Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ň ě Ž úř ř š ě Č ř ě ř ď ě Í Ň É Á ň ř ě ě š ř ů ň š š ř ě ó š Č ě ň ř ř ř ě ň ř ě ň úř ř ř ě Š ť ň ň ř ě ň š ě ě ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř ě ň Ž ě Ž ř ě Ž ě Ž ě Í Í Č š ž ě

2 ň š ú ř ů ů ú ú ú ř ř ř ě ě ě ě Ť š ů ě ř ů ř ů ř ů š ž ě ě š Ž ř Ť ů ů ú ů š š ě ů ů ů ř ř ů ř ú ř Í š ř ů ů ř ú š š š ř ů ů š ř

3 Zprva o daň.kontrole j' : 55 l 054l 14l 21,00-04, V stii odst. 3. Rozhodnutje stanovenúeldotace a vstup klovchaktivit' Dle odst. 3' bodu 1. je úelemdotace podpora kvalitnho vzdě vni žki na zk adnich školch a rca izaceprojektu v rmci op VK v prioritnose 1' oblasti podpory I.4 a provděnklěovch aktivit a naplněnvstupův rmci šablonklovchaktivit' kterjsou uvedeny v přloze ě. 1. V stiii Rozhodnutjsou stanovenypovinnosti přjemcedotace (dle jen Podmnky)' Dle odst. 1. Podmnekje přjemce povinen využvatdotaci vsouladu stmto Rozhadnaúm, s Přrukoupro žadatelea přjemce oblasti podpory l '4 Zlepšenpodmnekve vzdělvón na zókladnch školch úinnou ke dni nabyt úinnosti tohoto Rozhodnut, Provděcm dokumentemop VK, Pravidly způsobilchvdajůpro programy spolufinancovanze SF a FS na prograrnov obdob ]3, Zóvaznmi postupy pro zadvn zakzek spolujinancovanch ze zdrojů E(}, nespadajcchpod aplikaci zkona, 137/2006 Sb, a prvnmi předpisy Ča a rs, harmonogramu. V odst. 2. Podmnekje stanovenoplněnrozpotuprojektu a asovho kdatu , nejdřve však ke dni Dle odst. 2' bodu I, rea lzace projektu zan akceptace tohoto Rozhodnut. Realizace je ukonenapo uplynut 30 měscůod zatku rea izaceproj ektu, tj. do , termny realizace proj ektu byly dodrženy. Vodst' 3. Podmnekjsou stanovenyzpůsobilvdaje' Dle odst. 3 bodu 1. je dotace urenapouze na úhraduzpůsobilchvdajů projektu. Dle nařzen(es), jsou vdaje považovny Za způsobil v přpadě, že podporuj dosažen specifickch clů definovanch vjednotlivch šablonchklěovch aktivit. Dle odst' 3 bodu 2 způsobilm vdajem dle tohoto Rozhodnutje paušlnstkavypotenna zk\adě standardnstupnice jednotkovch nakladů a vyna ožen v souladu s pravidly uvedenmi v přloze. 2, množstv Předpokladem způsobilostivdajůpodle tohoto Rozhodnuti je realizacepřslušnho jednotek nkladůpřjemcema naplněnpožadovanchvstupůklovchaktivit. Dle bodu 4. veškerprostředky využitk naplněnúěelutohoto Rozhodnut budou přjemcem vykazovny jako paušlnv souladu s ustanovenm$ 14 zkona ě sb. a skutenvševdajů nebudeprokazovna. Ke kontrole byly předloženy dodavatelskfaktury prokazujcvynaloženfinannch prostředků dotace na dosažen specifickch clů projektu (vzdě vn pedagogickch pracovnkůve formch a metodch směřujcchk rozvoji tenřska informangramotnosti žků' k rozvoji matematickgramotnosti' k přrodovědngramotnosti' k rozvoji finann gramotnosti žktl zkladnch škol, vzdě vn pedagogickch pracovnků pro oblast digitlnchtechnologi,inovace a zkvalitněnvuky prostřednictvmict, nkup stolnchpc, monitorů, kancelřskho softwate, interaktivnch dataprojektorů, keramickch tabul, tiskrny). Dle bylo doloženo použit prostředkůz dotace na financovn platů pedagogů formou odměn odpovdajcprci odvedenpro projekt. Finannprostředky dotace byly vyerpnyv plnvši ,. K do termnuukonenprojektu' V odst. 4. Podmnek je stanovenzpůsoba termnpro předvnmonitorovacchzprv poskytovateli.dle odst. 4 bodu 1. je přjemcepovinen průběžněvykazovat v monitorovacch zprv ch skutenědosaženouhodnotumonitorovacchindiktorů. Dle odst. 4 bodu 2. je pťemcepovinen předvat poskovateli údaje nezbytn k průběžnmu sledovn přnosů projektu (monitorovn projektu), a to zejmna prostřednictvm předkldn monitorovacch zprv, Přjemce je povinen předkldat poskytovateli průběžnmonitorovac zptvy za každch 6 měsců realizace projektu a zvěrenoumonitorovaci zprvu nejpozději 2 měscepo ukoněen rcalizace projektu. Poskovateli byly odeslny nsledujcmonitorovaci zprvy: 1. Monitorovaci zprva o rea izaciprojektuě, I za obdob1,6,20),1_ 30.1l.2011, odeslna dne ,

