informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015"

Transkript

1 informátor /2015 Jak a kde se zrodila Slezská diakonie str. 5, 6 Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8

2 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, nový rok jsme zahájili Novoroční bohoslužbou určenou pro Vás spolupracovníky, uživatele, ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Tato bohoslužba nabídla prostor pro zamyšlení nad uplynulým rokem či léty a byla v mnoha ohledech povzbuzením a inspirací pro současný rok Letošní rok je rokem, ve kterém Slezská diakonie oslaví 25 let působení na trhu sociálních služeb. Je až neuvěřitelné, co z myšlenky a nadšení tehdejšího ředitele Ing. Česlava Santaria vzniklo. Úžasné dílo, které jsem v roce 2010 převzala a dále jej rozvíjím s Vámi. S lidmi, kteří vnímají sociální službu jako poslání, kteří jsou schopni se kontinuálně vzdělávat, tak aby sociální služba dosahovala maximálně možné kvality, reagovala na skutečně potřeby lidí, a tak usnadnila život těm, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Ráda bych využila 25. výročí také jako příležitost k poděkování Vám všem spolupracovníkům, kteří máte obrovské zásluhy na tom, že Slezská diakonie je vnímána jako špička mezi poskytovateli sociálních služeb. Pokaždé si tuto skutečnost uvědomuji, když obdržím dopis od uživatele nebo jeho blízkého člověka, který se chce se mnou podělit buď o maximální spokojenost s cílem vyjádřit poděkování, nebo naopak nespokojenost s žádostí o nápravu. Jsem ráda, že těch pozitivních reakcí je mnohem více. Jsem vděčná všem, kteří si najdou čas a napíšou mi. Mohlo by se zdát, že dopisy, které nejsou svým obsahem zrovna lichotivé, mě netěší. Přiznávám, nevyvolávají takovou radost jako ty, kde se hovoří o maximální spokojenosti, ale jsou vynikající příležitostí k tomu, abychom se stále učili a stále svou práci zdokonalovali. Jedině zrcadlo, které nám nastavují Ti, kteří jsou příjemci naší pomoci, ukazuje na to, zda naše práce je přínosná a očekávána. S tím, že my jsme odpovědní za to, že přicházíme s kvalitní nabídkou pomoci. Během čtvrtstoletí se naše organizace vyvíjela, rozvíjela, měnila. A tímto trendem, možná i rychleji, budeme muset žít i v dalších letech. Všechny organizace sociálních služeb pracují na kvalitě poskytovaných služeb, věnují se managementu a své organizace zdokonalují a hledají odlišnosti od těch jiných. I naše organizace musí reagovat na celospolečenskou situaci, na nové výzvy, někdy se i odprostit od stávajících postupů a praktik a pružně reagovat na věci nové, a třeba ne snadné. Vloni jsme se v soutěži Neziskovka roku 2014 v kategorii Velká neziskovka umístili na krásném třetím místě. Ale i toto krásné třetí místo je pro nás příležitostí k zamyšlení, jak a co ještě dělat jinak nebo lépe. Výbornou příležitostí je tvorba Strategického plánu na období , který se v této době zpracovává. V tomto plánu se budou zrcadlit nové směry naší práce, nové úkoly, do kterých se mnozí zapojíte a troufám si říci, že do některých všichni. Vážení spolupracovníci, tímto dopisem jsem se chtěla společně s Vámi ve stručnosti zamyslet nad 25 lety našeho působení a nad výhledem do budoucna, ale zejména Vám chci i se svými náměstky poděkovat za Vaši práci, za Váš přístup k uživatelům, lidem. Děkuji Vám za Vaši důvěru v naši organizaci a za práci, kterou vykonáváte. Přejeme Vám, aby se Vaše spokojenost ve Slezské diakonii prohlubovala, abyste zde nacházeli místo, ve kterém můžete dát své práci smysl, aby byla Slezská diakonie místem, kde cítíte pokoj, vyrovnanost a klid a zažíváte Boží blízkost. S úctou k Vám VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Iz 43,19 Radostné Velikonoce S poděkováním za Vaši veškerou snahu a přiložené ruce i srdce k diakonické práci Vám přejeme k velikonočním svátkům novou sílu, naději a víru v Toho, který může učinit nové a velké věci. Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D. ředitelka Slezské diakonie

3 biblický úvod 2 Ale Ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o Něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku. Milí čtenáři, Gal 1, když člověk dělá vše, co je v jeho silách, moci, zkušenostech a dle veškeré své šikovnosti, a přece dojde do bodu, kdy si uvědomí, že to jaksi nestačí, že narazil na své limity, že nechtěně i dost pokazil a někoho zranil, je to důležité zastavení. Když významný a vzdělaný člověk, jakým byl v době první církve Saul, který ze všech sil a přesvědčení pronásledoval křesťany, zažil zastavení samotným Kristem, byla to klíčová proměna v jeho životě. Stal se z něho Pavel, který přijal tu velkou Boží milost. Bůh se nad ním slitoval a Pavel přijal velké pověření jít do světa jako misionář k pohanským národům. Pavel píše křesťanům do Galácie o svém apoštolském povolání, které mu dal sám Ten, který o něm věděl dávno před jeho narozením, svou milostí ho zahrnul a ve správný čas ho v životě zastavil. Bylo to Boží zastavení a zjevení Syna Ježíše Krista, které mu přineslo úplně jiné světlo do života. A skrze něho následně mnohým. 1. Malý misijní projekt Sociální služby Slezské diakonie (SD) můžou během tohoto roku navázat nebo posílit kontakt s některým sborem/církví navštívit se, víc se dovědět o své činnosti, povzbudit se ve víře, podpořit nějakou konkrétní věc (hmotně, finančně), sdílet své příběhy, modlit se za sebe. Můžete přijít se spolupracovníky nebo i klienty na misijní návštěvu do sboru/církve během roku u příležitosti Neděle diakonie nebo podle vzájemné dohody. Na oplátku můžete pozvat zase vy na misijní návštěvu sbor nebo skupinku mladých k vám na středisko. Jde o společenství, sdílení a podporu. V případě zájmu vám rádi pomůžeme navázat první kontakt s blízkým nebo vzdálenějším sborem. Své zkušenosti a misijní návštěvy pak budeme sdílet a inspirovat další. 