Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí"

Transkript

1 Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí Předkladatel: MKW GmbH Stefan Pommer Juliane Knabl

2 Záměr a cíle projektu Aktuální situace: Dynamický vývoj a diferenciace nových forem zaměstnávání v posledních letech: Důvody: vysoká nezaměstnanost; změny v řízení podniků a požadavky na flexibilitu; demografický vývoj a nárůst pracovní mobility; zákonná ustanovení (postupná flexibilizace a deregulace); hospodářská krize a restrukturalizace hospodářství. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 Cíle studie: Úloha a rozšiřování atypických forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí. Ohodnocení relevantních aspektů a vývoje mobility pracovních sil. Perspektivy, trendy a strategie po 1. květnu 2011.

3 Metodický postup Sekundární zdroje dat: Data a statistiky Hans Böckler Stiftung : Regionální databanka atypických forem zaměstnávání Zemský statistický úřad Bavorska, Spolkový statistický úřad, Spolková agentura práce, Český statistický úřad Eurostat, OECD, ILO Analýzy/studie Trendy v zaměstnávání ve svobodném státě Bavorsko 2009 Sociální situace v Bavorsku 2010 DGB Bavorsko /IMU-Institut : Agenturní zaměstnávání v Bavorsku (2011) Bertelsmann Stiftung: Benchmarking Německo Česká republika: Regus, STEM (Středisko empirických výzkumů), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Primární zdroje dat: Dotazníkové šetření věda a výzkum (IAB, WSI, INIFES, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí); experti na trh práce (Spolková agentura práce, EURES); odbory a sdružení (DGB, IG Metall, IHK, HWK); podnikové rady.

4 I. Sekundární data a kvantitativní výsledky: Německo, Česká republika a bavorsko-české příhraničí

5 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Za atypické formy zaměstnávání se považují takové formy zaměstnávání, které se odlišují alespoň v 1 kritériu od převládající formy pracovněprávního vztahu. Typický pracovněprávní vztah na dobu neurčitou povinná platba sociálního pojištění závislý vztah plný pracovní úvazek identický pracovní a zaměstnanecký poměr, vázaný na zaměstnavatele. Formy atypického zaměstnávání velmi malé částečné úvazky (tzv. minizaměstnání/midizaměstnání (Minijob/Midijob)) agenturní zaměstnávání částečný pracovní úvazek (< 20 h týdně) zaměstnání na dobu určitou OSVČ Tato deskriptivní definice atypických forem zaměstnávání je převzata od Spolkového statistického úřadu a nevypovídá o výdělku nebo prekérnosti pracovního poměru.

6 Atypické zaměstnávání a výdělky v Německu (2006) Pohled na průměrnou hrubou hodinovou mzdu podle typu zaměstnání ukazuje zčásti na značné rozdíly ve mzdách. Zaměstnanci v atypickém zaměstnaneckém poměru pobírají cca. 66% hrubé hodinové mzdy (11,98 ) zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu (18,04 ). Agenturní zaměstnanci dosáhnou s 9,71 pouze zhruba na 50% hrubé hodinové mzdy zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu. Zdroj: Wingerter 2009

7 Důvody rozšiřování atypických forem zaměstnávání Změny v zákoně a z toho vyplývající nové požadavky na pracovní místo a na formu zaměstnání: demografická změna a stoupající počet starších zaměstnanců; nové formy výdělku a typy práce; nárůst diskontinuálnosti pracovního života (individualizace, mobilita, prekérnost); nové formy práce např. sabatikl, teleworking, smlouvy o dílo, freelancing; stoupající míra zaměstnanosti žen. Zákonné úpravy, deregulace: Přijetí zákona o práci na částečný úvazek a dobu určitou 2001 (TzBfG 1 ). Postupné odstraňování zákazu slaďování doby pracovní smlouvy agenturního zaměstnance s dobou jeho zaměstnání (propůjčení) u uživatelů 2. Hartzovy zákony vytvoření tzv. kanceláří osobních služeb (Personal Service Agentur); granty začínajícím podnikatelům sebezaměstnancům (např. Ich-AGs (Já, s.r.o.)); nové typy zaměstnání minizaměstnání/midizaměstnání (odstranění omezení v počtu hodin, postupné navyšování povinného příspěvku na sociální pojištění při měsíčním příjmu v rozmezí toto opatření zamezuje skokovému snížení platu z důvodu povinnosti platby sociálního pojištění při příjmu nad 400 ). 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz, 2 Synchronisationsverbot, 3 Gleitzone

