Československo nad propastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československo nad propastí"

Transkript

1 Československo nad propastí 1

2 Igor Lukeš: Československo nad propastí E D I C E O B Z O R 2

3 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze PROSTOR 3

4 4 Igor Lukeš: Československo nad propastí

5 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl PROSTOR Praha 2014

6 Igor Lukeš: Československo nad propastí Originally published under the title On the Edge of the Cold War. American Diplomats and Spies in Postwar Prague. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Copyright 2012 by Oxford University Press, Inc. Czech edition PROSTOR, 2014 Translation Jan Jirák, Ladislav Köppl, 2014 Translation revised by Igor Lukeš, 2014 ISBN

7 Československo nad propastí České vydání této knihy věnuji Kájovi, Jirkovi a Milanovi G. z Chocně 7

8 8 Igor Lukeš: Československo nad propastí

9 Československo nad propastí Obsah Úvodem k českému vydání a poděkování // 11 Úvod Poválečné Československo Univerzální klíč k Evropě? // 13 První kapitola Československo vstává z mnichovského hrobu // 31 Druhá kapitola Generál Eisenhower odmítá osvobodit Prahu // 50 Třetí kapitola Jaro 1945 Američané se vracejí do Schönbornského paláce // 79 9 Čtvrtá kapitola Pozdní příjezd velvyslance Steinhardta // 94 Pátá kapitola Kronika promarněných příležitostí // 113 Šestá kapitola Steinhardt se probouzí do reality Znárodňování, odsun a stažení amerických vojsk // 131 Sedmá kapitola Varovné signály Od štěchovické aféry do voleb v květnu 1946 // 153 Osmá kapitola Nadějné vyhlídky, ztracené iluze Americké zpravodajské služby v poválečné Praze // 192

10 Igor Lukeš: Československo nad propastí Devátá kapitola Mosty jsou spáleny Praha odmítá Marshallův plán // 219 Desátá kapitola Komunisté vyměňují popularitu za absolutní moc // 247 Jedenáctá kapitola Schönbornský palác v obklíčení Američané jako špioni a sabotéři // 273 Poznámky // 309 Prameny // 357 Použitá literatura // 360 Seznam zkratek // Rejstřík // 374

11 Igor Lukeš: Československo nad propastí 162 restrukturalizaci ekonomického a politického systému. Volby měly ukázat, co si o znárodnění myslí veřejnost a také sami zaměstnanci státních podniků. Jak bude volit střední třída? A mladí lidé, zejména studenti? Co venkov? Kdyby komunistická strana vyšla z voleb s vlajícími prapory, byla by utvrzena ve svém radikalismu. Kdyby však naopak vyhrála jen těsně, rovnalo by se to vzhledem k velkým očekáváním téměř porážce. Dosud apatické demokratické strany si konečně začaly uvědomovat, co všechno je v sázce, a snažily se rozjetý vlak KSČ zpomalit. Komunisté znejistili a znervózněli. Jejich opakované výzvy k národní jednotě vykládali jejich rivalové jako snahu vyhnout se skutečné celonárodní diskusi. Steinhardt s potěšením informoval, že úvodníky nekomunistického tisku vyjadřovaly odhodlání demokratů usilovat o hlasy voličů a o vítězství v květnových volbách. 27 KSČ mezitím zahájila naprosto bezohlednou kampaň, která se zaměřila na získání kromě tradičních voličů též řemeslníků, drobných obchodníků a zemědělců. Komunisté své voliče opakovaně ujišťovali, že bez ohledu na znárodňovací dekrety bude soukromé vlastnictví malých a středních podniků plně respektováno. Tvrdili rovněž, že v žádném případě nebudou nutit zemědělce ke kolektivizaci. Straničtí řečníci zároveň na venkově zdůrazňovali, že KSČ zajistila zemědělcům milion hektarů konfiskované půdy. 28 Demokraté tyto zavádějící argumenty pokud možno napadali a politická atmosféra v zemi houstla. Jakákoliv nečekaná událost mohla výsledek voleb dramaticky ovlivnit. Štěchovická aféra začala nenápadně, ale její dosah byl velký. 29 Dala se do pohybu 3. října 1945, kdy francouzské ministerstvo zahraničí napsalo svému zastupitelství v Praze, že německý válečný zajatec Günther Aschenbach poskytl informaci, která by mohla československé úřady zajímat. Němec sloužil ve skupině divize SS Das Reich, která byla v dubnu 1945 odvelena do prostoru jižně od Prahy. Jejím úkolem bylo vykopat podzemní štolu, do níž mělo být ukryto třicet velkých beden. Francouzi informovali československé ministerstvo zahraničí, že Aschenbach je ochoten úkryt identifikovat. 30 Po čtyřech dnech nečinnosti ministerstvo zahraničí postoupilo

