Litomyšlská nemocnice, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s.

2 Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť v roce Ošetřovatelská péče 8. Hodnocení spokojenosti pacientů 9. Stížnosti a poděkování 10. Systém řízení kvality 11. Hospodářsko-technická činnost 12. Informační systém 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře 14. Kontroly 15. Novinové články 16. Sponzoři a dárci 17. Závěr 2

3 Politika jakosti na období do roku 2013 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: 1. Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti. 2. Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. 3. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií LN s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. 4. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 3

4 Slovo na úvod Litomyšlská nemocnice, a.s. se v roce 2011 jakož i v letech minulých snažila poskytovat komplexní zdravotní služby a to v akutní lůžkové péči, ambulantní, komplementární a následné péči s krédem kvality v příjemném a bezpečném prostředí. Je až s podivem, že se tohoto úkolu zhostila dobře. Sledujeme-li stále se zhoršující podmínky pro poskytovatele zdravotní péče a to jak v celostátním měřítku tak i v Pardubickém kraji. Nemocnice dostávají od zdravotních pojišťoven stále menší úhrady za poskytnutou péči, krajské nemocnice si stále ve svých činnostech konkurují a finanční podpora od jediného akcionáře je minimální. Výkonnostně nemocnice udržela úroveň minulých srovnatelných období a dokázala, že je stále nemocnicí, se kterou se v tomto regionu musí počítat. Je samozřejmostí, že se v činnosti a práci vyskytnou pochybení a též chyby v komunikaci s klienty. Nemocnice má ale zavedený funkční systém, který se z těchto negativ poučuje a dělá opatření, aby se znovu neopakovala. Musím říci, že díky stále větší osvětě a právnímu vědomí klientů počet jak pozitivních tak negativních zpětných vazeb narůstá. Díky celostátní dotazníkové akci Nemocnice očima pacientů, které se opakovaně účastníme, pravidelně monitorujeme výsledky našich aktivit, hodnocených klienty jak vnitřními, tak zevními. Rozvoj nemocnice v roce 2011 stagnoval a investice 4

5 do přístrojového vybavení byly v rámci řešení havarijních situací či pouze nejnutnějších obměn přístrojů a počítačových programů. Protože přístrojová technika pořízená v rámci rekonstrukce v roce 2004 již zastarává, budeme se muset rozhodnout do jakých přístrojů budeme investovat. Určitě to nebudou všechny, které nyní slouží v nemocnici. Snaha jediného akcionáře Pardubického kraje o zamezení zvyšování ztrát v nemocnicích poskytující akutní péči neboli veřejnou službu ovlivní další budoucnost všech 5 nemocnic v kraji. Hledají se další úspory a rezervy, uvažuje se o možné spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi. Myslím, že tyto aktivity ale nepokryjí ztrátu a náklady činností nemocnic a vlastník se bude muset rozhodnout o objemu veřejné služby, kterou samozřejmě potom bude muset uhradit. V oblasti nastavení objemu poskytování veřejné služby je Litomyšlská nemocnice, a.s. připravena spolupracovat tak, aby tato služba byla poskytována našim klientům k jejich spokojenosti. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN, a.s. 5

6 1. Organizační struktura Liniové organizační schéma nemocnice 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem ověření auditora. Základní informace: Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO , byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627, dne Sídlo společnosti: J. E. Purkyně 652, Litomyšl. Charakter společnosti: Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, , IČO Akcie: 1275 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. Tato změna zapsána v OR Základní kapitál: Snížení základního kapitálu z dosavadních Kč na Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulovaných ztrát společnosti k Základní kapitál bude snížen snížením kmenovité hodnoty akcií z dosavadních Kč na částku Kč. Tato změna zapsána v OR Hlavní předmět podnikání: Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče 7

