září 2 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává Z jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. září 2 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. ŽALM 147, 1-11 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA SBOROVÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

2 Milí čtenáři, přátelé, KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 omlouváme se vám za zpoždění tohoto čísla zpravodaje. Bylo to zaviněno tím, že všichni, kteří se nějak podílíme na tomto zpravodaji, jsme byli na Duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích, a někteří se podíleli i na přípravě víkendu. Navíc jsme ihned po Duchovním víkendu odjeli se Stáňou na dovolenou. Snažili jsme se najít termíny pro přípravu zpravodaje před Duchovním víkendem, ale v druhé polovině září se toho událo najednou tolik, že se nám to nepodařilo. V době, kdy tento zpravodaj budete číst, bude probíhat oprava suterénu ve sboru v Praze 5. To jsme se dověděli v září a museli jsme připravit celý suterén a vynést věci do sborové místnosti. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali. Mimo to proběhly v Praze 5 dny pro neziskový sektor a my jsme byli v týdnu před Duchovním víkendem se stánkem u Anděla, kde jsme prodávali výrobky, rozdávali letáky a informovali kolemjdoucí a zájemce o Armádě spásy a o službách v Armádě spásy. V první den také vystoupil u Anděla sbor Radostné stáří z Prahy 3. Školní rok jsme začali opravdu velmi pilně. Ještě jednou se vám omlouváme za zpoždění. Věříme, že obsah tohoto čísla, vám to vše vynahradí. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Zamyšlení: Boží svrchovanost str. 3-4 Ajina duchovní autoškola str. 5 Informace z komunitních center str. 6-7 Vyučování: Duchovní dary VIII. část: Proroctví (pokračování) str Vyučování o chvále (pokračování) str. 11 ZAMYŠLENÍ BOŽÍ SVRCHOVANOST Když přemýšlím nad otázkami nebo na názory lidí, kteří mají problém s Bohem, tak ve většině případů narazím na problém s Boží svrchovaností. Boží svrchovanost působí na tyto lidi stejně jako mávající červený hadr před očima býka v aréně. Nejedná se pouze o nevěřící v Krista, ale také o mnoho těch, kteří se považují za věřící a praktikující křesťany. Dokonce někteří teologové se snaží Boží svrchovanost snížit a omezit, aby tak nedráždila veřejnost, aby byl Boží obraz před lidmi pěknější, nebo proto, že ji sami nemohou ve své svobodomyslnosti unést. Výsledkem je chybějící bázeň před Bohem. Navíc se musí předkládání takového obrazu Boha zákonitě dostat do rozporu s Písmem. To pak vede k dalšímu výkladu, zkreslujícímu Boží jednání. Proč tomu tak je? Pojďme se podívat na to, co vlastně znamená svrchovanost tak, jak ji známe my lidé: a) svrchovanost je uplatnění moci bez ohledu na vůli a moc lidí, b) svrchovaná moc je v rukách jednoho vrchního představitele moci, c) svrchovaný je ten nejsilnější na světě. (podle učebnice občanské nauky) str. 3

