Boží slovo v našem životě Slovo, které proměňuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží slovo v našem životě Slovo, které proměňuje"

Transkript

1 Boží slovo v našem životě Slovo, které proměňuje 1 ŘÍJEN 2014 V dnešním slovu navazuji na slovo, které zaznělo minule. Připomínám, že se v kázáních budeme věnovat hodnotám křesťanských společenství. První hodnota, která se objevuje v našem vyznání, zní: Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. V pátek jsem byl na jednom inspirativním setkání s lidmi, kteří slouží lidem pohybujícím se v mezních životních situacích ve vězení, v nemocnici, v hospicích. Zazněla pro mě celá řada nových myšlenek. Díky tomu jsem si vybavil jeden zážitek s naším mladším synkem. Před řadou let jsme navštívili Drábské světničky. Zbyšek byl fascinován jejich obrovským rozměrem když to tedy porovnával se sebou či s rodiči. Zeptal se: Co je to? A maminka mu odpověděla: To jsou skály. A Zbyšek reagoval: Aha, a k čemu se to používá? Co byste mu na takovou otázku odpověděli? Možná můžeme na ten příběh navázat dalšími otázkami: Co je to, na čem je mixážní pult? A k čemu je to dobré? Co je to, na čem sedíš? A k čemu je to dobré? Odpovědi na jednoduché otázky nám možná prozradí něco o nápaditosti, nebo zkušenosti toho, kdo nám odpovídá. Ale co odpovíte na otázku: K čemu jsi tady ty? (Jaký je smysl tvého života?) Jak myslíte, že na tuto otázku odpovídají vězni? Odpověď vypovídá o hodnotě, jakou přikládáte vlastnímu životu. Ano, je to hodně těžká otázka. Jde až k naší podstatě. A málokdy si ji položíme. Většinou jen tehdy, když prožíváme nepřijetí, nejistotu, pochybnosti Možná se nám podaří si dnes alespoň částečně na tuhle otázku odpovědět. Pojďme se podívat, jak pracuje Boží slovo v našich životech a proměňuje je, to dnešní je zapsáno v Janově evangeliu 4:5-19: Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu

2 přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: Dej mi pít! Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví: Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla: Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla: Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem! Žena mu řekla: Nemám muže. Nato jí řekl Ježíš: Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok Příběh ženy, který jsme slyšeli, vypadá na první pohled úplně normálně. Žena, která pečuje o svou domácnost i tím, že se stará i o vodu. Nedejme se však zmást pro vodu chodí v poledne, kdy je největší pravděpodobnost, že nikoho nepotká. To je hodně divné, že? Dodnes mám v paměti, jak doba pořizování životních 2 potřeb, tedy nákup, byl důležitý pro ženy z vesnice, kde žila moje babička. Ženy se sešly, probraly, co je ve vsi nového, či zda někdo ze starších nemá zdravotní problémy a je potřeba mu pomoci. Z příběhu vyplývá, že jde o ženu vyloučenou z komunity. Patrně pro poněkud neuspořádaný způsob jejího života. Vypadá to tak, že rozpad a neuspořádanost vztahů není problémem pouze naší doby. Později se dozvídáme, že žena měla pět mužů a s tím nynějším žije na hromádce. Odsudky okolí jsou patrně velké a možná i oprávněné. Žena, která žije mimo dohodnutá pravidla. Známe takové lidi kolem sebe, kteří žijí mimo dohodnutá pravidla, mimo naše pravidla? A co si o nich myslíme? Jsme ochotni a schopni se s nimi stýkat, přijímat je? Je pozoruhodné, že osamělost této ženy mezi lidmi je na jednu stranu velmi tíživá, nicméně v sobě skrývá obrovský potenciál. Ježíši rozhodně tato žena stojí za to, aby se s ní dal do řeči. V rozhovoru pak zaznívá ta zvláštní řeč o vodě: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Voda světa co to je? Jak byste ji charakterizovali? Voda světa je to, co okamžitě uspokojí naše momentální potřeby a touhy. To,

