Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 1. září

2 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část IX. Charakteristika školy Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Poradenské služby v základní škole a minimální preventivní program Závěr 2

3 Část I. Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5 9.třídy a vedení školy. Škola je úplná s 10 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 190 žáků, které vyučovalo 15 pedagogů. Součástí školy je oddělení školní družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště a budovu č.117. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statistické údaje Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Adresa: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Obec Moravská Nová Ves Ředitel školy: Mgr. Jan Hanáček Telefon: sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: školní družina kapacita 100 IZO: školní klub kapacita 90 IZO: Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 2010/2011 ročníků 1. stupeň ,6 2. stupeň ,4 Celkem ,00 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 20 Rada školy zřízena dle 17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ Škola pro život 364/ ,2,.3.,4.,6.,7.,8.,9. 3

4 Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 1 30 Fyzicky 1 Přepočteno 1,00 dětí. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo ŠD 33 dětí, po kontrole ČŠI sníženo na 30 Třída Počet dětí celkem 33 Program byl koncipován bez závazných témat, činnost probíhala formou odpočinku a zábavy tak, aby v ní byly zastoupeny všechny výchovné složky. Jednotlivé činnosti byly zařazeny do týdenní skladby zaměstnání a zapsány v TK. Celoroční plán ŠD je součástí plánu práce školy. Školní klub Pracovalo celkem 9 kroužků, evidováno 39 členů ( někteří pracují ve 2 a více kroužcích) Přehled zájmových útvarů : KROUŽEK VEDOUCÍ ČINNOST Anglický jazyk Mgr. I. Šestáková Pondělí Německý jazyk Mgr. V. Frýdková Úterý Rukodělný Mgr. V.Matúšková Středa x za 14 dnů Výtvarný Mgr. I. Šestáková Středa x za 14 dnů Zdravotnický Mgr. J. Komosná Pondělí Gymnastický V. Šimáčková, I. Salajková Pondělí 18.00, Středa Aerobik L. Šrámková Pondělí Mažoretky Bc. L. Kostovčíková Úterý, Čtvrtek 16.00, Pátek 17.00, Sobota Modelářský J. Čech Středa x za 14 dnů Žáci kromě pravidelné činnosti prezentovali svoji činnost na několika akcích: nejvýrazněji se prezentují Mažoretky na svých veřejných vystoupeních a soutěžích republikové finále, zdravotnický kroužek se účastnil okresní soutěže Mladý zdravotník, kroužek Gymnastiky připravil akademii pro žáky školy a výtvarný kroužek vystavil své práce v rámci Svěcení praporu v budově základní škole. Žáci v rámci modelářského kroužku se zúčastnili vánoční soutěže a národního kola soutěže plastických modelů. V tomto roce se nepodařilo obnovit činnost školního časopisu. Zvažuje se, že by časopis byl součástí Rady žáků. 4

5 Žáci 1. stupně pracovali v zájmových útvarech pod školní družinou. Mimoškolní aktivity kroužky na 1. stupni (1. až 5. třída) a jejich vedoucí: Jazyk anglický Rukodělný kroužek Preventivní logopedická péče Výtvarný kroužek Kroužek němčiny Zdravotnický kroužek Dyslektický kroužek Ivana Šestáková Vlastimila Matúšková Vlasta Frýdková Ivana Šestáková Vlasta Frýdková Jana Komosná Jana Komosná Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb % 17 94,11% 2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2010/11 nastoupili na školu: 1 PhDr. Iva Odrůšková 3. Počet učitelů nekvalifikovaných - asistentka, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 1 Lubica Lekavá 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 2- Mgr. Marta Majorová, Mgr. Václav Zachrla 5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,43 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy Do 35 let let - 8 Nad 50 let 2 7 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Celkem

