NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE LÁSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE LÁSKA"

Transkript

1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE LÁSKA Rozhovor s P. Ladislavem Heryánem SDB (1960), ředitelem salesiánské komunity v Kobylisích, biblistou, muzikantem, přítelem chudých a ponížených, knězem undergroundu, nebojícím se vstupovat na tenké ledy. Laďo, jsi jediný katolický kněz, kterému tykám. Jsi reprezentantem velmi volného vztahu kněze k věřícímu i nevěřícímu, mohu-li to tak říci, neodhadl by člověk kolikrát na nějakém rockovém festivalu, kde sloužíváš Mši svatou, že jsi kněz Církve, o níž dnes obecně mají lidé mlhavé ponětí. Co je, kdo je pro Tebe Církev? Jak bys tento pojem vysvětlil neznalému? Církev pro mne v žádném případě není to, jak ji prezentují novináři v obvyklém tisku, ani to, co o ní říkají hulváti v internetových diskuzích. Tito lidé jsou zpravidla syny svých otců, mají jejich komunistickou propagandu stále hluboce zažranou pod kůží a jejich jedinými obvyklými církevními tématy jsou klišé jako majetek, antikoncepce, potraty a celibát, o kterých umí donekonečna omílat jen kusé polopravdy. Pro mne jsou církví především lidé, mezi nimiž žiji a něco pozitivního tvořím, s nimiž sdílím svůj život a sloužím této společnosti, tedy zejména moje řeholní komunita, přátelé, studenti či podobně jako já naladění lidé, ať pokřtění nebo ne (pracuji v nízkoprahovém klubu, učím na vyšší oborné škole a na univerzitě, pohybuji se v undergroundovém prostředí, dělám kněze ). Církev jsou především vztahy. Proto je pro mne dále církev tajemně propojeným mystickým Kristovým tělem, laskavou Matkou, dva tisíce let starou nevyčerpatelnou Pokladnicí lidí, moudrosti, spiritualit, umění, světců a krásy, do které každá nová generace přidává a z níž zároveň čerpá. Je mi trochu vzdálena církev jako instituce, protože se s ní jako s institucí nijak nepotkávám. I někteří biskupové jsou moji přátelé, s nimiž si tykám, a nevnímám je jako instituci ; mám rád i papeže pro jeho vzdělanost, moudrost a univerzální službu tomuto světu; mnozí jej kritizují, ale vůbec nechápou, nikdy nic od něj nečetli a jen papouškují z kontextu vytržené a překroucené fráze. Samozřejmě i mne v církvi některé věci bolí, ale to je normální. Jsem sice katolík, ale mám spoustu přátel i v jiných církvích. Všechny nás spojuje a okouzluje postava Krista, a to i s těmi, kteří jej výslovně nevyznávají. Snad je to srozumitelné i neznalému. Ano, je to výborná odpověď, a věděl jsem, že bude. Pokusím se pokračovat takto: není tomu tak dávno, kdy jsem k Tobě do Prahy přivedl jednoho mladšího kamaráda, který si přál, a snad stále přeje, dobrat se ke Křtu. Jeho první otázka na Tebe tehdy byla: Myslíš si, že je Křest nutný? Ty s odpověděl velmi pomalu a rozvážně, a pro mne dost překvapivě, řekl s: Já si myslím, že není nutný a potom začal s dále tuto úvahu rozvíjet a rozvíjet, až nám oběma příchozím vytanulo na mysli, že nejde o žádnou podružnost, že prostě je nutný, vhodný, dobrý, potřebný aspoň tak se mi to jevilo. Mohl by ses tuto svou jistě dobře promyšlenou úvahu pokusit několika slovy zopakovat, opět třeba pro někoho, kdo takovou otázku právě teď nosí v srdci? Už si přesně nepamatuji, jak to bylo. Křest je od slova Kristus. Křesťan se křtem veřejně hlásí ke Kristu jako svému Mistru a Pánu, kterého následuje a kterému slouží, a jehož životní styl a myšlení si chce osvojit do té míry, že podle slov sv. Pavla již nežije on, ale stále více v něm žije Kristus. Spolu s ostatními pokřtěnými tvoří tajemné Kristovo tělo, tedy církev, a bere na sebe závazek hlásat evangelium o Kristu svým životem i slovem. Vždyť jeho okolí ví, že je křesťan. Svým způsobem Krista činí viditelným. Je ovšem spousta lidí, kteří se Kristem inspirují, aniž jsou pokřtěni, i mnoho těch, co jej neznají a přitom žijí a smýšlejí podobně jako on. Nejdůležitější není křest, nejdůležitější je láska. Mnozí říkají: Kristus ano, církev ne. Rozumím jim, ale tito lidé možná Krista potkali jen ve své mysli, nikoli v srdci. Kdo se s Kristem skutečně osobně setká, jakoby mu v srdci propukl oheň, církev začne vnímat zcela jinak, krásnou, a začne toužit po křtu a po životě ze svátostí. Objeví, že vůbec nejde 1

2 o příkazy a zákazy, hierarchii a úřady, nýbrž o společenství s Bytostí, v jejímž světle všechno bledne. Laďo, tyto poutní noviny jsem založil po neuvěřitelném prozření, které mě potkalo, když mi byl operativně odstraněn postupně z očí šedý zákal, a mé vidění se náhle proměnilo ve vidění mladíka, jakým jsem kdysi býval. Ale byla to věc ne jen vizuální, či tak či onak fyzická, bylo to duchovní prozření, jako bych pohlížel na svůj život ze dvou stran, z té, jak jsem jej dosud prožil, a z té, která mne v jisté míře a rozsahu ještě čeká. Lékařský zásah nebyl snadný, a já jsem se celý ten čas na operačním stole modlil pouze mariánské modlitby (a také několikrát k sv. Františkovi: Bratře Slunce, Bratře Ohni! ), jiné modlitby mi na mysl nepřicházely. Vždy jsem byl vyznavačem mariánské úcty, ale tentokrát jsem pociťoval něco mnohem mocnějšího, než jsem kdy v životě zažil. Vysvětli třeba opět pro neznalého místo Panny Marie v Církvi, když z tolika stran člověk slýchává slova jako Bůh nám stačí, proč bychom ještě potřebovali prostředníka apod. Sestry