12 7. Varovné signály zprávu ministerstvu vnitra, ale neinformovalo o tom francouzské velvyslanectví. Pozdější vyšetřování ukázalo, že ministerstvo vnitra si nechalo zprávu úředně přeložit, ale pak ji odložilo. Když ministerstvo zahraničních věcí nereagovalo, obrátil se francouzský vojenský atašé generál Julien Flipo v lednu 1946 se zprávou na ministerstvo obrany. Průvodní dopis obsahoval kopii Aschenbachova vyjádření, tři mapky a nákres štoly. Německý zajatec tvrdil, že štola je asi deset až dvanáct metrů dlouhá a je umístěna zhruba třicet kilometrů od Prahy, v oblasti necelého půl kilometru východně od přehrady štěchovické vodní elektrárny na Vltavě. Každá bedna ve štole je zajištěna výbušninami a dále chráněna pěchotními minami a hořlavou náplní z plamenometů. 31 Československá byrokracie příjem francouzské zprávy ani nepotvrdila, natož aby s ní něco udělala. Francouzi neviděli jinou možnost než předat všechny informace oddělení G-2 (vojenské zpravodajství) Velitelství sil Spojených států v Evropě (USFET). Reakce Američanů byla okamžitá. Sekce G-2 se rozhodla vyčlenit jednotku, která by místo našla a bedny s tajemným obsahem získala. Američané si možná mysleli, že štola je tak pečlivě zabezpečena, protože obsahuje důležité dokumenty týkající se německého nukleárního výzkumu. Kontextem pro takový závěr byly novinové zprávy, že uranové doly v západní části Československa pracují ve prospěch Sovětského svazu. 32 V lednu 1946 dostal kapitán Stephen M. Richards, odborník na práci s výbušninami, rozkaz připravit se na kratší výlet do Československa. Jeho tým měl u Štěchovic najít štolu s dokumenty, odstranit nastražené trhaviny, naložit bedny na nákladní vozy a dopravit je do americké zóny v Německu. 33 Podplukovník Thomas K. Taylor, úřadující vojenský atašé v Praze, obdržel 2. února 1946 instrukce připravit se na přijetí speciální jednotky, která brzy do Československa vstoupí. Taylor zprávu konzultoval s majorem Charlesem Katekem z Vojenské mise Spojených států a důstojníkem SSU (Strategic Services Unit, předchůdce CIA) na velvyslanectví v Praze. Katek vojáky okamžitě varoval, že mise musí skončit fiaskem. Taylor s ním souhlasil a navrhl velitelství ve Frankfurtu, aby akce byla provedena v součinnosti s československými úřady. 34 Neuspěl, a tak Taylor v rozporu s pravidly 163

