OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory Vzchopte se, já jsem to, nebojte se Život jako stezka odvahy Mt 14,27b Ke každému pořádnému táboru skoro neodmyslitelně patří také pořádná stezka odvahy. Když říkám pořádná, rozhodně tím ovšem nemyslím takovou, kdy děti vyděsíme umně nastrčenými figurami oběšenců nebo přepadovkou jako vystřiženou z nějakého pokleslého akčního seriálu. Výsledkem těhle nezodpovědných experimentů totiž pravidelně bývá jediné: děti se nám akorát na dlouhou dobu podařilo pořádně zastrašit. A to je pravý opak toho, k čemu má správná stezka odvahy sloužit. Jejím smyslem je umožnit dětem zažít, že se strach dá překonat. Že opravdu má většinou velké oči. Že mu sílu a moc nad sebou vlastně dáváme především my sami. Právě tuhle zkušenost každý z nás velice potřebuje. Protože bez schopnosti účinně čelit strachu nemáme šanci obstát jako dospělí lidé. Tedy jako lidé, kteří neodmítají svou zodpovědnost, i když vědí o tom, jak málo toho mohou přímo ovlivnit. Jako lidé, kteří jsou oporou druhým, i když moc dobře vědí, kolik nejistot v sobě svět i náš život v něm nese. On ten náš život je vlastně takovou velkou stezkou odvahy. Vždyť také ten, na něhož se odvolávají všichni křesťané, nejčastěji svým přátelům domlouval: Nebojte se. Možná na to budete mít ve zbytku prázdnin čas a tak si to schválně sami ověřte, kolikrát se Ježíš z Nazaretu tak či onak lidi kolem sebe snaží obrazně řečeno postavit na nohy. Vzchopte se! Vzmužte se! Nebojte se! Nu upřímně řečeno, moc se mu to nedařilo. Přímo modelově je to vidět na scéně, kdy vyzve šéfa apoštolů Šimona Petra, aby tedy zkusil chodit po hladině jezera jako on, když se mu to tak líbí. Dva krůčky, malý závan větru, vzedmou se vlny a s odvahou je konec: Pomóc, topím se!. Tohle byly tedy začátky - a což teprve následující staletí. A nemyslím vůbec situace skutečně krajní, když křesťany házeli lvům nebo je pronásledovali a likvidovali moderněji, ale stejně brutálně. Tehdy naopak mnozí z nich skutečně osvědčili neuvěřitelné hrdinství. Jde mně o to, že už dlouho je dost rozšířená taková podoba křesťanství, která jako by místo původního Ježíšova Nebojte se! - slyšela : Bojte se! A raději víc, než míň. Bojte se sebe, druhých a vlastně i samotného Boha. Stačí málo, šlápnete vedle a už jste v hrozném průšvihu. Snad nejste úplně na věky zavržení, ale rozhodně moc k tomu nechybí. Jistě, trochu jsem to zkarikoval, ale skutečně ne mnoho. Není bohužel nikterak řídké, že křesťanství, které mělo být především dobrou zvěstí o neuvěřitelné solidaritě Boha s lidmi a dokonce každý člověkem, náboženství naděje a odvahy, je totálně zdeformováno na systém příkazů a zákazů, povinností a hrozeb. Hlavní otázka v takovém životě zní: Kam až můžu zajít, aby to ještě nebyl hřích?! Mravnost a zbožnost takového života se posuzuje hlavně podle centimetrů a minut. Režisérem takového života je ovšem nutně strach. Zkrátka úplný opak toho, co lidem Ježíš nabízí. Ještě, že v každé době žijí jeho spolupracovníci, skuteční křesťané, kteří nad strachem vítězí. Právě jednoho z nich, Josefa Zvěřinu, chci v závěru našeho dnešního setkání zvlášť připomenout. Strach a lež jsou nejmocnějšími spojenci diktatur říká tento nejspíš nejvýznamnější český katolický teolog nedávno skončeného století. Říká to v závěru knihy příznačně nazvané Žít jako znamení. Letos 18. srpna to bude 12 let, co se uzavřela jeho pozemská stezka odvahy a vítězně prošel do moře věčnosti. Přál bych sobě i vám, abychom aspoň občas dokázali tou svou stezkou odvahy jít k věčnosti se stejně chlapeckou přímočarostí, jako on. Edy 1

2 Na červnovém jednání ODV jsme se mimo jiné zabývali - stavem přípravy biblické soutěže Stezka písmáků: byl přidělen speciální grant ve výši maximálně Kč na mimořádnou akci v rámci dotací MŠMT pro Junáka - garanci za vlastní realizaci nese středisko Ječná (kde je členem Kamzík) a akci dále sponzoruje především nakladatelství Advent Orion (Církve adventistů sedmého dne); - odbor duchovní výchovy v červenci připraví soubor otázek pro první kolo Stezky písmáků, které proběhne písemně v září (viz další informace); - setkáním evropského regionu ICCS uskuteční se v první polovině července - Junáka bude zastupovat místostarosta Jiří Navrátil (podobně jako přede dvěma lety na světové konferenci ICCS v jihoafrickém Durbanu); - pojetím ekumenismu v našich poměrech obecně i v Junáku: Kamzík seznámil ostatní přítomné se zásadami, které považuje za možné východisko a požádal, aby ODV k této věci vypracoval systematičtější metodický materiál. Stezka Písmáků Pro tuto celostátní soutěž ve znalosti Bible, jež se bude konat opět ve dvou kolech jako vloni, proběhla distribuce letáků a také předání informací pro místní organizátory i příznivce této naší soutěže. L e t áček je umístěn rovněž na - Skautská křižovatka/duchovní. ŘEŠENÍ cvičných otázek z NDS 108 (pro ty, kdo v roce 2000 ještě nesoutěžili): Evangelia: a) + a) +c) + c); Skutky apoštolů: b) + b) + a); Přísloví: a) + a) +a). Ještě tři otázky z ročníku 2000: KAZATEL Na začátku knihy kazatel stojí psáno: Pokolení odchází, pokolení přichází, ale a) země stále trvá. b) slunce je někdy za mraky. c) lidé na svět znovu přichází. Když vyjmenovává Kazatel, co všechno má určenou chvíli, jmenuje také a) čas umírání. b) čas vaření. c) čas jídla. Závěrečná krásná slova Kazatelova zní: Pamatuj na Stvořitele svého, než a) se přetrhne nit života tvého krásného b) duch se vrátí do země c) se přetrhne stříbrný provaz Telefon redakce: 02/ Mail to: Organizátoři PŘIPOMÍNÁME: 1. Písemné přihlášky do soutěže se zasílají již nyní průběžně na adresu: Vladislav Jech, Zelenečská 34, Praha 9, nejpozději však počátkem září 2002 obratem obdrží vedoucí soutěžících dětí soutěžní archy obyčejnou (nebo elektronickou) poštou viz dále náležitosti přihlášky. 2. V prvním korespondenčním kole odešlou vedoucí soutěžících vyřešené soutěžní archy s razítkem odeslání nejpozději 10. října 2002 na výše uvedenou adresu. 3. Opravené soutěžní archy a pozvání na druhé kolo do Prahy obdrží vedoucí soutěžících do 1. listopadu 2002 obyčejnou (nebo elektronickou) poštou. 4. Jak jsme již uvedli, druhé kolo se koná dne v Praze vedoucí soutěžících, kteří se do druhého kola probojují, obdrží pozvánku s mapkou místa soutěže. 2