8 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Vlastnosti atypických forem zaměstnávání: Omezený přístup k: dalšímu profesnímu vzdělávání; spolurozhodování v podniku (např. v rámci podnikové schůze, při vyjednávání o kolektivní smlouvě); pojistnému plnění (např. podnikový důchod, podpora v nezaměstnanosti); podnikovým bonusům (např. příplatky, mimořádné výplaty). Funkce překlenutí mezi nezaměstnaností a běžným prac. poměrem / efekt lepidla : Rozdílný charakter příslušných atypických forem zaměstnávání. Tato funkce není při minizaměstnáních / midizaměstnáních prokazatelná. Při dočasných zaměstnáních/agenturním zaměstnávání je tato funkce také nejistá (srov. Agenturní zaměstnávání v Bavorsku 2010). Rizika nových forem zaměstnávání (výzkum: Destatis, ETUC, UNECE 2010): Znevýhodnění oproti zaměstnancům v běžném zaměstnaneckém poměru (mzda, podmínky). Nedobrovolné atypické zaměstnání (např. práce na částečný úvazek z důvodu nemožnosti získání práce na plný úvazek). Nejistota (např. při práci na dobu určitou). Zvýšené zdravotní riziko.

9 Nedostatky ve statistickém zjišťování atypických forem zaměstnávání Nedostatky ve statistickém zjišťování: Důvodem je kombinace (atypických) zaměstnaneckých poměrů. Rozdílná hranice mezi částečným a plným pracovním úvazkem (počet hodin). Statistické zjišťování agenturních zaměstnanců podle sídla zaměstnávající agentury neumožňuje zjistit místo skutečného pracoviště (odvětví, doba trvání pracovní činnosti propůjčeného zaměstnance, pozice). statistika zaměstnanosti vs. statistika propůjčování zaměstnanců: odchylky ve statistických datech (až přes 20 %) možné statistické odchylky na regionální úrovni Žádná statistická data k případům přechodu zaměstnance ze smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou v rámci stejného podniku a pozice. Žádná statistická data k OSVČ pracujících fakticky jen pro jednoho zaměstnavatele. Česko-bavorské příhraničí: nedostatek statistických dat k atypickým formám zaměstnanosti v příhraničních regionech České republiky; není zjišťován podíl cizinců se smlouvou na dobu určitou na regionální úrovni; žádná statistická data k formě zaměstnaneckého poměru pendlerů; statistické zjišťování v Bavorsku se zaměřuje zejména na rozdíly mezi severem a jihem Bavorska (Agenturní zaměstnávání v Bavorsku, Sociální analýza Bavorsko), chybí bližší informace k ose východ západ.

10 Struktura zaměstnanosti v mezinárodním srovnání (2008) Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou je v České republice častější (76%) než v Německu (60%). Práce na částečný úvazek (26%) je v Německu častější, v České republice téměr bezvýznamná (4%). Skupina Práce na plný úvazek (nespecifikováno) ukazuje na větší podíl OSVČ v ČR (16%) než v Německu(10%). *Kategorie nicht zutreffend - nespecifikováno zahrnuje OSVČ a pomáhající rodinné příslušníky. Zdroj: Bertelsmann 2009

11 Podíl pracujících na dobu určitou na celkové zaměstnanosti* ( ) EU-27 Tschechische Republik Deutschland Práce na dobu určitou se v Německu vyvíjí paralelně s průměrem EU-27. Nárůst od roku 2003 primárně souvisí se změnou zákona a přírůstkem agenturní zaměstnanosti. V České republice sice stoupá podíl pracovníků pracujících na dobu určitou, jejich celkový podíl (8,5%) je však ve srovnání s Německem malý *Statistická data Eurostatu zahrnují také agenturní zaměstnance pracující na dobu určitou. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

