UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše."

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše Název rešerše Číslo rešeršeretrospektiva Jazyk Počet zázn. Šifra zprac. Historie a pomocné vědy historické History of british medicine of 19th century III-7401 neomezeno AJ 25 SVOZ Lázně Darkov III-7485 neomezeno ČJ 27 SZ Historie a vývoj léčby v Priessnitzových léčebných pramenech III ČJ, AJ 55 SE Historie mlýnů (u řeky Labe) III-7515 neomezeně ČJ 36 SZ Lékařství Ošetřovatelský proces u pacienta s plicní embolií III ČJ, AJ 25 SZ Vliv cvičení na balančních plochách na rovnováhu žen s diagnózou cervikokraniální syndrom III-7169 neomezeně ČJ,AJ 22 SI Ošetřovatelský proces u pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu III ČJ, AJ 83 BYL Péče o geriatrického pacienta v domácím prostředí z pohledu pečujícího III ČJ 47 SI Ošetřovatelský proces v paliativní péči u Huntingtonovy choroby III ČJ, AJ 18 BYL Edukace v prevenci bolesti zad III ČJ, AJ 73 SVOZ Edukace klienta/pacienta s onemocněním celiakie III ČJ, NJ 47 SI Komunikace pacienta s tracheostomií III ČJ, AJ 44 SVOZ Výskyt a frekvence některých onemocnění souvisejících s environmentálními podmínkami v ČR III ČJ, AJ 108 BYL Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií III-7189 neomezeně ČJ,AJ,NJ 70 SI Ošetřovatelství v gerontologie III-7190 neomezeně ČJ 82 SZ Traumatizovaný jedinec III ČJ, AJ 49 SVOZ Kvalita života nemocného po náhradě srdeční chlopně III ČJ,AJ 59 SE Gestační diabetes v souvislosti s tělesnou hmotností III ČJ, AJ 77 SI

2 Onkoplastická operace prsu u žen po CA prsu III ČJ, AJ 38 SZ Hodnocení soběstačnosti seniorů s demencí v domácí péči III-7196 neomezeně ČJ, AJ 76 SVOZ Ošetřovatelský proces u Pars Plana vitrektomie III ČJ,AJ 70 SE Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci páteře (metastáze) III ČJ, AJ 30 SZ Problematika komunikace sester s dětským pacientem III ČJ, AJ 63 SE Komunikace seniorů se zdravotnickým personálem III ČJ,AJ 34 SI Reedukace osob se zrakovým postižením III ČJ 45 BYL Informovaný souhlas ve zdravotnictví III-7231 neomezeně ČJ, AJ 128 SVOZ Perioperační péče - historický vývoj III-7232 neomezeně ČJ 10 BYL Srovnání procedur fyzikální terapie u entezopatií krátkých svalů plosky nohy III ČJ, Aj 35 SE Arytmie III ČJ, AJ 65 SVOZ Spolupráce rodičů a sester při péči o hospitalizované dítě III ČJ,AJ 27 SI Kvalita života pacientů po stabilizaci bederní páteře III ČJ,AJ 27 BYL Dostupnost zdravotní péče pro bezdomovce III ČJ,AJ 80 SE Vliv hospitalizace na kognitivní funkce a emotivitu seniorů III ČJ, AJ 46 SVOZ Hladina krevního tlaku v kontextu délky užívání hormonální antikoncepce III ČJ, AJ 26 BYL Syndrom vyhoření sester v péči o umírající v hospici III ČJ, AJ 25 SVOZ Mapování T1 a T2 relaxačních časů u vyšetření myokardu se zaměřením na myokardiální fibrózu III ČJ, AJ 22 BYL Informovanost rodiny v oblasti péče o ležícího seniora III ČJ 34 SE Ošetřovatelská péče o pacienta při prevenci a léčbě lymfedému III ČJ, AJ 60 KA Sítě zdravotnických zařízení s akutní lůžkovou péčí III ČJ 31 SZ Životní styl pacientů s epilepsií III ČJ, AJ 136 SI Agresivní rodič ve zdravotnickém zařízení III ČJ, AJ 34 KA Akutní zmatenost v pooperačním období jako ošetřovatelský problém III ČJ,AJ 28 SI Informovanost žen o preventivním vyšetření prsu III ČJ 78 SVOZ Fyzioterapie po operacích ligamentem cruciatum anterius III ČJ 33 SVOZ Bazální stimulace III ČJ 40 SI Fyzioterapie u pacientů s cervikobrachiálním syndromem III ČJ 40 SE Dárcovství kostní dřeně očima veřejnosti III ČJ 32 SI Lázeňská léčba pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu v ČR III ČJ, AJ 20 KA Model A. Leiningerové u mongolského pacienta s TBC plic III ČJ 30 SZ Role sester při práci s handicapovanými dětmi v dětském rehabilitačním zařízení III ČJ,AJ 21 KA Ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné v domácí péči III ČJ 40 SVOZ Komletní ošetřovatelská péče o umirajicího klienta v domácím prostředí III ČJ 71 SE Ošetřování ran u klienta v domácí péči III ČJ 83 SI Komletní péče o pacienta s infarktem myokardu III ČJ 45 SE