13 Igor Lukeš: Československo nad propastí 164 vojenské disciplíny telefonicky požádal USFET, aby operaci zrušil. Generál Edwin Siebert, vedoucí sekce G-2 amerických sil v Evropě a budoucí zástupce ředitele CIA, stroze odpověděl, že akce za to riziko stojí. 35 V neděli 10. února 1946 překročil hranice Československa konvoj amerických vojenských vozidel. Skládal se ze čtyř nákladních aut, džípu a dvanácti amerických vojáků s turistickými vízy; německý zajatec Aschenbach a dva jeho francouzští strážci víza neměli. Ačkoli nikdo z vojáků nevypadal jako turista, všichni absolvovali hraniční kontrolu bez překážek. Kapitán Richards zavedl konvoj do Prahy, kde jim Jack Guiney ze Schönbornského paláce zajistil ubytování v Alcronu. Američané do hotelu přišli po zuby ozbrojeni, což pro skupinu turistů vypadalo nezvykle, a tak hned na počátku vzbudili nechtěnou pozornost. 36 Druhý den, vedeni zajatcem, odjeli směrem na Štěchovice. Když dosáhli zalesněného území vedle přehrady, Richards prostor zajistil strážemi. Aschenbach rychle našel štolu a vojáci s pomocí silného kompresoru odstranili vrstvu půdy. Tým se brzy díval na vchod do tunelu. Byl doslova ověnčen chytře nastraženými a vzájemně propojenými výbušninami. Až po delším úsilí a s velkým rizikem dokázal Richards uvolnit jedno prkno brány a se dvěma seržanty jako pomocníky se mu podařilo vchod otevřít. Než do tunelu vstoupil, kapitán svému týmu řekl, že má právě ten den narozeniny bylo mu dvacet čtyři let. I když Richards musel pracovat pod zemí a ve tmě, dokázal všechny třaskaviny zneškodnit. Uvolnil pak místo dalším členům týmu, kteří pomocí rumpálu s dieselovým motorem ze štoly k autům vytáhli třicet velikých beden. Mezitím se poručík William J. Owen, který měl na starosti zpravodajskou část mise, sešel na velvyslanectví s podplukovníkem Taylorem. Taylor zopakoval svoje výhrady, ale když se dozvěděl, že úkol je už téměř splněn, řekl jen, aby pokračovali v akci a odjeli. Richards a jeho muži pracovali bez přestávky 36 hodin a opustili štěchovické údolí 12. února 1946 kolem čtvrté hodiny odpoledne s více než pěti tisíci kilogramy dokumentů. Konvoj úspěšně překročil československé hranice brzy ráno následujícího dne. 37 Až dosud všechno proběhlo překvapivě dobře. Došlo sice ke kontaktu

14 7. Varovné signály amerických stráží s místními obyvateli, kteří byli překvapeni, když viděli vojáky v cizích uniformách. Začaly dokonce kolovat zprávy, že přijeli němečtí sabotéři, kteří se chystají vyhodit do povětří přehradu. Na místo se proto vypravila československá policejní patrola, která však s úlevou zjistila, že jde o Američany. Ale policisté se nedozvěděli nic o jejich poslání. Vojáci pouze řekli, že celá operace je tajná. Policisté odešli a informovali nadřízené, kteří informaci předali výš. Potom se ke štole vypravila na průzkum četa československé armády. Když se jeden z vojáků dostal příliš blízko ke štole, americký strážný vystřelil do vzduchu a jednotka odešla. Zpráva, že americká armáda stěhuje bedny z podzemní štoly za Prahou, pak služební cestou dostihla dozorčího důstojníka velitelství OBZ (vojenské kontrarozvědky). Během pozdějšího vyšetřování mohl jen potvrdit, že volajícímu hrubě vynadal, proč ho budí. Byl totiž přesvědčen, že jde o skupinu amerických vojáků, kteří přijeli do Prahy za zábavou. 38 Neschopnost OBZ tak umožnila americkému týmu vyvézt dokumenty do americké zóny v Německu. Zatímco konvoj nákladních aut opouštěl odpoledne 12. února 1946 Československo, kapitán Richards a jeho dva seržanti svůj džíp otočili opačným směrem zpátky do hotelu Alcron. To byl špatný nápad. Když se krátce po odjezdu Američanů policie vrátila, aby oblast u Štěchovic prozkoumala, našla po okolí rozházené dokumenty s nacistickými razítky. (Papíry asi pocházely z jedné nebo dvou beden, které se při nakládání rozbily.) Policie rovněž našla 640 kilogramů TNT, 450 kilogramů náplně do plamenometů, dvacet devět německých protitankových min značky Teller a pět beden jiných trhavin. Nic z tohoto nebezpečného materiálu nebylo nijak zabezpečeno. Úřady začaly přirozeně pátrat po vinících a ke svému překvapení zjistily, že vedoucí týmu kapitán Richards spí v posteli v hotelu Alcron. Společně se svými dvěma kamarády byl ráno po menší potyčce zatčen. Nelze se divit, že podplukovník Taylor nijak netoužil odpovídat na otázky československých vyšetřovatelů, a ti ho proto marně hledali v jeho kanceláři, doma a nakonec po celém městě. Až večer 13. února na něj narazil styčný důstojník generálního štábu v důstojnickém klubu. Žádal vysvětlení amerického nájezdu do Štěchovic a chtěl vědět, 165