12 Osoby v druhém (dalším) zaměstnání ( ) Osoby v druhém (dalším) zaměstnání (Údaje v 1000) Deutschland Tschechische Republik Srovnání obou křivek v grafu ukazuje na výrazný nárůst počtu osob v druhém zaměstnání od roku 2003 v Německu (o téměř 60%), zatímco v České republice dochází ve stejném období dokonce k poklesu (-25% od roku 2003). Tento nárůst v Německu souvisí zejména se zavedením institutu minizaměstnání (Minijobs), který pomáhá zaměstnancům reagovat na nutnost přivýdělku. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

13 Agenturní zaměstnanost v České republice podle výpočtu institutu CIETT* Statistika k agenturní zaměstnanosti v České republice je k dispozici až od roku 2008, proto ještě není možné vysledovat žádný dlouhodobější trend. Agenturní zaměstnanost v České republice: ve srovnání s Německem méně častá (2008: , 2009: ) nepatrný podíl (0,7 % agenturních zaměstnanců v ČR oproti 1,6% v Německu) málo firem využívajících agenturní zaměstnance (7% v ČR ve srovnání s 22% v Německu) Výrazné rozdíly mezi Českou republikou a Německem jsou také v oblasti: délky propůjčení zaměstnance: tendence ve využití zaměstnanců do 1 měsíce (27%) struktury kvalifikace zaměstnanců: 70% agenturních zaměstnanců v ČR bez vyučení/maturity (29,1% v Bavorsku) *International Confederation of Private Employment Agencies, 2011

14 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v České republice Na trhu práce dominují plné pracovní úvazky na dobu neurčitou: Zaměstnanost na plný pracovní úvazek je o 15% vyšší než v Německu. Dlouhá tradice práce z domova a na telefonu (další rozvoj díky výpočetní technice), avšak na základě pracovního vztahu na dobu neurčitou. Důležitý faktor: OSVČ (bez zaměstnanců): 2009: 12,0% (oproti 5,9% v Německu) Podle odhadů pracuje až 1/3 OSVČ zdánlivě nezávisle, přičemž se jedná o zaměstnanecký vztah ( švarcsystém ). Agenturní zaměstnávání méně známý jev: Agenturní zaměstnávání je teprve od roku 2004 ošetřeno v zákoně. V době hospodářské krize byli z důvodu větší ochrany zaměstnanců v trvalém pracovním vztahu (minimálně dvouměsíční odstupné) propouštěni především agenturní zaměstnanci mnoho z nich nebylo opět zaměstnáno. Slabá kontrola dodržování zákonem stanovených pracovních podmínek při zaměstnávání agenturních zaměstnanců (nedostatečná kontrola Inspektoráty práce z důvodu existujícího obchodněprávního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem jejich pracovníků. K těmto smlouvám mají přístup pouze finanční úřady). Práce na dobu určitou a na částečný úvazek: Práce na dobu určitou (8,5%, 2009) stejně jako práce na částečný úvazek (4%, 2008) nehrají žádnou významnější roli. Poznámka: jednotlivé formy atypického zaměstnávání nejsou dostatečně statisticky ošetřeny. Velmi malé částečné úvazky nejsou v ČR nijak zvlášť právně definovány (ve srovnání s Německem). Platí však, že pracovní poměr je možné uzavřít i pro velmi malé úvazky.

15 Atypické formy zaměstnávání v Německu ( ) V letech 1999 až 2009 se výskyt atypických forem zaměstnávání zvýšil o cca. 30 %. Obzvlášť markantní nárůst byl zaznamenán u agenturního zaměstnávání (+130%) a velmi malých částečných úvazků (+47%). Mírný úbytek atypických forem zaměstnávání v roce 2009 (oproti roku 2008) souvisí se snižováním počtu zaměstnanců v době hospodářské krize. Zdroj: Spolkový statistický úřad 2010, vlastní zpracování