3 NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ Přihlášku vyplňujte, prosíme, v členění jak uvedeno dále, aby bylo možné všem přidělit čísla. Do soutěže přihlašuji/přihlašujeme tyto děti jako družstva: 1. družstvo:. Jméno, příjmení, věk 2. družstvo:. Jméno, příjmení, věk atd. Jako jednotlivce přihlašujeme: Jméno, příjmení, věk atd. Mimo pořadí přihlašujeme:. Jméno, příjmení, věk Datum: Soutěžící patří do oddílu/církve/klubu apod.: Podpis dohlížející osoby: Adresa dohlížející osoby: Telefon: Upozornění: a) ve věku do 9 let včetně mají družstva 2 4 členy b) ve věku od 10 do 12 let včetně mají družstva rovněž 2 4 členy c) ve věku od 13 do 16 let včetně mají družstva max. 2 členy. d) kdokoliv může soutěžit také mimo pořadí pak bude jeho práce bodována, avšak nezíská ani v 1. ani 2. kole pořadí. Soutěžit mohou také jen jednotlivci. V kterémkoliv družstvu může soutěžit i mladší člen než stanoví pravidla, avšak v družstvu s nižší věkovou hranicí nesmí být starší účastník! 2. Mistrovství České republiky ve znalosti Bible proběhlo dne 1. června 2002 Letošního 2. ročníku Mistrovství ve znalostech Bible se v Praze na Vinohradech (v budově ČCSH) zúčastnilo 55 soutěžících ČR ve věku 3 nad 16 let. O tom, že soutěže se může zúčastnit skutečně každý zájemce, svědčí i to, že nejstarší soutěžící bylo 92 let a nejmladšímu právě 16

4 roků. Celkem 14 týmů vytvořili členové 10 církví (CB, ŘKC, KS, JB, KSB, SCEAV, CSAD, ECM, AC, CČSH; mezi organizátory byli ještě 2 členové ČCE). Někteří soutěžící vytvořili samostatné týmy podle své denominace už před soutěží. Jiní se dali dohromady až na místě. Než soutěž začala, mohli se koncentrovat zde zobrazeným výhledem z balkonu budovy, který graficky zachytila místní výtvarnice ses. Olga Baumruchová, která také spolupracovala při dokumentování soutěže. Na mistrovství se mnozí připravovali téměř celý rok. Našli se však i takoví, kteří se o něm dověděli na poslední chvíli a zaujala je natolik, že neváhali přijet. Příkladem je Václav Vondrášek, který se o soutěži doslechl poslední noc před začátkem z rozhlasových zpráv. Soutěže se zúčastnila i předloňská vítězka v kategorii jednotlivců Romana Bilderová z Prachatic a loňský vítěz Zdeněk Hlávka ze Šlapanic. Tento rok si vítězství v kategorii jednotlivců odnesl z prvního písemného kola Petr Doušek, člen Církve bratrské v Brně (získal 84 bodů z 90 možných). Na druhém místě se umístil opět Zdeněk Hlávka z Římskokatolické církve ve Šlapanicích (se ziskem pouze o 1 bod nižším) a na třetím Petr Tichý z Křesťanského společenství v Děčíně (se ziskem 81 bodu). V kategorii celkem 5 družstev, která se kvalifikovala do závěrečného kola, zvítězilo se ziskem 57 bodů družstvo ve složení Zdeněk Hlávka, Romana Bilderová, Zdeněk Soviš a Mirka Boudníková. Na druhém místě skončilo družstvo ve složení Jaroslav Dědek, Michal Krchňák, Věra Bernardová a Josef Ponka (se ztrátou pouhého 1 bodu za 1. družstvem). Na třetím místě se umístilo družstvo, které tvořili Robert Ruchař, Aleš Líbal, Oldřich Stehlík a Ondřej Novotný (se ztrátou 2 bodů na 2. družstvo). Soutěž pozdravil svým písemným poselstvím Petr Pithart a osobně dva milovníci a propagátoři Bible ze zahraničí: Roberta Hromas z USA (ředitelka Světového výboru pro biblickou soutěž) a Egon Linderoth (za International Bible Society Severní Evropa). Milan Hlouch ( IBS CZ) a Vladislav Jech (Junák) SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Matthias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ, zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. (závěrečná část) Žít ve spiritualitě Po teorii je teď žádoucí praxe. Zakusit spiritualitu vyžaduje rámec slavnosti, většinou i liturgii. Chtěli bychom vám představit také několik možností a námětů pro oddílovky. Popusťte uzdu fantazii, rozviňte vlastní formy, aby vlčata a světlušky mohli získat spirituální zkušenosti a interpretovat svůj život. Slib Slib musí být pečlivě připraven. Vlčata a světlušky musí dostat příležitost rozmyslet si každý pro sebe, co by chtěl ostatním slíbit. To může být podle schopností zcela rozdílné. Je-1i obsah jasný, pak jde jen o jeho praktické využití. Všichni lidé mají rádi rituály, zvláště děti. Slib se výborně hodí k tomu, abychom si vymysleli a vyzkoušeli rituály nové. Znovu je zde žádoucí vaše fantazie: možná byste se mohli setkat v noci v lese, abyste složili slib, popřípadě sestavili velkou skládačku modliteb, která bude nakonec společně spálena /v Bibli je žalm 139, jenž srovnává modlitbu s kouřem, stoupajícím k nebi/. Tak je spálení dobrým znamením, že naše modlitby stoupají k Bohu. Je také hezké zakončit slib nějakou samostatně sestavenou modlitbou, přičemž to vše můžeme sestavit z toho, co si vlčata navzájem slíbila. Tábor Mít čas pro Boha na táboře? Existuje mnoho možností. Táborové bohoslužby, samostatně připraveně a provedené bohoslužby slova /k tomu mají v SRN množství dobré literatury - pozn. překl./ a slavnost eucharistie. Duchovní rádci vám budou při tom rádi nápomocni. Důležitě by bylo, aby duchovní rádce byl na táboře po celou dobu a nepřicházel jen na "hlavní spirituální atrakce". Jinou možností jsou ranní a večerní shromáždění, v nichž mají své místo modlitby a meditace. 4

5 Nebo využívejte modlitby u stolu - jejich předlohy a návrhy si připravte a vezměte s sebou. /Němečtí skauti DPSG mají k tomu tzv. "modlitební kostku" - pozn. překl./ Také můžete formulovat volně modlitby v situacích, kdy je všechno "na levačku" nebo naopak naprosto skvělé. I zde platí: pro duchovno nejsou kompetentní a zodpovědní jen duchovní rádci, ale všichni zúčastnění. Modlitby Náš tip: nejlépe bude vzít s sebou na tábor pár knih s modlitbami, vhodnými pro vlčata i světlušky, popř. je pak uložit v klubovně. Vlčata a světlušky však těší také, když si své modlitby píší sami. /Krátká/ modlitba poskytuje příležitost uvolnit se, pohroužit se do sebe, než se půjde dál. Může zachytit zážitky táborového dne: např. "výlet byl krásný", "Kája si zlomil ruku"... nebo popsat různé situace na oddílovkách. Bohoslužby K bohoslužbám už jsme něco poznamenali v části "Tábor". Během roku je mnoho příležitostí, jak slavit se střediskem nebo smečkou bohoslužbu. Svátek sv. Františka může být dobrou příležitostí, jak slavit pouze se smečkou. Také pro bohoslužby platí: využijte kompetence svých duchovních rádců. Jsou dobře vzděláni a podpoří vás ve všech přípravách. Při tvorbě bohoslužby byste měli dávat pozor na to, aby netrvaly dlouho /345 minut je maximum/, aby nebyly slovně náročné /stačí jeden příběh nebo jedno čtení z Písma/. Zpíváme-li mnoho písní, může to být část, které se všichni zúčastní. Můžeme si např. předávat rozsvícenou svíčku či napsat na složenou papírovou květinu své prosby - květina bude potom položena do misky s vodou a rozevře se. Důležité pravidlo: v bohoslužbě musí být pro všechny její účastníky, pro každého místo a měli by ji přepravovat všichni /i vlčata/. Reflexe Reflexe je spirituální jednání. Nabízí možnost popsat společné jednání a posoudit chování vlastní osoby. V reflexi přijímám zodpovědnost za sebe a za ostatní. Proto musí být také přitažlivě metodicky ztvárněna, nestačí hra na otázky a odpovědi. Možná bychom si mohli podávat krabici bonbonů nebo nějaké "žezlo" jako mikrofon. Ten, kdo má krabici nebo žezlo, může mluvit, ostatní naslouchají /a mezitím mohou mlsat bonbony/. Dětská bohoslužba - o spolurozhodování Dětská práva známe jako téma na družinovkách, na setkání s rodiči a při střediskovém shromáždění. /Poznámka: něm. skauti se otázkami jak co nejvíce přitáhnout děti ke spolurozhodování na skautském středisku intenzívně zabývají - překlad jejich metodického listu "Děti dokáží více" přinesl Skauting č. 9 a 10, roč. 39./ Proč tedy toto téma nezpracovat jednou v bohoslužbě? Základními texty z Bible pro bohoslužbu tohoto druhu mohou být: - Mat 11, /křičící děti - děti nejsou andělé/ "Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil - a říkají Je posedlý. Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." - Mat 19, 13-15, tzv. dětské evangelium /děti jsou lidé, kteří lehce pochopí víru, jim patří království nebeské /"Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patři království nebeské. Požehnal jim a šel dál." - Mat 18, 1-5 /" jestliže...nebudete jako děti" - sklonit se, přiblížit se k dítěti/ "V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: Kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal na dítě, postavil jej doprostřed a řekl: Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. " K tomu si můžeme rozvážit, jak se připraví bohoslužba s dětmi a jak se dotvoří. Zde bychom chtěli ukázat jen několik možností: - stanovit společné téma - ztvárnit evangelium jako divadelní výstup - přednést prosby, které děti sami zformulují - sestavit s dětmi program písní - při výběru modliteb brát v úvahu dětem přiměřený jazyk - požehnání dětí na konci bohoslužby /pozn. překl.: v SRN existuje příručka o bohoslužbách pro děti/ Přechod "ke skautům" Změny jsou v životě důležité a stále více lidí chce takové přechody oslavovat. Při přechodu "ke skautům" a přijetí do skautského oddílu si děti uvědomí: jsem starší, přiučím se tam něco. A proto by se měl tento přechod také odpovídajícím způsobem oslavit. Tento přechod by měl být spojen s bohoslužbou, možná by se mohlo přijetí "ke skautům" konat také v rámci bohoslužby ve slavnostní atmosféře. 5

