K soutěži z minulého čísla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K soutěži z minulého čísla"

Transkript

1 2009 květen Harrachov z ptačí perspektivy Výjimečný pohled na Krkonoše si mohou v Harrachově od soboty užít i turisté, kterým se nechce vystoupat na nějaký kopec nebo rozhlednu. Stačí jen usednout do speciální sedačky upoutaného balonu, který je vynese 85 metrů nad zem. Novou atrakci přivezl do českých hor nizozemský podnikatel Koos van den Berg. Balon bude sloužit turistům po celou sezonu, nesmí však foukat silný vítr, řekl ČTK. Vzlet se všemi přípravami trvá asi deset minut. Cena pro jednoho je 450 korun a při plném obsazení balonu o 50 korun levnější. Létat se může při větru do 25 kilometrů za hodinu. Lano, kterým je balon upoután, vydrží zatížení až 8000 kilogramů. Van den Berg odhaduje, že denně využije novou atrakci asi 30 lidí. Foto: M. Bartoš K soutěži z minulého čísla Soutěžní otázka Poznej svoje město byla oproti předchozím vydáním, poněkud těžším oříškem na správné odpovědi. Tentokráte, a také naposledy byla totiž uveřejněna archivní fotografie objektu, který v současnosti vypadá zcela jinak. Jedná se o dům č. p. 75 u Rydvalových (dnes Soukupových), jenž se nachází na Novém Světě pod budovou školy. Tímto děkujeme za zapůjčení fotografie panu Karlu Rydvalovi. Tentokráte se sešly jen dvě správně odpovědi (pí Sehnalová M., Slavíková H.) oběma soutěžícím ceny budou předány. Soutěž Znáte svoje město si nyní udělá krátkou letní přestávku. Na podzim pro Vás opět některé zajímavé snímky sesbíráme a otiskneme.

2 Harrachov se může těšit na Keltskou noc i na Světové poháry rozhovor se starostou Tomášem Plocem Pane starosto, skončila nám zimní sezona, dá se nějak ze strany města zhodnotit její průběh po stránce ekonomické, zimní údržby apod. Určitě se nám po delším čase zima vydařila, a to především po stránce sněhových podmínek, tedy nejenom v tom, že byl dostatek přírodního sněhu, ale byly i vynikající podmínky pro zasněžování. Takže ještě v půlce dubna byla červená sjezdovka v harrachovském areálu výborně upravená bez omezení. Nicméně projevení ekonomické krize, a s tím související klesající chuť cestovat ze strany turistů, jsme pocítili i tu, neboť například poplatky z ubytování nám na výběru klesly cca o dvacet procent oproti předchozí zimní sezoně. Musíme si také přiznat, že ani konkurence nespí a právě díky dobrým sněhovým podmínkám se dalo lyžovat i v níže položených střediscích, tedy doslova na každé mezi, když to takto zjednoduším. Situace v turistickém ruchu není jednoduchá a mělo by pro nás být velkou motivací, abychom se detailněji zamysleli, jak si hosty přitáhnout a udržet si je tu. Na druhou stranu se nám dlouhé panování paní Zimy projevilo na zimní údržbě, která byla velmi náročná a bude nás tato položka v městském rozpočtu stát o trochu více, než jsme původně plánovali. Obecně z těchto hledisek lze hodnotit tuto zimní sezonu jako průměrnou. Nedávno byla v mediích a na oficiálních stránkách pořadatelů Keltské noci prezentována změna v místě konání této hudební akce, a to nikoliv v Harrachově, nýbrž v Jesenném. Vím, že jste se osobně po této skutečnosti několikráte setkal se zástupcem pořádající agentury a loboval za zachování tohoto festivalu v Harrachově. Podařilo se Vám to? I mě samotného to překvapilo, že jsem se zprávu o změně konání Keltské noci dozvěděl z tisku. Proto jsem ihned kontaktoval pořadatele, se kterými jinak máme po předchozích dvou ročnících velmi dobré vztahy. Uskutečnil jsem s nimi několik osobních schůzek a mohu nyní se vší jistotou informovat, že i letošní ročník Keltské noci se bude konat v harrachovském areálu velkých skokanských můstků, a to ve stejném termínu, tedy druhý srpnový víkend. Dalším velkým mediálním tématem byla výstavba kontroverzního plotu u Sklářské chalupy, nedávno na nátlak radnice byla odstraněna jeho část, která zasahovala na pozemky města. Přesto tato kauza, která se dotkla nemála občanů a ávštěvníků města je tak asi rychle neskončí. O této kauze se již hodně napovídalo i napsalo. Nám se nyní v poslední řadě povedlo, že jsme přinutili majitelku nemovitosti Sklářské chalupy odstranit tu část plotu, která byla nelegálně postavena na pozemcích města. Upozornili jsme na tuto skutečnost i majitele naprosto stejně dotčených pozemků pana Hilberta, který bohužel tuto možnost doposud nevyužil l a proto je na těchto místech plot i nadále, což nám neumožňuje volný průchod vedoucí přes Kaml. Přestože naprosto respektujeme, že se jedná o soukromý pozemek, tak se samozřejmě se snažíme legálním postupem o celkové napravení této situace, tedy o to, aby cesta přes vrch Hřebínek byla opět plně průchozí a mohli jsme zde začít realizovat projektový záměr lesoparku s klidovou zónou, a tím opět zpřístupnit tento prostor široké veřejnosti. Není to ovšem tak jednoduché jak si někteří lidé myslí a prezentují, napravení této nepříjemné věci musí mít svůj legislativní postup. Lakonicky to vyjádřím ještě jinak: je bohužel velmi složité tuto stavbu zákonnou cestou odstranit, postavit na černo ji lze skutečně daleko rychleji. Co dlouze očekávaná výstavba marketu, je v této věci nějaký posun? Dočkáme se v letošním roce? Jsme neustále ve spojení s nejvyšším vedením řetězce Norma v České republice a snažíme se dělat maximum pro to, aby se co nejdříve postupovalo v zahájené výstavbě objektu marketu, jeho následovné dokončení a zahájení prodeje pro veřejnost. V současné době vedení české pobočky Norma neustále tvrdí, že zádrhel v této věci je pouze a jen ve změně projektu a že podají v nejbližší době žádost o změnu stavby před dokončením. Na můj vkus se to však táhle nepřiměřeně dlouho, neboť toto tvrdili již před Vánocemi. Jak jsem již uvedl, neustále se s nimi snažíme kontaktovat a jednat a jsme opětovně z jejich strany ubezpečováni, že jakmile bude vyřízena záležitost změny stavby před dokončením, bude stavba marketu zahájena a s příchodem podzimu zde budeme moci nakupovat. Rád bych si naplnění tohoto scénáře přál. Víc k tomuto neumím v tuhle chvíli říci. Jinak bych chtěl všechny ujistit, že pokud v této lokalitě nevznikne onen market (ať Norma, či jiný řetězec), nic jiného v tomto místě nevznikne, tedy žádné parkoviště, či bytový dům, jak jsem již také zaslechl. Harrachov se dlouhodobě prezentuje jako středisko Světových pohárů. V právě skončené sezoně jsme však měli v tomto pořadatelský půst. Můžete již teď naznačit, zda v té následující se dočkáme opět nějakého klání v rámci seriálu Světových pohárů? Nedávno v Curychu proběhl seminář FIS, který se týkal plánování termínů závodů lyžařského Světového poháru. Zde se nám podařilo, za což bych chtěl moc poděkovat bratrům Slavíkovým, vedení úseku skoku a Romanu Kumpoštovi, získat termín pro pořádání dvou závodů ve skoku na lyžích a dvou v Severské kombinaci, v termínu A ještě bych rád zmínil, že Harrachov s pověření lyžařského svazu bude kandidovat na Mistrovství světa v letech na lyžích 2014, v této věci bude do konce dubna podána přihláška a zatím to vypadá, že budeme jediným kandidátem. I zde chci moc zainteresovaným osobám a subjektům poděkovat za jejich práci a věřím, že tato kandidatura bude již úspěšnou, na rozdíl od té loňské z Cape Town. S tímto vším souvisí i modernizace skokanského areálu, kde v loni započala výstavba umělého osvětlení, během tohoto léta se má zde dokončit její druhá etapa, spočívající v instalaci zbylých třech stožárů a realizace osvětlení nájezdů obou můstků. Tak, aby zmíněné závody světových pohárů proběhly již za umělého osvětlené, což byla ostatně jedna z podmínek FIS určující přidělení pořadatelství. Děkuji za rozhovor. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 2

