Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz"

Transkript

1 Na tomto místě si dovolujeme čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 1 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze Mgr. Zuzana Krulíková Tri Services, s. r. o. 1. Základní údaje o zemi 2 Počet obyvatel: (červenec 2008). 3 Z toho Anglie , Wales , Skotsko a Severní Irsko Rozloha země: km 2, z toho Anglie , Wales , Skotsko a Severní Irsko km 2. Počet obcí: sídel (farností, wards), z toho Anglie 7 959, Wales 891, Skotsko a Severní Irsko Spojené království je tvořeno čtyřmi zeměmi (Constituent Countries): Anglií, Walesem, Skotskem (tyto tři tvoří dohromady Velkou Británii) a Severním Irskem. S výjimkou Anglie, která je spravována přímo centrálními institucemi Spojeného království, požívají další země různou míru autonomie. Ke Spojenému království dále náleží 14 zámořských teritorií po celém světě, jejichž obyvatelé disponují jeho občanstvím respektive právem přesídlit do Spojeného království. S výjimkou Gibraltaru a základen na Kypru však tato teritoria nejsou součástí Evropské unie (Gibraltar je jedinou kolonií v rámci Unie ). Specifickými případy jsou mimo Spojené království i Evropskou unii stojící korunní dependence Ostrov Man, Šafářství Jersey a Šafářství Guernsey. Vnitřní administrativní uspořádání v rámci Spojeného království představuje poměrně složitou, jinde v Evropě patrně obtížně představitelnou strukturu. Konkrétně v Anglii se jedná jak o counties (hrabství), tak o metropolitan districts a unitary authorities. Specifickým prvkem je samo teritorium hlavního města (Velký Londýn). 1 Tato studie je výstupem z grantu P408/11/0395 financovaném Grantovou agenturou České republiky, jíž autoři tímto děkují za finanční podporu výzkumu problematiky privatizace bezpečnosti. 2 United Kingdom National Statistics: People and Places <http://www.statistics.gov.uk/hub/people-places/index.html>. 3 Office for National Statistics: Population Estimates <http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=6>. 4 Visit Britain: Fast Facts about Britain <http://www.visitbritain.cz/about-britain/fast-facts/#23669>. 5 Statistical Wards, CAS Wards and ST Wards <http://www.statistics.gov.uk/geography/statistical_cas_st_wards.asp>. Wales: New Constituencies Ward Breakdown <http://www.electoralcalculus.co.uk/bdy_wales_wards.html>. Wiki Answers: How many Cities are There in Scotland <http://wiki.answers.com/q/how_many_cities_are_there_in_scotland>. Ještě menšími jednotkami ve Skotsku jsou settlements respektive localities nebo civil parishes. Scotland s Census Results OnLine: Geography <http://www.scrol.gov.uk/scrol/metadata/index_geography.htm>. Lestas, M., Best Practice in Northern Ireland <http://www.genderequality-cyprus.com/downloads/1june/ireland.doc>. 1

2 Různé druhy uspořádání území v rámci Anglie 6 Administrativní uspořádání Skotska: 32 tzv. council areas 7 Administrativní členění Walesu: Severní Irsko je v současnosti strukturováno do 6 22 jednotek (unitary authorities) 8 provincií (provinces) 9 Takto komplikovaná administrativní struktura je častým předmětem volání po jejím zjednodušení. Zřejmě nejčastěji je skloňována možnost přestrukturovat Anglii do devíti oblastí, užívaných mimo jiné pro potřeby Evropské unie (unijní statistika, volby do Evropského parlamentu) Local Government Financial Statistics England No <http://www.local.odpm.gov.uk/finance/stats/lgfs/lgfs13/13.gif>. Wikipedia: England Subdivisions 7 The Scottish Government <http://www.scotland.gov.uk/resource/img/88852/ gif>. 8 The National Gazetteer of Wales: Unitary Authorities of Wales <http://homepage.ntlworld.com/geogdata/ngw/uamapenglish.gif>. 9 Reid, T., R., Blast Probe Meets Wall of Silence in Ulster; in: International Herald Tribune, 14. VIII. 1999, s. 1. Public Record Office of Northern Ireland <http://www.proni.gov.uk/geogindx/maps/province.gif>. 10 Maxxraxx: Bike Racks that Works <http://www.maxxraxx.co.uk/images/uk%20regions%20with%20names.jpg>. 2

3 2. Bezpečnostní komunita země Ani v minulosti ani dnes nelze hovořit o jednotném charakteru policejních služeb ve Spojeném království. Ve Spojeném království nepůsobí jednotná policejní síla. Pro alespoň základní vhled do problematiky rozdělení policejně bezpečnostních orgánů, resp. orgánů prosazování práva (law enforcement agencies) ve Spojeném království, je možné použít následující základní kategorie: 11 První kategorie: Teritoriální policejní síly (orgány). V Anglii a Walesu nalezneme 43 policejních sborů (ty jsou souhrnně nazývány policejní síly ministerstva vnitra, Home Office Police Forces). Každý sbor pokrývá jednu či několik administrativních oblastí země. Celkem 39 sborů působí v Anglii a 4 ve Walesu. 12 Každá z těchto sil je plně nezávislá a pod operační kontrolou konkrétního šéfkonstábla (v případě dvou teritoriálních sil v Londýně komisaře). Mapa 13 na pozadí výčtu policejních okrsků znázorňuje obavy veřejnosti z toho, zda se stanou obětí zločinu (rok 2002). Ve Skotsku působí dalších 8 policejních sil (forces). Tento model platí od roku Jejich střechou je servisní platforma Skotský policejní servisní úřad (Scottish Police Services Authority, SPSA), který vykonává forensní, další specializované, informační a vzdělávací aktivity. 15 Součástí SPSA je i Skotská agentura pro boj se zločinem a drogami (Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA 16 ), která plní obdobnou roli jako SOCA v Anglii a Walesu (viz níže). Samostatný policejní sbor existuje v Severním Irsku (Police Service of Northern Ireland, PSNI). 17 Tento sbor je jednotný, liniově řízený, autonomie sborů zde neexistuje. Druhá kategorie: Zvláštní policejní síly. Zvláštní policejní síly nepodléhají Home Office, resp. ministerstvům vnitra ve Skotsku a Severním Irsku, ale jiným 11 Bohman, M.; Krulík, O.; Beneš, J., Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku, Ministerstvo vnitra, Praha 2009 (bez ISBN). s. 115 až 122. Wikipedia: List of law Enforcement Agencies in the United Kingdom <http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_law_enforcement_agencies_in_the_united_kingdom>. V policejním systému Spojeného království lze nalézt širokou paletu služeb, které se na území kontinentální Evropy nevyskytují. Příkladem může být Policie královských parků, zodpovědná za veřejný pořádek v prostorách 17 parků a dalších veřejných prostranství pod patronací a ve vlastnictví Koruny. 12 Současná podoba teritoriálních (místních či regionálních) policejních sil souvisí s reorganisací místní samosprávy, která byla uskutečněna v roce Simmons, J. a kolektiv, Crime in England and Wales 2001/2002, 2002 (ISSN X) <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ /rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/hosb702.pdf>. Criminal Statistics England and Wales 2001, National Statistics; The Stationery Office, London 2002, ISBN <http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm56/5696/5696.pdf>. Nicholas, S.; Povey, D.; Walker, A.; Kershwa, C., Crime in England and Wales 2004/2005, Home Office Statistical Bulletin, 11/2005, ISSN X <http://www.unece.org/fileadmin/dam/stats/gender/vaw/surveys/uk/britishcrimesurvey.pdf>. 14 Police Forces in Scotland <http://www.scottish.police.uk/>. 15 Scottish Police Services Authority <http://www.spsa.police.uk/>. 16 Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>. 17 Police Service of Northern Ireland <http://www.psni.police.uk>. 3

4 věcně příslušným ministerstvům. 18 Tyto složky operují v zásadě (vyjma SCDEA 19 ) na celém území Spojeného království, přičemž výkon jejich pravomocí je omezen věcnou působností té které síly (orgánu). 20 Mezi tyto zvláštní služby patří: Britská dopravní policie (British Transport Police, BTP). Tato složka vykonává policejní činnosti na železnici (3 000 stanic) a v rámci londýnského metra. Tato složka působí pouze v Anglii, Walesu a ve Skotsku (na území Severního Irska obdobnou činnost vykonává PSNI). 21 Policie pro jadernou bezpečnost (Civil Nuclear Constabulary, CNC) zajišťuje bezpečnost civilních jaderných zařízení a jaderných substancí. Tyto činnosti složka převzala k 1. dubnu 2005 od bývalé United Kingdom Atomic Energy Authority Constabulary. Tato složka působí pouze v Anglii, Walesu, ve Skotsku a na Ostrově Man (na území Severního Irska je tato činnost vykonávána PSNI). 22 Vojenská policie (Policie ministerstva obrany, Ministry of Defence Police, MDP) je civilní policejní službou vykonávající od 1. dubna 2004 policejní, vyšetřovací a ochranné činnosti pro Ministerstvo obrany. Jejím operačním teritoriem je celé Spojené království. V rámci MDP existuje 110 jednotek a 86 stanic. Součástí Vojenské policie je Atomic Weapons Establishment (AWE), 23 zodpovídající za oblast jaderných zbraní. 24 Skotská agentura pro boj se zločinem a drogami (Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA). 25 Ta vznikla v roce a to transformací původní Skotské protidrogové agentury (Scottish Drug Enforcement Agency, SDEA). Přibližně 200 policistů a 80 civilních zaměstnanců se v rámci Agentury zabývá zejména bojem proti organisovanému zločinu (praní špinavých peněz, počítačová kriminalita, drogová kriminalita, ochrana svědků aj.). 27 Třetí kategorie: Nepolicejní orgány pro vymáhání práva (Non-police Law Enforcement Organisation). Ty lze podle přiznaných pravomocí dělit na: 28 Orgány s omezenými výkonnými pravomocemi: Nejedná se o policejní síly (a tyto síly ani nedisponují policejními oprávněními). Při určitých činnostech jsou však tyto subjekty oprávněny využít součinnosti s místními policejními silami. Mohou tak přeneseně provádět prohlídku či zatčení dotčené osoby. Mezi tyto orgány patří: 18 Přitom nicméně mohou dobrovolně umožnit Policejnímu inspektorátu Jejího Veličenstva kontrolu svých činností. 19 Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>. 20 Jisté výjimky z tohoto pravidla povoluje The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, který dává Britské dopravní policii a Vojenské policii (v případě naléhavé situace, kdy nejsou teritoriální síly schopny okamžitě a samostatně reagovat), oprávnění zastávat některá z oprávnění místní policie, popř. místní policii v takových případech asistovat. 21 British Transport Police Annual Report 2006/2007, s. 21. British Transport Police Annual Report 2010/2011 <http://www.btp.police.uk/pdf/annual%20report% %20v5.pdf>. 22 Civil Nuclear Constabulary <http://www.cnc.police.uk/>. Civil Nuclear Constabulary: About the Civil Nuclear Constabulary <http://www.cnc.police.uk/about-the-cnc/what-do-the-cnc-do/whats-the-role-of-the-civil-nuclear-constabulary-where-do-theywork/cnc-locations>. 23 Wikipedia: Atomic Weapons Establishment <http://en.wikipedia.org/wiki/atomic_weapons_establishment>. 24 Ministry of Defence Police <http://www.mod.uk/defenceinternet/aboutdefence/whatwedo/securityandintelligence/mdpga/ministryofdefencepolice.htm>. 25 Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>. 26 Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006 <http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2006/asp_ _en_1>. 27 Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.scdea.police.uk/aboutus.htm>. 28 Wikipedia: List of Law Enforcement Agencies in the United Kingdom <http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_law_enforcement_agencies_in_the_united_kingdom#cite_note-3>. 4

