K soutěži z minulého čísla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K soutěži z minulého čísla"

Transkript

1 2009 květen Harrachov z ptačí perspektivy Výjimečný pohled na Krkonoše si mohou v Harrachově od soboty užít i turisté, kterým se nechce vystoupat na nějaký kopec nebo rozhlednu. Stačí jen usednout do speciální sedačky upoutaného balonu, který je vynese 85 metrů nad zem. Novou atrakci přivezl do českých hor nizozemský podnikatel Koos van den Berg. Balon bude sloužit turistům po celou sezonu, nesmí však foukat silný vítr, řekl ČTK. Vzlet se všemi přípravami trvá asi deset minut. Cena pro jednoho je 450 korun a při plném obsazení balonu o 50 korun levnější. Létat se může při větru do 25 kilometrů za hodinu. Lano, kterým je balon upoután, vydrží zatížení až 8000 kilogramů. Van den Berg odhaduje, že denně využije novou atrakci asi 30 lidí. Foto: M. Bartoš K soutěži z minulého čísla Soutěžní otázka Poznej svoje město byla oproti předchozím vydáním, poněkud těžším oříškem na správné odpovědi. Tentokráte, a také naposledy byla totiž uveřejněna archivní fotografie objektu, který v současnosti vypadá zcela jinak. Jedná se o dům č. p. 75 u Rydvalových (dnes Soukupových), jenž se nachází na Novém Světě pod budovou školy. Tímto děkujeme za zapůjčení fotografie panu Karlu Rydvalovi. Tentokráte se sešly jen dvě správně odpovědi (pí Sehnalová M., Slavíková H.) oběma soutěžícím ceny budou předány. Soutěž Znáte svoje město si nyní udělá krátkou letní přestávku. Na podzim pro Vás opět některé zajímavé snímky sesbíráme a otiskneme.

