Platnost od Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši"

Transkript

1 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh účastnickéh vedení s aktivní službu (hlavní telefnní stanice neb přípjka eurisdn2) splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která bude zřízením služby zrušena a kladný výsledek technickéh šetření na uvedeném vedení. Pr službu budu v závislsti na zvlené knfiguraci využity 1 3 páry metalickéh vedení. Účastník musí být účastníkem prvzvatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pr uvedenu stanici (přípjku) a neb zplnmcněn jednat jménem tht účastníka. 1.1 Základní služby Základní služba zahrnuje: 1 3 telefnní přípjky ISDN2 zaknčené na rzhraní U připjení k internetu technlgií ADSL Základní služba je pskytvána v knfiguracích (pčty telefnních přípjek, kapacita připjení k internetu) uvedených v příslušných ustanveních ceníku služby Telefnní přípjka ISDN2 Telefnní služba je realizvána standardní telefnní technlgií, tzv. přepínáním kruhů. Základní sada telefnních služeb: Přens hlasu Fax skupin 3 a 4 Přens dat rychlstí n x 64 kbit/s (n je pčet sučasně využitých hlasvých kanálů) Přenesení telefnních čísel účastníka d předchzíh pskytvatele přenesení jedntlivých čísel z HTS max. 8 čísel na každu zřizvanu linku ISDN2, přenesení každéh jednh čísla = jednduchá bjednávka. přenesení celé sady hlavní+msn čísel z ISDN2 max. 1 celá sada (1hlavní+až 7MSN čísel) na každu zřizvanu linku ISDN2, přenesení celé sady = kmplexní bjednávka. přenesení celé prvlby DDI z ISDN2 max. 3 prvlby DDI 10 neb jedna prvlba DDI 100 na službu, přenesení jedné prvlby = kmplexní bjednávka. Přidělení telefnních čísel: 1 hlavní telefnní čísl + až 7 MSN na každu přípjku ISDN2 (typ přípjky ISDN2 (MSN)) neb prvlba DDI s blkem 10 neb 100 telefnních čísel (typ přípjky ISDN2 (DDI)) Zveřejnění údajů v ficiálním telefnním seznamu České republiky Služba je určena pr příchzí a dchzí hvry. Umžňuje dchzí místní, meziměstské, mbilní a mezinárdní hvry, a další hvry vyjmenvané v ceníku veřejně dstupné telefnní služby a zvleném cenvém prgramu Připjení k internetu ADSL Připjení k internetu technlgií ADSL je realizván na jedné z telefnních přípjek ISDN2 (přípjka A) realizvaných v rámci služby. Účastník má mžnst bjednat kapacitu připjení dle knfigurací uvedených v dhdnutém ceníku služby. Pskytvatel však může v průběhu zřizvaní neb p zřízení služby změnit pžadvanu kapacitu připjení pkud účastníkem pžadvané kapacity nelze z technických důvdů dsáhnut v dstatečné kvalitě neb vůbec. Účastníkvi bude v takvém případě pskytnuta nejvyšší mžná kapacita z nabízených knfigurací. Cena za službu bude stanvena dle příslušnéh ceníku služby pr realizvanu knfiguraci služby (v případě, že realizvaná knfigurace není v ceníku uvedena, platí cena uvedená pr nejbližší vyšší knfiguraci). Tat změna nemá vliv na platnst smluvy a statních smluvních pdmínek. Základní služba připjení k internetu bsahuje: asymetrické připjení k internetu (ADSL2+, PPPE neb ADSL, PPPA dle technlgie pskytvatele pr danu lkalitu účastníka) kapacitu a agregaci připjení dle nabízených knfigurací nemezený bjem přenesených dat, není uplatňvána FUP (Fair user plicy) Každému účastníkvi je přidělena IP adresa sítě internet, a t pdle pskytvatelva plánu adres. Pskytvatel si vyhrazuje práv přidělenu IP adresu bez předchzíh známení změnit. Pskytvatel se zavazuje v rámci svých mžnstí pdniknut takvé krky, aby ke změně přidělené IP adresy dcházel c nejméně, zejména puze tehdy, bude-li t vyžadvat správa technických prstředků pskytvatele. Při změně varianty služby dchází ke změně přidělené IP adresy autmaticky. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 1/6

