Soupis majetkové podstaty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupis majetkové podstaty"

Transkript

1 Soupis majetkové podstaty Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice Dlužník: KSPA 44 INS 1958/2014 Východočeská tiskárna, spol. s r.o. Husovo náměstí 54, Sezemice IČ: Insolvenční správce: Ing. David Jánošík Majetkovou podstatu dlužníka tvoří podnik dlužníka. Jde zejména o soubor dlouhodobého majetku (nemovitostí a movitých věcí) určeného k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je podnikání v oblasti polygrafické výroby. Nemovitosti jsou tvořeny výrobním areálem v k.ú. Sezemice nad Loučnou, movitý majetek dlužníka se nachází v tomto výrobním areálu. Do majetkové podstaty dlužníka dále patří zásoby materiálu a zboží, pohledávky a finanční prostředky v pokladně a na účtech dlužníka ke dni rozhodnutí o úpadku. Podnik dlužníka je provozován i v období po rozhodnutí o úpadku. V soupisu majetkové podstaty jsou zachyceny a oceněny stavy ke dni rozhodnutí o úpadku Ocenění jednotlivých složek majetku bylo provedeno insolvenčním správcem. A. Dlouhodobý majetek A.1. Nehmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč Poř.č. Identifikace majetku: Účetní hodnota: Ocenění: Ocenil: A.1.1. Software (pořizovací cena nad ,- Kč) ,93 Kč ,00 Kč 1 Program Cicero-upgrade (2013) ,00 Kč ,00 Kč 2 Preps Plus, ver.5, KEYAH3 7E2 0,00 Kč ,00 Kč 3 Dalim PRINTEMPO Version 2 0,00 Kč ,00 Kč 4 Dalim DIALOGUE version 3 0,00 Kč ,00 Kč 5 Licence VMware (OEM HP) ,76 Kč ,00 Kč 6 Licence Microsoft ,74 Kč ,00 Kč 7 Licence Microsoft ,43 Kč ,00 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Důvod zapsání: vlastnické právo Nikdo Datum vyloučení: Důvod vyloučení: Poř.č. Identifikace majetku: Účetní hodnota: Ocenění: Ocenil: A.1.2. Software (pořizovací cena do ,- Kč) 0,00 Kč ,00 Kč 1 Progr.písma Adobe Plus 0,00 Kč 60,00 Kč 2 Adobe Typ Basics 5.0 Mac/Win 0,00 Kč 520,00 Kč 3 Adobe font 13 Mac Helvetica 0,00 Kč 440,00 Kč 4 Adobe font 14 Mac Helvetica 0,00 Kč 830,00 Kč 5 Adobe font 050 Mac Helvetica 0,00 Kč 320,00 Kč 6 Adobe font 059 Mac Helvetica 0,00 Kč 440,00 Kč 7 Windows XP pro CZ OEM - D 0,00 Kč 420,00 Kč 8 Progr.vyb. Power Key - Up date 0,00 Kč 90,00 Kč 9 Windows Svr Std ,00 Kč 2 100,00 Kč 10 Win Server Cal 2003 Eng 0,00 Kč 80,00 Kč 11 Win Server Cal 2003 Eng 0,00 Kč 80,00 Kč 1

2 12 Win Server Cal 2003 Eng 0,00 Kč 80,00 Kč 13 Win Server Cal 2003 Eng 0,00 Kč 80,00 Kč 14 Win Server Cal 2003 Eng 0,00 Kč 80,00 Kč 15 Adobe CE verze k Adobe Type 0,00 Kč 230,00 Kč 16 Helvetica Neue 1 Mac CE 0,00 Kč 160,00 Kč 17 Helvetica Compressed Mac CE 0,00 Kč 120,00 Kč 18 Helvetica Condensed Mac CE 0,00 Kč 320,00 Kč 19 Helvetica Light+Black Mac CE 0,00 Kč 160,00 Kč 20 GoldFusion MX6.1 Server Standart 0,00 Kč 4 300,00 Kč 21 0,00 Kč 7 500,00 Kč K2 - OLAP server (program aktualizující potřeby - 22 K2 -Prohlížeč OLAP v prostředí K2 0,00 Kč 750,00 Kč 23 K2 -Prohlížeč OLAP v prostředí K2 0,00 Kč 750,00 Kč 24 QuarkXPress Passport 7.0 0,00 Kč 285,00 Kč 25 QuarkXPress Passport 7.0 0,00 Kč 285,00 Kč 26 QuarkXPress Passport 7.0 0,00 Kč 285,00 Kč 27 QuarkXPress Passport 7,0 0,00 Kč 1 920,00 Kč 28 Windows XP pro CZ OEM 0,00 Kč 495,00 Kč 29 Windows XP pro CZ OEM 0,00 Kč 495,00 Kč 30 0,00 Kč 540,00 Kč Windows 2003 Server CZ 5 Cal ( Device/User) 31 0,00 Kč 540,00 Kč Windows 2003 Server CZ 5 Cal ( Device/User) 32 Windows Svr Std 2003 ENG OLP NL OEM 0,00 Kč 2 775,00 Kč 33 Readiris Pro 11 upgrade 0,00 Kč 645,00 Kč 34 CD Finder Business 5 Pack 0,00 Kč 705,00 Kč 35 Upgr. Acrobat 8.0 Professional CZ Mac free 0,00 Kč 70,00 Kč upgrade 36 Cicero Sběr dat - licence modulu 0,00 Kč 2 160,00 Kč 37 Frutiger Mac CE 0,00 Kč 1 335,00 Kč 38 Frutiger Condensed Mac CE 0,00 Kč 775,00 Kč 39 MS Office 2007 Basic CZ ( MLK ) OEM 0,00 Kč 480,00 Kč 40 MS Office 2007 Basic CZ ( MLK ) OEM 0,00 Kč 480,00 Kč 41 MS Office 2007 Basic CZ ( MLK ) OEM 0,00 Kč 480,00 Kč 42 SQL Cal 2005 Sngl OLP NL User Cal 0,00 Kč 750,00 Kč 43 Win Svr Std 2008 Singl OLP NL 0,00 Kč 2 550,00 Kč 44 SQL Svr Std 2008 OLP NL 0,00 Kč 3 200,00 Kč 45 SQL CAL 2008 OLP NL User CAL 0,00 Kč 7 620,00 Kč 46 Win Svr Std 2008 Sngl OLP NL 0,00 Kč 2 535,00 Kč 47 MS Office ,00 Kč 4 440,00 Kč 48 UP Nolobe Interarchy 9 pro 6 klientů 0,00 Kč 780,00 Kč 49 SW Snow Leopard CZ Mac OS x 10,6 0,00 Kč 130,00 Kč 50 SW Snow Leopard CZ Mac OS x 10,6 0,00 Kč 130,00 Kč 51 Mac OS x 10,6 Snow Leopard CZ 0,00 Kč 130,00 Kč 52 Mac OS x 10,6 Snow Leopard CZ 0,00 Kč 130,00 Kč 53 Upgrade software File Monitor 0,00 Kč 400,00 Kč 54 BarcodeMaker for In Design CS 4 Mac 0,00 Kč 120,00 Kč 55 Upgrade from v8.0r8 v 8.1.RTI Windows RIP 0,00 Kč 1 340,00 Kč 56 0,00 Kč 2 440,00 Kč Acrobat 9 Pro WIN CZ COM License 1*2144(450) 57 0,00 Kč 2 440,00 Kč Acrobat 9 Pro WIN CZ COM License 1*2144(450) 58 Outlook 2010 OPL NL 5ks 0,00 Kč 1 880,00 Kč 59 Outlook 2010 OLP NL - 5ks 0,00 Kč 1 880,00 Kč 60 CS5 Design Std MAC CZ COM UPG licence z CS4 1-0,00 Kč 2 360,00 Kč Exchange StdCAL 2010 SNGL OLP NL User CAL - 0,00 Kč 3 160,00 Kč 10ks 62 Win SvrCAL 2008 Sngl OLP NL User CAL - 5ks 0,00 Kč 680,00 Kč 2

3 63 Adobe CS5 design 0,00 Kč 4 000,00 Kč 64 0,00 Kč 1 620,00 Kč Exchange StdCAL 2010 SNGL OLP NL User CAL 65 CS5.5 design Std MP CZ COM UPG Licence z CS5 0,00 Kč 1 360,00 Kč CS5.5 Design Premium MP CZ COM UPG licence z 0,00 Kč 1 760,00 Kč CS5 67 CS5.5 Design Std MP CZ COM UPG Licence z CS4 0,00 Kč 7 000,00 Kč CS5.5 Design Premium MP CZ COM UPG Licence 0,00 Kč 2 940,00 Kč z CS4 69 Acrobat X Pro CZ WIN Full 0,00 Kč 2 860,00 Kč 70 CS5 Design PREM MAC CZ COM UPG 0,00 Kč 2 980,00 Kč 71 PerfectPhoto Suite 6 - upgrade ESD 0,00 Kč 580,00 Kč 72 upgrade Basic 0,00 Kč 5 680,00 Kč 73 OFFICE HOME and BUSSINES 2010 CZ PKC 0,00 Kč 1 200,00 Kč 74 OFFICE HOME and BUSSINES 2010 CZ PKC 0,00 Kč 1 200,00 Kč 75 SW Parallels Desktop 7 CZ 0,00 Kč 445,00 Kč 76 Office Mac Home Businnes 1PK ,00 Kč 1 220,00 Kč 77 ASG 120 Full Quard - 0,00 Kč 6 750,00 Kč Net/Web/Mail/WebApp/Wireless 78 Pamica - mzdy 0,00 Kč ,00 Kč 79 Pohoda SQL Profi 0,00 Kč ,00 Kč 80 Windows 7 PRO SP1 OEM 0,00 Kč 2 500,00 Kč 81 MS Excel 2010 CZ ,00 Kč 2 060,00 Kč 82 OS MAC Snow 0,00 Kč 400,00 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Důvod zapsání: vlastnické právo Nikdo Datum vyloučení: Důvod vyloučení: A.2. Dlouhodobý hmotný majetek - nemovitosti Poř.č. Identifikace majetku: Účetní hodnota: ,00 Kč Ocenění: Ocenil: Nemovitosti zapsané na LV č. 137, k.ú. Sezemice A ,56 Kč ,00 Kč Petr Brodský nad Loučnou, obec Sezemice Pozemek st.p.č. 1029, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3730 m2 Pozemek st.p.č. 1032, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 Pozemek st.p.č. 1033, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 Objekt výroby Sezemice č.p. 54 stojící na pozemcích st.p.č. 1029, st.p.č a st.p.č. 1033, který je jejich součástí. Pozemek p.č. 253/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1365 m2 Pozemek p.č. 1746/2, zahrada o výměře 2374 m2 Pozemek p.č. 1746/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1826 m2 Pozemek p.č. 1746/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 377 m2 Pozemek p.č. 2086/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1560 m2 Pozemek p.č. 2087/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3055 m2 Pozemek p.č. 2088, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Komerční banka, a.s., IČ: Důvod zapsání: vlastnické právo Datum vyloučení: Právo na uspokojení ze zajištění Důvod vyloučení: 3