2 Harrachov se může těšit na Keltskou noc i na Světové poháry rozhovor se starostou Tomášem Plocem Pane starosto, skončila nám zimní sezona, dá se nějak ze strany města zhodnotit její průběh po stránce ekonomické, zimní údržby apod. Určitě se nám po delším čase zima vydařila, a to především po stránce sněhových podmínek, tedy nejenom v tom, že byl dostatek přírodního sněhu, ale byly i vynikající podmínky pro zasněžování. Takže ještě v půlce dubna byla červená sjezdovka v harrachovském areálu výborně upravená bez omezení. Nicméně projevení ekonomické krize, a s tím související klesající chuť cestovat ze strany turistů, jsme pocítili i tu, neboť například poplatky z ubytování nám na výběru klesly cca o dvacet procent oproti předchozí zimní sezoně. Musíme si také přiznat, že ani konkurence nespí a právě díky dobrým sněhovým podmínkám se dalo lyžovat i v níže položených střediscích, tedy doslova na každé mezi, když to takto zjednoduším. Situace v turistickém ruchu není jednoduchá a mělo by pro nás být velkou motivací, abychom se detailněji zamysleli, jak si hosty přitáhnout a udržet si je tu. Na druhou stranu se nám dlouhé panování paní Zimy projevilo na zimní údržbě, která byla velmi náročná a bude nás tato položka v městském rozpočtu stát o trochu více, než jsme původně plánovali. Obecně z těchto hledisek lze hodnotit tuto zimní sezonu jako průměrnou. Nedávno byla v mediích a na oficiálních stránkách pořadatelů Keltské noci prezentována změna v místě konání této hudební akce, a to nikoliv v Harrachově, nýbrž v Jesenném. Vím, že jste se osobně po této skutečnosti několikráte setkal se zástupcem pořádající agentury a loboval za zachování tohoto festivalu v Harrachově. Podařilo se Vám to? I mě samotného to překvapilo, že jsem se zprávu o změně konání Keltské noci dozvěděl z tisku. Proto jsem ihned kontaktoval pořadatele, se kterými jinak máme po předchozích dvou ročnících velmi dobré vztahy. Uskutečnil jsem s nimi několik osobních schůzek a mohu nyní se vší jistotou informovat, že i letošní ročník Keltské noci se bude konat v harrachovském areálu velkých skokanských můstků, a to ve stejném termínu, tedy druhý srpnový víkend. Dalším velkým mediálním tématem byla výstavba kontroverzního plotu u Sklářské chalupy, nedávno na nátlak radnice byla odstraněna jeho část, která zasahovala na pozemky města. Přesto tato kauza, která se dotkla nemála občanů a ávštěvníků města je tak asi rychle neskončí. O této kauze se již hodně napovídalo i napsalo. Nám se nyní v poslední řadě povedlo, že jsme přinutili majitelku nemovitosti Sklářské chalupy odstranit tu část plotu, která byla nelegálně postavena na pozemcích města. Upozornili jsme na tuto skutečnost i majitele naprosto stejně dotčených pozemků pana Hilberta, který bohužel tuto možnost doposud nevyužil l a proto je na těchto místech plot i nadále, což nám neumožňuje volný průchod vedoucí přes Kaml. Přestože naprosto respektujeme, že se jedná o soukromý pozemek, tak se samozřejmě se snažíme legálním postupem o celkové napravení této situace, tedy o to, aby cesta přes vrch Hřebínek byla opět plně průchozí a mohli jsme zde začít realizovat projektový záměr lesoparku s klidovou zónou, a tím opět zpřístupnit tento prostor široké veřejnosti. Není to ovšem tak jednoduché jak si někteří lidé myslí a prezentují, napravení této nepříjemné věci musí mít svůj legislativní postup. Lakonicky to vyjádřím ještě jinak: je bohužel velmi složité tuto stavbu zákonnou cestou odstranit, postavit na černo ji lze skutečně daleko rychleji. Co dlouze očekávaná výstavba marketu, je v této věci nějaký posun? Dočkáme se v letošním roce? Jsme neustále ve spojení s nejvyšším vedením řetězce Norma v České republice a snažíme se dělat maximum pro to, aby se co nejdříve postupovalo v zahájené výstavbě objektu marketu, jeho následovné dokončení a zahájení prodeje pro veřejnost. V současné době vedení české pobočky Norma neustále tvrdí, že zádrhel v této věci je pouze a jen ve změně projektu a že podají v nejbližší době žádost o změnu stavby před dokončením. Na můj vkus se to však táhle nepřiměřeně dlouho, neboť toto tvrdili již před Vánocemi. Jak jsem již uvedl, neustále se s nimi snažíme kontaktovat a jednat a jsme opětovně z jejich strany ubezpečováni, že jakmile bude vyřízena záležitost změny stavby před dokončením, bude stavba marketu zahájena a s příchodem podzimu zde budeme moci nakupovat. Rád bych si naplnění tohoto scénáře přál. Víc k tomuto neumím v tuhle chvíli říci. Jinak bych chtěl všechny ujistit, že pokud v této lokalitě nevznikne onen market (ať Norma, či jiný řetězec), nic jiného v tomto místě nevznikne, tedy žádné parkoviště, či bytový dům, jak jsem již také zaslechl. Harrachov se dlouhodobě prezentuje jako středisko Světových pohárů. V právě skončené sezoně jsme však měli v tomto pořadatelský půst. Můžete již teď naznačit, zda v té následující se dočkáme opět nějakého klání v rámci seriálu Světových pohárů? Nedávno v Curychu proběhl seminář FIS, který se týkal plánování termínů závodů lyžařského Světového poháru. Zde se nám podařilo, za což bych chtěl moc poděkovat bratrům Slavíkovým, vedení úseku skoku a Romanu Kumpoštovi, získat termín pro pořádání dvou závodů ve skoku na lyžích a dvou v Severské kombinaci, v termínu A ještě bych rád zmínil, že Harrachov s pověření lyžařského svazu bude kandidovat na Mistrovství světa v letech na lyžích 2014, v této věci bude do konce dubna podána přihláška a zatím to vypadá, že budeme jediným kandidátem. I zde chci moc zainteresovaným osobám a subjektům poděkovat za jejich práci a věřím, že tato kandidatura bude již úspěšnou, na rozdíl od té loňské z Cape Town. S tímto vším souvisí i modernizace skokanského areálu, kde v loni započala výstavba umělého osvětlení, během tohoto léta se má zde dokončit její druhá etapa, spočívající v instalaci zbylých třech stožárů a realizace osvětlení nájezdů obou můstků. Tak, aby zmíněné závody světových pohárů proběhly již za umělého osvětlené, což byla ostatně jedna z podmínek FIS určující přidělení pořadatelství. Děkuji za rozhovor. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 2