3 Dětské vrozené oční vady - kryptoftalmus III-7354 neomezeně ČJ 14 SE Dostupnost nemocniční péče v Jihomor. a Moravskoslezském kraji III-7358 neomezeně ČJ 41 SE Imobilizace po lumbální punkci jako prevence bolesti hlavy III-7359 neomezeně ČJ,AJ 26 SI Vrozené vývojové vady dětí III ČJ 36 KA Syndrom karpálního tunelu III ČJ 43 SE Historie umělé plicní ventilace III-7369 neomezeně ČJ 80 SI Ošetřovatelský proces pacienta s hlubokou žilní trombózou III ČJ, AJ 34 SZ Problematika dětí s juvenilní revmatoidní artritidou III ČJ, AJ 16 KA Hypotermie pro KPR III ČJ, AJ 86 SE Následná péče u pacientů s TEP kyčelního a kolenního kloubu III ČJ, AJ 65 SVOZ Kvalita života po amputaci dolní končetiny III ČJ, AJ 64 KA Karcinom plic III ČJ 86 SVOZ Reflexní terapie III ČJ, AJ 38 SE Hormonální antikoncepce III ČJ 60 SZ Etika ve zdravotnictví. Ošetřování pacienta v bezvědomí III ČJ, AJ 54 KA Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s parkinsonovou nemocí III ČJ 70 SE Aktivizace a zvládání neklidu u pacientů s alzheimerovou chorobou III ČJ,AJ 51 SI Koplexní plán péče o imobilního pacienta III ČJ 40 SZ Alzheimerova demence - zátěž pro pečující III ČJ, AJ 40 KA Fyzioterapie inkontinence po porodu III ČJ,AJ 55 SE Informační potřeby zdravotních sester při ošetřování cizinců III ČJ, AJ 69 SZ Péče o zevní zvukovod dětí III ČJ, AJ 44 KA Kvalita života morbidně obézních pacientů po bariatrické operaci III ČJ, AJ 74 SE Účast dětí na rozhodování v pediatrické péči III ČJ, AJ 41 SZ Subjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů při paliativní péči III ČJ, AJ 63 SVOZ Kvalita života pacientů s urolithiázou III ČJ, AJ 33 KA Komplexní ošetřovatelská péče o klienta se subarachnoidálním krvácením následkem aneurysmatuiii ČJ,AJ 48 SE Zmatenost jako ošetřovatelský problém III ČJ,AJ 45 SI Edukace psychiatrických pacientů III ČJ, AJ 33 KA Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickou obstrukční plícní nemocí III ČJ,AJ 60 SE Ošetřovatelský proces u klienta s inkontinencí III ČJ 57 SVOZ Ošetřovatelská péče u klienta s deficitem soběstačnosti III ČJ 46 KA Pojetí nemoci u pacienta s ankylozující spondylitidou III ČJ, AJ 54 SZ Informovanost pacientů s revmatickým onemocněním a biologickou léčbou III ČJ, AJ 41 SVOZ Edukovanost pacientů po totální laryngektomii III ČJ,AJ 51 SI Problematika dětí s atopickou dermatitidou a jejich rodin III ČJ,AJ,NJ 46 SVOZ

