Československo nad propastí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československo nad propastí"

Transkript

1 Československo nad propastí 1

2 Igor Lukeš: Československo nad propastí E D I C E O B Z O R 2

3 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze PROSTOR 3

4 4 Igor Lukeš: Československo nad propastí

5 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl PROSTOR Praha 2014

6 Igor Lukeš: Československo nad propastí Originally published under the title On the Edge of the Cold War. American Diplomats and Spies in Postwar Prague. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Copyright 2012 by Oxford University Press, Inc. Czech edition PROSTOR, 2014 Translation Jan Jirák, Ladislav Köppl, 2014 Translation revised by Igor Lukeš, 2014 ISBN

7 Československo nad propastí České vydání této knihy věnuji Kájovi, Jirkovi a Milanovi G. z Chocně 7

8 8 Igor Lukeš: Československo nad propastí

9 Československo nad propastí Obsah Úvodem k českému vydání a poděkování // 11 Úvod Poválečné Československo Univerzální klíč k Evropě? // 13 První kapitola Československo vstává z mnichovského hrobu // 31 Druhá kapitola Generál Eisenhower odmítá osvobodit Prahu // 50 Třetí kapitola Jaro 1945 Američané se vracejí do Schönbornského paláce // 79 9 Čtvrtá kapitola Pozdní příjezd velvyslance Steinhardta // 94 Pátá kapitola Kronika promarněných příležitostí // 113 Šestá kapitola Steinhardt se probouzí do reality Znárodňování, odsun a stažení amerických vojsk // 131 Sedmá kapitola Varovné signály Od štěchovické aféry do voleb v květnu 1946 // 153 Osmá kapitola Nadějné vyhlídky, ztracené iluze Americké zpravodajské služby v poválečné Praze // 192

10 Igor Lukeš: Československo nad propastí Devátá kapitola Mosty jsou spáleny Praha odmítá Marshallův plán // 219 Desátá kapitola Komunisté vyměňují popularitu za absolutní moc // 247 Jedenáctá kapitola Schönbornský palác v obklíčení Američané jako špioni a sabotéři // 273 Poznámky // 309 Prameny // 357 Použitá literatura // 360 Seznam zkratek // Rejstřík // 374

11 Igor Lukeš: Československo nad propastí 162 restrukturalizaci ekonomického a politického systému. Volby měly ukázat, co si o znárodnění myslí veřejnost a také sami zaměstnanci státních podniků. Jak bude volit střední třída? A mladí lidé, zejména studenti? Co venkov? Kdyby komunistická strana vyšla z voleb s vlajícími prapory, byla by utvrzena ve svém radikalismu. Kdyby však naopak vyhrála jen těsně, rovnalo by se to vzhledem k velkým očekáváním téměř porážce. Dosud apatické demokratické strany si konečně začaly uvědomovat, co všechno je v sázce, a snažily se rozjetý vlak KSČ zpomalit. Komunisté znejistili a znervózněli. Jejich opakované výzvy k národní jednotě vykládali jejich rivalové jako snahu vyhnout se skutečné celonárodní diskusi. Steinhardt s potěšením informoval, že úvodníky nekomunistického tisku vyjadřovaly odhodlání demokratů usilovat o hlasy voličů a o vítězství v květnových volbách. 27 KSČ mezitím zahájila naprosto bezohlednou kampaň, která se zaměřila na získání kromě tradičních voličů též řemeslníků, drobných obchodníků a zemědělců. Komunisté své voliče opakovaně ujišťovali, že bez ohledu na znárodňovací dekrety bude soukromé vlastnictví malých a středních podniků plně respektováno. Tvrdili rovněž, že v žádném případě nebudou nutit zemědělce ke kolektivizaci. Straničtí řečníci zároveň na venkově zdůrazňovali, že KSČ zajistila zemědělcům milion hektarů konfiskované půdy. 28 Demokraté tyto zavádějící argumenty pokud možno napadali a politická atmosféra v zemi houstla. Jakákoliv nečekaná událost mohla výsledek voleb dramaticky ovlivnit. Štěchovická aféra začala nenápadně, ale její dosah byl velký. 29 Dala se do pohybu 3. října 1945, kdy francouzské ministerstvo zahraničí napsalo svému zastupitelství v Praze, že německý válečný zajatec Günther Aschenbach poskytl informaci, která by mohla československé úřady zajímat. Němec sloužil ve skupině divize SS Das Reich, která byla v dubnu 1945 odvelena do prostoru jižně od Prahy. Jejím úkolem bylo vykopat podzemní štolu, do níž mělo být ukryto třicet velkých beden. Francouzi informovali československé ministerstvo zahraničí, že Aschenbach je ochoten úkryt identifikovat. 30 Po čtyřech dnech nečinnosti ministerstvo zahraničí postoupilo

