Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen let VFN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen 2011. let VFN"

Transkript

1 Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 1 leden březen let VFN

2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Český červený kříž uspořádali další z tradičních akcí s názvem Daruj krev s Českým červeným křížem. Na Fakultní transfuzní oddělení VFN přišli 30. března 2011 akci podpořit a darovat krev známé osobnosti z hudební a divadelní scény a také ze světa modelingu. Společná fotografie prvních účastníků celodenní dárcovské akce. DARUJ KREV S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM Další z populárních osobností Vilém Čok při rozhovoru s Evou Čerešňákovou. Herec a moderátor Petr Vágner při odběru krve. Ředitelka VFN Mgr. Jurásková s hlavní představitelkou kampaně Daruj krev Evou Čerešňákovou. Akce je zaměřena na podporu a propagaci bezplatného dárcovství krve, také na získání prvodárců a na omlazování registru s následným pravidelným darováním krve na Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY VFN... 4 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA 1. LF UK... 5 FOTOREPORTÁŽ: 220 LET VFN Slavnostní představení opery Giuseppe Verdiho Aida... 6 NOVINKY A UDÁLOSTI... 8 Poruchy příjmu potravy a obezita Nová transplantační jednotka Světový den ledvin ples mediků Koncert v kapli sv. Kříže ZE ŽIVOTA VFN A 1. LF UK Koš plný humoru rok dobrovolnických činností Výstup na svatou Kateřinu Výzkum diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění ROZHOVOR Soudní lékařství profesor Přemysl Strejc ZE SPOLEČNOSTI Představení nových knih Křeslo pro Fausta Životní jubilea Smuteční oznámení NAPSALI JSTE NÁM CESTOVÁNÍ Sinaj včera, dnes, a zítra? NEMOCNICE, číslo 1, informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vydavatel: Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Registrace: MK ČR E Periodicita: čtvrtletník Redakce: Eva Davidová, DiS. (1. LF UK), Mgr. Vlasta Helekalová, MBA (1. LF UK), Václav Kříž (VFN), Bc. Petra Pekařová (VFN) Fotografie: Václav Kříž (VFN), Mgr. Karel Meister (1. LF UK) Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ředitelství, U Nemocnice 2, Praha 2, Výroba: Design Communications, s.r.o. Náklad: 3000 ks obsah 3

3 4 editoriál Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA editoriál 5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, držíte v ruce výtisk nového časopisu Nemocnice. S počátkem roku 2011 jsme se rozhodli změnit vzhled a z části i obsah našeho časopisu. Doufáme, že se vám jeho nová podoba bude líbit. Současně se změnou časopisu byly počátkem roku spuštěny i nové webové stránky VFN. Budeme rádi, pokud nám napíšete své náměty pro obě tato média. Závěr loňského a počátek letošního roku nebyl jednoduchým obdobím v českém zdravotnictví. Probíhající akce LOK a ČLK Děkujeme, odcházíme zasáhla i VFN. Desítky lékařů se rozhodly k akci připojit nejen morálně, ale i fakticky. Byly podány výpovědi z pracovního poměru i výpovědi z dohod o pracovní činnosti. Pokud by tyto výpovědi byly skutečně realizovány, nastaly by v chodu nemocnice zásadní změny. Jistě bychom nebyli schopni ošetřit všechny pacienty, tzn. snížily by se provozované kapacity VFN. Dokonce by byla zásadně ohrožena péče o pacienty, vyžadující neurologickou léčbu. Celá akce byla nakonec ukončena uzavřením memoranda, jež částečně vyhovělo požadavkům organizátorů této akce. Ve VFN, a jsem přesvědčená, že i v jiných zdravotnických zařízeních, zůstanou ještě nějakou dobu patrné následky této akce. Ty jsou znatelné zejména v mezilidských vztazích. Věřím, že profesionalita všech zaměstnanců VFN i přesto zůstává zárukou kvality péče poskytované našim pacientům. Vedení VFN i já osobně jsem připravena řešit problémy, které v oblasti lidských zdrojů máme, a netýkají se jen lékařských profesí. Jsem připravena dlouhodobě zvyšovat platy zaměstnanců nemocnice, jsem připravena měnit zásadně provoz VFN. Nelze však všechny tyto změny provést skokově a bez spolupráce s vedením jednotlivých pracovišť ani bez spolupráce všech zaměstnanců. Toto je v letošním roce primární úkol pro všechny z nás. Přestože v loňském roce hospodařila VFN v černých číslech, nebude v letošním roce snadné kladnou bilanci udržet. Snížené příjmy od plátců péče, zvýšené výdaje např. v energiích, a zejména zavedení jednotné sazby DPH představují ekonomické limity, se kterými se musíme společnými silami vyrovnat. Pochopitelně budeme zvyšovat tlak na naše dodavatele, obchodní partnery, plátce péče, spolupracující zdravotnická zařízení, ale i na jednotlivé úseky správy a vedení klinik VFN, abychom nalezli potřebné zdroje a zdravé hospodaření VFN udrželi. V prosinci loňského roku jsme zahájili rok 220. výročí vzniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Otevřelo se před námi období, kdy si všemi pořádanými akcemi toto významné výročí připomínáme. Velmi nás také těší zájem o pamětní minci, již jsme při této příležitosti vydali. VFN dál pokračuje v přípravách na zásadní modernizaci, v mezidobí však nadále postupně rekonstruuje jednotlivé provozy a obnovuje přístrojovou techniku. V lednu bylo slavnostně otevřeno rekonstruované transplantační oddělení I. interní kliniky. Moderní prostory zvyšují nejen komfort pacientů a zaměstnanců, ale zejména zvyšují odborný standard péče o rizikové pacienty. Z prostředků Norských fondů byla financována rekonstrukce Centra komplexní péče pro děti s perinatologickou zátěží, které bylo slavnostně otevřeno a jež v ČR reprezentuje unikátní komplexní pracoviště. Zlepšování bezpečí pacientů je další prioritou vedení nemocnice. Elektronické hlášení nežádoucích událostí, realizované ve VFN, získalo ocenění v soutěži Bezpečná nemocnice. Vážení a milí, v těchto dnech nám příroda nabízí jedno z nejkrásnějších ročních období. Věřím, že nás naplní energií a optimismem, který do další práce všichni potřebujeme. Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostává se Vám do ruky první číslo časopisu Nemocnice v novém roce 2011 a též v nové grafické úpravě. Konec roku 2010 a jeho počátek se nesl v duchu oslav 220. výročí založení nemocnice, která během své existence nejen zachránila mnoho lidských životů, ale též se podílela na výchově generací českých lékařů a přinesla mnoho nového poznání české i světové vědě. Počáteční měsíce roku 2011 se lišily od ostatních, zejména situací v českém zdravotnictví, kdy akce Děkujeme, odcházíme zasáhla i naši nemocnici. Osobně jsem tuto akci vnímal a vnímám jako stav, který vznikl neřešením a odkládáním problémů českého zdravotnictví, které se nakupily a byly řešeny jen deklaratorně. Ukázalo se, že jsou ve zdravotnictví segmenty, kde práce zdravotníků je dobře ohodnocena i za méně než standardních 40 hodin týdenní práce. Tato akce se z mého pohledu netýkala jen ohodnocení práce lékařů a všech zdravotníků, zejména v nemocnicích, kde ve srovnání, a zdůrazňuji v poměrném, nikoli v absolutních hodnotách, je ohodnocení výrazně nižší než ve vyspělých státech. Týkala se totiž také transparentnosti veřejných zakázek, lékové politiky a dalších nešvarů, které ve zdravotnictví vidíme. Jsem rád, že po mnoha týdnech jednání došlo ke kompromisu, a jsem přesvědčen, že alespoň část problémů ve zdravotnictví se povede v krátké době vyřešit. Rok 2011, jako již po mnoho let, započal tradičním 123. plesem mediků českých v paláci Žofín a Dnem otevřených dveří, kde jsme zájemcům o studium představili naši 1. lékařskou fakultu, její požadavky na přijetí ke studiu, ale zejména další možnosti, které fakulta nabízí, jako zahraniční výměnu studentů, řadu spolkových aktivit a také zapojení studentů do vědecké práce. Počet přihlášek ke studiu je shodný s počty přihlášek jako v minulých letech. Počátek roku je dobou ohlédnutí za rokem minulým. Loňský rok byl pro fakultu rokem příznivým. Skončila velká rekonstrukce budovy v Kateřinské 32, která již plně slouží studentům, učitelům i pacientům. Z hodnocení vědy dle rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 1. lékařská fakulta UK opět zaujala přední místo mezi institucemi, věnujícími se biomedicínskému výzkumu. V letošním roce, kdy končí výzkumné záměry, musíme dokončit nový způsob financování vědecké práce na fakultě. V roce 2010 naše fakulta vykázala dobrou ekonomickou bilanci a její hospodaření skončilo kladným výsledkem. Měli jsme tak možnost ocenit nejen nejlepší pracovníky z hlediska vědecké práce, ale také jsme na základě hodnocení výuky studentů ocenili dvacet pedagogů, kteří byli v anketě hodnoceni jako vynikající učitelé. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám slunné a optimistické jarní dny roku prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

4 6 fotoreportáž 220 let Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 220 let Všeobecné fakultní nemocnice v Praze fotoreportáž 7 Slavnostní představení opery Giuseppe Verdiho Aida Všeobecná fakultní nemocnice v Praze si na přelomu let 2010 a 2011 připomíná 220 let od svého vzniku. Podle historických pramenů byla první část Všeobecné nemocnice otevřena 1. prosince 1790 a pravidelný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna U příležitosti oslav 220. výročí založení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze bylo připraveno představení slavné Verdiho opery Aida v podání operního souboru Národního divadla v Praze. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a příznivcům, kteří svými dary a pomocí umožnili, aby se toto představení mohlo uskutečnit. Mgr. Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, vítá na slavnostním představení Aidy předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Miroslavu Němcovou. Slavná Verdiho Aida, příběh o egyptském vojevůdci Radamovi a jeho lásce k etiopské otrokyni, je dokladem nejen autorových skladatelských kvalit, ale také jeho umělecké cti a důslednosti, s níž usiloval o nalezení věrohodné a psychologicky přesvědčivé podoby hudebního dramatu. Verdi psal Aidu na objednávku egyptské vlády k slavnostnímu otevření Suezského průplavu, přesto je tato opera mnohem více než pouhým splněním výhodné zakázky. (PP)

