informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015"

Transkript

1 informátor /2015 Jak a kde se zrodila Slezská diakonie str. 5, 6 Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8

2 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, nový rok jsme zahájili Novoroční bohoslužbou určenou pro Vás spolupracovníky, uživatele, ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Tato bohoslužba nabídla prostor pro zamyšlení nad uplynulým rokem či léty a byla v mnoha ohledech povzbuzením a inspirací pro současný rok Letošní rok je rokem, ve kterém Slezská diakonie oslaví 25 let působení na trhu sociálních služeb. Je až neuvěřitelné, co z myšlenky a nadšení tehdejšího ředitele Ing. Česlava Santaria vzniklo. Úžasné dílo, které jsem v roce 2010 převzala a dále jej rozvíjím s Vámi. S lidmi, kteří vnímají sociální službu jako poslání, kteří jsou schopni se kontinuálně vzdělávat, tak aby sociální služba dosahovala maximálně možné kvality, reagovala na skutečně potřeby lidí, a tak usnadnila život těm, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Ráda bych využila 25. výročí také jako příležitost k poděkování Vám všem spolupracovníkům, kteří máte obrovské zásluhy na tom, že Slezská diakonie je vnímána jako špička mezi poskytovateli sociálních služeb. Pokaždé si tuto skutečnost uvědomuji, když obdržím dopis od uživatele nebo jeho blízkého člověka, který se chce se mnou podělit buď o maximální spokojenost s cílem vyjádřit poděkování, nebo naopak nespokojenost s žádostí o nápravu. Jsem ráda, že těch pozitivních reakcí je mnohem více. Jsem vděčná všem, kteří si najdou čas a napíšou mi. Mohlo by se zdát, že dopisy, které nejsou svým obsahem zrovna lichotivé, mě netěší. Přiznávám, nevyvolávají takovou radost jako ty, kde se hovoří o maximální spokojenosti, ale jsou vynikající příležitostí k tomu, abychom se stále učili a stále svou práci zdokonalovali. Jedině zrcadlo, které nám nastavují Ti, kteří jsou příjemci naší pomoci, ukazuje na to, zda naše práce je přínosná a očekávána. S tím, že my jsme odpovědní za to, že přicházíme s kvalitní nabídkou pomoci. Během čtvrtstoletí se naše organizace vyvíjela, rozvíjela, měnila. A tímto trendem, možná i rychleji, budeme muset žít i v dalších letech. Všechny organizace sociálních služeb pracují na kvalitě poskytovaných služeb, věnují se managementu a své organizace zdokonalují a hledají odlišnosti od těch jiných. I naše organizace musí reagovat na celospolečenskou situaci, na nové výzvy, někdy se i odprostit od stávajících postupů a praktik a pružně reagovat na věci nové, a třeba ne snadné. Vloni jsme se v soutěži Neziskovka roku 2014 v kategorii Velká neziskovka umístili na krásném třetím místě. Ale i toto krásné třetí místo je pro nás příležitostí k zamyšlení, jak a co ještě dělat jinak nebo lépe. Výbornou příležitostí je tvorba Strategického plánu na období , který se v této době zpracovává. V tomto plánu se budou zrcadlit nové směry naší práce, nové úkoly, do kterých se mnozí zapojíte a troufám si říci, že do některých všichni. Vážení spolupracovníci, tímto dopisem jsem se chtěla společně s Vámi ve stručnosti zamyslet nad 25 lety našeho působení a nad výhledem do budoucna, ale zejména Vám chci i se svými náměstky poděkovat za Vaši práci, za Váš přístup k uživatelům, lidem. Děkuji Vám za Vaši důvěru v naši organizaci a za práci, kterou vykonáváte. Přejeme Vám, aby se Vaše spokojenost ve Slezské diakonii prohlubovala, abyste zde nacházeli místo, ve kterém můžete dát své práci smysl, aby byla Slezská diakonie místem, kde cítíte pokoj, vyrovnanost a klid a zažíváte Boží blízkost. S úctou k Vám VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Iz 43,19 Radostné Velikonoce S poděkováním za Vaši veškerou snahu a přiložené ruce i srdce k diakonické práci Vám přejeme k velikonočním svátkům novou sílu, naději a víru v Toho, který může učinit nové a velké věci. Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D. ředitelka Slezské diakonie

