Litomyšlská nemocnice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s.

2 Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť v roce Ošetřovatelská péče 8. Hodnocení spokojenosti pacientů 9. Stížnosti a poděkování 10. Systém řízení kvality 11. Hospodářsko-technická činnost 12. Informační systém 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře 14. Kontroly 15. Novinové články 16. Sponzoři a dárci 17. Závěr 2

3 Politika jakosti na období do roku 2013 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: 1. Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti. 2. Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. 3. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií LN s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. 4. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 3

4 Slovo na úvod Litomyšlská nemocnice, a.s. se v roce 2011 jakož i v letech minulých snažila poskytovat komplexní zdravotní služby a to v akutní lůžkové péči, ambulantní, komplementární a následné péči s krédem kvality v příjemném a bezpečném prostředí. Je až s podivem, že se tohoto úkolu zhostila dobře. Sledujeme-li stále se zhoršující podmínky pro poskytovatele zdravotní péče a to jak v celostátním měřítku tak i v Pardubickém kraji. Nemocnice dostávají od zdravotních pojišťoven stále menší úhrady za poskytnutou péči, krajské nemocnice si stále ve svých činnostech konkurují a finanční podpora od jediného akcionáře je minimální. Výkonnostně nemocnice udržela úroveň minulých srovnatelných období a dokázala, že je stále nemocnicí, se kterou se v tomto regionu musí počítat. Je samozřejmostí, že se v činnosti a práci vyskytnou pochybení a též chyby v komunikaci s klienty. Nemocnice má ale zavedený funkční systém, který se z těchto negativ poučuje a dělá opatření, aby se znovu neopakovala. Musím říci, že díky stále větší osvětě a právnímu vědomí klientů počet jak pozitivních tak negativních zpětných vazeb narůstá. Díky celostátní dotazníkové akci Nemocnice očima pacientů, které se opakovaně účastníme, pravidelně monitorujeme výsledky našich aktivit, hodnocených klienty jak vnitřními, tak zevními. Rozvoj nemocnice v roce 2011 stagnoval a investice 4

5 do přístrojového vybavení byly v rámci řešení havarijních situací či pouze nejnutnějších obměn přístrojů a počítačových programů. Protože přístrojová technika pořízená v rámci rekonstrukce v roce 2004 již zastarává, budeme se muset rozhodnout do jakých přístrojů budeme investovat. Určitě to nebudou všechny, které nyní slouží v nemocnici. Snaha jediného akcionáře Pardubického kraje o zamezení zvyšování ztrát v nemocnicích poskytující akutní péči neboli veřejnou službu ovlivní další budoucnost všech 5 nemocnic v kraji. Hledají se další úspory a rezervy, uvažuje se o možné spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi. Myslím, že tyto aktivity ale nepokryjí ztrátu a náklady činností nemocnic a vlastník se bude muset rozhodnout o objemu veřejné služby, kterou samozřejmě potom bude muset uhradit. V oblasti nastavení objemu poskytování veřejné služby je Litomyšlská nemocnice, a.s. připravena spolupracovat tak, aby tato služba byla poskytována našim klientům k jejich spokojenosti. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN, a.s. 5

6 1. Organizační struktura Liniové organizační schéma nemocnice 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem ověření auditora. Základní informace: Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO , byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627, dne Sídlo společnosti: J. E. Purkyně 652, Litomyšl. Charakter společnosti: Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, , IČO Akcie: 1275 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. Tato změna zapsána v OR Základní kapitál: Snížení základního kapitálu z dosavadních Kč na Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulovaných ztrát společnosti k Základní kapitál bude snížen snížením kmenovité hodnoty akcií z dosavadních Kč na částku Kč. Tato změna zapsána v OR Hlavní předmět podnikání: Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče 7

