Odbavujeme na úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbavujeme na úrovni"

Transkript

1 T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 9 R o č n í k X V I 2 3. Č E R V E N C E C e n a 5 K č Sleva 15 % pro držitele In-karty do Další služba ČD pro klienty Rozšiřujeme nabídku firmám. Vycházíme vstříc poptávce na trhu. STRANA 5 Nové trendy v komunikaci Ohlížíme se za prezentací ČD Telematiky na Czech Raildays STRANA 4 Jak si vedou rakouské dráhy Přinášíme přehled hospodaření u našeho jižního souseda. STRANA 5 krátce Bradavice na hlavním nádraží a pražském hlavním Nnádraží se ve středu 15. července večer konala velkolepá party u příležitosti premiéry filmu Harry Potter a Princ dvojí krve. Z 1. nástupiště se díky umným kulisám, které zajišťovala firma RailReklam, stal proslulý peron 9 ¾, který hraje v kouzelnické sáze J. K. Rowlingové důležitou roli. Všichni si tak mohli připadat jako v pohádkových Bradavicích. Z pozvaných celebrit dorazila zpěvačka Aneta Langerová, která podle vlastních slov viděla s Harry Potterem všechny filmy, zatím si ale nepřečetla všechny jejich románové předlohy. Večírek trval do pozdních hodin. Blíží se letošní Den železnice a září připravují České Ndráhy bohatý program akcí pro veřejnost po celé ČR. Kromě tradičních parních vlaků budou mít zájemci možnost nahlédnout do železničního zákulisí. Nebudou chybět výstavy kolejových vozidel, prodejní stánky ani atrakce pro děti. Hlavním dnem oslav bude sobota 26. září. O akci přineseme podrobnosti v příštích číslech. V srpnovém Grand Expresu najdete plakát s kompletním programem. Povodně ovlivnily plnění jízdního řádu ozsáhlé povodně a také Rvážná nehoda nákladního vlaku OKD, Doprava v Olomouci významně ovlivnily plnění jízdního řádu osobních vlaků Českých drah v měsíci červnu. Přesto se podařilo dovést do cílové stanice včas nebo jen se zdržením do 15 minut 97,13 procent všech spojů. Plnění jízdního řádu tak bylo letos v červnu přibližně o 2,5 procenta lepší než v loňském roce. Hledáme deset malých hrdinů ž do konce září se lze za do druhého roč Apojit níku soutěže Malý hrdina na železnici. Děti školního věku mohou zasílat své příběhy o hrdinství běžného dne. Každý příběh musí mít svého patrona, tedy dospělého, který čin potvrdí (např. železničář nebo policista). Na podzim oceníme deset hrdinů, kteří prokázali největší statečnost např. při zabránění železničnímu neštěstí, záchraně lidského života apod. Návrhy zasílejte na GŘ ČD pod heslem Malý hrdina. (red) RYCHLE A SPOLEHLIVĚ. Nové ČD centrum na hlavním nádraží v Praze přináší cestujícím, ale i zaměstnancům Českých drah vysokou kvalitu služeb. Do prostor, kde se dříve nacházela úschovna zavazadel, se přesunuly nablýskané pokladny. FOTO IVO ŠTECHA Odbavujeme na úrovni Mačkání ve frontě u pokladny, předbíhání a hádky, polepené pokladní okénko se záclonkou tohle vše na pražském hlavním nádraží brzy skončí. Prvním krokem k tomu bylo otevření nového ČD centra. C elé pojetí prodeje jízdenek je pro hlavní nádraží zcela nové. Místo okének a šaltrů je mezi zákazníkem a pokladním volný prostor, chybí tam dosud obvyklé sklo. Zvýší se tím pohodlí cestujících a ovlivní se pozitivně vzájemný vztah. Jak nám ukázal Jan Hus z KCOD Praha, který má na starosti přestavbu a informační systémy a který nás celým areálem provedl, ČD centrum poskytuje zatím prodej jízdních dokladů u přepážek komplexního odbavení (veškeré doklady), přednostního odbavení (SC a 1. třída) a informace u servisních přepážek. Po přestěhování vnitrostátních pokladen bude k dispozici celkem 30 přepážek. Každý pokladní má k dispozici dva počítače, jedním je známý UNIPOK, druhý ovládá informační monitor nad přepážkou, zobrazuje aktuální odjezdy a další potřebné informace. Každá přepážka je vybavena trezorovou pokladnou, jaké známe například v bankách. Tam se průběžně ukládá tržba, pro větší bankovky je určen zvláštní box se zpožďovacím zařízením. To nedovolí, aby byl trezor otevřen ihned, což je opatření proti lupičům. Samozřejmostí je připojení pokladny na zabezpečovací zařízení. Provoz je plynulejší Informační velké LCD monitory nad každou přepážkou jsou řízeny centrálním počítačem. Umožňují standardní rozlišení typu přepážky podle nové koncepce Českých drah: základní (vnitrostátní jízdenky), komplexní (mezinárodní i vnitrostátní), přednostní odbavení (SC vlaky a 1. třída, pro invalidy a těhotné) a servisní (informace). Provozně je OSTRAHA A KAMERY bezpečnost pokladních Ose trvale stará přítomná ostraha, která může kdykoli přivolat policii. Je tu ale také řada kamer, která vytváří dokonalý systém dohledu. Nikoli ale na zaměstnance, ale na obsazenost ČD centra. Aktuální záběry má k dispozici nejen dozorčí přepravy, ale třeba i přednosta stanice; v případě trestné činnosti také policejní složky. Jednotlivé kamery zabírají nejen přepážky, ale i další prostory, chodby a vstupy. Kromě statických kamer, které zabírají přesně vymezený prostor, mají v ČD centru i kameru, kterou je možno dálkově ovládat a která při použití zoomu zachycuje i malé detaily. Dozorčí tak mohou vidět okamžitou situaci, pokud jde o fronty u přepážek a přijímat operativní opatření. Důležitá je informovanost lidí Rozsáhlé výluky postihly cestující v Jihomoravském kraji. Veškeré spěšné vlaky z Břeclavi do Brna i v opačném směru jsou nahrazeny autobusy. T éměř dva měsíce pojede řada vlaků na jižní Moravě v jiných časech a ty chybějící nahradí autobusové spoje. Dopravní omezení v traťovém úseku Brno Břeclav vyvolala podle Rudolfa Tučka, přednosty Provozního obvodu Břeclav z brněnského Regionálního centra provozu, potřeba modernizace zabezpečení jízd vlaků. Investice SŽDC se nazývá interoperabilita. Projekt je zaměřen na integraci železničního systému České republiky do transevropského železničního systému. To si pochopitelně vyžaduje určité zásahy do zabezpečovacího zařízení v celém traťovém úseku od Brna po Břeclav. Změna jízdního řádu byla nutná z kapacitních důvodů. Traťový úsek během výluk nepojme původně plánované množství vlaků, informuje o komplikacích Rudolf Tuček. Václav Škrobáček Výpravčí, žst. Břeclav možno měnit typ přepážky. Může se tam soustředit prodej na jeden směr nebo jedno místo, kam chce jet náhle větší množství cestujících (např. při pochodu Praha Prčice). Operativní změny zajišťuje administrace přepážek nebo dozorčí přepravy. Na LCD je také samozřejmě nápis, zda je otevřená nebo zavřená, případně další údaje podle potřeby provozu. Spokojení zaměstnanci Nové ČD centrum, které bylo slavnostně otevřeno 24. června, se zaměstnancům Českých drah líbí. Pokladní Dana Fidrmucová je považuje za moderní a chválí si lepší kontakt s cestujícím. Není ale spokojena s klimatizací, která nezvládá zatím vyšší teploty (dočasně pracuje z technických důvodů jen na 50 procent). Není ale příliš příjemné, když se cestující naklání dovnitř, do prostoru pokladny, a někteří to dělají, říká Dana Fidrmucová. Bylo by podle našeho soudu lepší, kdyby jim v tom něco bránilo, stačil by úzký proužek ve výši čela. Především z hygienických důvodů. Pokračování na str. 2 Zvýšená zátěž na výpravčí A jak se vypořádávají s výlukovou činností výpravčí? Jako je důležitá informovanost cestujících, ještě více to platí o výpravčích. Informace čerpáme z příslušného Rozkazu o výluce a případně pomůcek dodaných vedením stanice, říká výpravčí Václav Škrobáček z Břeclavi. Výpravčí zajišťují jízdy vlaků následných nebo protisměrných v jiném režimu a některé vlaky jsou i přečíslovány. Telefonický způsob zabezpečení jízd vlaků pro ně nesporně znamená zvýšenou psychickou zátěž. Samotná organizace vlaků jedoucích v jiných časech jim však nedělá problémy. Ředitel brněnského Krajského centra osobní dopravy Pavel Karšulín dodává, že náhradní autobusová doprava je při této výluce organizována zcela odlišně od stávající praxe. Z naší strany byla připravena mediální kampaň, aby se obyvatelé seznámili se změnami v jízdním řádu. Nechali jsme natisknout i kapesní výlukové jízdní řády. Nejsou pouze nahrazeny vlaky autobusy, ale je vytvořen zcela nový jízdní řád, říká Pavel Karšulín. Bez větších stížností V taktu byly ponechány pouze přímé rychlíky Olomouc Brno. Spěšné vlaky Hodonín Brno jsou nahrazeny autobusy. Kvalitě náhradního spojení mezi Břeclaví a Brnem věnují zaměstnanci ČD maximální pozornost. Pečlivě sledují obsazenost autobusů a jejich počet přizpůsobují množství cestujících. O práci zdejších železničářů svědčí také to, že se během výluk zatím obešla bez větších stížností. MARTIN HARÁK sloupek Větší důraz na kvalitu oprav Průběžně zajišťujeme bezpečná, spolehlivá a provozuschopná vozidla pro provoz v osobní dopravě. Rostislav Novák Ředitel Odboru kolejových vozidel ložitost údržby vozidlo parku ČD je dána Svého jeho stářím, které v průměru činí 30 let, finanční náročností údržby a v neposlední řadě i omezeným množstvím finančních prostředků. Proto se neustále zvyšuje tlak na efektivitu. Tomu trendu bude odpovídat jednání s externími firmami, které pro nás zajišťují periodické opravy vozidel. Tyto firmy byly vybrány na základě výběrového řízení pro jednotlivé řady vozidel. Nově byly stanoveny základní rozsahy jednotlivých periodických oprav a Odbor 12 bude více než dříve klást důraz na kvalitu oprav, záruční podmínky a nenavyšování vysoutěžených cen. Prvo řadým cílem je bezpečnost provozovaných vozidel, kterou musíme zajistit za všech okolností. To je také cíl každodenní náročné práce všech zaměstnanců údržby v jednotlivých depech. I nadále pokračuje postupné přesouvání údržby do nočních hodin, kdy je většina vozidel odstavena mezi výkony. Pro zvýšení spolehlivosti u modernějších vozidel, kterých máme bohužel stále málo, se zdokonalují diagnostické systémy a připravuje se predikativní způsob jejich údržby. Predikací se dosáhne nejen dalšího nákladového zefektivnění údržby, ale i zkrácení opravných dob vozidel, neboť díky diagnostickým systémům bude informace o závadě známa dříve, než bude vozidlo přistaveno do opravy. anketa Čím mohou ČD zlepšit nabídku pro cestující? JAN HRABÁČEK Vedoucí skupiny, O 7 Rozhodně pořízením vozidlového parku, který by odpovídal 21. století. MICHAL ŽÁK Meteorolog Určitě rozšířením nabídky občerstvení formou minibarů a bistrovozů především na rychlících. LUKÁŠ ZÁSTĚRA Vedoucí oddělení, O 16 Mohly by zpříjemnit cestovaní rodičů s dětmi zřízením dětských koutků ve vybraných vlacích dálkové dopravy. (dn)

