Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému"

Transkript

1 Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému (R. Borkovec, verze )

2 1. Úvod 2. Instalace a technické požadavky systému 3. Přihlášení, role, uživatelé, licence, typy aplikací 4. Práce se seznamy a standardními formuláři, vlastnosti komponent 5. Přehled možností aplikace, hlavní nabídky 6. Ordinace 7. Nepravidelná péče 8. Práce s netbooky, menší obrazovka 9. Správce dávek 10. Číselníky, aktualizace 11. MISE, EU kódy 12. Importy dat 13. Diář, úkolovník a provázání s daty 14. Ostatní funkce systému 15. Řádkové fráze, knihovna frází

3 1. Úvod Komplexní ambulantní systém Dyndal 2010 má tradici od roku 1993, prakticky od počátku funkčnosti zdravotních pojišťoven. V současné době se rozvíjí i směrem do zahraničí, a to jako Medical Office, proto tento název začínáme používat i v souvislosti s původním Dyndalem.

4 2. Instalace a technické požadavky systému Celý systém je možno stáhnout z našich stránek si nechat zaslat rovnou placenou verzi na USB disku ten pak může fungovat rovnou jako záložní medium. Instalace probíhá ve standardních krocích a v jejím průběhu dojde k následujícím věcem: na uživatelské PC se nainstaluje Dyndal2010 včetně databáze a vytvoří se nutné podadresáře dojde k instalaci (volitelné) databázového serveru FireBird 1.5.5, která upravuje kompletní funkčnost pro Windows Vista a Windows Seven. Pokud máte již nainstalovaný jiný produkt s tímto serverem, není třeba ho instalovat znova. je možné volitelně nainstalovat pouze síťového klienta Celková instalace nezabírá více jak minutu, zároveň dojde k přenosu dat z verze Dyndal 2008, je-li třeba. Pokud máte nainstalovanou demo verzi, máte k dispozici pouze jediného uživatele a zařízení s plnými právy, pouze bez možnosti přidat dalšího lékaře, sestru nebo zařízení. Počet záznamů je omezen na 50 pacientů, dále je nutno aktivovat placenou verzi. Technické požadavky Standardní PC, doporučujeme Windows XP, Windows Vista, Windows Seven s odpovídajícími parametry. Teoreticky lze jako server použít i Linux, nastavení necháme na vás, v tomto směru nemáme žádné zkušenosti ani schopnost pomoci. Při využití možností mailu, nebo internetové lékárny je samozřejmě nutné mít k dispozici internetové připojení. Pro samotný provoz aplikace nutné není.

5 3. Přihlášení, role, uživatelé, licence, typy aplikací Po spuštění systému se objeví přihlašovací dialog. Při prvotním spuštění má uživatel prázdné heslo. V aplikaci samotné je možno si heslo nastavit a kdykoliv potom i změnit. Všimněte si možnosti Zástup, umožňuje Vaše pravomoce dočasně delegovat na někoho jiného, přičemž vnitřně je zpětně rozlišitelné, kdo skutečně byl přihlášen. Heslo pro zástup předáte pouze tomu, kdo Vás zastupuje, není třeba mu říkat Vaše vlastní. V systému jsou pro jednotlivé uživatele připraveny tzv role seskupení práv a možností. Například role lékař má vyšší práva než role sestra a role majitel převyšuje obě tyto role. V základní instalační sadě máte k dispozici jediného uživatele, který má nejvyšší roli, majitel všechny možnosti aplikace jsou Vám tedy k dispozici. Chcete-li rozdělit přístupy pro sestry, je třeba zakoupit licenci, založit nové uživatele a přiřadit jim odpovídající role. Dyndal 2010 sdružuje speciální funkce pro ambulantní, kapitační a stomatologická zařízení. Není třeba pro každé pořizovat jinou aplikaci, stačí uživateli přiřadit odpovídající aplikaci v jeho nastavení, viz následující obrázek:

6 Pokud chcete zakoupit další uživatele nebo zařízení, jsou pravidla následující: Účtuje se za každého dalšího uživatele, bez ohledu na to, pro které zařízení. Stačí buď na našem webu objednat daný počet uživatelů a nebo poslat mail, kde specifikujete svoje požadavky. Každé nové zdravotnické zařízení automaticky založí jeho majitele, čili pokud chcete přidat další zařízení, potřebujete licenci minimálně na 2 uživatele. Příklady licencování: Základní placená verze 1 IČZ 1 uživatel (majitel) Verze s jedním IČZ a sestrou 1 IČZ 2 uživatelé (majitel, sestra) Verze se dvěma IČZ pouze pro majitele 2 IČZ 2 uživatelé (majitel, majitel) Verze se dvěma IČZ, první se sestrou druhé jen lékař 2 IČZ 3 uživatelé (majitel, sestra, majitel) Cena v každém dalším roce je 50% z objednané ceny celkem, a zahrnuje aktualizace, hot-line a možnost rozšiřování o další sestavy a funkčnosti. Možnost rychlého přehlášení na jiné zařízení, resp uživatele Po stisku Změny uživatele se aktivní okna uzavřou, uživatel odhlásí a nabídne se přihlašovací dialog, stejně jako při prvním přihlášení.