4 Bazální stimulace v intenzivní péči z pohledu sestry III ČJ, AJ, NJ 39 KA Supervize III ČJ,AJ 68 SI Léčebně-rehabilitační přístup u malignit skeletu III ČJ, AJ 40 SZ Mentální anorexie III ČJ 51 SVOZ Důstojnost pacienta v předoperační péči III ČJ, AJ 38 SE Ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem III ČJ,AJ 123 SI Ošetřovatelský proces u pacienta po amputaci dolní končetiny III ČJ, AJ 52 SZ Edukace rodičů předčasně narozených dětí III ČJ, AJ 62 SVOZ Edukace o rakovině děložního čípku III ČJ,AJ 123 SI Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou III ČJ, AJ 84 SZ Ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou srdečního rytmu III ČJ, AJ 44 KA Ošetřovatelský proces u pacienta s hyperthyreózou III ČJ, AJ 32 SVOZ Ošetřovatelská péče o hemodynamicky nestabilního pacienta III ČJ, AJ, NJ 41 KA Kvalita spánku u seniorů III ČJ, AJ 52 SVOZ Problematika urgentních stavů v dětské neurochirurgii III ČJ, AJ 42 KA Hodnocení úzkosti a strachu nemocných před a po koronarografie III ČJ, AJ 36 SI Compliance diabetiků při diabetické dietě III ČJ, AJ 94 KA Problematika sebepéče klientů s demencí v domácím prostředí III ČJ, AJ 66 SE Edukační proces u pacienta s Diabetes Mellitus 1. typu III ČJ, AJ 65 SVOZ Psychická zátěž sester III ČJ, AJ 50 SZ Deficit sebepéče a soběstačnosti u seniorů ve středisku následné lůžkové péče III ČJ, AJ 75 SE Ošetřovatelský proces u pacienta po totální tyreodektomii III ČJ, AJ 30 SZ Retrospektivní intimity u pacientů v bezvědomí III ČJ, AJ 51 SE Subjektivní vnímání kvality péče o onkologického pacienta III CJ,AJ 91 SI Psychologický přístup k pacientům psychiatrie z pohledu sestry III ČJ 31 SZ Rozdíly v sebepéči stomiků podle pohlaví III ČJ 29 KA Prevence zubního kazu u dětí III ČJ 51 SE Perioperační péče III ČJ, AJ 74 SI Ošetřovatelská péče o dítě s chronickým onemocněním dýchacích cest III ČJ, AJ 72 SVOZ Využívání vybraných hodnotících škál v ošetřovatelské praxi III ČJ, AJ 50 KA Pediatrie, lupénka a kvalita života pacientů III ČJ, AJ 87 SI Hodnocení bolesti u novorozenců III ČJ, AJ 51 SZ Život s intravenózním portem III ČJ, AJ 63 SZ Přírodní vědy