4 A.3. Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci Poř.č. Identifikace majetku: Účetní hodnota: ,03 Kč Ocenění: Ocenil: A.3.1. Movité věci a soubory movitých věcí ,44 Kč ,78 Kč 1 Osobní automobil Škoda Octavia Tour 1, 6 MPI, r.z.3e9 4612, r.v ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 2 Nákladní automobil Fiat Ducato Stand. 3,0T, r.z.4e1 9368, r.v ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 3 Osobní automobil Škoda Octavia II. Prima 1,6 TDI, r.z.4e2 5412, r.v ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 4 Ford Transit Connect 230 L, r.z.2e7 6981, r.v ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 5 Nákladní automobil Peugeot Boxer, r.z.4e9 7037, r.v ,04 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 6 Osobní automobil Škoda Octavia Combi, r.z. 1E0 2926, r.v ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 7 Zdroj napětí UPS ELTECO VESTALE (2692) 0,00 Kč 3 163,50 Kč Stanislav Turke 8 Odvíječ pásky Tesa ,00 Kč 900,00 Kč Stanislav Turke 9 Montážní stůl CastorII, v.č ,00 Kč 1 254,36 Kč Stanislav Turke 10 Odvíječ pásky Tesa 6038 (2698) 0,00 Kč 900,00 Kč Stanislav Turke 11 Odvíječ pásky Tesa 6038 (2701) 0,00 Kč 900,00 Kč Stanislav Turke 12 Vyvolávací bazén ofsetových desek 0,00 Kč 1 415,25 Kč Stanislav Turke 13 Řezačka papíru Perf.Seypa 132, v.č (2236) 0,00 Kč ,36 Kč Stanislav Turke 14 Nůžky na lepenku 0,00 Kč 692,76 Kč Stanislav Turke 15 Drátošička bloková P703/1-T (šicí stroj), v.č ,00 Kč 5 102,88 Kč Stanislav Turke 16 Vázací poloautomat VPN12, v.č.352/58 (2236) 0,00 Kč ,50 Kč Stanislav Turke 17 Vázací poloautomat VPN12, v.č.326/48 0,00 Kč ,50 Kč Stanislav Turke 18 Skládací stroj M.Efekt, prov.č. 6 0,00 Kč ,95 Kč Stanislav Turke 19 Řezačka papíru Seypa 115STV1 0,00 Kč ,20 Kč Stanislav Turke 20 Perforovací stroj nožní 0,00 Kč 915,30 Kč Stanislav Turke 21 Vozík vysokozdvižný F6R, v.č.78 0,00 Kč 1 246,40 Kč Stanislav Turke 22 Vozík vysokozdvižný F6R 0,00 Kč 1 246,20 Kč Stanislav Turke 23 Vozík vysokozdvižný F8R, v.č ,00 Kč 5 991,00 Kč Stanislav Turke 24 Bruska nožů Marco 0,00 Kč ,20 Kč Stanislav Turke 25 Stolní vrtačka VS20A, v.č.695 0,00 Kč 4 377,60 Kč Stanislav Turke 26 Odvíječ pásky Tesa 6038 (2699) 0,00 Kč 562,50 Kč Stanislav Turke 27 Elek.měřící pristroj PH/LF combi (2767) 0,00 Kč 1 524,90 Kč Stanislav Turke 28 Vysokozdvižný vozík F8R, v.č ,00 Kč 4 600,00 Kč Stanislav Turke 29 Čerpadlo F410 Ex, v.č ,00 Kč 4 772,83 Kč Stanislav Turke 30 Skřín na montáže Diatech 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 31 Vysokozdvižný paletový vozík F8M, v.č (2713) 0,00 Kč 4 700,00 Kč Stanislav Turke 32 Balící stroj V600HP se sušícím tunelem+hv 600HP v.č ,00 Kč ,83 Kč Stanislav Turke 33 Skládací zařízení Heidelberg Stahl SB-46/MP.D, vykladač RD 78-T, v provedení č. 2, v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke Skládací stroj GUK Griesser Kunzmann FA30/6, provedení č. 5, v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 35 Fotoaparát OLYMPUS C-3030Zoom 0,00 Kč 1 335,64 Kč Stanislav Turke 36 Dvouvřetenová vrtačka na papír Hang v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 37 Fotoaparát Nikon Coolpix 990 0,00 Kč 1 548,00 Kč Stanislav Turke 38 Denz.X-Rite 518X/LP-U, kalibrátor 0,00 Kč ,95 Kč Stanislav Turke 39 Kopírovací rám VELA (2847) 0,00 Kč ,20 Kč Stanislav Turke 4

5 40 KBA FT Densitronic S - spektrální dvoudimenzionální měřící a regulační systém 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke (2850) 41 Scanner Cezanne FTS /617 0,00 Kč ,30 Kč Stanislav Turke 42 Vysokozdvižný vozík EV v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 43 Usměrnovač KT35 48/85 ZRV nabíječka k E VZV 0,00 Kč 6 624,64 Kč Stanislav Turke 44 Monitor BARCO Personal Calibr (2861) 0,00 Kč 7 406,40 Kč Stanislav Turke 45 Monitor BARCO Personal Calibr (2862) 0,00 Kč 7 406,40 Kč Stanislav Turke 46 Scanner Screen SG 8060P (2872) 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 47 Knihařská linka V2, lepička bloku Wohlenberg City snášečka 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 48 Trojřez Perfectomat CIRCUT F, v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 49 Šroubový kompresor Air-Master v.č ,30 Kč ,66 Kč Stanislav Turke 50 Notebook PowerBook G4 17" 0,00 Kč 3 840,60 Kč Stanislav Turke 51 Přepinač Switch 3COM SS ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 52 Střásačka papíru SBI 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 53 Vozík vysokozdvižný VV1000/1600M 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 54 Tiskárna HP C LJ 5500N (2895) 0,00 Kč 8 048,50 Kč Stanislav Turke 55 Plotter PRI HP Desing 1050C+A0 (2899) ,00 Kč ,30 Kč Stanislav Turke 56 Osvit.jednotka CTP 130 na osvícení (2900) 0,00 Kč ,93 Kč Stanislav Turke 57 Vyvolávací automat ofsetové desky CTP systém M 90 (2901) 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 58 Server MSI 1U do racku 19" (2905) 0,00 Kč 9 201,00 Kč Stanislav Turke 59 Počít.PowerMacG5 1,8GHz APL (2907) 0,00 Kč 5 617,80 Kč Stanislav Turke 60 Knižní scanner Minolta PS7000 (2908) 0,00 Kč ,10 Kč Stanislav Turke 61 Váha CK300 0,00 Kč ,98 Kč Stanislav Turke 62 Mycí podlahový stroj SCL Easy (2912) 0,00 Kč ,93 Kč Stanislav Turke 63 Snášecí drátošička V1 Stitchmaster model ST300.1, v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 64 Průmyslový vysavač D/M40 SGA Delfin v.č ,00 Kč 6 168,72 Kč Stanislav Turke 65 Vyvolávací automat ofsetové desky VELA-EGRAF (9816) 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 66 Server IBM X345 Dual/Xeon 3060 (2917) 0,00 Kč ,60 Kč Stanislav Turke 67 Ofsetový stroj Rapida RA SW5 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 68 Server IBM X345 Dual/Xeon 3060 (2919) 0,00 Kč 4 386,50 Kč Stanislav Turke 69 Korečkový dopravník SCHUMA PRO-WA K-16 v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 70 Vysokozdvižný vozík Belet MV 15 BVA 0,00 Kč ,80 Kč Stanislav Turke 71 Diskové pole 1 U NAS Power Vault 745N (2922) 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 72 Počítač PowerMacG5 2 GHz 0,00 Kč 3 162,50 Kč Stanislav Turke 73 Filtrační zařízení GMS PLATE 3 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 74 Páskovací stroj PP 240 PB v.č.a ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 75 Ovíjecí stroj PP 981 S v.č ,00 Kč ,02 Kč Stanislav Turke 76 Nakladač a skládací zařízení Heidelberg Stahlfolder SPB-66, v.č. FH.PBBO-00268, vykladač 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke RD 78, v.č. FH.FNBA Osvitová jednotka CTP XPOSE! 130 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 78 Telefonní ústředna PBX Siemens HiPath 0,00 Kč ,68 Kč Stanislav Turke 79 PUNCH Perf.stroj JBI protw 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 80 Vázací str. el. JBI EB 5000 v.č ,00 Kč ,75 Kč Stanislav Turke 81 Apple diskové pole - files server 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 82 Balicí str. GP 5540 COMBI A v.č.h ,00 Kč ,60 Kč Stanislav Turke 83 PC MacPro Quad Cor, HP LP ks 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 85 Color tiskový system CANON CLC finišer 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 5

