ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská)"

Transkript

1 * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 4 * Z JEDNÁNÍ RADY OBCE VE DNECH 4.4. A RO projednala a schválila pronájem bytu č. 1 v DPS Borová 305 paní Martě Grubhofferové, bytem Oldřiš RO projednala a vzala na vědomí schválení čtyř pracovních míst na veřejně prospěšné práce poskytnuté Úřadem práce ve Svitavách. - RO projednala a schválila ponechání hospodářského výsledku ZŠ za rok 2011 v částce ,-- Kč na opravy a nákup školních tabulí. - RO projednala a schválila ponechání hospodářského výsledku MŠ za rok 2011 v částce ,-- Kč na provozní náklady roku INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská) Zkušební provoz bude zahájen ve středu od do hod. Provozní doba kompostárny: středa a sobota od do hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozloţitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, hnůj, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. Obec Borová poskytuje tuto sluţbu zdarma. Kancelář obecního úřadu bude ve dnech a z důvodu dovolené uzavřena. 1

2 Ordinace zubního lékaře v Borové čtvrtek 3.5., a vţdy od do hod. POUŤ NA BUKOVINĚ Římskokatolická farnost a obec Vás zvou v neděli ve hod. na tradiční pouťovou bohosluţbu u kaple sv. Jana Nepomuckého na Bukovině. Občerstvení a posezení bude zajištěno. Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na Bukovinu... ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ V BOROVÉ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ MÁJOVÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU TĚŠÍME SE NA VÁS V SOBOTU V HODIN V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ Pro zpestření jsme pozvali taneční krouţek seniorů z Poličky. Občerstvení zajištěno Přijďte posedět, pobesedovat, třeba si i trochu zatancovat nebo zazpívat. Milí přátelé, chodíte nebo jste chodili darovat krev? Zajímáte se o problematiku dárcovství krve nebo kostní dřeně? Pak právě pro vás je určena beseda s paní primářkou transfuzního oddělení ve Svitavách MUDr. Dagmar Veselou. Máte moţnost se zde mnohé dozvědět a obrátit se na paní doktorku se svými dotazy. Budeme Vás očekávat v pátek v hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Borové. Drobné občerstvení je pro Vás zajištěno. MS ČČK Borová UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Dne skončí platnost veškerých zápisů dětí, provedených v cestovních dokladech rodičů. Plánujete-li dovolenou s dětmi do zahraničí, je nutné včas podat ţádost o vydání cestovního dokladu také pro děti. 2

3 Pokud budete cestovat v rámci Evropské unie, je zde moţnost dětem mladším 15 let, vyřídit občanský průkaz. K vyřízení ţádosti o cestovní pas pro občany mladší 15 let je třeba předloţit originál rodného listu a občanský průkaz jednoho z rodičů. Správní poplatek činí 100,-Kč, platnost pasu je 5 let, doklad je vyhotoven do 30 dnů. K vyřízení ţádosti o občanský průkaz pro občany mladší 15 let je třeba předloţit také originál rodného listu a občanský průkaz jednoho z rodičů. Správní poplatek činí 50,-Kč, platnost průkazu je 5 let, doklad je vyhotoven do 30 dnů. Pokud máte jakékoliv dotazy, můţete mě kontaktovat na nebo na telefon Nunvářová Renáta, DiS. Úsek cestovních dokladů Paní Jarmila Kučerová, Borová 85 nabízí zájemcům následující sadbu: afrikány, ageratum, lobelky a jiné... BUKOVÝ ODPAD Nabízíme bukový odpad: volně loţený na traktorové vlečce nebo rovnaný na paletě Ceník: Cena za l kg. 3,40 Kč vč. DPH na paletě Cena z 1 kg..2,40 Kč vč. DPH na vlečce Ceny jsou uvedeny bez dopravy Cena za 1 km 48,-- Kč vč. DPH DIPRO, výrobní druţstvo invalidů-proseč u Skutče kontakt: p. Vobejdová, mob , fax TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE 04 / 2012 V pátek 13.dubna proběhla volební valná hromada (VH) TJ. Do výkonného výboru(vv) byli zvoleni následující členové :Češka Martin, Koutná Blanka, Štrofová Lenka, Štrof Jaroslav, Trkal Tomáš, Just Jaromír, Luboš Síla, Radiměřský Jakub, Lapáček Jaroslav 3