2 2 mluvčí čd Úsměvy i bez měření Pobavení na tváři mohla vykouzlit zpráva, že japonské železnice budou měřit zaměstnancům úsměv. Japonsku tak chtějí ne způsobem za Vvšedním jistit přívětivost svých lidí. Firma dokonce představila systém, který jim dostatečnou šířku projevu radosti bude měřit. Scannery nainstalované v patnácti tokijských vlakových stanicích zjistí, zda jsou úsměvy pracovníků železnice dostatečně široké. A co se stane, když některý zakaboněný zaměstnanec nebude odpovídat předepsaným normám? Bude vyzván, aby se nemračil a tvářil se veseleji! Samozřejmě se nabízí srovnání a otázka: Jaké máte zkušenosti vy s dostatečně širokým úsměvem pracovníků Českých drah? Já jsem uplynulé týdny ve vlaku a na nádražích trávila hodně času pracovně i jako obyčejný cestující o dovolené. Na nádražích ve velkých městech i na tratích, kde jezdí motorák plný turistů. Nevím, zda jsem si vybrala správné tratě a správné lidi, nebo jsem měla jen obyčejné štěstí, ale můj soukromý scanner evidoval jen úsměvy a milé vystupování. Pocit vstřícného a profesionálního přístupu k zákazníkům nebylo třeba přeměřovat. Pokud máte podobné zkušenosti, pak by to už nemuselo být štěstí, ale standard zaměstnance Českých drah. Stačí si z nápadu japonské železnice vzít to podstatné: úsměv. z médií RADKA PISTORUISOvÁ Regionální tisková mluvčí Českých drah Kolikrát ročně používáme vlak Agentura Mediafax a servery ct24.cz a mesec.cz zveřejnily 17. července statistiku Mezinárodní železniční unie (UIC). Podle statistik UIC v Česku denně nasedá do vlaků téměř půl milionu cestujících a během roku každý Čech cestuje vlakem 17krát, což je dvakrát více než v nových členských zemích EU. Sprinterem jelo už tisíc pasažérů Agentura Mediafax, Mladá fronta Dnes a server mesec. cz přinesly 15. července zprávu, že od poloviny července využilo nový rychlovlak Pendolino Sprinter už více než tisíc cestujících. Celková průměrná obsazenost jednoho spoje z Prahy do Třince je zatím více než 200 osob, přičemž 2. třída je většinou vyprodaná. Podle dostupných údajů 55 procent cestujících pokračovalo dál za stanici Ostrava hl. n. a 22 procent cestujících míří z Prahy přímo až do Třince. Druhá kolej z Tábora do Doubí ČTK, Česká televize, Právo a Deník 16. a 17. července informovaly o otevření dvoukolejného úseku Tábor Doubí u Tábora. V Táboře se otevřel modernizovaný dvanáctikilometrový úsek trati do Doubí u Tábora, který je součástí IV. železničního koridoru. Stavba trvala dva roky a stála 3,2 miliardy korun. Aktuality 29/2009 Našli jsme nové zákazníky Podle údajů za prvních pět měsíců letošního roku vzrostly meziročně tržby z mezinárodní dopravy o 19 procent, tedy o 63 milionů korun na celkových 396 milionů korun. CD_ZAHRANICI_GPENDO_210x105.indd :15:04 P ři pohledu do manažerské zprávy za fungování Českých drah od ledna do května 2009 se objevila jedna poměrně překvapivá zpráva. Zatímco mnohé letecké společnosti a další dopravci hlásí propad tržeb, ČD zaznamenaly výrazný nárůst zájmu o cestování do zahraničí. pro vás Přesunuli lokomotivu do muzea v Lužné ČD zachránily parní lokomotivu Ta se z prostoru před nádražím v Českých Budějovicích přestěhovala do muzea v Lužné u Rakovníka. A kciová společnost České dráhy uskutečnila v první červencovou sobotu přesun vzácné parní lokomotivy z Českých Budějovic. Trpěla kvůli počasí Lokomotiva , vyrobená v roce 1899 dílnami v rakouském Floridsdorfu, byla v jihočeské metropoli umístěna od roku 1975 na podstavci vedle výpravní budovy českobudějovického hlavního nádraží a trpěla hlavně vlivem počasí a také všudypřítomným vandalizmem. V sobotu po poledni začali lokomotivu přesouvat z podstavce vedle budějovického nádraží na přistavený podvalník a poté ji dopravili po Nádražní třídě do tři sta metrů vzdáleného prostoru nákladového nádraží. ZÁKLAD ÚSPĚCHU Pojetí nabídky oslovuje pře- mladší zákazníky, 1devším kteří jsou zvyklí podobně cestovat letecky. Jízdenky jsou dostupné 2 za zajímavé ceny, většinou 19 a 29 eur. Počet míst je přitom dostatečný, aby se jednalo o nabídku, ne o reklamní trik. Zákazníci si již zvykli na nakupování přes internet 3 nebo přes telefon. Nabídky nemají omezení 4z hlediska věku či data cesty, jako je například pobyt přes víkend, apod. Jsou dostupné každému novému zákazníkovi. Zde jsme páru přeložili na hlubinový nákladní vůz a během neděle 5. července odvezli do Depa historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka, řekl vrchní přednosta Depa historických vozi Preventivní péče v ČD Milan Tuček Oddělení zdravotnických služeb GŘ ČD Zdravý pracovník je základem efektivního pracovního výkonu. Bezpečnost při práci stojí především na prevenci. dravotnické služby býva obvykle vnímány jako Zjí soubor odborných diagnostických, léčebných a jiných úkonů poskytovaných lékaři na základě svobodné volby pacienta. Závodní preventivní péče (ZPP), kterou obstarává zaměstnavatel, je ovšem z této svobodné volby vyjmuta. Tuzemská zákonná úprava požaduje po zaměstnavatelích zajistit ZPP v souladu s ratifikovanou Úmluvou Mezinárodní organizace práce č Jejím obsahem je především prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a odborné poradenství v souvislosti s výkonem práce, včetně posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Smluvním poskytovatelem ZPP zaměstnancům ČD je akciová společnost Dopravní zdravotnictví. České dráhy požadují poskytování ZPP minimálně v rozsahu podle právních předpisů, podnikové kolektivní smlouvy a dalších interních předpisů ČD. Železniční společnosti si vytvářejí svůj odborný útvar určený pro komunikaci a součinnost s externím dodavatelem služby. Ten je rovněž pojistkou pro případ podezření kontrolních orgánů z porušování legislativy zaměstnavatelem. Tímto externím dodavatelem je u ČD právě oddělení zdravotnických služeb, jehož zaměstnanci mají potřebné znalosti a kompetence. V ČD centru odbavujeme cestující na úrovni Pokračování ze str. 1 V ČD centru najdeme i EZOP panely s přehledy odjezdů a příjezdů upravené podle návrhu našeho průvodce Jana Husa tak, že zobrazují i aktuální řazení vlaků. Podobné panely jsou i na jednotlivých peronech, kde ukazují řazení právě přistaveného vlaku. Zázemí pro zaměstnance Přístup do všech uzavřených prostor je řešen moderně, bez klíčů a složitých kódů. Uskutečňuje se Hamburg Berlín Linec Varšava přiložením In-karty na čtečku u dveří, která čte celé číslo karty. Systém si pamatuje čísla s povoleným vstupem a rozlišuje, kdo kam může vstoupit. Velkoryse je řešeno zázemí pro pracovníky ČD centra: sociální zařízení na hotelové úrovni, šatny s novými skříňkami, stěny se skříňkami na úschovu osobních věcí, vybavené kuchyňky, prostor pro krátkodobý odpočinek. Zvláštní místnost má dozorčí, tam jsou soustředěny monitory Budapešť Salzburg kamer a obsluhy informačních monitorů nad pokladnami. V oddělené kanceláři probíhají odvody tržeb a nechybí samozřejmě technické zázemí, odkud se řídí a kontrolují všechny informační a technické funkce. Co se chystá dál Jan Hus nás informoval také o pokračování přestavby. Po obou stranách ČD centra se v druhé polovině srpna, až budou vyřešeny problémy s klimatizací, Marketing zabral Náš plán počítal v mezinárodní přepravě s nárůstem 3 procenta. Skutečnost je tedy výrazně lepší. Důvody tohoto pozitivního vývoje jsou v zásadě dva, vysvětluje náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku Michal Nebeský. Určitý vliv má kurs koruny vůči euru, ale především jsou to úspěšné marketingové a zákaznické nabídky zaměřené na podporu cestování do zahraničí, které přilákaly do vlaků úplně nové zákazníky. Nejedná se přitom o jednorázové reklamní kampaně, ale o ucelenou produktovou koncepci elektronických mezinárodních jízdenek vytvořenou se záměrem obsadit segment cestování do zahraničí na vzdálenost do cca 700 km. Popularita eticketů V roce 2008 vznikly mezinárodní jízdenky etiket. To, co z počátku vypadalo jako okleštěná nabídka cestování do Berlína, se rozrostlo do ucelené sítě nabídek do všech okolních zemí a navíc také do Slovinska či Maďarska. Jejich prodej jde strmě nahoru a etikety v tuto chvíli představují 20 procent všech dokladů prodaných na internetovém eshopu Českých drah. Za celý loňský rok prodaly ČD 12 tisíc etiketů, letos je to jen za 1. pololetí skoro 18 tisíc. Standardní nabídku etiketů pak České dráhy v letošním roce doplnily o jednorázové nabídky zpátečních jízdenek za extrémně výhodné ceny ČD Tip (19 eur). A výsledky? Jízdenky do Vídně se vždy vyprodaly během 30 minut, do Berlína během jednoho dne. Nový pohled na vlak Objevil se ale i jiný zajímavý efekt. Vzrostla obecně obsazenost vlaků, do kterých se prodávala nabídka ČD Tip, a to i za běžné jízdné. Pro cestu se nakonec rozhodli i ti, na které se nabídka ČD Tip z důvodu obrovského zájmu už nedostala. Je přitom velká naděje, že se u všech těchto zákazníků jedná o impulz vedoucí k nastartování jejich zájmu o pohodlnou železniční dopravu za zajímavými cíli i do budoucna. Uvidíme to přesně: na tržbách a statistikách. ALEŠ ONDRŮJ NÁROČNÁ OPERACE. Díky dobré koordinaci zodpovědných pracovníků byla vzácná parní lokomotiva po zhruba jedné hodině snesena těžkou technikou a následně odvezena. FOTO JIŘÍ KAFKA otevřou rychlé pokladny pro vnitro státní přepravu. Má jich být celkem osm. Současně s tím se přesu nou zbývající pokladny základní ho odbavení a zruší se poslední staré pokladny v dolní části haly. Následovat bude spojená druhá a třetí etapa přestavby, ve které se během jednoho a půl roku dokončí celá hala a otevřou se všechny přístupy do ČD centra (zatím funguje pouze levý). Přípravy na otevření ČD centra a samotné stěhování byly pro zúčastněné zaměstnance velmi náročné, všechno se totiž dělo za plného provozu. Hlavní nádraží se nedá zavřít a cestujícím vzkázat, aby přišli pozítří Velmi pozitivní roli sehrála i přítomnost hostesek ČD, které usměrňovaly cestující v době stěhování a v prvních dnech provozu, a revizorů KCOD, kteří vysvětlovali nový způsob odbavení. Lze očekávat, že i přesunutí dalších pokladen do nových prostor proběhne hladce. IVO ŠTECHA del Jindřich Rachota. Podle přednosty Rachoty je budějovická lokomotiva natolik jedinečný exponát, že se jí České dráhy rozhodly zachránit před další devastací přesunem do krytých prostor historického depa. V Lužné celý stroj prohlédneme a pak rozhodneme, jestli ho umístíme jako statický exponát do naší expozice nebo jestli ho budeme používat i v provozu, říká přednosta. Trolejbusy se zastavily Kvůli přesunu lokomotivy jsme v sobotu 4. července museli nechat od 13 do 16 hodin uzavřít polovinu Nádražní třídy v Českých Budějovicích, kde se zcela vyloučil provoz trolejbusové dopravy. Ta byla dočasně nahrazena autobusy městské hromadné dopravy. Samotné zdvihání a přesun mašinky trval něco přes hodinu, takže jsme občany i naše cestující příliš nezatížili. Všechno šlo jako po másle, a to i díky výborné spolupráci českobudějovických policistů, uzavírá jeden z koordinátorů přesunu v Českých Budějovicích Jiří Kafka, který je současně ředitelem tamního Krajského centra osobní dopravy. MARTIN HARÁK