5 Výkonný orgán pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Executive 29 ). Královská celní a daňová správa (Her Majesty's Revenue and Customs). Agentura pro námořnictví a rybolovné oblasti (Marine and Fisheries Agency, složka své pravomoci vykonává pouze na území a v rámci teritoriálních vod Anglie a Walesu). 30 Skotská agentura pro ochranu rybolovných oblastí (Scottish Fisheries Protection Agency). Orgány s vyšetřovacími pravomocemi: Orgány s určitými quasi-policejními a vyšetřovacími pravomocemi, které jim přiznává nařízení o vyšetřovacích pravomocích. 31 Mezi takové orgány patří: Oddělení pro vyšetřování leteckých nehod (Air Accidents Investigation Branch). Komise pro přezkum trestních případů (Criminal Cases Review Commission). Komise pro povolování hazardních her (Gambling Commission). Úřad pro registraci spolků (Gangmasters Licensing Authority). Kancelář zmocněnce pro informace (Information Commissioner's Office). Oddělení pro vyšetřování námořních nehod (Marine Accident Investigation Branch). Oddělení pro vyšetřování železničních nehod (Rail Accident Investigation Branch). Kancelář pro boj se závažnými podvody (Serious Fraud Office). Oddělení pro vyšetřování v rámci Poštovního úřadu (The Post Office Investigation Branch). Orgány s omezenými policejními pravomocemi jsou následující: Nezávislá komise pro vyšetřování stížností (Independent Police Complaints Commission). 32 Agentura pro potírání závažného organisovaného zločinu (Serious Organised Crime Agency SOCA). 33 Agentura byla založena 1. dubna 2006 a zaměřuje se na potírání kriminality zejména v oblastech obchodu s lidmi, drogami a závažnou finanční kriminalitou. Agentura disponuje určitými oprávněními celní a imigrační správy a nezřídka vykonává činnosti označitelné za zpravodajské. Agentura spojila síly několika dosavadních institucí. Působnost SOCA je globální (její agenti se pohybují po celém území státu i v zahraničí). Vedle ústředí v Londýně funguje po celé zemi 40 regionálních kanceláří Agentury. 34 Hraniční agentura Spojeného království (United Kingdom Border Agency), vznikla v dubnu 2008 sloučením čtyř orgánů, které se do té doby zabývaly problematikou víz, imigrace, hraničních kontrol a vstupů do země (včetně bezpečnostních opaření v mezinárodních přístavech) Healt and Safety Executive Offices <http://www.hse.gov.uk/contact/maps/index.htm>. 30 Marine Fisheries Agency Districts <http://www.mceu.gov.uk/mceu_local/fepa/contact-sfi-map.htm#>. 31 Regulation of Investigatory Powers Communications Data Additional Functions and Amendment/ Order 2006 <http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/ htm>. 32 Independent Police Complaints Commission: Contact Us <http://www.ipcc.gov.uk/index/contact-us.htm>. 33 Wikipedia: Serious Organised Crime Agency <http://www.en.wikipedia.org/wiki/serious_organized_crime_agency>. 34 Serious Organised Crime Agency <http://www.soca.gov.uk>. 35 United Kingdom Border Agency <http://ukba.homeoffice.gov.uk/>. 5

6 Nejvíce policistů slouží v řadách Londýnské Metropolitní policie (MET, New Scotland Yard). Tato síla spravuje oblast o rozloze přibližně km 2 (o něco méně než okres Benešov, km 2 ), kde žije přes 7 milionů obyvatel). 36 Centrum Londýna (City) udržuje svůj vlastní policejní sbor. Ostatní policejní síly, pokrývající jedno až tři administrativní hrabství, zaměstnávají průměrně, podle velikosti a lidnatosti kontrolovaných území, od 900 do policistů. V osmi nejlidnatějších regionech (Manchester, Londýn, South Yorkshire, West Midlands, West Yorkshire a další) slouží dohromady téměř polovina stavu Anglie a Walesu. 37 Zhruba 97 % policistů slouží na místních stanicích a jen 3 % v policejních útvarech s celostátní či nadregionální působností. Valná většina policistů není vybavena střelnými zbraněmi (nosí pouze teleskopický obušek a slzotvorný sprej). Výjimku tvoří příslušníci Policie Severního Irska, členové speciálních policejních sil a zásahových jednotek a policejní sbory v Londýně. Policejní systém Spojeného království je specifický tím, že rozeznává tři kategorie policistů : Police Officer: klasický či přísežný policista (sworn police officer, regular police officer), policista na plný úvazek. Special Police Constable (SPC) respektive v případě Londýna Metropolitan Special Constables (MSC): Jedná se o dobrovolného policistu na částečný úvazek (alespoň 16 hodin měsíčně), který disponuje stejným penzem oprávnění, jako klasický policista. Mezi nejčastější činnosti zvláštních konstáblů patří: pomoc občanům při nehodách, požárech a narušování veřejného pořádku a bezpečnosti; činnost v rámci zajišťování bezpečnosti silničního provozu; pěší hlídkování; preventivní činnost ve školách a podobných institucích; předvádění důkazů u soudu atd. Zvláštním konstáblem se může stát občan jakéhokoli státu Evropského hospodářského prostoru, 38 který dovršil věk alespoň 18 let. Třetina těchto zvláštních konstáblů jsou ženy. Do roku 2007 mohli tito konstáblové operovat pouze na území konkrétní policejní síly nyní však mohou zasahovat i celostátně. Za svou činnost (v rámci Anglie a Walesu) nedostávají mzdu 39 (v rámci Severního Irska ale ano), mohou však obdržet náhradu dopravních nákladů nebo jiných výdajů. Určitou inovací v rámci tohoto konceptu představuje tzv. Výkon policejní činnosti podporovaný zaměstnavateli (Employer Supported Policing, ESP). Konkrétní instituce (obchodní domy, nemocnice, nádraží atd.) určitým způsobem sponzorují konkrétní dobrovolníky, kteří pak tráví část své pochůzkové činnosti v jejich prostorách V roce 2006 u Metropolitní policie působilo policistů, civilních zaměstnanců (police staff), 414 strážců dopravy (Safer Transport Command, STC) a wardens (PCSOs). Roku 2011 jsou uváděny údaje: policistů (z toho v součástech s územní působností v jednotlivých čtvrtích (territorial policing) a zbytek jsou osoby s celoměstskou působností, jsou Metropolitan Special Constables, MSC, z nichž působí v jednotlivých čtvrtích, 426 strážců dopravy, civilních zaměstnanců, PCSOs. To v pětiletém období znamená růst o více než 14 % ( versus osob). Metropolitan Police Authority: MPS Police officer, staff and PCSO numbers <http://www.mpa.gov.uk/statistics/police-numbers/>. Určitá oddělení Metropolitní policie (např. protiteroristická jednotka, Anti-Terrorist Branch či Oddělení královské a diplomatické ochrany, Royalty and Diplomatic Protection Department) mohou operovat i mimo teritorium metropole. Metropolitan Police <http://content.met.police.uk/home>. 37 Local Government Finance Statistics England No. 15 <http://www.local.odpm.gov.uk/finance/stats/lgfs/lgfs15/chapter1.htm>. Hood, R.; Faulkner, D., England and Wales; in: Kangaspunta, K.; Joutsen, M.; Ollus, N.; Nevala, S. (eds.), Profiles of Criminal Justice Systems in Europe and North America , HEUNI, Helsinki 1999, s Ten zahrnuje země Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. 39 V rámci Skotska mohou dobrovolníci (vedle náhrady nákladů, spojených s výkonem činnosti) víceméně automaticky očekávat prémii ve výši 500 liber (pokud odslouží alespoň 90 hodin ročně, nebo liber, pokud odslouží alespoň 180 hodin za rok. 40 Metropolitan Police: Employer Supported Policing <http://www.met.police.uk/esp/>. 6