4 a pro vedení účta paní Jana Trávníčková. VH odsouhlasila také nový znak TJ, který bude TJ Sokol Borová dále pouţívat Borová do divize divizní sen realitou!! Borovský stolní tenis má za sebou jednu z nejúspěšnějších sezón ve své historii. Borová A po úspěšném odehrání základní části, kdy s 58 body obsadila v základní části 1.místo, nenašla ani soupeře v play-off. Od příští sezóny bude náš tým reprezentovat Borovou v nejvyšší krajské soutěţi - divizi. Na mapě české republiky není mnoho pingpongových vesnic, které se mohou pochlubit divizní soutěţí. Borová B skončila v okresním přeboru na 8. místě a příští rok se na tuto soutěţ můţe dále těšit. Borová C sbírala zkušenosti v okresní soutěţi a doufejme, ţe poslední místo její hráče neodradí od další hraní stolního tenisu i pro příští rok. Pro členy oddílu : 4. května proběhne zpívání v lomu, nalaďte si se!? Informace : Tj Sokol oznamuje, ţe v sobotu 5. května provede sběr ţeleza. Ţelezný šrot připravte k cestě v pátek v podvečer nebo aţ v sobotu ráno Pomůţeme i s vystěhováním těţkých břemen Fotbal Borová Mládeţ Velikonoční turnaje Borová 2012 Neţ rozebereme jednotlivé turnaje, tak bych rád poděkoval všem, kdo se na hladkém průběhu turnaje podílel-rodičům našich dětí, trenérům, hráčům, obci Borová, Pekárně Borová, ZŠ Borová,ZŠ Švermova, Polička. Sobotní turnaj starších přípravek jsme odehráli za větrného zimního počasí na venkovním hřišti u školy.po ukončení turnaje začalo pršet a později sněţit, přes noc se rtuť teploměru dostala pod bod mrazu. To z plochy fotbalové udělalo plochu spíše hokejovou a my jsme byli nuceni v neděli ráno vše přestěhovat do haly ZŠ Švermova v Poličce a zbylé dva turnaje odehrát pod střechou. Hlavní sponzor turnaje Ravensburger POLIČKA. Keramické medaile nám vytvořili v chráněné dílně v Bystrém. Perníkové medaile vytvořila paní Iva Trkalová, dorty upekla Pekárna Borová. Sobota Starší přípravky - BOROVÁ-Jimramov 0:3, BOROVÁ- Městečko Trnávka 2:0 (Bohumil Jukl, Ladislav Hruška), BOROVÁ- Knínice 0:2, BOROVÁ-Litomyšl 0:4, Konečné pořadí 1.Jimramov, 2.Litomyšl, 3. Knínice, 4.Borová, 5. Trnávka. Neděle Mladší ţáci Na tento turnaj jsme přihlásili dva týmy a nevedlo se nám vůbec špatně-obsadili jsme druhé a třetí místo. Borová A - Rohozná 4:2, Borová A Kníníce 1:3, Borová A Vír 1:0, Borová A - Borová B 0:2, Borová B Vír 2:0, Borová B Vír 2:0, Borová B Rohozná 6:0, Borová B Knínice 1:3. Konečné pořadí. 1.Knínice, 2.Borová B, 3.Borová A, 4. Vír a 5.Rohozná. 4

5 Neděle Mladší přípravky - turnaj jsme zahájili výhrou nad Sebranicemi 2:1,následovala přesvědčivá výhra 5:0 proti soupeři z nedaleké Proseče, v dalším zápase jsme remizovali s týmem z Krouny 2:2, na závěr turnaje nás čekal nejtěţší zápas s týmem z Radiměře, který v průběhu turnaje neobdrţel ani jeden gól. I přes velkou snahu všech našich hráčů soupeř potvrdil své kvality a zaslouţeně vyhrál 3:0. V konečném pořadí obsadil náš tým vynikající druhé místo. Všichni naši hráči předvedli výkony na hranici svých moţností a zaslouţí si náš obdiv. Náš tým hrál v sestavě Denis Šafek, Ondřej Ulrich, David Horníček, Filip Myška, Jana Hegrová, Erik Hejduk, Adam Lorenc a Martin Síla. Pořadí na turnaji 1.Radiměř, 2.Borová, 3.Sebranice, 4.Krouna a 5.Proseč TTT Mladší přípravky Sobota Dolní Újezd Namlsaní předvedenou hrou na velikonočním turnaji jsme se vydali na první mistrovský turnaj, ale příliš se nám nevedlo a po výsledcích Borová Sebranice 2:4,Borová- Čistá 0:4 a remízou 1:1 s Dolním Újezdem jsme odjíţděli s poněkud skleslou náladou. Neděle Sebranice I kdyţ tomu konečné výsledky neodpovídají, v naší předvedené hře bylo vidět oproti turnaji v Újezdě podstatné zlepšení. O to více si předvedené hry ceníme-na tento turnaj jsme jeli ve velmi oslabené sestavě a na střídání jsme měli pouze jednoho hráče. Výsledky:Sebranice-Borová 1:4,Borová-Čistá 1:2, Újezd-Borová 2:1 Neděle Borová -Naši nejmenší na tomto turnaji před početným publikem bojovali jako lvi a odměnou za předvedený výkon jim bylo vítězství nad týmem z Čisté 2:1, tým ze Sebranic přesvědčivě rozstříleli 4:0, kdyţ soupeře prakticky za celý zápas nepustili před naší branku. Proti soupeři z Újezdu se k nám otočila štěstěna zády a po smolném gólu jsme prohráli 1:0, i tak patří našim nejmenším velký dík za předvedený výkon a odhodlání, se kterým tento turnaj odehráli. JM Starší přípravky Sobota Dolní Újezd - BOROVÁ-Sebranice 1:12 (Ladislav Hruška), BOROVÁ-Čistá 11:3 (Ladislav Hruška 6, Adam Hegr 3, Marian Bezchleba, Praţan Jiří), BOROVÁ-H+D.Újezd 1:4 (Adam Hegr). Konečné umístění-3.příčka Neděle Sebranice - BOROVÁ-Čistá 4:0 (Adam Hegr 2, Tomáš Roušar, Marian Bezchleba), BOROVÁ-Sebranice 2:3 (Tomáš Roušar, Adam Hegr), BOROVÁ-H+D.Újezd 4:4 (Adam Hegr 2, Bohumil Jukl 2), konečné umístění-2.příčka. Neděle Borová Tak na domácím hřišti se nám vyloţeně dařilo a je vidět ţe naše forma má doposud vzrůstající tendenci a zaslouţeně jsme zde celý turnaj vyhráli. BOROVÁ-Čistá 2:0 (Tomáš Roušar 2), BOROVÁ-H+D.Újezd 4:0 ( Adam Hegr 4), BOROVÁ-Sebranice 1:1 (Tomáš Roušar). TTT Mladší Ţáci Sobota Nové Město /Vrchovina B /- Borová 2:3 /Lada Vondrová, Ondra Pokorný, Martin Mička/ Na první mistrovský zápas jsme se vypravili nemajíc brankáře a do branky se musel postavit Dušan Rompotl, který přece jenom jiţ nějaký ten čas brankářské rukavice neoblékl. S místním týmem Vrchovina se přetahujeme o čelní umístění a případná výhra by nás katapultovala do vedení. Soupeř se zdál fotbalovější, ale naši borci byli zase důraznější na míči a první gól na sebe nenechal dlouho čekat. Dušan Rompotl zahrával z naší poloviny standardní situaci a dlouhým nákopem našel Ladu Vondrovou, která dopravila míč do sítě. Soupeři se bohuţel po našich chybách podařilo hru otoči t na 2:1. Naší touhu po vítězství to však nezastavilo a gólem Ondry Pokorného jsme vyrovnali a dokonce pět minut před koncem Martin Mička ve vzdálenosti patnácti metrů zavřel oči a ranou pod víko nás poslal do vedení. Závěrečný tlak jsme ustáli a mohli slavit vítězství. Sobota Borová-Ţďár B 3:3 /Lada Vondrová, Ondra Pokorný, Dušan Rompotl/. 5