3 29/2009 Aktuality 3 Ostravu poznávejte z Pendolina Po Praze má nejpropracovanější systém příměstské železniční dopravy právě Ostrava. Do centra Moravskoslezského kraje také zajíždějí moderní soupravy Pendolino a zdejší velká nádraží se zásadním způsobem modernizují. M ezi pozvanými hosty, kteří nastoupili do premiérové jízdy vlaku SC Pendolino Sprinter na trase Praha Třinec, byl i starosta Moravské Ostravy a Přívozu Miroslav Svozil. Pendolino do Ostravy jezdí již čtvrtý rok, jeho obliba mezi cestujícími je vysoká. Jak tuto službu Českých drah hodnotíte vy? Určitě jako přínos pro obyvatele Ostravy, neboť Pendolina překonají vzdálenost mezi Prahou a Ostravou za méně než tři hodiny. Lidé si začínají uvědomovat, že není nutné všude jezdit autem, neboť vlak v této trase je nejen rychlejší, ale i bezpečnější. Jste spokojený s tím, že Pendolino Sprinter teď jezdí až do Třince? Myslím si, že tahle novinka je opodstatněná, a to opět nejen díky velmi přitažlivé jízdní době. Jsem ale zdrženlivý, asi by se to foto týdne nevyplatilo u každého spoje, maximálně tak jednou denně. Koncem minulého roku bylo v ostravské aglomeraci zavedeno tzv. Esko... Systém Eska je velmi přínosný a dobře konkurenceschopný vůči automobilové dopravě. Na část spojů jsou nasazovány moderní jednotky CityElefant, které jsou velmi líbivé a vhodné pro tyto spoje. Kdyby padl návrh, aby se Moravskoslezský kraj podílel na financování nákupu nových vlaků pro příměstskou dopravu, podpořil byste ho? Rozhodně ano, obzvlášť kdyby se jednalo o jednotky CityElefant, neboť ty se vyrábějí v našem městském obvodu (směje se). V Ostravě jsou dvě velká nádraží, to hlavní a pak Svinov. Hlavní nádraží patří do vašeho obvodu. Vnímáte mezi nimi nějaký podstatný rozdíl? Miroslav Svozil Starosta Moravské Ostravy a Přívozu ystudoval Vysokou ško- báňskou Technickou Vlu univerzitu v Ostravě. Ve veřejné správě působil jako zastupitel statutárního města Ostravy ( ), zastupitel Moravskoslezského kraje ( ) a v letech jako statutární náměstek primátora města Ostravy. V soukromé sféře vykonával například funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti Garáže Ostrava ( ). Od roku 2006 je starostou centrálního ostravského městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vždycky říkám, že v Ostravě je jedno hlavní nádraží. Svinovské nádraží v minulosti odbavilo většinu cestujících, má i výhodu v tom, že je modernizované. Na druhou stranu má problém s návazností na hromadnou dopravu. V současné době, možná i díky Pendolinům, je počet odbavených cestujících na svinovském a hlavním nádraží zhruba stejný. Chystáme také modernizaci hlavního nádraží, především přilehlých venkovních prostor, čímž by se mohla jeho atraktivita ještě zvýšit. Budete pro modernizaci hlavního nádraží usilovat o evropské dotace? Ne, z evropských fondů bylo opraveno právě nádraží Ostrava Svinov. Na tento (v porovnání se Svinovem menší) projekt musíme najít vlastní zdroje. Bude ale také záležet na dohodě mezi krajem a Českými drahami. V čem si myslíte, že jsou České dráhy srovnatelné se západními železnicemi? Měl jsem tu možnost cestovat ve Francii vysokorychlostními vlaky TGV a také japonským rychlovlakem České dráhy by se opravdu měly snažit o zvýšení své prestiže. Nedávno byly prezentovány plány tzv. vlakotramvaje... V minulosti fungovala v Ostravě a v Těšínském Slezsku rozsáhlá síť úzkorozchodných meziměstských tramvají, provozovala ji společnost Slezských zemských drah. V 70. letech byly všechny tratě zrušeny a nahrazeny autobusovou dopravou. Byl jsem v Karlsruhe a tamní systém je České dráhy by se opravdu měly snažit o zvýšení své prestiže. skutečně funkční. Myslím si, že vybudování podobného moderního modelu na bázi vlakotramvaje by bylo přínosem, v současnosti je tak nákladný záměr asi nereálný. Prioritou je vybudovat dopravní obsluhu Nové Karoliny. Co byste na závěr vzkázal našim cestujícím? To, že železniční doprava má budoucnost. Občanům Prahy a vůbec celé republiky pak to, že chtějí-li alespoň v rychlosti poznat Ostravu, Pendolino je pro to ideální. DAVID NAJDEKR doprava Opatření pro snížení výdajů V rámci krizového plánu k dosažení úspor chce ministerstvo dopravy sjednotit cenové normativy. inistr dopravy Gus Slamečka předsta Mtáv vil 26. června spolu s generálním ředitelem Ředitelství silniční dopravy Alfrédem Bruclíkem, děkanem dopravní fakulty ČVUT Petrem Moosem a náměstkem ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Tomášem Čočkem metodiku aplikace cenových normativů v investičním procesu. Schválené výdajové rámce pro rozpočet SFDI společně s propadem některých dalších příjmů SFDI způsobených ekonomickou krizí vytvářejí pro rok 2010 deficit ve financování výstavby dopravní infrastruktury v rozsahu nejméně 23 miliard korun. Ministr navrhuje čtyři skupiny opatření: 1. proces výkupu pozemků a přípravy staveb, 2. normy, projektová příprava a odměňování projektantů, 3. objektová skladba, 4. uplatnění cenových normativů. Ministerstvo bude podporovat návrhy na změnu zákona o vyvlastnění tehdy, kdy není spor o samotné vyvlast nění, ale pouze o výši náhrady. ŘSD by také nemělo v budoucnu vycházet nadbytečně vstříc samosprávám v doplňování staveb dálnic zejména častými sjezdy, podjezdy či nadjezdy. (red) odpovídá Velké výluky v Praze a okolí Jak se promítají výluky v pražském dopravním uzlu do kvality osobní železniční dopravy? íky zvýšenému přísunu Dfinančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury je výluková činnost v Praze a okolí největší v celé historii akciové společnosti České dráhy. Naši zákazníci určitě uvítají zlepšené výkonové a kapacitní parametry modernizovaných traťových úseků i samotných železničních V ULIČCE. Páteční cesta na trati z Přerova do Ostravy. Zasílejte vaše fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte voucher v hodnotě 500 korun. Podmínky soutěže najdete na Foto PETR SKALNÍK Co nabízíme: výlety na jízdním kole České dráhy jsou největší celostátní poskytovatel přepravy cyklistů a jízdních kol. Vycházejí tak vstříc významné skupině našich cestujících, kteří aktivně tráví volný čas. N a jaře letošního roku byl zaznamenán prudký nárůst zájmu o přepravu jízdních kol. Stalo se tak především díky velmi příznivému jarnímu počasí, ale tato skutečnost zároveň potvrzuje i dlouhodobý trend vzrůstající obliby cykloturistiky mezi tuzemskou populací v kombinaci s vhodnou nabídkou služeb poskytovaných Českými drahami. Jako spoluzavazadlo Jízdní kola je možné ve vlacích ČD přepravit jako spoluzavazadlo nebo s využitím služby úschova během přepravy. Jízdní kolo nelze přepravit pouze ve vlacích, které jsou v hlavičce jízdního řádu označeny symbolem přeškrtnutého jízdního kola. Vlaky s rozšířenou přepravou spoluzavazadel, především jízdních kol, jsou označeny v jízdním řádu v hlavičce vlaku symbolem jízdního kola. Dále je tento způsob přepravy povolen v neoznačených osobních vlacích, spěšných vlacích a rychlících na prvním nebo posledním představku soupravy (maximálně dvě jízdní kola). Cena za přepravu jednoho jízdního kola v jednom vlaku je stanovena na 25 korun. Celodenní doklad stojí 50 korun. V osobních vozech doporučujeme využít háky, pokud jsou instalované, nebo ukládat kola na sebe střídavě řidítky a sedlem. Po celou dobu přepravy zodpovídá za bezpečnou manipulaci s jízdním kolem a dohled nad ním sám cestující. Vlaky, ve kterých je možné přepravovat jízdní kolo s využitím služby úschova během přepravy, jsou označeny v jízdním řádu v hlavičce vlaku symbolem kufru. Na rozdíl od předchozího způsobu VÝHODY SLUŽBY 1 NABÍDKA. České dráhy jsou největším poskytovatelem služeb souvisejících s přepravou jízdních kol na území ČR, denně vypravují téměř cyklovlaků. 2 CENA. Ceny jsou stanoveny na atraktivní úrovni, doporučujeme zakoupit zvýhodněný jednodenní doklad. 3 JEDNODUCHOST. Doklad pro přepravu kola je možné zakoupit u pokladní přepážky nebo u pověřeného zaměstnance ve vlaku. 4 JISTOTA. U vybraných spojů existuje možnost rezervace míst pro jízdní kola až s dvouměsíčním předstihem. 5 ZAHRANIČÍ. Kolo je možné přepravit ve vybraných vlacích do mnoha evropských destinací. přepravy odevzdává cestující jízdní kolo pověřenému zaměstnanci ČD přímo u vlaku do označeného vozu. Cestující si pouze zajišťuje nakládku a vykládku, dohled během přepravy zabezpečuje zaměstnanec ČD. Cena za každé uschované jízdní kolo je stanovena na 30 korun, jednodenní doklad stojí 60 korun. Rezervace míst pro větší skupiny Především větším skupinám cestujících doporučujeme rezervovat si místa pro jízdní kolo předem. Možné posílení spojů projednávají jednotlivá krajská centra osobní dopravy ČD. Rovněž u některých turisticky oblíbených dálkových vlaků, kde lze očekávat zvýšenou poptávku během víkendů, svátků a letních dnů, doporučujeme provést včasnou rezervaci. Vlaky, u kterých je možné provést rezervaci místa pro jízdní kolo, jsou v hlavičce jízdního řádu označeny symbolem kola nebo kufru v kroužku. Povinná rezervace míst pro jízdní kola je pak označena symbolem kola nebo kufru (pouze v období od 1. dubna do 31. října) v rámečku. Rezervaci mohou cestující provést až dva měsíce předem a končí dvě hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Na kole do Evropy Přepravit jízdní kolo umožňujeme nejen po území České republiky, ale také do mnoha evropských zemí. Při cestách na Slovensko mohou cestující využít služby úschova během přepravy nebo přemístit kolo jako spoluzavazadlo. Do Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Dánska, Lucemburska, Belgie a Švýcarska je možné přepravit kolo jako spoluzavazadlo ve vybraných vlacích za 5 eur. V dálkových vlacích je zpravidla nutná rezervace místa pro jízdní kola. Dále je umožněna přeprava jízdních kol v rámci tzv. zvýhodněných regionálních přes hraničních nabídek do Německa, Polska, Rakouska a v rámci tzv. malého pohraničního styku také na Slovensko. Zdeněk Ston ALOIS KAŠPAR Ředitel Krajského centra osobní dopravy Praha stanic. Na druhou stranu po dobu výluk dochází k nezbytnému narušení železniční osobní dopravy. V obvodu Krajského centra osobní dopravy Praha je každý týden vyloučena železniční doprava v průměru na sedmi tratích, obvykle s dopadem asi na sto železničních spojů. Snahou dopravce, tedy akciové společnosti České dráhy, je dopady výlukové činnosti na cestující veřejnost maximálně eliminovat. Na velké výluky je nejen upraven jízdní řád, ale současně k tomu jsou vypracovány zvláštní výlukové jízdní řády. Neobvyklým řešením se stalo například vybudování provizorní zastávky Praha-Gymnasijní. Největší zátěží pro naše zákazníky, potažmo personál ČD, jsou zcela určitě traťové úseky Praha Kladno, Praha Benešov u Prahy a také pražský úsek mezi stanicemi v Libni a Běchovicích.