7 4. Práce se seznamy a standardními formuláři, vlastnosti komponent Celý systém je kromě speciálních formulářů vystavěn na stavebnicovém systému MarWin4, což umožňuje jednotné ovládání naprosto odlišných funkcí. Základem je seznam prostě formulář, na kterém je mřížka, seznam, nebo chcete-li přehled dat, uspořádaný do řádků. Takže například seznam pacientů vypadá takto: Horní seznam je seznam pacientů, dolní seznam (tzv závislý), je seznam výkonů označeného pacienta. Řazení řádků jednoduché: poklepem na titulek sloupečku (např. Příjmení) setřídíte řádky vzestupně (čili v případě příjmení se seřadí od A do Ž). Druhým poklepáním se seřadí obráceně (v případě Příjmení tedy od Ž do A). Označování řádků v seznamu: po otevření seznamu jste nastaveni ve vyhledávacím boxu a můžete po zadání vstupní hodnoty (i prázdné) a po následném stisku ENTER přejít přímo na první řádek seznamu. Zadáte-li začátek příjmení (např NOV) po ENTER se zobrazí všichni, jejichž příjmení tak začíná a zároveň máte označený první řádek. Stisknete-li následně ENTER, otevřete detail tohoto záznamu. Označení více řádků (např za účelem jejich mazání) je dle standardních pravidel Windows: podržte CTRL a levým tlačítkem myši klikněte na levé ohraničení řádku (ten úplně levý sloupec, kde je ukazatel na řádek).dokud držíte CTRL můžete tak označovat různě rozmístěné řádky. Lze použít i klávesu SHIFT pro hromadné označení více řádků za sebou. Doporučujeme si hromadné označování odzkoušet nanečisto, než na to člověk přijde, může to být drobet nervózní záležitost.

8 Označení všech řádků najednou stačí klepnout myší do levého horního rohu seznamu, viz obrázek:

9 Jednotlivé ikony na seznamu: Velké ikony nad hlavním seznamem: Pokud nad seznamem některé ikony chybí, je to z důvodu omezení dle přístupových práv a nebo prostě proto, že by daná činnost neměla v konkrétním seznamu smysl. První tři ikony pracují s jednímm řádkem a při jejich užití se otvírá jeho detail, detailový formulář (popsáno přesněji dále) Přídat záznam: nový řádek v seznamu (v případě pacientů to znamená nový pacient) založíte buď poklepem na ikonu PLUS,nebo stiskem klávesy INS (Insert). Někdy, jako třeba právě v případě seznamu pacientů, se před založením objeví dotaz na rodné číslo, nebo jiný údaj, který jednoznačně identifikuje položku seznamu. Pokud systém dohledá v seznamu, že taková položka již existuje, neprovede její založení, ale otevře existující. Tím se zabraní duplicitě dat. V případě seznamu pacientů a zároveň vícero IČZ se může stát, že Vám systém otevře kartu pacienta, kterého ještě nemáte ve své evidenci existuje již pro jiné IČZ a některé údaje jsou sdílené. Náhled záznamu, Upravit záznam další dvě ikony umožní prohlížení a nebo editaci označeného záznamu. Kromě poklepání na jednu z těchto ikon Vám toto umožní i dvojklik myší na tento řádek případně stisk klávesy ENTER na něm. Odstranit záznam: ikona s odpadkovým košem a nebo také klávesa DEL (Delete) umožní výmaz řádku případně více označených řádků, po dalším potvrzení. Vybrat záznamy: Tato ikona umožňuje definovat filtry pro daný seznam. Některé z nich se objeví přímo v aplikačním menu (např seznamy pacientů podle abecedního rozsahu).

10 Definice filtrů jsou v podstatě libovolné, pokud Vám ty, kteréjsou přímo k dispozici nestačí, obraťte se přímo na nás, doplníme je dle Vašeho zadání. Obnovit seznam Pokud pracujete v počítačové síti, můžete tímto tlačítkem zaktualizovat změny, které proběhly na jiném počítači, než Vašem. Tato obnova se provede automaticky vždy, když se vrátíte do seznamu třeba po editaci nějakého záznamu. Export seznamu Zde jsou možnosti, jak setříděný a vyfiltrovaný seznam vyexportovat: přímý tisk na Vámi zvolenou tiskárnu export do formátu PDF export do XLS (formát Excel, je zapotřebí přítomnost MS Office) export do HTML export do XLS bez přítomnosti MS Office (např do Calc Open Office apod.) export do CSV (textový formát dat, lze z něj importovat do velkého množství aplikací) Nastavit formulář Tato volba umožní barevné a funkční nastavení formuláře. Po stisku ikony se zobrazí následující formulář:

