Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti Pardubice. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva"

Transkript

1 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti Pardubice Výroční zpráva 2007/2008

2 Obsah výroční zprávy Úvodem... 3 Charakteristika školy... 4 Vedení školy... 5 Výsledky přijímacího řízení vyšší odborné školy... 8 Přehled vzdělávacích programů školy za školní rok 2007/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy /22

3 Úvodem V souladu s 10, odst. 2 zákona č. 317/2008 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předkládáme zřizovateli - Ministerstvu vnitra, zaměstnancům školy a studentům, ale i všem policistům a příslušníkům bezpečnostních sborů Výroční zprávu o činnosti Vyšší policejní školy MV v Pardubicích. Výroční zpráva je koncipována jako souhrn informací, přehledů a čísel, které mají vysokou výpovědní hodnotu. Uplynulý školní rok byl pro naši školu velmi důležitý. Škola v době od února do června 2007 zpracovala a předložila ke schválení vzdělávací program vyššího odborného vzdělání zaměřený na činnost Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Vzdělávací program s názvem Přípravné trestné řízení byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen dnem 31. května 2007 a označen kódem N/03. Následně, dnem 1. června 2007 se změnil také statut školy. Vznikla Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Tímto krokem se škola zařadila mezi instituce, které poskytují vyšší odborné vzdělání v bezpečnostně právním oboru. V současné době je vzdělání poskytováno kombinovanou formou. Délka studia je 3 roky. Studium se ukončuje absolutoriem a vydáním vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa. Absolvent opouští studium jako diplomovaný specialista, s titulem DiS. V letošním roce došlo ke změně v oblasti odborné přípravy policistů, zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Profilující vzdělávací program byl na základě požadavku Policie ČR přepracován. Požadavek nově formuloval potřebu vzdělávat policisty s profesní specializací pro trestní řízení a profesní specializací pro operativně pátrací činnost. Neméně důležitou oblastí je také odborná příprava kriminalistických techniků. Naše škola je i v této oblasti jedinečná. Vzdělávací program pro kriminalistické techniky byl v letošním roce inovován. Současně, v souladu s požadavky Policie ČR, byla kapacita vzdělávacích programů pro kriminalistické techniky navýšena o 50%. Další oblastí, která výrazně ovlivňuje profil školy je odborná příprava pyrotechniků Policie ČR. Letošní rok byl prvním rokem, kdy škola nepřipravovala pouze pyrotechniky pro Policie ČR. V souvislosti s prokazatelně kladnými výsledky v odborné přípravě pyrotechniků, vybudovanému zázemí a soustředění dostatečného množství reálií a výukových pomůcek škola participovala také na odborné přípravě pyrotechniků Armády ČR. V průběhu školního roku se škole dařilo plnit hlavní poslání a jít ve vzdělávacím procesu dále dopředu. Ale jsou oblasti, kde jsme zatím zcela nedosáhli na vytýčené cíle. Dosud se nepodařilo rozběhnout v plném rozsahu vzdělávání policistů a zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Organizačních složek státu v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti ochrany osobních údajů. Přesto věříme, že je pouze otázkou času, kdy ošetříme i tyto oblasti. Ing. Zdeněk Jedlička ředitel Vyšší policejní školy MV v Pardubicích 3/22

4 Charakteristika školy Název školy: IZO: Adresa školy: IČO: Zřizovatel: Způsob zřízení: Datum zřízení: Škola je zřízena za účelem: Vyšší policejní škola MV v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516, Pardubice Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO Zřizovací listina organizační složky státu 1. července 1994 (na dobu neurčitou) a) poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělávání N Bezpečnostně právní činnost ukončené absolutoriem, b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality, c) poskytovat Policii ČR součinnost s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu, d) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při provozování školní knihovny a autodopravy. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra, e) poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen, f) poskytovat může vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Předmětem činnosti školy je: a) poskytování vyššího odborného vzdělávání ukončeného absolutoriem a poskytování jazykového vzdělávání, b) zabezpečení a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality, c) zabezpečení součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu, d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při provozování školní knihovny a autodopravy, e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném, f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra, g) hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 4/22

5 Vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele pro výuku: Zástupce ředitele pro ekonomiku: vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička Dip.Mgmt. rada plk. Luděk Dvořák Ing. Dagmara Pivovarníková Personální a statistické údaje 67 Věková struktura pracovníků školy let let let let 61 let a více Celkem Policisté ženy Policisté muži Policisté celkem Občanští zaměstnanci ženy Občanští zaměstnanci muži Občanští zaměstnanci celkem Počty pedagogických pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty /22

