MOBILITA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLAVNÍ TÉMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILITA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLAVNÍ TÉMA"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 7 SRPEN 2009 HLAVNÍ TÉMA MOBILITA ULICE JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ NUTKAVOST LIDSKÉ MOBILITY DOPRAVA JAKO ODVOZENÁ POTŘEBA VELKÉ AUTO, NEBO VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA? TECHNICKÝ DOWNSIZING I PROSTÁ PĚŠÍ CHŮZE DOPRAVA ZABÍRÁ AŽ POLOVINU OSOBNÍHO PROSTORU NEHODY VIZE NULA ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY VSTAŇTE OD POČÍTAČE A ZACHRAŇTE PRINCEZNU MATYLDU! PLECHOVKY PRO ALEJ PĚŠKY (NEJEN) V PLZNI EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2009 PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 2009/1

2 Francouzsky se to řekne zones de rencontre, německy Begegnungszonen, volně přeloženo místa setkávání, prostor pro setkávání, anglicky shared space, sdílený prostor. Zní to skoro poeticky. Však také nový fenomén překonává technokratická řešení problémů, je velmi lidský: odstranit v co největší míře dopravní pravidla a nahradit je především sociálními. Vývoj ve spirále, o úroveň výš. Ustálený pojem v češtině zatím neexistuje. Zůstaňme tedy u univerzálního anglického shared space neboli sdíleného prostoru. Je to úplně nový přístup ke zklidňování dopravy, jehož nejdůležitějším cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu. Odstraňování dopravních pravidel v co největší míře se týká vymezeného území ulice, náměstí, možná i celé městské čtvrtě... Místo většiny dopravních pravidel (některá, jako třeba přednost zprava, nám už možná přešla také do krve) pravidly sociálními. Nápadným znakem této organizace městského či vesnického prostoru je, že se odstraní veškeré dopravní značky, semafory a silniční značení, dokonce i vymezení pěších i cyklických tras. Vzniká tak jediná společná dopravní úroveň, jediný prostor, který všichni využívají společně. Především jízda autem musí být natolik uvědomělá, aby se stala součástí přirozených nebo dobře zažitých sociálních a kulturních mechanismů. Koncepce sdíleného prostoru je ještě mladá, takže zatím není k dispozici systematické a dlouhodobé vyhodnocení, jak funguje. Realizace však již fungují v řadě měst a obcí například ve Švýcarsku, Nizozemí, Velké Británii, Dánsku, Německu a jinde. Zkouší se též u nás například ve Slaném nebo v Říčanech. Za předobraz se dají považovat již dobře známé pěší zóny v centrech měst, v jiném měřítku je známe z některých nově upravených ulic v řadě míst u nás, kde zmizely chodníky, a vše, co se pohybuje, používá onen jeden společný prostor. Pilotní projekty vykazují snížení počtu dopravních nehod a také: vysokou spokojenost zúčastněných! aneb SOCIÁLNÍ CIT MÍSTO DOPRAVNÍCH PRAVIDEL S využitím publikace Základy dopravní ekologie Hana Kolářová Foto