6 Církevní rok Církevním rokem je liturgický cyklus od první adventní neděle až k sobotě před první adventní nedělí dalšího roku. Narození, život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista - toto téma je v průběhu církevního prohlubováno a rozšiřováno. Církevní rok může být brán jako dobrý základ pro plánování oddílovek na celý rok. To neznamená, že každý detail musí být brán v úvahu. Významné svátky zde však mají své pevně místo - i u světlušek a vlčat. Obsah těchto svátků či slavností je třeba zpracovat tvůrčím způsobem, a to je důležitá zkušenost v životě oddílu. To Bůh je zde vzat do hry tvůrčím způsobem. Ve způsobu a intenzitě oslav křesťanských svátků je zřetelné, zda a jakou roli hraje vira v Boha v mém životě. Jídlo Modlitba před jídlem má ve většině skautských středisek tradici. Bohužel se to chápe často jako obtížná povinnost. Modlitby u stolu by neměly být rozšířeny do dlouhých úvah, musíme v nich však respektovat několik pravidel: Začátek jídla a tím i modlitby může být teprve tehdy, když se všichni shromáždili u stolu. Tady musíme opozdilce někdy pobídnout důrazně ke spěchu. Hezké je, když se děti modlí samy, možná s pomocí "modlitební kostky" nebo /samostatné vytvořeného/ sešitu s modlitbami ke stolu nebo s písněmi ke stolu. Ranní i večerní shromáždění Někdy je to bolestné téma. Mnoho ranních shromáždění je už dosti ovlivněno všeobecně známými a "obehranými" hříčkami. Při ranním shromážděni bychom měli dát pozor na to, aby to bylo skutečně vykročení do dne, tedy aby mělo něco společného s tímto dnem. Je jedno, zda je na tento den plánován výlet nebo plánovaná olympiáda či něco jiného - to se má nějak v tom shromáždění odrazit. Aby shromáždění nebylo únavné, můžeme do něho vnést nějaké aktivní prvky, události můžeme rámovat ranní modlitbou či modlitbou u snídaně. Večerní shromáždění je příležitostí k zamyšlení. Denní zážitky by zde měly být přepracovány na zkušenost. Vše, co jsme slyšeli, viděli, společné zažili, má být zdůrazněno na pozadí naší víry. Často jsme se pokoušeli najít k uplynulému dni najít vhodnou pasáž z Bible a den s touto pasáží srovnat, zdůraznit a posoudit. Také můžeme v každém večerní shromáždění provést "bleskově dotazy" nebo reflexe, v nichž mohou děti vyslovit své pocity a poznámky ke dni. Závěr večerního shromáždění by měl být klidnější, je třeba se připravit na noc. V mnoha střediscích je zvykem zakončit každý večer rituálně stejnou písní. Dobrý nápad! Oddílová schůzka Může vám připadat divné, že bychom měli celou oddílovku věnovat tématu víry, aniž by to bylo nudné či náročné. Předložíme vám zde několik nápadů: Třeba jak by vypadala výzkumná výprava farním kostelem? /viz dříve "Boží prostory"/ - vedle prozkoumávání různých míst, kde se dá v kostele sedět, "vnitřního života" zpovědnice a odhalování záhad jednotlivých soch a obrazů světců a světic by bylo třeba možné domluvit s varhaníkem návštěvu u varhan s ukázkou hry na ně. S kostelníkem můžete uskutečnit návštěvu sakristie, při níž si členově oddílu prohlédnou různě nádoby a předměty - jako kalich, kadidelnice a roucha. Snad mezi průzkumníky budou i vlčata, která mohou ostatním vysvětlit, co všechno má na starosti ministrant. Mimoto je také možně vložit doprostřed oddílovky nějaké zajímavé téma náboženského života /např. otázku "Jak to vypadá v klášteře?" atd./. Na oddílové schůzce však mohou mít své místo i aktuální zkušenosti jako smrt, první přijímání, narození a křest. Není to vždycky jednoduché a při potížích nebo když chybní nápady, jak to téma co nejlépe zpracovat, se zeptejte duchovního rádce nebo hledejte literaturu - v dobrém knihkupectví i v knihovně. /Závěrečná/ slavnost Slavnosti patří k metodě projektu, zaměřeného na nalézání nápadů. Proč nenechat i zde působit spirituální prvek? Zvláště intenzívně prožívají vlčata a světlušky svůj přechod ke skautům a skautkám. Vedle skutečnosti, že někteří opouštějí smečku či roj, vidí, že jiní v nich zůstávají a poznávají jiné, nové členy. Tento přechod není lehký a má být řízen vůdci a vůdkyněmi. Vedle bohoslužby, včleněné do slavnosti nebo slavnost otvírající, kdy se hovoří o odchodu a rozloučení, je také možné vyprávět dětem o Ježíšově loučení s učedníky /viz Jan l3/ a pocity dětí srovnat s pocity těch učedníků /viz též Luk 24,13-35/. V takovéto době je také možné dát dětem pocítit, že je Bůh stále s nimi /srovnej Mat 28,16-20 nebo Mat 11, 28-30/ a že je i tehdy, když je jim do pláče, zcela blízko. 6

