K soutěži z minulého čísla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K soutěži z minulého čísla"

Transkript

1 2009 květen Harrachov z ptačí perspektivy Výjimečný pohled na Krkonoše si mohou v Harrachově od soboty užít i turisté, kterým se nechce vystoupat na nějaký kopec nebo rozhlednu. Stačí jen usednout do speciální sedačky upoutaného balonu, který je vynese 85 metrů nad zem. Novou atrakci přivezl do českých hor nizozemský podnikatel Koos van den Berg. Balon bude sloužit turistům po celou sezonu, nesmí však foukat silný vítr, řekl ČTK. Vzlet se všemi přípravami trvá asi deset minut. Cena pro jednoho je 450 korun a při plném obsazení balonu o 50 korun levnější. Létat se může při větru do 25 kilometrů za hodinu. Lano, kterým je balon upoután, vydrží zatížení až 8000 kilogramů. Van den Berg odhaduje, že denně využije novou atrakci asi 30 lidí. Foto: M. Bartoš K soutěži z minulého čísla Soutěžní otázka Poznej svoje město byla oproti předchozím vydáním, poněkud těžším oříškem na správné odpovědi. Tentokráte, a také naposledy byla totiž uveřejněna archivní fotografie objektu, který v současnosti vypadá zcela jinak. Jedná se o dům č. p. 75 u Rydvalových (dnes Soukupových), jenž se nachází na Novém Světě pod budovou školy. Tímto děkujeme za zapůjčení fotografie panu Karlu Rydvalovi. Tentokráte se sešly jen dvě správně odpovědi (pí Sehnalová M., Slavíková H.) oběma soutěžícím ceny budou předány. Soutěž Znáte svoje město si nyní udělá krátkou letní přestávku. Na podzim pro Vás opět některé zajímavé snímky sesbíráme a otiskneme.

2 Harrachov se může těšit na Keltskou noc i na Světové poháry rozhovor se starostou Tomášem Plocem Pane starosto, skončila nám zimní sezona, dá se nějak ze strany města zhodnotit její průběh po stránce ekonomické, zimní údržby apod. Určitě se nám po delším čase zima vydařila, a to především po stránce sněhových podmínek, tedy nejenom v tom, že byl dostatek přírodního sněhu, ale byly i vynikající podmínky pro zasněžování. Takže ještě v půlce dubna byla červená sjezdovka v harrachovském areálu výborně upravená bez omezení. Nicméně projevení ekonomické krize, a s tím související klesající chuť cestovat ze strany turistů, jsme pocítili i tu, neboť například poplatky z ubytování nám na výběru klesly cca o dvacet procent oproti předchozí zimní sezoně. Musíme si také přiznat, že ani konkurence nespí a právě díky dobrým sněhovým podmínkám se dalo lyžovat i v níže položených střediscích, tedy doslova na každé mezi, když to takto zjednoduším. Situace v turistickém ruchu není jednoduchá a mělo by pro nás být velkou motivací, abychom se detailněji zamysleli, jak si hosty přitáhnout a udržet si je tu. Na druhou stranu se nám dlouhé panování paní Zimy projevilo na zimní údržbě, která byla velmi náročná a bude nás tato položka v městském rozpočtu stát o trochu více, než jsme původně plánovali. Obecně z těchto hledisek lze hodnotit tuto zimní sezonu jako průměrnou. Nedávno byla v mediích a na oficiálních stránkách pořadatelů Keltské noci prezentována změna v místě konání této hudební akce, a to nikoliv v Harrachově, nýbrž v Jesenném. Vím, že jste se osobně po této skutečnosti několikráte setkal se zástupcem pořádající agentury a loboval za zachování tohoto festivalu v Harrachově. Podařilo se Vám to? I mě samotného to překvapilo, že jsem se zprávu o změně konání Keltské noci dozvěděl z tisku. Proto jsem ihned kontaktoval pořadatele, se kterými jinak máme po předchozích dvou ročnících velmi dobré vztahy. Uskutečnil jsem s nimi několik osobních schůzek a mohu nyní se vší jistotou informovat, že i letošní ročník Keltské noci se bude konat v harrachovském areálu velkých skokanských můstků, a to ve stejném termínu, tedy druhý srpnový víkend. Dalším velkým mediálním tématem byla výstavba kontroverzního plotu u Sklářské chalupy, nedávno na nátlak radnice byla odstraněna jeho část, která zasahovala na pozemky města. Přesto tato kauza, která se dotkla nemála občanů a ávštěvníků města je tak asi rychle neskončí. O této kauze se již hodně napovídalo i napsalo. Nám se nyní v poslední řadě povedlo, že jsme přinutili majitelku nemovitosti Sklářské chalupy odstranit tu část plotu, která byla nelegálně postavena na pozemcích města. Upozornili jsme na tuto skutečnost i majitele naprosto stejně dotčených pozemků pana Hilberta, který bohužel tuto možnost doposud nevyužil l a proto je na těchto místech plot i nadále, což nám neumožňuje volný průchod vedoucí přes Kaml. Přestože naprosto respektujeme, že se jedná o soukromý pozemek, tak se samozřejmě se snažíme legálním postupem o celkové napravení této situace, tedy o to, aby cesta přes vrch Hřebínek byla opět plně průchozí a mohli jsme zde začít realizovat projektový záměr lesoparku s klidovou zónou, a tím opět zpřístupnit tento prostor široké veřejnosti. Není to ovšem tak jednoduché jak si někteří lidé myslí a prezentují, napravení této nepříjemné věci musí mít svůj legislativní postup. Lakonicky to vyjádřím ještě jinak: je bohužel velmi složité tuto stavbu zákonnou cestou odstranit, postavit na černo ji lze skutečně daleko rychleji. Co dlouze očekávaná výstavba marketu, je v této věci nějaký posun? Dočkáme se v letošním roce? Jsme neustále ve spojení s nejvyšším vedením řetězce Norma v České republice a snažíme se dělat maximum pro to, aby se co nejdříve postupovalo v zahájené výstavbě objektu marketu, jeho následovné dokončení a zahájení prodeje pro veřejnost. V současné době vedení české pobočky Norma neustále tvrdí, že zádrhel v této věci je pouze a jen ve změně projektu a že podají v nejbližší době žádost o změnu stavby před dokončením. Na můj vkus se to však táhle nepřiměřeně dlouho, neboť toto tvrdili již před Vánocemi. Jak jsem již uvedl, neustále se s nimi snažíme kontaktovat a jednat a jsme opětovně z jejich strany ubezpečováni, že jakmile bude vyřízena záležitost změny stavby před dokončením, bude stavba marketu zahájena a s příchodem podzimu zde budeme moci nakupovat. Rád bych si naplnění tohoto scénáře přál. Víc k tomuto neumím v tuhle chvíli říci. Jinak bych chtěl všechny ujistit, že pokud v této lokalitě nevznikne onen market (ať Norma, či jiný řetězec), nic jiného v tomto místě nevznikne, tedy žádné parkoviště, či bytový dům, jak jsem již také zaslechl. Harrachov se dlouhodobě prezentuje jako středisko Světových pohárů. V právě skončené sezoně jsme však měli v tomto pořadatelský půst. Můžete již teď naznačit, zda v té následující se dočkáme opět nějakého klání v rámci seriálu Světových pohárů? Nedávno v Curychu proběhl seminář FIS, který se týkal plánování termínů závodů lyžařského Světového poháru. Zde se nám podařilo, za což bych chtěl moc poděkovat bratrům Slavíkovým, vedení úseku skoku a Romanu Kumpoštovi, získat termín pro pořádání dvou závodů ve skoku na lyžích a dvou v Severské kombinaci, v termínu A ještě bych rád zmínil, že Harrachov s pověření lyžařského svazu bude kandidovat na Mistrovství světa v letech na lyžích 2014, v této věci bude do konce dubna podána přihláška a zatím to vypadá, že budeme jediným kandidátem. I zde chci moc zainteresovaným osobám a subjektům poděkovat za jejich práci a věřím, že tato kandidatura bude již úspěšnou, na rozdíl od té loňské z Cape Town. S tímto vším souvisí i modernizace skokanského areálu, kde v loni započala výstavba umělého osvětlení, během tohoto léta se má zde dokončit její druhá etapa, spočívající v instalaci zbylých třech stožárů a realizace osvětlení nájezdů obou můstků. Tak, aby zmíněné závody světových pohárů proběhly již za umělého osvětlené, což byla ostatně jedna z podmínek FIS určující přidělení pořadatelství. Děkuji za rozhovor. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 2

