UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše."

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše Název rešerše Číslo rešeršeretrospektiva Jazyk Počet zázn. Šifra zprac. Historie a pomocné vědy historické History of british medicine of 19th century III-7401 neomezeno AJ 25 SVOZ Lázně Darkov III-7485 neomezeno ČJ 27 SZ Historie a vývoj léčby v Priessnitzových léčebných pramenech III ČJ, AJ 55 SE Historie mlýnů (u řeky Labe) III-7515 neomezeně ČJ 36 SZ Lékařství Ošetřovatelský proces u pacienta s plicní embolií III ČJ, AJ 25 SZ Vliv cvičení na balančních plochách na rovnováhu žen s diagnózou cervikokraniální syndrom III-7169 neomezeně ČJ,AJ 22 SI Ošetřovatelský proces u pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu III ČJ, AJ 83 BYL Péče o geriatrického pacienta v domácím prostředí z pohledu pečujícího III ČJ 47 SI Ošetřovatelský proces v paliativní péči u Huntingtonovy choroby III ČJ, AJ 18 BYL Edukace v prevenci bolesti zad III ČJ, AJ 73 SVOZ Edukace klienta/pacienta s onemocněním celiakie III ČJ, NJ 47 SI Komunikace pacienta s tracheostomií III ČJ, AJ 44 SVOZ Výskyt a frekvence některých onemocnění souvisejících s environmentálními podmínkami v ČR III ČJ, AJ 108 BYL Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií III-7189 neomezeně ČJ,AJ,NJ 70 SI Ošetřovatelství v gerontologie III-7190 neomezeně ČJ 82 SZ Traumatizovaný jedinec III ČJ, AJ 49 SVOZ Kvalita života nemocného po náhradě srdeční chlopně III ČJ,AJ 59 SE Gestační diabetes v souvislosti s tělesnou hmotností III ČJ, AJ 77 SI

2 Onkoplastická operace prsu u žen po CA prsu III ČJ, AJ 38 SZ Hodnocení soběstačnosti seniorů s demencí v domácí péči III-7196 neomezeně ČJ, AJ 76 SVOZ Ošetřovatelský proces u Pars Plana vitrektomie III ČJ,AJ 70 SE Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci páteře (metastáze) III ČJ, AJ 30 SZ Problematika komunikace sester s dětským pacientem III ČJ, AJ 63 SE Komunikace seniorů se zdravotnickým personálem III ČJ,AJ 34 SI Reedukace osob se zrakovým postižením III ČJ 45 BYL Informovaný souhlas ve zdravotnictví III-7231 neomezeně ČJ, AJ 128 SVOZ Perioperační péče - historický vývoj III-7232 neomezeně ČJ 10 BYL Srovnání procedur fyzikální terapie u entezopatií krátkých svalů plosky nohy III ČJ, Aj 35 SE Arytmie III ČJ, AJ 65 SVOZ Spolupráce rodičů a sester při péči o hospitalizované dítě III ČJ,AJ 27 SI Kvalita života pacientů po stabilizaci bederní páteře III ČJ,AJ 27 BYL Dostupnost zdravotní péče pro bezdomovce III ČJ,AJ 80 SE Vliv hospitalizace na kognitivní funkce a emotivitu seniorů III ČJ, AJ 46 SVOZ Hladina krevního tlaku v kontextu délky užívání hormonální antikoncepce III ČJ, AJ 26 BYL Syndrom vyhoření sester v péči o umírající v hospici III ČJ, AJ 25 SVOZ Mapování T1 a T2 relaxačních časů u vyšetření myokardu se zaměřením na myokardiální fibrózu III ČJ, AJ 22 BYL Informovanost rodiny v oblasti péče o ležícího seniora III ČJ 34 SE Ošetřovatelská péče o pacienta při prevenci a léčbě lymfedému III ČJ, AJ 60 KA Sítě zdravotnických zařízení s akutní lůžkovou péčí III ČJ 31 SZ Životní styl pacientů s epilepsií III ČJ, AJ 136 SI Agresivní rodič ve zdravotnickém zařízení III ČJ, AJ 34 KA Akutní zmatenost v pooperačním období jako ošetřovatelský problém III ČJ,AJ 28 SI Informovanost žen o preventivním vyšetření prsu III ČJ 78 SVOZ Fyzioterapie po operacích ligamentem cruciatum anterius III ČJ 33 SVOZ Bazální stimulace III ČJ 40 SI Fyzioterapie u pacientů s cervikobrachiálním syndromem III ČJ 40 SE Dárcovství kostní dřeně očima veřejnosti III ČJ 32 SI Lázeňská léčba pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu v ČR III ČJ, AJ 20 KA Model A. Leiningerové u mongolského pacienta s TBC plic III ČJ 30 SZ Role sester při práci s handicapovanými dětmi v dětském rehabilitačním zařízení III ČJ,AJ 21 KA Ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné v domácí péči III ČJ 40 SVOZ Komletní ošetřovatelská péče o umirajicího klienta v domácím prostředí III ČJ 71 SE Ošetřování ran u klienta v domácí péči III ČJ 83 SI Komletní péče o pacienta s infarktem myokardu III ČJ 45 SE