3 Zastupitelé schválili novou zonaci KRNAP Na svém třetím zasedání v tomto kalendářním roce (konalo se 22. dubna 2009 v základní škole) harrachovští zastupitelé souhlasili s návrhem zonace a pověřili zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu města uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Osobně přítomen při projednávání tohoto bodu byl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka s doprovodem svých spolupracovníků. Co bylo obsahem tohoto bodu a jaká byla diskuze k němu prozrazuje obsah z níže uvedeného zápisu. Úvodem projednávání tohoto bodu ZM si vzal slovo starosta města, p. Tomáš Ploc, které po té předal řediteli Správy KRNAP, Ing. Hřebačkovi. Jmenovaný přítomné seznámil s účelem zonace jako celku. Velká změna nastala v II zóně, kde nyní bude možné se pohybovat i mimo turistické cesty za účelem sběru lesních plodin a rovněž i po cestách dle návštěvního řádu. Po ukončení přestavení tohoto bodu byla otevřena diskuze. Zastupitel p. Jakubec se dotázal, co se stane, když obec neschválí zonaci. Ing. Hřebačka mu sdělil, že v takovém případě by byla věc postoupena na MŽP, a to by ve věci rozhodlo, zda se jedná o relevantní námitku či ne. Dále se dotázal zastupitel p. Tondr, zda je již navržený návštěvní řád neměnný, nebo zda jej může KRNAP změnit o své vůli. Bylo odpovězeno opět Ing. Hřebačkou, že si KRNAP o své vůli nemůže měnit návštěvní řád, ten musí být vždy projednaný s dotčenými obcemi. Dotaz p. Jiřího Hendrycha zda využití jednotlivých zón upravuje vyhláška nebo zákon a zda bude tedy v II zóně možné vybudovat např. sáňkařskou dráhu. Odpovězeno, že využití jednotlivých zón je upraveno ve vyhlášce a ta je z podstatné části ve vládním nařízení. Sáňkařskou dráhu v II zóně by bylo možné vybudovat v nezbytné míře po souhlasu KRNAPu jako stavba pro turistiku. Místostarosta města, JUDr. Vodseďálek přítomné zastupitele upozornil, že sice na minulém zasedání ZM bylo přijato usnesení k plánu péče, ale tento bralo ZM pouze na vědomí a proto bude nutné přijmout usnesení nové, kde bude ZM s plánem péče souhlasit. Usnesení k bodu zonace KRNAP: ZM souhlasí s návrhem plánu péče o KRNAP a pověřuje zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu obce uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Hlasování: ANO 9 NE 3 Zdržel se 1 Návrh byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Půjčka pro TJ Jiskra Harrachov Zastupitelstvo města na tomto svém zasedání v bodě Různé schválilo smlouvu o půjčce TJ Jiskra Harrachov. Jedná se o půjčku ve výši 1,5 mil. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Harrachov na úhradu poplatku za kandidaturu na pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 v Harrachově. Na 99% je Jiskra jediným kandidátem na pořádání tohoto MS. Poplatek musí být uhrazen do konce dubna Předseda TJ Jiskra pan Jiroutek k tomu sdělil, že by tělovýchovná jednota vrátila peníze z výtěžku 2 SP, které se uskuteční na konci letošního roku a v případě, že by se nemohly uskutečnit, tak z vyplacené pojistky, protože závody budou pojištěny proti nekonání. Unesení ZM č. 12/A: ZM souhlasí s půjčkou 1,5 mil. Kč pro TJ Jiskra Harrachov za účelem podání přihlášky na kandidaturu na Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 za podmínky, že půjčka bude úročena ke dni splacení dle úroků České spořitelny. ZM pověřuje RM a právníka města dopracováním smlouvy. Hlasování o usnesení č. 12/A: ANO 10 NE 0 Zdržel se 3 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Zadávací dokumentace veřejná zakázka na akci Rozšíření osvětlení skokanského areálu Na počátku projednávání tohoto bodu si vzal slovo zastupitel p. Jakubec, který řekl, že sice neměl čas si zadávací dokumentaci řádně prostudovat, ale jenom jak do ní nahlédnul, tak už by nevycházely lhůty pro řízení, protože lhůta na výběrové řízení musí být 30 dnů. Bylo mu odpovězeno, že materiál je jenom návrh a společnost, která pro nás výběrové řízení dělá, zná zákon a data, a lhůty že budou samozřejmě opraveny, protože tento materiál je pouze jako pracovní. Celé výběrové řízení bude stát pouze 5.000,-Kč a zadávací dokumentace bude zpracována zdarma. Na dotaz p. Jakubce, kdo dělal první etapu bylo odpovězeno, že firma Oaza net. Unesení ZM č. 12/B: ZM souhlasí se zadávací dokumentací k veřejné zakázce vedené pod názvem Rozšíření osvětlení skokanského areálu a pověřuje společnosti Investing CZ spol. s.r.o. provedením výběrového řízení. V zadávací dokumentaci nemusí být hlavním kritériem cena. Protinávrh usnesení předložený p. Jakubcem stáhnout projednávání z programu pro porušení zákona. Starosta opětovně sdělil, že sice materiál nedostali 7 dní předem, ale na začátku zasedání dnešního zastupitelstva si zastupitelé odsouhlasili projednání tohoto bodu. Hlasování o protinávrhu č. 12/B: ANO 3 NE 9 Zdržel se 1 Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Hlasování o původním usnesení č. 12/B: ANO 9 NE 2 Zdržel se 2 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Termín dalšího zasedání ZM byl předběžně stanoven na , místo bude upřesněno. S celým zápisem ze zasedání ZM se můžete seznámit na webových stránkách města, k dispozici je také (včetně zvukového záznamu) na sekretariátu městského úřadu. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 3

