Boží slovo v životě katechety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží slovo v životě katechety"

Transkript

1 Boží slovo v životě katechety Dnešní přednáška bude o místě Písma v našem duchovním životě, respektive její přesný název zní: Písmo v životě katechety či katechetky. Proč Písmo číst a jak je používat? Před chvílí jsme se bavili s Danem a padli jsme si do noty, protože jsme se oba dva shodli na tom, že pro nás, kteří s Písmem pracujeme, ať už jsme katecheté nebo kněží či biskupové, je velké nebezpečí, že budeme Písmo používat jako nástroj nebo pomůcku, podobně jako advokát svou sbírku zákonů. Občas si musí najít přesné znění paragrafu a to pak promyslet, uvést do praxe, aplikovat. A zrovna tak se i Písmo pro nás může stát takovou sbírkou zákonů nebo pouček pro naší práci. Nacházíme tam, co předávat dál. A byla by velká škoda, kdyby se Písmo stalo sbírkou zákonů, pouček, pracovním nástrojem. Biskupové, magisterium i papež znovu a znovu zdůrazňují: My sami potřebujeme z toho slova žít, jinak to nebude živé slovo, ale slovo mrtvé. Budou to prostě informace a poučky, něco může zaznívat z úst toho advokáta Sir 25,11; Mt 7,11; tady máme zákon, tedy ho dodržujme. To by však nebyl křesťanský život, respektive ani duchovní život. Další nebezpečí je následující: Jako katecheti a kněží potřebujeme nějaké zasvěcení do Písma, na formačním setkání pro katechety nepotřebujeme určitý inventář zajímavých metod, pomůcek, audiovizuálních snímků, aby naše katecheze byla účinnější a chytlavější. Nepotřebujeme nějaké vychytávky, triky, abychom ještě víc získali ať už děti, mládež nebo i katechumeny. Možná někdy spíše zaujímáme postoj, kdy chceme najít nejnovější metody a věříme, že pak katecheze bude doopravdy účinná. I to je dobré, ale opět především za tím musí být život, jinak metoda zůstane prázdná a suchá a sebelepší audiovizuální pomůcky nepomůžou. Tuto zkušenost koneckonců mají na západě, kde měli a mají daleko víc možností než my, a stejně je katecheze často sterilní. Používají tam často filmy a videopomůcky, a stejně mládež pak odejde. Neříkám, že vždycky, ale za čas je tomu tak. Pomůcky, metody, triky a vychytávky katechezi neoživí, ale jsou spíš určitou třešničkou na dortu. Je to dobré tuto třešničku mít, ale musíme mít také dort. Třešnička jako taková je bez dortu na nic, respektive jí se člověk nenasytí. A zrovna tak se katechizovaný nenasytí z krásných metod bez živého slova. A to živé slovo musíme mít v sobě, jinak nepředáme nic. Nikdo nepředá to, co nemá. To je sice stará zásada, ale stále platná. Nikdo nepředá to, co sám nemá. Tím se dostáváme k jednotlivým důvodům, proč používat Písmo. Především je máme používat pro svůj život obecně, ale též i pro svůj život katechety, pro vou službu. První důvod: jsem prostě křesťan jako všichni ostatní, a to platí koneckonců i pro kněze. Kněz je především křesťan, učedník Ježíšův. A učedník je ten, který se od Ježíše učí a naslouchá. Bez naslouchání nejsme s Ježíšem v živém kontaktu. Je to podobně jako v obyčejném životě, ať už s partnerem nebo s jinými lidmi, přáteli, známými; potřebuji komunikovat a komunikace znamená slyšet, co ten druhý říká, a na to reagovat. To platí ve vztahu k Bohu potřebuji slyšet to, co mi Bůh říká, a na to pak mohu reagovat. A tím vzniká pak autentická modlitba. To známe: modlitba je spíš dialog než monolog. I když v našem životě je to spíš naopak: je to monolog Prosím, prosím, prosím... už musím běžet, už nemám čas. Modlitba musí být dialog. A jak Boha slyším? Především právě v Písmu; samozřejmě i ve svém nitru můžu Boží slovo slyšet a vnímat v různých životních událostech i ve slovech jiných lidí, ale zůstává pravdou, že privilegovanou cestou Božího promlouvání je Bible. To je prostě fakt a Církev na tom trvá. V Písmu slyšíme Boží slovo v jeho nejsilnější podobě. A když se učíme slyšet Boha ve slovech Písma, pak jsme schopni rozlišovat Boží slova v událostech, ve slovech jiných lidí, v titulcích Mladé Fronty DNES nebo Lidových novin. I skrze ně může Boží slovo zaznít. Víme velice dobře, že při mši máme dva stoly: stůl slova a stůl chleba neboli eucharistie. A z