12 7. Varovné signály zprávu ministerstvu vnitra, ale neinformovalo o tom francouzské velvyslanectví. Pozdější vyšetřování ukázalo, že ministerstvo vnitra si nechalo zprávu úředně přeložit, ale pak ji odložilo. Když ministerstvo zahraničních věcí nereagovalo, obrátil se francouzský vojenský atašé generál Julien Flipo v lednu 1946 se zprávou na ministerstvo obrany. Průvodní dopis obsahoval kopii Aschenbachova vyjádření, tři mapky a nákres štoly. Německý zajatec tvrdil, že štola je asi deset až dvanáct metrů dlouhá a je umístěna zhruba třicet kilometrů od Prahy, v oblasti necelého půl kilometru východně od přehrady štěchovické vodní elektrárny na Vltavě. Každá bedna ve štole je zajištěna výbušninami a dále chráněna pěchotními minami a hořlavou náplní z plamenometů. 31 Československá byrokracie příjem francouzské zprávy ani nepotvrdila, natož aby s ní něco udělala. Francouzi neviděli jinou možnost než předat všechny informace oddělení G-2 (vojenské zpravodajství) Velitelství sil Spojených států v Evropě (USFET). Reakce Američanů byla okamžitá. Sekce G-2 se rozhodla vyčlenit jednotku, která by místo našla a bedny s tajemným obsahem získala. Američané si možná mysleli, že štola je tak pečlivě zabezpečena, protože obsahuje důležité dokumenty týkající se německého nukleárního výzkumu. Kontextem pro takový závěr byly novinové zprávy, že uranové doly v západní části Československa pracují ve prospěch Sovětského svazu. 32 V lednu 1946 dostal kapitán Stephen M. Richards, odborník na práci s výbušninami, rozkaz připravit se na kratší výlet do Československa. Jeho tým měl u Štěchovic najít štolu s dokumenty, odstranit nastražené trhaviny, naložit bedny na nákladní vozy a dopravit je do americké zóny v Německu. 33 Podplukovník Thomas K. Taylor, úřadující vojenský atašé v Praze, obdržel 2. února 1946 instrukce připravit se na přijetí speciální jednotky, která brzy do Československa vstoupí. Taylor zprávu konzultoval s majorem Charlesem Katekem z Vojenské mise Spojených států a důstojníkem SSU (Strategic Services Unit, předchůdce CIA) na velvyslanectví v Praze. Katek vojáky okamžitě varoval, že mise musí skončit fiaskem. Taylor s ním souhlasil a navrhl velitelství ve Frankfurtu, aby akce byla provedena v součinnosti s československými úřady. 34 Neuspěl, a tak Taylor v rozporu s pravidly 163