7 Police Community Support Officer (PCSO, někdy je používán pojem support staff): Jedná se o strážce místního pořádku, zaměřující se na viditelné hlídkování v terénu, efektivní potírání protisociálního chování a interaktivní (oboustranně informativní) komunikace s občany. Tento relativně nový institut (v rámci reformní legislativy z roku 2002, 2002 Police Reform Act) zavedený dominantně pouze v rámci Anglie a Walesu 41 je třeba chápat jako opatření, podporující komunitní charakter bezpečnostní práce. Ačkoli strážci nedisponují stejným rozsahem oprávnění, jako výše uvedené kategorie, mohou zadržet osobu do příjezdu plnohodnotných policistů, řídit dopravu, nechat odstranit vozidlo, které je překážkou silničního provozu, ukládat pokuty, legitimovat občany, zabavit veřejně konzumovaný alkohol apod. Počet PCSO s setrvale roste (v roce 2004 činil jen asi osob). Vzezření i pravomoci PCSO s by se daly v podmínkách České republiky vzdáleně přirovnat k pracovníkům obecních policií. 42 Od roku 2007 se PCSO s začali využívat i při přijímání oznámení veřejnosti na služebnách (u okýnka ). Je velmi nesnadné výše uvedené typy policistů od sebe v terénu rozeznat. Jejich uniformy jsou konkrétními součástmi často identické. Ilustrace vpravo například znázorňuje vizuální rozdíl mezi uniformami příslušnice PCSO (vlevo) a policejního sboru, v tomto případě v rámci hrabství Kent. 43 Ani to však nemusí vždy platit a tak nezřídka je jedinou možností jak se ujistit o statutu konkrétní osoby představuje nápis na zádech konkrétní uniformy V rámci Skotska funguje institut, zvaný Police Custody and Security Officer (zkratka je stejná, PCSO), tedy uniformovaný nepřísežný pomocný policista, vykonávající (za mzdu nepřesahující liber ročně) méně kvalifikované policejní činnosti zejména ve vztahu k převozu podezřelých a odsouzených osob mezi určitými institucemi (policejní zařízení, soudy, věznice). V rámci Severního Irska PCSO nefigurují, ačkoli se o tom určitou dobu (před aktuálními úspornými opatřeními) uvažovalo. 42 PCSO s nezřídka slouží v týmech s obyčejnými policisty: tzv. Týmy pro policejní činnosti v sousedství (Neighbourhood Policing Teas, NPT). Policistou se může stát osoba starší 18 let a 6 měsíců, PCSO nabízí prostor i pro osoby ve věku 16 let. West Midlands Police <http://www.west-midlands.police.uk/>. 43 Kent Police: Protecting and Serving the People of Kent <http://www.kent.police.uk>. 44 Should Police Officers Commute in Uniform? <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/poll/2011/sep/05/police-officers-commute-uniform>. Police Should Travel in Uniform <http://www.anointedblog.com/?p=8302>. Community Police Solve One Crime Each Every Six Years; in: Free Republic, 20. VIII <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/ /posts>. Man Given 'Festive' Punishment for Police Bottom Pinching <http://arbroath.blogspot.com/2011_12_11_archive.html>. Community Officers Want 'Bobby Uniforms' <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/ /community-officers-want-bobby-uniforms.html>. 7

8 Sečíst policisty ve Spojeném království je více než nesnadné. Celkové počty policistů v zemi procházejí razantními výkyvy. Jedním z pokusů může být následující tabulka (snaha usilující o popis situace v roce 2011 nebo dokonce 2012): 45 Anglie a Wales Skotsko Spojené království Severní Irsko (březen 2011) jako celek policistů v užším asi smyslu slova (asi 26 % tvoří ženy) 48 (červen 2012) asi asi občanští zaměstnanci asi asi až až Special Police Constables asi asi asi PCSO další personál nezjištěno nezjištěno přinejmenším mezi lety 1997 až 1999 poznámka počet policistů ve po etapě pozvolného Skotsku klesal růstu nastává pokles: po dlouhodobém (z na ), roku 1997 se jednalo poklesu (ze stavu od té doby setrvale o asi policistů; policistů roku roste (byť údajně na v periodě září 2010 až 1999) představoval úkor pomocného září 2011 statistiky hlásí dno rok 2007; od té personálu, kdy je jeho propuštění asi doby počet policistů dosavadní činnost ve policistů v Anglii začal růst stále větší míře a Walesu vykonávána osobami ve služebním poměru) 45 Dhani, A.; Kaiza, P., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2011; in: Home Office Statistical Bulletin, 13/2011, ISSN ; ISBN <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/ research-statistics/police-research/hosb1311/>. Sigurdsson, J.; Dhani, A., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2010; in: Home Office Statistical Bulletin, 14/2010, ISSN X (mapa ze strany 9) <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/hosb1410.pdf>. Někdy je možné narazit na pojem staff in supporting roles, který pokrývá veškerý policejní personál mimo přísežné policisty a Special Police Constables. 46 Police Officer Quarterly Strength Statistics Scotland; in: Scottish Government, 31. III <http://www.scotland.gov.uk/publications/2012/06/4645/0>. Scottish Police Officer Numbers Rise by 173 to 17,436; in: BBC News, 6. VI <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics >. Scottish Police Officer Numbers Continue to Climb; in: BBC News, 6. III <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics >. Alderson, R., Scottish Police Officer Numbers Show Slight Rise; in: BBC News, 7. VI <http://www.bbc.co.uk/news/ukscotland >. The Scottish Government: Introduction to Crime & Justice and Equality <http://www.scotland.gov.uk/publications/2006/11/ /12>. 47 Police Service of Northern Ireland <http://www.psni.police.uk>. Wikipedia: Police Service of Northern Ireland <http://en.wikipedia.org/wiki/police_service_of_northern_ireland>. 48 Z toho asi 4,6 % tvoří příslušníci etnických menšin. 49 Jedná se o sondu (zahájenou roku 2006) v rámci okrsků Banbridge, Newtonabbey, Coleraine a Lisburn. 50 What is a Police Community Support Officer? <http://www.policecommunitysupportofficer.com/welcome.html>. PCSOs National Sitemap <http://pcsos-national.co.uk/0.html>. 51 Dopravní hlídky (traffic wardens) nebo další osoby, nespadající do výše uvedených kategorií. 8

9 Ve snaze podchytit vývoj, který tomuto stavu předcházel, je zřejmě nejelegantnější využití statistik Evropské unie, sahající zpět až do roku Vedle toho je možné uvést i podrobný pohled do situace ve Skotsku, byť pouze pro etapu leden 2006 až březen Uveden je i podíl jednotlivých typů zaměstnanců v rámci Anglie a Walesu (březen 2011). rok Anglie a Wales Skotsko Severní Irsko rok Anglie a Wales Skotsko Severní Irsko Další vývoj je však s ohledem na snahy o snižování výdajů veřejných rozpočtů věštěním z křišťálové koule. Vedle sebe je tak možné narážet jak na náborové kampaně, 57 tak na informace o tom, že v některých lokalitách např. Peterborough mezi lety 2010 až 2012 došlo ke snížení počtu policistů o více než 10 % Eurostat: Police Officers, 6. III <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en>. Eurostat: Crime Trends in Detail, January 2012 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/crime_trends_in_detail>. Number of Crimes Recorded and Numbers of Police Officers in Scotland; in: BBC Scotland, 18. IV: 2011 <http://www.bbc.co.uk/scotland/politics/crimes_versus_police.shtml>. 53 Je přitom zdůrazněno, že se jedná o ekvivalent plné pracovní doby (Full Time Equivalent), kdy se osoby s částečným úvazkem sčítají. Reálná čísla (headcount) by tak v Anglii a Walesu byla o asi osob vyšší (se započtením civilního perosnálu pak skoro o vyšší). Police Officer Quarterly Strength Statistics Scotland; in: Scottish Government, 31. III <http://www.scotland.gov.uk/publications/2012/06/4645/1>. 54 Z toho Strathclyde Police (největší ze sil na území Skotska) a 503 Dumfries and Galloway (nejmenší síla ). 55 Z toho v teritoriálních silách osob. Central Scotland Police 870; Dumfries and Galloway Constabulary 503; Fife Constabulary 1 107; Grampian Police 1 516; Lothian and Borders Police 2 959; Northern Constabulary 782; Strathclyde Police a Tayside Police: Z toho: Central Scotland Police 871; Dumfries and Galloway Constabulary 512; Fife Constabulary 1 104; Grampian Police 1 485; Lothian and Borders Police 3 000; Northern Constabulary 777; Strathclyde Police a Tayside Police: How 2 Become a UK Police Officer; in: Partol Store <http://www.patrolstore.com/how-to-become-a-police-officer-p html>. 58 Uren, A., Shock 15% Drop in Police Officers in Peterborough between 2010 and 2012; in: Peterborough Today, 25. IV <http://www.peterboroughtoday.co.uk/news/local/shock-15-drop-in-police-officers-in-peterborough-between-2010-and >. 9

10 Tím se relativizovala předvolební prohlášení některých politických představitelů z roku 2009 a 2010, která avizovala úplné zrušení PCSO s v případě vyhraných voleb. 59 Nakonec se tak nestalo a naopak, pod tlakem ekonomické situace jsme svědky boomu rekrutování nových zájemců pro tuto činnost. Mapy popisují situaci v Anglii a Walesu v březnu 2011 a 2010 (matoucí je, že jeden rok je nejsilnější odstín použit pro nějvětší úbytek a druhý pro největší přírůstek). 60 Na obzoru je údajně rovněž vize sloučení osmi sil ve Skotsku do jediného policejního útvaru (po vzoru Severního Irska), a to s platností od dubna 2013 (což údajně přinese úsporu ve výši až 25 % nákladů na policejní aktivity a usnadní vzájemnou komunikaci policistů na území Skotska). 61 Zároveň se údajně může jednat předstupeň budování atributů národní samostatnosti před chystaným referendem o setrvání se svazku Spojeného království (patrně rok 2015). 62 Zdaleka ne všichni ovšem tento model vítají a volají po uchování současného stavu (přičemž ale argumentují nutností udržení pracovních míst, nikoli efektivitou) Porter, A.; Winnett, R., PCSOs Could Be Removed from the Beat under the Conservatives; in: The Telegraph, 26. XII <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/ /pcsos-could-be-removed-from-the-beat-under-theconservatives.html>. 60 Dhani, A.; Kaiza, P., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2011; in: Home Office Statistical Bulletin, 13/2011, ISSN ; ISBN <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/ research-statistics/police-research/hosb1311/>. Sigurdsson, J.; Dhani, A., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2010; in: Home Office Statistical Bulletin, 14/2010, ISSN X (mapa ze strany 9) <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/hosb1410.pdf>. 61 Scottish Police Officer Numbers Continue to Climb; in: BBC News, 6. III <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics >. 62 Dodd, W., A Single Scottish Police Force: Paving the Way to Independence?; in: The Guardian, 7. IX <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/07/single-scottish-police-force>. 63 Campaign against Police Staff Job Cuts: For a Balanced Modern Police Team; in: UNISON, March 2012 <http://www.unisonscotland.org.uk/police/index.html>. 10