15 Igor Lukeš: Československo nad propastí 166 proč v okolí zůstaly nezabezpečené trhaviny. Požadoval také okamžité navrácení všech odcizených dokumentů. Taylor hlásil svým nadřízeným, že po konzultaci se Steinhardtem předstíral naprostou neznalost celé věci, a aby získal čas, nabídl, že odjede do Frankfurtu, kde zjistí, co se vlastně stalo. Ke svému úžasu se druhý den ráno na štábu USFET dozvěděl, že jeho nadřízení si stále ještě neuvědomili negativní politické důsledky operace a dál o ní tvrdošíjně prohlašovali, že stála za naši současnou nepříjemnou situaci. Když se Taylor vrátil do Prahy, aby se pokusil krizi urovnat, čekalo ho další nepříjemné překvapení. Dozvěděl se, že kapitán Richards a jeho dva seržanti byli v Praze zatčeni, načež se ke všemu v plném rozsahu přiznali. To byla pravda, ale jejich výslech byl zbytečný, protože kapitán Richards měl v kapse u košile rozkaz od G-2 USFET s popisem operace a jmény a hodnostmi všech členů týmu. Nebylo o čem diskutovat. Pražské úřady oznámily, že trojici zatčených propustí pouze proti vrácení všech dokumentů z Německa zpět do Prahy. 39 Dne 15. února 1946 se sešla československá vláda na tajné schůzi. Jediným bodem programu byl štěchovický incident. Václav Nosek, komunistický ministr vnitra, popsal nájezd amerického komanda a zdůraznil, že šlo o akt agrese provedený cizí ozbrojenou jednotkou, která vstoupila do země s cílem zcizit úřední dokumenty. Zařadil událost do souvislosti s dalšími pochybnými aktivitami amerického velvyslanectví. Komunisté zářili štěstím a jejich demokratičtí kolegové museli mlčet. Všichni se shodli, že vláda připraví ostrou protestní nótu a bude žádat okamžité vrácení všech beden. Až do té doby zůstanou kapitán Richards a jeho dva kolegové ve vazbě. 40 Celou situaci dočasně zkomplikovala skutečnost, že se kapitán Richards odvážně pokusil o útěk. Přemohl svého strážce a utekl z budovy; byl však dostižen ani ne půl kilometru od vězení. 41 Velvyslanec Steinhardt odeslal text československé protestní nóty do Washingtonu bez jakýchkoliv osobních poznámek, ale bylo zřejmé, že nájezd komanda jeho postavení v Praze oslabil. 42 V jednu chvíli udeřil pěstí o stůl a vztekle prohlásil, že už má Prahy dost a požádá o přeložení. Přítomní informátoři tajné policie každé slovo jeho tirády pečlivě zaznamenali. 43 Major Katek z Vojenské mise byl rovněž