Matky Terezy, pro které každé pondělí sloužívám mši svatou, se po ní modlí Neposkvrněné srdce Mariino, příčino naší radosti, oroduj za nás! Ta věta v sobě skrývá nepopsatelnou krásu a hloubku a je vystižením všeho, čím je pro mne Panna Maria. Marii a její místo nikdy nepochopíme, pokud k ní nenavážeme opravdu osobní vztah. Ona, která byla jednou z nás, je obrazem toho, čím bychom ve své nejhlubší podstatě my lidé chtěli být a čím také jednou budeme. Ve své tajemné přítomnosti se Maria nikomu nevnucuje. Přináší do života teplo, důvěru a blízkost, je jakoby naše. Je zbytečné uvažovat nad tím, jak mohla neposkvrněně počít Ježíše, být pannou před porodem, při něm i po něm, či být vzata na nebesa. Do přijetí těchto skutečností člověk buď doroste, nebo zůstane navždy skeptikem. Vztah k ní odráží stav našeho nitra: buď dospějeme v harmonickou osobnost, vyrovnanou se životem i smrtí, nebo zůstaneme věčnými roztrženými hledači. Ivan Martin Jirous, který právě dnes zemřel, Pannu Marii miloval. Možná právě proto byl tak něžným a krásným člověkem, jak jsem jej alespoň já mohl poznat. Takoví lidé, stejně jako se životem vyrovnané staré babičky, nás třeba o Panně Marii a její úloze v Církvi naučí nejvíc. V našem rozhovoru teď došlo k menší časové přetržce, mezitím jsme, včera, pochovali přítele Ivana Martina, a Ty s sloužil ještě s dalšími kněžími u Panny Marie Karmelské v Kostelní Vydří Mši svatou, měl s také při tom výborné kázání o Osmeru Blahoslavenství, kdy s ke každému Blahoslavenství ještě přidával nějakou báseň či příběh ze života I. M. J., mohl bys, aspoň ve zkratce, něco z toho kázání, závěrem tohoto našeho rozhovoru, rekonstruovat? Na tom posledním rozloučení byla spousta lidí, a Ty s přesto dokázal oslovit každého zvlášť, každého jinak. 2 Jedno z Ježíšových blahoslavenství zní takto: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Biblické srdce je středem člověka, a je-li ono čisté, pak je celý člověk čistý; slovo čistý pak v kultuře evangelia označuje opak nečistého, tedy protibožského; i Ježíš ducha nečistého vyhání Duchem Božím, Duchem svatým. Martin po jedné z mých bohoslužeb na festivalu v Trutnově zplna hrdla zakřičel: Pochválen buď největší čurák, Ježíš Kristus. Někteří se smáli, mnozí vyděsili, skoro žádní nepochopili. Tak o Ježíšovi jistě smýšleli a tak na něj řvali jeho největší nepřátelé; papír evangelia by to však neunesl a nás salónní křesťany by to pohoršilo. Martin však šel křesťanství na dřeň. Příliš snad neřešil křesťanské hříchy, nýbrž křesťanské postoje. Jeho láska k Bohu a člověku byla dospělá a důsledná. Svým úděsným výkřikem vzdal Ježíšovi poctu a slova jeho protivníků převrátil v pravý opak, jak může učinit jen člověk čistého srdce, stojící na Ježíšově straně, člověk chudý, stále bez peněz a plný nejistot, protože podle Jeho příkazu vše vsadil na vratkou kartu neustálého hledání království Božího a Jeho spravedlnosti, v troufalé víře, že vše ostatní mu snad bude přidáno. Za tento postoj platil opravdu draze. Mezi řádky Martinových básní můžeme zahlédnout, že Boha skutečně nazíral jako mystik, žijící v průsečíku Božího a našeho světa, nepatřící ani jednomu z nich, oběma drcen a zároveň plným naděje vůči jednomu a milosrdenství vůči druhému. Pavouček / lezl po záchodové míse / úzkostlivě díval se na mne / zda se to smí se /. Díval se na mne úzkostlivě / zatímco čural jsem / mimo něj / tklivě. Otázky ovou poštou kladl j. e. f.

3 OTCOVÉ NAŠI Proglas Svatý Konstantin Cyril Jsem předzpěv k svatému evangeliu. jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jest světlem tohoto světa. Splnilo se to v tisíciletí tomto sedmém. Oni totiž řekli: Slepí prohlédnou a hluší uslyší slovo Písma. Neboť jest třeba poznati Boha. Proto slyšte, Slované, toto: Dar tento jest zajisté od Boha daný, dar boží jest to údělu na pravici, dar duším, nikdy se nekazící, těm duším, které jej přijmou. Matouš, Marek, Lukáš a Jan učí všechen lid a praví: Všichni, kdož spanilost svých duší vidíte, neboť toužíte radovat se, zapudit temnotu hříchu, a zbavit se zkázy tohoto světa a rajský život nalézti a uniknout plameni hořícímu, slyšte nyní svým rozumem, slyšte, všechen lide slovanský, slyšte Slovo, přišlo od Boha, slovo krmící lidské duše, slovo posilující srdce i rozum, slovo toto, připravující k poznání Boha. Jako bez světla se nepotěší oko patřící na všechno stvoření boží, nýbrž vše není ani krásné ani viditelné, tak je to i s každou duší bez knih, jež nezná zákona božího, zákona knižního a duchovního, zákona zjevujícího ráj boží. Neboť který sluch, jestliže rachot hromu neslyší, může se báti Boha? Dále chřípí, nečichají-li vůně květu, kterak pochopí zázrak boží? Vždyť ústa, jež necítí sladkosti, činí člověka jako kamenným. Ještě víc však duše bez knih zdá se být v lidech mrtva. Bratři, to vše jsme my uvážili a povíme vám radu výbornou, která všechny lidi zbaví života zvířeckého a žádostivosti, abyste, majíce mysl nerozumnou a slyšíce slovo cizím jazykem, neslyšeli je jak hlas zvonce měděného. Neboť svatý Pavel uče toto řekl, modlitbu svou napřed vzdávaje Bohu: Chci raději pět slov pověděti, a svým rozumem je říci, aby i všichni bratři rozuměli, nežli deset tisíc slov nesrozumitelných. Kterýpak člověk toho nechápe, který nepřidá moudrého podobenství, vykládajícího nám správné řeči? Vždyť jako zkáza hrozí tělu, a všecko je hubí, víc než hnis je ničíc, nemá-li patřičného pokrmu, tak každá duše přestává žít a nemá v sobě života božího, když slova božího neslyší. Ještě jiné podobenství velmi moudré povězme: Lidé, kteří se milujete a chcete růsti růstem božím, kdoz vás neví, že tato víra pravá, jako símě padající na pole, tak ona v srdcích lidských má zapotřebí deště božích písem, aby úroda boží hojněji vzrostla? Kdo může povědět všechna podobenství, jež usvědčují národy bez knih, nehovořící řečí srozumitelnou? Ani umí-li všechny řeči, nedovede vylíčit jejich bezmoc. Nicméně rád bych připojil své podobenství a málo slovy podal mnoho smyslu. Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih a nemohou bojovati bez zbraní s protivníkem našich duší, uchystáni za kořist věčné muky. Národové, kteří nemáte rádi nepřítele a hodláte zápolit s ním mocně, otevřete pozorně dveře rozumu, když jste přijali nyní zbraň tvrdou, kterou kovají knihy Hospodinovy, hlavu ďáblovu mocně potírající. Neboť kdo přijme knihy tyto Moudrost-Kristus jimi mluví a duše vaše posiluje Apoštoly pak se všemi Proroky, kdo zajisté jejich slova zvěstují, budou schopni zabít nepřítele, dobré vítězství Bohu přinášejíce, rozkladu těla hnilobnému uniknou, těla, jehož život je jako ve snu, nebudou padat, ale pevně stát, a že vůči Bohu se ukázali chrabrými, budou stát na pravici božího trůnu, když přijde ohněm soudit národy, věčně s anděly se radujíce, ustavičně slavíce Boha milostivého, písněmi z knih vždycky boha opěvajíce, který se nad lidmi smilovává. Jemu přísluší všeliká sláva, čest a chvála, boží Synu, vždy s Otcem i svatým Duchem na věky od veškerého tvorstva. Amen. Podle samizdatového vydání, značeného Morava, 11. dubna Ze Života a pochvaly sv. Cyrila, učitele slovanského národa Pochvala svatému Cyrilu, složená učedníkem slovanských apoštolů, biskupem Klimentem Velickým (zemřel r. 916) a zachovaná v mnohých rukopisech církevně-slovanských, byla již častěji vydána tiskem, jako od P. Jos. Šafaříka (Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů, Praha, 1851), v Pramenech dějin českých, sv. I., s českým překladem Jos. Pervolfa, v M. Pogodinově Kirillo-Methodievském Sborníku (Moskva, 1865) a od B. Bodjanského podle 15 rukopisů v Čtenijach ( ). Základem pro tento nový překlad bylo vydání církevně-slovanského textu této pochvaly ve spise A. Teodorova-Balana: Kirill i Metodi (Sofija, 1920). Když přišel na Moravu, přijal jej Rastislav s velikou ctí, pak sebrav žáky, dal je k němu do učení. V brzku přeložil Konstantin všechen církevní řád a naučil je jitřním i ostatním hodinkám, nešporám, kompletáři i obřadům svátostným. I otevřely se, podle slova prorokova, uši hluchých (Is. XXXV. 5.), aby slyšely výroky písma, a jazyk huhňavých zjasněl. (Is. XXXlI. 4.) Bůh pak se nad tím zaradoval a dábel zastyděl. Za pobytu v Benátkách shrnuli se naň biskupové, kněží a mniši jako havrani na sokola, a zastávali se trojjazyčného bludu řkouce: Člověče, vylož nám, proč jsi nyní Slovanům vytvořil písmena, a učíš je? My známe toliko tři jazyky, jimiž se sluší Boha v písmě slaviti: hebrejský, řecký a latinský. Odpověděl jim filosof: Což nepadá déšť od Boha na všechny stejně? Nebo slunce také nesvítí na všechny? (Mat. V. 45.) Pavel pravil: A vydá-li polnice hlas bezbarvý, kdo se přihotoví k boji? Tak nevydáte-li ani vy jazykem rozumného slova, kterak se porozumí tomu, co mluvíte? Dověděv se o něm římský papež, poslal pro něj. Když dospěl do Říma, vyšel mu vstříc sám náměstek Petrův Hadrian se všemi měšťany, nesouce svíce, ježto přinášel ostatky svatého Klimenta, mučeníka a papeže římského. A Bůh tu ihned učinil přeslavné divy. Tehdy papež, přijav slovanské knihy, posvětil a položil je ve chrámě svaté Marie, který se zove Fatné (latinsky ad Praesepe = u Jesliček; míní se tím známá basilika Santa Maria Maggiore), i pěli nad nimi svatou liturgii. Potom kázal papež dvěma biskupům, aby vysvětili slovanské učeníky. A když tito byli vysvěceni, ihned pěli liturgii slovanským jazykem ve chrámě svatého apoštola Petra. Přeložil Josef Vašica

4 POD OCHRANOU PANNY MARIE SNĚŽNÉ Ave Maris Stella Ave Maris Stella Zdráva s hvězdo strážná, Matko Boží vážná, Panno ustavičná, Nebes bráno sličná! S Gabrielem s nebe Pozdravujem tebe; Dej mír, zažeň hněvy, Proměň jméno Evy. Oprosť nás pout vlaků, Uděl slepým zraku. Odvrať všechny strasti, Dej, co plno slastí. Ukaž, že jsi máti, Rač tam po nás státi, By vždy s námi chodil, Jenž se z tebe zrodil. Panno bohorodná, Matko přelahodná! Dej, ať duše čistá Následuje Christa. Zpravuj jistou cestu K nebeskému městu; V nebeské pak říši Zveď nás ku Ježíši. Sláva Bohu Otci, Synu stejné moci, Buď i věkostálá Duchu vzdána chvála. Maria a Alžběta Z Hymnů církevních přeložil František Sušil Aj, pošla nam panenka Maria, pošla ona zrana do kostela. Potkala ju svata Alžbětyja, kaj ty iděš, sestřičko ma mila? A já idu, sestro, do kostela, posluchať mše, svateho nešpora. Něchoď ty tam, sestřičko ma mila, bo sem ja tam včeraj večer byla. Lide tam o tobě povědaji, ba i z toho velku radost maji, že maš zrodiť Pana Jezu Krista, po porodu maš byť panna čista. Kterak by to, sestro, mohlo byti, abych měla Krista poroditi, po porodu čistu pannu byti? Jak živa sem muže něpoznala, ani tež sem na mysli něměla. Maš ty syna, maš ho poroditi, po porodu