3 Zastupitelé schválili novou zonaci KRNAP Na svém třetím zasedání v tomto kalendářním roce (konalo se 22. dubna 2009 v základní škole) harrachovští zastupitelé souhlasili s návrhem zonace a pověřili zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu města uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Osobně přítomen při projednávání tohoto bodu byl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka s doprovodem svých spolupracovníků. Co bylo obsahem tohoto bodu a jaká byla diskuze k němu prozrazuje obsah z níže uvedeného zápisu. Úvodem projednávání tohoto bodu ZM si vzal slovo starosta města, p. Tomáš Ploc, které po té předal řediteli Správy KRNAP, Ing. Hřebačkovi. Jmenovaný přítomné seznámil s účelem zonace jako celku. Velká změna nastala v II zóně, kde nyní bude možné se pohybovat i mimo turistické cesty za účelem sběru lesních plodin a rovněž i po cestách dle návštěvního řádu. Po ukončení přestavení tohoto bodu byla otevřena diskuze. Zastupitel p. Jakubec se dotázal, co se stane, když obec neschválí zonaci. Ing. Hřebačka mu sdělil, že v takovém případě by byla věc postoupena na MŽP, a to by ve věci rozhodlo, zda se jedná o relevantní námitku či ne. Dále se dotázal zastupitel p. Tondr, zda je již navržený návštěvní řád neměnný, nebo zda jej může KRNAP změnit o své vůli. Bylo odpovězeno opět Ing. Hřebačkou, že si KRNAP o své vůli nemůže měnit návštěvní řád, ten musí být vždy projednaný s dotčenými obcemi. Dotaz p. Jiřího Hendrycha zda využití jednotlivých zón upravuje vyhláška nebo zákon a zda bude tedy v II zóně možné vybudovat např. sáňkařskou dráhu. Odpovězeno, že využití jednotlivých zón je upraveno ve vyhlášce a ta je z podstatné části ve vládním nařízení. Sáňkařskou dráhu v II zóně by bylo možné vybudovat v nezbytné míře po souhlasu KRNAPu jako stavba pro turistiku. Místostarosta města, JUDr. Vodseďálek přítomné zastupitele upozornil, že sice na minulém zasedání ZM bylo přijato usnesení k plánu péče, ale tento bralo ZM pouze na vědomí a proto bude nutné přijmout usnesení nové, kde bude ZM s plánem péče souhlasit. Usnesení k bodu zonace KRNAP: ZM souhlasí s návrhem plánu péče o KRNAP a pověřuje zástupce obce delegovaného do Rady KRNAPu a starostu obce uzavřít dohodu o Návrhu zonace KRNAPu. Hlasování: ANO 9 NE 3 Zdržel se 1 Návrh byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Půjčka pro TJ Jiskra Harrachov Zastupitelstvo města na tomto svém zasedání v bodě Různé schválilo smlouvu o půjčce TJ Jiskra Harrachov. Jedná se o půjčku ve výši 1,5 mil. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Harrachov na úhradu poplatku za kandidaturu na pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 v Harrachově. Na 99% je Jiskra jediným kandidátem na pořádání tohoto MS. Poplatek musí být uhrazen do konce dubna Předseda TJ Jiskra pan Jiroutek k tomu sdělil, že by tělovýchovná jednota vrátila peníze z výtěžku 2 SP, které se uskuteční na konci letošního roku a v případě, že by se nemohly uskutečnit, tak z vyplacené pojistky, protože závody budou pojištěny proti nekonání. Unesení ZM č. 12/A: ZM souhlasí s půjčkou 1,5 mil. Kč pro TJ Jiskra Harrachov za účelem podání přihlášky na kandidaturu na Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014 za podmínky, že půjčka bude úročena ke dni splacení dle úroků České spořitelny. ZM pověřuje RM a právníka města dopracováním smlouvy. Hlasování o usnesení č. 12/A: ANO 10 NE 0 Zdržel se 3 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Zadávací dokumentace veřejná zakázka na akci Rozšíření osvětlení skokanského areálu Na počátku projednávání tohoto bodu si vzal slovo zastupitel p. Jakubec, který řekl, že sice neměl čas si zadávací dokumentaci řádně prostudovat, ale jenom jak do ní nahlédnul, tak už by nevycházely lhůty pro řízení, protože lhůta na výběrové řízení musí být 30 dnů. Bylo mu odpovězeno, že materiál je jenom návrh a společnost, která pro nás výběrové řízení dělá, zná zákon a data, a lhůty že budou samozřejmě opraveny, protože tento materiál je pouze jako pracovní. Celé výběrové řízení bude stát pouze 5.000,-Kč a zadávací dokumentace bude zpracována zdarma. Na dotaz p. Jakubce, kdo dělal první etapu bylo odpovězeno, že firma Oaza net. Unesení ZM č. 12/B: ZM souhlasí se zadávací dokumentací k veřejné zakázce vedené pod názvem Rozšíření osvětlení skokanského areálu a pověřuje společnosti Investing CZ spol. s.r.o. provedením výběrového řízení. V zadávací dokumentaci nemusí být hlavním kritériem cena. Protinávrh usnesení předložený p. Jakubcem stáhnout projednávání z programu pro porušení zákona. Starosta opětovně sdělil, že sice materiál nedostali 7 dní předem, ale na začátku zasedání dnešního zastupitelstva si zastupitelé odsouhlasili projednání tohoto bodu. Hlasování o protinávrhu č. 12/B: ANO 3 NE 9 Zdržel se 1 Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Hlasování o původním usnesení č. 12/B: ANO 9 NE 2 Zdržel se 2 Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Termín dalšího zasedání ZM byl předběžně stanoven na , místo bude upřesněno. S celým zápisem ze zasedání ZM se můžete seznámit na webových stránkách města, k dispozici je také (včetně zvukového záznamu) na sekretariátu městského úřadu. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 3

