ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská)"

Transkript

1 * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 4 * Z JEDNÁNÍ RADY OBCE VE DNECH 4.4. A RO projednala a schválila pronájem bytu č. 1 v DPS Borová 305 paní Martě Grubhofferové, bytem Oldřiš RO projednala a vzala na vědomí schválení čtyř pracovních míst na veřejně prospěšné práce poskytnuté Úřadem práce ve Svitavách. - RO projednala a schválila ponechání hospodářského výsledku ZŠ za rok 2011 v částce ,-- Kč na opravy a nákup školních tabulí. - RO projednala a schválila ponechání hospodářského výsledku MŠ za rok 2011 v částce ,-- Kč na provozní náklady roku INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ZAHAJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY BIOODPADU BOROVÁ Sv. Kateřina (lubenská) Zkušební provoz bude zahájen ve středu od do hod. Provozní doba kompostárny: středa a sobota od do hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozloţitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, hnůj, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. Obec Borová poskytuje tuto sluţbu zdarma. Kancelář obecního úřadu bude ve dnech a z důvodu dovolené uzavřena. 1

2 Ordinace zubního lékaře v Borové čtvrtek 3.5., a vţdy od do hod. POUŤ NA BUKOVINĚ Římskokatolická farnost a obec Vás zvou v neděli ve hod. na tradiční pouťovou bohosluţbu u kaple sv. Jana Nepomuckého na Bukovině. Občerstvení a posezení bude zajištěno. Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na Bukovinu... ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ V BOROVÉ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ MÁJOVÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU TĚŠÍME SE NA VÁS V SOBOTU V HODIN V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ Pro zpestření jsme pozvali taneční krouţek seniorů z Poličky. Občerstvení zajištěno Přijďte posedět, pobesedovat, třeba si i trochu zatancovat nebo zazpívat. Milí přátelé, chodíte nebo jste chodili darovat krev? Zajímáte se o problematiku dárcovství krve nebo kostní dřeně? Pak právě pro vás je určena beseda s paní primářkou transfuzního oddělení ve Svitavách MUDr. Dagmar Veselou. Máte moţnost se zde mnohé dozvědět a obrátit se na paní doktorku se svými dotazy. Budeme Vás očekávat v pátek v hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Borové. Drobné občerstvení je pro Vás zajištěno. MS ČČK Borová UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Dne skončí platnost veškerých zápisů dětí, provedených v cestovních dokladech rodičů. Plánujete-li dovolenou s dětmi do zahraničí, je nutné včas podat ţádost o vydání cestovního dokladu také pro děti. 2

3 Pokud budete cestovat v rámci Evropské unie, je zde moţnost dětem mladším 15 let, vyřídit občanský průkaz. K vyřízení ţádosti o cestovní pas pro občany mladší 15 let je třeba předloţit originál rodného listu a občanský průkaz jednoho z rodičů. Správní poplatek činí 100,-Kč, platnost pasu je 5 let, doklad je vyhotoven do 30 dnů. K vyřízení ţádosti o občanský průkaz pro občany mladší 15 let je třeba předloţit také originál rodného listu a občanský průkaz jednoho z rodičů. Správní poplatek činí 50,-Kč, platnost průkazu je 5 let, doklad je vyhotoven do 30 dnů. Pokud máte jakékoliv dotazy, můţete mě kontaktovat na nebo na telefon Nunvářová Renáta, DiS. Úsek cestovních dokladů Paní Jarmila Kučerová, Borová 85 nabízí zájemcům následující sadbu: afrikány, ageratum, lobelky a jiné... BUKOVÝ ODPAD Nabízíme bukový odpad: volně loţený na traktorové vlečce nebo rovnaný na paletě Ceník: Cena za l kg. 3,40 Kč vč. DPH na paletě Cena z 1 kg..2,40 Kč vč. DPH na vlečce Ceny jsou uvedeny bez dopravy Cena za 1 km 48,-- Kč vč. DPH DIPRO, výrobní druţstvo invalidů-proseč u Skutče kontakt: p. Vobejdová, mob , fax TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE 04 / 2012 V pátek 13.dubna proběhla volební valná hromada (VH) TJ. Do výkonného výboru(vv) byli zvoleni následující členové :Češka Martin, Koutná Blanka, Štrofová Lenka, Štrof Jaroslav, Trkal Tomáš, Just Jaromír, Luboš Síla, Radiměřský Jakub, Lapáček Jaroslav 3