2 Účastník se zavazuje vrátit p uknčení pskytvání služby dle smluvy předmětné IP adresy zpět pskytvateli. Účastník bere na vědmí, že převditelnst IP adres na účastníka je vylučena. Účastník je pvinen zajistit síť a servery tak, aby zamezil třetím sbám zneužívat pskytvané služby. Účastník není právněn pstupvat třetím sbám hesl pr připjení ke službě. Účastník je pvinen učinit dpvídající patření pr uchvání hesla pr připjení v tajnsti. 1.2 Dplňkvé služby K základním službám v rámci služby je pskytvána řada dplňkvých služeb. Dplňkvé služby jsu zpplatňvány dle příslušnéh ceníku služby, ceníku veřejně dstupné telefnní služby a zvlenéh cenvéh prgramu Dplňkvé služby k telefnní službě Dstupné dplňkvé služby dle typu přípjky a jejich standardní nastavení je uveden v následující tabulce. Standardní nastavení jedntlivých služeb lze změnit příslušnu přílhu specifikace služby. Zkratka Služba Defaultní nastavení ISDN2 (MSN) ISDN2 (DDI) AC/AT Tarifikační impulsy * Přihlašvací impuls Přihlašvací impuls CFB SC Přesměrvání vlání při bsazení Zapnut x CFNR SC Přesměrvání vlání při nepřihlášení (20 ses.) Zapnut x CFU SC Pevné přesměrvání vlání Zapnut x CLIP Zbrazení čísla vlajícíh (nastavuje vlaný) Zapnut Zapnut CLIR NC Zamezení předání čísla vlajícíh (nastavuje vlající) Vypnut Vypnut CLIR SC Zamezení předání čísla vlajícíh řízené uživatelem Zapnut Zapnut COLP Zbrazení čísla vlanéh (při přesměrvání, nastavuje vlající) Zapnut Zapnut COLR Zamezení předání čísla vlanéh (nastavuje vlaný) Vypnut Vypnut CONF3 Malá knference 3 účastníků Zapnut x CW Upzrnění na příchzí vlání, čekající hvr Zapnut x HOLD Přidržení vlání (pvlení tét služby prvádí pskytvatel) Zapnut x MA/LH Sérivá linka (cyklický přístup) x Zapnut MSN Vícenásbné účastnické čísl, až 8 čísel z rzsahu 1,2..8 Zapnut x OCB Omezení dchzíh prvzu d knkrétníh směru Vypnut Vypnut OCB NC Omezení dchzíh prvzu (nárdní, GSM, zahraničí, 9xx)** Vypnut Vypnut TP Přensitelnst terminálu Zapnut x SUB Subadresvání terminálů Zapnut x * mžné hdnty: přihlašvací impuls, AT 1 impuls/s, Ac (dle vybranéh impulsníh tarifu) ** mžné hdnty: služby se zvláštním tarifem (90x, 976), bez mezení, zahraniční vlání, nárdní GSM Přesměrvání vlání řízené účastníkem účastník má mžnst kdykliv aktivvat a deaktivvat službu přesměrvání příchzích hvrů prstřednictvím telefnníh přístrje s tónvu vlbu: Aktivace Deaktivace Přesměrvání přímé *21* telefnní čísl # #21# Přesměrvání při bsazení *67* telefnní čísl # #67# Přesměrvání při nepřihlášení (20 sekund) *61* telefnní čísl # #61# Pzn.: p správném zadání se zve tón neb hláska 'vaše činnst byla ptvrzena' Dplňkvé služby k internetu K základní službě připjení k internetu jsu pskytvány tyt dplňkvé služby: IP prstr směrvaná síť 4, 8 neb 16 IP adres (na bjednávku) Mailhsting celkem 200 MB (na bjednávku) Webhsting UNIX, 50 MB (na bjednávku) správa 1 dmény 3. úrvně (na bjednávku) Služby na bjednávku lze bjednat prstřednictvím specifikace služby. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 2/6