3 Dětské vrozené oční vady - kryptoftalmus III-7354 neomezeně ČJ 14 SE Dostupnost nemocniční péče v Jihomor. a Moravskoslezském kraji III-7358 neomezeně ČJ 41 SE Imobilizace po lumbální punkci jako prevence bolesti hlavy III-7359 neomezeně ČJ,AJ 26 SI Vrozené vývojové vady dětí III ČJ 36 KA Syndrom karpálního tunelu III ČJ 43 SE Historie umělé plicní ventilace III-7369 neomezeně ČJ 80 SI Ošetřovatelský proces pacienta s hlubokou žilní trombózou III ČJ, AJ 34 SZ Problematika dětí s juvenilní revmatoidní artritidou III ČJ, AJ 16 KA Hypotermie pro KPR III ČJ, AJ 86 SE Následná péče u pacientů s TEP kyčelního a kolenního kloubu III ČJ, AJ 65 SVOZ Kvalita života po amputaci dolní končetiny III ČJ, AJ 64 KA Karcinom plic III ČJ 86 SVOZ Reflexní terapie III ČJ, AJ 38 SE Hormonální antikoncepce III ČJ 60 SZ Etika ve zdravotnictví. Ošetřování pacienta v bezvědomí III ČJ, AJ 54 KA Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s parkinsonovou nemocí III ČJ 70 SE Aktivizace a zvládání neklidu u pacientů s alzheimerovou chorobou III ČJ,AJ 51 SI Koplexní plán péče o imobilního pacienta III ČJ 40 SZ Alzheimerova demence - zátěž pro pečující III ČJ, AJ 40 KA Fyzioterapie inkontinence po porodu III ČJ,AJ 55 SE Informační potřeby zdravotních sester při ošetřování cizinců III ČJ, AJ 69 SZ Péče o zevní zvukovod dětí III ČJ, AJ 44 KA Kvalita života morbidně obézních pacientů po bariatrické operaci III ČJ, AJ 74 SE Účast dětí na rozhodování v pediatrické péči III ČJ, AJ 41 SZ Subjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů při paliativní péči III ČJ, AJ 63 SVOZ Kvalita života pacientů s urolithiázou III ČJ, AJ 33 KA Komplexní ošetřovatelská péče o klienta se subarachnoidálním krvácením následkem aneurysmatuiii ČJ,AJ 48 SE Zmatenost jako ošetřovatelský problém III ČJ,AJ 45 SI Edukace psychiatrických pacientů III ČJ, AJ 33 KA Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickou obstrukční plícní nemocí III ČJ,AJ 60 SE Ošetřovatelský proces u klienta s inkontinencí III ČJ 57 SVOZ Ošetřovatelská péče u klienta s deficitem soběstačnosti III ČJ 46 KA Pojetí nemoci u pacienta s ankylozující spondylitidou III ČJ, AJ 54 SZ Informovanost pacientů s revmatickým onemocněním a biologickou léčbou III ČJ, AJ 41 SVOZ Edukovanost pacientů po totální laryngektomii III ČJ,AJ 51 SI Problematika dětí s atopickou dermatitidou a jejich rodin III ČJ,AJ,NJ 46 SVOZ