6 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Studium speciální pedagogiky 1 Studium asistent pedagoga 1 Studium ICT 1 Studium VP 1 Studium funkční FF MU Brno 1 Právní poradna ve škole 3 Nové právní předpisy 6 Účetnictví 6 Referentské zkoušky 3 O počasí s hudbou a pohybem 1 Seminář Romské děti 1 Využití interaktivní tabule ve vyučování 3 Celkem Romský asistent ve škole nepracoval. V první třídě byla pedagogickým asistentkou L. Lekavá k žákovi s autismem. 9. Pedagogický sbor : ŘŠ : Mgr. Jan Hanáček ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová 1. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 2. tř. Mgr. Jana Komosná 3. tř. Mgr. Ivana Šestáková 4. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 5. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 6. tř. PhDr. Iva Ondrůšková 7. tř. Mgr. Jana Bravencová 8. tř. Mgr. Hana Grossmannová 9.. A Mgr. Karla Ambrožová 9. B Mgr. Markéta Tučková Mgr. Marta Majorová Bc. Jana Budišová Mgr. Václav Zachrla Lubica Lekavá asistent pedagoga ŠD : Ivana Salajková 6

7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo vyznamenání Celkem za I.st Celkem za II.st Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 2, ,05 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/11: 54 průměr na jednoho žáka: 0,53 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12 a 14) se neuskutečnilo. Školní rok 2009/10 Počty přijatých žáků 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4 leté studium Gymnázia SOŠ SOU Konzerva- Toř 6 leté 8 leté studium studium

8 Ročník 7. Počet absolventů Počet žáků 9.ročník 32 nižší ročník 1 Celkem 33 Olympiády - umístění v okresních kolech: 8. Olympiády a soutěže - zeměpisná: kat C Marák J. 7. místo kat B Hanzalíková L. 12. místo kata Vojtěšek V. 13. místo - biologická: katd Hanzalíková L. 8. místo Vávra D. 12. místo katc Marák J. 7. místo Kubát L. 11. Místo - pythagoriáda : 8. roč Prokop. P. 13. Místo - český jazyk: 9. roč. Petrjánoš J. Bízová K. - přírodovědný klokan 2. stupeň mezinárodní soutěž 8.roč. Hnátek M. Sportovní soutěže viz přehled II. stupeň Datum Akce Místo Účastníci Umístění Okresní kolo v přespolním běhu Břeclav 3 chlapci 9.tř. 2 dívky Od místo Okrskové kolo v halové kopané Okrskové kolo ve florbale Okresní kolo Břeclav Lanžhot 9.tř. 14 chlapců 7.-8.třídy 8 chlapců Břeclav 12 chlapců ve šplhu a dívek Kinderiáda Brno 12 chlapců a dívek 8 4.místo 5.místo Od Místo 3.místo Dominik Marek -60m Petra Pravdová -60m- 6.místo,dálka-5.místo

9 Okrskové kolo ve vybíjené Okresní přebory v atletice Přebory Podluží v atletice Přebory Podluží v atletice Lanžhot Břeclav Lanžhot Lanžhot 14 chlapců a dívek 11 chlapců a dívek 28 chlapců a dívek 31 chlapců a dívek 3. místo 4.místo-Šedivá,5. a 6. místo- Bařina,Filková -6. a 8.místo 3x 1.místo,6x 2.místo,4x 3.místo 6x1.místo,5x2.místo,4x3.místo Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Dne 5. září 2011 provedla ČŠI šetření stížnosti zákonné zástupkyně žákyně T. D. na postup školy při nahlášení údajné šikany, stížnost byla shledána nedůvodná a na neinformování o postupu šetření a řešení situace v souvislosti s uvedeným incidentem dcery, stížnost byla shledána jako důvodná. Jako opatření škola přijala dodatek postupu k řešení stížností. Ve dnech ledna 2011 bylo provedeno ČŠI Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Celkový průběh inspekce byl ukončen 26. ledna 2011 projednáním celkového hodnocení školy /viz přístupná část inspekční zprávy na www stránkách ČŠI/ a odesláním oznámení školy k inspekční zprávě. Veřejnosprávní kontrola Městys Moravská Nová Ves - nebyla Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - nebyla 9