2 těchto dvou stolů máme čerpat, přijímat posilu, energii. Prostřednictvím těchto dvou pokrmů Božího slova a eucharistie máme znovu a znovu přicházet před Boží tvář a máme se dostávat do kontaktu s živým Bohem. Teď položím trošku moralizující otázku, malé zrcadlo svědomí: Vnímám alespoň trochu to, co se předčítá při mši jako Boží slovo? Možná, že když budeme mít odvahu a na konci mše si položíme otázku, o čem vlastně bylo dnes první a druhé čtení a evangelium, přistihneme se při tom, že prostě nevíme, o čem se vlastně četlo. Možná si pamatuji něco z kázání, ale čtení možná vůbec ne. Možná něco málo z evangelia. Při mši zkrátka není čas vystavit se tomu slovu, nechat na sebe dopadnout paprsky Božího slova, opalovat se ve světle Božího slova, u Slunce Božího slova. A proto potřebujeme jiný, mimořádný, zvláštní čas. Čas ztišení, meditace, rozjímání, a právě na to se pak zaměříme na konci tohoto krátkého povídání. Při mši zkrátka nebývá čas skutečně vnímat Boží hlas a my potřebujeme jiný, vyhrazený, mimořádný, zvláštní čas. Může to být deset nebo patnáct minut, půl hodiny, ale potřebujeme to aspoň někdy. Nejlépe třeba každý den, ale aspoň někdy. Ano, někdy máme problém, že ono slovo už známe. Známe evangelia skoro nazpaměť, jakmile slyšíme začátek nějakého podobenství, už víme, jak bude pokračovat; prostě už to známe a vypneme. Víme, jak to aplikovat, víme, jaké hlavní poselství, víme Zrovna v tomto týdnu jsem prožil exercicie na téma Jonáš a musím přiznat, že zprvu jsem si říkal, Jonáš, toho znám opravdu dost dobře, tak jsem zvědav, jestli exercitátor P. Vojtěch Kodet odhalí nějaké nové myšlenky, respektive odkryje nové přístupy, nové cesty. Spíš jsem byl skeptický. I sám pro sebe jsem si říkal: už vím o této knize všechno možné, mám to nějak asimilované, prostudované a Jonáš mě zrovna moc neláká. Ale jednak z úst P. Vojtěcha a jednak i díky novému kontaktu s touto knihou, novému přemýšlení, přebývání a prodlévání nad touto knihou jsem kupodivu světe div se! objevil další souvislosti a postřehy, co je vlastně nejdůležitější, i určité konkrétní Boží podněty pro můj život. Našel jsem v onom jednoduchém, krásném příběhu určité živé Boží slovo. Takže i to staré může znovu a znovu oslovit. A koneckonců mi to potvrdil i P. Vojtěch, že známé podobenství nebo jiný evangelní text může nově oslovit, i když to člověk už čte po padesáté. Může. A v tom je právě kouzlo Písma: je to staré slovo, známé slovo, které může znovu a znovu oslovit a vyzařovat určitou novost, svěžest. A koneckonců i když je to slovo staré a známé, má smysl se tímto slovem znovu a znovu zabývat, protože analogicky i v manželství od svého partnera slyšíme stále stejná slova. A jakmile přijde domů, už víme, co bude říkat: Co je k večeři? Už to víme, ale přeci... Já sice nežiji v manželství, ale možná, že některé partnerky potvrdí, že i takové třeba otřepané slovo, otázku... je dobré slyšet. I když vím, co řekne, je dobré, že to slyším od něj a právě dnes, právě teď, i když vím, že to řekne, je dobré to znovu slyšet, protože díky tomu se může nově nastartovat dialog. Totéž platí ve vztahu k Bohu; staré slovo mě stále znovu a znovu podněcuje k určité reakci, odpovědi. Druhý důvod, proč číst Boží slovo je následující: protože sloužím slovem. Jsem služebník slova. To je krásný výraz, který se vyskytuje na začátku Lukášova evangelia: služebník slova. A tento titul patří katechizujícím i kněžím: služebník slova. Nejsem pánem toho slova, že suverénně mohu rozdávat jako ten, který má po ruce všechny možné výklady a drží klíč k poznání. Jsem služebník a sloužím tomuto slovu. A to znamená, že se tomuto slovu podřizuji. To znamená, že toto slovo s pokorou přijímám, respektive přijímám s pokorou Boha samotného a o toto slovo znovu a znovu prosím. Jsem katecheta a moje služba bez tohoto slova nebude živá a autentická. A teď si vypůjčím slova Pavla VI. z encykliky O hlásání evangelia. Je to citát docela známý, ale myslím stále aktuální:

3 Dnešní doba nepotřebuje učitele, ale svědky. Dnešní doba tedy nepotřebuje katechety a katechetky, ale svědky a svědkyně. A pokud učitele, pak zároveň jako svědky, a totéž platí o katechetech. To asi znáte i z hodin náboženství: dnešní mladí, dospívající nebo dospělí nepotřebují ani tak informace, ale spíš naše autentické svědectví. A svědek je ten, který zná osobně Boha a který slyšel osobně jeho slovo na vlastní uši, viděl na vlastní oči, který se ho dotýkal. Je to vlastně začátek 1. Janova listu: Co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali, to předáváme vám. Autor zde mluví jako svědek. A v ideálním případě to má být i naším mottem nebo naší cestou. Někdy se to daří, někdy ne, ale máme tady určitou cestu, aby naše katecheze byla opravdu účinná. Jinak to budou slova, informace, kterými neoslovíme a nebudeme autentickými svědky. K tomu najdeme velmi krásný verš i u Iz 54,4: Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci, dal mi jazyk učedníků, abych