3 biblický úvod 2 Ale Ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o Něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku. Milí čtenáři, Gal 1, když člověk dělá vše, co je v jeho silách, moci, zkušenostech a dle veškeré své šikovnosti, a přece dojde do bodu, kdy si uvědomí, že to jaksi nestačí, že narazil na své limity, že nechtěně i dost pokazil a někoho zranil, je to důležité zastavení. Když významný a vzdělaný člověk, jakým byl v době první církve Saul, který ze všech sil a přesvědčení pronásledoval křesťany, zažil zastavení samotným Kristem, byla to klíčová proměna v jeho životě. Stal se z něho Pavel, který přijal tu velkou Boží milost. Bůh se nad ním slitoval a Pavel přijal velké pověření jít do světa jako misionář k pohanským národům. Pavel píše křesťanům do Galácie o svém apoštolském povolání, které mu dal sám Ten, který o něm věděl dávno před jeho narozením, svou milostí ho zahrnul a ve správný čas ho v životě zastavil. Bylo to Boží zastavení a zjevení Syna Ježíše Krista, které mu přineslo úplně jiné světlo do života. A skrze něho následně mnohým. 1. Malý misijní projekt Sociální služby Slezské diakonie (SD) můžou během tohoto roku navázat nebo posílit kontakt s některým sborem/církví navštívit se, víc se dovědět o své činnosti, povzbudit se ve víře, podpořit nějakou konkrétní věc (hmotně, finančně), sdílet své příběhy, modlit se za sebe. Můžete přijít se spolupracovníky nebo i klienty na misijní návštěvu do sboru/církve během roku u příležitosti Neděle diakonie nebo podle vzájemné dohody. Na oplátku můžete pozvat zase vy na misijní návštěvu sbor nebo skupinku mladých k vám na středisko. Jde o společenství, sdílení a podporu. V případě zájmu vám rádi pomůžeme navázat první kontakt s blízkým nebo vzdálenějším sborem. Své zkušenosti a misijní návštěvy pak budeme sdílet a inspirovat další. 2. Neděle diakonie Jedná se o příležitost slavit bohoslužbu s domácími v církevním sboru a s pozvaným střediskem SD s klienty a pracovníky. Po bohoslužbě následuje často ještě neformální setkání a pohoštění. Termíny plánované Neděle diakonie: Komorní Lhotka, Guty, Karviná, Třanovice, Havířov- Bludovice a další. Tak jako velká Boží milost přišla k apoštolu Pavlovi a následovalo Boží pověření jít do světa, tak věřím, že přišla Boží milost a pohnutí ke konkrétní činnosti k těm, kteří kdysi stáli u zrodu Slezské diakonie. Podobně tak Boží milost a Boží poslání přichází i k nám, a to i v tomto roce. S Boží milostí totiž vždy přichází i pověření. Koho Bůh osloví svou nesmírnou láskou, milosrdenstvím a odpuštěním, toho nenechá v nečinném klidu jen tak bez služby, ale dá mu úkol. Kdo by si chtěl ponechat jen Boží přízeň a lásku pro sebe bez toho, aby vyšel ven a sloužil jiným, ten by promrhal Boží milost a mnohé dary. Kdo by konal mnohé věci jen ze svých sil, bez Boží milosti a Boží pomoci, ten by se vyčerpal a jeho práce by nedošla požehnání. Proto jen Boží milost a přijetí Božího pověření působí dohromady velké dílo. Proto jen když si uvědomujeme, že je to Boží nezasloužená milost vůči nám, která se o nás stará, která nás chrání, která o nás ví vše ještě dřív, než bychom my sami o sobě věděli, může se něco v nás pohnout, může sám Bůh v nás začít pracovat. Jen když následně přijmeme konkrétní pověření k činnosti, začnou se dít větší věci, než bychom čekali. Když první apoštolové začali působit ve světě, byli si plně vědomí toho, že to nebyla jejich vlastní moc a šikovnost. Samotné skutky apoštolů by se přesněji měly označovat skutky Ducha Svatého, protože to byl Boží duch, který v nich konal velké věci. Je to vždy Duch Svatý, který způsobí proměnu lidského srdce, který povolá člověka z bludné cesty, 3. Den ticha V tomto roce připravujeme Den ticha (24. 4.) v Karviné a pak na podzim v Novém Jičíně. 4. Duchovní konference Buď světlem a solí Připravujeme dvě konference na jaře (29. 4.) a na podzim. Obsahem bude přednáška, možnost sdílení, svědectví, modlitby a písně směřující k duchovnímu povzbuzení. 5. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD Připravujeme setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti paní ředitelky Zuzany Filipkové ( v hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení chceme v tomto roce přizvat vedoucího pracovníka z oblasti azylových domů, který bude sdílet specifika práce s uživateli a klienty azylových domů (krátká prezentace, diskuze). 6. Povídání o diakonii / povídání o misii Představuje nabídku přednášky/prezentace o diakonii pro střediska i školy: odkud se pojem diakonie vzal, kde v Bibli se vyskytuje, co znamená diakonie dnes, co přesně vyjadřuje logo který dá člověku uzdravení a novou sílu, který promění i to, co se zdálo beznadějné. Současníci apoštola Pavla by si pravděpodobně nemysleli, že on by mohl být tak významným misionářem, a určitě by si to nemyslel ani on sám. Zakladatelé Slezské diakonie si pravděpodobně nemysleli, jak se celé diakonické dílo jednou rozroste a jaké bude za dvacet pět let. Když se dílo vyvíjí lépe, než bychom si mohli na začátku představit, to znamená, že Pán Bůh svou milostí se k dílu přiznává a požehnává ho. Bůh i dnes může zasáhnout a zastavit člověka tak, že se mu rozsvítí nové světlo pro jeho život a nebude moct jinak, než jít a nést to světlo dál. Dovolme v tomto roce Pánu Bohu, aby nás svou milostí a pověřením zasáhl. Stejně tak dovolme, aby Bůh zjevil svou milost a pověření jiným, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali. Dovolme Božímu duchu, ať působí a koná velké věci, i skrze nás, a ještě i v této době. ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovnice ve Slezské diakonii V tomto roce Misie a diakonie nabízíme několik podnětů a možností k duchovním aktivitám: diakonie. Dále nabídka přednášky, resp. prezentace o misii, co znamená misie podle Bible, jaké zranění způsobila nedobře přinesená misie ve světě, jaká misie je prospěšná a vhodná pro dnešního člověka. 7. Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní péči ve svém středisku Toto setkání se uskuteční poprvé v tomto roce a budou na něj přizváni po domluvě s vedoucím střediska ti pracovníci, kteří možná už teď jsou aktivní v organizování duchovní péče na svém středisku, podílejí se na přípravě anebo by se v budoucnu rádi zapojili. Setkání bude sloužit ke sdílení zkušeností a potřeb pracovníků, přinese nové podněty a nastavení frekvence těchto setkání do budoucna. Nedílnou součástí bude chvíle modliteb. Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a už nyní srdečně zveme. Pokud máte zájem zapojit se do některého z uvedených projektů, dejte nám, prosím, vědět. Rádi vás podpoříme. ThDr. Miriam Prášilová, PhD., Mgr. Natálie Klusová, Mgr. David Pasz tým pastoračních pracovníků ve Slezské diakonii

