Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti Pardubice. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva"

Transkript

1 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti Pardubice Výroční zpráva 2007/2008

2 Obsah výroční zprávy Úvodem... 3 Charakteristika školy... 4 Vedení školy... 5 Výsledky přijímacího řízení vyšší odborné školy... 8 Přehled vzdělávacích programů školy za školní rok 2007/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy /22

3 Úvodem V souladu s 10, odst. 2 zákona č. 317/2008 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předkládáme zřizovateli - Ministerstvu vnitra, zaměstnancům školy a studentům, ale i všem policistům a příslušníkům bezpečnostních sborů Výroční zprávu o činnosti Vyšší policejní školy MV v Pardubicích. Výroční zpráva je koncipována jako souhrn informací, přehledů a čísel, které mají vysokou výpovědní hodnotu. Uplynulý školní rok byl pro naši školu velmi důležitý. Škola v době od února do června 2007 zpracovala a předložila ke schválení vzdělávací program vyššího odborného vzdělání zaměřený na činnost Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Vzdělávací program s názvem Přípravné trestné řízení byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen dnem 31. května 2007 a označen kódem N/03. Následně, dnem 1. června 2007 se změnil také statut školy. Vznikla Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Tímto krokem se škola zařadila mezi instituce, které poskytují vyšší odborné vzdělání v bezpečnostně právním oboru. V současné době je vzdělání poskytováno kombinovanou formou. Délka studia je 3 roky. Studium se ukončuje absolutoriem a vydáním vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa. Absolvent opouští studium jako diplomovaný specialista, s titulem DiS. V letošním roce došlo ke změně v oblasti odborné přípravy policistů, zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Profilující vzdělávací program byl na základě požadavku Policie ČR přepracován. Požadavek nově formuloval potřebu vzdělávat policisty s profesní specializací pro trestní řízení a profesní specializací pro operativně pátrací činnost. Neméně důležitou oblastí je také odborná příprava kriminalistických techniků. Naše škola je i v této oblasti jedinečná. Vzdělávací program pro kriminalistické techniky byl v letošním roce inovován. Současně, v souladu s požadavky Policie ČR, byla kapacita vzdělávacích programů pro kriminalistické techniky navýšena o 50%. Další oblastí, která výrazně ovlivňuje profil školy je odborná příprava pyrotechniků Policie ČR. Letošní rok byl prvním rokem, kdy škola nepřipravovala pouze pyrotechniky pro Policie ČR. V souvislosti s prokazatelně kladnými výsledky v odborné přípravě pyrotechniků, vybudovanému zázemí a soustředění dostatečného množství reálií a výukových pomůcek škola participovala také na odborné přípravě pyrotechniků Armády ČR. V průběhu školního roku se škole dařilo plnit hlavní poslání a jít ve vzdělávacím procesu dále dopředu. Ale jsou oblasti, kde jsme zatím zcela nedosáhli na vytýčené cíle. Dosud se nepodařilo rozběhnout v plném rozsahu vzdělávání policistů a zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Organizačních složek státu v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti ochrany osobních údajů. Přesto věříme, že je pouze otázkou času, kdy ošetříme i tyto oblasti. Ing. Zdeněk Jedlička ředitel Vyšší policejní školy MV v Pardubicích 3/22

4 Charakteristika školy Název školy: IZO: Adresa školy: IČO: Zřizovatel: Způsob zřízení: Datum zřízení: Škola je zřízena za účelem: Vyšší policejní škola MV v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516, Pardubice Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO Zřizovací listina organizační složky státu 1. července 1994 (na dobu neurčitou) a) poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělávání N Bezpečnostně právní činnost ukončené absolutoriem, b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality, c) poskytovat Policii ČR součinnost s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu, d) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při provozování školní knihovny a autodopravy. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra, e) poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen, f) poskytovat může vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Předmětem činnosti školy je: a) poskytování vyššího odborného vzdělávání ukončeného absolutoriem a poskytování jazykového vzdělávání, b) zabezpečení a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality, c) zabezpečení součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu, d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při provozování školní knihovny a autodopravy, e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném, f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra, g) hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 4/22

