Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí"

Transkript

1 Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí Předkladatel: MKW GmbH Stefan Pommer Juliane Knabl

2 Záměr a cíle projektu Aktuální situace: Dynamický vývoj a diferenciace nových forem zaměstnávání v posledních letech: Důvody: vysoká nezaměstnanost; změny v řízení podniků a požadavky na flexibilitu; demografický vývoj a nárůst pracovní mobility; zákonná ustanovení (postupná flexibilizace a deregulace); hospodářská krize a restrukturalizace hospodářství. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 Cíle studie: Úloha a rozšiřování atypických forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí. Ohodnocení relevantních aspektů a vývoje mobility pracovních sil. Perspektivy, trendy a strategie po 1. květnu 2011.

3 Metodický postup Sekundární zdroje dat: Data a statistiky Hans Böckler Stiftung : Regionální databanka atypických forem zaměstnávání Zemský statistický úřad Bavorska, Spolkový statistický úřad, Spolková agentura práce, Český statistický úřad Eurostat, OECD, ILO Analýzy/studie Trendy v zaměstnávání ve svobodném státě Bavorsko 2009 Sociální situace v Bavorsku 2010 DGB Bavorsko /IMU-Institut : Agenturní zaměstnávání v Bavorsku (2011) Bertelsmann Stiftung: Benchmarking Německo Česká republika: Regus, STEM (Středisko empirických výzkumů), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Primární zdroje dat: Dotazníkové šetření věda a výzkum (IAB, WSI, INIFES, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí); experti na trh práce (Spolková agentura práce, EURES); odbory a sdružení (DGB, IG Metall, IHK, HWK); podnikové rady.

4 I. Sekundární data a kvantitativní výsledky: Německo, Česká republika a bavorsko-české příhraničí

5 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Za atypické formy zaměstnávání se považují takové formy zaměstnávání, které se odlišují alespoň v 1 kritériu od převládající formy pracovněprávního vztahu. Typický pracovněprávní vztah na dobu neurčitou povinná platba sociálního pojištění závislý vztah plný pracovní úvazek identický pracovní a zaměstnanecký poměr, vázaný na zaměstnavatele. Formy atypického zaměstnávání velmi malé částečné úvazky (tzv. minizaměstnání/midizaměstnání (Minijob/Midijob)) agenturní zaměstnávání částečný pracovní úvazek (< 20 h týdně) zaměstnání na dobu určitou OSVČ Tato deskriptivní definice atypických forem zaměstnávání je převzata od Spolkového statistického úřadu a nevypovídá o výdělku nebo prekérnosti pracovního poměru.

6 Atypické zaměstnávání a výdělky v Německu (2006) Pohled na průměrnou hrubou hodinovou mzdu podle typu zaměstnání ukazuje zčásti na značné rozdíly ve mzdách. Zaměstnanci v atypickém zaměstnaneckém poměru pobírají cca. 66% hrubé hodinové mzdy (11,98 ) zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu (18,04 ). Agenturní zaměstnanci dosáhnou s 9,71 pouze zhruba na 50% hrubé hodinové mzdy zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu. Zdroj: Wingerter 2009

7 Důvody rozšiřování atypických forem zaměstnávání Změny v zákoně a z toho vyplývající nové požadavky na pracovní místo a na formu zaměstnání: demografická změna a stoupající počet starších zaměstnanců; nové formy výdělku a typy práce; nárůst diskontinuálnosti pracovního života (individualizace, mobilita, prekérnost); nové formy práce např. sabatikl, teleworking, smlouvy o dílo, freelancing; stoupající míra zaměstnanosti žen. Zákonné úpravy, deregulace: Přijetí zákona o práci na částečný úvazek a dobu určitou 2001 (TzBfG 1 ). Postupné odstraňování zákazu slaďování doby pracovní smlouvy agenturního zaměstnance s dobou jeho zaměstnání (propůjčení) u uživatelů 2. Hartzovy zákony vytvoření tzv. kanceláří osobních služeb (Personal Service Agentur); granty začínajícím podnikatelům sebezaměstnancům (např. Ich-AGs (Já, s.r.o.)); nové typy zaměstnání minizaměstnání/midizaměstnání (odstranění omezení v počtu hodin, postupné navyšování povinného příspěvku na sociální pojištění při měsíčním příjmu v rozmezí toto opatření zamezuje skokovému snížení platu z důvodu povinnosti platby sociálního pojištění při příjmu nad 400 ). 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz, 2 Synchronisationsverbot, 3 Gleitzone