4 3 co se událo... Pomozte Domískovi V jeho necelých dvou měsících bylo u něj diagnostikováno velmi těžké onemocnění, akutní lymfoblastická leukémie čtvrtého stupně. V těchto dnech má Domísek šest měsíců a s touto těžkou nemocí velmi statečné bojuje. Do dnešního dne podstoupil více jak 80 chemoterapií, a transplantaci kostní dřeně. Jeho šance na přežití ale už stoupla na 60 %. Prosíme Vás o pomoc při sběru víček z PET lahví, jejichž odevzdání zajistí rodině Domíska část financí a usnadní jim tak jejich život, který již více jak 4 měsíce tráví jen v nemocnici, či uhradí nutné náklady spojené s léčbou Domíska. Sbírka trvá po celou dobu nemoci, vše se tedy bude odvíjet od uzdravení. Mohou se sbírat šroubovací víčka z PET lahví, z mlék či dětských pitíček a jim podobných. autor článku Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. Nasbíraná víčka můžete odevzdat na adrese: Na Nivách 7, Český Těšín nebo nás můžete kontaktovat na tel.: a domluvit se na způsobu předání víček. autor článku Gabriela Lhotská, DiS. Získali jsme 3. místo Ceny hejtmana MSK Šest klientů střediska Slezské diakonie EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutických dílen, získalo 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje! Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, zejména na území Moravskoslezského kraje. Díky svému zapojení se do maňáskového divadla získali paní Alena, Věra a Pavla a pánové Petr, Patrik a Jirka toto významné ocenění. Nejen že prezentují nás Slezskou diakonii, ale především Preventivní program odstartoval Ve školním roce 2014/2015 pořádá Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, osvětu na základních a středních školách v Bruntále, a to díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu na podporu rodin. Jedná se o preventivní program na téma sociálně- -právní ochrana dětí, který je prioritně zaměřen na mladistvé ve věku od 15 do 18 let. Sérii přednášek provádí sociální pracovník střediska TIMOTEI Bruntál, a to na těchto školách: Základní škola Bruntál (ul. Školní 2), Střední průmyslová škola a Obchodní akademie a Střední odborná škola. První ze série přednášek proběhla dne získávají to nejcennější VÍRU V SEBE SAMA, víru v to, že něco umí a dokáží. Jsou oceněni za svou píli a snahu, za ochotu dělat něco pro druhé. autor článku Bc. Kateřina Hymonová na základní škole. Na zajištění hladkého průběhu preventivního programu se podílela Mgr. Zdeňka Malá, která na škole působí jako speciální pedagog, a Mgr. Michal Dufek, školní metodik prevence. Oběma jmenovaným i celému vedení školy patří z naší strany velké díky za to, že nám umožnili informovat jejich žáky o sociálně-právní ochraně dětí. Mladí lidé se totiž v krizových či nestandardních situacích neradi obracejí na sociální služby či pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jelikož od těchto organizací očekávají zkratkovitá řešení a velmi silně vnímají hrozbu odebrání z rodiny. Daruj zdravotní potřeby Středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná celoročně poskytuje sociální služby osobám bez přístřeší v Karviné a okolí. Nyní vyhlašujeme akci, kterou můžete podpořit i Vy. Potřebujeme obvazy, rychloobvazy, masti, gely, náplasti, obinadla a další. Darovat můžete celoročně, kdykoliv, a to na adrese BETHEL Karviná, azylový dům pro muže, Stavbařů 2199, Karviná. Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle: (Bc. Jana Brzezinová, BETHEL Karviná) Děti v krizové situaci Děti na Bruntálsku, které se ocitly v krizové situaci vyžadující jejich umístění v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byly dosud umísťovány v zařízeních vzdálených nejméně 50 km od jejich původního bydliště. Díky rozšíření věkového rozhraní cílové skupiny již nebude nutné tyto děti umísťovat v zařízeních mimo okres Bruntál. Děti tak nebudou vytrženy ze svého přirozeného sociálního prostředí, budou nadále v úzkém kontaktu se svou rodinou a přáteli. Děti dále mohou pokračovat ve studiu na původní škole. Díky finanční podpoře města Bruntál a Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové se nám podařilo přebudovat prostory v budově sociálních služeb Slezské diakonie v Bruntále. Nyní máme k dispozici samostatný dvoupokojový byt s kapacitou 4 lůžka pro děti od 7 do 14 let. Další čtyři lůžka jsou k dispozici v přízemí budovy, tato lůžka slouží dětem od 15 do 18 let. (Pracovní tým střediska TIMOTEI Bruntál) Už nám chyběl jen krok Jedním z cílů domova Slezské diakonie HOSANA Karviná je uživatel, který podle svých potřeb a možností zvládá osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj. Vybudováním cvičné kuchyňky byly vytvořeny podmínky pro nácvik samostatné přípravy stravy těm uživatelům, kterým už opravdu chybí jen krok k přesunu do chráněného bydlení. Projekt napomáhá zdokonalování samostatnosti a soběstačnosti 4 uživatelů domova, k naplnění jejich individuálních potřeb a k zvýšení kvality poskytované služby pro uživatele. Projekt byl financován z rozpočtu statutního města Karviná. (Pavla Matušínská, HOSANA Karviná)

5 co se událo... 4 autor článků Bc. Petra Morcinková, DiS. Nová koupelna v BETANII Komorní Lhotka Již od loňského prosince se můžeme ve středisku Slezské diakonie BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory, pochlubit zbrusu novou koupelnou. Stará koupelna prošla celkovou rekonstrukcí a byla přizpůsobena potřebám klientů střediska. Původní koupelna nevyhovovala potřebám péče o částečně, a především zcela imobilní uživatele. Na projektový záměr opravy koupelny přispěla finanční dotace z Moravskoslezského kraje z Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Za poskytnuté finance byla vyměněna dlažba a obklady, zastaralý a kapacitou nevyhovující bojler, sanitární technika, elektroinstalace a osvětlení koupelny, zárubně dveří byly vyměněny za širší, upravil se prostor pro A jedeme dál... Středisko Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, se může pochlubit úspěšným vykročením vyjetím do nového roku, a to v novém automobilu Ford Tranzit, který je využíván v rámci poskytování sociální služby na svozy uživatelů do návazných sociálních služeb, volnočasové a společenské aktivity. Výměnu starého a poruchového vozidla nám umožnila finanční podpora z dotace Moravskoslezského kraje, jemuž patří velké DÍKY. Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014 umožnil pořídit nový automobil, 9místný Ford Tranzit, který byl přijat s velkým nadšením jak klienty střediska BETEZDA Komorní Lhotka, tak i pracovníky zajišťující svoz klientů. Pořízení nového tranzitního Prostřední Suchá pěkné místo pro život, tak zní název projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který v Havířově realizovala Slezská diakonie. Tři roky, během kterých pracovníci pomohli při řešení stovek nejrůznějších problémů obyvatelům převážně z Prostřední Suché, právě doběhly. Za tu dobu poradci poskytli 889 konzultací, z čehož ve 180 případech šlo o řešení pracovně právních problémů a individuální pracovní poradenství zaměřené na získání zaměstnání. Projekt byl zaměřen na integraci sociálně vyloučených osob žijících v lokalitě sprchování, čímž se umožnilo používat elektrické zvedací zařízení pro imobilní klienty. vozidla je velmi užitečným a přínosným prvkem k poskytování kvalitní sociální služby ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka. autor článku Mgr. Jana Alžběta Mikulíková Dveře občanské poradny se nadobro zavřely v Havířově Prostřední Suché zpět do společnosti a na trh práce, dále na zlepšení komunitního života, na snížení zadluženosti obyvatel a na zvýšení zaměstnatelnosti, přiblížila Lenka Honsárková, manažerka projektu. V rámci projektu bylo realizováno odborné sociální poradenství přímo v poradně, terénní program, individuální pracovní poradenství a činnost poradny KERIT Havířov pro zvládání násilí, kterou se podařilo zachovat. Poradna je od března k dispozici na pracovišti v Havířově-Šumbarku. Pomoc na Ukrajině Dne byly předány nashromážděné hračky a finanční dary na sběrném místě ve Slezské diakonii zástupci Pomoci Těšínského Slezska panu Hynkovi Donovi, který s dalšími dobrovolníky zajistí převoz hraček a zakoupení dárků na Ukrajině. Díky Vaší štědrosti mohou i letos potřebné děti a senioři mít rozzářenou tvář nad obdrženým dárkem. Jedná se již o 9. ročník této akce, přičemž Slezská diakonie se aktivně do projektu zapojuje posedmé. Hraček se shromáždilo tolik, že k převozu do Návsí, hlavního sběrného místa, bylo zapotřebí dvou plně naložených aut. Všechny hračky jistě přinesou spoustu radosti a zábavy dětem v dětských domovech a v sociálně potřebných rodinách. (Tomáš Szromek) SALOME Bohumín pomáhá již 15 let Již 15. výročí oslavil denní stacionář SALOME Bohumín, jedno ze středisek Slezské diakonie. Za tu dobu se pracovníci věnovali desítkám dětí, které se zde připravovaly na povinnou školní docházku nejen ve speciálních školách, ale mnohé z nich byly integrovány do běžného systému základních škol. Služby denního stacionáře jsou určeny nejen dětem s mentálním a tělesným postižením, ale také dětem s poruchou autistického spektra (PAS). Vedoucí střediska paní Litvanová vyjmenovává další služby, které stacionář nabízí: Nabízíme také kvalitní fakultativní služby, které poskytují našim uživatelům relaxaci a ovlivňují jejich vývoj. K dispozici je nejen vodoléčba, ale také rehabilitace pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Samozřejmostí je sociální a speciálně pedagogické poradenství. Z projektů jsou hrazeny také další služby, jako např. muzikoterapie, canisterapie nebo hipoterapie. Denní stacionář SALOME Bohumín navštěvuje rovněž klinická logopedka a neuroložka. Středisko SALOME Bohumín by rádo poděkovalo všem rodičům, kteří s důvěrou využili a využívají služeb SALOME Bohumín, denního stacionáře. Věřte, že úspěchy Vašich dětí jsou pro nás tou největší odměnou. (Bc. Petra Litvanová) Gregorek má dva roky a od září navštěvuje Slezskou diakonii, SALOME Bohumín, denní stacionář. Za měsíc se neuvěřitelně posunul. Zvládá si s malou dopomocí vyčistit zuby, řekne si, že chce na záchod, konečně se rozchodil a je čím dál víc zvědavější, protože má podnětné prostředí. Jednou týdně má dokonce možnost vodoléčby a rehabilitace. Skoro každý den přinese nějaký výrobek, kterým mě zaručeně potěší. Tímto bych chtěla moc poděkovat hodným a nápaditým tetám ze stacionáře, které s ním dělají zázraky. (P. Lindovská, maminka)