čistu pannu byti. A o tobě, sestřičko, pravija, že porodiš, to svateho Jana. Sestry sobě ruky podavaly, pacholatka v životech plesaly. Pověz ty mně, mily svaty Jane, kdy tvojeho narozeni budě? Budě mi ho střed mileho leta, budě hojnosť po všem světě květa. Budě kvitnuť rež, ba i pšenica, budě spivať ptaček křepelica. Pověz ty mně, mily Kriste Paně, kdy tvojeho narozeni budě? Buděť mi ho na ty slavně hody, jak zamrznu po všem světě vody. Něuvidi ptačka křepelice, enem same zimne metelice. Mariánský sloup František Sušil Moravské národní písně Maria Panno, shlédni již na ty, co lidem jsou na obtíž! Kam kráčejí? Zimou a sněhem kráčejí za noclehem, zloděj i vrah. Maria Panno, ptej se jich, co našli na prahu bohatých! Prach těch, co zajdou a co zašli, s prachem svým, který krášlí nebeský práh. Maria Panno, pohlédni i na svá stvoření poslední, jimž v kolébce hněv dali jísti a mléko nenávisti ssát do útrob bdi nad nimi a pečuj zvlášť o ty, jimž poroučí cizí zášť, co proti olovu jsou hnáni na krátké umírání, v daleký hrob! 4 Maria Panno, požehnej rodičkám našim a sílu dej matkám, jež rodit mají v smrti! Děťátka svá co škrtí, těm jednou zjev Jezulátko, jež neslo kříž, jež bylo bratřím svým na obtíž, jež probodli ranami pěti! Ochraňuj naše děti a naši krev! Maria Panno, nedopusť, aby had, jenž vyšel z cizích úst, ovíjel srdce našich bratří, aby čas, jenž ti patří, uchvátil bloud! Maria Panno, shlédni dnes na ty, co dáni jsou do želez, Naděje naší zlatý ráme a nás, jež úzkost láme, nech vydechnout! Maria Panno, polituj těch, kteří rozbili obraz tvůj! V hodince smrti, jíž se brání, nebudou bez zastání u nebes bran! Maria Panno, mnohý z nich tam potom ucítí v kostech svých strašlivou bolest rozdrcení. Královno Odpuštění, Hojičko ran, do záhuby nás neuvoď! Tvůj sloup jak stěžeň, jenž drží loď, jak tenkrát padal, strhl ssebou zem, jejíž ňadra zebou pod dlaní hrůz a vztáhni ruce ochranné nad vojska mé země bezbranné, od níž se všichni odvracejí! Lásku a věrnost její naposled zkus! Příteli Bedřichu Fučíkovi k vánocům 1939 věnuje jeho F. H. Přepsáno ze samizdatového vydání, rukou psaného, sešitého červeno-stříbrnou nití, formátu cm, s celofánovým přebalem a červenými písmeny FH na obálce, značeného na poslední straně dole A. D D. G., nahoře pak: Původní verze básně Františka Hrubína, která byla v rozšířeném a pozměněném znění publikována pod názvem Torso mariánského sloupu ve sbírce Včelí plást (Praha 1940).

5 DÍLA A LIDÉ List, který prý jistý doktor psal Krištofu Kolumbovi před jeho odplutím do Ameriky Ernest Hello Doslýchám se, můj mladý příteli, že snujete záměr objeviti nový svět, a řeknu vám bez okolků, že vám k tomu neblahopřeju. Váš záměr mne přímo polekal. Čiší z něho nepochopitelná pýcha. Jakže! Což nemáte zemi dosti velikou? Vizte lidi minulých dob. Pomyslil kdy kdo na to, aby objevil novou pevninu? A vy, bez zkušenosti, bez autority, vy jste živil v sobě tuto pošetilou ctižádost. Ani rady všech vašich pravých přátel, ani hrozby osudu, jenž se vám staví do cesty, nic nemůže vás pohnouti k tomu, abyste žil pokojně v Evropě jako každý z nás? Myslíte si opravdu o sobě, že jste nade všechny lidi, protože co jim stačí, nestačí vám? Všichni osvícení lidé vám řeknou, že vás vaše pýcha zničí. Jsem tím více zarmoucen vaší mrzutou svéhlavostí, že jsem k vám vždy choval opravdovou náklonnost. Hned jako dítě jste se mi líbil. Měl jsem rád hbitost a vtipnost vašich nápadů. Měl jste obraznost, která mě sváděla. Neboť mám rád obraznost u mladého muže, když nepřestřeluje. Častěji jste mi říkal: Miluju Okeán! i pobízel jsem vás, abyste udělal o Okeánu několik veršů latinských, a tak se pocvičil v básnictví. Mohl jsem se nadíti, že vezmete poesii vážně? Máte-li ostatně tak zjevnou zálibu pro plavbu, nebyl bych vás zrazoval, abyste občas nepodnikl některé malé cesty: cestováním a plavbou se utváří povaha mládí. Ale dovolte mi otázku: nezacházíte trochu daleko, chcete-li hledat nový svět? A pročpak se nespokojujete starým, když přece my umíme se s ním spokojiti? Proč zcela prostě nevolíte některou z těch životních drah, na něž vám vaše výchova dává plné právo? Což nemáte dosti míst na vybranou? Proč ta bláznivá a směšná ctižádostivost? Na to jste mi již odpověděl, že jsou tam v tom druhém světě lidé, kteří jsou vašimi bratry, s nimiž chcete spojiti starou pevninu. Znám z paměti všechny vaše veliké fráze. Myslíte, že když přeplujete Okeán, který se přičiňuje, aby ty světy zůstaly odloučeny, že zasadíte Kříž na novou zemi. Jsou to prázdná slova; dovolte člověku staršímu než vy, aby vás na to upozornil. Víte, že miluju umění, že ctím náboženství, ale nemám rád svaté a lidi geniální: zabíhají příliš daleko, ustavičně přestřelují. Evropa jich už dosti vydala, a nejsou vlastně k ničemu, jen dělají ve světě nepokoj. Jaké to bláznovství pouštěti se tam dolů, vysazovati se v takové nebezpečí. A užitek? Jen rozmnožíte počet marných snílků! Dejte si pozor, milé dítě, uženete si jenom smích. Věřte upřímné náklonnosti, již k vám chovám, jen ta diktuje mi slova, jež vám píši. Nemohu vám skrýti žal, jehož zakouším, když vidím, jak se utrácí v prázdných snech nesmyslné pýchy mladý muž, pro něhož jsem snil o lepší budoucnosti. Ano, srdce mi krvácí, když vidím, jak jdete ode dveří ke dveřím a dožebráváte se pomoci, které vám kdekdo odpírá. Jak