8 2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Juraj Bóna Alena Kotyzová COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová Dětské MUDr. Ludmila Kopecká Jana Nechvílová Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Jan Vlach Bc. Eva Stránská IDG MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Pechancová Kožní MUDr. Josef Leichter Alena Brandýská LDN Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Lenka Švábová / Jana Findová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Ilona Holubová OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB MUDr. Markéta Tušlová Marcela Králová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 265 Lůžka následné péče 49* Celkem 314 * z toho 9 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek Využití lůžkové kapacity v % 76,00 76,05 76,41 75,30 75,05 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,36 6,24 5,88 6,10 5, Výkony Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče Počet ošetřovacích dnů Počet operací Počet porodů Litomyšlská nemocnice,a.s. (dále jen LN) měla v roce 2011 podepsány smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). 8

9 Tzv. paušální způsob úhrady kombinovaný se složkou úhrady hospitalizací dle systému DRG měla LN pro rok 2010 nasmlouvána s těmito pro nás z hlediska úhrad stěžejními ZP a to: VZP (kód 111), ČPZP (205), Oborová (207), Ministerstva vnitra (211). Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv.čistě výkonový systém s regulací. Jsou to Hutnická ZP (kód 205), Škoda (209), Revírní bratrská pokladna (213), ZP Metal-aliance (217) a ZP Média (228) a Pojišťovna VZP,a.s. (kód 333). Lůžkový fond v roce 2011: Lůžka akutní péče = 265 Lůžka následné péče = 69 (z toho 20 lůžek dlouhodobě uzavřeno) Celkem lůžek = 314 V roce 2011 došlo k restrukturalizaci lůžkového fondu u dětského oddělení zvýšení ze 23 lůžek na 30 lůžek, u očního ke snížení ze 16 na 9 lůžek. Z akutních lůžek je počet lůžek tzv. intenzivní péče je k následující: neurologická JIP = 4 lůžka, ARO = 5, mezioborová JIP = 6 a interní JIP = 5 lůžek. Souhrn příjmů od zdravotních pojišťoven v roce 2011: Průměrná měsíční fakturace za všechny ZP dohromady je přes 28,9 mil. Kč měsíčně. Mezi nejdůležitější kritéria pro hodnocení výkonnosti zdravotnického zařízení patří: 1) u lůžkové péče: počet případů hospitalizace a jejich náročnost (tzv. case mix případu ) 2) u ambulantní péče: celkový počet bodů, počty unikátně ošetřených pacientů, objem ZUMů a ZULPů (tj. materiál a léky) 3) pro pracoviště Mamocentrum Svitavy: čistě výkonový systém bez regulací 4) pro pracoviště LDN: výkonový systém s regulací dle počtu ošetřovacích dnů a kategorie pacienta a)celkový počet bodů za všechny ZP dohromady (ambulantní péče): Rok 2009: ambulantní složka + komplement + doprava = 194,486 mil. bodů Rok 2011: ambulantní složka + komplement + doprava = 194,834 mil. bodů (index 2011/2009) = 100,18 %. Ambulance s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2009 jsou: Interní (index 113 %), kardio (index 128 %), neurologická Litomyšl (118 %), neurologická Polička (364 %), psychiatrická (121 %), chirurgická (115 %) a oční stacionář (124 %). Z komplementárních pracovišť je to především: rehabilitace sestry (115 %) a Mamocentrum Svitavy (113 %). Celkový počet bodů za všechny ZP dohromady (lůžková péče): rok Lůžková oddělení = 141,967 mil. bodů rok Lůžková oddělení = 146,612 mil. bodů (index 2010/2008) = 103,27 %. Lůžková oddělení s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2009 jsou: interní (116 %), neurologické (125 %), dětské (118 %), chirurgické (122 %) a kožní (111 %). b) celkový počet bodů pouze VZP pacientů tvoří téměř 80 % našich výkonů. Bodový souhrn za celou LN: Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2009 = 341,446 miliónů bodů. Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2011 = 336,454 miliónů bodů. Index bodové výkonnosti celé LN dosáhl 101,48 %. 9

