3 Systémová léčba psoriázy případy z praxe. 8 Léčba dermatitidy v oblasti očních víček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Systémová léčba psoriázy případy z praxe. 8 Léčba dermatitidy v oblasti očních víček"

Transkript

1 v praxi 7/2014 dermatologie, vnitřní lékařství 3 Systémová léčba psoriázy případy z praxe MUDr. Lubomír Drlík 6 Tacrolimus v léčbě akrální formy atopické dermatitidy MUDr. Soňa Bouzková 8 Léčba dermatitidy v oblasti očních víček MUDr. Ivana Prochocká 9 Dlouhodobá bezpečnost při léčbě středně těžké až těžké psoriázy adalimumabem MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

2 v praxi 7/2014 vydavatel Farmakon Press, spol. s r.o. Václavská Praha 2 tel.: fax: šéfredaktor zástupkyně šéfredaktora obchodní ředitelka redakční rada MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. Mgr. Kateřina Daňhová Bc. Petra Hakavcová MUDr. David Doležil, Ph.D. Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MUDr. Radek Litvik Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. MUDr. Libor Zámečník odborná redakce jazyková redakce Mgr. Kateřina Daňhová, MUDr. Jana Fabiánová MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Mgr. Eva Kolenčíková marketing Bc. Petra Hakavcová, a inzerce mobil: Mgr. Eva Procházková, grafická úprava Věra Horáčková, Eva Jirková ročník registrace MK ČR E ISSN copyright 2014 Farmakon Press, spol. s r.o. Články publikované v tomto časopise reprezentují názor autora či autorů. Jakákoli část obsahu časopisu nesmí být kopírována nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.

3 Systémová léčba psoriázy případy z praxe MUDr. Lubomír Drlík Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk, a. s. Úvod Zkušenosti se systémovou léčbou psoriázy máme od roku 1994, kdy byla na našem oddělení zavedena léčba cyklosporinem. V té době se jednalo o zcela převratný způsob terapie pacientů s těžkými formami lupénky. Léčba se stala ambulantní, bez nutnosti dlouhodobých hospitalizací a obtěžující externí léčby dehtem nebo cignolinem. Novou metodu pacienti vnímali velmi pozitivně, měli jsme jeden z největších souborů takto léčených v České republice. Nicméně hlavním nedostatkem se ukázal rychlý návrat projevů po vysazení cyklosporinu, nebo dokonce i po snížení jeho dávky pod 2,5 mg/kg hmotnosti byl již léčebný účinek slabý a docházelo k relapsům. Navíc je léčba časově omezená, je nutné pečlivě sledovat zejména krevní tlak a hladinu kreatininu. Ve dvou případech z prvních šestnácti léčených pacientů jsme museli žádat o pomoc nefrology a léčbu z důvodu významného vzestupu kreatininu ukončit. Dalším nežádoucím účinkem bylo difuzní padání vlasů. O dlouhodobé bezpečnosti s ohledem na možnost vzniku různých tumorů je diskutováno. Další systémový lék methotrexát je v naší spádové oblasti tradičně doménou revmatologů. Ve spolupráci s nimi léčíme zejména artropatické formy psoriázy, léčba má dobrý účinek i na kožní projevy při obvyklém dávkování mg týdně. Poměrně rozšířené tradiční dávkování 12,5 mg týdně není dostatečně účinné. Nevýhodou je omezená možnost podávání ve fertilním věku, kdy je nutná antikoncepce u obou pohlaví. Kontraindikacemi jsou také polymorbidnost u starších pacientů, vředová choroba gastroduodena, leukopenie, chronické infekce, jaterní či ledvinná nedostatečnost či abúzus alkoholu (ten je u pacientů trpících psoriázou častý). Jedná se o cytostatikum, z čehož vyplývá opatrnost v indikování léčby. Nejoblíbenějším lékem v léčbě psoriázy, palmoplantárních keratodermií a palmoplantární pustulózy tedy zůstal acitretin (Neotigason), letité zkušenosti máme i s jeho předchůdcem etretinátem (Tigason) a v jiných indikacích také s dalším systémovým retinoidem isotretinonem (Roaccutan). Neotigason jsme využívali také v metodě RePUVA u torpidních psoriáz, mycosis fungoides a parapsoriázy. Nevýhody jsou známé zvýšení lipidů, zákaz gravidity po dobu léčby a ještě