jste se zahodil! Čest vaší rodiny byla do dneška bez poskvrny. Což nemáte už ani krapet sebeúcty? Sebeúcta, milé dítě, jest ochránkyní důstojnosti, a pro člověka z dobré rodiny jest důstojnost tím nejvzácnějším. Ovšem není dobře, když se sebeúcta zvrhne v sobectví, a půjde-li to tak dále, musím arci uvěřiti, že jste ji pozbyl nadobro; vyhlédněte si mezi námi nějaký čestný úřad, k němuž se cítíte schopným a jejž byste dobře zastával: jste mlád, máte vlohy, a hlavní věc, nebudete zarmucovati nadále svých přátel. Všichni kolem vás budeme vám na ruku; v začátcích budeme vám povzbuzením, a pak zabijeme tučné tele, aby oslaven byl návrat syna marnotratného. Závěrem Přeložil Josef Florian Nemá kam by hlavy složil a námořnická krčma v Seville stává se mu domovem. Upoután na lože, zmořený, se zlomeným srdcem, píše dopisy královně a králi. Ale královna je mrtva a král, jak známo, není admirálovi nakloněn. Kolumbus věří, že by měl jíti ke dvoru osobně, nemůže však vsednouti na koně, neudržel by své choré tělo v sedle. Prosí sevillskou konsistoř, aby mu zapůjčila umrlčí nosítka, v nichž bylo neseno tělo před tím zemřelého kardinála Mendeza. Je však tak chudý, že není záruky za eventuelní poškození nosítek na cestě, nemá nikoho, kdo by se za něho zaručil, a proto ani toto umrlčí lůžko mu nemůže býti půjčeno. Kanovníci byli již tehdy opatrní. Je již sám a v duchu mu probíhají obrazy španělských štvanic na Indiány, na tyto děti, které ho přijaly tak přátelsky. Nezbývá, než se kát za cizí hříchy. Tělo je již na cestě k smrti V den Nanebevstoupení Páně 20. května 1506 skončeno je i utrpení ducha. Poručiv duši svou Hospodinu, umírá muž, jenž objevil druhou polovinu globu. Karel Mirvald Krištof Kolumbus, 1937 ZE SKLADŮ NOVÝCH A STARÝCH Filosofie budoucnosti Až do dneška se myslelo, že údělem davů jest nevědomost, a že při velikých a plodných myšlenkách vždy se vzpomínalo několika vzácných duchů, předurčených k tomu, aby rozšířili na ostatní lidi světlo pravdy. Od nynějška se dovídáme, že tato vyšší světla se nalézají v davech, a že se v nich nalézají nikoliv ve stavu nepořádku a zmatku, ale jako plod, jenž přichází k své zralosti, takže jakmile někdo neobyčejný povstane z lůna množství, tu všechno dluží tomuto množství, všechno, co se zdá, že mu zjevuje. A vskutku, náboženství není již od té než jakousi filosofií, která se skrývá pod hádankami a symboly; má jen obtíže s tím, které závoje si vybrati a jak si je upraviti. Nebylo by pak možno říci, že různé filosofie, jako Sokratova, Platonova, Descartesova, Mallebrancheova, Leibnizova jsou rovněž spontánním výplodem davů? Ti, kdož chtějí poněkud pochopiti historii křesťanství a ne příliš se pohoršovati strohými událostmi, jež se nám naskytají na každé stránce, nesmí nikdy ztratiti se zřetele, že náboženství Kristovo jest podstatně náboženstvím utrpení, ponižování a pronásledování, náboženstvím, jehož 5 nejvyšším symbolem a věčným základem jest oběť. Všechno, co se pojí s náboženstvím, nese strašnou pečeť oběti. Člověk zkažený vidí všude porušenost; není pro něho ani čestného člověka, ani počestné ženy, ani zachovalého úředníka, ani důvěryhodného obchodníka; v jeho očích lstivost, nemravnost, svůdcovství panují ve všech duších; a pozorujete-li dobře smysl jeho řečí, jeho neřesti jsou toliko výsledkem přesvědčení, v němž se ustálil, že ctnost jest čímsi zcela nemožným. Jaime Balmes, Filosofie budoucnosti, Dobré Dílo sv. 53, Stará Říše na Moravě 1946

6 CESTAMI POUTNÍKA ABSOLUTNA Bůh toho tolik nežádá Jaký to nadpis pro vykladače občanského Zákonníku! Žert velmi snadný; nutno však přenechati zábavu laskavě pánům žurnalistům nebo kancelářským písalům. Případ jest vážný. Což netrnete úžasem, když uvážíte, že taková věc pronáší se mnohomilionkrát za den před zhanobenou a poplivanou tváří Boha, jenž žádá hlavně, by byl požíván! Ustavičné smlouvání zahrnuté v tomto obecném rčení proto tolik rozrušuje, že na světlo vynáší nedostatek chuti světa, jenž přece je sužován hladem a nucen živit se vlastním lejnem. Bylo by dětinstvím ukazovat, že v této větě, mnohem tajemnější, než by se myslelo, veškerý důraz je na slově tolik, jehož nejasná hodnota je vždy všanc vydána libovolné váze, jež není nikdy veřejně poznatelná. To odvisí přirozeně od stupně v hierarchii duší. Poněvadž však sklon každé negace vede k nicotě, nebudeme usuzovat opovážlivě, řekneme-li, že ono neurčité žádá je stejné ceny jako nic, a že tento Bůh, nemaje již čeho nakonec žádati na svých ctitelích, kteří mohou svou horlivost neurčitelně omezit, neví, co počít ode dneška se svou Bytostí a svou Podstatou, a musí se nutně odstranit. Vskutku, záleží tak málo, jak jen možno, na tom, zdali kdo má takové neb onaké ponětí o Bohu. On sám toho tolik nežádá, a v tom je sama podstata věci. Když napomínám svou pradlenu, paní Alarikovou, by nezaprodávala poctivost své poslední dcery, jak to dosud učinila se čtyřmi staršími jejími sestrami, nebo když bázlivě předkládám svému domácímu pánu, p. Dubaiserovi, příklad několika Světců, jimž se nezdálo nevyhnutelným k sociální rovnováze odsuzovat k smrti malé dítky, a když tyto ctihodné osoby mi odpovídají: Jsme též pobožni jako vy, ale Bůh toho tolik nežádá, musím přiznat, že jsou ještě velmi uznalí, že nepřipojují: naopak! ačkoliv je to samozřejmě a nutně jádro jejich myšlenky. Mají