Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům"

Transkript

1 Číslo 24/2014 vydáno dne Největší část rozpočtu jde na kanalizaci Se schodkem 172 milionů korun bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Předpokládané výdaje jsou především v důsledku finančně velmi náročné rekonstrukce kanalizace vyšší než plánované příjmy. Výdaje by měly dosáhnout téměř 394 milionů korun. Tou největší akcí je jistě rekonstrukce kanalizace, současně je nachystáno i 25 milionů na práce, které nejsou přímo součásti této rekonstrukce, a to opravy chodníků a komunikací. A nepůjde jen o ty, které budou pracemi na kanalizaci přímo dotčeny, vysvětloval starosta František John. Mezi dalšími významnými investicemi příštího roku figuruje například oprava venkovního bazénu v plaveckém areálu, dokončení přestavby bývalé Masarykovy školy pro potřeby základní umělecké školy, zbudování dětského hřiště na Výsluní, rozšíření kapacity Domu s pečovatelskou službou, koupě zásahového vozidla pro zábřežské dobrovolné hasiče, rekonstrukce datové sítě, oprava střechy na ZŠ B. Nový občanský rok zahájí v Zábřehu slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Markétou Cabajovou na flétnu, Františkem Kolčavou na violoncello a sopranistkou Šárkou Hlochovou. Program koncertu je navýsost atraktivní, návštěvníci uslyší skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dalších renomovaných autorů. Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci Němcové a tělocvičny ZŠ Severovýchod či zateplení budovy radnice na náměstí Osvobození. Ta by měla přijít na asi 18,5 milionu korun. Na tuto akci ale již máme přislíbenu dotaci ze Státního fondu životního prostředí, dodal starosta. Součástí výdajů jsou rovněž prostředky pro příspěvkové organizace zřízené městem Zábřeh (školská zařízení) v celkové výši 17,626 milionu Kč. Finanční příspěvek na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu pro Zábřežskou kulturní bude činit 2,5 milionu Kč a pro EKO servis 4 miliony korun na provoz bazénu. Předpokládané příjmy rozpočtu roku 2015 schváleného zastupiteli 10. prosince činí 221,639 milionu korun. Financování vzniklého schodku je zajištěno zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši téměř 95 milionů korun a přijatými úvěry na projekt kanalizace v celkové výši 85 milionů Kč. Město zároveň vydá na splátky úvěrů kanalizace 7,5 milionu korun. Další číslo zpravodaje vychází 14. ledna Vánoční jarmark navštíví Tři králové Svoz domovního odpadu o vánočních svátcích a na Nový rok. EKO servis oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácnosti bude ve vánoční svátky prováděn následovně: 24. prosince v náhradním termínu 25. a 26. prosince, 1. ledna v náhradním termínu 2. ledna. Pěkné a spokojené svátky vánoční a úspěšný nový rok 2015 přeje všem občanům města kolektiv zaměstnanců EKO servisu Zábřeh. Provoz úřadu o Vánocích. Městský úřad upozorňuje, že v pátek 19. prosince bude radnice otevřena pro veřejnost pouze do 11 hodin, od 23. prosince do 2. ledna příštího roku (včetně) Vůně svařáku, punče a dalších pamlsků provoní Masarykovo náměstí o zlaté neděli 21. prosince, kdy prostranství před zámkem obsadí nejen trhovci s nabídkou rozmanitého sortimentu, ale i hudebníci, kteří připomenou atmosféru blížících se Vánoc. Všichni, kdo přijdou, tak budou moci využít jednu z posledních příležitostí k nákupu drobností pod vánoční stromeček a strávit příjemný adventní čas se svými přáteli či známými. V odpoledních hodinách vystoupí na pódiu vedle nasvíceného vánočního stromu žesťový kvintet, folková skupina A.M.Úlet, zábřežští trubači, rocková kapela Atom a také děti z dramaťáčku Kix domu dětí a mládeže. Již tradičně bude na vánočním jarmarku rozdáváno Betlémské světlo. Letošní předvánoční setkání poctí svou návštěvou Tři králové, kteří budou nezvykle koledovat u perníkové chaloupky. Tu mohou děti celé odpoledne zdobit vlastními papírovými perníčky, které si vyrobí přímo na místě ve stánku označeném symbolem Tříkrálové sbírky, uvedla Jana Skalická ze zábřežské Charity. (Pokračování na straně 6) Město vstoupí do roku 2015 novoročním koncertem Informace z města se Zábřežskou kulturní a občanským sdružením Svatá Barbora, bude zároveň prvním koncertem prestižního hudebního cyklu Bravo Zábřeh v novém roce Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni, kteří si chtějí zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také prožít chvíle pospolitosti a přátelské atmosféry, uvedl starosta František John. Koncert v kostele sv. Barbory začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné. pak budou obě budovy MěÚ pro veřejnost uzavřeny. Ve středu 31. prosince a v pátek 2. ledna bude uzavřen i Úřad práce. Knihovna bude přes Vánoce uzavřena. Městská knihovna bude uzavřena od 21. prosince do 4. ledna Běžný provoz v novém roce začne v pondělí 5. ledna. Provoz infocentra. Turistické informační centrum sídlící ve vestibulu kulturního domu upozorňuje, že bude otevřeno i ve dnech 22. a 23. prosince, a to v pondělí od 8 do 17 a v úterý od 8 do 13 hodin. Od 24. prosince do 2. ledna příštího roku bude infocentrum pro veřejnost uzavřeno. Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům Vážení přátelé, milí spoluobčané, přeji Vám Vánoce naplněné radostí a nadějí, prožité pokojně v kruhu Vašich blízkých. Blížící se konec kalendářního roku nás vybízí k tomu bilancovat, co vše se událo nejen v našich osobních životech a v našich rodinách, ale i v životě celého společenství občanů, organizmu našeho města. V roce 2014 jsme společně oslavovali výročí 760 let od první písemné zmínky o městě Zábřeze, současně trpělivě snášeli omezení doprovázející velké investiční akce. Ty, které již byly dokončeny, postupně ožívají, stávají se součástí veřejného prostoru a zvyšují atraktivitu města Zábřeha. Mnoho práce nás samozřejmě čeká i v příštích letech. Věřím, že vize cílového stavu nám může napomoci unést omezení, která v době svého zrodu tyto investice přinášejí. Zápis dětí do prvních tříd základních škol Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona do všech zábřežských základních škol: Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, tel: , Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, tel: , Základní škola Zábřeh, Severovýchod 484/26, tel: , Masarykovo