5 Vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele pro výuku: Zástupce ředitele pro ekonomiku: vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička Dip.Mgmt. rada plk. Luděk Dvořák Ing. Dagmara Pivovarníková Personální a statistické údaje 67 Věková struktura pracovníků školy let let let let 61 let a více Celkem Policisté ženy Policisté muži Policisté celkem Občanští zaměstnanci ženy Občanští zaměstnanci muži Občanští zaměstnanci celkem Počty pedagogických pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty /22

6 Počty vysokoškolsky vzdělaných pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty /22

7 ředitel školy Organizační schéma školy asistent právník referent BOZP vnitřní oddělení ostraha objektu (5) personalista spisový pracovník pedagogický úsek zástupce ředitele oddělení studijní a metodické (1+4) oddělení práva a psychologie (1+5) oddělení kriminalistiky a služ. přípravy (1+8) oddělení speciálních příprav (1+6) oddělení jazykové přípravy (1+6) ekonomický úsek zástupce ředitele oddělení finanční a materiálové (1+7) oddělení provozní a ubytovací (1+12) oddělení stravovací (1+13) provozní oddělení Opatovice n/l (1+14) správce IT (2) investiční referent zásobovač referent majet. správy účetní (5) skladník finanční referent údržba (3) řidič kuchař (11) skladník investiční referent bezpečnostní pracovník (5) uklizeč (5) údržba (3) uklizeč (4) 7/22

8 Výsledky přijímacího řízení vyšší odborné školy Vzdělávací program: N/03 Přípravné trestní řízení Obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost školní rok: 2007/2008 forma vzdělávání: kombinovaná Uchazeči o studium VPŠ 1. ročník 2. ročník celkový počet uchazečů nedostavili se k přijímací zkoušce přijetí na základě přijímací zkoušky přijetí na základě přijímací zkoušky - nezapsali se 46 6 dodatečné přijetí (včetně odvolání) 33 7 dodatečné přijetí - nezapsali se 3 1 nepřijetí - nedostatečná kapacita 59 7 nepřijetí - nesplnění podmínek přijímací zkoušky aktuální počet studentů VPŠ (ke dni ) /22

9 Přehled vzdělávacích programů školy za školní rok 2007/2008 Kurzy Počty studujících Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Celkem Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Jazykový kurz Anglický jazyk 1. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Anglický jazyk 2. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Anglický jazyk 1. stupeň pro management 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 1. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 2. stupeň 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk 1. stupeň pro management 300 R4/ Jazykový kurz Německý jazyk přípravný 72 R5/ Jazykový kurz Německý jazyk zdokonalovací 60 R5/ /22

10 Kurzy Počty studujících Typ Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Pyrotechnický kurz Název 10/22 Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Manipulace a skladování výbušnin 72 P2/ Prolongace oprávnění manipulant 24 P2/ Skutečný stav Prolongace oprávnění pyrotechnik 24 P2/ Základní pyrotechnický kurz P ČR 476 P2/ Specialisté na vyhledávání výbušnin 108 P2/ Základní pyrotechnický kurz "B" - vojenský 320 P2/ Specializační kurz Kriminálním zpravodajská analýza 129 P2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana AVCrypt 16 R2/ Specializační kurz Policejní inspektor (komisař) operačního střediska 192 P2/ Specializační kurz Krizové řízení P ČR 50 P2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana KTA 30 R2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana I. stupně 36 R2/ Specializační kurz OUI kryptografická ochrana II. stupně 36 R2/ Specializační kurz Vedoucí pracovníci SKPV 132 P2/ Specializační kurz Ochrana utajovaných informací 36 R2/ Mimoresortní Nesplnil

