Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům"

Transkript

1 Číslo 24/2014 vydáno dne Největší část rozpočtu jde na kanalizaci Se schodkem 172 milionů korun bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Předpokládané výdaje jsou především v důsledku finančně velmi náročné rekonstrukce kanalizace vyšší než plánované příjmy. Výdaje by měly dosáhnout téměř 394 milionů korun. Tou největší akcí je jistě rekonstrukce kanalizace, současně je nachystáno i 25 milionů na práce, které nejsou přímo součásti této rekonstrukce, a to opravy chodníků a komunikací. A nepůjde jen o ty, které budou pracemi na kanalizaci přímo dotčeny, vysvětloval starosta František John. Mezi dalšími významnými investicemi příštího roku figuruje například oprava venkovního bazénu v plaveckém areálu, dokončení přestavby bývalé Masarykovy školy pro potřeby základní umělecké školy, zbudování dětského hřiště na Výsluní, rozšíření kapacity Domu s pečovatelskou službou, koupě zásahového vozidla pro zábřežské dobrovolné hasiče, rekonstrukce datové sítě, oprava střechy na ZŠ B. Nový občanský rok zahájí v Zábřehu slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Markétou Cabajovou na flétnu, Františkem Kolčavou na violoncello a sopranistkou Šárkou Hlochovou. Program koncertu je navýsost atraktivní, návštěvníci uslyší skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dalších renomovaných autorů. Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci Němcové a tělocvičny ZŠ Severovýchod či zateplení budovy radnice na náměstí Osvobození. Ta by měla přijít na asi 18,5 milionu korun. Na tuto akci ale již máme přislíbenu dotaci ze Státního fondu životního prostředí, dodal starosta. Součástí výdajů jsou rovněž prostředky pro příspěvkové organizace zřízené městem Zábřeh (školská zařízení) v celkové výši 17,626 milionu Kč. Finanční příspěvek na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu pro Zábřežskou kulturní bude činit 2,5 milionu Kč a pro EKO servis 4 miliony korun na provoz bazénu. Předpokládané příjmy rozpočtu roku 2015 schváleného zastupiteli 10. prosince činí 221,639 milionu korun. Financování vzniklého schodku je zajištěno zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši téměř 95 milionů korun a přijatými úvěry na projekt kanalizace v celkové výši 85 milionů Kč. Město zároveň vydá na splátky úvěrů kanalizace 7,5 milionu korun. Další číslo zpravodaje vychází 14. ledna Vánoční jarmark navštíví Tři králové Svoz domovního odpadu o vánočních svátcích a na Nový rok. EKO servis oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácnosti bude ve vánoční svátky prováděn následovně: 24. prosince v náhradním termínu 25. a 26. prosince, 1. ledna v náhradním termínu 2. ledna. Pěkné a spokojené svátky vánoční a úspěšný nový rok 2015 přeje všem občanům města kolektiv zaměstnanců EKO servisu Zábřeh. Provoz úřadu o Vánocích. Městský úřad upozorňuje, že v pátek 19. prosince bude radnice otevřena pro veřejnost pouze do 11 hodin, od 23. prosince do 2. ledna příštího roku (včetně) Vůně svařáku, punče a dalších pamlsků provoní Masarykovo náměstí o zlaté neděli 21. prosince, kdy prostranství před zámkem obsadí nejen trhovci s nabídkou rozmanitého sortimentu, ale i hudebníci, kteří připomenou atmosféru blížících se Vánoc. Všichni, kdo přijdou, tak budou moci využít jednu z posledních příležitostí k nákupu drobností pod vánoční stromeček a strávit příjemný adventní čas se svými přáteli či známými. V odpoledních hodinách vystoupí na pódiu vedle nasvíceného vánočního stromu žesťový kvintet, folková skupina A.M.Úlet, zábřežští trubači, rocková kapela Atom a také děti z dramaťáčku Kix domu dětí a mládeže. Již tradičně bude na vánočním jarmarku rozdáváno Betlémské světlo. Letošní předvánoční setkání poctí svou návštěvou Tři králové, kteří budou nezvykle koledovat u perníkové chaloupky. Tu mohou děti celé odpoledne zdobit vlastními papírovými perníčky, které si vyrobí přímo na místě ve stánku označeném symbolem Tříkrálové sbírky, uvedla Jana Skalická ze zábřežské Charity. (Pokračování na straně 6) Město vstoupí do roku 2015 novoročním koncertem Informace z města se Zábřežskou kulturní a občanským sdružením Svatá Barbora, bude zároveň prvním koncertem prestižního hudebního cyklu Bravo Zábřeh v novém roce Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni, kteří si chtějí zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také prožít chvíle pospolitosti a přátelské atmosféry, uvedl starosta František John. Koncert v kostele sv. Barbory začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné. pak budou obě budovy MěÚ pro veřejnost uzavřeny. Ve středu 31. prosince a v pátek 2. ledna bude uzavřen i Úřad práce. Knihovna bude přes Vánoce uzavřena. Městská knihovna bude uzavřena od 21. prosince do 4. ledna Běžný provoz v novém roce začne v pondělí 5. ledna. Provoz infocentra. Turistické informační centrum sídlící ve vestibulu kulturního domu upozorňuje, že bude otevřeno i ve dnech 22. a 23. prosince, a to v pondělí od 8 do 17 a v úterý od 8 do 13 hodin. Od 24. prosince do 2. ledna příštího roku bude infocentrum pro veřejnost uzavřeno. Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům Vážení přátelé, milí spoluobčané, přeji Vám Vánoce naplněné radostí a nadějí, prožité pokojně v kruhu Vašich blízkých. Blížící se konec kalendářního roku nás vybízí k tomu bilancovat, co vše se událo nejen v našich osobních životech a v našich rodinách, ale i v životě celého společenství občanů, organizmu našeho města. V roce 2014 jsme společně oslavovali výročí 760 let od první písemné zmínky o městě Zábřeze, současně trpělivě snášeli omezení doprovázející velké investiční akce. Ty, které již byly dokončeny, postupně ožívají, stávají se součástí veřejného prostoru a zvyšují atraktivitu města Zábřeha. Mnoho práce nás samozřejmě čeká i v příštích letech. Věřím, že vize cílového stavu nám může napomoci unést omezení, která v době svého zrodu tyto investice přinášejí. Zápis dětí do prvních tříd základních škol Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona do všech zábřežských základních škol: Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, tel: , Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, tel: , Základní škola Zábřeh, Severovýchod 484/26, tel: , Masarykovo