dva roky po vysazení léku, zákaz darování krve ještě rok po léčbě. Závažné také mohou být interace zejména s antibiotiky tetracyklinové řady. U mladých pacientů hrozí rovněž předčasná osifikace epifýz. Opatrnost je třeba u pacientů, kteří se nevyhýbají alkoholu, vzhledem k hepatotoxicitě léčby. U každého případu je nutné kontrolovat zejména jaterní testy a lipidy. Obvyklé dávkování je mg denně, maximální dávka činí 75 mg denně. Kazuistika č. 1 Muž, narozený Rodinná anamnéza: Matka trpí asthma bronchiale, bratr zemřel v 45 letech na plicní embolii. Farmakologická i alergická anamnéza: Negativní. Pracovní anamnéza: Nezaměstnaný, střídal dělnické profese. Pacient od mládí kouří 30 cigaret denně, alkohol konzumuje v množství 1 3 piva denně, občas lihoviny. Současné onemocnění: Psoriázou trpí od roku 2010, bez kloubního postižení. Na Dermatovenerologické odděle- obrázek 1 Pacient z kazuistiky č. 1 v praxi 3

4 ní nemocnice v Šumperku byl přijat pro přibližně 4 týdny trvající masivní zhoršení stavu. Status localis: Geografické projevy s nánosy stříbřitých šupin, postižení prakticky celého těla včetně capillitia, na dlaních a ploskách hyperkeratózy, nehty rukou i nohou gryphotické s olejovými skvrnami, PASI 24. Status praesens: Hmotnost 75 kg, štíhlý pacient. Laboratorní vyšetření: Krevní obraz + diferenciál, biochemie, ASLO, moč + sediment, HLA-B27, CRP 26 mg/l (norma do 10 mg/l). Rentgen plic bez patologie. Léčba: Celotělová aplikace UVB 311 v kabině Waldmann, snášel jen do 0,5 J/cm 2, při vyšší dávce se objevilo zarudnutí. Lokálně byl aplikován cignolin, keratolytika, emoliencia pro malý účinek léčby a generalizované postižení byl po 10 dnech přidán acitretin (Neotigason) 25 mg 1x 1, po dalším týdnu byla dávka zvýšena na 35 mg denně. Léčbu pacient snáší bez nežádoucích účinků, kontrolní laboratorní parametry jsou v normě. Kazuistika č. 2 Muž, narozený Pacient byl přijat na kožní oddělení pro těžkou geografickou psoriázu předcházely opakované hospitalizace na Dermatovenerologickém oddělení v Šumperku i na Kožní klinice FN Olomouc. Pacient je obézní hmotnost 146 kg, výška 176 cm, BMI 47,13. Rodinná anamnéza: Otec karcinom tlustého střeva, matka karcinom prsu. Farmakologická anamnéza: Negativní. Alergická anamnéza: Penicilin. Pracovní anamnéza: Instalatér ve starobním důchodu. Osobní anamnéza: Klíšťová meningoencefalitida 2006, erysipel levé dolní končetiny 2009, operace cholecystektomie pro lithiázu 2004, hyperplazie prostaty 2006, striktury uretry Pacient kouří 30 roků cigaret denně, alkohol pije příležitostně. Status praesens: Geografická torpidní ložiska psoriázy se stříbřitými šupinami, masivní postižení capillitia, onychodystrofie na rukou i nohou, vstupní PASI 23. Laboratorní vyšetření při přijetí v normě. Léčba: UVB 311, keratolytika, pix pro malý účinek léčby byl přidán acitretin (Neotigason) 50 mg pro die, po týdnu byla dávka zvýšena na 75 mg pro die. Po dvou týdnech systémové i zevní léčby byl zaznamenán pokles na PASI 7,1 a nemocný byl propuštěn do domácí péče. Jaterní testy po 10 dnech léčby acitretinem byly v normě, při kontrole po dalších dvou týdnech byly laboratorně nalezeny zvýšené hodnoty transamináz 5 6krát oproti normě a dvojnásobné zvýšení γ-glutamyltransferázy. Pacient přiznal větší jednorázovou konzumaci alkoholu asi 5 dnů před kontrolou. Acitretin byl vysazen a po dalších dvou týdnech se jaterní testy normalizovaly (při sonografickém vyšetření jater byla nalezena steatóza). Nicméně i po poměrně krátké době podávání acitretinu bylo zaznamenáno významné zlepšení stavu, které zatím při léčbě UVB 311 přetrvává. Kazuistika č. 3 Muž, narozený 1963, sportovní habitus, hmotnost 85 kg. Rodinná anamnéza: Matka trpí psoriázou. Farmakologická anamnéza: Negativní Alergická anamnéza: Propolis. Pracovní anamnéza: Učitel základní školy. Osobní anamnéza: Otřes mozku v dětství, alkohol jen zcela výjimečně, nekuřák. Nynější