8 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Vlastnosti atypických forem zaměstnávání: Omezený přístup k: dalšímu profesnímu vzdělávání; spolurozhodování v podniku (např. v rámci podnikové schůze, při vyjednávání o kolektivní smlouvě); pojistnému plnění (např. podnikový důchod, podpora v nezaměstnanosti); podnikovým bonusům (např. příplatky, mimořádné výplaty). Funkce překlenutí mezi nezaměstnaností a běžným prac. poměrem / efekt lepidla : Rozdílný charakter příslušných atypických forem zaměstnávání. Tato funkce není při minizaměstnáních / midizaměstnáních prokazatelná. Při dočasných zaměstnáních/agenturním zaměstnávání je tato funkce také nejistá (srov. Agenturní zaměstnávání v Bavorsku 2010). Rizika nových forem zaměstnávání (výzkum: Destatis, ETUC, UNECE 2010): Znevýhodnění oproti zaměstnancům v běžném zaměstnaneckém poměru (mzda, podmínky). Nedobrovolné atypické zaměstnání (např. práce na částečný úvazek z důvodu nemožnosti získání práce na plný úvazek). Nejistota (např. při práci na dobu určitou). Zvýšené zdravotní riziko.

9 Nedostatky ve statistickém zjišťování atypických forem zaměstnávání Nedostatky ve statistickém zjišťování: Důvodem je kombinace (atypických) zaměstnaneckých poměrů. Rozdílná hranice mezi částečným a plným pracovním úvazkem (počet hodin). Statistické zjišťování agenturních zaměstnanců podle sídla zaměstnávající agentury neumožňuje zjistit místo skutečného pracoviště (odvětví, doba trvání pracovní činnosti propůjčeného zaměstnance, pozice). statistika zaměstnanosti vs. statistika propůjčování zaměstnanců: odchylky ve statistických datech (až přes 20 %) možné statistické odchylky na regionální úrovni Žádná statistická data k případům přechodu zaměstnance ze smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou v rámci stejného podniku a pozice. Žádná statistická data k OSVČ pracujících fakticky jen pro jednoho zaměstnavatele. Česko-bavorské příhraničí: nedostatek statistických dat k atypickým formám zaměstnanosti v příhraničních regionech České republiky; není zjišťován podíl cizinců se smlouvou na dobu určitou na regionální úrovni; žádná statistická data k formě zaměstnaneckého poměru pendlerů; statistické zjišťování v Bavorsku se zaměřuje zejména na rozdíly mezi severem a jihem Bavorska (Agenturní zaměstnávání v Bavorsku, Sociální analýza Bavorsko), chybí bližší informace k ose východ západ.

10 Struktura zaměstnanosti v mezinárodním srovnání (2008) Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou je v České republice častější (76%) než v Německu (60%). Práce na částečný úvazek (26%) je v Německu častější, v České republice téměr bezvýznamná (4%). Skupina Práce na plný úvazek (nespecifikováno) ukazuje na větší podíl OSVČ v ČR (16%) než v Německu(10%). *Kategorie nicht zutreffend - nespecifikováno zahrnuje OSVČ a pomáhající rodinné příslušníky. Zdroj: Bertelsmann 2009

11 Podíl pracujících na dobu určitou na celkové zaměstnanosti* ( ) EU-27 Tschechische Republik Deutschland Práce na dobu určitou se v Německu vyvíjí paralelně s průměrem EU-27. Nárůst od roku 2003 primárně souvisí se změnou zákona a přírůstkem agenturní zaměstnanosti. V České republice sice stoupá podíl pracovníků pracujících na dobu určitou, jejich celkový podíl (8,5%) je však ve srovnání s Německem malý *Statistická data Eurostatu zahrnují také agenturní zaměstnance pracující na dobu určitou. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