3 Zastupitelé schválili novou zonaci KRNAP Na svém třetím zasedání v tomto kalendářním roce (konalo se 22. dubna 2009 v základní škole) harrachovští zastupitelé souhlasili s návrhem zonace a pověřili zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu města uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Osobně přítomen při projednávání tohoto bodu byl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka s doprovodem svých spolupracovníků. Co bylo obsahem tohoto bodu a jaká byla diskuze k němu prozrazuje obsah z níže uvedeného zápisu. Úvodem projednávání tohoto bodu ZM si vzal slovo starosta města, p. Tomáš Ploc, které po té předal řediteli Správy KRNAP, Ing. Hřebačkovi. Jmenovaný přítomné seznámil s účelem zonace jako celku. Velká změna nastala v II zóně, kde nyní bude možné se pohybovat i mimo turistické cesty za účelem sběru lesních plodin a rovněž i po cestách dle návštěvního řádu. Po ukončení přestavení tohoto bodu byla otevřena diskuze. Zastupitel p. Jakubec se dotázal, co se stane, když obec neschválí zonaci. Ing. Hřebačka mu sdělil, že v takovém případě by byla věc postoupena na MŽP, a to by ve věci rozhodlo, zda se jedná o relevantní námitku či ne. Dále se dotázal zastupitel p. Tondr, zda je již navržený návštěvní řád neměnný, nebo zda jej může KRNAP změnit o své vůli. Bylo odpovězeno opět Ing. Hřebačkou, že si KRNAP o své vůli nemůže měnit návštěvní řád, ten musí být vždy projednaný s dotčenými obcemi. Dotaz p. Jiřího Hendrycha zda využití jednotlivých zón upravuje vyhláška nebo zákon a zda bude tedy v II zóně možné vybudovat např. sáňkařskou dráhu. Odpovězeno, že využití jednotlivých zón je upraveno ve vyhlášce a ta je z podstatné části ve vládním nařízení. Sáňkařskou dráhu v II zóně by bylo možné vybudovat v nezbytné míře po souhlasu KRNAPu jako stavba pro turistiku. Místostarosta města, JUDr. Vodseďálek přítomné zastupitele upozornil, že sice na minulém zasedání ZM bylo přijato usnesení k plánu péče, ale tento bralo ZM pouze na vědomí a proto bude nutné přijmout usnesení nové, kde bude ZM s plánem péče souhlasit. Usnesení k bodu zonace KRNAP: ZM souhlasí s návrhem plánu péče o KRNAP a pověřuje zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu obce uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Hlasování: ANO 9 NE 3 Zdržel se 1 Návrh byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Půjčka pro TJ Jiskra Harrachov Zastupitelstvo města na tomto svém zasedání v bodě Různé schválilo smlouvu o půjčce TJ Jiskra Harrachov. Jedná se o půjčku ve výši 1,5 mil. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Harrachov na úhradu poplatku za kandidaturu na pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 v Harrachově. Na 99% je Jiskra jediným kandidátem na pořádání tohoto MS. Poplatek musí být uhrazen do konce dubna Předseda TJ Jiskra pan Jiroutek k tomu sdělil, že by tělovýchovná jednota vrátila peníze z výtěžku 2 SP, které se uskuteční na konci letošního roku a v případě, že by se nemohly uskutečnit, tak z vyplacené pojistky, protože závody budou pojištěny proti nekonání. Unesení ZM č. 12/A: ZM souhlasí s půjčkou 1,5 mil. Kč pro TJ Jiskra Harrachov za účelem podání přihlášky na kandidaturu na Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 za podmínky, že půjčka bude úročena ke dni splacení dle úroků České spořitelny. ZM pověřuje RM a právníka města dopracováním smlouvy. Hlasování o usnesení č. 12/A: ANO 10 NE 0 Zdržel se 3 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Zadávací dokumentace veřejná zakázka na akci Rozšíření osvětlení skokanského areálu Na počátku projednávání tohoto bodu si vzal slovo zastupitel p. Jakubec, který řekl, že sice neměl čas si zadávací dokumentaci řádně prostudovat, ale jenom jak do ní nahlédnul, tak už by nevycházely lhůty pro řízení, protože lhůta na výběrové řízení musí být 30 dnů. Bylo mu odpovězeno, že materiál je jenom návrh a společnost, která pro nás výběrové řízení dělá, zná zákon a data, a lhůty že budou samozřejmě opraveny, protože tento materiál je pouze jako pracovní. Celé výběrové řízení bude stát pouze 5.000,-Kč a zadávací dokumentace bude zpracována zdarma. Na dotaz p. Jakubce, kdo dělal první etapu bylo odpovězeno, že firma Oaza net. Unesení ZM č. 12/B: ZM souhlasí se zadávací dokumentací k veřejné zakázce vedené pod názvem Rozšíření osvětlení skokanského areálu a pověřuje společnosti Investing CZ spol. s.r.o. provedením výběrového řízení. V zadávací dokumentaci nemusí být hlavním kritériem cena. Protinávrh usnesení předložený p. Jakubcem stáhnout projednávání z programu pro porušení zákona. Starosta opětovně sdělil, že sice materiál nedostali 7 dní předem, ale na začátku zasedání dnešního zastupitelstva si zastupitelé odsouhlasili projednání tohoto bodu. Hlasování o protinávrhu č. 12/B: ANO 3 NE 9 Zdržel se 1 Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Hlasování o původním usnesení č. 12/B: ANO 9 NE 2 Zdržel se 2 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Termín dalšího zasedání ZM byl předběžně stanoven na , místo bude upřesněno. S celým zápisem ze zasedání ZM se můžete seznámit na webových stránkách města, k dispozici je také (včetně zvukového záznamu) na sekretariátu městského úřadu. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 3