2. Neděle diakonie Jedná se o příležitost slavit bohoslužbu s domácími v církevním sboru a s pozvaným střediskem SD s klienty a pracovníky. Po bohoslužbě následuje často ještě neformální setkání a pohoštění. Termíny plánované Neděle diakonie: Komorní Lhotka, Guty, Karviná, Třanovice, Havířov- Bludovice a další. Tak jako velká Boží milost přišla k apoštolu Pavlovi a následovalo Boží pověření jít do světa, tak věřím, že přišla Boží milost a pohnutí ke konkrétní činnosti k těm, kteří kdysi stáli u zrodu Slezské diakonie. Podobně tak Boží milost a Boží poslání přichází i k nám, a to i v tomto roce. S Boží milostí totiž vždy přichází i pověření. Koho Bůh osloví svou nesmírnou láskou, milosrdenstvím a odpuštěním, toho nenechá v nečinném klidu jen tak bez služby, ale dá mu úkol. Kdo by si chtěl ponechat jen Boží přízeň a lásku pro sebe bez toho, aby vyšel ven a sloužil jiným, ten by promrhal Boží milost a mnohé dary. Kdo by konal mnohé věci jen ze svých sil, bez Boží milosti a Boží pomoci, ten by se vyčerpal a jeho práce by nedošla požehnání. Proto jen Boží milost a přijetí Božího pověření působí dohromady velké dílo. Proto jen když si uvědomujeme, že je to Boží nezasloužená milost vůči nám, která se o nás stará, která nás chrání, která o nás ví vše ještě dřív, než bychom my sami o sobě věděli, může se něco v nás pohnout, může sám Bůh v nás začít pracovat. Jen když následně přijmeme konkrétní pověření k činnosti, začnou se dít větší věci, než bychom čekali. Když první apoštolové začali působit ve světě, byli si plně vědomí toho, že to nebyla jejich vlastní moc a šikovnost. Samotné skutky apoštolů by se přesněji měly označovat skutky Ducha Svatého, protože to byl Boží duch, který v nich konal velké věci. Je to vždy Duch Svatý, který způsobí proměnu lidského srdce, který povolá člověka z bludné cesty, 3. Den ticha V tomto roce připravujeme Den ticha (24. 4.) v Karviné a pak na podzim v Novém Jičíně. 4. Duchovní konference Buď světlem a solí Připravujeme dvě konference na jaře (29. 4.) a na podzim. Obsahem bude přednáška, možnost sdílení, svědectví, modlitby a písně směřující k duchovnímu povzbuzení. 5. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD Připravujeme setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti paní ředitelky Zuzany Filipkové ( v hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení chceme v tomto roce přizvat vedoucího pracovníka z oblasti azylových domů, který bude sdílet specifika práce s uživateli a klienty azylových domů (krátká prezentace, diskuze). 6. Povídání o diakonii / povídání o misii Představuje nabídku přednášky/prezentace o diakonii pro střediska i školy: odkud se pojem diakonie vzal, kde v Bibli se vyskytuje, co znamená diakonie dnes, co přesně vyjadřuje logo který dá člověku uzdravení a novou sílu, který promění i to, co se zdálo beznadějné. Současníci apoštola Pavla by si pravděpodobně nemysleli, že on by mohl být tak významným misionářem, a určitě by si to nemyslel ani on sám. Zakladatelé Slezské diakonie si pravděpodobně nemysleli, jak se celé diakonické dílo jednou rozroste a jaké bude za dvacet pět let. Když se dílo vyvíjí lépe, než bychom si mohli na začátku představit, to znamená, že Pán Bůh svou milostí se k dílu přiznává a požehnává ho. Bůh i dnes může zasáhnout a zastavit člověka tak, že se mu rozsvítí nové světlo pro jeho život a nebude moct jinak, než jít a nést to světlo dál. Dovolme v tomto roce Pánu Bohu, aby nás svou milostí a pověřením zasáhl. Stejně tak dovolme, aby Bůh zjevil svou milost a pověření jiným, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali. Dovolme Božímu duchu, ať působí a koná velké věci, i skrze nás, a ještě i v této době. ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovnice ve Slezské diakonii V tomto roce Misie a diakonie nabízíme několik podnětů a možností k duchovním aktivitám: diakonie. Dále nabídka přednášky, resp. prezentace o misii, co znamená misie podle Bible, jaké zranění způsobila nedobře přinesená misie ve světě, jaká misie je prospěšná a vhodná pro dnešního člověka. 7. Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní péči ve svém středisku Toto setkání se uskuteční poprvé v tomto roce a budou na něj přizváni po domluvě s vedoucím střediska ti pracovníci, kteří možná už teď jsou aktivní v organizování duchovní péče na svém středisku, podílejí se na přípravě anebo by se v budoucnu rádi zapojili. Setkání bude sloužit ke sdílení zkušeností a potřeb pracovníků, přinese nové podněty a nastavení frekvence těchto setkání do budoucna. Nedílnou součástí bude chvíle modliteb. Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a už nyní srdečně zveme. Pokud máte zájem zapojit se do některého z uvedených projektů, dejte nám, prosím, vědět. Rádi vás podpoříme. ThDr. Miriam Prášilová, PhD., Mgr. Natálie Klusová, Mgr. David Pasz tým pastoračních pracovníků ve Slezské diakonii

4 3 co se událo... Pomozte Domískovi V jeho necelých dvou měsících bylo u něj diagnostikováno velmi těžké onemocnění, akutní lymfoblastická leukémie čtvrtého stupně. V těchto dnech má Domísek šest měsíců a s touto těžkou nemocí velmi statečné bojuje. Do dnešního dne podstoupil více jak 80 chemoterapií, a transplantaci kostní dřeně. Jeho šance na přežití ale už stoupla na 60 %. Prosíme Vás o pomoc při sběru víček z PET lahví, jejichž odevzdání zajistí rodině Domíska část financí a usnadní jim tak jejich život, který již více jak 4 měsíce tráví jen v nemocnici, či uhradí nutné náklady spojené s léčbou Domíska. Sbírka trvá po celou dobu nemoci, vše se tedy bude odvíjet od uzdravení. Mohou se sbírat šroubovací víčka z PET lahví, z mlék či dětských pitíček a jim podobných. autor článku Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. Nasbíraná víčka můžete odevzdat na adrese: Na Nivách 7, Český Těšín nebo nás můžete kontaktovat na tel.: a domluvit se na způsobu předání víček. autor článku Gabriela Lhotská, DiS. Získali jsme 3. místo Ceny hejtmana MSK Šest klientů střediska Slezské diakonie EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutických dílen, získalo 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje! Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, zejména na území Moravskoslezského kraje. Díky svému zapojení se do maňáskového divadla získali paní Alena, Věra a Pavla a pánové Petr, Patrik a Jirka toto významné ocenění. Nejen že prezentují nás Slezskou diakonii, ale především Preventivní program odstartoval Ve školním roce 2014/2015 pořádá Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, osvětu na základních a středních školách v Bruntále, a to díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu na podporu rodin. Jedná se o preventivní program na téma sociálně- -právní ochrana dětí, který je prioritně zaměřen na mladistvé ve věku od 15 do 18 let. Sérii přednášek provádí sociální pracovník střediska TIMOTEI Bruntál, a to na těchto školách: Základní škola Bruntál (ul. Školní 2), Střední průmyslová škola a Obchodní akademie a Střední odborná škola. První ze série přednášek proběhla dne získávají to nejcennější VÍRU V SEBE SAMA, víru v to, že něco umí a dokáží. Jsou oceněni za svou píli a snahu, za ochotu dělat něco pro druhé. autor článku Bc. Kateřina Hymonová na základní škole. Na zajištění hladkého průběhu preventivního programu se podílela Mgr. Zdeňka Malá, která na škole působí jako speciální pedagog, a Mgr. Michal Dufek, školní metodik prevence. Oběma jmenovaným i celému vedení školy patří z naší strany velké díky za to, že nám umožnili informovat jejich žáky o sociálně-právní ochraně dětí. Mladí lidé se totiž v krizových či nestandardních situacích neradi obracejí na sociální služby či pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jelikož od těchto organizací očekávají zkratkovitá řešení a velmi silně vnímají hrozbu odebrání z rodiny. Daruj zdravotní potřeby Středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná celoročně poskytuje sociální služby osobám bez přístřeší v Karviné a okolí. Nyní vyhlašujeme akci, kterou můžete podpořit i Vy. Potřebujeme obvazy, rychloobvazy, masti, gely, náplasti, obinadla a další. Darovat můžete celoročně, kdykoliv, a to na adrese BETHEL Karviná, azylový dům pro muže, Stavbařů 2199, Karviná. Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle: (Bc. Jana Brzezinová, BETHEL Karviná) Děti v krizové situaci Děti na Bruntálsku, které se ocitly v krizové situaci vyžadující jejich umístění v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byly dosud umísťovány v zařízeních vzdálených nejméně 50 km od jejich původního bydliště. Díky rozšíření věkového rozhraní cílové skupiny již nebude nutné tyto děti umísťovat v zařízeních mimo okres Bruntál. Děti tak nebudou vytrženy ze svého přirozeného sociálního prostředí, budou nadále v úzkém kontaktu se svou rodinou a přáteli. Děti dále mohou pokračovat ve studiu na původní škole. Díky finanční podpoře města Bruntál a Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové se nám podařilo přebudovat prostory v budově sociálních služeb Slezské diakonie v Bruntále. Nyní máme k dispozici samostatný dvoupokojový byt s kapacitou 4 lůžka pro děti od 7 do 14 let. Další čtyři lůžka jsou k dispozici v přízemí budovy, tato lůžka slouží dětem od 15 do 18 let. (Pracovní tým střediska TIMOTEI Bruntál) Už nám chyběl jen krok Jedním z cílů domova Slezské diakonie HOSANA Karviná je uživatel, který podle svých potřeb a možností zvládá osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj. Vybudováním cvičné kuchyňky byly vytvořeny podmínky pro nácvik samostatné přípravy stravy těm uživatelům, kterým už opravdu chybí jen krok k přesunu do chráněného bydlení. Projekt napomáhá zdokonalování samostatnosti a soběstačnosti 4 uživatelů domova, k naplnění jejich individuálních potřeb a k zvýšení kvality poskytované služby pro uživatele. Projekt byl financován z rozpočtu statutního města Karviná. (Pavla Matušínská, HOSANA Karviná)

5 co se událo... 4 autor článků Bc. Petra Morcinková, DiS. Nová koupelna v BETANII Komorní Lhotka Již od loňského prosince se můžeme ve středisku Slezské diakonie BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory, pochlubit zbrusu novou koupelnou. Stará koupelna prošla celkovou rekonstrukcí a byla přizpůsobena potřebám klientů střediska. Původní koupelna nevyhovovala potřebám péče o částečně, a především zcela imobilní uživatele. Na projektový záměr opravy koupelny přispěla finanční dotace z Moravskoslezského kraje z Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Za poskytnuté finance byla vyměněna dlažba a obklady, zastaralý a kapacitou nevyhovující bojler, sanitární technika, elektroinstalace a osvětlení koupelny, zárubně dveří byly vyměněny za širší, upravil se prostor pro A jedeme dál... Středisko Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, se může pochlubit úspěšným vykročením vyjetím do nového roku, a to v novém automobilu Ford Tranzit, který je využíván v rámci poskytování sociální služby na svozy uživatelů do návazných sociálních služeb, volnočasové a společenské aktivity. Výměnu starého a poruchového vozidla nám umožnila finanční podpora z dotace Moravskoslezského kraje, jemuž patří velké DÍKY. Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014 umožnil pořídit nový automobil, 9místný Ford Tranzit, který byl přijat s velkým nadšením jak klienty střediska BETEZDA Komorní Lhotka, tak i pracovníky zajišťující svoz klientů. Pořízení nového tranzitního Prostřední Suchá pěkné místo pro život, tak zní název projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který v Havířově realizovala Slezská diakonie. Tři roky, během kterých pracovníci pomohli při řešení stovek nejrůznějších problémů obyvatelům převážně z Prostřední Suché, právě doběhly. Za tu dobu poradci poskytli 889 konzultací, z čehož ve 180 případech šlo o řešení pracovně právních problémů a individuální pracovní poradenství zaměřené na získání zaměstnání. Projekt byl zaměřen na integraci sociálně vyloučených osob žijících v lokalitě sprchování, čímž se umožnilo používat elektrické zvedací zařízení pro imobilní klienty. vozidla je velmi užitečným a přínosným prvkem k poskytování kvalitní sociální služby ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka. autor článku Mgr. Jana Alžběta Mikulíková Dveře občanské poradny se nadobro zavřely v Havířově Prostřední Suché zpět do společnosti a na trh práce, dále na zlepšení komunitního života, na snížení