uměl podpírat slovem. Zde je velmi úzká souvislost mezi učedníkem a hlasatelem. Nejprve slyším jako učedník, a autor krásně podtrhuje, že Hospodin sám mu dává schopnost slyšet. Hospodin sám mu otevírá uši. Tento verš může být krásným povzbuzením pro nás, kdykoli se přistihneme, že jsme otupělí a hluší. Slyšíme to slovo, čteme ho, ale jako by v nás nemohlo zapustit kořeny, nemohlo se nás dotknout, jde mimo nás. A ejhle, Izaiáš nás povzbuzuje: Pros Boha, aby ti otevřel uši, abys opravdu slyšel, aby to nešlo jedním uchem dovnitř a druhým ven. Pros o to, abys měl opravdu uši a ne jako by uši. Opravdu uši nebo mysl otevřenou. A k tomu vlastně vidíme paralelu u emauzských učedníků: znali Písmo asi daleko lépe než my, a přesto byli hluší. Nechápali, a Ježíš jim musí otevřít mysl, aby dokázali rozumět. A díky tomuto naslouchání je pak slovo učedníka slovem, které podpírá a povzbuzuje druhé. Nejprve musím mít ucho učedníka, abych měl jazyk učedníka, který povzbuzuje druhé, katechizované. Bez uší není ani jazyk. Když nemám uši učedníka, nemám ani jazyk učedníka, který předává Boží slovo. Aby toho nebylo málo, přidám další krásné povzbuzení z Katechismu katolické církve (KKC), a to článek 428. Tak teď vystupuji trochu jako právník: 428. Je to vlastně citace převzatá z encykliky Jana Pavla II. Catechesi tradende (CT). Zrovna včera, když jsem si toto povídání připravoval, podíval jsem se na tuto krásnou encykliku, ale asi poněkud méně známou, a zjistil jsem, že je to opravdu krásné, svěží slovo, velice podnětné. Vřele doporučuji. Je sice starší, z roku 1979, a asi i díky tomu je méně známá ale vřele ji doporučuji. Tato encyklika existuje v češtině a je i na internetu. V článku 6 se říká (a to se pak cituje v KKC): Ten, kdo je povolán učit Krista, má tedy usilovat především o ten zisk, jímž je nesmírně cenné poznání Krista. Je třeba přijmout ztrátu všeho, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen. A abych poznal na sobě moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení. A protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. (Fil 3,8-11) Důležitý je především začátek ten, kdo je povolán učit Krista, je povolán katechizovat, má tedy usilovat především o ten zisk, jímž je nesmírně cenné poznání Krista. K tomu se nám vybaví klasická slova sv. Jeronýma: neznalost Písma je neznalost Krista. Takže poznej Krista v Kristových slovech, v evangeliích. Řehoř Veliký říká: poznej Boží srdce v Božích slovech. Musím usilovat o nesmírně cenné poznání Krista. Ale je poznání a poznání. Já mohu mluvit o Americe, o Spojených Státech, protože si všechno kolem toho prostuduji, všechny možné příručky a encyklopedie, cestopisy, průvodce a mohu udělat krásnou přednášku o Americe, třeba i s diapozitivy. Ale mohu vyprávět o Americe i proto, že jsem tam byl, že jsem tam prožil určitý kus svého života a kromě toho jsem si tyto své zkušenosti doplnil znalostmi a poznatky z různých knih a encyklopedií. A taková přednáška po formální i obsahové stránce může být v obou případech stejná. Ale asi tušíte, že ta druhá bude úplně jiná než ta první.

4 Prostě není poznání jako poznání. Mohu mluvit a předávat informace, které jsem vyčetl, a mohu mluvit a předávat to, co jsem získal jakožto svědek, učedník, který něco s Bohem prožil. To druhé povídání o Americe bude svěží, plné života a nakazí druhé. Nadchne, aby si také udělali čas a zajeli do Ameriky. Ta první asi předá informace, ale ti posluchači si řeknou: je to zajímavé, ale mě to tam neláká. Prostě zůstane jen u informací. V tom druhém případě spolu s informacemi bude i určitý zážitek, respektive život svědka nakazí druhé. A v ideálním případě tomu tak má být i v našem životě katechizujících. Prostě život z Božího slova, který nakazí i druhé. Občas se diskutuje o tom, jak má naše katecheze vypadat, zdali máme předávat informace, nebo máme spíš předávat určité zkušenosti, respektive vést k určitým zážitkům a zkušenostem. Je totiž známá věc, že naše společnost je spíš zaměřena na zkušenosti, zážitky (tím spíš naší mladí chtějí něco prožít, zažít) a na znalostech tolik nezáleží, to je tolik nezajímá. A ve světle Písma a koneckonců i naší tradice bych řekl, že odpověď zní: obojí i zkušenost, i zážitek i informace. Koneckonců obojí máme v Písmu a obojí má být předmětem našeho života s Bohem. Bůh se sděluje tak, že oslovuje rovněž náš rozum, nejen naše emoce, a v ideálním případě to tak má být i v naší katechezi, která má být oslovením celého člověka. A opět pokud se nenechám sám oslovovat celostně na rovině