6 Počty vysokoškolsky vzdělaných pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty /22

7 ředitel školy Organizační schéma školy asistent právník referent BOZP vnitřní oddělení ostraha objektu (5) personalista spisový pracovník pedagogický úsek zástupce ředitele oddělení studijní a metodické (1+4) oddělení práva a psychologie (1+5) oddělení kriminalistiky a služ. přípravy (1+8) oddělení speciálních příprav (1+6) oddělení jazykové přípravy (1+6) ekonomický úsek zástupce ředitele oddělení finanční a materiálové (1+7) oddělení provozní a ubytovací (1+12) oddělení stravovací (1+13) provozní oddělení Opatovice n/l (1+14) správce IT (2) investiční referent zásobovač referent majet. správy účetní (5) skladník finanční referent údržba (3) řidič kuchař (11) skladník investiční referent bezpečnostní pracovník (5) uklizeč (5) údržba (3) uklizeč (4) 7/22

8 Výsledky přijímacího řízení vyšší odborné školy Vzdělávací program: N/03 Přípravné trestní řízení Obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost školní rok: 2007/2008 forma vzdělávání: kombinovaná Uchazeči o studium VPŠ 1. ročník 2. ročník celkový počet uchazečů nedostavili se k přijímací zkoušce přijetí na základě přijímací zkoušky přijetí na základě přijímací zkoušky - nezapsali se 46 6 dodatečné přijetí (včetně odvolání) 33 7 dodatečné přijetí - nezapsali se 3 1 nepřijetí - nedostatečná kapacita 59 7 nepřijetí - nesplnění podmínek přijímací zkoušky aktuální počet studentů VPŠ (ke dni ) /22

9 Přehled vzdělávacích programů školy za školní rok 2007/2008 Kurzy Počty studujících Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Celkem Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Jazykový kurz Anglický jazyk 1. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Anglický jazyk 2. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Anglický jazyk 1. stupeň pro management 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 1. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 2. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 1. stupeň pro management 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk přípravný 72 R5/ Jazykový kurz Německý jazyk zdokonalovací 60 R5/ /22

10 Kurzy Počty studujících Typ Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Název 10/22 Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Manipulace a skladování výbušnin 72 P2/ Prolongace oprávnění manipulant 24 P2/ Skutečný stav Prolongace oprávnění pyrotechnik 24 P2/ Základní pyrotechnický kurz P ČR 476 P2/ Specialisté na vyhledávání výbušnin 108 P2/ Základní pyrotechnický kurz "B" - vojenský 320 P2/ Specializační kurz Kriminálním zpravodajská analýza 129 P2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana AVCrypt 16 R2/ Specializační kurz Policejní inspektor (komisař) operačního střediska 192 P2/ Specializační kurz Krizové řízení P ČR 50 P2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana KTA 30 R2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana I. stupně 36 R2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana II. stupně 36 R2/ Specializační kurz Vedoucí pracovníci SKPV 132 P2/ Specializační kurz Ochrana utajovaných informací 36 R2/ Mimoresortní Nesplnil

11 Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Specializační kurz Inspektor dálničního oddělení P ČR 142 P2/ Specializační kurz Kriminalistický technik 340 P2/ Specializační kurz Služba kriminální policie a vyšetřování 452 P2/ Specializační kurz Pegas - Krizové řízení 36 P2/ Specializační kurz Pomocný technik 72 P3/ Specializační kurz TOPO - pro krizové řízení 36 P2/ ProPC SUITE I 36 P2/ ProPC SUITE II 36 P2/ Fotoeditor 602 Photo 16 P2/ Microsoft Access 36 P2/ Microsoft Excel - základní 16 P2/ Microsoft Excel - pro pokročilé 16 P2/ Microsoft Internet Explorer 8 P2/ Elektronický jednací protokol 36 P2/ Microsoft PowerPoint - základní 16 P2/ /22

12 Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Microsoft PowerPoint - pro pokročilé 16 P2/ Interaktivní tabule 16 R2/ MS Windows bezpečnostní správce 36 R2/ Microsoft Windows - základní 24 P2/ Microsoft Word - základní 16 P2/ Microsoft Word - pro pokročilé 16 P2/ Tvorba www stránek 24 P2/ Microsoft Windows XP - základní 24 P2/ Microsoft Windows XP - pro pokročilé 24 P2/ Anglický jazyk 1. stupeň po samopřípravě Německý jazyk 1. stupeň po samopřípravě Polic. insp. (komisař) oper. střed. po samopřípravě Kriminalistický technik po samopřípravě Služba kriminální policie a vyšetřování po samopřípravě 16 R4/ R4/ P2/ P2/ P2/ /22