12 Osoby v druhém (dalším) zaměstnání ( ) Osoby v druhém (dalším) zaměstnání (Údaje v 1000) Deutschland Tschechische Republik Srovnání obou křivek v grafu ukazuje na výrazný nárůst počtu osob v druhém zaměstnání od roku 2003 v Německu (o téměř 60%), zatímco v České republice dochází ve stejném období dokonce k poklesu (-25% od roku 2003). Tento nárůst v Německu souvisí zejména se zavedením institutu minizaměstnání (Minijobs), který pomáhá zaměstnancům reagovat na nutnost přivýdělku. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

13 Agenturní zaměstnanost v České republice podle výpočtu institutu CIETT* Statistika k agenturní zaměstnanosti v České republice je k dispozici až od roku 2008, proto ještě není možné vysledovat žádný dlouhodobější trend. Agenturní zaměstnanost v České republice: ve srovnání s Německem méně častá (2008: , 2009: ) nepatrný podíl (0,7 % agenturních zaměstnanců v ČR oproti 1,6% v Německu) málo firem využívajících agenturní zaměstnance (7% v ČR ve srovnání s 22% v Německu) Výrazné rozdíly mezi Českou republikou a Německem jsou také v oblasti: délky propůjčení zaměstnance: tendence ve využití zaměstnanců do 1 měsíce (27%) struktury kvalifikace zaměstnanců: 70% agenturních zaměstnanců v ČR bez vyučení/maturity (29,1% v Bavorsku) *International Confederation of Private Employment Agencies, 2011

14 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v České republice Na trhu práce dominují plné pracovní úvazky na dobu neurčitou: Zaměstnanost na plný pracovní úvazek je o 15% vyšší než v Německu. Dlouhá tradice práce z domova a na telefonu (další rozvoj díky výpočetní technice), avšak na základě pracovního vztahu na dobu neurčitou. Důležitý faktor: OSVČ (bez zaměstnanců): 2009: 12,0% (oproti 5,9% v Německu) Podle odhadů pracuje až 1/3 OSVČ zdánlivě nezávisle, přičemž se jedná o zaměstnanecký vztah ( švarcsystém ). Agenturní zaměstnávání méně známý jev: Agenturní zaměstnávání je teprve od roku 2004 ošetřeno v zákoně. V době hospodářské krize byli z důvodu větší ochrany zaměstnanců v trvalém pracovním vztahu (minimálně dvouměsíční odstupné) propouštěni především agenturní zaměstnanci mnoho z nich nebylo opět zaměstnáno. Slabá kontrola dodržování zákonem stanovených pracovních podmínek při zaměstnávání agenturních zaměstnanců (nedostatečná kontrola Inspektoráty práce z důvodu existujícího obchodněprávního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem jejich pracovníků. K těmto smlouvám mají přístup pouze finanční úřady). Práce na dobu určitou a na částečný úvazek: Práce na dobu určitou (8,5%, 2009) stejně jako práce na částečný úvazek (4%, 2008) nehrají žádnou významnější roli. Poznámka: jednotlivé formy atypického zaměstnávání nejsou dostatečně statisticky ošetřeny. Velmi malé částečné úvazky nejsou v ČR nijak zvlášť právně definovány (ve srovnání s Německem). Platí však, že pracovní poměr je možné uzavřít i pro velmi malé úvazky.

15 Atypické formy zaměstnávání v Německu ( ) V letech 1999 až 2009 se výskyt atypických forem zaměstnávání zvýšil o cca. 30 %. Obzvlášť markantní nárůst byl zaznamenán u agenturního zaměstnávání (+130%) a velmi malých částečných úvazků (+47%). Mírný úbytek atypických forem zaměstnávání v roce 2009 (oproti roku 2008) souvisí se snižováním počtu zaměstnanců v době hospodářské krize. Zdroj: Spolkový statistický úřad 2010, vlastní zpracování