11 Jedním z aspektů tohoto procesu je důraz na aktivizaci veřejnosti, aby na svém bezpečí participovala. Mezi nejvýznamnější koncepty a organizace patří: 64 Crime and Disorder Reduction Partnership (CDRPS), název pro Anglii nebo Community Safety Partnership (CSP), název pro Wales. Jedná se o projekty partnerství pro snižování kriminality a narušování veřejného pořádku 65, podle kterého jsou Anglie a Wales rozděleny do 376 oblastí. V každé oblasti je ustanoven tým z policistů, místních zastupitelů, občanů, nevládních organizací a zástupců podnikatelské sféry. Ten pak vypracuje bezpečnostní audit lokality a následně navrhne strategii pro zlepšení situace v dalším období. Podílí se i na následném uskutečňování a využití navržených bezpečnostních opatření. Neighbourhood Wardens (tedy strážci sousedství ), případně Street Wardens ( pouliční strážci ). Jedná se o obecní zaměstnance, kteří vykonávají preventivní činnost v lokalitách, jako určitý mezičlánek mezi občany a veřejnými orgány. Ještě roku 2002 byla pozice wardens zpravidla bezplatná. Nyní se jedná převážně o aktivitu na plný úvazek. 66 Na konkrétní obci závisí i ustrojení jejich wardens. Úkoly wardens lze ilustrovat na příkladě města Bradford (West Yorkshire). Zdejší dva strážci jsou povinni: 67 podávat zainteresovaným orgánům informace o pohozených odpadcích, graffiti a nefunkčním veřejném osvětlení; být v kontaktu s oběťmi trestné činnosti a nabízet jim zprostředkování (blíže nespecifikované) pomoci; účastnit se masových akcí v lokalitě a předcházet během nich konfliktům; naslouchat všem podnětům veřejnosti, nikoli nutně v bezpečnostní oblasti. Dalším konceptem v této košaté oblasti jsou tzv. dobrovolní policejní kadeti (Volunteer Police Cadets, VPC) tedy de facto programy pro mládež (14 až 19 let), pořádané Metropolitní policií, ale v určité formě i jinými policejními silami. Účastníci se dočkají uniformy, výcviku a dalších volnočasových aktivit, které je nenásilnou formou směřují do zapojení se do širokého spektra bezpečnostních aktivit na lokalit, kde se pohybují (včetně odrazování svých vrstevníků od proti-společenského chování) Doslova putting police officers at the heart of the local community. 65 Logem projektu je žlutá šipka otočená dolů, ve které je nápis: Let s keep crime down ( Udržme kriminalitu nízkou ). V této souvislosti je veřejnosti například doporučováno zamykat domy či automobily, nehonosit se šperky, dražšími mobilními telefony a MP3 přehrávači či vystříhat se otevírání peněženky na veřejnosti. Social Marketing Case Studies; in: WPP, 2008/2009 <http://www.wpp.com/corporateresponsibilityreports/2008/impact/socialmarketing/case-studies/index.html> (profesionální kampaň Young and Rubicon pro Home Office). 66 Roční mzda může u wardens (na vedoucích pozicích) dosáhnout až liber a je tak srovnatelná se mzdou policejního konstábla. Nástupní mzda policisty (ve zkušební době) ve Spojeném království je odbory stanovena na liber ročně. Police Information: Police Pay Review <http://www.police-information.co.uk/policepay.htm>. 67 City of Bradford Metropolitan District Council <http://www.bradford.gov.uk/nr/rdonlyres/d8fce0e cdf-a3f0-8eef72bcd9e8/0/allertonwardens.jpg>. 68 Cadets; in: Metropolitan Police <http://www.met.police.uk/cadets/>. 11

12 Pominout není možné ani více či méně zezdola a lokálně koncipované aktivity typu sousedských hlídek nebo osvětových kampaní. 69 Zcela specifický je pak koncept židovské sebeobrany či strážců (shomrim,.(שומרים 70 Její příslušníci se zaměřují na ochranu židovských komunit či svatostánků před extremisticky či jakkoli jinak motivovanými útoky. There is Something in It for You <http://www.youlondon.org.uk/>. 69 Neighbourhood Watch Sign; in: Photographers Direct <http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid= >. Bright Yellow Neighbourhood Watch Sign on Sky Background; in: 123RF.com <http://www.123rf.com/photo_ _brightyellow-neighbourhood-watch-sign-on-sky-background.html>. Autorka fotografie: Kateřina Jamborová, London London Shomrim NWCP Save Mother & Daughter from a Man Wielding Knife; in: The Yeshiva World, 3. III <http://www.theyeshivaworld.com/news/general+news/49956/london+shomrim+nwcp+save+mother+&+daughter+from+a+man+ wielding+knife.html>. 12

13 3. Kriminalita v rámci Spojeného království Spojené království je specifické tím, že jsou zde vedeny de facto čtyři nezávislé statistické řady, týkající se zločinnosti. 1) Policejní statistika (Recorded Crime) 71 pro Anglii a Wales (aktuální model je stabilizován od roku 1998, kdy došlo k zavedení nových skutkových podstat trestných činů jako například veřejný útok, držení zbraně, útok na policistu či obtěžování). Data, shromážděná na úrovni konkrétních policejních teritoriálních sil shromažďuje Ředitelství rozvoje výzkumu a statistik (Research Development and Statistics Directorate, RDS). Konkrétní výstupy rovněž slouží policejním složkám, probační službě, soudům, imigračním úřadům atd. Většina výstupů RDS je považována za národní statistiku, jejíž metodiku zastřešuje Úřad pro národní statistiky (Office for National Statistics ONS). 72 Nejčastějšími zjištěnými činy jsou krádeže a vloupání (přes 30 %), krádeže vozidel a věcí z vozidel (21 %), vandalismus (24 %), násilná trestná činnost (útoky 9 %, napadení 15 %, ublížení na zdraví 3 %, loupeže 2 %). 73 Ročně je vykradena v průměru každá dvacátá bytová jednotka! To znamená okolo těchto (nahlášených) činů ročně! Řada objektů je vykrádána opakovaně. Na tyto činy veřejnost citlivě reaguje a vysoká míra vloupání posiluje mezi veřejností emotivní obavy o bezpečnost. Kradou a vykrádají se spíše starší, tuctová vozidla, než nápadné nové značky. Postiženy jsou tak všechny, často nejvíce ty méně majetné vrstvy. Incidenty tohoto typu veřejnost stále méně ohlašuje, protože se domnívá, že šance na odhalení pachatele je malá. Mezi majiteli vozidel panuje velká obava, že se stanou obětí tohoto trestného činu. Nezletilí (pod 18 let věku) v Anglii a Walesu spáchají okolo 7 milionů protiprávních skutků (nikoli nutně trestných činů) ročně. Zhruba 25 % odhalených pachatelů je mladších 18 a 40 % mladších 21 let. Asi 5 % členů obou věkových skupin spáchá 65 % z uvedených skutků. Vymezeny jsou i zvláště zranitelné skupiny obětí (osaměle žijící rozvedené osoby produktivního věku, které odcházejí do práce a jejich byt je bez dozoru; zejména to platí pro dělnické čtvrti v centrech měst). Častými pachateli jsou menší skupiny mladých mužů (18 až 21 let), narkomanů, jevící určité znaky organizovanosti. Největší míra zločinnosti se vztahuje k aglomeraci Londýna, což není překvapující s ohledem na osoby, dojíždějící za prací a turisty. 71 Crimes Recorded by the Police. Eurostat <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_gen&lang=en> (aktuálně řada pro roky 2000 až 2009 včetně). 72 Home Office: Research Development Statistics <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/>. 73 Home Office: Research Development Statistics: Crime in England and Wales 2006/2007 <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/crimeew0607.html>. 13

14 2) Statistika pro Skotsko. 74 Zdejší právní rámec (včetně výčtu skutkových podstat) je odlišný od anglicko-waleského respektive severoirského. Ve Skotsku bylo například roku 2008 zjištěno okolo případů majetkové kriminality, případů vandalismu a poškozování cizí věci a okolo násilných trestných činů (bez sexuálního podtextu). 3) Statistika pro Severní Irsko (která byla mezi lety 1997 až 1999 transformována a nekryje se s kalendářním rokem). 75 Pokud se pokusíme tyto tři výše uvedené výstupy zevšeobecnit, dojdeme k následujícím zjištěním (výsledkům): rok Anglie a Wales Skotsko Severní Irsko Srovnání podílu konstitutivních zemí na zjištěném zločinu a populaci státu (ve vztahu k roku 2008) vyznívá následovně, tedy tak, že Anglie a Wales jsou z hlediska podílu na zjištěné kriminalitě mírně nadrepresentováni (podíl na zjištěné kriminalitě je vlevo a podíl na populaci vpravo): 7% 2% 8% 3% 91% 89% 4) Mnohem pesimističtěji koncipovaná než statistiky, postavené na tvrdých datech je Viktimologická statistika (True Extent of Crime) pro Anglii a Wales. Tento koncept reaguje na údajnou metodologickou roztříštěnost a nestandardizovanost podkladů, které od jednotlivých policejních součástí míří k RDS. 74 The Scottish Government: Recent Publications <http://www.scotland.gov.uk/publications/recent>. 75 Police Service of Northern Ireland: Crime Statistics <http://www.psni.police.uk/index/updates/updates_statistics/update_crime_statistics.htm>. 14

15 Rozdílnost výsledků mezi policejní statistikou a výzkumy veřejného mínění vedla k založení platformy v rámci Home Office, nazvané British Crime Survey (BCS, Britský přehled zločinu). Tato alternativní statistika se obvykle pohybuje na úrovni, která může být i více než několikanásobkem údajů vytvářených po linii RDS. Pro rok 1995 například operuje s údajem vyšším než 19 milionů trestných činů. 76 BCS vzniká na základě osobních rozhovorů s respondenty v rámci Anglie a Walesu, Ti jsou dotazováni na zkušenosti se zločinem za dobu předcházejících 12 měsíců. Roku 2009 bylo v souvislosti s vytvářením tohoto přehledu dotazováno osob starších 10 let. Do roku 2008 včetně byly dotazovány jen osoby starší 16 let. BCS například uvádí, že mezi lety 1995 až 2005 kriminalita poklesla o 44 % (ale rovněž fakt, že v období let 2005/2006 se stalo 23 % obyvatel Anglie a Walesu obětí nějakého trestného činu). 77 Zaznívají jak hlasy, že BCS není statistikou v pravém smyslu slova (a že ji z tohoto titulu je třeba chápat pouze jako experiment), tak názory, že právě BCS mnohem reálněji popisuje aktuální trendy, než suchá policejní statistika (která je navíc subjektem změn ve vykazování zločinu, pokud ne přímo snah o záměrné vylepšování ). 78 Odchylky mezi oběma zdroji (BCS a RDS), a to včetně určitého záměrného zkreslování statistiky policejními silami, potvrzuje i nedávno dokončená výzkumná studie Nezávislý přehled kriminální statistiky. 79 Ilustrace k tématu: Příklad mapování kriminality a protispolečenského chování (anti-social behaviour, ASB) pro veřejnost Easton, M., Map of the Week: Recession cuts crime?; in: BBC News, 16. VII <http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markeaston/crimestats.gif>. 77 Crimestoppers: Latest crime statistics <http://www.crimestoppers-uk.org/crime-prevention/latest-crime-statistics>. 78 Home Office: Research Development Statistics: British Crime Survey and Other Surveys <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ /http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/bcs1.html>. 79 Crime Statistics: An Independent Review Carried Out for the Secretary of State for the Home Department. London 2006, ISBN <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/crime-statistics-independent-review-06.pdf>. 80 Welcome to Your Local Crime and Policing Website for England and Wales <http://www.police.uk/>. 15

