Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí"

Transkript

1 Analýza nových (atypických) forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí Předkladatel: MKW GmbH Stefan Pommer Juliane Knabl

2 Záměr a cíle projektu Aktuální situace: Dynamický vývoj a diferenciace nových forem zaměstnávání v posledních letech: Důvody: vysoká nezaměstnanost; změny v řízení podniků a požadavky na flexibilitu; demografický vývoj a nárůst pracovní mobility; zákonná ustanovení (postupná flexibilizace a deregulace); hospodářská krize a restrukturalizace hospodářství. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 Cíle studie: Úloha a rozšiřování atypických forem zaměstnávání v česko-bavorském příhraničí. Ohodnocení relevantních aspektů a vývoje mobility pracovních sil. Perspektivy, trendy a strategie po 1. květnu 2011.

3 Metodický postup Sekundární zdroje dat: Data a statistiky Hans Böckler Stiftung : Regionální databanka atypických forem zaměstnávání Zemský statistický úřad Bavorska, Spolkový statistický úřad, Spolková agentura práce, Český statistický úřad Eurostat, OECD, ILO Analýzy/studie Trendy v zaměstnávání ve svobodném státě Bavorsko 2009 Sociální situace v Bavorsku 2010 DGB Bavorsko /IMU-Institut : Agenturní zaměstnávání v Bavorsku (2011) Bertelsmann Stiftung: Benchmarking Německo Česká republika: Regus, STEM (Středisko empirických výzkumů), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Primární zdroje dat: Dotazníkové šetření věda a výzkum (IAB, WSI, INIFES, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí); experti na trh práce (Spolková agentura práce, EURES); odbory a sdružení (DGB, IG Metall, IHK, HWK); podnikové rady.

4 I. Sekundární data a kvantitativní výsledky: Německo, Česká republika a bavorsko-české příhraničí

5 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Za atypické formy zaměstnávání se považují takové formy zaměstnávání, které se odlišují alespoň v 1 kritériu od převládající formy pracovněprávního vztahu. Typický pracovněprávní vztah na dobu neurčitou povinná platba sociálního pojištění závislý vztah plný pracovní úvazek identický pracovní a zaměstnanecký poměr, vázaný na zaměstnavatele. Formy atypického zaměstnávání velmi malé částečné úvazky (tzv. minizaměstnání/midizaměstnání (Minijob/Midijob)) agenturní zaměstnávání částečný pracovní úvazek (< 20 h týdně) zaměstnání na dobu určitou OSVČ Tato deskriptivní definice atypických forem zaměstnávání je převzata od Spolkového statistického úřadu a nevypovídá o výdělku nebo prekérnosti pracovního poměru.

6 Atypické zaměstnávání a výdělky v Německu (2006) Pohled na průměrnou hrubou hodinovou mzdu podle typu zaměstnání ukazuje zčásti na značné rozdíly ve mzdách. Zaměstnanci v atypickém zaměstnaneckém poměru pobírají cca. 66% hrubé hodinové mzdy (11,98 ) zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu (18,04 ). Agenturní zaměstnanci dosáhnou s 9,71 pouze zhruba na 50% hrubé hodinové mzdy zaměstnance v běžném pracovněprávním vztahu. Zdroj: Wingerter 2009

7 Důvody rozšiřování atypických forem zaměstnávání Změny v zákoně a z toho vyplývající nové požadavky na pracovní místo a na formu zaměstnání: demografická změna a stoupající počet starších zaměstnanců; nové formy výdělku a typy práce; nárůst diskontinuálnosti pracovního života (individualizace, mobilita, prekérnost); nové formy práce např. sabatikl, teleworking, smlouvy o dílo, freelancing; stoupající míra zaměstnanosti žen. Zákonné úpravy, deregulace: Přijetí zákona o práci na částečný úvazek a dobu určitou 2001 (TzBfG 1 ). Postupné odstraňování zákazu slaďování doby pracovní smlouvy agenturního zaměstnance s dobou jeho zaměstnání (propůjčení) u uživatelů 2. Hartzovy zákony vytvoření tzv. kanceláří osobních služeb (Personal Service Agentur); granty začínajícím podnikatelům sebezaměstnancům (např. Ich-AGs (Já, s.r.o.)); nové typy zaměstnání minizaměstnání/midizaměstnání (odstranění omezení v počtu hodin, postupné navyšování povinného příspěvku na sociální pojištění při měsíčním příjmu v rozmezí toto opatření zamezuje skokovému snížení platu z důvodu povinnosti platby sociálního pojištění při příjmu nad 400 ). 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz, 2 Synchronisationsverbot, 3 Gleitzone