6 Jestli jsme minulý týden měli náročného soupeře, tak tentokrát proti nám stál neméně zdatný celek okupující třetí příčku soutěţe. Od začátku nám urostlí hráči soupeře dávali najevo, ţe to doopravdy jednoduché mít nebudeme. Pro stálou absenci brankářů se do branky opět postavil Dušan. První gól jsme dali zhruba po deseti minutách my. Hostující tým,ale velmi rychle vyrovnal a začal mít i více ze hry. Po přestávce jsme se ocitli pod stálým tlakem a z toho pramenily dvě inkasované branky. Poté se individuálně prosadil Ondra. Jako polití ţivou vodou jsme převzali otěţe hry a snaţili se vyrovnat. Nechybělo ani pět minut do konce utkání a další průnik do vápna Ondry Pokorného zastavil soupeř faulem a následný pokutový kop Dušan nekompromisní ranou proměnil. Tak se zrodila cenná remíza a stále jsme na prvním místě soutěţe. Nyní v sobotu jedeme na horkou půdu do Svratky a pokud tam také uspějeme- vysněný titul je velmi blízko. TTT Starší Ţáci Neděle BOROVÁ Rohozná 10:0 /3XM.Pavliš, 3xM.Bauer, J.Dvořák, O.Pokorný, L.Romportl, V.Krumpl/. Za ještě téměř zimního počasí jsme soupeře smetli. Neděle Pomezí BOROVÁ 4:1 /M.Bauer/. Po prvním poločase jsme vyhrávali 1:0. V druhém poločase se do nás soupeř obul a čtyřmi góly vývoj utkání dokonale otočil a zaslouţeně vyhrál. Sobota BOROVÁ Vendolí 9:0 /3xM.Bauer, 3xM.Pavliš, 2xJ.Dvořák, V.Krumpl/. Jenom díky velmi dobře chytajícímu brankaři soupeře jsme nevyhráli ještě větším rozdílem. Občas se dalo na náznaky kombinační hry i koukat. Po třech jarních kolech jsme se usadili na čtvrté příčce a na třetí Cerekvice ztrácíme pouhé dva body. TTT BOR*TEL PO PRVNÍCH ČTYŘECH JARNÍCH KOLECH - BEZ INKASOVANÉ BRANKY - 12 BODŮ A SKOK NA DRUHÉ MÍSTO TRSTENICE BOR*TEL 0:2 /Pazdera,Ehrenberger /. Po sérii kvalitních přípravných utkáních na umělé trávě v Litomyšli jsme zajíţděli k prvnímu jarnímu mistrovskému klání a to do nedalekých Trstěnic. Od úvodního hvizdu rozhodčího bylo jasné, ţe nás čeká těţké a velmi bolestivé utkání. Soupeř se prezentoval vysokou bojovností a tvrdou hrou často sahající za hranici pravidel, nám se ovšem poměrně dařilo kontrolovat hru a drţení míče bylo jasně na naší straně. Za celý první poločas jsme soupeře k ničemu nepustili a naopak v závěru první pětačtyřicetiminutovky jsme po sérii faulů okolo šestnáctky hostí udeřili. Z přímého kopu se krásně trefil Martin Pazdera. Do druhého poločasu jsme nastoupili lehce ospale a Trstěnice toho málem dokázaly vyuţít, kdyţ měly dvě velmi slibné moţnosti, naštěstí své pokusy nasměrovaly mimo tři tyče. Tyto akce soupeře byly dostatečným alarmem a naše hra se od té chvíle výrazně zlepšila. V závěru utkání předvedl hezkou individuální akci benjamínek našeho výběru Aleš Pazdera a předloţil lahůdku pro nikým nekrytého Víťu Ehrenbergera = 2:0. Poté se utkání pouze dohrávalo a tak jsme mohli oslavit naše první jarní vítězství. Celý tým předvedl výborný, disciplinovaný výkon, který byl korunován čistým kontem výborně chytajícího Romana Paclíka. MP BOR*TEL-BORŠOV 4:0 /M.Pazdera, R.Háp, J.Pokorný, L.Síla/. V doslova a do písmene aprílovém počasí jsme nastoupili k utkání proti výběru předposledního Boršova. První minuty utkání provázela obě muţstva řada nepřesností, pokaţených přihrávek a nedovolených zákroků. Po jednom z nich rozehrával standardní situaci Radek Čermák a po zmatku v pokutovém území Boršova doputoval balon aţ na hlavu osamoceného Luboše Síly, pro kterého jsou tyto momenty rutinou => 1:0. O několik chvil později získal těsně za půlí hřiště míč Radek Háp a po nenápadné individuální akci a ještě nenápadnější střele zvýšil na 2:0. Za tohoto stavu skončil i první poločas. 6