pravdu bezpochyby, neboť logika Obecných Rčení neodpouští. Jestli Bůh nežádá toho tolik, jest nucen nevyhnutelným důsledkem žádati toho méně a méně, to opakuji, a nakonec všechno odmítnout. Co pravím? Předpokládaje, že mu i tehdy zůstane trochu života, octne se brzy v nejnaléhavější nutnosti připustit, by se žilo jako prasata, a vrhnout zbytek svého hromu na čisté a na mučedníky. Ostatně buržoové jsou již sami dost hodni zbožňování, by se nestali sami Bohy. Jen k nim slušno se žádostmi se obracet, a to pouze k nim. Všechny imperativy jim patří a můžete být jisti, že den, kdy budou příliš žádati, bude právě dnem, v němž počnou si uvědomovat, že nežádají ještě dosti A teď já žádám vašich koží, nestoudná, sviňská čeládko! řekne jim Někdo. Býti praktický Kdybyste se dotazovali pouze slovníků, mohli byste mysleti, že se jedná zcela pitomě o věc, jež jest v odporu s jinou věcí, kterou by bylo třeba nazývati theoretickou a jež by nebyla jinak méně cennou. Z toho hlediska člověk praktický byl by nástrojem k uskutečnění nějaké ideje nebo k použití nějakého zákona. Praktickým člověkem v pravém slova smyslu byl by kat. Avšak o to se tu nejedná. V jazyku Buržoa, v jazyku to velmi zvláštním, že třeba se strachovati, bychom nevynaložili málo sil k jeho obdivování, býti praktickým znamená soubor morálních vlastností, stav duše. Když se mluví o člověku, že jest praktický, jako by se pravilo, že jest ctnostný a skoro s jakýmsi odstínem opovržení pro ctnost. V podstatě člověk praktický jest opravdový buržoasní polobůh, moderní náhražka Svatého legend. Většina současných soch byla postavena lidem praktickým ostatními lidmi praktickými, velmi obezřelými a vždycky velmi záhy vyzdviženými. Domácí pán, jenž dává vyházeti na ulici v kruté zimě nemocné a hladové, jest naprosto člověkem praktickým, zvláště je-li milionářem, a čím má více milionů, tím jest praktičtější. To staví tohoto člověka tak vysoko, že má srdce, ba často srdce velmi citlivé, a že umí je ušlechtile zaraziti (když by se mu zachtělo přispět ku pomoci). Jsou dodavatelé mršin nemocnicím nebo prodavači mléka, kteří otravují z roku do roka patnáct set dítek, a kteří tím vydělávají mnoho peněz. Nuže, všichni tito lidé překypují láskou. Avšak zásada je spoutává. Třeba býti praktickým. Jiné pravidlo bez výjimky: Svatý není nikdy člověkem praktickým. Léon Bloy, z Exegesí obecných rčení. Překlad Josefa Floriana. Stará Říše na Moravě, 1905 HLÍDKA GLOSY POZNÁMKY slyšel jsem několikrát poslední dobou od lidí slovo bezďák, což mělo značit bezdomovec, dotklo se mě to, to slovo mě uráží, nikdo nemá právo takto familiarizovat a snižovat falešnou důvěrností jméno označení pro tyto spolubratry, je snižováním i posledních zákoutí jejich důstojnosti, každý bezdomovec má právo, aby byl jmenován slovem bezdomovec či slovy homeless man, neřku-li homeless woman, nechte si své důvěrnosti ke kafíčku a televizním seriálům, nešpiňte poslední zbytky úctyhodnosti těchto, tak mně blízkých, a mnohdy o celá nebesa zajímavějších a spravedlivějších mých bližních, než jste vy, spořádaní a na zimu zateplení občané chtěl jsem psát úplně o něčem jiném, o vztahu člověka k půdě, o vztahu člověka k zemi, o rozkrádání toho všeho, o nicotnosti našeho vztahu vůči všemu, o nízkosti pohnutek, o ubohých, ohlodaných kostičkách jakési snad moci v lidském světě, a najednou se doslýchám z několika stran od přátel, že Magor umřel, zachvátil mě smutek, velký smutek, jako kdyby mi někdo uťal ruku, vyrval kus masa z těla, vím, smiřovat se je potřeba, se vším, jsme tady jen na návštěvě, každý den je darovaný, každá vteřina, odpočinutí věčné dej věrným 6 zemřelým, ó Pane, a Světlo Věčné ať jim svítí dávno už se kácí v našem sadě, jen přihořívá, myšlenky se obracejí dovnitř, včera v noci, už kolem druhé, dostávám poslední odpověď do rozhovoru s Laďou Heryánem pro první číslo poutních novin šel jsem spát po třetí hodině nad ránem, vzbudil se kolem osmé, za chvíli pípla sms: Homér zemřel poslední dobou jsem mu říkal Homérku, knížku chceme vydat, Pavlu Ambrožovi, nechť spočine v pokoji, po tak krátké, těžké, ale jasně a básnicky konturované cestě j. e. f. Brno, Alfa Passage, , 11:44

7 NA JINÝ BŘEH Řeč nad Ivanem M. Jirousem 7 Drahý Ivane Martine, Básníku Magore, otřásl námi Tvůj nedávno zažehnaný, nyní však přece dopadnuvší skon. Skon nejdražšího manžela, tatínka a dědečka i milovaného blízkého člověka v rodině i mimo ni, a pro nás všechny pozůstalé přítele a kamaráda, vysokým ohněm planoucí světlo na křivolakých cestách našich osudů, bojovníka za všechny Chudé Duchem, Básníka Ivana Martina Jirouse tohoto Blázna před Hospodinem podle slova svatého Pavla : Magora Kristova. Bude chybět: a jeho velikost je i v tom, že po dokonané porážce včerejších usurpátorů svobody z pozic Moci, na níž se tak neohroženě podílel, dokázal se zřetelně distancovat i od dnešní naší, zas jiné Nesvobody, od nesvobody, jak sám věděl, mnohem horší, a zákeřnější, od našeho otročení Zlatému Teleti a jej doprovázejícímu Konsumnímu Blbství a vražedné, duchamorné Zábavy v tom našem bez rozpaků zas znovu vyznávaném, stejně bezduchém, jen trochu doslovněji materialistickém Zemském ráji na pohled, v nám všem dobře známé, Králem tohoto světa a jeho mediálními pohunky s orwellovskou důsledností střežené vládě Chaosu. Svatomartinský Rytíř Ivan