emocí, rozumu i vůle, asi nebudu předávat takovou zkušenost, takové poznání Boha druhým. Opět budu citovat CT, kapitolu 7: Toto učení není sbírka právních pravd, nýbrž předávání živého Božího tajemství. To je velká věc. Živé Boží tajemství znamená svěží Boží tajemství, a tuto svěžest nacházíme právě v Písmu. Dei Verbum v kapitole 24 anebo opět CT v kapitole 27 říkají: Písmo, které má být zdrojem katecheze, má proniknout celé naše myšlení, našeho ducha, a toho se dosáhne neustálým stykem s těmito texty. V záběru knihy Job je zajímavé vyznání, které mě stále oslovuje: Job byl opravdu poctivý člověk, který znal Boha a pak se dostal do velkých těžkostí a trampot. Všichni víme, jaký je jeho osud, a nakonec se to přece jen dostává ke šťastnému závěru: přichází sám Hospodin a dává mu odpověď, ale to tu teď nebudu rozebírat. Job vlastně nedostává odpověď na otázku, proč ho potkalo takové utrpení. Dostává jiné odpovědi a ty asi potřebuje spíš. Bůh ví, co potřebujeme, víc než my. A Job naslouchá Bohu a pak vyzná: znal jsem tě pouze z doslechu, ale nyní jsem tě spatřil tváří v tvář. (Job 42,5) Člověk si říká, že toto Jobovo vyznání by asi mohlo znít v ústech mnoha našich dětí, mladých, katechetů, kněží znám tě pouze z doslechu, protože jsem se o tobě někde dočetl, slyšel jsem o tobě na fakultě, při kázáních, ale neznám tě jako svědek, nespatřil jsem tě tváří v tvář. Znám tě pouze z doslechu. Právě Boží slovo nás uvádí do Boží blízkosti. Vraťme se tedy k našemu tématu: nemusíme znát Boha pouze z doslechu, otevřít katechismus a tam se dočíst, jaký Bůh je, jaké má vlastnosti, co udělal v dějinách spásy, nebo otevřít Starý Zákon a tam se dovědět o vyjití z Egypta atd. Můžu znát Boha opravdu osobním způsobem. A právě Boží slovo má tu opravdu zvláštní moc, že nás vtahuje do Boží blízkosti. Je to něco vzácného a mimořádného a právě toto potřebujeme. A abyste si nemysleli, že vám tady předkládám nějaké krásné pohádky, budu citovat z konstituce o Božím slově Dei Verbum, kapitoly 2: Tímto zjevením, ve slovech a ve skutcích, ve slovech čili v Bibli, oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele. Stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství. Kdybych to měl parafrázovat, Boží slovo mě vtahuje jako magnet do Boží blízkosti, před Boží tvář a to je velmi velký dar. A to právě potřebujeme: abychom neznali Boha pouze z doslechu, z různých encyklik a kázání, katechezí a katechizmu. Boží slovo vtahuje jako magnet do Boží blízkosti jako slunce, které mě vábí, přitahuje, láká a chci se zkrátka vystavit jeho paprskům, protože mi je v jeho světle dobře. Samozřejmě toto slunce můžu znát i z různých fotek, ale to není ono. Já potřebuji to slunce vidět, respektive se tomu slunci vystavit. Potřebuji se vystavit a vystavovat Božímu slovu a tak budu přijímat to teplo, které přináší novou radost a energii do života a elán do katecheze. Právě toto je koneckonců i cílem naší katecheze uvést naše svěřené do společenství

5 s Kristem. A tyto lidi tam můžu uvést právě v moci slova, jak říká KKC v odstavci 426 a CT 5: cílem katecheze je uvést do společenství s Kristem Ježíšem. Ano, poskytujeme informace, ale ty jsou sekundární. Primární úkol je uvést do společenství s Kristem Ježíšem. Jen on nás může vést v Duchu svatém k Otcově lásce, čili díky společenství s Kristem prožívám Otcovu lásku, Boží lásku. A toto potřebujeme my i naši katechizovaní a všichni, protože z toho žijeme. A když nezakoušíme Boží lásku, pomalu se odcizujeme našemu Bohu a náš život se pomalu odklání čím dál víc a odklání se i životy našich svěřených. Vraťme se zpět k našemu tématu toto uvedení do společenství s Kristem, do blízkosti Boží lásky je právě v moci Božího slova. Ono mě uvádí do Boží blízkosti a právě tak i moje svěřence. A právě toto společenství s Kristem zachraňuje a proměňuje naše životy, a toto potřebujeme. A aby toho nebylo málo, řekněme si ještě další důvody, proč jako katecheta nebo kněz mám číst a čerpat z Božího slova; a teď to bude opravdu velmi vysoká laťka. Znovu se budu opírat o autoritu Jana Pavla II., CT 6. Při katechezi se učí o Kristu a všechno ostatní se vztahuje k němu. A teď to těžké a náročné: jen Kristus učí, zatímco každý druhý (kněz, katecheta) to činí jen v té míře, v jaké je jeho tlumočníkem tím, že umožňuje, aby Kristus učil jeho ústy. Takže máme ve skutečnosti jen jednoho katechetu s velkým K. A my jsme autentickými katechety, nakolik tohoto Krista pouštíme ke slovu a necháváme ho promlouvat našimi ústy. A čím více ho necháváme mluvit, tím víc tento Kristus