10 V roce 2011 byla u větších ZP sledována a hrazena výkonnost LN dle tzv. systému DRG (platba za diagnózu). U této formy úhrady se sledují 2 parametry a to: 1) počet případů hospitalizace (PP) 2) case mix index (CMI), což je složitost případu hospitalizace. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2011 je nutno u obou parametrů splnit aspoň 94 % hodnot referenčního období. Při splnění těchto ukazatelů dostanou nemocnice 98 % úhrad roku Za každé procento pod index 94% je o to samé procento krácena úhrada. LN, a.s. měla v roce 2011 následující indexy plnění: 1) počet případů hospitalizace: u VZP (95,59 %), Vojenské ZP (102,97 %), ČPZP (94,51 %), Oborové ZP ( 89,26 %), ZP Min.vnitra (95 %). 2) case mix indexu: u VZP (101,02 %), Vojenské ZP (107 %), ČPZP (122 %), Oborové ZP ( 112 %), ZP Min.vnitra (107,51 %). Z těchto čísel je patrno, že u všech ZP splnila LN,a.s. výše uvedené ukazatele kromě počtu případů hospitalizace u Oborové ZP. Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2011 = 0,829 Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2009 = 0,768 Index CMI (2011/2009) = 107,94 %. Oblast NZIS: Celkový počet ošetřovacích dnů: za rok 2009 = dnů za rok 2011 = dnů, index 2011/2009 = 97,23 %. Celkový počet hospitalizovaných pacientů (vč. přesunu mezi odděleními a stanicemi): za rok 2009 = za rok 2011 = pacientů, index 2011/2009 = 95,91 %. Průměrná obložnost za všechna lůžková oddělení: za rok 2009 = 76,67 %, za rok 2011 = 75,05 %, index 2011/2009 = 97,88 % Průměrná (tzv. střední délka hospitalizace, SDH) za všechna oddělení akutní i následné péče: za rok 2009 = 5,88 dne, za rok 2011 = 5,98 dne, index 2011/2009 = 101,70 %. Lůžková oddělení s obložností vyšší než 80%: - interní JIP (98,95 %), novorozenci (přes 120,28 %, nutnost používat přistýlky), gynekologie-porodnictví (84,95 %), LDN (81,48 %), mezioborová JIP (87,44 %), chirurgie B (84,83 %). 10

11 4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie Lékař 75,43 76,41 74,57 72,34 71,96 Farmaceuti 0,96 3,50 3,85 4 4,05 JOP VŠ, SŠ 7,69 7,18 6,82 6,8 6,28 SZP 275,98 275,12 277,14 278,28 268,81 NZP, PZP 67,28 71,93 82,12 83,56 85,42 THP 30,87 32,88 33,46 34,53 34,43 Provozní 45,81 40,76 39,17 38,65 38,83 Celkem 504,02 507,78 517,13 518,16 509,78 Stupeň atestací lékařů Bez atestace 27 % 27,5 % 26,5 % 26,4 % 25,6 % Atestace I. stupně 18 % 7 % 3,5 % 3,3 % 2,2 % Atestace II. stupně a nástavbová specializace a specializovaná způsobilost 55 % 65,5 % 70 % 70,3 % 72,2 % K pracovalo v Litomyšlské nemocnici, a.s. celkem 90 lékařů. Kvalifikační struktura našich lékařů je na úrovni a má stále stoupající tendenci. Z celkového počtu má nejvyšší odbornost (atestace II. stupně, nástavbová specializace a specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání) 72,22 % lékařů, atestaci I. stupně 2,22% lékařů a 25,56 lékařů je zařazeno ve specializační přípravě v oboru. V průběhu roku 2011 získaly specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dvě lékařky a to v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a v oboru neurologie. Specializační vzdělávání lékařů je stále pro menší zdravotnická zařízení problematické. Uskutečňuje se při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle Zákoníku práce. Od měsíce července 2009 byla v souladu s právem Evropských společenství upravena vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. S účinností od 1. ledna 2011 se počet základních kmenů, které jsou součástí základních oborů zvýšil z 10 na 16 základních kmenů, a to o základní kmeny dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický. Délka vzdělávání činí 24 měsíců a musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Litomyšlská nemocnice, a.s. má z 16 základních kmenů akreditováno 8 kmenů, které jsou součástí základních oborů, na kterých může probíhat příprava lékařů zařazených do specializačního vzdělávání a to gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, pediatrický, HTO, neurologický, oční a ortopedický. Zbývající část 36 měsíců je převážně uskutečňována formou dlouhodobých stáží na akreditovaných pracovištích II. a III. typu. To s sebou přináší skutečnost, že lékař je v evidenčním stavu, je mu vyplácena mzda a veškeré zákonné výdaje. Poskytovali stáží jsou hrazeny úhrady za zabezpečení, ale ve skutečnosti lékař na oddělení chybí a čerpá personální náklady svého kmenového oddělení. Lékaři zařazení do základního oboru, u kterého byl vyhláškou č. 361/2010 změněn základní kmen, mohli přestoupit do vzdělávacího programu, který byl vydán v roce Do doby vydání nových vzdělávacích programů se mohli začít lékaři vzdělávat v základním oboru podle stávajících vzdělávacích programů počínaje vlastním specializovaným výcvikem. Vzdělávání v nově zavedených základních kmenech si mohli doplnit následně po vydání nového vzdělávacího programu. Základní kmen anesteziologický nám byl v letošním roce díky daným novým podmínkám odejmut. Počet všeobecných sester, porodních asistentek, ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilosti a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí zůstal na úrovni loňského roku, tj. cca 300 zaměstnanců. Počet všeobecných sester se podařilo zabezpečit a mít v souladu s vyhláškou č. 101/2002 Sb. v platném znění o minimálním personálním vybavení. Počet zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením byl oproti minulým rokům mírně navýšen a to převážně v kategorii sanitářů z důvodu zachování adekvátní ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních. V kategorii THP a provozních pracovníků nedošlo oproti loňskému roku podstatným změnám, jejich počet zůstal v podstatě na stejné úrovni. 11