onemocnění: První návštěva proběhla v březnu 2008, kdy se pacient dostavil pro asi 3 měsíce trvající infiltrovaná zarudlá ložiska na dlaních i dorzech rukou, kde se navíc objevily šupiny. Nehty postiženy nebyly, kloubní obtíže se nevyskytly. Kolem uší a ve zvukovodech bylo pozorováno malé postižení charakteru sebopsoriázy. Laboratorní vyšetření: Krevní obraz + diferenciál, biochemie, moč + sediment, HLA-B27, ASLO negativní. Léčba: Aplikace UVB 311, superpotentních zevních steroidů, keratolytik. Pro velmi malý účinek léčby a neúnosný stav při učitelském povolání byl v listopadu 2008 přidán acitretin (Neotigason) v dávce 25 mg denně, která byla po dvou týdnech zvýšena na 35 mg denně. Při kontrole za měsíc nebyl pozorován žádný účinek léčby, po dvou měsících bylo naopak zaznamenáno výrazné zlepšení stavu. Za pravidelných laboratorních kontrol byl obrázek 2 Pacient z kazuistiky č. 2 4 v praxi

5 obrázek 3 Pacient z kazuistiky č. 3 acitretin podáván do konce června 2009, kdy byl pro praktické zhojení vysazen. Poté byl pacient v relativní remisi při pravidelné aplikaci steroidů a calcipotriolu, případně lokální UVA léčbě, až do dubna 2010, kdy byl pro značný relaps opět nasazen acitretin s dobrým účinkem. Léčba byla ukončena v srpnu K dalšímu výraznému zhoršení stavu došlo v říjnu Opět bylo dosaženo příznivé reakce na systémovou léčbu acitretinem 35 mg pro die. Léčba pokračuje dosud, dávka byla aktuálně snížena na 25 mg (tj. 0,3 mg/kg). v praxi 5

6 Tacrolimus v léčbě akrální formy atopické dermatitidy MUDr. Soňa Bouzková Kožní oddělení, Nemocnice Třebíč Úvod Atopický ekzém na rukou patří mezi tzv. frustní formy atopické dermatitidy. Jedná se o chronické relabující zánětlivé onemocnění s multifaktoriální etiologií, na níž se podílejí polygenní dědičnost, přítomnost abnormit imunologických, lokálně kožních i neurohumorálních, faktory zevního prostředí i porucha kožní bariéry způsobená změněným profilem spektra ceramidů a vedoucí k poruše hydratace a keratinizace. 1 Prevalence atopické dermatitidy u dětí se odhaduje na % a u dospělých na 1 3 %. Incidence onemocnění v rozvinutých zemích stále stoupá. 2 Klinická manifestace akrální formy atopické dermatitidy je velmi variabilní. Může mít projevy charakteru dyshidrotického ekzému s postižením dlaní a laterálních ploch prstů. Dále se obrázek 1 může projevovat přítomností erytematoskvamózních ložisek rovněž v lokalizaci dlaňové nebo i hřbetní spolu s postižením prstů rukou, nebo jako pulpitis sicca se suchostí a pityriasiformním olupováním bříšek prstů. 3 Onemocnění svou lokalizací a chronickým průběhem (i přes adekvátní terapii) představuje významný faktor ovlivňující kvalitu života nemocných. Léčba je dlouhodobá a vyžaduje komplexní přístup, ovlivňující jak faktory podílející se na vzniku onemocnění, tak i činitele vyvolávající exacerbaci dermatitidy. Několik publikovaných studií opakovaně prokázalo účinnost a bezpečnost topických imunomodulátorů v léčbě atopického ekzému, včetně ekzému rukou. 4 6 Jedná se o makrolidová imunomodulancia s vysokým protizánětlivým účinkem srovnatelným s lokálními kortikosteroidy, ale bez jejich nežádoucích účinků. Mechanismus působení u atopické dermatitidy není zcela znám. Vazbou na specifický cytoplazmatický vazebný protein inhibují kalcium-dependentní dráhy transdukce signálu v T-lymfocytech a tím brání transkripci a syntéze prozánětlivých a imunomodulačních cytokinů. 7 V současné době jsou topické imunomodulátory indikovány jako 2. linie léčby u pacientů starších dvou let, kteří nereagují adekvátně na konvenční léčbu lokálními kortikosteroidy nebo kteří tuto léčbu nesnášejí. 8 obrázek 2 obrázek 3 6 v praxi Popis případu Naši zkušenost s topickými imunomodulátory v léčbě ekzému rukou bych chtěla demonstrovat na následujícím případu. Žena ve věku 48 let navštívila naši ambulanci poprvé v roce 2012 s chronickým svědivým ekzémem na rukou trvajícím více než půl roku. Pacientka popisovala zhorwww.farmakoterapie.cz