5 Klinické biochemické ukazatele používané v diagnostice onemocnění u koní III ČJ, AJ 60 BYL Ivazibilita, invazní druhy III ČJ, AJ 45 SZ Vliv vlhkosti prostředí na vlastnosti sýrů holandského typu III ČJ,AJ 40 SE Metody stanovení cholesterolu v potravinách III ČJ, AJ 18 SZ Biosorpce těžkých kovů z vodních roztoků pomocí biosorbentů III ČJ, AJ 34 SVOZ Ekologie a rozšíření Gammarus Fossarum a Gammarus Roeseli III-7267 neomezeně ČJ, AJ 13 BYL Hliník - jeho vlastnosti a využití III-7275 neomezeno ČJ, AJ 45 SZ Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a komunálních odpadů III ČJ, AJ 37 KA Analýza chůze u vybraných profesních skupin III ČJ 28 SI Inovace a sezonnost v nabídce netradičních pokrmů z darů přírody III ČJ, AJ 34 SE Vodovody a kanalizace, provozování VaK III ČJ, AJ 46 SI Problematika kvality pitné vody III ČJ, AJ 77 SE Odpadní vody z výroby buničiny, vliv na kvalitu vody v řekách III ČJ, AJ 36 SVOZ Společenské vědy Holismus, celostní přístup III ČJ, AJ 56 BYL Problematika separatismu v Katalánsku III-7179 neomezeně ČJ,AJ 29 SI Odložená daň III-7185 neomezeně ČJ 18 SZ Ženská kriminalita jako sociální jev III ČJ,AJ 25 BYL Výhrada soupisu - odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele III-7199 neomezeně ČJ,AJ 77 SI Zástavní právo III ČJ 66 SVOZ Analýza daňových a účetních aspektů u podnikatelských subjektů III ČJ 38 SVOZ Marketing mix III AJ 17 BYL Bankovní regulace a dohled v České republice a ve vybranývh zemích III ČJ,AJ 61 SE Politické náboženství a analýza kultu osobnosti Klementa Gottwalda III ČJ 45 SI Daňový systém ČR a SR III ČJ 66 SVOZ Sociální odpovědnost firmy (zejména ve veřejném sektoru) III ČJ,AJ 72 SI Dopady nového občanského zákoníku na firmy III ČJ 50 SVOZ Oblast psychologie-představy adolescentů o dospělosti III ČJ,AJ 53 SE Politický proces s Jiřím Stránským III ČJ 25 SE Podnikatelský záměr III ČJ,AJ 46 SI Vliv současné hospodářské krize na české podniky III ČJ 18 BYL Veřejná prospěšnost III ČJ,AJ 29 BYL Účetní systém Ukrajina a ČR III ČJ, RJ 49 SI Podnikání neziskových organizací III-7253 neomezeně ČJ 55 SE

6 Přístupnost stravovacích zařízení pro osoby s tělesným postižením III ČJ 26 SE Konsenzus OECD a možnosti jeho využití v podnicích v ČR a SR III ČJ, AJ 52 SI Inovační strategie - výchozí faktor rozvoje podnikání III ČJ, AJ, PJ 93 SVOZ Vliv fiskální politiky na podnikatelské prostředí III ČJ, AJ 28 BYL Problematika bezdomovectví v Ostravě a možnosti řešení III ČJ, AJ 31 BYL Benefitní odměňování v Československu v letech III ČJ 38 SI Divácké násilí III ČJ, AJ 70 SVOZ Inovace v průmyslovém podniku III ČJ 35 SE Valná hromada s.r.o. a a.s. III ČJ 42 SE Srovnání průměrných mezd v zemích EU III ČJ 40 SZ Analýza nákladů podniku III-7296 neomezeno ČJ 52 SVOZ Vliv globalizace na chování obchodních firem a zákazníků III ČJ, AJ 47 SZ Národní stereotypy Kanady a USA III-7308 neomezeně ČJ, AJ 43 SE Vývoj rodinné politiky v ČR od III ČJ 57 SI Síť spolupráce malých, středních a jedné velké firmy III ČJ, AJ 24 SZ Sociální služby pro seniory v ČR III ČJ 50 SVOZ Duchovní vývoj ženy a muže III ČJ,AJ 63 SE Problematika dobrovolnictví v sociálních službách III ČJ 40 SZ Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti III ČJ 50 SI Obchodní korporace ve světě III-7322 neomezeně ČJ, AJ 36 KA Drogově závislí (MS kraj) III-7323 neomezeně ČJ 45 SZ Částečné úvazky v ČR III ČJ, AJ 36 SZ Kriminalita ve služebním obvodu odbvodního oddělení Ostrava-Poruba III ČJ 37 SE Komparace náhradní rodinné péče v ČR a na Slovensku III ČJ 44 SI Integrace sociální a zdravotní péče o seniory III ČJ, AJ 68 SVOZ Fenomén bezdomovectví a formy pomoci ve městě Frýdek-Místek III ČJ 56 SE Syndrom vyhoření v kontextu supervize III ČJ, AJ 72 SI Daň z nemovitosti a její vliv na rozpočet obce III-7343 neomezeně ČJ,AJ 38 SZ Tělesné sebepojetí III ČJ,AJ 44 SI Sociální práce s mladistvými delikventy III ČJ 39 SVOZ Fenomén graffiti III ČJ, PJ 28 KA Přímé a nepřímé zastoupení v občanském právu v českém a slovenském právním řádu III ČJ 41 SE Ochrana svědků III ČJ, AJ 48 SVOZ Příčiny drogové závislosti mládeže a její dopad na chování žáků středních škol III ČJ 38 SE Nařízení o odstranění stavby III ČJ 25 SVOZ Žena - stárnutí a stáří III ČJ 25 SI

