Československo nad propastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československo nad propastí"

Transkript

1 Československo nad propastí 1

2 Igor Lukeš: Československo nad propastí E D I C E O B Z O R 2

3 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze PROSTOR 3

4 4 Igor Lukeš: Československo nad propastí

5 Československo nad propastí Igor Lukeš Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl PROSTOR Praha 2014

6 Igor Lukeš: Československo nad propastí Originally published under the title On the Edge of the Cold War. American Diplomats and Spies in Postwar Prague. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Copyright 2012 by Oxford University Press, Inc. Czech edition PROSTOR, 2014 Translation Jan Jirák, Ladislav Köppl, 2014 Translation revised by Igor Lukeš, 2014 ISBN

7 Československo nad propastí České vydání této knihy věnuji Kájovi, Jirkovi a Milanovi G. z Chocně 7

8 8 Igor Lukeš: Československo nad propastí

9 Československo nad propastí Obsah Úvodem k českému vydání a poděkování // 11 Úvod Poválečné Československo Univerzální klíč k Evropě? // 13 První kapitola Československo vstává z mnichovského hrobu // 31 Druhá kapitola Generál Eisenhower odmítá osvobodit Prahu // 50 Třetí kapitola Jaro 1945 Američané se vracejí do Schönbornského paláce // 79 9 Čtvrtá kapitola Pozdní příjezd velvyslance Steinhardta // 94 Pátá kapitola Kronika promarněných příležitostí // 113 Šestá kapitola Steinhardt se probouzí do reality Znárodňování, odsun a stažení amerických vojsk // 131 Sedmá kapitola Varovné signály Od štěchovické aféry do voleb v květnu 1946 // 153 Osmá kapitola Nadějné vyhlídky, ztracené iluze Americké zpravodajské služby v poválečné Praze // 192

10 Igor Lukeš: Československo nad propastí Devátá kapitola Mosty jsou spáleny Praha odmítá Marshallův plán // 219 Desátá kapitola Komunisté vyměňují popularitu za absolutní moc // 247 Jedenáctá kapitola Schönbornský palác v obklíčení Američané jako špioni a sabotéři // 273 Poznámky // 309 Prameny // 357 Použitá literatura // 360 Seznam zkratek // Rejstřík // 374

11 Igor Lukeš: Československo nad propastí 162 restrukturalizaci ekonomického a politického systému. Volby měly ukázat, co si o znárodnění myslí veřejnost a také sami zaměstnanci státních podniků. Jak bude volit střední třída? A mladí lidé, zejména studenti? Co venkov? Kdyby komunistická strana vyšla z voleb s vlajícími prapory, byla by utvrzena ve svém radikalismu. Kdyby však naopak vyhrála jen těsně, rovnalo by se to vzhledem k velkým očekáváním téměř porážce. Dosud apatické demokratické strany si konečně začaly uvědomovat, co všechno je v sázce, a snažily se rozjetý vlak KSČ zpomalit. Komunisté znejistili a znervózněli. Jejich opakované výzvy k národní jednotě vykládali jejich rivalové jako snahu vyhnout se skutečné celonárodní diskusi. Steinhardt s potěšením informoval, že úvodníky nekomunistického tisku vyjadřovaly odhodlání demokratů usilovat o hlasy voličů a o vítězství v květnových volbách. 27 KSČ mezitím zahájila naprosto bezohlednou kampaň, která se zaměřila na získání kromě tradičních voličů též řemeslníků, drobných obchodníků a zemědělců. Komunisté své voliče opakovaně ujišťovali, že bez ohledu na znárodňovací dekrety bude soukromé vlastnictví malých a středních podniků plně respektováno. Tvrdili rovněž, že v žádném případě nebudou nutit zemědělce ke kolektivizaci. Straničtí řečníci zároveň na venkově zdůrazňovali, že KSČ zajistila zemědělcům milion hektarů konfiskované půdy. 28 Demokraté tyto zavádějící argumenty pokud možno napadali a politická atmosféra v zemi houstla. Jakákoliv nečekaná událost mohla výsledek voleb dramaticky ovlivnit. Štěchovická aféra začala nenápadně, ale její dosah byl velký. 29 Dala se do pohybu 3. října 1945, kdy francouzské ministerstvo zahraničí napsalo svému zastupitelství v Praze, že německý válečný zajatec Günther Aschenbach poskytl informaci, která by mohla československé úřady zajímat. Němec sloužil ve skupině divize SS Das Reich, která byla v dubnu 1945 odvelena do prostoru jižně od Prahy. Jejím úkolem bylo vykopat podzemní štolu, do níž mělo být ukryto třicet velkých beden. Francouzi informovali československé ministerstvo zahraničí, že Aschenbach je ochoten úkryt identifikovat. 30 Po čtyřech dnech nečinnosti ministerstvo zahraničí postoupilo