4 a pro vedení účta paní Jana Trávníčková. VH odsouhlasila také nový znak TJ, který bude TJ Sokol Borová dále pouţívat Borová do divize divizní sen realitou!! Borovský stolní tenis má za sebou jednu z nejúspěšnějších sezón ve své historii. Borová A po úspěšném odehrání základní části, kdy s 58 body obsadila v základní části 1.místo, nenašla ani soupeře v play-off. Od příští sezóny bude náš tým reprezentovat Borovou v nejvyšší krajské soutěţi - divizi. Na mapě české republiky není mnoho pingpongových vesnic, které se mohou pochlubit divizní soutěţí. Borová B skončila v okresním přeboru na 8. místě a příští rok se na tuto soutěţ můţe dále těšit. Borová C sbírala zkušenosti v okresní soutěţi a doufejme, ţe poslední místo její hráče neodradí od další hraní stolního tenisu i pro příští rok. Pro členy oddílu : 4. května proběhne zpívání v lomu, nalaďte si se!? Informace : Tj Sokol oznamuje, ţe v sobotu 5. května provede sběr ţeleza. Ţelezný šrot připravte k cestě v pátek v podvečer nebo aţ v sobotu ráno Pomůţeme i s vystěhováním těţkých břemen Fotbal Borová Mládeţ Velikonoční turnaje Borová 2012 Neţ rozebereme jednotlivé turnaje, tak bych rád poděkoval všem, kdo se na hladkém průběhu turnaje podílel-rodičům našich dětí, trenérům, hráčům, obci Borová, Pekárně Borová, ZŠ Borová,ZŠ Švermova, Polička. Sobotní turnaj starších přípravek jsme odehráli za větrného zimního počasí na venkovním hřišti u školy.po ukončení turnaje začalo pršet a později sněţit, přes noc se rtuť teploměru dostala pod bod mrazu. To z plochy fotbalové udělalo plochu spíše hokejovou a my jsme byli nuceni v neděli ráno vše přestěhovat do haly ZŠ Švermova v Poličce a zbylé dva turnaje odehrát pod střechou. Hlavní sponzor turnaje Ravensburger POLIČKA. Keramické medaile nám vytvořili v chráněné dílně v Bystrém. Perníkové medaile vytvořila paní Iva Trkalová, dorty upekla Pekárna Borová. Sobota Starší přípravky - BOROVÁ-Jimramov 0:3, BOROVÁ- Městečko Trnávka 2:0 (Bohumil Jukl, Ladislav Hruška), BOROVÁ- Knínice 0:2, BOROVÁ-Litomyšl 0:4, Konečné pořadí 1.Jimramov, 2.Litomyšl, 3. Knínice, 4.Borová, 5. Trnávka. Neděle Mladší ţáci Na tento turnaj jsme přihlásili dva týmy a nevedlo se nám vůbec špatně-obsadili jsme druhé a třetí místo. Borová A - Rohozná 4:2, Borová A Kníníce 1:3, Borová A Vír 1:0, Borová A - Borová B 0:2, Borová B Vír 2:0, Borová B Vír 2:0, Borová B Rohozná 6:0, Borová B Knínice 1:3. Konečné pořadí. 1.Knínice, 2.Borová B, 3.Borová A, 4. Vír a 5.Rohozná. 4