7 obrázek 4 šení ekzému v zimních měsících a vlivem stresových situací. V rodinné anamnéze udávala výskyt ekzému u sestry, syn se léčí s asthma bronchiale. Sama se však s ekzémem nikdy neléčila. V osobní anamnéze uvedla hypertenzi, v roce 2008 podstoupila appendektomii. Pracuje jako účetní, je nekuřačka. Klinicky se jednalo o projevy hyperkeratotického ekzému s četnými ragádami na dlaních a s erytematoskvamózními poměrně ostře ohraničenými ložisky ekzému v hřbetní lokalizaci, dále objektivně kůže těla je subichtyotická s pityriasiformním olupováním. Na extenzorové ploše horních končetin jsou patrné známky keratosis pilaris. Dermografismus je bílý. V rámci prošetření ekzému bylo doplněno alergologické vyšetření, jež prokázalo pozitivitu kožních prick testů na aeroalergeny (roztoči, prach, zvířecí srst). Po zklidnění ekzému byly nalepeny epikutánní testy, které byly negativní. V terapii byla doporučena lokálně kombinovaná kortikosteroidní externa s postupným snižováním frekvence aplikací, emo liencia, celkově byla předepsána antihistaminika. Pacientka byla poučena o režimových opatřeních. Terapie byla doplněna i o lokální fototerapii širokospektrým UVA zářením 3x týdně. Při kontrolním vyšetření byla klinicky ložiska ekzému v dlaňových partiích prakticky vyhlazena, přetrvávala ložiska na hřbetech rukou a došlo k rozšíření ekzému i na zápěstí, více vlevo. Pacientka pokračovala v lokální léčbě keratolytiky a kombinovanými kortikosteroidními externy v intervalovém režimu. K další kontrole se pacientka dostavila po roce, kdy byla pořízena fotodokumentace. V mezidobí navštěvovala jiného kožního lékaře, kde pokračovala v léčbě lokálními kortikosteroidy, avšak bez výrazného účinku. Pacientka udává zlepšení projevů ekzému v letních měsících, ale k úplnému vyhojení nedošlo. Objektivně byla patrná erytematoskvamózní lichenifikovaná lehce vyvýšená ložiska na hřbetech rukou, prstů a na levém zápěstí, subjektivně intenzivně svědící (obrázek 1 až 3). Byla zahájena lokální léčba tacrolimem (Protopic ung.) 1x denně v kombinaci s indiferentními externy a emoliencii. Při kontrole po měsíci léčby byla pacientka již zcela bez svědění. Klinicky byla ekzémová ložiska na rukou prakticky vyhojena, s přetrvávající lichenifikací na levém zápěstí (obrázek 4 a 5). Pacientka byla s léčbou velmi spokojena. Dále pokračuje v aplikaci tacrolimu v udržovacím proaktivním režimu s frekvencí aplikací 2x týdně spolu s režimovými opatřeními a každodenním promazáváním emoliencii. Během letošního zimního období již k exacerbaci onemocnění nedošlo. obrázek 5 Závěr Topické imunomodulátory představují bezpochyby zásadní pokrok v lokální léčbě atopické dermatitidy. Klinické studie prokázaly, že snižují frekvenci exacerbací atopické dermatitidy, prodlužují období remise, zmírňují svědění a nevyvolávají rebound fenomén ani tachyfylaxi Jejich aplikace vede k signifikantnímu zlepšení kvality života našich pacientů. 12 Určitou nevýhodou může být poměrně častý výskyt pálení a erytému v místě aplikace v prvních dnech léčby, jež obvykle rychle odezní. Tyto nežádoucí účinky mohou být příčinou odmítání léčby, a proto je nutné pacienta o nich předem informovat. 13 Literatura 1 Lam J, Friedlander SF. Atopic dermatitis: a recent advances in the field. Pediatr Health 2008;2: Larsen FS, Hanifin JM. Epidemiology of atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am 2002;22: Kulíková Z. Diferenciální diagnostika a léčba alergických projevů na rukou. Dermatol Prax 2007;3 4: Belsito DV, Fowler JF Jr, Marks JG Jr, et al. Pimecrolimus cream 1%: a potential new treatment for chronic hand dermatitis. Cutis 2004;73: Bauer A, Lange N, Matterne U, et al. Efficacy of pimecrolimus 1% cream in the long term management of atopic hand dermatitis. A double- blind RCT. J Dtsch Dermatol Ges 2012;10: Hordinsky M, Fleischer A, Rivers JK, et al. Efficacy and safety of pimecrolimus cream 1% in mild-to-moderate chronic hand dermatitis: a randomized, double-blind trial. Dermatology (Basel). 