Československo nad propastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československo nad propastí"

Transkript

1 Československo nad propastí 1

2 Igor Lukeš: Československo nad propastí E D I C E O B Z O R 2

3 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze PROSTOR 3

4 4 Igor Lukeš: Československo nad propastí

5 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl PROSTOR Praha 2014

6 Igor Lukeš: Československo nad propastí Originally published under the title On the Edge of the Cold War. American Diplomats and Spies in Postwar Prague. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Copyright 2012 by Oxford University Press, Inc. Czech edition PROSTOR, 2014 Translation Jan Jirák, Ladislav Köppl, 2014 Translation revised by Igor Lukeš, 2014 ISBN

7 Československo nad propastí České vydání této knihy věnuji Kájovi, Jirkovi a Milanovi G. z Chocně 7

8 8 Igor Lukeš: Československo nad propastí

9 Československo nad propastí Obsah Úvodem k českému vydání a poděkování // 11 Úvod Poválečné Československo Univerzální klíč k Evropě? // 13 První kapitola Československo vstává z mnichovského hrobu // 31 Druhá kapitola Generál Eisenhower odmítá osvobodit Prahu // 50 Třetí kapitola Jaro 1945 Američané se vracejí do Schönbornského paláce // 79 9 Čtvrtá kapitola Pozdní příjezd velvyslance Steinhardta // 94 Pátá kapitola Kronika promarněných příležitostí // 113 Šestá kapitola Steinhardt se probouzí do reality Znárodňování, odsun a stažení amerických vojsk // 131 Sedmá kapitola Varovné signály Od štěchovické aféry do voleb v květnu 1946 // 153 Osmá kapitola Nadějné vyhlídky, ztracené iluze Americké zpravodajské služby v poválečné Praze // 192

10 Igor Lukeš: Československo nad propastí Devátá kapitola Mosty jsou spáleny Praha odmítá Marshallův plán // 219 Desátá kapitola Komunisté vyměňují popularitu za absolutní moc // 247 Jedenáctá kapitola Schönbornský palác v obklíčení Američané jako špioni a sabotéři // 273 Poznámky // 309 Prameny // 357 Použitá literatura // 360 Seznam zkratek // Rejstřík // 374

11 Igor Lukeš: Československo nad propastí 162 restrukturalizaci ekonomického a politického systému. Volby měly ukázat, co si o znárodnění myslí veřejnost a také sami zaměstnanci státních podniků. Jak bude volit střední třída? A mladí lidé, zejména studenti? Co venkov? Kdyby komunistická strana vyšla z voleb s vlajícími prapory, byla by utvrzena ve svém radikalismu. Kdyby však naopak vyhrála jen těsně, rovnalo by se to vzhledem k velkým očekáváním téměř porážce. Dosud apatické demokratické strany si konečně začaly uvědomovat, co všechno je v sázce, a snažily se rozjetý vlak KSČ zpomalit. Komunisté znejistili a znervózněli. Jejich opakované výzvy k národní jednotě vykládali jejich rivalové jako snahu vyhnout se skutečné celonárodní diskusi. Steinhardt s potěšením informoval, že úvodníky nekomunistického tisku vyjadřovaly odhodlání demokratů usilovat o hlasy voličů a o vítězství v květnových volbách. 27 KSČ mezitím zahájila naprosto bezohlednou kampaň, která se zaměřila na získání kromě tradičních voličů též řemeslníků, drobných obchodníků a zemědělců. Komunisté své voliče opakovaně ujišťovali, že bez ohledu na znárodňovací dekrety bude soukromé vlastnictví malých a středních podniků plně respektováno. Tvrdili rovněž, že v žádném případě nebudou nutit zemědělce ke kolektivizaci. Straničtí řečníci zároveň na venkově zdůrazňovali, že KSČ zajistila zemědělcům milion hektarů konfiskované půdy. 28 Demokraté tyto zavádějící argumenty pokud možno napadali a politická atmosféra v zemi houstla. Jakákoliv nečekaná událost mohla výsledek voleb dramaticky ovlivnit. Štěchovická aféra začala nenápadně, ale její dosah byl velký. 29 Dala se do pohybu 3. října 1945, kdy francouzské ministerstvo zahraničí napsalo svému zastupitelství v Praze, že německý válečný zajatec Günther Aschenbach poskytl informaci, která by mohla československé úřady zajímat. Němec sloužil ve skupině divize SS Das Reich, která byla v dubnu 1945 odvelena do prostoru jižně od Prahy. Jejím úkolem bylo vykopat podzemní štolu, do níž mělo být ukryto třicet velkých beden. Francouzi informovali československé ministerstvo zahraničí, že Aschenbach je ochoten úkryt identifikovat. 30 Po čtyřech dnech nečinnosti ministerstvo zahraničí postoupilo