12 7. Varovné signály zprávu ministerstvu vnitra, ale neinformovalo o tom francouzské velvyslanectví. Pozdější vyšetřování ukázalo, že ministerstvo vnitra si nechalo zprávu úředně přeložit, ale pak ji odložilo. Když ministerstvo zahraničních věcí nereagovalo, obrátil se francouzský vojenský atašé generál Julien Flipo v lednu 1946 se zprávou na ministerstvo obrany. Průvodní dopis obsahoval kopii Aschenbachova vyjádření, tři mapky a nákres štoly. Německý zajatec tvrdil, že štola je asi deset až dvanáct metrů dlouhá a je umístěna zhruba třicet kilometrů od Prahy, v oblasti necelého půl kilometru východně od přehrady štěchovické vodní elektrárny na Vltavě. Každá bedna ve štole je zajištěna výbušninami a dále chráněna pěchotními minami a hořlavou náplní z plamenometů. 31 Československá byrokracie příjem francouzské zprávy ani nepotvrdila, natož aby s ní něco udělala. Francouzi neviděli jinou možnost než předat všechny informace oddělení G-2 (vojenské zpravodajství) Velitelství sil Spojených států v Evropě (USFET). Reakce Američanů byla okamžitá. Sekce G-2 se rozhodla vyčlenit jednotku, která by místo našla a bedny s tajemným obsahem získala. Američané si možná mysleli, že štola je tak pečlivě zabezpečena, protože obsahuje důležité dokumenty týkající se německého nukleárního výzkumu. Kontextem pro takový závěr byly novinové zprávy, že uranové doly v západní části Československa pracují ve prospěch Sovětského svazu. 32 V lednu 1946 dostal kapitán Stephen M. Richards, odborník na práci s výbušninami, rozkaz připravit se na kratší výlet do Československa. Jeho tým měl u Štěchovic najít štolu s dokumenty, odstranit nastražené trhaviny, naložit bedny na nákladní vozy a dopravit je do americké zóny v Německu. 33 Podplukovník Thomas K. Taylor, úřadující vojenský atašé v Praze, obdržel 2. února 1946 instrukce připravit se na přijetí speciální jednotky, která brzy do Československa vstoupí. Taylor zprávu konzultoval s majorem Charlesem Katekem z Vojenské mise Spojených států a důstojníkem SSU (Strategic Services Unit, předchůdce CIA) na velvyslanectví v Praze. Katek vojáky okamžitě varoval, že mise musí skončit fiaskem. Taylor s ním souhlasil a navrhl velitelství ve Frankfurtu, aby akce byla provedena v součinnosti s československými úřady. 34 Neuspěl, a tak Taylor v rozporu s pravidly 163