náměstí zaplněné dětmi hodnými i zlobivějšími a jejich rodiči čekalo v sobotu 6. prosince na příjezd sv. Mikuláše. Pořádající Spolek Metoděj také letos nabídl stovkám příchozích bohatý odpolední program, s koledami, říkankami a básničkami, občerstvením pro rodiče v podobě svařáku, medoviny či zabijačkových specialit. Otevřena byla i Nebeská pošta, u které děti mohly nakreslit či napsat svá vánoční přání a poslat je přímo Ježíškovi. Po příjezdu sv. Mikuláše a jeho družiny se na něj samozřejmě upřela veškerá pozornost, obzvláště když následovala bohatá nadílka. Mikuláši, anděly a čerty ožily i školy a školky v celém městě, asi nejstrašidelnější čertovskou partu připravili pro své spolužáky studenti gymnázia (na snímku). Už předtím, v úterý 2. prosince, se výuka dětí z MŠ Pohádka a prvňáčků ze ZŠ Školská přesunula do kulturního domu. Netradičně se tentokrát děti vzdělávaly v dovednosti jak zachránit hříšníka z pekla. Malí zachránci se stylově vybavili pekelnými i andělskými kostýmy. Vedeni statečnou princeznou překonávali pekelné nástrahy, aby zachránili hříšníka z pytle. Jeho záchranu děti oslavily čertovskou diskotékou. Odměnou jim byla vánoční pohádka Dopis Ježíškovi a mikulášská nadílka. Město samozřejmě nežije pouze investicemi, byť tyto jsou důležitou podmínkou jeho rozvoje. Na životě našeho města se totiž podílí obrovský tým lidí. Každodenní život Zábřeha není záležitostí pouze zastupitelů, městského úřadu či městem zřizovaných školských a dalších organizací. Naprosto nepostradatelná je role podnikatelské sféry a občanských iniciativ. K poklidnému soužití a zdravým mezilidským vztahům, k tomu, aby bylo naše město atraktivním místem pro život, může přece přispět každý jednotlivec. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě našeho města, srdečně děkuji za spolupráci. Do roku 2015 přeji všem občanům našeho města jen to nejlepší. Aby byl rokem, na který budeme všichni rádi vzpomínat. Váš František John, starosta Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, tel: ve středu 4. února a ve čtvrtek 5. února 2015 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 24/2014 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém prvním zasedání 25. listopadu mimo jiné usnesla na následujících materiálech: Schválila Jednací řád Rady města Zábřeh. Schválila provozování výchovněvzdělávacích činností Domu dětí a mládeže Krasohled v prostorách TJ Sokol Zábřeh a prostorách SŠ, ZŠ, MŠ a Dětského domova Zábřeh. Vzala na vědomí stav hospodaření v rámci hospodářské činnosti města Zábřeh k Svěřila pravomoc rozhodovat a uzavírat smlouvy o zpracování části povrchu pozemku v katastrálním území Zábřeh na Moravě, Dolní Bušínov, Pivonín, Hněvkov a Václavov u Zábřeha vedoucí majetkoprávního oddělení odboru vnitřních věcí. Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání v budově DPS na Nerudově ulici za podmínek: minimální nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měsíc s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jistota ve výši Kč. Souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu prodejny budově č. p. 89 ve Václavově na dobu neurčitou za nájemné ve výši Kč/rok + DPH (nájemné + služby) za účelem provozování prodejny smíšeného zboží. Schválila Plán zimní údržby místních a účelových komunikací pro město Zábřeh na zimní období 2014/2015. Schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa mezi městem a Atelierem Promika v ceně Kč bez DPH. Zábřeh uspěl v soutěži Zelená informacím Město Zábřeh se umístilo mezi prvními 33 městy z celé republiky ve čtvrtém ročníku soutěže Zelená informacím, která je spolupořádaná Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, CI2 a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Soutěž probíhá pod záštitou ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotí ji odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních stránkách měst ČR. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. Slavnostní předání ocenění vítězným městům se uskutečnilo ve čtvrtek 4. prosince v prostorách rektorátu Univerzity Karlovy. Za Zábřeh se slavnostního setkání účastnily vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová a vedoucí odboru informatiky Jana Kašíková. Studenti uklízeli město Ve čtvrtek 20. listopadu v rámci ekologické výchovy vyrazili studenti střední školy sociální péče a služeb do ulic a veřejných prostranství Zábřeha uklízet odpadky. Akce proběhla pod záštitou oddělení životního prostředí městského úřadu a ve spolupráci se společností EKO servis Zábřeh. Celkově bylo vysbíráno čtvrt tuny odpadů, který volně odhodili nezodpovědní spoluobčané. Desítky zpěváků zpívaly Česku koledy Betlémské světlo znovu míří k lidem Již čtvrt století je vánoční tradicí Betlémské světlo. Předávání plamínku světla od Betlémské jeskyně až do domácnosti se za čtvrt století stalo výraznou součástí slavení vánočních svátků. I v letošním roce je připraveno více způsobů, jak se do řetězu rozdávání Betlémského světla zapojit. Betlémské světlo tak bude možno odpálit již v sobotu 20. prosince na nádraží v Zábřeze u vlaků R 905 (9:23), R 1405 (9:32) a Os 3725 (12:46). Světlo je možno získat také na Zábřežském vánočním jarmarku 21. prosince na náměstí u zámku. Zde bude k dispozici od 9 do 17 hodin. Betlémské světlo nebude chybět ani v kostele sv. Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček na Štědrý den. Je-li někdo, komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro něho sám dojít, lze jeho jméno a adresu do úterý 23. prosince večer zapsat na listy umístěné v kostele sv. Bartoloměje nebo na podatelnách Městského úřadu Zábřeh. Těmto lidem skauti světlo donesou dopoledne na Štědrý den. Další informace o Betlémskému světlu jsou dostupné na stránkách Dotazník vyplnilo přes šest stovek odpovídajících V listopadu proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli Zábřeha, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu života ve městě. Celkem bylo doručeno 623 vyplněných dotazníků. Z nich vyplynulo, že více než dvěma třetinám dotazovaných se žije ve městě dobře. Největším nedostatkem Zábřeha jsou chybějící pracovní místa, nejvíce oceňovali dotazovaní na městě blízkost přírody. Městské finance by občané nejvíce věnovali na rekonstrukci místních komunikací