11 Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Specializační kurz Inspektor dálničního oddělení P ČR 142 P2/ Specializační kurz Kriminalistický technik 340 P2/ Specializační kurz Služba kriminální policie a vyšetřování 452 P2/ Specializační kurz Pegas - Krizové řízení 36 P2/ Specializační kurz Pomocný technik 72 P3/ Specializační kurz TOPO - pro krizové řízení 36 P2/ ProPC SUITE I 36 P2/ ProPC SUITE II 36 P2/ Fotoeditor 602 Photo 16 P2/ Microsoft Access 36 P2/ Microsoft Excel - základní 16 P2/ Microsoft Excel - pro pokročilé 16 P2/ Microsoft Internet Explorer 8 P2/ Elektronický jednací protokol 36 P2/ Microsoft PowerPoint - základní 16 P2/ /22

12 Kurzy Počty studujících Typ Název Délka (hod.) Kód Plán Realizováno Zrušeno Plán Skutečný stav Mimoresortní Nesplnil Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Microsoft PowerPoint - pro pokročilé 16 P2/ Interaktivní tabule 16 R2/ MS Windows bezpečnostní správce 36 R2/ Microsoft Windows - základní 24 P2/ Microsoft Word - základní 16 P2/ Microsoft Word - pro pokročilé 16 P2/ Tvorba www stránek 24 P2/ Microsoft Windows XP - základní 24 P2/ Microsoft Windows XP - pro pokročilé 24 P2/ Anglický jazyk 1. stupeň po samopřípravě Německý jazyk 1. stupeň po samopřípravě Polic. insp. (komisař) oper. střed. po samopřípravě Kriminalistický technik po samopřípravě Služba kriminální policie a vyšetřování po samopřípravě 16 R4/ R4/ P2/ P2/ P2/ /22

13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy, semináře a IMZ: domácí násilí, antikorupční strategie v principech integrity a etiky v policejní práci, rasismus a extremismus, výcvikový kurz transakční analýzy I, II, tvorba vzdělávacích programù a problematika modulární výuky, komunikační dovednosti, mezinárodní konference Kriminalistika a forenzní disciplíny, problematika odhalování dětské pornografie na internetu, vlastnosti nového SW vybavení komunikačního systému Pegas, stav vývoje informačních systému P ČR, mezinárodní konference - Význam komunikace v policejní práci celostátní pracovní seminář - Násilí na pracovišti, organizovaného ČMKOS ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, seminář Priority a postupy Ministerstva vnitra ČR při prosazování rovnosti mužů a žen na rok 2007, účast na veletrhu - Gaudeamus studijní programy českých a zahraničních škol, IMZ - Profesní etika Policie seminář - Ochrana práv seniorů. Mezinárodní aktivity: krátkodobé výměnné pobyty pedagogických pracovníků oddělení kriminalistiky VPŠ MV v Pardubicích a Střední odborné školy Policejního sboru Košice, účast na třetím ročníku semináře s mezinárodní účastí Prax škole - škola praxi 2007 pořádaného Střední odbornou školou Policejního sboru Košice. 13/22

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ve spolupráci s Úřadem práce a Okresním ředitelstvím Policie ČR Pardubice se zástupci školy podílí na osvětové kampani pro studenty středních škol s tématickým zaměřením na aspekty práce v Policii ČR, účast na akci Bezpečné prázdniny ve spolupráci s OŘ Chrudim a IZS, prezentace policejního školství, zařazení do AKT a přenášení zkušeností do výuky, zařazení do týmu pro práci Policie s národnostními menšinami při S Včk HK a následná aplikace zkušeností do výuky, přednáška na téma trestná činnost mladistvích Vyšší odborná škola sociálně právní České Třebové, reprezentace školy v médiích (časopis Policista), beseda na Střední průmyslové škole stavební Hradec Králové na téma šikana na školách, násilí proti skupině obyvatel, ohrožování mravní výchovy mládeže, pravidelně se opakující besedy pro žáky SOU stavební Rybitví na téma sociálně patologické jevy (zneužívání omamných látek, šikana na školách atd.), beseda studentů a žáků ubytovaných v domově mládeže v Hradci Králové na téma sociálně patologické jevy ve společnosti, Vyšší sociálně právní škola Pardubice - absolutorium (předseda zkušební komise). Mimopracovní činnost pedagogických pracovníků: Sdružení pro pomoc obětem Tč (Bílý kruh bezpečí) právní poradce, Intervenční centru pardubického kraje pro osoby ohrožené domácím násilím. 14/22