4 Bazální stimulace v intenzivní péči z pohledu sestry III ČJ, AJ, NJ 39 KA Supervize III ČJ,AJ 68 SI Léčebně-rehabilitační přístup u malignit skeletu III ČJ, AJ 40 SZ Mentální anorexie III ČJ 51 SVOZ Důstojnost pacienta v předoperační péči III ČJ, AJ 38 SE Ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem III ČJ,AJ 123 SI Ošetřovatelský proces u pacienta po amputaci dolní končetiny III ČJ, AJ 52 SZ Edukace rodičů předčasně narozených dětí III ČJ, AJ 62 SVOZ Edukace o rakovině děložního čípku III ČJ,AJ 123 SI Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou III ČJ, AJ 84 SZ Ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou srdečního rytmu III ČJ, AJ 44 KA Ošetřovatelský proces u pacienta s hyperthyreózou III ČJ, AJ 32 SVOZ Ošetřovatelská péče o hemodynamicky nestabilního pacienta III ČJ, AJ, NJ 41 KA Kvalita spánku u seniorů III ČJ, AJ 52 SVOZ Problematika urgentních stavů v dětské neurochirurgii III ČJ, AJ 42 KA Hodnocení úzkosti a strachu nemocných před a po koronarografie III ČJ, AJ 36 SI Compliance diabetiků při diabetické dietě III ČJ, AJ 94 KA Problematika sebepéče klientů s demencí v domácím prostředí III ČJ, AJ 66 SE Edukační proces u pacienta s Diabetes Mellitus 1. typu III ČJ, AJ 65 SVOZ Psychická zátěž sester III ČJ, AJ 50 SZ Deficit sebepéče a soběstačnosti u seniorů ve středisku následné lůžkové péče III ČJ, AJ 75 SE Ošetřovatelský proces u pacienta po totální tyreodektomii III ČJ, AJ 30 SZ Retrospektivní intimity u pacientů v bezvědomí III ČJ, AJ 51 SE Subjektivní vnímání kvality péče o onkologického pacienta III CJ,AJ 91 SI Psychologický přístup k pacientům psychiatrie z pohledu sestry III ČJ 31 SZ Rozdíly v sebepéči stomiků podle pohlaví III ČJ 29 KA Prevence zubního kazu u dětí III ČJ 51 SE Perioperační péče III ČJ, AJ 74 SI Ošetřovatelská péče o dítě s chronickým onemocněním dýchacích cest III ČJ, AJ 72 SVOZ Využívání vybraných hodnotících škál v ošetřovatelské praxi III ČJ, AJ 50 KA Pediatrie, lupénka a kvalita života pacientů III ČJ, AJ 87 SI Hodnocení bolesti u novorozenců III ČJ, AJ 51 SZ Život s intravenózním portem III ČJ, AJ 63 SZ Přírodní vědy

5 Klinické biochemické ukazatele používané v diagnostice onemocnění u koní III ČJ, AJ 60 BYL Ivazibilita, invazní druhy III ČJ, AJ 45 SZ Vliv vlhkosti prostředí na vlastnosti sýrů holandského typu III ČJ,AJ 40 SE Metody stanovení cholesterolu v potravinách III ČJ, AJ 18 SZ Biosorpce těžkých kovů z vodních roztoků pomocí biosorbentů III ČJ, AJ 34 SVOZ Ekologie a rozšíření Gammarus Fossarum a Gammarus Roeseli III-7267 neomezeně ČJ, AJ 13 BYL Hliník - jeho vlastnosti a využití III-7275 neomezeno ČJ, AJ 45 SZ Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a komunálních odpadů III ČJ, AJ 37 KA Analýza chůze u vybraných profesních skupin III ČJ 28 SI Inovace a sezonnost v nabídce netradičních pokrmů z darů přírody III ČJ, AJ 34 SE Vodovody a kanalizace, provozování VaK III ČJ, AJ 46 SI Problematika kvality pitné vody III ČJ, AJ 77 SE Odpadní vody z výroby buničiny, vliv na kvalitu vody v řekách III ČJ, AJ 36 SVOZ Společenské vědy Holismus, celostní přístup III ČJ, AJ 56 BYL Problematika separatismu v Katalánsku III-7179 neomezeně ČJ,AJ 29 SI Odložená daň III-7185 neomezeně ČJ 18 SZ Ženská kriminalita jako sociální jev III ČJ,AJ 25 BYL Výhrada soupisu - odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele III-7199 neomezeně ČJ,AJ 77 SI Zástavní právo III ČJ 66 SVOZ Analýza daňových a účetních aspektů u podnikatelských subjektů III ČJ 38 SVOZ Marketing mix III AJ 17 BYL Bankovní regulace a dohled v České republice a ve vybranývh zemích III ČJ,AJ 61 SE Politické náboženství a analýza kultu osobnosti Klementa Gottwalda III ČJ 45 SI Daňový systém ČR a SR III ČJ 66 SVOZ Sociální odpovědnost firmy (zejména ve veřejném sektoru) III ČJ,AJ 72 SI Dopady nového občanského zákoníku na firmy III ČJ 50 SVOZ Oblast psychologie-představy adolescentů o dospělosti III ČJ,AJ 53 SE Politický proces s Jiřím Stránským III ČJ 25 SE Podnikatelský záměr III ČJ,AJ 46 SI Vliv současné hospodářské krize na české podniky III ČJ 18 BYL Veřejná prospěšnost III ČJ,AJ 29 BYL Účetní systém Ukrajina a ČR III ČJ, RJ 49 SI Podnikání neziskových organizací III-7253 neomezeně ČJ 55 SE