3 co na chvíli utiší naši žízeň ať už fyzickou, či žízeň po přijetí od druhých. Proto může mít voda světa různé podoby: H2O, vztahy, úspěch, majetek, sociální postavení Problém je, že voda světa vždycky v danou chvíli přelije, utopí to, co v našem vnitřku v touze naříká po OPRAVDOVÉM VZTAHU, OPRAVDOVÉM A BEZPODMÍNEČNÉM PŘIJETÍ. Starozákonní proroci kritizují Boží lid za to, že nespoléhá na tu vodu shůry, vodu darovanou Bohem, ale kope si cisterny, dělá si vlastní zásoby/zdroje. Jenže problém je, že tahle voda se může zkazit, anebo jednoho dne dojdete až na suché dno. A pak už není nic Živá voda co to je? Jakou podobu měla, když jste se s ní setkali, nebo když se s ní setkáváte? Pokud se hovoří o živé vodě, pak tomu rozumím tak, že je řeč o Božím slovu, které se nás pod mocí Ducha svatého dotkne. Boží slovo, které zjevuje pravdu o našem životě, o našem postavení, o našem skutečném smýšlení, je to jediné, co dokáže proniknout hluboko do naší duše. Až k samé podstatě otázky, která už dnes zazněla: K čemu tady jsem? Setkání s Božím slovem a poznáním o sobě je často zraňující. Žena slyší, to, co slyšela už tolikrát. Jenže teď neslyší odsudek, ale nabídku mám řešení pro tvé trápení a osamělost. Rozhovor pokračuje. A my si musíme přiznat, že sice nevíme jak, ale určitě víme, že Ježíšovo slovo ženu uzdravilo. Na základě jejího svědectví v komunitě, z níž 3 byla vyloučena, jich k Ježíšovi později přichází zástup. Boží slovo je tou živou vodou, která oživuje, uzdravuje, hojí, uháší naší žízeň. Dnes bych opět rád zakončil slovo podobenstvím. Minule jsem použil řez stromem, který mi posloužil k symbolickému vyjádření obrazu našeho života ať už toho fyzického, či duchovního. Nevím, zda jste si udělali v tomto týdnu čas a prošli si letokruhy vašeho života? Tentokrát zůstaneme zdánlivě na povrchu, tedy u kůry. Na ní jsou zranění vidět na první pohled. Stejně jako na nás jsou na první pohled vidět všechny ta nedodržená společenská pravidla. Možná jste si někdy všimli řezeb, které se na kůře stromů objevují, případně jste nějakou sami vytvořili. Řezba, či vryp, na kůře stromu je podobná minulým událostem (chybám) v našem životě. Je to jizva, která zasáhla, zranila něco živého. Nevím, jestli jste si toho také všimli, ale jizva po řezbě nikdy úplně nezmizí. Nezvětší se a dokonce se u dospělého stromu ani nikam neposune. To proto, že stromy i přes toto zranění rostou. Jizva prostě zůstane tam, kde byla vytvořena. Časem některé řezby mohou ztmavnout. Ale jak už jsem řekl: nezvětší se. Kdežto strom ano. Stejné je to s námi zářez, který jsme utrpěli ve svém životě, patrně nikdy úplně nezmizí neumíme si totiž resetovat paměť jako počítač. Co se stalo, nelze odestát. Ale nabídnu vám pozitivní pohled: přestože jizva zůstane stejná, my

4 můžeme vyrůst! Můžeme zmohutnět, mít mnohem bohatší korunu, dosáhnout výš a dál, a také nést mnohem více ovoce. Jizva zůstane, už dávno nemokvá a nebolí. Zůstane stejná, a my ji můžeme učinit menší součástí nás samých. Jizva může symbolizovat naši lítost, anebo zkušenost. Je už navždy součástí našeho příběhu, nějaké události, které nás formovaly. Stejně jako u samařské ženy. Její zranění umožnilo, aby do jejího nitra pronikla živá voda, poznání, přijetí a naděje. Její zranění vposledku přineslo uzdravení a záchranu té komunitě, která ji pro neuspořádanost života vyloučila ze svého středu. Ámen. Závěrečné požehnání: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Izajáš 53:4-5) Petr Plaňanský (KS Nymburk ) KONFERENCE TEAM FOR JESUS V NYMBURCE Team for Jesus pořádá října v Nymburce konferenci s tématem Nadpřirozený život. Jako hlavní řečník přijede z Londýna vedoucí mládeže New Life. Mezi dalšími řečníky jsou Stašek Bubik CBH Praha a Daniel Pokorný vedoucí TFJ. O chvály se postarají dvě hudební tělesa. Na pátek se připravila česká kapela TFJ worship a v sobotu nás do chval povede worshipová kapela Come Together z Německa. Podrobné informace zájemcům podá Vojta Urban. ŽIVOT POD LUPOU Každé druhé pondělí v měsíci bude probíhat v Městské knihovně v Nymburce cyklus přednášek Život pod lupou, který je určen široké veřejnosti. Na úvod promluví vždy jeden z Nymburských duchovních a následně proběhne společná diskuse. Vždy od Pozvěte, prosím, své přítele! Kateřina Roskovcová: Vztahy, to je, oč tu běží aneb rodina dnes Jan Kohout: Násilí v našem životě a jak se s ním vyrovnat Jaroslav Krajl: Přátelství Petr Plaňanský: Vina a stud, aneb jak zacházet s pocity viny 4