4 4 provoz a technika 29/2009 partneři Výběrové řízení na Přerov SŽDC vyhlásila letošní největší zakázku. tátní organizace SŽDC Svypsala výběrové řízení na modernizaci přerovského uzlu v předpokládaném objemu 3,5 miliardy korun. Jde o největší letošní zakázku SŽDC. Stavba by mohla začít 1. září, její ukončení se předpokládá počátkem roku V rámci modernizace se bude upravovat kolejiště, dosadí se nové zabezpečovací zařízení. Stavba umožní rychlost vlaků až 160 km/h. Modernizace uzlu Přerov, kde se setkávají koridory Břeclav Bohumín, spojovací koridor z České Třebové a odbočuje tu trať směr Nezamyslice, si složitostí nijak nezadá s právě dokončovanou modernizací uzlu Kolín. Investují do bývalého dolu OKD, Doprava rozšiřuje terminál v Paskově. o roku 2013 chce společ OKD, Doprava rozší Dnost řit kontejnerové překladiště, které vzniklo v brown fields v části uzavřeného dolu Paskov. Přibudou dvě koleje, které umožní až ztrojnásobit denní překládku kontejnerů. Společnost už v první etapě investovala přes 70 milionů korun do pozemků a budov, které zde zůstaly po těžební stalo se Vandalové řádili v Šenově Historický motoráček pojede až v srpnu. otva jsme oznámili, že Strať Česká Kamenice Kamenický Šenov ožila zásluhou Klubu železničních cestovatelů, zasáhli neznámí vandalové. Pravidelně tu měl jezdit šenovský motoráček, který měl přispět k tomu, že se tato třetí soukromá železnice v ČR stane atraktivním turistickým cílem. Jak oznámil denní tisk, v minulých dnech tu neznámí pachatelé poškodili těsně před zahájením sezony sedm z devíti výměnových těles ve stanici Kamenický Šenov. Provozovatel chce jízdy historického motoráčku obnovit nejpozději počátkem srpna. Náhradou turisté mohou absolvovat nostalgickou jízdu každé úterý a čtvrtek na Jedlovou, středeční jízdy Babylonským motoráčkem zůstávají ve své trase do Liberce beze změn. Cestujeme více v regionech Nabídka Léto 2009 slaví úspěchy u zákazníků. činnosti. V příštích dvou letech tu vyrostou koleje. V budoucnu by zde mohla pracovat dvacítka lidí a mohlo by se tu skladovat až kontejnerů. Od roku 2007 až dosud byla využívána jako překladiště kontejnerů, včetně kontejnerů ACTS, nejvíce pro automobilku Hyundai Nošovice a její subdodavatele Mobis či Hysco. Letní kurzy pro začátečníky Můžete si zvýšit počítačovou gramotnost. polečnost ČD Telema navazuje na úspěš Stika ný a oblíbený Národní program počítačové gramotnosti, jehož byla v letech 2005 a 2006 realizátorem. Vzhledem k neustálému zájmu o levné kurzy pro začínající uživatele počítačů nyní vypisuje mimořádnou akci nazvanou Letní počítačové kurzy pro začátečníky. V jejím rámci ČD Telematika nabízí kurzy základů práce s počítačem, práce s textovým editorem (Word), s tabulkovým kalkulátorem (Excel), s internetem a elektronickou poštou. Cena jednoho celodenního kurzu je pouze 400 korun (včetně DPH), úhrada zaměstnavatelem ale není letos možná. Více informací o kurzech, termíny a pokyny k přihlášení získáte na tel. čísle nebo na intranetové adrese skoleni.cdt.cz. (red) idé, kteří se rozhodli trávit Lletošní dovolenou doma, začali ve větší míře využívat jízdenek SONE+ a REGIONet. Máme za sebou první čtvrtinu letošního léta a už od začátku prázdnin sledujeme zásadní obrat v prodeji zvýhodněné varianty skupinové jízdenky SONE+ pro regionální vlaky. Od 21. června, kdy začala nabídka Léto 2009 platit, použilo tento produkt o celou třetinu více zákazníků než ve srovnatelném období minulého roku, hodnotí dosavadní dopad letní nabídky Tomáš Čech, vedoucí oddělení cenotvorby a prodeje ČD. V absolutních číslech tedy cestovalo na regionální SONE+ 130 tisíc zákazníků, což je téměř lidí denně. Loni to bylo kolem 4 tisíc. Ještě výraznější je nárůst prodeje REGIONetů za akční cenu 99 korun. Známe autora pomníku Připomeneme si tragické neštěstí ve Studénce. utorem prozatímní ma pomníku zemřelým Akety při tragickém neštěstí ve Studénce, jehož výročí si brzy znovu připomeneme, je akademický sochař z Jistebníku Miroslav Rybička. Ve Studénce již dříve pracoval na restaurování a obnově objektů ve městě. Pomník by měl mít šest metrů na délku a přibližně 3 m na výšku a měl by představovat změť konstrukcí, které do sebe v tragický den narazily. Na pomníku bude také datum události a jen křestní jména obětí vzhledem k tomu, že pozůstalí si nepřejí zveřejnit plná jména. Rozváží vlakem petici Miroslav Mondek burcuje občany proti alkoholu. a cestu dlouhou ki se vydal v neděli Nlometrů 28. června Miroslav Mondek z Chebu, který sbírá podpisy pod petici Alkohol za volant nepatří. Jezdí po republice nejen na motorové koloběžce, ale i vlaky Českých drah. Každý může něco udělat a já se rozhodl na cestě kolem republiky informovat co nejvíce lidí o petici, která by mohla pomoci změnit naše zákony. V některých úsecích své cesty využívám i vlaky a jsem mile překvapen nejen úrovní služeb, ale i ochotou zaměstnanců Českých drah, říká Miroslav Mondek. (red, mh) Vývoj správným směrem VELETRŽNÍ RUCH. Pro návštěvníky stánku společnosti ČD Telematika bylo k dispozici pro praktickou ukázku zařízení PDA. Foto AUTOR Na jubilejním desátém ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb Czech Raildays 2009 v Ostravě se představila i společnost ČD Telematika. S tejně jako v loňském roce vystavovala ČD Telematika v rámci společné prezentace skupiny České dráhy. Rozsáhlý komplex výstavních boxů dceřiných společností ČD se tentokrát nacházel v zastřešené části výstaviště a nedal se přehlédnout. Komplexní řešení pro nákladní dopravu Jak informovala ředitelka úseku Marketing a Business Development Martina Koutníková, expozice společnosti ČD Telematika oslovila četné návštěvníky zejména z řad odborníků dvěma nosnými tématy. Jedním z nich V ozy 1. třídy řady Ampz jsou v provozu již takřka deset let. Jedná se o moderní tlakotěsné klimatizované vozy s maximální rychlostí 200 km/h. Tyto parametry je předurčovaly pro elitní mezinárodní výkony na vlacích EuroCity. Elektřina pro notebooky Vozy se tak podívaly do Vídně, Lublaně či dánského Aarhusu. Ovšem i přes to, že se jednalo o moderní vozy, jejich nedostatek byl především v absenci zásuvek 230 V pro napájení přenosných PC. Během revitalizace, která probíhá v DKV Praha ve spolu bylo komplexní řešení, zahrnující produkty a služby, určené železničním dopravcům podnikajícím v segmentu nákladní dopravy. V rámci veletrhu proběhlo pracovní setkání zástupců obou společností za účasti člena představenstva a finančního ředitele společnosti ČD Cargo Bogdana Heczka a místopředsedy představenstva ČD Telematika Václava Studeného. Jedním z bodů setkání byla prezentace zahrnující aplikaci Elektronický nákladní list, mobilní zařízení PDA s aplikací pro sběr dat v kolejišti, nástroj pro efektivní vytěžování vozů v zahraničí, integrační platformu pro vytváření a ovládání mapových podkladů Map Expert a další. Návštěvníci stánku měli možnost zhlédnout tuto prezentaci na obrazovce, k dispozici zde bylo i zařízení PDA pro praktickou ukázku. Sledují a měří v reálném čase Druhým tématem pak byla komunikační platforma Železniční bezdrátová přenosová síť, která vzbudila velký zájem ze strany odborné veřejnosti. Ten také potvrzuje správný směr, kterým se vývoj společnosti ČD Telematika v této oblasti ubírá. Nechceme další nehody na přejezdech práva železniční dopravní ces se přihlásila k celoevropské Sty kampani Evropský den k železničním přejezdům. V tuto chvíli probíhá jednotná identifikace přejezdů v ČR v podobě samolepek s černým písmenem P a pětimístným číslem. Toto označení při případných událostech umožní všem zúčastněným jednoznačně definovat inkriminovaný přejezd a zamezit tak nedorozuměním. Modernizují vagony pro EuroCity V současné době dostávají vozy Ampz elektrické zásuvky i nové koberce. Zvýší se tak pohodlí pro cestující. VYSTAVENÉ EXPONÁTY vzbudily zájem odborné veřejnosti. Nové značení začíná oficiálně platit od 1. srpna. Již v dubnu byl ale spuštěn ověřovací kamerový systém na třech vytipovaných přejezdech na Olomoucku. Záznamy z kamer jednoznačně dokládají situaci na přejezdech a vyvracejí neopodstatněné stížnosti řidičů na nesprávnou činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení, uvedl Martin Karger, náměstek pro techniku SDC Olomouc. práci s firmou Janoza, budou postupně do všech devíti vozů první série zásuvky instalovány. Nyní je téměř dokončen první vůz s číslem 009, upřesňuje pan Javorský z Janozy. Upravená elektrická výzbroj vozu a dosazení nového střídače bude zabez Co ukázali na veletrhu aplikaci Elektronický nákladní list, mobilní zařízení PDA s aplikací pro sběr dat v kolejišti, integrační platformu pro mapové podklady Map Expert. KOMFORT. Cestující se v 1. třídě dočkají vyšší kvality. Foto autor Jedná se o platformu pro komunikace mobilních prostředků a stacionárních zařízení prostřednictvím protokolu TCP/IP a integrující dostupné bezdrátové a mobilní sítě. Umožňuje například sledování vozidel vybavených komunikační jednotkou pomocí GPS, dále sledování stavu jednotlivých komponent a výsledků měření v reálném čase, např. závada dveří železničního vozidla, okamžitá spotřeba trakční energie, okamžitá rychlost vozidla ve sledovaném čase apod. Získat zpětnou vazbu Veletrh Czech Raildays není jen příležitostí pro prezentaci vlastních výrobků, služeb a okamžitého získání zákazníků. Koncentrace odborné veřejnosti z odvětví železničního průmyslu znamená pro vystavovatele i příležitost získat zpětnou vazbu především pro oblast dalšího vývoje. Právě z tohoto hlediska proběhne analýza a hodnocení účasti společnosti ČD Telematika na zmíněném veletrhu. Ivan Skulina V České republice existovalo 31. pro since 2008 celkem přejezdů. Podle tiskového mluvčího SŽDC Pavla Hally by v podstatě stačilo zabezpečení v podobě výstražných křížů, pokud by ale řidiči vždy respektovali zcela jasná pravidla vyhlášky o provozu na silničním komunikacích. Varovná je statistika za necelou polovinu letošního roku. Do 16. června v ČR došlo k 75 střetům na přejezdech, při nichž zahynulo 15 lidí a 27 bylo zraněno. K projektu, který odstartoval 25. června, se připojila většině zemí EU a některé další státy. Hlavní heslo zní: Stop nehodám! Evropa pro bezpečnější železniční přejezdy. Na železničních přejezdech, ve školách a v autoškolách se budou rozdávat letáky. Ve stanicích budou zase vyvěšovány plakáty. Další informace najdete na MARTIN NAVRÁTIL pečovat napájení zásuvek nějakou dobu (v závislosti na baterii) i po odpojení napětí lokomotivy, doplňuje pan Javorský. Řešení zásuvek je stejné jako u vozů pocházejících z druhé výrobní série a odpovídají požadavkům vyhlášky UIC 550, vyjadřuje se k zásuvkám ještě Petr Brouček z Odboru kolejových vozidel. Tyto vozy však byly průběžně modernizovány již i v minulosti, například provedením renovace obkladových dílců v interiéru vozů. Výměny se dočkala i podlahová krytina v buňkách WC. Mezi nejviditelnější drobnosti by se mohla zařadit výměna záclonek pro cestující a renovace sedadel u části vozů. Do dvou měsíců hotovo Ve velkoprostorovém oddíle pro cestující se v pěti vozech mění i koberce. Ve zbývajících vozech budou dosazeny jen zásuvky. Renovace těchto vozů by měla být definitivně hotova do dvou měsíců. Druhý kompletně dokončený vůz bude mít číslo 007. S výhledem do pěti let se však počítá i s výměnou původních koberců ve zbývajících vozech první série vozů řady Ampz. David Najdekr

