1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo."

Transkript

1 TEPLICE ij~~ 12. číslo. březen 1998 sao lili" V našich minulých číslech Zpravodaje jsme Vám představili různé firmy a podniky, které s námi nějakým způsobem spolupracují. Dnes Vám představíme ty, kteří se podílej í na vydávání Zpravodaje. Je to především tiskárna pana Pavla Jeřábka v Teplicích a studio pana Martina Severy v Krupce. Tiskárna pana Jeřábka nám všemožně vychází vstříc a vyznačuje se tolerancí pro "dětské nemoci" časopisů našeho typu. Studio pana Martina Severy obstarává grafickou úpravu a podklady pro tiskárnu. Pan Severa plní nejen povinnosti, vyplývající zjeho profese, ale úzce spolupracuje s redakční radou a přichází s návrhy, které našemu časopisu určitě prospějí. Uvítáme i Vaši spolupráci. Jistě máte mnoho dobrých nápadů, jak Zpravodaj zlepšit a mnozí z Vás dovedou "vládnout perem", takže stvořit vhodný článek pro ně bude maličkost. Do redakce j sem dostával mnoho telefonických dotazů do rubriky "Vy se ptáte, my odpovídáme". V poslední době však jako byste "vystříleli prach" a dotazů je o mnoho méně. Věřím, že se polepšíte! Redakční rada Vám přeje, abyste ve Zpravodaji nacházeli právě to, co Vás zajímá. Vladimír Cidlina předseda redakční rady 1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... ABC nájemn.j~fl[l ' YI'-""'~"J nově stalvě'';;v í;h :: lim.. nl'k nebo Bytová 160 Nový byt Bytová družstva.. o lviy aa... áš ci«3... «3V_ Velká část obyvatelstva žije v dnešní době v panelových anebo činžovních domech. Tam, kde lidé žijí v rodinných domcích, dbají na to, aby ochránili svůj majetek i když také někdy ne zrovna na sto procent, ale přeci jen lépe nežli ti žijící v panelácích a větších činžácích. Co hrozí: vykradení sklepů, kočárkáren, sušáren a nakonec i bytů, Tedy zloději vám proberou váš majetek tak, že z toho budete nešťastni a pokud nejste zrovna pojištěni, tak skutečně spláčete nad výdělkem. A i když vám to pojišťovna zaplatí, tak své milé věci již obyčejně nikdy nespatříte, pokud není případ rychle objasněn a to se tak snadno neudělá. Nu a zloději umí krást rychle a hlavně přes den, kdy jste v práci a nebo na nákupech. Vyčíhají si vhodnou dobu. To není strašení, dochází i k loupežným přepadením v bytech. A co tedy lidé nedělají a měli by dělat. Především zamykat přední i zadní vchody a to vždy a stále. Zamykat průchozí sklepy a to rovněž vždy a stále. V přízemních bytech, pokud je byt prázdný, zavírat okna a balkonové dveře. U bytů si pořídit bezpečnostní zámky,jistící řetízky, případně jiná zařízení, kterých je na trhu dostatek. U sklepů mít pořádné zámky a petlice, zesílit latění jsou-li z latí a zamezit pohledu dovnitř a tím i možnosti vhození zápalného předmětu. A hlavně nebýt jeden ke druhému lhostejní, sledovat cizí lidi a jejich činnost. Děti upozornit na to, aby nemluvily o tom co doma mají a nebraly s sebou cizí do bytu. Jde i o jejich bezpečnost. Na závěr několik málo čísel. V okrese Teplice došlo v roce 1997 k vykradení 965 sklepů i různých kočárkáren či komor, V obci Krupka bylo v tomto roce vykradeno 37 sklepů a také 34 byty - zde je myšlen celý policejní obvod policistů z Krupky. -jk Pro Zpravodaj připravil tiskový mluvčí Policie severočeského kraje major Jindřich Krupička 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 JAK TO VIDí STAROSTA Jednfm Z družstevně bydlfcfch občanů je i starosta města Krupky ing. Pavel Maleček. Využili jsme této skutečnosti a položili mu několik otázek: starosto, využívám skutečnosti, že bydlíte v družstevním bytě. Jste představitelem kvalitní a včasné informování člena družstva o vnitřních věcech družstva, m ě s t a hlavně o tom, co se má či nemá platit. a máte proto přehled o celkovém dění V tom vidím velký přinos Zpravodaje v Krupce. Jak nahlížíte na práci SBD Mír. Vnitřní informovanosti našeho SBD, konkrétně v Krupce? družstva nenahrává ani jeho zákonná Myslím si, že dokladem o mé struktura,kteráneumožňlljepřímouúčast spokojenosti se službami SBD Mír je to, člena družstva na valných hromadách, na že pro mě je problematika bydleni věcí, kterých se vyhodnocuje rok, připravuje kterou se příliš nezabývám. Dům, ve rozpočet roku následujíclllo. a volí se kterém bydlím má zateplenou a správuí orgány družstva. Na závěr však opravenou fasádu, služby, které má musírp sebekúhcky přiznat, že sám Zpravodaj SBD Mír městu pomáhá právě v tom, že umožňuje občanům lépe se informovat o problematice bydlení, což přispívá k jejich, alespoň jak doufám, vyšší celkové spokojenosti. 