12 7. Varovné signály zprávu ministerstvu vnitra, ale neinformovalo o tom francouzské velvyslanectví. Pozdější vyšetřování ukázalo, že ministerstvo vnitra si nechalo zprávu úředně přeložit, ale pak ji odložilo. Když ministerstvo zahraničních věcí nereagovalo, obrátil se francouzský vojenský atašé generál Julien Flipo v lednu 1946 se zprávou na ministerstvo obrany. Průvodní dopis obsahoval kopii Aschenbachova vyjádření, tři mapky a nákres štoly. Německý zajatec tvrdil, že štola je asi deset až dvanáct metrů dlouhá a je umístěna zhruba třicet kilometrů od Prahy, v oblasti necelého půl kilometru východně od přehrady štěchovické vodní elektrárny na Vltavě. Každá bedna ve štole je zajištěna výbušninami a dále chráněna pěchotními minami a hořlavou náplní z plamenometů. 31 Československá byrokracie příjem francouzské zprávy ani nepotvrdila, natož aby s ní něco udělala. Francouzi neviděli jinou možnost než předat všechny informace oddělení G-2 (vojenské zpravodajství) Velitelství sil Spojených států v Evropě (USFET). Reakce Američanů byla okamžitá. Sekce G-2 se rozhodla vyčlenit jednotku, která by místo našla a bedny s tajemným obsahem získala. Američané si možná mysleli, že štola je tak pečlivě zabezpečena, protože obsahuje důležité dokumenty týkající se německého nukleárního výzkumu. Kontextem pro takový závěr byly novinové zprávy, že uranové doly v západní části Československa pracují ve prospěch Sovětského svazu. 32 V lednu 1946 dostal kapitán Stephen M. Richards, odborník na práci s výbušninami, rozkaz připravit se na kratší výlet do Československa. Jeho tým měl u Štěchovic najít štolu s dokumenty, odstranit nastražené trhaviny, naložit bedny na nákladní vozy a dopravit je do americké zóny v Německu. 33 Podplukovník Thomas K. Taylor, úřadující vojenský atašé v Praze, obdržel 2. února 1946 instrukce připravit se na přijetí speciální jednotky, která brzy do Československa vstoupí. Taylor zprávu konzultoval s majorem Charlesem Katekem z Vojenské mise Spojených států a důstojníkem SSU (Strategic Services Unit, předchůdce CIA) na velvyslanectví v Praze. Katek vojáky okamžitě varoval, že mise musí skončit fiaskem. Taylor s ním souhlasil a navrhl velitelství ve Frankfurtu, aby akce byla provedena v součinnosti s československými úřady. 34 Neuspěl, a tak Taylor v rozporu s pravidly 163