5 8 novinky a události události a novinky 9 Soutěž Bezpečná nemocnice Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK Místo, kde probíhala interaktivní projekce, simulující zdravému jedinci schizofrenní prostředí a prožitky. Týden na Psychiatrické klinice V rámci akce s názvem Týden na Psychiatrické klinice, která se uskutečnila na začátku února, bylo pro zájemce připraveno několik aktivit, kterých se mohli zúčastnit. Po celý týden byla připravena interaktivní projekce, která simulovala návštěvníkům schizofrenní prostředí a prožitky, jaké se vyskytují u nemocných pacientů. Na prodejní výstavě si mohli příchozí nejen prohlédnout, ale i zakoupit výtvarná díla pacientů Psychiatrické kliniky. Dalšími akcemi byla tisková konference, na níž byla představena historie a současnost psychiatrické péče a také nové technologie v léčbě. Akci zakončil Den otevřených dveří s přednáškami určenými pro širokou veřejnost. (PP) Ve třetím ročníku odborné soutěže Bezpečná nemocnice se na prvním místě umístila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování nežádoucích událostí a to v sekci Technicko-provozní oblast. Odborná porota posuzovala celkem 16 projektů předložených třinácti lůžkovými zdravotnickými zařízeními. Cílem elektronického sledování nežádoucích událostí je umožnit především zdravotníkům řešit problémy, které na pracovišti nastanou a jež jsou natolik závažné, že vyžadují naši zvýšenou pozornost. Systém lze využívat také jako komunikační cestu pro návrhy na zlepšení systému řízení, a to ve zdravotnické části nemocnice i v nezdravotnické podpůrné oblasti. Tento systém je velmi jednoduchý, jeho používání nečiní zdravotníkům žádné potíže a časová náročnost pro statistické zpracování získaných dat je minimální. (PP) Cenu převzali: náměstkyně Mgr. D. Svobodová a kolektiv (zleva: Ing. J. Hotmar, Ing. J. Pařík a O. Snop). Bezpapírová nemocnice VFN v Praze se stala vítězem v soutěži IT projekt roku 2010, pořádané společností CACIO, kterou vyhlašuje Česká asociace manažerů úseků informačních technologií pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 25 projektů. Zvítězila VFN a její projekt od společnosti STAPRO Implementace vedení zdravotnické dokumentace ve VFN Praha v čistě elektronické formě. VFN je prvním zdravotnickým zařízením, které uvedlo do praxe Koncept bezpapírové nemocnice, v ČR projekt svého druhu a rozsahu unikátní. Jde o ojedinělý případ první legislativně čisté implementace Dne 8. ledna 2011 se konal Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty UK. Zájemci o studium se setkali s představiteli vedení fakulty a získali informace o fakultě, o průběhu přijímacího řízení a oborech, které lze na 1. LF UK v akademickém roce 2011/2012 studovat. Měli zároveň příležitost poprvé navštívit posluchárny a obdivovat nově zrekonstruovanou budovu děkanátu 1. LF UK, prohlédnout si některá vybraná pracoviště 1. LF UK v této budově či v areálu Karlova a Albertova nebo nahlédnout do prostor Akademického klubu a Spolku mediků českých ve Faustově domě, kde studenti tráví svůj volný čas. Z velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK bylo možné přenášet do sedmi poslucháren úvodní slovo prof. MUDr. Jany Duškové, DrSc., proděkanky elektronické zdravotnické dokumentace v ČR, což znamená vedení zdravotnické dokumentace v nemocničním informačním systému pouze v elektronické podobě za použití zaručeného elektronického podpisu. Poprvé tedy zdravotnické zařízení v ČR nemusí údaje z NIS tisknout, podepisovat a razítkovat. Řešení má tak zásadní dopad na efektivitu provádění klinických i administrativních procesů v nemocnicích a zavádí lepší kontrolní mechanismy pro studijní záležitosti a zubní lékařství. Poté se slova ujali v přeplněných posluchárnách i ostatní proděkani a zaměřili se na témata a obory, o které byl ze strany uchazečů největší zájem. správného vedení zdravotnické dokumentace. Silný ekonomický efekt, spočívající v šetření nákladů na archivaci dokumentace, se projevuje v podobě úspor prostor či personálu pro archivaci. Současně je zaznamenáno podstatné snížení provozních nákladů (papír, tiskárny, tonery, apod.) a v neposlední řadě i vznik časových úspor uživatelů/lékařů při odstranění následného tisku a podpisu zdravotnické dokumentace z NIS. Jsme rádi, že i letošní Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se vydařil! Poděkování za jeho hladký průběh patří studijnímu oddělení 1. LF UK a všem dalším organizátorům. (VH) Všechna tato pozitiva mají za cíl napomáhat lepšímu a efektivnějšímu vedení dokumentace a v konečném důsledku přispět ke zvýšení bezpečnosti pacientů. (PP)

6 10 novinky a události události a novinky 11 Poruchy příjmu potravy a obezita Ve dnech března 2011 se na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN uskutečnila již 8. mezinárodní a mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě. Pozvánku k vystoupení přijali významní zahraniční odborníci v oblasti poruch příjmu potravy. Tyto konference se na klinice konají od roku Organizátoři kladou důraz na interdisciplinární komunikaci a zvyšování odborných znalostí. Dostupná adekvátní péče (včetně svépomocných aktivit klubů a doléčovacích programů) má být založena na kontinuálním vzdělávání lékařů, psychologů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří tvoří členy multidisciplinárních týmů. V posledních desetiletích vědomosti o onemocnění v populaci sice narůstají, ale postoj společnosti se příliš nezměnil (strach ze stigmatizace, stud ze selhání v dosažení ideální krásy a ideálního zdravého životního stylu). Nárůst poruch příjmu potravy u nás ukazuje na potřebu kvalitnější a koordinovanější prevence. Pořadateli konference byli Psychiatrická klinika 1. LF UK, Sekce pro poruchy příjmu potravy PS ČLS JEP, Svépomocná asociace pro pacienty s poruchami příjmu potravy pod vedením profesorky Zahájení konference (zprava): ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, prof. Hana Papežová a děkan 1. LF UK prof. Tomáš Zima. Papežové. Záštitu konferenci udělil rektor Univerzity Karlovy, profesor Václav Hampl, děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima a ředitelka VFN Dana Jurásková. Spolupořadatelem byl INTACT, mezinárodní projekt Marie Curie, na kterém participuje devět Center of Clinical Excellence ze zemí EU. Podporuje výzkum postgraduálních studentů medicíny a psychologie v oblasti poruchy příjmu potravy. Od roku 2007 jsou součástí konference i specializované workshopy pro nelékařské profese, určené pro pedagogy, sociální pracovnice a střední zdravotnický personál. Účastníci mohli zhlédnout videozáznamy rozhovorů s pacientkami s poruchou příjmu potravy a s problémy v mateřství. Workshopy autorů z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN byly podpořeny preventivním programem VZP ČR. Součástí společenského programu byl koncert v kostele sv. Kateřiny a závěrečný ceremo niál v historické budově Karolina, kde byla předána za přítomnosti prorektora Karlovy univerzity, profesora Škrhy, a přednosty Psychiatrické kliniky, profesora Rabocha, tradiční cena Františka Faltuse naší dlouholeté spolupracovnici, profesorce Cindy Bulik z Univerzity of North Karolina, za přínos ve výuce mladých kolegů v rámci projektu INTACT. Prorektor UK profesor Škrha také provedl zahraniční účastníky historickými prostorami Karolina, což všichni velmi ocenili. Doufáme, že konference přinesla účastníkům nové poznatky i zajímavé kontakty, které přispějí k jejich motivaci v další klinické i výzkumné práci v oblasti poruch příjmu potravy, k prospěchu našich pacientů a jejich rodinných příslušníků. PROF. MUDR. HANA PAPEŽOVÁ, CSC., MUDR. PETRA UHLÍKOVÁ, PSYCHIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UK Nová transplantační jednotka Na I. interní klinice VFN a 1. LF UK byla v lednu 2011 slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná a rozšířená transplantační jednotka. Cílem rekonstrukce bylo vytvoření podmínek pro zvýšení kapacity transplantační jednotky, zlepšení komfortu nemocných i pracovního prostředí pro personál. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (vlevo) ve společnosti ředitelky VFN Dany Juráskové a profesora Pavla Klenera. Důraz se kladl na dodržení požadavků na izolaci nemocných s vysoce účinným čištěním vzduchu. I. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze patří mezi nejvýznamnější hematoonkologická centra v České republice se zaměřením na nejčastěji se vyskytující krevní nádory. Součástí moderní léčby je i autologní transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeně), která umožňuje vyléčit řadu nádorů krvetvorby. Pacienti s tímto onemocněním by bez ní neměli naději na dlouhodobé přežití. Tato metoda se na klinice provádí od roku 1993 a v současnosti je I. interní klinika VFN a 1. LF UK Co je to autologní transplantace krvetvorných buněk? Autologní transplantace krvetvorných buněk je léčebný výkon, kde se po předcházející chemoterapii převádí pacientovi jeho krvetvorné buňky zpět. Jinými slovy, dárcem krvetvorných buněk je sám pacient. Tento postup umožňuje podat tak intenzivní chemoterapii, která by jinak mohla být smrtelná (zničila by krvetvorbu). Díky zpětnému převedení krvetvorných buněk se při tomto výkonu krvetvorba opět obnoví. ASCT se nejčastěji používá u lymfomů a mnohočetného myelomu. největším centrem svého druhu v České republice. Úspěšné dokončení této stavebně i logisticky náročné akce vytvořilo podmínky nejen pro zvýšení kapacity transplantační jednotky, ale též ke zlepšení komfortu nemocných, racionalizaci provozu, zlepšení pracovního prostředí pro personál při dodržení požadavků na izolaci nemocných i s vysoce účinným čištěním vzduchu. Celková hodnota rekonstrukce dosahuje 20 milionů Kč a byla financována z vlastních investičních zdrojů VFN. Část vybavení v hodnotě 6 mil. Kč byla pořízena díky dárcům, nejvyšší podíl poskytla Nadace ČEZ. Tyto vynaložené finanční prostředky výrazným způsobem zkvalitní poskytování zdravotní transplantační péče pacientům. Nové prostředí splňuje nároky moderní medicíny. Jednotka svým uspořádáním a vybavením splňuje nejvyšší standardy léčebné péče a navýšení počtu lůžek umožňuje poskytovat léčbu více hematoonkologickým pacientům. MUDR. DAVID POHLREICH VEDOUCÍ LÉKAŘ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKY I. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UK