7. V minulém roce jste odpověděl v živém vysílání rádia TEP, že 1. Pane v Krupce - Maršově obytný celek, který v dolním sídlišti pod benzinovou již dnes obdivují tuzemské i zahraniční pumpou se bude stavět velký návštěvy města. supermarket (pod benzinkou) včetně 3. Co se Vám vyloženě nelibí v práci středíska služeb. Zatím se nic neděje. bytového družstva? Z původního plánu snad sešlo? Pak-Ii, že bych vyslovoval kritiku Pozemek vedle benzinové pumpy k práci družstva, pak pouze v oblasti, v Maršově je prodán společnosti, která v které je již kus práce udělán. Tou je zajišťovat družstvo, fungují. Má nevyvjjiól!pnliš snahy se více dov.tdět, spokojenost je však také dána tím, že : ale v' tqm a.~i nejsem sám. vím, že řada problémů, které jsou 4. 'l\'1i'lžete našim družstevníkům spojeny s bydlením nelze klást na bedravytkno~~~které skutečnosti, které vy družstva. Je řada občanů města a členl'! jako předstaxitel města nerad vidíte? SBDMír,kteřípoukazujínanedoslatky, ~.' Členůmd~tva nemohu vytknout které má na starost město a nebo firmy, nic co by dělali jiilak než další občané které do domů dodávají elekltínu, vodu,., města. Jako všude jsou i mezi tleny teplo a další služby. Jsem pte$.vědčen; družstva lidé slušni.j llm shišní! méně. že tyto vnější vstupy jsou pro občana Jsem však přesvědčen, že jakb všude je mnohem více problematičtě'j-~r'-než těch sl\išnějšícb většina. vlastní činnost SBD Mír. 5. Hovoří se o tom, že,některé vaše 2. Vídíte nějaké rozdíly mezi domy, p,ajl.eloyé domy' v dolním sídlišti kteréjsou v majetku jiných organiza~í "Maršov" p'řed-áte do správy a a domy v našem majetku? Mám ná majetku SBn MJr. Co je na tom mysli panelové domy v sídlišti. ;pravdy? Rozdíly mezi domy v majetku Předání některých panelových domů družstva a v majetku jiných organizaci města do majetku '.SBD Mír je vč. města byly viditelné hlavně v době, předmětemdjskuse, stejně jaká jiné kdy družstvo začalo jako první své domy zateplovat a opravovat jejich fasády. Vím, že cena za toto zateplení je předmětem řady diskusí mezi členy družstva, ale j sem přesvědčen o celkovém přinosu zateplení pro život i peněženky členů družstva. Jsem potěšen, že obdobně své domy v Krupce opravuje a zatepluje i město a vmiká tak způsoby pr.ivatizac.e domů města. Nejpozději začátkem jara se bude rada města a následně zasl4pitelstvo zabývat další privatizací doml'! města. Závěry těchto jednání však nemohu předjímat. 6. Může náš Zpravodaj nějakým způsobem pomoci plnit Vaše představy o budoucností města Krupky? chce v tomto prostoru postavit obchodní objekt. V současnosti se pracuje na stavebním povolení. Termin výstavby je věcí firmy a uvidíme, jak rychle se firmě objekt podaří zprovomit. Mám-Ii se jako starosta Krupky vyjádřit členům družstva nejen v Krupce, ale i v dalších městech, považuji za důležité říci, že z mého pohledu nebrozí této zemi žádná velká katastrofa, jak to občas při sledování televize nebo novin vypadá. Spravování jakéhokoliv města bylo, je i bude složitou záležitostí, která, ať se to někomu líbí nebo ne, stoj í a padá především s dostatkem finančních prostředkd. Opravit vše, co nám zanechala předcházej íci diktatura v co nejkratší době,jak by bylo i mým přáním, by nezvládla ani supervýkonná ekonomlk,alllponského typu. Já' /~ěřím, ' že naše obnovující se, a s. nedóstaíkem prostředků zápasící hospodll.řstvf dříve či později vyprodukujemstatek prostředků, které ~ožnlv aby se naše města mohla směle srovnáv.at s městy na západ od naší hranice. Žádný kolaps našim městům I)ebr{)ú a je hodně na každém z nás, jak rychle se nám podaří celkový vzhled na~ich měst zlepšit. Umávám, že na některých to záleží trochu víc a alespoň já se své odpovědnosti nevzdávám a věřím, že je za mnou vidět kus poctivé práce. Pavel Maleček Se starostou města Krupky ing. Pavlem Malečkem rozmlouval Vladímír Cidlina. zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/ 1998