4 Všechny tři body, ale hlavně první dva, jsou v nás schopny vyvolat okamžitou negativní reakci. Uplatňovat něco, bez ohledu na mne a dokonce tak, že nemám moc se tomu bránit! V lidských dějinách je moc jednotlivce často spojena s diktaturou a nesvobodou. Proto nás něčí svrchovanost vede ke vzpouře. Svrchovanost je pro nás symbol nespravedlnosti, diktátu a arogance. Toužíme to být my, kdo jsme svrchovaní nad sebou samými. I přesto všechno musíme přijmout, že Bůh je svrchovaný. On je Stvořitel všeho a skrze něho všechno jest (Jan 1,3). On je ten, kterému patří celý svět (Ex 19,5, De 10,14). Nikdo a nic není vyjmuto z jeho rukou. Dobří i zlí, mocní i slabí, bohatí i chudí, zdraví i nemocní, vzpurní i pokorní, věřící i nevěřící, všichni jsme pod jeho svrchovanou mocí. Vždyť Mojžíšovi říká: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." A tak nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo usiluje, ale na Bohu, který se smilovává. A tak se tedy smilovává, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. (Římanům 9, ) a) Bůh uplatňuje svou moc bez ohledu na Když vůli i moc už jsem lidí. Je tam mnoho byla, věcí, tak jsem které se Bůh připojila. rozhodl, těch, A věřte které nebo se týkají ne, nejen našeho že života, jsme a pomohli my s nimi bolavým nic neuděláme. kloubům a (Konečný svalům, soud, ale také peklo se pobavili, pro nevěrné, zasmáli Boží a království procvičili pro i mozek věrné, při spasení hře s míči vírou a v Ježíše kroužky, Krista,...) kde bylo potřeba se rychle rozhodovat str. 4 a soustředit. Jak "málo" stačí, abychom se na chvíli stali dětmi Přesto platí, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí (Římanům 8,28). b) On je jediný Bůh. Není jiného Boha. On panuje nad celou zemí. (Ž 47,3.8; 83,19, 97,9) Přesto nás ze své milosti povolává k tomu, abychom panovali s ním (Zjevení 5,10). Povolává nás ke spolupráci na jeho díle. c) Není nikdo jako on (Jeremiáš 10,1-15). Přesto nás adoptuje za své syny a dcery (Římanům 8,23). Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Milá sestro, milý bratře, nemůžeme si užít Boží lásky, pokud nejsme ochotni přijmout Boží svrchovanost nad svým životem. Nejenom přijmout, ale přijmout s radostí. Pokud mne tato svrchovanost vede ke vzpouře proti Bohu, dostávám se mezi svévolníky a budu snižován až k zemi. Bůh ve mně najde zalíbení, pokud budu v bázni očekávat na jeho milosrdenství. Vždycky, když si uvědomím, že Bůh pro mne nemusí nic dělat, natož se nade mnou slitovávat, jsem přemožen jeho láskou a milostí, které mi dopřává jen tak, protože se rozhodl slitovat se nade mnou. Nemám žádné právo na jeho milost, naopak bych měl být dávno zatracen, ale on se slitovává. Díky Tatínku.

5 AJINA DUCHOVNÍ AUTOŠKOLA O dopravních a Božích značkách. Ráda se dopravuji po Praze na různá místa na kole. Z domova můžu pohodlně dojet po cyklostezce do sboru nebo na azylový dům. Cyklostezka je bezvadná, až na jedno místo. V Podolí před malým tunýlkem na vás čeká značka: Cyklisto, sesedni z kola. Jednou v neděli ráno jsme tudy s manželem jeli na kole do sboru, pospíchali jsme a z kola jsme nesesedli. Hned jak jsme z tunelu vyjeli, čekali na nás policajti a museli jsme oba zaplatit pokutu. Od té doby jsem začala sesedat z kola pokaždé. Ze začátku jsem kvůli tomu byla naštvaná a obtěžovalo mě to. Zákaz jsem dodržovala jen proto, abych nedostala pokutu. Později jsem si řekla, že když tam tedy ta značka je, tak ji budu dodržovat. Po určité době, kdy jsem pravidelně sesedávala z kola, jsem si začala uvědomovat některé věci. Cyklostezka, po které chodí i chodci, je na tomto místě velmi úzká a navíc je zde zatáčka a nedostatek světla. Také tu chodí maminky s kočárkem a někdy větší skupiny turistů. Ano, ta značka je zde velmi důležitá. Uvědomila jsem si, kolika lidem bych mohla ublížit, kdybych tu neomaleně projížděla na kole. Nakonec to není tak velký problém sesednout na chvíli z kola a trochu se projít, napít se. Mé pravidelné sesedání z kola se ovšem velmi nelíbí ostatním cyklistům, kteří značku nedodržují. Zdržuji je totiž. A tak jsem se několikrát dočkala nepříjemných reakcí. Jiní mě zase pokoušejí tím, že dnes tam policie nehlídá, takže mohu na kole klidně projet. Napadlo mě, že takové to je i s dodržováním Božích zákonů. Věřím, že Bůh po nás nechce, abychom slepě dodržovali jeho přikázání nebo je dodržovali jen ze strachu, že dostaneme pokutu. Ale přeje si, aby Jeho přikázání byla zakořeněna v našem srdci tak, že nás neobtěžují, že je naplňujeme s láskou a nemusíme se na ně soustředit, s vědomím, že jsme na jeho straně, že jsme jeho spolupracovníci a rozumíme jeho myšlenkám. Jen takto žádné satanovo pokušení neobstojí, protože nenarazí na pokrytectví a skryté touhy. Andrea Pekárková str. 5