7 12 novinky a události události a novinky 13 Světový den ledvin Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily letos již pošesté druhý čtvrtek v měsíci březnu Světovým dnem ledvin s cílem zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Zleva: doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce. V České republice je odhadem asi 5 % obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin. Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se ale selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. Časný záchyt chronického onemocnění ledvin, založený na průkazu přítomnosti bílkoviny v moči a vyšetření tzv. sérového kreatininu (které umožní odhadnout filtrační funkci ledvin), umožní zahájit včas účinnou léčbu zaměřenou na prevenci, nebo alespoň snížení rizika vývoje selhání ledvin a snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění. U pacientů s chronickým onemocněním ledvin je nutné dosáhnout optimální kontroly krevního tlaku a krevních tuků. U nemocných se zhoršující se funkcí ledvin je také třeba včas zahájit léčbu komplikací (zejména poruch přeměny minerálů, kyselosti krve a sníženého počtu červených krvinek) a eventuelně i zahájit přípravu na náhradu funkce ledvin hemodialýzou (umělou ledvinou), břišní dialýzou či transplantací. U příležitosti Světového dne ledvin bylo v Odběrovém centru Fakultní polikliniky VFN zájemcům nabízeno zdarma skríninkové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku. (RED) REPREZENTAČNÍ 123. PLES MEDIKŮ 123. PLES MEDIKŮ se opět vydařil! V krásných prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově se dne 7. ledna 2011 zaplnily všechny sály. Plesu mediků se zúčastnily osobnosti politického a kulturního života České republiky, čelní představitelé Univerzity Karlovy, členové akademické obce 1. lékařské fakulty UK a pracovníci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Alwallova ledvina Zleva: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., a MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA 10. prosince 1955 byla umělá ledvina (Alwallova) poprvé využita na II. interní klinice VFN. Největší zásluhu na tom měl medik Severin Daum a přednosta kliniky prof. Antonín Vančura. Československo se stalo první zemí v socialistickém táboře, která tento způsob léčby zavedla. Petr Vondráček & Lokomotiva přilákali do Malého sálu Žofínského paláce mnoho tanečníků. Neutuchající zábava letošního plesu mediků trvala až do časných ranních hodin.

8 14 novinky a události koš plný humoru ze života VFN a 1. LF UK 15 Koš plný humoru Na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK proběhla akce občanského sdružení Zdravotní klaun pod názvem Koš plný humoru. Koncert v kapli sv. Kříže Na začátku roku se na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK uskutečnil koncert v kapli sv. Kříže, na kterém vystoupil Ondřej Havelka a Věra Gondolánová. Zdravotní klauni navštěvují v nemocnicích pravidelně především dětské pacienty. Jejich návštěva má napomoci zlepšit psychickou pohodu pacientů a tím také zlepšit jejich celkový zdravotní stav. Uvítali jsme nabídku zdravotních klaunů rozšířit tento nápad i mezi dospělé pacienty. Souhlasili jsme, aby tato akce proběhla na naší klinice, protože onkologická onemocnění patří mezi nejtěžší. Po dobu jednoho týdne navštěvovali ambulanci a denní stacionář zdravotní klauni. Zastavili se na okamžik u každého pacienta a promluvili s ním. Pro všechny nemocné měli připraveny dárkové koše s drobnými předměty (např. letáček o sdružení, propisovací tužky, lék Humorin červený klaunský nos, veselé povídky knížky od Zdenka Svěráka a Vladimíra Menšíka, křížovky, knížky s vtipy nebo CD). Obsah koše mohl být, podle přání pacienta, pozměněn. Z mého pohledu se jednalo o velice zdařilou akci. Takový projekt má smysl a pacientům pomáhá. Nálada na pracovišti byla zřetelně odlehčená a o poznání veselejší. Pacienti se na čas odreagovali od strachu, napětí a úzkosti, které je při onkologickém onemocnění stále doprovázejí. Byli potěšeni skutečností, že o ně někdo zvenčí jeví zájem. ZDEŇKA DLOUHÁ VRCHNÍ SESTRA ONKOLOGICKÉ KLINIKY VFN A 1. LF UK

9 16 ze života VFN a 1. LF UK dobrovolnická činnost dobrovolnická činnost ze života VFN a 1. LF UK rok dobrovolnických činností Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnických činností na podporu aktivního občanství v ČR Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se zapojila s dalšími čtyřmi velkými pražskými nemocnicemi do dobrovolnických akcí a vytvořila PN5 Pražskou nemocniční pětku. Dobrovolnictví ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze V letošním roce slaví Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 220. výročí od svého založení. V současnosti nemocnice poskytuje pacientům jak základní, tak i specializovanou péči ve všech oborech. Ke stále kvalitnější komplexní léčebné péči o pacienty ve VFN v Praze významně přispívají také dobrovolníci, hlavně u dlouhodobě nebo těžce nemocných dětských a dospělých hospitalizovaných pacientů. Ve VFN v Praze existuje dobrovolnický program na čtyřech klinických pracovištích: Geriatrické klinice, Onkologické klinice, I. interní klinice a Foniatrické klinice. Na Geriatrickou kliniku v Londýnské ulici docházejí dobrovolníci z občanského sdružení Adra třikrát týdně již od roku Dobrovolnice předčítá pacientkám na Geriatrické klinice VFN a 1. LF UK. Dobrovolníci ve spolupráci se zdravotnickým personálem zlepšují atmosféru nemocničního prostředí a starají se o smysluplné trávení volného času pacientů ať již četbou, povídáním (reminiscence) či doprovodem při chůzi. Třetím rokem působí dobrovolníci z občanského sdružení Amélie na Onkologické klinice a od února 2011 navštěvují pacienty I. interní kliniky. Dělají jim mnohdy společnost u lůžka a starají se, aby se pacienti necítili ve své nemoci opuštění a nepotřební. Od ledna 2010 spolupracuje Foniatrická klinika v rámci dobrovolnické činnosti v projektu Celé Česko čte dětem. Dobrovolnice pravidelně jedenkrát týdně dochází k dětem a čte jim. Po přečtení pohádky či příběhu dobrovolnice s dětmi provede navíc dramatizaci čtené knihy. Pomáhá tím malým pacientům vyplnit čas, který tráví v nemocnici. Barevná nemocnice v Motole a její dobrovolníci Ve FN Motol dobrovolníci pomáhají už 11 let. V současné době přesáhl počet aktivních pomocníků tři stovky. Mezi oblíbené programy patří Barevná nemocnice, při které malují malí pacienti společně s dobrovolníky na stěny v rekonstruované části a vytvářejí si tak sami svou barevnou nemocnici. S úspěchem je v Motole již sedmým rokem realizována canisterapie se speciálně cvičenými psy pro děti i dospělé pacienty. Nově k ní přibyla také zooterapie s drobnými zvířaty: ráčky, šneky a strašilkami. Další originální program představuje také Pošta pro radost, při němž senioři z Léčebny dlouhodobě nemocných vyrábějí s dobrovolníky dárky pro nemocné děti a ty zase připravují překvapení pro seniory. Centrum podpůrné péče Lékořice ve FTNsP v Praze-Krči Fakultní Thomayerova nemocnice ve spolupráci s občanským sdružením Lékořice realizuje akreditovaný dobrovolnický program od roku To je začleněno do samostatného oddělení Centra podpůrné péče. V současné době dochází na 10 Pacienti denního stacionáře Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK. klinik a oddělení pravidelně jednou týdně přes 80 dobrovolníků. Dalších téměř 100 dobrovolníků pomáhá při jednorázových akcích, jako jsou například Dětský den, mikulášská nadílka, dobročinné bazary, výtvarné dílny apod. Také personál se může zúčastňovat hodin jazykových konverzací, seminářů i kulturních a sportovních akcí, které vedou dobrovolníci. Činnost dobrovolníků je vysoce ceněna. Dobrovolníci v ÚVN Ústřední vojenská nemocnice zahájila projekt s dobrovolníky už ve druhé polovině roku Programem dosud prošlo 43 dobrovolníků. Dobrovolníci na počátku programu nalezli uplatnění na Oddělení rehabilitační a následné ošetřovatelské péče a v informační službě. V současné době je program realizován především na Oddělení sociální péče. V roce 2011 se plánuje program rozšířit o realizaci canisterapie. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dobrovolnický program FNKV je v činnosti od ledna Je zaměřen hlavně na dlouhodobě hospitalizované pacienty, jak dětské, tak dospělé. V současné době do FNKV dochází 20 pravidelných dobrovolníků na neurologii, LDN, dále pak docházejí na ambulanci kliniky dětí a dorostu a dětské popáleninové oddělení. Od poloviny listopadu dobrovolníci nově působí i na radioterapeuticko- -onkologické klinice. Dobrovolníci vedou pravidelné lekce trénování paměti, výtvarné dílny a zpívání pro seniory na LDN. BC. JITKA ŘÍHOVÁ