6 86 Monitor LCD, CG243W 24 "Black+ stínitko 0,00 Kč 9 708,00 Kč Stanislav Turke 87 Server HP DL160 G6 (2950) 0,00 Kč ,30 Kč Stanislav Turke 88 Server HP DL160 G6 0,00 Kč ,30 Kč Stanislav Turke 89 Server XRW1, XRW2-2 ks 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 90 Paletový vozík el. CBD 20J v.č ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 91 PC MacPro- 2x2.4 Quad-Core Xeon ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 92 Kopírka Konica Minolta Bizhub 282 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 93 Ruční elektrický páskovač STRAPEX STB 70 v.č.b ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 94 Lepící linka - jednotka PUR BM 20, v.č ,76 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 95 Bigovačka ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 96 Výseková linka CREASING ML 710 v.č ,34 Kč ,67 Kč Stanislav Turke 97 Stroj na dělení drátěné vazby COUNT+CUT ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 98 PUNCH stroj vč. děr. jednotky v.č.p ,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČ: Komerční banka, a.s., IČ: NIKOTK, s.r.o., IČ: Důvod zapsání: Datum vyloučení: vlastnické právo Právo na uspokojení ze zajištění. Důvod vyloučení: Poř.č. Identifikace majetku: Účetní hodnota: Ocenění: Ocenil: A.3.2. Drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč ,25 Kč 01 Psací stůl kancel. 0,00 Kč 20,30 Kč Stanislav Turke 02 Plechová skříň 0,00 Kč 76,30 Kč Stanislav Turke 03 Plechová skříň 0,00 Kč 76,30 Kč Stanislav Turke 04 Plechový nástavec 0,00 Kč 50,64 Kč Stanislav Turke 05 Plechový nástavec 0,00 Kč 54,45 Kč Stanislav Turke 06 Odvíječ OP5 0,00 Kč 78,75 Kč Stanislav Turke 07 Koncept.stojánek 0,00 Kč 53,55 Kč Stanislav Turke 08 Stolní ventilátor de Longi MV 232 0,00 Kč 68,38 Kč Stanislav Turke 09 Stůl ESP 375 BO 0,00 Kč 229,50 Kč Stanislav Turke 10 Stůl ESP 375 BO 0,00 Kč 229,50 Kč Stanislav Turke 11 Stůl ESP 375 BO 0,00 Kč 229,50 Kč Stanislav Turke 12 Stůl ESP 375 BO 0,00 Kč 229,50 Kč Stanislav Turke 13 Stůl ESP 111 BO 0,00 Kč 249,98 Kč Stanislav Turke 14 Stůl ESP 111 BO 0,00 Kč 249,98 Kč Stanislav Turke 15 Stůl ESP 112 BO 0,00 Kč 240,75 Kč Stanislav Turke 16 Stůl ESP 112 BO 0,00 Kč 240,75 Kč Stanislav Turke 17 Kontejner ESPP-281PX 0,00 Kč 245,25 Kč Stanislav Turke 18 Kontejner ESPP-281PX 0,00 Kč 245,25 Kč Stanislav Turke 19 Kontejner ESPP-281PX 0,00 Kč 245,25 Kč Stanislav Turke 20 Kontejner ESPP-281PX 0,00 Kč 245,25 Kč Stanislav Turke 21 Stůl ESVO 111-SC6 0,00 Kč 246,38 Kč Stanislav Turke 22 Stůl ESVO-112 SC 0,00 Kč 236,21 Kč Stanislav Turke 23 Stůl ESVO 113-SC6 0,00 Kč 216,72 Kč Stanislav Turke 24 Spoj.prvek ESVO211 C 0,00 Kč 229,10 Kč Stanislav Turke 25 Spoj.prvek ESVO211-C 0,00 Kč 229,10 Kč Stanislav Turke 26 Prosv.stůl K 241 0,00 Kč 223,20 Kč Stanislav Turke 27 Regál 0,00 Kč 81,36 Kč Stanislav Turke 28 Stolek pro reprot. 0,00 Kč 83,52 Kč Stanislav Turke 29 Plechová skříň 0,00 Kč 76,30 Kč Stanislav Turke 30 Plechový nástavec 0,00 Kč 50,64 Kč Stanislav Turke 31 Skříň na filmy 0,00 Kč 78,39 Kč Stanislav Turke 32 Skříň na výkresy 0,00 Kč 66,15 Kč Stanislav Turke 33 Skříň na výkresy 0,00 Kč 86,85 Kč Stanislav Turke 6

7 34 Řezačka filmů K175 0,00 Kč 109,80 Kč Stanislav Turke 35 Řezačka páková 0,00 Kč 109,80 Kč Stanislav Turke 36 El.ohřívač vody 0,00 Kč 100,71 Kč Stanislav Turke 37 Skříň na výkresy 0,00 Kč 66,15 Kč Stanislav Turke 38 Skříň A135 knih. 0,00 Kč 106,20 Kč Stanislav Turke 39 Kovový regál 0,00 Kč 118,22 Kč Stanislav Turke 40 Kovový regál 0,00 Kč 118,22 Kč Stanislav Turke 41 Kovový regá, 10 policový,l 0,00 Kč 118,22 Kč Stanislav Turke 42 Pracovní stůl 0,00 Kč 75,51 Kč Stanislav Turke 43 Pákové nůžky ( řezačka ) 0,00 Kč 105,75 Kč Stanislav Turke 44 Pojízd.has.přístr. 0,00 Kč 90,95 Kč Stanislav Turke 45 Kov.skříň na výkr. 0,00 Kč 72,99 Kč Stanislav Turke 46 Regál kovový 0,00 Kč 70,56 Kč Stanislav Turke 47 Psací stůl 0,00 Kč 73,35 Kč Stanislav Turke 48 Regál na vzorky 0,00 Kč 75,74 Kč Stanislav Turke 49 Skříň.regál 0,00 Kč 60,75 Kč Stanislav Turke 50 Regál 0,00 Kč 100,53 Kč Stanislav Turke 51 Regál na filmy 0,00 Kč 88,20 Kč Stanislav Turke 52 Knihovna 0,00 Kč 77,40 Kč Stanislav Turke 53 Skříň policová 0,00 Kč 59,85 Kč Stanislav Turke 54 Regál na barvy 0,00 Kč 134,78 Kč Stanislav Turke 55 Regál na barvy 0,00 Kč 134,78 Kč Stanislav Turke 56 Skříňka se zásuvk. 0,00 Kč 85,50 Kč Stanislav Turke 57 Ventilátor Falax Bravo 0,00 Kč 149,63 Kč Stanislav Turke 58 Skříňka se zásuvk. 0,00 Kč 210,60 Kč Stanislav Turke 59 Váha skloná můstk. 0,00 Kč 67,19 Kč Stanislav Turke 60 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 61 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 62 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 63 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 64 Stůl knihařský 0,00 Kč 50,40 Kč Stanislav Turke 65 Stůl knihařský 0,00 Kč 50,40 Kč Stanislav Turke 66 Stůl knihařský 0,00 Kč 50,45 Kč Stanislav Turke 67 Psací stůl oboustr. 0,00 Kč 67,50 Kč Stanislav Turke 68 Psací stůl oboustr. 0,00 Kč 73,35 Kč Stanislav Turke 69 Váha kvadrantová 0,00 Kč 52,97 Kč Stanislav Turke 70 Skříň na výkresy 0,00 Kč 72,99 Kč Stanislav Turke 71 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 72 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 73 Stůl knihařský 0,00 Kč 46,53 Kč Stanislav Turke 74 Vozík s nářadím 0,00 Kč 100,80 Kč Stanislav Turke 75 Ps.stůl oboustr. 0,00 Kč 66,15 Kč Stanislav Turke 76 Bruska stolní 0,00 Kč 31,86 Kč Stanislav Turke 77 Sada klíčů Tona 0,00 Kč 19,58 Kč Stanislav Turke 78 Rozbrušovačka 0,00 Kč 120,60 Kč Stanislav Turke 79 Sada závitníků 0,00 Kč 54,00 Kč Stanislav Turke 80 Sada závitníků 0,00 Kč 72,00 Kč Stanislav Turke 81 Štafle dřevěné 0,00 Kč 43,16 Kč Stanislav Turke 82 Stolek pod reprot. 0,00 Kč 107,55 Kč Stanislav Turke 83 Knihovna A 123 0,00 Kč 77,85 Kč Stanislav Turke 84 Skříňka A 301 0,00 Kč 45,00 Kč Stanislav Turke 85 Knihovna A 123 0,00 Kč 77,85 Kč Stanislav Turke 86 Skříň 129 0,00 Kč 83,25 Kč Stanislav Turke 87 Skříň A 129 R10 0,00 Kč 83,25 Kč Stanislav Turke 88 Skříň zásuvk.spodní 0,00 Kč 39,60 Kč Stanislav Turke 89 Skříňka zásuvková 0,00 Kč 55,35 Kč Stanislav Turke 90 Regály - 12 ks 0,00 Kč 359,31 Kč Stanislav Turke 91 Stul spoj.esvo 211 C1A 0,00 Kč 262,91 Kč Stanislav Turke 92 Odkl.stul na desky 0,00 Kč 124,74 Kč Stanislav Turke 7

8 93 Odkl.stul na desky 0,00 Kč 53,46 Kč Stanislav Turke 94 Mikrovlná trouba Sharp 0,00 Kč 184,06 Kč Stanislav Turke 95 Stul ESV O11O - SCO1A ,00 Kč 427,05 Kč Stanislav Turke 96 Stul ESV SC01A -10 0,00 Kč 283,05 Kč Stanislav Turke 97 Spoj.uhel ESV COlA-10 0,00 Kč 283,05 Kč Stanislav Turke 98 Stul ESV O109-SCOlA-18 0,00 Kč 472,05 Kč Stanislav Turke 99 Stul ESV O109-SCOlA-18 0,00 Kč 472,05 Kč Stanislav Turke 100 Stul ESV O109-SCOlA-18 0,00 Kč 472,05 Kč Stanislav Turke 101 Stul ESV O109-SCOlA-18 0,00 Kč 472,05 Kč Stanislav Turke 102 Stul ESV O113-SCOlA-18 0,00 Kč 283,05 Kč Stanislav Turke 103 Kontejner K -1S ke stolum ESV 0,00 Kč 144,90 Kč Stanislav Turke 104 Kontejner K -1S ke stolum ESV 0,00 Kč 144,90 Kč Stanislav Turke 105 Kontejner K -1S ke stolum ESV 0,00 Kč 144,90 Kč Stanislav Turke 106 Kontejner K -1S ke stolum ESV 0,00 Kč 144,90 Kč Stanislav Turke 107 Skřín NS - 1S 0,00 Kč 79,20 Kč Stanislav Turke 108 Skřín NS - 1S 0,00 Kč 79,20 Kč Stanislav Turke 109 Prac.kanc.stul ERGO-OFFICE 0,00 Kč 213,05 Kč Stanislav Turke 110 Prac.kanc.stul ERGO-OFFICE 0,00 Kč 213,05 Kč Stanislav Turke 111 Prac.kanc.spojstul ErGO-OFFICE 0,00 Kč 187,04 Kč Stanislav Turke 112 Jedn. stul ErGO-OFFICE 0,00 Kč 363,38 Kč Stanislav Turke 113 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 114 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 115 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 116 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 117 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 118 Skřín ERGO OFFICE 0,00 Kč 237,53 Kč Stanislav Turke 119 Kuchyň.linka Bára 0,00 Kč 255,62 Kč Stanislav Turke 120 Kancel.židle PR075300/10 0,00 Kč 241,20 Kč Stanislav Turke 121 Ruční páková řezačka 175 0,00 Kč 198,45 Kč Stanislav Turke 122 Vrtačka příkl.sbe600 0,00 Kč 129,02 Kč Stanislav Turke 123 St.lampa spektra 0,00 Kč 24,34 Kč Stanislav Turke 124 Kontejner zásuvkový 0,00 Kč 181,31 Kč Stanislav Turke 125 Křeslo Pilot 0,00 Kč 356,63 Kč Stanislav Turke 126 Stojan Flip Chart Casel 0,00 Kč 119,25 Kč Stanislav Turke 127 Regál RgB 146-1,4podlažní 0,00 Kč 240,64 Kč Stanislav Turke 128 Regál RgB 146-1,4podlažní 0,00 Kč 240,64 Kč Stanislav Turke 129 Regál RgB 146-1,4podlažní 0,00 Kč 240,64 Kč Stanislav Turke 130 Regál RgB 146-1,4podlažní 0,00 Kč 240,64 Kč Stanislav Turke 131 Registratura bez soklu 0,00 Kč 328,75 Kč Stanislav Turke 132 Ruč.páskovač BO-51 0,00 Kč 310,50 Kč Stanislav Turke 133 Stul dvoustranný, psací 0,00 Kč 67,50 Kč Stanislav Turke 134 Skřín dvoud.písemn. 0,00 Kč 81,00 Kč Stanislav Turke 135 Skřín dvoud.písemn. 0,00 Kč 81,00 Kč Stanislav Turke 136 Skřínová sestava, 4 skřínky 0,00 Kč 90,00 Kč Stanislav Turke 137 Skřínka kuchynská+dřez 0,00 Kč 91,84 Kč Stanislav Turke 138 Prutok.ohřívač vody ETA ,00 Kč 155,25 Kč Stanislav Turke 139 Regál RgB ,00 Kč 1 095,27 Kč Stanislav Turke 140 Stul prac120x80x72cm 0,00 Kč 172,51 Kč Stanislav Turke 141 Stul prac110x80x72cm 0,00 Kč 172,51 Kč Stanislav Turke 142 Spoj.úhel 80x60cm 0,00 Kč 137,32 Kč Stanislav Turke 143 Spoj.úhel 80x60cm 0,00 Kč 137,32 Kč Stanislav Turke 144 Stul prac120x60x72cm 0,00 Kč 167,92 Kč Stanislav Turke 145 Stul prac120x60x72cm 0,00 Kč 167,92 Kč Stanislav Turke 146 Pulkr.přístavba120x60x72cm 0,00 Kč 183,98 Kč Stanislav Turke 147 Stul prac140x60x72cm 0,00 Kč 170,21 Kč Stanislav Turke 148 Kontejn.na kolečk ,00 Kč 244,42 Kč Stanislav Turke 149 Kontejn.na kolečk ,00 Kč 244,42 Kč Stanislav Turke 150 Skřín s dv70x80x40 cm 0,00 Kč 171,74 Kč Stanislav Turke 151 Skřín2/4melamin140 cm 0,00 Kč 220,32 Kč Stanislav Turke 8