13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy, semináře a IMZ: domácí násilí, antikorupční strategie v principech integrity a etiky v policejní práci, rasismus a extremismus, výcvikový kurz transakční analýzy I, II, tvorba vzdělávacích programù a problematika modulární výuky, komunikační dovednosti, mezinárodní konference Kriminalistika a forenzní disciplíny, problematika odhalování dětské pornografie na internetu, vlastnosti nového SW vybavení komunikačního systému Pegas, stav vývoje informačních systému P ČR, mezinárodní konference - Význam komunikace v policejní práci celostátní pracovní seminář - Násilí na pracovišti, organizovaného ČMKOS ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, seminář Priority a postupy Ministerstva vnitra ČR při prosazování rovnosti mužů a žen na rok 2007, účast na veletrhu - Gaudeamus studijní programy českých a zahraničních škol, IMZ - Profesní etika Policie seminář - Ochrana práv seniorů. Mezinárodní aktivity: krátkodobé výměnné pobyty pedagogických pracovníků oddělení kriminalistiky VPŠ MV v Pardubicích a Střední odborné školy Policejního sboru Košice, účast na třetím ročníku semináře s mezinárodní účastí Prax škole - škola praxi 2007 pořádaného Střední odbornou školou Policejního sboru Košice. 13/22

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ve spolupráci s Úřadem práce a Okresním ředitelstvím Policie ČR Pardubice se zástupci školy podílí na osvětové kampani pro studenty středních škol s tématickým zaměřením na aspekty práce v Policii ČR, účast na akci Bezpečné prázdniny ve spolupráci s OŘ Chrudim a IZS, prezentace policejního školství, zařazení do AKT a přenášení zkušeností do výuky, zařazení do týmu pro práci Policie s národnostními menšinami při S Včk HK a následná aplikace zkušeností do výuky, přednáška na téma trestná činnost mladistvích Vyšší odborná škola sociálně právní České Třebové, reprezentace školy v médiích (časopis Policista), beseda na Střední průmyslové škole stavební Hradec Králové na téma šikana na školách, násilí proti skupině obyvatel, ohrožování mravní výchovy mládeže, pravidelně se opakující besedy pro žáky SOU stavební Rybitví na téma sociálně patologické jevy (zneužívání omamných látek, šikana na školách atd.), beseda studentů a žáků ubytovaných v domově mládeže v Hradci Králové na téma sociálně patologické jevy ve společnosti, Vyšší sociálně právní škola Pardubice - absolutorium (předseda zkušební komise). Mimopracovní činnost pedagogických pracovníků: Sdružení pro pomoc obětem Tč (Bílý kruh bezpečí) právní poradce, Intervenční centru pardubického kraje pro osoby ohrožené domácím násilím. 14/22

15 Údaje o kontrolní a inspekční činnosti Kontrola pedagogického procesu Typ kontroly: pedagogická - tematická Cíl kontroly: soulad výuky s výukovým plánem a soulad pedagogického procesu dle platných předpisů Kontrolu provedl: Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV Kontrolované období: červen březen 2008 Závěr kontroly: nebyly shledány žádné závažné nedostatky Kontrolní a hospitační činnost v oblasti vzdělávacího procesu byla realizována v souladu s plánem hospitací a byla zaměřena především na činnost začínajících pedagogù, monitoring realizace nově zaváděných vzdělávacích programù, rozvoj práce s didaktickými prostředky a v neposlední řadě na stav a úroveň vedení pedagogické dokumentace. Výsledky sledovaných oblastí jsou hodnoceny celkově jako velmi dobré. Kontroly ekonomického úseku Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: hospodaření s finančními prostředky určenými k reprodukci majetku - ISPROFIN Kontrolu provedl: Finanční úřad Pardubice Kontrolované období: říjen 2007 Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona číslo 218/2000 Sb. Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: následná veřejnosprávní kontrola Kontrolu provedl: Odbor finanční kontroly MV Kontrolované období: duben - květen 2008 Závěr kontroly: bez nálezu Kontroly úseku BOZP Typ kontroly: BOZP Cíl kontroly: plnění úkolů dle čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 6 odst. 4 písm. l) NMV č. 34/1999 ve znění NMV č. 44/2008 a NMV č. 25/2007 Kontrolu provedl: Hlavní technik BOZP MVČR a PČR Kontrolované období: červenec 2007 Závěr kontroly: bez zjevných závad 15/22