4 Volíme europoslance Historicky druhé volby do Evropského parlamentu (EP) čekají na občany naší země. Uskuteční se o prvním červnovém víkendu, tedy v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009, obdržené hlasy se budou sčítat až ve večerních hodinách neděle 7. června. Tak jako před pěti lety je určen pro české kandidující subjekty pouze jeden volební obvod, kterým je celá Česká republika. V praxi to tedy znamená, že uchazeče o post europoslance vybírají ze stejných jmen lidé z celé naší země. Hlasovací lístky obdrží občané Harrachova v zákonně daném předstihu (nejpozději do druhého června) do svých poštovních schránek, k dispozici budou i ve dnech voleb v místnosti našeho jediného volebního okrsku. Ta oproti předchozím volebním letům mění svoje umístění, bude nově zřízena přímo v budově Městského úřadu (č. p. 150). Právo volit na území ČR do EP má každý český občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, za stejných podmínek a jenž je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Evropský parlament je největším parlamentním shromážděním na světě a jeho členové jsou voleni v přímých volbách. Je tak jedinou institucí Evropské unie, o jejímž složení rozhodují zásadně sami občané EU. V současné době čítá 785 volených členů, poslanci z České republiky se v těchto volbách budou ucházet o celkem 22 křesel (zde došlo ke snížení o dvě křesla oproti tomuto končícímu volebnímu období). Jeho pravomoci jsou v příjímání legislativy, též rozpočtové a kontrolní. (ms) Vlakem do Polska? Za rok! Za necelý rok, v březnu 2010, mají začít jezdit pravidelné přímé vlaky z Tanvaldu do polské Jelení Hory. Na polské straně již započaly práce na rekonstrukci zdevastované železniční tratě z Harrachova do Szklarske Poreby. Děje se tak na základě přiznané podpory z Operačního programu Česko Polské spolupráce, půjde tedy o evropské peníze. Polská část tratě je v horším stavu. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou sto šedesáti milionů korun, přitom na polské straně bude proinvestováno sto čtyřicet milionů, říká Petr Prokeš, ředitel společnosti Korid LK, která se stará o dopravu v Libereckém kraji. Polská trať vyžaduje kompletní rekonstrukci. Od železničního spodku přes kolejový svršek až po mosty a železniční stanice. Na české straně je situace lepší. Za jistých okolností tu stále mohly jezdit vlaky. Až bude dráha opravená, bude z Tanvaldu do Jelení Hory a naopak jezdit pět vlaků denně, uvedl Prokeš. Osobní vlaky, pro které bude železnice po rekonstrukci určena, budou jezdit čtyřicetikilometrovou rychlostí a budou sloužit hlavně turistům. Milovníky zimních sportů a turistiky zaujme krkonošské polské centrum Jakuszyce, Szklarska Poreba nabídne turistům vodopády. Trať původně vznikla hlavně pro potřeby průmyslníků, kteří z Dolnoslezské pánve dováželi uhlí do skláren a textilek. Rakušané, kteří na začátku minulého století stavěli trať z Tanvaldu do Kořenova, zvolili nejkratší cestu i za cenu velkého stoupání, které zdolávaly vlaky díky ozubnici. Prusové, kteří pokračovali s tratí dál, rozvinuli koleje po horských úbočích. Jejich železnice byla až do svého konce v roce 1945 elektrifikována. Od příštího roku budou na trati jezdit moderní dieselové stroje bez ozubnice. Půjde o nízkopodlažní vlaky, které bude provozovat Dolnoslezské vojvodství. České dráhy provoz této železnice odmítly, říká Prokeš. První úvahy o rekonstrukci tratě se zrodily již po roce Mezi lety 1992 až 2002 proběhlo několik zvláštních jízd z Harrachova do Szklarske Poreby na provizorně opravené trati. Peníze na celou rekonstrukci se našly až díky Evropské unii, která zaplatí 116 z potřebných 160 milionů. Zatím pouze autobusem V letošním roce se tedy vlakové dopravy k polským sousedům ještě nedočkáme. Určitou náplastí je provoz mezistátní autobusové linky z Jablonce nad Nisou do Jelení Hory. Autobusy jezdí od dubna do Vánoc každou sobotu v jednom páru tam a poté zpět. V období od června do září tohoto roku přibudou nově dva páry spojů z Harrachova do Sklářské Poreby. Dopravce (ČSAD JBC) tímto krokem reaguje na četné požadavky cestující turistické veřejnosti. Tyto nové spoje budou v provozu od června do září o víkendech a v srpnu dokonce denně. Jízdní řády budou k dispozici na dotčených autobusových zastávkách (například U sklárny). (z podkladů mfd, harrachov. cz, TZ) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 4