16 7. Varovné signály přesvědčen, že špatně připravená operace ztíží jeho přístup k informacím. 44 Vojenský atašé, plukovník (původně a později zase generál) Egmont F. Koenig, měl tu výhodu, že když ke štěchovické aféře došlo, nebyl v Schönbornském paláci. Mohl proto československou stranu s více méně čistým svědomím ujistit, že o misi komanda G-2 neměl ponětí. Je pravděpodobné, že ho nadřízení z Frankfurtu v pravou chvíli z Prahy nakrátko odvolali, aby jeho reputace neutrpěla. Úřadující vojenský atašé podplukovník Taylor byl překvapivě ostrým kritikem akce. Svým nadřízeným psal tónem, který nebyl ve vojenské štábní kultuře obvyklý. Tento incident, varoval, téměř úplně podkopal pozici našeho úřadu v Československu. Doporučoval, aby byly dokumenty vráceny co nejrychleji, protože jen tak bylo možné politickou katastrofu urovnat. 45 Dne 27. února 1946 se sekce G-2 ve Frankfurtu rozhodla, že je na čase krizi vyřešit tím jediným možným způsobem: vrácením dokumentů. Američané pozvali československé zástupce, aby na balení dokumentů dohlédli. 46 Všechny bedny byly otevřeny, ale řada svazků zřejmě zůstala neporušena. Je možné, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako byl jaderný výzkum, produkce uranu nebo nové zbraňové systémy. Pokud zběžná prohlídka ukázala, že se daný soubor svazků vztahoval k jiným tématům, várka se již dále neprobírala. 47 Jiné dokumenty však byly ze svazků vyňaty a pravděpodobně okopírovány. 48 Dokumenty ze štěchovické štoly se vrátily na Pražský hrad 2. března 1946; přivezl je tam konvoj americké armády společně s oficiální omluvou kancléři Smutnému. Steinhardt navíc samostatně vyjádřil Benešovi za incident svou hlubokou lítost. 49 Richards a jeho seržanti byli propuštěni a generál Koenig všechny tři osobně odvezl zpět do Německa. Trvalo dva měsíce, než čeští archiváři a specialisté materiály ze Štěchovic prozkoumali. Zjistili, že dokumenty patřily především úřadu K. H. Franka, Hitlerova faktického místodržitele v Praze. Neobsahovaly nic, co by mohlo vojenské zpravodajce zajímat. Americké velvyslanectví doufalo, že aféra z pražské politické scény zmizí co nejdříve. To se nestalo. Nájezd amerického komanda se stal senzací v americkém tisku už jen proto, že v týmu byli též novinář a fotograf. Jejich dramatické vylíčení přepadu představilo kapitána Richardse a jeho 167

17 Igor Lukeš: Československo nad propastí 168 kolegy jako autentické supermany. New York Times a další média věnovaly štěchovické epizodě spoustu místa a prohlásily ji navzdory oficiálním omluvám a vrácení všech dokumentů za velký úspěch. 50 Hned po návratu do americké zóny obdržel kapitán Richards a jeho dva druzi Medaili vojáka, nejvyšší americké vyznamenání za odvahu prokázanou mimo bojovou akci. 51 Celá událost měla dlouhou životnost také proto, že KSČ konečně dostala příležitost ukázat Američany v nepříznivém světle. Typický titulek stranického tisku hlásal: Hrubé porušení československé suverenity. 52 Bylo to účinné, už proto, že to byla pravda. Komunisté si ve Steinhardtově omluvě doslova libovali. 53 Když byly odcizené bedny vráceny, poslanci za KSČ začali spřádat různé konspirační teorie. Jednou z nich bylo tvrzení, že byly vráceny jiné dokumenty, než které komando vyzvedlo ze štoly u Štěchovic. Steinhardt se proti těmto paranoidním zkazkám ohrazoval, ale jeho hlas mohl jen stěží znít důvěryhodně. Úřady se odvolaly na poslaneckou imunitu, která chránila projevy na půdě parlamentu, a na prý nedotknutelný princip svobody tisku. 54 Štěchovický nájezd neposkytl Washingtonu žádné zpravodajsky využitelné informace a poškodil obraz Spojených států v Československu. Až dosud měli Američané ve srovnání se svými ruskými rivaly vysoký morální kredit. Američtí vojáci nebyli o nic méně stateční než Rudá armáda, a navíc byli poctiví, platili svoje účty a uměli se chovat. Štěchovická aféra Ameriku o dobrou pověst připravila. Veřejnost byla právem skeptická, když velvyslanec, vojenský atašé a jeho zástupce tvrdili, že o plánované akci vůbec nic nevěděli. Američané teď navíc vypadali jako amatéři. V jednotce G-2 byli evidentně stateční a technicky zdatní profesionálové, ale Richards a jeho seržanti se nechali zatknout po noční pitce, a navíc s rozkazy na provedení přísně tajné mise v kapse. Steinhardt si všiml, ze před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce. Po ní však spustili proti Spojeným státům velmi nepříjemnou bubnovou palbu. Ministerstvo zahraničí ve Washingtonu se oprávněně obávalo, že by část veřejnosti mohla zaujmout jednoznačně protiamerické postoje. 55 A to se také skutečně stalo. Dokonce i demokratický tisk interpretoval americký