6 V druhé polovině září se na prostranství v blízkosti stanice metra Anděl konala již tradiční akce s názvem Týden pro nevládní neziskové organizace. V rámci doprovodných programů zde ve středu dne 21. září účinkoval i pěvecký sbor Radostné stáří. Půlhodinový program duchovních a národních písní provázel slovem pan kapitán Josef Knoflíček. Ke společnému zpěvu se připojili i někteří z přítomných diváků. Děkujeme všem, kteří se na vystoupení podíleli. Ve dvou dnech z pěti jsme představovali Armádu spásy, její služby, hovořili jsme s mnoha lidmi, rozdávali letáky o AS a jednotlivých službách a prodávali výrobky z tvůrčí dílny U štědrého srdce. str. 6 INFORMACE Z KOMUNITNÍCH CENTER A to vše za silné podpory našich seniorů z Prahy 5. Perlička z rozhovorů s lidmi: Naše pracovnice Ivana rozdávala letáčky s aktivizační službou pro rodiny s dětmi, podala jeden letáček kolemjdoucí mamince, která vezla kočárek a za ruku se jí drželo další dítě. Maminka na Ivanu po přečtení nadpisu: sociálně aktivizační služba, vytřeštila oči a říká: "Aktivizační služby, co to je? Jak mám být ještě aktivnější, já mám už tři děti, to už jsem snad dost aktivní, nic nestíhám už teď." INFORMACE Z KC V PRAZE 3 V měsíci říjnu začal v Komunitním centru Armády spásy v Biskupcově ulici nový program "Společenské hry" pod vedením paní Ivany Kuklíkové. Program se bude konat pravidelně každé pondělí od 13:00 do 14:30 hodin. Můžete si k nám přijít zahrát hry vašeho mládí nebo se naučit nové, např. šachy, dámu, mlýn, domino, pexeso, kvarteto, mikádo, člověče nezlob se. Těšíme se na Vás.

7 NATÁČENÍ V PRAZE natáčela Česká televize pořad o pěveckém sboru Radostné stář. Pořad bude uveden některou sobotu v programu Z metropole. Tento program probíhá vždy od 12:00 hod. O termínu vás budeme včas informovat. V měsíci listopadu pro Vás připravujeme přednášku na téma Historická kolejová doprava, aneb vzpomínáme na železnici našeho mládí. Přednášet bude pan Mgr. Bohumil Augusta, MBA - ředitel společnosti KŽC (Klub železničních cestovatelů). Nezapomeňte se k nám připojit ve čtvrtek dne 10. listopadu. Přednáška se bude konat od 9:00 do 9:45 hodin. Dne 1. prosince budeme pořádat již tradiční vánoční jarmark. V době od 9:00 do 15:00 hodin můžete v prostorách KC Biskupcova výhodně nakoupit dárky pro své přátele a blízké. Máte-li doma zachovalé nepotřebné drobnosti, můžete jimi rovněž na jarmark přispět. Přineste je v předstihu do komunitního centra, my je sami zabalíme a označíme cenovkou. Výtěžek z prodeje bude věnován na pomoc potřebným. Redaktor, kameraman i zvukař byli velmi překvapeni, že Armáda spásy nejsou jen lidé bez domova, ale také senioři, rodiny s dětmi nebo děti z okolní komunity. Samo Radostné stáří bylo pro ně velkým osobním povzbuzením. Připomínáme, že v tomto měsíci slaví Radostné stáří dvacetiny. Gratulujeme a přejeme všem, aby si udrželi radost i hlas do dalších let. (Informace z oslavy přineseme v příštím čísle.) str. 7