15 Údaje o kontrolní a inspekční činnosti Kontrola pedagogického procesu Typ kontroly: pedagogická - tematická Cíl kontroly: soulad výuky s výukovým plánem a soulad pedagogického procesu dle platných předpisů Kontrolu provedl: Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV Kontrolované období: červen březen 2008 Závěr kontroly: nebyly shledány žádné závažné nedostatky Kontrolní a hospitační činnost v oblasti vzdělávacího procesu byla realizována v souladu s plánem hospitací a byla zaměřena především na činnost začínajících pedagogù, monitoring realizace nově zaváděných vzdělávacích programù, rozvoj práce s didaktickými prostředky a v neposlední řadě na stav a úroveň vedení pedagogické dokumentace. Výsledky sledovaných oblastí jsou hodnoceny celkově jako velmi dobré. Kontroly ekonomického úseku Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: hospodaření s finančními prostředky určenými k reprodukci majetku - ISPROFIN Kontrolu provedl: Finanční úřad Pardubice Kontrolované období: říjen 2007 Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona číslo 218/2000 Sb. Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: následná veřejnosprávní kontrola Kontrolu provedl: Odbor finanční kontroly MV Kontrolované období: duben - květen 2008 Závěr kontroly: bez nálezu Kontroly úseku BOZP Typ kontroly: BOZP Cíl kontroly: plnění úkolů dle čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 6 odst. 4 písm. l) NMV č. 34/1999 ve znění NMV č. 44/2008 a NMV č. 25/2007 Kontrolu provedl: Hlavní technik BOZP MVČR a PČR Kontrolované období: červenec 2007 Závěr kontroly: bez zjevných závad 15/22