8 2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Juraj Bóna Alena Kotyzová COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová Dětské MUDr. Ludmila Kopecká Jana Nechvílová Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Jan Vlach Bc. Eva Stránská IDG MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Pechancová Kožní MUDr. Josef Leichter Alena Brandýská LDN Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Lenka Švábová / Jana Findová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Ilona Holubová OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB MUDr. Markéta Tušlová Marcela Králová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 265 Lůžka následné péče 49* Celkem 314 * z toho 9 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek Využití lůžkové kapacity v % 76,00 76,05 76,41 75,30 75,05 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,36 6,24 5,88 6,10 5, Výkony Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče Počet ošetřovacích dnů Počet operací Počet porodů Litomyšlská nemocnice,a.s. (dále jen LN) měla v roce 2011 podepsány smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). 8

9 Tzv. paušální způsob úhrady kombinovaný se složkou úhrady hospitalizací dle systému DRG měla LN pro rok 2010 nasmlouvána s těmito pro nás z hlediska úhrad stěžejními ZP a to: VZP (kód 111), ČPZP (205), Oborová (207), Ministerstva vnitra (211). Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv.čistě výkonový systém s regulací. Jsou to Hutnická ZP (kód 205), Škoda (209), Revírní bratrská pokladna (213), ZP Metal-aliance (217) a ZP Média (228) a Pojišťovna VZP,a.s. (kód 333). Lůžkový fond v roce 2011: Lůžka akutní péče = 265 Lůžka následné péče = 69 (z toho 20 lůžek dlouhodobě uzavřeno) Celkem lůžek = 314 V roce 2011 došlo k restrukturalizaci lůžkového fondu u dětského oddělení zvýšení ze 23 lůžek na 30 lůžek, u očního ke snížení ze 16 na 9 lůžek. Z akutních lůžek je počet lůžek tzv. intenzivní péče je k následující: neurologická JIP = 4 lůžka, ARO = 5, mezioborová JIP = 6 a interní JIP = 5 lůžek. Souhrn příjmů od zdravotních pojišťoven v roce 2011: Průměrná měsíční fakturace za všechny ZP dohromady je přes 28,9 mil. Kč měsíčně. Mezi nejdůležitější kritéria pro hodnocení výkonnosti zdravotnického zařízení patří: 1) u lůžkové péče: počet případů hospitalizace a jejich náročnost (tzv. case mix případu ) 2) u ambulantní péče: celkový počet bodů, počty unikátně ošetřených pacientů, objem ZUMů a ZULPů (tj. materiál a léky) 3) pro pracoviště Mamocentrum Svitavy: čistě výkonový systém bez regulací 4) pro pracoviště LDN: výkonový systém s regulací dle počtu ošetřovacích dnů a kategorie pacienta a)celkový počet bodů za všechny ZP dohromady (ambulantní péče): Rok 2009: ambulantní složka + komplement + doprava = 194,486 mil. bodů Rok 2011: ambulantní složka + komplement + doprava = 194,834 mil. bodů (index 2011/2009) = 100,18 %. Ambulance s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2009 jsou: Interní (index 113 %), kardio (index 128 %), neurologická Litomyšl (118 %), neurologická Polička (364 %), psychiatrická (121 %), chirurgická (115 %) a oční stacionář (124 %). Z komplementárních pracovišť je to především: rehabilitace sestry (115 %) a Mamocentrum Svitavy (113 %). Celkový počet bodů za všechny ZP dohromady (lůžková péče): rok Lůžková oddělení = 141,967 mil. bodů rok Lůžková oddělení = 146,612 mil. bodů (index 2010/2008) = 103,27 %. Lůžková oddělení s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2009 jsou: interní (116 %), neurologické (125 %), dětské (118 %), chirurgické (122 %) a kožní (111 %). b) celkový počet bodů pouze VZP pacientů tvoří téměř 80 % našich výkonů. Bodový souhrn za celou LN: Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2009 = 341,446 miliónů bodů. Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2011 = 336,454 miliónů bodů. Index bodové výkonnosti celé LN dosáhl 101,48 %. 9