13 Igor Lukeš: Československo nad propastí 164 vojenské disciplíny telefonicky požádal USFET, aby operaci zrušil. Generál Edwin Siebert, vedoucí sekce G-2 amerických sil v Evropě a budoucí zástupce ředitele CIA, stroze odpověděl, že akce za to riziko stojí. 35 V neděli 10. února 1946 překročil hranice Československa konvoj amerických vojenských vozidel. Skládal se ze čtyř nákladních aut, džípu a dvanácti amerických vojáků s turistickými vízy; německý zajatec Aschenbach a dva jeho francouzští strážci víza neměli. Ačkoli nikdo z vojáků nevypadal jako turista, všichni absolvovali hraniční kontrolu bez překážek. Kapitán Richards zavedl konvoj do Prahy, kde jim Jack Guiney ze Schönbornského paláce zajistil ubytování v Alcronu. Američané do hotelu přišli po zuby ozbrojeni, což pro skupinu turistů vypadalo nezvykle, a tak hned na počátku vzbudili nechtěnou pozornost. 36 Druhý den, vedeni zajatcem, odjeli směrem na Štěchovice. Když dosáhli zalesněného území vedle přehrady, Richards prostor zajistil strážemi. Aschenbach rychle našel štolu a vojáci s pomocí silného kompresoru odstranili vrstvu půdy. Tým se brzy díval na vchod do tunelu. Byl doslova ověnčen chytře nastraženými a vzájemně propojenými výbušninami. Až po delším úsilí a s velkým rizikem dokázal Richards uvolnit jedno prkno brány a se dvěma seržanty jako pomocníky se mu podařilo vchod otevřít. Než do tunelu vstoupil, kapitán svému týmu řekl, že má právě ten den narozeniny bylo mu dvacet čtyři let. I když Richards musel pracovat pod zemí a ve tmě, dokázal všechny třaskaviny zneškodnit. Uvolnil pak místo dalším členům týmu, kteří pomocí rumpálu s dieselovým motorem ze štoly k autům vytáhli třicet velikých beden. Mezitím se poručík William J. Owen, který měl na starosti zpravodajskou část mise, sešel na velvyslanectví s podplukovníkem Taylorem. Taylor zopakoval svoje výhrady, ale když se dozvěděl, že úkol je už téměř splněn, řekl jen, aby pokračovali v akci a odjeli. Richards a jeho muži pracovali bez přestávky 36 hodin a opustili štěchovické údolí 12. února 1946 kolem čtvrté hodiny odpoledne s více než pěti tisíci kilogramy dokumentů. Konvoj úspěšně překročil československé hranice brzy ráno následujícího dne. 37 Až dosud všechno proběhlo překvapivě dobře. Došlo sice ke kontaktu

14 7. Varovné signály amerických stráží s místními obyvateli, kteří byli překvapeni, když viděli vojáky v cizích uniformách. Začaly dokonce kolovat zprávy, že přijeli němečtí sabotéři, kteří se chystají vyhodit do povětří přehradu. Na místo se proto vypravila československá policejní patrola, která však s úlevou zjistila, že jde o Američany. Ale policisté se nedozvěděli nic o jejich poslání. Vojáci pouze řekli, že celá operace je tajná. Policisté odešli a informovali nadřízené, kteří informaci předali výš. Potom se ke štole vypravila na průzkum četa československé armády. Když se jeden z vojáků dostal příliš blízko ke štole, americký strážný vystřelil do vzduchu a jednotka odešla. Zpráva, že americká armáda stěhuje bedny z podzemní štoly za Prahou, pak služební cestou dostihla dozorčího důstojníka velitelství OBZ (vojenské kontrarozvědky). Během pozdějšího vyšetřování mohl jen potvrdit, že volajícímu hrubě vynadal, proč ho budí. Byl totiž přesvědčen, že jde o skupinu amerických vojáků, kteří přijeli do Prahy za zábavou. 38 Neschopnost OBZ tak umožnila americkému týmu vyvézt dokumenty do americké zóny v Německu. Zatímco konvoj nákladních aut opouštěl odpoledne 12. února 1946 Československo, kapitán Richards a jeho dva seržanti svůj džíp otočili opačným směrem zpátky do hotelu Alcron. To byl špatný nápad. Když se krátce po odjezdu Američanů policie vrátila, aby oblast u Štěchovic prozkoumala, našla po okolí rozházené dokumenty s nacistickými razítky. (Papíry asi pocházely z jedné nebo dvou beden, které se při nakládání rozbily.) Policie rovněž našla 640 kilogramů TNT, 450 kilogramů náplně do plamenometů, dvacet devět německých protitankových min značky Teller a pět beden jiných trhavin. Nic z tohoto nebezpečného materiálu nebylo nijak zabezpečeno. Úřady začaly přirozeně pátrat po vinících a ke svému překvapení zjistily, že vedoucí týmu kapitán Richards spí v posteli v hotelu Alcron. Společně se svými dvěma kamarády byl ráno po menší potyčce zatčen. Nelze se divit, že podplukovník Taylor nijak netoužil odpovídat na otázky československých vyšetřovatelů, a ti ho proto marně hledali v jeho kanceláři, doma a nakonec po celém městě. Až večer 13. února na něj narazil styčný důstojník generálního štábu v důstojnickém klubu. Žádal vysvětlení amerického nájezdu do Štěchovic a chtěl vědět, 165