zadluženosti obyvatel a na zvýšení zaměstnatelnosti, přiblížila Lenka Honsárková, manažerka projektu. V rámci projektu bylo realizováno odborné sociální poradenství přímo v poradně, terénní program, individuální pracovní poradenství a činnost poradny KERIT Havířov pro zvládání násilí, kterou se podařilo zachovat. Poradna je od března k dispozici na pracovišti v Havířově-Šumbarku. Pomoc na Ukrajině Dne byly předány nashromážděné hračky a finanční dary na sběrném místě ve Slezské diakonii zástupci Pomoci Těšínského Slezska panu Hynkovi Donovi, který s dalšími dobrovolníky zajistí převoz hraček a zakoupení dárků na Ukrajině. Díky Vaší štědrosti mohou i letos potřebné děti a senioři mít rozzářenou tvář nad obdrženým dárkem. Jedná se již o 9. ročník této akce, přičemž Slezská diakonie se aktivně do projektu zapojuje posedmé. Hraček se shromáždilo tolik, že k převozu do Návsí, hlavního sběrného místa, bylo zapotřebí dvou plně naložených aut. Všechny hračky jistě přinesou spoustu radosti a zábavy dětem v dětských domovech a v sociálně potřebných rodinách. (Tomáš Szromek) SALOME Bohumín pomáhá již 15 let Již 15. výročí oslavil denní stacionář SALOME Bohumín, jedno ze středisek Slezské diakonie. Za tu dobu se pracovníci věnovali desítkám dětí, které se zde připravovaly na povinnou školní docházku nejen ve speciálních školách, ale mnohé z nich byly integrovány do běžného systému základních škol. Služby denního stacionáře jsou určeny nejen dětem s mentálním a tělesným postižením, ale také dětem s poruchou autistického spektra (PAS). Vedoucí střediska paní Litvanová vyjmenovává další služby, které stacionář nabízí: Nabízíme také kvalitní fakultativní služby, které poskytují našim uživatelům relaxaci a ovlivňují jejich vývoj. K dispozici je nejen vodoléčba, ale také rehabilitace pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Samozřejmostí je sociální a speciálně pedagogické poradenství. Z projektů jsou hrazeny také další služby, jako např. muzikoterapie, canisterapie nebo hipoterapie. Denní stacionář SALOME Bohumín navštěvuje rovněž klinická logopedka a neuroložka. Středisko SALOME Bohumín by rádo poděkovalo všem rodičům, kteří s důvěrou využili a využívají služeb SALOME Bohumín, denního stacionáře. Věřte, že úspěchy Vašich dětí jsou pro nás tou největší odměnou. (Bc. Petra Litvanová) Gregorek má dva roky a od září navštěvuje Slezskou diakonii, SALOME Bohumín, denní stacionář. Za měsíc se neuvěřitelně posunul. Zvládá si s malou dopomocí vyčistit zuby, řekne si, že chce na záchod, konečně se rozchodil a je čím dál víc zvědavější, protože má podnětné prostředí. Jednou týdně má dokonce možnost vodoléčby a rehabilitace. Skoro každý den přinese nějaký výrobek, kterým mě zaručeně potěší. Tímto bych chtěla moc poděkovat hodným a nápaditým tetám ze stacionáře, které s ním dělají zázraky. (P. Lindovská, maminka)

6 5 téma Historie Slezské diakonie Slezská diakonie, jeden z předních poskytovatelů sociálních služeb v České republice, slaví v letošním roce 25 let své existence. Následující řádky Vám poodhalí příběh jejího založení. Vzpomínky Ing. Česlava Santariuse, zakladatele a prvního ředitele Slezské diakonie, objasňují, co bylo hlavním motivem pro založení křesťanské organizace pomáhající potřebným, jaké vlivy sehrály svou úlohu a jaké myšlenky doprovázely zrod organizace, která dnes pomáhá lidem ročně. Dílo Česlava Santariuse je a bylo ovlivněno rodinou, z níž pocházel, především pak aktivitami jeho tatínka Vladislava. Základy diakonické práce ve Slezsku položil Vladislav Santarius svým zájmem o přenos zkušeností ze slovenských a polských diakonických zařízení do sociálních ústavů Betezda a Sarepta v Komorní Lhotce. Ještě jako student teologie napsal Vladislav Santarius doma ve Stonavě dodnes zajímavé texty s názvem Charakteristika křesťanství v příštích letech a Svobodná církev sjednocení hnutí křesťanského sjednocení křesťanské lásky. Teologické přemýšlení Vladislava Santariuse mělo silný sociální podtext tady byl položen ten skutečně nejzákladnější základní kámen Slezské diakonie. Na těchto základech pak jeho syn Česlav se svými spolupracovníky vybudoval dnešní Slezskou diakonii, moderní a neustále se rozvíjející instituci poskytující profesionální, komplexní a kvalitní sociální služby. Slavnostní večeře v Sareptě (1953), v popředí mladý Česlav Santarius. Česlav Santarius vzpomíná: S diakonickou prací jsem se významně setkal za svého dětství v Komorní Lhotce, kde otec pracoval jako farář a zároveň ředitel sociálních ústavů Betezda a Sarepta. Bydleli jsme ve správní budově nazvané Betanie, hned vedle našeho bytu byla kancelář, kde se vedla jednání a kam jsem si tajně chodil prohlížet razítka. Pozoroval jsem denní práci zaměstnanců obou ústavů a uvědomoval jsem si její náročnost. Práce ošetřovatelek začínala brzy ráno a končila až po vydání večeří a uložení klientů k nočnímu spánku. Obyvatelé sociálních ústavů Betezda a Sarepta by dnes, v době platnosti zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byli cílovou skupinou širokého portfolia služeb sociální péče a sociální prevence. Tehdy ovšem žili vedle sebe v jednom společném prostředí jediné sociální služby bezdomovci, zdravotně postižení, mladší i starší senioři, senioři s demencí, psychiatricky nemocní, váleční poškozenci a další. Z dětství jsem si odnesl zkušenost, že diakonická práce nevisí ve vzduchoprázdnu, ale je spoustou vazeb propojena s okolím (v církevním prostředí zejména s církví a misijním hnutím). To tehdy neslo často negativní dopady, protože za hranicemi ústavních pozemků se bouřlivě rozvíjel komunistický režim. Po přestěhování do Třanovic v roce 1957 se můj kontakt s diakonickou prací přerušil prakticky až do roku 1989, kdy jsem začal třídit a pročítat otcovu pozůstalost. Pouze za hranicemi, v Polsku, v obci Dzięgielowie, jsem si mohl i v dobách reálného socialismu všimnout fungující diakonie, založené na myšlenkách Jadwigy Kunert, u které se kdysi inspiroval můj otec. Mobilní klienti před budovou Sarepty. Přípravný výbor před registrací občanského sdružení Slezská dikonie (1990).