10 V roce 2011 byla u větších ZP sledována a hrazena výkonnost LN dle tzv. systému DRG (platba za diagnózu). U této formy úhrady se sledují 2 parametry a to: 1) počet případů hospitalizace (PP) 2) case mix index (CMI), což je složitost případu hospitalizace. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2011 je nutno u obou parametrů splnit aspoň 94 % hodnot referenčního období. Při splnění těchto ukazatelů dostanou nemocnice 98 % úhrad roku Za každé procento pod index 94% je o to samé procento krácena úhrada. LN, a.s. měla v roce 2011 následující indexy plnění: 1) počet případů hospitalizace: u VZP (95,59 %), Vojenské ZP (102,97 %), ČPZP (94,51 %), Oborové ZP ( 89,26 %), ZP Min.vnitra (95 %). 2) case mix indexu: u VZP (101,02 %), Vojenské ZP (107 %), ČPZP (122 %), Oborové ZP ( 112 %), ZP Min.vnitra (107,51 %). Z těchto čísel je patrno, že u všech ZP splnila LN,a.s. výše uvedené ukazatele kromě počtu případů hospitalizace u Oborové ZP. Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2011 = 0,829 Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2009 = 0,768 Index CMI (2011/2009) = 107,94 %. Oblast NZIS: Celkový počet ošetřovacích dnů: za rok 2009 = dnů za rok 2011 = dnů, index 2011/2009 = 97,23 %. Celkový počet hospitalizovaných pacientů (vč. přesunu mezi odděleními a stanicemi): za rok 2009 = za rok 2011 = pacientů, index 2011/2009 = 95,91 %. Průměrná obložnost za všechna lůžková oddělení: za rok 2009 = 76,67 %, za rok 2011 = 75,05 %, index 2011/2009 = 97,88 % Průměrná (tzv. střední délka hospitalizace, SDH) za všechna oddělení akutní i následné péče: za rok 2009 = 5,88 dne, za rok 2011 = 5,98 dne, index 2011/2009 = 101,70 %. Lůžková oddělení s obložností vyšší než 80%: - interní JIP (98,95 %), novorozenci (přes 120,28 %, nutnost používat přistýlky), gynekologie-porodnictví (84,95 %), LDN (81,48 %), mezioborová JIP (87,44 %), chirurgie B (84,83 %). 10

11 4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie Lékař 75,43 76,41 74,57 72,34 71,96 Farmaceuti 0,96 3,50 3,85 4 4,05 JOP VŠ, SŠ 7,69 7,18 6,82 6,8 6,28 SZP 275,98 275,12 277,14 278,28 268,81 NZP, PZP 67,28 71,93 82,12 83,56 85,42 THP 30,87 32,88 33,46 34,53 34,43 Provozní 45,81 40,76 39,17 38,65 38,83 Celkem 504,02 507,78 517,13 518,16 509,78 Stupeň atestací lékařů Bez atestace 27 % 27,5 % 26,5 % 26,4 % 25,6 % Atestace I. stupně 18 % 7 % 3,5 % 3,3 % 2,2 % Atestace II. stupně a nástavbová specializace a specializovaná způsobilost 55 % 65,5 % 70 % 70,3 % 72,2 % K pracovalo v Litomyšlské nemocnici, a.s. celkem 90 lékařů. Kvalifikační struktura našich lékařů je na úrovni a má stále stoupající tendenci. Z celkového počtu má nejvyšší odbornost (atestace II. stupně, nástavbová specializace a specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání) 72,22 % lékařů, atestaci I. stupně 2,22% lékařů a 25,56 lékařů je zařazeno ve specializační přípravě v oboru. V průběhu roku 2011 získaly specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dvě lékařky a to v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a v oboru neurologie. Specializační vzdělávání lékařů je stále pro menší zdravotnická zařízení problematické. Uskutečňuje se při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle Zákoníku práce. Od měsíce července 2009 byla v souladu s právem Evropských společenství upravena vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. S účinností od 1. ledna 2011 se počet základních kmenů, které jsou součástí základních oborů zvýšil z 10 na 16 základních kmenů, a to o základní kmeny dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický. Délka vzdělávání činí 24 měsíců a musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Litomyšlská nemocnice, a.s. má z 16 základních kmenů akreditováno 8 kmenů, které jsou součástí základních oborů, na kterých může probíhat příprava lékařů zařazených do specializačního vzdělávání a to gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, pediatrický, HTO, neurologický, oční a ortopedický. Zbývající část 36 měsíců je převážně uskutečňována formou dlouhodobých stáží na akreditovaných pracovištích II. a III. typu. To s sebou přináší skutečnost, že lékař je v evidenčním stavu, je mu vyplácena mzda a veškeré zákonné výdaje. Poskytovali stáží jsou hrazeny úhrady za zabezpečení, ale ve skutečnosti lékař na oddělení chybí a čerpá personální náklady svého kmenového oddělení. Lékaři zařazení do základního oboru, u kterého byl vyhláškou č. 361/2010 změněn základní kmen, mohli přestoupit do vzdělávacího programu, který byl vydán v roce Do doby vydání nových vzdělávacích programů se mohli začít lékaři vzdělávat v základním oboru podle stávajících vzdělávacích programů počínaje vlastním specializovaným výcvikem. Vzdělávání v nově zavedených základních kmenech si mohli doplnit následně po vydání nového vzdělávacího programu. Základní kmen anesteziologický nám byl v letošním roce díky daným novým podmínkám odejmut. Počet všeobecných sester, porodních asistentek, ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilosti a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí zůstal na úrovni loňského roku, tj. cca 300 zaměstnanců. Počet všeobecných sester se podařilo zabezpečit a mít v souladu s vyhláškou č. 101/2002 Sb. v platném znění o minimálním personálním vybavení. Počet zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením byl oproti minulým rokům mírně navýšen a to převážně v kategorii sanitářů z důvodu zachování adekvátní ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních. V kategorii THP a provozních pracovníků nedošlo oproti loňskému roku podstatným změnám, jejich počet zůstal v podstatě na stejné úrovni. 11