promlouvá, oslovuje a vtahuje do Boží lásky. To je opravdu velmi vysoká laťka, nechat promlouvat a katechizovat. Takže vidíme, že naše role se opravdu otočí velmi závratně a radikálně: já nejsem pánem toho slova, katecheze a nauky, ale opravdu služebníkem. A znovu a čím dál více usiluji o to, aby Kristus používal moje slova, moje schopnosti, moje city, vztahy a oslovoval děti, mládež... Kristus má učit a katechizovat mými ústy. Jan Pavel II. pokračuje: Každý katecheta by měl na sebe vztahovat tajemná Ježíšova slova: Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal (Jan 7,16). To je opět velmi vysoká laťka. Předávám učení, slovo samotného Otce, respektive Ježíšovo slovo. A to slovo musím nejprve přijímat, jinak nepředávám. Nemohu předávat to, co nemám. Mohu se naučit poučky, biblické příběhy, metody, ale nebude to živé Boží slovo. Ježíš nebude asi natolik učit skrze mě, mými ústy, nebude to zkrátka živé slovo, které vtáhne do Boží blízkosti a promění. Jan Pavel II. pokračuje: Tak postupuje sv. Pavel, když pojednává o jedné zásadně důležité otázce: citace je z listu Korinťanům: Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil. Co jsem od Pána přijal což jsme opět tam, kde jsme byli od Pána přijmout slovo, určité normy a to pak předávat a v tom vyučovat druhé. Jan Pavel II. pokračuje: Jak horlivě musí naslouchat Božímu slovu katecheta, aby mohl prohlásit, že moje učení není moje. To všechno je v CT 6. Jako křesťané máme být horliví a Jan Pavel přidává další důvod: I jako katecheta mám být horlivý, abych mohl předávat autentické slovo od Boha, jinak to bude slovo neživé a suché. Tento příklad je jasně vidět u otců. Když církevní otcové předkládají katecheze, homilie a kázání, jako kdyby nechávali mluvit jenom samotného Boha. Je to řetězec citací z Písma. Oni jsou natolik ponořeni do Božího slova, že spíše už nemluví oni, ale Bůh skrze ně. Tím nechci říci, že máme předkládat šňůru biblických citací, a tím naše katecheze bude živá a účinná. Zrovna tak to může být katecheze velice suchopárná. Jde o to, že já na prvním místě miluji a otcové sami asi také milovali Boží slovo, a pak z nich přetékalo. Řeky zvedaly hlas, jak se říká v jednom žalmu, nebo oblaka nechávala padnout oživující déšť Božího slova. Ústa mluvila tak, jak srdce přetékalo. Malé svědectví, aby tato přednáška nebyla tak suchá a suchopárná: Jeden vyučující jednou prožil takovou malou, možná velkou zkušenost s Bohem. Přemýšlel o tom, jak Kristus sám vlastně učil a chodil po vesnicích, předkládal Boží slovo a vysvětloval Písmo. A ten vyučující si uvědomil: tentýž Ježíš skrze mě teď chodí po Praze a zastaví se tady, vysvětlí Boží slovo. Pak se zastaví tam u

6 mládeže, má katechezi pro mládež, vysvětlí a odhalí Písmo. Ježíš sám dnes v ideálním případě působí. A toto malé zjištění bylo pro něj takovou malou revolucí Ježíš má vysvětlovat Písmo skrze mě a má katechizovat skrze mě. Vlastně se opět dostáváme k tomu starému, co zaznělo před chvílí. Kristus sám má promlouvat našimi ústy. A jak tento Kristus má učit skrze mě? Díky tomu, že jsme s Kristem spojeni, že se mu odevzdáváme znovu a znovu každý den a také díky tomu, že toto slovo stále znovu přijímáme. Jan 15: Zůstanou-li moje slova ve vás, já sám zůstanu ve vás. Když se tedy zasvěcujeme Božímu slovu, Bůh sám v nás může přebývat nověji, intenzivněji, účinněji. A proto mám nacházet čas, abych se vystavoval Božímu slovu a abych toto slovo asimiloval. A teď opět další paragraf z KKC, a to číslo 429: Z tohoto láskyplného poznání Krista se rodí nezadržitelná touha hlásat, evangelizovat, přivádět druhé k tomu, aby řekli své ANO k víře v Krista Ježíše Můžeme katechizovat z velmi různých důvodů: protože se mi to z různých důvodů líbí, protože mám rád mládež, děti nebo dospělé katechumeny. Můžu učit a katechizovat proto, že to nikdo nechce dělat, proto se prostě obětuji. Nebo mne pan farář o to požádal, a jak se říká, knězi se neodmítá, proto pana faráře s jeho prosbou neodmítnu. Nebo katechizuji proto, že to dělám dlouho, tak co bych dělal jiného. Už to mám nějak připravené, vím jak a co a kdy, proč bych to nedělal? Nebo jiná motivace: potřebuji si přivydělat, každá koruna dobrá. Není toho moc, co dostanu, ale všechno se hodí do polévky, jak říkával můj táta. Nebo další motivace: chci prostě poučit druhé. Dneska tu máme zkaženou mládež a já je chci konečně napravit, aby z nich bylo něco pořádného. Některé takové motivace mohou být legitimní, některé méně. V každém případě tou hlavní motivací má být poznání Krista. Že já znám Krista, poznávám