4 Volíme europoslance Historicky druhé volby do Evropského parlamentu (EP) čekají na občany naší země. Uskuteční se o prvním červnovém víkendu, tedy v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009, obdržené hlasy se budou sčítat až ve večerních hodinách neděle 7. června. Tak jako před pěti lety je určen pro české kandidující subjekty pouze jeden volební obvod, kterým je celá Česká republika. V praxi to tedy znamená, že uchazeče o post europoslance vybírají ze stejných jmen lidé z celé naší země. Hlasovací lístky obdrží občané Harrachova v zákonně daném předstihu (nejpozději do druhého června) do svých poštovních schránek, k dispozici budou i ve dnech voleb v místnosti našeho jediného volebního okrsku. Ta oproti předchozím volebním letům mění svoje umístění, bude nově zřízena přímo v budově Městského úřadu (č. p. 150). Právo volit na území ČR do EP má každý český občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, za stejných podmínek a jenž je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Evropský parlament je největším parlamentním shromážděním na světě a jeho členové jsou voleni v přímých volbách. Je tak jedinou institucí Evropské unie, o jejímž složení rozhodují zásadně sami občané EU. V současné době čítá 785 volených členů, poslanci z České republiky se v těchto volbách budou ucházet o celkem 22 křesel (zde došlo ke snížení o dvě křesla oproti tomuto končícímu volebnímu období). Jeho pravomoci jsou v příjímání legislativy, též rozpočtové a kontrolní. (ms) Vlakem do Polska? Za rok! Za necelý rok, v březnu 2010, mají začít jezdit pravidelné přímé vlaky z Tanvaldu do polské Jelení Hory. Na polské straně již započaly práce na rekonstrukci zdevastované železniční tratě z Harrachova do Szklarske Poreby. Děje se tak na základě přiznané podpory z Operačního programu Česko Polské spolupráce, půjde tedy o evropské peníze. Polská část tratě je v horším stavu. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou sto šedesáti milionů korun, přitom na polské straně bude proinvestováno sto čtyřicet milionů, říká Petr Prokeš, ředitel společnosti Korid LK, která se stará o dopravu v Libereckém kraji. Polská trať vyžaduje kompletní rekonstrukci. Od železničního spodku přes kolejový svršek až po mosty a železniční stanice. Na české straně je situace lepší. Za jistých okolností tu stále mohly jezdit vlaky. Až bude dráha opravená, bude z Tanvaldu do Jelení Hory a naopak jezdit pět vlaků denně, uvedl Prokeš. Osobní vlaky, pro které bude železnice po rekonstrukci určena, budou jezdit čtyřicetikilometrovou rychlostí a budou sloužit hlavně turistům. Milovníky zimních sportů a turistiky zaujme krkonošské polské centrum Jakuszyce, Szklarska Poreba nabídne turistům vodopády. Trať původně vznikla hlavně pro potřeby průmyslníků, kteří z Dolnoslezské pánve dováželi uhlí do skláren a textilek. Rakušané, kteří na začátku minulého století stavěli trať z Tanvaldu do Kořenova, zvolili nejkratší cestu i za cenu velkého stoupání, které zdolávaly vlaky díky ozubnici. Prusové, kteří pokračovali s tratí dál, rozvinuli koleje po horských úbočích. Jejich železnice byla až do svého konce v roce 1945 elektrifikována. Od příštího roku budou na trati jezdit moderní dieselové stroje bez ozubnice. Půjde o nízkopodlažní vlaky, které bude provozovat Dolnoslezské vojvodství. České dráhy provoz této železnice odmítly, říká Prokeš. První úvahy o rekonstrukci tratě se zrodily již po roce Mezi lety 1992 až 2002 proběhlo několik zvláštních jízd z Harrachova do Szklarske Poreby na provizorně opravené trati. Peníze na celou rekonstrukci se našly až díky Evropské unii, která zaplatí 116 z potřebných 160 milionů. Zatím pouze autobusem V letošním roce se tedy vlakové dopravy k polským sousedům ještě nedočkáme. Určitou náplastí je provoz mezistátní autobusové linky z Jablonce nad Nisou do Jelení Hory. Autobusy jezdí od dubna do Vánoc každou sobotu v jednom páru tam a poté zpět. V období od června do září tohoto roku přibudou nově dva páry spojů z Harrachova do Sklářské Poreby. Dopravce (ČSAD JBC) tímto krokem reaguje na četné požadavky cestující turistické veřejnosti. Tyto nové spoje budou v provozu od června do září o víkendech a v srpnu dokonce denně. Jízdní řády budou k dispozici na dotčených autobusových zastávkách (například U sklárny). (z podkladů mfd, harrachov. cz, TZ) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 4