16 Podíl nově zaměstnaných pracovníků na dobu určitou na všech nově zaměstnaných osobách (%) Míra zaměstnávání nových pracovníků na dobu určitou je v Bavorsku mírně nižší než v ostatních západoněmeckých spolkových zemích, je však zaznamenáván přibližně stejný trend vývoje. Nápadný je protichůdný vývoj v severním Bavorsku (-13% od r. 2006) a jižním Bavorsku (+9% od r. 2006) Zdroj: Sociální situace v Bavorsku 2010, INIFES podle IAB firemního panelu 2009, Data z roku 2009

17 Atypické zaměstnávání v Bavorsku ( ) Podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích (také těch, kteří nejsou povinni platit sociální pojištění) Pohled na předchozí tabulku prozrazuje, že procentuální podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích zůstává v Bavorsku s výjimkou částečných pracovních poměrů na nízké úrovni, nehledě však na vnitřní dynamiku vývoje atypických forem zaměstnávání. V r registrovala Spolková agentura práce v Bavorsku 4,5 mil. zaměstnanců v závislém pracovním vztahu, z toho na částečný pracovní úvazek, na velmi malý částečný úvazek a agenturních zaměstnanců. Podle IAB firemního panelu bylo ve stejném roce zaměstnanců zaměstnáno na dobu určitou. Zdroj: INIFES 2010 Trendy v zaměstnávání v Bavorsku, část I, Spolková agentura práce 2011 (Regionální ředitelství BY)

18 Dynamika vývoje atypických forem zaměstnávání v Bavorsku ( ) Jednotlivé formy, zejména agenturní zaměstnávání a velmi malé částečné úvazky, se v Bavorsku vyznačují pozoruhodnou dynamikou vývoje. Pokles v době hospodářské krize a následný rychlý nárůst (+ 40% mezi r a 2010) zdůrazňuje procyklickou vlastnost agenturního zaměstnávání. 300% 250% 200% Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt Vollzeit Teilzeit 150% befristet Beschäftigte Zeitarbeitnehmer 100% geringfügig Beschäftigte 50% Zdroj: Spolková agentura práce (Staitistika zaměstnanosti a postoupení zaměstnanců), Sociální situace v Bavorsku 2010, vlastní zpracování

19 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v příhraničí ( ) Ve všech okresech východního Bavorska se zvýšil podíl atypických forem zaměstnávání od roku 2003 o cca. 5%, tyto tvořily v roce 2009 již přes 1/3 všech pracovních poměrů. Anteil der atypischen Beschäftigung an allen Beschäftigungsverhältnissen in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

20 Vývoj agenturního zaměstnávání v příhraničí ( ) Mezi roky 2003 a 2008 se v okresech východního Bavorska zvýšil podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v průměru na 2,1%, ve Straubingu dokonce na 5,7%. 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Anteil Zeitarbeiter an allen Beschäftigten in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

21 Statistické souvislosti Srovnání obou grafik bavorských okresů Agentury práce v příhraničí ukazuje na opačný vývoj míry agenturní zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti. Podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v roce 2009 Míra nezaměstnanosti v okresech Agentury práce 03/2011 Zdroj: HBS Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009 Zdroj: EURES Čechy-Bavorsko, míra nezaměstnanosti 03/2011

22 II. Primární data: Rozhovory s odborníky na trh práce a regionálními experty

23 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (1) Problematika se týka všech typů firem, od zavedených firem po startupy v nových odvětvích Napříč všemi odvětvími, větší zastoupení v odvětvích které byly více zasaženy hospodářskou krizí a/nebo kterých se týkají sezónní výkyvy kovodělný průmysl, strojírenství, elektrotechnika stavebnictví/drobní řemeslníci subdodavatelé (často osoby ze střední a východní Evropy) s vysokým podílem žen maloobchod/gastronomie/sociální péče částečné úvazky/minizaměstnání/midizaměstnání v obchodních centrech poblíž hranic (velká poptávka hlavně o víkendech díky nákupní turistice z České republiky) minizaměstnání v oblasti sociální péče Žádná organizovanost v odborech (zejména u agenturních zaměstnanců) První iniciativy k zakládání odborových rad v pracovních agenturách negativa (zaměstnanci propůjčeni do různých podniků, nejistota pracovního místa)