Martin ne náhodou odešel den před svátkem svého velkého patrona, když se byl rozdělil s naším věčným Žebrákem Národem Žebrákem po Duchu - o svůj plášť bojovníka za Božskou Důstojnost Syna Člověka, a jeho pohřeb připadá opět ne náhodou na dny výročí převratu Listopadového, o nějž se na vlastní kůži s bezpříkladnou statečností zasloužil. Ale byl to, a i nadále je to on, který zůstal i po všem tom lichometném Sametu důsledně Chudý a na straně Chudých, a kdo nakonec v závěru svého pohnutého života o pražádné alternativě mezi až příliš zjevným Terorem konečně dovládnuvší Levice a pro tu chvíli vítězné jen trochu rafinovaněji, ale určitě ne méně Tyranské - Neviditelné Ruky Trhu, čili Pravice, dobře věděl. Jeho bezpečným Rozcestníkem byl Kříž, rozepjatá Náruč Kristova mezi těmi oběma Lotry: Martin nikdy nezapřel svou důvěrnou a kající, o smilování prosící víru opravdového katolického křesťana; ten bezpečný Rozcestník ukazoval mu vždycky k místu proměnění srdce, Království Chudého Staré Říši, a odtud ho i provázel jako jediná, nikdy neopuštěná jistota celým jeho heroickým životem. Ivan Martin Jirous nebyl jen Rytíř Beránkův, Bojovník za Spravedlnost a Svobodu Boží, byl i věrný služebník Boží Matky Poesie, a jejího Syna, Slova Učiněného Tělem. Byl Básník. Byl jsi Básník, a ne malý básník, Magore: žádný jen poeta minor. Básník naší, své, natolikrát okrvavené, brutálně dokaličené doby, píšící po stěnách svého vězení žádné hieroglyfy, ale zřetelné Mene Tekel, vzkazy až příliš srozumitelné a drásavé, svědek svého času, naší šílené doby. Poesii jsi zas jednou učinil svědectvím, martyriem Slova Krvavým Potem Oroseného, Bičovaného, Trním Korunovaného. V tom ohledu Martyr, básník Křesťanský, píšící Krví. A také ten, který na svůj úděl nakonec Vykrvácel. A jestli Ne přímo Syn Apollónův, Krista Vítězného a Proměněného, Slova Oslaveného, pak určitě toho Trpícího. Tvé nejlepší básně jsou modlitby člověka na mučidlech, v Bohu pevně zakotveného a z něj a v něm, Božím Duchem všecko oživujícího, vše činícího Nové. Je v Tvých verších prostnost staročeská i nerozpačitý vyznavačský barok je v nich i s Tebou sourodý rebel, básník z největších, Karel Havlíček Borovský, syn Vysočiny, syn stejně jako Ty českých, čili západních svahů Vysočiny. Ale je v nich, je v Tvých verších a to především, Tvůj předek po Krvi, znamenitý lotr i ještě lepší kajícník, možná pro šibenici zrající, ale v Kristově náruči končící Villon, a s ním i Verlaine vězeňské kobky, Verlaine svých Sagesse, své sebeslitovné Moudrosti kajícího básníka. Co Tě však s nimi všemi spojuje i zas od nich odlišuje, je potrhaná, i zas jako píseň pramene věčně navazující, tichá melodie Tvé bezpříkladné Pokory. Básník Ten Kdo trpí. Básník Martyr, Svědek, ale i Vyznavač. Tvůj Marsyas ale není jen znamením opovážlivé vzpoury, nese zřetelně i stopy stažené kůže svatého Bartoloměje. Ten podpis a piktograf, autoportrét zmučené tváře na pozadí Posledního Soudu, pod stropem Sixtiny Tat Twam Asi - : To Jsi Ty. Lyra příštího Apollona už navždy ponese stopy krve prolité, jako ty nepomíjející Rány na Rukou, v Nohách a v Boku, které si jednou provždy podržuje Tajemství Božího Těla, Tajemství Bohočlověka Vtěleného a Oslaveného, Majestát Vítězného Krista. Odchází s Tebou celá Epocha, čas potácení se a půtek od Čerta k Ďáblu. Jsme teď a tady na všechno sami, ale je to dobře, před imperativem Smrti, a před Mysteriem, ale i Magisteriem Života Věčného jsme každý sám, a jen tak, každý na své roli, můžeme snad převrátit i ten dnešní Vševládný Chaos, Hnůj Chlíva Augiášova, v ornici úrodnou. Kéž nám na ni svítí slunce Kristovo, jehož byl a i na Nebesích teď bude s námi Ivan Martin mocný přímluvce našeho ubohého Národa, nejen skutečný Lev v erbu Čechů, ale i oddaný přítel a osvojený syn naší rodné Moravy, té Velké po Duchu: Moravy Staroříšské, Moravy Florianovy, ale i Březinovy, Demlovy, Zahradníčkovy. A odteď už navždycky alespoň napůl i Moravy Magorovy, Moravy Matky Naděje nás všech, Moravy svatých Cyrila a Methoděje. Moravy Českomoravské Vysočiny, té země výšinné i krabaté, ale vždy po opravdových výškách žíznící. Na přímluvu Panny Marie, Matky Boží, všech andělů a svatých i nás všech, ať Tě přijme do své náruče Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Ať Tě na své Přesvaté Srdce přivine Ten, Kterého Jsi Nezapřel. Přimlouvej se za nás u Trůnu Hospodinova, u Nohou Krista Krále, aby se jednou tak jako ten Tvůj, vrchovatě a podle Vůle Boží naplnil i náš pozemský Čas, tady na Zemi. S Námi Bůh! Za Všechno Díky! Magorovi Napsal jsi mi do Okují: Rosťovi s láskou! Vdech, výdech Ruach Elohím aur. Kladivo v ruce třímá Bůh, který prý je láskou a naše bytí kovadlinou. Buch! Šupina verše z kovu duše žhavá do nicoty padá Kam padá? Do sbírky Vanitas vepsal jsi mi: Je to v nás! Do Roku krysy: Už to nebude jako kdysi. K smrti, že dolezeš sám, třeba v nebezpečí pekel. Mene tekel Omnes una manet nox Promiň, musím si utřít nos. A odpusť snadný rým, lépe to říci neumím: Finis coronat opus. Oremus! Jiří Kuběna Rostislav Valušek O sv. Martinu, L. P. 2011