10 18 ze života VFN a 1. LF UK výstup na sv. Kateřinu projekt ze života VFN a 1. LF UK 19 Výstup na svatou Kateřinu Míří k nebi jako vztyčený prst, viditelná ze všech stran. Osmiboká věž kostela svaté Kateřiny láká svojí výškou a úzkými okny k rozhlédnutí nejen po celém areálu nemocnice, ale i po velké části vnitřní Prahy. Dohlédnout se z ní dá až k Hradu, Vyšehradu a při dobré viditelnosti a slunečném počasí i do petřínských strání, na Strahov a k Barrandovu. Letošní slunečné počasí na přelomu února a března přineslo tu správnou příležitost požádat o dovolení, otevřít zamřížované dveře a společně se dvěma kolegy vystoupat na vrchol. Slibovali jsme si od toho nevšední zážitek. Už pohled vzhůru do nitra štíhlé věže, nazývané kdysi pražský minaret, znamenal setkání s dávnou minulostí. Dotknout se původních, zcela obnažených kamenů, položených sem staviteli ve 14. století, už to ve mně vzbudilo podivné mrazení. Podobný dojem vyvolalo i dřevěné schodiště, přichycené v několika patrech k vnitřní stěně věže. To ale ze zcela jiného, řekl bych, bezpečnostního důvodu. Ve slabém světle orientačního osvětlení jsme stoupali vzhůru oním mohutným komínem a snažili se přitom nemyslet na vrstvu holubího trusu, která doslova rostla pod našima nohama. Zvyšovala se s každým patrem, snad i každým schodem, navíc tu a tam ozdobená vysušenou holubí mrtvolkou. Dále však už převládala jen samá pozitiva. Schodiště bylo pevné a natolik bezpečné, že i mně, kterému se točí hlava při pohledu do hlubokého hrnce, se podařilo dobýt vrcholu, respektive místa těsně pod ním, tam kde dříve visíval zvon, téměř bez zaváhání. Nad námi se už zvedala jen samotná stříška s půdičkou bez oken, ke které vedl jednoduchý žebřík. Takové kostrbaté finále jsme si ale rádi odpustili a začali se o to víc rozhlížet po dobytém území. Čtyři dlouhá, úzká okna jsou tu osazená dřevěnými žaluziemi v rámech a dají se, ač kladou jistý odpor, částečně otevřít. Toho jsem využil k fotografování. Ostatně to představovalo jeden z hlavních cílů našeho výstupu. Upřímně, moc jsem se z úzkých okýnek nevykláněl, pohledy do širého okolí jsem si nechal více méně zprostředkovat kvalitním displejem fotoaparátu, ale i tak jsme zažívali něco nevšedního: z takové výšky a z místa naplněného historií pozorovat mnohokrát prošlé, zdola důvěrně známé ulice, Kateřinskou zahradu i s bývalým klášterem, budovu lékařské fakulty, barokní Muzeum Antonína Dvořáka a hlavně vzdálený, jako na dlani ležící centrální areál naší nemocnice. Pobyli jsme nahoře zhruba tak dlouho jako uspokojení horolezci v cíli svého snažení, pořídili vrcholové fotografie a posléze opatrně zamířili po úzkém schodišti dolů, do kostela, a branou Kateřinské zahrady znovu do víru velkoměsta. VÁCLAV KŘÍŽ Sv. Kateřina Kostel sv. Kateřiny se nachází nedaleko Karlova náměstí, v těsné blízkosti Kateřinské ulice na pražském Novém Městě, v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na popud Karla IV., který r. 1332, v den svátku sv. Kateřiny, zvítězil v bitvě u San Felice, byl v Praze postaven klášter a kostel, zasvěcený jeho oblíbené světici Kateřině. Tato vzdělaná křesťanka královského původu odmítala manželské nabídky a svou výmluvností obrátila na víru i padesát pohanských filozofů. Nakonec byla na rozkaz římského císaře po krutém mučení sťata. Ze stavby, která byla v letech vybudována pro řád obutých augustiniánek, se v původní podobě zachovalo jen velmi málo. Z této doby se dochovala pouze vysoká, dole čtyřhranná a v horní části osmiboká věž kostela, zvaná pražský minaret. Výzkum diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění Projekt byl zahájen 1. ledna 2011 a termín ukončení realizace je 30. června Celkový rozpočet projektu, jehož realizátorem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, činí ,90 Kč. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (www. oppk.cz) více než 82 mil. Kč na realizaci projektu Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/ Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů VFN. Z vlastních zdrojů bude VFN financovat 7,5 % rozpočtu projektu, tj. přibližně 6,2 mil. Kč. Základním cílem projektu je pořízení moderního přístrojového vybavení pro účely výzkumu v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekt umožní pořízení nejmodernější zdravotnické techniky (půjde o zařízení pro interní a chirurgické obory, zobrazovací a vyšetřovací techniku i přístroje pro laboratoře), která bude využívána k výzkumu a vývoji nových metod a postupů ve zdravotnictví a k jejich následné aplikaci. Celkem bude pořízeno 60 přístrojů pro čtrnáct pracovišť, která se budou společně podílet na výzkumných činnostech ve výše uvedené oblasti. Projekt je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK. Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhne ve třech etapách, jejichž obsahem bude příprava výběrových řízení na dodavatele přístrojů, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení. Po skončení investiční fáze následuje pětiletá doba udržitelnosti, během níž musí být naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala. Dotčená pracoviště budou úzce spolupracovat na dosažení těchto výsledků, kterými jsou: původní sdělení v indexovaných mezinárodních časopisech, pořádání vědeckých setkání s prezentací dosažených výsledků, zaškolování pracovníků jiných zařízení v použitých metodikách, vytvoření e-learningových prezentací o využití metod v českém i anglickém jazyce.

11 20 rozhovor soudní lékařství soudní lékařství rozhovor 21 Na začátku byly housle Lékařům na dosah a s vrcholným obdivem k jejich práci jsem mnohokrát přemýšlel, kterým směrem by se můj život ubíral, kdybych se i já stal lékařem, jakou specializaci bych asi zvolil. Patologie je velice zajímavá oblast medicíny. Soudní lékařství je pak v mých očích jejím umocněním. Protože profesor Přemysl Strejc, přednosta Ústavu soudního lékařství, je člověk vstřícný, zasedli jsme spolu ke krátkému rozhovoru. Pane profesore, jak říkám v úvodu, patologie, to je velmi pozoruhodná věda Naprosto s vámi souhlasím, patologie je nesmírně zajímavý obor. Opravdu věda. Snad nejvíc v oblasti histologického zkoumání vzorků, kdy odborná bioptická diagnóza může nesmírně ovlivnit život pacienta. Ale patologie, to není soudní lékařství. My neděláme biopsie, ale nekropsie. Na patologii jsem ale shodou okolností začínal, u profesora Bednáře. Jak jste se k soudnímu lékařství vlastně dostal? K oboru, ve kterém dnes platíte za jednoho z nejvýznamnějších odborníků. To bylo trochu řízením osudu, chtěl jsem být původně internistou. Dokonce už během studií v šedesátých letech jsem tady, v dnešní VFN, na I. interní klinice u profesora Höniga pracoval jako pomocná vědecká síla. Internu jsem považoval za jakousi královnu medicíny. Byl jsem také silně ovlivněný výraznou osobností akademika Charváta, o tom není pochyb. Ale výuka a tím pádem i osud mě po čase zavedly ke zkoušce do Ústavu soudního lékařství. Tam mně, světe, div se, pan profesor Tesař, tehdejší přednosta, nabídnul to samé, co jsem dělal Soudní patologie je úzce spojená s makrosvětem. na interně, pomocnou vědeckou sílu. Ale já se slušně omluvil, že interna, a tak dále. Po čase mně to ale nedalo a přilezl jsem ke křížku. Bylo to také dobou. Řekl jsem si, že na interně nemám moc šancí, kdežto na soudním, kde mě profesor nabídnul po absolvování i trvalé místo, to bylo něco, čeho bylo třeba si vážit. Zvláště v době, kdy se bojovalo o umístěnky a mně, rodilému pražákovi, navíc svobodnému a s nevalným kádrovým profilem, hrozilo třeba pohraničí. Bylo to o fous, protože jsem nakonec to místo na soudním nedostal, ale páni profesoři Tesař a Bednář se domluvili a já začal jako mladý lékař na Albertově, na patologii v Hlavově ústavu. Což bylo o dveře vedle. A byla to pro mě docela šťastná konstelace. Pan profesor Bednář byl pedant, a když jsem chtěl přidat stokorunu na platu, musel jsem u něho absolvovat tvrdý pohovor se zkouškou. Byl proslulý tím, že kudy chodil, tudy zkoušel, a tak byli jeho podřízení pořád ve střehu a učili se o sto šest. A to bylo samozřejmě jen dobře. Trvalo to asi dva roky, mezitím jsem byl i na vojně. Když jsem se vrátil, pan profesor si mě jednoho dne zavolal a oznámil mi poměrně sarkasticky, že ať si teda jdu na to soudní, že se tam uvolnilo místo a pan profesor Tesař si mě žádá. Že ze mě bude ušmudlanej a vystrašenej doktor Narážel tím samozřejmě na práci s mrtvolami z terénu a na neustálý kontakt s policií. A tak jste se malou oklikou dostal na místo, které vám osud předurčil Ano, začal jsem tu pracovat jako sekundární lékař v památném roce Zaměstnavatele jsem měl stejného, byl to KÚNZ (Krajský ústav národního zdraví), čili tehdejší nemocnice FN1. Zajišťoval jsem běh ústavu, staral se o přístrojové vybavení a také jsem začal vědecky publikovat. Dostal jsem od pana profesora zadání pro kandidaturu, téma bylo kriminální, z forenzní sérologie a aplikované histochemie, a týkalo se důkazu biologických stop v plodové vodě. Byla to doba, kdy byly nelegální potraty více aktuální. Dlouho jsem s tím nemohl pohnout, není to tak jednoduché, jak to vypadá, až po několika dlouhých letech se mi podařilo práci odevzdat a získat titul kandidáta věd. O něco později jsem byl habilitován, takže jsem se stal docentem. Pan profesor skončil s vedením ústavu v roce 1984, na jeho místo nastoupil as. Sobotka. Ten sice neměl dokončenou kandidaturu, ale byl to letitý praktik a byl, tak říkajíc, na řadě. Navíc byl tajemníkem katedry. Vydržel to dva roky, ale zřejmě ho to dost zmáhalo, takže svoje přednostenství ukončil a v roce 1986 jsem se tohoto nelehkého úkolu ujal já. V roce 91 jsem si udělal doktorát věd a o rok později, v roce 1992, jsem se stal profesorem. Tolik Vaše zkrácené curriculum vitae, pane profesore. Ale řekněte mi, co Vaše práce přesně obnáší? Soudní obor, ostatně jako každá podobná disciplína, má svoji metodiku. Tady možná překvapí skutečnost, že soudní lékařství má i svoji zdravotní koncepci. Je třeba vědět, že 95 % pitev, které provádíme, slouží zdravotnictví. Zabýváme se určením příčiny smrti u osob, které zemřou a neví se proč. Říkáme tomu náhlé úmrtí. Ve spořádaných zemích, mezi které se počítáme, se zjišťuje, proč lidé náhle zemřou. Uzavírá se tím jakýsi kruh pojištěnce. Nebožtíkovi to sice nepomůže, ale součástí klinické diagnostiky je i rodinná anamnéza, tedy i údaj o tom, jaká byla příčina smrti rodinných příslušníků. Říká se, že dobře odebraná anamnéza je půl diagnózy. Výsledky zdravotních pitev nezůstávají ani celostátně ladem, zpracovávají se statisticky a vytvářejí tím celostátní obraz o mortalitě. To pochopitelně ovlivňuje i zdravotní politiku státu. Děláme přes 1000 pitev ročně. Musíme zachovávat povinnou mlčenlivost, ale na vyžádání od příbuzných zemřelého vyhotovujeme pitevní zprávu pro pozůstalé. V součinnosti s nemocnicí, samozřejmě. Dále pitváme nejen náhlá úmrtí, třeba na ulici nebo doma či v zaměstnání apod., nemůže-li prohlížející lékař na místě úmrtí určit příčinu smrti (což je časté), ale také zemřelé násilnou smrtí, jako jsou sebevraždy, vraždy, nešťastné události. Soudní lékař povinně pitvá také zemřelé, byla-li příčinou úmrtí průmyslová otrava nebo úraz při výkonu práce, dále zemřelé ve výkonu trestu odnětí svobody a zemřelé, kde je podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při výkonu zdravotnických služeb. Jedním z rozdílů mezi soudním lékařstvím a patologií je skutečnost, že v případě, kdy zemřelý skonal v léčebném zařízení v důsledku vnitřního onemocnění, Je to docela dobrý pocit, když vám pak přijde z policejního ředitelství dopis s poděkováním za dobře vykonanou práci. a byla mu tedy v nemocnici už určena diagnóza, takové úmrtí přísluší patologii. Je-li však podezření na násilný trestný čin, je pitva spojena s policejním vyšetřováním a pitvu nařizuje policie jako tzv. soudní pitvu. Tady pak jde o onen kriminální prvek v činnosti našeho oboru. Může se však stát, že podezření z vraždy nastane i při pitvě zdravotní, kdy na mrtvole nejsou vidět žádné zevní známky poranění a má se zato, že jde o smrt přirozenou. Zrovna nedávno se nám za takových okolností podařilo odhalit několik vražd, z počátku vypadající jako nevinné náhlé úmrtí nebo sebevražda. Není počet náhlých úmrtí také odvislý od roční doby nebo různých společenských událostí? To víte, že ano. Počet sebevražd, ale i vražd, se liší podle ročních období, přibývá třeba o vánočních svátcích nebo na Silvestra, na jaře a na podzim, při náhlých změnách počasí. Dříve to