11 Ikony vybere jednu ze sedmi (v současné době, tj leden 2010) barevných variant ikon na seznamu a jeho detailu. Je to možnost, jak si barevně odlišit například skupiny seznamů, které podle Vás patří k sobě. Velikost písma umožňuje každému uživateli zvolit výchozí velikost písma, což je vhodné využít pro uživatele se zrakovou vadou, a nebo pro ty, jenž sledují monitor z větší dálky. Střídání barev v seznamu zajišťuje jinou barvu pro lichý a jinou barvu pro sudý řádek. Automatická šířka sloupců zde je na výběr několik variant, podle hlaviček šířky se nastaví podle délky titulku sloupce, bez ohledu na šířku dat v něm podle všech šířka sloupce se nastaví podle šířky nejdelší hodnoty v něm pozor, může zpomalovat zobrazení, systém prochází i ta data, která nejsou aktuálně vidět podle všech bez hlaviček totéž jako předešlé, ale nebere se ohled na šířku titulku zobrazené - šířka sloupce se nastaví podle šířky nejdelší hodnoty v něm, ale do úvahy se berou jen zobrazené řádky zobrazené bez hlaviček totéž jako předešlé, ale nebere se ohled na šířku titulku plné šířka sloupců se pravidelně rozloží pocelém formuláři -všechny jsou pak stejně široké Rychlé vyhledávání pokud je nastaveno, upravují se data v seznamu již při zadání znaku ve vyhledávacím boxu a ne až po stisknutí ENTER. V případě pomalejšího PC je lepší tuto volbu nepoužít. Vyhledávání Písmeno;Číslo běžně se vedle vyhledávacího boxu zobrazuje zvolený sloupec, ve kterém se hledá, viz obrázek: Pokud ale vyplníte v tomto nastavení názvy sloupců, oddělené středníkem (napr Název;Kód) přijdete sice o možnost vybrat si přímo na seznamu sloupec, podle kterého chcete hledat, ale získáte jinou: jakmile bude hledaný text začínat číslicí, bude se automaticky hledat ve sloupci Kód a jakmile bude text začínat písmenem, bude se hledat v poli Název. Seznam pak bude vypadat takto:

12 Všechny změny je třeba uložit tlačítkem Uložit změny. Většina se jich projeví až při následném znovuotevření seznamu. Máte možnost si kombinaci nastavení uložit jako Schéma a pro nastavení u dalšího formuláře ho použít. POZOR pokud budete používat schema, nebude se ukládat volba Vyhledání Písmeno;Číslo, protože každý seznam používá jiné názvy sloupců, což by nemělo ve schematu užitnou hodnotu. Veškerá nastavení jsou vázána na uživatele. Menší ikony pod vyhledávacím boxem První čtyři ikony umožňují pohyb po seznamu (první řádek, o řádek výš, o řádek níž, poslední řádek) Pátá ikona umožňuje přepnout na následující vzhled závislých seznamů:

13 Zobrazit vše: obnoví původní data, to znamená, že veškeré výběry, hledání a filtry jsou zrušeny a vidíte opět všechna dostupná data. Nastavit jako úvodní seznam: Jakmile stiskněte toto tlačítko, bude se tento seznam po spuštění aplikace zobrazovat automaticky jako první. Nastavit sloupce: Tato volba umožňuje nastavit viditelnost a pořadí sloupců v seznamu pomocí tohoto formuláře: Tlačítko Původní zajistí, aby se obnovil původní vzhled formuláře, resp uspořádání jeho sloupců. Nastavení se váže na uživatele. U některých formulářů se k těmto ikonám přidávají podle potřeby další např automaticky, jakmile máte v seznamu pole ová adresa, přidá se ikona, která umožňuje odeslat mail jednomu adresátovi a nebo všem označeným jako BCC (slepá kopie).

14 Ukázka dalších ikon: Pokud existuje na seznamu tlačítko Přehledy, umožňuje rychlý přístup k hodnotám, které souvisejí se seznamem (napr Sumační informace pro označené řádky, nebo pro všechny řádky). U menších monitorů může nastat situace, kdy je přehled spočítán, ale není přímo vidět pak je nutno hodnoty vyklepnout zprava, viz obrázek: Svislé menší ikony u závislých seznamů Pokud pod hlavním seznamem existují závislé seznamy, tak na jejich levé straně jsou k dispozici podobné menší ikony se stejnými funkcemi: Nový záznam, Náhled záznamu, Upravit záznam, Odstranit záznam, Nastavit sloupce

15 Další možnosti seznamu: V dolní liště seznamu najdete informaci o počtu řádků v něm, použitém filtru a posledním upravovaném záznamu opět viz obrázek: Pokud stisknete pravé tlačítko myši na sloupci seznamu, v případě že bude číselný, dostanete tyto informace:

16 Ikony pro detailový formulář Jakmile založíte nový řádek, nebo ho chcete prohlédnout či upravit, otevře se jeho detail, detailový formulář. Pokud není speciální, jako např Ordinace, bude vypadat nějak takto: Pokud je rozsáhlejší, může mít více záložek, mezi kterými se lze přepínat buď klikem myši, nebo kombinací klávec ALT+číslo záložky. Pohyb mezi jednotlivými položkami zajišťuje klávesa TAB, zpětný ALT+TAB a nebo přímé klávesové zkratky, uvedené před názvem položky. Pokud je klávesová zkratka zobrazena růžově, je tato položka povinná. Běžné položky používají pro zadání textové pole (na obrázku to je např. RČ). Lze do něj vložit znaky, které jsou povolené a může být na něm kontrola, která se provádí při jeho opuštění pak jeho pozadí změní barvu, většinou na červenou nebo oranžovou dle míry ohrožení :) Případně se může objevit i upozornění, které chybu dále specifikuje. Některé položky mají za sebou tlačítko se třemi tečkami: označuje to položky, které po opuštění projdou kontrolou na číselník, ale neomezují na něj výběr. Na obrázku je to třeba pole Kód nebo Diagnóza. Výběrová pole bez možnosti nerespektování jsou standardní komba (jako například

17 u výběru sloupce, podle kterého chcete na seznamu hledat) Dále jsou k dispozici datumové položky usnadňují zadání datumu. Lze ho zadat v následujících tvarech: aktuální rok Na textovém poli je možno použít funkce jednoduchého frázování. Pokud stisknete na takovém poli levé tlačítko myši, objeví se podbná nabídka, jako tato: Následně je možné buď do položky vybrat text ze seznamu a nebo ho do tohoto seznamu přidat (Přidá se pouze označená část v textu). Zároveň je možné tímto způsobem nastavit i výchozí hodnotu tohoto pole. Pokud chcete udělat kopii celého detailu do dalšího, stačí označit poklepáním titulek těch položek, které se mají přenést. (Viz dále ikona Kopie dokladu). Ty položky, které se budou v případě kopie dokladu přenášet, jsou označeny kurzívou. Zrušení kopírování se zajistí opět kliknutím na titulek položky. Každá poslední záložka automaticky obsahuje nápovědu, kde je možno si udělat i vlastní poznámky k formuláři (bude se ukazovat na všech tohoto typu).

