září 2 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává Z jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. září 2 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. ŽALM 147, 1-11 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA SBOROVÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

2 Milí čtenáři, přátelé, KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 omlouváme se vám za zpoždění tohoto čísla zpravodaje. Bylo to zaviněno tím, že všichni, kteří se nějak podílíme na tomto zpravodaji, jsme byli na Duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích, a někteří se podíleli i na přípravě víkendu. Navíc jsme ihned po Duchovním víkendu odjeli se Stáňou na dovolenou. Snažili jsme se najít termíny pro přípravu zpravodaje před Duchovním víkendem, ale v druhé polovině září se toho událo najednou tolik, že se nám to nepodařilo. V době, kdy tento zpravodaj budete číst, bude probíhat oprava suterénu ve sboru v Praze 5. To jsme se dověděli v září a museli jsme připravit celý suterén a vynést věci do sborové místnosti. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali. Mimo to proběhly v Praze 5 dny pro neziskový sektor a my jsme byli v týdnu před Duchovním víkendem se stánkem u Anděla, kde jsme prodávali výrobky, rozdávali letáky a informovali kolemjdoucí a zájemce o Armádě spásy a o službách v Armádě spásy. V první den také vystoupil u Anděla sbor Radostné stáří z Prahy 3. Školní rok jsme začali opravdu velmi pilně. Ještě jednou se vám omlouváme za zpoždění. Věříme, že obsah tohoto čísla, vám to vše vynahradí. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Zamyšlení: Boží svrchovanost str. 3-4 Ajina duchovní autoškola str. 5 Informace z komunitních center str. 6-7 Vyučování: Duchovní dary VIII. část: Proroctví (pokračování) str Vyučování o chvále (pokračování) str. 11 ZAMYŠLENÍ BOŽÍ SVRCHOVANOST Když přemýšlím nad otázkami nebo na názory lidí, kteří mají problém s Bohem, tak ve většině případů narazím na problém s Boží svrchovaností. Boží svrchovanost působí na tyto lidi stejně jako mávající červený hadr před očima býka v aréně. Nejedná se pouze o nevěřící v Krista, ale také o mnoho těch, kteří se považují za věřící a praktikující křesťany. Dokonce někteří teologové se snaží Boží svrchovanost snížit a omezit, aby tak nedráždila veřejnost, aby byl Boží obraz před lidmi pěknější, nebo proto, že ji sami nemohou ve své svobodomyslnosti unést. Výsledkem je chybějící bázeň před Bohem. Navíc se musí předkládání takového obrazu Boha zákonitě dostat do rozporu s Písmem. To pak vede k dalšímu výkladu, zkreslujícímu Boží jednání. Proč tomu tak je? Pojďme se podívat na to, co vlastně znamená svrchovanost tak, jak ji známe my lidé: a) svrchovanost je uplatnění moci bez ohledu na vůli a moc lidí, b) svrchovaná moc je v rukách jednoho vrchního představitele moci, c) svrchovaný je ten nejsilnější na světě. (podle učebnice občanské nauky) str. 3