13 Igor Lukeš: Československo nad propastí 164 vojenské disciplíny telefonicky požádal USFET, aby operaci zrušil. Generál Edwin Siebert, vedoucí sekce G-2 amerických sil v Evropě a budoucí zástupce ředitele CIA, stroze odpověděl, že akce za to riziko stojí. 35 V neděli 10. února 1946 překročil hranice Československa konvoj amerických vojenských vozidel. Skládal se ze čtyř nákladních aut, džípu a dvanácti amerických vojáků s turistickými vízy; německý zajatec Aschenbach a dva jeho francouzští strážci víza neměli. Ačkoli nikdo z vojáků nevypadal jako turista, všichni absolvovali hraniční kontrolu bez překážek. Kapitán Richards zavedl konvoj do Prahy, kde jim Jack Guiney ze Schönbornského paláce zajistil ubytování v Alcronu. Američané do hotelu přišli po zuby ozbrojeni, což pro skupinu turistů vypadalo nezvykle, a tak hned na počátku vzbudili nechtěnou pozornost. 36 Druhý den, vedeni zajatcem, odjeli směrem na Štěchovice. Když dosáhli zalesněného území vedle přehrady, Richards prostor zajistil strážemi. Aschenbach rychle našel štolu a vojáci s pomocí silného kompresoru odstranili vrstvu půdy. Tým se brzy díval na vchod do tunelu. Byl doslova ověnčen chytře nastraženými a vzájemně propojenými výbušninami. Až po delším úsilí a s velkým rizikem dokázal Richards uvolnit jedno prkno brány a se dvěma seržanty jako pomocníky se mu podařilo vchod otevřít. Než do tunelu vstoupil, kapitán svému týmu řekl, že má právě ten den narozeniny bylo mu dvacet čtyři let. I když Richards musel pracovat pod zemí a ve tmě, dokázal všechny třaskaviny zneškodnit. Uvolnil pak místo dalším členům týmu, kteří pomocí rumpálu s dieselovým motorem ze štoly k autům vytáhli třicet velikých beden. Mezitím se poručík William J. Owen, který měl na starosti zpravodajskou část mise, sešel na velvyslanectví s podplukovníkem Taylorem. Taylor zopakoval svoje výhrady, ale když se dozvěděl, že úkol je už téměř splněn, řekl jen, aby pokračovali v akci a odjeli. Richards a jeho muži pracovali bez přestávky 36 hodin a opustili štěchovické údolí 12. února 1946 kolem čtvrté hodiny odpoledne s více než pěti tisíci kilogramy dokumentů. Konvoj úspěšně překročil československé hranice brzy ráno následujícího dne. 37 Až dosud všechno proběhlo překvapivě dobře. Došlo sice ke kontaktu

14 7. Varovné signály amerických stráží s místními obyvateli, kteří byli překvapeni, když viděli vojáky v cizích uniformách. Začaly dokonce kolovat zprávy, že přijeli němečtí sabotéři, kteří se chystají vyhodit do povětří přehradu. Na místo se proto vypravila československá policejní patrola, která však s úlevou zjistila, že jde o Američany. Ale policisté se nedozvěděli nic o jejich poslání. Vojáci pouze řekli, že celá operace je tajná. Policisté odešli a informovali nadřízené, kteří informaci předali výš. Potom se ke štole vypravila na průzkum četa československé armády. Když se jeden z vojáků dostal příliš blízko ke štole, americký strážný vystřelil do vzduchu a jednotka odešla. Zpráva, že americká armáda stěhuje bedny z podzemní štoly za Prahou, pak služební cestou dostihla dozorčího důstojníka velitelství OBZ (vojenské kontrarozvědky). Během pozdějšího vyšetřování mohl jen potvrdit, že volajícímu hrubě vynadal, proč ho budí. Byl totiž přesvědčen, že jde o skupinu amerických vojáků, kteří přijeli do Prahy za zábavou. 38 Neschopnost OBZ tak umožnila americkému týmu vyvézt dokumenty do americké zóny v Německu. Zatímco konvoj nákladních aut opouštěl odpoledne 12. února 1946 Československo, kapitán Richards a jeho dva seržanti svůj džíp otočili opačným směrem zpátky do hotelu Alcron. To byl špatný nápad. Když se krátce po odjezdu Američanů policie vrátila, aby oblast u Štěchovic prozkoumala, našla po okolí rozházené dokumenty s nacistickými razítky. (Papíry asi pocházely z jedné nebo dvou beden, které se při nakládání rozbily.) Policie rovněž našla 640 kilogramů TNT, 450 kilogramů náplně do plamenometů, dvacet devět německých protitankových min značky Teller a pět beden jiných trhavin. Nic z tohoto nebezpečného materiálu nebylo nijak zabezpečeno. Úřady začaly přirozeně pátrat po vinících a ke svému překvapení zjistily, že vedoucí týmu kapitán Richards spí v posteli v hotelu Alcron. Společně se svými dvěma kamarády byl ráno po menší potyčce zatčen. Nelze se divit, že podplukovník Taylor nijak netoužil odpovídat na otázky československých vyšetřovatelů, a ti ho proto marně hledali v jeho kanceláři, doma a nakonec po celém městě. Až večer 13. února na něj narazil styčný důstojník generálního štábu v důstojnickém klubu. Žádal vysvětlení amerického nájezdu do Štěchovic a chtěl vědět, 165