4 Volíme europoslance Historicky druhé volby do Evropského parlamentu (EP) čekají na občany naší země. Uskuteční se o prvním červnovém víkendu, tedy v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009, obdržené hlasy se budou sčítat až ve večerních hodinách neděle 7. června. Tak jako před pěti lety je určen pro české kandidující subjekty pouze jeden volební obvod, kterým je celá Česká republika. V praxi to tedy znamená, že uchazeče o post europoslance vybírají ze stejných jmen lidé z celé naší země. Hlasovací lístky obdrží občané Harrachova v zákonně daném předstihu (nejpozději do druhého června) do svých poštovních schránek, k dispozici budou i ve dnech voleb v místnosti našeho jediného volebního okrsku. Ta oproti předchozím volebním letům mění svoje umístění, bude nově zřízena přímo v budově Městského úřadu (č. p. 150). Právo volit na území ČR do EP má každý český občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, za stejných podmínek a jenž je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Evropský parlament je největším parlamentním shromážděním na světě a jeho členové jsou voleni v přímých volbách. Je tak jedinou institucí Evropské unie, o jejímž složení rozhodují zásadně sami občané EU. V současné době čítá 785 volených členů, poslanci z České republiky se v těchto volbách budou ucházet o celkem 22 křesel (zde došlo ke snížení o dvě křesla oproti tomuto končícímu volebnímu období). Jeho pravomoci jsou v příjímání legislativy, též rozpočtové a kontrolní. (ms) Vlakem do Polska? Za rok! Za necelý rok, v březnu 2010, mají začít jezdit pravidelné přímé vlaky z Tanvaldu do polské Jelení Hory. Na polské straně již započaly práce na rekonstrukci zdevastované železniční tratě z Harrachova do Szklarske Poreby. Děje se tak na základě přiznané podpory z Operačního programu Česko Polské spolupráce, půjde tedy o evropské peníze. Polská část tratě je v horším stavu. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou sto šedesáti milionů korun, přitom na polské straně bude proinvestováno sto čtyřicet milionů, říká Petr Prokeš, ředitel společnosti Korid LK, která se stará o dopravu v Libereckém kraji. Polská trať vyžaduje kompletní rekonstrukci. Od železničního spodku přes kolejový svršek až po mosty a železniční stanice. Na české straně je situace lepší. Za jistých okolností tu stále mohly jezdit vlaky. Až bude dráha opravená, bude z Tanvaldu do Jelení Hory a naopak jezdit pět vlaků denně, uvedl Prokeš. Osobní vlaky, pro které bude železnice po rekonstrukci určena, budou jezdit čtyřicetikilometrovou rychlostí a budou sloužit hlavně turistům. Milovníky zimních sportů a turistiky zaujme krkonošské polské centrum Jakuszyce, Szklarska Poreba nabídne turistům vodopády. Trať původně vznikla hlavně pro potřeby průmyslníků, kteří z Dolnoslezské pánve dováželi uhlí do skláren a textilek. Rakušané, kteří na začátku minulého století stavěli trať z Tanvaldu do Kořenova, zvolili nejkratší cestu i za cenu velkého stoupání, které zdolávaly vlaky díky ozubnici. Prusové, kteří pokračovali s tratí dál, rozvinuli koleje po horských úbočích. Jejich železnice byla až do svého konce v roce 1945 elektrifikována. Od příštího roku budou na trati jezdit moderní dieselové stroje bez ozubnice. Půjde o nízkopodlažní vlaky, které bude provozovat Dolnoslezské vojvodství. České dráhy provoz této železnice odmítly, říká Prokeš. První úvahy o rekonstrukci tratě se zrodily již po roce Mezi lety 1992 až 2002 proběhlo několik zvláštních jízd z Harrachova do Szklarske Poreby na provizorně opravené trati. Peníze na celou rekonstrukci se našly až díky Evropské unii, která zaplatí 116 z potřebných 160 milionů. Zatím pouze autobusem V letošním roce se tedy vlakové dopravy k polským sousedům ještě nedočkáme. Určitou náplastí je provoz mezistátní autobusové linky z Jablonce nad Nisou do Jelení Hory. Autobusy jezdí od dubna do Vánoc každou sobotu v jednom páru tam a poté zpět. V období od června do září tohoto roku přibudou nově dva páry spojů z Harrachova do Sklářské Poreby. Dopravce (ČSAD JBC) tímto krokem reaguje na četné požadavky cestující turistické veřejnosti. Tyto nové spoje budou v provozu od června do září o víkendech a v srpnu dokonce denně. Jízdní řády budou k dispozici na dotčených autobusových zastávkách (například U sklárny). (z podkladů mfd, harrachov. cz, TZ) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 4