3 S na~ím mikrofonem jsme firmy CORRADO Lukáčem, která velice úzce sp(,iulpr, družstvem. Zeptali jsme se: Vy však vyvíjíte i další činnost. Moje firma dělá dost zámečnických prací, jako je výroba mříží, svářečské práce a různé opravy. Jak spolupracujete s naším bytovým majiltet<;jll~rr uif.,:tven.? bytové družstvo děláme různé opravy dle b-ll"výn/' / p!l:f!'<lilvků.. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce je dobrá..%ažíffi'!!~e splnit všechny požadavky a to rychle a hlavně 'i.... nečekají na opravu třeba i měsíc, Pane Lukáči, řekněte nám, jak jste začínali. 'Wyklli, my se snažíme práci vykonat po V roce 1991 jsem začal podnikat v oboru př<,vz:etí-rc)žada'v~" možno ihned. autoopravárenství a kovo. Pronajal jsem si prostor. Ten byl však Ho)dnlJt,'te t(,dji"$fj)olj~fjl'áci itlko dobrou? velice malý. Stěží se tam vešlo jedno auto. Proto jsem se rozhodl postavit si vlastní dílny. Měl jsem koupený pozemek a tak v roce 1992 jsem začal s výstavbou. Postavil jsem dílnu pro zámečnické práce a jednu větší dílnu pro autoopravárenství. Chtěl jsem opravovat hlavně zelně,iěl:ij>,il.1!!!i_ě.uxfjjrt1? Věnujete se ijiné činnosti, Firma Corrado sprint sídlí v Drahkově Č. 8. Opravujeme všechna osobní auta i auta nákladní, traktory, Kontaktovat nás můžete na tel. č Každého vašeho desty a podobně. Bez zajímavosti není, že dovedeme všechna auta připravit na STK. Dále jsem postavil malou prodejnu, kde se rozjíždí prodej ložisek a gufer. Můžete zde také koupit filtry a některé náhradní dlly. družstevníka se budeme snažit uspokojit. S majitelem firmy CORRADO SPRINT Michalem Lukáčem rozmlouval Vladimír Cidlina Pdrdd.<:>><y:. V úvodním článku Zpravodaje nás mluvčí policie nabádá, abychom řádně zamykali a níkoho nepovolaného nepustili do domu. To je jistě ověřená pravda. Život někdy tropí hlouposti a zde je jedna z nich. Náš časopis doručují do Vašich schránek naši zaměstnanci. Pokud je dům uzamčen, náš kolportér na některého z Vás zazvoní, představí se a Vy mu otevřete. Věřte, nevěřte, jsou domy, kde slova.sbd Mír" jsou zaklínadlem a zároveň povelem k absolutní nepropustnosti do vchodu. Pokud nájemník, na kterého zazvoníme, nereaguje, tak to ještě jde. Velice často se však ozve:,co nám je do vašich časopisů'. Tak zazvoníme na někoho jiného. Ten však už je,poučen" z předcházející situace a také neotevře. Mnohdy si vzpomenu, jak to asi dělají dodavatelé různých někdy až obtěžujících reklam a nebo o co to mají jednodušší zloději. A to jsou právě ty paradoxy. Někdy totiž stačí zazvonit a než doběhnete od zvonku ke dveřím, už je slyšet brumendo elektrického zámku a to je ten druhý extrém. Jménem zaměstnanců družstva, kteří mimo rámec svých pracovních úkolú Vám dodávají Zpravodaj až do schránky, Vás chci požádat: rozlišujte, koho do Vašeho domu můžete vpustit. Stát třeba několik minut před vchodem zcela bezradně je opravdu trapné. Za pochopení Vám děkujeme. Zaměstnanci SBD Mír Úllt*.S.. 'httun ViHbQ u'tlúll; 'O; ljlgfl- Ib!II.ěl... '"látllllll..,. ltu~b~ ~O; ttilldjil _. a~qli1.''131 BIJ. Zájemcům o televizi DAKK V některých lokalitách již provedla společnost DAKR instalaci kabelových rozvodů s možností připojeni bytových zásuvek. Ti z Vás, kteří by měli o zmíněnou televizní společnost zájem a chtěli přijímat programy dle tabulky uvedené v minulém čisle, mohou se přihlásit na telefonnim čísle Zde mohou dostat veškeré informace o této alternativni televizi. Znovu připominám, že se nejedná o jakékoliv narušeni signálů, které dostáváte z TESu Litvínov. Na Vás záleží, zda si zvolite zminěnou alternativni televizi. Vladimir Cidlina 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 - Nepotfebný sporák jsme dali na chodbu, protof.~ se nám nevešel do sklepa. Sporák j~ lizkosti našeho bytu. Delegát bloku nám však pfikázal, abychom sporák odstranili. Má na to právo? zn. sporák Delegát jednal správně, protože společné prostory v domě nejsou předmětem nájmu bytu. Mimo toho musí zůstat volné i pro přiměřené užívání ostatními nájemníky. Různé stolky, skříně a další věci, které maj í nájemníci často snahu vyhazovat, by kromě nepořádku nepřípustně bránily nejen řádnému úklidu, ale překážely by i při stěhování, při nutném zajištění volného průchodu např. s pacientem nebo při úniku při požáru. V našem domě již několik let nejsou v provozu odsávače par pro byty. Několikrál sic~ byly opraveny, ale fungovaly jen krátkou dobu. Je to vina nekvalitni práce opraváfů? "vlhko v