BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV"

Transkript

1 Kontakty: Telefon: , , Fax: Webové stránky školy: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV

2 Je to mezinárodní program pro ZŠ a SŠ Vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu ţáků k ţivotnímu prostředí. Ţáci se učí a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení ţivotního prostředí školy a jejího okolí. Ţáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaţí posléze naplnit. Pokud Ekotým splní všechny kroky a poţadavky, získáme mezinárodní ocenění titul a vlajku Ekoškola, který nám otevírá další moţnosti pozitivního zviditelnění školy a zafinancování námi zvolených projektů = zlepšení vzhledu a materiálního zabezpečení celé školy

3 Naše škola má komunitní funkci - nabízí svým ţákům zájmové krouţky, tematické pobyty, ale spolupodílí se i na sportovním, kulturním a zájmovém vyţití ostatních občanů Krupky. I Ekotým naplňuje komunitní vizi - Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci ţáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí ţáky i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.

4 Původní Ekotým byl sestaven z nadšenců naší školy jiţ v r Ekotým 09 rozjel řadu akcí a projektových dnů, bez kterých si jiţ nedovedeme naši školu představit. Ţezlo po nich převzal Ekotým Ekotým 2009: Zuzana Brůţová, Markéta Kašparová, Lenka Trang, Monika Hájková, Pavel Kaule, Vojtěch Jahn, Jakub Kyselovič, Tomáš a Jan Truxa, Aleš Beran, Jakub Sloup, Michaela Martinovská, Markéta Flenerová a Mgr. Věra Pavlátová

5 Michaela Martinovská (šéfka), Michaela Morávková, Simona Novotná, Bára Hávová, Markéta Flenerová, Pavlína Hamsová, Lucie Wadenková, Simona Škohelová, Jára Kočí, Ivan Panchartek, Adéla Jančárková, Pavla Pleschingerová, Petr Kalvoda, Katka Jírová, Kristina Havlíčková, Mgr. Pavlátová, Mgr. Svobodová, Mgr. Schenk, p. Bárt a p. Scholzová

6 Myslíte si, ţe je ve škole dost zeleně? ANO NE Víte, kde přesně jsou po škole umístěny nádoby na třídění odpadu? ANO NE

7 1. Sběrný den dodrţovati budeš. 2. Nezneuţiješ ekologii k prospěchu svému. 3. Třídění zachovávati budeš! 4. Matku Zemi ctíti budeš. 5. Planetu nezabiješ. 6. Nezneuţiješ kontejner k jinému určení. 7. Sběr jiné třídě nepokradeš. 8. Třídění jen nepředstírej! 9. Ušetříš, kdyţ recyklovati budeš. 10. Nový bazén sousedovi záviděti nebudeš, neb si na něj za sběr ušetříš.

8

9 Ekotým BGB vymýšlí pro své spoluţáky projekty a soutěţe s ekotématikou a vylepšuje prostředí naší školy Nejvýznamnější počiny máte na následujících slidech Jedná se o celoškolní projektové dny zaměřené na vodu (VODOUCH), energii (ENERGOUŠ), třídění odpadu (EKOUŠ), kompostování (ŢÍŢALENÍ). Také vyjíţdíme na pobyty do přírody. Ekotým také pomohl renovovat jezírko, zahradu i zeď kolem pozemku školy a vypracoval školní plán mobility.

10

11

12

13 Zavěšování vlastnoručně vyrobených krmítek

14

15

16

17

18 Pořadatel: OS Klíček + Ekotým

19

20

21

22 Ekotým BGB vedl i projekt Zatočme s ošklivou zdí, který vyzdobil naše město.

23

24 Ekotým pořádá na škole Sběrné dny papíru. V rámci těchto dnů probíhá celoroční soutěţ tříd. Dle výsledků firmy Marius Pedersen sbíráme nejvíce ze škol v okrese!!!