3 EDITORIAL Vážené čtenářky, vážení čtenáři, DOPRAVA OBTĚŽUJE A OHROŽUJE TY, KTEŘÍ JI STVOŘILI, ABY JIM SLOUŽILA. Představuje jedno z nejrychleji se rozvíjejících hospodářských odvětví na světě a zároveň patří mezi lidské aktivity, které nejvíce zatěžují životní prostředí a ohrožují zdraví lidí i planety. Motorová doprava si usurpuje stále nový a nový prostor biologicky aktivní půdy a zbylou krajinu rozděluje na menší a ekologicky méně funkční plochy. Způsobuje negativní estetické zásahy do přírody i kulturního dědictví. Spotřebovává dosud stále větší a větší množství fosilní energie, produkuje odpady v podobě látek poškozujících zdraví i skleníkových plynů. Obtěžuje hlukem a zabíjí častěji než kdekterá nemoc. Co s tím? Jde o to zachovat užitek i požitek, ale změnit a zlepšit způsoby, jak jich dosahovat. Objevuje se naštěstí také stále více nejrůznějších forem, jak dopravu krotit, abychom ji postrčili více k jejímu původnímu účelu a smyslu aby pomáhala člověku v obživě i poskytovala zážitek z důmyslně umocněné svobody pohybu. Řešení se nenacházejí přímo a jen v technických zlepšovácích. Třeba chůze je tak základní formou pohybu a dopravy, že se na ni zapomíná. Ale zažívá i svou renesanci. Řešení spočívá také v promyšlenější a citlivější dopravní infrastruktuře, ba dokonce v jiném uspořádání obcí, čtvrtí a měst, v organizaci života, ale samozřejmě rovněž v hodnotovém žebříčku společnosti a jednotlivců. Pojďme proto hovořit nejenom o šetrné (případně udržitelné) dopravě, v modernějším pojetí o mobilitě, nýbrž i o dostupnosti, anglicky: accesibility. Takto pojmy rozlišuje jedna nová průkopnická kniha: Základy dopravní ekologie. Na následujících stránkách vás i s ní seznámíme. Díky za tuto možnost patří pražskému Ústavu pro ekopolitiku a Michaele Valentové, která spolu s Hanou Brůhovou-Foltýnovou editovala české vydání této publikace. Současně rádi upozorňujeme na objevné praktické téma, které v tomto čísle dostalo velký prostor v rubrice Didaktika: školní plány mobility. A jak se od Bedrníku očekává, najdete i na dalších místech tipy pro hlubší poznání fenoménu dopravy a mobility, ale i k činům dovedené dobré nápady, jejichž rozvíjením a realizací může učitel nebo školák přispět, být účasten v utváření aspoň o chlup lepší budoucnosti: projekty Na zelenou nebo Bezpečné cesty do školy, ekologické cyklokurzy, zmínku o německém systému výchovy k mobilitě jako záležitosti sociální odpovědnosti namísto zúžené dopravní výchovy k bezpečnosti, zajímavosti o centrech a manažerech mobility, o podpoře pěší dopravy, sdílení aut i prostoru, které se prosadilo již v řadě čtvrtí západní Evropy a zkouší se i v českých městech. Dočtete se i o významu osvětové práce a občanské účasti při zmírňování negativních dopadů dopravy a o bezbariérové mobilitě, která je v některém životním období důležitá prakticky pro každého člověka. Zkrátka rychlost rozvoje dopravního sektoru představuje v současnosti hrozbu, ale zároveň také výzvy pro seberealizaci a nová, lepší řešení. Zajímavé příležitosti nejspíš najdeme i v tématu příštího čísla Bedrníku, kterým je: ŘEMESLO. Cesty tak klidné, aby se při nich dalo číst třeba Bedrník přeje Hana Kolářová» První ekoautomobil dvanáctiletého Tadeáše Vyvijala z Frýdku-Místku uspěl v soutěži Ekofór Ekofór 2009 umožňuje veřejnosti ještě do 12. října hlasovat pro nejlepší kreslený humor s ekologickou tematikou na stránkách brontosaurus.cz. Pořádá a zve Hnutí Brontosaurus. OBSAH ULICE JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ aneb SOCIÁLNÍ CIT MÍSTO DOPRAVNÍCH PRAVIDEL... 2 INSPIRACE NA ZELENOU DO ZELENĚ... 4 EKOLOGICKÉ CYKLOKURZY... 6 ZELENÉ RATIBOŘICE... 7 PŘÍRODA OTEVŘENÁ KNIHA POZNÁNÍ... 8 NA SEVERU V TERÉNU... 8 PROMĚNY CO JE A KDE SE VZALA DOPRAVNÍ EKOLOGIE... 9 NÁZORY ANKETA: NOVÉ SILNICE? PROBLÉM JEŠTĚ UMOCŇUJÍ...17 DIDAKTIKA ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY...18 STRATEGIE A OPATŘENÍ K PLÁNOVÁNÍ MOBILITY...23 VSTAŇTE OD POČÍTAČE A ZACHRAŇTE PRINCEZNU MATYLDU!...25 MOBILITA A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOL...26 FOTBALOVÉ MÍČE A DĚTSKÁ PRÁCE...26 NABÍDKA...28 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY...31 Na titulní straně snímek z archívu MŽP a jeho partnerů pořízený při loňském Evropském týdnu mobility na pražské magistrále, kterou pro tu chvíli ovládli cyklisté na úkor automobilistů. Digitálně upravil Petr Kutáček. 3