6 5 téma Historie Slezské diakonie Slezská diakonie, jeden z předních poskytovatelů sociálních služeb v České republice, slaví v letošním roce 25 let své existence. Následující řádky Vám poodhalí příběh jejího založení. Vzpomínky Ing. Česlava Santariuse, zakladatele a prvního ředitele Slezské diakonie, objasňují, co bylo hlavním motivem pro založení křesťanské organizace pomáhající potřebným, jaké vlivy sehrály svou úlohu a jaké myšlenky doprovázely zrod organizace, která dnes pomáhá lidem ročně. Dílo Česlava Santariuse je a bylo ovlivněno rodinou, z níž pocházel, především pak aktivitami jeho tatínka Vladislava. Základy diakonické práce ve Slezsku položil Vladislav Santarius svým zájmem o přenos zkušeností ze slovenských a polských diakonických zařízení do sociálních ústavů Betezda a Sarepta v Komorní Lhotce. Ještě jako student teologie napsal Vladislav Santarius doma ve Stonavě dodnes zajímavé texty s názvem Charakteristika křesťanství v příštích letech a Svobodná církev sjednocení hnutí křesťanského sjednocení křesťanské lásky. Teologické přemýšlení Vladislava Santariuse mělo silný sociální podtext tady byl položen ten skutečně nejzákladnější základní kámen Slezské diakonie. Na těchto základech pak jeho syn Česlav se svými spolupracovníky vybudoval dnešní Slezskou diakonii, moderní a neustále se rozvíjející instituci poskytující profesionální, komplexní a kvalitní sociální služby. Slavnostní večeře v Sareptě (1953), v popředí mladý Česlav Santarius. Česlav Santarius vzpomíná: S diakonickou prací jsem se významně setkal za svého dětství v Komorní Lhotce, kde otec pracoval jako farář a zároveň ředitel sociálních ústavů Betezda a Sarepta. Bydleli jsme ve správní budově nazvané Betanie, hned vedle našeho bytu byla kancelář, kde se vedla jednání a kam jsem si tajně chodil prohlížet razítka. Pozoroval jsem denní práci zaměstnanců obou ústavů a uvědomoval jsem si její náročnost. Práce ošetřovatelek začínala brzy ráno a končila až po vydání večeří a uložení klientů k nočnímu spánku. Obyvatelé sociálních ústavů Betezda a Sarepta by dnes, v době platnosti zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byli cílovou skupinou širokého portfolia služeb sociální péče a sociální prevence. Tehdy ovšem žili vedle sebe v jednom společném prostředí jediné sociální služby bezdomovci, zdravotně postižení, mladší i starší senioři, senioři s demencí, psychiatricky nemocní, váleční poškozenci a další. Z dětství jsem si odnesl zkušenost, že diakonická práce nevisí ve vzduchoprázdnu, ale je spoustou vazeb propojena s okolím (v církevním prostředí zejména s církví a misijním hnutím). To tehdy neslo často negativní dopady, protože za hranicemi ústavních pozemků se bouřlivě rozvíjel komunistický režim. Po přestěhování do Třanovic v roce 1957 se můj kontakt s diakonickou prací přerušil prakticky až do roku 1989, kdy jsem začal třídit a pročítat otcovu pozůstalost. Pouze za hranicemi, v Polsku, v obci Dzięgielowie, jsem si mohl i v dobách reálného socialismu všimnout fungující diakonie, založené na myšlenkách Jadwigy Kunert, u které se kdysi inspiroval můj otec. Mobilní klienti před budovou Sarepty. Přípravný výbor před registrací občanského sdružení Slezská dikonie (1990).