7 téma 6 Příběh moderní Slezské diakonie začíná v období po pohřbu faráře Vladislava Santariuse, kdy jeho syn Česlav při uspořádávání otcova archívu začíná hledat svou pozici vůči církvi a vůči otcovu odkazu. Tento proces je katalyzován listopadovými událostmi roku V té době již několik měsíců působí v Československu Diakonie Českobratrské církve evangelické a lidé z prostředí ostravského farního sboru ČCE, ostravského sboru Církve bratrské a Bratrské jednoty baptistů zvažují založení ekumenického diakonického střediska v Ostravě. Na podzim 1990 je již Česlav Santarius přesvědčen, že ekumenická diakonie v Ostravě a ve slezském regionu nemá budoucnost, že ČCE se vydá vlastní, již prošlapanou cestou a SCEAV musí rovněž zvolit samostatnou cestu. V Komorní Lhotce jsou totiž stále budovy bývalých evangelických sociálních ústavů Betezda a Sarepta, které kdysi řídil jeho otec, a které patřily SCEAV na nich je možné založit obnovené diakonické dílo ve Slezsku. V polovině roku 1990 byl zformulován první návrh stanov a ustaven přípravný výbor. Členy přípravného výboru Slezské diakonie byli Ing. arch. Karel Cieślar, Zbyszek Niemiec, Ing. Česlav Santarius, Mgr. Jan Cieślar, Jan Stebel, Alois Pasz, Leopold Cyroň, Mgr. Anna Bystrzycká a Mgr. Jaroslav Kaleta. Občanské sdružení Slezská diakonie bylo Ministerstvem vnitra ČSFR zaregistrováno dne Česlav Santarius vidí v té době pro právě ustavenou Slezskou diakonii dva hlavní úkoly získat zpět budovy v Komorní Lhotce a podpořit dobrovolnou práci karvinského faráře SCEAV Jana Cieślara, který se na faře v Karviné věnuje lidem bez domova amnestovaným navrátilcům z výkonu trestu, kteří se na Karvinsko po velké amnestii tehdejšího prezidenta Václava Havla ve velkém počtu vraceli. Farář Cieślar otevřel těmto bezprizorným navrátilcům faru SCEAV, kde se jim věnovalo několik dobrovolníků z řad místního církevního společenství. Při této amatérské, nadšenecké sociální práci docházelo občas ke zklamání, ke zneužití důvěry a Slezská diakonie péči o amnestované bezdomovce profesionalizovala a institucionalizovala, na faře SCEAV vzniklo její první středisko, první projekt Středisko křesťanské pomoci Agapé. Slezská diakonie vytvořila první pracovní místo na půl úvazku nastoupil koordinátor střediska, dosavadní dobrovolná práce dostala strukturu, tvar, řízené procesy a Slezská diakonie začala metodou pokusů a omylů budovat základy svého pojetí sociální práce, postavené na poválečných myšlenkách faráře Vladislava Santaria. Ustavující konference Slezské diakonie proběhla v Komorní Lhotce 6.dubna 1991 za účasti 250 delegátů. Zahraniční host konference, německý evangelický pastor a rodák z Českého Těšína Miroslav Danyś, zprostředkoval kontakt Slezské diakonie na tehdejšího ředitele sociálního zařízení Eben-Ezer v německém městě Lemgo pastora Joachima Waltera. Eben-Ezer se věnoval rozsáhlému portfoliu cílových skupin od dětí po seniory a byl otevřený ke spolupráci. Ještě téhož roku proběhla návštěva zástupců Slezské diakonie v Lemgu a bylo dojednáno vzájemné partnerství. 12. listopadu 1991 přebírá Slezská diakonie do správy a k provozování od okresního ústavu sociálních služeb budovu domova pro seniory v Komorní Lhotce a od 1. ledna 1992 v těchto prostorách provozuje Penzion pokojného stáří Betania. Na podzim roku 1992 doplnila strukturu Slezské diakonie další dvě střediska: karvinský Azylový dům křesťanské pomoci pro muže Bethel a Středisko pro uprchlíky Hebron v Těrlicku. Pobytové středisko Hebron v Těrlicku vzniklo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a bylo určeno pro ubytování čekatelů na politický azyl, uprchlíků ze zemí bývalého východního bloku. Provoz zařízení byl ukončen v roce 1993, zčásti v důsledku změny koncepce uplatňované ministerstvem v oblasti politicky a ekonomicky podmíněné migrace, zčásti z důvodu neochoty ministerstva realizovat tuto aktivitu ve spolupráci s neziskovou organizací křesťanského zaměření. V roce 1993 je v Komorní Lhotce postupně rekonstruována znovu získaná budova Betezda do správy a k provozování domova pro osoby se zdravotním postižením. V Ostravě předává Církev bratrská z provozních důvodů svou pečovatelskou službu ELIM Slezské diakonii. Znovuotevření Betezdy v Komorní Lhotce po rekonstrukci (1994). foto Povodně 1997, zatopené prostory nynějšího střediska BENJAMÍN Krnov (díky humanitární pomoci jsme zahájili činnost Slezské diakonie na Krnovsku). V lednu 1994 je slavnostně otevřeno další, v pořadí šesté středisko Slezské diakonie denní stacionář pro osoby s mentálním postižením Eden, provizorně umístěný v rodinném domku v Dolním Žukově, od září přestěhovaný do trvalých prostor po bývalých jeslích v českotěšínské Frýdecké ulici. Rekonstruovaná Betezda se otevírá 8. října 1994 jako domov pro osoby s mentálním postižením a sedmé středisko Slezské diakonie. V roce 1995 přibude osmé středisko Poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí Elpis v Havířově. Činnost občanského sdružení Slezská diakonie přechází v roce 1996 na Slezskou církev evangelickou augsburgského vyznání, která se stává zřizovatelem Slezské diakonie jako církevní právnické osoby. Základy byly položeny, Slezská diakonie získala za uplynulých pět let činnosti zkušenosti a jméno. Poválečné vize faráře Vladislava Santariuse byly padesát let po válce uskutečněny jeho synem Česlavem. Slezská diakonie bude od roku 1996 rozvíjena jako církevní organizace, ale původní občanské sdružení v ní zanechalo stopy a odkaz požehnaného budování, navzdory překotné a bouřlivé době, ve které rostlo. I velké věci začínají z malých začátků a historie dnešní Slezské diakonie se začala psát na pohřbu nepochopeného evangelického pastora Vladislava Santariuse, jehož jediný syn zaměstnaný na ředitelství hutního kombinátu začal zjišťovat, že každého z nás Pán Bůh k něčemu volá. Převzato z připravované knihy Práce pro Pána není zbytečná. Autoři: Č. Santarius, J. Vojvodík.