2010;221: Thesptrup-Pedersen K. Tacrolimus treatment of atopic eczema/dermatitis syndrom. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2003;3: Baloghová J, Jautová J. Takrolimus v liečbe atopickej dermatitídy. Dermatol Prax 2011;5: Wolenberg A, Frank R, Kroth J, et al. Proactive therapy of atopic eczema an evidence-based concept with a behavioral background. J Dtsch Dermatol Ges 2009;7: Singalavanija S, Noppakun N, Limpongsanuruk W, et al. Efficacy and safety of tacrolimus ointment in pediatric patients with moderate to severe atopic dermatitis. J Med Assoc Thai 2006;89: Benáková N. Atopická dermatitida v roce Čes-slov Dermatol 2009;84: Abramovits W, Hung P, Tong KB. Efficacy and economics of topical calcineurin inhibitors for the treatment of atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol 2006;7: Reitamo S, Rustin M, Harper J, et al. A 4-year follow-up study of atopic dermatitis therapy with 0,1% tacrolimus ointment in children and adult patients. Br J Dermatol 2008;159: v praxi 7

8 Léčba dermatitidy v oblasti očních víček MUDr. Ivana Prochocká Kožní oddělení nemocnice, Znojmo Pacientka, narozená 1971, byla odeslána z alergologické ambulance k provedení epikutánních testů. První návštěva byla na doporučení alergologa. Z anamnézy Rodinná anamnéza pacientky je bez pozoruhodností. Z osobní anamnézy: Nebyla nikdy vážněji nemocná. V dubnu 2003 byla hospitalizována pro cervikobrachiální syndrom na chirurgickém oddělení (pro nedostatek místa na neurologickém oddělení). Operace, úrazy 0. Trvale neužívá žádnou medikaci, vyjma antikoncepce. Je středoškolačka, v současné době je v domácnosti, má dvě děti; jedna dcera byla v r operována pro kraniofaryngeom a dostává substituční terapii. Alergie pacientka neguje. Pacientka má asi pět let výsevy na víčkách a kolem očí. Byla vyšetřena v oční ambulanci a byly jí naordinovány hydrocortison (Ophthalmo-hydrocortison) a prednisolon (Ultracortenol), od praktického lékaře cetirizin (Zyrtec). V současné době se léčí na alergologii, prick testy jsou negativní. Pacientka má otoky víček a kolem očí, kůže kolem očí je zarudlá a zčervenání se šíří dál do okolí, subjektivně pociťuje svědění a stahování. Objektivně jsou pozorovány barevné změny v okolí očí, erytém, prosáknutí, přesušená ložiska na víčkách a v okolí očí. Vyšetření a terapie Epikutánní testy byly provedeny byly použity rutinní testy European standard. Odečet za 48 hodin: č. 19 Fragrance mix pozitivní, lehký erytém, odečet za 72 hodin negativní, Burckhardtův test po 30 minutách negativní. Při testování byl pacientce podáván jen Dexeryl krém a Sensibio AR krém, po provedení testů jí byl naordinován 0,03% tacrolimus (Protopic) 2x denně po dobu jednoho týdne a jako režimové opatření jí byla doporučena nedráždivá dieta. Kontrolní vyšetření ukázalo objektivně problednutí ložisek, ústup prosáknutí a částečný ústup barevných změn. I subjektivně byla pacientka spokojena, svědění téměř ustoupilo, pociťovala je jen v řasách. Pacientka pokračovala v léčbě přípravkem Protopic 1x denně cca 4 dny, s postupným vysazováním až k aplikaci 2x týdně. K promazání užívala Dexeryl krém dle potřeby. Další kontrolní vyšetření proběhlo Objektivně byly shledány zbytky barevných změn, bez přesušení. Subjektivně se pacientka cítila lépe, svědění zcela vymizelo, takto dobře se už dlouho necítila, naposledy před 5 lety. K dalšímu kontrolnímu vyšetření se pacientka dostavila s recidivou. Zhoršení stavu nastalo v důsledku dietní chyby před 14 dny (kuře se zelím, pak zeleninový salát, ochutnávka vína). Objevil se erytém obočí a kolem očí, pálení; po aplikaci tacrolimu obtíže odezněly. V současné době se pacientka subjektivně cítí dobře, výsev i svědění vymizely. Pacientka si nadále aplikuje mast Protopic 0,03% 2x týdně, k promazání užívá Dexeryl krém. Byla jí doporučena režimová opatření dieta. Od poslední kontroly se pacientka nedostavila. obrázek 1 Stav před léčbou obrázek 2 Stav po léčbě 8 v praxi