7 téma 6 Příběh moderní Slezské diakonie začíná v období po pohřbu faráře Vladislava Santariuse, kdy jeho syn Česlav při uspořádávání otcova archívu začíná hledat svou pozici vůči církvi a vůči otcovu odkazu. Tento proces je katalyzován listopadovými událostmi roku V té době již několik měsíců působí v Československu Diakonie Českobratrské církve evangelické a lidé z prostředí ostravského farního sboru ČCE, ostravského sboru Církve bratrské a Bratrské jednoty baptistů zvažují založení ekumenického diakonického střediska v Ostravě. Na podzim 1990 je již Česlav Santarius přesvědčen, že ekumenická diakonie v Ostravě a ve slezském regionu nemá budoucnost, že ČCE se vydá vlastní, již prošlapanou cestou a SCEAV musí rovněž zvolit samostatnou cestu. V Komorní Lhotce jsou totiž stále budovy bývalých evangelických sociálních ústavů Betezda a Sarepta, které kdysi řídil jeho otec, a které patřily SCEAV na nich je možné založit obnovené diakonické dílo ve Slezsku. V polovině roku 1990 byl zformulován první návrh stanov a ustaven přípravný výbor. Členy přípravného výboru Slezské diakonie byli Ing. arch. Karel Cieślar, Zbyszek Niemiec, Ing. Česlav Santarius, Mgr. Jan Cieślar, Jan Stebel, Alois Pasz, Leopold Cyroň, Mgr. Anna Bystrzycká a Mgr. Jaroslav Kaleta. Občanské sdružení Slezská diakonie bylo Ministerstvem vnitra ČSFR zaregistrováno dne Česlav Santarius vidí v té době pro právě ustavenou Slezskou diakonii dva hlavní úkoly získat zpět budovy v Komorní Lhotce a podpořit dobrovolnou práci karvinského faráře SCEAV Jana Cieślara, který se na faře v Karviné věnuje lidem bez domova amnestovaným navrátilcům z výkonu trestu, kteří se na Karvinsko po velké amnestii tehdejšího prezidenta Václava Havla ve velkém počtu vraceli. Farář Cieślar otevřel těmto bezprizorným navrátilcům faru SCEAV, kde se jim věnovalo několik dobrovolníků z řad místního církevního společenství. Při této amatérské, nadšenecké sociální práci docházelo občas ke zklamání, ke zneužití důvěry a Slezská diakonie péči o amnestované bezdomovce profesionalizovala a institucionalizovala, na faře SCEAV vzniklo její první středisko, první projekt Středisko křesťanské pomoci Agapé. Slezská diakonie vytvořila první pracovní místo na půl úvazku nastoupil koordinátor střediska, dosavadní dobrovolná práce dostala strukturu, tvar, řízené procesy a Slezská diakonie začala metodou pokusů a omylů budovat základy svého pojetí sociální práce, postavené na poválečných myšlenkách faráře Vladislava Santaria. Ustavující konference Slezské diakonie proběhla v Komorní Lhotce 6.dubna 1991 za účasti 250 delegátů. Zahraniční host konference, německý evangelický pastor a rodák z Českého Těšína Miroslav Danyś, zprostředkoval kontakt Slezské diakonie na tehdejšího ředitele sociálního zařízení Eben-Ezer v německém městě Lemgo pastora Joachima Waltera. Eben-Ezer se věnoval rozsáhlému portfoliu cílových skupin od dětí po seniory a byl otevřený ke spolupráci. Ještě téhož roku proběhla návštěva zástupců Slezské diakonie v Lemgu a bylo dojednáno vzájemné partnerství. 12. listopadu 1991 přebírá Slezská diakonie do správy a k provozování od okresního ústavu sociálních služeb budovu domova pro seniory v Komorní Lhotce a od 1. ledna 1992 v těchto prostorách provozuje Penzion pokojného stáří Betania. Na podzim roku 1992 doplnila strukturu Slezské diakonie další dvě střediska: karvinský Azylový dům křesťanské pomoci pro muže Bethel a Středisko pro uprchlíky Hebron v Těrlicku. Pobytové středisko Hebron v Těrlicku vzniklo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a bylo určeno pro ubytování čekatelů na politický azyl, uprchlíků ze zemí bývalého východního bloku. Provoz zařízení byl ukončen v roce 1993, zčásti v důsledku změny koncepce uplatňované ministerstvem v oblasti politicky a ekonomicky podmíněné migrace, zčásti z důvodu neochoty ministerstva realizovat tuto aktivitu ve spolupráci s neziskovou organizací křesťanského zaměření. V roce 1993 je v Komorní Lhotce postupně rekonstruována znovu získaná budova Betezda do správy a k provozování domova pro osoby se zdravotním postižením. V Ostravě předává Církev bratrská z provozních důvodů svou pečovatelskou službu ELIM Slezské diakonii. Znovuotevření Betezdy v Komorní Lhotce po rekonstrukci (1994). foto Povodně 1997, zatopené prostory nynějšího střediska BENJAMÍN Krnov (díky humanitární pomoci jsme zahájili činnost Slezské diakonie na Krnovsku). V lednu 1994 je slavnostně otevřeno další, v pořadí šesté středisko Slezské diakonie denní stacionář pro osoby s mentálním postižením Eden, provizorně umístěný v rodinném domku v Dolním Žukově, od září přestěhovaný do trvalých prostor po bývalých jeslích v českotěšínské Frýdecké ulici. Rekonstruovaná Betezda se otevírá 8. října 1994 jako domov pro osoby s mentálním postižením a sedmé středisko Slezské diakonie. V roce 1995 přibude osmé středisko Poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí Elpis v Havířově. Činnost občanského sdružení Slezská diakonie přechází v roce 1996 na Slezskou církev evangelickou augsburgského vyznání, která se stává zřizovatelem Slezské diakonie jako církevní právnické osoby. Základy byly položeny, Slezská diakonie získala za uplynulých pět let činnosti zkušenosti a jméno. Poválečné vize faráře Vladislava Santariuse byly padesát let po válce uskutečněny jeho synem Česlavem. Slezská diakonie bude od roku 1996 rozvíjena jako církevní organizace, ale původní občanské sdružení v ní zanechalo stopy a odkaz požehnaného budování, navzdory překotné a bouřlivé době, ve které rostlo. I velké věci začínají z malých začátků a historie dnešní Slezské diakonie se začala psát na pohřbu nepochopeného evangelického pastora Vladislava Santariuse, jehož jediný syn zaměstnaný na ředitelství hutního kombinátu začal zjišťovat, že každého z nás Pán Bůh k něčemu volá. Převzato z připravované knihy Práce pro Pána není zbytečná. Autoři: Č. Santarius, J. Vojvodík.