5 Víkendové noční výstřelky mám přidělávají práci bleskový rozhovor z vedoucím údržby města Jardou Šťástkou Náš předchozí rozhovor jste dělali v zimním čase, teď již máme jaro a s ním jistě nové úkoly pro údržbu města. Je to mu tak, Jardo? Letos je to strašně specifické, zima nám skončila a přešla plynule do léta. Prioritním úkolem pro nás byl nátěr všech cca čtyřiceti laviček. Velkou práci nám přidělali tzv. víkendové noční výstřelky neznámých výtržníků, kteří nám v centru zrušili všech šest schránek na psí záchody, takže jsme je museli udělat všechny nové, což zabere nemálo času. Po dalším víkendu byla zničena jedna lavička, která má jinak hodnotu zhruba ve výši Kč, tu jsme museli zcela odepsat a tak to chodí stále dokola Tento čas se také nese ve znamení jarních domácích úklidů, poraď prosím Harrachovákům jak nejlépe mohou postupovat, aby vám svoji horlivostí spíše nezkomplikovali situaci u popelnic a kontejnerů? Rozhodně mezi osvědčená řešení patří to, když se dotčený občan, jenž se například hodná zbavit objemnějšího harampádí, obrátí třebas na moji osobu nebo na pana tajemníka a domluví si odvoz naším náklaďáčkem, Gazelou, do areálu sběrného dvora. Cena za tuto službu obnáší částku cca šedesát korun, resp. zde vycházíme ze sazby 15 Kč za ujetý kilometr přepravy do sběrného dvora. Je to velmi rychlé a jistě i pohodlné řešení za sympatickou cenu. V zimním období počet členů party městské údržby činil dvě osoby + brigádník, již jste s příchodem letního času posílili? Ano, posílili, neboť se nám vrátil Fanda (Vaculík pozn. red.), jenž přes zimu sloužil na vleku. Takže jsme nyní tři + brigádník. Noví občánci města Co říci na závěr? Od měsíce května bude na Hřebenkách zřízeno nové kontejnerové stanoviště (sklo, papír, PET láhve), konkrétně u objektu Ludmila. Jinak kontejnerové stanoviště zůstává také nadále i Hubertusu, takže si lokalita Hřebenky v tomto polepší. ms (foto J. Šťástka) V poslední březnový den se ve společenské místnosti hotelu Svornost uskutečnilo tradiční vítání nedávno narozených občánků města, které níže ve společnosti jejich rodičů vám přinášíme na fotografiích. Za samosprávu města tyto nové přírůstky přivítala matrikářka Radka Bališová Zamlarová. O hudební a recitační přednes se postaraly děti z pěveckého kroužku základní školy pod vedením Lucky Remerové. Anežka Chmelařová Anna Lilian Zadinová Harrachovský zpravodaj 2009/květen 5

6 David Reiner Martin Wrzecionko Čarodějnický den v MŠ Kamínek Celý týden od 27. dubna 2009 byl v čarodějnickém duchu a vyvrcholil čarodějnickým dnem 30. dubna Všechny děti, ale i zaměstnanci MŠ měly krásné převleky (zde náleží pochvala rodičům). Po soutěžích a diskotéce celý velký průvod vyrazil na procházku městem. Nejdříve jsme zamávali kamarádům ze ZŠ. Naší druhou zastávkou byl MÚ. Zazpívali jsme čarodějnickou hymnu a pan starosta nás odměnil sladkostmi. Potom jsme se společně vyfotili. Další odměnu jsme dostali v lékárně a v pekařství Vokřínek nám dali výborné preclíky. Anenským údolím jsme došli až do MŠ. Celý den nám svítilo sluníčko a náš čarodějnický rej se opravdu vydařil. (text a foto MŠ Kamínek) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 6