12 V dnešní době je ve zdravotnictví nutné komunikovat profesionálně a komunikační dovednosti zdravotníků neustále zdokonalovat. Komunikace velmi výrazně ovlivňuje vztah mezi zdravotníkem a klientem/pacientem, léčebným procesem i vnímáním kvality poskytovaných služeb a je zároveň jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Pro zdokonalení a rozvoj komunikačních schopností nelékařských pracovníků bylo v roce 2010 realizováno 21 seminářů komunikace: Úvod do komunikace Profesní komunikace Asertivita Duševní hygiena zdravotní sestry Agresivní pacient Prezentační dovednosti Celkem tyto semináře vedené vlastní lektorkou absolvovalo 182 nelékařských zdravotnických pracovníků. Profesionální komunikací tak přispívají ke spokojenosti našich klientů a ke zlepšení interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Kvalita odborných týmů Litomyšlské nemocnice, a.s. je na úrovni a je v současné době největší výhodou našeho zařízení. Počet odborných a kvalifikovaných zaměstnanců se plynule zvyšuje, což je nutná reakce na stále náročnější charakter práce na všech odděleních a ambulancích. 4.2 Růst průměrných platů v Kč Lékař Farmaceuti JOP VŠ, SŠ SZP NZP, PZP THP Provozní Celkem

13 4.3 Přehled druhů mzdových nákladů Platový tarif 3 mm Příplatek za vedení Příplatek osobní Pracovní pohotovost Plat za práci přesč.vč.přípl Přípl. za práci v so a ne Přípl. za práci ve svátek Přípl. za práci v noci Přípl. za dělenou směnu x x x Dopl. do min. a zaruč. mzdy x x x x Příplatky zvláštní x x x x Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr Náhrada mzdy Odměny OON Celkem Celkem V oblasti mzdové politiky došlo k nárůstu personálních nákladů. Od měsíce března 2011 bylo Pardubický krajem rozhodnuto o navýšení základních mezd lékařů, a to u L1 o Kč, u L2 o Kč a L3 o Kč měsíčně. Zároveň na základě dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče od zdravotních pojišťoven byly i nadále poskytovány finanční prostředky na stabilizaci všeobecných sester a porodních asistentek, které byly vypláceny formou odměny. Ostatní osobní náklady Čerpání OON bylo použito v důsledku novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce z 98,6 % na zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu, dále na služby LSSP, na konzilia, zdravotní a ambulantní péči a na klinické studie.celkem na poskytnutí zdravotnické péče byla vyplacena částka Kč. Na ostatní činnosti, tj. administrativní, údržbářské, domovnické práce a v jednom případě na odstupné bylo vyplaceno Kč. Semináře komunikace Komunikace je jedním z hlavních prvků, které jsou veřejností na zdravotnictví hodnoceny. V této oblasti je třeba se neustále zdokonalovat. Komunikace velmi výrazně ovlivňuje vztah mezi zdravotníkem a klientem/ pacientem a ve velké míře má vliv na kvalitní průběh léčebného procesu. V roce 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. pokračovala v pořádání seminářů komunikace pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma: Úvod do komunikace Profesní komunikace Celkem tyto semináře vedené vlastní lektorkou absolvovalo 122 nelékařských zdravotnických pracovníků. 13