8 7 služby SD na Karvinsku Slezská diakonie na KARVINSKU Za rok dokážou oslovit stovky žáků a přináší jim informace o rizicích spojených se sociálně nežádoucími jevy šikanou, užíváním návykových látek, problémech spojených s dospíváním. Sociální služby, působící na území Karvinska čelí několika nežádoucím sociálním jevům současně. Mezi nejzávažnější patří vysoká nezaměstnanost obyvatel, velká zadluženost lidí, závislost na návykových látkách, gamblerství a nárůst počtu ubytoven. V roce 2014 přijaly terénní služby KONTAKT a Streetwork ON LINE velkou výzvu začaly působit na největší karvinské ubytovně Předvoj, kde pracovníci KONTAKTU poskytují sociální poradenství dospělým obyvatelům ubytovny a pracovníci Streetworku ON LINE se věnují dětem a mládeži. EUNIKA Karviná, denní stacionář V Oblasti Karvinsko poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. Jim jsou určena nízkoprahová zařízení pro děti a mládež POHODA a KLUB ON LINE Karviná, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, Streetwork ON LINE Karviná a terénní program KONTAKT Karviná, OBČANSKÁ PORADNA Karviná, azylové domy SÁRA Petrovice u Karviné a HANNAH Orlová. S rozvojem náhradní rodinné péče v České republice vznikla v roce 2013 v Karviné a Orlové pobočka Programu pro pěstounské rodiny. Podpora sociálních služeb v oblasti je zaměřena také na lidi se zdravotním postižením, především s mentálním a kombinovaným postižením, s chronickým duševním onemocněním a s diagnózou autismus. Adekvátní pomoc nachází v denním stacionáři EUNIKA Karviná a v Poradně rané péče EUNIKA Karviná, v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Karviná a v domově pro lidi se zdravotním postižením HOSANA Karviná. Již více jak deset let působí Slezská diakonie v obci Stonava se svojí pečovatelskou službou ELIM určenou seniorům a lidem se zdravotním postižením. Slezská diakonie pomáhá na Karvinsku více jak tisícovce občanům ročně. Průměrně ročně využívá služeb sociální prevence 650 dětí, mládeže a dospělých uživatelů, odborné sociální poradenství, tedy občanskou poradnu, navštíví v průměru 700 uživatelů a zařízení sociální péče pomáhají 140 lidem se zdravotním handicapem a seniorům. V posledních letech nabývají významu aktivity, které mohou představovat jeden ze zdrojů financí pro sociální služby. Patří k nim především vedlejší hospodářská činnost. V Oblasti Karvinsko funguje od léta roku 2011 sociální bydlení. K provozování sociálního bydlení zakoupila Slezská diakonie dům v Karviné- -Dolech, ve kterém našlo nájemné bydlení 5 rodin s dětmi. Jedná se o bývalé klienty azylových domů SÁRA Petrovice u Karviné a HANNAH Orlová. K odhodlání provozovat byty pro rodiny s dětmi nás inspirovaly zkušenosti s nájemným bydlením seniorů v budově střediska SÁRA v Petrovicích u Karviné. V Petrovicích provozuje Slezská diakonie 12 bytů pro seniory, provoz byl zahájen v roce Vedlejší hospodářskou činností se zabývá také středisko EUNIKA Karviná. Zdejší kvalitní kuchyň poskytuje stravu uživatelům stacionáře i zájemcům z blízkého okolí. Od roku 2013 nabízí středisko rodinám novou službu - hlídání dětí. Hned prvním rokem poskytování této živnosti využilo službu 9 rodin. Neméně potřebnými jsou i výchovně vzdělávací a osvětové aktivity služeb. Pracovníci pořádají besedy v klubech seniorů nebo v mateřských centrech. Besedy jsou zaměřeny na aktuální celospolečenské problémy zadluženost, spotřebitelské úvěry, předváděcí akce firem. Pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLUB ON LINE pořádají preventivní besedy na základních a středních školách v Karviné. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ aneb kde najdu střechu nad hlavou? Klienti opouštějící azylový dům stojí často před dilematem kam jít? Mají dostatek dovedností získat a udržet si bydlení? Jak dlouho ještě budou potřebovat v samostatném životě podporu doprovázející sociální služby? S touto otázkou se potýkají pracovníci azylových domů Slezské diakonie dennodenně. Azylové domy pro jednotlivce i pro rodiny s dětmi mají bohaté zkušenosti s doprovázením klientů v navazující formě bydlení, kterou můžeme nazvat sociálním bydlením nebo sociálními byty. První sociální byty jsme začali provozovat v průběhu roku 2008 v Karviné a Třinci v rámci projektu EQUAL Bydlení s asistencí. V roce 2011 se podařila Slezské diakonii výhodná koupě domu s bytovými jednotkami v Karviné-Dolech. Ihned jsme měli jasno, k čemu bude dům sloužit k sociálnímu bydlení pro ženy s dětmi, které nějaký čas žily v azylovém domě a které již dále nepotřebují pobytovou sociální službu. Avšak u některých klientů i po opuštění azylového domu je žádoucí dopomoc sociálního pracovníka, nejčastěji ze sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nebo z terénního programu. Doprovázející sociální služba pomáhá v individuálních případech zejména při hospodárném využití finančních prostředků, při výchově dětí a častá je také podpora tam, kde jeden z rodičů má problémy s alkoholem anebo s různými přestupky. V sociálním bydlení v Karviné-Dolech uzavíráme s nájemníky smlouvu na dobu určitou. Smlouvu prodlužujeme v případě, že nájemníci nemají prodlevu s úhradou nákladů za bydlení a energie. V souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Na Barboře nás čeká v letošním roce stěhování z Dolů do objektu na Makarenkově ulici v Karviné Novém Městě, kde plánujeme pokračovat v realizaci sociálního bydlení pro rodiny a jednotlivce z Karviné. Očekáváme další vývoj v legislativním procesu přípravy zákona o sociálním bydlení v České republice. S našimi bohatými zkušenostmi s provozováním sociálního bydlení a s vysoce kvalitními navazujícími sociálními službami jsme připraveni nejen v Karviné spolupracovat se samosprávou měst a obcí při realizaci sociálního bydlení potřebných občanů. Ing. et Bc. Milana Bakšová vedoucí oblasti Karviná