16 Základní údaje o hospodaření školy Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2007 Rozpis závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 (R1) nám byl stanoven EO MV pod č.j. EKO-67/ ze dne 16. ledna V průběhu roku nám byly závazné limity a ukazatelé EO MV upravovány. Ze strany EO MV bylo provedeno celkem 28 rozpočtových opatření, ve vlastní kompetenci bylo provedeno 23 rozpočtových opatření. Příjmová oblast rozpočtu V R1 nám byly stanoveny celkové příjmy na rok 2007 ve výši tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 45 tis. Kč. V návaznosti na úpravy mzdových prostředků na platy příslušníků PČR ze strany EO MV, byly v průběhu roku upravovány i daňové příjmy. V závěru roku 2007 došlo i k navýšení rozpočtu nedaňových příjmů o 196 tis. Kč. Konečný rozpočet (R2) činil u příjmů celkem tis. Kč, z toho u daňových příjmů tis. Kč a u nedaňových příjmů 241 tis. Kč. K byly celkové příjmy (bez dotací) vysoce překročeny, především v oblasti daňových příjmů a sice o tis. Kč, skutečnost činila ,- Kč, tj. 109,19 %. Zároveň byly naplněny i příjmy nedaňové, skutečnost činila ,16 Kč, tj. 107,46 %, překročení činí ,16 Kč. I přes navýšení rozpočtu nedaňových příjmů, které byly rozpisem rozpočtu (R1) stanoveny ve výši 45 tis. Kč, o 196 tis. Kč na 241 tis. Kč, byly nedaňové příjmy překročeny. Nárůst příjmů vznikl např. u RP Stravenky úhradou stravného (režijních nákladů) od studentů zařazených do vyššího odborného vzdělání. K naplnění příjmů v roce 2007 přispěly i příjmy nahodilé, které zahrnují především dobropisy z předchozího roku, a které za rok 2007 činily ,78 Kč. Nedaňové příjmy z pojistných událostí činily 8 532,- Kč, z nich bylo 8 000,- Kč zapojeno do čerpání výdajů na opravy majetku. Přijaté dotace v roce 2007 činily ,- Kč a zahrnují prostředky z rezervního fondu a pojistných událostí převedené na příjmový účet z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů do výdajové části rozpočtu. Výdajová oblast rozpočtu Celkové výdaje stanovené v R1 ve výši tis. Kč, byly v R2 upraveny na tis. Kč a mimorozpočtové zdroje činily celkem ,- Kč. Skutečnost činila ,43 Kč, tj. 99,99 %. Do rezervního fondu bylo ze všech výdajů převedeno celkem ,40 Kč, nevyčerpáno zůstalo 4 094,57 Kč. Tyto prostředky byly odvedeny do státního rozpočtu. Převod do rezervního fondu tvořily především nevyčerpané mzdové prostředky určené na platy příslušníků PČR ( ,- Kč). V roce 2007 došlo k nejvyššímu čerpání rozpočtu výdajů ve 4. čtvrtletí. Čerpání bylo ovlivněno přidělením prostředků z rezervy ministra vnitra, které byly určeny na stavební opravy a rekonstrukci IV. ubytovny školy v Opatovicích nad Labem a její vybavení. V roce 2007 byly zapojeny do výdajů i mimorozpočtové zdroje, z toho z rezervního fondu bylo zapojeno celkem ,- Kč do běžných výdajů a o 8 000,- Kč byly překročeny 16/22

17 výdaje v programovém financování z pojistných událostí. Všechny takto zapojené mimorozpočtové zdroje byly beze zbytku vyčerpány. Z přidělených prostředků jsme v roce 2007 pokračovali v rekonstrukci a stavebních opravách objektu školy v Opatovicích n. L. Z prostředků přidělených z rezervy MV jsme mohli realizovat i vybavení IV. ubytovny a pořídit ostatní zařízení a techniku k zajištění výuky pyrotechniků, ale především začít od 1. září 2007 poskytovat studujícím vyšší odborné vzdělání, které má škola od 31. května 2007 zakotveno ve zřizovací listině. Závěrem můžeme říci, že všechny stanovené závazné limity rozpočtu byly dodrženy. Finanční prostředky byly čerpány ve výdajích, které byly nezbytné, účelné a hospodárné. Údaje o majetku Druh majetku Hodnota majetku v Kč k Zásoby (spotřební materiál) ,15 Zásoby DHDM (drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Zásoby celkem ,15 Majetek v užívání celkem ,47 z toho: - drobný nehmotný dlouhodobý majetek ,21 - drobný hmotný dlouhodobý majetek ,11 - dlouhodobý nehmotný majetek ,72 - dlouhodobý hmotný majetek ,07 - nemovitosti ,36 Svěřený majetek státu je hospodárně a účelně využíván. Majetek, který je nově z rozpočtu pořizován, vychází z požadavků a potřeb k zajištění činnosti školy, tj. především výuky posluchačů a stabilního provozu školy. Přehled o stavu závazků a pohledávek k 31. prosinci roku 2007 Druh závazku, pohledávky Hodnota v Kč Závazky celkem ,06 Z toho: - závazky ,00 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,00 - zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování ,00 - jiné pohledávky a závazky ,06 Pohledávky celkem ,97 Z toho: - pohledávky ,50 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,47 - jiné pohledávky a závazky 0,00 17/22