14 5. Hospodaření LN,a.s. 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2011 Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši ,47 Kč. Náklady celkem ,58 Kč Výkony celkem ,11 Kč Ztráta ,47 Kč Litomyšlská nemocnice,a.s. v roce 2011 nepřekročila plánovanou ztrátu ve výši 4,92 mil. Kč. mil. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl (S-R) Náklady 433,2 431,0-2,2 Výnosy 428,3 426,4-1,9 Hospodářský výsledek -4,9-4,6 0,3 Hodnocení nákladů Náklady jsou nižší proti rozpočtu o 2,2 mil. (viz tabulka). Rozpočtová úspora: léky a SZM 4,0 mil., energie 1,3 mil., náklady na prodané zboží 2,1 mil. (pokles tržeb lékárny), ostatní 1,7 mil. (prodaný materiál, zůstatková cena DNHM a DHM, smluvní pokuty atd.), (cca 9,1 mil. úspora) Rozpočtová ztráta: personální náklady 5,4 mil. (platy lékařů podle memoranda kompenzováno od ZP), opravy přístrojů a zařízení 1 mil., ostatní služby (SW služby atd.) 0,5 mil., (cca 6,9 mil. ztráta) Hodnocení výnosů Výnosy jsou nižší proti rozpočtu o 1,9 mil. (viz tabulka). Rozpočtový zisk: vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven o 2,2 mil., Rozpočtová ztráta: nižší tržby za léky a krev o 3,2 mil., nižší tržby za prodej majetku a materiálu o 0,1 mil., nižší ostatní služby o 0,7 mil. nižší finanční výnosy é 0,1 mil., (cca 4,1 mil. ztráta) Sumarizace faktorů působících v roce 2011 optimální využití parametrů úhradové vyhlášky, pokračující úspory při nákupu SZM, léku a všeobecného materiálu (permanentní poptávková řízení), úspory ve spotřebě a v nákupních cenách energií, nižší tržby za prodej výrobků (krev) a zboží (lékárna), akcelerující potřeba obnovy přístrojů, tedy zvýšené odpisy a leasingy, zvýšené personální náklady z důvodu tvoření kádrové rezervy a přijetí memoranda, hygienické předpisy, které každoročně přírůstkově generují náklady cca 0,3 mil. 14