náměstí zaplněné dětmi hodnými i zlobivějšími a jejich rodiči čekalo v sobotu 6. prosince na příjezd sv. Mikuláše. Pořádající Spolek Metoděj také letos nabídl stovkám příchozích bohatý odpolední program, s koledami, říkankami a básničkami, občerstvením pro rodiče v podobě svařáku, medoviny či zabijačkových specialit. Otevřena byla i Nebeská pošta, u které děti mohly nakreslit či napsat svá vánoční přání a poslat je přímo Ježíškovi. Po příjezdu sv. Mikuláše a jeho družiny se na něj samozřejmě upřela veškerá pozornost, obzvláště když následovala bohatá nadílka. Mikuláši, anděly a čerty ožily i školy a školky v celém městě, asi nejstrašidelnější čertovskou partu připravili pro své spolužáky studenti gymnázia (na snímku). Už předtím, v úterý 2. prosince, se výuka dětí z MŠ Pohádka a prvňáčků ze ZŠ Školská přesunula do kulturního domu. Netradičně se tentokrát děti vzdělávaly v dovednosti jak zachránit hříšníka z pekla. Malí zachránci se stylově vybavili pekelnými i andělskými kostýmy. Vedeni statečnou princeznou překonávali pekelné nástrahy, aby zachránili hříšníka z pytle. Jeho záchranu děti oslavily čertovskou diskotékou. Odměnou jim byla vánoční pohádka Dopis Ježíškovi a mikulášská nadílka. Město samozřejmě nežije pouze investicemi, byť tyto jsou důležitou podmínkou jeho rozvoje. Na životě našeho města se totiž podílí obrovský tým lidí. Každodenní život Zábřeha není záležitostí pouze zastupitelů, městského úřadu či městem zřizovaných školských a dalších organizací. Naprosto nepostradatelná je role podnikatelské sféry a občanských iniciativ. K poklidnému soužití a zdravým mezilidským vztahům, k tomu, aby bylo naše město atraktivním místem pro život, může přece přispět každý jednotlivec. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě našeho města, srdečně děkuji za spolupráci. Do roku 2015 přeji všem občanům našeho města jen to nejlepší. Aby byl rokem, na který budeme všichni rádi vzpomínat. Váš František John, starosta Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, tel: ve středu 4. února a ve čtvrtek 5. února 2015 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 24/2014 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém prvním zasedání 25. listopadu mimo jiné usnesla na následujících materiálech: Schválila Jednací řád Rady města Zábřeh. Schválila provozování výchovněvzdělávacích činností Domu dětí a mládeže Krasohled v prostorách TJ Sokol Zábřeh a prostorách SŠ, ZŠ, MŠ a Dětského domova Zábřeh. Vzala na vědomí stav hospodaření v rámci hospodářské činnosti města Zábřeh k Svěřila pravomoc rozhodovat a uzavírat smlouvy o zpracování části povrchu pozemku v katastrálním území Zábřeh na Moravě, Dolní Bušínov, Pivonín, Hněvkov a Václavov u Zábřeha vedoucí majetkoprávního oddělení odboru vnitřních věcí. Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání v budově DPS na Nerudově ulici za podmínek: minimální nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měsíc s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jistota ve výši Kč. Souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu prodejny budově č. p. 89 ve Václavově na dobu neurčitou za nájemné ve výši Kč/rok + DPH (nájemné + služby) za účelem provozování prodejny smíšeného zboží. Schválila Plán zimní údržby místních a účelových komunikací pro město Zábřeh na zimní období 2014/2015. Schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa mezi městem a Atelierem Promika v ceně Kč bez DPH. Zábřeh uspěl v soutěži Zelená informacím Město Zábřeh se umístilo mezi prvními 33 městy z celé republiky ve čtvrtém ročníku soutěže Zelená informacím, která je spolupořádaná Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, CI2 a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Soutěž probíhá pod záštitou ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotí ji odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních stránkách měst ČR. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. Slavnostní předání ocenění vítězným městům se uskutečnilo ve čtvrtek 4. prosince v prostorách rektorátu Univerzity Karlovy. Za Zábřeh se slavnostního setkání účastnily vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová a vedoucí odboru informatiky Jana Kašíková. Studenti uklízeli město Ve čtvrtek 20. listopadu v rámci ekologické výchovy vyrazili studenti střední školy sociální péče a služeb do ulic a veřejných prostranství Zábřeha uklízet odpadky. Akce proběhla pod záštitou oddělení životního prostředí městského úřadu a ve spolupráci se společností EKO servis Zábřeh. Celkově bylo vysbíráno čtvrt tuny odpadů, který volně odhodili nezodpovědní spoluobčané. Desítky zpěváků zpívaly Česku koledy Betlémské světlo znovu míří k lidem Již čtvrt století je vánoční tradicí Betlémské světlo. Předávání plamínku světla od Betlémské jeskyně až do domácnosti se za čtvrt století stalo výraznou součástí slavení vánočních svátků. I v letošním roce je připraveno více způsobů, jak se do řetězu rozdávání Betlémského světla zapojit. Betlémské světlo tak bude možno odpálit již v sobotu 20. prosince na nádraží v Zábřeze u vlaků R 905 (9:23), R 1405 (9:32) a Os 3725 (12:46). Světlo je možno získat také na Zábřežském vánočním jarmarku 21. prosince na náměstí u zámku. Zde bude k dispozici od 9 do 17 hodin. Betlémské světlo nebude chybět ani v kostele sv. Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček na Štědrý den. Je-li někdo, komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro něho sám dojít, lze jeho jméno a adresu do úterý 23. prosince večer zapsat na listy umístěné v kostele sv. Bartoloměje nebo na podatelnách Městského úřadu Zábřeh. Těmto lidem skauti světlo donesou dopoledne na Štědrý den. Další informace o Betlémskému světlu jsou dostupné na stránkách Dotazník vyplnilo přes šest stovek odpovídajících V listopadu proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli Zábřeha, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu života ve městě. Celkem bylo doručeno 623 vyplněných dotazníků. Z nich vyplynulo, že více než dvěma třetinám dotazovaných se žije ve městě dobře. Největším nedostatkem Zábřeha jsou chybějící pracovní místa, nejvíce oceňovali dotazovaní na městě blízkost přírody. Městské finance by občané nejvíce věnovali na rekonstrukci místních komunikací