bytě" Pokud pozorně čtete náš Zpravodaj, zjistila jste, že v této záležitosti se již něco děje. Domovní odsávače nevyhovovaly již od samého počátku, protože byly málo účinné vzhledem ke konstrukčnímu nedořešení. Naše bytové družstvo proto testuje nový typ bezúdržbových odsávačů, které by se v případě dobrých výsledků montovaly na všechny naše bloky. Více se dozvíte z minulého čísla Zpravodaje, kde situaci kolem domovních odsávačů vysvětluje technický náměstek pan Kučera. Při odečtu spotřeby teplé a studené vody mi odeč{(ačka sdělila, že se neotáčf vodoměr na teplou vodu. Kontrolou stavu minulého odečtu zjisti/a, že se vodoměr neotáčf nejméně půl ro Ul oje spotfeba prý bude vypočftána tzv. "kvalifikovaným odhadem ". Vodoměr je ale fádně zaplombován a já nemohu za to, že se porouchal. Minulý rok jsem ale vodou šetfi/a, takže nějaké zprůměrováni by mě poškodilo. Co mohu podniknout? "vodoměr" Váš případ není ojedinělý - k poruchám vodoměrů může dojít. Většina nájemníků však ve vlastním zájmu závadu ihned hlásí bytovému družstvu. Povinností nájemníkaje totiž oba vodoměry kontrolovat. Tento fakt jste podepsala i Vy při namontování vodoměrů. Jakékoliv závady na vodoměru hlaste na tel. č panu Adámkovi. Nájemnici si na mě stěžuji, že pokud jsem v práci, štěká hlasitě můj pes. To je sice pravda, ale děje se tak ve dne - ner šl, le y nočni klid. Štěkot psa nenf O nic hlasitějši, než tfeba různé vrt tk a jiná zahzení, která se ve dne používaji. V noci pes neštěká. Musim prý psa odstranit.,, těkot" Záleží na posouzení termínu nadměrný hluk. Ten nesmí být bezdůvodně způsobován ani ve dne. Jinak se posuzuje práce s vrtačkou, např. z důvodů úpravy v bytě a jínak vytrvalé štěkání psa, které způsobuje vlastně majitel bytu svou nepřítomností. Píšete, že jste v práci - jedná se tedy o větší část dne. Nadměrný štěkot psa ve Vašem bytě lze tedy považovat za porušení domovního řádu. Zdůrazňuji, že se to netýká jen Vaší osoby - takových stížností máme více. Sama se musíte rozhodnout, jak stížnostem zamezíte. Více se dozvíte na jíném místě tohoto zpravodaje. Požádal jsem o opravu vodoinstalace v mém bytě. Oprava se ukázala jako vělšfh rozsahu a proto mi byla sdělena i p r. ě soká částka za opravu. Tuto čďstkp-nemohu zaplatit. Protože však šetf vodou, pfedpokládám dost vyso~ přeplatek za vodu. Je možné uvedenou opravu vyúčtovat Z částky pfeplatku? "faktura" Možné to není. Vyúčtování se jednak provádí v jamích měsících, tedy dost dlouho po splatnosti faktury, za druhé přeplatek pouze předpokládáte a co je podstatné, fakturování oprav nelze slučovat s vyúčtováním za vodu. Fakturu tedy musíte zaplatit do uvedeného dne splatnosti. Dotazy zodpověděl Vladímír Cidlina Na stránkách snad každého čísla Zpravodaje se dočtete o způsobu zajištění TV a rozhlasového příjmu do objektů SSD Mír a o problémech s tímto souvisejiclch. V poslední době dochází k výměně terciálních rozvodů do systému hvězda a k výměně účastnických zásuvek v bytech (tato akce by měla být ukončena do konce března 1998). Tyto úpravy provádí firma TES Litvínov, která je smluvně zavázána k dodávce TV a rozhlasového signálu (VKV) do každého bytu v objektu SBD Mír Teplice. Zároveň bylo dáno svolení firmě DA-KR Most k napojení objektů na její kabelovou televizi. Nejpozději do konce roku 1998 bude do každého bytu v objektu SBD dodáván signál TV a rozhlasu VKV v náležité kvalitě a ve smluveném rozsahu programů. Není tedy žádoucí a vzhledem k programové nabídce výše uvedených firem ani nutné používat soukromé antény a jejich umísťování na střechu či plášť objektu. Z těchto důvodó. upozorňuji, že veškeré soukromé antény, u kterých nebyl dán souhlas majitele domu - SSD Mír - k montáži, budou na náklady majitele antény demontovány. Toto se týká antén pro příjem TV, satelitních i radioamatérských. Rovněž tak škody způsobené neoprávněnou montáží na majetku SSD Mír budou hrazeny majitelem antény. Žádám tímto anténní instalační firmy - hlavně pak firmu SAT a STA, aby neprováděly montáže jakýchkoliv antén na objekty SSD Mír bez předchozího souhlasu majitele domu. Kučera Miroslav technický náměstek zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