5 HODNOTY CÍRKVE KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ Jedním z postřehů Výročního shromáždění byl ten, že řada členů našeho společenství nezná HODNOTY, které jsou položeny do základů naší církve. Přestože kázané slovo v našem společenství z nich vychází a jsou dostupné na našich sborových stránkách (v kolonce ČEMU VĚŘÍME), rozhodl jsem je znovu připomenout. Jako dobrý nápad považuji to, že se k nim můžeme po celý školní rok, počínaje zářím, vracet v kázáních. 1. CÍRKEV POSTAVENÁ NA BIBLI (2Tm 3,16-17 / Ž 119,105 / L 4:4) Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. 2. DŮVĚRNÝ VZTAH S BOHEM OTCEM. (2K 5,19 / 1J 1,3) Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost. 3. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA (L 9,23) Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování. 4. ŽIVOT Z MOCI BOŽÍHO DUCHA (J 14,16-17 / J 15,26 / J 16,13 / 1K 12,4-11) Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary. 5. RŮST A PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY (Sk 9,31 / Ef 4,11-13) Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista. 6. CHOZENÍ VE SVĚTLE (1J 1,7 / Mt 18,15-17) Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi. 7. ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ (Ř 12,4-5 / J 13,35) Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách. 8. SDÍLENÍ EVANGELIA (Mk 16,15 / Mt 5,14-16) Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem. 9. POTŘEBA JEDNOTY A SPOLUPRÁCE (J 17,21) Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech, kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně. 10. OTEVŘENÁ TEOLOGIE (1K 8,2 / 1K 13,9) Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní. 5

6 CO, KDY, KDE? ŘÍJEN Bohoslužby (sborové prostory) Neděle v slovo: Jitka Urbanová + VP Neděle v slovo: Petr Plaňanský Neděle v slovo: Petr Plaňanský + VP Neděle v slovo: Pavel Turek Neděle v slovo: Petr Geldner (CB Poděbrady) + VP Modlitební Pokoj pro Jeruzalém Neděle v vyprávění Katky Jančaříkové o návštěvě Izraele Neděle v ve sboru Košíková pro zájemce Každé pondělí 6.10., , (mimo podzimní prázdniny) vždy od v malé tělocvičně gymnázia Domácí skupinka v Lysé nad Labem Úterý od Skupinka pro služebníky RR v Lysé nad Labem Úterý a od ŽIVOT POD LUPOU Cyklus přednášek nymburských duchovních v Městské knihovně v Nymburce, spojený se společnou diskusí vždy v pondělí , , 8.12., od Schůzky 34. PH Royal Rangers každý čtvrtek od ve sborových prostorách Mládež Každou sobotu ve sborových prostorách od NAROZENINY V ŘÍJNU Zbyšek Plaňanský Milan Billý Karel Marek Tomáš Vrchota Siváková Marcela Šimon Jeník Zuzka Benešová Jiří Beneš Jan Kopeček Antonín Hofman Jitka Urbanová Marie Vanesa Dzurková Petr Plaňanský Eva Turková Daniel Hrobský Vojta Urban LAVINA je měsíčník vycházející pro vnitřní potřebu Křesťanského společenství Nymburk. Křesťanské společenství Nymburk, IČ , číslo účtu /2010, Kontakty: pastor - Petr Plaňanský ( mob.: na toto číslo můžete volat, kdykoliv budete potřebovat); staršovstvo - Jaroslav Litera ( mob.: ), Karel Marek ( mob.: ). Příjem článků: Matouš Plaňanský ( mob.: ). Uzávěrka příštího čísla je Dá-li Pán, příští číslo vyjde v neděli

ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014

ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014 ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014 O PROMĚNĚ Všechno se kolem nás mění a mnohé se mění i v nás. Křesťanské společenství Nymburk si připomíná v září 20 let své existence. Je to docela dlouhá doba a mnohé se skutečně

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Obsah: Část II... 2. CÍRKEV KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ... 2 Začlenění do struktur mimo území republiky... 2

Obsah: Část II... 2. CÍRKEV KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ... 2 Začlenění do struktur mimo území republiky... 2 Obsah: Část I.... 2 CÍRKEV KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ... 2 Začlenění do struktur mimo území republiky... 2 Část II.... 2 ZÁKLADNÍ VYZNÁNÍ NAŠÍ VÍRY... 2 Část III.... 3 HODNOTY CÍRKVE KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ...

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

JAKÉ TO BYLO. Tanec Davida. Smích, nejlepší lék? Ne! Nejlepší začátek boje!! SD 4/2010 strana 2. lilly

JAKÉ TO BYLO. Tanec Davida. Smích, nejlepší lék? Ne! Nejlepší začátek boje!! SD 4/2010 strana 2. lilly 4/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK MŮJ PÁN A MŮJ BŮH Potom řekl Tomášovi: Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str.

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Milujte spravedlnost, vy, kdo soudíte zemi, smýšlejte správně o Pánovi a hledejte ho v prostotě srdce, protože on se dává nalézt těm, kdo ho nepokoušejí,

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům LÉTO 2010 Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům Czech Edition Učednictví a transformace Obsah 1. Deset principů apoštolského zakládání sborů z devatenácté kapitoly knihy Skutků autor: George

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 Tvá síla se nezakládá na množství, ani tvá svrchovanost na násilnících, ale jsi Bohem pokorných, pomocí utiskovaných, oporou slabých, útočištěm opuštěných,

Více