15 Igor Lukeš: Československo nad propastí 166 proč v okolí zůstaly nezabezpečené trhaviny. Požadoval také okamžité navrácení všech odcizených dokumentů. Taylor hlásil svým nadřízeným, že po konzultaci se Steinhardtem předstíral naprostou neznalost celé věci, a aby získal čas, nabídl, že odjede do Frankfurtu, kde zjistí, co se vlastně stalo. Ke svému úžasu se druhý den ráno na štábu USFET dozvěděl, že jeho nadřízení si stále ještě neuvědomili negativní politické důsledky operace a dál o ní tvrdošíjně prohlašovali, že stála za naši současnou nepříjemnou situaci. Když se Taylor vrátil do Prahy, aby se pokusil krizi urovnat, čekalo ho další nepříjemné překvapení. Dozvěděl se, že kapitán Richards a jeho dva seržanti byli v Praze zatčeni, načež se ke všemu v plném rozsahu přiznali. To byla pravda, ale jejich výslech byl zbytečný, protože kapitán Richards měl v kapse u košile rozkaz od G-2 USFET s popisem operace a jmény a hodnostmi všech členů týmu. Nebylo o čem diskutovat. Pražské úřady oznámily, že trojici zatčených propustí pouze proti vrácení všech dokumentů z Německa zpět do Prahy. 39 Dne 15. února 1946 se sešla československá vláda na tajné schůzi. Jediným bodem programu byl štěchovický incident. Václav Nosek, komunistický ministr vnitra, popsal nájezd amerického komanda a zdůraznil, že šlo o akt agrese provedený cizí ozbrojenou jednotkou, která vstoupila do země s cílem zcizit úřední dokumenty. Zařadil událost do souvislosti s dalšími pochybnými aktivitami amerického velvyslanectví. Komunisté zářili štěstím a jejich demokratičtí kolegové museli mlčet. Všichni se shodli, že vláda připraví ostrou protestní nótu a bude žádat okamžité vrácení všech beden. Až do té doby zůstanou kapitán Richards a jeho dva kolegové ve vazbě. 40 Celou situaci dočasně zkomplikovala skutečnost, že se kapitán Richards odvážně pokusil o útěk. Přemohl svého strážce a utekl z budovy; byl však dostižen ani ne půl kilometru od vězení. 41 Velvyslanec Steinhardt odeslal text československé protestní nóty do Washingtonu bez jakýchkoliv osobních poznámek, ale bylo zřejmé, že nájezd komanda jeho postavení v Praze oslabil. 42 V jednu chvíli udeřil pěstí o stůl a vztekle prohlásil, že už má Prahy dost a požádá o přeložení. Přítomní informátoři tajné policie každé slovo jeho tirády pečlivě zaznamenali. 43 Major Katek z Vojenské mise byl rovněž