8 Charakteristika atypických forem zaměstnávání Vlastnosti atypických forem zaměstnávání: Omezený přístup k: dalšímu profesnímu vzdělávání; spolurozhodování v podniku (např. v rámci podnikové schůze, při vyjednávání o kolektivní smlouvě); pojistnému plnění (např. podnikový důchod, podpora v nezaměstnanosti); podnikovým bonusům (např. příplatky, mimořádné výplaty). Funkce překlenutí mezi nezaměstnaností a běžným prac. poměrem / efekt lepidla : Rozdílný charakter příslušných atypických forem zaměstnávání. Tato funkce není při minizaměstnáních / midizaměstnáních prokazatelná. Při dočasných zaměstnáních/agenturním zaměstnávání je tato funkce také nejistá (srov. Agenturní zaměstnávání v Bavorsku 2010). Rizika nových forem zaměstnávání (výzkum: Destatis, ETUC, UNECE 2010): Znevýhodnění oproti zaměstnancům v běžném zaměstnaneckém poměru (mzda, podmínky). Nedobrovolné atypické zaměstnání (např. práce na částečný úvazek z důvodu nemožnosti získání práce na plný úvazek). Nejistota (např. při práci na dobu určitou). Zvýšené zdravotní riziko.

9 Nedostatky ve statistickém zjišťování atypických forem zaměstnávání Nedostatky ve statistickém zjišťování: Důvodem je kombinace (atypických) zaměstnaneckých poměrů. Rozdílná hranice mezi částečným a plným pracovním úvazkem (počet hodin). Statistické zjišťování agenturních zaměstnanců podle sídla zaměstnávající agentury neumožňuje zjistit místo skutečného pracoviště (odvětví, doba trvání pracovní činnosti propůjčeného zaměstnance, pozice). statistika zaměstnanosti vs. statistika propůjčování zaměstnanců: odchylky ve statistických datech (až přes 20 %) možné statistické odchylky na regionální úrovni Žádná statistická data k případům přechodu zaměstnance ze smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou v rámci stejného podniku a pozice. Žádná statistická data k OSVČ pracujících fakticky jen pro jednoho zaměstnavatele. Česko-bavorské příhraničí: nedostatek statistických dat k atypickým formám zaměstnanosti v příhraničních regionech České republiky; není zjišťován podíl cizinců se smlouvou na dobu určitou na regionální úrovni; žádná statistická data k formě zaměstnaneckého poměru pendlerů; statistické zjišťování v Bavorsku se zaměřuje zejména na rozdíly mezi severem a jihem Bavorska (Agenturní zaměstnávání v Bavorsku, Sociální analýza Bavorsko), chybí bližší informace k ose východ západ.

10 Struktura zaměstnanosti v mezinárodním srovnání (2008) Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou je v České republice častější (76%) než v Německu (60%). Práce na částečný úvazek (26%) je v Německu častější, v České republice téměr bezvýznamná (4%). Skupina Práce na plný úvazek (nespecifikováno) ukazuje na větší podíl OSVČ v ČR (16%) než v Německu(10%). *Kategorie nicht zutreffend - nespecifikováno zahrnuje OSVČ a pomáhající rodinné příslušníky. Zdroj: Bertelsmann 2009

11 Podíl pracujících na dobu určitou na celkové zaměstnanosti* ( ) EU-27 Tschechische Republik Deutschland Práce na dobu určitou se v Německu vyvíjí paralelně s průměrem EU-27. Nárůst od roku 2003 primárně souvisí se změnou zákona a přírůstkem agenturní zaměstnanosti. V České republice sice stoupá podíl pracovníků pracujících na dobu určitou, jejich celkový podíl (8,5%) je však ve srovnání s Německem malý *Statistická data Eurostatu zahrnují také agenturní zaměstnance pracující na dobu určitou. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