4 INSPIRACE NA ZELENOU DO ZELENĚ Jak vypadá šetrná a udržitelná mobilita v praxi? Vedou k ní například projekty škol podpořené v grantovém a asistenčním programu Nadace Partnerství nazvaném Na zelenou, který je zaměřen na bezpečné cesty do školy. V letošním roce se sešlo rekordních padesát žádostí, což dokládá trvale stoupající zájem škol a dalších organizací pracujících s dětmi o řešení neutěšené, a často i nebezpečné dopravní situace v jejich okolí. Grantová komise vybrala pro rok 2009 deset žádostí, které budou finančně podpořeny. Žďárec u Skutče Jednou z podpořených škol je ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, která chce svým projektem nazvaným Na zelenou do zeleně zahájit řešení nebezpečné dopravní situace v blízkosti školy a motivovat děti a jejich rodiče ke zdravějšímu způsobu dopravy dětí do školy pěšky či na kole. K řešení problému se od počátku staví vstřícně s příslibem pomoci všichni oslovení: rodiče žáků, město Skuteč coby zřizovatel školy i městská policie. Téměř třetina žáků školy využívá autobusovou dopravu. Zastávka je umístěna z dopravního hlediska na nejnebezpečnějším místě v téměř pravoúhlé zatáčce. Na zastávce chybí prostor pro výstup a nástup, přes silnici není vyznačen přechod. Děti přebíhají ze zastávky přes vozovku v místě, kde sídlí na rohu křižovatky zdejší obchod. Komunikace u obchodu ani nemá vyhrazenu část pro chodce. Často zde parkují auta, a tím je celá situaci ještě méně přehledná. Řidiči zde jezdí nepřiměřenou rychlostí, a proto rodiče často z důvodu obav o bezpečnost dětí volí dopravu osobním autem, ačkoli by mnoho dětí mohlo chodit pěšky nebo jezdit na kole. Škola, děti, rodiče, obec, policie... Projekt má zahájit řešení nebezpečné dopravní situace instalací zábradlí u obchodu proti autobusové zastávce, vyznačením přechodu, snížením rychlosti a opravou zrcadla na křižovatce. Pro žáky, kteří dojíždějí na kole, chce škola pořídit nový stojan na kola. Hlavní řešitelka projektu paní učitelka Drahomíra Pešavová se ve spolupráci s kolegyněmi postavila k přípravě a realizaci projektu velmi zodpovědně. Na řešení problémové situace se od začátku podílejí žáci školy. Děti navrhovaly logo projektu, z návrhů samy vybraly to, které se jim nejvíce líbilo. Na školní akademii v květnu byl projekt spolu s logem a plány školy představeny rodičům. V Den dětí proběhl dětský cyklistický závod zaměřený na jízdu zručnosti a bezpečnost silničního provozu. Strážníci Městské policie Skuteč, která se školou v rámci projektu spolupracuje, kontrolovali na stanovištích výbavu jízdního kola včetně cyklistické helmy, dále správné odbočování a jiná pravidla bezpečné jízdy v silničním provozu. Děti při tomto závodě projížděly navrženou bezpečnější cestu do školy, kterou by mohly v budoucnu využívat. 4

5 INSPIRACE V červnu proběhla další prezentace projektu za účasti starosty obce Skuteč a zástupců rodičů. Na této schůzce byla představena mapa dopravy dětí do školy, která byla vytvořena na základě dotazníkového šetření za spolupráce rodičů a žáků školy. Na mapě byly vyznačeny trasy, kudy se děti do školy z obce a sousedních vsí dopravují a zároveň bylo poukázáno na místa pro ně nebezpečná. S dopravní situací v místě je seznámen dopravní odborník, který na základě zjištěného připraví a zpracuje dopravní studii, řešící současný stav a navrhující možná řešení dopravní situace. Dopravní studie poslouží jako podklad pro jednání se státní správou a samosprávou o realizaci navržených opatření. Prozatím je tak ukončena první část projektu. Školní plán mobility a přínos ve výuce Na podzim bude projekt pokračovat vytvořením školního plánu mobility, což je jednoduchý písemný dokument školy zaznamenávající dlouhodobější strategie zaměřené na bezpečnost a podporu ekologických způsobů dopravy do školy, které by prospívaly zdravému vývoji dětí a byly šetrné k životnímu prostředí. Budou pokračovat jednání vedoucí k řešení situace na základě dopravní studie tak, aby byl ke konci roku projekt ukončen, i když realizace navržených opatření nebude snadná. Přínosem projektu pro výchovně vzdělávací proces je obohacení výuky zejména prvouky a vlastivědy v oblasti dopravní výchovy. Prakticky je řešena konkrétní problémová situace, čímž se rozvíjejí především kompetence k řešení problémů a kompetence občanské. Děti získají vědomí sounáležitosti školy, rodiny a obce a uvědomí si možnost aktivně se podílet na řešení problémů a zodpovědnost za své chování. Uskutečněním projektu se zvýší prestiž malotřídní školy. Rodiče by při uvažování o umístění dítěte nemuseli přemýšlet o problémech s bezpečností při cestě do školy. Doufejme, že se žďáreckým podaří popsaný dlouhodobý problém vyřešit, zlepší se podmínky dopravy dětí a v budoucnu bude více dětí využívat zdravého a k přírodě ohleduplného způsobu dopravy do školy pěšky či na kole. Generálním partnerem programu Na zelenou je již třetím rokem finanční skupina Axa. Cílem grantového programu je především zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podpora udržitelné dopravy a propagace zdravého životního stylu. Informace na: Radka Urbánková, Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, konzultant projektu Foto Martina Uchytilová Návrh loga projektu: Barbora Nováková, 4. tř. ZŠ Žďárec, úprava Drahomíra Pešavová 5