9 příběh klienta 8 Příběh ze služby KLUB ON LINE Karviná O chlapci, který překračoval hranice Kdyby se náhle vrátil čas jarního zelenání a rozkvétání prožil by Láďa v tomto čase další probdělou, proběhanou, promarněnou, mincemi proházenou a různými barvami z automatu prosvětlenou noc, která by se, s východem slunce, které by se jen stěží dralo z pod povrchu zemského a prosilo o rozplynutí mlžného oparu, aby byla zahlédnuta skutečnost, prosvětlila v den, který přináší únavu, ale také další chuť. A s chutí by rostla motivace pro sehnání další dávky pervitinu, aby mohla učinit Láďu silnějším a Svět příjemnějším, snesitelnějším, krásnějším. A rostla by touha slyšet padat mince z neviditelných útrob automatu, které by tak jako tak svými úzkými rty pozřel zase zpět. Cvak citron, švestka, panáček cvak švestka, citron. Z výhry si pořizuje drogy, někdy oblečení z Hypernovy. Automaty jsou pro Láďu v aktivních nocích v nonstop hernách nejlepšími kamarády. S marihuanou skončil, když v břiše cítil divné pocity, možná jako spousta těch, kteří už mají dost přírody a přešli by raději na syntetiku, na něco, co třeba, a kdo ví, přinese víc. Provázel ho strach, že se mu v těle něco děje, co ho může zabít, zničit. Dopracoval se k tomu, že ji kouřil méně a méně, a přímou úměrou zvyšoval přísun pervitinu. Bílý prášek, který si lze pořídit při nedělní procházce v parku. Za pár kaček. Nutno podotknout. Co se stalo, že jsi začal s pikem? Prostě nuda, potkal jsem kámoše a už to bylo. Polovina roku Třeťák na účňáku. Zkoušky. Mít výuční list. Dřeme na němčině. Žádá o výjimky u učitelek, které někdy přistupují, někdy ne. Na podzim je jasné, že si výuční list nepřebere. Snaží se nalézt východisko v odjezdu pár set kilometrů na západ republiky, o němž má možná představu, že tam ty drogy nebudou. Za tři dny je zpět a ve stejném víru shánění, užívání a touhy s tím jednou pro vždy přestat. Jakkoliv. Počet strávených minut v kontaktu s Láďou na statisíce, pocit zmaru při příchodu Ládi na dojezdu a odmítání možnosti spolupráce za těchto podmínek, ale zároveň převeliké touhy pomoci. Droga v sobě nese základní vzorec viru zla. Algebru potřeby. Tváři zla je vždy tvář absolutní potřeby. Narkoman je člověk s absolutní potřebou drogy. Za určitou četností už potřeba nezná žádné hranice či kontrolu. (W. S. Burroughs, Nahý oběd). A přesně tohle se stalo, ztratil nad sebou a svým životem kontrolu, překračoval hranice. Hranice lidské, hranice zákona. Lhal, podváděl, kradl, prostě cokoli, jen aby uspokojil svou potřebu. Už to nezvládám, asi to skončím. Máš na mysli sebevraždu? Jo, už čtyři dny jsem nebyl doma, vzal jsem si půjčky, mám dluhy, možná půjdu sedět. Jak bys to chtěl udělat? Přemýšlí Nevím, nějakým jedem nebo prášky. Co si myslíš, že bude potom? Všichni si oddechnou. Resuscitujeme Láďu při každém jeho příchodu. Ví moc dobře sám, že tady pomůže už jen léčba. Nejdřív zkouší na pár dní psychiatrické oddělení v havířovské nemocnici, kde ho před Vánoci posílají domů, protože tam nikdo během svátků nebude. Přijíždí posílený. Za pár dní je tam, kde byl poslední dva roky každý den. Jsou jenom dvě možnosti. Nedělat nic, nebo se jít léčit. Léčbu nedokončil. Po necelých dvou měsících se vrací za porušení zásadního pravidla, přesto jiný Silnější a odhodlanější a s další zkušeností se sebou samým a dalšími, kteří se ocitli ve stejné situaci jako on. V léčbě byl režim a tohle se ti musí podařit přenést i do běžného života. Vstávání, udělat si přehled toho, co budeš každý den dělat. Nejsi z toho venku, jak by se mohlo zdát, teď je to hlavně na tobě. A plánujeme společně strukturu dalších dní. Pět měsíců po předčasně ukončené léčbě je Láďa stále čistý. Ještě ho čeká soud, při kterém bude nad ním vynesen rozsudek, který může znamenat i nástup do výkonu trestu. Hele, Ladi, tak nějak všichni neseme odpovědnost za své činy Bc. Jana Ondrušková, DiS. koordinátor střediska, ON LINE Karviná

10 9 mezinárodní dobrovolnictví INVY Rok mezinárodním dobrovolníkem Na začátku září 2013 jsme do zahraničí vyslali tři české dobrovolníky. Manželský pár Zuzku a Kubu Smyčkovy do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Zuzka a Kuba působili v dánské Kodani od konce srpna 2013 do konce května 2014, tedy 9 měsíců. Zuzka působila na projektu s muslimskými ženami, imigrantkami. Kubův projekt byl na univerzitě a zaměřil se na vzdělávání studentů a dospělých. Martinův projekt trval rok, od října 2013 do září Martin pracoval s romskou mládeží a dětmi ve vyloučených lokalitách města Faro. Rozhovor s dobrovolníky o jejich zkušenosti z dobrovolné služby Vám teď přinášíme. manželé Zuzka a Kuba Smyčkovi 1) Co tě motivovalo pro dlouhodobou dobrovolnou službu v zahraničí? Zuzka: Dobrovolná služba v zahraniční mne lákala od momentu, kdy jsem se stala mentorem španělské dobrovolnice, která přijela do Českého Těšína v roce To, jak prožívala svůj pobyt zde v Česku, jak se potýkala s naší kulturou, poznávala nové lidi, cestovala a byla součástí projektu EDS (Evropská dobrovolná služba), bylo pro mne velkou inspirací něco podobného si vyzkoušet. Kuba: Vždycky jsem toužil zkusit si, jaké to je žít nějakou dobu v zahraničí. EDS se ukázala být velmi dobrým prostředkem, jak toho dosáhnout. Pro dobrovolnictví jsem se rozhodl, protože jsem předpokládal, že to bude příležitost, jak se setkat s novými lidmi, poznat je, jejich kulturu a ne jen věnovat veškerý čas práci a snaze zajistit si živobytí, jak by tomu zřejmě bylo v případě běžného zaměstnání. Dobrovolnictví totiž není jako full-time job (práce na plný úvazek), vesměs jde o prospěšnou práci s lidmi. Rozhodně nejde o peníze, ale o zkušenost. Martin: Již dlouhá léta jsem o EDS věděl a uvažoval o jejím využití, čekal jsem však na vhodnou dobu. A pravý čas přišel po dvou letech plného nasazení v televizi, kde jsem vykonával práci redaktora a moderátora romského magazínu přišla nečekaná zpráva. Zrušili nám pořad, dle spekulací důvodem mohlo být nezískání dotace, na kterých byl magazín závislý. Důvodů však mohlo být mnoho, ten skutečný se však už nedozvíme. V mém osobním životě nastalo hodně nečekaných zvratů. Nejspíš jsem si přál před tou vší nejistotou utéct, odpočinout si, načerpat nový životní elán, poznat nové lidi a hlavně také pomoci, předat své zkušenosti, s očekáváním opuštění komfortní zóny zcela otevřen poznávat, učit se novým věcem, jak se ukázalo i situacím. 