9 Dlouhodobá bezpečnost při léčbě středně těžké až těžké psoriázy adalimumabem MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny, Brno Úvod Zavedení biologické léčby u těžkých forem psoriázy zásadním způsobem obohatilo naše léčebné možnosti. V současné době jsou pro léčbu psoriázy na našem trhu k dispozici čtyři biologické léky, z toho tři jsou namířeny proti tumor nekrotizujícímu faktoru, tzv. anti-tnf léky: infliximab, etanercept a adalimumab. Ustekinumab blokuje aktivaci T-lymfocytů vazbou na interleukin-12 a -23 (IL-12 a IL-23). Na obzoru však jsou již další látky např. protilátky proti interleukinu-17 nebo inhibitory Janusových kináz a další. Psoriáza, resp. její těžší formy, se pojí se značným snížením kvality života a také se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem vzhledem ke komorbiditám, což prokazatelně zkracuje délku života takto postižených pacientů. 1,2 Na biologika, která díky své vysoké účinnosti mají velký potenciál zásadním způsobem příznivě ovlivnit průběh psoriázy, je tedy třeba nahlížet i v těchto souvislostech. Je však vždy nutné zvážit přínos a eventuální rizika léčby, především z hlediska možných nežádoucích účinků. V následujícím přehledu bych se proto chtěl zaměřit na bezpečnost jednoho z biologických léků adalimumabu a to především z dlouhodobého pohledu, a také prezentovat naše zkušenosti s dlouhodobou léčbou adalimumabem na případu pacientky s těžkou artropatickou psoriázou. Dosavadní údaje o dlouhodobé bezpečnosti adalimumabu Skupina kolem prof. Leonardiho provedla v roce 2011 rozsáhlou analýzu dlouhodobé bezpečnosti adalimumabu ve všech proběhlých či probíhajících studiích, a to až do dubna V této analýze byla zpracována data ze 13 studií: čtyř studií II. fáze, tří studií II./III. fáze, dvou studií III. fáze, tří studií fáze IIIb a jedné studie IV. fáze. Tyto studie se samozřejmě lišily svým designem a také délkou léčby, a to od 12 týdnů do více než 5 let trvání. Většina pacientů potom pokračovala v léčbě adalimumabem dlouhodobě v odslepené části studií. Pro účely zpracování dat byli pacienti rozděleni do dvou skupin skupinu EOW (Every Other Week Population) tvořili pacienti, kteří byli léčeni klasickým dávkovacím schématem (počáteční dávka 40 nebo 80 mg adalimumabu s. c., poté 40 mg adalimumabu s. c. po týdnu a dále dlouhodobě 40 mg adalimumabu každé 2 týdny s. c.). Tato skupina zahrnovala pacientů. Druhou skupinu, nazvanou AAT (All Adalimumab Treatment Population), tvořili pacienti, kterým byla aplikována tabulka 1 Nežádoucí účinky (incidence 5 %) u pacientů léčených adalimumabem (Podle 3) Populace AAT tj. všichni pacienti léčení adalimumabem (příhody/100 pacientoroků) Nasofaryngitida Infekce hor. cest dýchacích Bolest hlavy Artralgie Hypertenze Sinusitida Bolest zad Chřipka Bronchitida Kašel Průjem Orofaryngeální bolest ,6 13,5 8,4 5,6 4,7 5,7 (n = 1 819) ,0 12,3 7,0 4,7 4,1 4,7 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3 3,0 (n = 2 197) ,4 12,4 8,4 5,4 4,8 4,9 4,0 3,7 3,5 (n = 3 010) Populace EOW adalimumab podávaný každý druhý týden (příhody/100 pacientoroků) Nasofaryngitida Infekce hor. Bolest hlavy Artralgie Sinusitida Hypertenze Bronchitida Chřipka Bolest zad cest dýchacích ,8 13,6 7,2 5,7 5,5 4,6 (n = 1 403) 2010 (n = 1 403) 17,1 11,9 5,8 4,7 4,8 4,1 3,5 3,1 2,9 v praxi 9