8 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY VIII. ČÁST DAR PROROCTVÍ (pokračování) Než se budeme zabývat otázkami týkajícími se rozpoznání slova od Hospodina, musím ještě zmínit další formu proroctví, kterému říkám: Uvolnění Božím slovem. Zjevené a vyřčené Boží slovo, které spouští (uvolňuje) situace, okolnosti a změny v našich životech, nebo v životě společenství. (Ezechiel 37:,-10) Může být provázeno i tím, že ten, kdo má slovo proroctví, může chtít po člověku, pro kterého to slovo je (nebo na sobě ukazuje), nějaký úkon, který situaci obrazně vyjadřuje. (To platí u všech forem prorokování. Příklad: Eliša, král Jóaš a šípy - 2. Královská 13, Pavel a jeho opasek - Skutky 21 ) Bůh tvoří svým slovem a toto tvořivé slovo někdy posílá i přes člověka. Ze své zkušenosti vím, že mnohé věci se nezačnou dít, dokud nejsou vyřčeny. Nestačí je pouze přijmout do mysli, do srdce, ale musí být i vyřčeny. To právě platí u tohoto typu proroctví. 3. ROZPOZNÁNÍ, ZDA JE PROROCTVÍ Z BOHA ČI NE. Ze strany prorokujícícho Hlas, který známe jako Boží. Učíme se ho znát postupně. Pro každého to může být jinak pocit Boží blízkosti, nebo hlas, který promlouvá uvnitř mne. Výjimečně je to přímo hlas zvenčí. Někdy je to nezadržitelné slovo, které jde z našich úst. Můžou to být věty nebo jenom jedno slovo. Zapisuj si, co slyšíš a říkáš. Rozsuzuj, zda se to stane, nebo se o to poděl s někým, kdo tento dar má. Pokud jsi přesvědčen, že tento dar máš, je nejlépe se spojit s někým, o kom víš, že tento dar má již dlouho a jeho dar je uznán i sourozenci v církvi. Modli se s ním a sdílej se s ním s tím, co slyšíš. Poděl se o to se svým duchovním otcem. Zkoumej, zda se slovo shoduje s Písmem. (Pozor! Rozlišuj Písmo od církevní tradice a zažitých lidských představ o Bohu a jeho fungování.) Pokud si nejsi jistý hlasem, který slyšíš, můžeš se např. ve víře modlit: Otče, není-li tento hlas od tebe, ať ve jménu Ježíše ode mne odejde. (Lukáš 11,11-13) str.8

9 Ze strany toho, komu je prorokováno Pokud za tebou přijde někdo s nějakým proroctvím: a) Zkoumej, kdo za tebou přichází a jaké má svědectví církve. Je uznán v církvi jako člověk, skrze něhož mluví Bůh? Jaký je jeho osobní život? Neznamená to, že Bůh nemůže mluvit k někomu, kdo ještě nemá vše v životě v pořádku, ale dá se očekávat, že toto poselství může být zkreslené jeho charakterem a nesvobodou v některých oblastech života. Přesto mu Bůh tento dar mohl udělit a nyní ho v něm vyučuje. b) Je slovo v souladu s Písmem? Tady znovu upozorňuji na to, že Písmo může být v rozporu s tradicemi a obecnými zvyky v církvi, podle nichž se někdy Písmo vykládá. Modli se, aby ti Duch svatý potvrdil proroctví z Písma. c) Osobní potvrzení Duchem svatým. d) Modli se (a to i v případě, že si myslíš, že to proroctví je pro tebe). Např.: Otče, chci vyplnit tvoji vůli. Pokud je toto slovo od tebe, tak ho v tuto chvíli přijímám, ať může v mém životě růst, pokud však není od tebe, pak ho vykořeň z mého srdce i mé mysli a ochraň mne od něho. (Lukáš 11,1-13) Když se modlíš, modli se s vírou, že Bůh učiní, oč ho prosíš, protože se modlíš za Boží vůli v tvém životě. Pak ale ve víře jednej podle odpovědi na svoji modlitbu. 4. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PROROKOVÁNÍ U prorokujícího a) Výklad proroctví. Úkolem proroka je proroctví říct, ne je vykládat. (Ostatní ať rozsuzují - 1Kor. 13,29.) Pokud se budeme proroctví snažit vyložit někomu, koho známe, nebo v církvi, do které chodíme, je zde nebezpečí, že se budeme spíše řídit vlastní znalostí poměrů a svým úsudkem než Božím pohledem. b) Vkládání vlastních emocí. To se může stát, pokud neseme slovo někomu, koho máme hodně rádi, nebo naopak někomu, kdo nám ublížil. Naše emoce mohou ovlivnit poselství. Tomu koho máme rádi, tvrdší poselství změkčíme, naopak tomu, kdo nám ublížil, to trochu připepříme. Je to jako s darem, který po nás poslal jeden člověk druhému. Pokud k jeho daru přidáme něco navíc, pak urážíme dárce, protože tím říkáme, že daroval málo. Pokud ubereme, okrádáme obdarovaného. str.9