a zlepšení podmínek pro podnikání. Celkové výsledky dotazníku je možné zhlédnout na webových stránkách města Městský úřad děkuje všem občanům, kteří se účastnili dotazníkového šetření, za vyjádření svého názoru. Výsledky šetření budou důležitým podkladem pro zpracovávání nové strategie Zábřeha na období Pečovatelka Charity získala sympatie klientů i kolegů Za svoji vlídnost, dobrosrdečnost, ochotu i spolehlivost získala pečovatelka Charity Zábřeh Anna Foltýnová Cenu sympatie. Ocenění převzala v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR v rámci vyhlášení vítězů 9. ročníku Ceny kvality v sociálních službách. Anketu vyhlašuje každoročně redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR. Do Charitní pečovatelské služby nastoupila Anna Foltýnová před šesti lety, dnes působí v Dubicku a okolí. Její práce spočívá převážně v hygienické péči o imobilní klienty, kterým také připravuje nebo dováží stravu. Pečuje i o nevidomou paní, s níž sestavuje kuchařku jejích oblíbených jídel. Před časem jí pomohla namluvit CD K adventním tradicím už léta patří koncerty přinášející jejich návštěvníkům možnost zastavení a zklidnění v předvánočním čase. Jednou z již zavedených akcí sloužících navíc dobročinným účelům je koncert dětských pěveckých sborů Adventní zpívání, který na středu 10. prosince připravila Zábřežská kulturní. Na již jedenáctém ročníku zazpívaly pásma vánočních koled a písní děti z mateřských škol Zahradní, Strejcova a Pohádka a základních škol Školská, Severovýchod a B. Němcové. Stejně jako v minulosti i letos byl výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši úctyhodných korun určen na podporu činnosti Nadace pro transplantace kostní dřeně. Koupí ozdob na vánoční stromeček, perníčků a šperků, které vyrobili děti i dospělí v DDM Krasohled navíc mohli návštěvníci přispět i dětem trpícím cystickou fibrózou. Povedené odpoledne završilo společné zpívání nejznámějších koled (na snímku), kterým se i Zábřeh zapojil do celostátní akce Česko zpívá koledy. Tříkrálová sbírka startuje hned po Novém roce Tříkrálová sbírka, kterou uvede setkání s mudrci z východu na Vánočním jarmarku, začne hned po Novém roce. Organizátorem sbírky je Charita ČR a na Zábřežsku ji již pošestnácté realizuje Charita Zábřeh. Malí i velcí králové budou navštěvovat domácnosti od 2. do 11. ledna. K poznání jsou nejen podle královského oděvu, ale především podle řádně městským úřadem zapečetěné a očíslované pokladničky a průkazky s pověřením k provádění sbírky. Na krku budou mít pověšeny keramické hvězdičky, které pro ně letos připravili maminky v Mateřském a rodinném centru Hnízdo a senioři z denního stacionáře Domovinka. s jejími vzpomínkami. Ocenění Anny Foltýnové je také ohodnocením činnosti celého střediska Charitní pečovatelské služby. Smyslem takovýchto akcí je upozornit na potřebnost a důležitost tohoto stále nedoceněného povolání. Charita poskytuje pečovatelskou službu sedm dní v týdnu převážně v době od 7 do 20 hodin. Loni se čtrnáct pečovatelek staralo o 318 klientů. Rozšířila také poskytování večerních a víkendových služeb, kdy v terénu pracují již tři pečovatelky oproti jedné v minulých letech. O kvalitě pečovatelské služby svědčí i dřívější ocenění. Titul Pečovatelka roku 2008 získala Jitka Veiglerová a o tři roky později obdržela totéž ocenění také Jaroslava Klímová. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Kromě řešení více než 120 přestupků či odchytu devíti pobíhajících psů měla městská policie v listopadu problémy především s opilci, mj. musela řešit tyto případy: Ve čtvrtek 13. listopadu vyrazili strážníci směrem k Rovensku, kde zajistili dvě mladistvé podnapilé dívky, které v sobě měly přes 1,5 promile alkoholu. Strážníci vyrozuměli rodiče dívek, kteří si je později převzali. O věci byl informován odbor sociálních věcí. Prakticky vzápětí museli vyrazit na nádraží ČD, kde na nástupišti močil opilec, kterému navíc hrozil pád do kolejiště. Silně podnapilý muž byl odveden z nádraží a odeslán do místa svého bydliště. O den později hlídka zasahovala na Leštinské ulici, kde na autobusové zastávce vyhrožoval muž sebevraždou. I v tomto případě se jednalo o opilce s 2,32 promile. Hlídka zjistila kontakt na jeho rodinu, která si pro něj přijela. V pondělí 17. listopadu zasahoval hlídka na ulici ČSA, kde zajistila podomní prodejce elektřiny. Těm zakázala další činnost, prodejci jsou podezřelí z porušení městské vyhlášky. K opilcům pak strážníci vyjížděli znovu 19. listopadu, kdy na Severovýchodě řádila alkoholem posílená trojice bezdomovců. Dva strážníci vykázali, třetí ale nebyl schopen chůze. Přivolaná záchranka doporučila vzhledem k výši alkoholu v krvi odvoz na záchytku, kam byl také muž vzápětí převezen. Tip na vánoční dárek z knihovny Hledáte pro své blízké praktický dárek? Udělejte jim radost zakoupením ročního členství v Městské knihovně Zábřeh. Knihovnice pro zájemce připravily dárkový poukaz v hodnotě ročního členství v knihovně (děti a důchodci 50 Kč; dospělí 100 Kč). Další podrobnosti jsou k dispozici u výpůjčního pultu. Na Bozeňově přivítají otužilce už potřetí Sport & Relax areál Bozeňov ve spolupráci s Plaveckým klubem pod záštitou MAS Horní Pomoraví a města pořádají v neděli 28. prosince tradiční zimní koupání nazvané Bozeňovské ledy. Otužilci ze Zábřehu a okolí se do ledové vody dolní přehrady Na Jahodné ponoří přesně ve dvě hodiny odpoledne. Minulý rok se zúčastnilo této akce sedmdesát plavců a plavkyň, čímž se nám potvrdilo, že zimní otužování je oblíbenou aktivitou, informoval ředitel areálu Lukáš Drlík. Odpoledne kromě samotného koupání nabídne krátký program i pro děti, soutěž o nejlepší plavecký kostým a samozřejmě občerstvení na zahřátí nejenom plavců, ale i diváků. Nebude chybět ani opravdový vodník, který bozeňovské akce každoročně doprovází. Zábřežští plavci doufají, že se do vody ponoří i někteří diváci, kteří navštívili předchozí ročník. Minulý rok dosahovala teplota vody 3,8 stupně, jsme tedy zvědaví, čím nás letošní zima překvapí, dodal Bohumil Molek, člen Plaveckého klubu Zábřeh. Pro každého otužilce bude připravený malý dárek, celým odpolednem bude provázet moderátor. Otužilci i diváci se budou moci po skončení akce přesunout do restaurace, kde ochutnají speciality české kuchyně, uzavřel Lukáš Drlík.