7 POZNEJ MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEŠ dokončení z minulého vydání HZ Takto znělo téma ekologického programu na zdejší ZŠ, na které se žáci 9. ročníku připravovali několik měsíců. S chutí se pustili do shánění starých fotografií našeho města od prarodičů a dalších sběratelů. V pěkných podzimních dnech si rozdělili kopie starých fotografií a ve svém volnu se snažili pořídit fotografie ze stejných míst, ze kterých byly pořizovány před mnoha lety ty staré. Často to nebylo jednoduché najít místo, kam se s fotoaparátem postavit. Buď ve výhledu stály nějaké stavby nebo tam bylo hodně zeleně a často si dlouho lámali hlavu, odkud ten obrázek autor pořizoval. V hodinách informatiky pak dlouhé hodiny pracovali fotografie ukládali do počítače, porovnávali, vybírali ty nejlepší a snažili se vytvořit ty nejvhodnější dvojice. Na konci jejich práce bylo vytvoření 15 dvojic unikátních fotografií, které vystavili na nástěnce ve škole a vyzvali spolužáky s nižších ročníků, aby se pokusili určit, ke které staré fotografii patří některá z nových. Ne vždycky to bylo jednoduché, ale akce poznávání Harrachova v proměnách času se u dětí setkala s velkým zájmem. V příští školním roce hodláme s touto aktivitou pokračovat, proto i nadále sháníme a sbíráme k okopírování staré fotografie našeho města. Proto touto cestou oslovujeme ty, kteří jsou přesvědčeni, že tento způsob zájmu o naše město má smysl a pokud mají doma nějaké staré fotky a pohledy, které by byli ochotni zapůjčit do školy k okopírování, aby tak učinili. Většinu starých pohledů, které měli děti k dispozici, byly ze soukromé sbírky pana Miroslava Kopeckého. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 7

8 Školní závody ve slalomu na lyžích a snowboardu Dne uspořádala Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov ve spolupráci se Ski areálem a Horskou službou Harrachov tradiční školní závod ve slalomu na lyžích a na snowboardu. Závod proběhl za pěkného slunečného počasí a zúčastnily se ho celkem 82 děti. Závodníky přišlo podpořit i poměrně dost rodičů. Žáci měli možnost závodit budˇna snowboardu, nebo na sjezdovkách. Po prohlídce trati absolvovali závodníci dvě soutěžní kola. Děkujeme touto cestou členům Horské služby za přípravu trati a pracovníkům Ski areálu Harrachov za pomoc s organizací a zapůjčení zařízení (sjezdovky, vleku a vysílaček). Občerstvení pro závodníky (čaj a sušenku) tentokrát zajistila zdarma pro všechny závodníky Horská služba Harrachov, za což také děkujeme. Poděkování patří za pomoc s organizací též p. Michálkové, p. Petře Šablaturové manželům Polednovým a p. Janu Čermákovi. Vyhlášení výsledků závodu proběhlo následující den ve školní tělocvičně. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pěkné ceny, které jsme pro žáky nakoupili díky sponzorským darům. Všem níže uvedeným sponzorům moc děkujeme. Sponzoři závodu: 1. Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov 2. Pivnice U Krtka Denkovi 3. p. Švecová 4. p. Jindra Krajčovičová 5. Sport Čermák p. Jan Čermák Vítězové jednotlivých kategorií: Závod ve slalomu na lyžích: 1. třída Polednová Barbora 2. a 3. tř. Soldát Roman, Medalová Karolína 4. a 5. tř. Pazour Ondřej, Krčková Eliška 6. a 7. tř. Kučera Milan, Soldátová Veronika 8. a 9. tř. Háček Vít, Vetrová Michaela Závod ve slalomu na snowboardu: 8. a 9. tř. Tišer Kryštof, Pospíšilová Tereza Fotodokumentaci a úplnou výsledkovou listinu je možné si prohlédnout na www. harrachov. cz v oddíle škola. Všem vítězům blahopřejeme, děkujeme sponzorům a všem, kteří s organizací závodu pomáhali. Za organizační výbor p. I. Bohatý Ohlédnutí za zimní sezonou Jako každý rok tak i letos jsme se loučili se zimní sezonou společně se skokany tradičně štafetovým závodem a jízdou obratnosti na sjezdovce. Vše se odehrávalo v maskách a na běžkách. Nechybělo ani sladké občerstvení. Celkem běžecký oddíl čítal na začátku zimní sezony 29 členů, závodů se účastnilo 25 závodníků, několika závodů s medailovým úspěchem se zúčastnily děti z mateřské školky (Benešová Nella a Matěj Moravec). Během sezony byli přítomni i několika tréninků. Celkem jsme absolvovali šestnáct závodů. Začalo to v Josefově Dole a zakončení bylo v Jakuszycích. Tréninkové podmínky a hlavně zima byly bezva. Do umístění v poháru Libereckého kraje byly započítány nejlepší výsledky ze šesti závodů. Od ročníku 2000 až 1995 umístění Ročník 2000 Dostalíková S. -7, Pospíšilová G. 12, Ptáčníková A. 16, Harrachovský zpravodaj 2009/květen 8 Ročník 1999 Svobodová E. 6, Moravec Z. 7 Ročník 1998 Biemann O. 8, Ročník 1997 Krčková E. 9, Háčková K. 13, Haasová M. 11, Balcarová D. 23 Ročník 1996 Moravcová B. 10 Ročník 1995 Benešová A. 6, Puskarčíková A. - 12, Salabová J. 13 Jako oddíl jsme skončili z 22. zúčastněných z celého Libereckého kraje na 7. místě. Ostatní členové, kteří věkem nebyli zařazeni do poháru se umisťovali do sedmého místa. Na stupni vítězů nejčastěji vystoupily Medalová Karolína, Hájková Bára a Svobodová Agáta. V republikových závodech Hledá se nová Kateřina Neumanová jsme dosáhli těchto výsledků: Moravec Z. 13, Moravcová N. 10, Krčková E. 18, 15, 20, Haasová M. -9, 18, 30, Háčková K. 15, 22, 31, Moravcová B. 22, 13, Benešová A. 6, 9, 24.