18 7. Varovné signály nájezd na Štěchovice jako příznak beznadějné krize současného světa a ztrátu všech morálních zásad, místo nichž prý nastoupili pistolníci a bandité. 56 Je ironií, že dokumenty, které Spojené státy za vysokou politickou cenu ve Štěchovicích získaly, byly natolik bezvýznamné, že byly postupně rozptýleny do několika různých pražských archivů, načež upadly v zapomenutí. Dnes o nich téměř nikdo neví. Zatímco veřejnost hltala co možná nejvíc informací o Štěchovicích, diplomaté a finanční experti se věnovali tématu půjček, o které pražská vláda koncem ledna 1946 požádala. První z nich se týkala úvěru 50 milionů dolarů na nákup přebytků amerického válečného materiálu a měla být splatná během 30 let. Praha rovněž žádala o půjčku 50 milionů dolarů od Export-Import Bank, 25 milionů dolarů na nákup americké bavlny a několik menších půjček, například na nákup tabáku. 57 Americké ministerstvo zahraničí se ve věci půjček snažilo rozhodnout mezi dvěma protichůdnými impulzy. Jednak si přálo rozšířit ekonomickou pomoc Československu a neutralizovat tak snahu Sovětského svazu a komunistů o omezení ekonomických vazeb země se Západem. To bylo o to naléhavější, že ministr průmyslu a nepředvídatelný sociální demokrat Bohumil Laušman vyjednával počátkem roku 1946 v Moskvě dohodu o obchodních vztazích mezi Československem a Sovětským svazem. Někteří Američané dál pevně věřili, že si pražská vláda dlouhodobě svou nezávislou existenci mezi oběma bloky udrží, a proto chtěli zemi pevně zapojit do ekonomických struktur Západu. Jedním z prostředků pro dosažení tohoto cíle byly půjčky. Současně však Washington váhal, zda má poskytovat finanční injekce Československu, jehož vláda zjevně váhala s kompenzací pro americké občany za jejich majetky znárodněné podle dekretů z října Kromě toho, vzhledem k nejisté politické budoucnosti Československa, mělo americké ministerstvo zahraničí plný nárok na obavy poskytnout pomoc v oblasti, z níž [Spojeným státům] nekynuly politické ani ekonomické výhody. Tento názor zastávali ti, kdo si mysleli, že Československo se již fakticky stalo částí Sovětského svazu. 58 Steinhardt byl v zásadě pro téměř všechna opatření, která mohla zesílit vazby Československa se Západem. Když však došlo na půjčky, 169

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Kubánská raketová krize 1962

Kubánská raketová krize 1962 studie a články Kubánská raketová krize 1962 Třináct dní, které mohly otřást světem VÁCLAV VEBER Před šedesáti lety stál svět na pokraji atomového konfliktu. Spojené státy americké a Sovětský svaz, dvě

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Třináct let za ostnatým drátem

Třináct let za ostnatým drátem studie a články Třináct let za ostnatým drátem Tragický osud a smrt Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů LADISLAV KUDRNA Drahý tatínku, posílám Vám všem v rodině tisíce pozdravů a hodně promrzlých