9 152 Skřín2/4melamin140 cm 0,00 Kč 220,32 Kč Stanislav Turke 153 Stul prac120x80x72cm 0,00 Kč 172,51 Kč Stanislav Turke 154 Spoj.úhel 80x80cm 0,00 Kč 137,32 Kč Stanislav Turke 155 Spoj.úhel 80x80cm 0,00 Kč 137,32 Kč Stanislav Turke 156 Stul prac180x80x72cm 0,00 Kč 188,96 Kč Stanislav Turke 157 Stul prac140x80x72cm 0,00 Kč 177,48 Kč Stanislav Turke 158 Stul prac140x80x72cm 0,00 Kč 177,48 Kč Stanislav Turke 159 Stul prac120x80x72cm 0,00 Kč 172,51 Kč Stanislav Turke 160 Pulkr.přístavba160x80x72cm 0,00 Kč 160,27 Kč Stanislav Turke 161 Kontejn.na kolečk ,00 Kč 244,42 Kč Stanislav Turke 162 Kontejn.na kolečk ,00 Kč 244,42 Kč Stanislav Turke 163 Kontejn.na kolečk ,00 Kč 347,69 Kč Stanislav Turke 164 Skřín3/6melamin220 cm 0,00 Kč 360,70 Kč Stanislav Turke 165 Skřín3/6melamin220 cm 0,00 Kč 360,70 Kč Stanislav Turke 166 Skřín3/6melamin220 cm 0,00 Kč 360,70 Kč Stanislav Turke 167 Skřín3/6melamin220 cm 0,00 Kč 307,91 Kč Stanislav Turke 168 Stul prac 80x80x72cm 0,00 Kč 168,30 Kč Stanislav Turke 169 Skřín s dv72x80x40 cm 0,00 Kč 191,63 Kč Stanislav Turke 170 Paraván 110x89cm 0,00 Kč 165,05 Kč Stanislav Turke 171 Věšák.stěna 170x45cm 0,00 Kč 62,73 Kč Stanislav Turke 172 Věšák.stěna 170x45cm 0,00 Kč 62,73 Kč Stanislav Turke 173 Skřín s dveřmi 220x80x40 cm 0,00 Kč 362,99 Kč Stanislav Turke 174 Skřín s dveřmi 220x80x40 cm 0,00 Kč 362,99 Kč Stanislav Turke 175 Zidle černá PRO9 S 300 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 176 Zidle černá PRO9 S 300 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 177 Věšák stojanový 0,00 Kč 53,55 Kč Stanislav Turke 178 Jednací židle PRO1 0,00 Kč 49,28 Kč Stanislav Turke 179 Zálož.zdroj napětí UPS 1400VA 0,00 Kč 837,00 Kč Stanislav Turke 180 Prohl.pult přenosný 0,00 Kč 1 206,00 Kč Stanislav Turke 181 Mikrovlná trouba LG 0,00 Kč 164,14 Kč Stanislav Turke 182 Mikrovlná trouba Samsung 0,00 Kč 147,17 Kč Stanislav Turke 183 Regál na ofset.gumu 8 polic 0,00 Kč 347,04 Kč Stanislav Turke 184 Fax KX-F1015CE 0,00 Kč 738,72 Kč Stanislav Turke 185 Vysokozdv.vozík F8R 0,00 Kč 1 260,00 Kč Stanislav Turke 186 Vysokozdv.vozík F8R 0,00 Kč 1 260,00 Kč Stanislav Turke 187 Nízkozdvižný palet.vozík 0,00 Kč 423,00 Kč Stanislav Turke 188 Kov.odkl.stolek 0,00 Kč 80,21 Kč Stanislav Turke 189 Kov.odkl.stolek 0,00 Kč 80,21 Kč Stanislav Turke 190 Vysokozdv.vozík F8R 0,00 Kč 1 260,00 Kč Stanislav Turke 191 Tisk.Epson 740 Stylus 0,00 Kč 358,74 Kč Stanislav Turke 192 Zálož.zdroj napětí UPS 1400I 0,00 Kč 787,46 Kč Stanislav Turke 193 Nízk. palet.vozík OCRR 2002A 0,00 Kč 270,00 Kč Stanislav Turke 194 Chladn.Calex CX SCR-150C 0,00 Kč 257,83 Kč Stanislav Turke 195 Prosvětl.box JN 0,00 Kč 1 206,00 Kč Stanislav Turke 196 Denzitometr DTP418 0,00 Kč 1 575,00 Kč Stanislav Turke 197 Stul ESV O109-SCOlA-18 0,00 Kč 401,24 Kč Stanislav Turke 198 Spoj.uhel ESV C8lA-18 0,00 Kč 240,59 Kč Stanislav Turke 199 Stul ESV O113-C8lA-18 0,00 Kč 240,59 Kč Stanislav Turke 200 Stojan č.1 na použ.desky 0,00 Kč 62,10 Kč Stanislav Turke 201 Stojan č.2 na použ.desky 0,00 Kč 124,43 Kč Stanislav Turke 202 Regál č.1 0,00 Kč 128,25 Kč Stanislav Turke 203 Regál č.2 0,00 Kč 234,45 Kč Stanislav Turke 204 Regál č.3 0,00 Kč 343,80 Kč Stanislav Turke 205 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 57,78 Kč Stanislav Turke 206 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 57,78 Kč Stanislav Turke 207 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 57,78 Kč Stanislav Turke 208 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 66,60 Kč Stanislav Turke 209 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 66,60 Kč Stanislav Turke 210 Váha pošt. 5000g 0,00 Kč 152,55 Kč Stanislav Turke 9

10 211 Skřín děl.1/3 sklo, v.220cm 0,00 Kč 364,94 Kč Stanislav Turke 212 Skřín polic.otevř.,v.220cm 0,00 Kč 204,72 Kč Stanislav Turke 213 Skřín děl.1/3 mel., v.220cm 0,00 Kč 364,94 Kč Stanislav Turke 214 Registratura,p.dv.,v.70cm 0,00 Kč 239,55 Kč Stanislav Turke 215 Registratura,nást.,v.70cm 0,00 Kč 239,55 Kč Stanislav Turke 216 Skřín děl.2/4nika/mel.,v.140cm 0,00 Kč 222,91 Kč Stanislav Turke 217 HUB 3 COM 3C16981 SCI Switch 0,00 Kč 1 687,32 Kč Stanislav Turke 218 Stul pracovní PC 0,00 Kč 297,59 Kč Stanislav Turke 219 Odklád.deska stolu 0,00 Kč 102,51 Kč Stanislav Turke 220 Kontejner ke prac.st. 0,00 Kč 238,68 Kč Stanislav Turke 221 Kontejner ke prac.st. 0,00 Kč 196,61 Kč Stanislav Turke 222 Stul jednací,konferenční 0,00 Kč 129,67 Kč Stanislav Turke 223 Registratura,p.dv.,v.70cm 0,00 Kč 236,77 Kč Stanislav Turke 224 Věšák stojanový 0,00 Kč 75,15 Kč Stanislav Turke 225 Zidle prac.s podr.c11 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 226 Pracovní stul 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 227 Multimetr digitáln. 0,00 Kč 66,65 Kč Stanislav Turke 228 Palet.vozík NV 20 0,00 Kč 445,50 Kč Stanislav Turke 229 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 67,91 Kč Stanislav Turke 230 Nabíječka ANSMANN 0,00 Kč 114,57 Kč Stanislav Turke 231 Zidle prac.s podr.látka C11 0,00 Kč 146,70 Kč Stanislav Turke 232 Regál kov.do arch.výr. 0,00 Kč 49,50 Kč Stanislav Turke 233 Monitor IIYAMA 17"Vision 0,00 Kč 555,84 Kč Stanislav Turke 234 Stul pracovní 0,00 Kč 163,33 Kč Stanislav Turke 235 Zidle Arkádie E s područkami, 0,00 Kč 146,70 Kč Stanislav Turke 236 Křovinořez=pila motorová STIHL 0,00 Kč 566,31 Kč Stanislav Turke 237 Vysokozdv.vozík VVR 1000/1120 0,00 Kč 1 335,60 Kč Stanislav Turke 238 Regál na ofset.desky I 0,00 Kč 108,00 Kč Stanislav Turke 239 Regál na ofset.desky II 0,00 Kč 117,00 Kč Stanislav Turke 240 Zálož.zdroj napětí UPS APC 0,00 Kč 297,68 Kč Stanislav Turke 241 Zál.zdroj UPS APC Smart 0,00 Kč 1 555,29 Kč Stanislav Turke 242 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 67,01 Kč Stanislav Turke 243 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 67,01 Kč Stanislav Turke 244 Regál kovový Beta 100 0,00 Kč 67,01 Kč Stanislav Turke 245 Stul pracovní 0,00 Kč 217,88 Kč Stanislav Turke 246 Stul pracovní 0,00 Kč 149,38 Kč Stanislav Turke 247 Stul pracovní 0,00 Kč 165,25 Kč Stanislav Turke 248 Skřín děl.3/6mel.,1/6 nika,2/6 0,00 Kč 360,68 Kč Stanislav Turke 249 Skřín otevřená 0,00 Kč 147,06 Kč Stanislav Turke 250 Skřín děl.3/6mel.,1/6 nika,2/6 0,00 Kč 374,62 Kč Stanislav Turke 251 Skřín otevřená nástavbová 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 252 Skřín otevřená nástavbová 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 253 Skřín otevřená nástavbová 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 254 Stul pracovní 0,00 Kč 256,19 Kč Stanislav Turke 255 Stul pracovní 0,00 Kč 256,19 Kč Stanislav Turke 256 Stul pracovní 0,00 Kč 256,19 Kč Stanislav Turke 257 Stul pracovní 0,00 Kč 256,19 Kč Stanislav Turke 258 Stul pracovní 0,00 Kč 128,87 Kč Stanislav Turke 259 Stolová nástavba 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 260 Stolová nástavba 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 261 Stolová nástavba 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 262 Stolová nástavba 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 263 Kontejner na kluzácích 0,00 Kč 191,18 Kč Stanislav Turke 264 Kontejner na kluzácích 0,00 Kč 191,18 Kč Stanislav Turke 265 Kontejner na kluzácích 0,00 Kč 191,18 Kč Stanislav Turke 266 Kontejner na kluzácích 0,00 Kč 191,18 Kč Stanislav Turke 267 Kontejner na kluzácích 0,00 Kč 191,18 Kč Stanislav Turke 268 Skřín šatní na soklu 0,00 Kč 300,70 Kč Stanislav Turke 269 Skřín nástavbová, otevřená 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 10