12 V dnešní době je ve zdravotnictví nutné komunikovat profesionálně a komunikační dovednosti zdravotníků neustále zdokonalovat. Komunikace velmi výrazně ovlivňuje vztah mezi zdravotníkem a klientem/pacientem, léčebným procesem i vnímáním kvality poskytovaných služeb a je zároveň jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Pro zdokonalení a rozvoj komunikačních schopností nelékařských pracovníků bylo v roce 2010 realizováno 21 seminářů komunikace: Úvod do komunikace Profesní komunikace Asertivita Duševní hygiena zdravotní sestry Agresivní pacient Prezentační dovednosti Celkem tyto semináře vedené vlastní lektorkou absolvovalo 182 nelékařských zdravotnických pracovníků. Profesionální komunikací tak přispívají ke spokojenosti našich klientů a ke zlepšení interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Kvalita odborných týmů Litomyšlské nemocnice, a.s. je na úrovni a je v současné době největší výhodou našeho zařízení. Počet odborných a kvalifikovaných zaměstnanců se plynule zvyšuje, což je nutná reakce na stále náročnější charakter práce na všech odděleních a ambulancích. 4.2 Růst průměrných platů v Kč Lékař Farmaceuti JOP VŠ, SŠ SZP NZP, PZP THP Provozní Celkem

13 4.3 Přehled druhů mzdových nákladů Platový tarif 3 mm Příplatek za vedení Příplatek osobní Pracovní pohotovost Plat za práci přesč.vč.přípl Přípl. za práci v so a ne Přípl. za práci ve svátek Přípl. za práci v noci Přípl. za dělenou směnu x x x Dopl. do min. a zaruč. mzdy x x x x Příplatky zvláštní x x x x Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr Náhrada mzdy Odměny OON Celkem Celkem V oblasti mzdové politiky došlo k nárůstu personálních nákladů. Od měsíce března 2011 bylo Pardubický krajem rozhodnuto o navýšení základních mezd lékařů, a to u L1 o Kč, u L2 o Kč a L3 o Kč měsíčně. Zároveň na základě dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče od zdravotních pojišťoven byly i nadále poskytovány finanční prostředky na stabilizaci všeobecných sester a porodních asistentek, které byly vypláceny formou odměny. Ostatní osobní náklady Čerpání OON bylo použito v důsledku novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce z 98,6 % na zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu, dále na služby LSSP, na konzilia, zdravotní a ambulantní péči a na klinické studie.celkem na poskytnutí zdravotnické péče byla vyplacena částka Kč. Na ostatní činnosti, tj. administrativní, údržbářské, domovnické práce a v jednom případě na odstupné bylo vyplaceno Kč. Semináře komunikace Komunikace je jedním z hlavních prvků, které jsou veřejností na zdravotnictví hodnoceny. V této oblasti je třeba se neustále zdokonalovat. Komunikace velmi výrazně ovlivňuje vztah mezi zdravotníkem a klientem/ pacientem a ve velké míře má vliv na kvalitní průběh léčebného procesu. V roce 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. pokračovala v pořádání seminářů komunikace pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma: Úvod do komunikace Profesní komunikace Celkem tyto semináře vedené vlastní lektorkou absolvovalo 122 nelékařských zdravotnických pracovníků. 13