9 Na Mistrovství MČR v Trutnově staršího žactva ve sprintu KT Benešová A. -22., Puskarčíková A. 23., 3km KT Benešová A 25., Puskarčíková A. 30., Ve štafetovém závodě dvojic na přeboru Libereckého kraje: KT, Ročník 97 Haasová M. a Krčková E. -3. místo, Ročník 95 Benešová A. a Puskarčíková A. 3. místo Mistrovství Jeleniej Góry Jakuszyce, KT KT VT Krčková E. (roč. 97) 1. místo 6. místo Háčková K. (roč. 97) 2. místo 8. místo Balcarová D. (roč. 97) 4. místo 9. místo Puskarčíková A. (roč. 2. místo 5. místo 95) Benešová A. (roč. 95) 1. místo 4. místo Moravcová N. (roč. 98) místo Biemann O. (roč. 98) místo Majer L. (roč. 98) místo Děkujeme za podporu běhu: TJ Jiskra, Ski klubu, Městu Harrachov, Sportovnímu areálu za úpravu tratí a 10 Kč pernamentky, to bylo bezva! Panu Dostalíkovi za trpělivost při dopravě na závody, za bundy od sponzorů a našich fandů, osvědčily se hlavně při trénincích. Já osobně děkuji rodičům za pomoc při dopravě a na závodech. Co máme v plánu: Mladějov Nebákov Začátek srpna Sedmihorky. Za úsek běhu Venca Harrachov je jediným kandidátem na MS v letech 2014 Po dvanácti letech a počtvrté v historii se s největší pravděpodobností bude bojovat na harrachovském mamutím můstku o tituly na mistrovství světa v letech na lyžích. Na základě oficiální zprávy Mezinárodní lyžařské federace (FIS) je Harrachov jediným uchazečem o pořádání šampionátu v roce : :27 Aktualizováno PRAHA Volby se uskuteční až za rok 3. června v Turecku, ale už do 1. září 2009 musejí organizátoři připravit projekt MS na základě požadavků FIS, které obsahují detaily ohledně sportovní organizace, ubytování, přepravy, bezpečnosti, logistiky či ochrany životního prostředí. Nejvíce zájemců se do uzávěrky (30. dubna 2009) přihlásilo o šampionát klasiků. V roce 2015 má zájem mistrovství běžců, skokanů a sdruženářů pořádat Falun, Lahti, Oberstdorf a Zakopané. Tři kandidáty má MS alpských lyžařů Cortinu d Ampezzo, Svatý Mořic a Vail, což jsou neúspěšní kandidáti pro rok 2013, a světové klání v akrobatickém lyžování a snowboardingu chce dohromady hostit Kreischberg. Jsem potěšen, že přes současné ekonomické klima máme dostatek kandidátů, uvedl prezident FIS Gian Franco Kasper. O MS v letech se mamutí můstek pod Čertovou horou ucházel již pro rok 2012, ale volby v Kapském městě loni vyhrál norský Vikersund. Jsme velice rádi, že jsme jediným kandidátem. Je vidět, že už kandidatura na rok 2012 byla výborně připravená. Projekt areálu s osvětlením a dalšími vylepšeními je kvalitní, což možná vzbudilo v potenciálních kandidátech respekt. Svůj podíl na tom má i Roman Kumpošt, který pro nás pracoval a odvedl kvalitní diplomatickou práci. Samozřejmě děkuji všem, kteří se na tomto projektu podílejí. řekl ČTK Tomáš Ploc, starosta města Harrachov a místopředseda organizačního výboru. Můstky budou v době MS už zřejmě spadat pod Obecně prospěšnou společnost, jejímiž zakladateli jsou Liberecký kraj, Svaz lyžařů ČR (SLČR), město Harrachov a TJ Jiskra Harrachov. Na tu by měl převést můstky Sportovní areál Harrachov, což letos v dubnu schválil na valné hromadě jeho vlastník Český svaz tělesné výchovy. Vítězové MS v letech na lyžích v Harrachově: MS: Klaus Ostwald (NDR) MS: Noriaki Kasai (Jap.) MS: Sven Hannawald (Něm.) ČTK Harrachovský zpravodaj 2009/květen 9