5 Víkendové noční výstřelky mám přidělávají práci bleskový rozhovor z vedoucím údržby města Jardou Šťástkou Náš předchozí rozhovor jste dělali v zimním čase, teď již máme jaro a s ním jistě nové úkoly pro údržbu města. Je to mu tak, Jardo? Letos je to strašně specifické, zima nám skončila a přešla plynule do léta. Prioritním úkolem pro nás byl nátěr všech cca čtyřiceti laviček. Velkou práci nám přidělali tzv. víkendové noční výstřelky neznámých výtržníků, kteří nám v centru zrušili všech šest schránek na psí záchody, takže jsme je museli udělat všechny nové, což zabere nemálo času. Po dalším víkendu byla zničena jedna lavička, která má jinak hodnotu zhruba ve výši Kč, tu jsme museli zcela odepsat a tak to chodí stále dokola Tento čas se také nese ve znamení jarních domácích úklidů, poraď prosím Harrachovákům jak nejlépe mohou postupovat, aby vám svoji horlivostí spíše nezkomplikovali situaci u popelnic a kontejnerů? Rozhodně mezi osvědčená řešení patří to, když se dotčený občan, jenž se například hodná zbavit objemnějšího harampádí, obrátí třebas na moji osobu nebo na pana tajemníka a domluví si odvoz naším náklaďáčkem, Gazelou, do areálu sběrného dvora. Cena za tuto službu obnáší částku cca šedesát korun, resp. zde vycházíme ze sazby 15 Kč za ujetý kilometr přepravy do sběrného dvora. Je to velmi rychlé a jistě i pohodlné řešení za sympatickou cenu. V zimním období počet členů party městské údržby činil dvě osoby + brigádník, již jste s příchodem letního času posílili? Ano, posílili, neboť se nám vrátil Fanda (Vaculík pozn. red.), jenž přes zimu sloužil na vleku. Takže jsme nyní tři + brigádník. Noví občánci města Co říci na závěr? Od měsíce května bude na Hřebenkách zřízeno nové kontejnerové stanoviště (sklo, papír, PET láhve), konkrétně u objektu Ludmila. Jinak kontejnerové stanoviště zůstává také nadále i Hubertusu, takže si lokalita Hřebenky v tomto polepší. ms (foto J. Šťástka) V poslední březnový den se ve společenské místnosti hotelu Svornost uskutečnilo tradiční vítání nedávno narozených občánků města, které níže ve společnosti jejich rodičů vám přinášíme na fotografiích. Za samosprávu města tyto nové přírůstky přivítala matrikářka Radka Bališová Zamlarová. O hudební a recitační přednes se postaraly děti z pěveckého kroužku základní školy pod vedením Lucky Remerové. Anežka Chmelařová Anna Lilian Zadinová Harrachovský zpravodaj 2009/květen 5