5 Neděle Mladší přípravky - turnaj jsme zahájili výhrou nad Sebranicemi 2:1,následovala přesvědčivá výhra 5:0 proti soupeři z nedaleké Proseče, v dalším zápase jsme remizovali s týmem z Krouny 2:2, na závěr turnaje nás čekal nejtěţší zápas s týmem z Radiměře, který v průběhu turnaje neobdrţel ani jeden gól. I přes velkou snahu všech našich hráčů soupeř potvrdil své kvality a zaslouţeně vyhrál 3:0. V konečném pořadí obsadil náš tým vynikající druhé místo. Všichni naši hráči předvedli výkony na hranici svých moţností a zaslouţí si náš obdiv. Náš tým hrál v sestavě Denis Šafek, Ondřej Ulrich, David Horníček, Filip Myška, Jana Hegrová, Erik Hejduk, Adam Lorenc a Martin Síla. Pořadí na turnaji 1.Radiměř, 2.Borová, 3.Sebranice, 4.Krouna a 5.Proseč TTT Mladší přípravky Sobota Dolní Újezd Namlsaní předvedenou hrou na velikonočním turnaji jsme se vydali na první mistrovský turnaj, ale příliš se nám nevedlo a po výsledcích Borová Sebranice 2:4,Borová- Čistá 0:4 a remízou 1:1 s Dolním Újezdem jsme odjíţděli s poněkud skleslou náladou. Neděle Sebranice I kdyţ tomu konečné výsledky neodpovídají, v naší předvedené hře bylo vidět oproti turnaji v Újezdě podstatné zlepšení. O to více si předvedené hry ceníme-na tento turnaj jsme jeli ve velmi oslabené sestavě a na střídání jsme měli pouze jednoho hráče. Výsledky:Sebranice-Borová 1:4,Borová-Čistá 1:2, Újezd-Borová 2:1 Neděle Borová -Naši nejmenší na tomto turnaji před početným publikem bojovali jako lvi a odměnou za předvedený výkon jim bylo vítězství nad týmem z Čisté 2:1, tým ze Sebranic přesvědčivě rozstříleli 4:0, kdyţ soupeře prakticky za celý zápas nepustili před naší branku. Proti soupeři z Újezdu se k nám otočila štěstěna zády a po smolném gólu jsme prohráli 1:0, i tak patří našim nejmenším velký dík za předvedený výkon a odhodlání, se kterým tento turnaj odehráli. JM Starší přípravky Sobota Dolní Újezd - BOROVÁ-Sebranice 1:12 (Ladislav Hruška), BOROVÁ-Čistá 11:3 (Ladislav Hruška 6, Adam Hegr 3, Marian Bezchleba, Praţan Jiří), BOROVÁ-H+D.Újezd 1:4 (Adam Hegr). Konečné umístění-3.příčka Neděle Sebranice - BOROVÁ-Čistá 4:0 (Adam Hegr 2, Tomáš Roušar, Marian Bezchleba), BOROVÁ-Sebranice 2:3 (Tomáš Roušar, Adam Hegr), BOROVÁ-H+D.Újezd 4:4 (Adam Hegr 2, Bohumil Jukl 2), konečné umístění-2.příčka. Neděle Borová Tak na domácím hřišti se nám vyloţeně dařilo a je vidět ţe naše forma má doposud vzrůstající tendenci a zaslouţeně jsme zde celý turnaj vyhráli. BOROVÁ-Čistá 2:0 (Tomáš Roušar 2), BOROVÁ-H+D.Újezd 4:0 ( Adam Hegr 4), BOROVÁ-Sebranice 1:1 (Tomáš Roušar). TTT Mladší Ţáci Sobota Nové Město /Vrchovina B /- Borová 2:3 /Lada Vondrová, Ondra Pokorný, Martin Mička/ Na první mistrovský zápas jsme se vypravili nemajíc brankáře a do branky se musel postavit Dušan Rompotl, který přece jenom jiţ nějaký ten čas brankářské rukavice neoblékl. S místním týmem Vrchovina se přetahujeme o čelní umístění a případná výhra by nás katapultovala do vedení. Soupeř se zdál fotbalovější, ale naši borci byli zase důraznější na míči a první gól na sebe nenechal dlouho čekat. Dušan Rompotl zahrával z naší poloviny standardní situaci a dlouhým nákopem našel Ladu Vondrovou, která dopravila míč do sítě. Soupeři se bohuţel po našich chybách podařilo hru otoči t na 2:1. Naší touhu po vítězství to však nezastavilo a gólem Ondry Pokorného jsme vyrovnali a dokonce pět minut před koncem Martin Mička ve vzdálenosti patnácti metrů zavřel oči a ranou pod víko nás poslal do vedení. Závěrečný tlak jsme ustáli a mohli slavit vítězství. Sobota Borová-Ţďár B 3:3 /Lada Vondrová, Ondra Pokorný, Dušan Rompotl/. 5