10 Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k 32 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011 : 26 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývoj. poruchy učení Tělesné postižení Autismus Celkem - 3 Část VI. Další údaje o škole Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je vybavena počítačovou sítí s 22 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. Pokračovali jsme v rozšiřování počítačové sítě do odborných učeben (Z, Ch, F), kmenových tříd a kabinetů. Toto rozšíření bylo dokončeno v době hlavních prázdnin a podařilo se tak dosáhnout pokrytí všech míst vysokorychlostním přístupem na Internet. Pro vyučující byl zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (dmsoftware) z vybraných pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a ve sborovně 2. stupně. Počítačová učebna prošla modernizací. Byly pořízeny repasované počítače, které částečně nahradily nejstarší počítače a rozšířily jejich počet na celkových 22 žákovských pracovních stanic. Všechny staré CRT monitory byly nahrazeny moderními, úspornými a zdraví chránícími LCD monitory. V rámci ukončení smlouvy se společností Autocont byly všechny pracovní stanice vybaveny novou verzí kancelářského software MS Office 2010 a byly dokoupeny veškeré potřebné licence. Počítače jsou využívány i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, jako např. Den otevřených dveří apod. Dynamický rozvoj zaznamenala během roku webová stránka naší školy. Nyní obsahuje hlavně informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků i učitelů. Tomuto obsahu chceme do budoucna věnovat větší pozornost a rozšiřovat tak web o další výukové zdroje pro žáky. Na prvním stupni je počítačová síť se šesti pracovními stanicemi umístěnými v každé třídě s přístupem na internet, což umožňuje bezproblémové využívání podstatné většiny 10

11 webových služeb současnosti. Myšlenkou je postupné vybudování hnízd ve třídách, kde žáci mohou v průběhu hodiny kdykoliv využívat internetové či výukové zdroje. Učitelé mají k dispozici jednu interaktivní tabuli umístěnou v počítačové učebně na 2. stupni. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní programy nebo programy např. z metodického portálu Cílem je dovybavení dalšími tabulemi v rámci již schváleného projektu EU peníze školám během příštího školního roku. Zájem žáků i učitelů o práci s počítačem je velký, a proto je učebna značně vytížena při výuce informatiky i při běžné výuce ostatních předmětů. Řada dětí koresponduje s přáteli, učiteli a také většina žáků z 1. stupně ovládá základy surfování po Internetu. Pomocí vyhledávačů, ale i díky vzájemné výměně internetových adres mezi žáky a vyučujícími, se mnozí z nich orientují na získávání hlubších informací v oblasti, která je jejich koníčkem. V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky. Jednotlivé předmětové komise se zaměřily na časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády a soutěže. Na závěr školního roku předmětové komise zhodnotily a upravily aktuální školní vzdělávací program (ŠVP). Zvýšila se dotace hodin Čj a Ma, o jednu hodinu týdně se snížila dotace Aj, zavedl se volitelný předmět Konverzace Aj a upravil se obsah předmětu Zdravotní výchova v 9. ročníku. Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali: - návštěva ÚSP pro zrakově postižené v Chrlicích, žáci 9. A,B - účast na soudním přelíčení u Okresního soudu v Břeclavi žáci 9. A,B - účast na přednášce Láska ano, děti ještě ne žáci 9. A,B - beseda Sex ano, děti ještě ne žáci 9. tříd - Čína říše mocného draka pro roč. multimediální pořad (Z) - Technické muzeum Brno 7. roč.(f) - ZOO Hodonín a 8. roč.(př) Akce EVVO : - sázení stromků s o.s. Prostrom - výukové programy EVVO 1. stupeň Vis Bílé Karpaty - výukové programy EVVO tř. ZOO Hodonín - výukový program Turold a Geopark 9. tř. Mikulov - biologická olympiáda tř.- okresní kola - sčítání dravců se pro malý zájem nekonalo,( příští rok snad dopoledne místo vyučování?) - krajské kolo ZSZL byli jsme přihlášeni a pro malý počet účastníků nakonec zrušeno. - Den Země pro 1. stupeň, ZŠ Týnec a Hrušky organizace žáci 8. a 9. tř. - Den Země pro 2. stupeň s výrobou ptačích budek ( dotace Gumotex, US Ambasy, Prostrom ) - Pomoc při celostátní výstavě mladých králíků a drůbeže v Uherčicích u Brna 11