25 TŘÍDA CELKEM POŘADÍ ŠKOLKA ,5 139, A ,5 247, B A ,5 490, A ,5 342, A , , A 187,5 279,5 818, , A A A ,5 275,5 353,5 1694, A , , A ,5 87, A ,5 0 96, A A A , , A ,5 382, A A4 0 31, , A

26

27 KM

28

29

30 PLÁN ČINNOSTÍ EKOŠKOLY NA: ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název školy: Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov Datum sestavení plánu: Na sestavení plánu spolupracovali: Martinovská, Hamsová, Wadenková, Škohelová, Panchartek, Panchartková, Jančárková, Pleschingerová, Jírová, Havlíčková, Morávková, Mgr. Pavlátová Cíl: Zodpovědnost: Časový termín: A monitorování, vyhodnocování B propojení s výukou C finanční náklady Dlouhodobý cíl: Zlepšit povědomí žáků školy ohledně třídění odpadu Úvodní seznámení Mgr. Pavlátová, s Ekoškolou Ing. Vlček Zapojení do kampaně Ekotým, Mgr. LITTER LESS Pavlátová Do června splněno Environmentální výchova, biologie Do června Registrace, nutno průběţně plnit web stránky projektu a zapojit další školu! Environmentální výchova, biologie, chemie, zeměpis, výtvarná výchova, člověk a svět práce ne ne Schůze Ekotýmu Ekotým 1 x za 3 týdny Organizace sběrných dnů Ekotým, Mgr. Pavlátová, Průběţně: , , 8. 1., , , Projekt Tonda Obal Ekotým, Mgr. na cestách Pavlátová Projektový den zaměřený na třídění odpadu EKOUŠ Ekotým, Mgr. Pavlátová Daří se zapojit co nejvíce ţáků, učitelů, rodičů Zajištění této akce a pomoc na akci Světový den ţivotního prostředí Cíl splněn, ţáci pracovali ve skupinkách na pracovních listech vytvořených Ekotýmem Environmentální výchova Environmentální výchova Environmentální výchova, biologie, chemie, zeměpis, matematika, výtvarná výchova, člověk a svět práce Škola hradí odměny pro nejlepší sběrače ne Hradila kampaň LITTER LESS

31 Analýza současného stavu Ekotým Dotazníky do prosince 2013 Splněno, výstupy na nástěnce ICT Hradila škola (kopírování) Cíl: Zodpovědnost: Časový termín: A monitorování, vyhodnocování B propojení s výukou C finanční náklady Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí a PR školy Projekt S BARVIČKAMI DO ASIE Seznámení s projektem: PŘÍRODNÍ UČEBNA - EKOSYSTÉM JEZÍRKA Do června 2013 EKOTÝM, ZOO UL splněno EVVO, Bi, Vv, Pv hradilo Středisko mládeţe Ekotým, Mgr. Pavlátová, Mgr. Schenk, Mgr. Reichová Do Úprava prostoru Nákup rostlin a ţivočichů Vytvoření cedulí pro Přírodní učebnu Vyčištění jezírka Zabudování filtrace do jezírka Vysazení ryb Realizace projektového sne O poklad jezerní královny Environmentální výchova, biologie, chemie, zeměpis, matematika, výtvarná výchova, člověk a svět práce Hrazeno z projektu MŢP Kč Spolupráce na: Krupský Majáles 2013 Ekotým, Mgr. Lisner, Mgr. Pavlátová, SP Člověk a svět práce Hrazeno z projektu Think Big z O 2

32 Zápis ze schůze EKOTÝMU BGB Název školy: Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov Datum schůzky: Přítomni: Michaela Martinovská, Michaela Morávková, Simona Novotná, Bára Hávová, Markéta Flenerová, Pavlína Hamsová, Simona Škohelová, Pavla Pleschingerová, Jára Kočí, Petr Kalvoda, Mgr. Pavlátová Téma k řešení: Sebereflexe, co se od minulé schůzky podařilo splnit a co ne Ekokodex, projektový den v ZOO Analýza ještě není dokončena Dokončit Další cíl: Kdo zodpovídá: Časový termín realizace: Ekokodex Martinovská do příště přinesou všichni své návrhy Ekodesatera Projektový den v ZOO Pavlátová podá přihlášku s návrhy workshopu, na kterém jsme se dohodli Sběrný den Martinovská, Pavlátová Je nutno naplánovat , objednat kontejner na Zápis provedl: Martinovská

33 Rozhlédni se kolem sebe, koukni na to čisté nebe. Pomoz sobě, pomoz dětem, roztřiď odpad, pohni světem! V prezentaci byly pouţity vlastní fotografie a dále kliparty zakoupeného softwaru Microsoft Office dostupné pod licencí Microsoft Office 2010.

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1. PŘEHLED

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola KUNRATICE. Základní vzdělávání

Základní škola KUNRATICE. Základní vzdělávání Základní škola KUNRATICE Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. BC. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2, mobil: 724370813, e-mail: vit.beran@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz MČ Praha

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 1 Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2011 2012 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola je součástí výchovně vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více