13 Igor Lukeš: Československo nad propastí 164 vojenské disciplíny telefonicky požádal USFET, aby operaci zrušil. Generál Edwin Siebert, vedoucí sekce G-2 amerických sil v Evropě a budoucí zástupce ředitele CIA, stroze odpověděl, že akce za to riziko stojí. 35 V neděli 10. února 1946 překročil hranice Československa konvoj amerických vojenských vozidel. Skládal se ze čtyř nákladních aut, džípu a dvanácti amerických vojáků s turistickými vízy; německý zajatec Aschenbach a dva jeho francouzští strážci víza neměli. Ačkoli nikdo z vojáků nevypadal jako turista, všichni absolvovali hraniční kontrolu bez překážek. Kapitán Richards zavedl konvoj do Prahy, kde jim Jack Guiney ze Schönbornského paláce zajistil ubytování v Alcronu. Američané do hotelu přišli po zuby ozbrojeni, což pro skupinu turistů vypadalo nezvykle, a tak hned na počátku vzbudili nechtěnou pozornost. 36 Druhý den, vedeni zajatcem, odjeli směrem na Štěchovice. Když dosáhli zalesněného území vedle přehrady, Richards prostor zajistil strážemi. Aschenbach rychle našel štolu a vojáci s pomocí silného kompresoru odstranili vrstvu půdy. Tým se brzy díval na vchod do tunelu. Byl doslova ověnčen chytře nastraženými a vzájemně propojenými výbušninami. Až po delším úsilí a s velkým rizikem dokázal Richards uvolnit jedno prkno brány a se dvěma seržanty jako pomocníky se mu podařilo vchod otevřít. Než do tunelu vstoupil, kapitán svému týmu řekl, že má právě ten den narozeniny bylo mu dvacet čtyři let. I když Richards musel pracovat pod zemí a ve tmě, dokázal všechny třaskaviny zneškodnit. Uvolnil pak místo dalším členům týmu, kteří pomocí rumpálu s dieselovým motorem ze štoly k autům vytáhli třicet velikých beden. Mezitím se poručík William J. Owen, který měl na starosti zpravodajskou část mise, sešel na velvyslanectví s podplukovníkem Taylorem. Taylor zopakoval svoje výhrady, ale když se dozvěděl, že úkol je už téměř splněn, řekl jen, aby pokračovali v akci a odjeli. Richards a jeho muži pracovali bez přestávky 36 hodin a opustili štěchovické údolí 12. února 1946 kolem čtvrté hodiny odpoledne s více než pěti tisíci kilogramy dokumentů. Konvoj úspěšně překročil československé hranice brzy ráno následujícího dne. 37 Až dosud všechno proběhlo překvapivě dobře. Došlo sice ke kontaktu

14 7. Varovné signály amerických stráží s místními obyvateli, kteří byli překvapeni, když viděli vojáky v cizích uniformách. Začaly dokonce kolovat zprávy, že přijeli němečtí sabotéři, kteří se chystají vyhodit do povětří přehradu. Na místo se proto vypravila československá policejní patrola, která však s úlevou zjistila, že jde o Američany. Ale policisté se nedozvěděli nic o jejich poslání. Vojáci pouze řekli, že celá operace je tajná. Policisté odešli a informovali nadřízené, kteří informaci předali výš. Potom se ke štole vypravila na průzkum četa československé armády. Když se jeden z vojáků dostal příliš blízko ke štole, americký strážný vystřelil do vzduchu a jednotka odešla. Zpráva, že americká armáda stěhuje bedny z podzemní štoly za Prahou, pak služební cestou dostihla dozorčího důstojníka velitelství OBZ (vojenské kontrarozvědky). Během pozdějšího vyšetřování mohl jen potvrdit, že volajícímu hrubě vynadal, proč ho budí. Byl totiž přesvědčen, že jde o skupinu amerických vojáků, kteří přijeli do Prahy za zábavou. 38 Neschopnost OBZ tak umožnila americkému týmu vyvézt dokumenty do americké zóny v Německu. Zatímco konvoj nákladních aut opouštěl odpoledne 12. února 1946 Československo, kapitán Richards a jeho dva seržanti svůj džíp otočili opačným směrem zpátky do hotelu Alcron. To byl špatný nápad. Když se krátce po odjezdu Američanů policie vrátila, aby oblast u Štěchovic prozkoumala, našla po okolí rozházené dokumenty s nacistickými razítky. (Papíry asi pocházely z jedné nebo dvou beden, které se při nakládání rozbily.) Policie rovněž našla 640 kilogramů TNT, 450 kilogramů náplně do plamenometů, dvacet devět německých protitankových min značky Teller a pět beden jiných trhavin. Nic z tohoto nebezpečného materiálu nebylo nijak zabezpečeno. Úřady začaly přirozeně pátrat po vinících a ke svému překvapení zjistily, že vedoucí týmu kapitán Richards spí v posteli v hotelu Alcron. Společně se svými dvěma kamarády byl ráno po menší potyčce zatčen. Nelze se divit, že podplukovník Taylor nijak netoužil odpovídat na otázky československých vyšetřovatelů, a ti ho proto marně hledali v jeho kanceláři, doma a nakonec po celém městě. Až večer 13. února na něj narazil styčný důstojník generálního štábu v důstojnickém klubu. Žádal vysvětlení amerického nájezdu do Štěchovic a chtěl vědět, 165