12 - Slavnostní předávání cen vítězům z ekologické olympiády v Brně, spolupořadatel - Sběr papíru na adopci zvířete Tamarýna Pinčího v ZOO Hodonín Kulturní akce Podzim na Dolní Moravě - setkání dětí z česko-slovenského příhraničí Média všude kolem nás vystoupení taneční skupiny Actiwity D.C divadelní představení Sluha dvou pánů školní ples Rande naslepo - vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš Den dětí Činnost 1. stupně se zaměřuje hlavně na vzdělávání žáků dle platných učebních osnov, ale žáci i učitelé se zapojují do dalších kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných v rámci okresu nebo kraje a také do různých mimoškolních aktivit. Každá z učitelek 1.stupně vede nejméně jeden ze zájmových kroužků, ve kterých mohou děti rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti. Velmi úspěšný bývá pro naše žáky štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách, letos jsme v silné konkurenci obsadili 3.místo. Pravidelně se účastníme vybíjené v Lanžhotě, dopravní soutěže v Břeclavi, atletických přeborů v Lanžhotě. V zimním období zajišťujeme pro žáky v rámci TV bruslení na zimním stadionu v Hodoníně, na jaře probíhají kurzy plavání v krytém bazénu v Břeclavi. Dvakrát ročně/podzim, jaro/ je pro žáky 4. a 5.tříd připraven dopravní kurz, který je zaměřen na získávání praktických i teoretických znalostí a dovedností nutných pro bezpečnou jízdu na kole a pro každého účastníka silničního provozu. Dále jsme pro žáky připravili tři projektové dny: Vánoce a vánoční zvyky, Naše obec/městys/, Den Země. Nejrozsáhlejší akcí pro veřejnost byl Den otevřených dveří 1. května. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu drobného zvířectva, výstavu modelů,výstavku výtvarných prací, výstavu malíře Hejzlara. Žáci 4.třídy se zúčastnili naučného programu Den s archeologem na vykopávkách v Mikulčicích. Z oblasti ekologie byly pro žáky třídy připraveny dva naučné programy Stopy volně žijících zvířat a Naši brouci. Ke Dnu dětí dostali žáci dárek v podobě soutěží, skákacího hradu a zmrzlinového občerstvení. Školní rok byl zakončen školou v přírodě pro žáky 2.-5.ročníku v Hypocentru Koryčany. Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec Pro školní rok 2010/2011 byl vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor. Nová Ves, ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky. Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto: Běh Boba Zháňala v Hruškách Cvičení v přírodě - za účasti ZŠ Mor. N. Ves a ZŠ Týnec (ZŠ Hrušky měla v tomto termínu jinou akci) Sportovní trojboj sedy-lehy, skok z místa, švihadlo. Zúčastnili se žáci 4. a 5.tříd všech tří škol Soutěž ve šplhu pro žáky 1.-5.tříd proběhla za účasti všech tří škol Soutěž ve zpěvu a recitaci pro žáky 4.-5.tříd, zúčastnily se všechny tři školy 12