12 Osoby v druhém (dalším) zaměstnání ( ) Osoby v druhém (dalším) zaměstnání (Údaje v 1000) Deutschland Tschechische Republik Srovnání obou křivek v grafu ukazuje na výrazný nárůst počtu osob v druhém zaměstnání od roku 2003 v Německu (o téměř 60%), zatímco v České republice dochází ve stejném období dokonce k poklesu (-25% od roku 2003). Tento nárůst v Německu souvisí zejména se zavedením institutu minizaměstnání (Minijobs), který pomáhá zaměstnancům reagovat na nutnost přivýdělku. Zdroj: Eurostat 2011, vlastní zpracování

13 Agenturní zaměstnanost v České republice podle výpočtu institutu CIETT* Statistika k agenturní zaměstnanosti v České republice je k dispozici až od roku 2008, proto ještě není možné vysledovat žádný dlouhodobější trend. Agenturní zaměstnanost v České republice: ve srovnání s Německem méně častá (2008: , 2009: ) nepatrný podíl (0,7 % agenturních zaměstnanců v ČR oproti 1,6% v Německu) málo firem využívajících agenturní zaměstnance (7% v ČR ve srovnání s 22% v Německu) Výrazné rozdíly mezi Českou republikou a Německem jsou také v oblasti: délky propůjčení zaměstnance: tendence ve využití zaměstnanců do 1 měsíce (27%) struktury kvalifikace zaměstnanců: 70% agenturních zaměstnanců v ČR bez vyučení/maturity (29,1% v Bavorsku) *International Confederation of Private Employment Agencies, 2011

14 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v České republice Na trhu práce dominují plné pracovní úvazky na dobu neurčitou: Zaměstnanost na plný pracovní úvazek je o 15% vyšší než v Německu. Dlouhá tradice práce z domova a na telefonu (další rozvoj díky výpočetní technice), avšak na základě pracovního vztahu na dobu neurčitou. Důležitý faktor: OSVČ (bez zaměstnanců): 2009: 12,0% (oproti 5,9% v Německu) Podle odhadů pracuje až 1/3 OSVČ zdánlivě nezávisle, přičemž se jedná o zaměstnanecký vztah ( švarcsystém ). Agenturní zaměstnávání méně známý jev: Agenturní zaměstnávání je teprve od roku 2004 ošetřeno v zákoně. V době hospodářské krize byli z důvodu větší ochrany zaměstnanců v trvalém pracovním vztahu (minimálně dvouměsíční odstupné) propouštěni především agenturní zaměstnanci mnoho z nich nebylo opět zaměstnáno. Slabá kontrola dodržování zákonem stanovených pracovních podmínek při zaměstnávání agenturních zaměstnanců (nedostatečná kontrola Inspektoráty práce z důvodu existujícího obchodněprávního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem jejich pracovníků. K těmto smlouvám mají přístup pouze finanční úřady). Práce na dobu určitou a na částečný úvazek: Práce na dobu určitou (8,5%, 2009) stejně jako práce na částečný úvazek (4%, 2008) nehrají žádnou významnější roli. Poznámka: jednotlivé formy atypického zaměstnávání nejsou dostatečně statisticky ošetřeny. Velmi malé částečné úvazky nejsou v ČR nijak zvlášť právně definovány (ve srovnání s Německem). Platí však, že pracovní poměr je možné uzavřít i pro velmi malé úvazky.

15 Atypické formy zaměstnávání v Německu ( ) V letech 1999 až 2009 se výskyt atypických forem zaměstnávání zvýšil o cca. 30 %. Obzvlášť markantní nárůst byl zaznamenán u agenturního zaměstnávání (+130%) a velmi malých částečných úvazků (+47%). Mírný úbytek atypických forem zaměstnávání v roce 2009 (oproti roku 2008) souvisí se snižováním počtu zaměstnanců v době hospodářské krize. Zdroj: Spolkový statistický úřad 2010, vlastní zpracování