ho v jeho slovech a to mě podněcuje, vede a rozehřívá moje srdce, abych to předával a přiváděl k tomu druhé. Je ale poznání a poznání. Katechismus říká: láskyplné poznání Krista. Můžeme si přečíst evangelia, přečíst všechny možné úvody a třeba absolvovat zkoušku z christologie u P. Pospíšila za jedna a on nás pochválí: ty to umíš perfektně, snad i lépe než já... a přesto to nebude láskyplné poznání. Já to prostě znám jako učenec, katecheta. Podobně mohu nastudovat všechno možné třeba o Gottwaldovi, právě na tomto místě se hlásaly jeho myšlenky a jeho životní postoje. Mohu si to nastudovat, ale asi to nebude láskyplné poznání Gottwalda, jeho myšlenek a postojů, na rozdíl od některých předchůdců, kteří stáli na tomto místě a měli asi ke Klementovi hlubší vztah než já. Prostě je poznání a poznání. Zrovna tak to platí u manželů mohu znát manžela, jeho špatné i dobré zvyky, jeho reakce, už předem mohu vědět, jak zareaguje na určitou situaci; může to být láskyplné poznání a může to být suchopárné zkušenostní poznání bez lásky a bez vztahu. Já ho znám, ale právě proto, že ho znám, nezajímá mě, není pro mě přitažlivý ani atraktivní. A právě tak můžeme dopadnout ve vztahu s Kristem: Já ho už znám, a proto mě nepřitahuje. Může být i jiné poznání: Já ho znám a poznávám, a proto mě přitahuje. A to je láskyplné poznání. V ideálním případě právě proto a v tomto duchu naslouchám Božímu slovu. V tom slovu poznávám Krista, poznávám Boha a to mě vede k lásce. Sv. Augustin napsal dílko, které věnoval jednomu jáhnovi, nevzpomenu si teď na jeho jméno. Působil v Kartágu a učil katechumeny. A tento jáhen si přišel postěžovat sv. Augustinovi, že jeho katecheze je mrtvá, neživá, jeho svěřenci se nudí a jeho samotného to nebaví. Jak to má dělat jinak? Sv. Augustin mu odpovídá, dává mu různé rady, že musí mít lásku k těm lidem, které vyučuje, a musí mít lásku ke slovu, které předává, musí to dělat s radostí, jinak to nebude živé slovo a nebude to přitahovat, ti ostatní budou zívat a on sám z toho bude rozčarovaný a nebude mít chuť to dál dělat. Mimo jiné sv. Augustin uvádí jako cíl poznání Krista a jako cíl katecheze lásku. Poznání Krista, katecheze, má vést k lásce k Bohu. A na jiném místě sv. Augustin říká, že každá stránka Božího slova, Bible, předává jedno jediné: Boží lásku. Z každé stránky nějak vyzařuje. Ano, na některých stránkách Starého Zákona o něco méně, jako bychom viděli Boží tvář nebo Boží lásku z větší dálky, ale i přesto sv. Augustin právě k těm pohoršujícím stránkám o válkách a trestech velice hezky poznamenává, že i skrze to nějak můžeme odhalit Boží lásku a jeho péči o nás. Bohu prostě

7 není jedno, že děláme hlouposti, a proto zasahuje, aby nás zastavil a zarazil. To je projev Boží lásky, Bůh nechce naší smrt, ale obrácení, abychom se změnili. Bůh není ten hodný, dobrácký dědeček, Bůh naopak zasahuje ve vhodnou chvíli. Takže i ty méně přijatelné projevy jsou ve skutečnosti projevy Boží lásky. Z každé stránky vyzařuje Boží láska. A cílem katecheze je růst lásky k Bohu a k druhým. Třetí důvod, proč číst Boží slovo: abych vedl dobrý život. Předtím jsme měli jako cíl autentický kontakt s Bohem, s Kristem, setkání skrze Boží slovo s Bohem. A teď máme jako důvod proměnu života methanoia. 2 Tim 3,15-17 je moc krásný text, který mě doprovází už několik let a myslím si, že je to text, který může inspirovat i naše katecheze a dát jim nový hnací motor a nové palivo. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, usvědčování, nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tady je krásný výrok, že od dětství znáš svatá Písma tady už máte podnět, že třeba i děti můžeme vést odmalička ke znalosti Písma, a to nejenom biblických příběhů. To se pak v dospělosti navrátí i s úrokem. Ale toto slovo potřebujeme především pro sebe, abychom vedli dobrý život, život ve spravedlnosti. Spravedlnost je zde totéž co dobrý život. Je to vlastně biblické pojetí spravedlnosti. Spravedlnost je velice často na stránkách Starého i Nového zákona vlastně totéž co bohulibý život, život na Božích cestách. Proto k tomu potřebuji slovo, abych žil dobře a aby tento můj život oslovoval druhé, třeba i ty katechizované. Znovu se vracíme ke svědectví. Velmi mne oslovuje, že otcové v prvních křesťanských staletích používali ke katechezi pouze a jedině Písmo. Tam nacházeli všechno. V té době ještě neměli katechismy, příručky a direktoria, vůbec nic takového. Oni prostě museli používat Písmo a nacházeli tam úplně všechno, co k nauce potřebovali. Obzvlášť byla oblíbená kniha Sirachovcova. Ta