10 c) Vynucování naplnění proroctví. Prorok není odpovědný za to, co s proroctvím udělá ten, komu je proroctví určeno. Nemůže si jeho naplnění vynucovat ani jím manipulovat s člověkem nebo s vedoucími v církvi. Pro vedoucího v církvi je proroctví jeden z darů, kterým se řídí při vedení církve. On vidí věci v širším pohledu a je na něm, jak proroctví použije. Bůh k němu také mluví! Někdy prorocky obdarovaný člověk předbíhá a chce proroctví pomoci vlastní silou. (Může se stát, že tím proroctví zastaví.) d) Na nesprávném místě, v nesprávném čase, nesprávnému člověku. Pokud nedostane prorok jasný příkaz komu a kdy prorokovat, musí se na to vyptat. Může se stát, že s proroctvím přijde příliš brzy nebo pozdě a vše se mine tím účinkem, jaký má proroctví mít. Také je důležité vědět, kdy ho říci, zda v církvi, před svědky, nebo v soukromí. Někdy dostane prorok slovo o někom nebo o něčem jen proto, aby se za to modlil. d) V nelásce. Pokud nemiluješ, MLČ! e) Nemluvím, protože mám strach, abych něco nezkazil. Jsi v Božích rukou a jsi-li upřímný, pak tě Bůh povede i ve slovech. Uvědom si, že tvůj dar je k poučení a povzbuzení církve, nejsou to informace, ale často tvořivé slovo, které otvírá a spouští situace. f) Mluvím, když nic neslyším. Může se stát, že sourozenec s prorockým obdarováním začne mluvit jen proto, že se to od něho očekává. Měl by jasně rozlišit, kdy mluví za sebe a kdy jde o slovo, které mu svěřil Bůh. Ze strany toho komu je prorokováno. a) Výklad proroctví. Dožaduje se na prorokovi výkladu. Potvrzení musím hledat u Ducha svatého! b) Emoce. Z důvodů osobních nesympatií k proroku nepřijmu Boží slovo. Naopak přehnaně a bez důvodu věřím všechno tomu, kdo je mi sympatický. c) Strach. Ze strachu, abych nepřijal něco špatného, odmítnu Boží slovo (a obráceně). d) Vynucuji si na prorokovi, aby mi prorokoval. Pozor: Ezechiel 14, JAK ZÍSKAT DAR PROROCTVÍ Duch svatý uděluje dary, jak sám chce. Je to pouze na něm. Povídej si s Ježíšem, a když tě o něco požádá, udělej to pro něho. Když tě pošle někomu něco vyřídit, vyřiď to. Rád se sdílí o svých plánech. Když budeš věrný, staneš se poslem jeho Slova. str. 10

11 NA ZÁVĚR: Proroctví se mohou někdy naplňovat až v době, kdy na ně lidé, kterým bylo prorokováno, zapomenou. Proroctví se naplňují jinak, než jakou představu jsme si udělali o jejich naplnění. Vždycky však jsou v souladu s vysloveným proroctvím. I když se proroctví nenaplnilo, neznamená to, že nebylo od Boha a že nepřineslo užitek (Jonáš). VYUČOVÁNÍ O CHVÁLE 3 ANDREA PEKÁRKOVÁ Důvod ke chvále Při našich nedělních shromážděních se Josef často ptá: Za co budeš ty dnes chválit Boha? Za co budeš chválit Ježíše? Někteří nevědí, co mají odpovědět, jiní mlčí, protože mají dojem, že se v jejich životech nestalo zrovna nic tak chvályhodného. Jistě jsou úžasné věci, které zasluhují, abychom za ně Boha chválili, patří mezi ně i ten pozemský blahobyt, úspěchy ve službě, práci, studiu; uzdravení, růst společenství, budování vztahů atd. Ale co když se zrovna nic z těchto věcí neděje? Nemám důvod k Boží oslavě? Co když jsem zrovna sám, opuštěný a nemocný, na ulici nebo v domově důchodců? Prorok Abakuk by na to odpověděl následovně: I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Abakuk 3,17-18 Nechme si Duchem svatým připomenout ty největší a nejdůležitější důvody ke chvále a Boží oslavě, ty, které trvají navěky. Chválím Tě za Tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Žalm 139,14 Tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi. Žalm 138,2 Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti. Žalm 16,11 Kdo by byl Bohem kromě Hospodina, kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh. Žalm 18,32 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach. Žalm 27,1 Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím Tě navěky. Žalm 30,12-13 Neplač. Hle zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! Zj 5,5 Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí. Zj 5,9,10. Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů. Zj 15,3 Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Zj 19,6-8 Toto jsou věčné a skutečné důvody ke chvále. Platí dnes i zítra. Pokud ale chválíš svého Pána jen za požehnání pro pozemský život, co ti potom zůstane, až před ním budeš jednou stát? Kdo má, tomu bude přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. str.11

12 VZPOMÍNKA NA DUCHOVNÍ VÍKEND (PODROBNOSTI V PŘÍŠTÍM ČÍSLE) Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinky ve středu od 14:00 hod. od ledna 2011 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Slovo víry 01/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 01/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 01/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více