4 Všechny tři body, ale hlavně první dva, jsou v nás schopny vyvolat okamžitou negativní reakci. Uplatňovat něco, bez ohledu na mne a dokonce tak, že nemám moc se tomu bránit! V lidských dějinách je moc jednotlivce často spojena s diktaturou a nesvobodou. Proto nás něčí svrchovanost vede ke vzpouře. Svrchovanost je pro nás symbol nespravedlnosti, diktátu a arogance. Toužíme to být my, kdo jsme svrchovaní nad sebou samými. I přesto všechno musíme přijmout, že Bůh je svrchovaný. On je Stvořitel všeho a skrze něho všechno jest (Jan 1,3). On je ten, kterému patří celý svět (Ex 19,5, De 10,14). Nikdo a nic není vyjmuto z jeho rukou. Dobří i zlí, mocní i slabí, bohatí i chudí, zdraví i nemocní, vzpurní i pokorní, věřící i nevěřící, všichni jsme pod jeho svrchovanou mocí. Vždyť Mojžíšovi říká: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." A tak nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo usiluje, ale na Bohu, který se smilovává. A tak se tedy smilovává, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. (Římanům 9, ) a) Bůh uplatňuje svou moc bez ohledu na Když vůli i moc už jsem lidí. Je tam mnoho byla, věcí, tak jsem které se Bůh připojila. rozhodl, těch, A věřte které nebo se týkají ne, nejen našeho že života, jsme a pomohli my s nimi bolavým nic neuděláme. kloubům a (Konečný svalům, soud, ale také peklo se pobavili, pro nevěrné, zasmáli Boží a království procvičili pro i mozek věrné, při spasení hře s míči vírou a v Ježíše kroužky, Krista,...) kde bylo potřeba se rychle rozhodovat str. 4 a soustředit. Jak "málo" stačí, abychom se na chvíli stali dětmi Přesto platí, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí (Římanům 8,28). b) On je jediný Bůh. Není jiného Boha. On panuje nad celou zemí. (Ž 47,3.8; 83,19, 97,9) Přesto nás ze své milosti povolává k tomu, abychom panovali s ním (Zjevení 5,10). Povolává nás ke spolupráci na jeho díle. c) Není nikdo jako on (Jeremiáš 10,1-15). Přesto nás adoptuje za své syny a dcery (Římanům 8,23). Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Milá sestro, milý bratře, nemůžeme si užít Boží lásky, pokud nejsme ochotni přijmout Boží svrchovanost nad svým životem. Nejenom přijmout, ale přijmout s radostí. Pokud mne tato svrchovanost vede ke vzpouře proti Bohu, dostávám se mezi svévolníky a budu snižován až k zemi. Bůh ve mně najde zalíbení, pokud budu v bázni očekávat na jeho milosrdenství. Vždycky, když si uvědomím, že Bůh pro mne nemusí nic dělat, natož se nade mnou slitovávat, jsem přemožen jeho láskou a milostí, které mi dopřává jen tak, protože se rozhodl slitovat se nade mnou. Nemám žádné právo na jeho milost, naopak bych měl být dávno zatracen, ale on se slitovává. Díky Tatínku.

5 AJINA DUCHOVNÍ AUTOŠKOLA O dopravních a Božích značkách. Ráda se dopravuji po Praze na různá místa na kole. Z domova můžu pohodlně dojet po cyklostezce do sboru nebo na azylový dům. Cyklostezka je bezvadná, až na jedno místo. V Podolí před malým tunýlkem na vás čeká značka: Cyklisto, sesedni z kola. Jednou v neděli ráno jsme tudy s manželem jeli na kole do sboru, pospíchali jsme a z kola jsme nesesedli. Hned jak jsme z tunelu vyjeli, čekali na nás policajti a museli jsme oba zaplatit pokutu. Od té doby jsem začala sesedat z kola pokaždé. Ze začátku jsem kvůli tomu byla naštvaná a obtěžovalo mě to. Zákaz jsem dodržovala jen proto, abych nedostala pokutu. Později jsem si řekla, že když tam tedy ta značka je, tak ji budu dodržovat. Po určité době, kdy jsem pravidelně sesedávala z kola, jsem si začala uvědomovat některé věci. Cyklostezka, po které chodí i chodci, je na tomto místě velmi úzká a navíc je zde zatáčka a nedostatek světla. Také tu chodí maminky s kočárkem a někdy větší skupiny turistů. Ano, ta značka je zde velmi důležitá. Uvědomila jsem si, kolika lidem bych mohla ublížit, kdybych tu neomaleně projížděla na kole. Nakonec to není tak velký problém sesednout na chvíli z kola a trochu se projít, napít se. Mé pravidelné sesedání z kola se ovšem velmi nelíbí ostatním cyklistům, kteří značku nedodržují. Zdržuji je totiž. A tak jsem se několikrát dočkala nepříjemných reakcí. Jiní mě zase pokoušejí tím, že dnes tam policie nehlídá, takže mohu na kole klidně projet. Napadlo mě, že takové to je i s dodržováním Božích zákonů. Věřím, že Bůh po nás nechce, abychom slepě dodržovali jeho přikázání nebo je dodržovali jen ze strachu, že dostaneme pokutu. Ale přeje si, aby Jeho přikázání byla zakořeněna v našem srdci tak, že nás neobtěžují, že je naplňujeme s láskou a nemusíme se na ně soustředit, s vědomím, že jsme na jeho straně, že jsme jeho spolupracovníci a rozumíme jeho myšlenkám. Jen takto žádné satanovo pokušení neobstojí, protože nenarazí na pokrytectví a skryté touhy. Andrea Pekárková str. 5