5 29/2009 provoz a zahraničí 5 technika V Krnově obnovili kulturní památku o deseti měsících usi práce zrestaurova Plovné ly Krnovské opravny a strojírny kulturní památku ČR pro Dopravní podnik města Olomouce. Jednalo se o dvounápravovou motorovou tramvaj vyrobenou v Ringhofferových závodech Praha v roce Tato restaurovaná tramvaj byla hlavní atrakcí oslav 110. výročí MHD v Olomouci ve dnech 19. a 20. června. Při samotném restaurování se nejprve provedly revizní nálezy, teprve potom se rozhodlo o způsobu opravy a restaurování konkrétních dílů a součástí včetně výroby nových celků. Po několika měsících vysoce odborné práce mnoha profesí byl vůz postupně sestaven, seřízen a oživen po mechanické i elektrické stránce a také odzkoušen ve zkušebně Krnovských opraven a strojíren. Rekordní počet přihlášených elkem 16 členských fi ACRI podalo při Crem hlášku do soutěže o Výroční ceny ACRI. Předání cen vítězným firmám proběhne na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 15. září v rámci odpoledního programu 1. mezinárodní železniční konference. Slavnostní udílení bude již tradičně moderovat Václav Žmolík. Před dvěma roky byly ceny vítězům prvního ročníku předávány na 49. strojírenského veletrhu v Brně. V loňském roce se ceny udělovaly také v rámci veletrhu, ale tentokrát na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně. Kdo se ukázal na Czech Raildays etošního 10. jubilejní ročníku ostravského Lho veletrhu Czech Raildays se zúčastnila také řada členských firem ACRI. Široké spektrum výrobků a služeb, které nabízejí, bylo znát z rozmanitosti expozic jak na venkovní ploše, tak uvnitř výstavní haly. Malí i velcí návštěvníci si pochvalovali pohodlná sedadla do vlaků z Borcadu nebo se zájmem sledovali v pohybu sběrače od firmy Lekov. V hale se také prezentovaly firmy Alfa Union, AŽD, DAKO CZ, IBG, MSV elektronika nebo Uni Controls. Největšími venkovními expozicemi byl stánek skupiny Škoda Transportation a CZ Loko. Na prostranství ale vystavovaly i další společnosti ACRI: Cegelec, DT-Výhybkárna a strojírna, IGE, MTI, Pars Komponenty, IGE CZ a ZKL Group. Největším lákadlem pro návštěvníky výstavy byla prohlídka elektrické lokomotivy 380 z produkce Škoda Transportation a lokomotiv 742 a 753 z produkce CZ Loko v nových barvách ČD a ČD Cargo. Zajímavostí byla také lokomotiva řady , kterou provozuje VUZ na svém zkušebním okruhu ve Velimi. (acri) Rakouské dráhy bilancují Smluvní koncern Rakouských spolkových drah (ÖBB), který zahrnuje provozování dráhy, osobní a nákladní dopravy, zaznamenal v roce 2008 růst všech klíčových ukazatelů. V osobní dopravě provozované koncernem ÖBB vzrostl počet přepravených cestujících o 9 milionů na celkem 456 milionů. Z tohoto počtu připadá 208 milionů železniční dopravě (84 procent v městských a regionálních vlacích). Tržní podíl ÖBB ve veřejné osobní dopravě (bez MHD) představuje 90 procent. V osobní dopravě ÖBB loni pracovalo zaměstnanců. Posílení spojů kvůli fotbalu Největší nárůst poptávky po osobní dopravě loni zaznamenal segment S-Bahn ve Štýrsku a Tyrolsku (+17 procent) a dálková doprava s nárůstem obratu o 10 procent. Rostoucí poptávka se odrazila i v růstu celkových výnosů osobní dopravy o 5 procent na 2103,7 milionů eur (cca 52,7 miliard korun). Vlivem přecenění majetku podle mezinárodních účetních standardů skončilo provozní hospodaření osobní dopravy ve ztrátě 331,6 milionů korun a vlivem finanční ztráty ze zajištěných úvěrových obligací činil výsledek hospodaření před zdaněním dokonce -660,6 milionů eur (cca -16,5 miliardy korun). výnosy ÖBB cargo v loňském roce vzrostly o 5,4 procenta. Na investice do osobní dopravy loni ÖBB vynaložily 379,3 milionů eur, což je meziročně o 44 procent méně. Z uvedené částky bylo na pořízení vozidel osobní dopravy použito 339,1 milionů eur (cca 8,5 miliardy korun). Na pořízení majetku osobní dopravy loni ÖBB obdržely investiční příspěvek 145,3 milionů eur z veřejných rozpočtů, z toho 141,6 milionů eur od spolkových zemí. Na provozování osobní dopravy se loni podílely veřejné rozpočty částkou 857 milionů eur (21,5 miliardy korun). Z toho na základě smlouvy se státem inkasovaly ÖBB 501,6 milionů eur, od spolkových zemí a obcí 355,4 milionů eur. Událostí loňského roku bylo v Rakousku EURO ÖBB proto posílily kapacitu pravidelných spojů o 3,6 mil. dodatečných míst, zavedly posilových vlaků a 22 tisíc autobusových spojů. Strategickým cílem osobní dopravy ÖBB pro období do roku 2012 je Nový trend: firemní akce ve vlaku České dráhy se chovají tržně a rozšiřují svou nabídku pro organizátory společenských akcí a firemních prezentací. P ozoruhodnou akci zažili cestující v mezinárodním spoji SC 16 Antonín Dvořák z Vídně do Prahy ve středu 17. června. V jednom z vozů cestovalo přes půl stovky účastníků pravidelné světové konference Amrop Hever Group, která se konala ve dnech 18. až 21. června v Praze. Akci předcházela oslava 30. výročí partnerské firmy Jenewein a Partner, a tak, aby velká část delegátů z Vídně nemusela použít letadlo, vymysleli organizátoři přesun do Prahy Pendolinem. A aby to bylo pestřejší, propojili jízdu s ochutnávkou šampaňských vín. Zájem mezi cestujícími byl o ni obrovský. POPTÁVKA ROSTE. Počet přepravených cestujících se ÖBB v roce 2008 zvýšil na celkem 456 milionů. Foto MARTIN HARÁK (3x) do čeho se investovalo BB loni pořídily 24 elek- jednotek Talent, Ötrických 13 motorových jednotek Desiro, 9 řídicích patrových vozů a 38 vložených patrových vozů. Z objednávky komfortních souprav Railjet dostaly Rakouské spolkové dráhy prvních sedm kusů. Kromě kolejových vozidel ÖBB koupily 230 kusů nových bezbariérových autobusů. V nákladní dopravě byla událostí číslo jedna koupě maďarského MÁV Cargo v hodnotě 102,5 miliardy forintů (přibližně 10,2 miliardy korun). zavedení plošného integrálního taktového jízdního řádu propojujícího spoje dálkové, regionální a autobusové dopravy v zemi. V nákladní dopravě vykázal koncern ÖBB nárůst objemu pře Na síti tratí provozovaných ÖBB bylo ujeto 152,4 milionů vlkm. DEGUSTACE. Největší zájem byl mezi cestujícími o druh Rosé Mailly Grad Cru Rosé Brut. Foto autor pravy o 1,5 milionů tun na celkových 98,5 milionů (z toho 96,8 milionů v železniční dopravě). Přepravní výkon v tarifních tunových km činil 19,2 miliard ttkm. Objem přepravy konvenčních vozových zásilek poklesl o 1,6 milionů tun na 68,1 milionů tun a objem kombinované přepravy vzrostl o 12,4 procent na 28,7 milionů tun. ÖBB je s podílem 92,3 procent lídrem na trhu železniční nákladní dopravy v Rakousku, přičemž 67 procent objemu nákladní přepravy ÖBB překračuje hranice Rakouska. Výnosy ÖBB Cargo loni vzrostly o 5,4 procent na 2547,5 milionů eur (cca 63,8 miliardy korun) celkový výsledek kazí operace s úvěrovými obligacemi. a nebýt finančních spekulací, skončilo by hospodaření sektoru v plusu. Ve skutečnosti však ztráta před zdaněním činila 301,8 milionů eur. V nákladní dopravě loni ÖBB investovaly celkem 435,8 milionů eur. Nákladní doprava poskytuje pracovní příležitost zaměstnancům. Příspěvky na provoz Koncern ÖBB loni provozoval síť km tratí a stanic a zastávek s účetní hodnotou majetku dopravní cesty ve výši 11,5 miliardy eur. Na síti tratí provozovaných ÖBB bylo ujeto 152,4 milionů vlakových km při hrubém dopravním výkonu 76,3 hrtkm. Za činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti a obsluhou dráhy ÖBB inkasovaly ze státního rozpočtu neinvestiční příspěvek 1014,8 milionů eur a příspěvek na investiční náklady 137 milionů eur. Dopravci za použití kapacity železniční dopravní cesty uhradili 439 milionů eur, což představuje v průměru 72 korun za vlakový km. Liberalizovaných podmínek přístupu na infrastrukturu železniční dopravní cesty využilo 22 dopravců, z toho 18 subjektů mimo koncern ÖBB. Celkové výnosy rostly, zisk ale už ne Celkové konsolidované výnosy koncernu ÖBB vzrostly meziročně o 3 procenta na milionů eur (cca 146 miliard korun). Na obratu se poměrem 24 procenta podílely tržby z podnikatelských aktivit v zahraničí. Na investice vynaložily ÖBB 2781,5 miliardy eur. Veřejné rozpočty se na chodu koncernu ÖBB loni přímo podílely částkou téměř 54 miliardy korun a dále formou státní záruky za úvěry v hodnotě 20,6 miliard korun. Provozní zisk meziročně klesl o téměř 463 milionů eur na 51 milionů eur. Ztráta z finančních operací (zajištěné úvěrové obligace) ve výši přesahující 1 miliardu eur stáhla loni výsledek hospodaření koncernu ÖBB do ztráty 970 milionů eur. Na výkonech koncernu ÖBB se podílelo zaměstnanců. Roman Štěrba Luxusní vína zajišťovala společnost Champagne Epernay Prague, která si potřebné zásoby dovezla do Vídně už dopoledne jak jinak než Pendolinem. Přijeli jsme auty po desáté k 1. nástupišti pražského hlavního nádraží. Bylo dohodnuto, že v tam bude stát nosič s vozíkem. A on tam opravdu přesně byl. To pro mě byl symbol naprosté perfektnosti, řekl Ivan Chocholouš, jeden z partnerů firmy Dr. Kaufmann a Partners, která akci zajišťovala. Cestující si ochutnávku vín pochvalovali. Lidi ve vlaku se najednou velmi blízce propojili. Byli pohromadě, mohli korzovat a dát si spolu skleničku, popisovala Dale Winston ze Spojených států. Peter Miklos, který degustátory v Pendolinu obsluhoval, byl z firemní akce nadšený: Dostával jsem speciální dotazy na výrobu, třeba jak se z červených hroznů získá bílé šampaňské. MARTIN NAVRÁTIL slovensko Šedesát let jezdí elektricky a Slovensku se před Nšedesáti lety objevily na tamní železniční síti první elektrické vlaky. Tyto tratě byly elektrizovány stejnosměrným proudem 3 kv. První vlak jel na území Slovenska mezi Žilinou a Vrútkami 29. srpna 1953 a vedla jej lokomotiva řady E499.0 (dnes řada 140). Elektrizace dále pokračovala přes Tatry do Spišské Nové Vsi. Dnes jsou v SR dvě proudové soustavy, a to již zmíněná stejnosměrná a také střídavá 25 kv 50 Hz. Úzkorozchodka slavila 100. výročí opulární úzkorozchod elektrická místní Pná dráha Trenčianska Teplá Trenčianské Teplice oslavila koncem června a začátkem července již sté výročí svého trvá ní. Na oslavách jezdil elektrický vůz řady společnosti ZSSK s letním vlečným vozem. První električka vyjela na šestikilometrové trati 27. července Vrútky dodají dvanáct vlaků lovenská opravárenská Sželezniční firma ŽOS Vrútky zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku dvanácti třídílných motorových jednotek pro regionální dopravu, kterou zajišťuje společnost ZSSK. Vlaky řady 860, vyvinuté vlastní konstrukční kanceláří ŽOS Vrútky, mají být postupně dodány v letech 2010 až Mají být nasazovány na ramenech Humenné Prešov Košice a Nové Zámky Nitra Prievidza. (mh) ze světa Zákaz pro vozy fimy Gatx Podle údajů, které byly zveřejněny na Transportweb v pátek 3. července, se na základě nehody nákladního vlaku převážejícího plyn v Itálii rozhodl státní zástupce řídící vyšetřování nehody dočasně zakázat provoz vozů firmy Gatx na italské železniční síti. Nákladní vlak s cisternovými vozy firmy Gatx, naloženými zkapalněným plynem, vykolejil 29. června večer v železniční stanici Viareggio. Došlo k úniku plynu a následně k obrovskému požáru. Následkem nehody zemřelo dvacet lidí. Jízdní řád ukáže volná místa Švýcarské spolkové dráhy na svých webových stránkách nabízejí další zlepšení online jízdních řádů pro své zákazníky. Při každém dotazu na vlakový jízdní řád je u dálkových vlaků uvedeno, zda je hledaný spoj více, či naopak méně obsazen. Touto službou by mělo být dosaženo dalšího zvýšení komfortu cestování. Jedná se o prognózy obsazenosti jednotlivých vlaků pro obě vozové třídy. Prognózy jsou uváděny nejdříve třicet dní před odjezdem příslušného vlaku a jsou každý den aktu alizovány. (sh)