16 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Ještě v relativně nedávné minulosti byla kvalita personálu v rámci sektoru soukromé bezpečnosti relativně nízká. Standardy kvality byly nedostatečné, výcvik nesystematický, mnozí zaměstnanci ani nesplňovali podmínku bezúhonnosti. Od roku 2003, kdy začal působit Úřad pro bezpečnostní průmysl (Security Industry Authority, SIA viz níže), došlo k významným změnám a zkvalitnění celého sektoru. Způsobilo to zavedení licenčních podmínek, dále také vytvoření pravidel a hodnocení kvality garantující alespoň určitou kvalitu poskytovaných služeb. I mnozí zákazníci změnili své priority a přestali se orientovat výhradně na cenu. Politické a bezpečnostní diskuse na počátku roku 2012 akcelerovala policejní ředitelství West Midlands a Surrey, která vypsala tendr na poskytování bezpečnostních služeb za 1,5 miliardy liber (44,5 miliardy korun) v sedmiletém období (počínaje lednem 2013). Soukromé agentury by měly pomoci policistům dohlížet na veřejný pořádek. 81 Škála poptávaných služeb je široká, od vyšetřování zločinů, přes vyšetřování přestupků a poskytování pomoci obětem a svědkům, až po nakládání se zpravodajskými informacemi a forensní činnosti. Skuteční policisté se pak budou moci soustředit na blíže nespecifikované základní policejní činnosti. Od tohoto kroku si policejní ředitelství slibují úspory. Není divu, protože se musí vyrovnat s dvacetiprocentními škrty a rušením více než tabulek. Proti plánu na přesun tolika činností do soukromých rukou se ostře postavily policejní odbory a politická opozice. Mimo jiné není údajně zřejmé, jak by se kontrolovala kvalita poskytovaných služeb. Úvahy na toto téma však nejsou bleskem z čistého nebe. Přinejmenším již v roce 2003 posuny směrem k zesoukromění bezpečnosti navrhovala Asociace vysokých policejních důstojníků. Posledních 50 let bylo svědkem, jak policie neustále ztrácí svůj "podíl na trhu", ať už jde o doprovody převozu hotových peněz, udržování pořádku při zápasech kopané anebo eskortování vězňů. Ostatně bobík patrolující každou ulicí celý den a každý den je mýtus, jak to vypadalo ve starých zlatých časech. Teď přišel čas... aby se policie vzdala svého sto let starého monopolu hlídkování v ulicích a uznala skutečnost, že na tento pro kvalifikované síly v podstatě neproduktivní úkol má stále méně lidí. 82 Policisté by se místo toho mohli angažovat ve výcviku a ve schvalování bezpečnostních agentur a dobrovolných hlídek. Zatímco čtyři největší agentury Securicor (roku 2004 zanikla, vstřebala ji firma Group 4), Chubb, Rentokil 83 a Group 4 neprojevily zájem o hlídkování malých sídlišť, o velké komunity se přímo praly. 81 Harazin, L.; Krulík, O., Privatizace bezpečnosti v Evropě nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. Sborník 17. medzinárodná vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 30. až 31. V 2012, ISBN , s. 179 až 185. Poprask v Británii. Hrabství chtějí privatizovat policii; in: Týden, 4. III Britská opozice odmítá snahy o privatizaci policejních služeb; in.: Novinky.cz, 5. III <http://www.novinky.cz/kariera/ britska-opozice-odmita-snahy-o-privatizaci-policejnich-sluzeb.html>. V Británii vyvolává spory snaha o privatizaci policejních služeb; in: ČTK, 4. III Británie: Všechno bude jinak?; in: Policista, 9/ Firma je aktivní i v oblasti deratizace. 16

17 Schválení příslušníci hlídek by nosili odznaky ve shodě s policií (police compliant) jako záruku své profesionality, přičemž nováčci by mohli být rekrutováni na základě programů na pomoc rekvalifikaci nezaměstnaných (welfare to work). Nejednalo by se o veřejné činitele, pouze by byli oprávněni přivolat vysílačkou policisty, pokud by byli svědky protiprávního jednání. V řadě měst tento model (wardens) ostatně v určité míře již existuje. Ještě před několika lety nechtěli vysocí policejní funkcionáři o tomto modelu vůbec slyšet. Změna názoru je odůvodňována prudkým růstem kvality sektoru soukromé bezpečnosti (alespoň některých firem, které se zapojily do dobrovolných samoregulačních projektů. Část členů Asociace policejních náčelníků však trvá na tom, že policisté z ulic nezmizí (s tím, že soukromé firmy si chtějí najmout stejně jen bohatší lokality). Úvahy tohoto typu přitom nejsou jen doménou Anglie. V Severním Irsku se podobná rozprava otevřela v polovině roku Soukromé bezpečnostní služby jsou ve hře i s ohledem na ostrahu policejních stanic nebo ostrahu politiků či soudců. Tuto policejně neproduktivní činnost zatím vykonává okolo 400 (relativně drahých) policistů. Opozice (strana Sinn Fein) tento návrh nevítá. Pokud je ochotna přistoupit na určitý kompromis, pak co se týče zaměstnávání bývalých policistů nebo bývalých příslušníků jiných státních bezpečnostních sil pro daný účel. Zákony však neznají možnost otevřít určité výběrové (náborové) řízení pouze pro určitou skupinu obyvatel a ostatní vyloučit. 84 Nesmírně zajímavou sondu do procesu regulace sektoru soukromých bezpečnostních služeb představují nedávné úvahy politických a expertních kruhů v Severním Irsku. Stěžejní dokument, zveřejněný v srpnu 2006, konstatoval následující: 85 Alespoň dílčí právní rámec pro oblast soukromé bezpečnosti v Severním Irsku představuje Zákon o boji proti terorismu z roku 2000 ( Schedule 13, hlava VII). 86 Tato pasáž definuje stěžejní pojmy (bezpečnostní služba security service), licencování fyzických a právnických osob, usilujících o podnikání v oblasti ochrany osob a majetku (podmínky a překážky pro podnikání, prověřování osob ve vedení určité firmy) atd. Jedná se však o přechodné ustanovení, které vyprší do konce června Pokud nedojde k žádné aktivitě, bude vstup fyzických i právnických osob do sektoru soukromé bezpečnosti v Severním Irsku ponechán bez jakékoli regulace (zmíněn je například potenciál pro polovojenská uskupení a zločinecké struktury). Zákon o boji proti terorismu je ostatně zaměřen a priori na to, aby bránil podezřelým či netransparentním osobám či firmám v budování soukromých bezpečnostních služeb. Nijak neřeší výcvik a vzdělávání personálu. Nebrání podnikání a náboru osob, které nesplňují ani ty nejmenší kvalifikační či etické předpoklady. Celkově tak celému sektoru vytváří ne zcela příznivé image. Zákon o průmyslu soukromé bezpečnosti (The Private Security Industry Act), který začal od roku 2001 platit v Anglii a Walesu, a který je od roku 2007 aplikován i ve Skotsku, je pro Severní Irsko inspirací, stejně jako obdobná norma, platná v Irsku. 84 Kearney, V., Police Plan to Use Private Security Firms; in: BBC, 30. VI <http://www.bbc.co.uk/news/ >. 85 Regulating the Private Security Industry in Northern Ireland: A Consultation Paper; in: Northern Ireland Office, August 2006 <http://www.nio.gov.uk/regulating_the_private_security_industry_in_northern_ireland.pdf>. 86 Schedule 13: Terrorism Act 2000; in: legislation.gov.uk <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/schedule/13>. 17

18 Řada firem, působících po celém Spojeném království, nelibě nese rozdílné standardy v jednotlivých částech soustátí a dala by přednost jejich sjednocení. 87 Na stole tak leželo několik eventualit dalšího postupu: Varianta 1: Nekonat nic, ponechat situaci v sektoru na seberegulaci: Tato varianta není doporučována ani státními orgány, ani seriosnějšími firmami. Varianta 2: Vytvořit samostatný zákon, který by obsahoval relevantní ustanovení Zákona o boji proti terorismu ( Schedule 13 ): Tato ustanovení by mohla pokračovat vlastně beze změn. Tento postup by však sektor sám o sobě nijak nezkvalitnil, pouze by zabránil možnému zhoršení situace. Tato varianta není doporučována. Varianta 3: Rozšířit působnost Zákona o průmyslu soukromé bezpečnosti z Anglie, Walesu a Skotska i na Severní Irsko, včetně role SIA: Celá řada firem v rámci sektoru v Severním Irsku chápe tento model jako nejvhodnější, včetně tlaku na dobrovolné zvyšování kvality personálu, který by oddělil zrno od plev. A to i za cenu, že SIA se neomezuje pouze na manned guarding, jak je sektor víceméně chápán a regulován v Severním Irsku, ale sleduje i další podoblasti. Tato varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější, nejlevnější, nejsnazší a nejuspokojivější. Varianta 4: Vytvořit samostatnou platformu pro Severní Irsko, obdobu SIA: Nakolik by taková Agentura byla SIA v mnohém podobná, jednalo by se o zcela oddělené instituce. Severoirská Agentura by se musela dříve či později plně samofinancovat z poplatků za udělování licencí a z uložených pokut. Pokud se porovná velikost sektoru pod taktovkou SIA a situace v Severním Irsku, je zřejmé, že severoirská licence by byla při vědomí fixních vstupních nákladů mnohem dražší (okolo 600 liber, ve srovnání se 190 librami, v případě SIA). To by mohlo být pro řadu menších firem neúnosné. A i pokud by se tato suma snížila na 300 či 400 liber, těžko by se tato severoirská Agentura mohla věnovat více činnostem, než pouhému razítkování povolení o žádném tlaku na zkvalitňování sektoru by nemohlo být ani řeči. V prosinci 2009 byla v praxi zvolena varianta č. 3 a SIA začala vydávat licence i s platností pro Severní Irsko. Tento stav je koncipován jako zkušební, s tím, že po určité době dojde k jeho vyhodnocení a buďto ponechání tohoto modelu, nebo jeho transformování (rozfázovaně od října 2010 do srpna 2012, s tím že k rozhodnutí parlamentů Severního Irska, Skotska a Home Office dojde před olympiádou ). 88 Dne 7. března 2011 ministr spravedlnosti Severního Irska, David Ford, zahájil proces konzultací o dalším směřování regulace sektoru soukromé bezpečnosti. Výsledkem procesu byl dokument Budoucí regulace průmyslu soukromé bezpečnosti v Severním Irsku (Future Regulation of the Private Security Industry in 87 Future Regulation Of The Private Security Industry; in: Department of Justice <http://www.dojni.gov.uk/future-regulation-ofthe-private-security-industry>. 88 Northern Ireland Consultation; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/future-niconsultation.aspx>. FAQs: Northern Ireland; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/faq.aspx?category=northern+ireland>. 18