3 2 Zpplatnění služby Služba je zpplatněna: a) Ceníkem služby b) zvleným cenvým prgramem c) Ceníkem veřejně dstupné telefnní služby. V případě rzpru knkrétních ustanvení jedntlivých dkumentů mají pstupně přednst ustanvení tam uvedená pdle výše uvedenéh přadí. Předpkládaný bjem telefnníh prvzu uváděný na smluvě (specifikaci služby) má puze infrmativní charakter a služí výhradně pr interní ptřebu pskytvatele. 3 Technické údaje 3.1 Přípjky je balíček telefnních linek ISDN2 a pevnéh připjení k internetu technlgií ADSL realizvaném na jedné z telefnních linek. Telefnní linky jsu zřízeny na existujícím účastnickém metalickém vedení splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Přípjka značená ve specifikaci služby A je tzv. hlavní přípjku služby. Na tét přípjce je realizvána telefnní služba a připjení k internetu. Pkud by z jakéhkliv důvdu nebyl mžné službu na tét přípjce zřídit (nemžnst realizace zpřístupnění účastnickéh metalickéh vedení) nebude zřízena ani žádná další část služby specifikvaná na příslušné smluvě (specifikaci služby) a tat smluva (specifikace služby) pzbude platnsti. Přípjky značené na specifikaci služby B a C jsu tzv. vedlejšími přípjkami služby a jsu určeny pr realizaci samtné telefnní služby bez internetu v případech, kdy se zřizují 2 neb 3 přípjky ISDN2 v rámci jedné služby specifikvané na příslušné smluvě (specifikaci služby). V případě, že nebude mžné zřídit služby na přípjce B a/neb C, ale bude mžné realizvat hlavní přípjku A, bude služba zřízena puze s realizvatelnými přípjkami. Cena služby bude v takvém případě stanvena dle ceníku služby GTS kmplet ffice pr realizvanu knfiguraci. 3.2 Rzhraní, kncvý bd služby Předpkladem realizace služby je existence dstatečnéh pčtu metalických účastnických vedení s aktivní službu prvzvatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a kladný výsledek technickéh šetření. V rámci realizace služby djde k tzv. plnému zpřístupnění účastnickéh metalickéh vedení (PPV) a sučasně ke zrušení všech služeb pskytvaných na tmt vedení kterýmkliv pskytvatelem služeb elektrnických kmunikací. Telefnní přípjka je realizvána standardní digitální technlgií ISDN2 (ISDN BRI) a předána účastníkvi na rzhraní U (knektr RJ-11). Rzhraní U je kncvým bdem služby. Každá jedntlivá přípjka ISDN2 je realizvána na samstatném metalickém vedení. Sučástí zřízení a instalace služby nejsu žádné práce na existujícím telekmunikačním rzvdu v budvě účastníka, služba je zřízena na existujícím rzvdu vč. knektru RJ Změny služby Změnu parametrů neb knfigurace služby účastník bjednává u pskytvatele prstřednictvím příslušné změnvé specifikace služby. Změny jsu zpplatněny dle platnéh ceníku služby. Žádné změny nelze prvádět v dbě 5 a méně dní před dhdnutým termínem zřízení služby. V případě pžadavku na zvýšení pčtu telefnních linek musí být splněny předpklady dle bdu 1 a 3.2 a dalších suvisejících ustanvení tht ppisu služby. Zpřístupněné místní metalické vedení nelze přelžit d jiné lkality, pr přelžení kncvéh bdu služby musí v nvé lkalitě existvat příslušný pčet vedení splňujících pdmínky dle bdu 1 a 3.2 a dalších suvisejících ustanvení tht ppisu služby. Lhůta a pstup realizace přelžení kncvéh bdu služby jsu shdné jak u zřízení služby. 3.4 Kncvá zařízení Kncvá zařízení nejsu sučástí služby. Účastník si může bjednat ptřebná kncvá zařízení z nabídky pskytvatele (viz ceník služby ). Účastník má též mžnst pužít vlastní kncvá zařízení schválená pr připjení k veřejným kmunikačním sítím České republiky neb k prvzvání v České republice. Pskytvatel zajišťuje pdpru pr instalace a servis puze u kncvých zařízení bjednaných účastníkem ke službě d pskytvatele, splečnsti GTS Czech s.r.. Pr prvz služby jsu nezbytná tat kncvá zařízení: síťvé zaknčení NTBA pr připjení digitálních kncvých zařízení ISDN neb síťvé zaknčení NTBA 2ab pr připjení analgvých kncvých zařízení (pr každu ISDN2 přípjku jeden kus NTBA neb NTBA 2ab) splitter (rzbčvač) pr dbčení nadhvrvéh pásma pr realizaci připjení k internetu ADSL ADSL mdem pr připjení pčítače k internetu analgvé neb digitální telefnní, faxvé přístrje apd. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 3/6