5 o rozúčtování tepla Nejčastější dotazy ohledoě rozúčtování tepla pro byty vytápěné dálkovým teplem jsou: 1. Mám šutový nebo přízemní byt a jsem ve vyúčtování za odběr tepla zvýhodněna? 2. Proč je měřícf přístroj umístěn v horní polovině radiátorového tělesa? 3. Jakto, že mi radiátor začne hřát, pokud v zimě otevřu okno a mám přitom termoregulační hlavici v poloze zavřeno? 4. Jak poznám ve vyúčtováni za odběr tepla, kolik byla cena jednoho dílku? ad 1. Ještě než byly na radiátorová tělesa nainstalovány poměrové přistroje na rozděleni topných nákladů, proběhlo tzv. mapováni radiátorů, které obsahovalo mimo jiné i údaje o poloze každé konkrétní místnosti v domě. Na základě těchto údajů byla pro každý radiátor přidělena stupnice, která má číslo (levý dolní okraj). Krajní místnosti mají dle přesného programu firmy Techem zvýhodnění koeficientem, který daná stupnice obsahuje. ad 2. Rozdělovače topných nákladů jsou umístěny na všech radiátorových tělesech ve stejné výši pře s ně podle dané nonny. ad 3. Každá termoregulační hlavice má zámrazovou pojistku. Takže pokud i při poloze hl~vice zavřeno, otevřete okno a venku je např. -10 stupňů celsia, termoregulační hlavice zareaguje a otevře ventil tak, aby nedošlo k zamrznutí radiátoru. Chrání tim topné těleso před nepříjemným poškozením. ad 4. Pro názornost uvádím vzor rozúčtování, který dostane každý uživatel bytu dálkově vytápěného. Milan Vopasek technik M a R ROZÚČTOVÁNí "VZOR" Techem _ reg. l:ást. RONICA Libušina Teplice tellfa)( (0417) Clslo oblektll uetovsn. obdobl U~vstel BOOOO Jméno Popis uživatelské Jednotky: Zapoelta!elna plocha bytu v m2 : Počet osob 0.00 Počet měslcť.i užlvěni : 9 Adresa... "Ivatele Objekl 404/0897 Dru".lvol$pr.vnl nrma SBO MIR Dodávka tepla Teplo byty Teplo byty Náklady Datum Spotreba GJ & Kč ,00 Náklady ,00 RozÚ~tov.tn( n"kladů VAŠE ROZÚČTOVÁNI N""'_ Cena za Je~otku Vyměna utiv. Va" 44553,30 : ,70 : Pffmé náklady 1* néklady rozúčtováni 4ks V93 Náklady na vytépěnl Primě n~klady Celkové náklady , m2 započ. plochy"" )( jednotek IRTN,; x 7.000HA 2* Náklady na teplo Kč Kč Kč Kč Pfimé náklady xxxx,xx 164,20 xxxx,xx X'xxX,x.x f' 3* ::;: xxxx,xx = xxxx,xx součet 164,20 164,20 Vysvětlivky Cena za GJ pro ÚT za 4-6/97 s dotaci 180 Kč. za 7-12/97 s dotaci 250 Kč. Toto rozúčtováni ' informativnl a. do rozúčtování SBD Mlr. Hi TeplO - apotfeba stu._ Odečet č. č. Ty. Mlst. Faktor nový V9P O HA V9P K HA V9P P HA V9P L HA Vaše Poznámky k odečtům: HA ~ hlavni odečet, ZA - meziodečet, TT - stanoveni dle časového faktoru, SM, SA - odhad spoti'eby i"" - dle vyhl. 245/95 sb. 2* ~ cena za 1 dilek 3* ~ minus ročnl zálohy na teplo v predpisu nájemného starj HA HA HA HA HA SpoUeba /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 rozdíly ve spotřebě studené vody Součet spotřeby bytových (podružných) vodoměrů za určité období není nikdy totožný se spotřebou dle fakturačního (patního) vodoměru. Spotřeba tohoto vodoměru je vždy vyšší, než spotřeba dle bytových vodoměrů. Je jen otázkou o kolik. Je to dáno jednak cejchovní toleranci, jednak konstrukčně - technickými vlastnostmi vodoměrů. Zde není možno jednoduše přepnout měřicí rozsah a měfit přesně minimální průtoky. Jeden nonnální odběr spolu s minimálními, patní vodoměr zaznamená ve větší přesnosti, než bytový vodoměr samotný minimální průtok. Při této přlležitosti důrazně doporučujeme provádět kontrolu těsnosti plovákového uzávěru v nádržce splachovač~ WC, a to bud' úrovní hladiny vůči přepadu (po sejmutí víka), nebo prostě přiložením smotku toaletního papíru na zadní skluzovou stěnu mísy. Zůstane-Ii papír suchý, je vše v pořádku. Začne-Ii se smáčet, je třeba změnou polohy plováku (směrem dolů) docílit uzavřeni plovákového ventilu při nižší hladině pod úrovní přepadu. Přlpadně vyčistit nebo vyměnit gumové membrány, trysky a jehlu, nebo celý plovákový ventil. Prostým pohledem do mísy malou netěsnost nezj istíme. Musíme si uvědomit, že i velmi nepatrný průtok za několik měsíců může představovat značné množství. Je hluboce. morální, aby na takto vzniklých více nákladech se podlleli je způsobili. především ti uživatelé, kteří Nepodceňujte tuto kontrolu. Snad je zbytečné připomínat, že před odjezdem na dovolenou, nebo dlouhodobější nepřítomnosti uzavírat hlavni přívod vody v bytě se rozhodně vyplatí. Vlastniclvi bytových vodoměrů Obdobně jako u elektroměru nebo plynoměru, kde vlastníkem těchto měřičů je dodavatel