7 Ale také i po vydařeném provedení projektu je důležité poděkovat Bohu za minulé zážitky, za soudržnost oddílu a nové poznatky. I když se projekt úplně nezdaří, je přesto kvůli náladě důležité, konec akce oslavit a vylovit vůči Bohu, co se nepodařilo, proč jsme smutní a poprosit jej, abychom měli další týden zase chuť do zkoušení něčeho nového. Světci Světci jsou příkladem křesťanského života. Nejde přitom o nějakou ideologizaci. Víceméně bychom měli chápat světce jako orientační osobnosti pro náš další život. Postavili se ve svém životě otázkám i problémům své doby a měli sílu k často nekonvenčním cestám ve víře a ve vztahu k Bohu. V tomto smyslu se s námi setkávají svatí jako ti, kdo nám dodávají odvahy, kdo nám pomáhají jít vlastní cestou, i když člověk při tom zdánlivě plave proti proudu. Slavení jmenin, dnů svého patrona a slavnosti na počest svatých, to je v církevní historii velmi starý zvyk. Také u skautů je svátek sv. Jiří /23. duben/ důležitým a zcela výjimečným dnem. /Nápady k oslavám tohoto svátku vydali skauti DPSG v knize "Svatý Jiří - pracovní kniha" - některé části z ní byly přeloženy - např. v čl. "Já, rytíř Jiří" v čas. Skaut - Junák z dubna jen jako vyprávění o světci - pozn. překl./. Pro vlčata je určitě zajímavý svátek jejich patrona, svatého Františka /4. listopad/. Vedle zabývání se "Zpěvem ke slunci", vytvářením nových slok pro píseň "Laudato sii" /najdete ji ve Zpěvníku, který vydaly Skautské prameny - pozn. překl./ někdy můžeme zkusit pohlížet na svět očima sv. Františka a jeho svět vlčatům přibližovat písněmi, obrazy, tanci a různými přírodními materiály, které mohou sbírat /např. ořechy, kameny, samorosty, suché plody apod./. Právě tak je zajímavé malovat s vlčaty výjevy ze života svatých na folie nebo diapozitivy a pak je promítat. Také se dají sestavovat různé skládačky a koláže. To vše pak můžeme předvést středisku např. při bohoslužbách, při shromáždění střediska, při večeru pro rodiče atd. Na oddílových schůzkách však nemusíme mluvit pouze a známých světcích. Můžeme např. vytvářet koláže na téma, co je pro středisko "svaté" /např. o slavném skautovi, o rodině, významném vůdci atd./ - zajímavý by byl i videofilm na takové téma. Fantazii se zde nekladou žádné meze a když se vlčata a světlušky nadchnou pro nějakého světce, pak se otvírají objevitelské cesty a objevují se v nevyčerpatelné nápady. Tentokrát bych vás chtěla upozornit na knížky z naší domácí produkce. Jednu vydal Portál, ale autoři a tazatelé jsou skauti Roman Šantora a Jiří Zajíc. Je to kniha Erazim Kohák Poutník po hvězdách, která mapuje zajímavý život a názory našeho předního filosofa, křesťana a skauta, který žil řadu let v americkém exilu. Je to kniha velmi zajímavých rozhovorů na nejrůznější témata jako Odpovědný život, Náš společný domov, Po cestách pravdy, Vyspělost. Stojí 209,- Kč. Uvedla bych několik ukázek. Např. ze str.26 o demokracii Demokraté si potřebují uvědomit, že svévole jakékoliv moci nepodporuje svobodu, ani demokracii. To platí i o ekonomické moci. Svobodu, včetně svobody živnostníka a řemeslníka, je třeba chránit proti svévoli ekonomické moci stejně jako proti vládní moci. Totéž platí o sociální spravedlnosti a o udržitelnosti života na Zemi. Za naši velkou iluzi považuji představu, že stačí svévolnou státní moc převést do soukromých rukou a propukne blaho a demokracie. Sotva. Krupp, který financoval Hitlera, byl také soukromník. Podobně zprivatizovaný ČEZ nebo hnědouhelný průmysl se nechovají jinak, než se chovaly ještě jako státní. Privatizace nestačí. Svobodu a demokracii potřebujeme bránit nejen proti monopolu státní moci, nýbrž také proti svévoli ekonomické moci sociálním a ekologickým zákonodárstvím. Tak KNIHOVNIČKA A POHÁDKA 7 rozumím slovu sociální ve spojení sociální demokracie. Nebo na straně169 o tom být světovými a návratu do Evropy: To se nám přihodí, ať se nám to líbí nebo ne. Jenomže půjde o to, jaký obsah té své světovosti dáme. Vidím to na univerzitě. Když jsem přišel před deseti lety, byl jsem přesvědčen, že nejnaléhavějším úkolem pro naše studenty je naučit se německy a anglicky, protože tehdy opravdu byli zajatci češtiny. To už dnes problém není. Teď je problém, aby čeština zůstala jazykem vzdělání a ne, aby naši páni vědátoři psali své tlustospisy topornou angličtinou a jen na pivo chodili česky. Dnes, myslím, potřebuje univerzita především podporovat kvalitní českou vzdělanost. Druhou knížkou je výbor z textů Erazima Koháka, vydaný TDC v edici knihovniček Roverského kmene Letokruhy pod č. 3.Stojí 88,- Kč a jmenuje se Orbis bene vivendi. Jednotlivé kapitoly jsou nazvány Poutník, Filosof, Křesťan, Ekolog, Demokrat, Člověk, Skaut. V závěru je uveden soupis knih Erazima Koháka. Jednou z nich jsou Hesla mladých svišťů, s ni

8 miž jsme se seznámili již dříve. Uvedu dvě ukázky, ale raději vezměte knížku do ruky a přečtěte ji celou. Jedna ukázka je o svobodě a odpovědnosti se strany 125. Dovolte, abych to jen stručně rozvedl. Ve své svobodě byl člověk potenciálně vždy pro ostatní přírodu nebezpečný. Zdá se, že třeba mamuty vyhubili naši předkové nadměrným lovem. Lidská škodlivost však měla své meze v tom, že člověk byl živočich slabý, nepočetný a nenáročný. To v našem věku změnily tři exploze. Jedna je technologická exploze. Symbolizuje ji atomový výbuch nad Hirošimou. Lidé se naučili uvolňovat prakticky neomezené množství energie. Nejsou již slabí, jsou až závratně mocní, A na závěr Kohákova Pohádka o Marjánce. schopní nezvratně a nedomyšleně měnit svět kolem nás. Druhá je populační exploze. Lidé již nepředstavují ostrůvky humanity v nekonečné záplavě zeleně a modře. Zaplavili jsme svět, příroda dnes přežívá na prekérních ostrůvcích zeleně, které se stále zmenšují. Nehubíme již lovem, nýbrž vytlačováním ostatních z biotopů. A třetí, konzumní exploze. Již nekonzumujeme, abychom ukojili konečnou potřebu, nasytili se, zahřáli. Vyrábíme, abychom vytvářeli stále větší nadbytek a vymýšlíme si umělé»potřeby«, abychom zkonzumovali svou výrobu. Protože nemáme ideály, chceme mít alespoň stále víc. Jenže nekonečné stupňování nároků v konečném světě vede ke katastrofě stejně, jako nekonečné nahřívání plynu v uzavřené retortě. Bylo, nebylo, bylo jednou jedno městečko, vlastně jen hrstka domků a chaloupek rozhozených okolo kostela, jakých je tolik ve vlastech českých. Jak už to bývá, žili tu lidé nad jiné učenliví. Od krejčího se učili, jak na sebe šít boudy. Od ševce se učili dělat podrážky a podrazy a od hrobaře, jak jinému jámu kopat. Chodili do práce a do hospody a v neděli ještě do kostela, kde nad nimi pan farář kýval hlavou a varoval, že když se nepolepší, sám Pán Bůh sešle svého posla a jak se patří je potrestá. Jenže snazší je velbloudu projít uchem jehly než bohatému neošidit děvečku husopasku o dva krejcary na mzdě. Ostatně, co pan farář neví, to se Pán Bůh přece nedoví. Tak se ujišťovali navzájem a všechno šlo po starém. Jen svědomí měli každou neděli těžší. Tak je ani nepřekvapilo, když jednoho dne se z dálky ozvalo dunění, země se zachvěla a na stráni za městečkem se objevil hrozitánský obr s velkýma očima. Sousedé se rozběhli za panem farářem, že přichází ten posel boží, že Pán Bůh poslal na město hrozitánského obra, a ať se pan farář honem za ně modlí nebo něco. Vůbec faráři nevěřili, že ten obr není žádný posel boží a že modlit by se měli začít sami. Raději zalezli do sklepů k bramborám a strašili se navzájem, že obr je roztrhne jako slanečka, spolkne jako malinu a zašlápne jako červa. Inu, měli špatné svědomí. Jen husopaska Marjánka špatné svědomí neměla. Marjánka byla sirotek, dívenka jako poupátko, pilná a veselá. Bydlela v pastoušce za řekou, tam přes lávku a proti proudu ke splavu, kam se děti chodí koupat. Tam to je. Marjánka pásla sedlákům husy, vila věnečky z pampelišek a pěkně si zpívala. Kdepak do kostela! Ne, že by nechtěla, jenže když jsou všichni v kostele, pak je zvlášť třeba, aby se někdo postaral o drůbež a o dobytek, a od toho tu byla Marjánka. Však na ni sedláci spoléhali a jak se patří ji za to ošidili! Protože se Marjánka nedostala do kostela, nevěděla, že by se měla božího posla bát, a protože sama nikomu neubližovala, ani ji nenapadlo, že by ten hrozitánský obr s velkýma očima chtěl někomu ublížit. Zatímco se všichni schovali, Marjánka vyšla obrovi vstříc. A tu se stala divná věc. Jak se Marjánka k obrovi přibližovala, obr se každým krokem stal menší a menší, až nebyl o nic větší než Marjánka. Když pak k němu vztáhla ruce, stal se z něho drobounký pidimužík. Marjánka ho vzala do dlaní a zeptala se: Mužíčku, jakpak se jmenuješ? Mužíček se začervenal, 8