16 Podíl nově zaměstnaných pracovníků na dobu určitou na všech nově zaměstnaných osobách (%) Míra zaměstnávání nových pracovníků na dobu určitou je v Bavorsku mírně nižší než v ostatních západoněmeckých spolkových zemích, je však zaznamenáván přibližně stejný trend vývoje. Nápadný je protichůdný vývoj v severním Bavorsku (-13% od r. 2006) a jižním Bavorsku (+9% od r. 2006) Zdroj: Sociální situace v Bavorsku 2010, INIFES podle IAB firemního panelu 2009, Data z roku 2009

17 Atypické zaměstnávání v Bavorsku ( ) Podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích (také těch, kteří nejsou povinni platit sociální pojištění) Pohled na předchozí tabulku prozrazuje, že procentuální podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích zůstává v Bavorsku s výjimkou částečných pracovních poměrů na nízké úrovni, nehledě však na vnitřní dynamiku vývoje atypických forem zaměstnávání. V r registrovala Spolková agentura práce v Bavorsku 4,5 mil. zaměstnanců v závislém pracovním vztahu, z toho na částečný pracovní úvazek, na velmi malý částečný úvazek a agenturních zaměstnanců. Podle IAB firemního panelu bylo ve stejném roce zaměstnanců zaměstnáno na dobu určitou. Zdroj: INIFES 2010 Trendy v zaměstnávání v Bavorsku, část I, Spolková agentura práce 2011 (Regionální ředitelství BY)

18 Dynamika vývoje atypických forem zaměstnávání v Bavorsku ( ) Jednotlivé formy, zejména agenturní zaměstnávání a velmi malé částečné úvazky, se v Bavorsku vyznačují pozoruhodnou dynamikou vývoje. Pokles v době hospodářské krize a následný rychlý nárůst (+ 40% mezi r a 2010) zdůrazňuje procyklickou vlastnost agenturního zaměstnávání. 300% 250% 200% Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt Vollzeit Teilzeit 150% befristet Beschäftigte Zeitarbeitnehmer 100% geringfügig Beschäftigte 50% Zdroj: Spolková agentura práce (Staitistika zaměstnanosti a postoupení zaměstnanců), Sociální situace v Bavorsku 2010, vlastní zpracování

19 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v příhraničí ( ) Ve všech okresech východního Bavorska se zvýšil podíl atypických forem zaměstnávání od roku 2003 o cca. 5%, tyto tvořily v roce 2009 již přes 1/3 všech pracovních poměrů. Anteil der atypischen Beschäftigung an allen Beschäftigungsverhältnissen in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

20 Vývoj agenturního zaměstnávání v příhraničí ( ) Mezi roky 2003 a 2008 se v okresech východního Bavorska zvýšil podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v průměru na 2,1%, ve Straubingu dokonce na 5,7%. 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Anteil Zeitarbeiter an allen Beschäftigten in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

21 Statistické souvislosti Srovnání obou grafik bavorských okresů Agentury práce v příhraničí ukazuje na opačný vývoj míry agenturní zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti. Podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v roce 2009 Míra nezaměstnanosti v okresech Agentury práce 03/2011 Zdroj: HBS Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009 Zdroj: EURES Čechy-Bavorsko, míra nezaměstnanosti 03/2011

22 II. Primární data: Rozhovory s odborníky na trh práce a regionálními experty

23 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (1) Problematika se týka všech typů firem, od zavedených firem po startupy v nových odvětvích Napříč všemi odvětvími, větší zastoupení v odvětvích které byly více zasaženy hospodářskou krizí a/nebo kterých se týkají sezónní výkyvy kovodělný průmysl, strojírenství, elektrotechnika stavebnictví/drobní řemeslníci subdodavatelé (často osoby ze střední a východní Evropy) s vysokým podílem žen maloobchod/gastronomie/sociální péče částečné úvazky/minizaměstnání/midizaměstnání v obchodních centrech poblíž hranic (velká poptávka hlavně o víkendech díky nákupní turistice z České republiky) minizaměstnání v oblasti sociální péče Žádná organizovanost v odborech (zejména u agenturních zaměstnanců) První iniciativy k zakládání odborových rad v pracovních agenturách negativa (zaměstnanci propůjčeni do různých podniků, nejistota pracovního místa)