5 Víkendové noční výstřelky mám přidělávají práci bleskový rozhovor z vedoucím údržby města Jardou Šťástkou Náš předchozí rozhovor jste dělali v zimním čase, teď již máme jaro a s ním jistě nové úkoly pro údržbu města. Je to mu tak, Jardo? Letos je to strašně specifické, zima nám skončila a přešla plynule do léta. Prioritním úkolem pro nás byl nátěr všech cca čtyřiceti laviček. Velkou práci nám přidělali tzv. víkendové noční výstřelky neznámých výtržníků, kteří nám v centru zrušili všech šest schránek na psí záchody, takže jsme je museli udělat všechny nové, což zabere nemálo času. Po dalším víkendu byla zničena jedna lavička, která má jinak hodnotu zhruba ve výši Kč, tu jsme museli zcela odepsat a tak to chodí stále dokola Tento čas se také nese ve znamení jarních domácích úklidů, poraď prosím Harrachovákům jak nejlépe mohou postupovat, aby vám svoji horlivostí spíše nezkomplikovali situaci u popelnic a kontejnerů? Rozhodně mezi osvědčená řešení patří to, když se dotčený občan, jenž se například hodná zbavit objemnějšího harampádí, obrátí třebas na moji osobu nebo na pana tajemníka a domluví si odvoz naším náklaďáčkem, Gazelou, do areálu sběrného dvora. Cena za tuto službu obnáší částku cca šedesát korun, resp. zde vycházíme ze sazby 15 Kč za ujetý kilometr přepravy do sběrného dvora. Je to velmi rychlé a jistě i pohodlné řešení za sympatickou cenu. V zimním období počet členů party městské údržby činil dvě osoby + brigádník, již jste s příchodem letního času posílili? Ano, posílili, neboť se nám vrátil Fanda (Vaculík pozn. red.), jenž přes zimu sloužil na vleku. Takže jsme nyní tři + brigádník. Noví občánci města Co říci na závěr? Od měsíce května bude na Hřebenkách zřízeno nové kontejnerové stanoviště (sklo, papír, PET láhve), konkrétně u objektu Ludmila. Jinak kontejnerové stanoviště zůstává také nadále i Hubertusu, takže si lokalita Hřebenky v tomto polepší. ms (foto J. Šťástka) V poslední březnový den se ve společenské místnosti hotelu Svornost uskutečnilo tradiční vítání nedávno narozených občánků města, které níže ve společnosti jejich rodičů vám přinášíme na fotografiích. Za samosprávu města tyto nové přírůstky přivítala matrikářka Radka Bališová Zamlarová. O hudební a recitační přednes se postaraly děti z pěveckého kroužku základní školy pod vedením Lucky Remerové. Anežka Chmelařová Anna Lilian Zadinová Harrachovský zpravodaj 2009/květen 5

6 David Reiner Martin Wrzecionko Čarodějnický den v MŠ Kamínek Celý týden od 27. dubna 2009 byl v čarodějnickém duchu a vyvrcholil čarodějnickým dnem 30. dubna Všechny děti, ale i zaměstnanci MŠ měly krásné převleky (zde náleží pochvala rodičům). Po soutěžích a diskotéce celý velký průvod vyrazil na procházku městem. Nejdříve jsme zamávali kamarádům ze ZŠ. Naší druhou zastávkou byl MÚ. Zazpívali jsme čarodějnickou hymnu a pan starosta nás odměnil sladkostmi. Potom jsme se společně vyfotili. Další odměnu jsme dostali v lékárně a v pekařství Vokřínek nám dali výborné preclíky. Anenským údolím jsme došli až do MŠ. Celý den nám svítilo sluníčko a náš čarodějnický rej se opravdu vydařil. (text a foto MŠ Kamínek) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 6

7 POZNEJ MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEŠ dokončení z minulého vydání HZ Takto znělo téma ekologického programu na zdejší ZŠ, na které se žáci 9. ročníku připravovali několik měsíců. S chutí se pustili do shánění starých fotografií našeho města od prarodičů a dalších sběratelů. V pěkných podzimních dnech si rozdělili kopie starých fotografií a ve svém volnu se snažili pořídit fotografie ze stejných míst, ze kterých byly pořizovány před mnoha lety ty staré. Často to nebylo jednoduché najít místo, kam se s fotoaparátem postavit. Buď ve výhledu stály nějaké stavby nebo tam bylo hodně zeleně a často si dlouho lámali hlavu, odkud ten obrázek autor pořizoval. V hodinách informatiky pak dlouhé hodiny pracovali fotografie ukládali do počítače, porovnávali, vybírali ty nejlepší a snažili se vytvořit ty nejvhodnější dvojice. Na konci jejich práce bylo vytvoření 15 dvojic unikátních fotografií, které vystavili na nástěnce ve škole a vyzvali spolužáky s nižších ročníků, aby se pokusili určit, ke které staré fotografii patří některá z nových. Ne vždycky to bylo jednoduché, ale akce poznávání Harrachova v proměnách času se u dětí setkala s velkým zájmem. V příští školním roce hodláme s touto aktivitou pokračovat, proto i nadále sháníme a sbíráme k okopírování staré fotografie našeho města. Proto touto cestou oslovujeme ty, kteří jsou přesvědčeni, že tento způsob zájmu o naše město má smysl a pokud mají doma nějaké staré fotky a pohledy, které by byli ochotni zapůjčit do školy k okopírování, aby tak učinili. Většinu starých pohledů, které měli děti k dispozici, byly ze soukromé sbírky pana Miroslava Kopeckého. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 7