11 270 Skřín nástavbová, otevřená 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 271 Skřín nástavbová, otevřená 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 272 Skřín nástavbová, otevřená 0,00 Kč 82,04 Kč Stanislav Turke 273 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 274 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 275 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 276 Skřín šatní 0,00 Kč 215,33 Kč Stanislav Turke 277 Skládací postel 0,00 Kč 58,98 Kč Stanislav Turke 278 St.lampa Pony 0,00 Kč 13,61 Kč Stanislav Turke 279 St.lampa Pony 0,00 Kč 13,61 Kč Stanislav Turke 280 Skřín otevřená 0,00 Kč 207,90 Kč Stanislav Turke 281 Monitor 17"LCD ACER plochý 0,00 Kč 1 206,00 Kč Stanislav Turke 282 Monitor 17"LCD Acer plochý, 0,00 Kč 1 206,00 Kč Stanislav Turke 283 Nízkozdvižný vozík CEKKON NV20 0,00 Kč 535,50 Kč Stanislav Turke 284 Stul pracovní pro PC 0,00 Kč 285,12 Kč Stanislav Turke 285 Jednací přístavba půlkruh 0,00 Kč 94,37 Kč Stanislav Turke 286 Kontejner ,00 Kč 236,52 Kč Stanislav Turke 287 Kontejner ,00 Kč 236,52 Kč Stanislav Turke 288 Skříň dělená 1/3nika + 2/3 mel 0,00 Kč 192,78 Kč Stanislav Turke 289 Skříň dělená 1/3nika + 2/3 mel 0,00 Kč 192,78 Kč Stanislav Turke 290 Stul jednací 2x centr.+ 2x op 0,00 Kč 336,96 Kč Stanislav Turke 291 Registratura 0,00 Kč 194,40 Kč Stanislav Turke 292 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 293 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 225,68 Kč Stanislav Turke 294 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 295 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 296 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 297 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 298 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 299 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 300 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 301 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 302 Židle pracovní s područkami 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 303 Věšák stojanový - chrom 0,00 Kč 70,20 Kč Stanislav Turke 304 Věšák stojanový - chrom 0,00 Kč 70,20 Kč Stanislav Turke 305 Věšák stojanový - chrom 0,00 Kč 70,20 Kč Stanislav Turke 306 Křeslo managerské, dřev. kříž 0,00 Kč 247,50 Kč Stanislav Turke 307 Zál.zdroj UPS APC Smart 0,00 Kč 643,50 Kč Stanislav Turke 308 Stolová nástavba 0,00 Kč 136,80 Kč Stanislav Turke 309 Zidle prac.s podr. Karpys 0,00 Kč 138,60 Kč Stanislav Turke 310 Stojánek s úchylkoměrem1/100 0,00 Kč 130,94 Kč Stanislav Turke 311 Registratura 0,00 Kč 154,71 Kč Stanislav Turke 312 Zidle jednací bez podr. 0,00 Kč 44,10 Kč Stanislav Turke 313 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 202,05 Kč Stanislav Turke 314 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 202,05 Kč Stanislav Turke 315 Zidle prac.s podr. 0,00 Kč 202,05 Kč Stanislav Turke 316 Vysavač prumyslový Wirbel 960 0,00 Kč 608,11 Kč Stanislav Turke 317 Telef.přístr.Panasonic 0,00 Kč 55,29 Kč Stanislav Turke 318 Kufřík na peníze 0,00 Kč 36,52 Kč Stanislav Turke 319 Kompresor Smile 200 0,00 Kč 315,00 Kč Stanislav Turke 320 Konvektor tepelný Concept 0,00 Kč 60,45 Kč Stanislav Turke 321 Termoventilátor LONGI 0,00 Kč 47,58 Kč Stanislav Turke 322 Termoventilátor LONGI 0,00 Kč 47,58 Kč Stanislav Turke 323 Kuchyň Máta borovice d.180cm 0,00 Kč 397,99 Kč Stanislav Turke 324 Telef.přístr.Panasonic 0,00 Kč 78,30 Kč Stanislav Turke 325 Zál.zdroj UPS APC Back CS 0,00 Kč 120,15 Kč Stanislav Turke 326 Bruska FAG-115N 0,00 Kč 36,52 Kč Stanislav Turke 327 Zidle prac., kloub, potah C11 0,00 Kč 121,05 Kč Stanislav Turke 328 Palet.vozík NV ,GEKKON 0,00 Kč 445,50 Kč Stanislav Turke 11

12 329 Palet.vozík NV , Gekkon 0,00 Kč 445,50 Kč Stanislav Turke 330 Monitor BENQ17"LCD plochý++ 0,00 Kč 805,05 Kč Stanislav Turke 331 Počítač P4 1,8GHz 0,00 Kč 917,10 Kč Stanislav Turke 332 Stolní přístavba 0,00 Kč 49,95 Kč Stanislav Turke 333 Stůl konferenční d=80 cm 0,00 Kč 155,25 Kč Stanislav Turke 334 Zál.zdroj UPS APC Smart 0,00 Kč 1 035,49 Kč Stanislav Turke 335 Zál.zdroj UPS APC Smart 0,00 Kč 1 035,45 Kč Stanislav Turke 336 Palet.vozík NV , GEKKON 0,00 Kč 445,50 Kč Stanislav Turke 337 Telef.přístr.Panasonic 0,00 Kč 78,30 Kč Stanislav Turke 338 Skříň 2 křídlá+sokl, plechová 0,00 Kč 265,50 Kč Stanislav Turke 339 Ventilátor BRAVO KHS ,00 Kč 28,66 Kč Stanislav Turke 340 Ventilátor stojanový 40 cm 0,00 Kč 36,85 Kč Stanislav Turke 341 Stolní lampa - svítidlo Trend 0,00 Kč 14,72 Kč Stanislav Turke 342 Přepinač Superstack 3 0,00 Kč 388,62 Kč Stanislav Turke 343 Skříň SPD 2xPOL, plechová 0,00 Kč 477,63 Kč Stanislav Turke 344 Regál - stojan štosovací 0,00 Kč 157,50 Kč Stanislav Turke 345 Stojan - na desky 0,00 Kč 144,00 Kč Stanislav Turke 346 Regál 0,00 Kč 162,00 Kč Stanislav Turke 347 Stojan - na desky 0,00 Kč 202,50 Kč Stanislav Turke 348 Scanner Canon Lide 30 USB 0,00 Kč 127,71 Kč Stanislav Turke 349 Monitor Samsung LCD 17" 172B 0,00 Kč 760,50 Kč Stanislav Turke 350 Kovová záchytná jímka 0,00 Kč 170,55 Kč Stanislav Turke 351 Kovová záchytná jímka 0,00 Kč 170,55 Kč Stanislav Turke 352 Kovová záchytná jímka 0,00 Kč 170,55 Kč Stanislav Turke 353 Paletový regál SL1350 kg 0,00 Kč 748,80 Kč Stanislav Turke 354 Záchytná vana kov.1000x1500mm 0,00 Kč 357,75 Kč Stanislav Turke 355 Záchytná vana kov.1000x1500mm 0,00 Kč 357,75 Kč Stanislav Turke 356 Náhledový stůl 0,00 Kč 171,00 Kč Stanislav Turke 357 Stojan na desky pojízdný 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 358 Stojan na desky pojízdný 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 359 Regál na desky velký 0,00 Kč 144,00 Kč Stanislav Turke 360 Regál na desky malý 0,00 Kč 117,00 Kč Stanislav Turke 361 Stojan na desky vysoký 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 362 Stojan na desky nízký 0,00 Kč 117,00 Kč Stanislav Turke 363 Přepinač Superstack 3 0,00 Kč 460,44 Kč Stanislav Turke 364 Elektr.radiátor Clima 763 0,00 Kč 36,86 Kč Stanislav Turke 365 Nízkozdvižný palet.vozík, žlutá barva, dlouhé vidl 0,00 Kč 314,55 Kč Stanislav Turke 366 Tiskárna HP LJ2300 DN 0,00 Kč 1 417,50 Kč Stanislav Turke 367 Sada imbus klíčů SM-magnet 0,00 Kč 42,93 Kč Stanislav Turke 368 Sada torzních klíčů BO-magnet 0,00 Kč 49,55 Kč Stanislav Turke 369 Skartovačka Kobra 240 C2 0,00 Kč 774,00 Kč Stanislav Turke 370 Zál.zdroj UPS APC Smart 0,00 Kč 1 109,97 Kč Stanislav Turke 371 Myčka nádobí BOSCH SGS 43A 92 0,00 Kč 510,13 Kč Stanislav Turke 372 Kuchyňská linka d.180 cm olše 0,00 Kč 693,00 Kč Stanislav Turke 373 Kuchyňská linka d.230 cm olše 0,00 Kč 769,50 Kč Stanislav Turke 374 Sprinter-uklizecí zařízení 0,00 Kč 1 102,50 Kč Stanislav Turke 375 Regál závěsný 0,00 Kč 117,00 Kč Stanislav Turke 376 Regál závěsný 0,00 Kč 117,00 Kč Stanislav Turke 377 Stojan jednoduchý 0,00 Kč 135,00 Kč Stanislav Turke 378 Stojan jednoduchý 0,00 Kč 135,00 Kč Stanislav Turke 379 Stojan zdvojený 0,00 Kč 270,00 Kč Stanislav Turke 380 Stojan zdvojený 0,00 Kč 270,00 Kč Stanislav Turke 381 Stojan zdvojený 0,00 Kč 270,00 Kč Stanislav Turke 382 Stůl pracovní 200x80x72cm 0,00 Kč 179,55 Kč Stanislav Turke 383 Stůl pracovní 160x80x72cm 0,00 Kč 155,25 Kč Stanislav Turke 384 Spojovací úhel 80x80x72cm 0,00 Kč 109,13 Kč Stanislav Turke 385 Kontejner ,00 Kč 185,40 Kč Stanislav Turke 386 Kontejner ,00 Kč 185,40 Kč Stanislav Turke 12