4 Žádná kncvá zařízení účastníka nesmějí být připjena na vedení před kncvým bdem služby! Veškerá analgvá kncvá zařízení mhu být na ISDN linku připjena puze prstřednictvím analgvých prtů zařízení NTBA 2ab neb prstřednictvím vhdnéh Terminal adapteru! Základní pdmínky prdeje kncvých zařízení Smluva pskytvání veřejně dstupné služby elektrnických kmunikací je v ustanveních týkajících se prdeje kncvéh zařízení pvažvána za kupní smluvu uzavřenu mezi účastníkem a pskytvatelem. Cena, za kteru je kncvé zařízení prdán účastníkvi (tzn. kupní cena), je stanvena v příslušném ustanvení platnéh Ceníku služby (přílha smluvy), pkud se účastník s pskytvatelem nedhdnu jinak. Účastník ptvrdí převzetí kncvéh zařízení včetně příslušenství na ddejce neb jiném pdbném dkumentu, ppř. předání a převzetí kncvéh zařízení bude sepsán smluvními stranami předávací prtkl. Vlastnictví kncvéh zařízení přechází na účastníka až úplným uhrazením ceny kncvéh zařízení pskytvateli. Škda na kncvém zařízení přechází na účastníka kamžikem fyzickéh převzetí kncvéh zařízení (takvý kamžik bude uveden na předávacím prtklu, ddejce neb jiném dkumentu ptvrzujícím převzetí kncvéh zařízení účastníkem). Případná jakákliv škda, která by vznikla v suvislsti s kncvým zařízením, je mezena kupní cenu příslušnéh kncvéh zařízení. Záruční dba, která je pskytvána u jedntlivéh kncvéh zařízení, je uvedena na záručním listu kncvéh zařízení, který je účastníkvi předán splečně s kncvým zařízením (standardní záruční dba je 24 měsíců). Způsb uplatnění reklamace kncvéh zařízení a reklamační řízení jsu ppsány dále v článku 5. 4 Zřízení a instalace, servis Služba je pskytvána na zpřístupněném místním vedení splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Kncvým bdem služby je rzhranní Uk 0 linky ISDN2, které se nachází na účastnické zásuvce RJ-11. Účastník je pvinen zajistit pr instalaci služby jednznačnu identifikaci knkrétních vedení. V případě, že jsu vedení zaknčena jinak než standardní telefnní zásuvku s knektrem RJ-11, prvede změnu na pžádání účastníka splečnst Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 4.1 Lhůta pr zřízení služby Průměrná lhůta pr zřízení služby činí 25 pracvních dní de dne pdpisu smluvy (specifikace služby) pskytvatelem a účastníkem. V termínu zřízení služby (termín zpřístupnění místníh metalickéh vedení a přenesení čísel d sítě splečnsti GTS Czech s.r..) djde k přerušení pskytvání služeb elektrnických kmunikací na dtčených vedeních. Přerušení trvá zpravidla d 2 d 24 hdin d chvíle, kdy je splečnstí Telefónica O2 Czech Republic, a.s. předán pskytvateli funkční místní metalické vedení. 4.2 Zřízení služby a instalace Standardně je služba pskytvána bez instalace. Služba je zřízena na existující telekmunikační infrastruktuře. V průběhu zřizvání jsu pskytvatelem účastníkvi zasílány ntifikační y průběhu zřizvání služby: první zpráva (d 3 dnů d zahájení zřizvání služby, zpravidla d 5 dnů d pdpisu smluvy) bsahuje infrmaci předběžném termínu zřízení služby (zpřístupnění místníh vedení a přenesení čísel) a infrmaci zahájení technickéh šetření na linkách účastníka. druhá zpráva (zpravidla d 12 dnů d zahájení zřizvání služby) bsahuje infrmaci výsledku technickéh šetření, knkrétním datu zřízení služby a příp. přenesení telefnních čísel d předchzíh pskytvatele d sítě splečnsti GTS Czech s.r.. Sučasně jsu účastníkvi deslány knfigurační údaje nezbytné pr nastavení kncvých zařízení pr prvz služby. Knfigurační údaje pečlivě uschvejte a předejte sbě, která prvede knfiguraci kncvých zařízení, případně instalačnímu technikvi bjednanému d pskytvatele! Účastník má mžnst bjednat ke službě instalaci prvedenu technikem dle ceníku služby. Instalace technikem zahrnuje: přítmnst technika v lkalitě účastníka v dbě zřízení služby; knfiguraci a zapjení kncvých zařízení bjednaných účastníkem ke službě d splečnsti GTS Czech s.r.. (bsah instalace viz níže). V případě vlastních kncvých zařízení účastníka pužije instalační technik pr předvedení funkčnsti služby svá vlastní kncvá zařízení, která p sknčení instalace pět demntuje. Instalace nezahrnuje knfiguraci a zapjení jiných kncvých zařízení než zařízení bjednaných ke službě d splečnsti GTS Czech s.r..; testvání funkčnsti služby a předvedení účastníkvi; předání služby k užívání účastníkvi a pdpis předávacíh prtklu účastníkem; V dbě zřízení a instalace služby je vhdná přítmnst správce pbčkvé ústředny účastníka, pkud existuje. GTS Czech s.r.. nezajišťuje knfiguraci a případné úpravy připjení pbčkvé ústředny účastníka. V případě saminstalace má účastník mžnst využít placené telefnní technické pdpry na tel. čísle v pracvní dny d 9:00 hd. d 18:00 hd. Cena hvru je 20 Kč/min. vč. DPH. Služba je zřízena kamžikem aktivace služby v síti splečnsti GTS Czech s.r.. na zpřístupněném vedení, v případě instalace technikem pak kamžikem předání služby d užívání uživateli. Pskytvatel nenese dpvědnst za prdlení způsbené saminstalací vlastních kncvých zařízení účastníka. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 4/6