15 Závazky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti jsou ve výši tis. Kč. Pohledávky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši tis.kč. Oproti roku 2010 se zvyšují pohledávky z důvodu narůstajícího počtu pohledávek za regulačními poplatky. LN, a.s. má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 6 ze dne Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši tis. Kč. K bylo čerpání úvěru tis. Kč. Dále LN, a.s. čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na financování dodávky upgrade CT ve výši tis. Kč. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Města Litomyšle. Zůstatek k je tis. Kč. V roce 2011 LN, a.s. neuzavřela žádnou novou leasingovou smlouvu. Zůstatek nesplacených leasingů z minulých let je k tis. Kč. Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření LN, a.s. ( v tis. Kč ): Položka I. XII./10 I. XII./11 % rozdíl Léky , SZM , Energie , Služby , Osobní náklady , Odpisy ,98-3 Náklady celkem , Položka I. XII./10 I. XII./11 % Rozdíl Tržby od ZP , Placené služby , Dotace kraje , Výnosy celkem , Provozní dotace od Pardubického kraje Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo usnesením Z/316/11 ze dne vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby ve výši tis. Kč. Vyrovnávací platba je určena k zajištění urgentní (neodkladné ) péče obyvatelům okresu Svitavy na vybraných odděleních LN, a.s. neurologickém, gynekologickém, kožním, očním, ortopedickém, LSPP. Zastupitelstvo Pk schválilo usnesením Z/335/11 ze dne zvýšení vyrovnávací platby o tis. Kč, na celkovou částku tis. Kč. Město Litomyšl poskytlo v r investiční dotaci ve výši 800 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení a to videobronchoskopu a operačního mikroskopu na oční oddělení. Na základě usnesení zastupitelstva města č. 145/11 se změnil účel dotace původně dotace byla určena na likvidaci a sanaci čističky odpadních vod a přípravy parkoviště. Za rok 2010 získala Litomyšlská nemocnice,a.s. neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje celkem tis. Kč, z MZ ČR provozní dotaci ve výši 273 tis. Kč na vytvoření rezidenčních míst. Dotace v roce 2011 nebyla vyčerpána a dne byla vrácena nespotřebovaná částka ve výši 152 tis. Kč. Tato dotace je rozvržena do roku 2012 následovně: tis. Kč ( vratka 5 tis. Kč ) tis. Kč ( vratka 152 tis. Kč ) tis. Kč Na rok 2012 byla podána na MZ ČR žádost o změnu finančního plánu z důvodu ukončení studia rezidentů atestační zkouškou. Žádostem bylo vyhověno a na rok 2012 bude dotace v celkové výši 18 tis. Kč obor Aplikovaná fyzioterapie. 15

16 5.2 Tabulka hospodaření od roku Náklady Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Léky SZM Krev Potraviny Ost. materiál Spotřební mat. celkem Energie Údržba Služby 512, Osobní náklady Ostatní náklady z toho odpisy Náklady celkem Výnosy Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Výkony od ZP Placené služby Léčení cizinců Tržby z prodeje mat Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění Náklady na sociální pojištění Manka a škody tis. Kč tis. Kč 5 tis. Kč Jiné náklady - z toho: bankovní poplatky 114 tis. Kč úroky 766 tis. Kč pojistné tis. Kč odškodnění prac. úrazů 216 tis. Kč školení, kurzy, semináře 533 tis. Kč smluvní pokuty a úroky 6 tis. Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku tis. Kč Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost Skutečnost 2011 Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek

17 5.4 Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech Náklady celkem Z toho %: léky 3,45 3,83 3,80 3,71 3,41 SZM 11,76 13,32 13,39 15,11 13,84 krev 1,97 2,05 1,78 1,68 1,58 potraviny 1,41 1,52 1,37 1,53 1,52 ostatní materiál 5,16 4,90 4,05 4,18 3,74 Spotřební mat. celkem 23,76 25,63 24,38 26,38 24,09 energie 2,92 3,60 3,58 3,61 3,28 údržba 2,11 1,90 1,75 2,43 2,04 Ostatní služby 5,55 7,87 7,24 7,95 7,99 Osobní náklady 43,34 49,08 48,20 51,15 51,80 Ostatní náklady 22,31 11,92 14,85 8,64 10,80 odpisy 5,50 2,97 3,22 3,55 3, Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka Náklady celkem Počet pracovníků přepočtený 507,11 504,03 507, ,78 Náklady na 1 zaměstnance 666,02 867,94 792,10 894,67 845,66 Z toho: léky na 1 zaměstnance 21,90 29,94 30,36 34,02 28,85 SZM 89,91 102,09 105,49 119,76 117,01 krev 13,60 17,12 16,26 15,93 13,40 potraviny 12,15 12,28 12,05 12,26 12,88 ost. mat. 20,60 44,78 38,85 36,20 31,60 spotř. Mat. 158,16 206,21 203,02 218,16 203,72 energie 27,84 25,38 28,55 32,03 27,71 údržba 14,55 18,33 15,06 15,63 17,26 ost. služby 46,10 48,21 62,31 64,80 67,60 osobní nákl. 343,02 376,19 388,76 431,22 438,04 ostatní nákl. 76,34 193,61 94,41 132,83 91,32 z toho odpisy na 1 zam. 24,27 47,74 23,49 28,76 29,81 17