13 387 Stolová nástavba 200x30x35 0,00 Kč 64,80 Kč Stanislav Turke 388 Stolová nástavba 160x30x35 0,00 Kč 57,15 Kč Stanislav Turke 389 Stolová nástavba pro úhel 90 s 0,00 Kč 67,05 Kč Stanislav Turke 390 Skříň dělená 2/3 lam.+1/3 nika 0,00 Kč 160,20 Kč Stanislav Turke 391 Skříň dělená 2/3 lam.+1/3 nika 0,00 Kč 160,20 Kč Stanislav Turke 392 Skříňka na klíče 0,00 Kč 94,50 Kč Stanislav Turke 393 Stůl jednací d = 80 cm, 0,00 Kč 102,60 Kč Stanislav Turke 394 Kuchyňská linka 160 x 60/40x40 0,00 Kč 523,80 Kč Stanislav Turke 395 Skříň s dveřmi 80x40x70 cm 0,00 Kč 99,00 Kč Stanislav Turke 396 Skříň s dveřmi 80x40x70 cm 0,00 Kč 99,00 Kč Stanislav Turke 397 Stolová deska 220 x 90 x 2,5 cm, provedení BUK 0,00 Kč 182,70 Kč Stanislav Turke 398 Skříň dílenská, univerzální, šedo - modrá 0,00 Kč 525,38 Kč Stanislav Turke 399 Skříň šatní 80 x 40 x 180 cm 0,00 Kč 231,30 Kč Stanislav Turke 400 Monitor Samsung LCD 17" 710T 0,00 Kč 734,27 Kč Stanislav Turke 401 Zál.zdroj UPS APC Smart ZZ1 0,00 Kč 1 049,94 Kč Stanislav Turke 402 Přepinač elektronický 8PC - 1 VGA +1k + 1m 0,00 Kč 577,08 Kč Stanislav Turke 403 Stojan na válce 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 404 Stojan na válce 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 405 Stojan na válce 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 406 Stojan na válce 0,00 Kč 126,00 Kč Stanislav Turke 407 Plastová nádoba na použitou vodu r.0,8/1,0/0,25m 0,00 Kč 135,00 Kč Stanislav Turke 408 Židle pracovní, potah C 29 0,00 Kč 153,00 Kč Stanislav Turke 409 Židle pracovní, potah C 29 0,00 Kč 153,00 Kč Stanislav Turke 410 Mikrometr 0,00 Kč 25,26 Kč Stanislav Turke 411 Manipulační schůdky na výsyp tuhých komunálních 0,00 Kč 204,30 Kč Stanislav Turke 412 Vozík / rudl na 6 ks hasících přístrojů 0,00 Kč 153,11 Kč Stanislav Turke 413 Vozík / rudl na 6 ks hasících přístrojů 0,00 Kč 153,11 Kč Stanislav Turke 414 Vozík / rudl na 6 ks hasících přístrojů 0,00 Kč 153,11 Kč Stanislav Turke 415 Vozík / rudl na 6 ks hasících přístrojů 0,00 Kč 153,11 Kč Stanislav Turke 416 Varná konvice ET ETA 0,00 Kč 56,34 Kč Stanislav Turke 417 Elektr. průtok.ohřív.vody Ariston 0,00 Kč 144,00 Kč Stanislav Turke 418 Skříň s dveřmi nástavbová 80x40x70 cm 0,00 Kč 124,20 Kč Stanislav Turke 419 Skříň s dveřmi nástavbová 80x40x70 cm 0,00 Kč 124,20 Kč Stanislav Turke 420 Vysavač AIGGER Vaguum Celandel 1600W 0,00 Kč 79,37 Kč Stanislav Turke 421 Věšák stojanový zn.marco- S 0,00 Kč 48,60 Kč Stanislav Turke 422 Stůl náhledový pro CTP, formát 110/90, 0,00 Kč 144,00 Kč Stanislav Turke 423 Pevný stojan pro CTP, formát 80/70, 0,00 Kč 63,00 Kč Stanislav Turke 424 Pojízdný stojan pro CTP, formát 70/80 0,00 Kč 108,00 Kč Stanislav Turke 425 Počítač Acer Veriton 7600 GT 0,00 Kč 697,05 Kč Stanislav Turke 426 Monitor Samsung LCD 17" 710N 0,00 Kč 403,20 Kč Stanislav Turke 427 Monitor Samsung LCD 17" 710N 0,00 Kč 403,20 Kč Stanislav Turke 428 Monitor Samsung LCD 17" 710N 0,00 Kč 403,20 Kč Stanislav Turke 429 BTI Tech AC adaptér V 0,00 Kč 126,10 Kč Stanislav Turke 430 Digitální fotoaparát Fujifilm F 810 0,00 Kč 243,00 Kč Stanislav Turke 431 Šroubový kompresor 0,00 Kč 765,00 Kč Stanislav Turke 432 Ruční páskovač OCL - 1 0,00 Kč 360,00 Kč Stanislav Turke 433 Protihluková zástěna na odhlučnění chladírenských 0,00 Kč 945,00 Kč Stanislav Turke 434 Odvíječ polyprénové pásky KP ,00 Kč 157,23 Kč Stanislav Turke 435 Poč.PC sestava Celeron 310 0,00 Kč 540,00 Kč Stanislav Turke 436 Monitor LCD 20" LP2065 0,00 Kč 639,00 Kč Stanislav Turke 437 Stul pracovní pro PC, žlutá clona 0,00 Kč 223,65 Kč Stanislav Turke 438 Stolová nástavba 0,00 Kč 43,20 Kč Stanislav Turke 439 Kontejner 4 zásuvka, centr. zámek 0,00 Kč 195,75 Kč Stanislav Turke 440 Skřín otevřená, 2 police 0,00 Kč 76,95 Kč Stanislav Turke 441 Stul pracovní, žlutá clona 0,00 Kč 154,35 Kč Stanislav Turke 13

14 442 Stul pracovní, žlutá clona 0,00 Kč 160,65 Kč Stanislav Turke 443 Židle pracovní 1170 ASYN, potah AMICRA A 117 0,00 Kč 133,70 Kč Stanislav Turke 444 Stahovák na ložiska 2 ramenný 20-80x100 mm 0,00 Kč 94,47 Kč Stanislav Turke 445 Vodárna HYDROJET JP5 50 litrů, 230 V 0,00 Kč 288,93 Kč Stanislav Turke 446 Počítač PC HP sestava DX6100 0,00 Kč 403,65 Kč Stanislav Turke 447 Počítač PC HP sestava DX6100 0,00 Kč 403,65 Kč Stanislav Turke 448 Počítač PC HP sestava DX6100 0,00 Kč 403,65 Kč Stanislav Turke 449 Počítač PC HP sestava DX6100-0,00 Kč 403,65 Kč Stanislav Turke 450 Počítač PC HP sestava DX6100-0,00 Kč 403,65 Kč Stanislav Turke 451 Nízkozdvižný palet.vozík, žlutá barva,vidl.1150 mm 0,00 Kč 449,25 Kč Stanislav Turke 452 Tiskárna HPLJ ,00 Kč 215,24 Kč Stanislav Turke 453 Monitor P241W24" TFT ACER LCD 0,00 Kč 637,50 Kč Stanislav Turke 454 Počítač PC Dell sestava 0,00 Kč 411,68 Kč Stanislav Turke 455 Monitor AL2416WBsd LCD 0,00 Kč 584,55 Kč Stanislav Turke 456 Přepinač elektronický NSWHP HP Switch 0,00 Kč 476,18 Kč Stanislav Turke 457 Skříň dílenská, univerzální, šedo - modrá 0,00 Kč 493,28 Kč Stanislav Turke 458 Externi HDD 3.5 WD MyBook World II 2TB LAN 0,00 Kč 670,39 Kč Stanislav Turke 459 Měřící přístroj na kondenzátory 0,00 Kč 118,95 Kč Stanislav Turke 460 Digital Cromalin Largo ,00 Kč 1 800,00 Kč Stanislav Turke 461 PC DELL GX270 P4 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 462 HP ProCurve Switch G 0,00 Kč 769,00 Kč Stanislav Turke 463 Monitor LCD AOC 2216 Sa, 22 stříbrnočerný 0,00 Kč 274,10 Kč Stanislav Turke 464 Bigovací stroj GPM 450 SA -Cyklos 0,00 Kč 3 950,00 Kč Stanislav Turke 465 Pracovní stoly 0,00 Kč 423,70 Kč Stanislav Turke 466 Náhledový pult - PrePress BOX 5000K PRO S 0,00 Kč 654,80 Kč Stanislav Turke 467 Mikrovlná trouba 0,00 Kč 74,91 Kč Stanislav Turke 468 Kleště na konektory 240 mm 0,00 Kč 112,30 Kč Stanislav Turke 469 Cisco 10/100 VPN 4 - Port Router RV 042 0,00 Kč 375,30 Kč Stanislav Turke 470 Monitor LCD, AOC 2236 Swa 22 " Full HD,60000:1 0,00 Kč 274,20 Kč Stanislav Turke 471 Židle průmyslová PUR černá 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 472 Notebook NB ACER Extensa G32 Mn,15,6,CD 0,00 Kč 1 036,90 Kč Stanislav Turke 473 Židle průmyslová PUR černá 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 474 Mobilní telefon NOKIA N 97 White 0,00 Kč 915,80 Kč Stanislav Turke 475 imac 21,5 MB950D/A sn W80063E95PC 0,00 Kč 2 000,00 Kč Stanislav Turke 476 Židle průmyslová PUR černá 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 477 Monitor LGMT LCD 21,5 W2243S PF ,00 Kč 290,00 Kč 1080,300cd Stanislav Turke 478 Mobilní telefon iphone 3 GS 32GS - černý 0,00 Kč 840,00 Kč Stanislav Turke 479 Sada dílů na perforování (tiskolih pro stroj S-4) 0,00 Kč 2 782,10 Kč Stanislav Turke 480 Monitor ACER MT S2343 Hlbmi24" LED ,00 Kč 676,50 Kč Stanislav Turke 481 Židle průmyslová PUR černá 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 482 Židle průmyslová PUR černá 0,00 Kč 299,00 Kč Stanislav Turke 483 Kopírka CANON ir ,00 Kč 5 839,04 Kč Stanislav Turke 484 Počítač LYNX MS Easy + monitor LCD 21,5" 0,00 Kč 2 178,88 Kč Stanislav Turke 485 Počítač LYNX MS Easy 0,00 Kč 1 714,88 Kč Stanislav Turke 486 Počítač LYNX MS Easy + monitor LCD 21,5" 0,00 Kč 2 178,88 Kč Stanislav Turke 487 Mac Book Pro 17" Core Duo 2,4 GHz -komise 0,00 Kč 4 320,00 Kč Stanislav Turke 488 Počítač LYNX MS Easy +OEM OFFICE 0,00 Kč 2 540,80 Kč Stanislav Turke 489 Teplomet - konvertor ARDES 0,00 Kč 83,25 Kč Stanislav Turke 490 Monitor HP TFT LA 2405 wg 24" 0,00 Kč 617,00 Kč Stanislav Turke 491 Židle jednací - 6ks- potah AMICRA A106 vín. 0,00 Kč 358,80 Kč Stanislav Turke 14