13 Den Země pro žáky 3.-5.tříd za účasti ZŠ Mor. N. Ves a ZŠ Hrušky, ZŠ Týnec měla jinou akci v tomto termínu Z naplánovaných akcí se neuskutečnil pouze Vánoční turnaj ve vybíjené, a to z časových důvodů, ale také proto, že Hrušky a Týnec nemají dostatek dětí pro tuto hru. Proto se také neúčastní okrskového kola ve vybíjené v Lanžhotě. Snahou bližší spolupráce s těmito školami, je více motivovat žáky s Týnce a Hrušek, aby na II. stupeň přešli na naší školu. Hodnocení spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček Plán spolupráce byl vypracován za přítomnosti zástupců všech institucí, byl schválen a každá instituce ho měla k dispozici. Jednotlivé akce se uskutečňovaly podle plánu. Spolupráce s rodinným klubem vázla na komunikaci a malém zájmu podílet se na uspořádání naplánovaných akcí. Za nejzdařilejší považuji karneval / únor /. Den dětí byl po organizační stránce slabší. Možná to bylo způsobeno změnou ve vedení a nemocí samotné organizátorky akce. V příštím školním roce je nutné zlepšit a lépe zabezpečit společné akce. Školská rada a její činnost Školská rada pracovala ve složení: zástupci pedagogického sboru: zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: Mgr. Jana Bravencová předsedkyně Mgr. Jana Komosná zapisovatelka Ivana Salajková Marie Salajková Božena Peterková Ing. Pavel Zugar Monika Kurcová Pavel Matoušek Ing. Radek Vaněk Ve školním roce 2010/2011 školská rada projednala a schválila: školní řád školní družiny výroční zprávu školy za rok 2009/2010 nový školní řád platný od školního roku 2011/2012 Část VII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Studium VP vysokoškolské školní metodik prevence 1 Školení bakalářské 13

14 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 školnímetodik prevence 1 c) další Ve školním roce 2010/ 11 bylo odesláno do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření z prvního stupně 18 dětí, z druhého stupně na kontrolní vyšetření bylo odesláno 17 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Začínají se objevovat stále více případy vyšetření na přání rodičů /5 / nejen pro výukové, ale i pro kázeňské problémy dětí. V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky tělesné postižení, vozíčkář, má k dispozici vlastní notebook, v první třídě autista a ve třetí třídě žák se specifickými poruchami učení. V první třídě pracuje s autistou také asistentka. U tělesně postiženého žáka byla doporučena osobní asistentka, kterou žák odmítá. Po konzultaci s matkou mu byla poskytována pouze individuální péče, příprava zápisů, spolužáci pomáhali s přesuny do tříd. Povinnou školní docházku ukončilo 33 žáků, z toho 1 žákyně v 7. třídě, 2 žáci z 5.tř. odešli na gymnázium a do jazykové třídy v Břeclavi. Všichni žáci budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 2 žákyně na gymnáziu z 9.tř., 1 z 5. třídy 15 žáků na středních odborných školách 16 žáků na středních odborných učilištích Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další přihlášky v dalších kolech a po přijetí rušili zápisové lístky na školách, kam byli přijati v 1. kole. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. V květnu ukončila studium výchovného poradenství v Olomouci. Při škole pracoval 1 dyslektické kroužek na 1. stupni, kam docházelo celkem 18 žáků. Řešili jsme 2 případy záškoláctví a případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti. Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných schůzkách. 11 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti. Žáci 8. a 9. tříd absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Letos se také žáci 8. třídy zapojili do programu EU Moje volba-moje budoucnost, zúčastnili se Projektového dne ve Znojmě a besed o dřevovýrobě a gastronomii. Pro volbu povolání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Akce k volbě povolání: Veletrh vzdělávání Hodonín Veletrh vzdělávání Břeclav Oborový den ve Znojmě, potravinářství Beseda na Úřadu práce k volbě povolání Beseda o dřevovýrobě Beseda o potravinářství Žáci 8. tř. jsou zapojeni do projektu EU Moje volba moje budoucnost 14