6 6 SERVIS A REGIONY 29/2009 ibžd Pyšely 8. července dopoledních hodinách Vv prostoru zastávky Pyšely došlo při demoličních pracích k rozbití bočního okna osobního vozu řady Btee na osobním vlaku Škoda byla předběžně vyčíslena na korun. Událost šetří RIBŽD Praha. Horní Planá 10. července odpoledních hodinách Vmezi dopravnami Horní Planá a Černá v Pošumaví se střetl osobní vlak 8152 s osobním automobilem Škoda Octavia na železničním přejezdu v km 61,043 zabezpečeném výstražnými kříži. Při střetnutí byl na místě mrtev spolujezdec, těžce byli zraněni řidič a druhý spolujezdec, třetí spolujezdec byl zraněn lehce, všichni byli nizozemské státní příslušnosti. Motorový vůz po střetnutí první nápravou vykolejil. Škoda byla předběžně odhadnuta na 370 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice. Liberec 14. července o poledni mezi žst. Li a Chrastava, v km Pberec 8,100, najel osobní vlak na odlomené části kmene stromu. Došlo k poškození hnacího vozidla jednotky DB Regio řady 612, nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad Labem. Veselí nad Lužnicí 15. července ranních hodinách Vv žst. Veselí nad Lužnicí projela lokomotiva seřaďovací návěstidlo Se33 v poloze zakazující jízdu a vjela do postavené vlakové cesty pro vlak R943, který byl následně zastaven funkcí generální stop, ke srážce nedošlo. Událost šetří RI BŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice. (MirKo) Ruský bonmot: Peněženka speciální zařízení, které... (dokončení v tajence). VODOROVNĚ: A. Sloní špičák; kanadský zpěvák (Paul); silná černá káva; pravoslavný kněz. B. Hudební značka; družstvo (z angl.); dalmatské víno; pouze (v nář.). C. ZAČÁTEK TAJENKY. D. Místa k čekání na zvěř; probělka; asijský stát; maskot. E. Starořecká pohřební oběť; nocování pod širým nebem; delší hudební pomlka; stavební kámen. F. Změkčovadlo vody; oddělení v osobním vagónu; někam (bás.); Jihoevropan; obyvatel západočeského města. G. Papoušek; hodně; dámský plášť; druh pásovce; ozvěny. H. Pres; část Vídně; evropská řeka; slovenské domácké mužské jméno; starší vztažné zájmeno; žal. I. Benzínový uhlovodík; dušené skopové s rýží; na levé straně; spojka. J. KONEC TAJENKY. K. Cizí značka cigaret; edém; obrus; úřední vyhláška. L. Pečínka; svalovina; údery; tahle. SVISLE: 1. Přítel člověka; Gogolův pseudonym. 2. Výraz napomenutí; asijský vozík. 3. Topůrko; stýskání. 4. Vlasatice; velký kus plátna. 5. Cvičná skladba; rodové společenství; Seveřan. 6. Bezhrbí velbloudi; syntetický kaučuk; kaše. 7. A sice; značka cukrovinek; tukový nádor. 8. Mrtvé; malířská deska. 9. Inkoustová skvrna; točený salám. 10. Kaprovitá ryba; kloudně; poklop. 11. Mí; kyt; příklad. 12. Zpěvohra; stará několik set let. 13. Hřibovité houby; kladně ohodnocen. 14. Ženský hlas; druh lososa; zabijačkové pochoutky. 15. Psací potřeby; primitivní papírovina; opotřebovat jízdou. 16. Na ono místo (zastar.); silné provazy; domácky Eduard. 17. Pohana; být na rande (hovor.). 18. Ženské jméno; značka steliva pro kočky. 19. Mohutný jihoasijský strom; část sloní hlavy. 20. Chemický vzorec nitridu tantalu; hajdy. NÁPOVĚDA: D. likr, H. Laa, 1. Alov, 14. keta. Autor: Ing. Petr Hajniš Znění tajenky: NÁM UMOŽŇUJE ZTRATIT VŠECHNY PENÍZE NAJEDNOU V Lužné ukradli cenné modely lokomotiv oupež několika cenných želez modelů se stala v noci Lničních ze 6. na 7. července v Depu historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka. František Kaplan, odpovědný za expozice Železničního muzea, a tedy i za modelářskou expozici, řekl, že pátrání po pachatelích má v rukou Policie ČR. Prosíme širokou veřejnost o pomoc při pátrání po jednom zvláště cenném modelu. Jde o nedokončený model parní lokomotivy s tendrem v měřítku 1:20, který byl prakticky již hotov. Samotná lokomotiva je dlouhá přes 50 centimetrů, tendr měří pak více než 35 centimetrů. Model je kovový a váží okolo deseti kilogramů, říká František Kaplan. Vzhledem ke krádeži v našem muzeu jsme v první chvíli uvažovali o zrušení plánova Hledaný model váží asi 10 kilogramů. FOTO MUZEum V LUŽNÉ né akce s názvem Model-víkend ve dnech 12. a 13. září letošního roku. Díky podpoře například členů Klubu železničních modelářů z Kladna se akce uskuteční, ale za nejvyšších možných bezpečnostních opatření, dodává František Kaplan. Kdo by hledaný model (viz foto) někde spatřil, ať se přímo obrátí na Depo historických vozidel v Lužné. MARTIN HARÁK vzpomínka Libor Svoboda odjel na věčnost První červencové pondělí nás opustil vedoucí pardubického Regionálního centra vlakového doprovodu Libor Svoboda. yl to šok pro všechny, Bkteří ho znali. Libor zemřel Cože? To není možné Všichni u nás v Pardubicích kroutili hlavami, zpráva byla naprosto zdrcující Slzy na sebe nedaly dlouho čekat a nebyl důvod je skrývat Sakra, bylo mu pouhých 38 roků, to snad není možné Sportovec, nekuřák, prima chlap, zdravý člověk, kamarádský typ. Navíc čerstvý otec třetího dítěte, říká emotivně ředitel pardubického KCOD Michal Štěpán. Ředitel Vlakového doprovodu osobní dopravy Daniel Jareš rekapituluje profesní život Libora Svobody: Po ukončení železniční průmyslovky v České Třebové v roce 1989 nastoupil k tehdejším ČSD, absolvoval kurz pro výpravčí a v této funkci pracoval až do května 1996, nejprve na Nymbursku, pak v Rosicích nad Labem. Zde potom vykonával službu dozorčího až do března 2004, kdy přešel k osobní přepravě a předloni v lednu na Regionální centrum vlakového doprovodu Pardubice, kde se po roce stal jeho vedoucím. V práci si Libor Svoboda vedl velmi dobře. Byl klidný a soustředěný i ve stresových situacích, komunikativní a vždy přicházel s novými nápady. Měl smysl pro přesnost a pořádek, ale také ochotu a loajalitu. Žil prací, která ho bavila. MARTIN HARÁK Vlakem na FIP Rhétská dráha cena Kč zahrnuje: 2x ubytování, 4x místenku, služby vedoucího zájezdu Sicílie kouzelný ostrov slunce. Cena Kč zahrnuje: 9x ubytování, úklid apartmánu, 2x lehátko, 4x místenku, služby vedoucího zájezdu, další info viz katalog Dovolená 2009 strana 89. Poslední volná místa!!! Itálie Zelený ostrov Ischia. Cena Kč zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do hotelového termálního bazénu, trajekt, transfer, autobusový výlet ostrovem s českým průvodcem, 1x degustaci vín a likérů, slevové kupony do termálních lázní, 4x místenky, služby tech. doprovodu, pojištění CK Itálie Costiera Amalfi a Pompeje. Cena Kč zahrnuje: veškeré místenky, 2x ubytování v příjemném hotelu v Neapoli, 2x snídani, autobusový výlet do Pompejí a Amalfi s fundovaným průvodcem, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK. Pobyty s vlastní dopravou v ČR Romantika s vínkem v české Provence hotel Centro Hustopeče Kč/os/pobyt. Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 2x snídani (bufet, 1x degustace vína se sommeliérem, prohlídka vinohradu, 10% sleva na všechny gastronomické služby, 1x mísa ovoce na pokoji, 1x masáž částečná, úschova kol, mapa cyklotras, kuželky, kulečník, šipky, stolní fotbal, přístup na wi-fi, parkovné. Možnost prodloužení pobytu!! Letní prázdniny s dětmi hotel Centro Hustopeče Kč/2 dospělé osoby/pobyt zahrnuje 4x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s možností až dvou přistýlek (děti na přistýlkách ZDARMA), 4x snídaně (bufet, 4x míchaný nápoj, 1x odpolední dezert pro každého, 1x vstup do zámku dle vlastního výběru (Lednice, Slavkov, Mikulov), nebo projížďka na koních pro děti, 1x láhev vína na pokoj, úschovna kol, mapa cyklotras, kuželky, atd. (7. 8. a grilování s živou hudbou v hotelové zahradě!!!). Mariánské Lázně Hotel Kriváň Novinka Bez pejska ani ránu!! cena za osobu a pejska Kč/pobyt zahrnuje: 5x ubytování, 5x snídaně formou švédského stolu, 5x snídaně pro pejska, 5x večeře výběr 3 chodové menu, 5x večeře pro pejska výběr z jídelníčku, 1x aromasáž pro páníčka, volný vstup do sauny a whirpoolu, info a tipy na výlety, lázeňský poplatek. Pobyt je nabízen do Liberec Centrum Babylon Relax pro dva cena za osobu Kč/os zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Wellness hotelu, polopenze (bufet), neomezený pobyt v AQUAPARKU, LUNAPARKU, IQPARKU A WELLNESS po celou dobu pobytu, po celou dobu pobytu župan, 1x terapie pro dvě osoby v solnojodové jeskyni, 1x terapie pro dvě osoby na relaxačně masážním lůžku, pobyt ve VIP sauně Afrikana, možnost ranního plavání v aquaparku již od 8h. Mikulášovice, Česko-saské Švýcarsko, hotel Ron, výhodný pobyt pro klienty nad 50 let. Lipno, hotel Lipenka, pobyt 7 nocí se snídaní za Kč na osobu platí do Výběr z pobytů v SR: Podhajská vila Marie volné prázdninové termíny, cena Kč/os/pobyt so so. Turčianské Teplice hotel Vyšehrad rekreační pobyt se snídaní Kč/os zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x snídaně, VYNIKAJÍCÍ POLOHA HOTELU přímo proti AQUAPARKU s termální vodou. KVALITNÍ UBYTOVÁNÍ A SERVIS. Tatranská Lomnica studio pro 2 3 osoby, vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout s mikrovlnkou, varnou konvicí a lednicí, TV/SAT, termální koupaliště v Popradě 12 km, ubytování v centru města v blízkosti železniční stanice. Celoroční cena za osobu: Kč/7 nocí, přistýlka Kč/7 nocí. Banská Štiavnica, penzion Kremenisko, doprodej cena Kč/os zahrnuje 7x ubytování. Velká Rača, Oščadnica, penzion Vila Ludmila, pobyt 7 nocí se snídaní za Kč/os. Další široká nabídka seniorských pobytů a lázeňských programů v našem katalogu nebo na Kontakty: ČD travel, s. r. o., Na Příkopě 31, tel , , , pobočky Na Příkopě 31, tel , Praha hl. nádraží , Brno hl. nádraží , provozní doba pondělí pátek h. Itálie Riccione CA MADOM Ivan Grüner Itálie Riccione apartmány Již od 1320 Kč 1 os/ 1 týden v kanceláři mluví česky HLEDÁM Hledám paní (důchodkyni) se zájmem o historii, hudbu, památky a vlakové výlety za poznáním. Zn. Držitelku režijního průkazu ČD. Odpovědi zasílejte do redakce týdeníku Železničář. KUŘÁCI ODVYKNETE. 90% úspěch! Tel.: , JESENÍKY Ostružná Jeseníky Ostružná, penzion, vl. vař., obchod, restaurace 5 min. Týden 1200, děti a důch. 850 Kč. T , , týdenní pobyty PENZION V JIZERSKÝCH HORÁCH V září nabízíme týdenní pobyty pro důchodce v Josef. Dole v údolí řeky Kamenice. Klidné prostředí láká k vycházkám, sběru hub, nebo rybolovu. Pokoje s vl. soc. zař. Vaše čtyřnohé miláčky ubyt. zdarma. Cena Kč s polop. Info: , sport Turistický víkend v horách Federace vlakových čet uskutečnila druhý ročník turistického pochodu po Jeseníkách. raz všech účastníků Sbyl ve čtvrtek 4. června v Ramzové v penzionu Anna. V pátek turisty čekalo stoupání po trase evropského rozvodí Odra Dunaj na Klín a cesta smíšeným lesem až na Smrk a k hranici s Polskem. Sobota nachystala výlet z hory Šerák na vrchol Keprníku a odtud pak sestupem k potoku Hučava a podél něj do bývalé osady Josefová a lesem do Branné. Neděle byla věnována závě rečnému bodu programu celé akce, prohlídce krasových jeskyní Na Pomezí. Letošní Jeseníky se rozhodně vydařily. Jan Fridrich Vydávají České dráhy, a. s., nábř. L. Svobody 12, Praha 1, IČ Vychází každý čtvrtek. Předseda redakční rady: Ing. J. Havlíček Vedoucí redaktorka: Mgr. I. Pospíšilová ( Adresa redakce (místo vydání): Železničář, České dráhy, a. s., generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, Praha 1. Redaktoři tel , fax a zázn Havířov tel. a zázn TECHNICKÁ REDAKTORKA: Ivona Hybrantová OBJEDNÁVKY INZERCE: Eva Balíková, tel , OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO: Martin Navrátil, tel , Uzávěrka inzerce ve čtvrtek. Honoráře dopisovatelům se zasílají měsíčně poštou nebo bankovním převodem na číslo účtu. Nemohou však být vyplaceny, pokud autor nesdělí redakci adresu a rodné číslo! Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vydavatelský servis zajišťuje GRAND PRINC, spol. s r. o. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 6680 ze dne ISSN