7 Do šaten jsme sice šli s dvougólovým náskokem, ale s předvedenou hrou jsme spokojeni býti nemohli. Jenom díky velmi dobře chytajícímu Romanu Paclíkovi a trochu i štěstí se skóre neměnilo. O poločase tedy bylo o čem hovořit. Do druhého poločasu jsme vstoupili o mnoho lépe a dostávali jsme se do slibných příleţitostí. Jednu z nich zuţitkoval po další standardní situaci Martin Pazdera = 3:0. Přibliţně o pět minut později se v šestnáctce Boršova uvolňoval Víťa Ehrenberger, byl faulován = pokutový kop. K penaltě se postavil sám faulovaný, bohuţel trefil pouze brankovou konstrukci. O několik chvil později se osmělil i soupeř a doslova nás přikoval před vlastní pokutové území, ovšem opět se zaskvěla naše opora v brance a za velkého přispění bránicích hráčů se riziko z inkasované branky zaţehnalo. V 67. minutě po dalším centru ze standardní situace uzavřel skóre Jirka Pokorný, který čepicí prodlouţil míč za bezmocného brankáře. V tomto utkání jsme navázali na dobrý výkon z Trstěnic a zaslouţeně zvítězili. Velké poděkování patří našim výborným fanouškům, kterých dorazila opět velká spousta (vzhledem k počasí, smekáme všechny klobouky i Jirkovu střeleckou čepici) MP JEVÍČKO BOR*TEL 0:2 /Háp,Holeš/. Před tímto zápasem byl mezi oběma kluby 16-ti bodový rozdíl a bylo tedy jasné, ţe nás jistě čeká jedno z nejtěţších utkání jara. Vzhledem k dopředu hlášené absenci Davida Maixnera a náhlého onemocnění Fiďase museli trenéři provést změny v sestavě a herním rozestavení přešli jsme na hru se dvěma předstopery. Od prvních minut se hrálo velmi kvalitní utkání s pěknými akcemi na obou stranách, ale ani jedno muţstvo se nedostalo do nějaké 100% příleţitosti. Z naší strany se většinou jednalo o individuální průniky zakončené před hranicí šestnáctky nebo o rozehrané standardní situace. Jevíčko hrálo uceleně a konstruktivně, ovšem svými nahrávkami a prostrkávačkami před pokutovým územím naráţeli na naše pozorně bránící hráče.do druhé půle jsme nastoupili obohaceni o rady a pokyny trenérů, které vedly k naší zlepšené hře s míčem, důrazu a především v pohybu před vápnem domácích. Pokud nám tuto sezonu něco vychází, tak to jsou standardní situace. V 52. minutě se z přímého kopu krásně trefil Radek Háp a tímto pouze korunoval svůj výborný výkon. Přibliţně v 60. minutě se na stadionu Jevíčka stalo něco neskutečného Jirka Holeš si zpracoval míč a střelou z hranice velkého vápna poslal Bortel do dvoubrankového vedení, čímţ si připsal svoji první branku v této sezóně. Od těchto chvil se hrál fotbal pouze na jednu branku a Jevíčko si začalo vytvářet slibné příleţitosti, především ze standardních situací. Po jedné z nich musel předvést skvělý zákrok Roman Paclík, kdyţ vyráţel míč konečky prstů nad branku. V závěru utkání měl soupeř velký tlak a utkání dohrával snad se čtyřmi útočníky na hrotu, naše obrana ovšem působila velmi jistým dojmem a Jevíčko k ničemu nepouštěla. Naopak z rychlého protiútoku nastřelil dnes velmi aktivní Radek Háp pouze břevno a z následné doráţky se neprosadil Jirka Coufal. Po tomto momentu bylo utkání ukončeno. Jednalo se pravděpodobně o nejkvalitnější utkání, jaké jsme tento ročník sehráli, k čemuţ přispěl i výborný výkon rozhodčích. Všem hráčům patří velké uznání, dík a obdiv za obrovské fyzické i psychické nasazení. Velký podíl na úspěchu mají i naši trenéři, kteří zvolili pravděpodobně tu nejlepší strategii. M.P. BOR*TEL Linhartice B 1:0 /Muţík Jakub/. Zatím asi nejvydřenější vítězství, v rozjeté jarní sezoně. Utkání jsme začali velmi pěkně a kdybychom ve 20. minutě vedli 2-3 k nule, tak bychom se nemohli divit. Zvláště šance hned v úvodu utkání, kdy běţel sám na bránu Martin Pazdera a jeho pokus bohuţel skončil nad soupeřovou brankou, nás mohla v konečném účtování mrzet. Celý první poločas jsme nepustili soupeře do zakončení, ale sami jsme nedokázali přes urostlé dobře hlavičkující stopery projít. Do druhé poloviny utkání jsme šli s pokyny se prosadit kombinační hrou po zemi. Naše snaha byla odměněna a v 55. minutě v našich barvách debutující Jakub Muţík se po přihrávce Martina Pazdery protlačil aţ před brankaře a nekompromisně zavěsil. Zbytek zápasu se jiţ odehrál uprostřed hrací plochy bez výraznějších šancí na obou stranách. V nastaveném čase nám zatrnulo, kdyţ se po chybě naší obrany k míči dostal hostující útočník a těsně minul levou šibenici naší branky. Co si více přát, po odehraných čtyřech jarních kolech, jsme se po získání 12 bodů a skóre 9:0 usadili na druhém místě tabulky zaručující baráţ s moţností postupu do vyšší soutěţe. Samozřejmě 7