24 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (2) Více forem atypického zaměstnávání v jednom podniku Malé a střední podniky s různými pracovními smlouvami nejsou v Bavorsku vzácností Růstové agenturní zaměstnávání a sociální péče Vznik nových pracovních míst (péče v domácnosti, zprostředkovávání zaměstnání / headhunteři) Zakládání personálních agentur (Service AG), které rekrutují zaměstnance jen pro jeden podnik tzv. Tarifumgehungs-GmbHs ( Obcházení tarifu, s.r.o. ) zdravotnictví/sociální péče, maloobchod výhradně na dobu určitou a s horšími podmínkami, než jaké mají kmenoví zaměstnanci obcházení podnikové rady (např. při personálních a smluvních otázkách) snižování personálních nákladů výdělek 10% - 30% pod tarifní úrovni kmenových zaměstnanců žádné příplatky za směny/nízká ochota stávkovat u nových zaměstnanců žádné podnikové benefity, jako např. sociální připojištění nebo příplatky

25 K přechodnému období pro volný pohyb pracovních sil a služeb Udělování pracovních povolení pro české občany je od roku 2006 konstantně na nízké úrovni Zdlouhavá byrokracie, administrativní zatížení pro malé a střední podniky, které chtějí rychle reagovat na sezónní výkyvy. Zaměstnávání ilegálních pracovníků/osvč ve zdánlivě nezávislé činnosti (subdodavatelské vztahy). Odchod kvalifikovaných pracovníků do jiných zemí Úplné otevření trhu práce ve Velké Británii a Irsku. Jednodušší regulace v Rakousku (u nedostatkových povolání) vytváření nových sítí expatů (netýká se Německa) Ti dobří jsou pryč i nadále bude převládat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil

26 Co se změní po 1. květnu 2011? Rozsáhlé změny se nedají očekávat. Výjimečně v odvětvích, kde hlavní náklady tvoří personální náklady; v odvětvích s nízkými příjmy (jednoduché činnosti); v aglomeracích. Kvalifikované pracovní síly v jednotlivých oborech: Lékaři/zdravotnický personál z České republiky, který v důsledku nižších mezd a horších pracovních podmínek podal výpověď tato situace představuje větší konkurenční tlak na trhu práce v Bavorsku Větší tlak na servisní organizace (profitéři). Agenturní zaměstnanci, kteří byli v České republice v důsledku hospodářské krize propuštěni (vyučení dělníci) a kteří nyní mají v Bavorsku volný přístup k zaměstnání/lepšímu výdělku Konkurenční tlak v oblasti agenturního zaměstnávání. Co se mohlo stát, stalo se. Možná bude nyní určitá činnost, která byla předtím ilegální činností, legalizována. Ale skutečné změny neočekávám a starosti si u nás v regionu také nikdo nedělá.

27 Prognózy a doporučení z pohledu vědeckých pracovníků Atypické formy zaměstnávání se natrvalo etablují na trhu práce a budou se dále členit na další formy: Tento aspekt odpovídá vývoji v obou zemích (vývoj v ČR na počátku). Nárůst počtu osob s více zaměstnáními (především v Bavorsku), rozšíření smluv na dobu určitou a částečných úvazků v České republice. Rozšíření smluv o dílo a smluv vázaných na projekt, OSVČ. Stigmatizace atypických forem zaměstnání v důsledku zachování plného pracovního úvazku na dobu neurčitou jako sociálního referenčního rámce v Německu: Mzdová nerovnováha a rozšíření odvětví s nízkými příjmy. Jiný přístup: jistota pracovního místa jistota zaměstnání. Špatné ekonomické zajištění v důchodového věku v důsledku nižších příspěvků na sociální pojištění, žádný podnikový důchod navázání připojištění na zaměstnání a nikoliv na příslušnost k podniku. Co změní 1. květen 2011? Žádné dalekosáhle změny na trhu práce v příhraniční oblasti Čechy-Bavorsko. Očekáván je tlak na mzdy v aglomeracích a odvětvích s nízkými výdělky.