15 Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2010/2011 V rámci MPP byly žákům poskytovány informace o problematice prevence sociálně patologických jevů, které jim byly předávány nejen v hodinách ve vyučování, ale probíhaly i akce cíleně zaměřené na konkrétní oblasti. Žáci 9. tříd se zúčastnili besedy Sex ano, děti ještě ne, kde získali informace o této problematice a zejména o zdravém a zodpovědném životním stylu. V měsíci květnu se žáci zúčastnili dvou soudních jednání na Okresním soudu v Břeclavi, kde byli přítomni soudních přelíčení a poté besedovali se samotnými soudci. Touto akci chceme předcházet nejen kriminalitě mládeže, ale prohlubovat jejich právní vědomí, což máme jako dlouhodobý cíl MPP. Celoročně se nejen třídní učitelé na třídních schůzkách, ale i ostatní pedagogové snaží zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi žáky a učiteli, vyhodnocují minimálně dvakrát do roka sociální klima třídy. Velmi zdařilou a pro žáky přínosnou byla beseda se zástupci projektu Seznam se bezpečně, jejímž cílem bylo žáky upozornit na všechna úskalí internetu a sociální sítě. Zástupci televize NOVA, policie, psychologové a počítačový odborník po hodinové přednášce s ukázkami, co všechno se může stát, velmi živě s našimi žáky besedovali a ochotně odpovídali na všechny dotazy. Proběhl také komunitní kruh na téma zdraví a můj postoj. V tomto školním roce se nám podařilo splnit některé dlouhodobé a krátkodobé cíle, zatím se nám příliš nedaří zapojit více rodiče do našich akcí, což jsme se dali do střednědobých cílů. Zpracovala: Bc. J.Budišová, metodik prevence Část VIII. Závěr Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých měsíců. Navíc byly zpracovány následující plány: Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves Nebyl zpracován plán Spolupráce s občanským sdružením Klokan z důvodu dlouhodobé nemoci Bc. Budišové. Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném ŠKOLA PRO ŽIVOT. Vyučovalo se podle něj v a ročníku. První hodnocení tohoto nového vzdělávacího programu proběhlo na závěrečné pedagogické radě. Na základě hodnocení jednotlivých předmětových komisí: byly upraveny týdenní dotace vyučovacích hodin v jazycích (posílen Čj, stanoven jednotný počet hodin Aj (3)), byl zaveden volitelný předmět Konverzace AJ, byl upraven obsah předmětu Zdravotní výchova v 9. třídě. K lepší spolupráci s rodiči a žáky byly zřízeny dva poradní orgány ředitele. Rada rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde jsou zástupci žáků třídy., které se scházely pravidelně 1x za 2 měsíce. 15

16 Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP (obecné studijní předpoklady). Ve všech oblastech naši žáci dosáhli převážně podprůměrné výsledky. Důvodem je: škola se nikdy přímo neporovnávala s jinými školami, uzavřela se sama do sebe žáci nejsou zvyklí na testování (žáci devátých tříd to absolutně podcenili) mezi žáky, kteří mají slabé výsledky a žáky s SPÚ je přímá úměra; to potvrzuje výsledky inspekce a poznatky z kontrol a hospitací, téměř nebyla žádná práce se žáky s vývojovými poruchami stavba hodiny velký podíl frontální práce Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku, částečné budování počítačové sítě aj. Pokračovalo se v projektech: Mléko do škol ; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1. stupni p. Salajková Ovoce do škol ; projekt na 1. stupni zajišťovala vychovatelka paní Salajková. Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, obsáhlou výstavu z prací žáků školy dne 1. května 2011 v rámci Dne řemesel. Novou akcí bylo Znovuvysvěcení školního praporu z roku Školní prapor byl rekonstruován a jeho znovuvysvěcení proběhlo při příležitosti Dne otevřených dveří školy dne 11. června Škola je přihlášena do programu EU peníze školám a byla úspěšná s projektem Zvyšování kvality, jehož schválení nám přináší možnost čerpat finanční prostředky ve výši ,- Kč v termínu od do V současné době pedagogičtí pracovníci zpracovávají šablony. Peníze budou převážně použity na pořízení interaktivní tabulí, výrobu výukových programů, EKOkoně, zvýšení kvality výuky jazyků apod. Rada JmK schválila škole dotaci ,- na rekonstrukci PC učebny a výstavbu počítačové sítě školy. Školní rok byl ukončen slavnostním vyřazením absolventů školy v obřadní síni městyse Moravská Nová Ves. Mgr. Jan Hanáček ředitel V Moravské Nové Vsi dne 1. září 2011 Projednáno se všemi pracovníky školy: 1. září 2011 Schváleno v školské radě: 8. listopadu

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Vypracovala: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 5.0. 200 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV.

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov,

Více