5 Pkud v případě instalace technikem nemůže být služba kmpletně nainstalvána a předána d užívání z důvdů na straně účastníka (nesplnění pdmínek dle tht ppisu, neumžnění přístupu technika k příslušným telefnním rzvdům apd.) je služba pvažvána za zřízenu kamžikem aktivace služby v síti splečnsti GTS Czech s.r.. na zpřístupněném vedení. Případný nvý výjezd technika k dknčení instalace služby je zpplatněn standardní cenu instalace služby technikem dle platnéh ceníku služby. 4.3 Obsah instalace telefnní služby Instalace linky ISDN (služba bsahuje 1 až 3 linky ISDN na samstatných vedeních) zahrnuje: vytvření rzhranní S 0 připjením síťvéh zaknčení NTBA na rzhranní Uk 0; knfiguraci NTBA na Pint t pint neb Pint t multipint zapjení včetně nastavení zaknčvacích dprů; v případě NTBA 2ab je sučástí instalace knfigurace MSN čísel na účastníkem zvlené a/b prty rzhraní R a nastavení Emergency pwer mde; připjení stávajících telekmunikačních rzvdů účastníka k síťvému zaknčení NTBA; připjení kncvých zařízení (telefnních přístrjů) d rzvdu; zapjení NTBA d sítě 230V. Účastník je pvinen zajistit zásuvku 230V v blízksti umístění každéh NTBA a dpvídající vnitřní telekmunikační rzvdy. Instalace nezahrnuje žádné práce na pbčkvé ústředně zákazníka ani na vnitřních rzvdech účastníka. Dpručena je účast správce ústředny v dbě instalace služby. V případě, že je na lince zapjen elektrnický zabezpečvací systém, platební terminál a jiná zařízení mim standardní telefnní přístrje, bude v průběhu instalace služby technikem takvé zařízení dpjen. Zapjení, knfigurace a věření funkčnsti takvéh zařízení není sučástí instalace služby technikem. Tyt práce si zajistí účastník na vlastní náklady prstřednictvím ddavatele neb servisu takvéh zařízení. 4.4 Obsah instalace připjení k internetu Jedná se kmpletní dbrnu instalaci kncvéh zařízení včetně připjení k pčítači uživatele. Funkčnst služby je účastníkvi předvedena na pčítači uživatele. Rzsah činnstí : připjení a instalace rzbčvače ke kncvému bdu sítě (první telefnní zásuvce) kabelem v ddaném balení; připjení stávajícíh telefnníh rzvdu k rzbčvači; připjení ADSL mdemu k rzbčvači kabelem v ddaném balení; připjení ADSL mdemu k pčítači kabelem v ddaném balení (mdem s rzhraním Ethernet ptřebuje externí napájení ze sítě 230 V); knfigurace síťvéh rzhraní jednh pčítače vybranéh účastníkem a knfigurace ddanéh kncvéh zařízení předvedení funkce přípjky pmcí výpčetní techniky instalujícíh technika za pužití testvacíh přihlašvacíh jména a hesla účastníka; instalace sftwaru pr internetvé připjení d PC účastníka při splnění níže uvedených pdmínek na hardwarvé a sftwarvé vybavení PC Připjení výpčetní techniky uživatele a kncvéh zařízení zahrnuje: knfigurace sítvéh rzhraní pčítače vybranéh účastníkem a knfigurace ddanéh kncvéh zařízení s nastavením PPPE/PPPA, VPI VCI 8/48, prtkl CHAP, funkce PAT (překlad prtů), se zapnutím, neb vypnutím DHCP serveru a nastavení IP adresy kncvéh zařízení pdle pžadavků účastníka; dzkušení funkčnsti přípjky na jednm pčítači uživatele s jeh heslem pr knfigurací pštvníh klienta; knfigurace pštvníh klienta (puze Micrsft Outlk neb Outlk Expres) v případě, že uživatel předlží své přihlašvací jmén a hesl. Pdmínky, které musí účastník ddržet v případě instalace při knfiguraci pčítače pr připjení kncvéh zařízení: účastník dpvídá za ddržení veškerých záručních pdmínek neb pdmínek servisní smluvy, které vyplývají z jeh bchdních vztahů s třetími subjekty (tj. s ddavatelem pčítače neb servisní rganizací); účastník je pvinen si zajistit suhlas s instalací kncvéh zařízení k pčítači d třetíh subjektu v případě, že by instalací kncvéh zařízení mhly být záruční neb servisní pdmínky, vztahující se k určenému pčítači, jakýmkliv způsbem dtčeny; účastník bere na vědmí, že pskytvatel negarantuje u instalace kncvéh zařízení a jeh připjení k pčítači uživatele kmpatibilitu kncvéh zařízení včetně jeh sftwaru s již nainstalvaným sftwarem v daném pčítači. Nepřebírá též dpvědnst za škdy vzniklé změnami celkvé knfigurace pčítače způsbené následnými instalacemi dalšíh sftware neb hardware, dále za škdy způsbené daty pcházejícími ze sítě Internet a dále za škdy vzniklé nedbrnými zásahy, zlým úmyslem neb vyšší mcí v pčítači a na kncvém zařízení; GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 5/6