3 Zábřeh 24/2014 INZERCE strana 3 Obchodní akademie Mohelnice očima studentů Co se mi líbí na naší škole? Na naší škole se mi líbí především skladba vyučovacích předmětů a příjemné prostředí. Je tu přátelské rodinné prostředí. Studují tu chlapci i dívky. Tuto školu jsem si vybrala, studuji zde už druhým rokem a nezměnila bych tu nic. Profesoři jsou hlavně trpěliví, ochotní a vstřícní. Podle mě nás tu učí nejen to, co mají v osnovách, ale také to, co se nám jednou bude hodit pro život tam venku. Čeho dosáhli naši absolventi? Naši absolventi studují na vysokých školách ekonomiku, management, informatiku, systémové inženýrství, softwarové inženýrství a mnohé další obory. A již teď pracují jako mzdové účetní, asisteti, marketingoví pracovníci, správci počítačových sítí, programátoři Javy a PHP, grafici a webdesigneři. Ani vy se s námi neztratíte! areál bývalé Hedvy v Zábřehu PRODEJ ŽIVÝCH RYB a prodej sudového piva a půjčovna chlazení VÁNOČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB ve dnech od 8:00 do 18:00 hodin. Jiří Mach, Oborník 2127/31d, Zábřeh, tel Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na pozici: ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2 TIG (ZK 141 netavící elektroda) výhodou Více na nebo tel , LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. Bioderma ABCDerm Cold Cream 40 ml Ochranný a výživný tělový krém pro normální a suchou dětskouvpokožku oslabenou nepříznivými vnějšími vlivy (vítr, chlad, tvrdá voda, teplo, apod.) 99,- PRODUKT MĚSÍCE PROSINCE

4 strana 4 INFORMACE Zábřeh 24/2014 Dvojvýstava u Tunkla Poslední letošní výstavu v Galerii Tunklův dvorec otevřela vernisáž ve čtvrtek 4. prosince. Se svou první výstavou se zde představily mladé výtvarnice Anna Burdová (na snímku vlevo) a Martina Goliková. Výstava obrazů je tak složená z dvou různorodých polovin. Jedné vévodí krajiny Anny Burdové skutečné, zasněné a vyvíjející se. Malířka ale stále více tíhne k experimentu a abstrakci. Výrazným protipólem poklidným krajinám Burdové jsou barevné, dramatické a ostré obrazy Martiny Golikové. Inspirace secesí s její dekorativností je zcela zřejmá, autorka se nijak netají fascinací dílem rakouského malíře Gustav Klimta. Dvojvýstavu, která je k vidění do konce roku, v minigalerii doplňují práce studentů zábřežského gymnázia. Kálikův podzim vyvrcholil společným vystoupením Tradičním společným vystoupením v kostele sv. Bartoloměje vyvrcholil v sobotu 29. prosince dvaadvacátý ročník přehlídky pěveckých sborů Kálikův podzim. Na sto sboristů ze čtyř pěveckých sborů zde předneslo skladby Vivat musica Jiřího Laburdy a Věneček, dílo Václava Kálika, na jehož počest se festival koná. Již dopoledne se smíšený pěvecký sbor z Uničova, pěvecký sbor Kantika Litovel a domácí sbory Slavice a Carmen sešly v kulturním domě, kde absolvovaly workshop s pedagogy Univerzity Karlovy a profesorem brněnské JAMU Lubomírem Mátlem. Zkušenosti i zážit- ky z koncertů si potom mohli účastníci přehlídky předávat i v Katolickém domě, kde proběhla závěrečná neoficiální část Kálikova podzimu. Rušný rok zažili letos v útulku pro psy zábřežského EKO servisu. Do péče totiž do prosince přijali 106 psů, z toho dvanáct štěňat. Při péči o opuštěná zvířata významně vypomáhají dobrovolníci, důležité jsou rovněž dary. A těch bylo opravdu hodně, vybralo se 860 kg granulí, konzerv a pamlsků. Nemalé jsou i finanční příspěvky ve výši Kč. Ty budou použity na zbudování vyhřívaného kotce pro štěňata a zastřešení venkovních výběhů, případně na odborné lékařské vyšetření. Psímu útulku vypomáhají dobrovolníci i dárci Našimi nejvýznamnějšími dárci jsou zaměstnanci zábřežské prodejny BILLA, kterým se podařilo vybrat Kč. Koupí pamlsků přispěli i zákazníci BILLY, kteří nám darovali celkem 290 kg potravin. Pravidelnými dárci jsou i Hana Pokorná a Věra Lockerová, vypočítává jen část dárců jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Ten oceňuje i pomoc města, které každoročně pořádá sbírku pro psí útulek, či Jakubu Glozovi a Janu Šeflovci za sbírku Psí tlapka. Premiéra u AUTO HÉGR, a. s v Šumperku: Nová ŠKODA Fabia za Kč AUTO HÉGR svým zákazníkům nově nabízí nový model ŠKODA Fabia a Fábia Combi. Moderní vůz s inovativní technikou, nadčasovým designem a bohatou výbavou za Kč. Zcela nové motory: čtyři benzinové a tři naftové motory úspornější až o 17 % a plnící normu EU6. Individualizace: Na výběr až 125 doporučených barevných kombinací. Třetí generace vozu ŠKODA Fabia je již k vyzkoušení v rámci předváděcích jízd a k dostání v showroomu AUTO HÉGR v Šumperku. Cena novinky ve výbavovém stupni Active s paketem PLUS a benzinovým motorem 1,0 MPI/44 kw začíná na částce Kč. Součástí výbavy je v tomto provedení mj. klimatizace, elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, 6 airbagů, elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+, ESC s multikolizní brzdou nebo centrální zamykání. Všechny modely Fabia lze na přání pořídit s akčním paketem Mobilita Plus za 990 Kč, který obsahuje prodlouženou záruku na 5 let nebo km, včetně širokého výčtu asistenčních služeb. ( pr ) Přehled plesové sezóny 2015 v Zábřehu VII. SKALIČSKÝ PLES Tělocvična na Skaličce MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES Katolický dům PLES DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ Katolický dům LIDOVÝ PLES Katolický dům RIFLOVÝ BÁL Kulturní dům MYSLIVECKÝ PLES Restaurace Růžové údolí DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Katolický dům HASIČSKÝ PLES Katolický dům STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH Kulturní dům PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Sokolovna Leština ZAHRADNICKÝ PLES Kulturní dům SPOLEČENSKÝ PLES CHARITY ZÁBŘEH Katolický dům DIVADELNÍ PLES Kulturní dům Václavov MAŠKARNÍ PLES Katolický dům DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Katolický dům MYSLIVECKÝ PLES Katolický dům REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Kulturní dům SPOLEČENSKÝ PLES SDRUŽENÍ GYZA Katolický dům V. ŠKOLNÍ PLES ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ Tělocvična ZŠ B. Němcové SPOLEČENSKÝ VEČER SRPŠ 3. ZŠ ZÁBŘEH Tělocvična ZŠ Školská Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovní pozice referent Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh Předpoklady pro podání přihlášky: - minimálně ukončené SŠ vzdělání stavebního či technického směru - občanská a morální bezúhonnost Požadavky pro podání přihlášky: - znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - orientace ve stavební dokumentaci, rozpočtování a v problematice DPH u stavebních prací - praxe v oblasti stavebních prací na pozemních komunikacích výhodou - výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivita, samostatnost, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost, příjemné vystupování - schopnost samostatného rozhodování podmínkou - výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook) - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz) - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, , datum a podpis Nástup od , případně dle dohody. Písemné přihlášky v originále s datem a podpisem včetně všech požadovaných dokladů zasílejte v uzavřené obálce s nápisem,,pvř referent technické správy na personální oddělení MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, k rukám personalistky Bc. Ilony Vařekové, DiS. nejpozději do Více informací na Nemáte hlídání v době plesové sezóny? Mateřská školka Malíček v Zábřehu Vám nabízí profesionální, noční hlídání v prostorách naší školky. Za akční cenu 800 Kč vč. večeře, snídaně a pitného režimu. Od 19:00 hod. do 9:00 hod. Kontakt: Horký TIP na VÁNOČNÍ DÁREK! Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se exkluzivně představí s novým koncertním programem v Zábřehu v kulturním domě 7. února 2015 v 19:00 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji v Infocentru Zábřeh. Manželé Jaroslava a Jiří Andrlovi z Ráječka oslaví dne 18. prosince DIAMANTOVOU SVATBU- Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí Jirka, Jarka a Irena s rodinami. Dne by se dožil 80 let pan Lubomír Václavský. S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

5 Zábřeh 24/2014 KULTURA strana 5 Závěr roku oslaví v kině s hodinovým manželem Kino Retro připravilo na poslední dny v roce program plný pohádek a zajímavých filmů. Závěrečná filmová tečka bude patřit snímku Hodinový manžel. Scénář slibuje neotřelou zábavu, která se vymyká běžnému mustru českých komedií. Ve filmu exceluje celá plejáda známých herců Bolka Polívku, Davida Novotného, Davida Matáska a Lukáše Latináka v hlavních rolích doplňují Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová nebo Simona Babčáková. Čtyři přátelé společně provozující bazén jsou vášnivými hráči vodního póla. Bazén jim však jako nevyhovující vypustí hygiena, a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak začne na dně bazénu dokonce i bydlet, když po hádce s manželkou odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začne celá parta podnikat jako hodinoví manželé a postupem času si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání. Poslední den v roce promítáme již tradičně od 15. hodiny. Chodit na poslední chvíli se však určitě nevyplatí. Letos bude totiž pro diváky připraven silvestrovský punč, dodala k silvestrovské projekci vedoucí kina Věra Smrčková. Zábřežská kulturní nabízí hned několik zajímavých vánočních dárků Již v listopadu zahájil kulturní dům prodej vánočních dárkových poukazů. Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat pod stromeček svým blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit infocentrum ve foyer kulturního domu a zakoupit dárkový poukaz na akce pořádané v kulturním domě nebo na filmová představení v kině Retro, říká Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Hodnotu poukázky si lze vybrat podle svých možností, a to ve výši 500, nebo korun. Při zakoupení poukazu v hodnotě tisíc korun a vyšší přitom kupující automaticky získá slevu 10 % z ceny vstupenky. Z poukazu bude po celý rok 2015 hodnota vstupenek postupně odečítána, a to až do úplného vyčerpání předplacené částky. Hodnotným vánočním dárkem může být rovněž zakoupení divadelního předplatného na šest představení plánovaných kulturním domem na rok Výhodou předplatného je nejen o 50 Kč nižší cena vstupenky na jednotlivá představení, ale i právo zablokovat si své stálé místo v hledišti. To bude pro abonenta vyhrazeno na všech divadelních představeních, jež jsou součástí abonmá. Již nyní lze jako pěkný vánoční dárek zakoupit také vstupenky na akce připravované na rok 2015, například únorový zábavný pořad Na stojáka, březnové představení Divadla Járy Cimrmana nebo květnový recitál zpěvačky Lucie Bílé, doplnil David. Kino Retro připravilo speciální nabídku určenou především pro něžné pohlaví, a to vánoční dárkové poukazy na film Padesát odstínů šedi. Přepis knižního bestselleru sice přijde do kin až v roce 2015, o svatém Valentýnu, ale speciální poukazy na tento lechtivý a u ženského publika velmi očekávaný film prodává zábřežský biograf už nyní. Dárkový poukaz, který je v prodeji v kavárně a pokladně kina, je volně směnitelný za vstupenku na libovolné