12 22 rozhovor soudní lékařství soudní lékařství rozhovor 23 bývalo i kolem MDŽ, když ty opilé ženy třeba odněkud spadly, zvracely a udusily se, ostatně muži také Vaše práce Vás baví, že? Jistě, s odporem se to dělat nedá. Má to ale samozřejmě své stinné stránky, na mrtvé denně po ránu si stěží zvyknete. Také to prostředí není z nejpříjemnějších. Ale zase si říkám, když takový chirurg ošetřuje gangrénu Medicína většinou moc nevoní. Pokud pomineme třeba plastickou chirurgii pana docenta Měšťáka, že? :-) Ale je tady i spousta dalších věcí, třeba když máte na stole mladého krásného člověka, neubráníte se úvahám o zmařeném životě. Nebo když vidíte ubitého nebo zmrzlého bezdomovce, to jsou tristní záležitosti V takovém případě záleží na tom, jak k takovému případu přistupujete. Většinou se naprosto soustředíte, některé věci jdou stranou, vidíte jen problém, který je třeba vyřešit. A k tomu směřuje veškerá vaše činnost, není čas na žádné pokukování okolo a přemýšlení nad estetikou a podobnými věcmi. Ale zpátky, v této souvislosti Někdy se na první pohled ani nepozná, jaká kauza vám leží před očima. Jak už jsem řekl, začnete s podezřením na srdeční příhodu a skončíte u vraždy. A to je právě jeden z důvodů, proč se takové pitvy dělají. Třeba nedávno jsme měli jeden případ z Prahy. Vypadalo to v první chvíli na bezdomovce, který spadl z výšky na hlavu. V tom místě bylo plató, tak nebylo odkud spadnout. Pitva ukázala, že šlo o údery nějakým tupým předmětem. Ale ten se nenašel. Policie pak provedla dlouhé pátrání skoro po celé republice, nakonec podezřelé zajistili a ti se k činu přiznali. Tím tupým předmětem bylo poleno, které skončilo v ohništi. Je to docela dobrý pocit, když vám pak přijde z policejního ředitelství dopis s poděkováním za dobře vykonanou práci. Na medicínu jsem se paradoxně dostal díky tomu, že jsem hrál na housle. Původně jsem měl být hudebníkem, maminka si to moc přála. Teď bych Vám rád položil otázku jako vděčný televizní divák, zvláště některých vybraných pořadů. Jak se díváte na neustále dokola omílané filmy s forenzní a detektivní tematikou, jako je třeba seriál Sběratelé kostí, Kriminálka Miami a tak podobně? I já se na to někdy dívám, přiznám se. Rozdíl spočívá hlavně v tom, že oni to tam mají takové až příliš krásné. Mluvil jsem o tom kdysi s jedním z překladatelů tohoto pořadu, který se mnou konzultoval některé odborné výrazy. Říkal mi, že to ani nemá být tolik realistické, že je to spíš pojato jako symbolické prostředí, jako jakási syntéza kriminalistiky a příbuzných oborů. Vědci jsou zároveň vyšetřovatelé, občas i střílejí a tak podobně. Je v tom zahrnuto i soudní lékařství, avšak pohlcené právě tou kriminalistikou. Pitevna je tam zřejmě součástí celého areálu, což u nás ani být nemůže, protože soudní lékařství, které poskytuje služby spravedlnosti, bylo a je historicky samostatnou jednotkou, ne policejním oborem. Ve filmu ale chtějí ukazovat něco jiného, tam se hlavně představují nové způsoby vyšetřování, nové metodiky. To všechno my máme také, ale není to tak úzce propojené a v tak krásných kulisách, i když na našem ústavu probíhá v několika etapách rekonstrukce a modernizace. V evropské praxi jsou taková pracoviště buď součástí lékařské fakulty a fakultní nemocnice; pak je to ústav. Pokud je soudně lékařské pracoviště součástí kupříkladu krajské nemocnice, jde o oddělení. V amerických filmech, o nichž mluvíme, je takové pracoviště divákovi předkládáno jako součást policejního zázemí. Všichni se v tom filmu dobře znají, spolupracují spolu, většinou naprosto příkladně, panuje tam velká soudržnost a tak dále. Já se tady samozřejmě s mnohými vyšetřovateli také dobře znám. Pochopitelně i s kolegy v oboru nejen v Čechách, ale i v Evropě. Je to také dáno vývojem oboru z dob předrevolučních, kdy jsme se znali a spolupracovali třeba s kolegy z tehdejšího východního Německa, například s profesorem Prokopem, profesorem Krausem atd., význačnými soudními lékaři; u prof. Prokopa jsem byl na stáži už v roce 1972! Ani tehdejší moc nezabránila kontaktům mezi východními a západními Němci. Díky tomu jsem se postupně seznámil a stýkal i s předními odborníky z někdejšího Západního Německa nebo třeba Rakouska, hlavně na různých konferencích a sympoziích i v rámci konkrétních badatelských úkolů. Vědecká spolupráce dodnes trvá. Práce na pitevně, to není jen umyvadlo a skalpel, ale mnoho vědomostí a zkušeností. Krátce po revoluci, v roce 1991, jsem byl prezidentem kongresu soudního lékařství s mezinárodní účastí; ta byla již velmi početná a vědecky velmi přínosná. Vy jste za život musel vidět spoustu lidského neštěstí. Počítal jste s tím, když jste začínal? Ano i ne. Člověk si z počátku ani neuvědomí, s jak velkým lidským neštěstím může být konfrontován. Zaskočilo mě to už jako medika, třeba když jsem při stáži na Ústavu soudního lékařství přišel do styku s dekapitací, oddělením hlavy od těla, tenkrát v případě jakéhosi železničního neštěstí, snad sebevraždy. Snad ještě více mi vadila pitva oddělené samostatné končetiny, když jsem začínal na anatomii. Bez toho se ovšem medicína studovat nedá. Působíte na mě jako jemný člověk, spíš bych si Vás dovedl představit na gynekologickém pracovišti než jako drsného soudního patologa v pitevně. To říká i moje manželka! :-) Je to pravda, někteří moji kolegové působí robustněji. Možná je to všechno odvislé od dob mého mládí. Na medicínu jsem se paradoxně dostal díky tomu, že jsem hrál na housle. Původně jsem totiž měl být hudebníkem, moje maminka si to moc přála. A tak jsem chodil jako mladík do hudební školy, dokonce jsem absolvoval samostatným koncertem ve Smetanově muzeu. A proč to souvisí s medicínou? Tehdy se pořádaly různé soutěže tvořivosti mládeže a já jsem získal jako sólista dokonce pražskou první cenu a s triem první cenu v celostátním kole. A s tím i dobrý posudek, který jsem dostal na škole, když jsem se pokoušel o studium medicíny. Bylo to dost potřeba, tatínek byl pražský radní za lidovou stranu do roku Sice jsem vlezl na poslední chvíli do Pionýra a pak do Svazu mládeže, pod jehož záštitou právě probíhaly zmíněné soutěže, ovšem bodů už jsem za to moc neměl. Kupodivu největší váhu při přijímacím pohovoru mělo před komisí moje houslové umění, spolu se samými jedničkami ve škole. Mohu tedy zodpovědně říci, že jsem se stal lékařem hlavně díky houslím. Nejvíc zklamaná z mého životního rozhodnutí byla profesorka na hudební škole. Jako by už předem věděla, že já to svoje muzikantské nadání nebudu nijak zvlášť rozvíjet, ale spíše zanedbávat. Přesto jsem ještě hrál, mj. v tehdejším symfonickém orchestru naší fakulty. Myslím, že můj talent nebyl dostatečný, a rád jsem ho obětoval dá-li se to takhle vůbec říci medicíně. S PROFESOREM MUDR. PŘEMYSLEM STREJCEM, DRSC., HOVOŘIL VÁCLAV KŘÍŽ. Život ve zkratce Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. (1942) promoval v r na Fakultě všeobecného lékařství. V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor soudní lékařství a současně také vedoucím katedry a přednostou ústavu, který tvořila též soudně lékařská oddělení obou fakultních nemocnic. Po habilitačním řízení byl dne jmenován profesorem pro obor soudní lékařství. Od je přednostou Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK. Věnuje se pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti. V oboru soudního lékařství získal Reinsbergovu cenu. Je členem ústřední znalecké komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