16 Podíl nově zaměstnaných pracovníků na dobu určitou na všech nově zaměstnaných osobách (%) Míra zaměstnávání nových pracovníků na dobu určitou je v Bavorsku mírně nižší než v ostatních západoněmeckých spolkových zemích, je však zaznamenáván přibližně stejný trend vývoje. Nápadný je protichůdný vývoj v severním Bavorsku (-13% od r. 2006) a jižním Bavorsku (+9% od r. 2006) Zdroj: Sociální situace v Bavorsku 2010, INIFES podle IAB firemního panelu 2009, Data z roku 2009

17 Atypické zaměstnávání v Bavorsku ( ) Podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích (také těch, kteří nejsou povinni platit sociální pojištění) Pohled na předchozí tabulku prozrazuje, že procentuální podíl zaměstnanců v atypickém pracovním poměru na všech zaměstnancích zůstává v Bavorsku s výjimkou částečných pracovních poměrů na nízké úrovni, nehledě však na vnitřní dynamiku vývoje atypických forem zaměstnávání. V r registrovala Spolková agentura práce v Bavorsku 4,5 mil. zaměstnanců v závislém pracovním vztahu, z toho na částečný pracovní úvazek, na velmi malý částečný úvazek a agenturních zaměstnanců. Podle IAB firemního panelu bylo ve stejném roce zaměstnanců zaměstnáno na dobu určitou. Zdroj: INIFES 2010 Trendy v zaměstnávání v Bavorsku, část I, Spolková agentura práce 2011 (Regionální ředitelství BY)

18 Dynamika vývoje atypických forem zaměstnávání v Bavorsku ( ) Jednotlivé formy, zejména agenturní zaměstnávání a velmi malé částečné úvazky, se v Bavorsku vyznačují pozoruhodnou dynamikou vývoje. Pokles v době hospodářské krize a následný rychlý nárůst (+ 40% mezi r a 2010) zdůrazňuje procyklickou vlastnost agenturního zaměstnávání. 300% 250% 200% Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt Vollzeit Teilzeit 150% befristet Beschäftigte Zeitarbeitnehmer 100% geringfügig Beschäftigte 50% Zdroj: Spolková agentura práce (Staitistika zaměstnanosti a postoupení zaměstnanců), Sociální situace v Bavorsku 2010, vlastní zpracování

19 Rozšíření atypických forem zaměstnávání v příhraničí ( ) Ve všech okresech východního Bavorska se zvýšil podíl atypických forem zaměstnávání od roku 2003 o cca. 5%, tyto tvořily v roce 2009 již přes 1/3 všech pracovních poměrů. Anteil der atypischen Beschäftigung an allen Beschäftigungsverhältnissen in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

20 Vývoj agenturního zaměstnávání v příhraničí ( ) Mezi roky 2003 a 2008 se v okresech východního Bavorska zvýšil podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v průměru na 2,1%, ve Straubingu dokonce na 5,7%. 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Anteil Zeitarbeiter an allen Beschäftigten in % Zdroj: Hans Böckler Stiftung, Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009, vlastní zpracování

21 Statistické souvislosti Srovnání obou grafik bavorských okresů Agentury práce v příhraničí ukazuje na opačný vývoj míry agenturní zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti. Podíl agenturních zaměstnanců na všech zaměstnancích v roce 2009 Míra nezaměstnanosti v okresech Agentury práce 03/2011 Zdroj: HBS Regionální databanka atypických forem zaměstnávání 2009 Zdroj: EURES Čechy-Bavorsko, míra nezaměstnanosti 03/2011

22 II. Primární data: Rozhovory s odborníky na trh práce a regionálními experty

23 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (1) Problematika se týka všech typů firem, od zavedených firem po startupy v nových odvětvích Napříč všemi odvětvími, větší zastoupení v odvětvích které byly více zasaženy hospodářskou krizí a/nebo kterých se týkají sezónní výkyvy kovodělný průmysl, strojírenství, elektrotechnika stavebnictví/drobní řemeslníci subdodavatelé (často osoby ze střední a východní Evropy) s vysokým podílem žen maloobchod/gastronomie/sociální péče částečné úvazky/minizaměstnání/midizaměstnání v obchodních centrech poblíž hranic (velká poptávka hlavně o víkendech díky nákupní turistice z České republiky) minizaměstnání v oblasti sociální péče Žádná organizovanost v odborech (zejména u agenturních zaměstnanců) První iniciativy k zakládání odborových rad v pracovních agenturách negativa (zaměstnanci propůjčeni do různých podniků, nejistota pracovního místa)