se označovala také jako církevní, protože se používala v Církvi k výchově katechumenů při katechezi. V ní opravdu nacházíme takřka všechny možné oblasti lidského života. My můžeme znát Písmo dobře, ale zároveň jako by nám unikalo, co vlastně máme dělat? Bohužel Písmo je takové záludné, a to v tom, že nám systematicky nepředkládá, jak máme žít. Když se zabýváme svým životem, máme v katechismu krásně řazen jeden problém po druhém: za prvé nemáme zabíjet nenarozený život, za druhé sebevražda atd. Všechno je tu pěkně nalinkované, jednotlivá přikázání, případy... A to bohužel v Písmu nemáme a často se sami ztrácíme, co vlastně máme dělat a co vlastně znamená žít podle evangelia a co nám Ježíš předal jako evangelní normy. A autor listu Timotejovi nám předkládá určitý klíč, abychom pak nacházeli další klíče k našemu životu. Víra v Krista Ježíše to je základní klíč, díky kterému otevírám zapečetěnou knihu Písma. Mohu ti dát moudrost ke spasení opět cituji onen patnáctý verš a to vírou v Krista Ježíše. Když nemám Krista, nemám ani Písma, ani živé slovo, které promlouvá do mého života. A znovu a znovu vztah ke Kristu a znovu a znovu víra, důvěra a znovu a znovu odevzdanost. A díky tomu nacházím cestu k Božímu slovu a k různým normám Božím pro můj život. Abych žil ve spravedlnosti, připraven ke každému dobrému činu. Bylo by ale málo, kdybychom redukovali Boží slovo jenom na slovo moralizující. Boží slovo, právě proto, že je to slovo živé a inspirované Duchem veškeré Písmo pochází z Božího Ducha je plné života a nás samotné proměňuje. Častokrát, někdy možná více, někdy možná méně, si naříkáme nad tím, že žijeme jakožto křesťané pořád stejně průměrně, pořád se dopouštíme stejných chyb a hříchů; právě Boží slovo ale má moc proměňovat i určité hluboce zakořeněné postoje a zlozvyky. Jak říká Izaiáš v kapitole 55: Když moje slovo padá na zem, přináší užitek. Nevrací se s prázdnou. Boží slovo proměňuje. Nejenže osvěcuje náš rozum, ale vede nás i k odpuštění. Takže

8 my se tedy zapřeme a mermomocí prostě svému faráři odpustíme. Ale když Ježíš říká odpouštějte a bude vám odpuštěno, aspoň někdy v tomto Ježíšově slově mohu vnímat určitou energii Boží, která mě uvolní, abych odpustil. Moje slovo přináší užitek, nevrací se s prázdnou Nebo Jan v kapitole 6: Moje slova jsou Duch a jsou život. A tento život proměňuje. Nejen osvěcuje, jak a co mám dělat, ale je to slovo, které proměňuje. A tím se dostáváme k poslední části: jak žít z Písma? Samozřejmě, že různých cest je nepřeberné množství. Nejprve bych chtěl začít opět jedním svědectvím, tentokrát to bude z mého vlastního života. Je to vlastně o tom, jak mne jeden katecheta uvedl do Božího slova. Jednoduše a prostě to udělal tak, že sám z toho žil a byl (jak by řekl Pavel VI.) autentickým svědkem. On sám žil z toho slova a každý den tomu slovu věnoval nějaký čas v modlitbě, přemýšlel o něm a četl různé věci. Hlavně však z něho čerpal a žil. A vyprávěl mi o tom, jak z toho slova žije a jak se nad ním modlí a co objevil; že třeba objevil, že má milovat víc manželku (on žije doposud v manželství). A jednoduše a mě tím znovu a znovu oslovoval, nadchnul a naplňoval určitým nadšením. Tak mi otevíral cestu ke slovu a vléval mi chuť, abych se sám tímto slovem zabýval a abych se naučil, jak ho aplikovat. To víte velice dobře i z života našich svěřenců, že můžeme Písmo číst a v té džungli starozákonních i novozákonních knih se klidně ztratit. Člověk potřebuje zasvěcení a my máme takový krásný úkol zasvětit druhé. Být takovými průvodci nebo mystagogy těmi, kteří uvádějí do tajemství Božího slova. Nejprve ale musím být já sám takto uváděn, respektive být na cestě. A na cestě budu třeba tak, že budu mít člověka, který mě bude učit, a pokud ho nenajdu, vyhledám nějaké knihy, takže se sám budu učit zprostředkovaně ze zkušenosti jiného člověka. Život z Božího slova se předává v životě nebo ze života. A pokud nemáte to štěstí a ve farnosti takového mystagoga nemáte, můžete sáhnout po opravdu vzácné knize, kterou napsal E. Bianchi a jmenuje se Modlit se Boží slovo. Je to maličká knížečka, která vyšla u karmelitánů, velmi vzácná, šťavnatá; a to nejen proto, že v ní nacházíte metody, jak číst a hlavně vnímat Boží slovo v modlitbě tzv. lectio divina, ale hlavně tam nacházíme život a to je to vzácné. Potřebujeme se ponořit v modlitbě do zkušenosti jiného člověka, a sami pak budeme vtahovat druhé. Můžeme zde nesčíslněkrát opakovat, jak máme číst a modlit se nad Božím slovem, ale potřebujeme příklady, které nás přitáhnou. Víte, že se v