7 Sociální nerovnosti středoškoláků III ČJ 25 KA Analýza a hodnocení hospodaření vybrané obce Šenov III ČJ 24 SE Postoje seniorů ke smrti a paliativní péči III ČJ,AJ 72 SI Způsoby hospodaření v lesích III ČJ 45 SZ Dlouhodobá léčba nealkoholových závislostí III ČJ 74 SI Rozhodování ředitele ZŠ ve veřejné správě III ČJ 19 SZ Úloha zdravotně-sociálního pracovníka při pomoci rodině III ČJ,AJ 71 SI Pracovní migrace vzdělaných cizinců do Ostravy III ČJ, AJ 32 SZ Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru III ČJ, AJ 51 SE Výskyt kyberšikany na ZŠ III-7419 neomezeno ČJ,AJ 91 SI Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách III ČJ, AJ 41 KA Nové manažerské přístupy v podnikové řízení III ČJ, AJ 45 SE Řízení rizik a krizové řízení podniku III ČJ, AJ 40 SE Funkce jídla ( sociální, společenská, biologická) III ČJ 42 SE Podnikání žen III ČJ, AJ 37 SZ Šikana na zdravotnickém pracovišti III ČJ, AJ 50 SVOZ Horní právo III ČJ 25 SZ Proces odebírání dítěte z rodiny z pohledu soc. pracovníka III ČJ 51 SZ Aktuální trendy rizikového chování dětí a mládeže III ČJ, PJ 87 KA Současná střední škola a její klima III ČJ, AJ 47 SI Dlouhodobá léčba nealkoholové závislosti III ČJ, NJ, PJ 106 KA Život sociálně vyloučených na komerčních ubytovnách III ČJ, AJ 35 SVOZ Vliv vztahové vazby na delikventní chování mládeže III ČJ 67 SVOZ Vliv dětí a mládeže na rozpad rodiny III ČJ 58 SE Hospicová a paliativní péče v povědomí laické veřejnosti III ČJ, AJ 76 SZ Nietzsche a přednášky III-7486 neomezeno ČJ,AJ,NJ,PJ 45 SVOZ Finanční gramotnost III ČJ 44 SE Internetová komunikace osob a mentálním postižením III ČJ, AJ 22 SI Přechodové rituály - křest, vítání občánků III ČJ, PJ 12 KA Příčiny recidivy mužů po opakované protialkoholní léčbě a možnosti prevence recidivy III ČJ 68 SE Muzikoterapie III ČJ, AJ 92 SZ Rodinné podnikání III ČJ 55 KA Dříve vyslovená přání III-7505 neomezeně ČJ, AJ 70 SZ Náhradní mateřství III ČJ, AJ 78 SVOZ Kultura podnikání v krematoriu III-7507 neomezeně ČJ, AJ 11 KA Přijetí eura III ČJ, AJ 95 SE