15 Igor Lukeš: Československo nad propastí 166 proč v okolí zůstaly nezabezpečené trhaviny. Požadoval také okamžité navrácení všech odcizených dokumentů. Taylor hlásil svým nadřízeným, že po konzultaci se Steinhardtem předstíral naprostou neznalost celé věci, a aby získal čas, nabídl, že odjede do Frankfurtu, kde zjistí, co se vlastně stalo. Ke svému úžasu se druhý den ráno na štábu USFET dozvěděl, že jeho nadřízení si stále ještě neuvědomili negativní politické důsledky operace a dál o ní tvrdošíjně prohlašovali, že stála za naši současnou nepříjemnou situaci. Když se Taylor vrátil do Prahy, aby se pokusil krizi urovnat, čekalo ho další nepříjemné překvapení. Dozvěděl se, že kapitán Richards a jeho dva seržanti byli v Praze zatčeni, načež se ke všemu v plném rozsahu přiznali. To byla pravda, ale jejich výslech byl zbytečný, protože kapitán Richards měl v kapse u košile rozkaz od G-2 USFET s popisem operace a jmény a hodnostmi všech členů týmu. Nebylo o čem diskutovat. Pražské úřady oznámily, že trojici zatčených propustí pouze proti vrácení všech dokumentů z Německa zpět do Prahy. 39 Dne 15. února 1946 se sešla československá vláda na tajné schůzi. Jediným bodem programu byl štěchovický incident. Václav Nosek, komunistický ministr vnitra, popsal nájezd amerického komanda a zdůraznil, že šlo o akt agrese provedený cizí ozbrojenou jednotkou, která vstoupila do země s cílem zcizit úřední dokumenty. Zařadil událost do souvislosti s dalšími pochybnými aktivitami amerického velvyslanectví. Komunisté zářili štěstím a jejich demokratičtí kolegové museli mlčet. Všichni se shodli, že vláda připraví ostrou protestní nótu a bude žádat okamžité vrácení všech beden. Až do té doby zůstanou kapitán Richards a jeho dva kolegové ve vazbě. 40 Celou situaci dočasně zkomplikovala skutečnost, že se kapitán Richards odvážně pokusil o útěk. Přemohl svého strážce a utekl z budovy; byl však dostižen ani ne půl kilometru od vězení. 41 Velvyslanec Steinhardt odeslal text československé protestní nóty do Washingtonu bez jakýchkoliv osobních poznámek, ale bylo zřejmé, že nájezd komanda jeho postavení v Praze oslabil. 42 V jednu chvíli udeřil pěstí o stůl a vztekle prohlásil, že už má Prahy dost a požádá o přeložení. Přítomní informátoři tajné policie každé slovo jeho tirády pečlivě zaznamenali. 43 Major Katek z Vojenské mise byl rovněž

16 7. Varovné signály přesvědčen, že špatně připravená operace ztíží jeho přístup k informacím. 44 Vojenský atašé, plukovník (původně a později zase generál) Egmont F. Koenig, měl tu výhodu, že když ke štěchovické aféře došlo, nebyl v Schönbornském paláci. Mohl proto československou stranu s více méně čistým svědomím ujistit, že o misi komanda G-2 neměl ponětí. Je pravděpodobné, že ho nadřízení z Frankfurtu v pravou chvíli z Prahy nakrátko odvolali, aby jeho reputace neutrpěla. Úřadující vojenský atašé podplukovník Taylor byl překvapivě ostrým kritikem akce. Svým nadřízeným psal tónem, který nebyl ve vojenské štábní kultuře obvyklý. Tento incident, varoval, téměř úplně podkopal pozici našeho úřadu v Československu. Doporučoval, aby byly dokumenty vráceny co nejrychleji, protože jen tak bylo možné politickou katastrofu urovnat. 45 Dne 27. února 1946 se sekce G-2 ve Frankfurtu rozhodla, že je na čase krizi vyřešit tím jediným možným způsobem: vrácením dokumentů. Američané pozvali československé zástupce, aby na balení dokumentů dohlédli. 46 Všechny bedny byly otevřeny, ale řada svazků zřejmě zůstala neporušena. Je možné, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako byl jaderný výzkum, produkce uranu nebo nové zbraňové systémy. Pokud zběžná prohlídka ukázala, že se daný soubor svazků vztahoval k jiným tématům, várka se již dále neprobírala. 47 Jiné dokumenty však byly ze svazků vyňaty a pravděpodobně okopírovány. 48 Dokumenty ze štěchovické štoly se vrátily na Pražský hrad 2. března 1946; přivezl je tam konvoj americké armády společně s oficiální omluvou kancléři Smutnému. Steinhardt navíc samostatně vyjádřil Benešovi za incident svou hlubokou lítost. 49 Richards a jeho seržanti byli propuštěni a generál Koenig všechny tři osobně odvezl zpět do Německa. Trvalo dva měsíce, než čeští archiváři a specialisté materiály ze Štěchovic prozkoumali. Zjistili, že dokumenty patřily především úřadu K. H. Franka, Hitlerova faktického místodržitele v Praze. Neobsahovaly nic, co by mohlo vojenské zpravodajce zajímat. Americké velvyslanectví doufalo, že aféra z pražské politické scény zmizí co nejdříve. To se nestalo. Nájezd amerického komanda se stal senzací v americkém tisku už jen proto, že v týmu byli též novinář a fotograf. Jejich dramatické vylíčení přepadu představilo kapitána Richardse a jeho 167