19 Northern Ireland), publikovaný 17. V. 2012, a soustřeďující se na tři stěžejní oblasti: Jaký byl dopad rozšíření působnosti SIA na Severní Irsko (od prosince 2009). Jak je tento model efektivní, přispěl ke zvýšení kvality a zlepšení renomé sektoru? 2. Jaké jsou možnosti dalšího vývoje v Severním Irsku? V podstatě se jedná o výše uvedené varianty 1, 3 a 4 (varianta 2 už není na pořadu dne). 3. Specifické aspekty situace v Severním Irsku (vztahy k situaci v Republice Irsko, téma závodních stráží door supervisors, možnost dávání botiček a regulace působení soukromých detektivů). SIA k tématu na svých stránkách poznamenává: Nejpravděpodobnější varianta dalšího vývoje je, že SIA (pod stejným názvem) bude transformována na nevládní agenturu, která bude zahrnovat celé Spojené království. V rámci této nové SIA bude existovat zastoupení představitel pro Anglii a Wales Home Office, Skotsko a Severní Irsko. Nový model bude založen na povinných licencích pro provozování služeb v sektoru soukromé bezpečnosti. Podnikání bez licence bude napříště chápáno jako trestný čin. Licence bude vydávána pro podnikání v celostátním měřítku. Firmy budou muset splnit podmínky pro udělení licence, respektive soulad s relevantními celostátními standardy. Malé firmy (small and micro businesses) budou moci očekávat nespecifikované mírnější podmínky. Nová SIA bude provozovat registr licencovaných firem, včetně údajů o jejich vlastnících a managementu (včetně kontaktů a záznamů v trestním rejstříku). Zároveň je snaha, aby tato změna omezila papírování a co největší množství agendy umožňovala on-line. Fyzické a právnické osoby budou moci na dálku vstupovat do systému a aktualisovat informace o sobě. Nová SIA bude moci i nadále vynucovat plnění konkrétních povinností subjekty v rámci sektoru. Pro tento účel bude i nadále úzce spolupracovat s policejními součástmi. Poplatek za licenci (application fee) nebyl zatím stanoven. Bude však zřejmě placen pro roční periodu. Poplatek pro jednotlivce (fyzickou osobu) bude patrně nižší, než byl doposud. U platných licencí bude nový poplatek požadován až po vypršení doby, na kterou byl zaplacen. Přechodová etapa proběhne údajně hladce. Již zaregistrované osoby budou automaticky zaneseny do nového registru. Firmy, které se zapojily do dobrovolného nadstandardního mechanismus (ACS), budou zřejmě zaregistrovány bez nutnosti dokládání dodatečných informací. Koncept ACS, do kterého bylo investováno mnoho času a úsilí, nebude hozen za hlavu. Lze říci, že to, co bylo dosud dobrovolné, bude napříště povinné. V současnosti existující firmy budou ze strany SIA vyrozuměny o podkladech, které budou povinné v rámci licenčního procesu dodat Future of Regulation Factsheet Security Industry Authority; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/documents/sia-future-factsheet.pdf>. Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk>. 90 Future; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/future>. 19

20 Pokud se nicméně omezíme na současný stav, pak sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 91 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Dokument o možnostech regulace soukromých vojenských společností z roku Zákon o průmyslu soukromé bezpečnosti, z roku 2001, platný pro Anglii a Wales s účinností od ledna Vyhláška pro Skotsko z roku 2001 (Scottish Executive). Vyhláška 3048/2009, zavádějící některé aspekty Zákona o průmyslu soukromé bezpečnosti i pro Severní Irsko. 94 Zákon o ochraně informací z roku Další legislativa (Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o regulaci vyšetřovacích pravomocí atd.) v platném znění. Téma otevřely i legislativní výstupy, operující s přenastavením bezpečnostního systému země (reformy výkonu policejních činností, nutnost spolupráce veřejných a soukromých subjektů. Zejména to platí pro zákon o policejní reformě z roku 2002 (Police Reform Act), hovořící o širší bezpečnostní rodině, usilující o prevenci a potírání kriminality a nepořádku, a zahrnující i soukromý sektor či sousedské hlídky. Stěžejní roli v této oblasti (s výjimkou bezpečnosti civilního letectví) sehrává nevládní veřejná instituce (non-departmental public body), zvaná Úřad pro bezpečnostní průmysl (Security Industry Authority, SIA). Úřad vykonává činnost od 2. dubna Mezi hlavní funkce Úřadu patří zejména: 96 schvalovat (udělovat) licence pro fyzické osoby a firmy; vykonávat dohled nad sektorem na základě platné legislativy; monitorovat aktivity subjektů působících v rámci sektoru; nastavovat standardy pro přípravu zaměstnanců v rámci sektoru; podávat návrhy na zlepšení funkce soukromé bezpečnosti; schvalovat všechny změny navrhnuté státem v této oblasti. Stěžejním úkolem Úřadu je budování mechanismu udělování licencí pro management a řadový personál v rámci sektoru soukromé bezpečnosti (a to do určité míry i v oblastech 91 První pokus o legislativní regulaci sektoru se datuje do roku 1977, jednalo se o neúspěšnou iniciativu poslance Bruce George. Odpůrci návrhu jej tehdy smetli ze stolu s poukazem, že oblast vyřeší samoregulace. Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: United Kingdom <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 92 White Paper on Regulatory Options for Private Military Companies; in: Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database <http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2002_whitepaperonpmc.pdf>. 93 Zákon, byť velice neurčitě, upravuje i téma soukromých detektivů. Soukromí detektivové nebyli nikdy podrobováni formálnímu dohledu státních orgánů. Neexistuje žádná jednoznačná definice soukromého detektiva. Za soukromého detektiva může být považován jedinec, který buď sám podniká, nebo je zaměstnaný firmou, která poskytuje vyšetřovací služby za úplatu. Private Security Industry Act; in: Private Military and Security Services Regulation Database <http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2001_privatesecurityindustryact.pdf>. 94 The Private Security Industry Act 2001 (Designated Activities) (Northern Ireland) Order No. 3048; in: Legislation.gov.uk <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/3048/contents/made>. 95 Data Protection Act; in: Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_ _en_1>. 96 Security Industry Authority <http://www.the-sia.org.uk>. 20

21 Ministerstvo vnitra pro Anglii a Wales (Home Office) zřídilo osm spádových oblastí, kde příslušné kanceláře SIA poskytují a prověřují licence pro soukromé bezpečnostní agentury (mapa vlevo). 98 Od roku 2009 začala instituce působit i ve Skotsku a poněkud překreslila hranice svých spádových oblastí, kterých je tedy nyní devět (mapa vpravo). 99 závodních stráží, vrátných keyholders, soukromých detektivů a služeb pro nasazování botiček a odtahy vozidel wheelclamping companies), včetně zavedené standardisovaných testů a prověrek, které by byly předpokladem pro udělení licence (aby se omezil výskyt osob s kriminální minulostí v rámci sektoru). Úřad nepokrývá vyjednávání o mzdách (sociální dialog), pokud se přímo netýká zvyšování kvality služeb v rámci sektoru. Úřad stojí v pozadí množství dobrovolných regulačních aktivit v rámci sektoru. Nejviditelnější z nich jsou modely dobrovolné certifikace firem (Approved Contractors Scheme, ACS respektive Inspected Companies Scheme, ICS). Aby firma získala tento certifikát kvality, který údajně přitahuje některé zákazníky, musí splňovat určitá kvalitativní kritéria. Všichni držitelé licencí jsou povinni uvést základní údaje o sobě na internetovém portálu SIA. 97 Zákazník může registr použít při své úvaze, komu svěří svou zakázku (aby například zvolil certifikované osoby či firmy). Závodní stráž (in-house-guarding) zatím licencují místní úřady, což se nejeví být dostatečným filtrem pro průnik závadových osob. Přísnější pravidla pro nábor personálu do takových posic, natož jejich standardizovaný výcvik, jsou patrně v nedohlednu. Určitou dobu se uvažuje i o zřízení obdoby respektive podpůrné či sesterské instituce SIA pro oblast soukromých vyšetřovatelů detektivů (pracovní název takové platformy zní Společnost profesionálních licencovaných vyšetřovatelů, The Society for Professional Licensed Investigators). 97 Register of Licence Holders; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/licensing-rolh.aspx>. 98 Home Office: About Us, Security Industry Authority <http://www.homeoffice.gov.uk/about-us/publications/home-office-circulars/circulars-2004/ / doc?view=binary>. 99 Security Industry Authority: Approved Contractor Scheme Regions <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/acs-regions.aspx>. 21