14 5. Hospodaření LN,a.s. 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2011 Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši ,47 Kč. Náklady celkem ,58 Kč Výkony celkem ,11 Kč Ztráta ,47 Kč Litomyšlská nemocnice,a.s. v roce 2011 nepřekročila plánovanou ztrátu ve výši 4,92 mil. Kč. mil. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl (S-R) Náklady 433,2 431,0-2,2 Výnosy 428,3 426,4-1,9 Hospodářský výsledek -4,9-4,6 0,3 Hodnocení nákladů Náklady jsou nižší proti rozpočtu o 2,2 mil. (viz tabulka). Rozpočtová úspora: léky a SZM 4,0 mil., energie 1,3 mil., náklady na prodané zboží 2,1 mil. (pokles tržeb lékárny), ostatní 1,7 mil. (prodaný materiál, zůstatková cena DNHM a DHM, smluvní pokuty atd.), (cca 9,1 mil. úspora) Rozpočtová ztráta: personální náklady 5,4 mil. (platy lékařů podle memoranda kompenzováno od ZP), opravy přístrojů a zařízení 1 mil., ostatní služby (SW služby atd.) 0,5 mil., (cca 6,9 mil. ztráta) Hodnocení výnosů Výnosy jsou nižší proti rozpočtu o 1,9 mil. (viz tabulka). Rozpočtový zisk: vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven o 2,2 mil., Rozpočtová ztráta: nižší tržby za léky a krev o 3,2 mil., nižší tržby za prodej majetku a materiálu o 0,1 mil., nižší ostatní služby o 0,7 mil. nižší finanční výnosy é 0,1 mil., (cca 4,1 mil. ztráta) Sumarizace faktorů působících v roce 2011 optimální využití parametrů úhradové vyhlášky, pokračující úspory při nákupu SZM, léku a všeobecného materiálu (permanentní poptávková řízení), úspory ve spotřebě a v nákupních cenách energií, nižší tržby za prodej výrobků (krev) a zboží (lékárna), akcelerující potřeba obnovy přístrojů, tedy zvýšené odpisy a leasingy, zvýšené personální náklady z důvodu tvoření kádrové rezervy a přijetí memoranda, hygienické předpisy, které každoročně přírůstkově generují náklady cca 0,3 mil. 14