8 poděkovat musíme i 12. hráči a to jsou diváci, kteří na naše domácí utkání chodí stále ve velkém počtu a neúnavně ţenou naše borce k vítězství. K dalšímu utkání vyjíţdíme v neděli do Kunčiny, kde nás od čeká náročný zápas s domácím B týmem. Na domácím hřišti se opět představíme v sobotu v zápase proti Morašicím od 17 hodin. TTT BORTEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN května prostory Tylova domu MLÁDÍ A B. MARTINŮ 2012 Celorepubliková soutěţní přehlídka ţáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Pořádá ZUŠ B. Martinů v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem. Pátek 11. května v hodin, velký Tylova domu HANA ZAGOROVÁ a BOOM!BAND+host Petr Rezek Sobota 12. května v hodin, hrob B. Martinů Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů Sobota 12. května v hodin, salónek B. Martinů Vernisáţ výstavy HLAVA NEHLAVA výstava linorytů Petra T. Palmy Sobota 12. května v hodin, přísálí velkého sálu TD Vernisáţ výstavy fotografií Viléma Ţáka Sobota 12. května v hodin, velký sál Tylova domu Zahajovací koncert účinkuje Barbara M. Willi (cembalo) a Petr Wagner (viola da gamba) Úterý 15. května v hodin, velký sál Tylova domu Graffovo kvarteto (Štěpán Graffe housle, Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cybulski viola, Michal Hreňo violoncello) Středa 16. května v hodin, velký sál Tylova domu Naslouchej Komponované taneční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bystré pod vedením Hany Malíkové Čtvrtek 17. května v hodin, velký sál Tylova domu Smetanovo trio (Jitka Čechová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Jan Páleníček violoncello) 8

9 Neděle 20. května v hodin, kostel sv. Jakuba Na závěrečném koncertu účinkuje Moravská filharmonie Olomouc (dirigent Petr Chromčák) Pondělí 21. května v hodin, velký sál Tylova domu J. W. Goethe: FAUST A MARKÉTKA Zkuste si představit, ţe by vám někdo za podpis nabídl všechno. Cokoliv si budete přát. Dokonalé štěstí. Otázka nezní, zda-li byste podepsali či nepodepsali. Otázka je, zda by vás vůbec napadlo se zeptat, co za to (ten někdo) bude chtít. Přijďte se podívat na jednu z nejlepších her v dějinách dramatu. Hrají členové Městského divadla v Mladé Boleslavi Čtvrtek 31. května hodin, velký sál Tylova domu SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ B. Martinů Účinkují nejúspěšnější ţáci a soubory školy. V rámci koncertu budou oceněni nejlepší ţáci ze všech oborů. Akci pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem. KINO Tylův dům - květen 2012 Sobota 5. května v hodin MÁME PAPEŽE! Komedie, Itálie/Francie, 2011, 104 minut, italsky s českými titulky, přístupný Pondělí 7. května v hodin PROBUDÍM SE VČERA Školní komedie, 2011, ČR, 120 minut, přístupný Pátek 25. května v hodin STUD Drama, VB, 2011, 101 minut, anglicky s českými titulky, přístupný od 18 let Pondělí 28. května v hodin ŽELEZNÁ LADY Drama/životopisný, VB, 2011, 105 minut, titulky, do 12 let nevhodný Vstupné: 75,- Kč Úterý 29. května v hodin KLUK NA KOLE Drama, Belgie/Francie/Itálie, 2011, 87 minut, francouzsky s českými titulky, přístupný Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička ( ) a IC Bystré ( ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu. Rezervace vstupenek je moţná i přes internetové stránky Tylova domu V Borové Obecní úřad Borová tel.č.: , fax:

10 SPORTOVIŠTĚ U SOKOLOVNY SPORTOVIŠTĚ U ZŠ - dva tenisové kurty - tartan - víceúčelové hřiště umělá tráva - volejbalové hřiště - umělá tráva - hřiště na házenou - hřiště na malý fotbal - hřiště na malý fotbal - minigolf - 12 drah - tenisový kurt - minibowling - 1 dráha - volejbalové hřiště - tenisová zeď - streetball - dětské hřiště - pingpongový stůl - ruské kuželky, kroket, pétanque PROVOZNÍ DOBA: květen, červen, září, říjen - pondělí - pátek hod., sobota, neděle, st. svátky hod. PROVOZNÍ DOBA: červenec, srpen - pondělí - neděle hod. CENA ZA PRONÁJEM: - sportoviště s umělým povrchem 70,- Kč/hod. - minigolf, pingpongový stůl, kroket, pétanque 20,- Kč/hod. - minibowling 100,- Kč/hod. ruské kuželky 30,- Kč/hod. OBJEDNÁVKY: přímo v areálu u sokolovny nebo na tel.: pouze v pracovní době AREÁL U SOKOLOVNY je vybaven sociálním zařízením a turistickým odpočívadlem s občerstvením V CELÉM AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ 10

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

* 15. ročník * číslo 11 *

* 15. ročník * číslo 11 * * 15 ročník * číslo 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2210, 711 a 19112012 - RO projednala a schválila s účinností od 112013 ceny za pronájem prostor v sokolovně: Taneční zábava, ples Soukromá akce hlavní

Více

* 12. ročník * číslo 4 *

* 12. ročník * číslo 4 * * 12. ročník * číslo 4 * Z jednání rady obce ve dnech 1.4. a 15.4.2009 - RO vzala na vědomí schválení dotace na výstavbu kompostárny ve výši 5.400 tis. Kč. od Ministerstva životního prostředí. - RO schválila

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven.

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven. * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová ze dne 8.6.2012 ZO projednalo a schválilo: - hospodaření obce za leden květen 2012, příjmy 8 961 977,-- Kč, výdaje 4 962 434,-- Kč - rozpočtové

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

AR1: KRUTINA Radek z Chomutova

AR1: KRUTINA Radek z Chomutova ZPRAVODAJ SK STRÁŢOV Sokol STAŇKOV HR : ŠIMEK František z Manětína AR1: KRUTINA Radek z Chomutova AR2: CHRAMOSTA DS : HAJŠMAN Pavel z Tlučné Neděle 23.5. 2010 16:00 1 1. A TŘÍDA EUROFOOTBAL DERBY SKONČILY

Více

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži Soupeř: K.Újezd B Dne : Neděle 21/9/08 Začátek od: 16/30 7kolo Sraz v hod: Hebík Š. 1 Výsledek : 2/0 Poločas: 2/0 Branky : Kříž Jan,Ćaloun Jiří Čaloun 2 Doprava 1auto 2 auto 3 auto 4 auto 5 auto Vzdálenost

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

* 12. ročník * číslo 2 *

* 12. ročník * číslo 2 * * 12. ročník * číslo 2 * Dětský karneval vítězná maska s putovní maškarou Z jednání rady obce ve dnech 21.1. a 4.2.2009 - RO projednala a schválila podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj

Více

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV 3.ŘÍJNA 2015 1 V minulém kole jsme sehráli utkání s druhým týmem tabulky. Nyní přivítáme na svém hřišti tým ze třetí pozice, ale o to pro Sehradice nepříjemnější. Vítáme

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice X Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice Úvodní slovo Vážení diváci, děkujeme Vám za dnešní návštěvu. Dnes nás čeká jeden z nejlepších

Více

ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Borová.

ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Borová. * 13. ročník * číslo 10 * Z jednání zastupitelstva obce dne 8.10.2010 - ZO projednalo a schválilo hospodaření obce za leden září 2010. Celkové příjmy činí 13 664 tis.kč, celkové výdaje činí 13 199 tis.kč.

Více

Z jednání rady obce dne 8.8.2012

Z jednání rady obce dne 8.8.2012 * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 8 * Z jednání rady obce dne 8.8.2012 - RO projednala a schválila žádost o provedení změny funkčního využití pozemku č. 1259/3 do připravovaného Územního plánu Borová. RO projednala

Více

Z jednání rady obce ve dnech 7.3. a 21.3.2012

Z jednání rady obce ve dnech 7.3. a 21.3.2012 * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 7.3. a 21.3.2012 - RO vzala na vědomí zprávu o kontrole vodovodu Borová Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. - RO projednala zveřejnění

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013 * 6. ROČNÍK * ČÍSLO * VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ.KOLO.. a.. a. KOLO.. a 6.. Z jednání rady obce ve dnech.., 9.., 9.. a.. - RO vzala na vědomí rozbor pitné vody z obecního vodovodu