6 INSPIRACE EKO GYMNÁZIUM BRNO EKOLOGICKÉ CYKLOKURZY Eko gymnázium Brno, o. p. s., je sice všeobecného zaměření, avšak na environmentální vzdělávání klademe velký důraz. Povinný předmět Základy ekologie žáci absolvují v průběhu druhého ročníku vyššího gymnázia a součástí výuky je i vícedenní terénní pobyt v některém z cenných území naší republiky. Aby byla ekostopa našeho pobytu co nejmenší, rozhodli jsem se pro přepravu na kolech. Ačkoliv jsou cyklokurzy náročné z hlediska zajištění dozoru, protože skupinu deseti žáku musejí doprovázet dva učitelé, výhody jistě převažují. Jízda na kole je nejen ekologická, ale také levná a relativně rychlá forma dopravy. U mládeže je navíc mnohem populárnější než tradiční turistika. Kurzy pořádáme v méně náročném terénu s dostatečným množstvím cyklostezek. Zvažovali jsme možnost využívat pro tyto akce služeb některého z center ekologické výchovy. Nakonec jsme se rozhodli pro vlastní organizaci nejsme omezeni místem, termínem ani kapacitou zařízení. V loňském roce jsme se vypravili do CHKO Litovelské Pomoraví. Oblast je zajímavá především lužními lesy podél meandrující Moravy. Další zajímavou zastávkou na naší trase byl nízkoenergetický dům centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. V Lošticích měla u žáků velký úspěch návštěva Muzea tvarůžků, kde poznali výrobu tradičního regionálního produktu. Letos jsme z Brna zamířili opačným směrem na jih do CHKO Pálava. Chtěli jsme žáky seznámit s kulturní krajinou osídlenou a přetvářenou lidmi po celá tisíciletí. Navštívili jsme nejcennější přírodní lokality Pálavy zachovalý lužní les u Křivého jezera, stepní společenstva Pavlovských vrchů, jeskyni a geopark na Turoldu. Během kurzu žáci poznali bohatou historii a pamětihodnosti multikulturního Mikulova. Jako cyklisté mohli absolvovat velký okruh Lednicko-valtickým areálem. Tato památka UNESCO je unikátním souborem staveb citlivě zasazených do krajiny. Pobyt byl pro žáky zajímavý i z finančního hlediska, protože náklady kurzu byly hrazeny z projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na SŠ, na který naše škola získala prostředky z ESF OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (více na Terénní výuka je velmi účinná a smysluplná forma environmentálního vzdělávání. Pokud ekologické terénní pobyty zvažujete, zkuste jet na kolech. Budete šetrní k přírodě i peněžence a navíc své svěřence řádně utaháte. Plní zážitků budou usínat před půlnocí. Mgr. Soňa Krampolová, koordinátorka EVVO, Eko gymnázium Brno, o. p. s. Foto archív Eko gymnázia Brno U Křivého jezera pod Pálavou. V Mikulově na zámku.» Další rozměr cyklokurzu trénink řešení problémů, zručnosti a spolupráce.»» Lednicko-valtický areál. 6

7 INSPIRACE SŠ ACADEMIA MERCURII, NÁCHOD ZELENÉ RATIBOŘICE Kdo z nás nebyl na výletě v kouzelném Babiččině údolí? Kdo si nevybaví známé postavy z Babičky, kdo nenavštívil zámek? Kdo z nás si však prohlédl krásné stromy v parku a zná jejich názvy? A víte, že některé z těch stromů budou mít již brzy 200 let a skutečně pamatují paní kněžnu i babičku a Barunku? Údolím projde ročně až návštěvníků a právě na ně jsme mysleli se studenty soukromé střední školy Academia Mercurii v Náchodě a připravili jsme s nimi projekt Zelené Ratibořice. Hlavním cílem našeho projektu je využití estetického a vzdělávacího potenciálu parku Státního zámku Ratibořice pro terénní vyučování žáků, studentů i veřejnosti, jakož i vytváření vztahu k významnému kulturnímu místu s cílem udržitelného rozvoje. Ke zlepšení orientace návštěvníků chceme instalovat informační panely s fotografiemi průhledů parkem a s popisem jednotlivých dřevin. Budou umístěny na místech zastávek Naučné stezky Babiččino údolí. Brožura i mapa jsou k zakoupení v pokladně zámku a informačních centrech. Uvažujeme i o možnosti zapůjčení Atlasu dřevin parku jednotlivým zájemcům. Vzdělávacím cílem ekologickým je vytvořit kufr pomůcek pro činnost učitele s žáky a studenty přímo v parku. Bude obsahovat zadání skupinových úkolů a kompletní potřeby pro jejich plnění včetně správného řešení pro kontrolu. Součástí kufru bude i mapa parku a atlas dřevin, který obsahuje na jednotlivých listech s fotografiemi a nutnými slovními informacemi 80 druhů dřevin přítomných v parku. Atlas vytvořili studenti naší školy za významné odborné pomoci zámeckého zahradníka pana Bedřicha Mertlíka děkujeme moc. V digitální podobě na CD dostanou atlas i mapu školy v okolí a pokud budete mít zájem, napište, můžete je od nás obdržet i vy. Virtuální prohlídka vás jistě do parku přiláká. V roce 2011 uplyne 200 let od založení parku paní kněžnou Kateřinou Vilemínou Zaháňskou a právě k tomuto výročí bude cestovat po školách okresu Náchod putovní výstava fotografií taktéž zhotovená našimi studenty. Pro jubileum parku v roce 2011 vydáme také nástěnný kalendář s obrázky těch nejvzácnějších a nejkrásnějších stromů. Zveme vás již dnes na slavnost stromů v parku zámku Ratibořice, bude se konat v květnu 2010 a součástí bude bohatý program zvláště pro děti. Pokud vás náš projekt zaujal, pojedete do Ratibořic třeba na školní výlet a zajímají vás krásné stromy a nebo si je chcete prohlížet třeba jen v počítači, napište, prosím, přímo na moji adresu, můžeme vám poskytnout další informace. Uděláme to velmi rádi Projekt Zelené Ratibořice byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Mgr. Eva Malinová, Foto Helena Hamanová, Centrum rozvoje Česká Skalice Konzultace Atlasu dřevin se zámeckým zahradníkem panem Bedřichem Mertlíkem. Již naostro při Svátku parků letos v květnu, spolupráce s Centrem rozvoje Česká Skalice. Trénujeme provázení návštěvníků parku. 7