4 ň ě ě ř ž ř ř Ž ř ě ě ř ž ě Í ř ě ě ř ř ů Ž š ě š ř ž ů ř š ř Ž ů ě ě Č ř ě ě š ř ě ě ř ů ů ť ř š š ť ř š ě ž ř Ž Č ř ě ě š š ř Ž ě ř ř š ž ř ě ě ř ě ě ř ú ř ů ú ž ř š ř ř ě ě ě ř ž š š š ř ě š Š Í ě ř ů š ř ě ř ž š ěš Š š ž ů ř ř Ť ř š ř Ž

5 ň ě Č ř Ž ř ů š š ř ď ť Š š ř š ě ěř ř ť ě ř ž ě ř ř Ž Ž ů Č ů ě ř ž ě ů Ž ň Š Ž ě Č ě ž š ř ž ž ř ě ř Ž Č ě Č Š úř ř š ě š ě ě ě ů ř Ž ú š Ž ě š ě š ů ň š Ž ř ž š ž ě ž š ř Ž ů ě ň

6 ň ř ě ě ě ň Ž ů ě ň ň ř ň ň Ž ě ň ň ř ň ň ů Ž ň ů ř Ž ů ř Žú ň ň ř ň Ú ň úř Á ú ť ř ě ř ř ě ě š Í Š úř Íř Í ě ň ě

ú ě ř š ř ě ú ú ř é ř ř ř ěř ř š ň Ž é ě ě ř ě Ž ř ě ěř Ú ř ř ř ř š é ř řš ě ěř é š ě řš Ú é é úř ě é š š é ř ř ř ě é ř ú ř ř ř ě ř ř ě ř ě ř ě é ř ř ě ú ř ř ř ě ě é é ř ě ě é ř é ě š é ě ě é ř ř š ú ě

Více

ř ř š ř ě ř ř ú ů ů ř ň š ř ěř ř ř ěř ř ř ř ř é ř é ř é š ř ř ř ř Č ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ú é ř ř ě ě ů Č ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ř š ř Í é é é é ě é ř ž ž é ů ě š é ů ě Č é ř é é ě ř é ř é Č

Více

ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř

Více

ě ů ř š ě š š ř ř ú ř ř ů š ěř ů ěř Č ěř ů š ůš š ř š ř ú ěř ů ú ř ě ř ů ů ěř ěř š ň š ř ě ů Č ů š ůš š ř ě Ť ř ř š ě š ě ř ř ř ě ř ř š ě ě ě š ů ě š ě š ě ě ř ť ř ř šš š ř ě š š š ě ů ů ů ě ř ř š ř ě

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

š Á Á Á Ě Ěš Š š é Ý Č Č Í Á é č š ď š ř š Č Č é č č ř ě ě č ř š ř ě č č ů ě ý ů ě é ř š č ř š ř šš é é ě ě ě š ř ů š ý š ů ě ý ů ě ě ř š ý š ě ů š ě Š ě ů ř ý ě š é č č š é ě ě š ř ů ě ě ů Ť č š č š š

Více

Š ě ěř ř ř š Š ř ě ř ě ř ě Č ú Ř Č ý ý ú ě ý ý ý ř Š Š ž ř ě ř ě úř úř ý ě ř ř š ř ě š ěř ěř ž ěř ž ř š ý ř š ě ý ý ě ě ř ř ě ř ě ú Í ě ý ý ě ř ě ř ě ř ř ě ř ě ě ř ř š ř š ě š ě ř ř ě ř ž ř š ě ý š ř š

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ř ý ř ž Ú Š ř č č č ý č š ř ů ř Š ý ř ř ý ý ý č č ř ř ř ž ů úč č č ý ýš ú ř ř ž ú ý ř ř č ř ž ř ž ř ř ž šť ř Ž ř Ú Š ř ř ř č ž ý č ú ř ý ř ý ů ř ř ř ř ž ý ž ú ž Č ž ř ř ý ů ř č ú ý č š ů snmek katastrln

Více

é ř ň Č Č ó Á Ř Í Ě Č ÝÚČ ř ť ó ěš ěš úř ě ě ů ř é ř ě ě š éú Č é ž ě ř ě ř ň ě ž ž ě ř ň ž Č Č ř ě š ě é ě ď ú ř é ř ň ř ě žď ú Č é ř Í é ů ž ž š Á š ž ř innost svazkuv roce 2014 Rozpoet: Rozpoetdobrovolnélro

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 25 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu:

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

ď ř ř č Š Š ř č ž č ě úč úč úč š ž ř ů Ú ě ů é š ě ý ř ý ž ř ř ú ř é Ž ý ý ž ř č Ů ů ř ý ý é š ěř é ž š š é ěř š š ř Ě ě ú ě ž úč ž ř é ě ě ř ž ž č ě ř ž č š š ě ů č ě é ž ý č ě š ě ů ě ě ý š ěř ř š č

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více