18 Textové pole Nejjednodušší komponenta, většinou se skládá ze tří částí: Klávesová zkratka stiskem této kombinace se dostanete přímo do komponenty a lze vkládat údaje. Pokud je klávesová zkratka růžová, je tato položka povinná a formulář nedovolí uložení, pokud nebude vyplněna. Titulek Zobrazuje název položky, kterou je třeba zadat. Pokud na něj poklepete myší, změní se písmo na kurzívu. Pokud je na formuláři povoleno kopírovat formulář, bude se hodnota komponenty přenášet v této kopii. Textové pole Slouží k zadání hodnoty. Fungují v něm mj fráze, to znamená, že po stisku pravého tlačítka myši a nebo klávesy WINHELP (vedle AltGr) je možno vybrat frázi nebo seznam frází rozšířit. Také je možné nastavit obsah položky jako výchozí pro každý nový záznam. Kombo, výběrové pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Kombo umožňuje vybrat povolenou hodnotu Výběr je možno realizovat myší nebo postupným psaním vybírané hodnoty. Přímo upravit tuto hodnotu nelze, většinou se upravují v nějakém číselníku. Někdy je u něj ještě tlačítko PLUS, které umožňuje přímo přidat další položku do výběru:

19 Kombo, pole historie Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Podobně jako výběrové kombo nabízí výběr z hodnot, ale zároveň zápisem do něj tyto hodnoty přímo rozšiřuje proto se mu říká historické, pamatuje si historii hodnot, které do něj byly vloženy. Tyto hodnoty se pak dají editovat na záložce Správa dat v odpovídajícím číselníku. Datumové pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Datumové pole umožňuje kontrolovaný vstup datumu, a to několika způsoby: stiskem šipky vpravo a výběrem z kalendáře zadáním ve tvaru plného datumu včetně teček např zadáním ve tvaru DDMM např 3111 (přidá aktuální rok) zadáním ve tvaru DDMMRR např Neplatné datum je vyprázdněno. Časové pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Časové pole umožňuje vložit kontrolovaný vstup času, a to několika způsoby: při jedné cifře dodá nulu zleva a :00 zprava z 1 udělá 01:00 při dvou cifrách doplní :00 z 12 udělá 12:00 při třech cifrách doplní 0 z 123 udělá 12:30 při čtyřech cifrách vloží za druhou dvojtečku z 1234 udělá 12:34 tlačítko h sníží hodinu o jedničku, tlačítko H zvýší tlačítko m sníží minuty o jedničku, tlačítko M zvýší

20 Numerické pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Pole zajišťuje kontrolovaný vstup číselné hodnoty, a to buď přímým zadáním nebo pomocí kalkulačky: Zaškrtávací pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Stiskem myši nebo klávesou MEZERA dojde k zaškrtnutí nebo odškrtnutí položky.

21 Velké textové pole Klávesová zkratka a Titulek mají stejné funkce jako u Textového pole. Samotné pole funguje jako malý editor prostého textu. Velké textové pole se změnou písma Pokud je u textového pole ikona na změnu písma, umožňuje plnou funkčnost jako tzv RTF editor. Lze do něj vkládat obrázky, a libovolně formátovat text.

22 Ikony detailového formuláře Uložit změny: provede uložení změn na dokladu, formulář neuzavře. Ten je možno s uložením změn uzavřít stiskem ESC, nebo klinkutím myši na symbol zavření okna. Zrušit změny: provede uzavření formuláře bez uložení změn. Samozřejmě pokud předtím bylo stisknuto Uložit změny, dojde jen k uzavření a nikoliv k navrácení původních hodnot před uložením. Přidat doklad: z otevřeného dokladu lze založit rovnou další,nový. V tomto případě se otevře jako prázdný,nebere se ohled na položky, které jsou označeny jako kopírovatelné (mají titulek kurzívou) Kopie dokladu: z otevřeného dokladu založí další doklad, do kterého se přenesou kopie položek, které jsou označeny pro kopírování. Toto označení lze provést kliknutím na titulek položky, kterou chcete kopírovat, systém si to pak pamatuje, dokud mu to není zrušeno. Vyprázdnit doklad: aktuální doklad prostě vyprázdní, to znamená, že do všech položek dá prázdné a nebo výchozí hodnoty. Vyjmout, kopírovat, vložit standardní funkce schránky Windows Tiskové šablony zde jsou k dispozici formátované tisky pro daný formulář. Vždy je k dispozici alespoň hrubý opis záložky, ukázka na obrázku:

23

24 5. Přehled možností aplikace, hlavní nabídky Aplikace má dvě hlavní nabídky jednu Základní, tu najdete po levé straně a je ve stylu stromové nabídky, a druhou v tzv ribbonu v horní části aplikace. Základní Levým tlačítkem myši buď otevřete nový druh formuláře a nebo zaměříte již otevřený. Pokud máte otevřenou kartotéku a bude schovaná někde pod jinými formuláři, objeví se díky tomuto poklepu na vrchu. Pravým tlačítkem otevřete zvolený formulář vždy. Znamená to, že můžete mít otevřeno více kartoték nebo třeba dávek najednou. Ty skupiny v menu, které nechcete použivat můžete dvojklikem na ně srolovat tak, aby byl vidět jen titulek. Stejným způsobem lze menu rozvinout. Net Book Seznam všech pacientů Nabídka formulářů, pro práci na netbooku Moje ordinace Seznamy pro evidování péče Pacienti 1. Základní pojištění 2. Pendleři 3. Pacienti s em 4. Registrace u lékaře ano Recepty ZÚM/ZÚL/Protetika Výkony Dnešní výkony Doklady NP Správa Dávky Pendleři Ambulantní Poukazy Nepravidelná péče Registrační dávky Zdravotní pojišťovny Uživatelé Zařízení Formuláře pro vykazování, pojišťovny apod. Nastavení uživatelů Nastavení zařízení

25 Číselníky Pobočky VZP Diagnózy Přehled všech číselníků, aktualizace Šablony (makra) Náhrady za zdravotní péči Aplikační číselníky Ribbon nabídka Systém Autorizace Spořič obrazovky Změnit heslo Zástup Seznam přihlášených Licence Konec Pomůcky IČZ Číselníky VZP Import MISE Import z dávky Import pacientů Správa aplikace Záloha databáze Obnova databáze Skrýt/obnovit strom FAQ Helpdesk Knihovna frází Nastavení tiskárny Okna Správa oken Maximalizovat Uspořádání Horizontálně Vertikálně Kaskáda Zavřít všechna Aktivuje spořič obrazovky s heslem zajistí rychlou nedostupnost dat při neukončení aplikace Zde je možné změnit heslo uživatele Definice dočasného zastupování Rozšíření stávající licence Ukončení aplikace Správa IČZ z celé ČR Import RČ a účtovaných položek ze souboru VZP Skrytím levého panelu zvětší rozsah zobrazených dat

26 Tisky přesné specifikace a vzhled sestav je ve zvláštní dokumentaci Tisky Ambulance Finance Účtované výkony Neúčtované výkony Nepravidelná péče Přehledy Výkony Léčiva, PZT Ošetření pacienti Účtované kódy Neúčtované kódy Průměrné náklady Náklady pacientů Přírůstky pacientů Kapitace Finance Účtované výkony Neúčtované výkony Kapitační výkony Nepravidelná péče Kapitační platby Přehledy Účtované výkony Neúčtované výkony Kapitační výkony Registrovaní pacienti Počty kódů (dle typu) Stomatolog Finance Účtované výkony Neúčtované výkony Přehledy Výkony Protetika Ošetření pacienti Chybné lokalizace Účtované kódy Neúčtované kódy Náklady pacientů Komplet ordinace Finance (účtované) Podle odbornosti (bez kapitovanych a neuctovanych) Podle ZP Podle pracovišť

27 Nepravidelná péče Registrace Pokladna Přijaté doklady Vydané doklady Stornované doklady Poplatky (09543, 09545) Odkazy Zde je možno spravovat www odkazy Orb záznamové kolečko V levé horní části aplikace je tzv Orb záznamové kolečko zpracovaných položek. Zapisuje každý seznam, ze kterého jste pořídili nebo upravili nějakou položku. Funguje po dobu spuštění aplikace a zaznamenává i čas, kdy daná úprava proběhla.

28 6. Ordinace Popis Ordinace, jako nejdůležitějšího formuláře celé aplikace, je k dispozici v samostatném manuálu Dyndal 2010 Ordinace.

29 7. Nepravidelná péče Pro práci s pacienty, které nechcete a nebo nemůžete evidovat v kartotéce, ale je třeba vykázat a evidovat, sluoží formulář Doklady NP. Po jeho otevření dostanete časově setříděný seznam provedených výkonů. Vzhledem k tomu, že se používá velmi často u prevencí, nebo jinak opakovaných kódů nebo diagnóz, doporučujeme použít kopírování dokladu přímo z detailu pro urychlení práce. Detail dokladu nepravidelné péče: Pokud stisknete tlačítko F9 Náhrady, objeví se políčko, kde je možno dodat typ náhrady. Normálně není vidět, protože se používá nepříliš často a jeho přeskakování by zdržovalo. Ještě ke kopírování pokud stiknete tlačítko Kopie dokladu, uloží se rozpracovaný doklad a rovnou se vytvoří další, do kterého se přenese Datum,Kód výkonu, Budy, Cena, Čas a Diagnóza.