6 V druhé polovině září se na prostranství v blízkosti stanice metra Anděl konala již tradiční akce s názvem Týden pro nevládní neziskové organizace. V rámci doprovodných programů zde ve středu dne 21. září účinkoval i pěvecký sbor Radostné stáří. Půlhodinový program duchovních a národních písní provázel slovem pan kapitán Josef Knoflíček. Ke společnému zpěvu se připojili i někteří z přítomných diváků. Děkujeme všem, kteří se na vystoupení podíleli. Ve dvou dnech z pěti jsme představovali Armádu spásy, její služby, hovořili jsme s mnoha lidmi, rozdávali letáky o AS a jednotlivých službách a prodávali výrobky z tvůrčí dílny U štědrého srdce. str. 6 INFORMACE Z KOMUNITNÍCH CENTER A to vše za silné podpory našich seniorů z Prahy 5. Perlička z rozhovorů s lidmi: Naše pracovnice Ivana rozdávala letáčky s aktivizační službou pro rodiny s dětmi, podala jeden letáček kolemjdoucí mamince, která vezla kočárek a za ruku se jí drželo další dítě. Maminka na Ivanu po přečtení nadpisu: sociálně aktivizační služba, vytřeštila oči a říká: "Aktivizační služby, co to je? Jak mám být ještě aktivnější, já mám už tři děti, to už jsem snad dost aktivní, nic nestíhám už teď." INFORMACE Z KC V PRAZE 3 V měsíci říjnu začal v Komunitním centru Armády spásy v Biskupcově ulici nový program "Společenské hry" pod vedením paní Ivany Kuklíkové. Program se bude konat pravidelně každé pondělí od 13:00 do 14:30 hodin. Můžete si k nám přijít zahrát hry vašeho mládí nebo se naučit nové, např. šachy, dámu, mlýn, domino, pexeso, kvarteto, mikádo, člověče nezlob se. Těšíme se na Vás.

7 NATÁČENÍ V PRAZE natáčela Česká televize pořad o pěveckém sboru Radostné stář. Pořad bude uveden některou sobotu v programu Z metropole. Tento program probíhá vždy od 12:00 hod. O termínu vás budeme včas informovat. V měsíci listopadu pro Vás připravujeme přednášku na téma Historická kolejová doprava, aneb vzpomínáme na železnici našeho mládí. Přednášet bude pan Mgr. Bohumil Augusta, MBA - ředitel společnosti KŽC (Klub železničních cestovatelů). Nezapomeňte se k nám připojit ve čtvrtek dne 10. listopadu. Přednáška se bude konat od 9:00 do 9:45 hodin. Dne 1. prosince budeme pořádat již tradiční vánoční jarmark. V době od 9:00 do 15:00 hodin můžete v prostorách KC Biskupcova výhodně nakoupit dárky pro své přátele a blízké. Máte-li doma zachovalé nepotřebné drobnosti, můžete jimi rovněž na jarmark přispět. Přineste je v předstihu do komunitního centra, my je sami zabalíme a označíme cenovkou. Výtěžek z prodeje bude věnován na pomoc potřebným. Redaktor, kameraman i zvukař byli velmi překvapeni, že Armáda spásy nejsou jen lidé bez domova, ale také senioři, rodiny s dětmi nebo děti z okolní komunity. Samo Radostné stáří bylo pro ně velkým osobním povzbuzením. Připomínáme, že v tomto měsíci slaví Radostné stáří dvacetiny. Gratulujeme a přejeme všem, aby si udrželi radost i hlas do dalších let. (Informace z oslavy přineseme v příštím čísle.) str. 7

8 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY VIII. ČÁST DAR PROROCTVÍ (pokračování) Než se budeme zabývat otázkami týkajícími se rozpoznání slova od Hospodina, musím ještě zmínit další formu proroctví, kterému říkám: Uvolnění Božím slovem. Zjevené a vyřčené Boží slovo, které spouští (uvolňuje) situace, okolnosti a změny v našich životech, nebo v životě společenství. (Ezechiel 37:,-10) Může být provázeno i tím, že ten, kdo má slovo proroctví, může chtít po člověku, pro kterého to slovo je (nebo na sobě ukazuje), nějaký úkon, který situaci obrazně vyjadřuje. (To platí u všech forem prorokování. Příklad: Eliša, král Jóaš a šípy - 2. Královská 13, Pavel a jeho opasek - Skutky 21 ) Bůh tvoří svým slovem a toto tvořivé slovo někdy posílá i přes člověka. Ze své zkušenosti vím, že mnohé věci se nezačnou dít, dokud nejsou vyřčeny. Nestačí je pouze přijmout do mysli, do srdce, ale musí být i vyřčeny. To právě platí u tohoto typu proroctví. 3. ROZPOZNÁNÍ, ZDA JE PROROCTVÍ Z BOHA ČI NE. Ze strany prorokujícícho Hlas, který známe jako Boží. Učíme se ho znát postupně. Pro každého to může být jinak pocit Boží blízkosti, nebo hlas, který promlouvá uvnitř mne. Výjimečně je to přímo hlas zvenčí. Někdy je to nezadržitelné slovo, které jde z našich úst. Můžou to být věty nebo jenom jedno slovo. Zapisuj si, co slyšíš a říkáš. Rozsuzuj, zda se to stane, nebo se o to poděl s někým, kdo tento dar má. Pokud jsi přesvědčen, že tento dar máš, je nejlépe se spojit s někým, o kom víš, že tento dar má již dlouho a jeho dar je uznán i sourozenci v církvi. Modli se s ním a sdílej se s ním s tím, co slyšíš. Poděl se o to se svým duchovním otcem. Zkoumej, zda se slovo shoduje s Písmem. (Pozor! Rozlišuj Písmo od církevní tradice a zažitých lidských představ o Bohu a jeho fungování.) Pokud si nejsi jistý hlasem, který slyšíš, můžeš se např. ve víře modlit: Otče, není-li tento hlas od tebe, ať ve jménu Ježíše ode mne odejde. (Lukáš 11,11-13) str.8