13 24 ze společnosti křest knihy křest knihy ze společnosti 25 Představení nových knih Začátek nového roku s sebou přinesl hned několik křtů nových publikací a nejen lékařských. S OSOBNOSTMI KOLEM NÁS, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE V úterý 11. ledna 2011 se v Akademickém klubu 1. LF UK uskutečnil první letošní křest knihy. Veřejnosti byla slavnostně představena kniha autorů Mgr. Karla Meistera a PhDr. Jana Svačiny S osobnostmi kolem nás, jak je možná neznáte. Kniha fotografií, které nás zavádějí na návštěvu k lékařům, vědcům, hercům, výtvarníkům, spisovatelům, sportovcům, umělcům i politikům, vychází díky obrovskému ohlasu v rozšířené formě znovu. Na návštěvu proto, neboť mnoho fotografií zastihuje tyto osobnosti na místech nebo při činnostech méně obvyklých, při jejich koníčcích či zábavách, při nichž je můžeme spatřit jen zřídka. Fotografie jsou doplněny texty (historkami), přibližujícími okolnosti jejich vzniku, závěr publikace tvoří stručné životopisy všech zhruba 250 zobrazených. Je smutné, že u řady lidí již nepřibudou snímky, neboť už opustili tento svět, a v nás zůstávají vzpomínky, k nimž patří i tyto fotografie. Mgr. Karel Meister působí v současné době na 1. lékařské fakultě UK v Praze, kde zachycuje její každodenní život i chvilky slavnostní. Jeho fotografie představují dva světy: svět známých a svět méně známých tváří, i když ve skutečnosti jde o svět jeden: svět tváří zaujatých svou prací. (EDA) Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta Fotografie Mgr. Karla Meistera představují dva světy: svět známých a svět méně známých tváří. ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE Ve čtvrtek 10. února 2010 byla v Akademickém klubu 1. LF UK pokřtěna kniha Základy lékařské chemie a biochemie Bohuslava Matouše et al. Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství i studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je společným dílem zkušených pedagogů z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Poslouží také jako pomůcka při postgraduálním studiu i v přípravě na atestace různých medicínských oborů. Kniha má čtyři oddíly: první seznamuje se základy fyzikální, bioanorganické a bioorganické chemie, druhý se základy biochemie, třetí představuje základy buněčné a molekulární biologie a poslední část pojednává o biochemii orgánů a funkcí. V závěru jsou popsány základy chemického a lékopisného názvosloví a shromážděny hlavní internetové zdroje k výuce lékařské chemie, biochemie a molekulární biologie. (EDA) Knihu vydalo nakladatelství Galén, s.r.o. KŘEST KNIHY ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ A GYNEKOLOGII Dne 16. února 2011 se v kapli Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK uskutečnil slavnostní křest knihy Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii, napsané kolektivem autorů vedených doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Spoluautory jsou as. MUDr. Miroslav Břešták (porodnická část) a as. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. (gynekologická část). Přínos publikace pro vzdělání vysoce vyzdvihl děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, a ve svém projevu rovněž zmínil, že byla navržena na cenu rektora za rok Ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ocenila přínos publikace pro pacientky a poděkovala kolektivu autorů. Přednosta kliniky, prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., vyzdvihl nejen výzkumnou a publikační činnost, ale zdůraznil také, že je třeba si rovněž uvědomit, kolik každodenní systematické práce stojí za vznikem této úspěšné publikace. Profesor Antonín Doležal se ve svém projevu zaměřil na souvislosti mezi současným stavem vědění a původními objevy Johanna Dopplera, Wilhelma Conrada Röntgena a dalších. Připomněl, že tato klinika byla vždy v popředí při aplikaci nových objevů a metod či stála při jejich zrodu. V souvislosti s ultrazvukovou diagnostikou zmínil i pionýrské začátky a zásluhy prof. Evžena Čecha. Ten vzápětí ve svém projevu označil publikaci jako nikoli druhé vydání, nýbrž vlastně novou knihu, protože většina stávajících kapitol byla přepracována a dalších dvacet kapitol je zcela nových. Doc. Caldu, který se považuje za jeho žáka, nazval svým pokračovatelem a nástupcem. Doc. Calda poděkoval všem spolupracovníkům za skvělou spolupráci a za bezpočet hodin, které věnovali ve svém osobním volnu přípravě jednotlivých kapitol. Samotný křest knihy byl pojat netradičně: knihu pokřtili kmotři pomocí netopýra Dopíka. Autoři se přiznali, že pracují již na vydání třetím. (EDA) Knihu vydalo nakladatelství Aprofema, s.r.o. KŘEST KNIHY LÉKAŘSKÁ FYZIOLOGIE V pondělí 28. února 2011 byla v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě pokřtěna publikace s titulem Lékařská fyziologie, napsaná profesorem Otomarem Kittnarem a kolektivem. Publikace vychází z opakovaně vydávané tradiční učebnice autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze. Novinkou je velký rozsah obrazové dokumentace, v naprosté většině barevné kniha obsahuje 553 obrázků a 50 tabulek. Rozsahem a kvalitou podobná domácí učebnice na našem trhu v současné době není, zůstává tedy v podstatě jedinou moderní učebnicí, která plně odpovídá sylabům lékařské fyziologie na českých lékařských fakultách. Kniha je určena nejen pro pregraduální studenty, ale také pro lékaře v předatestační přípravě, kteří budou hledat informace o fyziologických pochodech v organismu. (EDA) Knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s.

14 26 ze společnosti křeslo pro Fausta křeslo pro Fausta ze společnosti 27 Křeslo pro Fausta Faustův dům je spjatý s faustovskou legendou, i přestože zde doktor Faust nikdy nebydlel. Ten proslul svým šarlatánstvím a černou magií. Upsal duši ďáblu, který jej odnesl do pekel, údajně právě stropem tohoto domu. Dnešní Faustův dům je využíván 1. lékařskou fakultou UK a do jeho prostor jsou již tradičně zváni vzácní hosté, aby z pomyslného Faustova křesla pohovořili s posluchači o svém životě. prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c. Prvním letošním hostem besedy z cyklu Křeslo pro Fausta byl dne 13. ledna 2011 v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK pan profesor Petr Pokorný, významný český biblista z Centra biblických studií a Katedry Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Profesor Petr Pokorný se badatelsky věnuje interpretaci Nového zákona v jeho širokých souvislostech. Vedle své badatelské a učitelské činnosti se prof. Pokorný věnuje také prostředkování myšlenkového světa křesťanství širší veřejnosti jako kazatel evangelické církve i v mnoha popularizačních přednáškách a rozhlasových pořadech. Studoval na Komenského ETF v Praze ( ). Již tehdy se pod vlivem prof. J. B. Součka soustředil na raně křesťanskou literaturu a u prof. Karla Svobody zapisoval ( ) řeckou literaturu. V l byl evangelickým duchovním v Praze. V r pracoval v Haardtově ústavu pro klasickou filologii v Ženevě a postgraduálně studoval na univerzitě v Oxfordu u prof. G. D. Kilpatricka (Nový zákon) a u prof. Jiřího Černého (koptština). R odevzdal dizertaci (SÓMA CHRISTOY v epištole Efezským), r habilitační práci (Gnostická mystéria). R mu bylo povoleno promovat a po projednání habilitace (1967) byl pozván jako hostující docent na univerzitu v Greifswaldu ( ). V r se stal učitelem Nového zákona na Komenského ETF; v r byl jmenován profesorem, 1990 vedoucím Biblického institutu; od r zastává funkci děkana. V r získal na základě spisu o počátcích gnóze hodnost CSc., v r na základě souboru prací titul DrSc. v oboru dějin řecké literatury. Přednášel na více než třiceti univerzitách v Evropě a ve Spojených státech, delší období učil v Pittsburghu a v Princetonu ( , 1992) a na univerzitě v Tübingen ( , badatelský pobyt ). R byl zvolen členem mezinárodní oborové organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, v období byl jejím prezidentem, byl členem překladatelského výboru Spojených biblických společností ( předsedou), r se stal zahraničním členem americké Society of Biblical Literature, 1995 byl zvolen zahraničním členem německé Akademie věd v Göttingen a 1996 mu byla udělena Humboldtova cena. Od r je poradcem komise pro ruský literární překlad bible, po dvě období byl členem redakční rady New Testament Studies (Cambridge), naposledy v letech Je biblistou, svým zájmem však zasahuje do systematické teologie, popř. křesťanské filozofie, do dějin literatury i literární teorie. Ve své práci se kromě vlastního exegetického bádání zaměřoval v prvním období na srovnání křesťanství a gnóze, a to po stránce historické, fenomenologické a teologické, resp. filozofické. Snažil se tak ověřit nosnost základních křesťanských vyznání v jejich určujících věroučných tendencích, možnosti jejich nové interpretace i jejich schopnost odolávat tlaku směřujícímu k ideologizaci. Navazoval na mimořádně podnětné dílo svého předchůdce J. B. Součka a na jeho diskuzi s R. Bultmannem a S. C. Daňkem (sb. Bibelauslegung als Theologie). V druhé etapě (od r. 1967) se soustředil na tradici o Ježíšovi a její literární zpracování v evangeliích i její nepřímý vliv na deuteropavlovskou literaturu. Zkoumá vnitřní kongruenci synoptické tradice, její vztah k judaistickým a zejména řeckým myšlenkovým tradicím tehdejší doby, vznik christologie jako soubor do určité míry konvergujících koncepcí, které vyjadřují Ježíšův klíčový (eschatologický) význam. V pozadí jeho jednotlivých prací stojí pojetí teologie jako hermeneutiky, inspirované zčásti hermeneutikou svědectví Paula Ricoeura. (EDA) plk. Mgr. Jakub Frydrych V úterý 15. února 2011 se v Akademickém klubu 1. LF UK uskutečnila další beseda z cyklu Křeslo pro Fausta. Hostem byl pan plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály. Plukovník Jakub Frydrych nastoupil k polici ve svých 18 letech a během služby vystudoval sociální pedagogiku na královéhradecké univerzitě. Od roku 1995 působil u kriminální služby na Obvodním ředitelství pro Prahu 2. Před sedmi lety přešel do Národní protidrogové centrály, kde se stal vedoucím odboru, a v listopadu 2007 povýšil na místo zástupce šéfa útvaru pro výkon a trestní řízení. V únoru 2009 byl zvolen ředitelem Národní protidrogové centrály. (EDA)