a zlepšení podmínek pro podnikání. Celkové výsledky dotazníku je možné zhlédnout na webových stránkách města Městský úřad děkuje všem občanům, kteří se účastnili dotazníkového šetření, za vyjádření svého názoru. Výsledky šetření budou důležitým podkladem pro zpracovávání nové strategie Zábřeha na období Pečovatelka Charity získala sympatie klientů i kolegů Za svoji vlídnost, dobrosrdečnost, ochotu i spolehlivost získala pečovatelka Charity Zábřeh Anna Foltýnová Cenu sympatie. Ocenění převzala v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR v rámci vyhlášení vítězů 9. ročníku Ceny kvality v sociálních službách. Anketu vyhlašuje každoročně redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR. Do Charitní pečovatelské služby nastoupila Anna Foltýnová před šesti lety, dnes působí v Dubicku a okolí. Její práce spočívá převážně v hygienické péči o imobilní klienty, kterým také připravuje nebo dováží stravu. Pečuje i o nevidomou paní, s níž sestavuje kuchařku jejích oblíbených jídel. Před časem jí pomohla namluvit CD K adventním tradicím už léta patří koncerty přinášející jejich návštěvníkům možnost zastavení a zklidnění v předvánočním čase. Jednou z již zavedených akcí sloužících navíc dobročinným účelům je koncert dětských pěveckých sborů Adventní zpívání, který na středu 10. prosince připravila Zábřežská kulturní. Na již jedenáctém ročníku zazpívaly pásma vánočních koled a písní děti z mateřských škol Zahradní, Strejcova a Pohádka a základních škol Školská, Severovýchod a B. Němcové. Stejně jako v minulosti i letos byl výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši úctyhodných korun určen na podporu činnosti Nadace pro transplantace kostní dřeně. Koupí ozdob na vánoční stromeček, perníčků a šperků, které vyrobili děti i dospělí v DDM Krasohled navíc mohli návštěvníci přispět i dětem trpícím cystickou fibrózou. Povedené odpoledne završilo společné zpívání nejznámějších koled (na snímku), kterým se i Zábřeh zapojil do celostátní akce Česko zpívá koledy. Tříkrálová sbírka startuje hned po Novém roce Tříkrálová sbírka, kterou uvede setkání s mudrci z východu na Vánočním jarmarku, začne hned po Novém roce. Organizátorem sbírky je Charita ČR a na Zábřežsku ji již pošestnácté realizuje Charita Zábřeh. Malí i velcí králové budou navštěvovat domácnosti od 2. do 11. ledna. K poznání jsou nejen podle královského oděvu, ale především podle řádně městským úřadem zapečetěné a očíslované pokladničky a průkazky s pověřením k provádění sbírky. Na krku budou mít pověšeny keramické hvězdičky, které pro ně letos připravili maminky v Mateřském a rodinném centru Hnízdo a senioři z denního stacionáře Domovinka. s jejími vzpomínkami. Ocenění Anny Foltýnové je také ohodnocením činnosti celého střediska Charitní pečovatelské služby. Smyslem takovýchto akcí je upozornit na potřebnost a důležitost tohoto stále nedoceněného povolání. Charita poskytuje pečovatelskou službu sedm dní v týdnu převážně v době od 7 do 20 hodin. Loni se čtrnáct pečovatelek staralo o 318 klientů. Rozšířila také poskytování večerních a víkendových služeb, kdy v terénu pracují již tři pečovatelky oproti jedné v minulých letech. O kvalitě pečovatelské služby svědčí i dřívější ocenění. Titul Pečovatelka roku 2008 získala Jitka Veiglerová a o tři roky později obdržela totéž ocenění také Jaroslava Klímová. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Kromě řešení více než 120 přestupků či odchytu devíti pobíhajících psů měla městská policie v listopadu problémy především s opilci, mj. musela řešit tyto případy: Ve čtvrtek 13. listopadu vyrazili strážníci směrem k Rovensku, kde zajistili dvě mladistvé podnapilé dívky, které v sobě měly přes 1,5 promile alkoholu. Strážníci vyrozuměli rodiče dívek, kteří si je později převzali. O věci byl informován odbor sociálních věcí. Prakticky vzápětí museli vyrazit na nádraží ČD, kde na nástupišti močil opilec, kterému navíc hrozil pád do kolejiště. Silně podnapilý muž byl odveden z nádraží a odeslán do místa svého bydliště. O den později hlídka zasahovala na Leštinské ulici, kde na autobusové zastávce vyhrožoval muž sebevraždou. I v tomto případě se jednalo o opilce s 2,32 promile. Hlídka zjistila kontakt na jeho rodinu, která si pro něj přijela. V pondělí 17. listopadu zasahoval hlídka na ulici ČSA, kde zajistila podomní prodejce elektřiny. Těm zakázala další činnost, prodejci jsou podezřelí z porušení městské vyhlášky. K opilcům pak strážníci vyjížděli znovu 19. listopadu, kdy na Severovýchodě řádila alkoholem posílená trojice bezdomovců. Dva strážníci vykázali, třetí ale nebyl schopen chůze. Přivolaná záchranka doporučila vzhledem k výši alkoholu v krvi odvoz na záchytku, kam byl také muž vzápětí převezen. Tip na vánoční dárek z knihovny Hledáte pro své blízké praktický dárek? Udělejte jim radost zakoupením ročního členství v Městské knihovně Zábřeh. Knihovnice pro zájemce připravily dárkový poukaz v hodnotě ročního členství v knihovně (děti a důchodci 50 Kč; dospělí 100 Kč). Další podrobnosti jsou k dispozici u výpůjčního pultu. Na Bozeňově přivítají otužilce už potřetí Sport & Relax areál Bozeňov ve spolupráci s Plaveckým klubem pod záštitou MAS Horní Pomoraví a města pořádají v neděli 28. prosince tradiční zimní koupání nazvané Bozeňovské ledy. Otužilci ze Zábřehu a okolí se do ledové vody dolní přehrady Na Jahodné ponoří přesně ve dvě hodiny odpoledne. Minulý rok se zúčastnilo této akce sedmdesát plavců a plavkyň, čímž se nám potvrdilo, že zimní otužování je oblíbenou aktivitou, informoval ředitel areálu Lukáš Drlík. Odpoledne kromě samotného koupání nabídne krátký program i pro děti, soutěž o nejlepší plavecký kostým a samozřejmě občerstvení na zahřátí nejenom plavců, ale i diváků. Nebude chybět ani opravdový vodník, který bozeňovské akce každoročně doprovází. Zábřežští plavci doufají, že se do vody ponoří i někteří diváci, kteří navštívili předchozí ročník. Minulý rok dosahovala teplota vody 3,8 stupně, jsme tedy zvědaví, čím nás letošní zima překvapí, dodal Bohumil Molek, člen Plaveckého klubu Zábřeh. Pro každého otužilce bude připravený malý dárek, celým odpolednem bude provázet moderátor. Otužilci i diváci se budou moci po skončení akce přesunout do restaurace, kde ochutnají speciality české kuchyně, uzavřel Lukáš Drlík.