6 David Reiner Martin Wrzecionko Čarodějnický den v MŠ Kamínek Celý týden od 27. dubna 2009 byl v čarodějnickém duchu a vyvrcholil čarodějnickým dnem 30. dubna Všechny děti, ale i zaměstnanci MŠ měly krásné převleky (zde náleží pochvala rodičům). Po soutěžích a diskotéce celý velký průvod vyrazil na procházku městem. Nejdříve jsme zamávali kamarádům ze ZŠ. Naší druhou zastávkou byl MÚ. Zazpívali jsme čarodějnickou hymnu a pan starosta nás odměnil sladkostmi. Potom jsme se společně vyfotili. Další odměnu jsme dostali v lékárně a v pekařství Vokřínek nám dali výborné preclíky. Anenským údolím jsme došli až do MŠ. Celý den nám svítilo sluníčko a náš čarodějnický rej se opravdu vydařil. (text a foto MŠ Kamínek) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 6

7 POZNEJ MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEŠ dokončení z minulého vydání HZ Takto znělo téma ekologického programu na zdejší ZŠ, na které se žáci 9. ročníku připravovali několik měsíců. S chutí se pustili do shánění starých fotografií našeho města od prarodičů a dalších sběratelů. V pěkných podzimních dnech si rozdělili kopie starých fotografií a ve svém volnu se snažili pořídit fotografie ze stejných míst, ze kterých byly pořizovány před mnoha lety ty staré. Často to nebylo jednoduché najít místo, kam se s fotoaparátem postavit. Buď ve výhledu stály nějaké stavby nebo tam bylo hodně zeleně a často si dlouho lámali hlavu, odkud ten obrázek autor pořizoval. V hodinách informatiky pak dlouhé hodiny pracovali fotografie ukládali do počítače, porovnávali, vybírali ty nejlepší a snažili se vytvořit ty nejvhodnější dvojice. Na konci jejich práce bylo vytvoření 15 dvojic unikátních fotografií, které vystavili na nástěnce ve škole a vyzvali spolužáky s nižších ročníků, aby se pokusili určit, ke které staré fotografii patří některá z nových. Ne vždycky to bylo jednoduché, ale akce poznávání Harrachova v proměnách času se u dětí setkala s velkým zájmem. V příští školním roce hodláme s touto aktivitou pokračovat, proto i nadále sháníme a sbíráme k okopírování staré fotografie našeho města. Proto touto cestou oslovujeme ty, kteří jsou přesvědčeni, že tento způsob zájmu o naše město má smysl a pokud mají doma nějaké staré fotky a pohledy, které by byli ochotni zapůjčit do školy k okopírování, aby tak učinili. Většinu starých pohledů, které měli děti k dispozici, byly ze soukromé sbírky pana Miroslava Kopeckého. Harrachovský zpravodaj 2009/květen 7

8 Školní závody ve slalomu na lyžích a snowboardu Dne uspořádala Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov ve spolupráci se Ski areálem a Horskou službou Harrachov tradiční školní závod ve slalomu na lyžích a na snowboardu. Závod proběhl za pěkného slunečného počasí a zúčastnily se ho celkem 82 děti. Závodníky přišlo podpořit i poměrně dost rodičů. Žáci měli možnost závodit budˇna snowboardu, nebo na sjezdovkách. Po prohlídce trati absolvovali závodníci dvě soutěžní kola. Děkujeme touto cestou členům Horské služby za přípravu trati a pracovníkům Ski areálu Harrachov za pomoc s organizací a zapůjčení zařízení (sjezdovky, vleku a vysílaček). Občerstvení pro závodníky (čaj a sušenku) tentokrát zajistila zdarma pro všechny závodníky Horská služba Harrachov, za což také děkujeme. Poděkování patří za pomoc s organizací též p. Michálkové, p. Petře Šablaturové manželům Polednovým a p. Janu Čermákovi. Vyhlášení výsledků závodu proběhlo následující den ve školní tělocvičně. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pěkné ceny, které jsme pro žáky nakoupili díky sponzorským darům. Všem níže uvedeným sponzorům moc děkujeme. Sponzoři závodu: 1. Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov 2. Pivnice U Krtka Denkovi 3. p. Švecová 4. p. Jindra Krajčovičová 5. Sport Čermák p. Jan Čermák Vítězové jednotlivých kategorií: Závod ve slalomu na lyžích: 1. třída Polednová Barbora 2. a 3. tř. Soldát Roman, Medalová Karolína 4. a 5. tř. Pazour Ondřej, Krčková Eliška 6. a 7. tř. Kučera Milan, Soldátová Veronika 8. a 9. tř. Háček Vít, Vetrová Michaela Závod ve slalomu na snowboardu: 8. a 9. tř. Tišer Kryštof, Pospíšilová Tereza Fotodokumentaci a úplnou výsledkovou listinu je možné si prohlédnout na www. harrachov. cz v oddíle škola. Všem vítězům blahopřejeme, děkujeme sponzorům a všem, kteří s organizací závodu pomáhali. Za organizační výbor p. I. Bohatý Ohlédnutí za zimní sezonou Jako každý rok tak i letos jsme se loučili se zimní sezonou společně se skokany tradičně štafetovým závodem a jízdou obratnosti na sjezdovce. Vše se odehrávalo v maskách a na běžkách. Nechybělo ani sladké občerstvení. Celkem běžecký oddíl čítal na začátku zimní sezony 29 členů, závodů se účastnilo 25 závodníků, několika závodů s medailovým úspěchem se zúčastnily děti z mateřské školky (Benešová Nella a Matěj Moravec). Během sezony byli přítomni i několika tréninků. Celkem jsme absolvovali šestnáct závodů. Začalo to v Josefově Dole a zakončení bylo v Jakuszycích. Tréninkové podmínky a hlavně zima byly bezva. Do umístění v poháru Libereckého kraje byly započítány nejlepší výsledky ze šesti závodů. Od ročníku 2000 až 1995 umístění Ročník 2000 Dostalíková S. -7, Pospíšilová G. 12, Ptáčníková A. 16, Harrachovský zpravodaj 2009/květen 8 Ročník 1999 Svobodová E. 6, Moravec Z. 7 Ročník 1998 Biemann O. 8, Ročník 1997 Krčková E. 9, Háčková K. 13, Haasová M. 11, Balcarová D. 23 Ročník 1996 Moravcová B. 10 Ročník 1995 Benešová A. 6, Puskarčíková A. - 12, Salabová J. 13 Jako oddíl jsme skončili z 22. zúčastněných z celého Libereckého kraje na 7. místě. Ostatní členové, kteří věkem nebyli zařazeni do poháru se umisťovali do sedmého místa. Na stupni vítězů nejčastěji vystoupily Medalová Karolína, Hájková Bára a Svobodová Agáta. V republikových závodech Hledá se nová Kateřina Neumanová jsme dosáhli těchto výsledků: Moravec Z. 13, Moravcová N. 10, Krčková E. 18, 15, 20, Haasová M. -9, 18, 30, Háčková K. 15, 22, 31, Moravcová B. 22, 13, Benešová A. 6, 9, 24.