8 7 služby SD na Karvinsku Slezská diakonie na KARVINSKU Za rok dokážou oslovit stovky žáků a přináší jim informace o rizicích spojených se sociálně nežádoucími jevy šikanou, užíváním návykových látek, problémech spojených s dospíváním. Sociální služby, působící na území Karvinska čelí několika nežádoucím sociálním jevům současně. Mezi nejzávažnější patří vysoká nezaměstnanost obyvatel, velká zadluženost lidí, závislost na návykových látkách, gamblerství a nárůst počtu ubytoven. V roce 2014 přijaly terénní služby KONTAKT a Streetwork ON LINE velkou výzvu začaly působit na největší karvinské ubytovně Předvoj, kde pracovníci KONTAKTU poskytují sociální poradenství dospělým obyvatelům ubytovny a pracovníci Streetworku ON LINE se věnují dětem a mládeži. EUNIKA Karviná, denní stacionář V Oblasti Karvinsko poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. Jim jsou určena nízkoprahová zařízení pro děti a mládež POHODA a KLUB ON LINE Karviná, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, Streetwork ON LINE Karviná a terénní program KONTAKT Karviná, OBČANSKÁ PORADNA Karviná, azylové domy SÁRA Petrovice u Karviné a HANNAH Orlová. S rozvojem náhradní rodinné péče v České republice vznikla v roce 2013 v Karviné a Orlové pobočka Programu pro pěstounské rodiny. Podpora sociálních služeb v oblasti je zaměřena také na lidi se zdravotním postižením, především s mentálním a kombinovaným postižením, s chronickým duševním onemocněním a s diagnózou autismus. Adekvátní pomoc nachází v denním stacionáři EUNIKA Karviná a v Poradně rané péče EUNIKA Karviná, v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Karviná a v domově pro lidi se zdravotním postižením HOSANA Karviná. Již více jak deset let působí Slezská diakonie v obci Stonava se svojí pečovatelskou službou ELIM určenou seniorům a lidem se zdravotním postižením. Slezská diakonie pomáhá na Karvinsku více jak tisícovce občanům ročně. Průměrně ročně využívá služeb sociální prevence 650 dětí, mládeže a dospělých uživatelů, odborné sociální poradenství, tedy občanskou poradnu, navštíví v průměru 700 uživatelů a zařízení sociální péče pomáhají 140 lidem se zdravotním handicapem a seniorům. V posledních letech nabývají významu aktivity, které mohou představovat jeden ze zdrojů financí pro sociální služby. Patří k nim především vedlejší hospodářská činnost. V Oblasti Karvinsko funguje od léta roku 2011 sociální bydlení. K provozování sociálního bydlení zakoupila Slezská diakonie dům v Karviné- -Dolech, ve kterém našlo nájemné bydlení 5 rodin s dětmi. Jedná se o bývalé klienty azylových domů SÁRA Petrovice u Karviné a HANNAH Orlová. K odhodlání provozovat byty pro rodiny s dětmi nás inspirovaly zkušenosti s nájemným bydlením seniorů v budově střediska SÁRA v Petrovicích u Karviné. V Petrovicích provozuje Slezská diakonie 12 bytů pro seniory, provoz byl zahájen v roce Vedlejší hospodářskou činností se zabývá také středisko EUNIKA Karviná. Zdejší kvalitní kuchyň poskytuje stravu uživatelům stacionáře i zájemcům z blízkého okolí. Od roku 2013 nabízí středisko rodinám novou službu - hlídání dětí. Hned prvním rokem poskytování této živnosti využilo službu 9 rodin. Neméně potřebnými jsou i výchovně vzdělávací a osvětové aktivity služeb. Pracovníci pořádají besedy v klubech seniorů nebo v mateřských centrech. Besedy jsou zaměřeny na aktuální celospolečenské problémy zadluženost, spotřebitelské úvěry, předváděcí akce firem. Pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLUB ON LINE pořádají preventivní besedy na základních a středních školách v Karviné. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ aneb kde najdu střechu nad hlavou? Klienti opouštějící azylový dům stojí často před dilematem kam jít? Mají dostatek dovedností získat a udržet si bydlení? Jak dlouho ještě budou potřebovat v samostatném životě podporu doprovázející sociální služby? S touto otázkou se potýkají pracovníci azylových domů Slezské diakonie dennodenně. Azylové domy pro jednotlivce i pro rodiny s dětmi mají bohaté zkušenosti s doprovázením klientů v navazující formě bydlení, kterou můžeme nazvat sociálním bydlením nebo sociálními byty. První sociální byty jsme začali provozovat v průběhu roku 2008 v Karviné a Třinci v rámci projektu EQUAL Bydlení s asistencí. V roce 2011 se podařila Slezské diakonii výhodná koupě domu s bytovými jednotkami v Karviné-Dolech. Ihned jsme měli jasno, k čemu bude dům sloužit k sociálnímu bydlení pro ženy s dětmi, které nějaký čas žily v azylovém domě a které již dále nepotřebují pobytovou sociální službu. Avšak u některých klientů i po opuštění azylového domu je žádoucí dopomoc sociálního pracovníka, nejčastěji ze sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nebo z terénního programu. Doprovázející sociální služba pomáhá v individuálních případech zejména při hospodárném využití finančních prostředků, při výchově dětí a častá je také podpora tam, kde jeden z rodičů má problémy s alkoholem anebo s různými přestupky. V sociálním bydlení v Karviné-Dolech uzavíráme s nájemníky smlouvu na dobu určitou. Smlouvu prodlužujeme v případě, že nájemníci nemají prodlevu s úhradou nákladů za bydlení a energie. V souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Na Barboře nás čeká v letošním roce stěhování z Dolů do objektu na Makarenkově ulici v Karviné Novém Městě, kde plánujeme pokračovat v realizaci sociálního bydlení pro rodiny a jednotlivce z Karviné. Očekáváme další vývoj v legislativním procesu přípravy zákona o sociálním bydlení v České republice. S našimi bohatými zkušenostmi s provozováním sociálního bydlení a s vysoce kvalitními navazujícími sociálními službami jsme připraveni nejen v Karviné spolupracovat se samosprávou měst a obcí při realizaci sociálního bydlení potřebných občanů. Ing. et Bc. Milana Bakšová vedoucí oblasti Karviná