28 Strategie a řešení (1): mzdy Z rozhovorů vyplynula nutnost: zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance přijetí dalších povolání (např. hlídací služby) do zákona o vysílání pracovníků do zahraničí (das Arbeitnehmerentsendegesetz) Odpovídající zákony (např. zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance) vstoupí v platnost Jedná se především o ochranu českých zaměstnanců před vykořisťováním, jelikož např. stanovená minimální mzda pro agenturní zaměstnance (7,79 /hodina) leží pod hrubou hodinovou mzdou nejnižší výkonové skupiny* v Bavorsku. Nebezpečí představuje: Tlak na mzdy pro kmenové zaměstnance v důsledku zaměstnávání agenturních zaměstnanců (také českých), jejichž příjem stále leží pod průměrem (7,79 ) Tzv. zákon Lex Schlecker z března 2011 zakazuje propuštění zaměstnance a jeho okamžité zaměstnání na stejné pozici za horších podmínek přes pracovní agenturu. Řešení a strategie: Stejné mzdové podmínky a stejné zacházení od prvního dne. Zamezení odchodu firem pomocí investičních pobídek/dotací pro firmy v regionu * Výkonová skupina 5: nevyučení zaměstnanci vykonávající lehkou jednoduchou práci. Definice podle: Agenturní zaměstnanost v Bavorsku, 2010

29 Strategie a řešení (2): podpora odborného vzdělávání a rekvalifikací Na obou stranách hranice a v podobných oborech převládá nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Současně se nábor pracovníků v odvětvích s nízkými výdělky přesune dále na východ. rozhodujícím kritériem konkurenceschopnosti zaměstnance je odborná kvalifikace Rozšíření odvětví s nízkými příjmy přes spirály sestupu (zaměstnanci pracující na nižších pozicích než pro které mají kvalifikaci, tímto se zvyšuje tlak na nevyučené pracovníky), trendem je zaměstnávání pendlerů na pozicích neodpovídajících jejich kvalifikaci, právě v příhraničí je podíl málo kvalifikovaných zaměstnanců na všech zaměstnancích velice vysoký (částečně až 20 %). Nemožnost dalšího profesního vzdělávání u atypických zaměstnaneckých poměrů Řesení a strategie: Vznik malých regionálních kompetenčních center s přeshraniční působností (např. podle odvětví) zaměřujících se na profesní vzdělávání a rekvalifikace: Příkladem je přeshraniční projekt Interreg Sociální péče: trh práce budoucnosti Bavorsko Rakousko Německo: podpora high-tech odvětví, nové kompetence ( technologie budoucnosti ) Vznik kvalifikovaných pracovních míst a další profesní vzdělávání personálu.

30 Strategie a řešení (3): informace a sítě Důležitým zdrojem informací pro přeshraniční pendlery jsou informační sítě Informační sítě jsou rozšířeny doposud spíše ve Velké Británií a Irsku. K tomu převládá pocit být v Německu nežádoucí. Komplikované uznávání kvalifikací a administrativní zatížení Především u atypických zaměstnaneckých poměrů neexistuje žádná vazba na odbory (agenturní zaměstnanci, OSVČ) Řešení a strategie: Spolupráce ve vzdělávání, mezi školami Mezinárodní vzdělávací programy, podpora výuky němčiny/češtiny na školách. Příkladem je vzdělávací projekt BASIMET mezi jižními Čechami a Rakouskem (v rámci Evropské územní spolupráce). Zjednodušení procesu uznávání kvalifikací (např. pomocí harmonizace vzdělávacích programů). Zlepšení informovanosti zaměstnanců: o výhodách a nevýhodách různých typů zaměstnaneckých poměrů o procesu uznávání kvalifikací přes poradce EURES (teprve od začátku ledna 2011 na všech úřadech práce v příhraničních městech)