Více

DANONE CUP 2004/2005-18.10.2004 ODVETA SE OKRESNÍMU VÝBĚRU VYDAŘILA

DANONE CUP 2004/2005-18.10.2004 ODVETA SE OKRESNÍMU VÝBĚRU VYDAŘILA 8.května se odehrála finálová část národního finále DANONE CUP 2005. V Roudnici nad Labem bojovalo o nevyšší posty v tomto celostátním turnaji. OFS Klatovy v něm obstál a po třech zápasech ve kterých jednou

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ VE DNECH 23.5. 24.5.2014 V OBCI BOROVÁ

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ VE DNECH 23.5. 24.5.2014 V OBCI BOROVÁ * 17. ROČNÍK * * ČÍSLO 5 * VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ VE DNECH 23.5. 24.5.2014 V OBCI BOROVÁ Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem Počet voličů, kterým byly vydány

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

FK LOVOSICE ESKÝ LEV NEŠT

FK LOVOSICE ESKÝ LEV NEŠT LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ www.fklovosice.cz FK LOVOSICE FK ČESKÝ LEV NEŠTĚMICE Datum: Sobota 17.04. 2010 Výkop: 10:15h Sezóna: 2009/2010 Soutěž: krajský přebor Kolo: 21 Rozhodčí: Sabo., Šťastný, Hlinka Delegát:

Více

PROGRAM. Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO. proti BANÍK ZBÝŠOV

PROGRAM. Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO. proti BANÍK ZBÝŠOV PROGRAM Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO proti BANÍK ZBÝŠOV Hlavní rozhodčí: Laštůvka Dušan (Pavlice) Asistenti: Palát Jiří (Micmanice), Krbůšek Radim (Brno) Vážení

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice

Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice X Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice Nejbližší zápasy našeho týmu Kolo Datum Soupeř Čas 1 Sobota 22.08.2015 Řepy - Muži B 10:30

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Program krajské soutěže I. A třídy

Program krajské soutěže I. A třídy 1 Hosté přijeli pro bod mají tři Kobeřice-Oldřišov 1:2 To, že každé utkání se začíná za stavu 0:0 svědčí utkání našeho celku s Oldřišovem. Neslo přívlastek derby, tedy se jednalo o utkání prestižní. Po

Více

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha 30. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava SK Slavia Praha 1.6. 2013, Stadion Jihlava 17:00 Rozhodčí: Jan Kalenda - Tomáš Kovařík,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: PŘÍPRAVNÝ PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v sobotu dne 23.8. 2014 Obě ledové plochy Pracovní propozice turnaje

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Z jednání rady obce ve dnech 12.6. a 24.6.2009

Z jednání rady obce ve dnech 12.6. a 24.6.2009 Z jednání rady obce ve dnech 12.6. a 24.6.2009 - RO vzala na vědomí zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2008 provedenou Krajským úřadem Pardubického kraje. - RO projednala a schválila příspěvek na

Více

TJ SOKOL JENIŠOVICE A TJ

TJ SOKOL JENIŠOVICE A TJ TJ SOKOL O JENIŠOVICE TJ SOKOL JENIŠOVICE A TJ Sokol Bulovka I. B třída západ 24. kolo Sobota 21. května 2016 od 17:00 hodin Rozhodčí: Jirák Jiří - Šůma Josef, Chwiedziuk Dominik TJ SOKOL JENIŠOVICE B

Více

Prosinec 2015, Zprávy z obce

Prosinec 2015, Zprávy z obce Prosinec 2015, Zprávy z obce Začátkem roku jsme navázali na započatou stavbu školní jídelny výdejny. Stavbu provedla firma LV-servis, která vyhrála výběrové řízení, stavbu se podařilo dostavět do konce

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009. pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009. pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009 pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti Obecního

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS 2. Koordinátor: Adresa sportovní kanceláře: Mgr. Jindřich Slunečko telefon: 776 193 603 e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz. 3. Termín a

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

Z jednání rady obce ve dnech 3.4., 17.4. a 15.5.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 5 *

Z jednání rady obce ve dnech 3.4., 17.4. a 15.5.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 5 * * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 5 * Z jednání rady obce ve dnech 3.4., 17.4. a 15.5.2013 - RO vzala na vědomí uzavření smluv na pracovníky veřejně prospěšných prací s Úřady práce ve Svitavách a Chrudimi. RO schválila

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

TJ SOKOL SRUBY. Cena 10 Kč DNEŠNÍ SOUPEŘ- TJ BOŘÍKOVICE. Kompletní info z fotbalového klubu. -Dnešní soupeř TJ BOŘÍKOVICE

TJ SOKOL SRUBY. Cena 10 Kč DNEŠNÍ SOUPEŘ- TJ BOŘÍKOVICE. Kompletní info z fotbalového klubu. -Dnešní soupeř TJ BOŘÍKOVICE DNEŠNÍ SOUPEŘ- TJ BOŘÍKOVICE TJ SOKOL SRUBY Kompletní info z fotbalového klubu Sezóna 2013-2014 -Dnešní soupeř TJ BOŘÍKOVICE -Tabulka a přehled nadcházejících utkání -Mistrovská utkání Semanín a D.Dobrouč