24 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (2) Více forem atypického zaměstnávání v jednom podniku Malé a střední podniky s různými pracovními smlouvami nejsou v Bavorsku vzácností Růstové agenturní zaměstnávání a sociální péče Vznik nových pracovních míst (péče v domácnosti, zprostředkovávání zaměstnání / headhunteři) Zakládání personálních agentur (Service AG), které rekrutují zaměstnance jen pro jeden podnik tzv. Tarifumgehungs-GmbHs ( Obcházení tarifu, s.r.o. ) zdravotnictví/sociální péče, maloobchod výhradně na dobu určitou a s horšími podmínkami, než jaké mají kmenoví zaměstnanci obcházení podnikové rady (např. při personálních a smluvních otázkách) snižování personálních nákladů výdělek 10% - 30% pod tarifní úrovni kmenových zaměstnanců žádné příplatky za směny/nízká ochota stávkovat u nových zaměstnanců žádné podnikové benefity, jako např. sociální připojištění nebo příplatky

25 K přechodnému období pro volný pohyb pracovních sil a služeb Udělování pracovních povolení pro české občany je od roku 2006 konstantně na nízké úrovni Zdlouhavá byrokracie, administrativní zatížení pro malé a střední podniky, které chtějí rychle reagovat na sezónní výkyvy. Zaměstnávání ilegálních pracovníků/osvč ve zdánlivě nezávislé činnosti (subdodavatelské vztahy). Odchod kvalifikovaných pracovníků do jiných zemí Úplné otevření trhu práce ve Velké Británii a Irsku. Jednodušší regulace v Rakousku (u nedostatkových povolání) vytváření nových sítí expatů (netýká se Německa) Ti dobří jsou pryč i nadále bude převládat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil

26 Co se změní po 1. květnu 2011? Rozsáhlé změny se nedají očekávat. Výjimečně v odvětvích, kde hlavní náklady tvoří personální náklady; v odvětvích s nízkými příjmy (jednoduché činnosti); v aglomeracích. Kvalifikované pracovní síly v jednotlivých oborech: Lékaři/zdravotnický personál z České republiky, který v důsledku nižších mezd a horších pracovních podmínek podal výpověď tato situace představuje větší konkurenční tlak na trhu práce v Bavorsku Větší tlak na servisní organizace (profitéři). Agenturní zaměstnanci, kteří byli v České republice v důsledku hospodářské krize propuštěni (vyučení dělníci) a kteří nyní mají v Bavorsku volný přístup k zaměstnání/lepšímu výdělku Konkurenční tlak v oblasti agenturního zaměstnávání. Co se mohlo stát, stalo se. Možná bude nyní určitá činnost, která byla předtím ilegální činností, legalizována. Ale skutečné změny neočekávám a starosti si u nás v regionu také nikdo nedělá.

27 Prognózy a doporučení z pohledu vědeckých pracovníků Atypické formy zaměstnávání se natrvalo etablují na trhu práce a budou se dále členit na další formy: Tento aspekt odpovídá vývoji v obou zemích (vývoj v ČR na počátku). Nárůst počtu osob s více zaměstnáními (především v Bavorsku), rozšíření smluv na dobu určitou a částečných úvazků v České republice. Rozšíření smluv o dílo a smluv vázaných na projekt, OSVČ. Stigmatizace atypických forem zaměstnání v důsledku zachování plného pracovního úvazku na dobu neurčitou jako sociálního referenčního rámce v Německu: Mzdová nerovnováha a rozšíření odvětví s nízkými příjmy. Jiný přístup: jistota pracovního místa jistota zaměstnání. Špatné ekonomické zajištění v důchodového věku v důsledku nižších příspěvků na sociální pojištění, žádný podnikový důchod navázání připojištění na zaměstnání a nikoliv na příslušnost k podniku. Co změní 1. květen 2011? Žádné dalekosáhle změny na trhu práce v příhraniční oblasti Čechy-Bavorsko. Očekáván je tlak na mzdy v aglomeracích a odvětvích s nízkými výdělky.