8 Jan Nepomuk Neumann III-7503 neomezeně ČJ 55 SE Daňový systém ČR III ČJ 41 SVOZ Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji z hlediska struktury uchazečů o práci III ČJ 21 KA Listina základních práv EU a Evropská úmluva o lidských právech III ČJ, AJ 122 SVOZ Technika, technologie, výpočetní technika Zápustky pro lisování plechů pro automobily III ČJ,AJ 16 SE Kontinuální měření vibrací ventilátorů pro technologii vytvrzování kamenné vlny III ČJ,AJ 26 SE Materiál kovacích zápustek (výroba kovacích zápustek) III ČJ, AJ 50 BYL Vliv zrnitosti sladu na výbuchové parametra ve vybraných dopravních systémech III ČJ, AJ 38 SE Separace drahých kovů z úletů po drcení elektroodpadu III ČJ, AJ 18 SI Vliv výrobního procesu zinkování na životní prostředí III ČJ, AJ 36 BYL Posouzení obráběcího CNC stroje ve vztahu k ČSN EN III ČJ, AJ 28 SE Grafický design, grafický manuál III-7209 neomezeně ČJ 21 SI Mlecí koule III ČJ, AJ 11 BYL Kouř III-7236 neomezeně ČJ,AJ 41 SVOZ Solární energie III ČJ,AJ 46 SVOZ Získávání hliníku z černých stěrů z druhého tavení flotační metodou III-7252 neomezeně ČJ, AJ 14 BYL Analýza rizik protivýbuchové ochrany v provozu stolárny III ČJ,AJ 29 SI Optimalizace nabíjecího systému III ČJ,AJ 25 SI Video, multimodalita, vizuální gramatika III-7301 neomezeně ČJ, AJ 22 SVOZ Deska na pružném podloží III-7306 neomezeně AJ 31 SVOZ Vynálezy a objevy žen III ČJ,AJ 40 SI Výběr informačního systému III ČJ 50 SVOZ Čas, prostor a elektronická komunikace (McLuhan) III ČJ, AJ 37 SZ Trakční vedení MHD III-7481 neomezeno ČJ, AJ 50 SVOZ Umění, divadlo, hudba, architektura, literatura, jazyk Koncertní síň v Ostravě III ČJ 44 SVOZ Alikvotní, hrdelní zpěv III ČJ, AJ 29 SZ Od nevinnosti ke zkušenosti - román P. Pullmana III-7200 neomezeně ČJ,AJ 34 SZ Čajkovského operní tvorba III-7211 neomezeně ČJ 60 SVOZ Erwin Schulhoff III-7215 neomezeně ČJ, AJ 28 SZ Autorská pohádka III-7222 neomezeně ČJ 24 BYL

9 Hannah Arendt - o ní III-7230 neomezeně ČJ, AJ 46 SZ Jana Šrámková - Zázemí III ČJ 42 SVOZ Protimluv III ČJ 52 SZ Markéta Dvořáková - skladatelka III ČJ 29 SZ Sochařské parky v MS kraji III ČJ 50 SZ Inhaltsanalyse (inhaltliche Textanalyse) III-7292 neomezeno Čj, NJ 23 KA Sylvie Bodorová III-7294 neomezeno ČJ 30 SI Petr Lébl III-7303 neomezeně ČJ 99 SE Vývojové proměny pěvecké tvorby skladatelů ostravského regionu po roce 1945 III-7304 neomezeně ČJ 41 SI Alexandr Kliment III ČJ, AJ 150 SZ Jean Giraudoux - Electre III-7312 neomezeně ČJ, FJ 15 KA Josef Škvorecký - Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula III ČJ 22 KA Revitalizace v intravilánu sídel III ČJ, AJ 38 SZ Bruselský styl - architektura, umění III ČJ, AJ 66 SZ Sídliště s ohledem na architektonické, umělecké a sociologické aspekty III ČJ,AJ,NJ,PJ 115 SVOZ Architektura a umění 60. let 20. století na Ostravsku III ČJ 38 SVOZ Železniční nádraží na Ostravsku III-7356 neomezeně ČJ 79 SVOZ Česká soda III ČJ 19 SI Dětské knihy C. S. Lewise III ČJ, AJ 36 SZ Architektura Ostravy léta III ČJ 60 SVOZ Architektura 60. let - Opava, Karviná, Havířov, Třinec III ČJ 40 SVOZ Architektura, urbanismus a výtvarné umění 50. let na Ostravsku III ČJ 64 SVOZ Pohyb ve výtvarném umění III-7448 neomezeně ČJ 64 SE Emoce III-7449 neomezeno ČJ 39 SI Česká minulost v encyklopediích pro děti a mládež III-7459 neomezeno ČJ 44 SI Oldřich František Korte III-7494 neomezeno ČJ, AJ 28 SI Miloš Bok III-7509 neomezeně ČJ 17 SI Výchova a vzdělávání, sport, rekreace Influence business environment in enterprise economy in tourism III AJ 29 SVOZ Náhradní rodinná péče III ČJ,AJ 87 SE Motivace pedagogických pracovníků předškolních zařízení III-7170 neomezeně ČJ 33 SZ Využitelnost industriálních památek v Moravskoslezském kraji v cestovním ruchu III ČJ 59 BYL Pexeso III-7210 neomezeně ČJ 14 SZ Profesní úspěšnost učitelů III ČJ 64 SE