9 Ze strany toho, komu je prorokováno Pokud za tebou přijde někdo s nějakým proroctvím: a) Zkoumej, kdo za tebou přichází a jaké má svědectví církve. Je uznán v církvi jako člověk, skrze něhož mluví Bůh? Jaký je jeho osobní život? Neznamená to, že Bůh nemůže mluvit k někomu, kdo ještě nemá vše v životě v pořádku, ale dá se očekávat, že toto poselství může být zkreslené jeho charakterem a nesvobodou v některých oblastech života. Přesto mu Bůh tento dar mohl udělit a nyní ho v něm vyučuje. b) Je slovo v souladu s Písmem? Tady znovu upozorňuji na to, že Písmo může být v rozporu s tradicemi a obecnými zvyky v církvi, podle nichž se někdy Písmo vykládá. Modli se, aby ti Duch svatý potvrdil proroctví z Písma. c) Osobní potvrzení Duchem svatým. d) Modli se (a to i v případě, že si myslíš, že to proroctví je pro tebe). Např.: Otče, chci vyplnit tvoji vůli. Pokud je toto slovo od tebe, tak ho v tuto chvíli přijímám, ať může v mém životě růst, pokud však není od tebe, pak ho vykořeň z mého srdce i mé mysli a ochraň mne od něho. (Lukáš 11,1-13) Když se modlíš, modli se s vírou, že Bůh učiní, oč ho prosíš, protože se modlíš za Boží vůli v tvém životě. Pak ale ve víře jednej podle odpovědi na svoji modlitbu. 4. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PROROKOVÁNÍ U prorokujícího a) Výklad proroctví. Úkolem proroka je proroctví říct, ne je vykládat. (Ostatní ať rozsuzují - 1Kor. 13,29.) Pokud se budeme proroctví snažit vyložit někomu, koho známe, nebo v církvi, do které chodíme, je zde nebezpečí, že se budeme spíše řídit vlastní znalostí poměrů a svým úsudkem než Božím pohledem. b) Vkládání vlastních emocí. To se může stát, pokud neseme slovo někomu, koho máme hodně rádi, nebo naopak někomu, kdo nám ublížil. Naše emoce mohou ovlivnit poselství. Tomu koho máme rádi, tvrdší poselství změkčíme, naopak tomu, kdo nám ublížil, to trochu připepříme. Je to jako s darem, který po nás poslal jeden člověk druhému. Pokud k jeho daru přidáme něco navíc, pak urážíme dárce, protože tím říkáme, že daroval málo. Pokud ubereme, okrádáme obdarovaného. str.9