9 Na Mistrovství MČR v Trutnově staršího žactva ve sprintu KT Benešová A. -22., Puskarčíková A. 23., 3km KT Benešová A 25., Puskarčíková A. 30., Ve štafetovém závodě dvojic na přeboru Libereckého kraje: KT, Ročník 97 Haasová M. a Krčková E. -3. místo, Ročník 95 Benešová A. a Puskarčíková A. 3. místo Mistrovství Jeleniej Góry Jakuszyce, KT KT VT Krčková E. (roč. 97) 1. místo 6. místo Háčková K. (roč. 97) 2. místo 8. místo Balcarová D. (roč. 97) 4. místo 9. místo Puskarčíková A. (roč. 2. místo 5. místo 95) Benešová A. (roč. 95) 1. místo 4. místo Moravcová N. (roč. 98) místo Biemann O. (roč. 98) místo Majer L. (roč. 98) místo Děkujeme za podporu běhu: TJ Jiskra, Ski klubu, Městu Harrachov, Sportovnímu areálu za úpravu tratí a 10 Kč pernamentky, to bylo bezva! Panu Dostalíkovi za trpělivost při dopravě na závody, za bundy od sponzorů a našich fandů, osvědčily se hlavně při trénincích. Já osobně děkuji rodičům za pomoc při dopravě a na závodech. Co máme v plánu: Mladějov Nebákov Začátek srpna Sedmihorky. Za úsek běhu Venca Harrachov je jediným kandidátem na MS v letech 2014 Po dvanácti letech a počtvrté v historii se s největší pravděpodobností bude bojovat na harrachovském mamutím můstku o tituly na mistrovství světa v letech na lyžích. Na základě oficiální zprávy Mezinárodní lyžařské federace (FIS) je Harrachov jediným uchazečem o pořádání šampionátu v roce : :27 Aktualizováno PRAHA Volby se uskuteční až za rok 3. června v Turecku, ale už do 1. září 2009 musejí organizátoři připravit projekt MS na základě požadavků FIS, které obsahují detaily ohledně sportovní organizace, ubytování, přepravy, bezpečnosti, logistiky či ochrany životního prostředí. Nejvíce zájemců se do uzávěrky (30. dubna 2009) přihlásilo o šampionát klasiků. V roce 2015 má zájem mistrovství běžců, skokanů a sdruženářů pořádat Falun, Lahti, Oberstdorf a Zakopané. Tři kandidáty má MS alpských lyžařů Cortinu d Ampezzo, Svatý Mořic a Vail, což jsou neúspěšní kandidáti pro rok 2013, a světové klání v akrobatickém lyžování a snowboardingu chce dohromady hostit Kreischberg. Jsem potěšen, že přes současné ekonomické klima máme dostatek kandidátů, uvedl prezident FIS Gian Franco Kasper. O MS v letech se mamutí můstek pod Čertovou horou ucházel již pro rok 2012, ale volby v Kapském městě loni vyhrál norský Vikersund. Jsme velice rádi, že jsme jediným kandidátem. Je vidět, že už kandidatura na rok 2012 byla výborně připravená. Projekt areálu s osvětlením a dalšími vylepšeními je kvalitní, což možná vzbudilo v potenciálních kandidátech respekt. Svůj podíl na tom má i Roman Kumpošt, který pro nás pracoval a odvedl kvalitní diplomatickou práci. Samozřejmě děkuji všem, kteří se na tomto projektu podílejí. řekl ČTK Tomáš Ploc, starosta města Harrachov a místopředseda organizačního výboru. Můstky budou v době MS už zřejmě spadat pod Obecně prospěšnou společnost, jejímiž zakladateli jsou Liberecký kraj, Svaz lyžařů ČR (SLČR), město Harrachov a TJ Jiskra Harrachov. Na tu by měl převést můstky Sportovní areál Harrachov, což letos v dubnu schválil na valné hromadě jeho vlastník Český svaz tělesné výchovy. Vítězové MS v letech na lyžích v Harrachově: MS: Klaus Ostwald (NDR) MS: Noriaki Kasai (Jap.) MS: Sven Hannawald (Něm.) ČTK Harrachovský zpravodaj 2009/květen 9