10 tabulka 2 Závažné nežádoucí účinky (NÚ) v souboru všech pacientů léčených adalimumabem v jakémkoliv léčebném schématu (Podle 3) Duben 2007 Listopad 2008 Listopad 2009 n Expozice (pacientoroky) 2 424, , ,7 Průměrná expozice na 1 pacienta (měsíce) 16,0 23,8 19,3 Nežádoucí účinek Počet příhod Incidence (příhody/100 pacientoroků) Počet příhod Incidence (příhody/100 pacientoroků) Počet příhod Incidence (příhody/100 pacientoroků) Jakýkoliv NÚ , , ,3 Infekce , , ,8 Závažný NÚ 158 6, , ,36 Závažná infekce 32 1, , ,65 Malignity (mimo 14 0, , ,72 nemelanomové kožní nádory) Nemelanomové kožní nádory 19 0, , ,70 Lymfom ,02 Fatální NÚ 3 0,12 5 0,11 9 0,19 Oportunní infekce (mimo 5 0, , ,41 tuberkulózu) Tuberkulóza 3 0,12 6 0,14 7 0,14 Městnavé srdeční selhání 1 0,04 9 0, ,23 Alergická reakce 4 0, , ,05 Demyelinizační onemocnění ,02 1 0,02 Lupus-like syndrom 1 0,04 1 0,02 3 0,06 minimálně jedna dávka adalimumabu v jakémkoli léčebném schématu. Do této skupiny bylo zařazeno 422 pacientů léčených dávkou 40 mg adalimumabu bez iniciální dávky 80 mg s. c., dále 198 pacientů léčených dávkou 40 mg adalimumabu s. c. každý týden a 62 pacientů léčených dávkou 80 mg adalimumabu s. c. každé 2 týdny. Nejčastějšími nežádoucími účinky (> 5 % výskytu) byly nasofaryngitida, infekce horních cest dýchacích a bolesti hlavy (tabulka 1). Z údajů v tabulce je patrné, že incidence těchto nejčastějších nežádoucích účinků měla s prodlužující se léčbou klesající trend (pouze s výjimkou nasofaryngitidy, u jejíhož výskytu byl přechodně mezi lety 2007 a 2008 zaznamenán lehký nárůst ve skupině pacientů AAT). Co se týká výskytu závažných nežádoucích účinků, závažných infekcí a malignit, zde byl zaznamenán setrvale nízký trend výskytu i při dlouhodobém podávání jak ve skupině AAT (tabulka 2), tak ve skupině EOW (tabulka 3). Celkem bylo zaznamenáno 8 úmrtí (v obou skupinách pacientů), z toho 3 na infarkt myokardu (IM), jedno na cévní mozkovou příhodu (CMP), jeden pacient zemřel na kombinaci CMP a IM, jeden na rupturu aneurysmatu aorty, v jednom případě šlo o dokonanou sebevraždu a u jednoho nemocného se příčinu úmrtí nepodařilo zjistit. Co se týče výskytu závažných infekcí, celkem bylo popsáno 80 případů u 67 pacientů ve skupině AAT a 39 případů u 29 pacientů ve skupině EOW. Nejčastější závažnou infekcí byla celulitida (v obou skupinách), druhou nejčastější závažnou infekcí byla pneumonie (ve skupině AAT). Z oportunních infekcí, které se vyskytly u 20 pacientů, byla nejčastější orální kandidóza (9 případů), dále kožní kandidóza (8 případů) a po jednom případu se vyskytly orofaryngeální kandidóza, kokcidiomykóza a cytomegaloviróza. Žádná z těchto oportunních infekcí však nebyla klasifikována jako závažná. Bylo zaznamenáno 7 případů tuberkulózy (tbc), z toho 3 případy plicní tbc, 3 případy reaktivace latentní tbc a 1 případ diseminované tbc (tabulka 4). Byl popsán jeden případ demyelinizačního onemocnění u 45leté ženy bílé rasy, a to roztroušená skleróza, manifestující se jako porucha čití na pravé straně tváře a změny vizu. Onemocnění však nebylo zkoušejícím hodnoceno jako závažný nežádoucí účinek. Obtíže se rozvinuly po 48 týdnech léčby adalimumabem podávaným v dávce 40 mg každé 2 týdny, následně byla léčba adalimumabem ukončena. Dále byly popsány 2 případy kožního lupus erythematodes a jeden případ pozitivity protilátek proti ds-dna (všechny případy ve skupině AAT). Žádný z uvedených případů také nebyl výzkumníkem hodnocen jako závažný nežádoucí účinek. Celkem bylo zaznamenáno 51 případů alergické reakce (ve skupině AAT), z toho 34 případů kopřivky, 11 hypersenzitivních reakcí, 2 případy otoku obličeje a po jednom případu anafylaktoidní reakce, otoku jazyka, angioedému a anafylaktického šoku, ten se však rozvinul u pacienta po bodnutí sršněm. Adalimumab u něj nebyl vysazen a pacient dokončil celou studii bez dalších obtíží. Incidence malignit (mimo nemelanomové kožní nádory NMSC) lehce narůstala (porovnáme-li roky 2007, 2008 a 2009), incidenci NMSC je obtížné interpretovat vzhledem ke skutečnosti, že v běžné populaci trvale stoupá, a to již od konce 70. let. Dále bylo 10 v praxi