3 Zábřeh 24/2014 INZERCE strana 3 Obchodní akademie Mohelnice očima studentů Co se mi líbí na naší škole? Na naší škole se mi líbí především skladba vyučovacích předmětů a příjemné prostředí. Je tu přátelské rodinné prostředí. Studují tu chlapci i dívky. Tuto školu jsem si vybrala, studuji zde už druhým rokem a nezměnila bych tu nic. Profesoři jsou hlavně trpěliví, ochotní a vstřícní. Podle mě nás tu učí nejen to, co mají v osnovách, ale také to, co se nám jednou bude hodit pro život tam venku. Čeho dosáhli naši absolventi? Naši absolventi studují na vysokých školách ekonomiku, management, informatiku, systémové inženýrství, softwarové inženýrství a mnohé další obory. A již teď pracují jako mzdové účetní, asisteti, marketingoví pracovníci, správci počítačových sítí, programátoři Javy a PHP, grafici a webdesigneři. Ani vy se s námi neztratíte! areál bývalé Hedvy v Zábřehu PRODEJ ŽIVÝCH RYB a prodej sudového piva a půjčovna chlazení VÁNOČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB ve dnech od 8:00 do 18:00 hodin. Jiří Mach, Oborník 2127/31d, Zábřeh, tel Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na pozici: ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2 TIG (ZK 141 netavící elektroda) výhodou Více na nebo tel , LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. Bioderma ABCDerm Cold Cream 40 ml Ochranný a výživný tělový krém pro normální a suchou dětskouvpokožku oslabenou nepříznivými vnějšími vlivy (vítr, chlad, tvrdá voda, teplo, apod.) 99,- PRODUKT MĚSÍCE PROSINCE

4 strana 4 INFORMACE Zábřeh 24/2014 Dvojvýstava u Tunkla Poslední letošní výstavu v Galerii Tunklův dvorec otevřela vernisáž ve čtvrtek 4. prosince. Se svou první výstavou se zde představily mladé výtvarnice Anna Burdová (na snímku vlevo) a Martina Goliková. Výstava obrazů je tak složená z dvou různorodých polovin. Jedné vévodí krajiny Anny Burdové skutečné, zasněné a vyvíjející se. Malířka ale stále více tíhne k experimentu a abstrakci. Výrazným protipólem poklidným krajinám Burdové jsou barevné, dramatické a ostré obrazy Martiny Golikové. Inspirace secesí s její dekorativností je zcela zřejmá, autorka se nijak netají fascinací dílem rakouského malíře Gustav Klimta. Dvojvýstavu, která je k vidění do konce roku, v minigalerii doplňují práce studentů zábřežského gymnázia. Kálikův podzim vyvrcholil společným vystoupením Tradičním společným vystoupením v kostele sv. Bartoloměje vyvrcholil v sobotu 29. prosince dvaadvacátý ročník přehlídky pěveckých sborů Kálikův podzim. Na sto sboristů ze čtyř pěveckých sborů zde předneslo skladby Vivat musica Jiřího Laburdy a Věneček, dílo Václava Kálika, na jehož počest se festival koná. Již dopoledne se smíšený pěvecký sbor z Uničova, pěvecký sbor Kantika Litovel a domácí sbory Slavice a Carmen sešly v kulturním domě, kde absolvovaly workshop s pedagogy Univerzity Karlovy a profesorem brněnské JAMU Lubomírem Mátlem. Zkušenosti i zážit- ky z koncertů si potom mohli účastníci přehlídky předávat i v Katolickém domě, kde proběhla závěrečná neoficiální část Kálikova podzimu. Rušný rok zažili letos v útulku pro psy zábřežského EKO servisu. Do péče totiž do prosince přijali 106 psů, z toho dvanáct štěňat. Při péči o opuštěná zvířata významně vypomáhají dobrovolníci, důležité jsou rovněž dary. A těch bylo opravdu hodně, vybralo se 860 kg granulí, konzerv a pamlsků. Nemalé jsou i finanční příspěvky ve výši Kč. Ty budou použity na zbudování vyhřívaného kotce pro štěňata a zastřešení venkovních výběhů, případně na odborné lékařské vyšetření. Psímu útulku vypomáhají dobrovolníci i dárci Našimi nejvýznamnějšími dárci jsou zaměstnanci zábřežské prodejny BILLA, kterým se podařilo vybrat Kč. Koupí pamlsků přispěli i zákazníci BILLY, kteří nám darovali celkem 290 kg potravin. Pravidelnými dárci jsou i Hana Pokorná a Věra Lockerová, vypočítává jen část dárců jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Ten oceňuje i pomoc města, které každoročně pořádá sbírku pro psí útulek, či Jakubu Glozovi a Janu Šeflovci za sbírku Psí tlapka. Premiéra u AUTO HÉGR, a. s v Šumperku: Nová ŠKODA Fabia za Kč AUTO HÉGR svým zákazníkům nově nabízí nový model ŠKODA Fabia a Fábia Combi. Moderní vůz s inovativní technikou, nadčasovým designem a bohatou výbavou za Kč. Zcela nové motory: čtyři benzinové a tři naftové motory úspornější až o 17 % a plnící normu EU6. Individualizace: Na výběr až 125 doporučených barevných kombinací. Třetí generace vozu ŠKODA Fabia je již k vyzkoušení v rámci předváděcích jízd a k dostání v showroomu AUTO HÉGR v Šumperku. Cena novinky ve výbavovém stupni Active s paketem PLUS a benzinovým motorem 1,0 MPI/44 kw začíná na částce Kč. Součástí výbavy je v tomto provedení mj. klimatizace, elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, 6 airbagů, elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+, ESC s multikolizní brzdou nebo centrální zamykání. Všechny modely Fabia lze na přání pořídit s akčním paketem Mobilita Plus za 990 Kč, který obsahuje prodlouženou záruku na 5 let nebo km, včetně širokého výčtu asistenčních služeb. ( pr ) Přehled plesové sezóny 2015 v Zábřehu VII. SKALIČSKÝ PLES Tělocvična na Skaličce MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES Katolický dům PLES DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ Katolický dům LIDOVÝ PLES Katolický dům RIFLOVÝ BÁL Kulturní dům MYSLIVECKÝ PLES Restaurace Růžové údolí DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Katolický dům HASIČSKÝ PLES Katolický dům STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH Kulturní dům PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Sokolovna