8 INSPIRACE ZŠ KARVINÁ-HRANICE, SLOVENSKÁ PŘÍRODA OTEVŘENÁ KNIHA POZNÁNÍ Příroda otevřená kniha poznání je název projektu, který probíhal na naší ZŠ Karviná- Hranice, Slovenská v letošním školním roce. Tento projekt, finančně podpořený magistrátem města a rodiči, nám umožnil vzdělávat žáky i jinou cestou než jen v lavicích. Žáci měli možnost ověřit si své znalosti v praxi, pracovat s přírodninami, vyrábět ekoplastelínu, voňavé pytlíčky plné bylinek nebo hračky z odpadů, ekostromy, Morenu apod. V rámci projektu vznikly krásné věci, které byly vystaveny nejen v prostorách školy, ale také v MŠ Zvoneček, která je naší partnerskou mateřskou školou. Důležité jsou však pro nás i krásné pocity, které jsme prožívali například v Zoo Ostrava, kde jsme adoptovali mládě hulmana posvátného. K naší velké radosti se nám na adopci tohoto zvířete podařilo nasbírat potřebný obnos díky aktivitám žáků, rodičů i pedagogů sběr pomerančové kůry, starého papíru, hliníku, úklidem Železárenského potoka. Jednou z částí projektu byl pobyt dětí v terénním středisku Tetřev Hrčava, který patří pod Vitu Ostrava. Tento pětidenní pobyt byl nabitý různými činnostmi. Pro zahálku nebyl čas. Děti navštívily ekofarmu, kde měly možnost poznávat domácí zvířata ovce, koně, drůbež, králíky, psy, kočky, sledovat péči o ně, ochutnat ovčí sýr. V návaznosti na to pak zpracovávaly ovčí vlnu do vlněných míčků a samy si vyráběly ovečky. Svou zručnost předvedly také při výrobě mexické hvězdy nebo diapozitivů plných rostlin, ze kterých si pak promítly krásný film. Potěšující je, že se zde setkalo dvacet dětí ve věku 7 až 12 let a všichni navzdory věkovému rozdílu se dokázali vždy domluvit a činnost Výukový program Bylinky pořádaný pro školu střediskem ekologické výchovy Vita Ostrava. si vhodně naplánovat. Na Hrčavě jsme také tužili naši kondici turistickými vycházkami do blízkého okolí chata Gírová, Trojmezí. K celkové pohodě bezesporu přispěla rodinná atmosféra dřevěnky, ve které jsme byli ubytováni, a vzorná péče zaměstnanců o nás. Do budoucna se těšíme na další projekty, které nás vytáhnou z lavic a pustí nás k přírodě blíže. Mgr. Jana Čechovská Foto z fotogalerie ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská Terénní pobyt ve středisku Tetřev. NA SEVERU V TERÉNU jen, že pro nepřízeň počasí nevyšla návštěva Rádi byste věděli, jak organismy reagují na klimatické změny? štoly v Obřím dolu. Ale tam se snad podíváme příště Ti, kdo se na počátku letošních prázdnin ry zábavnějšího rázu spojené na počátku kurzu Tato akce proběhla v rámci projektu Kapka zúčastnili pětidenního Terénního přírodovědného se seznámením a ochutnávkou krajových spe- 21 a byla spolufinancována Státním fondem semináře pořádaného Střediskem cialit přivezených samotnými účastníky a závě- životního prostředí a v rámci Projektu UNEP/ ekologické výchovy a etiky SEVER v jeho rečný večer spojený s hodnocením celého GEF Podpora plnění opatření k zajištění biologické pobytovém středisku v Horním Maršově ve semináře pomocí různých uměleckých forem. bezpečnosti v České republice. východních Krkonoších se o tom něco dozvěděli. Účastníci semináře nejen z řad pedagogů Navíc poznali unikátní arktickou přírodu zažili příjemně strávené dny spojené dobrou Radka Urbánková, Středisko ekologické v srdci Evropy, glaciální relikty i endemity pohodou a vysoce hodnoceným programem, výchovy a etiky SEVER a další zajímavosti Krkonoš. kdy mohli oprášit své znalosti či nahlédnout Foto archív SEV SEVER Na programu byly každý den terénní exkurze do oborů pro ně dosud málo známých. Škoda a pozorování s renomovanými odbornými lektory doplněné přednáškami z oborů botaniky, zoologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Účastníky čekalo setkání s hydrobiologií a zkoumání bezobratlých v Lysečinském potoce. Dále to byla postupně exkurze paleontologicko geologická s nezbytnými nálezy zkamenělin včetně seznámení se s araukarity zkamenělými kmeny jehličnatých stromů, exkurze botanická s výstupem na Sněžku a exkurze ornitologická v okolí Zlatého návrší. Večery byly věnovány zajímavým odborným přednáškám na téma geneticky modifikované organismy: jejich bezpečnost a kde se s nimi všude potkáme, seznámení se severskou tundrou a nahlédnutí do přírodovědné expedice na sever. Nepochybně zážitkem pro mnohé 8 bylo chytání nočního hmyzu. Nechyběly veče-