18 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2007 v Kč Číslo řádku Ukazatel Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (bez přev.do rez.fondu v r. 2005) Převedeno do rezevního fondu v roce 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) (sl.5+6) a Příjmy X X 1a v tom: nedaňové a kapitálové příjmy a přij.dotace X X 1b příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam X X z toho: pojistné na důch. pojištění X X 2 Výdaje celkem Běžné výdaje celkem z toho: 4 Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci a v tom: prostředky na platy b OPPP Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Důchody Ostatní sociální dávky Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) c v tom: ostatní provozní výdaje Výdaje na fin.prog.reprod.majetku (bez výzkumu a 10 vývoje) Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční+kapitálové) /22

19 Investiční program resp. podprogram Název Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Výroční zpráva 2007/2008 Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) Pořízení, obn. a prov. ITC školství,vzděl a těl Rozvoj a obnova MTZ školství Racionalizace spotř.a využití obnov.zdrojů ener Celkem Transfer přijatý z jiných kapitol Transfer předaný do jiných kapitol Celkem (včetně transferů) Přehled o neinvestičních výdajích souvisejících s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku za rok 2007 Investiční program resp. podprogram Název Přehled o investičních výdajích na financování reprodukce movitého a nemovitého majetku za rok Systémově určené výdaje řádek řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 v Kč Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) Pořízení,obnova a prov.ict školství,vzděl.a těl Rozvoj a obnova MTZ školství Celkem Transfer přijatý z jiných kapitol Transfer předaný do jiných kapitol Celkem (včetně transferů) /22

20 Přehled čerpání ostatních běžných výdajů v roce Ostatní provozní výdaje v Kč Druhové třídění položek Položka řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt.v zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) c e l k e m z toho: 5132 ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný investiční a neinv. majetek nákup materiálu j.n c e l k e m c e l k e m z toho: 5151 voda teplo plyn elktrická energie pohonné hmoty a mazadla c e l k e m z toho: 5161 služby pošt služby peněžních útvarů nájemné znalečné školení a vzdělávání /22

21 Druhové třídění položek Položka řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt.v zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) 5169 nákup služeb j.n c e l k e m z toho: 5173 cestovné pohoštění nákup uměleckých předmětů ostatní nákupy c e l k e m c e l k e m z toho: 5192 poskyt. neinv. příspěvky a náhrady věcné dary c e l k e m c e l k e m z toho: 5361 nákup kolků platby daní a poplatků úhrady sankcí c e l k e m c e l k e m c e l k e m c e l k e m Celkem /22

22 Závěr výroční zprávy V následujícím školním roce je pro Vyšší policejní školu MV v Pardubicích stěžejním úkolem připravit a zajistit řádné ukončení 3. ročníku studijního oboru N/03 Přípravné trestní řízení. Bude to poprvé, kdy naše škola ukončuje tuto formu studia a bude to také vůbec poprvé, kdy je tato forma studia ukončována i v podmínkách Ministerstva vnitra a Policie ČR. Další školní rok přinese nové úkoly a požadavky ze strany Ministerstva vnitra, Policie ČR a Organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra. Úkolem školy je i nadále zajišťovat požadavky jednotlivých výkonných útvarů v oblasti vzdělávání a se ctí obstát mezi ostatními vzdělávacími institucemi. Výroční zpráva Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Pardubicích za školní rok 2007/2008 Výroční zprávu schválilo vedení školy dne 31. října /22

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2007/2008 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. 1 Základní

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

STÁTNÍHO ROZPOČTU. n a r o k 2 015. K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky. vedoucí Úřadu vlády České republiky

STÁTNÍHO ROZPOČTU. n a r o k 2 015. K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky. vedoucí Úřadu vlády České republiky NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU n a r o k 2 015 K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky Předkládá: Ing. Pavel Dvořák vedoucí Úřadu vlády České republiky OBSAH: 1. Rozpočet na rok 2015... 3 2. Vlivy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více