6 Přístupnost stravovacích zařízení pro osoby s tělesným postižením III ČJ 26 SE Konsenzus OECD a možnosti jeho využití v podnicích v ČR a SR III ČJ, AJ 52 SI Inovační strategie - výchozí faktor rozvoje podnikání III ČJ, AJ, PJ 93 SVOZ Vliv fiskální politiky na podnikatelské prostředí III ČJ, AJ 28 BYL Problematika bezdomovectví v Ostravě a možnosti řešení III ČJ, AJ 31 BYL Benefitní odměňování v Československu v letech III ČJ 38 SI Divácké násilí III ČJ, AJ 70 SVOZ Inovace v průmyslovém podniku III ČJ 35 SE Valná hromada s.r.o. a a.s. III ČJ 42 SE Srovnání průměrných mezd v zemích EU III ČJ 40 SZ Analýza nákladů podniku III-7296 neomezeno ČJ 52 SVOZ Vliv globalizace na chování obchodních firem a zákazníků III ČJ, AJ 47 SZ Národní stereotypy Kanady a USA III-7308 neomezeně ČJ, AJ 43 SE Vývoj rodinné politiky v ČR od III ČJ 57 SI Síť spolupráce malých, středních a jedné velké firmy III ČJ, AJ 24 SZ Sociální služby pro seniory v ČR III ČJ 50 SVOZ Duchovní vývoj ženy a muže III ČJ,AJ 63 SE Problematika dobrovolnictví v sociálních službách III ČJ 40 SZ Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti III ČJ 50 SI Obchodní korporace ve světě III-7322 neomezeně ČJ, AJ 36 KA Drogově závislí (MS kraj) III-7323 neomezeně ČJ 45 SZ Částečné úvazky v ČR III ČJ, AJ 36 SZ Kriminalita ve služebním obvodu odbvodního oddělení Ostrava-Poruba III ČJ 37 SE Komparace náhradní rodinné péče v ČR a na Slovensku III ČJ 44 SI Integrace sociální a zdravotní péče o seniory III ČJ, AJ 68 SVOZ Fenomén bezdomovectví a formy pomoci ve městě Frýdek-Místek III ČJ 56 SE Syndrom vyhoření v kontextu supervize III ČJ, AJ 72 SI Daň z nemovitosti a její vliv na rozpočet obce III-7343 neomezeně ČJ,AJ 38 SZ Tělesné sebepojetí III ČJ,AJ 44 SI Sociální práce s mladistvými delikventy III ČJ 39 SVOZ Fenomén graffiti III ČJ, PJ 28 KA Přímé a nepřímé zastoupení v občanském právu v českém a slovenském právním řádu III ČJ 41 SE Ochrana svědků III ČJ, AJ 48 SVOZ Příčiny drogové závislosti mládeže a její dopad na chování žáků středních škol III ČJ 38 SE Nařízení o odstranění stavby III ČJ 25 SVOZ Žena - stárnutí a stáří III ČJ 25 SI