8 Školní závody ve slalomu na lyžích a snowboardu Dne uspořádala Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov ve spolupráci se Ski areálem a Horskou službou Harrachov tradiční školní závod ve slalomu na lyžích a na snowboardu. Závod proběhl za pěkného slunečného počasí a zúčastnily se ho celkem 82 děti. Závodníky přišlo podpořit i poměrně dost rodičů. Žáci měli možnost závodit budˇna snowboardu, nebo na sjezdovkách. Po prohlídce trati absolvovali závodníci dvě soutěžní kola. Děkujeme touto cestou členům Horské služby za přípravu trati a pracovníkům Ski areálu Harrachov za pomoc s organizací a zapůjčení zařízení (sjezdovky, vleku a vysílaček). Občerstvení pro závodníky (čaj a sušenku) tentokrát zajistila zdarma pro všechny závodníky Horská služba Harrachov, za což také děkujeme. Poděkování patří za pomoc s organizací též p. Michálkové, p. Petře Šablaturové manželům Polednovým a p. Janu Čermákovi. Vyhlášení výsledků závodu proběhlo následující den ve školní tělocvičně. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pěkné ceny, které jsme pro žáky nakoupili díky sponzorským darům. Všem níže uvedeným sponzorům moc děkujeme. Sponzoři závodu: 1. Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov 2. Pivnice U Krtka Denkovi 3. p. Švecová 4. p. Jindra Krajčovičová 5. Sport Čermák p. Jan Čermák Vítězové jednotlivých kategorií: Závod ve slalomu na lyžích: 1. třída Polednová Barbora 2. a 3. tř. Soldát Roman, Medalová Karolína 4. a 5. tř. Pazour Ondřej, Krčková Eliška 6. a 7. tř. Kučera Milan, Soldátová Veronika 8. a 9. tř. Háček Vít, Vetrová Michaela Závod ve slalomu na snowboardu: 8. a 9. tř. Tišer Kryštof, Pospíšilová Tereza Fotodokumentaci a úplnou výsledkovou listinu je možné si prohlédnout na www. harrachov. cz v oddíle škola. Všem vítězům blahopřejeme, děkujeme sponzorům a všem, kteří s organizací závodu pomáhali. Za organizační výbor p. I. Bohatý Ohlédnutí za zimní sezonou Jako každý rok tak i letos jsme se loučili se zimní sezonou společně se skokany tradičně štafetovým závodem a jízdou obratnosti na sjezdovce. Vše se odehrávalo v maskách a na běžkách. Nechybělo ani sladké občerstvení. Celkem běžecký oddíl čítal na začátku zimní sezony 29 členů, závodů se účastnilo 25 závodníků, několika závodů s medailovým úspěchem se zúčastnily děti z mateřské školky (Benešová Nella a Matěj Moravec). Během sezony byli přítomni i několika tréninků. Celkem jsme absolvovali šestnáct závodů. Začalo to v Josefově Dole a zakončení bylo v Jakuszycích. Tréninkové podmínky a hlavně zima byly bezva. Do umístění v poháru Libereckého kraje byly započítány nejlepší výsledky ze šesti závodů. Od ročníku 2000 až 1995 umístění Ročník 2000 Dostalíková S. -7, Pospíšilová G. 12, Ptáčníková A. 16, Harrachovský zpravodaj 2009/květen 8 Ročník 1999 Svobodová E. 6, Moravec Z. 7 Ročník 1998 Biemann O. 8, Ročník 1997 Krčková E. 9, Háčková K. 13, Haasová M. 11, Balcarová D. 23 Ročník 1996 Moravcová B. 10 Ročník 1995 Benešová A. 6, Puskarčíková A. - 12, Salabová J. 13 Jako oddíl jsme skončili z 22. zúčastněných z celého Libereckého kraje na 7. místě. Ostatní členové, kteří věkem nebyli zařazeni do poháru se umisťovali do sedmého místa. Na stupni vítězů nejčastěji vystoupily Medalová Karolína, Hájková Bára a Svobodová Agáta. V republikových závodech Hledá se nová Kateřina Neumanová jsme dosáhli těchto výsledků: Moravec Z. 13, Moravcová N. 10, Krčková E. 18, 15, 20, Haasová M. -9, 18, 30, Háčková K. 15, 22, 31, Moravcová B. 22, 13, Benešová A. 6, 9, 24.