16 Základní údaje o hospodaření školy Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2007 Rozpis závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 (R1) nám byl stanoven EO MV pod č.j. EKO-67/ ze dne 16. ledna V průběhu roku nám byly závazné limity a ukazatelé EO MV upravovány. Ze strany EO MV bylo provedeno celkem 28 rozpočtových opatření, ve vlastní kompetenci bylo provedeno 23 rozpočtových opatření. Příjmová oblast rozpočtu V R1 nám byly stanoveny celkové příjmy na rok 2007 ve výši tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 45 tis. Kč. V návaznosti na úpravy mzdových prostředků na platy příslušníků PČR ze strany EO MV, byly v průběhu roku upravovány i daňové příjmy. V závěru roku 2007 došlo i k navýšení rozpočtu nedaňových příjmů o 196 tis. Kč. Konečný rozpočet (R2) činil u příjmů celkem tis. Kč, z toho u daňových příjmů tis. Kč a u nedaňových příjmů 241 tis. Kč. K byly celkové příjmy (bez dotací) vysoce překročeny, především v oblasti daňových příjmů a sice o tis. Kč, skutečnost činila ,- Kč, tj. 109,19 %. Zároveň byly naplněny i příjmy nedaňové, skutečnost činila ,16 Kč, tj. 107,46 %, překročení činí ,16 Kč. I přes navýšení rozpočtu nedaňových příjmů, které byly rozpisem rozpočtu (R1) stanoveny ve výši 45 tis. Kč, o 196 tis. Kč na 241 tis. Kč, byly nedaňové příjmy překročeny. Nárůst příjmů vznikl např. u RP Stravenky úhradou stravného (režijních nákladů) od studentů zařazených do vyššího odborného vzdělání. K naplnění příjmů v roce 2007 přispěly i příjmy nahodilé, které zahrnují především dobropisy z předchozího roku, a které za rok 2007 činily ,78 Kč. Nedaňové příjmy z pojistných událostí činily 8 532,- Kč, z nich bylo 8 000,- Kč zapojeno do čerpání výdajů na opravy majetku. Přijaté dotace v roce 2007 činily ,- Kč a zahrnují prostředky z rezervního fondu a pojistných událostí převedené na příjmový účet z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů do výdajové části rozpočtu. Výdajová oblast rozpočtu Celkové výdaje stanovené v R1 ve výši tis. Kč, byly v R2 upraveny na tis. Kč a mimorozpočtové zdroje činily celkem ,- Kč. Skutečnost činila ,43 Kč, tj. 99,99 %. Do rezervního fondu bylo ze všech výdajů převedeno celkem ,40 Kč, nevyčerpáno zůstalo 4 094,57 Kč. Tyto prostředky byly odvedeny do státního rozpočtu. Převod do rezervního fondu tvořily především nevyčerpané mzdové prostředky určené na platy příslušníků PČR ( ,- Kč). V roce 2007 došlo k nejvyššímu čerpání rozpočtu výdajů ve 4. čtvrtletí. Čerpání bylo ovlivněno přidělením prostředků z rezervy ministra vnitra, které byly určeny na stavební opravy a rekonstrukci IV. ubytovny školy v Opatovicích nad Labem a její vybavení. V roce 2007 byly zapojeny do výdajů i mimorozpočtové zdroje, z toho z rezervního fondu bylo zapojeno celkem ,- Kč do běžných výdajů a o 8 000,- Kč byly překročeny 16/22

17 výdaje v programovém financování z pojistných událostí. Všechny takto zapojené mimorozpočtové zdroje byly beze zbytku vyčerpány. Z přidělených prostředků jsme v roce 2007 pokračovali v rekonstrukci a stavebních opravách objektu školy v Opatovicích n. L. Z prostředků přidělených z rezervy MV jsme mohli realizovat i vybavení IV. ubytovny a pořídit ostatní zařízení a techniku k zajištění výuky pyrotechniků, ale především začít od 1. září 2007 poskytovat studujícím vyšší odborné vzdělání, které má škola od 31. května 2007 zakotveno ve zřizovací listině. Závěrem můžeme říci, že všechny stanovené závazné limity rozpočtu byly dodrženy. Finanční prostředky byly čerpány ve výdajích, které byly nezbytné, účelné a hospodárné. Údaje o majetku Druh majetku Hodnota majetku v Kč k Zásoby (spotřební materiál) ,15 Zásoby DHDM (drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Zásoby celkem ,15 Majetek v užívání celkem ,47 z toho: - drobný nehmotný dlouhodobý majetek ,21 - drobný hmotný dlouhodobý majetek ,11 - dlouhodobý nehmotný majetek ,72 - dlouhodobý hmotný majetek ,07 - nemovitosti ,36 Svěřený majetek státu je hospodárně a účelně využíván. Majetek, který je nově z rozpočtu pořizován, vychází z požadavků a potřeb k zajištění činnosti školy, tj. především výuky posluchačů a stabilního provozu školy. Přehled o stavu závazků a pohledávek k 31. prosinci roku 2007 Druh závazku, pohledávky Hodnota v Kč Závazky celkem ,06 Z toho: - závazky ,00 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,00 - zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování ,00 - jiné pohledávky a závazky ,06 Pohledávky celkem ,97 Z toho: - pohledávky ,50 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,47 - jiné pohledávky a závazky 0,00 17/22