15 492 Průtokový ohřívač 0,00 Kč 390,00 Kč Stanislav Turke 493 Pracovní stoly 0,00 Kč 2 388,00 Kč Stanislav Turke 494 Pracovní stoly 2 0,00 Kč 2 497,50 Kč Stanislav Turke 495 Pracovní stoly 3 0,00 Kč 5 216,25 Kč Stanislav Turke 496 Počítač Mac Book Pro 17" Core Duo 2,33 GHz -komise 0,00 Kč 4 800,00 Kč Stanislav Turke 497 Pracovní stoly + sedací nábytek 0,00 Kč 2 344,86 Kč Stanislav Turke 498 Notebook HP 620 T ,6 " CAM 0,00 Kč 2 580,90 Kč Stanislav Turke 499 Pracovní křeslo - 2 ks 0,00 Kč 928,80 Kč Stanislav Turke 500 Monitor BENQ MT LED LCD 21.5 GL2240M 0,00 Kč 445,50 Kč Stanislav Turke 501 PC LYNX MS Easy 0,00 Kč 1 740,00 Kč Stanislav Turke 502 Tiskárna HP LaserJet Pro P1606dn 0,00 Kč 517,50 Kč Stanislav Turke 503 Tiskárna HP LaserJet Pro P1606dn 0,00 Kč 517,50 Kč Stanislav Turke 504 Monitor BENQ MT LED LCD 22 BL2201M 0,00 Kč 561,00 Kč Stanislav Turke 505 Převodník LMP Mini-Display Port to VGA 0,00 Kč 88,50 Kč Stanislav Turke 506 Alkoholtester 0,00 Kč 142,13 Kč Stanislav Turke 507 Zaoblovač rohů CCR 40 0,00 Kč 4 485,00 Kč Stanislav Turke 508 Ventilátor -1ks 0,00 Kč 149,74 Kč Stanislav Turke 509 Ruční páskovač OCL-1 0,00 Kč 900,00 Kč Stanislav Turke 510 Koš s popelníkem venkovní - zelený 0,00 Kč 217,35 Kč Stanislav Turke 511 Digitální fotoaparát CANON 0,00 Kč 694,38 Kč Stanislav Turke 512 Nízkozdvižný palet.vozík, JF-NY 0,00 Kč 1 798,50 Kč Stanislav Turke 513 Externí disk WD My Book Studio 1,5TB 0,00 Kč 486,00 Kč Stanislav Turke 514 imac 27, 2,7GHz Core i5/4 0,00 Kč 3 388,50 Kč Stanislav Turke 515 PC LYNX MS express 0,00 Kč 2 151,00 Kč Stanislav Turke 516 Mobilní telefon E52 0,00 Kč 1 245,00 Kč Stanislav Turke 517 Ruční vysavač HV 0,00 Kč 149,88 Kč Stanislav Turke 518 Bluetooth sada Parrot MK9200 0,00 Kč 1 245,00 Kč Stanislav Turke 519 USB modem ZTE MF190 0,00 Kč 1 245,00 Kč Stanislav Turke 520 Průtokový ohřívač vody 0,00 Kč 437,37 Kč Stanislav Turke 521 iphone 4S 64GB 0,00 Kč 1 245,00 Kč Stanislav Turke 522 Monitor HP TFT LP2475w 24 wide 0,00 Kč 1 635,00 Kč Stanislav Turke 523 Mobilní telefon Samsung I9100 Galaxy S II 0,00 Kč 2 490,00 Kč Stanislav Turke 524 Mobilní telefon Samsung I9100 Galaxy S II 0,00 Kč 2 490,00 Kč Stanislav Turke 525 Monitor SAMSUNG MT LED LCD 21,6 0,00 Kč 588,00 Kč Stanislav Turke 526 Svářecí komplet P-4a 650W MINI Dytron (20-40) 0,00 Kč 939,12 Kč Stanislav Turke 527 Mobilní telefon Nokia E52 0,00 Kč 240,00 Kč Stanislav Turke 528 Mikrovlná trouba 0,00 Kč 210,66 Kč Stanislav Turke 529 Sada dílů na perforování (mikroperf.sada) 0,00 Kč 6 018,00 Kč Stanislav Turke 530 Konvertor E10-RS485 0,00 Kč 1 358,00 Kč Stanislav Turke 531 iphone 4S 16GB 0,00 Kč 1 660,00 Kč Stanislav Turke 532 USB modem HUAWEI E352s-5 PROMO 0,00 Kč 902,00 Kč Stanislav Turke 533 Modul ASG 110/120 Security Appliance 0,00 Kč 2 677,50 Kč Stanislav Turke 534 Mobilní telefon Nokia E7-00 0,00 Kč 1 660,00 Kč Stanislav Turke 535 Notebook HP ProBook 4530s i5-240m 15,6 0,00 Kč 2 980,00 Kč Stanislav Turke 536 PC LYNX MS Easy 0,00 Kč 2 868,00 Kč Stanislav Turke 537 PC LYNX MS Easy 0,00 Kč 2 868,00 Kč Stanislav Turke 538 iphone 4S 16GB 0,00 Kč 2 560,00 Kč Stanislav Turke 539 Notebook HP ProBook 4535s A6-340M,Win7Pro64 0,00 Kč 2 524,00 Kč Stanislav Turke 540 Horkovzdušná pistole 0,00 Kč 215,00 Kč Stanislav Turke 541 Notebook FUJITSU Lifebook UH552 0,00 Kč 3 754,75 Kč Stanislav Turke 542 Mobilní telefon Nokia 109 Cyan 0,00 Kč 209,75 Kč Stanislav Turke 543 8GB RAM 2x, Switch 8 port 0,00 Kč ,60 Kč Stanislav Turke 544 HP Pro 3500 MT Pentium+Office Home 0,00 Kč ,60 Kč Stanislav Turke 545 PC Premio 2x + Monitor 2x na sběr dat 0,00 Kč ,00 Kč Stanislav Turke 546 Nábytková stěna s nástavci (3+3 ks) 0,00 Kč 3 600,00 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Důvod zapsání: vlastnické právo Nikdo Datum vyloučení: Důvod vyloučení: 15

16 A. - Dlouhodobý majetek celkem ,03 Kč Poř.č. B. Zásoby B.1. Zásoby na skladech dlužníka ,18 Kč Identifikace majetku: Účetní hodnota: Ocenění: Ocenil: B.1.1 Materiál na skladě ,25 Kč ,98 Kč B.1.2. Materiál na skladě ,50 Kč ,25 Kč B.1.3. Nedokončená výroba ,17 Kč ,15 Kč B.1.4. Zboží na skladě ,00 Kč 7 366,80 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Důvod zapsání: vlastnické právo Nikdo Datum vyloučení: Důvod vyloučení: B. - Zásoby celkem Položkový seznam zásob je uveden v příloze č. 1 k tomuto soupisu majetkové podstaty ,18 Kč Poř.č. C.1. Pohledávky krátkodobé Identifikace majetku: C. Pohledávky Účetní hodnota: ,51 Kč Ocenění: Ocenil: C.1.1. Pohledávky z obchodního styku ,93 Kč ,48 Kč C.1.2. Poskytnutá záloha JUDr. Kadleček ,00 Kč ,00 Kč C.1.3. Poskytnutá záloha Antalis ,00 Kč ,00 Kč C ,05 Kč ,76 Kč Pohledávka za společníkem - Ing. Evžen Korbel C.1.5. Pohledávka za společníkem - Petr Fryč ,04 Kč ,26 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Komerční banka, a.s., IČ: Důvod zapsání: Datum vyloučení: vlastnické právo Právo na uspokojení ze zajištění Důvod vyloučení: C. Pohledávky - celkem: Položkový seznam pohledávek je uveden v příloze č. 2 k tomuto soupisu majetkové podstaty. D.1. Finanční prostředky na účtech a v pokladně Poř.č. Identifikace majetku: D. Finanční prostředky ,51 Kč ,72 Kč Účetní hodnota: Ocenění: Ocenil: D.1.1. Korunová pokladna - Kč ,00 Kč ,00 Kč D.1.2. Valutová pokladna - 0,84 EUR 11,64 Kč 11,64 Kč D.1.3. Běžný účet ČMZRB, č.ú / ,90 Kč 1 000,90 Kč D.1.4. Běžný účet ČSOB, č.ú / ,99 Kč ,99 Kč D.1.5. Běžný účet ČSOB EUR - 318,44 EUR, č.ú ,66 Kč 8 766,66 Kč /0300 D.1.6. Běžný účet Evropsko-ruská banka, a.s., č.ú. 247,30 Kč 247,30 Kč /2210 D.1.7. Běžný účet ERB RUB ,49 RUB, č.ú. 821,23 Kč 821,23 Kč /2210 D.1.8. Ceniny - stravenky 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč Osoba uplatňující k majetku právo: Datum zapsání: Důvod zapsání: vlastnické právo Nikdo Datum vyloučení: Důvod vyloučení: 16