7 29/2009 TVÁŘ ČD Představujeme semifinalist(k)y Tváře ČD 2009 tomto čísle vám představujeme třetí čtveřici semi 1ří ČD. 1 Tvář ČD, tudíž jde o to, kdo se vodce, signalisty, vozmistry, Snad proto, abych se stala Tvá Přihlásil jsem se do soutěže cího posunu, strojmistry, prů Vfinalistů již třetího roční čtenářům bude líbit. Takže mně elektrikáře, zámečníky, uklízečky, dozorčí, vlakvedoucí, průvod Od dětství mám vztah k že Proto jsem si vybrala když sami uznají nevím, jak to čí, prostě všechny. by měli posílat svůj hlas tehdy, 2leznici. toto povolání. Práce zde není stereotypní. napsat třeba že mám hezkou tvář? ku soutěže Tvář ČD. Zbytek soutěžících dostane prostor v dalších dvou vydáních. Všem jsme zaslali tři stejné otázky: 1. Proč by vám naši čtenáři měli dát svůj hlas? 2. Čeho si nejvíce vážíte na svém povolání? 3. Máte představu, jak by mohla účast v soutěži ovlivnit váš život? Odpovědi by vám mohly napomoci v rozhodování, kterému z kandidátů a kandidátek dáte svůj hlas. Vybírejte a hlasujte! Veronika Hochmanová Dozorce výhybek PO Břeclav Představu nemám. Do sou jsem se přihlásila proto, 3těže abych poznala, jestli mi ovlivní život. Ale jistě vím, že zůstanu svá, ať už zvítězím, nebo ne. Martin Koubek Vedoucí posunu DKV PJ České Budějovice Na své práci si nejvíce cením 2toho, když ráno přijdu do práce a zjistím, že kolem mne po celou dvanáctihodinovou směnu budou dobří kolegové, kteří jsou ochotní, chovají se ke mně slušně, snaží se pracovní den zvládnout bez stresu a nadávek a hlavně nepřenášejí svou špatnou náladu na druhé. Ať už jde o vedou 3 Nejsem si jist, zda dojde k velkému ovlivnění, ale budu rád, když k lepšímu. Zatím pár kolegyň a kolegů mi drží palce, jinak se setkávám i s posměchem. Což beru sportovně, člověk s tím musí počítat, jestliže se přihlásí do takovéto soutěže. Milan Egerer Vlakvedoucí České Budějovice Myslím si, že na pár řádcích 1nejsem schopen popsat sám sebe natolik, abych v komkoli, kdo mě nezná, dokázal vzbudit pocit nutnosti poslat svůj hlas právě mně. Jsem soutěživý, sportovně založený a veselý člověk. Rád zkouším nové věci a hledám k nim různé alternativy, proto jsem se také do soutěže přihlásil. Všem čtenářům, kterým jsem sympatický a zašlou mi své hlasy, patří můj dík. Kromě dostatečně silného 2pocitu sociální jistoty si nejvíce vážím možnosti být neustále v pohybu a pestrosti, kterou mi tato profese poskytuje. Každá situace ve vztahu k zákazníkovi je naprosto specifická. Většinu z nich lze vyřešit více způsoby i při dodržení všech předpisů a tarifů, jimiž jsem svázán. Určitě jen pozitivně. Myslím 3si, že účast v soutěži znamená jedinečnou příležitost pokusit se prosadit i jinde než jen ve své profesi. V případě úspěchu může znamenat i začátek nového nepoznaného způsobu života. Může v člověku probudit schopnosti, o nichž třeba ani sám dříve netušil a které může později využít v profesním i soukromém životě. Veronika Majtanová Osobní pokladní, KCOD Zlín Dva důvody. Jednak mi tím 1udělají radost. A taky proč ne? Přijdu do kontaktu s mnoha 2různými typy lidí, a to kladně a občas i záporně ovlivní můj pohled na život. Myslím, že nijak zásadně mi 3účast v soutěži život neovlivní, ale přece je to další životní zkušenost a nyní i trochu napětí, jak vše dopadne. jak proběhne finálové kolo o sečtení došlých hlasů po- pět žen a pět mužů Pstoupí s největším počtem hlasů do finále, které se bude konat v září. Z této desítky vybere odborná porota Tvář ČD v kategorii žena a muž. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: v módní přehlídce, v rozhovoru s moderátorem a v přehlídce v uniformách. Na galavečeru bude vyhlášena i Tvář Sympatie finalista s nejvyšším počtem hlasů.