18 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2007 v Kč Číslo řádku Ukazatel Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (bez přev.do rez.fondu v r. 2005) Převedeno do rezevního fondu v roce 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) (sl.5+6) a Příjmy X X 1a v tom: nedaňové a kapitálové příjmy a přij.dotace X X 1b příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam X X z toho: pojistné na důch. pojištění X X 2 Výdaje celkem Běžné výdaje celkem z toho: 4 Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci a v tom: prostředky na platy b OPPP Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Důchody Ostatní sociální dávky Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) c v tom: ostatní provozní výdaje Výdaje na fin.prog.reprod.majetku (bez výzkumu a 10 vývoje) Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční+kapitálové) /22

19 Investiční program resp. podprogram Název Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Výroční zpráva 2007/2008 Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) Pořízení, obn. a prov. ITC školství,vzděl a těl Rozvoj a obnova MTZ školství Racionalizace spotř.a využití obnov.zdrojů ener Celkem Transfer přijatý z jiných kapitol Transfer předaný do jiných kapitol Celkem (včetně transferů) Přehled o neinvestičních výdajích souvisejících s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku za rok 2007 Investiční program resp. podprogram Název Přehled o investičních výdajích na financování reprodukce movitého a nemovitého majetku za rok Systémově určené výdaje řádek řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozočt. zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 v Kč Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) Pořízení,obnova a prov.ict školství,vzděl.a těl Rozvoj a obnova MTZ školství Celkem Transfer přijatý z jiných kapitol Transfer předaný do jiných kapitol Celkem (včetně transferů) /22

20 Přehled čerpání ostatních běžných výdajů v roce Ostatní provozní výdaje v Kč Druhové třídění položek Položka řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt.v zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) c e l k e m z toho: 5132 ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný investiční a neinv. majetek nákup materiálu j.n c e l k e m c e l k e m z toho: 5151 voda teplo plyn elktrická energie pohonné hmoty a mazadla c e l k e m z toho: 5161 služby pošt služby peněžních útvarů nájemné znalečné školení a vzdělávání /22

21 Druhové třídění položek Položka řádek Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Zapojení mimorozpočt.v zdrojů v roce 2007 Čerpání v roce 2007 (bez převodu do rezerv. 2007) Převedeno do rezevního 2007 Čerpání v roce 2007 celkem (vč. převodu do rezerv. 2007) 5169 nákup služeb j.n c e l k e m z toho: 5173 cestovné pohoštění nákup uměleckých předmětů ostatní nákupy c e l k e m c e l k e m z toho: 5192 poskyt. neinv. příspěvky a náhrady věcné dary c e l k e m c e l k e m z toho: 5361 nákup kolků platby daní a poplatků úhrady sankcí c e l k e m c e l k e m c e l k e m c e l k e m Celkem /22

22 Závěr výroční zprávy V následujícím školním roce je pro Vyšší policejní školu MV v Pardubicích stěžejním úkolem připravit a zajistit řádné ukončení 3. ročníku studijního oboru N/03 Přípravné trestní řízení. Bude to poprvé, kdy naše škola ukončuje tuto formu studia a bude to také vůbec poprvé, kdy je tato forma studia ukončována i v podmínkách Ministerstva vnitra a Policie ČR. Další školní rok přinese nové úkoly a požadavky ze strany Ministerstva vnitra, Policie ČR a Organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra. Úkolem školy je i nadále zajišťovat požadavky jednotlivých výkonných útvarů v oblasti vzdělávání a se ctí obstát mezi ostatními vzdělávacími institucemi. Výroční zpráva Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Pardubicích za školní rok 2007/2008 Výroční zprávu schválilo vedení školy dne 31. října /22

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2008/2009 Obsah výroční zprávy Úvod...3 Charakteristika školy...4 Vedení školy...5 Dislokace

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2009/2010 1/21 Obsah výroční zprávy Úvod...3 Charakteristika školy...4 Vedení školy...5 Dislokace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2011/2012 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy... 4 Dislokace školy...

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více