18 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2011 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5 resuscitačních lůžek. Intenzivní péče v lůžkové části odd. ARO je nejvyšším stupněm diferencované intenzivní péče v koncepci intenzivní medicíny. Tato péče má v současné době charakter interdisciplinární spolupráce odborníků a specialistů z jednotlivých oborů. Zahrnuje léčbu a ošetřování nemocných s ohrožením nebo selháním vitálních funkcí, u nichž je nutno tyto funkce nahrazovat, podporovat nebo poškození předcházet. Lůžková část oddělení poskytuje intenzivní péči v daném rozsahu pro daný region, zabezpečuje konziliární službu a rozšířenou resuscitační péči pro všechna oddělení nemocnice. Je školícím pracovištěm v oblasti intenzivní medicíny pro tuto nemocnici. Zajišťuje péči o potenciální dárce v rámci transplantačního programu a pacienty indikované k chronické intenzivní péči ve vymezeném rozsahu. Lůžková část odd. ARO je funkčně propojena s jednotkami intenzivní péče základních oborů. Počet hospitalizovaných na oddělení v roce pacientů Průměrná ošetřovací doba na lůžku 5,08 dnů Počet zemřelých 26 pacientů 9,5 % z celkového počtu hospitalizovaných Počet podaných anestezií Počet evidovaných komplikací a mimořádných událostí 6 Návštěvy na oddělení jsou ve výjimečných případech povoleny nepřetržitě s ohledem na provoz oddělení po domluvě s ošetřujícím lékařem. Jinak je řádná doba návštěv stanovena denně od 13 do 17 hod. Návštěvy nedoporučujeme dětem do 14 let a osobám s jakoukoliv formou imunodeficience nebo akutně probíhajícím infekčním onemocněním. Anesteziologická část centrální operační sály V roce 2011 bylo podáno anestezií (nárůst o 157). Převažuje celková anestezie, podíl regionální anestezie (spinální, epidurální a periferní nervový blok 135) činí 7,5 %, což odpovídá loňskému roku i republikovému průměru. Počet komplikací anestézie za rok 2011 byly 3 případy vyřešeny bez trvalých následků. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. V dubnu 2007 byl otevřen dospávací pokoj. Sem přijímáme a monitorujeme všechny klienty v pracovní době bezprostředně po operačním výkonu v anestezii, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2011 jsme léčili 271 klientů (nárůst o 10 %). Průměrná doba hospitalizace činí i nadále 5 dní. Počet ventilovaných pacientů byl 126, podíl klientů s interním onemocněním je 46 %, s chirurgickým 12 % a pooperačních stavů 41 %. Nadále pracujeme s nadstandardními moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. V tomto roce byla zavedena přesná evidence nozokomiálních nákaz, které jsou velkým problémem všech intenzivních péčí. Počet nozokomiálních nákaz v roce 2011 na lůžkovém oddělení byl 15 případů z 271 hospitalizovaných pacientů, tj. 6%. Na základě těchto údajů zjišťujeme účinnost a zavádíme další hygienická opatření. Spektrum výkonů bylo rozšířeno o provádění tracheotomií miniinvazivním způsobem, bronchoskopické diagnostické a terapeutické zákroky, používání metod kontinuální eliminace CRRT nahrazující funkce ledvin, metody invazivní monitorace oběhu a nové způsoby artificiální plicní ventilace. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestezii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestezie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Alternativně provádíme a konzultujeme v oblasti algeziologické a nutriční léčby akutních a chronických pacientů. Ve snaze o zkvalitnění spektra poskytované péče a v souladu s nově platnou legislativou rozšiřujeme spektrum vyžádaných výkonů o epidurální analgezie pro porod (bezbolestný porod), anestezie pro vyžádané výkony (stomatochirurgie, gynekologie), konzultace lékaře a přítomnost vybraného lékaře při výkonech. Zavádění nových metod a přístrojů: bronchoskopie diagnostická a terapeutická v rámci lůžkové péče 18

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2004 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2004 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace I. P. Pavlova 9 794

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 49 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2013 JSME PŘÁTELSKÁ

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více