Leština ZAHRADNICKÝ PLES Kulturní dům SPOLEČENSKÝ PLES CHARITY ZÁBŘEH Katolický dům DIVADELNÍ PLES Kulturní dům Václavov MAŠKARNÍ PLES Katolický dům DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Katolický dům MYSLIVECKÝ PLES Katolický dům REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Kulturní dům SPOLEČENSKÝ PLES SDRUŽENÍ GYZA Katolický dům V. ŠKOLNÍ PLES ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ Tělocvična ZŠ B. Němcové SPOLEČENSKÝ VEČER SRPŠ 3. ZŠ ZÁBŘEH Tělocvična ZŠ Školská Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovní pozice referent Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh Předpoklady pro podání přihlášky: - minimálně ukončené SŠ vzdělání stavebního či technického směru - občanská a morální bezúhonnost Požadavky pro podání přihlášky: - znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - orientace ve stavební dokumentaci, rozpočtování a v problematice DPH u stavebních prací - praxe v oblasti stavebních prací na pozemních komunikacích výhodou - výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivita, samostatnost, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost, příjemné vystupování - schopnost samostatného rozhodování podmínkou - výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook) - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz) - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, , datum a podpis Nástup od , případně dle dohody. Písemné přihlášky v originále s datem a podpisem včetně všech požadovaných dokladů zasílejte v uzavřené obálce s nápisem,,pvř referent technické správy na personální oddělení MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, k rukám personalistky Bc. Ilony Vařekové, DiS. nejpozději do Více informací na Nemáte hlídání v době plesové sezóny? Mateřská školka Malíček v Zábřehu Vám nabízí profesionální, noční hlídání v prostorách naší školky. Za akční cenu 800 Kč vč. večeře, snídaně a pitného režimu. Od 19:00 hod. do 9:00 hod. Kontakt: Horký TIP na VÁNOČNÍ DÁREK! Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se exkluzivně představí s novým koncertním programem v Zábřehu v kulturním domě 7. února 2015 v 19:00 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji v Infocentru Zábřeh. Manželé Jaroslava a Jiří Andrlovi z Ráječka oslaví dne 18. prosince DIAMANTOVOU SVATBU- Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí Jirka, Jarka a Irena s rodinami. Dne by se dožil 80 let pan Lubomír Václavský. S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

5 Zábřeh 24/2014 KULTURA strana 5 Závěr roku oslaví v kině s hodinovým manželem Kino Retro připravilo na poslední dny v roce program plný pohádek a zajímavých filmů. Závěrečná filmová tečka bude patřit snímku Hodinový manžel. Scénář slibuje neotřelou zábavu, která se vymyká běžnému mustru českých komedií. Ve filmu exceluje celá plejáda známých herců Bolka Polívku, Davida Novotného, Davida Matáska a Lukáše Latináka v hlavních rolích doplňují Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová nebo Simona Babčáková. Čtyři přátelé společně provozující bazén jsou vášnivými hráči vodního póla. Bazén jim však jako nevyhovující vypustí hygiena, a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak začne na dně bazénu dokonce i bydlet, když po hádce s manželkou odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začne celá parta podnikat jako hodinoví manželé a postupem času si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání. Poslední den v roce promítáme již tradičně od 15. hodiny. Chodit na poslední chvíli se však určitě nevyplatí. Letos bude totiž pro diváky připraven silvestrovský punč, dodala k silvestrovské projekci vedoucí kina Věra Smrčková. Zábřežská kulturní nabízí hned několik zajímavých vánočních dárků Již v listopadu zahájil kulturní dům prodej vánočních dárkových poukazů. Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat pod stromeček svým blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit infocentrum ve foyer kulturního domu a zakoupit dárkový poukaz na akce pořádané v kulturním domě nebo na filmová představení v kině Retro, říká Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Hodnotu poukázky si lze vybrat podle svých možností, a to ve výši 500, nebo korun. Při zakoupení poukazu v hodnotě tisíc korun a vyšší přitom kupující automaticky získá slevu 10 % z ceny vstupenky. Z poukazu bude po celý rok 2015 hodnota vstupenek postupně odečítána, a to až do úplného vyčerpání předplacené částky. Hodnotným vánočním dárkem může být rovněž zakoupení divadelního předplatného na šest představení plánovaných kulturním domem na rok Výhodou předplatného je nejen o 50 Kč nižší cena vstupenky na jednotlivá představení, ale i právo zablokovat si své stálé místo v hledišti. To bude pro abonenta vyhrazeno na všech divadelních představeních, jež jsou součástí abonmá. Již nyní lze jako pěkný vánoční dárek zakoupit také vstupenky na akce připravované na rok 2015, například únorový zábavný pořad Na stojáka, březnové představení Divadla Járy Cimrmana nebo květnový recitál zpěvačky Lucie Bílé, doplnil David. Kino Retro připravilo speciální nabídku určenou především pro něžné pohlaví, a to vánoční dárkové poukazy na film Padesát odstínů šedi. Přepis knižního bestselleru sice přijde do kin až v roce 2015, o svatém Valentýnu, ale speciální poukazy na tento lechtivý a u ženského publika velmi očekávaný film prodává zábřežský biograf už nyní. Dárkový poukaz, který je v prodeji v kavárně a pokladně kina, je volně směnitelný za vstupenku na libovolné představení filmu Padesát odstínů šedi, který budeme promítat