17 D. Finanční prostředky - celkem: ,72 Kč E. Ostatní majetek - celkem: E. Ostatní majetek 0,00 Kč F. Majetek třetích osob F. Majetek třetích osob - celkem 0,00 Kč Ocenění majetkové podstaty - shrnutí Účetní stav Položka (tis.kč) A. - Dlouhodobý majetek B. - Zásoby 1925 C. - Pohledávky D. - Finanční prostředky 220 E. - Ostatní majetek 0 F. - Majetek třetích osob 0 Majetková podstata celkem Ocenění ,03 Kč ,18 Kč ,51 Kč ,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,43 Kč V Hradci Králové dne Ing. David Jánošík, insolvenční správce 17

ZNALECKÝ POSUDEK. OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

ZNALECKÝ POSUDEK. OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1 / 715 / 2014 OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Insolvenční správce Ing. David Jánošík

Více

Příloha č. 2 k Podmínkám Výběrového řízení SPECIFIKACE VĚCÍ MOVITÝCH

Příloha č. 2 k Podmínkám Výběrového řízení SPECIFIKACE VĚCÍ MOVITÝCH Příloha č. 2 k Podmínkám Výběrového řízení SPECIFIKACE VĚCÍ MOVITÝCH V majetkové podstatě dlužníka HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s r.o., IČ: 182 25 713, se sídlem Horní

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281

PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281 na soubor majetku movitého, nemovitého a ostatního společnosti OCELPROFIL s.r.o., IČ 25580337 a PKB ocel, spol. s r.o. IČ 26929104 Specifikace movitého

Více

Adone Ing. Petr Schulmeister

Adone Ing. Petr Schulmeister Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

6.1. MOVITÉ VĚCI A) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. 1. Nákladní automobil, Škoda Pickup LXI EFF673-N3, SPZ 1M8 0194 2. Přívěsný vozík Gapa 1.

6.1. MOVITÉ VĚCI A) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. 1. Nákladní automobil, Škoda Pickup LXI EFF673-N3, SPZ 1M8 0194 2. Přívěsný vozík Gapa 1. Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání

Více

Soubor 5 A.3.1.-84 Kopírka CANON NP 6035+RDF 86 Televizor WEGA FD DRC MF 87 Kopírka CANON IR 2200 + příslu 89 Multifunkce OKI-kopírka,skener 90

Soubor 5 A.3.1.-84 Kopírka CANON NP 6035+RDF 86 Televizor WEGA FD DRC MF 87 Kopírka CANON IR 2200 + příslu 89 Multifunkce OKI-kopírka,skener 90 Soubor 5 A.3.1.-84 Kopírka CANON NP 6035+RDF 86 Televizor WEGA FD DRC MF 87 Kopírka CANON IR 2200 + příslu 89 Multifunkce OKI-kopírka,skener 90 Multifunkce OKI-kopírka,skener 92 Multifunkce OKI-kopírka,skener

Více

1+1. CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 2 ks 2 999,00 cena v přepočtu za 1 ks. při odběru 2 ks ODĚVY A ZAVAZADLA STR.

1+1. CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 2 ks 2 999,00 cena v přepočtu za 1 ks. při odběru 2 ks ODĚVY A ZAVAZADLA STR. Matrace Royal Melanie matrace s ortopedickými vlastnostmi s jádrem z tepelně modifikované pěny Flexifoam s rozlišenou letní a zimní stranou výška: cca 16 cm nabízené rozměry: 80 200 cm, 85 195 cm, 90 200

Více

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro.

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro. Do vyprodání 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob www.makro.cz Křeslo Pazifik s potahem polohovací dřevo FSC eukalyptus rozměry: 56,5 74,3 104 cm nosnost: 130 kg hmotnost: 8 kg cena v přepočtu za 1 ks

Více

N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem

Více

POHODÁŘ - POHODOVÝ STACIONÁŘ "REKONSTRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT LUKA NAD JIHLAVOU"

POHODÁŘ - POHODOVÝ STACIONÁŘ REKONSTRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT LUKA NAD JIHLAVOU POHODÁŘ - POHODOVÝ SACIONÁŘ "REKONSRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEK LUKA NAD JIHLAVOU" Registrační číslo projektu - CZ1.11/3.3.00/26.01305.. PROJEKOVÁ DOKUMENACE INERIEROVÉHO VYBAVENÍ.. ZADAVAEL: Úřad

Více

7+3 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ. 27 Platnost: 17. 12. 2014 13. 1. 2015. www.makro.cz 410,80 * Konferenční

7+3 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ. 27 Platnost: 17. 12. 2014 13. 1. 2015. www.makro.cz 410,80 * Konferenční PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ 7+3 židle Positano chrom 7 + 3 v přepočtu za 1 ks 384,30/465,00* NEPLATÍ PRO VELKOOBCHODNÍ STŘEDISKA OSTRAVA, LIBEREC, ZLÍN A KARLOVY VARY

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA Masný průmysl

Více

Výběr z ceníku dílů a příslušenství

Výběr z ceníku dílů a příslušenství Výběr z ceníku dílů a příslušenství Procesory Intel INTEL Celeron G1840 (2.8GHz, 2MB, 2j) LGA1150 Haswell 5W, VGA HD Intel Celeron G1620 2,70GHz (2MB) BOX LGA1155 Ivy Bridge - s integrovanou grafikou INTEL

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení:

Více

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018 Příloha k OLP/1173/2015 Datum pořízení Pořizovací cena Software "Sklad 2.1" 31.8.2003 2 625,00 Kč Základ.program.vybavení školy 31.8.2003 30 000,00 Kč Výuk.software"Dětský

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Kovové křeslo Mercury s potahem rozměry: 56,5 68,5 98,5 cm materiál: ocel, FSC eukalyptus dřevěné područky stohovatelné se sedákem

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 11. 5. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

www.triline.cz kvalitní počítače a služby

www.triline.cz kvalitní počítače a služby www.triline.cz kvalitní počítače a služby PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 15. 6. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 9. 3. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2003.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2003. Zpráva o činnosti organizace za rok 2003. I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI V průběhu roku 2003 změnily VS celkem třikrát své vedení. Nejprve byl v lednu odvolán dosavadní vedoucí p. V. Šubrt a řízením

Více

ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, O.P.S. VEŘEJNOPRÁVNÍ STUDIA. Informační systémy. Seminární práce

ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, O.P.S. VEŘEJNOPRÁVNÍ STUDIA. Informační systémy. Seminární práce ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, O.P.S. VEŘEJNOPRÁVNÍ STUDIA Informační systémy Seminární práce Datum: 28.10.2012 Jiří Kratochvíl, 2.VS Obsah 1 Zadání - Varianta č. 1 - Obchodní firma (s.r.o.)... 3

Více

DVŮR KRÁLOVÉ TRUTNOV NÁCHOD VRCHLABÍ JIČÍN JAROMĚŘ 3+1 INZERCE ZDARMA. Tato akce platí pro nové klienty a vztahuje se na objednávky do 30.11.2014.

DVŮR KRÁLOVÉ TRUTNOV NÁCHOD VRCHLABÍ JIČÍN JAROMĚŘ 3+1 INZERCE ZDARMA. Tato akce platí pro nové klienty a vztahuje se na objednávky do 30.11.2014. REGION: DVŮR KRÁLOVÉ TRUTNOV NÁCHOD VRCHLABÍ JIČÍN JAROMĚŘ 412 tel. 499 82 82 66 mobil: 608 73 14 15 e-mail: trutnovsky@posel.cz www.posel.cz Soukromá řádková inzerce zdarma! TRUTNOV A OKOLÍ 7.listopad

Více

Do vyprodání zásob. Platnost: 5. 1. 31. 12. 2011. maloobchod. Vše pro Váš obchod VYBAVENÍ OBCHODU. Aktuální ceny na www.makro.cz

Do vyprodání zásob. Platnost: 5. 1. 31. 12. 2011. maloobchod. Vše pro Váš obchod VYBAVENÍ OBCHODU. Aktuální ceny na www.makro.cz Platnost: 5. 1. 31. 12. 2011 Do vyprodání zásob maloobchod Vše pro Váš obchod VYBAVENÍ OBCHODU Aktuální ceny na www.makro.cz cc1101_01-10.indd 1 19.11.2010 12:28:42 ct1002_01-20.indd 1 cc1101_01-10.indd

Více

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12 Platnost od 4. 9. 2006 PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

T E N E T. spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV. SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce čp. 280, 287 a če. 111

T E N E T. spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV. SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce čp. 280, 287 a če. 111 R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce

Více

2.490,- 11.714,- 1.649,- 399,- 4.199,- NOTEBOOK LENOVO MONITOR ACER FLASH DISK 16 GB TRANSCEND JETFLASH 780 NABÍJEČKA CTEK MXS 5.0

2.490,- 11.714,- 1.649,- 399,- 4.199,- NOTEBOOK LENOVO MONITOR ACER FLASH DISK 16 GB TRANSCEND JETFLASH 780 NABÍJEČKA CTEK MXS 5.0 KATALOG č. 2 / 10. 2. 2014 2. 3. 2014 HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 NOTEBOOK LENOVO 24 THINKPAD EDGE E530C Exkluzivní notebook s Windows 7. Procesor Intel Pentium 2020M, 15,6 LED, 4GB RAM, 500GB,

Více

Z111001/1-3-SO101-001/0

Z111001/1-3-SO101-001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. R. Konečný Purkyňova 79a Vypracoval Ing. R. Konečný 612 00 Brno Investor:

Více

7 TRHÁK NEJLEPŠÍ NA TRHU NA VÁNOCE ZDARMA ZDARMA PERFEKTNÍ DÁRKY DVD SE 2 LCD DO AUTA ULTRABOOKŮM. K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ INTERNET NA 6 MĚSÍCŮ

7 TRHÁK NEJLEPŠÍ NA TRHU NA VÁNOCE ZDARMA ZDARMA PERFEKTNÍ DÁRKY DVD SE 2 LCD DO AUTA ULTRABOOKŮM. K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ INTERNET NA 6 MĚSÍCŮ 12/2012 PLATNOST OD 1. PROSINCE PERFEKTNÍ DÁRKY NA VÁNOCE NEJVÝHODNĚJŠÍ: K VYBRANÝM ULTRABOOKŮM 7 TRHÁK x NEJLEPŠÍ NA TRHU DVD SE 2 LCD DO AUTA ZDARMA SLEDUJTE IKONU STRANA 2-3 K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ

Více