16 7. Varovné signály přesvědčen, že špatně připravená operace ztíží jeho přístup k informacím. 44 Vojenský atašé, plukovník (původně a později zase generál) Egmont F. Koenig, měl tu výhodu, že když ke štěchovické aféře došlo, nebyl v Schönbornském paláci. Mohl proto československou stranu s více méně čistým svědomím ujistit, že o misi komanda G-2 neměl ponětí. Je pravděpodobné, že ho nadřízení z Frankfurtu v pravou chvíli z Prahy nakrátko odvolali, aby jeho reputace neutrpěla. Úřadující vojenský atašé podplukovník Taylor byl překvapivě ostrým kritikem akce. Svým nadřízeným psal tónem, který nebyl ve vojenské štábní kultuře obvyklý. Tento incident, varoval, téměř úplně podkopal pozici našeho úřadu v Československu. Doporučoval, aby byly dokumenty vráceny co nejrychleji, protože jen tak bylo možné politickou katastrofu urovnat. 45 Dne 27. února 1946 se sekce G-2 ve Frankfurtu rozhodla, že je na čase krizi vyřešit tím jediným možným způsobem: vrácením dokumentů. Američané pozvali československé zástupce, aby na balení dokumentů dohlédli. 46 Všechny bedny byly otevřeny, ale řada svazků zřejmě zůstala neporušena. Je možné, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako byl jaderný výzkum, produkce uranu nebo nové zbraňové systémy. Pokud zběžná prohlídka ukázala, že se daný soubor svazků vztahoval k jiným tématům, várka se již dále neprobírala. 47 Jiné dokumenty však byly ze svazků vyňaty a pravděpodobně okopírovány. 48 Dokumenty ze štěchovické štoly se vrátily na Pražský hrad 2. března 1946; přivezl je tam konvoj americké armády společně s oficiální omluvou kancléři Smutnému. Steinhardt navíc samostatně vyjádřil Benešovi za incident svou hlubokou lítost. 49 Richards a jeho seržanti byli propuštěni a generál Koenig všechny tři osobně odvezl zpět do Německa. Trvalo dva měsíce, než čeští archiváři a specialisté materiály ze Štěchovic prozkoumali. Zjistili, že dokumenty patřily především úřadu K. H. Franka, Hitlerova faktického místodržitele v Praze. Neobsahovaly nic, co by mohlo vojenské zpravodajce zajímat. Americké velvyslanectví doufalo, že aféra z pražské politické scény zmizí co nejdříve. To se nestalo. Nájezd amerického komanda se stal senzací v americkém tisku už jen proto, že v týmu byli též novinář a fotograf. Jejich dramatické vylíčení přepadu představilo kapitána Richardse a jeho 167

17 Igor Lukeš: Československo nad propastí 168 kolegy jako autentické supermany. New York Times a další média věnovaly štěchovické epizodě spoustu místa a prohlásily ji navzdory oficiálním omluvám a vrácení všech dokumentů za velký úspěch. 50 Hned po návratu do americké zóny obdržel kapitán Richards a jeho dva druzi Medaili vojáka, nejvyšší americké vyznamenání za odvahu prokázanou mimo bojovou akci. 51 Celá událost měla dlouhou životnost také proto, že KSČ konečně dostala příležitost ukázat Američany v nepříznivém světle. Typický titulek stranického tisku hlásal: Hrubé porušení československé suverenity. 52 Bylo to účinné, už proto, že to byla pravda. Komunisté si ve Steinhardtově omluvě doslova libovali. 53 Když byly odcizené bedny vráceny, poslanci za KSČ začali spřádat různé konspirační teorie. Jednou z nich bylo tvrzení, že byly vráceny jiné dokumenty, než které komando vyzvedlo ze štoly u Štěchovic. Steinhardt se proti těmto paranoidním zkazkám ohrazoval, ale jeho hlas mohl jen stěží znít důvěryhodně. Úřady se odvolaly na poslaneckou imunitu, která chránila projevy na půdě parlamentu, a na prý nedotknutelný princip svobody tisku. 54 Štěchovický nájezd neposkytl Washingtonu žádné zpravodajsky využitelné informace a poškodil obraz Spojených států v Československu. Až dosud měli Američané ve srovnání se svými ruskými rivaly vysoký morální kredit. Američtí vojáci nebyli o nic méně stateční než Rudá armáda, a navíc byli poctiví, platili svoje účty a uměli se chovat. Štěchovická aféra Ameriku o dobrou pověst připravila. Veřejnost byla právem skeptická, když velvyslanec, vojenský atašé a jeho zástupce tvrdili, že o plánované akci vůbec nic nevěděli. Američané teď navíc vypadali jako amatéři. V jednotce G-2 byli evidentně stateční a technicky zdatní profesionálové, ale Richards a jeho seržanti se nechali zatknout po noční pitce, a navíc s rozkazy na provedení přísně tajné mise v kapse. Steinhardt si všiml, ze před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce. Po ní však spustili proti Spojeným státům velmi nepříjemnou bubnovou palbu. Ministerstvo zahraničí ve Washingtonu se oprávněně obávalo, že by část veřejnosti mohla zaujmout jednoznačně protiamerické postoje. 55 A to se také skutečně stalo. Dokonce i demokratický tisk interpretoval americký