od 12. února. Na každou šťastnou držitelku poukazu bude navíc v kině čekat malé překvapení od partnera filmu, společnosti Dermacol, láká k nákupu vedoucí kina Věra Smrčková. Vstupenka na film Padesát odstínů šedi bude v příštím roce stát 130 Kč, dárkový poukaz přijde o 10 korun levněji. Koule nabídla smích i mrazivé poznání ních show odpovídala i nakašírovaná hvězdná scéna či nepovedený moderátor Jiřího Zapletala. S postupem času a seznámením se s dětstvím i prvními atletickými krůčky ale smíchu obecenstva ubývalo. Přestože Další z vynikajících divadelních nabídek předložil zábřežský kulturák divákům ve středu 3. prosince. Původně rozhlasová hra Davida Drábka Koule vyvolala před několika lety soudní spory. Pohled do zákulisí socialistického sportu bývá spojován především s koulařkou Helenou Fibingerovou, ale i dalšími československými sportovkyněmi své doby. Začátek hry přinesl výbuchy smíchu. Někdejší koulařka Milena v mistrném podání Pavly Tomicové začala svou estrádu v kulturáku mezi diváky. Parodii televiz- je olympionička Milena afektovaná, nevkusná, kýčovitá a nesoudná, postupně si získávala alespoň část sympatií publika. Od dětství využívaná, manipulovaná a nepříliš bystrá žena neustále kroužila kolem bolestného tématu dopingu. Zprvu komické scény nezodpovězených dotazů a vousatých kolegyň se měnily v mrazivé sebepoznání. Rozhovor moderátora s někdejší sportovní hvězdou prokládaly jednotlivé scény z Milenina života či dialogy s trenérem a dalšími postavami. Je-li Koule komedií, tak tedy s notnými prvky satiry a tragičnosti. Zábřežským divákům se tak naskytla příležitost zhlédnout jedno z nejlepších současných dramat se skvělými hereckými výkony. Kulturák zve na koncert fenomenální Lucie Bílé Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček, nedávná vítězka ankety Český Slavík 2014 Lucie Bílá, se po čtyřech letech opět chystá do Zábřehu. Její skladby zazní v komornější úpravě, kdy si návštěvníci budou moci hlas Lucie Bílé vychutnat pouze za doprovodu klavíru, za který usedne Petr Malásek. Bez něho si, jak často zpěvačka říká, nedovede představit žádné ze svých vystoupení, ať už jde o komorní recitál či mega koncert. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově jako právě s Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna umělecká duše a jen s ním můžu lidem říci, co cítím, co mě trápí, co mě dělá šťastnou. Už proto naše společné koncerty zbožňuji, uvedla Bílá. Diváci se mohou těšit na slavnostní večer plný známých hitů, osobitého humoru i vtípků v podání největší hvězdy současné české populární hudby. Vstupenky na unikátní koncert, který se uskuteční v pondělí 20. května příštího roku, pořadatelé rozdělili do několika cenových pásem od 490 do 990 Kč. Jejich prodej byl zahájen 15. prosince. Prodej vstupenek na recitál Lucie Bílé jsme zahájili již nyní, nabízíme tak možnost využít je jako hodnotný vánoční dárek, upozornil produkční Vratislav Jarmar. Více informací na www. kulturak.info nebo telefonních kontaktech a (infocentrum). Vánoční výstava vánočně inspirovala Adventní čas je v Zábřehu tradičně spjat s Vánoční výstavou připravenou zdejší střední školou sociální péče a služeb. Výstava se veřejnosti otevřela ve čtvrtek 11. prosince. Na četné návštěvníky stejně jako v předchozích letech čekaly ukázky prací všech učebních oborů školy. Zájmu veřejnosti se tradičně těšila především díla žáků aranžérského a zahradnického oboru. Vystavené adventní věnce a svícny si mohli zájemci také zakoupit. Nechyběly ani ukázky svátečně prostřených stolů připravené žáky oboru kuchař-číšník. Vánoční pohodu umocnil živý Betlém, koledy v podání studentů školy a také ochutnávka a prodej vánočního cukroví, perníčků či míchaných nápojů. Zejména rodičům a žákům posledních ročníků základní školy byl určen den otevřených dveří, který se na škole uskutečnil v pátek 12. prosince. Zájemci mohli navštívit obě budovy, kde na ně čekaly prezentace jednotlivých učebních a studijních oborů, ukázky práce studentů, divadelní představení pro děti a seniory, prodejní výstava ÚSP Vincentinum Šternberk a další kulturní program. Pro zájemce o studium, kteří si školu nemohli prohlédnout v prosinci, je připraven další den otevřených dveří na sobotu 24. ledna V tomto termínu budou prostory školy přístupny od 9 do 12 hodin. Václav Hybš opět přinesl atmosféru klidu a pohody Plný sál kulturáku, předvánoční čas a Orchestr Václava Hybše také letos spoluutvářely atmosféru konce roku v Zábřehu. V sobotu 6. prosince se tedy před natěšené publikum postavil Václav Hybš, aby divákům představil mozaiku nesmrtelných hitů, spojených často právě s Vánocemi. Sehranost a virtuozita celého hudebního tělesa je vysoká, Orchestr Václava Hybše vystupuje už přes půl století. V repertoáru orchestru nechybí výběr těch nejoblíbenějších songů ani kvalitní zpěváci. Na pódiu se představili Irena Kousalová, Martina Dolečková, Štěpán Růžička a Filip Hořejš. Hlavním hvězdou letošního turné ale byla první dáma české country hudby Věra Marti- nová. Skvělou muzikou, dobrou náladou a humorem vyplněný koncert nakonec vygradoval do finále, na jehož závěru odcházel Václav Hybš se svým orchestrem vyprovázen bouřlivým aplausem. KRÁTCE Z KULTURY Horolezcův rok Výstavou fotografií Horolezcův rok v muzejní minigalerii ukončí zábřežské muzeum výstavní činnost letošního roku. Celou výstavu zahájí v pátek 19. prosince vernisáž za přítomnosti valašských horolezců a honorárního konzula Valašského království na Hané horolezecký oddíl ze Vsetína zde svými fotografiemi provede návštěvníky všemi ročními obdobími na horách očima horolezce. Vánoční bohoslužby v AC