15 28 ze společnosti výročí a úmrtí výročí a úmrtí ze společnosti 29 životní jubilea LEDEN doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. docentka Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce Kandidátskou dizertační práci obhájila roku 2001 a docentkou pro obor onkologie byla jmenována v roce doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. docent Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu. V roce 1981 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil roku V roce 2000 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1975 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce Roku 1988 byl jmenován docentem v oboru psychiatrie. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1989 a profesorem pro obor psychiatrie byl jmenován r doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. docent II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN. Studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce Roku 1989 mu byl udělen titul kandidáta věd v oboru chirurgie. Docentem byl jmenován v roce prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK. V roce 1963 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V oboru anatomie, histologie a embryologie získal titul kandidáta lékařských věd v roce 1977 a hodnost doktora věd roku Docentem pro obor normální anatomie se stal roku Profesorem anatomie byl jmenován v roce prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. profesor III. interní kliniky kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN. V roce 1960 ukončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce V roce 1983 byl jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. Doktorem lékařských věd byl jmenován v roce 1984 a roku 1990 byl habilitován profesorem vnitřního lékařství. doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc. vědecký pracovník Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce Hodnost kandidáta věd získal v roce V roce 1990 byl jmenován docentem v oboru normální fyziologie. ÚNOR doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. docent na Urologické klinice 1. LF UK a VFN. Studium na Fakultě všeobecného lékařství ukončil promocí v roce Titul kandidáta lékařských věd mu byl udělen v roce Roku 1997 byl jmenován docentem v oboru chirurgie. prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc. profesor na Fyziologickém ústavu 1. LF UK. V roce 1975 absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil roku V roce 1991 byl jmenován docentem. Vědecká hodnost doktora lékařských věd mu byla udělena roku V roce 2003 byl jmenován profesorem. doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. docentka na Fyziologickém ústavu 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství ukončila v roce O devět let později obhájila kandidátskou dizertační práci. V roce 1990 byla jmenována docentkou. smuteční oznámení S hlubokým zármutkem oznamujeme, že začátkem letošního roku nás postupně opustilo několik významných osob, odborníků z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pedagogů, vědců a kolegů. as. MUDr. Milena Jirásková, CSc. Po krátké těžké nemoci zemřela dne 15. března 2011 ve věku nedožitých 62 let paní as. MUDr. Milena Jirásková, CSc., asistentka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN. Poslední rozloučení se konalo v kruhu rodinném. prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc. Dne 25. ledna 2011 zemřel ve věku 92 let prof. Jaroslav Toman, emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. Česká lékařská věda, české školství a zdravotnictví ztrácejí v zesnulém významného vysokoškolského pedagoga, vědeckého pracovníka a lékaře, který byl výraznou osobností české a československé stomatologie a maxilofaciální chirurgie. as. MUDr. Olga Přibylová, Ph.D. Ve věku 57 let po krátké těžké nemoci zemřela dne 2. března 2011 ve věku 57 let paní MUDr. Olga Přibylová, Ph.D., asistentka Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve smuteční síni krematoria v Klatovech. prof. MUDr. František Záruba, DrSc. Dne 18. ledna 2011 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 79 let prof. František Záruba, emeritní přednosta I. kožní kliniky 1. LF UK a VFN, vedoucí Vědecko-výzkumné laboratoře pro metabolismus a patofyziologii kůže 1. LF UK a VFN, vedoucí katedry dermatovenerologie, předseda výboru a čestný člen České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a předseda Federálního výboru Československé dermatovenerologické společnosti. Odchodem pana profesora ztrácíme významného vědce, pedagoga, ušlechtilého člověka, laskavého kolegu a přítele. Poslední rozloučení se na přání zesnulého konalo v kruhu rodinném. prof. MUDr. František Boudík, DrSc. Dne 2. března 2011 zemřel ve věku 83 let prof. MUDr. František Boudík, DrSc., emeritní přednosta II. interní kliniky kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN. Odchodem prof. MUDr. Františka Boudíka, DrSc., ztratilo české školství a zdravotnictví významného odborníka a pedagoga, ale zároveň i dobrého, skromného a vzácného člověka. Poslední rozloučení proběhlo v kapli sv. Václava v Praze na Vinohradském hřbitově.

16 30 napsali jste nám dopisy dopisy napsali jste nám 31 Poděkování pacientů VFN Nejlepším oceněním zdravotníků je spokojenost našich pacientů. Poděkování ze strany pacientů, slova chvály a uznání, potěší každého, kdo v rámci svého oboru přispěl k uzdravení pacienta, vyřešení jeho obtíží a spokojenému návratu domů. Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vážení, chtěl bych tímto způsobem poděkovat za velmi dobré a účinné ošetření rehabilitaci, na Klinice rehabilitačního lékařství na Albertově. Pracovníci této kliniky mi pomohli od velkých bolestí. Nyní již nemusím užívat prášky proti bolesti a mohu chodit bez hůlek. Ještě jednou děkuji. Miroslav Pertola Mgr. Dana Jurásková Ph.D., MBA, ředitelka VFN Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat lékařům, paní MUDr. Haně Lubandě a paní MUDr. Pavle Barvířové, které mi prokázaly ohromnou službu při mé akutní bolesti, kdy jsem si nebyla jistá, zdali je to mozková příhoda, nebo bolest ucha. Po vyšetření ORL paní doktorkou Lubandou mi paní doktorka Barvířová provedla repoziční manévr a tím mne zbavila velkých obtíží. Vážená paní ředitelko, můžete být hrdá na svoje pracovníky, kteří prokazují vysokou profesní úroveň nad rámec svých povinností. Ještě jednou mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem Veronika Michalicová Interní oddělení Strahov Vážení, ráda bych Vám jménem naší maminky, Olgy Spankové, poděkovala za Vaši péči. Maminka u Vás byla hospitalizovaná v lednu letošního roku po zlomenině nohy v krčku. Velmi si pochvalovala péči všech sestřiček, rehabilitační sestry i pomocného personálu. Velké díky též panu doktorovi Biskupovi. Je potěšující, že i starší pacienti se u Vás cítí dobře, což není ve všech zařízeních bohužel samozřejmostí. Ještě jednou velké díky. Přeji všem jen to nejlepší a především dobré podmínky pro všechny zdravotníky. Jiřina Marešová Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN Vážená paní ředitelko, v dnešní době, kdy se hodně mluví o zdravotnictví, a to ne vždy příznivým tónem, Vás chci informovat o Vám podřízeném pracovišti, interním oddělení Strahov. Letos v únoru byla na oddělení A, nefrologii, hospitalizována moje 84letá teta, paní Alena Janutková. Jako návštěvnice, ale zejména příbuzná pacientky jsem měla možnost pozorovat chod tohoto oddělení. Je až neuvěřitelné, ale sešli se tam lidé, jejichž zásluhou všechno klapalo od příjemného pana vrátného přes úklid, stravování, rozvoz pacientů na vyšetření až po péči sestřiček a samozřejmě lékařů. Moje teta tvrdí, že jejím velkým štěstím bylo, že měla ošetřující lékařku MUDr. Pilařovou, CSc., která byla vynikající jako odbornice, ale i po stránce lidské. Domnívám se, že zejména u starých pacientů má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav příjemné prostředí, úsměvy personálu a vlídná slova lékařů. A k čemu tento dopis směřuje? Chceme Vás, vážená paní ředitelko, požádat o několik slov uznání a poděkování zmíněným zaměstnancům interního oddělení Strahov. Rovněž si Vám dovoluji sdělit, že máte můj obdiv a přeji Vám, aby souboje, hlavně politické, které sleduji v TV, Vám neubraly elán a optimismus. Za příbuzenstvo staré paní předem děkuji a srdečně Vás zdravím. Ing. Elen Navrátilová Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN Vážená paní ředitelko, byl jsem velmi překvapen, když jsem byl převezen z nemocnice Strahov na Geriatrickou kliniku do Londýnské ulice. Zde jsem si za přispění paní primářky MUDr. Dagmar Pelíškové a MUDr. Malochové upřímně poblahopřál ke skvělému kolektivu sester pod vedením Mgr. Vildy Lásky. Tak ochotný a profesionální kolektiv Vám může závidět leckterá nemocnice v Čechách. Tímto Vám mnohokrát děkuji za péči a uzdravení. Jiří Bělohradský K rukám ředitelky VFN Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA Vážená paní ředitelko, navštěvuji pana doktora Martince, ortopeda Vaší nemocnice, ke kterému chodím již cca 15 let. Je mně 67 let a za tu dobu jsem měla mnoho zdravotních obtíží, se kterými mně pan doktor velmi pomohl. Před deseti lety jsem začala mít velké problémy s kolenem, mohla jsem chodit jenom o berlích a každý krok byl pro mě utrpením. Snažila jsem se to zlepšovat doplňkovou stravou a obklady. Nenastalo bohužel žádné zlepšení, proto jsem navštívila MUDr. Martince, který mně navrhnul gelové injekce. Po jejich aplikaci jsem cítila velkou úlevu, během čtrnácti dnů jsem byla prakticky bez obtíží. Chtěla bych touto cestou panu doktorovi ještě jednou poděkovat, že mně tolik pomohl. S pozdravem Jana Syrová Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK Vážený pane profesore, chtěla bych Vám srdečně poděkovat za vlídnou péči, operatérský um a dlouhé hodiny nad operačním stolem, které jste věnoval mému tatínkovi, Jiřímu Musilovi. Měl to štěstí, že nestonal vážněji během těch předchozích osmdesáti let a pobyt v nemocnici je pro něj novum. On Vám jistě poděkuje sám, ale já bych chtěla jenom předat jeho udivenou a obdivnou glosu z JIPu: Kdyby se takhle zodpovědně, s nasazením a precizně pracovalo všude, museli bychom být bohatý a kvetoucí stát! a také: Jak to, že my, nelékaři, to nevíme, jaká je to děsná a těžká práce? Pokud k tomu ještě bude mít příležitost, myslím, že bude jako sociolog vehementně hájit lékařský stav v učených a politických disputacích svého oboru. Jsem velmi vděčná panu primáři Schmidtovi a kolektivu JIPu i 5. oddělení a také empatické a trpělivé stomické sestře Veronice Zachové pokud může vůbec být pobyt v nemocnici nezraňující, tak tento byl. Také se tatínkovi z bezpečí nemocničního lůžka příliš nechtělo. S vděčným pozdravem MUDr. Hana Matějovská Vážené vedení VFN, dne jsem byla u Vás hospitalizována s akutním zánětem střev. Pobyla jsem si u Vás čtyři dny, ale i když ze srdce nenávidím nemocnice, u Vás to bylo super! Ráda bych moc poděkovala za bezvadnou péči všem doktorům, sestrám a personálu I. chirurgické kliniky. Vstřícnost a lidskost Vašich zaměstnanců nemá chybu. MOC MOC DĚKUJI! Jelikož jsem pacient ukázněný, ale remcající, měli Vaši zaměstnanci se mnou božskou trpělivost. Tímto se jim omlouvám. Odeslala jsem tomuto oddělení malý finanční dáreček, ráda bych dala víc, ale moje situace je nestabilní Ještě jednou moc děkuji a všude o Vás mluvím v superlativech! S pozdravem Veronika Edmonds příběhy pacientů Vážení pacienti, návštěvníci, přátelé, jestliže jste ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zažili něco hezkého, byli jsme s Vámi v těžkých chvílích, v těžké nemoci pomohli k uzdravení, postarali jsme se o Vaše blízké a byli jste s poskytovanými službami v naší nemocnici spokojeni, budeme velice rádi, když se s námi o své zážitky podělíte a napíšete nám svůj krátký příběh. Na základě Vašeho laskavého svolení bychom Váš dopis uveřejnili v časopise Nemocnice a umožnili tím pacientům, lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zaměstnancům nemocnice, aby se mohli Vaším příběhem potěšit. A možná, že i Váš příběh pomůže někomu v boji s vážným onemocněním a dá naději v uzdravení. Předem Vám děkujeme. Váš příběh nám, prosím, zašlete na adresu:

17 32 cestování z VFN až nakonec světa z VFN až nakonec světa cestování 33 Sinaj včera, dnes, a zítra? Příjemný pocit prázdninového pobytu na břehu tropického moře zná dnes už skoro každý. Je i hodně takových, kteří navštívili nebo pravidelně navštěvují Egypt a jeho donedávna tolik přitažlivé rudomořské pláže. Dnes se ale zdá, že i na takových zdánlivě idylických místech může být všechno jinak. Nemluvím o posledních politických událostech, které se turistů v resortech snad tolik nedotkly, a podle vývoje lze usuzovat, že se jich v blízké budoucnosti snad ani nijak významně nedotknou. Je ale Rudé moře pro turisty opravdu tak kouzelné a bezpečné i z pohledu, řekněme, rekreačního? Letoviska s exotickými názvy jako Hurghada, Safaga, Marsa Alam, sinajský Dahab nebo nedaleko ležící a v souvislosti s nedávnými žraločími útoky mediálně tolikrát citovaný Sharm-al- -Sheikh, to jsou perly egyptského cestovního ruchu. Jak vidno, i tady však číhá na důvěřivé turisty lecjaké nebezpečí. Předně je to otázka hygieny, tak důležité v souvislosti s návštěvou každé cizí země, tady však nabývající prvořadého významu. Egypt se odjakživa, jako pouštní stát, potýká s nedostatkem čisté vody, tedy i takové, která slouží k umývání nádobí a osobní hygieně. A to nemluvím o skutečnosti, že téměř všechna zelenina je zalévána vodou z Nilu. A řeka Nil, hlavně ve své nejmohutnější části protékající Egyptem, ta je vším možným, jenom ne křišťálově čistým veletokem. Ponechme také stranou příčiny a následky neuvážené konzumace potravin a kontaminované Letecký pohled na Naama Bay vody, to platí vždy a všude. Soustřeďme se na něco tak samozřejmého, jako je koupání v nádherném tropickém moři. Rudé moře není třeboňský rybník a nedá se ani srovnávat s relativně bezpečným, pro české turisty notoricky známým Jadranem. Nechci tu psát o proudech, větru a změnách počasí, důležité však je, zvláště v poslední době, s jakými živočichy je možné se tu setkat nejen na hladině a také malý kousek pod ní. Ať už je to při banálním cachtání na pláži nebo při adrenalinových aktivitách, jak se teď s oblibou říká téměř všemu, co není právě tím cachtáním na dohled hotelové restaurace. Všechno začalo přibližně před čtvrt stoletím, kdy se tato země otevřela masovému přílivu turistů. Sinajský poloostrov, geograficky patřící k asijskému kontinentu, opustila izraelská armáda, na egyptském africkém pobřeží v okolí Hurghady vyrostly první hotely a provoz na moři zahájila flotila nejen výletních, ale i potápěčských lodí. Egypt už nepustil příležitost stát se turistickou velmocí. Právě naopak, mimo několika v poslední chvíli zachráněných území pro vybudování národních parků úřady povolily zbytek pobřeží doslova vybetonovat hotelovými komplexy a prázdninovými resorty a začít s turismem ve velkém. Bez ohledu na budoucnost, pod známým heslem žiji dnes a zítřek je daleko, velmi blízkému arabské mentalitě. Měl jsem možnost v posledních letech tyto aktivity a důsledky s nimi spojené sledovat možná až příliš zblízka. Moje první návštěva Egypta tehdy vedla právě do rybářské vesničky Sharm-al-Sheikh, kam jsem přicestoval po osmihodinové písečné kalvárii z Káhiry. Cesta tehdy byla doslova tancem mezi minovými poli, přeskakováním opuštěných zákopů a nekonečnými kontrolami v husté síti check pointů jednotek UfaO (United Forces and Observers). Po téměř dvaceti letech, při mém posledním přistání na moderním letišti, přebudovaném z bývalé izraelské vojenské základny v Sharmu, na místě zvaném dříve poněkud úsměvně a dnes již příznačně Ras Nasráni, jsem v autobuse na cestě do Dahabu vyvinul značné úsilí, abych ani koutkem oka nezahlédl hradbu betonových hotelových zdí, vybudovaných na kdysi idylickém pobřeží. Tehdy, při mém prvním potápění v Sharmu, bylo jedním z mých největších přání zahlédnout žraloka. Dokonce jsme kvůli takovému setkání zajeli s kamarády až do nedalekého, dnes světoznámého mořského parku Ras Muhammad. Tam, na nejjižnějším místě Sinaje, se nad mořem tyčí vysoký skalní útvar, zvaný Shark observatory Žraločí pozorovatelna. Pravděpodobně bylo možné, v určité roční době, z tohoto místa pozorovat žraloky plovoucí těsně pod hladinou. Avšak sám jsem na Ras Muhammadu žraloka nikdy neviděl. Zato jsem je mnohokrát pozoroval právě při pobřeží u Sharm- -al-sheikhu, ale také u Safagy a na jihu Egypta, pod Marsa Alam. Pokaždé se však jednalo o některý z menších útesových druhů, vyskytujících se velmi sporadicky v zóně navštěvované plážovými plavci nebo klasickými šnorchlujícími podvodními čumily. Nikdy jsem tu u pobřeží nepotkal velké žraloky, a už vůbec ne druhy s puncem jednoznačné nebezpečnosti. Nikdo nepochybuje, že taková zvířata v Rudém moři žijí, existují ale prokazatelně i ve vodách Jadranu a také třeba v turisticky exponovaných oblastech Středozemního

18 34 cestování z VFN až nakonec světa Na Sinaji mají výhradní povolení k poskytování turistických služeb jen skuteční beduíni. moře, abychom nechodili daleko. Prostě velcí žraloci do moře, zaplaťpánbůh, patří. Jak je ale možné, že se taková zvířata dostanou do tak tvrdého kontaktu s nic netušícími turisty, jako se to stalo právě v případě žraločích útoků nedaleko Sharmu? Proč k tomu vůbec po tak dlouhé době zničehonic došlo a co toho bylo příčinou? Nešťastná událost byla pravděpodobně důsledkem hrubě neznalého počínání posádky nákladní lodě, která převážela na své palubě stádo ovcí. Několik kusů uhynulo a bylo, bohužel už příliš blízko břehu, hozeno přes palubu. Jak známo, žraloci volného moře se často táhnou za loděmi v očekávání snadné potravy. A té se jim tady bohatě dostalo v podobě několika nešťastných oveček. Zmlsaní žraloci pak podlehli bezprostřední nabídce ve svém dočasném působišti a pochutnali si i na několika turistech. Nabízí se racionální otázka, kolik lidí asi ve stejné době podlehlo po světě psímu kousnutí, pobodání včelami nebo kolik jich bylo sežráno krokodýly. O tom ale napíší leda lokální deníky. Avšak žralok, krvelačná bestie, to je osvědčený zdroj novinářské senzace. Chudák paryba Žraloci ve zdejších vodách však usilují o život turistů možná nejméně ze všech místních živočichů. Jejich hlavním působištěm zůstávají korálové útesy na ostrovech daleko od pobřeží, kde loví svoji běžnou potravu. A nebezpečné druhy se prohánějí převážně v hlubinách volného moře. Tropické vody naproti tomu nabízejí celou škálu zlovolných zvířátek, někdy i velmi krásných, permanentně ohrožujících zdraví a někdy i život rekreantů, medúzami a žahavými korály počínaje a jedovatými rybami konče. Stačí si vybrat. Dodnes mám před očima buclaté nožičky ruských dětiček, poskakujících po písečném dně dahabské zátoky. Mezi nimi proplouvaly jedna za druhou naježené siluety jedovatých perutýnů. Jednalo se skoro o zázrak, že žádné z nich neskončilo v péči místní nemocnice. Jejich švitořivé matky ležely o pár metrů dál na horkém písku a na podobné nebezpečí nepomyslely ani náhodou. Přesto všechno říkám: Egypt, pokud bude primárně bezpečný politicky, stojí zato vidět. A kdo si chce zašnorchlovat v Rudém moři v jeho ještě relativně přijatelném stavu, ten ať si pospíší. Při současném hotelovém boomu (který teď možná poněkud ochladne) a hladovém pohledu místních úřadů na využití přírodních krás jako na okamžitý zdroj vysokých příjmů lze jenom chmurně tušit, jak bude vypadat Sinaj a nakonec i celé rudomořské pobřeží zítra. Situace na frontě se mění každým okamžikem, řekl by klasik. Egyptský národ se pozvedl poměrně rozumně proti současné vládě, ale všechno může být i jinak. Žhavé oceli už pamatuje Sinaj hodně. Držme Egypťanům i sobě palce, ať osudem zkoušený kus nádherné země neskončí na smetišti turistických dějin. VÁCLAV KŘÍŽ, FOTO AUTOR Fenomén jménem žralok není v žádném případě takovým ztělesněním zla, jako ho představují mnohé filmy. Při příletu na letiště v Sharm-al- -Sheikhu se turistům naskytne pohled na luxusní rezidenci prezidenta Mubaraka. Pterois volitans Perutýn ohnivý je jedním z nejkrásnějších ale i nejnebezpečnějších obyvatel Rudého moře. Sinajský poloostrov nebezpečný a krásný Ras Muhammad se skalním útvarem známým jako Žraločí observatoř.

19 Malé Albertovské schody

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více