6 Jestli jsme minulý týden měli náročného soupeře, tak tentokrát proti nám stál neméně zdatný celek okupující třetí příčku soutěţe. Od začátku nám urostlí hráči soupeře dávali najevo, ţe to doopravdy jednoduché mít nebudeme. Pro stálou absenci brankářů se do branky opět postavil Dušan. První gól jsme dali zhruba po deseti minutách my. Hostující tým,ale velmi rychle vyrovnal a začal mít i více ze hry. Po přestávce jsme se ocitli pod stálým tlakem a z toho pramenily dvě inkasované branky. Poté se individuálně prosadil Ondra. Jako polití ţivou vodou jsme převzali otěţe hry a snaţili se vyrovnat. Nechybělo ani pět minut do konce utkání a další průnik do vápna Ondry Pokorného zastavil soupeř faulem a následný pokutový kop Dušan nekompromisní ranou proměnil. Tak se zrodila cenná remíza a stále jsme na prvním místě soutěţe. Nyní v sobotu jedeme na horkou půdu do Svratky a pokud tam také uspějeme- vysněný titul je velmi blízko. TTT Starší Ţáci Neděle BOROVÁ Rohozná 10:0 /3XM.Pavliš, 3xM.Bauer, J.Dvořák, O.Pokorný, L.Romportl, V.Krumpl/. Za ještě téměř zimního počasí jsme soupeře smetli. Neděle Pomezí BOROVÁ 4:1 /M.Bauer/. Po prvním poločase jsme vyhrávali 1:0. V druhém poločase se do nás soupeř obul a čtyřmi góly vývoj utkání dokonale otočil a zaslouţeně vyhrál. Sobota BOROVÁ Vendolí 9:0 /3xM.Bauer, 3xM.Pavliš, 2xJ.Dvořák, V.Krumpl/. Jenom díky velmi dobře chytajícímu brankaři soupeře jsme nevyhráli ještě větším rozdílem. Občas se dalo na náznaky kombinační hry i koukat. Po třech jarních kolech jsme se usadili na čtvrté příčce a na třetí Cerekvice ztrácíme pouhé dva body. TTT BOR*TEL PO PRVNÍCH ČTYŘECH JARNÍCH KOLECH - BEZ INKASOVANÉ BRANKY - 12 BODŮ A SKOK NA DRUHÉ MÍSTO TRSTENICE BOR*TEL 0:2 /Pazdera,Ehrenberger /. Po sérii kvalitních přípravných utkáních na umělé trávě v Litomyšli jsme zajíţděli k prvnímu jarnímu mistrovskému klání a to do nedalekých Trstěnic. Od úvodního hvizdu rozhodčího bylo jasné, ţe nás čeká těţké a velmi bolestivé utkání. Soupeř se prezentoval vysokou bojovností a tvrdou hrou často sahající za hranici pravidel, nám se ovšem poměrně dařilo kontrolovat hru a drţení míče bylo jasně na naší straně. Za celý první poločas jsme soupeře k ničemu nepustili a naopak v závěru první pětačtyřicetiminutovky jsme po sérii faulů okolo šestnáctky hostí udeřili. Z přímého kopu se krásně trefil Martin Pazdera. Do druhého poločasu jsme nastoupili lehce ospale a Trstěnice toho málem dokázaly vyuţít, kdyţ měly dvě velmi slibné moţnosti, naštěstí své pokusy nasměrovaly mimo tři tyče. Tyto akce soupeře byly dostatečným alarmem a naše hra se od té chvíle výrazně zlepšila. V závěru utkání předvedl hezkou individuální akci benjamínek našeho výběru Aleš Pazdera a předloţil lahůdku pro nikým nekrytého Víťu Ehrenbergera = 2:0. Poté se utkání pouze dohrávalo a tak jsme mohli oslavit naše první jarní vítězství. Celý tým předvedl výborný, disciplinovaný výkon, který byl korunován čistým kontem výborně chytajícího Romana Paclíka. MP BOR*TEL-BORŠOV 4:0 /M.Pazdera, R.Háp, J.Pokorný, L.Síla/. V doslova a do písmene aprílovém počasí jsme nastoupili k utkání proti výběru předposledního Boršova. První minuty utkání provázela obě muţstva řada nepřesností, pokaţených přihrávek a nedovolených zákroků. Po jednom z nich rozehrával standardní situaci Radek Čermák a po zmatku v pokutovém území Boršova doputoval balon aţ na hlavu osamoceného Luboše Síly, pro kterého jsou tyto momenty rutinou => 1:0. O několik chvil později získal těsně za půlí hřiště míč Radek Háp a po nenápadné individuální akci a ještě nenápadnější střele zvýšil na 2:0. Za tohoto stavu skončil i první poločas. 6