24 Názory na atypické formy zaměstnávání z příhraničí (2) Více forem atypického zaměstnávání v jednom podniku Malé a střední podniky s různými pracovními smlouvami nejsou v Bavorsku vzácností Růstové agenturní zaměstnávání a sociální péče Vznik nových pracovních míst (péče v domácnosti, zprostředkovávání zaměstnání / headhunteři) Zakládání personálních agentur (Service AG), které rekrutují zaměstnance jen pro jeden podnik tzv. Tarifumgehungs-GmbHs ( Obcházení tarifu, s.r.o. ) zdravotnictví/sociální péče, maloobchod výhradně na dobu určitou a s horšími podmínkami, než jaké mají kmenoví zaměstnanci obcházení podnikové rady (např. při personálních a smluvních otázkách) snižování personálních nákladů výdělek 10% - 30% pod tarifní úrovni kmenových zaměstnanců žádné příplatky za směny/nízká ochota stávkovat u nových zaměstnanců žádné podnikové benefity, jako např. sociální připojištění nebo příplatky

25 K přechodnému období pro volný pohyb pracovních sil a služeb Udělování pracovních povolení pro české občany je od roku 2006 konstantně na nízké úrovni Zdlouhavá byrokracie, administrativní zatížení pro malé a střední podniky, které chtějí rychle reagovat na sezónní výkyvy. Zaměstnávání ilegálních pracovníků/osvč ve zdánlivě nezávislé činnosti (subdodavatelské vztahy). Odchod kvalifikovaných pracovníků do jiných zemí Úplné otevření trhu práce ve Velké Británii a Irsku. Jednodušší regulace v Rakousku (u nedostatkových povolání) vytváření nových sítí expatů (netýká se Německa) Ti dobří jsou pryč i nadále bude převládat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil

26 Co se změní po 1. květnu 2011? Rozsáhlé změny se nedají očekávat. Výjimečně v odvětvích, kde hlavní náklady tvoří personální náklady; v odvětvích s nízkými příjmy (jednoduché činnosti); v aglomeracích. Kvalifikované pracovní síly v jednotlivých oborech: Lékaři/zdravotnický personál z České republiky, který v důsledku nižších mezd a horších pracovních podmínek podal výpověď tato situace představuje větší konkurenční tlak na trhu práce v Bavorsku Větší tlak na servisní organizace (profitéři). Agenturní zaměstnanci, kteří byli v České republice v důsledku hospodářské krize propuštěni (vyučení dělníci) a kteří nyní mají v Bavorsku volný přístup k zaměstnání/lepšímu výdělku Konkurenční tlak v oblasti agenturního zaměstnávání. Co se mohlo stát, stalo se. Možná bude nyní určitá činnost, která byla předtím ilegální činností, legalizována. Ale skutečné změny neočekávám a starosti si u nás v regionu také nikdo nedělá.

27 Prognózy a doporučení z pohledu vědeckých pracovníků Atypické formy zaměstnávání se natrvalo etablují na trhu práce a budou se dále členit na další formy: Tento aspekt odpovídá vývoji v obou zemích (vývoj v ČR na počátku). Nárůst počtu osob s více zaměstnáními (především v Bavorsku), rozšíření smluv na dobu určitou a částečných úvazků v České republice. Rozšíření smluv o dílo a smluv vázaných na projekt, OSVČ. Stigmatizace atypických forem zaměstnání v důsledku zachování plného pracovního úvazku na dobu neurčitou jako sociálního referenčního rámce v Německu: Mzdová nerovnováha a rozšíření odvětví s nízkými příjmy. Jiný přístup: jistota pracovního místa jistota zaměstnání. Špatné ekonomické zajištění v důchodového věku v důsledku nižších příspěvků na sociální pojištění, žádný podnikový důchod navázání připojištění na zaměstnání a nikoliv na příslušnost k podniku. Co změní 1. květen 2011? Žádné dalekosáhle změny na trhu práce v příhraniční oblasti Čechy-Bavorsko. Očekáván je tlak na mzdy v aglomeracích a odvětvích s nízkými výdělky.