8 8 za poznáním 29/2009 kam jet Výstava o naší historii ve Znojmě d sametové revoluce Ok předsednictví Evropské unii, tak zní název nedávno otevřené expozice na znojemském nádraží. Na výběru témat se podíleli Zbyněk Petráček, Zuzana a Eugen Brikciusovi. Výstava zachycuje na plakátech změny od roku 1989 do současnosti. Nejen cestující, ale i další návštěvníci ji mohou zhlédnout až do února příštího roku. V letním sídle rakouských císařů Muzeum, které se vejde do vagonu historických vago v Ratíškovicích je Vnech ke zhlédnutí expozice, která se váže k roku 1933, kdy tady Tomáš Baťa otevřel uhelnolignitový důl Tomáš. Expozici tvoří fotografie z období od otevření až po uzavření dolu. Vedle vagonku je také možné svézt se na šlapací drezíně, která jezdí po kolejích původní Baťovy železniční vlečky. Na Šumavu přímým vlakem ž do 12. září odjíždí kaž den v 6.14 h z praž Adý ského hlavního nádraží rychlík Šumava. Přes Tábor, České Budějovice a Český Krumlov doveze cestující jak už jeho název napovídá až na Šumavu. Pokud z něho vystoupíte na nádraží v Černé v Pošumaví, v Horní Plané, v Nové Peci nebo na zastávce Nové Údolí, můžete využít služeb půjčoven jízdních kol Českých drah a vydat se objevovat krásy šumavského regionu v sedle bicyklu. V pozdních odpoledních hodinách lze vlak stejného jména využít i pro zpáteční cestu. Kovbojové jezdí v Šiklově mlýnu esternové městečko WŠiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem je díky kombinaci překrásné přírody, kvalitního ubytování a zábavy jedinečným rájem pro rodinnou dovolenou s dětmi. V areálu probíhají denně mimo pondělí od 27. června až do 30. srpna westernová vystoupení. V areálu městečka je i úzkorozchodná železnice, svým charakterem připomínající železnice Divokého západu. Parní lokomotiva se soupravou otevřených vozů vás sveze podél říčky Bobrůvky. Nejbližší železniční stanice je Rožná vzdálená 8 km. Parním vlakem podél Vltavy sobotu 8. srpna si mů vychutnat jízdu Vžete parním vlakem podél divokého toku Studené Vltavy a v příhraniční části trasy pak slatinnými lukami. Stačí, když ve Volarech nastoupíte nejpozději v h do historického vlaku s názvem Wenzel Draxler. V Novém Údolí si můžete prohlédnout muzeum Pošumavských železnic nebo se svézt nejkratší mezinárodní železnicí na světě. Vlak také poveze cestující na Zbytinské slavnosti. (red) FRANZENSBURG. Neogotická stavba, která je dominantou zámeckého parku a stojí na ostrůvku uprostřed jezera, napodobuje středověký rytířský hrad. Malebné rakouské městečko Laxenburg si v minulosti za své letní sídlo vybrala habsburská císařská dynastie. Kdysi tady také vedla nejstarší lokální železniční trať v zemi. L axenburg leží v těsném sousedství jižní části Vídně. Nachází se v něm množství architektonických památek, je centrem kultury, a přesto je čeští cestovatelé příliš neznají. Letmý pohled na mapu ukazuje, že Laxenburg dělí od centra Vídně jen necelých dvacet kilometrů. Tato poloha z něj činí ideální výletní cíl pro obyvatele rakouské metropole. Do zdejšího zámeckého parku lidé přijíždějí hledat klid a odpočinek od uspěchaného života ve velkoměstě. Lovecké útočiště Začátek historie Laxenburgu se datuje do 13. století, kdy se poprvé objevují písemné zmínky o osadě zvané Lachsendorf. Ta se brzy poté stala oblíbeným útočištěm habsburských vladařů, kteří do přilehlých lesů rádi jezdili uspokojovat svou loveckou vášeň. A aby se na noc nemuseli vracet do Vídně, nechali si zde postavit útulnou rezidenci. Té se dnes říká Altes Schloss a v jejích prostorách najdeme jeden z nej Komarek budil v Olomouci vlny nadšení Nadace Okřídlené kolo připravila železničním fanouškům opravdovou lahůdku. Motorový vůz Komarek přijel naproti dvěma historickým tramvajím. V v laxenburgu kdysi končila první lokální trať v zemi. rámci oslav pátého výročí svého vzniku připravila Nadace Okřídlené kolo Setkání přátel železnice. Akce se konala 19. a 20. června v ulicích města Oloumouce. Logisticky se podařilo sladit jízdu unikátního motorového vozu M Komarek s párem starých tramvají. Po oba modernějších filmových archívů v Evropě. Postupem dalších let byla osada přejmenována na Laxenburg a povýšena na obec s tržním právem. Okolo zámku také začal vznikat rozsáhlý zámecký park, na jehož ploše plné trávníků, lesů a jezírek vyrostly další rezidence a stavby. Tou vůbec největší se stal rokokový zámek Blauer Hof (někdy označovaný Neues Schloss) postavený za vlády Marie Terezie. Mezi součásti tohoto zámku patří také budova divadla, ve kterém se hrála představení pro příslušníky nejvyšších vídeňských společenských vrstev. Hra na středověk Titulem nejznámější památky zdejšího zámeckého parku se pyšní hrad Franzensburg, který byl postaven teprve počátkem 19. století. Tato napodobenina středověkého rytířského hradu stojí na ostrůvku uprostřed jezera a již zdálky na sebe poutá pozornost objektivů kolem procházejících turistů. Kromě dalších pozoruhodných objektů v areálu zámeckého parku, mezi něž patří malebné chrámy a můstky nad vodními kanály, nabízí Laxenburg svým návštěvníkům k prohlédnutí i své městské centrum. Zde si nelze nevšimnout barokního kostela, radnice a řady paláců, které si tu stavěla vídeňská šlechta. dny také pendlovaly do posledního místa obsazené parní vlaky mezi olomouckým hlavním nádražím a Řepčínem. Jízdy Komarkem v obvodu stanice budily opravdové nadšení. Pro velký zájem museli organizátoři přidat dokonce dvě jízdy. Mašinfíra Radoslav Fyman, oblečený do dobového stejnokroje, musel prakticky neustále pózovat fotografům. DOPRAVA. Současný provoz na železniční trati z Vídně není příliš hustý. V sobotu tady jezdí regionální vlaky jen dopoledne. Barokní kostel a radnice přitahují zájem turistů. INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI O městě Vstup do zámeckého par- najdete v centru města 1ku u zámku Blauer Hof. Park je otevřen každý den. Dospělí musí za vstup zaplatit 1,5 eur, děti do 14 let mají návštěvu zdarma. Žije zde téměř tři tisíce obyva- Je to zhruba dvojnásobek 2tel. stavu ze začátku 70. let. Lokomotiva vstává z mrtvých Součástí oslav byla také minivýstava železniční techniky. Mezi vystavenými historickými železničními vozidly a soudobou kolejovou technikou SŽDC nenápadně figurovala i parní mašinka Díky Nadaci Okřídlené kolo, sponzorů a týmu opravářů z DKV Olomouc PP Valašské Meziříčí vstává doslova z mrtvých a v rekordním čase necelého roku Rokokový zámek Blauer Hof byl postaven za Marie Terezie. Do Laxenburgu se z Vídně 3dosta nete vlakem po trati 720 v jízdním řádu ÖBB nebo auto busovou linkou č. 566 firmy ÖBB-Postbus. Během 2. světové války bylo 4město pod správou Vídně. Součástí Dolního Rakouska se stalo zase až v roce SETKÁNÍ. Motorový vůz Komarek a staré tramvaje. Foto AUTOR lová lokomotiva v zemi, čekal ji neslavný osud mnoha lokálek. Již v roce 1932 zde přestaly jezdit vlaky osobní a o několik let později i nákladní. Ty se sem sice během 2. světové války vrátily, aby zajišťovaly odvoz leteckých motorů z továrny v nedalekém Wiener Neudorfu, ale celkové pováse probouzí z rezivějícího vraku mezi provozuschopné skvosty. Slavnostní zasedání V Olomouci se při této příležitosti konalo řádné a násled Foto AUTOR (4x) Kus železniční historie Laxenburg nepředstavuje jen soubor architektonických skvostů a poklidných přírodních zákoutí, ale také místo, které navždy zůstane spojeno s rakouskou železniční historií. Právě zde totiž končila vůbec první lokálka v zemi, na níž byl provoz oficiálně zahájen již na podzim roku Zmiňovaná trať byla označována příznačným jménem Laxenburgbahn, měřila necelých pět kilometrů a začínala v nedalekém městě Mödling. Zde se napojovala na hlavní trať z Vídně do Gloggnitzu. Ačkoli se ještě jednou zapsala do dějin rakouských železnic, když na ní začala být od roku 1924 provozována první dieselečné likvidaci tratě už zabránit nedokázaly. Kromě fotografií tak nejstarší rakouskou lokálku dnes připomíná jenom dochovaná nádražní budova Kaiserbahnof. Ta slouží jako restaurace i jako mládežnická a sportovní klubovna. do zdejšího zámeckého parku jezdí vídeňané za odpočinkem. Zrušení lokálky z Mödlingu sice centrum Laxenburgu připravilo o zajímavou železnici, ale vlakové spojení města se světem zůstalo zachováno. Asi 1,5 kilometru severně od zámku Blauer Hof vede trať, na které lze i dnes vlaky spatřit. Jedná se o neelektrifikovanou dráhu z Vídně do Felixdorfu, která je součástí tratě Aspangbahn. Smělé plány se skromným výsledkem Celá Aspangbahn se může pochlubit zajímavou historií. Za tou stála snaha vytvořit kolejové spojení Vídně s Bosnou a Hercegovinou, které by se vyhýbalo Srbsku a Maďarsku. Smělé plány dokonce předpokládaly prodloužení až do řecké Soluně. První a vlastně jediný úsek nové 85 km dlouhé železnice byl zprovozněn v roce 1881 a vedl z Vídně přes Laxenburg do městečka Aspang. Současný provoz na části Aspangbahn procházející Laxenburgem není příliš hustý. Intervaly mezi spoji jsou v odpolední špičce jedna hodina pro směr z Vídně a dvě hodiny pro směr opačný. Problematický však pro turistu zůstává fakt, že v sobotu zde vlaky jezdí jen dopoledne a v neděli a svátky nejezdí vůbec. LUBOŠ PEŘINA ně i slavnostní zasedání dozorčí rady a správní rady zmíněné nadace. Pozvaní představitelé veřejného a politického života regionu, zástupci Národního technického muzea v Praze, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, spolupracujících firem a další hosté se kromě prezentace obnovy zmíněné parní lokomotivy mohli seznámit s aktu álním stavem vznikajícího Železničního muzea v Olomouci i akti vitami za záchranu olomoucké Rosničky Garantem sbírky určené pro obnovu této lokomotivy je Václav Žmolík, moderátor a režisér pořadu České televize Svět na kolejích. Ivan Skulina

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Specifika mezinárodní dálkové dopravy

Specifika mezinárodní dálkové dopravy Specifika mezinárodní dálkové dopravy Jan Hrabáček GŘ ČD O16 8.11.2012, Seminář Telč 2012 Trendy mezinárodní dálkové dopravy Přepravní aspekty Nabídka Linkové uspořádání vs. jednotlivé spoje Cena Vliv

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jan Hrabáček GŘČD O14 18.6.2013, Czech Raildays, Ostrava Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

Městská doprava v Rakousku

Městská doprava v Rakousku Městská doprava v Rakousku Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck Wien hlavní a největší město Rakouska 1,7 mil. obyvatel, navíc husté zalidnění během 19. století omnibusy, koňka, tramvaje, městská dráha

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více