30 8. Práce s netbooky, menší obrazovka V poslední době se začaly používat tzv netbooky se speciálním úzkorozchodným rozlišením, ve kterých používání Ordinace je sice možné, ale někdy ne ideální. Připravili jsme speciální formuláře, které umožňují základní práce s pacientem a přitom respektují úzkou obrazovku. Hlavní seznam je v podstatě stejný jako Moje ordinace pouze dole v závislých seznamech pro vybraného pacienta je podstatně více záložek. Samozřejmě, že je jedno, jestli pracujete s pacientem v seznamu netbook nebo Moje ordinace, data jsou v obou případech identická. Netbook nabízí filtry pro rozdělení pacientů podle počátečních písmen příjmení:

31 Hlavička pacienta obsahuje tyto záložky: Základní údaje Titul Příjmení Jméno Rodné číslo Rodné příjmení Datum narození Pojišťovna Registrace u ZP Typ pojištění Bydliště Obec Ulice PSČ Telefon Mobil Zaměstnání Profese Zaměstnavatel Telefon Ulice Obec PSČ Vedlejší diagnózy Datum registrace u lékaře Vedlejší diagnózy Poznámky

32 V závislých seznamech se dají pořizovat Výkony, Poukazy, Léčiva, Protetika (podle vybrané odbornosti), dále máte k dispozici sloučený seznam veškerého vyúčtování, položky pacienta z diáře, jemu vystavené doklady (účetní) a přehled jeho nepravidelné péče. Ukázka detailu výkonu: Náhled akcí v diáři, souvisejících s pacientem

33 9. Správce dávek V základním menu je nabídka Správa, ve které najdete mj i správu dávek pro zdravotní pojišťovny: Jakmile vyberete seznam Dávky, uvidíte všechny dávky, které byly kdy vytvořeny pro daná zařízení: Kromě standardních seznamových tlačítek máte k dispozici ještě: F2: Vykazování otevře správce dávek a je možno přímo vytvářet dávky F4: Prohlížení, editace otevře správce dávek a je k dispozici přímo editor pro práci s dávkami.

34 Správce dávek vykazování Tato záložka ve správci dávek umožní zadat podmínky vykazování a vykázat. V obdobích lze listovat přímo po měsících, pokud potřebujete měsíční období nějak omezit, nastavte přímo datumové položky. Číslo dávek a dokladů se automaticky inkrementuje, ale i zde máte možnost si přenastavit podle Vašich představ. Zaškrtávací seznamy zařízení a pojišťoven umožňují vše odznačit i označit a nebo označení invertovat (ty, co byly zaškrtnuty se odškrtnou a opačně). Dále si můžete zvolit typ dávek, který chcete vykázat a také typ pojištění. Takže pokud poskytujete péči pojištěncům pěti pojišťoven, tak se pro jedno zařízení v případě plného zadání vytvoří 60 dávek (5 pojišťoven x 4 typy dávek x 3 typy pojištění x 1 zařízení). Pokud se pro nějakou volbu vygeneruje prázdná dávka, neuloží se, a nebude překážet v seznamu dávek. Seznam pojišťoven lze nechat zaškrtnout pro dané období automaticky tlačítkem Zaškrtnout použité ZP v období. Pokud má pojišťovna v období alespoň jeden výkon nebo léčivo ve stavu Provedené nebo Vykázané, zaškrtne se. Dávky je možno vytvořit implicitně pouze z dokladů, které ještě nebyly vykázány a nebo naopak znovuvykázat i ty, co již vytvořeny byly tzn že můžete bez problémů

35 opakovat vytvoření kompletních dávek. V poli průběh vytváření uvidíte postupně tvorbu jednotlivých dávek, případně záznam chyb.

36 Správce dávek editor dávek Editor dávky umožňuje pracovat v libovolném počtu záložek, sestavit opravnou dávku do nové záložky, změnit pojišťovnu v celé dávce a nebo typ pojištění. Zároveň provede kontrolu podle Wkontrol, přepočítá dávku podle aktuálních číselníků a umí dohledávat v dávce jako standardní editor textu. Vytvoření opravné dávky z původní: Jakmile stisknete v editoru pravé tlačítko myši, a zvolíte volbu Sestavit opravnou dávku do nové záložky, dostanete nabídku na zadání dokladů, které chcete do opravné dávky vybrat: Zadáte čísla dokladů, oddělené mezerou a stisknete OK. Následně se do nové záložky sestaví opravná dávka, tu je možno dále přepočítat, uložit, exportovat a vše, co je s nítřeba udělat.

37 Správce dávek přehled dávek Na třetí záložce máte k dispozici přehled dávek, ze kterého můžete otevírat editor dávek vykázat nové dávky exportovat na Vámi zvolené medium případně dávku vymazat zaznamenat název media, na kterém je dávka exportována Na horní liště máte Úložiště, kam se dávky včetně průvodek vytvářejí po stisku Změna úložiště si můžete nastavit exportní cestu tak, jak Vám to vyhovuje. Pokud máte nastaveno Zaznamenat médium, zeptá se Vás před exportem ještě na jméno média. Pokud tuto možnost nevyužijete a zbytečně by Vás zdržovala, stiskněte Zaznamenat médium a změní se na Nezazńamenat médium.

38 Správce dávek korunové hodnoty bodu Poslední záložka Správce dávek umožňuje evidovat hodnoty bodu pro všechny kombinace zařízené, pojišťovny a typu pojištění. Protože ruční definice položky po položce by byla poměrně pracná, umožňuje tlačítko Vygenerovat řádky pro ZP sestavit všechnny kombinace pro danou pojišťovnu. Pak už stačí pouze pro každou kombinaci doplnit částku a Uložit.