9 zakoktal a povídal, Nevím, už jsem zapomněl. Marjánka se usmála a ptala se ho: A jak jsi se jmenoval, když jsem tě z dálky viděla jako hrozitánského obra s velkýma očima? Mužíček se znovu začervenal a řekl tenounkým hláskem: To jsem se jmenoval STRACH. Tu ho Marjánka políbila na čelíčko - a mužíček zmizel. Až vás zas bude někdo strašit hrozitánským obrem s velkýma očima, nezalézejte do sklepa. Vyjděte mu vstříc jako Marjánka a až z něho bude pidimužík, polibte ho na čelíčko. Protože nejen strach, ale také špatné svědomí mají velké oči, a bez obou se lépe žije. H.B. Ničím se Noc nemůže být neznepokojuj, nikdy tak tmavá, ničím se aby někde nezářila nermuť, malá hvězdička. všechno pomíjí, Poušť nemůže být tak bezútěšná, Bůh aby se v ní nenašla malá oáza. se ale nemění. Vždycky je někde k nalezení Máš-li v srdci Boha, malá radost. nic ti nechybí, Jsou květiny, které kvetou jeho láska stačí. i v zimě. (Terezie z Avily) (Phil Bosmans) OPTIMISMUS Je chytřejší být pesimistou: zapomene se na zklamání a člověk se před druhými neblamuje. Proto je mezi chytráky optimismus mlčky zakázán. Optimismus není v podstatě názor na přítomnou situaci, nýbrž životní síla, síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla snášet zvraty, síla, která nikdy nepřenechá budoucnost protivníkovi, ale vyhrazuje si ji pro sebe. Existuje jistě také hloupý, zbabělý optimismus, který by se měl zakázat. Ale optimismem jako zaměřením k budoucnosti nemá nikdo pohrdat, i kdyby se stokrát mýlil; je zdravím života, které nemocný nesmí nakazit. Doufat v lepší pozemskou budoucnost a připravovat se na ni považují někteří lidé za něco nevážného, někteří křesťané za něco bezbožného. Věří, že smysl současného dění je v chaosu, v rozpadu řádu, v katastrofě, a stahují se do rezignace nebo zbožného ústraní, místo aby nesli odpovědnost za další život, za budoucí dílo, za přicházející pokolení. Je možné, že již zítra nastane soudný den; pak se rádi vzdáme práce pro lepší budoucnost, ale dříve nikoli. Dietrich Bonhoeffer, Na cestě k svobodě (Vyšehrad 1990) Dvě krátké úvahy nad biblickými texty pro rádce a rádkyně (k využití na schůzkách, táborech apod.) Text: Bůh řekl Noemu a jeho synům: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem (1. Mojž 9, 8-9) Úvaha: 1. Tento příběh si lidé vyprávějí již přinejmenším 5 tisíc let! Není to ale taková pohádka jako jsou třeba pohádky z prastaré Číny? Je to opravdu prastaré vyprávění, ale od pohádky se liší tím, že nemá obyčejný dobrý konec život lidí na Zemi přece není bez problémů A kromě toho: k lidem, zachráněným po potopě, hovoří v tomto příběhu samotný Stvořitel světa! 2. Když v pohádce hovoří nějaký dobrý duch, tak dost často a rychle sám jedná - zasáhne proti zlu. Podle Bible byla potopa také zásah proti zlu ale pozor: proti zlu lidí, na které málem doplatili všichni tvorové (přečtěme si celý příběh)! Stvořitel světa, který proto, že vše napřed vytvořil a měl tedy právo zasáhnout, nakonec potopu zastavil a s lidmi i tvory uzavřel novou smlouvu, jejímž symbolem je duha na nebi. Dal všem novou příležitost, novou šanci 9

10 3. Síla vody dodnes děsí a ničí přírodu i lidi. Ale potopa celého světa už nepřichází protože Stvořitel tohoto světa měl a má dodnes nad stvořeným světem moc a dodržuje svoji smlouvu: všechny lidi a tvory úplně nezahubil. Poučení: Okolo sebe vidíme v přírodě i mezi lidmi podivné věci a někdy se děsíme, že už snad bude konec světa. Ale ze slov knihy knih Bible můžeme slyšet, že Ten, kdo všemu dal život, nechce, aby svět zahynul, ale aby byl zachráněn. Můžeme s pohnutím číst nebo poslouchat pohádky, ale nezapomínejme také číst a radovat se z té dobré zprávy o záchraně, která je zajištěná věčnou smlouvou. To se nám pak radostněji žije, pomáhá lidem blízkým i vzdáleným, pečuje o domácí zvířátka i přírodu! Text: Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. (2. Mojž 20, 12) Úvaha: 1. Někoho ctít nám dnes po více než 3 tisíciletích od vydání Božího desatera nezní dost srozumitelně je to podle skautského zákona zdvořilost a poslušnost rodičů, představených a vůdců? Nebo to znamená ještě něco navíc? Vojáci salutují vyšší hodnosti, i my skauti zdravíme státní vlajku a hymnu 2. Třeba světlušky, které přečetly Karafiátovy Broučky pečlivě, vědí víc: že Brouček mamince dával hubičku a líbal ruku tatínkovi anebo kmotříčkovi a také moudré Janince. A že ho kmotříček nabádal, když ho ženili: A ty, Broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. 3. Takže se zřejmě jedná o úctu, spojenou se způsobem života, který se řídí podle Božích zákonů. Jenže v našem citátu je úcta spojená s dlouhým životem co tohle znamená? Není to, jako když někdo řekne: rodiče ti dali život, buď jim za to vděčný a do konce jejich života o ně pečuj?a tvoje děti ti to zase oplatí a tak to bude napořád. Jistě je to takhle a ještě něco navíc Poučení: Být vděčný rodičům, vážit si jich a také jim to dát patřičně najevo jistě patří k dobrým mravům. Podle Bible je však tak důležité vědět, že to přímo souvisí s tím, jak dlouho člověk žije na zemi, kterou bez svého přičinění dostali už praprarodiče jeho praprarodičů; protože život na Zemi není hlavně zásluhou naší péče o naše životní prostředí, ale především je to dar od Stvořitele. Úcta, kterou projevujeme rodičům, je také projevem a vyznáním úcty ke zdroji všeho života k Bohu. Není teprve takhle péče o život ve správných kolejích? Pokoušíme se o to pořádně a vytrvale? Volné vstupy v Praze Naše oddíly nejezdí o prázdninách jen na tábory, ale i na výpravy. Je dobré vědět, že kromě pražského Hradu, kde se málem platí i pohled zdálky, je řada dalších možností volného vstupu do stálých expozic v hlavním městě ČR: - Národní galerie první středu v měsíci - Národního muzea první pondělí v měsíci - Umělecko-průmyslového muzea první pátek v měsíci - Technického muzea první pátek v měsíci - Náprstkova muzea první pátek v měsíci Jistě nemusíme našim vůdcům a vůdkyním radit, že si vždy ještě ověří jak tyto obecné informace, tak příležitostné výstavy. - red - Převzato ze slovenského časopisu Médium /zkráceno/ Pri príprave programu mám zásadu, ktorú som si dávnejšie vytýčil a znie veľmi jednoducho: čo akcia, to aspoň jedna nová hra. Je to náročné predsavzatie, no sami uvidíte, že ak chcete robiť zaujímavý program, nič iné vám ani nezostáva. Pri 10 príprave programu je dôležité predstaviť čosi nové, doposiaľ nepoznané. Ak nie je možnosť vytvoriť celkom novú hru alebo aktivitu, ešte vždy sa dá niektorá zo starých, osvedčených adaptovať. Ako teda hru vytvoriť? V prvom rade je dôležité veľmi jasne si uvedomiť parametre, ktoré by mala nová hra spĺňať. Treba ju zasadiť do reálií oddielu, prostredia, času a výchovného pôsobenia. Aby sa to všetko robilo jednoduchšie, hneď na začiatku je dôležité ujasniť si odpovede na niekoľko otázok:

11 1. Pre koho je hra určená? (družina, oddiel, zbor...) 2. Počet hráčov? 3. Počet organizátorov? 4. Prostredie? (les, lúka, potok, sídlisko, cesta, deň, noc) 5. Ako dlho by sa mala hra pripravovať a hrať? 6. Čo tým chcem deti naučiť, čo touto hrou získajú? Aký je výchovný zámer? Keď sa objaví nápad, treba z neho vykresať hru, vymyslieť spôsob, ako nápad prevedieme, akú bude mať podobu. Pri tomto sa držíme tzv. stavebných kociek, čiže základných vecí, ktoré robia hru hrou. Sú to rôzne fyzické a iné činnosti, ktoré sa stále opakujú, ale dajú sa veľmi dobre kombinovať. Práve ich rôzne kombinácie odlišujú hry medzi sebou. Tu je krátky zoznam niekoľkých akcií, ktoré sa často opakujú v hrách: šplhanie bránenie behanie útočenie chôdza orientácia hádzanie spoznávanie písanie počúvanie plávanie stopovanie skákanie pátranie pamätanie hmatanie zdvíhanie schovávanie rovnováha preťahovanie Čiže teraz už možno pomaly skladať' rovnicu rodiacej sa hry: Napr. automobil (technická inšpirácia) + behanie + počúvanie... Konkretizuje sa predstava o družinovej súťaži, v ktorej každá družina simuluje automobil, čiže štyria hráči sú kolesá a nesú piateho hráča, ktorý je šofér, musia prebehnúť určitú trať a aby to nebolo jednoduché, majú zaviazané oči a musia príkazy len počúvať. Keď teda k zaujímavému nápadu pridáme dobrú kombináciu zaujímavých aktivít, máme veľmi dobrý základ pre hru. Teraz už len zostáva určiť pravidlá, ktoré budú hru usmerňovať. Všetky pravidlá by mali spĺňať tieto kritériá: jednoznačné jednoduché ľahko zapamätateľné bezpečné vyvážené Keď teda existuje kostra hry a pravidlá, treba ešte k hre vymyslieť zaujímavé libreto, čiže legendu, ktorá sa k hre viaže, a tak hru "ošatiť". Libreto je príbeh, ktorého pokračovaním je hra a každej, aj trochu slabšej hre, dodá celkom iný rozmer. Je rozdiel len tak hrať naháňačku v lese a lietať v medzigalaktickom priestore. Preto by mala každá hra mať svoj príbeh alebo legendu, ktorá rozšíri jej obzory. Na záver niekoľko kontrolných otázok, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti Môže sa pri hre niekto vážne zraniť? Ako? Čo som urobil, aby som predišiel zraneniam? Ako budem riešiť prípadné zranenie? Aký je terén, v ktorom hráme? Sú súboje pri hre bezpečné? Na záver si ešte polož jednu závažnú otázku: Aký je zámer tejto hry? K čomu hráčov vychová? Aký z nej budú mat zážitok?...lebo skauting je práve výchova prostredníctvom zážitku. O výchovu nám ide. Veľa šťastia! PiTT PLANETKA SVOJSÍK Sluneční soustavu netvoří jen planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto, které znáte ze školy. Všeobecně je známo, že většina těchto planet má své měsíce. Ale ani to zdaleka není vše, co se hemží kolem nás. Pomineme komety a zaměříme se na prostor mezi Marsem a Jupiterem, kde je pásmo tisíců malých planet - asteroidů. Do této oblasti zaměřují své dalekohledy hvězdáři a objevují další a další planetky různých velikostí. Jednomu z nich, dr. Petru Pravcovi, se podařilo 30. července 1995 na Ondřejovské hvězdárně objevit planetku, která dostala identifikační číslo Nám, laikům, kteří umíme za jasné noci pozdvihnout hlavu a zadumat se nad nekonečností vesmíru a nechat se unášet nádherou hvězdného nebe, technické parametry moc neřeknou, ale pro ty, kteří nejsou v astronomii nováčci, nabízíme několik parametrů této planetky: velká poloosa a = 2,86 AU (hlavní pás planetek) excentricita e = 0,07 11

12 sklon k rovině ekliptiky i = 2,50 perioda oběhu P = 4,84 roku velikost asi 3 km (pro porovnání náš Měsíc má průměr km, ale jeden z mnoha měsíců Jupiteru - Leda - jen 10 km). Po objevu planetky může objevitel požádat Mezinárodní astronomickou unii o pojmenování svého objevu. A tak planetka dostala 15. ledna 2001 jméno SVOJSÍK. Křestní list - neboli Osvědčení o pojmenování planetky vydala Česká astronomická společnost 21. července 2001 a podepsal jej známý astronom dr. Jiří Grygar - skautským jménem Dřímal. Planeta Svojsík však není jedinou skautskou planetkou. V prosinci 1996 byla objevena planetka, která dostala číslo 9102 a později jméno FOGLAR. Je to šťastná náhoda, že k slavnostnímu předání listin o planetce došlo dne v galerii Tvrdohlavých (palác Lucerna) v Praze - v době, kdy vrcholí rok 90. výročí českého skautingu. Kamzík a Windy / viz též Junák hlásí - příloha časopisu Skauting 9/ XIII. MEMORIÁL RNDr. RUDOLFA PLAJNERA TESÁK - Sv.HOSTÝN 18. května 2002 Při příležitosti devadesátého výročí založení JUNÁKA-Svazu skautů a skautek ČR se uskutečnil dne 18. května 2002 XIII. ročník vzpomínkového setkání skautů ČR a Slovenska na tradiční trase Tesák - Sv. Hostýn k uctění nehynoucí památky našeho skautského TÁTY Plajnera... Na rozdíl od předchozích dvanácti ročníků memoriálu - ponechali organizátoři akce na vůli účastníků absolvovat tradiční trasu z Tesáku na Sv. Hostýn bez zahajovacích oficiálních ceremonialit. Od startovací čáry na Tesáku se vydalo přes 250 skautů všech věkových kategorií, spolu s jejich věrnými příznivci z řad turistické organizace ČR, aby se v dopoledních hodinách nejprve zúčastnili koncelebrované bohoslužby v hostýnské bazilice minor, sloužené na počest skautů ČR (všech generací - žijících i zesnulých). Po mši svaté následoval za ideálního počasí ve hodin sraz u pamětní desky TÁTY Plajnera (před rokem odhalené v zdejší lokalitě - pod rozhlednou a větrnou elektrárnou). Organizační tým této tradiční vzpomínkové akce - pod vedením br. Stanislava Š t ě p á n a --- (skautského činovníka ze střediska Holešov, který de facto převzal po již legendárním br. RNDr. Antonínu Vémolovi - BARONOVI žezlo šéfa memoriálu a inicioval zbudování pamětní desky bratru dr.r.p.) - pronesl úvodem stručný historiografický nástin československého - a tč. českého skautského hnutí, v němž vyzvedl význam TÁTOVY osobnosti nejen v podhostýnském regionu a v hanáckém Prostějově, ale (po úmrtí ABS) i ve funkci náčelníka JUNÁKA na území Československa. Poděkoval všem skautským sestrám a bratřím, kteří finančně, či jakkoliv jinak přispěli k zbudování pamětní desky. Závěrem citoval slova člena náčelnictva Českého JUNÁKA - br. Přemka Muchy (z let ):...v čele junácké organizace v ČSR stáli dva skuteční náčelníci - bratři Svojsík a Plajner... Několika větami se o životě a díle TÁTOVĚ zmínila zástupkyně ORJ Kroměříž a pozdravné poselství účastníkům této akce tlumočil za Svaz skautů a skautek ČR (za Hanáckou družinu Svojsíkova oddílu a Středomoravskou družinu Skautského oddílu Velena Fanderlika) br. František Cigánek - ALBI z Přerova. XIII. memoriál RNDr. Rudy Plajnera byl zahájen jedním roverem slavnostní intrádou na trubku a ukončen společným zazpíváním dvou slok Junácké hymny. Bratr St. Štěpán posléze pozval přítomné na příští - XIV. ročník memoriálu - který se uskuteční dne 24. května 2003 v intencích letošního programu. Frant. Cigánek - ALBI 12