Zábřeh Apoštolská církev i v tomto roce všechny zve do Křesťanského centra (28. října 4) na bohoslužby. V neděli 21. prosince v 9 hodin proběhne vánoční bohoslužba s programem dětí z Nedělní školy a Royal Rangers a rozdáváním dárků. Štědrý večer nabídne půlnoční bohoslužbu se sborovým zpěvem ve 23 hodin. Povídání o vínečku při cimbálu Spolek Metoděj zve především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu na již tradiční Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody vinaře Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana patrona vinařů, tj. v sobotu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu. Na závěr zahrají Vašek a Pepa Nejenom pro seniory připravil Spolek Metoděj na úterý 30. prosince letošní závěrečné Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení a malé překvapení zajištěno. Silvestrovská veselice v Kaťáku Všechny příznivce dobré pohody zve Spolek Metoděj ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2015 při Silvestrovské veselici, kterou připravuje na středu 31. prosince. K tanci i poslechu zahraje skupina Postylion. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč lze zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně Trafika-Café, Žižkova 37, tel: Vánoční jarmark navštíví Tři králové (Dokončení ze strany 1) Odchod Tří králů, jejichž role se ujmou významné osobnosti regionu, doprovodí zvonění všech přítomných na zvonečky a rolničky. Zejména děti by si neměly nechat ujít tento zážitek a vzít zvoneček či rolničku s sebou na náměstí. Společné zvonění je naplánováno po 16. hodině, doplnil za pořadatele Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Kulturní program odstartuje o půl druhé a bude pokračovat nepřetržitě do 18 hodin. Jeho součástí bude i vystoupení dechového orchestru základní umělecké školy v kostele sv. Bartoloměje, které začne v 15 hodin. V repertoáru zazní skladby adventní, koncertní i sólové, představí se sólisté Eliška Bröcklová, David Danquah Adjei, Aneta Ševčíková a Zdenek Minář. Samotné trhy budou probíhat po celý den, a to už od deváté hodiny ranní.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 24/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Neděle 21. prosince Apoštolská církev Úterý 23. prosince DS Václav VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA Bohoslužba s programem, rozdávání dárků. Křesťanské centrum, 28. října, 9:00 VÁNOČNÍ JARMARK ZLATÁ NEDĚLE Bohatá nabídka vánočního sortimentu a občerstvení, Betlémské světlo. Od 13:30 vánočně laděný kulturní program. V 16:00 NETRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ, SPOLEČNÉ ZVONĚNÍ ZVONEČKY A ROLNIČKAMI (přineste s sebou). Masarykovo náměstí, 9:00 19:00, vstup volný ADVENTNÍ KONCERT DO ZUŠ ZÁBŘEH Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D Animovaný, přístupný, dabing, USA 2014, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč RALUCA Film-Noir/erotický/thriller, doporučeno od 15 let, Česko 2014, 80 min. ŽIVÝ BETLÉM NA NÁDVOŘÍ KULTURNÍHO DOMU VÁCLAVOV Vystoupí schola Gaudium, herci OS Václav a přátelé. Občerstvení. Nádvoří KD Václavov 17:00 Středa 24. prosince VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Římskokatolická farnost Zábřeh 7:00 roráty, 15:30 mše svatá spojená s otvíráním jesliček, 21:00 mše s koledami, 23:00 Rybova mše vánoční. Kostel sv. Bartoloměje Apoštolská církev PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA Křesťanské centrum, 28. října, 23:00 Čtvrtek 25. prosince Římskokatolická farnost Zábřeh KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 POHÁDKÁŘ Drama/romantický, od 15 let, české znění, Česko 2014, 90 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč Pátek 26. prosince DS Václav Sobota 27. prosince Neděle 28. prosince Sport & Relax areál Bozeňov EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč SVATOŠTĚPÁNSKÉ DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ MEDVĚD, NÁMLUVY Kulturní dům Václavov, 17:00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D Fantasy, dop. příst. od 12 let, dabing, USA/Nový Zéland 2014, 144 min. Kino Retro, 17:00, 150 Kč Kino Retro, 20:30, 130 Kč O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU ZÁBŘEŽSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA Ochutnávka mladých vín. Katolický dům, 15:00, 50 Kč, s ochutnávkou (12 druhů) 100 Kč Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 110 min. MEGA DISCO PARTY Velký sál KLUBu, 20:00 3:00, 70 Kč PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY Zájezd do Třeště. Přihlášky: p. Hedrichová, Odjezd od kulturního domu, 6:30 BOZEŇOVSKÉ LEDY Setkání příznivců otužování. Více informací na Bozeňov, dolní přehrada, 14:00 Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč NICK CAVE: DNÍ Dokumentární/hudební, dop. od 12 let, titulky, Velká Británie 2014, 96 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Pondělí 29. prosince HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D Fantasy, dop. příst. od 12 let, dabing, USA/Nový Zéland 2014, 144 min. Úterý 30. prosince RALUCA Film-Noir/erotický/thriller, doporučeno od 15 let, Česko 2014, 80 min. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Pepa. NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Dobrodružný, dabing, přístupný, USA 2014, 89 min. JAK JSME HRÁLI ČÁRU Komedie/drama, přístupno, české znění, Česko 2014, 102 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč Katolický dům, 14:00, 50 Kč Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti 100 Kč Středa 31. prosince SILVESTR NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ SILVESTR TAK TROCHU JINAK ZVLK Od 14:00 svařák, teplé nápoje, zvěřinový guláš, od 17:00 diskotéka s DJ, hudba ve vyhřívaném stanu. Novoroční ohňostroj! Masarykovo náměstí, od 14:00, vstup volný Sport & Relax areál Bozeňov HODINOVÝ MANŽEL SILVESTROVSKÉ PŘEDSTAVENÍ Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Představení společně zahájíme silvestrovským punčem (v ceně vstupenky). Kino Retro, 15:00, 120 Kč SILVESTROVSKÁ VESELICE Hraje Postylion. Předprodej vstupenek: Trafika-Café, Katolický dům, 20:00, 250 Kč SILVESTR NA BOZEŇOVĚ Hudba k tanci i poslechu, bohatý program, půlnoční ohňostroj. Více informací na Sport & Relax areál Bozeňov, 18:00 Čtvrtek 1. ledna NOVOROČNÍ VÝSTUP NA RAČICI NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK Trasa 5 km. S sebou špekáčky na opékání. Odchod od lihovaru v Krumpachu, 13:30 NOVOROČNÍ KONCERT ZÁBŘEŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Novoroční přípitek se starostou města. Kostel sv. Barbory, 15:00, vstupné dobrovolné Pátek 2. ledna HODINOVÝ MANŽEL Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč Sobota 3. ledna NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 110 min. NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Akční/komedie/fantasy/dobr., příst., dabing, USA 2014, 89 min. EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Kino Retro, 17:30, 110 Kč Neděle 4. ledna Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč Pondělí 5. ledna Úterý 6. ledna BURÁCENÍ Road movie/drama, dop. od 12 let, české znění, Česko/USA 2014, 91 min. HNÍZDO ZAČÍNÁ NOVÝ ROK Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 11:30 ÚPLŇKOVÁ MEDITACE V ŽENSKÉM KRUHU S KATEŘINOU JURENKOVOU Přihlášky na Spirála Zábřeh, 28. října 3, 18:00, 150 Kč JESENÍKY CHALOUPKY POD HORAMI Výstava fotografií a beseda s Jitkou Václavíkovou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 Středa 7. ledna HODINOVÝ MANŽEL Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč BURÁCENÍ Road movie/drama, dop. od 12 let, české znění, Česko/USA 2014, 91 min. Čtvrtek 8. ledna PETR JURÁŇ, RADEK JANKA MALBA Vernisáž výstavy, která potrvá do Minigalerie: MŠ Strejcova. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 9. ledna SEDMÝ SYN Fantasy/rodinný, přístupný, dabing, 2014, 120 min. VII. SKALIČSKÝ PLES Hraje skupina Styl. Předprodej: Petr Dajč, Kino Retro, 17:30, 130 Kč Kino Retro, 20:00, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč Tělocvična na Skaličce, 20:00, 160 Kč Sobota 10. ledna SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách, přihlášky do 7. ledna. Velký sál KLUBu, 9:00 10:30 SEDMÝ SYN Fantasy/rodinný, přístupný, dabing, 2014, 120 min. Neděle 11. ledna VČELKA MÁJA Animovaný, příst., dabing, 2014, 79 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč Kino Retro, 13:00, 80 Kč, pro koledníky 50 Kč MAGICKÉ STŘÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU Rodinný/fantasy, příst., dabing, Norsko 2011, 84 min. Kino Retro, 15:00, 80 Kč, pro koledníky 50 Kč PŘÍBĚH MARIE Životopisný, přístupný, titulky, Francie 2014, 95 min. Úterý 13. ledna DIVOKÉ HISTORKY Komedie/thriller, dop. od 15 let, titulky, Argentina/Španělsko 2014, 122 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč, pro koledníky 50 Kč Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 14. ledna MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO PRO DĚTI Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:30 Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 110 Kč Čtvrtek 15. ledna PETR HIRSCH: ŠESTNÁCTITISÍCÍKILOMETROVEJ VEJŠLAP WELZLOVÁNÍ Přes km pěšího putování a 31 měsíců na cestě ke 3 poutním místům křesťanství. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné Pátek 16. ledna 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, Francie 2015, 108 min Kino Retro, 17:30, 120 Kč MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES Hraje skupina Kreyn. Bohatá tombola a občerstvení. Katolický dům, 20:00 Sobota 17. ledna BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY WELZLOVÁNÍ 2015 Sportovně recesistická akce, netradiční běžecký závod. Prezence od 9:30 ve vinném sklípku, start v 10:00 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU DĚTSKÝ KARNEVAL Karneval nabitý veselými písničkami, tancováním a sladkými odměnami. Velký sál KLUBu, 16:00, 90 Kč NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Akční/komedie/fantasy/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2014, 89 min. PLES DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, Francie 2015, 108 min Kino Retro, 17:30, 110 Kč Katolický dům, 19:30, 190 Kč Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, zabreh.cz. Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 7. ledna Spirála Klub důchodců města Zábřeh TJ LOKO Skalička Naplaveniny Burčáci

Zastupitelé schválili referendum!

Zastupitelé schválili referendum! Číslo 24/2007 vydáno dne 19. 12. 2007 Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Centrum města zaplnily stovky Hanáků Číslo 19/2014 vydáno dne 8. 10. 2014 Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Ulicí otřásl výbuch plynu

Ulicí otřásl výbuch plynu Číslo 04/2006 vydáno dne 22. 2. 2006 Ulicí otřásl výbuch plynu Od 1. února 2006 je otevřena nová VETERINÁRNÍ AMBULANCE U SVATÉ BARBORY pro psy, kočky, hlodavce, fretky, králíky, plazy a exotické ptactvo

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon Číslo 3/2015 vdáno dne 11. 2. 2015 Nová základní umělecká škola se představila veřejnosti Po sedmdesáti letech provizoria se zábřežská základní umělecká škola konečně dočkala důstojného sídla. V pátek

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více