8 OHLÁŠENÍ KALENDÁŘ AGENDA Neděle 27. listopadu neděle adventní t v církevní provincii pražské Přenesení ostatků sv. Ludmily, vdovy a mučednice (před r. 1100) t Pane, Bože můj, k tobě pozvedám svou duši, na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben! Ať se mi nepřátelé neposmívají, vždyť žádný z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; stydět se budou, kdo nerozvážně ruší věrnost. (Žl 24, 1-3, překl. P. Josef Kunický, Řím 1969) t Chcete-li přesvědčiti člověka, že žije špatně, žijte dobře; nepřesvědčujte ho však slovy. Lidé věří tomu, co vidí. (Henry David Thoreau) t 1701 narodil se Anders Celsius, švédský astronom a fyzik, vynálezce rtuťového teploměru Pondělí 28. listopadu 2011 Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého, Otevři se země a vypuč Spasitele. (Římský misál, překl. P. Marian Schaller, Praha 1947) t V budoucí život věřiti jest nemožno, ale jest možno věřiti i věděti, že přítomný život jest nezničitelný. (Lev N. Tolstoj) t 1680 Gian Lorenzo Bernini italský sochař a architekt t roku 1851 zemřel v Jeseníku ve věku pouhých 52 let zakladatel vodoléčby a tamních lázní Vincenc Priessnitz Úterý 29. listopadu 2011 Svatvečer sv. Ondřeje, apoštola t Svatý Ondřej pocházel z městečka Betsaidy u jezera Genezaretského. Byl synem Jana a bratrem Šimona Petra (Jan 1, 44). První s Janem z učedníků svatého Jana Křtitele přidružil se ke Spasiteli a přivedl též k němu svého bratra. Od toho času docházeli oba bratří častěji ke Spasiteli, byli svědky prvního zázraku v Káni Galilejské (František Cinek, Mše Svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, Olomouc 1934) t 1781 císař Josef II. zrušil všechny kláštery, které se nezabývaly školskou, vědeckou nebo charitativní činností Středa 30. listopadu 2011 Sv. Ondřeje, apoštola t Pane, ty mě zkoumáš, ty mě znáš, víš, kdy usednu a kdy vstávám, mé myšlenky uhodneš na dálku, neujde ti, chodím-li, či uléhám, všímáš si každého mého kroku. (Žl. 138, 1-3, překl. P. Josef Kunický, Řím 1969) t Každé slovo má jen ten význam, v kterém je může posluchač přijmouti. Neobjasníte význam cti nečestnému člověku, nebo význam lásky tomu, komu je cizí. Snažíte-li se snížiti význam těchto slov k jejich chápavosti, dosáhnete jedině toho, že nenajdete již slov na vyjádření cti a lásky. (John Ruskin) t 1956 zemřel Ludvík Kuba, malíř, hudebník, národopisec Čtvrtek 1. prosince 2011 Blah. Edmunda Kampiána, mučedníka ( 1581 v Tyburnu) t Jsme tolik údy Ježíše Krista, sami Bohové, dle slova žalmistova, výslovně a božsky podtrženého v Evangeliu, že mezi svatými tvrzeními, jež vlastně Božství přísluší, není ani jednoho, jehož bychom nesměli k prospěchu a spáse své opakovati s láskou, obracejíce je na sebe. Toť všechno tajemství katolické Liturgie. (Léon Bloy, Úvod k Životu Melanie) t Světový den boje proti AIDS Pátek 2. prosince 2011 Svátek sv. Bibiány, panny a mučednice ( 363v Římě) t Dům, v němž člověk žije, může býti zbořen a zničen; ale bydliště, které pro sebe staví duch z čistých myšlenek a dobrých skutků, nebojí se ani věčnosti, a nic nemůže uškoditi tomu, kdo je obývá. (Lucy Mallory) t Všechno by bylo tak prosté a umíralo by se tak radostně. Bůh není daleko od jednoho každého z nás, neboť řekl: Bohové jste! A odpovědělo se Mu: Psi jsme a prasata! (Jakub Deml, Šlépěje, 1917) t Mezinárodní den za vymýcení otroctví t Výročí bitvy u Slavkova (1805) Sobota 3. prosince 2011 Sv. Františka Xaverského, vyznavače ( 1552) t Mluvil jsem o svědectvích tvých před králi a nebyl jsem zahanben (Žl. 118, 46, Římský misál) t Bůh-li při nás kdo proti nám? Duše! duše! Hleď především duši svou chrániti, za kterou tolik Ježíš vytrpěl! Kdybych nyní měl umříti a svou duši Bohu odevzdati: jak by se mi asi dařilo? Ztratím-li duši, ztratím i život věčný. (Pravidla sv. ACTA DIURNA A tak duch, zbaven jsa všech potěšení, jež těkavým poskytují už sama zaměstnání, nesnáší domova, samoty a stěn a nerad vidí, že je zůstaven sám sobě. Odtud bývá ona omrzelost a nespokojenost se sebou, zmítání duše nikde se neuklidňující a stav, který nevrle i trudně snáší svou nečinnost; obzvláště, když se stydí přiznati si příčiny odtud smutek a únava a tisíceré zmítání nerozhodné mysli, kterou nesplněné naděje udržují v napětí, oželené v zármutku; odtud onen stav lidí, proklínajících svou nečinnost a naříkajících, že nemají nic, co by dělali, odtud nejnevraživější závist cizích úspěchů. Seneka, O klidu duševním Tiráž Provodov č. 1, k 1. neděli adventní l. P poutní noviny vydává Proximus, o. s., s pomocí Boží, přátel a společnosti Christiania, o. p. s. vychází každý čtvrtek adresa redakce: Proximus, Poštovská 4h, Brno, tel za redakci odpovídá Jaroslav Erik Frič záhlaví do lina vyryl Jan Slovák z Provodova v evidenci periodického tisku pod č. MK ČR E z cena 10,- Kč 8 PTACTVO NEBESKÉ Chtěl jsem si dát ještě pivo / s někým / ohlédl jsem se od psacího stroje a zjistil jsem, / že jsem tak sám, / jako bych osaměl // Miláčkové moji ptáci, / přileťte mi na ramena, / usaďte se na klávesách stroje, / těm, kde se usadíte, / opatrně budu se vyhýbat / / Přileťte, miláčkové, ptáci! / S lidmi už nemůžu, vy to víte, / přileťte, zpomalím / tlukot svých prstů / na klávesy, / zpomalím frekvenci úderů, / zpomalím rychlý tep svého srdce, / svoji maniakálnost ztlumím, miláčkové moji, ptáci Ivan Martin Jirous ( ), z knihy Magorovi ptáci, 1987 (in: Magorova mystická růže, Vetus Via 1996)

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569)

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) 1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více