17 Igor Lukeš: Československo nad propastí 168 kolegy jako autentické supermany. New York Times a další média věnovaly štěchovické epizodě spoustu místa a prohlásily ji navzdory oficiálním omluvám a vrácení všech dokumentů za velký úspěch. 50 Hned po návratu do americké zóny obdržel kapitán Richards a jeho dva druzi Medaili vojáka, nejvyšší americké vyznamenání za odvahu prokázanou mimo bojovou akci. 51 Celá událost měla dlouhou životnost také proto, že KSČ konečně dostala příležitost ukázat Američany v nepříznivém světle. Typický titulek stranického tisku hlásal: Hrubé porušení československé suverenity. 52 Bylo to účinné, už proto, že to byla pravda. Komunisté si ve Steinhardtově omluvě doslova libovali. 53 Když byly odcizené bedny vráceny, poslanci za KSČ začali spřádat různé konspirační teorie. Jednou z nich bylo tvrzení, že byly vráceny jiné dokumenty, než které komando vyzvedlo ze štoly u Štěchovic. Steinhardt se proti těmto paranoidním zkazkám ohrazoval, ale jeho hlas mohl jen stěží znít důvěryhodně. Úřady se odvolaly na poslaneckou imunitu, která chránila projevy na půdě parlamentu, a na prý nedotknutelný princip svobody tisku. 54 Štěchovický nájezd neposkytl Washingtonu žádné zpravodajsky využitelné informace a poškodil obraz Spojených států v Československu. Až dosud měli Američané ve srovnání se svými ruskými rivaly vysoký morální kredit. Američtí vojáci nebyli o nic méně stateční než Rudá armáda, a navíc byli poctiví, platili svoje účty a uměli se chovat. Štěchovická aféra Ameriku o dobrou pověst připravila. Veřejnost byla právem skeptická, když velvyslanec, vojenský atašé a jeho zástupce tvrdili, že o plánované akci vůbec nic nevěděli. Američané teď navíc vypadali jako amatéři. V jednotce G-2 byli evidentně stateční a technicky zdatní profesionálové, ale Richards a jeho seržanti se nechali zatknout po noční pitce, a navíc s rozkazy na provedení přísně tajné mise v kapse. Steinhardt si všiml, ze před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce. Po ní však spustili proti Spojeným státům velmi nepříjemnou bubnovou palbu. Ministerstvo zahraničí ve Washingtonu se oprávněně obávalo, že by část veřejnosti mohla zaujmout jednoznačně protiamerické postoje. 55 A to se také skutečně stalo. Dokonce i demokratický tisk interpretoval americký