9 PROMĚNY CO JE A KDE SE VZALA DOPRAVNÍ EKOLOGIE Ve 20. století všude na světě drasticky vzrostl objem dopravy. Důsledek? Nárůst zatížení životního prostředí v rozsahu, který nelze přehlédnout. Doprava začala stále větší měrou ovlivňovat kvalitu života a zdraví lidí a poškozování ekosystémů způsobované dopravními aktivitami bylo stále zřejmější. V reakci na to vznikl nový vědní obor dopravní ekologie. Komplexita souvislostí Čím se dopravní ekologie zabývá? Hlukem, výfukovými plyny, dopravními nehodami, emisemi skleníkových plynů, zábory ploch pro dopravu a dělicím efektem dopravní infrastruktury v ekosystémech v krajině, znečištěním půdy a vody atd. Řešení těchto problémů a rozvoj jejich metod jsou však dosud v počátcích a málo známé. Proto pražský Ústav pro ekopolitiku v roce 2008 vydal Základy dopravní ekologie. Publikace, která se věnuje mladému, aktuálnímu a zajímavému oboru, má přispět k tomu, abychom se lépe vyrovnávali se závažnými problémy. Které to jsou? 1 Doprava a škody na životním prostředí způsobované dopravou budou s postupující globalizací dále narůstat. 2 Demografický vývoj v Evropě (stárnutí a částečně i úbytek populace) vyžaduje hledat další řešení pro osoby s omezenou mobilitou nebo osoby bez přístupu k osobnímu autu: pro děti, seniory, oslabené, nemocné a jiné nemotorizované účastníky dopravy. 3 Problémy životního prostředí jsou stále naléhavější (změny klimatu, dostupnost přírodních zdrojů, znečišťující prachové částice, zábor ploch atd.). 4 Z různých důvodů, např. kvůli vysokému zadlužení a demografickému vývoji, budou stále hůře dostupné finance pro výstavbu silnic a dalších dopravních cest. Dopravní sektor se tak bude muset vyrovnat s otázkou, jak doplnit nebo změnit tradiční cíle a postupy, aby vyhověly aktuálním požadavkům a zároveň respektovaly ekologické a systémové aspekty. Dopravní ekologie je komplexní odborná disciplína, která se zabývá vzájemným působením složek v systému člověk doprava životní prostředí. Představte si to: Pokud se například postaví nová silnice, zvýší se hlukové zatížení v okolí, což vede ke zvýšeným zdravotním výdajům, které prostřednictvím nemocenského pojištění hradí celá společnost. Na druhé straně může nová silnice v přilehlé oblasti snížit dopravní zatížení. Dlouhodobě může ale dopravní komunikace také změnit prostorovou strukturu okolí obyvatelé se třeba odstěhují od nové silnice do klidnějších částí kraje, nebo se podél nové silnice usadí podnikatelé, kteří ocení dobré možnosti spojení. Komplexitu těchto souvislostí je možné ukázat jen prostřednictvím dynamického, interdisciplinárního, mezisektorového a mezinárodního přístupu. Udržitelný rozvoj, potřeby a doprava Lidské potřeby jsou proměnlivé a mnohdy si odporují. Uspokojení jedné vyvolává nějakou další. To je velmi podstatná vlastnost lidských potřeb, bez níž by nedocházelo k vývoji. Tím pádem se sousloví udržitelný rozvoj stává synonymem pro cestu, o níž musí lidé od nynějška už po všechny generace stále znovu diskutovat a kterou musejí sami vytvářet. Přitom je možné a nutné definovat rámec, který zaručuje udržitelnost rozvoje, v němž zároveň zůstává prostor pro uspokojování proměnlivých lidských potřeb. Hranice pro maximální spotřebu složek životního prostředí mohou být vymezeny poznáním stejně jako kritéria pro základní zajištění služeb například dopravních pro všechny. Uvnitř těchto hranic se mohou lidé svobodně rozvíjet a vyvíjet, aniž by ohrožovali stabilitu společnosti. Pokud se máme vyhnout střednědobému a dlouhodobému lidskému utrpení a rostoucím škodám na životním prostředí, není jiné cesty, než uznat potřebnost udržitelného rozvoje. Základním východiskem každé, tedy i dopravní aktivity jsou potřeby. Mnoho potřeb je možné uspokojit na místě, jiné změnu místa vyžadují. Doprava je tedy prostředek uspokojování potřeb, které nemohou být uspokojeny v místě. Pojem doprava obsahuje všechny fyzické změny místa i k tomu používané nástroje pěší cesty, vozidla, infrastrukturu, zdroje, energie i jiné pomocné prostředky. Doprava se měří například v osobokilometrech nebo v tunokilometrech, které udávají objem přepravy. Nutkavost lidské mobility Pojem mobilita se spojuje převážně s pozitivními asociacemi. Často bývá formulován cíl hodně mobility s malým množstvím dopravy. Většinou ale zůstává nejasné, co znamená hodně mobility. Slovo mobilita pochází z latiny: mobilitas znamená pohyblivost, rychlost, pohotovost, ohebnost, také ochotu ke změně. Máme tedy především na mysli potenciál pohybu a nemyslí se tím jenom oblast dopravy. Pojem mobilita se nejprve používal v sociologii pro pohyb mezi vrstvami společnosti nebo uvnitř nich. Horizontální mobilita uvnitř jedné společenské vrstvy se dokonce dělí na duchovní, sociální a prostorovou (geografickou) mobilitu. Duchovní (psychická) mobilita například označuje pohyblivost ducha. Sociální mobilita popisuje změnu společenské pozice. A prostorová (fyzická) mobilita představuje pohyb z jednoho místa na druhé. Jednou z jejích složek je rezidenční mobilita (cestování, přestěhování), která označuje změnu bydliště. K druhému typu, tedy k cirkulární mobilitě, se počítá každý pohyb, který vychází ze stálého místa bydliště a zase tam končí. A právě tento aspekt mobility se silně překrývá s definicí pojmu dopravy. Příručka Základy dopravní ekologie 9