9 Na Mistrovství MČR v Trutnově staršího žactva ve sprintu KT Benešová A. -22., Puskarčíková A. 23., 3km KT Benešová A 25., Puskarčíková A. 30., Ve štafetovém závodě dvojic na přeboru Libereckého kraje: KT, Ročník 97 Haasová M. a Krčková E. -3. místo, Ročník 95 Benešová A. a Puskarčíková A. 3. místo Mistrovství Jeleniej Góry Jakuszyce, KT KT VT Krčková E. (roč. 97) 1. místo 6. místo Háčková K. (roč. 97) 2. místo 8. místo Balcarová D. (roč. 97) 4. místo 9. místo Puskarčíková A. (roč. 2. místo 5. místo 95) Benešová A. (roč. 95) 1. místo 4. místo Moravcová N. (roč. 98) místo Biemann O. (roč. 98) místo Majer L. (roč. 98) místo Děkujeme za podporu běhu: TJ Jiskra, Ski klubu, Městu Harrachov, Sportovnímu areálu za úpravu tratí a 10 Kč pernamentky, to bylo bezva! Panu Dostalíkovi za trpělivost při dopravě na závody, za bundy od sponzorů a našich fandů, osvědčily se hlavně při trénincích. Já osobně děkuji rodičům za pomoc při dopravě a na závodech. Co máme v plánu: Mladějov Nebákov Začátek srpna Sedmihorky. Za úsek běhu Venca Harrachov je jediným kandidátem na MS v letech 2014 Po dvanácti letech a počtvrté v historii se s největší pravděpodobností bude bojovat na harrachovském mamutím můstku o tituly na mistrovství světa v letech na lyžích. Na základě oficiální zprávy Mezinárodní lyžařské federace (FIS) je Harrachov jediným uchazečem o pořádání šampionátu v roce : :27 Aktualizováno PRAHA Volby se uskuteční až za rok 3. června v Turecku, ale už do 1. září 2009 musejí organizátoři připravit projekt MS na základě požadavků FIS, které obsahují detaily ohledně sportovní organizace, ubytování, přepravy, bezpečnosti, logistiky či ochrany životního prostředí. Nejvíce zájemců se do uzávěrky (30. dubna 2009) přihlásilo o šampionát klasiků. V roce 2015 má zájem mistrovství běžců, skokanů a sdruženářů pořádat Falun, Lahti, Oberstdorf a Zakopané. Tři kandidáty má MS alpských lyžařů Cortinu d Ampezzo, Svatý Mořic a Vail, což jsou neúspěšní kandidáti pro rok 2013, a světové klání v akrobatickém lyžování a snowboardingu chce dohromady hostit Kreischberg. Jsem potěšen, že přes současné ekonomické klima máme dostatek kandidátů, uvedl prezident FIS Gian Franco Kasper. O MS v letech se mamutí můstek pod Čertovou horou ucházel již pro rok 2012, ale volby v Kapském městě loni vyhrál norský Vikersund. Jsme velice rádi, že jsme jediným kandidátem. Je vidět, že už kandidatura na rok 2012 byla výborně připravená. Projekt areálu s osvětlením a dalšími vylepšeními je kvalitní, což možná vzbudilo v potenciálních kandidátech respekt. Svůj podíl na tom má i Roman Kumpošt, který pro nás pracoval a odvedl kvalitní diplomatickou práci. Samozřejmě děkuji všem, kteří se na tomto projektu podílejí. řekl ČTK Tomáš Ploc, starosta města Harrachov a místopředseda organizačního výboru. Můstky budou v době MS už zřejmě spadat pod Obecně prospěšnou společnost, jejímiž zakladateli jsou Liberecký kraj, Svaz lyžařů ČR (SLČR), město Harrachov a TJ Jiskra Harrachov. Na tu by měl převést můstky Sportovní areál Harrachov, což letos v dubnu schválil na valné hromadě jeho vlastník Český svaz tělesné výchovy. Vítězové MS v letech na lyžích v Harrachově: MS: Klaus Ostwald (NDR) MS: Noriaki Kasai (Jap.) MS: Sven Hannawald (Něm.) ČTK Harrachovský zpravodaj 2009/květen 9