18 7. Varovné signály nájezd na Štěchovice jako příznak beznadějné krize současného světa a ztrátu všech morálních zásad, místo nichž prý nastoupili pistolníci a bandité. 56 Je ironií, že dokumenty, které Spojené státy za vysokou politickou cenu ve Štěchovicích získaly, byly natolik bezvýznamné, že byly postupně rozptýleny do několika různých pražských archivů, načež upadly v zapomenutí. Dnes o nich téměř nikdo neví. Zatímco veřejnost hltala co možná nejvíc informací o Štěchovicích, diplomaté a finanční experti se věnovali tématu půjček, o které pražská vláda koncem ledna 1946 požádala. První z nich se týkala úvěru 50 milionů dolarů na nákup přebytků amerického válečného materiálu a měla být splatná během 30 let. Praha rovněž žádala o půjčku 50 milionů dolarů od Export-Import Bank, 25 milionů dolarů na nákup americké bavlny a několik menších půjček, například na nákup tabáku. 57 Americké ministerstvo zahraničí se ve věci půjček snažilo rozhodnout mezi dvěma protichůdnými impulzy. Jednak si přálo rozšířit ekonomickou pomoc Československu a neutralizovat tak snahu Sovětského svazu a komunistů o omezení ekonomických vazeb země se Západem. To bylo o to naléhavější, že ministr průmyslu a nepředvídatelný sociální demokrat Bohumil Laušman vyjednával počátkem roku 1946 v Moskvě dohodu o obchodních vztazích mezi Československem a Sovětským svazem. Někteří Američané dál pevně věřili, že si pražská vláda dlouhodobě svou nezávislou existenci mezi oběma bloky udrží, a proto chtěli zemi pevně zapojit do ekonomických struktur Západu. Jedním z prostředků pro dosažení tohoto cíle byly půjčky. Současně však Washington váhal, zda má poskytovat finanční injekce Československu, jehož vláda zjevně váhala s kompenzací pro americké občany za jejich majetky znárodněné podle dekretů z října Kromě toho, vzhledem k nejisté politické budoucnosti Československa, mělo americké ministerstvo zahraničí plný nárok na obavy poskytnout pomoc v oblasti, z níž [Spojeným státům] nekynuly politické ani ekonomické výhody. Tento názor zastávali ti, kdo si mysleli, že Československo se již fakticky stalo částí Sovětského svazu. 58 Steinhardt byl v zásadě pro téměř všechna opatření, která mohla zesílit vazby Československa se Západem. Když však došlo na půjčky, 169

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015

Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015 Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015 V pořadí druhé jednání komise bylo svoláno na víkend 28.-29.3.2015 do školicího zařízení DVG Schulungszentrum v německém Hemeru. Náklady

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30.

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. července, 2014 Otázka: Minsk nabídl platformou pro jednání mezi ukrajinskými stranami.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem.

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem. únor 2008 Legálně v České republice: Byrokratická odysea jedné Američanky Abstrakt: Článek zachycuje osobní zkušenosti občanky USA žijící přes deset let v ČR. Autorka představuje jednotlivé etapy svého

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX002Y8M9* Zn. SPR-2018/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více