu zařízení a naložena do násypky. Při zauhlování je kontrolována koncentrace dávkované biomasy dle kubatury násypky a množství uhlí prošlého přes pásové váhy Boekels. Koncentrace biomasy byla stanovena výrobcem uhelných hořáků na 2-8 % hmotnosti uhlí. V praxi to znamená,že např. v přechodném období je využíván jeden kotel,zauhlování se provádí 1x denně a při zauhlení 100 t do zásobníků je nutné naložit přes násypku 40 m 3 biomasy.

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP seminář Biomasa jako zdroj energie II 28. 29.2. 2008 Rožnov pod Radhoštěm Jan Švec Ministerstvo životního prostředí OZE v ČR vývoj a cíle Cíle pro rok

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S SEMINÁŘ - JAPONSKÉ ČISTÉ TECHNOLOGIE PRAHA, HOTEL DIPLOMAT 25, 26. 10.

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S SEMINÁŘ - JAPONSKÉ ČISTÉ TECHNOLOGIE PRAHA, HOTEL DIPLOMAT 25, 26. 10. VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ DOPADY NA PROVOZ Jiří Holoubek Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 SEMINÁŘ - JAPONSKÉ ČISTÉ TECHNOLOGIE

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Regionální využití biomasy 27. 4. 2012 Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Ing. Dalibor Šafařík Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Úvod Vývoj trhu s lesní energetickou štěpkou.

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH SZT Třebíč - současný stav Rok 2013 Výroba

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012

ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012 ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012 AGENDA ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ MOŢNOSTI SPALOVÁNÍ BIOMASY V ČEZ SPALOVÁNÍ BIOMASY V

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více