15 Igor Lukeš: Československo nad propastí 166 proč v okolí zůstaly nezabezpečené trhaviny. Požadoval také okamžité navrácení všech odcizených dokumentů. Taylor hlásil svým nadřízeným, že po konzultaci se Steinhardtem předstíral naprostou neznalost celé věci, a aby získal čas, nabídl, že odjede do Frankfurtu, kde zjistí, co se vlastně stalo. Ke svému úžasu se druhý den ráno na štábu USFET dozvěděl, že jeho nadřízení si stále ještě neuvědomili negativní politické důsledky operace a dál o ní tvrdošíjně prohlašovali, že stála za naši současnou nepříjemnou situaci. Když se Taylor vrátil do Prahy, aby se pokusil krizi urovnat, čekalo ho další nepříjemné překvapení. Dozvěděl se, že kapitán Richards a jeho dva seržanti byli v Praze zatčeni, načež se ke všemu v plném rozsahu přiznali. To byla pravda, ale jejich výslech byl zbytečný, protože kapitán Richards měl v kapse u košile rozkaz od G-2 USFET s popisem operace a jmény a hodnostmi všech členů týmu. Nebylo o čem diskutovat. Pražské úřady oznámily, že trojici zatčených propustí pouze proti vrácení všech dokumentů z Německa zpět do Prahy. 39 Dne 15. února 1946 se sešla československá vláda na tajné schůzi. Jediným bodem programu byl štěchovický incident. Václav Nosek, komunistický ministr vnitra, popsal nájezd amerického komanda a zdůraznil, že šlo o akt agrese provedený cizí ozbrojenou jednotkou, která vstoupila do země s cílem zcizit úřední dokumenty. Zařadil událost do souvislosti s dalšími pochybnými aktivitami amerického velvyslanectví. Komunisté zářili štěstím a jejich demokratičtí kolegové museli mlčet. Všichni se shodli, že vláda připraví ostrou protestní nótu a bude žádat okamžité vrácení všech beden. Až do té doby zůstanou kapitán Richards a jeho dva kolegové ve vazbě. 40 Celou situaci dočasně zkomplikovala skutečnost, že se kapitán Richards odvážně pokusil o útěk. Přemohl svého strážce a utekl z budovy; byl však dostižen ani ne půl kilometru od vězení. 41 Velvyslanec Steinhardt odeslal text československé protestní nóty do Washingtonu bez jakýchkoliv osobních poznámek, ale bylo zřejmé, že nájezd komanda jeho postavení v Praze oslabil. 42 V jednu chvíli udeřil pěstí o stůl a vztekle prohlásil, že už má Prahy dost a požádá o přeložení. Přítomní informátoři tajné policie každé slovo jeho tirády pečlivě zaznamenali. 43 Major Katek z Vojenské mise byl rovněž