2) Co tě nejvíce fascinovalo na tvém projektu? Zuzka: V mém projektu bylo mnoho fascinujících momentů, hlavně proto, že jsem se dostala do prostředí muslimských přistěhovalců, pro které jsem předtím neměla moc pochopení. Celá devítiměsíční služba těmto lidem byla pro mou životní zkušenost výjimečná a již v současné době, půl roku na to, se aktivně zajímám o muslimské imigranty tady v Česku a snažím se spolupracovat s jednou organizací, která tyto lidi sdružuje velmi podobným způsobem, jako tomu bylo v Dánsku. Jsem vděčná, že v dnešní době, kdy je mezikulturní a mezináboženské téma velmi citlivou záležitostí, mohu i já něčím přispět. Kuba: Můj projekt by skvělý zejména z toho důvodu, že jsem si mohl vyzkoušet poprvé v životě v praxi práci ve školství a to rovnou v zemi, která má velmi propracovaný vzdělávací systém. Fascinoval mne obrovský prostor pro vlastní iniciativu, což je sice úžasná možnost pro seberealizaci, na druhou stranu je to však velká výzva, jelikož s volnou rukou dobrovolníka přichází také očekávání ze strany jeho projektu. Martin: Můj projekt se zaměřoval na vytváření smysluplných aktivit pro chudé děti z řad romských přistěhovalců z bývalých kolonií, ale také Portugalců. Fascinující byla blízkost, lidskost. Chceš pomoci, snažíš se všemi možnými silami. Ať jde o hraní si s pětiletým Rodrigem, který to vždy ocení, přípravu workshopu o Romech v Česku nebo pomoc Imanuele, které nerozumíš ani slovo, na zahradě komunitního centra, transport přerozdělování balíčků potravinové banky chudým lidem. Dobro se násobí, úsměv při potu, někdy i úzkost je oplacena úsměvem, pocit dobrovolného podílení se při budování správné věci přináší pozitivní energii, i když ne vždy se situace vyvíjí podle našich očekávání. Nemůžeme změnit svět, ale i malé činy dobra jsou zázraky svět měnící. Sekundárně jít po práci sledovat západ slunce k moři. Potkat komunitu fajn lidí, nové přátele zastupující na rok rodinu, dá nenahraditelný pocit. Cestovat, poznávat zemi na konci Evropy známou korkem a dobrým vínem, s rozmanitou kulturou a bohatou historií. 3) Jaký byl pro tebe nejvýznamnější interkulturní moment/zážitek, který jsi během své služby prožil/a? Zuzka: Dánská kultura se až tak moc od té české neliší, ovšem jejich přistup k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu byl výjimečný zážitek, hlavně proto, že jsem se díky tomu dostala do lepší formy nejen já, ale i můj manžel. Kuba: Naše organizace hostila celkem 15 dobrovolníků. Tvořili jsme velmi pestrou mezinárodní skupinu, a proto bylo úžasné v různých situacích poznávat, co nás spojuje nebo třeba i to, v čem jsme naopak naprosto odlišní. Porovnávat vlastní reakce na místní počasí, kulturu a podobně s reakcemi ostatních, bavit se o tom. Na co budu dlouho rád vzpomínat, jsou naše naprosto originální mezinárodní Vánoce, které jsme si udělali úplně po svém, každý do nich vnesl něco svého. Někteří je slavili úplně poprvé v životě, jelikož v zemích jejich původu se Vánoce zkrátka neslaví. Také jsme toho vcelku dost procestovali. Až bych s nadsázkou řekl, že jsem toho v Dánsku viděl snad více než doma v Česku. Díky seminářům národní agentury jsme se seznámili i s dalšími dobrovolníky v projektech po celém Dánsku, které jsme pak během našich cest mohli navštěvovat. Martin: Člověk má zažité mechanismy fungování, které mu jsou předávány rodičovskou i školní výchovou, společností, prostředím, ve kterém se pohybuje. Konfrontace v mezinárodním kolektivu na druhé straně Evropy je velice pravděpodobná, pro náš vývoj nejspíše nutná. Člověk se učí poznávat sám sebe, skutečný význam slov láska a respekt. Nejvýznamnější zážitek pro mě však byl potkat spoustu zajímavých lidí, kteří mi předali nehmotné vzácnosti, byli a stále jsou inspirací a stimulem pro můj život. Na své EDS jsem si splnil jeden ze svých snů, Svatojakubskou poutní cestu z Lisabonu do Santiaga de Compostela.

11 nábor dobrovolníků 10 4) Co jsi se během dobrovolné služby naučil/a? Zuzka: Naučila jsem se toleranci. Za těch devět měsíců jsem se seznámila s mnoha různými temperamenty, charaktery, národními zvyklostmi a návyky až zlozvyky, které se zprvu zdály trochu otravné, ale později mi došlo, že mě vlastně moc baví fakt, že jsme každý tak diametrálně odlišní. Martin Grinvalský Kuba: Za ten necelý rok jsem se toho naučil hromadu. Získal jsem nové profesní zkušenosti z projektu, naučil jsem se mnohé o Dánsku, celé Skandinávii i o jiných zemích. Ale zejména jsem byl najednou mimo svou komfortní zónu, v cizím prostředí, nucen čelit kulturnímu šoku a myslím si, že právě tyto situace mne formovaly a naučily víc než cokoli jiného. Martin: Mám pocit, že dobrovolná služba mě naučila větší samostatnosti, umím si uvařit zdravé jídlo a vycházet s penězi, v čemž jsem žádný přeborník nebyl. Více naslouchám lidem, snažím se porozumět, i když nerozumím, jak povětšinou bývalo, kvůli jazykové bariéře. Největším osobním přínosem však bylo uvědomění nečekat na žádný zázrak, žít život tady a teď, s tím, co právě mám, a neřešit nezměnitelnou minulost ani nejistou budoucnost. Užívat si přítomného okamžiku, občas vypnout rušivé elementy. 5) Jednou větou řekni, proč si myslíš, že má dobrovolná služba význam, a jak ovlivnila tvůj život. Zuzka: Myslím si, že dobrovolnou službou by si měl projít každý mladý člověk, který v moderní Evropě vyrůstá, protože se potřebuje naučit chtít poznat jinou mentalitu a kulturu, akceptovat a mít v úctě nejen svou generaci, ale jakoukoli jinou a nesoustřeďovat se jen na své potřeby. Právě tak totiž dobrovolná služba ovlivnila mne. NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ Kuba: Dobrovolná služba má rozhodně smysl a to z toho důvodu, že člověka v jistém směru buduje. Je to příležitost dát si pauzu od práce nebo od školy, dělat něco dobročinného a přemýšlet u toho nad tím, co vlastně chci v životě dělat, čeho chci dosáhnout, jaké jsou mé hodnoty. Martin: EDS je nekonečná inspirace pro tvůj život. EDS mě naučila brát život takový, jaký je, mít ho rád. V příspěvku se jedná o autentické výpovědi dobrovolníků, kdy nedošlo k žádné úpravě editora ani koordinátorky programu. Mgr. et Bc. Zuzana Hartmannová koordinátorka mezinárodního dobrovolnictví

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Bužková projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Filip Grék mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , BETHEL Karviná (noclehárna, denní centrum), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: , Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , - F-M, pobočka Frýdlant n.ad Ostravicí, telefon: , - F-M, pobočka Luhačovice, telefon: , - F-M, pobočka Valašské Meziříčí, telefon: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Služba doprovázení, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: Ostrava, ZŠ tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Program pro pěstounské rodiny Vedoucí programu, tel.: , Pobočka Karviná, Orlová, tel.: , Pobočka Český Těšín, tel.: , Pobočka Frýdek - Místek, Valašské Meziříčí, tel.: , Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: , Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: , Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Lenka Waszutová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015 informátor 2/2015 25 1 9 9 0 2 0 1 5 Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace str. 5, 6 Slezská diakonie na Třinecku str. 8 ) 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, čas nám neúprosně utíká

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více