39 10. Číselníky, aktualizace V základní nabídce je položka Číselníky a v ní Přehled číselníků a aktualizace. Pojejím spuštění dostanete seznam všech poskytovaných číselníků od VZP: F2 Aktualizovat otevře formulář, kde je možno upřesnit aktualizační nastavení, viz následující obrázek:

40 Zaškrtněte ty číselníky, které chcete aktualizovat a stiskněte Aktualizovat. Pokud si nejste jisti, které aktualizační soubory máte k dispozici,stiskněte Číselníky k aktualizaci. Systém projde adresář CIS a doplní nalezené soubory. Pokud do adresáře CIS následně přidáte další soubory, nebo některé odstraníte, stiskněte Číselníky k aktualizaci ještě jednou, aby došlo k obnovení. Pokud dojde pouze ke změnám dat v číselnících, není třeba aktualizace produktu. Pokud dojde ke změnám struktur číselníků, budete námi mailem upozorněni a bude Vám v případě, že máte uhrazen roční poplatek, zaslána aktualizace produktu. F4 Prohlížení tato volba Vám umožní prohlížet číselníky s plným komfortem stavebnicového seznamu. Na obrázku je ukázka číselníku výkonů.

41 11. MISE, EU kódy Dyndal 2010 umí pracovat s rozhraním MISE buď v ordinaci (viz manuál Ordinace) a nebo přímo z menu Ribbon, kde je možné načíst z importních souborů data do systému. Tzv EU kódy jsou zatím určeny pro pracoviště RTG,SONO apod. V jejich číselníku je možné dodefinovat transformaci do kódů VZP a pak následně pořízením EU kódu zároveň vytvořit i záznam do výkonů nebo poukazů podle toho, jestli zadáte u EU kódu i pracoviště, které si zadalo vyšetření. Ukázka číselníku EU kódů: Definice transformace VZP kódů: Ve standardním detailovém formuláři můžete v položce Kódy pro VZP vypsat kódy, které EU kód transformují do VZP účtů. Oddělovačem je středník. Pokud si tyto transformace nadefinujete zde v číselníku, budou automaticky nabízeny při vykazování v Ordinaci je tam ale možnost je upravit pro konrétní úkon.

42 12. Importy dat IČZ (menu Ribbon, Pomůcky) Tato volba umožňuje načíst soubor zdravotnických zařízení, který poskytuje VZP. Jsou na něj napojeny kontroly při práci s poukazy a některá další zadání. Číselníky (menu Ribbon, Pomůcky) Po stisku se rovnou dostanete na formulář Aktualizace číselníků VZP (popis v tomto manuálu výše) Import MISE (menu Ribbon, Pomůcky) Po výběru zdrojového souboru dojde k načtení informací do MISE pokud máte aktivní okno MISE v Ordinaci, uvidíte importovaná data tam. Import pouze vybraného pacienta je možno provést právě v Ordinaci. Import z dávky (menu Ribbon, Pomůcky) Touto volbou můžete načíst nové pacienty a nové výkony, léčiva, poukazy z dávky. Pokud již existují, nepřepíší se. Import pacientů (menu Ribbon, Pomůcky) Ze speciálního souboru VZP můžete získat hlavičky pacientů včetně příjmení,jmen, RČ apod. Touto volbou doplníte a nebo přidáte údaje do Vaší kartotéky.

43 13. Diář, úkolovník a provázání s daty Diář je zajímavou součástí celého systému. Můžete ho otevřít z několika míst a většinou provázaně s daty. Nejdříve jeho obecný popis: Na horní liště je možno nastavit: 10min, 15min, 20 min, 30 min hodinové úseky diáře (možno kdykoliv upravit, data se překreslí) 08:00 17:00 - zobrazovací rozsah diáře, poklepáním lze nastavit vlastní ikona PLUS založení nové události doplní se začátek podle toho, který řádek je označen a konec podle toho, jaká akce je vybrána (resp podle délky jejího trvání) ikona DISKETA uložení aktuální události ikona OBNOVA obnoví údaje v diáři (vhodné pro práci v síti) Akce: Na záložce nastavení si můžete připravit typy akcí např Vyšetření nebo Porada, nebo cokoliv jiného. V nastavení pak určíte standardní dobu trvání akce v minutách a pokud chcete, tak i položku, podle které se bude akce vázat na data např RČ, což znamená, že pro akce typu Kontrola se při zadání

44 rodného čísla prováže záznam v diáři s odpovídajícím rodným číslem. Z formulářů, kde se vyskytuje tato položka, se pak dá provádět zápis do diáře přímo, pro aktuálně otevřeného pacienta. Datum od, Datum do: Čas specifikace rozsahu akce překreslí se podle toho do diáře Předmět pod textem uvedeným v této položce se bude událost zobrazovat v diáři RČ - pokud typ akce nemá určenou vazbu, tato položka se nezobrazí Typ události určuje, komu se událost zobrazí Skupina čili zdravotnické zařízení, všichni jeho uživatelé Privátní pouze uživatel Veřejné všem zařízením, všem uživatelům Záložka Nastavení umožňuje definovat vlastní typy akcí tak, jak je popsáno u položky Akce. Záložka Celkový přehled zobrazuje všechny akce v časové řadě

45 Užití: Na kalendáři vlevo nastavte den, v řádcích času označte počátek akce. Pak si zvolte Akce (tím navolíte její rozsah) a stiskněte PLUS (nová akce) po doplnění dalších údajů stiskněte DISKETU (nebo Ctrl+S) pro uložení. Pokud diář voláte ze seznamu, kde je pole pro vazbu (RČ, faktura apod.) doplní se rovnou odpovídající hodnota.