15 Závazky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti jsou ve výši tis. Kč. Pohledávky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši tis.kč. Oproti roku 2010 se zvyšují pohledávky z důvodu narůstajícího počtu pohledávek za regulačními poplatky. LN, a.s. má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 6 ze dne Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši tis. Kč. K bylo čerpání úvěru tis. Kč. Dále LN, a.s. čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na financování dodávky upgrade CT ve výši tis. Kč. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Města Litomyšle. Zůstatek k je tis. Kč. V roce 2011 LN, a.s. neuzavřela žádnou novou leasingovou smlouvu. Zůstatek nesplacených leasingů z minulých let je k tis. Kč. Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření LN, a.s. ( v tis. Kč ): Položka I. XII./10 I. XII./11 % rozdíl Léky , SZM , Energie , Služby , Osobní náklady , Odpisy ,98-3 Náklady celkem , Položka I. XII./10 I. XII./11 % Rozdíl Tržby od ZP , Placené služby , Dotace kraje , Výnosy celkem , Provozní dotace od Pardubického kraje Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo usnesením Z/316/11 ze dne vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby ve výši tis. Kč. Vyrovnávací platba je určena k zajištění urgentní (neodkladné ) péče obyvatelům okresu Svitavy na vybraných odděleních LN, a.s. neurologickém, gynekologickém, kožním, očním, ortopedickém, LSPP. Zastupitelstvo Pk schválilo usnesením Z/335/11 ze dne zvýšení vyrovnávací platby o tis. Kč, na celkovou částku tis. Kč. Město Litomyšl poskytlo v r investiční dotaci ve výši 800 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení a to videobronchoskopu a operačního mikroskopu na oční oddělení. Na základě usnesení zastupitelstva města č. 145/11 se změnil účel dotace původně dotace byla určena na likvidaci a sanaci čističky odpadních vod a přípravy parkoviště. Za rok 2010 získala Litomyšlská nemocnice,a.s. neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje celkem tis. Kč, z MZ ČR provozní dotaci ve výši 273 tis. Kč na vytvoření rezidenčních míst. Dotace v roce 2011 nebyla vyčerpána a dne byla vrácena nespotřebovaná částka ve výši 152 tis. Kč. Tato dotace je rozvržena do roku 2012 následovně: tis. Kč ( vratka 5 tis. Kč ) tis. Kč ( vratka 152 tis. Kč ) tis. Kč Na rok 2012 byla podána na MZ ČR žádost o změnu finančního plánu z důvodu ukončení studia rezidentů atestační zkouškou. Žádostem bylo vyhověno a na rok 2012 bude dotace v celkové výši 18 tis. Kč obor Aplikovaná fyzioterapie. 15

16 5.2 Tabulka hospodaření od roku Náklady Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Léky SZM Krev Potraviny Ost. materiál Spotřební mat. celkem Energie Údržba Služby 512, Osobní náklady Ostatní náklady z toho odpisy Náklady celkem Výnosy Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Výkony od ZP Placené služby Léčení cizinců Tržby z prodeje mat Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění Náklady na sociální pojištění Manka a škody tis. Kč tis. Kč 5 tis. Kč Jiné náklady - z toho: bankovní poplatky 114 tis. Kč úroky 766 tis. Kč pojistné tis. Kč odškodnění prac. úrazů 216 tis. Kč školení, kurzy, semináře 533 tis. Kč smluvní pokuty a úroky 6 tis. Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku tis. Kč Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost Skutečnost 2011 Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek

17 5.4 Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech Náklady celkem Z toho %: léky 3,45 3,83 3,80 3,71 3,41 SZM 11,76 13,32 13,39 15,11 13,84 krev 1,97 2,05 1,78 1,68 1,58 potraviny 1,41 1,52 1,37 1,53 1,52 ostatní materiál 5,16 4,90 4,05 4,18 3,74 Spotřební mat. celkem 23,76 25,63 24,38 26,38 24,09 energie 2,92 3,60 3,58 3,61 3,28 údržba 2,11 1,90 1,75 2,43 2,04 Ostatní služby 5,55 7,87 7,24 7,95 7,99 Osobní náklady 43,34 49,08 48,20 51,15 51,80 Ostatní náklady 22,31 11,92 14,85 8,64 10,80 odpisy 5,50 2,97 3,22 3,55 3, Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka Náklady celkem Počet pracovníků přepočtený 507,11 504,03 507, ,78 Náklady na 1 zaměstnance 666,02 867,94 792,10 894,67 845,66 Z toho: léky na 1 zaměstnance 21,90 29,94 30,36 34,02 28,85 SZM 89,91 102,09 105,49 119,76 117,01 krev 13,60 17,12 16,26 15,93 13,40 potraviny 12,15 12,28 12,05 12,26 12,88 ost. mat. 20,60 44,78 38,85 36,20 31,60 spotř. Mat. 158,16 206,21 203,02 218,16 203,72 energie 27,84 25,38 28,55 32,03 27,71 údržba 14,55 18,33 15,06 15,63 17,26 ost. služby 46,10 48,21 62,31 64,80 67,60 osobní nákl. 343,02 376,19 388,76 431,22 438,04 ostatní nákl. 76,34 193,61 94,41 132,83 91,32 z toho odpisy na 1 zam. 24,27 47,74 23,49 28,76 29,81 17