9 příběh klienta 8 Příběh ze služby KLUB ON LINE Karviná O chlapci, který překračoval hranice Kdyby se náhle vrátil čas jarního zelenání a rozkvétání prožil by Láďa v tomto čase další probdělou, proběhanou, promarněnou, mincemi proházenou a různými barvami z automatu prosvětlenou noc, která by se, s východem slunce, které by se jen stěží dralo z pod povrchu zemského a prosilo o rozplynutí mlžného oparu, aby byla zahlédnuta skutečnost, prosvětlila v den, který přináší únavu, ale také další chuť. A s chutí by rostla motivace pro sehnání další dávky pervitinu, aby mohla učinit Láďu silnějším a Svět příjemnějším, snesitelnějším, krásnějším. A rostla by touha slyšet padat mince z neviditelných útrob automatu, které by tak jako tak svými úzkými rty pozřel zase zpět. Cvak citron, švestka, panáček cvak švestka, citron. Z výhry si pořizuje drogy, někdy oblečení z Hypernovy. Automaty jsou pro Láďu v aktivních nocích v nonstop hernách nejlepšími kamarády. S marihuanou skončil, když v břiše cítil divné pocity, možná jako spousta těch, kteří už mají dost přírody a přešli by raději na syntetiku, na něco, co třeba, a kdo ví, přinese víc. Provázel ho strach, že se mu v těle něco děje, co ho může zabít, zničit. Dopracoval se k tomu, že ji kouřil méně a méně, a přímou úměrou zvyšoval přísun pervitinu. Bílý prášek, který si lze pořídit při nedělní procházce v parku. Za pár kaček. Nutno podotknout. Co se stalo, že jsi začal s pikem? Prostě nuda, potkal jsem kámoše a už to bylo. Polovina roku Třeťák na účňáku. Zkoušky. Mít výuční list. Dřeme na němčině. Žádá o výjimky u učitelek, které někdy přistupují, někdy ne. Na podzim je jasné, že si výuční list nepřebere. Snaží se nalézt východisko v odjezdu pár set kilometrů na západ republiky, o němž má možná představu, že tam ty drogy nebudou. Za tři dny je zpět a ve stejném víru shánění, užívání a touhy s tím jednou pro vždy přestat. Jakkoliv. Počet strávených minut v kontaktu s Láďou na statisíce, pocit zmaru při příchodu Ládi na dojezdu a odmítání možnosti spolupráce za těchto podmínek, ale zároveň převeliké touhy pomoci. Droga v sobě nese základní vzorec viru zla. Algebru potřeby. Tváři zla je vždy tvář absolutní potřeby. Narkoman je člověk s absolutní potřebou drogy. Za určitou četností už potřeba nezná žádné hranice či kontrolu. (W. S. Burroughs, Nahý oběd). A přesně tohle se stalo, ztratil nad sebou a svým životem kontrolu, překračoval hranice. Hranice lidské, hranice zákona. Lhal, podváděl, kradl, prostě cokoli, jen aby uspokojil svou potřebu. Už to nezvládám, asi to skončím. Máš na mysli sebevraždu? Jo, už čtyři dny jsem nebyl doma, vzal jsem si půjčky, mám dluhy, možná půjdu sedět. Jak bys to chtěl udělat? Přemýšlí Nevím, nějakým jedem nebo prášky. Co si myslíš, že bude potom? Všichni si oddechnou. Resuscitujeme Láďu při každém jeho příchodu. Ví moc dobře sám, že tady pomůže už jen léčba. Nejdřív zkouší na pár dní psychiatrické oddělení v havířovské nemocnici, kde ho před Vánoci posílají domů, protože tam nikdo během svátků nebude. Přijíždí posílený. Za pár dní je tam, kde byl poslední dva roky každý den. Jsou jenom dvě možnosti. Nedělat nic, nebo se jít léčit. Léčbu nedokončil. Po necelých dvou měsících se vrací za porušení zásadního pravidla, přesto jiný Silnější a odhodlanější a s další zkušeností se sebou samým a dalšími, kteří se ocitli ve stejné situaci jako on. V léčbě byl režim a tohle se ti musí podařit přenést i do běžného života. Vstávání, udělat si přehled toho, co budeš každý den dělat. Nejsi z toho venku, jak by se mohlo zdát, teď je to hlavně na tobě. A plánujeme společně strukturu dalších dní. Pět měsíců po předčasně ukončené léčbě je Láďa stále čistý. Ještě ho čeká soud, při kterém bude nad ním vynesen rozsudek, který může znamenat i nástup do výkonu trestu. Hele, Ladi, tak nějak všichni neseme odpovědnost za své činy Bc. Jana Ondrušková, DiS. koordinátor střediska, ON LINE Karviná

10 9 mezinárodní dobrovolnictví INVY Rok mezinárodním dobrovolníkem Na začátku září 2013 jsme do zahraničí vyslali tři české dobrovolníky. Manželský pár Zuzku a Kubu Smyčkovy do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Zuzka a Kuba působili v dánské Kodani od konce srpna 2013 do konce května 2014, tedy 9 měsíců. Zuzka působila na projektu s muslimskými ženami, imigrantkami. Kubův projekt byl na univerzitě a zaměřil se na vzdělávání studentů a dospělých. Martinův projekt trval rok, od října 2013 do září Martin pracoval s romskou mládeží a dětmi ve vyloučených lokalitách města Faro. Rozhovor s dobrovolníky o jejich zkušenosti z dobrovolné služby Vám teď přinášíme. manželé Zuzka a Kuba Smyčkovi 1) Co tě motivovalo pro dlouhodobou dobrovolnou službu v zahraničí? Zuzka: Dobrovolná služba v zahraniční mne lákala od momentu, kdy jsem se stala mentorem španělské dobrovolnice, která přijela do Českého Těšína v roce To, jak prožívala svůj pobyt zde v Česku, jak se potýkala s naší kulturou, poznávala nové lidi, cestovala a byla součástí projektu EDS (Evropská dobrovolná služba), bylo pro mne velkou inspirací něco podobného si vyzkoušet. Kuba: Vždycky jsem toužil zkusit si, jaké to je žít nějakou dobu v zahraničí. EDS se ukázala být velmi dobrým prostředkem, jak toho dosáhnout. Pro dobrovolnictví jsem se rozhodl, protože jsem předpokládal, že to bude příležitost, jak se setkat s novými lidmi, poznat je, jejich kulturu a ne jen věnovat veškerý čas práci a snaze zajistit si živobytí, jak by tomu zřejmě bylo v případě běžného zaměstnání. Dobrovolnictví totiž není jako full-time job (práce na plný úvazek), vesměs jde o prospěšnou práci s lidmi. Rozhodně nejde o peníze, ale o zkušenost. Martin: Již dlouhá léta jsem o EDS věděl a uvažoval o jejím využití, čekal jsem však na vhodnou dobu. A pravý čas přišel po dvou letech plného nasazení v televizi, kde jsem vykonával práci redaktora a moderátora romského magazínu přišla nečekaná zpráva. Zrušili nám pořad, dle spekulací důvodem mohlo být nezískání dotace, na kterých byl magazín závislý. Důvodů však mohlo být mnoho, ten skutečný se však už nedozvíme. V mém osobním životě nastalo hodně nečekaných zvratů. Nejspíš jsem si přál před tou vší nejistotou utéct, odpočinout si, načerpat nový životní elán, poznat nové lidi a hlavně také pomoci, předat své zkušenosti, s očekáváním opuštění komfortní zóny zcela otevřen poznávat, učit se novým věcem, jak se ukázalo i situacím. 2) Co tě nejvíce fascinovalo na tvém projektu? Zuzka: V mém projektu bylo mnoho fascinujících momentů, hlavně proto, že jsem se dostala do prostředí muslimských přistěhovalců, pro které jsem předtím neměla moc pochopení. Celá devítiměsíční služba těmto lidem byla pro mou životní zkušenost výjimečná a již v současné době, půl roku na to, se aktivně zajímám o muslimské imigranty tady v Česku a snažím se spolupracovat s jednou organizací, která tyto lidi sdružuje velmi podobným způsobem, jako tomu bylo v Dánsku. Jsem vděčná, že v dnešní době, kdy je mezikulturní a mezináboženské téma velmi citlivou záležitostí, mohu i já něčím přispět. Kuba: Můj projekt by skvělý zejména z toho důvodu, že jsem si mohl vyzkoušet poprvé v životě v praxi práci ve školství a to rovnou v zemi, která má velmi propracovaný vzdělávací systém. Fascinoval mne obrovský prostor pro vlastní iniciativu, což je sice úžasná možnost pro seberealizaci, na druhou stranu je to však velká výzva, jelikož s volnou rukou dobrovolníka přichází také očekávání ze strany jeho projektu. Martin: Můj projekt se zaměřoval na vytváření smysluplných aktivit pro chudé děti z řad romských přistěhovalců z bývalých kolonií, ale také Portugalců. Fascinující byla blízkost, lidskost. Chceš pomoci, snažíš se všemi možnými silami. Ať jde o hraní si s pětiletým Rodrigem, který to vždy ocení, přípravu workshopu o Romech v Česku nebo pomoc Imanuele, které nerozumíš ani slovo, na zahradě komunitního centra, transport přerozdělování balíčků potravinové banky chudým lidem. Dobro se násobí, úsměv při potu, někdy i úzkost je oplacena úsměvem, pocit dobrovolného podílení se při budování správné věci přináší pozitivní energii, i když ne vždy se situace vyvíjí podle našich očekávání. Nemůžeme změnit svět, ale i malé činy dobra jsou zázraky svět měnící. Sekundárně jít po práci sledovat západ slunce k moři. Potkat komunitu fajn lidí, nové přátele zastupující na rok rodinu, dá nenahraditelný pocit. Cestovat, poznávat zemi na konci Evropy známou korkem a dobrým vínem, s rozmanitou kulturou a bohatou historií. 3) Jaký byl pro tebe nejvýznamnější interkulturní moment/zážitek, který jsi během své služby prožil/a? Zuzka: Dánská kultura se až tak moc od té české neliší, ovšem jejich přistup k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu byl výjimečný zážitek, hlavně proto, že jsem se díky tomu dostala do lepší formy nejen já, ale i můj manžel. Kuba: Naše organizace hostila celkem 15 dobrovolníků. Tvořili jsme velmi pestrou mezinárodní skupinu, a proto bylo úžasné v různých situacích poznávat, co nás spojuje nebo třeba i to, v čem jsme naopak naprosto odlišní. Porovnávat vlastní reakce na místní počasí, kulturu a podobně s reakcemi ostatních, bavit se o tom. Na co budu dlouho rád vzpomínat, jsou naše naprosto originální mezinárodní Vánoce, které jsme si udělali úplně po svém, každý do nich vnesl něco svého. Někteří je slavili úplně poprvé v životě, jelikož v zemích jejich původu se Vánoce zkrátka neslaví. Také jsme toho vcelku dost procestovali. Až bych s nadsázkou řekl, že jsem toho v Dánsku viděl snad více než doma v Česku. Díky seminářům národní agentury jsme se seznámili i s dalšími dobrovolníky v projektech po celém Dánsku, které jsme pak během našich cest mohli navštěvovat. Martin: Člověk má zažité mechanismy fungování, které mu jsou předávány rodičovskou i školní výchovou, společností, prostředím, ve kterém se pohybuje. Konfrontace v mezinárodním kolektivu na druhé straně Evropy je velice pravděpodobná, pro náš vývoj nejspíše nutná. Člověk se učí poznávat sám sebe, skutečný význam slov láska a respekt. Nejvýznamnější zážitek pro mě však byl potkat spoustu zajímavých lidí, kteří mi předali nehmotné vzácnosti, byli a stále jsou inspirací a stimulem pro můj život. Na své EDS jsem si splnil jeden ze svých snů, Svatojakubskou poutní cestu z Lisabonu do Santiaga de Compostela.