11 tabulka 3 Závažné nežádoucí účinky (NÚ) u pacientů léčených adalimumabem každý druhý týden Červen 2007 Duben 2010 n Expozice (pacientoroky) 1 883, ,1 Průměrná expozice na 1 pacienta (měsíce) 16,1 24,4 Nežádoucí účinek Počet příhod Incidence (příhody/100 pacientoroků) Počet příhod Incidence (příhody/100 pacientoroků) Jakýkoliv NÚ , ,5 Infekce , ,7 Závažný NÚ 119 6, ,87 Závažná infekce 25 1, ,37 Malignity (mimo nemelanomové kožní nádory) 10 0, ,60 Nemelanomové kožní nádory 14 0, ,74 Lymfom Fatální NÚ 1 0,05 4 0,14 Oportunní infekce (mimo tuberkulózu) 5 0,27 7 0,25 Tuberkulóza 4 0,21 5 0,18 Městnavé srdeční selhání 1 0,05 6 0,21 Alergická reakce 6 0, ,53 Demyelinizační onemocnění 1 0,05 1 0,04 Lupus-like syndrom popsáno 9 případů maligního melanomu a 1 případ B-lymfomu periferní zóny stadia IV s postižením kostní dřeně. Co se týče závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků a městnavého srdečního selhání, v letech 2007, 2008 a 2009 byla zjištěna incidence ischemické choroby srdeční 0,25, 0,18 a 0,25 případu/100 pacientoroků a infarktu myokardu 0,21, 0,16 a < 0,1 případu/100 pacientoroků ve skupině AAT. Incidence městnavého srdečního selhání byla 0,04, 0,21 a 0,23 případu/100 pacientoroků, rovněž ve skupině AAT. Celá tato integrovaná analýza celkem pacientů s psoriázou léčených adalimumabem (> pacientoroků) byla autory hodnocena z hlediska výskytu závažných nežádoucích účinků (včetně závažných infekcí a malignit) velmi pozitivně, protože celkové počty těchto událostí byly nízké a s dobou léčby měl jejich výskyt spíše klesající tendenci. To potvrzují také data za uplynulé tři roky ( až ) z registru ESPRIT desetiletého postmarketingového observačního registru pacientů léčených adalimumabem. 4 Prozatím byla zpracována data pouze z USA, tabulka 4 Případy onemocnění tuberkulózou zaznamenané do 6. listopadu 2009 v klinických studiích s adalimumabem v léčbě psoriázy (Podle 3) Věk (roky) Rasa Pohlaví Nežádoucí příhoda Výsledky screeningu Dávkování adalimumabu (1x za 2 týdny) 40 A M TBC PPD-pozitivní; normální rtg hrudníku 22 B Ž Diseminovaná TBC PPD-pozitivní; normální rtg hrudníku 57 A M TBC PPD-pozitivní; normální rtg hrudníku 34 A M Plicní TBC PPD-negativní; normální rtg hrudníku 38 Č M Plicní TBC PPD-negativní; normální rtg hrudníku 67 A M Plicní TBC PPD-negativní; normální rtg hrudníku 36 A M TBC PPD-negativní; normální rtg hrudníku Vysvětlivky A asijská; Č černá; B bílá; Ž ženy; M muži; PPD purifikované proteinové deriváty; TBC tuberkulóza Expozice adalimumabu na počátku dnů dnů dnů (61 dnů po podání poslední dávky) dnů dnů dnů dnů v praxi 11

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sjia a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje 0,5 mg clobetasoli propionas. Pomocné látky: propylenglykol a další. Úplný seznam

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Humira 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Adalimumabum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Humira 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Adalimumabum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Humira 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Adalimumabum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Erbitux 5 mg/ml infuzní roztok Cetuximabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Erbitux 5 mg/ml infuzní roztok Cetuximabum Příbalová informace: informace pro uživatele Erbitux 5 mg/ml infuzní roztok Cetuximabum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pentasa Slow release tablets 1g, tablety s prodlouženým uvolňováním (Mesalazinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pentasa Slow release tablets 1g, tablety s prodlouženým uvolňováním (Mesalazinum) sp.zn. sukls59861/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Slow release tablets 1g, tablety s prodlouženým uvolňováním (Mesalazinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Příbalová informace: informace pro pacienta Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více