28 Strategie a řešení (1): mzdy Z rozhovorů vyplynula nutnost: zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance přijetí dalších povolání (např. hlídací služby) do zákona o vysílání pracovníků do zahraničí (das Arbeitnehmerentsendegesetz) Odpovídající zákony (např. zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance) vstoupí v platnost Jedná se především o ochranu českých zaměstnanců před vykořisťováním, jelikož např. stanovená minimální mzda pro agenturní zaměstnance (7,79 /hodina) leží pod hrubou hodinovou mzdou nejnižší výkonové skupiny* v Bavorsku. Nebezpečí představuje: Tlak na mzdy pro kmenové zaměstnance v důsledku zaměstnávání agenturních zaměstnanců (také českých), jejichž příjem stále leží pod průměrem (7,79 ) Tzv. zákon Lex Schlecker z března 2011 zakazuje propuštění zaměstnance a jeho okamžité zaměstnání na stejné pozici za horších podmínek přes pracovní agenturu. Řešení a strategie: Stejné mzdové podmínky a stejné zacházení od prvního dne. Zamezení odchodu firem pomocí investičních pobídek/dotací pro firmy v regionu * Výkonová skupina 5: nevyučení zaměstnanci vykonávající lehkou jednoduchou práci. Definice podle: Agenturní zaměstnanost v Bavorsku, 2010

29 Strategie a řešení (2): podpora odborného vzdělávání a rekvalifikací Na obou stranách hranice a v podobných oborech převládá nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Současně se nábor pracovníků v odvětvích s nízkými výdělky přesune dále na východ. rozhodujícím kritériem konkurenceschopnosti zaměstnance je odborná kvalifikace Rozšíření odvětví s nízkými příjmy přes spirály sestupu (zaměstnanci pracující na nižších pozicích než pro které mají kvalifikaci, tímto se zvyšuje tlak na nevyučené pracovníky), trendem je zaměstnávání pendlerů na pozicích neodpovídajících jejich kvalifikaci, právě v příhraničí je podíl málo kvalifikovaných zaměstnanců na všech zaměstnancích velice vysoký (částečně až 20 %). Nemožnost dalšího profesního vzdělávání u atypických zaměstnaneckých poměrů Řesení a strategie: Vznik malých regionálních kompetenčních center s přeshraniční působností (např. podle odvětví) zaměřujících se na profesní vzdělávání a rekvalifikace: Příkladem je přeshraniční projekt Interreg Sociální péče: trh práce budoucnosti Bavorsko Rakousko Německo: podpora high-tech odvětví, nové kompetence ( technologie budoucnosti ) Vznik kvalifikovaných pracovních míst a další profesní vzdělávání personálu.

30 Strategie a řešení (3): informace a sítě Důležitým zdrojem informací pro přeshraniční pendlery jsou informační sítě Informační sítě jsou rozšířeny doposud spíše ve Velké Británií a Irsku. K tomu převládá pocit být v Německu nežádoucí. Komplikované uznávání kvalifikací a administrativní zatížení Především u atypických zaměstnaneckých poměrů neexistuje žádná vazba na odbory (agenturní zaměstnanci, OSVČ) Řešení a strategie: Spolupráce ve vzdělávání, mezi školami Mezinárodní vzdělávací programy, podpora výuky němčiny/češtiny na školách. Příkladem je vzdělávací projekt BASIMET mezi jižními Čechami a Rakouskem (v rámci Evropské územní spolupráce). Zjednodušení procesu uznávání kvalifikací (např. pomocí harmonizace vzdělávacích programů). Zlepšení informovanosti zaměstnanců: o výhodách a nevýhodách různých typů zaměstnaneckých poměrů o procesu uznávání kvalifikací přes poradce EURES (teprve od začátku ledna 2011 na všech úřadech práce v příhraničních městech)