7 Sociální nerovnosti středoškoláků III ČJ 25 KA Analýza a hodnocení hospodaření vybrané obce Šenov III ČJ 24 SE Postoje seniorů ke smrti a paliativní péči III ČJ,AJ 72 SI Způsoby hospodaření v lesích III ČJ 45 SZ Dlouhodobá léčba nealkoholových závislostí III ČJ 74 SI Rozhodování ředitele ZŠ ve veřejné správě III ČJ 19 SZ Úloha zdravotně-sociálního pracovníka při pomoci rodině III ČJ,AJ 71 SI Pracovní migrace vzdělaných cizinců do Ostravy III ČJ, AJ 32 SZ Motivace k dobrovolnictví v neziskovém sektoru III ČJ, AJ 51 SE Výskyt kyberšikany na ZŠ III-7419 neomezeno ČJ,AJ 91 SI Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách III ČJ, AJ 41 KA Nové manažerské přístupy v podnikové řízení III ČJ, AJ 45 SE Řízení rizik a krizové řízení podniku III ČJ, AJ 40 SE Funkce jídla ( sociální, společenská, biologická) III ČJ 42 SE Podnikání žen III ČJ, AJ 37 SZ Šikana na zdravotnickém pracovišti III ČJ, AJ 50 SVOZ Horní právo III ČJ 25 SZ Proces odebírání dítěte z rodiny z pohledu soc. pracovníka III ČJ 51 SZ Aktuální trendy rizikového chování dětí a mládeže III ČJ, PJ 87 KA Současná střední škola a její klima III ČJ, AJ 47 SI Dlouhodobá léčba nealkoholové závislosti III ČJ, NJ, PJ 106 KA Život sociálně vyloučených na komerčních ubytovnách III ČJ, AJ 35 SVOZ Vliv vztahové vazby na delikventní chování mládeže III ČJ 67 SVOZ Vliv dětí a mládeže na rozpad rodiny III ČJ 58 SE Hospicová a paliativní péče v povědomí laické veřejnosti III ČJ, AJ 76 SZ Nietzsche a přednášky III-7486 neomezeno ČJ,AJ,NJ,PJ 45 SVOZ Finanční gramotnost III ČJ 44 SE Internetová komunikace osob a mentálním postižením III ČJ, AJ 22 SI Přechodové rituály - křest, vítání občánků III ČJ, PJ 12 KA Příčiny recidivy mužů po opakované protialkoholní léčbě a možnosti prevence recidivy III ČJ 68 SE Muzikoterapie III ČJ, AJ 92 SZ Rodinné podnikání III ČJ 55 KA Dříve vyslovená přání III-7505 neomezeně ČJ, AJ 70 SZ Náhradní mateřství III ČJ, AJ 78 SVOZ Kultura podnikání v krematoriu III-7507 neomezeně ČJ, AJ 11 KA Přijetí eura III ČJ, AJ 95 SE

8 Jan Nepomuk Neumann III-7503 neomezeně ČJ 55 SE Daňový systém ČR III ČJ 41 SVOZ Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji z hlediska struktury uchazečů o práci III ČJ 21 KA Listina základních práv EU a Evropská úmluva o lidských právech III ČJ, AJ 122 SVOZ Technika, technologie, výpočetní technika Zápustky pro lisování plechů pro automobily III ČJ,AJ 16 SE Kontinuální měření vibrací ventilátorů pro technologii vytvrzování kamenné vlny III ČJ,AJ 26 SE Materiál kovacích zápustek (výroba kovacích zápustek) III ČJ, AJ 50 BYL Vliv zrnitosti sladu na výbuchové parametra ve vybraných dopravních systémech III ČJ, AJ 38 SE Separace drahých kovů z úletů po drcení elektroodpadu III ČJ, AJ 18 SI Vliv výrobního procesu zinkování na životní prostředí III ČJ, AJ 36 BYL Posouzení obráběcího CNC stroje ve vztahu k ČSN EN III ČJ, AJ 28 SE Grafický design, grafický manuál III-7209 neomezeně ČJ 21 SI Mlecí koule III ČJ, AJ 11 BYL Kouř III-7236 neomezeně ČJ,AJ 41 SVOZ Solární energie III ČJ,AJ 46 SVOZ Získávání hliníku z černých stěrů z druhého tavení flotační metodou III-7252 neomezeně ČJ, AJ 14 BYL Analýza rizik protivýbuchové ochrany v provozu stolárny III ČJ,AJ 29 SI Optimalizace nabíjecího systému III ČJ,AJ 25 SI Video, multimodalita, vizuální gramatika III-7301 neomezeně ČJ, AJ 22 SVOZ Deska na pružném podloží III-7306 neomezeně AJ 31 SVOZ Vynálezy a objevy žen III ČJ,AJ 40 SI Výběr informačního systému III ČJ 50 SVOZ Čas, prostor a elektronická komunikace (McLuhan) III ČJ, AJ 37 SZ Trakční vedení MHD III-7481 neomezeno ČJ, AJ 50 SVOZ Umění, divadlo, hudba, architektura, literatura, jazyk Koncertní síň v Ostravě III ČJ 44 SVOZ Alikvotní, hrdelní zpěv III ČJ, AJ 29 SZ Od nevinnosti ke zkušenosti - román P. Pullmana III-7200 neomezeně ČJ,AJ 34 SZ Čajkovského operní tvorba III-7211 neomezeně ČJ 60 SVOZ Erwin Schulhoff III-7215 neomezeně ČJ, AJ 28 SZ Autorská pohádka III-7222 neomezeně ČJ 24 BYL