10 c) Vynucování naplnění proroctví. Prorok není odpovědný za to, co s proroctvím udělá ten, komu je proroctví určeno. Nemůže si jeho naplnění vynucovat ani jím manipulovat s člověkem nebo s vedoucími v církvi. Pro vedoucího v církvi je proroctví jeden z darů, kterým se řídí při vedení církve. On vidí věci v širším pohledu a je na něm, jak proroctví použije. Bůh k němu také mluví! Někdy prorocky obdarovaný člověk předbíhá a chce proroctví pomoci vlastní silou. (Může se stát, že tím proroctví zastaví.) d) Na nesprávném místě, v nesprávném čase, nesprávnému člověku. Pokud nedostane prorok jasný příkaz komu a kdy prorokovat, musí se na to vyptat. Může se stát, že s proroctvím přijde příliš brzy nebo pozdě a vše se mine tím účinkem, jaký má proroctví mít. Také je důležité vědět, kdy ho říci, zda v církvi, před svědky, nebo v soukromí. Někdy dostane prorok slovo o někom nebo o něčem jen proto, aby se za to modlil. d) V nelásce. Pokud nemiluješ, MLČ! e) Nemluvím, protože mám strach, abych něco nezkazil. Jsi v Božích rukou a jsi-li upřímný, pak tě Bůh povede i ve slovech. Uvědom si, že tvůj dar je k poučení a povzbuzení církve, nejsou to informace, ale často tvořivé slovo, které otvírá a spouští situace. f) Mluvím, když nic neslyším. Může se stát, že sourozenec s prorockým obdarováním začne mluvit jen proto, že se to od něho očekává. Měl by jasně rozlišit, kdy mluví za sebe a kdy jde o slovo, které mu svěřil Bůh. Ze strany toho komu je prorokováno. a) Výklad proroctví. Dožaduje se na prorokovi výkladu. Potvrzení musím hledat u Ducha svatého! b) Emoce. Z důvodů osobních nesympatií k proroku nepřijmu Boží slovo. Naopak přehnaně a bez důvodu věřím všechno tomu, kdo je mi sympatický. c) Strach. Ze strachu, abych nepřijal něco špatného, odmítnu Boží slovo (a obráceně). d) Vynucuji si na prorokovi, aby mi prorokoval. Pozor: Ezechiel 14, JAK ZÍSKAT DAR PROROCTVÍ Duch svatý uděluje dary, jak sám chce. Je to pouze na něm. Povídej si s Ježíšem, a když tě o něco požádá, udělej to pro něho. Když tě pošle někomu něco vyřídit, vyřiď to. Rád se sdílí o svých plánech. Když budeš věrný, staneš se poslem jeho Slova. str. 10

11 NA ZÁVĚR: Proroctví se mohou někdy naplňovat až v době, kdy na ně lidé, kterým bylo prorokováno, zapomenou. Proroctví se naplňují jinak, než jakou představu jsme si udělali o jejich naplnění. Vždycky však jsou v souladu s vysloveným proroctvím. I když se proroctví nenaplnilo, neznamená to, že nebylo od Boha a že nepřineslo užitek (Jonáš). VYUČOVÁNÍ O CHVÁLE 3 ANDREA PEKÁRKOVÁ Důvod ke chvále Při našich nedělních shromážděních se Josef často ptá: Za co budeš ty dnes chválit Boha? Za co budeš chválit Ježíše? Někteří nevědí, co mají odpovědět, jiní mlčí, protože mají dojem, že se v jejich životech nestalo zrovna nic tak chvályhodného. Jistě jsou úžasné věci, které zasluhují, abychom za ně Boha chválili, patří mezi ně i ten pozemský blahobyt, úspěchy ve službě, práci, studiu; uzdravení, růst společenství, budování vztahů atd. Ale co když se zrovna nic z těchto věcí neděje? Nemám důvod k Boží oslavě? Co když jsem zrovna sám, opuštěný a nemocný, na ulici nebo v domově důchodců? Prorok Abakuk by na to odpověděl následovně: I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Abakuk 3,17-18 Nechme si Duchem svatým připomenout ty největší a nejdůležitější důvody ke chvále a Boží oslavě, ty, které trvají navěky. Chválím Tě za Tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Žalm 139,14 Tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi. Žalm 138,2 Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti. Žalm 16,11 Kdo by byl Bohem kromě Hospodina, kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh. Žalm 18,32 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach. Žalm 27,1 Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím Tě navěky. Žalm 30,12-13 Neplač. Hle zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! Zj 5,5 Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí. Zj 5,9,10. Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů. Zj 15,3 Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Zj 19,6-8 Toto jsou věčné a skutečné důvody ke chvále. Platí dnes i zítra. Pokud ale chválíš svého Pána jen za požehnání pro pozemský život, co ti potom zůstane, až před ním budeš jednou stát? Kdo má, tomu bude přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. str.11

12 VZPOMÍNKA NA DUCHOVNÍ VÍKEND (PODROBNOSTI V PŘÍŠTÍM ČÍSLE) Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinky ve středu od 14:00 hod. od ledna 2011 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Neboť Bůh tak miloval svět...

Neboť Bůh tak miloval svět... Neboť Bůh tak miloval svět... Bible je sbírka duchovních pravd. Tyto pravdy jsou podobné majáku, který svítí v temnotách a dává lodím správný směr a jistotu, že se vyhnou nebezpečím číhajícím na moři.

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více