16 7. Varovné signály přesvědčen, že špatně připravená operace ztíží jeho přístup k informacím. 44 Vojenský atašé, plukovník (původně a později zase generál) Egmont F. Koenig, měl tu výhodu, že když ke štěchovické aféře došlo, nebyl v Schönbornském paláci. Mohl proto československou stranu s více méně čistým svědomím ujistit, že o misi komanda G-2 neměl ponětí. Je pravděpodobné, že ho nadřízení z Frankfurtu v pravou chvíli z Prahy nakrátko odvolali, aby jeho reputace neutrpěla. Úřadující vojenský atašé podplukovník Taylor byl překvapivě ostrým kritikem akce. Svým nadřízeným psal tónem, který nebyl ve vojenské štábní kultuře obvyklý. Tento incident, varoval, téměř úplně podkopal pozici našeho úřadu v Československu. Doporučoval, aby byly dokumenty vráceny co nejrychleji, protože jen tak bylo možné politickou katastrofu urovnat. 45 Dne 27. února 1946 se sekce G-2 ve Frankfurtu rozhodla, že je na čase krizi vyřešit tím jediným možným způsobem: vrácením dokumentů. Američané pozvali československé zástupce, aby na balení dokumentů dohlédli. 46 Všechny bedny byly otevřeny, ale řada svazků zřejmě zůstala neporušena. Je možné, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako byl jaderný výzkum, produkce uranu nebo nové zbraňové systémy. Pokud zběžná prohlídka ukázala, že se daný soubor svazků vztahoval k jiným tématům, várka se již dále neprobírala. 47 Jiné dokumenty však byly ze svazků vyňaty a pravděpodobně okopírovány. 48 Dokumenty ze štěchovické štoly se vrátily na Pražský hrad 2. března 1946; přivezl je tam konvoj americké armády společně s oficiální omluvou kancléři Smutnému. Steinhardt navíc samostatně vyjádřil Benešovi za incident svou hlubokou lítost. 49 Richards a jeho seržanti byli propuštěni a generál Koenig všechny tři osobně odvezl zpět do Německa. Trvalo dva měsíce, než čeští archiváři a specialisté materiály ze Štěchovic prozkoumali. Zjistili, že dokumenty patřily především úřadu K. H. Franka, Hitlerova faktického místodržitele v Praze. Neobsahovaly nic, co by mohlo vojenské zpravodajce zajímat. Americké velvyslanectví doufalo, že aféra z pražské politické scény zmizí co nejdříve. To se nestalo. Nájezd amerického komanda se stal senzací v americkém tisku už jen proto, že v týmu byli též novinář a fotograf. Jejich dramatické vylíčení přepadu představilo kapitána Richardse a jeho 167

17 Igor Lukeš: Československo nad propastí 168 kolegy jako autentické supermany. New York Times a další média věnovaly štěchovické epizodě spoustu místa a prohlásily ji navzdory oficiálním omluvám a vrácení všech dokumentů za velký úspěch. 50 Hned po návratu do americké zóny obdržel kapitán Richards a jeho dva druzi Medaili vojáka, nejvyšší americké vyznamenání za odvahu prokázanou mimo bojovou akci. 51 Celá událost měla dlouhou životnost také proto, že KSČ konečně dostala příležitost ukázat Američany v nepříznivém světle. Typický titulek stranického tisku hlásal: Hrubé porušení československé suverenity. 52 Bylo to účinné, už proto, že to byla pravda. Komunisté si ve Steinhardtově omluvě doslova libovali. 53 Když byly odcizené bedny vráceny, poslanci za KSČ začali spřádat různé konspirační teorie. Jednou z nich bylo tvrzení, že byly vráceny jiné dokumenty, než které komando vyzvedlo ze štoly u Štěchovic. Steinhardt se proti těmto paranoidním zkazkám ohrazoval, ale jeho hlas mohl jen stěží znít důvěryhodně. Úřady se odvolaly na poslaneckou imunitu, která chránila projevy na půdě parlamentu, a na prý nedotknutelný princip svobody tisku. 54 Štěchovický nájezd neposkytl Washingtonu žádné zpravodajsky využitelné informace a poškodil obraz Spojených států v Československu. Až dosud měli Američané ve srovnání se svými ruskými rivaly vysoký morální kredit. Američtí vojáci nebyli o nic méně stateční než Rudá armáda, a navíc byli poctiví, platili svoje účty a uměli se chovat. Štěchovická aféra Ameriku o dobrou pověst připravila. Veřejnost byla právem skeptická, když velvyslanec, vojenský atašé a jeho zástupce tvrdili, že o plánované akci vůbec nic nevěděli. Američané teď navíc vypadali jako amatéři. V jednotce G-2 byli evidentně stateční a technicky zdatní profesionálové, ale Richards a jeho seržanti se nechali zatknout po noční pitce, a navíc s rozkazy na provedení přísně tajné mise v kapse. Steinhardt si všiml, ze před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce. Po ní však spustili proti Spojeným státům velmi nepříjemnou bubnovou palbu. Ministerstvo zahraničí ve Washingtonu se oprávněně obávalo, že by část veřejnosti mohla zaujmout jednoznačně protiamerické postoje. 55 A to se také skutečně stalo. Dokonce i demokratický tisk interpretoval americký