31 III. Shrnutí výsledků získaných z primárního a sekundárního výzkumu

32 Shrnutí výsledků analýzy Atypické formy zaměstnanosti se v Bavorsku vyvíjejí obdobně jako v celém Německu. Patrné jsou však regionální rozdíly ve využívání a rozšíření atypických forem zaměstnanosti. Tyto rozdíly jsou výsledkem odlišných hospodářských struktur regionů. Atypická zaměstnanost je v České republice relativně novým fenoménem, s čímž souvisí také nedostatek statistických dat k této problematice na regionální úrovni. V obou zemích se dá očekávat další členění forem stějně jako trvalý nárůst počtu osob v atypickém zaměstnaneckém poměru. Přesto zůstane plný pracovní úvazek na dobu neurčitou početně dominantním. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 nebude mít podle expertů žádný zásadní vliv na trh práce v česko-bavorském příhraničí. Největší změny se dají očekávat především v odvětvích s nízkými příjmy a městských aglomeracích Nedostatek kvalifikované pracovní síly převládá v téměř stejných odvětvích na obou stranách hranice (kvalifikovaní řemeslníci, ve strojírenství, ve zdravotnictví)

33 3 hlavní oblasti problematiky: Mzdy: horší mzdové podmínky u atypických forem zaměstnávání + práce neodpovídající kvalifikaci (pendleři) mzdová nerovnováha, opatření proti mzdovému dumpingu Podpora odbornému vzdělávání: rozhodující je profesní kvalifikace zlepšení vzdělávacích nabídek (také pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru) přeshraniční spolupráce (spolupráce ve vzdělávání, uznávání kvalifikací apod.) Informační sítě: Informační sítě pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru (především pro pendlery) Nedostatečná vazba na odbory lepší informovanost a poradenství k formám zaměstnávání

34 Seznam literatury Bertelsmann Stiftung 2009: Werner Eichhorst, Andrea Kuhn, Eric Thode, Rosemarie Zenker: Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse im Wandel - Benchmarking Deutschland: Normalarbeitsverhältnis auf dem Rückzug, Gütersloh Bertelsmann Stiftung 2009a: Werner Eichhorst, Paul Marx, Eric Thode, Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit - Benchmarking Deutschland: Befristete und geringfügige Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung, Gütersloh Wingerter, Christian (2009): Der Wandel der Erwerbsformen und seine Bedeutung für die Einkommenssituation Erwerbstätiger, in Wirtschaft und Statistik 11/2009, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden CIETT (2011): The agency work industry around the world, Economic Report 2011 (http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/stats/ciett_economic_report_2011.pdf, ) Hans Böckler Stiftung, HBS 2009: Regionaldatenbank Atypische Beschäftigung 2009 Wagner, Alexandra (2010): Atypische Beschäftigung. Eine wissenschaftliche Bilanzierung. Hans- Böckler-Stiftung, Berlin (http://www.boeckler.de/pdf_fof/s pdf, ) INIFES 2010: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern 2009 Teil I, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.stmas.bayern.de/arbeit/panel/betpan09a.pdf, ) INIFES 2010a: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern Teil II, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.arbeitsministerium.bayern.de/arbeit/panel/betpan09b.pdf, ) Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (BstMas) 2010: Soziale Lage in Bayern 2010, München

35 Seznam literatury Nekolová, Markéta (2010): Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Haberlová, Věra; Kyzlinková, Renáta (2009): Rodinné potřeby zaměstnanců, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské

Více

Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -

Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION Tato národní zpráva se věnuje problematice flexicurity v ČR z genderové perspektivy. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat existující politická opatření v ČR, která

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie:

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie: 1. ÚVOD Cíl studie Předmětem této studie je analyzovat a zobrazit aktuální situaci mladých (15-24 let) a starších (50-64 let) zaměstnanců a osob hledajících práci v Jihočeském kraji, se zaměřením především

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Migrace odborníků do zahraničí

Migrace odborníků do zahraničí RIZIKO MOŽNÉHO ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ Z ČR DO ZAHRANIČÍ registrační číslo: 1J 019/04-DP2 tematický projekt TP-5 Moderní společnost a její proměny Migrace odborníků do zahraničí (shrnující poznatky

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2014 3 Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice 23 Povědomost mladší generace

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více