9 Hannah Arendt - o ní III-7230 neomezeně ČJ, AJ 46 SZ Jana Šrámková - Zázemí III ČJ 42 SVOZ Protimluv III ČJ 52 SZ Markéta Dvořáková - skladatelka III ČJ 29 SZ Sochařské parky v MS kraji III ČJ 50 SZ Inhaltsanalyse (inhaltliche Textanalyse) III-7292 neomezeno Čj, NJ 23 KA Sylvie Bodorová III-7294 neomezeno ČJ 30 SI Petr Lébl III-7303 neomezeně ČJ 99 SE Vývojové proměny pěvecké tvorby skladatelů ostravského regionu po roce 1945 III-7304 neomezeně ČJ 41 SI Alexandr Kliment III ČJ, AJ 150 SZ Jean Giraudoux - Electre III-7312 neomezeně ČJ, FJ 15 KA Josef Škvorecký - Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula III ČJ 22 KA Revitalizace v intravilánu sídel III ČJ, AJ 38 SZ Bruselský styl - architektura, umění III ČJ, AJ 66 SZ Sídliště s ohledem na architektonické, umělecké a sociologické aspekty III ČJ,AJ,NJ,PJ 115 SVOZ Architektura a umění 60. let 20. století na Ostravsku III ČJ 38 SVOZ Železniční nádraží na Ostravsku III-7356 neomezeně ČJ 79 SVOZ Česká soda III ČJ 19 SI Dětské knihy C. S. Lewise III ČJ, AJ 36 SZ Architektura Ostravy léta III ČJ 60 SVOZ Architektura 60. let - Opava, Karviná, Havířov, Třinec III ČJ 40 SVOZ Architektura, urbanismus a výtvarné umění 50. let na Ostravsku III ČJ 64 SVOZ Pohyb ve výtvarném umění III-7448 neomezeně ČJ 64 SE Emoce III-7449 neomezeno ČJ 39 SI Česká minulost v encyklopediích pro děti a mládež III-7459 neomezeno ČJ 44 SI Oldřich František Korte III-7494 neomezeno ČJ, AJ 28 SI Miloš Bok III-7509 neomezeně ČJ 17 SI Výchova a vzdělávání, sport, rekreace Influence business environment in enterprise economy in tourism III AJ 29 SVOZ Náhradní rodinná péče III ČJ,AJ 87 SE Motivace pedagogických pracovníků předškolních zařízení III-7170 neomezeně ČJ 33 SZ Využitelnost industriálních památek v Moravskoslezském kraji v cestovním ruchu III ČJ 59 BYL Pexeso III-7210 neomezeně ČJ 14 SZ Profesní úspěšnost učitelů III ČJ 64 SE