22 Oblasti pokryté regulací Strážní služby (security guarding). Převoz peněz a cenností (cash in transit). Operátoři kamerových systémů. Pořadatelské služby pro akce pořádané pod širým nebem i v pod střechou (event stewarding). Bodyguarding (close protection). Vrátní (door supervisors, keyholders). Služby pro nasazování botiček za nedovolené parkování (wheel-clamping, vehicle immobilisation). Soukromí detektivové (private investigation). 100 Bezpečnostní poradenství (security consultants). Letištní bezpečnost. Situaci posunuly dvě velké loupeže, ke kterým došlo na letišti Heathrow (1,75 milionu liber z prostor Menzies World Cargo roku a další roku : kdy byly ukradeny zhruba 2 miliony liber). 103 Konkureční zpravodajství (competitor intelligence), odposlechy telefonů, skryté kamerové systémy, nasazování štěnic je v rámci Spojeného království ilegální. Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Perspektivní oblastí je obsluha biometrických zařízení na vstupu do konkrétních prostor, prověrka personálu v rámci přijímacích procedur (pre-employment screening či vettiing) nebo oblast tzv. ghost employmentu, kdy osoba, najatá dovnitř konkrétní firmy či instituce sleduje možné protiprávní chování ostatních zaměstnanců (boj s podvody, zpronevěrami atd.). Zatím (červenec 2012) funguje prakticky pouze model dobrovolné certifikace firem (Approved Contractors Scheme, ACS a další). Firma je povinná prověřovat osobní údaje svých zaměstnanců. Zaměstnanec musí firmě například předat informaci o svých bývalých odsouzeních (není zřejmé, zda čistý trestní rejstřík je podmínkou pro práci v sektoru). Pracovník musí být občanem členského státu Evropské unie Soukromí detektivové jsou povětšinou bývalí policisté. Jejich zákazníky jsou ve velké míře firmy, například pojišťovny. Řada zakázek je zaměřena na prověřování zaměstnanců včetně ghost employmentu, vyšetřování krádeží a vnitřních zpronevěr, zjišťování informací k vyhledávání dlužníků a vymáhání pohledávek, zjišťování skutečností o konkurenčních společnostech a firmách a v neposlední řadě na zabraňování technologické a obchodní špionáži ze strany jiných firem (která je v zemi sice protizákonná, ale v praxi lze zjistit řadu aktivit, které se jí přinejmenším podobají). Jedná se tak o případy, u kterých firmy považují za kontraproduktivní, aby je vyšetřovaly policejní síly. Detektivové se rovněž věnují shromažďování důkazů k podpoře občanskoprávních žalob. De facto jedinou kontrolu nad detektivem tak vykonává zákazník, který hodnotí nejen individuální předpoklady, pověst či mlčenlivost detektiva, ale určuje i které informační zdroje mohou být využity. 101 Wright, S., Jailed Without a Jury: Armed Robbers who Tried to Nobble Juries Are Sent Down by Judge Who Reached Verdict Alone; in: Mail Online, 1. IV <http://www.dailymail.co.uk/news/article /4-guilty-1-75m-heathrow-heist-trial-jury.html>. 102 Twelve Arrested for Heathrow Robbery; in: The Telegraph, 21: V <http://www.telegraph.co.uk/news/ /twelve-arrested-for-heathrow-robbery.html>. 103 Řada bankovních loupeží byla z finančního hlediska významnějších (loupež více než 26 milionu liber z Northern Bank v Belfastu těsně před Vánoci 2004). Britain's Biggest Robberies; in: BBC News, 22. II <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ stm>. 104 Policisté přitom mohou být i občany dalších zemí Evropského hospodářského prostoru: Norska, Islandu a Lichtenštejnska. 22

23 Omezení pro vstup na trh Mzdy a příplatky Sankce Pravidlem jsou rovněž lékařská a psychotechnická vyšetření, potvrzující schopnost uchazeče zvládat předpokládanou pracovní zátěž (práce na směny a v noci). Držení licence. Licence je vydávána na fyzickou osobu, nikoli na společnost. Cena licence byla při svém zavedení v prvním čtvrtletí roku 2005 stanovena na 190 liber s platností po dobu 3 let (tato cena postupně roste, na 245 či více liber). Uchazeč nejprve obdrží dočasnou licenci, která je po absolvování povinného výcviku změněna na licenci trvalou. Licence výslovně uvádí podoblast, které se bude osoba věnovat (přeprava cenností atd.). Zvláštní (přísnější) požadavky se týkají osob, působících v oblasti civilního letectví. Omezení pro vstup na trh se týká osob se záznamem v trestním rejstříku (kontrolu provádí Kancelář rejstříku trestů, Criminal Records Bureau). 105 V případě, že je osoba zaměstnaná v sektoru za trestný čin odsouzena po získání licence, je to důvodem pro její automatické odnětí. Podmínky pro přechod zaměstnanců veřejného sektoru do soukromého podléhají od roku 1981 specifické regulaci. V případě neupřesněných důvodů lze například odmítnout udělení licence pro působení v sektoru soukromé bezpečnosti zejména některým bývalým policistům a zpravodajcům. 106 Minimální hodinová mzda je stanovena na 4,85 liber. U osob, vykonávajících činnost v rozsahu více než 60 hodin týdně jsou pravidlem přesčasové příplatky. Hladina mezd je obecně vyšší v aglomeraci Londýna a na jihovýchodě Anglie. Sankčním orgánem pro oblast soukromé bezpečnosti je SIA. Nejčastěji sankcionovanými jsou následující prohřešky: Poskytnutí případné bezpečnostní služby bez licence. Zaměstnávání osoby, která není držitelem licence, pro výkon činnosti, pro kterou je licence zapotřebí. Porušování licenčních podmínek tvrzením o svém statutu schváleného dodavatele, když žádné takové schválení neexistuje. Zkreslování podmínek takového schválení. Porušování podmínek schématu schválených dodavatelů, pokud se takové schéma mělo stát v budoucnu závazným. Zamezování vstupu osobě s pověřením od SIA, která má ke vstupu pravomoc. Neplnění požadavků osoby pověřené SIA. Neoprávněné zveřejnění informací získaných v době, kdy osoba působila z pověření SIA. Falešná prohlášení (podání nepravdivých informací) ve směru 105 Criminal Records Bureau; in: Home Office <http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/crb/>. 106 The Employment Rights Act and TUPE; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/about-eratupe.aspx>. 23

24 k SIA. Za sankce je považováno: Písemné upozornění. Zrušení respektive odejmutí licence. Soudní odvolání proti zrušení licence je možné ve lhůtě 21 dní. Sankce za spáchání trestného činu obvykle nabývá podobu odsouzení ve zkráceném řízení soudem nižší instance (Magistrate's Court) maximální výše trestní sazby je šest měsíců odnětí svobody a/nebo pokuta až do výše nebo přelíčení ve věci obvinění z trestného činu u Korunního soudu (Crown Court), přičemž může být uložena pokuta v libovolné výši a/nebo trest odnětí svobody na pět let. Pokud dojde k odsouzení ve věci obžaloby u Korunního soudu, Vrchního soudu (High Court of Justiciary) před šerifem či v řízení před porotou, může být uložena pokuta v neomezené výši a/nebo trest odnětí svobody až do výše pěti let. Střelné zbraně Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Pravomoci Psi Zaměstnané osoby K oznamování nelegálních či nežádoucích jevů (nejenom v rámci sektoru soukromé bezpečnosti) může sloužit anonymní kampaň Crimestoppers. 107 Používání střelných zbraní v rámci sektoru soukromé bezpečnosti je zákonem zakázáno. Průkaz (s číslem licence) musí pracovník v době výkonu činnosti nosit u sebe. Personál soukromé bezpečnostní agentury (nikoli detektiv nebo bodyguard) je povinen nosit uniformu, jejíž vzhled však není standardisován a každá agentura ho řeší samostatně. De facto se jedná o stejný rozsah pravomocí, jako u ostatních osob na území státu: zadržet osobu, která spáchala nebo se pokouší spáchat trestný čin a zadržet ji do příchodu policejních sil. Používání psů v rámci sektoru soukromé bezpečnosti je přisně regulováno, zejména s ohledem na: Zákon o nebezpečných psech z roku 1991, v platném znění (Dangerous Dogs Act). Zákon o strážních psech z roku 1975 (Guard Dogs Act). Zákon o zvířatech z roku 1975 (Animals Act). Obecní vyhlášky podle místa výkonu činnosti. Momentálně pracuje v tomto oboru více zaměstnanců než v policejních složkách. I ty nejstřízlivější odhady se pohybují okolo osob v rámci sektoru (rok 2007). To je zhruba trojnásobek oproti stavu z roku 1996 ( osob) a dvojnásobek oproti stavu z roku 2001 ( osob). Okolo Krulík, O., Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti; in: Kriminalistický sborník, 5/2009, s. 67 až 70. Pokud se dozvíte o jakékoli nezákonné činnosti týkající se licencované činnosti, jako například neoprávněný výkon fyzické ostrahy na vstupu nebo zatajení informace o předchozím trestním odsouzení personálu soukromé bezpečnostní firmy, volejte linku Crimestoppers: nebo vyplňte formulář na stránce 24

25 až osob tvoří licencovaní pracovníci a asi další (technicko-administrativní, poradenský atd.) personál soukromých bezpečnostních agentur. Počty soukromých detektivů jsou pro absenci jejich jednotného registru odhadovány mezi až osobami. Okolo 85 % personálu v rámci sektoru tvoří muži. Většina personálu (obě pohlaví) se pohybuje v rozpětí 33 až 34 let. Okolo 90 % personálu tvoří osoby na plný úvazek, zbytek osoby na částečný či dočasný úvazek. Některé prominentní oblasti (jako přeprava peněz a cenností) se vyznačují značnou stabilitou personálu. V jiných dílčích oblastech je fluktuace mnohem vyšší. Počet firem Obrat Pracovní doba Služby pro orgány veřejného sektoru Výcvik Již zmíněné závodní stráže (ih-house guarding nebo door supervisors) jsou zcela neprůhlednou skupinou, protože v rámci firmy vykonávají i jiné činnosti, je jejich statistické podchycení nesnadné. Odhadem se může jednat o skupinu od do osob. Rok 2002 se jednalo o zhruba firem, roku 2007 již pouze o (dochází tedy zřejmě ke koncentraci sektoru). Obrat v rámci sektoru by v roce 2007 odhadován na 3 miliardy liber (v tehdejším kursu okolo 3,5 miliardy eur). Průměrná pracovní doba v rámci sektoru je v porovnání s jinými profesemi relativně dlouhá, okolo 60 hodin týdně, přesčasy, stejně jako práce v noci, o víkendech a o svátcích, jsou běžným jevem. V poslední době tato oblast zaznamenává velký potenciál. Dochází k vyklizení pozic ze strany veřejných bezpečnostních sborů, respektive outsourcování či privatisace konkrétních služeb či činností (viz úvodní pasáž kapitoly). Současná praxe je taková, že koncovému pracovníkovi (po kterém nejsou požadovány speciální dovednosti) k získání zaměstnání postačí vedle licence absolvování kursu podle normy BS7499:2007 v trvání 3 až 4 dnů (do roku 2007 postačovaly jen 2 dny). 108 To je podstatně méně, než tvoří obvyklý unijní průměr. Specifikace týkající se školení a kvalifikací v oblasti výkonu dozorové činnosti na vstupu, fyzické ostrahy, převozu hotovosti a obsluhy kamerových systémů, potřebných pro udělení licence již byly zveřejněny a v současnosti jsou tyto schválené kvalifikace nabízeny několika certifikačními orgány. 108 BS 7499 gives best practice recommendations for organisations that provide and manage security services on static sites or on a patrol basis. These services include security systems in buildings, alarm systems, or security personnel patrolling a particular site. The standard doesn t include cash-in-transit services, secure parcel services, keyholding and response services, door supervisors, event stewarding, or the management and operation of closed-circuit television. Static site guarding and mobile patrol services. Code of practice; in: British Standards Institution Grop Shop <http://shop.bsigroup.com/en/productdetail/?pid= >. BS7449:2007 Static Guarding and Mobile Patrol Services <http://www.slideshare.net/clive-live/bs-7499-benchmark>. 25