elektřiny nebo plynu,je vlastníkem bytových vodoměrů majitel nemovitosti, neboť ten dodává a účtuje platby jednotlivým uživatelům. Vždy se jedná o přímý vztah dodavatel - konečný uživatel. Další vztah je dodavatel- vlastník nemovitosti; u dodávek pitné, teplé užitkové vody a vytápění, kdy se dodávka vztahuje na patu objektu a opět měřiče, pokud jsou osazeny, jsou ve vlastnictví dodavatele. Logika věci je taková, že ten, kdo dodává, ten také měrí a má měřidla ve vlastnictví. Ve vztahu k "půjčkám na vodoměry", které jednotliví uživatelé splácejí adomnfvajf se, že vodoměry po zaplacení se stanou jejich vlastnictvím, uvádíme, že na objektech, kde byl příznivý stav - dostatek finančních prostředků v rezervě na opravy príslušného objektu, byla dodávka a montáž vodoměru plně hrazena z této rezervy. Pokud tedy půjčky byly poskytnuty, stalo se tak pro nízký stav rezervy a ve prospěch této rezervy a splátky označeny účelově cílovou adresou vodoměry, aby byly konkrétní, nesplynuly s běžnými platbami do této rezervy a po jejich splaceni mohlo být další splácení ukončeno. Cejchováni vodoměrů Vlastník stanovených měřidel je povinen ze zákona vést evidenci, v tomto přlpadě bytových vodoměrů a zajišťovat ověřování. Bytové vodoměry jsou zařazeny mezi stanovená měřidla, to znamená že mají stanovenou dobu platnosti ověření. Před uplynutím této doby musl být stávající vodoměr demontován a nahrazen jiným s plaolou dobou ověření. Ověření je realizováno bud' cejchovní plombou nebo specielnl nálepkou, kde je značka zkušebny a rok - poslední dvojčíslí. Doba platnosti je u vodoměrů na studenou vodu 6 Jet, u vodoměrů na teplou vodu 4 léta, přičemž není rozhodující rok montáže vodoměrů v měřicím místě, nýbrž rok uvedený na cejchovnl plombě. Vlastní cejchováni se provádí na tzv. vodoměrové cejchovacl stolici. Značka ověřeni je přidělena pouze tomu vodoměru, který vyhovl cejchovním parametrům, daným příslušnou normou. Stanovená doba platnosti ověřeni není 's amoúčelná, má chránit spotřebitele (viz. vlastnictví měřidel dodavatele). Vodoměry - vyúčtování Tento listinný doklad rozčleňuje vyúčtování studené a teplé užitkové vody. V záhlaví je uvedeno číslo objektu, za lomltkem číslo bytu, následuje členské číslo, jméno, adresa. Pod tím následuje číslo vodoměru (čtyřmístné začínající nulou, toto číslo je počítačové, nikoliv výrobn!) a voda studená, následují stavy vodoměru počáteční a konečný, "rozpočítání" - viz. rozdíly spotřeb a spotřeba dle bytových vodoměru včetně rozpočítáni, následuje cena vody (studené) cena ohřevu - u teplé, následuje položka "užívání". Tato položka slouží k pokrytí nákladu na repase a nové ověření vodoměrů - viz. lhůty v ods. - cejchování vodoměrů. Pod číslem vodoměru jsou uvedena data vymezující účtované období. Počítačové číslo pro vodoměry - studená je vždy liché, pro vodoměry - teplá, vždy sudé. Oproti minulé době ve vyúčtování teplé užitkové vody od roku 1996 nastaly zrněny dané vyhláškou 245/95 Sb. Při rozúčtování nákladů mezi účtovací jednotky (odběrné místo, vstup TUV) napojené na konkrétní zdroj teplaje starioven tento postup: I. a) celkové náklady - 100% ve zdroji za dodané teplo pro ohřev rov se rozdělí v poměru 30 % ku 70 %, na složku základní a spotřební. základnl složka: b) 30 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky v poměru podlahových ploch bytů připadajicích na tyto jednotky. spotřební složka: c) 70 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky bytových vodoměru. 2. a) celkové náklady- 100% ve zdroji za dodanou vodu pro ohřev TUV se rozdělí 5 % ku 95 %, na složku základní a spotřební. b) základní složka - 5 % nákladů se rozděli mezi zúčtovací jednotky v poměru podlahových ploch bytů, připadajících na tyto jednotky. c) spotřební složka - 95 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky dle bytových vodoměru. Pro rozúčtování mezi uživatele v rámci zúčtovací jednotky bude postupováno obdobně s tím, že náklady na přípravu a dodávku teplé užitkové vody zahrnuji účtované platby, které byly vynaloženy v místě připojení odběrného zařlzení (součet základnl a spotřební složky za teplo dle 1 a součet základní a spotřební složky za "vodné" dle 2 připadající na konkrétní zúčtovací jednotku). Takto získané náklady na teplo se rozděll na složku základní - 15 % a