13 Dny vděčnosti za stvoření Od jubilejního roku 2000 se členové Ekologické sekce České křesťanské akademie snaží povzbudit křesťany aktivní v různých církvích a ostatní lidi dobré vůle v naší vlasti k postupnému vytváření nové tradice. Považujeme za prospěšné soustředit zvláštní pozornost na lidskou vděčnost a zodpovědnost za všechno stvoření do zvláštní společné kampaně. Pravoslavní takové Dny vděčnosti za stvoření slaví začátkem září, v protestantských církvích se v září či říjnu slavívá Den díkůvzdání (za úrodu) a pro katolíky je postavou inspirující k lásce ke stvoření a péči o ně sv. František z Assisi, jehož svátek slaví 4.října. Tuto podzimní dobu jako zvláštní období probouzení křesťanského ekologického vědomí vyhlásila i Evropská křesťanská ekologická síť. Z iniciativy Ekologické sekce České křesťanské akademie v minulých dvou letech v září a říjnu proběhly "Dny vděčnosti za stvoření" ve sborech a farnostech různých církví, v různých křesťanských skupinách a centrech, ve skautských organizacích, ve školách apod. Jejich náplní byly různé přednášky, semináře, diskuse, víkendová setkání, tematicky zaměřené bohoslužby, osvětové kampaně či vhodné akce v terénu. Členové Ekologické sekce České křesťanské akademie doporučují v této praxi pokračovat a rozšiřovat ji a v rámci svých možností nabízejí svou účast na přednáškách, panelových diskusích a jiných programech. Pro kontakty byla zřízena zvláštní ová adresa: Ze ekologickou sekci České křesťanské akademie: Petr Krampl, František Převrátil, Jiří Nečas Od: Předmět: Bůh na mobilu Datum: 17. května :00 Bible SMS - nová služba na českém internetu Po zkušebním období, ve kterém jsme vychytávali technické a jiné nedostatky, jsme dnes spustili novou službu na českém internetu: "Bible SMS". Jde o každodenní zasílání krátkého biblického citátu na mobilní telefon. Text se vejde do jedné krátké textové zprávy (SMS) a je vybírán z biblických čtení na příslušný den. Přihlásit se k odběru můžete na jednoduše zapamatovatelné adrese: Převzato ze Zpravodaje pro skauty a skautky Brněnské diecéze ŘKC: Očima skauta: Zápis do registru dárců kostní dřeně Jednou se mi ve studentském časopise dostal do ruky článek o tom, jak probíhá darování krve. Protože jsem se k tomu nikdy nedostal, s chutí jsem si jej přečetl a snad mě i trochu motivoval. Po čase se v televizi a časopisech začaly objevovat spoty, které propagovali registr dárců kostní dřeně. Nicméně mě to nějak osobně neoslovilo. Snad to bylo proto, že se tyto spoty objevovaly mezi reklamami na prací prášky. Pak jsem ale narazil na netu (k němuž mám bližší vztah než k televizi - neboť jak říká jeden kamarád: "v televizi píšou blbosti") na stránku Nadace pro dárcovství kostní dřeně která mě velice oslovila. Tak jsem se rozhodnul, že jo. Bylo to snadnější, než jsem si myslel. V pátek jsem z budky zavolal na číslo, které bylo uvedeno u Brněnského centra a vzala to příjemná paní, se kterou jsem se domluvil na další čtvrtek na odběr. (V podstatě by mohl přijít člověk i jen tak, ale je lepší zavolat). 13

14 Tak jsem si ráno odřekl snídani a vesele (opravdu vesele, neboť jsem měl -až na dvě písemky, které jsem psal druhý den - moc hezký pocit, že jsem se rozhodnul k něčemu dobrému) jsem se vypravil na sedm k odběrům. V ordinaci šlo všechno velmi rychle a než bys škopek vypařil byl jsem na řadě. Sestřička (nebo doktorka, to dodnes nevím) se mě zeptala na moji krevní skupinu (tu jsem však nevěděl, takže ji při testech určí sami), a zda vím všechno důležité, jako například to, že je velmi malá pravděpodobnost, že by mne mohli pozvat ke skutečnému dárcovství, že si všechno můžu rozmyslet teď i potom, že se nikdy nebudu moci setkat s případným "obdarovaným", atd. To poslední je docela zajímavý a dlouho jsem nad tím přemýšlel. Myslím, že ten "obdarovaný" by se rád setkal s dárcem, ale prý s tím nemají dobré zkušenosti. Je pravda, že obecně mají transplantace kostní dřeně relativně vysokou úspěšnost, ale věřím, že vědí, proč vše raději drží v anonymitě. Snad kvůli vydírání? Kdo ví. Vraťme se však do ordinace. Ukázal jsem občanku a vyplnil jsem jednostránkový formulář s klasickými otázkami - bydliště, nemoci atd. Dárce by měl být starší, než osmnáct let. Pokud umíte psát, tak to není žádný problém, pokud ne, pomůže vám sestřička. Důležité je, aby na dárce měli spojení, neboť někdy je prý čas velmi důležitý. Pak mi sestřička velice jemně odebrala trochu krve. No a to bylo všechno. Ještě jsem se dozvěděl, že jsem se klidně mohl nasnídat, protože to tyto odběry neovlivní. Po vyhodnocení výsledků si údaje o typu vašich tkání uloží do počítače. Když by byl pro někoho vhodný právě tento typ, tak se s vámi spojí. Znovu by jste se mohli rozhodnout, zda chcete dřeň darovat či nikoli. Vlastní darování má dvě formy. Při té první se jedná o operaci, při které vám speciální injekcí odsají část dřeně z pánevní kosti. Toto množství je však tak nepatrné, že to pro zdravý organismus není v žádném případě škodlivé, nebo nebezpečné. Jediné co může organizmu vadit je klasická narkóza při operaci. Jedná se o běžnou věc, takže nebezpečí problémů minimální. Druhá možnost je následující. Nejedná se vůbec o operaci, pouze se váš krevní oběh napíchne na přístroj, který filtruje nepatrné částečky krvinkotvorných tkání z krve. Aby jich tam bylo trochu víc, tak se před tím podávají látky, které je laicky řečeno "rozvíří". Obecně je stanovena doba jeden rok, po kterou dárce nesmí znovu darovat, poté je znovu dotázán, zda chce být dále v registru. Zajímavé je, že se dárce může sám rozhodnout, kterou verzi si vybere. Lékaři však většinou jednu z nich doporučí. Myslím, že je se jedná o prospěšnou věc a jsem rád, že jsem se k ní dostal. Potěšilo mne, jak málo administrativních záležitostí s ní je spojeno. Jistě jsem zde neuvedl všechny informace, které by vás mohly zajímat. Spousta přesných údajů je k dispozici na webové stránce Když by vás něco zajímalo z osobního pohledu, můžete mi třeba napsat mail (viz. níže). Mějte se! (Autor článku si nepřeje být zveřejněn, můžete mu však napsat prostřednictvím naší adresy do předmětu napište kostní dřeň a zprávu předáme) V Brně je od přemístěno dárcovské centrum: Fakultní nemocnice Brno Bohunice Transfúzní oddělení FN Brno HLA laboratoř Jihlavská Brno tel. 05/ , 05/ Občas se stane, že se někdo zeptá, kdo jsou to oldskauti a oldskautky a čím se zabývají. Jindy slyšíme: už je tak starý, že nemůže s dětmi nejen ani na tábor, ale už ani na výpravu snad někam do muzea nebo: naše skautská teta jen vaří Co však radí zakladatel B.P.? V jeho knize Scouting for Boys (dle vydání Světového bratrství z roku 1946, strana 241, kapitola č. 21) se dočteme: «Lord Kitchener řekl britským skautům: Existuje jedna zásada, kterou bych vám všem rád vštípil JEDNOU SKAUTEM, NAVŽDY SKAUTEM. Tím je míněno, že až vyrosteš, musíš stále uskutečňovat to, co jsi se naučil jako 14