10 Zájezd (nejen) pro děti do FRÝDLANTU na V sobotu 16. května 2009 ODJEZD z Harrachova (ze všech aut. zastávek) v hodin. Další zastávky: Kořenov, Desná, Tanvald Odjezd z Frýdlantu v hodin. Každoročně je pro děti pořádán zájezd do Jičína na Město pohádek. Letos pro děti bude uspořádán zájezd do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti, které se konají vždy jednou za dva roky. VSTUPNÉ je na celý den 80 Kč pro dospělé a děti nad 130 cm. Děti velké 130 cm a menší a také držitelé ZTP mají vstup zdarma. Vstupenka platí na celý den a na všechny akce včetně bitvy. PROGRAM: Je to velice nádherná podívaná. Celé náměstí je poseto dobovými trhovci. Po městě chodí nespočet družin v dobových a historických kostýmech, které jezdí i ze zahraničí. Na náměstí celý den probíhají hudební a divadelní představení, pro děti pobíhá program nejen na náměstí, ale též rukodělný program v Domě dětí a mládeže. Nejlepší ruční práce vytvořené dětmi odmění na hlavním podiu sám vévoda hodnotnými cenami. Vévoda Albrech z Valdštejna v doprovodu své chotě a družiny prochází mezi dvořany (přihlížejícími lidmi) a trhovci, čímž zahájí slavnosti. Poté z balkónu radnice pokyne dvořanům. I do radnice a na tento balkón mají návštěvníci přístup. Děti se mohou s vévodou vyfotografovat a dostanou od něho peníz na památku, mohou procházet mezi jednotlivými skupinami vojáků, nahlédnout do jejich stanů v přilehlých uličkách náměstí. Vrchol dne je velkolepá mezinárodní historická bitva, které vypukne v 15 hodin na louce za motelem Daniela. Cena za autobus je 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě do patnácti let. Rezervace míst: Radka Bališová Zamlarová, Městský úřad Harrachov, Tel. : Harrachovský zpravodaj 2009/květen 10

11 Na Vaše přání bude vypraven autobus do Prahy v sobotu ráno v hodin odjezd z Harrachova (příjezd do Prahy cca v 10 hodin) Foto použito z webových stránek www. krasyprirody. cz Odjezd z Prahy v hodin. (návrat do Harrachova cca hodin) Stanoviště autobusu je cca 10 minut pěšky od Václavského náměstí. V Praze budete mít rozchod a program si vytvoříte sami!!! Můžete navštívit památky, obchodní centra, ZOO či Botanickou zahradu, Vodní svět v Praze Holešovicích, výstavy, projet se na lodičce po Vltavě,. atd. Výlet vhodný pro dámskou jízdu i rodiče s dětmi.. Cena zájezdu je 200 Kč/osoba Již nyní si můžete dělat rezervace na Městském úřadě Harrachov. Telefon: paní Bališová Zamlarová Harrachovský zpravodaj 2009/květen 11

12 Prodej Prodám nepromokavou plachtu na auto, lehká, pevná, odolná proti větru, slunci i mrazu, na všechny typy osob. aut, zesílený okraj s kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: Prodám nový moderní digitální alkoholtester, velice snadné používání, český návod, další funkce - hodiny, budík, stopky, teplota, na 2 mikrotužk. bat, cena pouze 500 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: Prodám 13-ti funkční armádní zavírací nůž, celokovový - nerez, úplně nový v orig. bal., cena 290 Kč. Mohu příp. zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s novou nabíječkou, ve 100 % stavu, velká písmena vhodný pro seniory, jen 600 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám úplně nový dalekohled, 30x60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dobírku. Tel.: Prodám dětské běžky zn. ROSSIGNOL vel hole a běžecké boty vel. 5 HARTJES SKATE. Celý komplet za Kč ,- Tel.: Prodám Citroen AX, Rok výroby 1991, najeto km, Palivo: B 95, Barva: základní šedá (metalíza), udržované, v dobrém stavu, v zimě neprovozované, malá spotřeba, STK do 7/2009, Cena: Kč, Tel.: , ve večer. hod. Koupě Koupím piano, tel.: Koupím garáž v Harrachově, Tel.: inzerce Pronájmy bytu - nabídka Nabízím pronájem malého bytu pro jednu až dvě osoby v Kořenově. Cena nájmu je 3.500/ měs., 2. měsíční kauce. Tel.: , Dlouhodobě pronajmu byt 5+1 v Harrachově. Tel.: , Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 ve Vilémově. Informace tel.: Pronajmu levně byt v Kořenově k trvalému bydlení. Tel.: Nemovitosti poptávka Sháním byt 3+1 v Harrachově, a to od měsíce dubna do července Tel.: Sháním v Harrachově byt 1+1 k pronájmu - dlouhodobě tel.: Nemovitosti - nabídka Prodám jednopatrovou udržovanou chalupu (polovina zděná, polovina dřevená) V Harrachově/Novy Svět. V přízemí jsou 3 místnosti, chodby, koupelna/záchod, v 1. patře 2 pokoje. Nová střecha před 8 lety. Zastavěná plocha je 269 m 2 travnatý pozemek 608 m 2, a kůlna. Místní vodovod, elektřina, topení kamny na uhlí. Plyn a kanalizace je 8 metru od domu. Rozumná cena, dle dohody. Kontakt net Telefon - mobily: , pouze od 22. května do 22. června Pevná: neomezeně od 22. května Pronajmu byt 1+1 v Harrachově (sídliště), dlouhodobě. Tel: Nabídka kurzu Doučování nebo výukový kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé , cz Hledám práci Hledám práci v oboru i mimo něj, HŠ, dlouholetá praxe provozní, skladní. NJ, PC. Kontakt: Hornické muzeum v Harrachově hledá brigádníka (brigádnici) na práci průvodce. Termín červenec - srpen. Znalost NJ nebo AJ vítána. Bližší informace na Tel.: Městské kino JAS Tanvald Program na květen PO 19 h. Kurýr 3 Americká akční komedie. Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno V hlavní roli Jason Statham. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 100) ST 19 h. Marley a já Americká rodinná komedie. Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley. V hlavních rolích Owen Wilson a Jennifer Aniston. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži přístupný. (t ŠÚ 111) PÁ 19 h. Milk Americké oscarové životopisné drama. Hrdina umírá jen jednou, zbabělec tisíckrát. V hlavní roli Sean Penn. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t 128) PO 19 h. Růžový panter 2 Americká bláznivá komedie. Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Dále hrají Jean Reno, Alfred Molina a John Cleese. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (t 92) ST 17 h. Monstra vs. Vetřelci Americký animovaný film. Jenom monstr akce zachrání svět hladce. České znění. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži přístupný. (ČV ŠÚ 94) SO 19 h. Normal Nový český film. Příběh legendárního sériového vraha. V hlavních rolích Milan Kňažko, Pavel Gajdoš a Dagmar Havlová. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži nepřístupný. (93) PO 19 h. Nenarození Americký horor. Zlo potřebuje život. V hlavní roli Gary Oldman. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži nepřístupný. (t ŠÚ 87) ST 19 h. Pochyby Americké drama z prostředí církevní školy. V hlavních rolích Meryl Streepová a Philip Seymour Hoffman. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Přístupné od 12 let. (t 104) PÁ 19 h. El Paso Nový český film Zdeňka Tyce podle skutečné události. Boj romské matky o opatrovnictví svých sedmi dětí. V hl. rolích Linda Rybová a avid Prachař. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (98) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 12