10 Zájezd (nejen) pro děti do FRÝDLANTU na V sobotu 16. května 2009 ODJEZD z Harrachova (ze všech aut. zastávek) v hodin. Další zastávky: Kořenov, Desná, Tanvald Odjezd z Frýdlantu v hodin. Každoročně je pro děti pořádán zájezd do Jičína na Město pohádek. Letos pro děti bude uspořádán zájezd do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti, které se konají vždy jednou za dva roky. VSTUPNÉ je na celý den 80 Kč pro dospělé a děti nad 130 cm. Děti velké 130 cm a menší a také držitelé ZTP mají vstup zdarma. Vstupenka platí na celý den a na všechny akce včetně bitvy. PROGRAM: Je to velice nádherná podívaná. Celé náměstí je poseto dobovými trhovci. Po městě chodí nespočet družin v dobových a historických kostýmech, které jezdí i ze zahraničí. Na náměstí celý den probíhají hudební a divadelní představení, pro děti pobíhá program nejen na náměstí, ale též rukodělný program v Domě dětí a mládeže. Nejlepší ruční práce vytvořené dětmi odmění na hlavním podiu sám vévoda hodnotnými cenami. Vévoda Albrech z Valdštejna v doprovodu své chotě a družiny prochází mezi dvořany (přihlížejícími lidmi) a trhovci, čímž zahájí slavnosti. Poté z balkónu radnice pokyne dvořanům. I do radnice a na tento balkón mají návštěvníci přístup. Děti se mohou s vévodou vyfotografovat a dostanou od něho peníz na památku, mohou procházet mezi jednotlivými skupinami vojáků, nahlédnout do jejich stanů v přilehlých uličkách náměstí. Vrchol dne je velkolepá mezinárodní historická bitva, které vypukne v 15 hodin na louce za motelem Daniela. Cena za autobus je 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě do patnácti let. Rezervace míst: Radka Bališová Zamlarová, Městský úřad Harrachov, Tel. : Harrachovský zpravodaj 2009/květen 10

11 Na Vaše přání bude vypraven autobus do Prahy v sobotu ráno v hodin odjezd z Harrachova (příjezd do Prahy cca v 10 hodin) Foto použito z webových stránek www. krasyprirody. cz Odjezd z Prahy v hodin. (návrat do Harrachova cca hodin) Stanoviště autobusu je cca 10 minut pěšky od Václavského náměstí. V Praze budete mít rozchod a program si vytvoříte sami!!! Můžete navštívit památky, obchodní centra, ZOO či Botanickou zahradu, Vodní svět v Praze Holešovicích, výstavy, projet se na lodičce po Vltavě,. atd. Výlet vhodný pro dámskou jízdu i rodiče s dětmi.. Cena zájezdu je 200 Kč/osoba Již nyní si můžete dělat rezervace na Městském úřadě Harrachov. Telefon: paní Bališová Zamlarová Harrachovský zpravodaj 2009/květen 11

12 Prodej Prodám nepromokavou plachtu na auto, lehká, pevná, odolná proti větru, slunci i mrazu, na všechny typy osob. aut, zesílený okraj s kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: Prodám nový moderní digitální alkoholtester, velice snadné používání, český návod, další funkce - hodiny, budík, stopky, teplota, na 2 mikrotužk. bat, cena pouze 500 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: Prodám 13-ti funkční armádní zavírací nůž, celokovový - nerez, úplně nový v orig. bal., cena 290 Kč. Mohu příp. zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s novou nabíječkou, ve 100 % stavu, velká písmena vhodný pro seniory, jen 600 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám úplně nový dalekohled, 30x60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dobírku. Tel.: Prodám dětské běžky zn. ROSSIGNOL vel hole a běžecké boty vel. 5 HARTJES SKATE. Celý komplet za Kč ,- Tel.: Prodám Citroen AX, Rok výroby 1991, najeto km, Palivo: B 95, Barva: základní šedá (metalíza), udržované, v dobrém stavu, v zimě neprovozované, malá spotřeba, STK do 7/2009, Cena: Kč, Tel.: , ve večer. hod. Koupě Koupím piano, tel.: Koupím garáž v Harrachově, Tel.: inzerce Pronájmy bytu - nabídka Nabízím pronájem malého bytu pro jednu až dvě osoby v Kořenově. Cena nájmu je 3.500/ měs., 2. měsíční kauce. Tel.: , Dlouhodobě pronajmu byt 5+1 v Harrachově. Tel.: , Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 ve Vilémově. Informace tel.: Pronajmu levně byt v Kořenově k trvalému bydlení. Tel.: Nemovitosti poptávka Sháním byt 3+1 v Harrachově, a to od měsíce dubna do července Tel.: Sháním v Harrachově byt 1+1 k pronájmu - dlouhodobě tel.: Nemovitosti - nabídka Prodám jednopatrovou udržovanou chalupu (polovina zděná, polovina dřevená) V Harrachově/Novy Svět. V přízemí jsou 3 místnosti, chodby, koupelna/záchod, v 1. patře 2 pokoje. Nová střecha před 8 lety. Zastavěná plocha je 269 m 2 travnatý pozemek 608 m 2, a kůlna. Místní vodovod, elektřina, topení kamny na uhlí. Plyn a kanalizace je 8 metru od domu. Rozumná cena, dle dohody. Kontakt net Telefon - mobily: , pouze od 22. května do 22. června Pevná: neomezeně od 22. května Pronajmu byt 1+1 v Harrachově (sídliště), dlouhodobě. Tel: Nabídka kurzu Doučování nebo výukový kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé , cz Hledám práci Hledám práci v oboru i mimo něj, HŠ, dlouholetá praxe provozní, skladní. NJ, PC. Kontakt: Hornické muzeum v Harrachově hledá brigádníka (brigádnici) na práci průvodce. Termín červenec - srpen. Znalost NJ nebo AJ vítána. Bližší informace na Tel.: Městské kino JAS Tanvald Program na květen PO 19 h. Kurýr 3 Americká akční komedie. Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno V hlavní roli Jason Statham. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 100) ST 19 h. Marley a já Americká rodinná komedie. Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley. V hlavních rolích Owen Wilson a Jennifer Aniston. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži přístupný. (t ŠÚ 111) PÁ 19 h. Milk Americké oscarové životopisné drama. Hrdina umírá jen jednou, zbabělec tisíckrát. V hlavní roli Sean Penn. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t 128) PO 19 h. Růžový panter 2 Americká bláznivá komedie. Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Dále hrají Jean Reno, Alfred Molina a John Cleese. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (t 92) ST 17 h. Monstra vs. Vetřelci Americký animovaný film. Jenom monstr akce zachrání svět hladce. České znění. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži přístupný. (ČV ŠÚ 94) SO 19 h. Normal Nový český film. Příběh legendárního sériového vraha. V hlavních rolích Milan Kňažko, Pavel Gajdoš a Dagmar Havlová. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži nepřístupný. (93) PO 19 h. Nenarození Americký horor. Zlo potřebuje život. V hlavní roli Gary Oldman. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Mládeži nepřístupný. (t ŠÚ 87) ST 19 h. Pochyby Americké drama z prostředí církevní školy. V hlavních rolích Meryl Streepová a Philip Seymour Hoffman. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Přístupné od 12 let. (t 104) PÁ 19 h. El Paso Nový český film Zdeňka Tyce podle skutečné události. Boj romské matky o opatrovnictví svých sedmi dětí. V hl. rolích Linda Rybová a avid Prachař. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (98) Harrachovský zpravodaj 2009/květen 12