10 Výzkumy v oblasti využívání inovativních strategií na 1. stupni ZŠ III ČJ, AJ 27 SVOZ Ochrana zdraví během cestování III ČJ, AJ 48 SI Zdravý životní styl středoškolské mládeže III ČJ 35 SZ Aktuální problémy začínajících učitelů na primárním stupni ZŠ III ČJ,AJ 59 SI Výchova dětí s těžkým postižením III-7245 neomezeně ČJ 45 SZ Rozvoj silniční cykloturistiky a cyklostezek III ČJ 28 SE Etická dilemata v práci učitele na 1. stupni ZŠ III-7259 neomezeně ČJ 35 SI Děti s poruchou autistického spektra III ČJ 75 SVOZ Vzdělávání romských žáků na základních školách v Ostravě III ČJ 40 SE Motivace mladého člověka při volbě povolání III ČJ 32 SI Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrak. postižením III ČJ 36 SZ Lyžařské kvalifikace v ČR III ČJ 34 SZ Eye tracking (Oční kamera) III ČJ,AJ,NJ,PJ 45 SVOZ J. A. Stamic, mannheimská škola III-7291 neomezeno ČJ, NJ, AJ 20 SVOZ Informovanost adolescentů o škodlivosti kouření III ČJ 51 SE Volnočasové aktivity sluchově postižených dětí III-7302 neomezeně ČJ 35 KA Slovenští studenti na českých vysokých školách III ČJ 15 KA Vzdělávání cizinců v ČR III ČJ 37 SE Pedagogické a výchovné působení - dvojčata III ČJ 20 SZ Inovace v hodnocení a klasifikaci žáků v odborných předmětech III ČJ 36 KA Vliv rodičovského působení na chování dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny III ČJ, AJ 61 SE Školní podvádění III ČJ 55 SVOZ Evaluace učitelky mateřské školy III ČJ 34 SVOZ Rovinné útvary v učivu 1. stupně ZŠ III ČJ,AJ 42 SI Samostatnost, aktivita a tvořivost dětí ve volném čase v návaznosti na Dům dětí a mládeže III ČJ 54 SI Specifické prvky pedagogické komunikace na SŠ III ČJ 33 KA Motivace středoškoláků a dospělých ke studiu na ZUŠ III-7360 neomezeně ČJ 21 SZ Vzdělávání a kariérní řád III ČJ, AJ 140 SVOZ Aktuální trendy výchovy ve volném čase středoškoláka III ČJ 31 SI Výchovné problémy při vzdělávání na SŠ III ČJ 41 SZ Způsoby trávení volného času u adolescentů III ČJ, AJ 39 SI Styly učení žáků a studentů III ČJ, AJ 60 KA Peer mediace III ČJ,AJ 49 SI Stres a jeho vliv na pracovní výkon (učitelé) III ČJ 76 SVOZ Inovace výuky odborných předmětů na SŠ (ekonomika, finanční gramotnost) III ČJ 35 SZ Mezinárodní cestovní ruch v Rakousku III-7437 neomezeno ČJ, AJ, NJ 25 KA

11 Diagnostické přístupy v praxi středních odborných škol III ČJ 33 KA Vzdělávání romských dětí a možnosti práce s rodinou dítěte III ČJ, AJ 53 KA Rozdíly mezi čtením z papíru a z el. přístrojů III ČJ, AJ 17 SI Volný čas dětí a mládeže v 50. a 60. letech 20. století III ČJ 43 SVOZ Zdravotně postižená mládež a její volnočasové aktivity III ČJ 55 SI Psychická odolnost hráčů golfu III ČJ, AJ 43 SE Úroveň znalostí první pomoci u neprofesionálních sportovců III ČJ, AJ 13 SI

12 Šifra zprac.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše.

UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše. UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše. 2015 Název rešerše Historie a pomocné vědy historické Číslo rešerše Retrospektiva

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více