18 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2011 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5 resuscitačních lůžek. Intenzivní péče v lůžkové části odd. ARO je nejvyšším stupněm diferencované intenzivní péče v koncepci intenzivní medicíny. Tato péče má v současné době charakter interdisciplinární spolupráce odborníků a specialistů z jednotlivých oborů. Zahrnuje léčbu a ošetřování nemocných s ohrožením nebo selháním vitálních funkcí, u nichž je nutno tyto funkce nahrazovat, podporovat nebo poškození předcházet. Lůžková část oddělení poskytuje intenzivní péči v daném rozsahu pro daný region, zabezpečuje konziliární službu a rozšířenou resuscitační péči pro všechna oddělení nemocnice. Je školícím pracovištěm v oblasti intenzivní medicíny pro tuto nemocnici. Zajišťuje péči o potenciální dárce v rámci transplantačního programu a pacienty indikované k chronické intenzivní péči ve vymezeném rozsahu. Lůžková část odd. ARO je funkčně propojena s jednotkami intenzivní péče základních oborů. Počet hospitalizovaných na oddělení v roce pacientů Průměrná ošetřovací doba na lůžku 5,08 dnů Počet zemřelých 26 pacientů 9,5 % z celkového počtu hospitalizovaných Počet podaných anestezií Počet evidovaných komplikací a mimořádných událostí 6 Návštěvy na oddělení jsou ve výjimečných případech povoleny nepřetržitě s ohledem na provoz oddělení po domluvě s ošetřujícím lékařem. Jinak je řádná doba návštěv stanovena denně od 13 do 17 hod. Návštěvy nedoporučujeme dětem do 14 let a osobám s jakoukoliv formou imunodeficience nebo akutně probíhajícím infekčním onemocněním. Anesteziologická část centrální operační sály V roce 2011 bylo podáno anestezií (nárůst o 157). Převažuje celková anestezie, podíl regionální anestezie (spinální, epidurální a periferní nervový blok 135) činí 7,5 %, což odpovídá loňskému roku i republikovému průměru. Počet komplikací anestézie za rok 2011 byly 3 případy vyřešeny bez trvalých následků. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. V dubnu 2007 byl otevřen dospávací pokoj. Sem přijímáme a monitorujeme všechny klienty v pracovní době bezprostředně po operačním výkonu v anestezii, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2011 jsme léčili 271 klientů (nárůst o 10 %). Průměrná doba hospitalizace činí i nadále 5 dní. Počet ventilovaných pacientů byl 126, podíl klientů s interním onemocněním je 46 %, s chirurgickým 12 % a pooperačních stavů 41 %. Nadále pracujeme s nadstandardními moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. V tomto roce byla zavedena přesná evidence nozokomiálních nákaz, které jsou velkým problémem všech intenzivních péčí. Počet nozokomiálních nákaz v roce 2011 na lůžkovém oddělení byl 15 případů z 271 hospitalizovaných pacientů, tj. 6%. Na základě těchto údajů zjišťujeme účinnost a zavádíme další hygienická opatření. Spektrum výkonů bylo rozšířeno o provádění tracheotomií miniinvazivním způsobem, bronchoskopické diagnostické a terapeutické zákroky, používání metod kontinuální eliminace CRRT nahrazující funkce ledvin, metody invazivní monitorace oběhu a nové způsoby artificiální plicní ventilace. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestezii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestezie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Alternativně provádíme a konzultujeme v oblasti algeziologické a nutriční léčby akutních a chronických pacientů. Ve snaze o zkvalitnění spektra poskytované péče a v souladu s nově platnou legislativou rozšiřujeme spektrum vyžádaných výkonů o epidurální analgezie pro porod (bezbolestný porod), anestezie pro vyžádané výkony (stomatochirurgie, gynekologie), konzultace lékaře a přítomnost vybraného lékaře při výkonech. Zavádění nových metod a přístrojů: bronchoskopie diagnostická a terapeutická v rámci lůžkové péče 18

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více