15 skaut a zvláště v tom, že budeš jednat poctivě a zůstaneš hoden důvěry.» Tato slova by mohla být základem k vážnému zamyšlení třeba pro skautky či skauty před slibem, nebo při samotce v rámci plnění Tří orlích per Zkusme jeden takový způsob přemýšlení Řekneme si: jednat poctivě to je jasná věc! Ale nepleteme si to se zásadou jednat čestně? Přece říkáme: Slibuji na svou čest Kdo je to vlastně čestný člověk? Slovník by nám napověděl, že je to ten, kdo jedná v souladu se svým přesvědčením. Ovšem - to pak ale někdy nemusí být náš člověk dokonce to může být náš protivník nebo někdo, kdo nechodí s námi! Asi proto tolik záleželo Baden Powelovi a všem jeho opravdovým pokračovatelům na tom, aby skauti a skautky jednali poctivě a zůstali hodni důvěry. Jen zřídka kdy máme takhle vedle sebe tyto dvě zásady: jednat poctivě a zůstat hodni důvěry! Většinou se jaksi zarazíme, zůstaneme stát u problému poctivosti. Tož: copak asi dnes znamená ten zastaralý pojem být hoden důvěry? Doplňme si ještě: být hoden důvěry jako skaut, skautka, oldskautka, oldskaut prostě až do konce svého života? Především se asi shodneme na tom, že když nám někdo důvěřuje, je to jen začátek. Důvěřují nám rodiče i děti ale na tábor nám své děti svěří jejich rodiče jen tehdy, když se přesvědčí, že jsme je nezklamali. Většinou si udělají rodiče jen obrázek podle vyprávění svých dětí. Ale naštěstí jsou tu pořád ještě rodiče, kteří se s vůdci a vůdkyněmi opravdu setkávají, pomáhají se zřizováním tábora, s vedením střediska Záleží v takových věcech na věku? Jistě ne záleží na tom, jaké máme vztahy mezi sebou. Přece však nás tato zásada i životní zaměření, které bychom mohli trochu upravit třeba takhle: budeš-li jednat poctivě, budeš hoden důvěry dovede ještě o kus dál. To nám může připomenout ještě jedno skautské pravidlo: povinnost k sobě. Proč? Protože ten, kdo tuto povinnost pracovat na sobě necítí, kdo se vlastně nemá opravdově rád, ten se dříve nebo později setká u svého okolí s problémem, že ztrácí důvěryhodnost. Začíná to polehoučku ztrátou autority v oddíle a může to skončit znechucením a odchodem z Junáka! COŽ SI VŠAK PŘECE NIKDO NEPŘEJE takže stačí občas pomyslet na slova: Existuje jedna zásada, kterou bych vám všem rád vštípil JEDNOU SKAUTEM, NAVŽDY SKAU TEM. Tím je míněno, že až vyrosteš, musíš stále uskutečňovat to, co jsi se naučil jako skaut/skautka (Nad slovy B.P. přemítal: Kamzík) Neslyšící Potkani (zpráva Jana Fikejse-Robina) Také jste četli článek o oddíle neslyšících skautů, který otiskla rovněž Dobrá stopa? Já tedy ano a článek mne velmi zaujal a to asi právě proto, že se o problematiku neslyšících už nějakou dobu zajímám, a tak jsem se rozhodl oddíl navštívit. Napsal jsem proto autorce článku na její ovou adresu, která byla jako jediný kontakt uvedena pod článkem. Žádné odpovědi se mi ale, ať už z jakéhokoli důvodu, nedostalo. Později jsem se shodou okolností seznámil s vedoucím zmíněného oddílu a návštěvě tedy už nic nebránilo. Od doby, kdy jsem se o oddíle z článku dozvěděl do mé první návštěvy samozřejmě uplynul nějaký čas, a tak jsem přemýšlel jak to u neslyšících skautů asi chodí. Při mé návštěvě se ale ukázalo, že realita je trochu jiná. Klubovnu mají Potkani nedaleko stanice metra B Hloubětín v samostatné budově na okraji nepoužívaného fotbalového hřiště. Ve stejném objektu má také klubovnu chlapecký oddíl stejného střediska. Ten jim totiž poskytl azyl ve své klubovně, ale v současnosti mají neslyšící už svou vlastní klubovnu na půdě. Pravda, nevypadá to tam ještě příliš jako v klubovně o patro níže, ale všechno chce svůj čas. 15

16 A proč Potkani? Jméno svému oddílu vybrali sami děti. V tom měli totiž zcela jasno. Budou se jmenovat po domácích mazlíčcích některých z nich. Do oddílu chodí v současnosti asi dvanáct dětí. Jejich sluchová ztráta je různá a jsou mezi nimi i slyšící sourozenci a kamarádi neslyšících dětí. Na vedení oddílu se podílí pět vedoucích, z nichž jsou tři slyšící a dva neslyšící. Program je vytvářen speciálně pro neslyšící a podílejí se na něm i samotné děti. Slyšící se zde přizpůsobují neslyšícím a nikoli naopak. Vysvětlování her probíhá výhradně ve znakovém jazyce a pokud je třeba i v mluvené češtině. Mezi dětmi jsou totiž i neslyšící vychovávané orální metodou a tak neznají všechny znaky, které používají ti, pro něž je znakový jazyk mateřským jazykem. A jak vypadá taková normální družinovka? Už při zahájení si každý všimne jednoho rozdílu. Většina z nás je asi zvyklá zahajovat družinovku halasným pokřikem. U Potkanů je tomu jinak. Všichni utvoří kruh a každý se chytne pravou rukou palce souseda (vypadá to jako hra meleme, meleme kávu ale v kruhu) a na tři se za zvolání AHOJ kruh roztrhne. Stejně vypadá i zakončení. Programové schéma je běžné. Hry venku nebo v klubovně (jsou samozřejmě omezeny jen na ty, při nichž není sluch rozhodující), různé činnosti k naučení se a procvičování skautské dovednosti a idejí (skautského zákona apod.) Bodování je zde přísné. Boduje se jak účast na družinovkách a výpravách, tak chování. Potkani mají i svůj vlastní časopis, který vychází přibližně jednou za dva měsíce. Informuje jak o všech akcích, které se od minulého čísla udály, tak například o stavu bodování, které je mimochodem ostře sledované. Můžete se zde také dočíst, kdo oddíl opustil nebo naopak kdo nový začal chodit. Na výpravy oddíl jezdí jednou za čtrnáct dní. Někdy jedou sami, někdy se spřáteleným oddílem, což je vždy obohacení pro obě strany. Letos v létě se chystají už na svůj druhý tábor. Kontakt na oddíl: Alena Dvořáková tel: 02/ , mobil: NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2002 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje. * Bez jazykové korekce. * 16

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Přezdívka:............................. Jméno Příjmení:............................. Adresa:.......................................................................................

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně MĚL JIŽ NĚKDO Z VÁS CHŘIPKU? MYSLÍTE, ŽE ONEMOCNĚT LEUKÉMIÍ JE TĚŽŠÍ? prosinec 2004 Karel Pogštefl dobrovolný spolupracovník Představení Nadace a Registru

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více