7 Do šaten jsme sice šli s dvougólovým náskokem, ale s předvedenou hrou jsme spokojeni býti nemohli. Jenom díky velmi dobře chytajícímu Romanu Paclíkovi a trochu i štěstí se skóre neměnilo. O poločase tedy bylo o čem hovořit. Do druhého poločasu jsme vstoupili o mnoho lépe a dostávali jsme se do slibných příleţitostí. Jednu z nich zuţitkoval po další standardní situaci Martin Pazdera = 3:0. Přibliţně o pět minut později se v šestnáctce Boršova uvolňoval Víťa Ehrenberger, byl faulován = pokutový kop. K penaltě se postavil sám faulovaný, bohuţel trefil pouze brankovou konstrukci. O několik chvil později se osmělil i soupeř a doslova nás přikoval před vlastní pokutové území, ovšem opět se zaskvěla naše opora v brance a za velkého přispění bránicích hráčů se riziko z inkasované branky zaţehnalo. V 67. minutě po dalším centru ze standardní situace uzavřel skóre Jirka Pokorný, který čepicí prodlouţil míč za bezmocného brankáře. V tomto utkání jsme navázali na dobrý výkon z Trstěnic a zaslouţeně zvítězili. Velké poděkování patří našim výborným fanouškům, kterých dorazila opět velká spousta (vzhledem k počasí, smekáme všechny klobouky i Jirkovu střeleckou čepici) MP JEVÍČKO BOR*TEL 0:2 /Háp,Holeš/. Před tímto zápasem byl mezi oběma kluby 16-ti bodový rozdíl a bylo tedy jasné, ţe nás jistě čeká jedno z nejtěţších utkání jara. Vzhledem k dopředu hlášené absenci Davida Maixnera a náhlého onemocnění Fiďase museli trenéři provést změny v sestavě a herním rozestavení přešli jsme na hru se dvěma předstopery. Od prvních minut se hrálo velmi kvalitní utkání s pěknými akcemi na obou stranách, ale ani jedno muţstvo se nedostalo do nějaké 100% příleţitosti. Z naší strany se většinou jednalo o individuální průniky zakončené před hranicí šestnáctky nebo o rozehrané standardní situace. Jevíčko hrálo uceleně a konstruktivně, ovšem svými nahrávkami a prostrkávačkami před pokutovým územím naráţeli na naše pozorně bránící hráče.do druhé půle jsme nastoupili obohaceni o rady a pokyny trenérů, které vedly k naší zlepšené hře s míčem, důrazu a především v pohybu před vápnem domácích. Pokud nám tuto sezonu něco vychází, tak to jsou standardní situace. V 52. minutě se z přímého kopu krásně trefil Radek Háp a tímto pouze korunoval svůj výborný výkon. Přibliţně v 60. minutě se na stadionu Jevíčka stalo něco neskutečného Jirka Holeš si zpracoval míč a střelou z hranice velkého vápna poslal Bortel do dvoubrankového vedení, čímţ si připsal svoji první branku v této sezóně. Od těchto chvil se hrál fotbal pouze na jednu branku a Jevíčko si začalo vytvářet slibné příleţitosti, především ze standardních situací. Po jedné z nich musel předvést skvělý zákrok Roman Paclík, kdyţ vyráţel míč konečky prstů nad branku. V závěru utkání měl soupeř velký tlak a utkání dohrával snad se čtyřmi útočníky na hrotu, naše obrana ovšem působila velmi jistým dojmem a Jevíčko k ničemu nepouštěla. Naopak z rychlého protiútoku nastřelil dnes velmi aktivní Radek Háp pouze břevno a z následné doráţky se neprosadil Jirka Coufal. Po tomto momentu bylo utkání ukončeno. Jednalo se pravděpodobně o nejkvalitnější utkání, jaké jsme tento ročník sehráli, k čemuţ přispěl i výborný výkon rozhodčích. Všem hráčům patří velké uznání, dík a obdiv za obrovské fyzické i psychické nasazení. Velký podíl na úspěchu mají i naši trenéři, kteří zvolili pravděpodobně tu nejlepší strategii. M.P. BOR*TEL Linhartice B 1:0 /Muţík Jakub/. Zatím asi nejvydřenější vítězství, v rozjeté jarní sezoně. Utkání jsme začali velmi pěkně a kdybychom ve 20. minutě vedli 2-3 k nule, tak bychom se nemohli divit. Zvláště šance hned v úvodu utkání, kdy běţel sám na bránu Martin Pazdera a jeho pokus bohuţel skončil nad soupeřovou brankou, nás mohla v konečném účtování mrzet. Celý první poločas jsme nepustili soupeře do zakončení, ale sami jsme nedokázali přes urostlé dobře hlavičkující stopery projít. Do druhé poloviny utkání jsme šli s pokyny se prosadit kombinační hrou po zemi. Naše snaha byla odměněna a v 55. minutě v našich barvách debutující Jakub Muţík se po přihrávce Martina Pazdery protlačil aţ před brankaře a nekompromisně zavěsil. Zbytek zápasu se jiţ odehrál uprostřed hrací plochy bez výraznějších šancí na obou stranách. V nastaveném čase nám zatrnulo, kdyţ se po chybě naší obrany k míči dostal hostující útočník a těsně minul levou šibenici naší branky. Co si více přát, po odehraných čtyřech jarních kolech, jsme se po získání 12 bodů a skóre 9:0 usadili na druhém místě tabulky zaručující baráţ s moţností postupu do vyšší soutěţe. Samozřejmě 7