10 PROMĚNY Průměrné provozní náklady VW Golf doplněné o externí náklady osobního auta (cent/osobokilometr). bere v úvahu jen cirkulární mobilitu, protože zdaleka nejvíce souvisí s dopravními otázkami a také má ve veřejné diskusi největší váhu. Tato cirkulární mobilita, nutkavá potřeba pohybu, se jeví jako prapůvodní lidská vlastnost. H. Lübbe k tomu konstatuje: Je možné se domnívat, že naše touha po mobilitě patří k antropologickým konstantám základů naší existence. Z šetření zaměřených na dopravní chování je známo, že počet cest stejně jako pro ně potřebný cestovní čas jsou už po mnoho let zhruba konstantní. Na Technické univerzitě v Drážďanech provádějí od roku 1972 v odstupu zhruba pěti let pravidelné dopravní výzkumy v německých městech. Ty ukázaly, že lidé v obvyklém pracovním dni uskuteční v průměru tři cesty denně a potřebují pro ně přibližně jednu hodinu denně. Poznatek byl zformulován jako pravidlo pravidlo konstantního rozvrhu cestovního času. Dramatické změny se ale odehrály ve vzdálenosti, kterou za tu dobu člověk urazí. V roce 1972 cestoval o průměrném pracovním dni na vzdálenost zhruba 5 kilometrů. V roce 1987 již byla tato vzdálenost 15 km,v roce km a v roce 2003 narostlo toto číslo na 29 kilometrů. Více mobility, nebo lepší dostupnost? tak propojuje územní a dopravní systémy. Cílem nemá být jen plynulost dopravy, možností volby je také zvětšit nabídku dostupných cílů dosažitelných levněji, rychleji nebo pohodlněji. Ovšem je také možné nabídnout lidem bližší cíle kino, lékaře, nákup atd. Druhá eventualita umožňuje lidem stejné aktivity, ale s menší dopravní zátěží a za využívání dopravních prostředků přátelských k životnímu prostředí. Doprava jako odvozená potřeba Ukazuje se ale, že pokud je třeba plánovat dopravní systém pro lidi, samotné sledování dopravních aspektů nestačí. Doprava je v naprosté většině případů odvozenou potřebou. Vlastní smysl, vlastní užitek cesty spočívá téměř výlučně v nedopravní oblasti. Změna místa nám pouze umožňuje dělat věci, které chceme dělat: pracovat, účastnit se kulturních akcí, navštěvovat přátele atd. Tyto aspekty se musí bezpodmínečně brát v úvahu, pokud se má vytvářet dopravní systém, který odpovídá na potřeby lidí, tedy trvale udržitelný systém dopravy: dopravní systém, který umožňuje uspokojování potřeb dnes žijících lidí a který zároveň našim dětem a vnukům nechává otevřené možnosti, aby uspokojili své potřeby které my dnes ani ještě neznáme! Potřeby jsou stavy nedostatku, jež jsou svázány s úsilím tento nedostatek odstranit. Člověk může jít na nákup například jen proto, aby si obstaral nějaké oblečení. Spousta lidí ale bere nakupování také jako rekreační aktivitu, možnost komunikovat nebo zažít společenské uznání, když například navštěvují módní obchod. Jiný příklad: Když si někdo chce odpočinout, jde třeba nakupovat, jiný dá přednost joggingu, třetí by se v takovém případě díval na televizi, čtvrtý by jel do dalekých zemí nebo by zašel do nočního lokálu. Každou z těchto aktivit je možné uspokojit jak na místě, tak se změnou lokality, s větším či menším množstvím dopravy, v některých případech i zcela bez dopravy. Rozdíly najdeme v počtu cest, ve vzdálenostech, v potřebných zdrojích, jako jsou třeba pohonné hmoty atd. Tato rozhraní mezi dopravou a aktivitami mají klíčový význam, pokud se na dopravu Co znamená cíl více mobility? Že máme jezdit dál? Že se chceme pohybovat snadněji, pohodlněji, levněji a rychleji, a tak dosáhnout většího množství cílů. Máme tak více možností Efektivita: velké auto, dělat věci, které považujeme za důležité: nebo větrná elektrárna? Jíst, pracovat, učit se, udržovat kontakty apod. Všechny tyto věci ale slouží nakonec k tomu, Dopravní plánování je vždycky hlavně abychom uspokojili svoje potřeby. Když nás úkolem optimalizace. Cílem efektivního, někdo pozve na jídlo, uspokojíme tak naši účinného dopravního