18 7. Varovné signály nájezd na Štěchovice jako příznak beznadějné krize současného světa a ztrátu všech morálních zásad, místo nichž prý nastoupili pistolníci a bandité. 56 Je ironií, že dokumenty, které Spojené státy za vysokou politickou cenu ve Štěchovicích získaly, byly natolik bezvýznamné, že byly postupně rozptýleny do několika různých pražských archivů, načež upadly v zapomenutí. Dnes o nich téměř nikdo neví. Zatímco veřejnost hltala co možná nejvíc informací o Štěchovicích, diplomaté a finanční experti se věnovali tématu půjček, o které pražská vláda koncem ledna 1946 požádala. První z nich se týkala úvěru 50 milionů dolarů na nákup přebytků amerického válečného materiálu a měla být splatná během 30 let. Praha rovněž žádala o půjčku 50 milionů dolarů od Export-Import Bank, 25 milionů dolarů na nákup americké bavlny a několik menších půjček, například na nákup tabáku. 57 Americké ministerstvo zahraničí se ve věci půjček snažilo rozhodnout mezi dvěma protichůdnými impulzy. Jednak si přálo rozšířit ekonomickou pomoc Československu a neutralizovat tak snahu Sovětského svazu a komunistů o omezení ekonomických vazeb země se Západem. To bylo o to naléhavější, že ministr průmyslu a nepředvídatelný sociální demokrat Bohumil Laušman vyjednával počátkem roku 1946 v Moskvě dohodu o obchodních vztazích mezi Československem a Sovětským svazem. Někteří Američané dál pevně věřili, že si pražská vláda dlouhodobě svou nezávislou existenci mezi oběma bloky udrží, a proto chtěli zemi pevně zapojit do ekonomických struktur Západu. Jedním z prostředků pro dosažení tohoto cíle byly půjčky. Současně však Washington váhal, zda má poskytovat finanční injekce Československu, jehož vláda zjevně váhala s kompenzací pro americké občany za jejich majetky znárodněné podle dekretů z října Kromě toho, vzhledem k nejisté politické budoucnosti Československa, mělo americké ministerstvo zahraničí plný nárok na obavy poskytnout pomoc v oblasti, z níž [Spojeným státům] nekynuly politické ani ekonomické výhody. Tento názor zastávali ti, kdo si mysleli, že Československo se již fakticky stalo částí Sovětského svazu. 58 Steinhardt byl v zásadě pro téměř všechna opatření, která mohla zesílit vazby Československa se Západem. Když však došlo na půjčky, 169

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí První teroristický útok s využitím nástražného výbušného systému byl v České republice po listopadu 1989 proveden na Staroměstském náměstí 2. června 1990.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

j. courtney sullivanová

j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zásnuby j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová brno 2014 J. Courtney Sullivan The Engagements Copyright 2013 by

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990)

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Francouzská republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Boje na ostrově Okinawa byly velmi specifické. Překvapivě byly velmi podobné krvavým střetům v zemi nikoho během 1. světové války. Těžištěm japonské

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Aneb víme víc èíslo 4.

Aneb víme víc èíslo 4. Aneb víme víc èíslo 4. Toto číslo je určeno výhradně pro obyvatele města Stetson City Tiskárny Stetson City Strana 1 AKTUALITKY Svatební obřad a hostina ve Stetson City Ve čtvrtek 5.7. se obyvatelé městečka

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Hranice v dobách Schengenu: příležitosti a výzvy česko-polské přeshraniční spolupráce

Hranice v dobách Schengenu: příležitosti a výzvy česko-polské přeshraniční spolupráce Nr 21 (57), září 2014 PISM Redakce: Marcin Zaborowski (výkonný redaktor). Wojciech Lorenz (tajemník redakce) Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Aleksandra Gawlikowska-Fyk. Artur Gradziuk Piotr Kościński. Roderick

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 PŘEHLED ZPRÁV S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 Podle novely by mohl stát nakupovat stavební stroje z peněz dopravního fondu... 3 Vnitro nemusí řešit

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2015 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 2 3 3 4 Copyright 2006

Více

Need to Know II. konference, Odense, 16. až 17. října 2012

Need to Know II. konference, Odense, 16. až 17. října 2012 357 Need to Know II. konference, Odense, 16. až 17. října 2012 u Daniel Běloušek Od 8. do 9. listopadu 2011 se v Bruselu konal první ročník mezinárodní konference Need to Know s podtitulem Intelligence

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI

ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI ROBERT LUDLUM AGENT BEZ MINULOSTI 2011 Copyright 1977 by Robert Ludlum Translation 1999 by Karel Šmejkal Cover design 1999 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě

Více

Jak ZÍSKAT. hodinu. denně. garantováno. Michael Heppell

Jak ZÍSKAT. hodinu. denně. garantováno. Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně garantováno Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně MICHAEL HEPPELL Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

Vymáhání pohledávek. Provozní financování. Daniel Burada

Vymáhání pohledávek. Provozní financování. Daniel Burada Vymáhání pohledávek Provozní financování Daniel Burada ČEZ Díky výborným výsledkům zahraničních akvizic se společnosti ČEZ vrátilo již 71% vložených investic. V zemích, kde ČEZ působí, se navzdory dopadům

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI SITUACE 1 2:00 (úvod, diskuze nad fotografií) Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI Na počátku si každý vybere jedno povolání. Zvolené povolání určí jeho roli

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 21.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více