28 Strategie a řešení (1): mzdy Z rozhovorů vyplynula nutnost: zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance přijetí dalších povolání (např. hlídací služby) do zákona o vysílání pracovníků do zahraničí (das Arbeitnehmerentsendegesetz) Odpovídající zákony (např. zavedení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance) vstoupí v platnost Jedná se především o ochranu českých zaměstnanců před vykořisťováním, jelikož např. stanovená minimální mzda pro agenturní zaměstnance (7,79 /hodina) leží pod hrubou hodinovou mzdou nejnižší výkonové skupiny* v Bavorsku. Nebezpečí představuje: Tlak na mzdy pro kmenové zaměstnance v důsledku zaměstnávání agenturních zaměstnanců (také českých), jejichž příjem stále leží pod průměrem (7,79 ) Tzv. zákon Lex Schlecker z března 2011 zakazuje propuštění zaměstnance a jeho okamžité zaměstnání na stejné pozici za horších podmínek přes pracovní agenturu. Řešení a strategie: Stejné mzdové podmínky a stejné zacházení od prvního dne. Zamezení odchodu firem pomocí investičních pobídek/dotací pro firmy v regionu * Výkonová skupina 5: nevyučení zaměstnanci vykonávající lehkou jednoduchou práci. Definice podle: Agenturní zaměstnanost v Bavorsku, 2010

29 Strategie a řešení (2): podpora odborného vzdělávání a rekvalifikací Na obou stranách hranice a v podobných oborech převládá nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Současně se nábor pracovníků v odvětvích s nízkými výdělky přesune dále na východ. rozhodujícím kritériem konkurenceschopnosti zaměstnance je odborná kvalifikace Rozšíření odvětví s nízkými příjmy přes spirály sestupu (zaměstnanci pracující na nižších pozicích než pro které mají kvalifikaci, tímto se zvyšuje tlak na nevyučené pracovníky), trendem je zaměstnávání pendlerů na pozicích neodpovídajících jejich kvalifikaci, právě v příhraničí je podíl málo kvalifikovaných zaměstnanců na všech zaměstnancích velice vysoký (částečně až 20 %). Nemožnost dalšího profesního vzdělávání u atypických zaměstnaneckých poměrů Řesení a strategie: Vznik malých regionálních kompetenčních center s přeshraniční působností (např. podle odvětví) zaměřujících se na profesní vzdělávání a rekvalifikace: Příkladem je přeshraniční projekt Interreg Sociální péče: trh práce budoucnosti Bavorsko Rakousko Německo: podpora high-tech odvětví, nové kompetence ( technologie budoucnosti ) Vznik kvalifikovaných pracovních míst a další profesní vzdělávání personálu.

30 Strategie a řešení (3): informace a sítě Důležitým zdrojem informací pro přeshraniční pendlery jsou informační sítě Informační sítě jsou rozšířeny doposud spíše ve Velké Británií a Irsku. K tomu převládá pocit být v Německu nežádoucí. Komplikované uznávání kvalifikací a administrativní zatížení Především u atypických zaměstnaneckých poměrů neexistuje žádná vazba na odbory (agenturní zaměstnanci, OSVČ) Řešení a strategie: Spolupráce ve vzdělávání, mezi školami Mezinárodní vzdělávací programy, podpora výuky němčiny/češtiny na školách. Příkladem je vzdělávací projekt BASIMET mezi jižními Čechami a Rakouskem (v rámci Evropské územní spolupráce). Zjednodušení procesu uznávání kvalifikací (např. pomocí harmonizace vzdělávacích programů). Zlepšení informovanosti zaměstnanců: o výhodách a nevýhodách různých typů zaměstnaneckých poměrů o procesu uznávání kvalifikací přes poradce EURES (teprve od začátku ledna 2011 na všech úřadech práce v příhraničních městech)