Více

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1 CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1 Václav Kotrman Chlapi, uvědomujete si, jak zoufalá je tady situace? Podporujete nás, nebo končíte? Potřebujeme

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Vojenský historický ústav Praha Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Praha 2008 Vojenské řešení pražského jara

Více

securitas imperii Jan Cholínský Studená válka mezi Východem a Západem* ROZHOVOR

securitas imperii Jan Cholínský Studená válka mezi Východem a Západem* ROZHOVOR Jan Cholínský Studená válka mezi Východem a Západem* Krátce po skončení druhé světové války začalo být zjevné, že naděje a očekávání západních Spojenců vztahující se k další spolupráci s komunistickým

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

Akce PANT. Příběh Vlastimila Ludvíka, posledního defektora komunistické rozvědky ČLÁNKY A STUDIE

Akce PANT. Příběh Vlastimila Ludvíka, posledního defektora komunistické rozvědky ČLÁNKY A STUDIE ČLÁNKY A STUDIE 243 Akce PANT Příběh Vlastimila Ludvíka, posledního defektora komunistické rozvědky Daniel Běloušek V pátek 16. prosince 1988 vyjelo z bran areálu československého velvyslanectví v Dillí

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 2/2013 REPORT Stovky zachráněných životů ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 55. mezinárodní vojenská pouť do Lurd 23. 27. května 2013 Duchovní služba AČR ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými

Více

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával N Citát dne Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě.

Více

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D POLITIK DOBRÉ VŮLE Život a dílo msgre Jana Šrámka Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D Kniha vychází jako výstup z grantového projektu GA ČR v Praze č. 409/09/0218 Monsignore ThDr. h.

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Marshallův plán Šedesát let poté Jindřich Dejmek, Jan Eichler, Slavomír Michálek Oldřich Tůma, Ladislav Tajovský, Vít Smetana Harry Truman, George Marshall, Edvard Beneš

Více

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE TUTO KNIHU VĚNUJI TĚM PRAVÝM HRDINŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: RUSKÝM A NĚMECKÝM PĚŠÁKŮM ČÁST KAPITOLA PRVNÍ Právo národů na sebeurčení Vymyšlená trojice Borghese-de Marchi-Skorzeny

Více

Dominie Streatfeild BRAINWASH. Tajná historie ovládání mysli

Dominie Streatfeild BRAINWASH. Tajná historie ovládání mysli Dominie Streatfeild BRAINWASH Tajná historie ovládání mysli OBSAH Mým rodičům 1 Bitva o mozek 7 2 Sérum pravdy 34 3 Pojídání masa bohů" 64 4 V temnotě 103 5 Stvoření mandžuského kandidáta 140 6 Udělej

Více

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí VÁCLAV KLAUS OBVINIL PREZIDENTA HAVLA, ŽE TOUŽÍ PO MOCI STRANA 2 SPOR O NOVU MŮŽE STÁT ČESKOU REPUBLIKU MILIARDY KORUN STRANA 4 RUSOVÉ A SRBOVÉ CHYSTALI VÁLEČNOU LEST PROTI NATO Zbigniew Brzezinski o Kosovu

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více

Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková

Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu studie a články Příběh jedné knihy Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu LADISLAV KUDRNA Ke schválení byl předložen rukopis Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní

Více

Historie před soudem

Historie před soudem Historie před soudem Historie před soudem Můj den u soudu s Davidem Irvingem Deborah E. Lipstadtová Nakladatelství EPOCHA a Občanské sdružení SPHV Kniha vychází s podporou MŠMT Published by arrangement

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

F I L M O V É T Ý D E N Í K Y V O K U P O V A N É M Č E S K O S L O V E N S K U

F I L M O V É T Ý D E N Í K Y V O K U P O V A N É M Č E S K O S L O V E N S K U Ročník 21, 2009, č. 2 (74) Články k tématu F I L M O V É T Ý D E N Í K Y V O K U P O V A N É M Č E S K O S L O V E N S K U Karel Pečený a jeho společnost Aktualita Karel Margry Vznik společnosti a první

Více