8 poděkovat musíme i 12. hráči a to jsou diváci, kteří na naše domácí utkání chodí stále ve velkém počtu a neúnavně ţenou naše borce k vítězství. K dalšímu utkání vyjíţdíme v neděli do Kunčiny, kde nás od čeká náročný zápas s domácím B týmem. Na domácím hřišti se opět představíme v sobotu v zápase proti Morašicím od 17 hodin. TTT BORTEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN května prostory Tylova domu MLÁDÍ A B. MARTINŮ 2012 Celorepubliková soutěţní přehlídka ţáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Pořádá ZUŠ B. Martinů v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem. Pátek 11. května v hodin, velký Tylova domu HANA ZAGOROVÁ a BOOM!BAND+host Petr Rezek Sobota 12. května v hodin, hrob B. Martinů Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů Sobota 12. května v hodin, salónek B. Martinů Vernisáţ výstavy HLAVA NEHLAVA výstava linorytů Petra T. Palmy Sobota 12. května v hodin, přísálí velkého sálu TD Vernisáţ výstavy fotografií Viléma Ţáka Sobota 12. května v hodin, velký sál Tylova domu Zahajovací koncert účinkuje Barbara M. Willi (cembalo) a Petr Wagner (viola da gamba) Úterý 15. května v hodin, velký sál Tylova domu Graffovo kvarteto (Štěpán Graffe housle, Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cybulski viola, Michal Hreňo violoncello) Středa 16. května v hodin, velký sál Tylova domu Naslouchej Komponované taneční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bystré pod vedením Hany Malíkové Čtvrtek 17. května v hodin, velký sál Tylova domu Smetanovo trio (Jitka Čechová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Jan Páleníček violoncello) 8

9 Neděle 20. května v hodin, kostel sv. Jakuba Na závěrečném koncertu účinkuje Moravská filharmonie Olomouc (dirigent Petr Chromčák) Pondělí 21. května v hodin, velký sál Tylova domu J. W. Goethe: FAUST A MARKÉTKA Zkuste si představit, ţe by vám někdo za podpis nabídl všechno. Cokoliv si budete přát. Dokonalé štěstí. Otázka nezní, zda-li byste podepsali či nepodepsali. Otázka je, zda by vás vůbec napadlo se zeptat, co za to (ten někdo) bude chtít. Přijďte se podívat na jednu z nejlepších her v dějinách dramatu. Hrají členové Městského divadla v Mladé Boleslavi Čtvrtek 31. května hodin, velký sál Tylova domu SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ B. Martinů Účinkují nejúspěšnější ţáci a soubory školy. V rámci koncertu budou oceněni nejlepší ţáci ze všech oborů. Akci pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem. KINO Tylův dům - květen 2012 Sobota 5. května v hodin MÁME PAPEŽE! Komedie, Itálie/Francie, 2011, 104 minut, italsky s českými titulky, přístupný Pondělí 7. května v hodin PROBUDÍM SE VČERA Školní komedie, 2011, ČR, 120 minut, přístupný Pátek 25. května v hodin STUD Drama, VB, 2011, 101 minut, anglicky s českými titulky, přístupný od 18 let Pondělí 28. května v hodin ŽELEZNÁ LADY Drama/životopisný, VB, 2011, 105 minut, titulky, do 12 let nevhodný Vstupné: 75,- Kč Úterý 29. května v hodin KLUK NA KOLE Drama, Belgie/Francie/Itálie, 2011, 87 minut, francouzsky s českými titulky, přístupný Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička ( ) a IC Bystré ( ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu. Rezervace vstupenek je moţná i přes internetové stránky Tylova domu V Borové Obecní úřad Borová tel.č.: , fax:

10 SPORTOVIŠTĚ U SOKOLOVNY SPORTOVIŠTĚ U ZŠ - dva tenisové kurty - tartan - víceúčelové hřiště umělá tráva - volejbalové hřiště - umělá tráva - hřiště na házenou - hřiště na malý fotbal - hřiště na malý fotbal - minigolf - 12 drah - tenisový kurt - minibowling - 1 dráha - volejbalové hřiště - tenisová zeď - streetball - dětské hřiště - pingpongový stůl - ruské kuželky, kroket, pétanque PROVOZNÍ DOBA: květen, červen, září, říjen - pondělí - pátek hod., sobota, neděle, st. svátky hod. PROVOZNÍ DOBA: červenec, srpen - pondělí - neděle hod. CENA ZA PRONÁJEM: - sportoviště s umělým povrchem 70,- Kč/hod. - minigolf, pingpongový stůl, kroket, pétanque 20,- Kč/hod. - minibowling 100,- Kč/hod. ruské kuželky 30,- Kč/hod. OBJEDNÁVKY: přímo v areálu u sokolovny nebo na tel.: pouze v pracovní době AREÁL U SOKOLOVNY je vybaven sociálním zařízením a turistickým odpočívadlem s občerstvením V CELÉM AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ 10

Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013

Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013 - RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu

Více

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven.