6 účastník musí mít k dispzici instalační medium s peračním systémem aktuálně nainstalvaným v pčítači, na něž má platnu licenci; účastníkvi se dpručuje zálhvat citlivá data z pčítače; instalace sftwaru d pčítače, který je sučástí pčítačvé sítě, bude prváděna puze za účasti správce sítě. Účastník dpvídá za správnst knfigurace síťvéh nastavení (vzdálený přístup); instalace je prváděna puze na pčítačích, které splňují minimální knfiguraci pčítače stanvenu v tmt ppisu služby níže; sučástí instalace není instalace síťvé karty s rzhraním Ethernet d pčítače účastníka a instalace, resp. reknfigurace, peračníh systému pčítače v majetku uchazeče neb třetí strany; účastník bere na vědmí, že pskytvatel neprvádí žádné vícepráce nad zde uvedený rámec instalace; při instalaci je nutná sučinnst kntaktní sby účastníka. Instalace nezahrnuje žádné práce na místních rzvdech ani knfiguraci LAN sítě účastníka. Dpručena je účast správce sítě v dbě instalace služby Minimální knfigurace pčítače uživatele pr připjení kncvéh zařízení při jeh instalaci: Plžka Ppis Operační systém Micrsft Windws 95/98/ME/XP/Vista; Micrsft Windws 2000/NT 4.0 Kmunikační prt Síťvý prt s rzhraním Ethernet 10/100 BaseT s knektrem RJ 45 Nainstalvaná CD mechanika Standardní HDD Prcesr Nainstalvaný prhlížeč Instalvané RAS RAM Vlné míst minimálně 30 MB, dpručen 50 MB Pentium 100MHz a vyšší IE 4.0 a vyšší neb jiný ekvivalentní puze v peračních systémech NT x.x min 32 MB, dpručen 64 MB a více dle pužitéh OS 5 Reklamace služby a reklamace kncvéh zařízení Oddělení péče zákazníky je dstupné 24 hdin denně, 365 dní v rce a hvry jsu vyřizvány nepřetržitě. Pr urychlení dstranění závady/reklamace služby pskytvatel pžaduje, aby jej účastník kntaktval již při prvních známkách závady. Hlášení závady/reklamace služby je pvinen účastník prvést telefnicky na pracviště Oddělení péče zákazníky pskytvatele. Kntakt je specifikván ve smluvě. Infrmace účastníka (hlášení) závadě/reklamaci služby musí bsahvat zejména: identifikace zákazníka (název, IČO, čísl zákazníka neb čísl smluvy mezi pskytvatelem a účastníkem); identifikace místa závady (adresa místa kncvéh bdu služby / lkalita účastníka, neb místa závady); ppis závady/reklamace; datum a čas vzniku závady; jmén a příjmení sby jednající jménem účastníka a jeh telefnické spjení. Oddělení péče zákazníky pdnikne ptřebné krky k dstranění závady/reklamace. Účastníkvi bude přidělen čísl závady, které bude pužívat při následných kntaktech, aby byl mžn správně sledvat pstup pravy. Pkud nelze závadu dstranit zásahem na dálku s pmcí bsluhy účastníka, pvěřené pracviště pskytvatele zrganizuje k pravě závady servisní zásah, který prvádí servisní skupina na základě příkazu. Výjezd technika v případě závady způsbené účastníkem je zpplatněn dle platnéh ceníku služby. Za závadu způsbenu účastníkem je pvažván i tzv. marný výjezd technika (prucha neexistuje neb je účastníkem znemžněn prvést ptřebné práce k dstranění pruchy v dhdnutém termínu). V případě, že existuje důvdné pdezření na nefunkčnst kncvéh zařízení (CPE) a tt zařízení je ve vlastnictví účastníka a vztahuje se na ně záruční dba, je vydán pžadavek na výměnu CPE servisní skupinu (kurýrní službu). Zařízení je účastníkvi v místě připjení služby vyměněn za nvé a půvdní CPE je převeden k technickému prvěření. Účastník CPE nezasílá, CPE bude vyzvednut v lkalitě účastníka servisní skupinu neb kurýrem vyslaným pskytvatelem. Účastník vadné CPE předá servisní skupině neb kurýrvi s těmit pvinnými náležitstmi: záruční list kncvéh zařízení; rzbčvač (splitter) v případě ADSL mdemu; napájecí zdrj pkud existuje; instalační média CD pkud byla sučástí ddávky; kabely pkud byly sučástí ddávky. Pkud je knstatvána závada, je prces uzavřen, pkud je knstatvána plná funkčnst CPE, případně závada způsbená čividně účastníkem, je navržena zpětná výměna CPE účastníkvi, případně dkup nvéh CPE. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 6/6