plánování, jež se řídí potřebu jíst. V mnoha případech jsou s tím potřebami lidí, je uspokojit určité (základní) spojeny i vedlejší přínosy jako např. zotavení, potřeby, jež je třeba stanovit v rámci komunikace, sociální uznání. Všechny společenské diskuse, s nejnižším možným tyto potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím vynaložením zdrojů a vydání (minimalizač- aktivity jídlo. A přesně takových věcí se ní princip) a dosáhnout maximální úrovně týká cíl více mobility s menším množstvím uspokojení potřeb s předem pevně daným dopravy. Možná by se cíl pak měl jmenovat množstvím zdrojů a finančních prostředků více uspokojení potřeb s menším množstvím (maximalizační princip). dopravy nebo více možností s menším Například pořízení drahého a velkého množstvím dopravy nebo více aktivit s menším automobilu je způsob, jak uspokojit potřebu množstvím dopravy. sociálního uznání, ale zároveň je to cesta vel- Především v anglicky mluvících zemích ké spotřeby zdrojů. Společnost by se chovala se v těchto souvislostech používá ještě jeden efektivněji a zároveň více v souladu s principy pojem dostupnost (angl. accessibility). trvalé udržitelnosti, kdyby se podařilo Ten obsahuje následující složky: prostorové uspokojit tuto potřebu při menší spotřebě rozdělení potenciálních cílů (kvantitativní zdrojů. Představme si, že by bylo možné stejné prostorová struktura), snadnost dosažení cílů společenské uznání získat například díky (dopravní systém) a rozsah, kvalitu a charakter moderní větrné elektrárně na zahradě nebo příležitostí jednotlivých cílů (kvalitativní instalací dobrého solárního zařízení na střeše 10 prostorová struktura). Pojem dostupnost díváme jako služebnou funkci, jako na pro- nebo používáním vozidla vybaveného nej- středek, který má lidem umožnit uspokojit jejich potřeby. Cílem by mělo být vytvořit takový dopravní systém, který umožňuje lidem uspokojit své potřeby za co nejmenších společenských nákladů. V mnoha případech si ale lidé sami nejsou svých potřeb vědomi. Pokud se jich zeptáme, vyjmenují přání, která vznikají vnějšími okolnostmi a vycházejí ze srovnávání s druhými, ale málokdy opravdové potřeby. Jak rozhraní doprava/aktivita, tak i rozhraní aktivita/potřeba je třeba zahrnout do plánování, pokud má vzniknout dopravní systém, který odpovídá potřebám lidí a je trvale udržitelný. Pokud se porovná přání změnit místo s dostupnými možnostmi, padne pak i osobní rozhodnutí: Jaké potřeby se uskuteční a s pomocí jakých aktivit? Jaké cíle zvolíme, nebo také kde své aktivity uskutečníme? Jaké dopravní prostředky použijeme, abychom vybraných cílů dosáhli? Jedná se především o použité dopravní prostředky, vynaložený čas, náklady apod.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Projekt pro školy, děti a rodiče

Projekt pro školy, děti a rodiče Bezpečné cesty do školy Bezpečné cesty do školy Tato příručka byla vydána ve spolupráci s Nadací Partnerství. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

STRATEGIE ROZVOJE PĚŠÍ DOPRAVY MOTTO:

STRATEGIE ROZVOJE PĚŠÍ DOPRAVY MOTTO: MOTTO: Chceme změnit postoj řidičů k rychlé jízdě tak, aby se rodiče nebáli pouštět děti do školy pěšky nebo na kole samotné. Chceme upravit ulice našeho města tak, aby lidé šli rádi pěšky do práce, na

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2011 Ř E S P R Á H Cítíte se na svých cestách bezpečně a pohodlně? Mohou

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí a doprava Životní prostředí a doprava Technologie dopravy a přepravy Ing. Miroslav Vančura, CSc. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Bc. Věra Goldová Ing.

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 Tato zpráva přináší počáteční hodnoty jednotlivých indikátorů a výsledky dalších měření. Pravidelné vyhodnocování indikátorů poskytne

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více