46 14. Ostatní funkce systému Zálohování a obnova databáze (menu Ribbon, Správa aplikace) Pro zabezpečení dat je možno realizovat jejich zálohování. Po stisku stačí určit místo, kam se záloha bude ukládat: prací. Zálohu je možno provést i za běhu, doporučujeme ji ale provést po ukončení všech Obnova se provádí stejným způsobem, zde ovšem zcela jednoznačně mimo normální pracovní režim. Veškerá data se ukládají v databázi, což je soubor dyndal.fdb, jeho výchozí umístění je v podadresáři DATA. Zatímco výše uvedená záloha provádí tzv backup, můžete si dělat i vlastní zálohu kompletní databáze soubor dyndal.fdb kopírujte na záložní medium pouze při ukončení všech spuštěných aplikací Dyndal. FAQ, helpdesk Jednoduchý systém pro evidenci různých problemů a jejich řešení. Možno využít pro obecné konzultace přes telefon apod.

47 15. Řádkové fráze, knihovna frází Fráze obecně definují opakované texty, V systému jsou k dispozici dva druhy frází řádkové a tzv velké. Oba tyto systémy jsou vázány na zařízení, nikoliv pouze na jednoho uživatele. Všichni uživatelé v daném zařízení je mohou tedy využívat. Řádkové fráze U textových krátkých položek jsou k dispozici po stisku klávesy HELP (vpravo od mezerníku, většinou za AltGr), resp po kliknutí pravým tlačítkem myši. <Zařadit označený text> - pokud je v položce označený text, dojde k jeho abecednímu zařazení do seznamu pod čarou. <Obsah položky nastavit jako default> - obsah celé položky se nastaví pro tuto položku jako výchozí tzn, že v příštím novém dokladu se rovnou do této položky vloží. Pod čarou je seznam všech zařazených textů. Jakmile některý vyberete, vloží se do aktuální položky. Velké fráze Tam, kde nestačí zaznamenat pouze jednoduchý text, jsou k dispozici tzv velké fráze. Spolupracují pouze s tzv rich-text-boxy, což jsou velká textová pole, ve kterých je možno uchovat formátované informace (texty s různým písmem,případně obrázky pozor na velikost ukládaných informací).

48 K dispozici je 26 schránek pro uložení frází a dostupné jsou přes klávesové zkratky CTRL+SHIFT+x, kde x jsou písmena A až Z (bez diakritiky, pouze anglická abeceda). Použití fráze: V odpovídající položce (tedy velkém textovém poli s možností formátovaného textu) stiskněte odpovídající kombinaci. Na to místo, kde je kurzor, se vloží obsah celé schránky. Definování fráze: Kromě možnosti využití Knihovny frází v ribbon menu aplikace, je možno v textovém poli označit požadovaný rozsah schránky (viz obrázek)... a po stisku zvolené kombinace se označený obsah objeví v tzv clipservisu kde můžete vidět stávající obsah zvolené schránky, případně doupravit nový obsah a po zralé úvaze stiskem OK nový obsah uložit do schránky. V našem konkrétním případě se objeví po stisku CTRL+SHIFT+K to, co je v pravém okně clipservisu, a to vždy, když na textovém poli tuto kombinaci kláves použijete. Správa Knihovny frází V ribbon menu aplikace je k dispozici standárdní seznam a detail pro práci s těmito schránkami velkých frází. Lze je pouze editovat, jejich počet je pevný.

49 16. Tisky souhrnně Nastavení tiskárny na Ribbon menu Toto nastavení určí výchozí tiskárnu a bude si ji pamatovat, dokud nedojde v aplikaci k přenastavení. Tato výchozí tiskárna bude nastavena pro tisky ze seznamů a také ze Základní nabídky Tisky. Tisky na detilových formulářích Pokud detailový formulář umožňuje tisk, obsahuje ikonu Tiskové šablony: Takový formulář může nabízet Přímý tisk a nebo i několik variant různých tiskových šablon. Vždy je možné stiskem ikony zvolit ten tisk, který vyhovuje, ale také je možno využít klávesy Ctrl+P ta zavolá naposled použitou šablonu a bude ji tisknout přímo, bez dalšího potvrzení. Pokud ještě uživatel nikdy z tohoto formuláře netiskl, objeví se hlášení: Při prvním použití šablony lze nastavit výchozí tiskárnu pro tuto šablonu, a tak pro různé šablony mít různé tiskárny. Pokud je třeba výchozí tiskárnu změnit, vyvolejte ji opět z menu.

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 Příručka uživatele CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k uživatelské příručce 9 1-2 Nepřehlédněte 11 1-2.1

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu ORDIN DOKTOR program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze programu M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně:

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně: OBSAH I. Instalace programu... 1 II. Počáteční nastavení programu... 3 III. Ovládací prvky programu... 5 IV. Help, Tahák... 6 a) Help... 6 b) Tahák... 7 V. Informace o produktu... 7 VI. Nadstandardy...

Více

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze ORDIN REHAB program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční podmínky

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

DOM program domácí péče

DOM program domácí péče Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012 Obsah 1. Úvodní popis programu...4 1.1 Spuštění programu...6 1.2. Horké klávesy...7 2. Pacienti...8 2.1 Osobní údaje...8 2.1.1

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah.

Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah. Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah. 1 Základní informace. 1.1 Instalace. 1.2 Spuštění. 1.3 Celoobrazovkový režim. 1.4 Struktura dat. 2 Hlavní MENU. 2.1 Kartotéka pacientů. 2.2 Osobní list. 3 Vkládání

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více