18 7. Varovné signály nájezd na Štěchovice jako příznak beznadějné krize současného světa a ztrátu všech morálních zásad, místo nichž prý nastoupili pistolníci a bandité. 56 Je ironií, že dokumenty, které Spojené státy za vysokou politickou cenu ve Štěchovicích získaly, byly natolik bezvýznamné, že byly postupně rozptýleny do několika různých pražských archivů, načež upadly v zapomenutí. Dnes o nich téměř nikdo neví. Zatímco veřejnost hltala co možná nejvíc informací o Štěchovicích, diplomaté a finanční experti se věnovali tématu půjček, o které pražská vláda koncem ledna 1946 požádala. První z nich se týkala úvěru 50 milionů dolarů na nákup přebytků amerického válečného materiálu a měla být splatná během 30 let. Praha rovněž žádala o půjčku 50 milionů dolarů od Export-Import Bank, 25 milionů dolarů na nákup americké bavlny a několik menších půjček, například na nákup tabáku. 57 Americké ministerstvo zahraničí se ve věci půjček snažilo rozhodnout mezi dvěma protichůdnými impulzy. Jednak si přálo rozšířit ekonomickou pomoc Československu a neutralizovat tak snahu Sovětského svazu a komunistů o omezení ekonomických vazeb země se Západem. To bylo o to naléhavější, že ministr průmyslu a nepředvídatelný sociální demokrat Bohumil Laušman vyjednával počátkem roku 1946 v Moskvě dohodu o obchodních vztazích mezi Československem a Sovětským svazem. Někteří Američané dál pevně věřili, že si pražská vláda dlouhodobě svou nezávislou existenci mezi oběma bloky udrží, a proto chtěli zemi pevně zapojit do ekonomických struktur Západu. Jedním z prostředků pro dosažení tohoto cíle byly půjčky. Současně však Washington váhal, zda má poskytovat finanční injekce Československu, jehož vláda zjevně váhala s kompenzací pro americké občany za jejich majetky znárodněné podle dekretů z října Kromě toho, vzhledem k nejisté politické budoucnosti Československa, mělo americké ministerstvo zahraničí plný nárok na obavy poskytnout pomoc v oblasti, z níž [Spojeným státům] nekynuly politické ani ekonomické výhody. Tento názor zastávali ti, kdo si mysleli, že Československo se již fakticky stalo částí Sovětského svazu. 58 Steinhardt byl v zásadě pro téměř všechna opatření, která mohla zesílit vazby Československa se Západem. Když však došlo na půjčky, 169

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou.

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou. VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku zastřelil člen turecké tajné služby! Erdogan mluvil po telefonické lince s Putinem a snažil se uhasit hrozbu ruské vojenské odvety! VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí První teroristický útok s využitím nástražného výbušného systému byl v České republice po listopadu 1989 proveden na Staroměstském náměstí 2. června 1990.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

j. courtney sullivanová

j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zásnuby j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová brno 2014 J. Courtney Sullivan The Engagements Copyright 2013 by

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 718/0 Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 PŘEHLED ZPRÁV S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 Podle novely by mohl stát nakupovat stavební stroje z peněz dopravního fondu... 3 Vnitro nemusí řešit

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990)

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Francouzská republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené

Více

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Boje na ostrově Okinawa byly velmi specifické. Překvapivě byly velmi podobné krvavým střetům v zemi nikoho během 1. světové války. Těžištěm japonské

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Aneb víme víc èíslo 4.

Aneb víme víc èíslo 4. Aneb víme víc èíslo 4. Toto číslo je určeno výhradně pro obyvatele města Stetson City Tiskárny Stetson City Strana 1 AKTUALITKY Svatební obřad a hostina ve Stetson City Ve čtvrtek 5.7. se obyvatelé městečka

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina

Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit 7.Nov. 2011 Pracovníci ministerstva vnitra České republiky chtěli skrýt rekordní jednorázové odměny, které v úřadě v tichosti dostali.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2015 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 2 3 3 4 Copyright 2006

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Danny stál se svou matkou u okna v kuchyni jejich maličkého domu. Maminka Dannyho objala jednou rukou. Jen se podívej na ten výhled, řekla.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI

ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI 2011 Copyright 1977 by Robert Ludlum Translation 1999 by Karel Šmejkal Cover design 1999 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více