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven. * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová ze dne 8.6.2012 ZO projednalo a schválilo: - hospodaření obce za leden květen 2012, příjmy 8 961 977,-- Kč, výdaje 4 962 434,-- Kč - rozpočtové

Více

INFORMACE O PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DPS - připomenutí

INFORMACE O PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DPS - připomenutí * 17. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v budově kompostárny č.p. 352 Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt v budově kompostárny v předpokládaném termínu od měsíce ledna 2015.

Více

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje ŠKOLA VOLÁ!!! * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 8 *. Z jednání rady obce ve dnech 17.7. a 7.8.2013 - - RO vzala na vědomí uplatnění školní události u České pojišťovny, a.s. v budově sokolovny zapříčiněné prasklým přívodem

Více

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: *18. ROČNÍK * ČÍSLO 4 * NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: Vážení spoluobčané, na veřejném jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., dne 5. 2. 2015 zde v Borové bylo přislíbeno,

Více

Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 26.6.2013

Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 26.6.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Krásné prázdniny!!! Z jednání rady obce ve dnech 29.5., 12.6. a 26.6.2013 - RO projednala a schválila přijetí dotace v částce 250 tis. Kč od Pardubického kraje pro DSO Oldřiš Borová

Více

Úvodní slovo prezidenta klubu

Úvodní slovo prezidenta klubu 2 3 Váţení přátelé příbramského hokeje, Úvodní slovo prezidenta klubu s posledním vydáním našeho informačního bulletinu je mou milou povinností zhodnotit končící sezónu 2014/2015. Nemůţu začít jinak, neţ

Více

Blatenské trefy. Fotbalový zpravodaj č. 1/2011 16. kolo I. A třída neděle 10. dubna 2011 16 : 30 hod. BLATNÁ A OSEK

Blatenské trefy. Fotbalový zpravodaj č. 1/2011 16. kolo I. A třída neděle 10. dubna 2011 16 : 30 hod. BLATNÁ A OSEK Blatenské trefy Fotbalový zpravodaj č. 1/2011 16. kolo I. A třída neděle 10. dubna 2011 16 : 30 hod. BLATNÁ A OSEK Utkání řídí: Hlavní rozhodčí.. p. Michal Vrkoč (Sepekov) Asistenti.. p. Vladislav Linhart

Více

DYNAMO SK DYNAMO ČB - 1. FC SLOVÁCKO 21. KOLO ZPRAVODAJ ZE STŘELECKÉHO OSTROVA

DYNAMO SK DYNAMO ČB - 1. FC SLOVÁCKO 21. KOLO ZPRAVODAJ ZE STŘELECKÉHO OSTROVA ZPRAVODAJ ZE STŘELECKÉHO OSTROVA DYNAMO. března 22 ročník XXVI číslo 2 cena 2 Kč 2. KOLO GAMBRINUS LIGY Michal Klesa má na jaře výbornou formu, vstřelil již tři góly. Prosadí se střelecky i dnes proti

Více

Fotbalová ročenka 2010/2011. B mužstvo

Fotbalová ročenka 2010/2011. B mužstvo Fotbalová ročenka 2010/2011 - B mužstvo Letní příprava Kněždub - Hluk 1:1 18. 7. 2010 - přátelský zápas Petr Janča Kněždub - Hluk 1:1 - Juniorka na Horňácku smírně I hlucká záloha začala přípravné zápasy

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 *

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * * 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 11. 3. 2015 Zastupitelstvo obce Borová schvaluje inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2014; Zastupitelstvo obce Borová schvaluje

Více

SK DYNAMO ČB - 1.FC Brno

SK DYNAMO ČB - 1.FC Brno ročník XXIV. května číslo cena 5 Kč Zápas s Olomoucí Dynamo zvládlo Hráči A-týmu Besedují na Školách Béčko prohrálo na hřišti Žižkova. kolo Gambrinus ligy Tomáš Sedláček obchází olomouckého Tomáše Janotku.