13 Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc Květen 2009 Havelková Věra let Bulušková Eva let Hendrych Ivan let Jandová Markéta let Vošvrdová Marie let Vydlák Jan let profil KLASIKA Blahopřejeme Palubky profil TATRAN Smrk tl. 12,5 mm š. 96 mm od 109 Kč/m 2 Smrk tl. 15 mm šíře 121 mm od 139 Kč/m 2 Smrk tl. 19 mm šíře 146 mm od 159 Kč/m 2 Podlahovky Smrk tl. 24 mm šíře 146 mm od 219 Kč/m 2 Smrk tl. 28 mm šíře 146 mm od 239 Kč/m 2 Dále nabízíme v různých tloušťkách: dřevotřískové desky (s perem a drážkou nebo bez) desky OSB např. OSB pero+drážka tl. 22 mm od 169,- Kč/m 2 střešní latě impregnované 50x30, 60x40, dřevěné lišty apod. (s perem a drážkou nebo bez) Cena bez DPH fco sklad Rokytnice nad Jizerou. Cena záleží na odebraném množství. Dopravíme na místo R. Vrdlovec A1 CZ s.r.o. Rokytnice nad Jizerou PO 19 h. Sex Drive Americká komedie. Bláznivá cesta autem napříč Amerikou. V hlavní roli James Marsden. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t 109) ST 19 h. Rychlí a zběsilí Americký akční film. Nový model. Původní součástky. V hlavních rolích Vin Diesel a Paul Walker. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 107) PÁ 19 h. Vévodkyně Britský historický film. V našem manželství jsme byli tři. V hlavních rolích Keira Knightley a Ralph Fiennes. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (t ŠÚ 110) Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie. Kulturní pořady v Městském kině Jas: PÁ 19 h. Orchestr ATLANTIS Pocta G. F. Händelovi. Kostel Sv Františka z Asissi Tanvald Šumburk. 3. koncert Tanvaldského hudebního jara Vstupné: 160 Kč ČT 19, 30 h. Šílená Gréta Divadelní představení komedie Stanislawa Grochowiaka. Hraje divadelní soubor Tyl z Železného Brodu. Vstupné: 50 Kč. 7. a vždy od 17 hodin Koncerty ZUŠ Tanvald Slavnostní koncerty u příležitosti 60. výročí tanvaldské ZUŠ. Vstupné dobrovolné. Připravujeme na červen: v 18 h. Divadlo Járy Cimrmana: Vyšetřování ztráty třídní knihy Harrachovský zpravodaj 2009/květen 13

14 Harrachovský zpravodaj 2009/květen 14

15 Harrachovský zpravodaj 2009/květen 15

16 Katalog ubytování Žádáme všechny zájemce o uveřejnění v katalogu ubytování Harrachov aby vyplněné formuláře zaslali nejpozději do na níže uvedenou adresu. Katalog ubytování Harrachov vychází jako součást informačního serveru Další info na: Vydavatel: Robert Schäfer, Harrachov 162, Mobil: Hotel Lovecká Mumlava si Vás dovoluje pozvat dne na Netradiční harrachovské slavnosti čeká na vás grilování a ukázky kulinářského umění, hudební produkce a autogramiáda Michala Hudčeka. Diskotéka, soutěže pro děti a dospělé v rytmu 80. a 90. let s DJ Honzou Žílou. Akce začíná od hod. To vše v areálu před hotelem Lovecká Mumlava. Vstup na akci je bezplatný! Těšíme se na vás Přijďte pobejt Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel.: : ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s. r. o.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 29.11.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Program: 1. Zahájení 2. Schválení rozpočtového

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

KARETA CUP 2017 VRBNO POD PRADĚDEM

KARETA CUP 2017 VRBNO POD PRADĚDEM KARETA CUP 2017 VRBNO POD PRADĚDEM 21. 22.1.2017 Vážení sportovní přátelé, MASTERS závodníci, vyznavači aktivního života, milovníci bílého sportu a alpských disciplín. Po úspěšném závodě v SG, GS a SL,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13 Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne 10.9.2015 v 17:30 na OÚ Babice Přítomni: Zápis č. 13 Haluza Karel, Marks Marcela, Chadraba Jan, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend Manuál pro uživatele akce za polovinu HappyWeekend Zakoupení návštěvnického poukazu na akci za polovinu HappyWeekend opravňuje uživatele využít vyznačené služby se slevami. Platí přitom: 1) Návštěvnický

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více