10 Zájezd (nejen) pro děti do FRÝDLANTU na V sobotu 16. května 2009 ODJEZD z Harrachova (ze všech aut. zastávek) v hodin. Další zastávky: Kořenov, Desná, Tanvald Odjezd z Frýdlantu v hodin. Každoročně je pro děti pořádán zájezd do Jičína na Město pohádek. Letos pro děti bude uspořádán zájezd do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti, které se konají vždy jednou za dva roky. VSTUPNÉ je na celý den 80 Kč pro dospělé a děti nad 130 cm. Děti velké 130 cm a menší a také držitelé ZTP mají vstup zdarma. Vstupenka platí na celý den a na všechny akce včetně bitvy. PROGRAM: Je to velice nádherná podívaná. Celé náměstí je poseto dobovými trhovci. Po městě chodí nespočet družin v dobových a historických kostýmech, které jezdí i ze zahraničí. Na náměstí celý den probíhají hudební a divadelní představení, pro děti pobíhá program nejen na náměstí, ale též rukodělný program v Domě dětí a mládeže. Nejlepší ruční práce vytvořené dětmi odmění na hlavním podiu sám vévoda hodnotnými cenami. Vévoda Albrech z Valdštejna v doprovodu své chotě a družiny prochází mezi dvořany (přihlížejícími lidmi) a trhovci, čímž zahájí slavnosti. Poté z balkónu radnice pokyne dvořanům. I do radnice a na tento balkón mají návštěvníci přístup. Děti se mohou s vévodou vyfotografovat a dostanou od něho peníz na památku, mohou procházet mezi jednotlivými skupinami vojáků, nahlédnout do jejich stanů v přilehlých uličkách náměstí. Vrchol dne je velkolepá mezinárodní historická bitva, které vypukne v 15 hodin na louce za motelem Daniela. Cena za autobus je 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě do patnácti let. Rezervace míst: Radka Bališová Zamlarová, Městský úřad Harrachov, Tel. : Harrachovský zpravodaj 2009/květen 10

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ 2009 září VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ Třináct statečných V červencovém vydání HZ jsme otiskli na titulní straně obrázek s končícími deváťáky, zatímco ti již v tento čas se pomaličku prokousávají povinnostmi

Více

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání 2009 březen SOUTĚŽ Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? Milí čtenáři, i v tomto čísle HZ jsme připravili pro vás minisoutěž na téma Znáte svoje město??? Pokud víte, kde přesně se nachází chalupa zachycená

Více

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Práce na cyklotrase na kotlině začaly. www.tanvald.cz

Práce na cyklotrase na kotlině začaly. www.tanvald.cz www.tanvald.cz Pietní akt u pomníku T. G. M. 7. 5. 2009 Slavnostní položení věnce k uctění 64.výročí ukončení 2. světové války. Pravidelný pietní akt se uskuteční u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku v

Více

Sníh přinesl radost i starost

Sníh přinesl radost i starost březen 2012 cena 10 Kč Sníh přinesl radost i starost Zatímco lednové a únorové přívaly sněhu uvítali především návštěvníci horského střediska a děti z Hrarachova, správci komunikací podobnou radost nesdíleli.

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Kraj zrušil harrachovskou střední školu

Kraj zrušil harrachovskou střední školu červenec srpen 2011 cena 10 Kč Vážení čtenáři, stejně jako minulý rok i letos jsme se nakonec rozhodli koncipovat prázdninové vydání Harrachovského zpravodaje jako spojené dvouměsíční číslo pro měsíce

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách květen 2012 cena 10 Kč Foto: archiv školky Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách Mateřská škola Kamínek připravuje pro děti během roku mnoho zajímavých akcí a jednou z nich je i Čarodějnický týden,

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

Po zimě přišlo jaro v Tanvaldě i hudební, a to tentokrát na den přesně

Po zimě přišlo jaro v Tanvaldě i hudební, a to tentokrát na den přesně www.tanvald.cz Pozvánka na zastupitelstvo Schůze zastupitelů města Tanvaldu se uskuteční ve středu 22. dubna od 16 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti

Více

Harrachov přežil Keltskou noc

Harrachov přežil Keltskou noc 2007 srpen Harrachov přežil Keltskou noc Dlouho, i s určitými obavami, očekávaná největší akce letošního léta Keltská noc 2007, byla úspěšná. Na svém premiérovém místě pod harrachovskými velkými skokanskými

Více

Školní akademie rodiče nadchla

Školní akademie rodiče nadchla červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý 28. 5. odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli

Více

Sbohem roku 2009 PF 2010

Sbohem roku 2009 PF 2010 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok

Více

Nově opravená lávka podél Kamenice

Nově opravená lávka podél Kamenice www.tanvald.cz Slavnost u pomníku Slavnostní shromáždění u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu v roce 1918. 10 Shromáždění proběhne 27. 10. u pomníku T.G.M. na Šumburku

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek květen 2015 cena 10 Kč Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek Malé čarodějnice a čarodějové prolétli městem a přiletěli navštívit i městský úřad. Děti zazpívaly a rozdaly přihlížejícím dárečky. Paní starostka

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Nový terminál veřejné dopravy

Nový terminál veřejné dopravy Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 7 8 ročník 14 cena 10 Kč červenec srpen 2005 Vyberme budoucí podobu náměstí O tom, jak by mělo vypadat Horní náměstí se již diskutovalo mnohokrát. I v HRÁDECKU

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová červen 2014 cena 10 Kč Foto: archiv T. Kmochové Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová Tereza Kmochová, studentka oboru Molekulární biologie a biochemie organismů PřF UK, vítězka pěti

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal www.tanvald.cz Městská policie Tanvald Tel.: 725 095 123 Vaše všímavost pomůže městské policii! Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti se konají 9. 11. V prosinci: 7. 12. a 14. 12., někteří

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více