11 nábor dobrovolníků 10 4) Co jsi se během dobrovolné služby naučil/a? Zuzka: Naučila jsem se toleranci. Za těch devět měsíců jsem se seznámila s mnoha různými temperamenty, charaktery, národními zvyklostmi a návyky až zlozvyky, které se zprvu zdály trochu otravné, ale později mi došlo, že mě vlastně moc baví fakt, že jsme každý tak diametrálně odlišní. Martin Grinvalský Kuba: Za ten necelý rok jsem se toho naučil hromadu. Získal jsem nové profesní zkušenosti z projektu, naučil jsem se mnohé o Dánsku, celé Skandinávii i o jiných zemích. Ale zejména jsem byl najednou mimo svou komfortní zónu, v cizím prostředí, nucen čelit kulturnímu šoku a myslím si, že právě tyto situace mne formovaly a naučily víc než cokoli jiného. Martin: Mám pocit, že dobrovolná služba mě naučila větší samostatnosti, umím si uvařit zdravé jídlo a vycházet s penězi, v čemž jsem žádný přeborník nebyl. Více naslouchám lidem, snažím se porozumět, i když nerozumím, jak povětšinou bývalo, kvůli jazykové bariéře. Největším osobním přínosem však bylo uvědomění nečekat na žádný zázrak, žít život tady a teď, s tím, co právě mám, a neřešit nezměnitelnou minulost ani nejistou budoucnost. Užívat si přítomného okamžiku, občas vypnout rušivé elementy. 5) Jednou větou řekni, proč si myslíš, že má dobrovolná služba význam, a jak ovlivnila tvůj život. Zuzka: Myslím si, že dobrovolnou službou by si měl projít každý mladý člověk, který v moderní Evropě vyrůstá, protože se potřebuje naučit chtít poznat jinou mentalitu a kulturu, akceptovat a mít v úctě nejen svou generaci, ale jakoukoli jinou a nesoustřeďovat se jen na své potřeby. Právě tak totiž dobrovolná služba ovlivnila mne. NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ Kuba: Dobrovolná služba má rozhodně smysl a to z toho důvodu, že člověka v jistém směru buduje. Je to příležitost dát si pauzu od práce nebo od školy, dělat něco dobročinného a přemýšlet u toho nad tím, co vlastně chci v životě dělat, čeho chci dosáhnout, jaké jsou mé hodnoty. Martin: EDS je nekonečná inspirace pro tvůj život. EDS mě naučila brát život takový, jaký je, mít ho rád. V příspěvku se jedná o autentické výpovědi dobrovolníků, kdy nedošlo k žádné úpravě editora ani koordinátorky programu. Mgr. et Bc. Zuzana Hartmannová koordinátorka mezinárodního dobrovolnictví

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Bužková projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Filip Grék mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , BETHEL Karviná (noclehárna, denní centrum), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: , Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , - F-M, pobočka Frýdlant n.ad Ostravicí, telefon: , - F-M, pobočka Luhačovice, telefon: , - F-M, pobočka Valašské Meziříčí, telefon: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Služba doprovázení, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: Ostrava, ZŠ tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Program pro pěstounské rodiny Vedoucí programu, tel.: , Pobočka Karviná, Orlová, tel.: , Pobočka Český Těšín, tel.: , Pobočka Frýdek - Místek, Valašské Meziříčí, tel.: , Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: , Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: , Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Lenka Waszutová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í duben 2015 Aktuality a zajímavosti Národní cena kariérového poradenství Centrum Euroguidance vyhlašuje sedmý ročník soutěže Národní cena

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24 C H A R I T A O S T R A V A 2007 Obsah Slovo ředitele...1 Slovo spirituála...2 Vznik a poslání Charity Ostrava...3 Základní údaje o Charitě Ostrava...3 Významné události v roce 2007...4 Cíle Charity Ostrava

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více