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Jílovský fotbalový zpravodaj. Sezóna 2014/2015. 6. vydání - jaro

Jílovský fotbalový zpravodaj. Sezóna 2014/2015. 6. vydání - jaro Jílovský fotbalový zpravodaj Sezóna 2014/2015 6. vydání - jaro Soupeř A týmu je SK 05 Zavidov Sponzor dnešního utkání je Country klub u Čudy 25. Kolo FC Jílové SK 05 Zavidov V roce 1995 byl založen v

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje ŠKOLA VOLÁ!!! * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 8 *. Z jednání rady obce ve dnech 17.7. a 7.8.2013 - - RO vzala na vědomí uplatnění školní události u České pojišťovny, a.s. v budově sokolovny zapříčiněné prasklým přívodem

Více

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Ročník 9. číslo 11. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2013/2014 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Delegace rozhodčích

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 2

Krátký fotbalový zpravodaj č. 2 Krátký fotbalový zpravodaj č. 2 Vážení sportovní přátelé, už jsme opět ve fotbalovém kolotoči. Sezóna začala a už jsou známy první výsledky. A mužstvo ke svému debutu v okresním přeboru nejdříve zajíždělo

Více

V pondělí dne 22.10.2012 v 19.00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Obecního

V pondělí dne 22.10.2012 v 19.00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Obecního * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 9 * V pondělí dne 22.10.2012 v 19.00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borové VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ. Program: - hospodaření obce za leden

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

TJ Sokol M. Touškov Slavoj Mýto

TJ Sokol M. Touškov Slavoj Mýto TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj Vydání č. 3 12.9.2003 Cena zpravodaje Cena zpravodaje vč. vstupu 15 Kč 25 Kč Vážený fotbalový fanoušku, vítáme tě na třetím domácím mistrovském zápase v I.A třídě.

Více

Město Touškov - Nýřany

Město Touškov - Nýřany TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj Vydání č. 11 20.5.2005 Cena zpravodaje Cena zpravodaje vč. vstupu 15 Kč 25 Kč Vážený fotbalový fanoušku, vítáme tě na dalším domácím utkání. Minulý týden jsme

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Místo: Sokol Horní Počernice,Praha-9 Termín: 23. 25. 4. 2010 Účastníci: Basket Slovanka Praha Gaubová Zuzana-95 Bulíčková Klára-95 Procházková Andrea-95 Fryšová Veronika-95

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

TJ Sokol Všemina. Archiv článků JARO 2013. Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna

TJ Sokol Všemina. Archiv článků JARO 2013. Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna TJ Sokol Všemina Archiv článků JARO 2013 Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna Neděle 3. února: Lípa - Všemina 4:1 (1:0). Branka: Michal Burša. Zimní přípravné zápasy Neděle 10. února: Paseky - Všemina

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY

8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Plzeň 15. 20.6. 2009 FOTBAL 15. 16. 6. 2009 Muži Turnaj proběhne pod záštitou FC Viktoria Plzeň a trenéra Pavla Vrby. Pořadatel: ZČU v Plzni Technická provedení: KTV FPE ZČU v Plzni

Více

FK DRNOVICE F K D. XVIII. kolo. vs. SOKOL LYSOVICE B. 10 15 hod. 13. 4. 2008 D R N O V I C E. Rozhodčí: Ondřej Šišma

FK DRNOVICE F K D. XVIII. kolo. vs. SOKOL LYSOVICE B. 10 15 hod. 13. 4. 2008 D R N O V I C E. Rozhodčí: Ondřej Šišma Z P R AV O D A J F K D FOTBALOVÝ KLUB D R N O V I C E XVIII. kolo I V. T Ř Í DA O K R E S N Í S O U T Ě Ž E FK DRNOVICE vs. SOKOL LYSOVICE B 13. 4. 2008 Rozhodčí: Ondřej Šišma 10 15 hod. Sponzor tomboly:

Více

TJ SOKOL VŠEJANY Fotbalový zpravodaj TJ Všejany Kovanice sobota 28. 3. 2015, začátek v 15:00

TJ SOKOL VŠEJANY Fotbalový zpravodaj TJ Všejany Kovanice sobota 28. 3. 2015, začátek v 15:00 TJ SOKOL VŠEJANY Fotbalový zpravodaj TJ Všejany Kovanice sobota 28. 3. 2015, začátek v 15:00 Dnešní soupeř: FK Kovanice Prvním jarním soupeřem na domácím hřišti nám bude celek Kovanic. Hosté jsou stejně

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zpravodaj č.17 3/A. 17.kolo

Zpravodaj č.17 3/A. 17.kolo Zpravodaj č.17 3/A 17.kolo st 9.5. 21:00 Háje 1 Rozhodčí: Kovařík FC WarriorS 1.FC Radík 9:1 (2:1) Domácí: Látal, (Pacák), Chvojka, Dvořák, Barkman, Štípek R., Karban, Brychta Hosté: Čermák, (Horák), Kapcala,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE

HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE MĚSTO PARDUBICE I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN SK DFO PARDUBICE vs. FC HRADEC KRÁLOVÉ Sobota 16. 05. 2009 ve 13:00 Letní stadion Pardubice. Juniorky od 15:30. Vážení

Více