26 Rovnost příležitostí Tahounem zvyšování nároků na výcvik osob v rámci sektoru je vedle SIA a Organisace pro výcvik v průmyslu bezpečnosti (Security Industry Training Organisation, SITO). 109 SIA a SITO stojí v čele Skupiny pro dovednostní strategii (Skills Strategy Group) 110 usilující o vyšší standardy výcviku jako vodítko pro náročnějšího zákazníka. Otázky rovnosti příležitostí jsou řešeny po linii konkrétních firemních politik. Materiály SIA: kampaň Get Licensed a samolepka Approved Contractor Security Industry Training Organisation; in: Source Security.com <http://www.sourcesecurity.com/companies/company-listing/security-industry-training-organisation.html>. 110 Skills Strategy Group; in: Skills for Security <http://www.skillsforsecurity.org.uk/>. 111 Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/home.aspx>. 26

27 5. Asociace pro oblast soukromé bezpečnosti Ve Spojeném království neexistuje jednoznačný subjekt, označitelný za stavovskou či profesní komoru, pokrývající celou oblast služeb soukromé bezpečnosti. Působí zde nicméně několik desítek subjektů, které se k problematice vztahují z některých dílčích (byť významných) úhlů. Britská asociace pro bezpečnostní průmysl (British Security Industry Association, BSIA) Platforma (její členové) pokrývá asi 75 % celkového obratu v rámci sektoru (pokud nezapočítáme in-house security ), přičemž třetinu členské základny tvoří menší firmy, s obratem menším než milion liber ročně. Asociace je díále členěna do řady autonomních sekcí (v červnu 2012 jich bylo 23) podle podmnožin sektoru (bodyguarding, pochůzková činnost, bezpečnost civilního letectví, kamerové systémy atd.). Členská základna je odhadována na asi 503 firem (rok 2011). 112 Jejich personál v polovině roku 2012 činil zhruba osob a obrat (za rok 2011) 113 okolo 4,33 miliardy liber. Asociace je zástupcem zaměstnavatelů, ale neangažuje se ve vyjednávání o mzdách. Zaměřuje se spíše na strategické směřování sektoru a vyjednávání se státními institucemi o aktuálních výzvách (například co se týče opatření okolo pořádání Olympiády v Londýně, což je chápáno jako velká příležitost pro celý sektor). 114 Všichni členové BSIA jsou povinni implementovat požadavky na splňování normy ISO Od roku 2005 BSIA operuje i s vlastním etickým kodexem. 115 Internetová adresa: Asociace britských vyšetřovatelů (Association of British Investigators, ABI) Asociace je nejstarší (s kořeny v roce 1913) platformou, která zastupuje profesionální soukromé detektivy ve Velké Británii. Internetová adresa: Rada mezinárodních vyšetřovatelů (Council of International Investigators, CII) Platforma byla založena s cílem upevnit vazby mezi majiteli a personálem vyšetřovacích agentur, včetně výměny relevantních informací, vzdělávání, respektive vytváření a prosazování určitých standardů a etických pravidel. Internetová adresa: Skotská asociace vyšetřovatelů (The Scottish Association of Investigators) Jejím cílem je zastupování zájmů soukromých vyšetřovatelů, působících ve Skotsku, s cílem sledovat související stávající a navrhované právní předpisy, stejně jako koordinovat postoje zúčastněných subjektů k navrhovaným zákonodárným úpravám. Internetová adresa: Institut profesionálních vyšetřovatelů (Institute of Professional Investigators, IPI) Platforma byla založena roku 1976 s cílem informovat veřejnost a státní instituce o dění v rámci sektoru. Internetová adresa: 112 BSIA Members; in: British Security Industry Association <http://www.bsia.co.uk/facts-and-figures/member-statistics>. 113 Roku 2006 to přitom bylo daleko víc: CoESS uvádí fyzických osob, držitelů licence SIA. 114 Cross-sector Safety and Security Communications (CSSC) <http://www.bsia.co.uk/cssc>. A Partnership for a Safer City <http://vocal.co.uk/cssc/> Olympics, Olympic Security: Be Aware and Prepare; in: SIA <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/olympics.aspx>. 115 Code of Ethics of the British Security Industry Association; in: Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database <http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2005_codeofethicsofthebritishsecurityassociation.pdf>. 27

28 Zmocněný institut likvidátorů pojistných událostí (Chartered Institute of Loss Adjusters, CILA) Institut funguje de facto jako komora, která bdí nad profesionální a etickou úrovní svých členů likvidátorů pojistných událostí. Kořeny instituce sahají zpět do roku 1941, v dnešní formě funguje od roku Internetová adresa: Asociace úvěrových služeb (Credit Services Association, CSA) Národní asociace agentur pro vymáhání nesplácených pohledávek, jejíž historie sahá až do roku Internetová adresa: Bývalí policisté v průmyslu a obchodu (Ex Police in Industry and Commerce, EPIC) Jedná se o sdružení bývalých policistů, kteří se aktuálně zabývají bezpečnostními otázkami v rámci soukromých institucí. Internetová adresa: https://epic-uk.site-ym.com/ Mezinárodní asociace vyšetřovatelů krádeží vozidel (International Association of Auto Theft Investigators, IAATI) Asociace byla založena v roce 1952 s cílem zlepšit komunikaci a koordinaci mezi rostoucím počtem profesionálních vyšetřovatelů krádeží vozidel v rámci Spojených států amerických. Pobočka ve Spojeném království byla založena roku Internetová adresa: Společný výbor pro soukromou bezpečnost (Joint Security Industry Council, JSIC) Zastřešující platforma pro širokou skupinu přidružených institucí, podnikajících v oblasti bezpečnosti, která si klade za cíl napomáhat obousměrnému informančímu toku mezi vládními kruhy a soukromým sektorem. Internetová adresa: Bezpečnostní institut (Security Institute) Vzdělávací instituce, nabízející programy pro bezpečnostní profesionály (řídicí dovednosti, jiné formy odborné kvalifikace atd.). Internetová adresa: Asociace managerů v pojišťovnictví a rizikovém inženýrství (The Association of Insurance and Risk Managers, AIRMIC) Platforma, propojující experty v oblasti pojišťovnictví respektive bussiness continuity managementu. Internetová adresa: Národní fórum pro management rizika ve veřejném sektoru (The National Forum for Risk Management in the Public Sector, ALARM) Instituce pro výměnu nejlepší praxe expertů odpovědných za analýzu rizika v rámci veřejných institucí. Internetová adresa: Institut pro rizikový management (The Institute of Risk Management, IRM) Internetová adresa: 28

29 6. Odborové platformy, aktivní v oblasti soukromé bezpečnosti Sektor jako celek je mnohem méně odborově organisován, než jiné oblasti služeb. Neexistuje žádná odborová centrála pouze pro sektor soukromé bezpečnosti. Proto je personál začleněn do tří obecněji koncipovaných oborových platforem. Odborová organisace všeobecná, obecní a výrobců kotlů (General and Municipal and Boilermakers, GMB) V rámci platformy je sdruženo okolo až osob, z toho až v rámci sektoru soukromé bezpečnosti (od koncového personálu, až po některé managery; včetně oblasti přepravy cenností). Unie unií ( Asociace asociací ) (Unite the Union) Střechová centrála se zhruba 1,5 milionem členů, oblíbená pracovníky v rámci podsektorů přepravy cenností a letištní bezpečnosti. Roku 2007 totiž vstřebala jejich dosavadní odborovou organisaci, Unie pracovníků pro dopravu a všeobecné služby (Transport and General Workers Union, TGWU), ve které bylo sdruženo až osob z řady sektorů. Unie veřejných a komerčních služeb (Public and Commercial Services Union, PCS) V platformě je sdruženo okolo osob, z toho asi až v rámci sektoru soukromé bezpečnosti (zejména koncoví pracovníci v oblasti fyzické ostrahy). 7. Chcete vědět víc Rozcestník k tématu soukromých vyšetřovatelských asociací ve Spojeném království. 116 Průvodce průmyslem soukromé bezpečnosti Private Investigator Associations in the United Kingdom <http://www.psiact.org.uk/>. 117 SourceSecurity.com: The Complete Security Industry Guide <http://www.sourcesecurity.com/>. 29

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko

Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko Plk. JUDr. Martin Bohman, Ph.D.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Water UK - efektivní ochrana zájmz jmů ve vodohospodářských ských službách ve Velké Británii David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Přehled tématt 1) Struktura vodohospodářského

Více

Úloha dobrovolníků při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v ČR a v zahraničí

Úloha dobrovolníků při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v ČR a v zahraničí JUDr. Martin BOHMAN PA ČR Úloha dobrovolníků při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v ČR a v zahraničí Motto: Hledáme lidi s vizí pro bezpečnější lokalitu. Nejde přitom o soutěž popularity, kde

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE

ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE PI 1.149 1 ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE JUDr. Jindřiška Syllová, Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Informační podklad č. 1.149 březen 2011 PI 1.149 2 OBSAH: JAK SE PODÁVAJÍ ÚSTNÍ OTÁZKY:... 3

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Odmítnutí odpovědnosti:

Odmítnutí odpovědnosti: Úvod Tato kapesní příručka je určena k tomu, aby pomohla těm, kdo poprvé přijeli z jiných zemí Evropské unie do Velké Británie a plánují zde žít. Doufáme, že zde najdete užitečné informace týkající se

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Mgr. Lucie Fremlová Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více