současné době doporučuje jako nejúčinnější metoda pro naučení se cizímu jazyku ponořit se do prostředí, plně v něm žít a poslouchat pouze tu cizí řeč. Od rána do večera být v cizím jazykovém prostředí, a to je nejrychlejší cesta, jak se cizí jazyk naučit. Když zůstanu tady a koupím si pouze příručku Švédština za měsíc, asi z toho nic nebude. A podobně to funguje i s Písmem. Sám se musím do něj nějak ponořit a pomalu to přijde jako dítě, které pořád slyší nějaká slůvka, po měsíci, po roce, po dvou letech se je naučí používat, protože se musí do jazyka prostě ponořit. A k tomu mi právě pomáhá život s jinými lidmi, kteří z Božího slova žijí. Další postřeh: často pomůže i změna překladu Písma. Ekumenický překlad pro nás může být nepřijatelný a dnes máme to štěstí, že máme i Jeruzalémskou bibli, jejíž jazyk může být čtivější, srozumitelnější a tato změna překladu může pomoci dostat novou chuť se těmito texty zabývat. Koneckonců máme v ní i poznámky, vysvětlivky, které jsou velice cenné. Dobrý je i jednoduchý letáček, který bývá velice často v kostelích na nedělní liturgii. I tam máme jednu nebo dvě věty na každý den a i to může otevřít určitou cestu k Božímu slovu. Další postřeh, jak najít cestu k Božímu slovu, jak z něho čerpat, bude moje vlastní zkušenost. Nedávno jsem jakoby narazil na útes v moři, ztroskotal jsem tak, že jsem nevěděl, jak a co z Písma číst. Zkoušel jsem různé překlady já je střídám, protože po určité době mě daný překlad přestává oslovovat, proto si vezmu jiný. To mám vyzkoušené a je to dobrá metoda. Zkoušel jsem různé překlady, různé texty z Písma a i když jsem četl a snažil se přemýšlet a to slovo přijímat, pořád jako by bylo prostě zapečetěné. To znáte, prostě čteme a nic, prostě nás to nechytá za srdce,

9 jako by nám to nic neříkalo. Pořád jsem zkoušel různé přístupy a metody a prostě nic a nic a nic. Pozdě, ale přece mi došlo, co udělám. Prostě a jednoduše Boha poprosím: Pane, já nevím, jak to mám číst a jak se mám modlit. Ty sám mi ukaž, co mám číst, kterou knihu z Bible, a jak. Otevři mi sám tu bránu, já fakt nevím, já se snažím a nic. Prostě pokorně, jako dítě jsem se takhle pomodlil a velice brzy, asi po dvou nebo třech dnech najednou přišel nápad, co takhle Izaiáš; a bylo to ono. Chci tím říct, že jsem hledal, klepal, prosil, bušil na bránu, jak se říká v evangeliu: Hledejte a naleznete, proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno. A to máme dělat ve vztahu k Božímu slovu. Prostě se modlit, prosit, tlouci, hledat, a bude otevřeno a Bůh nás nenechá na poušti, abychom umřeli jako katecheté. A může to být opravdu velice dobrá zkušenost, že najednou narazím na určitý limit, že nevím, jak s touto knihou nakládat, a proto můžu a mám pokorně a opravdu upřímně prosit: Pane, ty sám mi tu zapečetěnou knihu otevři. Ještě tu mám poslední dvě věty, respektive tři. Memorování, učení se nazpaměť; hodně mě překvapilo, že u Jana Pavla II. v CT 55 je také jako jedna z metod uvedeno memorování, naučit se nazpaměť určité texty z Písma a že to v katechezi doporučuje. To mě docela zaujalo. Sám jsem pro a vím, že to může přinést užitek. Pro nás samotné existují takové krásné pomůcky: Boží slovo na určitou životní situaci, na určitý problém, když mám strach, tak žalm 90, nebo Ježíšovo slovo Neboj se, malé stádce! Když bojuji s neláskou, tak opět něco z Božího slova, když bojuji s hněvem, leností naučit se nazpaměť určité výroky a v ten příhodný okamžik se to vybaví jako meč ducha, který mi dává sílu v boji proti zlu. Na závěr: podobenství o samaritánovi končí slovy: JDI a jednej stejně tak. Takže proč nezkusit hned dnes se nějak nově dostat k Písmu. Pokud nemáte takové pravidelné setkání nad Písmem, použijte buď slova z dnešní liturgie, nebo z nedělní liturgie. Na začátku se krátce pomodlím, pak to přečtu, popřemýšlím a zareaguji v modlitbě prosbou, děkováním, chválou. Třeba mi to nic nedá, dobře, tak zítra to zkusím opět a pozítří opět. A tím, že se ponořím, naučím se plavat. A když to nepůjde, máme Ježíšovo slovo: hledejte, proste a tlučte. Na to si vzpomeňte, respektive na mě: Bůh není skoupý a dává velkoryse, i své slovo. Moc vám přeji, aby se vám to dařilo.

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte:

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: INTERNET, KNIHY A ROBINSON. Dobré dopoledne, 11.5.2014 Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: Při četbě Písma jsem se snažil, aby Pátek porozumněl jeho smyslu tak dobře jako já, a on

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více