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Popis služby Komplet office Platnost od

Popis služby Komplet office Platnost od Zřizvání služby Kmplet ffice byl pskytvatelem uknčen k 31. 12. 2014, p tmt datu není mžné s pskytvatelem uzavřít nvu smluvu / specifikaci služby na pskytvání služby Kmplet ffice. 1 Obsah služby Pdstatu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Podstatou služby je kompletní dodávka telefonních a internetových služeb v jednom integrovaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Podmínkou zřízení služby je existence jednoho

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

1 Obsah služby. Popis služby GTS telefonní volba. Platnost od 1.10. 2010.

1 Obsah služby. Popis služby GTS telefonní volba. Platnost od 1.10. 2010. 1 Obsah služby je veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím služby Výběr provozovatele krátkou individuální

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Popis Služby Telefonní volba

Popis Služby Telefonní volba 1 Obsah Služby Telefonní volba je veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím služby Výběr provozovatele krátkou

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky Všebecné pdmínky pskytvání datvých služeb prstřednictvím bezdrátvé sítě Všebřice.net prvzvané splečnstí Všebřice.net s.r.. (dále Všebecné pdmínky) 1. Úvdní ustanvení 1.1. Služby

Více

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PŘÍLOHA 3a ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY přístupu k infrastruktuře sítě splečnsti využívající technlgie Carrier IP Stream mezi splečnstmi a Pskytvatelem 1.1. Odpvědnst Obě strany jsu dpvědné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více