10 Výzkumy v oblasti využívání inovativních strategií na 1. stupni ZŠ III ČJ, AJ 27 SVOZ Ochrana zdraví během cestování III ČJ, AJ 48 SI Zdravý životní styl středoškolské mládeže III ČJ 35 SZ Aktuální problémy začínajících učitelů na primárním stupni ZŠ III ČJ,AJ 59 SI Výchova dětí s těžkým postižením III-7245 neomezeně ČJ 45 SZ Rozvoj silniční cykloturistiky a cyklostezek III ČJ 28 SE Etická dilemata v práci učitele na 1. stupni ZŠ III-7259 neomezeně ČJ 35 SI Děti s poruchou autistického spektra III ČJ 75 SVOZ Vzdělávání romských žáků na základních školách v Ostravě III ČJ 40 SE Motivace mladého člověka při volbě povolání III ČJ 32 SI Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrak. postižením III ČJ 36 SZ Lyžařské kvalifikace v ČR III ČJ 34 SZ Eye tracking (Oční kamera) III ČJ,AJ,NJ,PJ 45 SVOZ J. A. Stamic, mannheimská škola III-7291 neomezeno ČJ, NJ, AJ 20 SVOZ Informovanost adolescentů o škodlivosti kouření III ČJ 51 SE Volnočasové aktivity sluchově postižených dětí III-7302 neomezeně ČJ 35 KA Slovenští studenti na českých vysokých školách III ČJ 15 KA Vzdělávání cizinců v ČR III ČJ 37 SE Pedagogické a výchovné působení - dvojčata III ČJ 20 SZ Inovace v hodnocení a klasifikaci žáků v odborných předmětech III ČJ 36 KA Vliv rodičovského působení na chování dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny III ČJ, AJ 61 SE Školní podvádění III ČJ 55 SVOZ Evaluace učitelky mateřské školy III ČJ 34 SVOZ Rovinné útvary v učivu 1. stupně ZŠ III ČJ,AJ 42 SI Samostatnost, aktivita a tvořivost dětí ve volném čase v návaznosti na Dům dětí a mládeže III ČJ 54 SI Specifické prvky pedagogické komunikace na SŠ III ČJ 33 KA Motivace středoškoláků a dospělých ke studiu na ZUŠ III-7360 neomezeně ČJ 21 SZ Vzdělávání a kariérní řád III ČJ, AJ 140 SVOZ Aktuální trendy výchovy ve volném čase středoškoláka III ČJ 31 SI Výchovné problémy při vzdělávání na SŠ III ČJ 41 SZ Způsoby trávení volného času u adolescentů III ČJ, AJ 39 SI Styly učení žáků a studentů III ČJ, AJ 60 KA Peer mediace III ČJ,AJ 49 SI Stres a jeho vliv na pracovní výkon (učitelé) III ČJ 76 SVOZ Inovace výuky odborných předmětů na SŠ (ekonomika, finanční gramotnost) III ČJ 35 SZ Mezinárodní cestovní ruch v Rakousku III-7437 neomezeno ČJ, AJ, NJ 25 KA

11 Diagnostické přístupy v praxi středních odborných škol III ČJ 33 KA Vzdělávání romských dětí a možnosti práce s rodinou dítěte III ČJ, AJ 53 KA Rozdíly mezi čtením z papíru a z el. přístrojů III ČJ, AJ 17 SI Volný čas dětí a mládeže v 50. a 60. letech 20. století III ČJ 43 SVOZ Zdravotně postižená mládež a její volnočasové aktivity III ČJ 55 SI Psychická odolnost hráčů golfu III ČJ, AJ 43 SE Úroveň znalostí první pomoci u neprofesionálních sportovců III ČJ, AJ 13 SI

12 Šifra zprac.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

SOUPIS KOMBINOVANÝCH REŠERŠÍ 1

SOUPIS KOMBINOVANÝCH REŠERŠÍ 1 SOUPIS KOMBINOVANÝCH REŠERŠÍ 1 ZPRACOVANÝCH SPECIÁLNÍ STUDOVNOU V OBDOBÍ 2006 ČERVEN 2015 Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň specialni.studovna@svkpl.cz +420 377 306 930,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 zkrácená verze Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program rozvoje

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Antropologie, etnografie. Biologické vědy

Antropologie, etnografie. Biologické vědy Soupis kombinovaných rešerší 1 zpracovaných speciální studovnou v období 2006-2009 Speciální studovna odd. prezenčních služeb Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje + 420 377 306 930, 943 specialni.studovna@svkpl.cz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Antropologie, etnografie. Biologické vědy

Antropologie, etnografie. Biologické vědy Soupis kombinovaných rešerší 1 zpracovaných speciální studovnou v období 2006-září 2009 Speciální studovna odd. prezenčních služeb Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje + 420 377 306 930, 943 specialni.studovna@svkpl.cz

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková.

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Distanční studijní opora Renáta Zeleníková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více