představení filmu Padesát odstínů šedi, který budeme promítat od 12. února. Na každou šťastnou držitelku poukazu bude navíc v kině čekat malé překvapení od partnera filmu, společnosti Dermacol, láká k nákupu vedoucí kina Věra Smrčková. Vstupenka na film Padesát odstínů šedi bude v příštím roce stát 130 Kč, dárkový poukaz přijde o 10 korun levněji. Koule nabídla smích i mrazivé poznání ních show odpovídala i nakašírovaná hvězdná scéna či nepovedený moderátor Jiřího Zapletala. S postupem času a seznámením se s dětstvím i prvními atletickými krůčky ale smíchu obecenstva ubývalo. Přestože Další z vynikajících divadelních nabídek předložil zábřežský kulturák divákům ve středu 3. prosince. Původně rozhlasová hra Davida Drábka Koule vyvolala před několika lety soudní spory. Pohled do zákulisí socialistického sportu bývá spojován především s koulařkou Helenou Fibingerovou, ale i dalšími československými sportovkyněmi své doby. Začátek hry přinesl výbuchy smíchu. Někdejší koulařka Milena v mistrném podání Pavly Tomicové začala svou estrádu v kulturáku mezi diváky. Parodii televiz- je olympionička Milena afektovaná, nevkusná, kýčovitá a nesoudná, postupně si získávala alespoň část sympatií publika. Od dětství využívaná, manipulovaná a nepříliš bystrá žena neustále kroužila kolem bolestného tématu dopingu. Zprvu komické scény nezodpovězených dotazů a vousatých kolegyň se měnily v mrazivé sebepoznání. Rozhovor moderátora s někdejší sportovní hvězdou prokládaly jednotlivé scény z Milenina života či dialogy s trenérem a dalšími postavami. Je-li Koule komedií, tak tedy s notnými prvky satiry a tragičnosti. Zábřežským divákům se tak naskytla příležitost zhlédnout jedno z nejlepších současných dramat se skvělými hereckými výkony. Kulturák zve na koncert fenomenální Lucie Bílé Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček, nedávná vítězka ankety Český Slavík 2014 Lucie Bílá, se po čtyřech letech opět chystá do Zábřehu. Její skladby zazní v komornější úpravě, kdy si návštěvníci budou moci hlas Lucie Bílé vychutnat pouze za doprovodu klavíru, za který usedne Petr Malásek. Bez něho si, jak často zpěvačka říká, nedovede představit žádné ze svých vystoupení, ať už jde o komorní recitál či mega koncert. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově jako právě s Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna umělecká duše a jen s ním můžu lidem říci, co cítím, co mě trápí, co mě dělá šťastnou. Už proto naše společné koncerty zbožňuji, uvedla Bílá. Diváci se mohou těšit na slavnostní večer plný známých hitů, osobitého humoru i vtípků v podání největší hvězdy současné české populární hudby. Vstupenky na unikátní koncert, který se uskuteční v pondělí 20. května příštího roku, pořadatelé rozdělili do několika cenových pásem od 490 do 990 Kč. Jejich prodej byl zahájen 15. prosince. Prodej vstupenek na recitál Lucie Bílé jsme zahájili již nyní, nabízíme tak možnost využít je jako hodnotný vánoční dárek, upozornil produkční Vratislav Jarmar. Více informací na www. kulturak.info nebo telefonních kontaktech a (infocentrum). Vánoční výstava vánočně inspirovala Adventní čas je v Zábřehu tradičně spjat s Vánoční výstavou připravenou zdejší střední školou sociální péče a služeb. Výstava se veřejnosti otevřela ve čtvrtek 11. prosince. Na četné návštěvníky stejně jako v předchozích letech čekaly ukázky prací všech učebních oborů školy. Zájmu veřejnosti se tradičně těšila především díla žáků aranžérského a zahradnického oboru. Vystavené adventní věnce a svícny si mohli zájemci také zakoupit. Nechyběly ani ukázky svátečně prostřených stolů připravené žáky oboru kuchař-číšník. Vánoční pohodu umocnil živý Betlém, koledy v podání studentů školy a také ochutnávka a prodej vánočního cukroví, perníčků či míchaných nápojů. Zejména rodičům a žákům posledních ročníků základní školy byl určen den otevřených dveří, který se na škole uskutečnil v pátek 12. prosince. Zájemci mohli navštívit obě budovy, kde na ně čekaly prezentace jednotlivých učebních a studijních oborů, ukázky práce studentů, divadelní představení pro děti a seniory, prodejní výstava ÚSP Vincentinum Šternberk a další kulturní program. Pro zájemce o studium, kteří si školu nemohli prohlédnout v prosinci, je připraven další den otevřených dveří na sobotu 24. ledna V tomto termínu budou prostory školy přístupny od 9 do 12 hodin. Václav Hybš opět přinesl atmosféru klidu a pohody Plný sál kulturáku, předvánoční čas a Orchestr Václava Hybše také letos spoluutvářely atmosféru konce roku v Zábřehu. V sobotu 6. prosince se tedy před natěšené publikum postavil Václav Hybš, aby divákům představil mozaiku nesmrtelných hitů, spojených často právě s Vánocemi. Sehranost a virtuozita celého hudebního tělesa je vysoká, Orchestr Václava Hybše vystupuje už přes půl století. V repertoáru orchestru nechybí výběr těch nejoblíbenějších songů ani kvalitní zpěváci. Na pódiu se představili Irena Kousalová, Martina Dolečková, Štěpán Růžička a Filip Hořejš. Hlavním hvězdou letošního turné ale byla první dáma české country hudby Věra Marti- nová. Skvělou muzikou, dobrou náladou a humorem vyplněný koncert nakonec vygradoval do finále, na jehož závěru odcházel Václav Hybš se svým orchestrem vyprovázen bouřlivým aplausem. KRÁTCE Z KULTURY Horolezcův rok Výstavou fotografií Horolezcův rok v muzejní minigalerii ukončí zábřežské muzeum výstavní činnost letošního roku. Celou výstavu zahájí v pátek 19. prosince vernisáž za přítomnosti valašských horolezců a honorárního konzula Valašského království na Hané horolezecký oddíl ze Vsetína zde svými fotografiemi