31 III. Shrnutí výsledků získaných z primárního a sekundárního výzkumu

32 Shrnutí výsledků analýzy Atypické formy zaměstnanosti se v Bavorsku vyvíjejí obdobně jako v celém Německu. Patrné jsou však regionální rozdíly ve využívání a rozšíření atypických forem zaměstnanosti. Tyto rozdíly jsou výsledkem odlišných hospodářských struktur regionů. Atypická zaměstnanost je v České republice relativně novým fenoménem, s čímž souvisí také nedostatek statistických dat k této problematice na regionální úrovni. V obou zemích se dá očekávat další členění forem stějně jako trvalý nárůst počtu osob v atypickém zaměstnaneckém poměru. Přesto zůstane plný pracovní úvazek na dobu neurčitou početně dominantním. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 nebude mít podle expertů žádný zásadní vliv na trh práce v česko-bavorském příhraničí. Největší změny se dají očekávat především v odvětvích s nízkými příjmy a městských aglomeracích Nedostatek kvalifikované pracovní síly převládá v téměř stejných odvětvích na obou stranách hranice (kvalifikovaní řemeslníci, ve strojírenství, ve zdravotnictví)

33 3 hlavní oblasti problematiky: Mzdy: horší mzdové podmínky u atypických forem zaměstnávání + práce neodpovídající kvalifikaci (pendleři) mzdová nerovnováha, opatření proti mzdovému dumpingu Podpora odbornému vzdělávání: rozhodující je profesní kvalifikace zlepšení vzdělávacích nabídek (také pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru) přeshraniční spolupráce (spolupráce ve vzdělávání, uznávání kvalifikací apod.) Informační sítě: Informační sítě pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru (především pro pendlery) Nedostatečná vazba na odbory lepší informovanost a poradenství k formám zaměstnávání

34 Seznam literatury Bertelsmann Stiftung 2009: Werner Eichhorst, Andrea Kuhn, Eric Thode, Rosemarie Zenker: Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse im Wandel - Benchmarking Deutschland: Normalarbeitsverhältnis auf dem Rückzug, Gütersloh Bertelsmann Stiftung 2009a: Werner Eichhorst, Paul Marx, Eric Thode, Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit - Benchmarking Deutschland: Befristete und geringfügige Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung, Gütersloh Wingerter, Christian (2009): Der Wandel der Erwerbsformen und seine Bedeutung für die Einkommenssituation Erwerbstätiger, in Wirtschaft und Statistik 11/2009, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden CIETT (2011): The agency work industry around the world, Economic Report 2011 (http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/stats/ciett_economic_report_2011.pdf, ) Hans Böckler Stiftung, HBS 2009: Regionaldatenbank Atypische Beschäftigung 2009 Wagner, Alexandra (2010): Atypische Beschäftigung. Eine wissenschaftliche Bilanzierung. Hans- Böckler-Stiftung, Berlin (http://www.boeckler.de/pdf_fof/s pdf, ) INIFES 2010: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern 2009 Teil I, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.stmas.bayern.de/arbeit/panel/betpan09a.pdf, ) INIFES 2010a: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern Teil II, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.arbeitsministerium.bayern.de/arbeit/panel/betpan09b.pdf, ) Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (BstMas) 2010: Soziale Lage in Bayern 2010, München

35 Seznam literatury Nekolová, Markéta (2010): Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Haberlová, Věra; Kyzlinková, Renáta (2009): Rodinné potřeby zaměstnanců, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti Pavel Janíčko poradce ČMKOS Program ČMKOS 2010-2014 ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ

VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ 1. ÚVOD Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní přehled trendů v oblasti organizace pracovní doby a způsobů zaměstnání, jež nastávají vlivem

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Trh práce a agenturní zaměstnávání

Trh práce a agenturní zaměstnávání Trh práce a agenturní zaměstnávání O APPS Členství Členové Data Trh práce Jaroslava Rezlerová Prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb 5. ročník Konference Agenturní zaměstnávání, 23.10.2012

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Protokol z tiskové konference ve Znojmě

Protokol z tiskové konference ve Znojmě Protokol z tiskové konference ve Znojmě EXPAK AT.CZ V rámci pracovního balíčku zasíťování malých regionů projektu EXPAK AT.CZ byla připravena tisková konference za účasti vedoucích pracovníků úřadu práce

Více

živnostenské podnikání

živnostenské podnikání Brno International Business School živnostenské podnikání Jaroslava Zichová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Úvod k seminářům Během letošní konference se bude konat šest seminářů: Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Zmenšování platových

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Obchodní klima v Sasku v porovnání

Obchodní klima v Sasku v porovnání 1 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více