13 Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc Květen 2009 Havelková Věra let Bulušková Eva let Hendrych Ivan let Jandová Markéta let Vošvrdová Marie let Vydlák Jan let profil KLASIKA Blahopřejeme Palubky profil TATRAN Smrk tl. 12,5 mm š. 96 mm od 109 Kč/m 2 Smrk tl. 15 mm šíře 121 mm od 139 Kč/m 2 Smrk tl. 19 mm šíře 146 mm od 159 Kč/m 2 Podlahovky Smrk tl. 24 mm šíře 146 mm od 219 Kč/m 2 Smrk tl. 28 mm šíře 146 mm od 239 Kč/m 2 Dále nabízíme v různých tloušťkách: dřevotřískové desky (s perem a drážkou nebo bez) desky OSB např. OSB pero+drážka tl. 22 mm od 169,- Kč/m 2 střešní latě impregnované 50x30, 60x40, dřevěné lišty apod. (s perem a drážkou nebo bez) Cena bez DPH fco sklad Rokytnice nad Jizerou. Cena záleží na odebraném množství. Dopravíme na místo R. Vrdlovec A1 CZ s.r.o. Rokytnice nad Jizerou PO 19 h. Sex Drive Americká komedie. Bláznivá cesta autem napříč Amerikou. V hlavní roli James Marsden. Vstupné: 65, 70, 73 Kč. Přístupné od 12 let. (t 109) ST 19 h. Rychlí a zběsilí Americký akční film. Nový model. Původní součástky. V hlavních rolích Vin Diesel a Paul Walker. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 107) PÁ 19 h. Vévodkyně Britský historický film. V našem manželství jsme byli tři. V hlavních rolích Keira Knightley a Ralph Fiennes. Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný. (t ŠÚ 110) Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie. Kulturní pořady v Městském kině Jas: PÁ 19 h. Orchestr ATLANTIS Pocta G. F. Händelovi. Kostel Sv Františka z Asissi Tanvald Šumburk. 3. koncert Tanvaldského hudebního jara Vstupné: 160 Kč ČT 19, 30 h. Šílená Gréta Divadelní představení komedie Stanislawa Grochowiaka. Hraje divadelní soubor Tyl z Železného Brodu. Vstupné: 50 Kč. 7. a vždy od 17 hodin Koncerty ZUŠ Tanvald Slavnostní koncerty u příležitosti 60. výročí tanvaldské ZUŠ. Vstupné dobrovolné. Připravujeme na červen: v 18 h. Divadlo Járy Cimrmana: Vyšetřování ztráty třídní knihy Harrachovský zpravodaj 2009/květen 13

14 Harrachovský zpravodaj 2009/květen 14

15 Harrachovský zpravodaj 2009/květen 15

16 Katalog ubytování Žádáme všechny zájemce o uveřejnění v katalogu ubytování Harrachov aby vyplněné formuláře zaslali nejpozději do na níže uvedenou adresu. Katalog ubytování Harrachov vychází jako součást informačního serveru Další info na: Vydavatel: Robert Schäfer, Harrachov 162, Mobil: Hotel Lovecká Mumlava si Vás dovoluje pozvat dne na Netradiční harrachovské slavnosti čeká na vás grilování a ukázky kulinářského umění, hudební produkce a autogramiáda Michala Hudčeka. Diskotéka, soutěže pro děti a dospělé v rytmu 80. a 90. let s DJ Honzou Žílou. Akce začíná od hod. To vše v areálu před hotelem Lovecká Mumlava. Vstup na akci je bezplatný! Těšíme se na vás Přijďte pobejt Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel.: : ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s. r. o.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník prosinec 2011 Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Současná podoba hotelu Zdroj: archiv hotelu V posledním čísle našeho zpravodaje jsme psali

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více