Více

TJ Sokol Všemina. Archiv článků. Letní události (str. 2-4) Muži IV. Třída skupina B (str. 4-11) Dorost: OS skupina A (str. 12-14)

TJ Sokol Všemina. Archiv článků. Letní události (str. 2-4) Muži IV. Třída skupina B (str. 4-11) Dorost: OS skupina A (str. 12-14) TJ Sokol Všemina Archiv článků Letní události (str. 2-4) Muži IV. Třída skupina B (str. 4-11) Dorost: OS skupina A (str. 12-14) Žáci: OS skupina B (str. 15-17) Zpráva o činnosti klubu (str. 18-20) Podzim

Více

Generální partner. Hlavní partneři

Generální partner. Hlavní partneři ZPRAVODAJ Z PRAVODAJ ZE ZE STŘELECKÉHO STŘELECKÉHO OSTROVA OSTROVA DYNAMO. prosince ročník XXVI číslo.. K KOLO OLO cena Kč Michal Klesa (vlevo) v souboji s žižkovským Procházkou v minulém utkání na Střeleckém

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, jak to vidím já Vážení sportovní přátelé, vítám Vás ve Štruncových sadech při druhém domácím utkání tohoto ligového jara. Po duelech s Baníkem Ostrava a Libercem máme na kontě čtyři body, v okamžiku psaní

Více

DYNAMO. 20. listopadu 2011 ročník XXVI číslo 9 SK DYNAMO ČB - FK VIKTORIA ŽIŽKOV

DYNAMO. 20. listopadu 2011 ročník XXVI číslo 9 SK DYNAMO ČB - FK VIKTORIA ŽIŽKOV ZPRAVODAJ Z PRAVODAJ ZE ZE STŘELECKÉHO STŘELECKÉHO OSTROVA OSTROVA DYNAMO. listopadu ročník XXVI číslo.. K KOLO OLO cena Kč Zdeněk Ondrášek vstřelil Žižkovu letos v poháru dva góly, přidá nějaký další

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

DO TO. Tiráž: SPARTA DO TOHO! SPARTA DO TOHO! 13/10 3

DO TO. Tiráž: SPARTA DO TOHO! SPARTA DO TOHO! 13/10 3 DO TO SPARTAHO! Tiráž: SPARTA DO TOHO! Oficiální klubový magazín AC Sparta Praha Vydává AC Sparta Praha fotbal, a.s., Milady Horákové 98, 170 82 Praha 7, IČ 46356801 Šéfredaktor: Ondřej Vichnar Redakce:

Více

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT Petřvaldské noviny č. 6 Informace pro občany Z obsahu: Prázdniny za dveřmi Policie ČR doporučuje Informace nejen pro chovatelé psů Sedmá sezona Petřvaldského srdce Sport Vážení pedagogové, správní zaměstnanci,

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

ze Střeleckého ostrova 15. listopadu 2010 číslo 9 cena 15 Kč SK DYNAMO ČB - FK MLADÁ BOLESLAV

ze Střeleckého ostrova 15. listopadu 2010 číslo 9 cena 15 Kč SK DYNAMO ČB - FK MLADÁ BOLESLAV ze Střeleckého ostrova. listopadu číslo cena Kč. kolo Gambrinus ligy Kapitán Brna Trousil byl sice oporou svého mužstva, Petera Černáka (vlevo) ale při gólové situaci neubránil. SK DYNAMO ČB - FK MLADÁ

Více

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce se na svém XV. a XVI. zasedání zabývalo především: - Návrhem na podání ţádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko na realizaci projektu Modernizace

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

DYNAMO. 23. září 2011 ročník XXVI číslo 5 SK DYNAMO ČB - FC VIKTORIA PLZEŇ

DYNAMO. 23. září 2011 ročník XXVI číslo 5 SK DYNAMO ČB - FC VIKTORIA PLZEŇ ZPRAVODAJ Z PRAVODAJ ZE ZE STŘELECKÉHO STŘELECKÉHO OSTROVA OSTROVA DYNAMO. září ročník XXVI číslo 8.. K 8 KOLO OLO cena Kč Ani Zdeněk Ondrášek nedokázal vstřelit v zápase s Baníkem gól a zápas skončil

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice ŽIVOT ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2009 BĚCHOVIC zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice MČ Praha-Běchovice Běchovická pouť Dne 13. 6. 2009 proběhla jako každý rok "Běchovická pouť". Krásné počasí provázelo

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

FC Hradec Králové FK Zenit Čáslav

FC Hradec Králové FK Zenit Čáslav VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ Neděle 9. května 2010 v 17.00 hod. Zápas 26. kola II. liga FC Hradec Králové FK Zenit Čáslav ZALOŽENO V PLZNI ZALOŽENO V PLZNI ROKU 1869 ROKU 1869 Program 26. kola (8.

Více

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010 číslo 5 2010201 01245du ben 2010 září - říjen 2013 2013201020101245du ben 2010 OBJEVME NÁŠ LES Město Borohrádek srdečně zve na oslavy 450 let od darování lesů do vlastnictví obce. Oslavy se uskuteční v

Více