31 III. Shrnutí výsledků získaných z primárního a sekundárního výzkumu

32 Shrnutí výsledků analýzy Atypické formy zaměstnanosti se v Bavorsku vyvíjejí obdobně jako v celém Německu. Patrné jsou však regionální rozdíly ve využívání a rozšíření atypických forem zaměstnanosti. Tyto rozdíly jsou výsledkem odlišných hospodářských struktur regionů. Atypická zaměstnanost je v České republice relativně novým fenoménem, s čímž souvisí také nedostatek statistických dat k této problematice na regionální úrovni. V obou zemích se dá očekávat další členění forem stějně jako trvalý nárůst počtu osob v atypickém zaměstnaneckém poměru. Přesto zůstane plný pracovní úvazek na dobu neurčitou početně dominantním. Konec přechodného období pro volný pohyb pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 nebude mít podle expertů žádný zásadní vliv na trh práce v česko-bavorském příhraničí. Největší změny se dají očekávat především v odvětvích s nízkými příjmy a městských aglomeracích Nedostatek kvalifikované pracovní síly převládá v téměř stejných odvětvích na obou stranách hranice (kvalifikovaní řemeslníci, ve strojírenství, ve zdravotnictví)

33 3 hlavní oblasti problematiky: Mzdy: horší mzdové podmínky u atypických forem zaměstnávání + práce neodpovídající kvalifikaci (pendleři) mzdová nerovnováha, opatření proti mzdovému dumpingu Podpora odbornému vzdělávání: rozhodující je profesní kvalifikace zlepšení vzdělávacích nabídek (také pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru) přeshraniční spolupráce (spolupráce ve vzdělávání, uznávání kvalifikací apod.) Informační sítě: Informační sítě pro zaměstnance v atypickém zaměstnaneckém poměru (především pro pendlery) Nedostatečná vazba na odbory lepší informovanost a poradenství k formám zaměstnávání

34 Seznam literatury Bertelsmann Stiftung 2009: Werner Eichhorst, Andrea Kuhn, Eric Thode, Rosemarie Zenker: Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse im Wandel - Benchmarking Deutschland: Normalarbeitsverhältnis auf dem Rückzug, Gütersloh Bertelsmann Stiftung 2009a: Werner Eichhorst, Paul Marx, Eric Thode, Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit - Benchmarking Deutschland: Befristete und geringfügige Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung, Gütersloh Wingerter, Christian (2009): Der Wandel der Erwerbsformen und seine Bedeutung für die Einkommenssituation Erwerbstätiger, in Wirtschaft und Statistik 11/2009, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden CIETT (2011): The agency work industry around the world, Economic Report 2011 (http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/stats/ciett_economic_report_2011.pdf, ) Hans Böckler Stiftung, HBS 2009: Regionaldatenbank Atypische Beschäftigung 2009 Wagner, Alexandra (2010): Atypische Beschäftigung. Eine wissenschaftliche Bilanzierung. Hans- Böckler-Stiftung, Berlin (http://www.boeckler.de/pdf_fof/s pdf, ) INIFES 2010: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern 2009 Teil I, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.stmas.bayern.de/arbeit/panel/betpan09a.pdf, ) INIFES 2010a: Beschäftigungstrends im Freistaat Bayern Teil II, Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2009, Stadtbergen (http://www.arbeitsministerium.bayern.de/arbeit/panel/betpan09b.pdf, ) Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (BstMas) 2010: Soziale Lage in Bayern 2010, München

35 Seznam literatury Nekolová, Markéta (2010): Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Haberlová, Věra; Kyzlinková, Renáta (2009): Rodinné potřeby zaměstnanců, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v ČR. Ing. Pavel Juříček,Ph.D. víceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 4. března 2015

Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v ČR. Ing. Pavel Juříček,Ph.D. víceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 4. března 2015 Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v ČR Ing. Pavel Juříček,Ph.D. víceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 4. března 2015 Role agenturního zaměstnávání srovnání ČR/EU 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50%

Více

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Příloha TZ Kam v zimě za prací? Do Evropy s EURESEM Praha 2. 2. 2010 Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU? Sezónní

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem JUDr. Jitka Hejduková CSc. SPČR 24. 11.2015 Praha WWW.SPCR.CZ Cíl -zkvalitnění trhu agenturního zaměstnávání Změny v právní úpravě připravovaná

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM . Q U A L I S T - I n f o 02 Č e r v e n 20111 ÚVODEM Bude to uţ rok, kdy byl odstartován mezinárodní projekt jedenácti partnerů ze tří zemí. Setkáváte se s druhým vydáním Informačního zpravodaje, který

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti Pavel Janíčko poradce ČMKOS Program ČMKOS 2010-2014 ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více