provede návštěvníky všemi ročními obdobími na horách očima horolezce. Vánoční bohoslužby v AC Zábřeh Apoštolská církev i v tomto roce všechny zve do Křesťanského centra (28. října 4) na bohoslužby. V neděli 21. prosince v 9 hodin proběhne vánoční bohoslužba s programem dětí z Nedělní školy a Royal Rangers a rozdáváním dárků. Štědrý večer nabídne půlnoční bohoslužbu se sborovým zpěvem ve 23 hodin. Povídání o vínečku při cimbálu Spolek Metoděj zve především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu na již tradiční Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody vinaře Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana patrona vinařů, tj. v sobotu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu. Na závěr zahrají Vašek a Pepa Nejenom pro seniory připravil Spolek Metoděj na úterý 30. prosince letošní závěrečné Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení a malé překvapení zajištěno. Silvestrovská veselice v Kaťáku Všechny příznivce dobré pohody zve Spolek Metoděj ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2015 při Silvestrovské veselici, kterou připravuje na středu 31. prosince. K tanci i poslechu zahraje skupina Postylion. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč lze zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně Trafika-Café, Žižkova 37, tel: Vánoční jarmark navštíví Tři králové (Dokončení ze strany 1) Odchod Tří králů, jejichž role se ujmou významné osobnosti regionu, doprovodí zvonění všech přítomných na zvonečky a rolničky. Zejména děti by si neměly nechat ujít tento zážitek a vzít zvoneček či rolničku s sebou na náměstí. Společné zvonění je naplánováno po 16. hodině, doplnil za pořadatele Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Kulturní program odstartuje o půl druhé a bude pokračovat nepřetržitě do 18 hodin. Jeho součástí bude i vystoupení dechového orchestru základní umělecké školy v kostele sv. Bartoloměje, které začne v 15 hodin. V repertoáru zazní skladby adventní, koncertní i sólové, představí se sólisté Eliška Bröcklová, David Danquah Adjei, Aneta Ševčíková a Zdenek Minář. Samotné trhy budou probíhat po celý den, a to už od deváté hodiny ranní.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 24/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Neděle 21. prosince Apoštolská církev Úterý 23. prosince DS Václav VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA Bohoslužba s programem, rozdávání dárků. Křesťanské centrum, 28. října, 9:00 VÁNOČNÍ JARMARK ZLATÁ NEDĚLE Bohatá nabídka vánočního sortimentu a občerstvení, Betlémské světlo. Od 13:30 vánočně laděný kulturní program. V 16:00 NETRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ, SPOLEČNÉ ZVONĚNÍ ZVONEČKY A ROLNIČKAMI (přineste s sebou). Masarykovo náměstí, 9:00 19:00, vstup volný ADVENTNÍ KONCERT DO ZUŠ ZÁBŘEH Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D Animovaný, přístupný, dabing, USA 2014, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč RALUCA Film-Noir/erotický/thriller, doporučeno od 15 let, Česko 2014, 80 min. ŽIVÝ BETLÉM NA NÁDVOŘÍ KULTURNÍHO DOMU VÁCLAVOV Vystoupí schola Gaudium, herci OS Václav a přátelé. Občerstvení. Nádvoří KD Václavov 17:00 Středa 24. prosince VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Římskokatolická farnost Zábřeh 7:00 roráty, 15:30 mše svatá spojená s otvíráním jesliček, 21:00 mše s koledami, 23:00 Rybova mše vánoční. Kostel sv. Bartoloměje Apoštolská církev PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA Křesťanské centrum, 28. října, 23:00 Čtvrtek 25. prosince Římskokatolická farnost Zábřeh KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 POHÁDKÁŘ Drama/romantický, od 15 let, české znění, Česko 2014, 90 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč Pátek 26. prosince DS Václav Sobota 27. prosince Neděle 28. prosince Sport & Relax areál Bozeňov EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč SVATOŠTĚPÁNSKÉ DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ MEDVĚD, NÁMLUVY Kulturní dům Václavov, 17:00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D Fantasy, dop. příst. od 12 let, dabing, USA/Nový Zéland 2014, 144 min. Kino Retro, 17:00, 150 Kč Kino Retro, 20:30, 130 Kč O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU ZÁBŘEŽSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA Ochutnávka mladých vín. Katolický dům, 15:00, 50 Kč, s ochutnávkou (12 druhů) 100 Kč Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 110 min. MEGA DISCO PARTY Velký sál KLUBu, 20:00 3:00, 70 Kč PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY Zájezd do Třeště. Přihlášky: p. Hedrichová, Odjezd od kulturního domu, 6:30 BOZEŇOVSKÉ LEDY Setkání příznivců otužování. Více informací na Bozeňov, dolní přehrada, 14:00 Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč NICK CAVE: DNÍ Dokumentární/hudební, dop. od 12 let, titulky, Velká Británie 2014, 96 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Pondělí 29. prosince HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D Fantasy, dop. příst. od 12 let, dabing, USA/Nový Zéland 2014, 144 min. Úterý 30. prosince RALUCA Film-Noir/erotický/thriller, doporučeno od 15 let, Česko 2014, 80 min. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Pepa. NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Dobrodružný, dabing, přístupný, USA 2014, 89 min. JAK JSME HRÁLI ČÁRU Komedie/drama, přístupno, české znění, Česko 2014, 102 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč Katolický dům, 14:00, 50 Kč Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti 100 Kč Středa 31. prosince SILVESTR NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ SILVESTR TAK TROCHU JINAK ZVLK Od 14:00 svařák, teplé nápoje, zvěřinový guláš, od 17:00 diskotéka s DJ, hudba ve vyhřívaném stanu. Novoroční ohňostroj! Masarykovo náměstí, od 14:00, vstup volný Sport & Relax areál Bozeňov HODINOVÝ MANŽEL SILVESTROVSKÉ PŘEDSTAVENÍ Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Představení společně zahájíme silvestrovským punčem (v ceně vstupenky). Kino Retro, 15:00, 120 Kč SILVESTROVSKÁ VESELICE Hraje Postylion. Předprodej vstupenek: Trafika-Café, Katolický dům, 20:00, 250 Kč SILVESTR NA BOZEŇOVĚ Hudba k tanci i poslechu, bohatý program, půlnoční ohňostroj. Více informací na Sport & Relax areál Bozeňov, 18:00 Čtvrtek 1. ledna NOVOROČNÍ VÝSTUP NA RAČICI NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK Trasa 5 km. S sebou špekáčky na opékání. Odchod od lihovaru v Krumpachu, 13:30 NOVOROČNÍ KONCERT ZÁBŘEŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Novoroční přípitek se starostou města. Kostel sv. Barbory, 15:00, vstupné dobrovolné Pátek 2. ledna HODINOVÝ MANŽEL Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč Sobota 3. ledna NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 110 min. NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Akční/komedie/fantasy/dobr., příst., dabing, USA 2014, 89 min. EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Historický, dop. od 12 let, dabing, 2014, 142 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Kino Retro, 17:30, 110 Kč Neděle 4. ledna Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 120 Kč Pondělí 5. ledna Úterý 6. ledna BURÁCENÍ Road movie/drama, dop. od 12 let, české znění, Česko/USA 2014, 91 min. HNÍZDO ZAČÍNÁ NOVÝ ROK Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 11:30 ÚPLŇKOVÁ MEDITACE V ŽENSKÉM KRUHU S KATEŘINOU JURENKOVOU Přihlášky na Spirála Zábřeh, 28. října 3, 18:00, 150 Kč JESENÍKY CHALOUPKY POD HORAMI Výstava fotografií a beseda s Jitkou Václavíkovou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 Středa 7. ledna HODINOVÝ MANŽEL Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč BURÁCENÍ Road movie/drama, dop. od 12 let, české znění, Česko/USA 2014, 91 min. Čtvrtek 8. ledna PETR JURÁŇ, RADEK JANKA MALBA Vernisáž výstavy, která potrvá do Minigalerie: MŠ Strejcova. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 9. ledna SEDMÝ SYN Fantasy/rodinný, přístupný, dabing, 2014, 120 min. VII. SKALIČSKÝ PLES Hraje skupina Styl. Předprodej: Petr Dajč, Kino Retro, 17:30, 130 Kč Kino Retro, 20:00, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč Tělocvična na Skaličce, 20:00, 160 Kč Sobota 10. ledna SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách, přihlášky do 7. ledna. Velký sál KLUBu, 9:00 10:30 SEDMÝ SYN Fantasy/rodinný, přístupný, dabing, 2014, 120 min. Neděle 11. ledna VČELKA MÁJA Animovaný, příst., dabing, 2014, 79 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 140 Kč, děti 120 Kč Kino Retro, 13:00, 80 Kč, pro koledníky 50 Kč MAGICKÉ STŘÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU Rodinný/fantasy, příst., dabing, Norsko 2011, 84 min. Kino Retro, 15:00, 80 Kč, pro koledníky 50 Kč PŘÍBĚH MARIE Životopisný, přístupný, titulky, Francie 2014, 95 min. Úterý 13. ledna DIVOKÉ HISTORKY Komedie/thriller, dop. od 15 let, titulky, Argentina/Španělsko 2014, 122 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč, pro koledníky 50 Kč Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 14. ledna MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO PRO DĚTI Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:30 Komedie/rodinný, přístupno, dabing, Velká Británie/Francie/Kanada Kino Retro, 17:30, 110 Kč Čtvrtek 15. ledna PETR HIRSCH: ŠESTNÁCTITISÍCÍKILOMETROVEJ VEJŠLAP WELZLOVÁNÍ Přes km pěšího putování a 31 měsíců na cestě ke 3 poutním místům křesťanství. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné Pátek 16. ledna 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, Francie 2015, 108 min Kino Retro, 17:30, 120 Kč MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES Hraje skupina Kreyn. Bohatá tombola a občerstvení. Katolický dům, 20:00 Sobota 17. ledna BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY WELZLOVÁNÍ 2015 Sportovně recesistická akce, netradiční běžecký závod. Prezence od 9:30 ve vinném sklípku, start v 10:00 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU DĚTSKÝ KARNEVAL Karneval nabitý veselými písničkami, tancováním a sladkými odměnami. Velký sál KLUBu, 16:00, 90 Kč NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY Akční/komedie/fantasy/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2014, 89 min. PLES DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, Francie 2015, 108 min Kino Retro, 17:30, 110 Kč Katolický dům, 19:30, 190 Kč Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, zabreh.cz. Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 7. ledna Spirála Klub důchodců města Zábřeh TJ LOKO Skalička Naplaveniny Burčáci

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015. termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci

Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015. termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci Nám. Míru 288, 538 03, IČO 27009076 Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015 termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci 7. 10. - 15. 12. Literární soutěž

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Relax v

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více