spotřební - 85 %. Zlskané náklady za vodné se dále rozděli na složku základní - 5 % a spotřební -95%. Základní složky se opět rozdělí mezi spotřebitele dle podlahové plochy, spotřební dle údajů vodoměru. K této složce se připočte podll nákladů spotřeby dle vodoměrů ve spo lečných prostorech. Zúčtovací jednotkou ve smyslu této vyhlášky se rozuml každé odběrové místo - vstup TUV do budovy. U směšovacích stanic, kde patní měřič tepla měřl jak teplo pro vytápění, tak teplo pro ohřev TUV, spotřeba tepla a náklady použité pro ohřev TUV představuji cca 30 %. U elektrických boileroven náklady na ohřev představuji náklady za dodanou el. energii. Upozorněni a zamyšlen! Mnozl uživatelé nedomýšlejí skutečnost, že naměřené spotřeby dle vodoměrů je nutno také zaplatit. A to zejména v souvislosti s delší nepřítomnosti v bytě, kdy třeba u studené vody neuzavře plovákový ventil a voda odtéká do přepadu, či neuzavřený kohoutek studené nebo teplé vody. Při půlroční nepřítomnosti je to značný útok na peněženku a nemilé překvapení. Dodržujme zásadu, že když opouštíme byt i jen na dva dny, uzavřeme v jádře přívod vody. Má to jednu podstatnou výhodu: JE TO ÚPLNĚ ZADARMO. Co Vy na to, uživatelé bytů? Dalibor Adámek technik M ar zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/ 1998

7 Bytové objekty je třeba opravovat. Na financování oprav objektů ve vlastníctví nebo správě SBO Mír vytváří družstvo tzv. "rezervu na opravy", do které přisplvaji v podstatě stejným dílem jak družstevníci - nájemnící, tak í vlastnlcí bytových jednotek. Rozdíl je pouze ve finančním vypořádání. V praxí ale dochází k případům, že pro nutné velké opravy není v rezervě na opravy daného objektu dostatek peněz. Stalo se již pravídlem, že družstevnící spoléhají na půjčku od družstva - někdy je dokonce půjčka samosprávě družstva nabídnuta. Až donedávna tento systém fungoval bez závad. V okamžíku, kdy došlo k předání některých bytů do vlastníctví těm družstevníkům, kteří o to ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. požádalí, vzníkla nová sítuace. V současné době jsou některým objektům poskytovány půjčky s následujícím režímem jejích úhrad: a) družstevníkům - nájemcům družstevních bytů bude jejích podil na opravě rozpočítán na 120 měsíčních splátek s náhradou ztráty na úrocích ve výší 12 %, b) vlastníkům bytů bude nabídnuta dvojí varíanta. Buď mohou celý podíl půjčky zaplatit jedinou splátkou, nebo v šesti měslčních splátkách s náhradou ztráty na úrocích ve výši 12%. Na schůzkách společenstvi vlastníků požadovali vlastnici bytů pro sebe stejné podmínky jako pro nájemce družstevních bytů, tj. rozpočtení splátek na 120 měsíců. Představenstvo družstva se touto žádosti zabývalo a uznalo, že někteři vlastníci mohou mít těžkosti s obstaráváním finančních prostředků a povolilo ještě další variantu -18 měsičnich splátek s 12 % náhradou ztráty na úrocich. Někomu se může zdát postoj představenstva družstva vůči vlastníkům nespravedlivý a příliš tvrdý. Je však třeba mít na paměti, že družstvo není peněžním ústavem, financuje rozsáhlou opravu průběžně a bezprostředně po skončení oprav musí uhradit fakturovanou částku a není v zájmu družstva poskytovat družstevní výhody vlastníkům nedružstevních bytů. Naproti tomu vlastníci bytů by si měli uvědomit, že vlastnictvím bytu ziskali určité výhody dané příslušným zákonem a že také na ně připadly určité povinnosti. V souvislosti s možností vlastníků splácet půjčky připadajici na jejich spoluvlastnický podil jednorázově - tedy bez placení 12 % náhrady ztráty na úrocích se na nás obrátili někteří nájemci družstevních bytů s dotazem, zda by i oni mohli takto splatit svůj podíl na půjčce. Ano, je to možné, dohodněte se s ekonomickým náměstkem Ing. Zamazalem. Záleži jen na tom, co považujete pro sebe za výhodnější. Družstvo totiž z uvedených 12 % nemá žádný profit. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvádíme následující příklad: při půjčce Kč s 12 % úrokem na 10 let zaplatíte na úrocích navic Kč. Vladimír Mach mistopředseda představenstva a předseda ekonom. komise Udržet čistotu ulic a veřejné zeleně je jeden z hlavních problémů větších měst, zvláště pak sídlišť. Za významného znečišťovatele se považuje i zvíře chované ve městě. Chov psů ve městě se stává módní záležitost! ajejich množství neustále stoupá. Bohužel se zvyšuje i počet nezodpovědných majitelů, kteřl nechávají psy znečišťovat veřejné prostranství. Množství psích exkrementů se v nedostačující zeleni a na chodnících stává neúnosné. Pravdou je, že uklízet po svých mazlíčcích nařizuje i vyhláška města. Škoda jen, že už není nad dodržováním tohoto nařfzení dohled ze strany orgánů města, jak se ve vyhlášce uvádí. Spolu s nezodpovědnými majiteli psů se na tomto stavu podílí, ale i lhostejnost ostatních obyvatel města k životnímu prostředí. Pod výrazem "životní prostředí" si zřejmě málokdo z bydlících na větších sídlištích (Šanov, Doubravická, Nová Ves, atd.) představuje okolí svého bydliště, domu. Jak si potom mám vysvětlit, že mnohým z nich nevadí, kde sijejich děti hrají když přijdou ze školky nebo ze školy. Stačí se projlt v zeleni kolem kteréhokoliv domu. Při troše neopatrnosti si psí "dárek" odnesete na podrážce svých bot. Uvědomme si, že v takovém znečištěném - nehygienickém prostředí si hraji naše děti, od nejmenšlch na pískovištích, kde si ze psích, nebo kočičích exkrementů dělají bábovičky, až po ty, kteří si ve výše popsané zeleni hrají třeba na Indiány. Chov zvířa t ve městě není jen znečišťování životního prostředí, jak výše popsáno, je zde další neméně závažný problém a ten se týká samotného držení psa v domě. Do redakce dostáváme poslední dobou stížnosti na rušení domovního klidu a čistoty v doml. Bydlící se nás ptají, zda lze zjednat nápravu. Nejlépe bude, když uvedu jeden přlklad za všechny.... bydlím v šestipodlažním družstevním domě a jménem ostatních nájemníků se ptám na tuto věc: jedna ze sousedek na jaře ovdověla a aby nebyla sama, pořídila si do bytu psa. Je to už stará paní a psa bohužel nedokázala vychovat. Často se stane, že se pes vykálí přímo na chodbě domu a trvá to i několik dnů, než to majitelka odklidí. Když je v bytě sám, celé hodiny vyje a štěká, takže my ostatní (většinou jsme již důchodci a jsme přes den doma) si užíváme. Pokoušeli jsme si s majitelkou promluvit, ale naprosto bez výsle dně, byla z toho ošklivá scéna, ze které jsme vyšli my jako asociálové a trýznitelé zvířat. Nevíme, co si počít. Nechceme staré paní ubližovat, ale chceme bydlet v klidu a čistotě... Jestliže se nepodaří věc rušení domovního klidu a čistoty vyřešit dohodou s majitelkou psa, pak doporučujeme v první fázi se obrátit na 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

8 majitele domu, který má možnost dát náj e mníkovi pisemnou výstrahu a v krajním pfípadě i výpověď z nájmu pro porušování dobrých mravů v domě ( 711 odst. I písm. a) občanského zákoníku). Pokud by majitel z nějakého důvodu váhal uvedená opatření použít, můžete ještě sami využit ustanoveni 127 občanského zákoníku, který stanoví doslovně: "Vlastník věci (psa) se musí zdržet vjeho, čim by nad miru přiměřenou poměrům obužoval jíného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popllkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi". Z uvedené citace v idíte, že sousedka, jako osoba odpovědná za chované zvíře, porušuje ustanovení občanského zákoníku hned ve tfech bodech: obtěžuje vás hlukem, pachem a pevnými odpady. Z našeho výkladu vyplývá, že se možete bránit bud' pro s třednictvím majitele domu, nebo sami v soudním řízení. Tolik jeden pfípad za všechny, včetně výkladu právníka. Jsem pfesvědčen, žeje nejvyšší čas, aby mnozí chovatelé psů a koček v bytech přehodnotili svůj postoj k ochraně ž ivotního prostředí a ke vztahu k ostatním bydlícím. Abych ale nebyl považován za nepřítele zvífat a za asociála, rád bych méně zkušeným chovatel um psů dal pár rad týkajících se stravovacích návyko, které cituji z knihy Jaroslava Weigela: Malá psí kuchafka, vydané nakladatelstvím Paseka v roce Hladovému psu kosti nedáváme, a to z prostého důvodu. Pes kosti pouze rozdrtl a je-ii lačný, polyká je ve většlch kusech, které pak mohou snadno zranit jeho trávici ústrojí. Kosti mu dopřejeme až po nakrmení, aby je fádně rozkousal a nesnažil se jimi zasytit. - Značné dávky kosti způsobují silné zácpy. - Kosti drůbeží (králičí) se snadno tfišll a jsou proto nebezpečné. - Nemá-Ii pes dostatečný pohyb, pak tráví kosti jen velmi obtlžně a silná zácpa může vést i ke stavu, kdy zvlfe skončí na operačním stole. - Jestliže váš pes žere trávu, nepfedpovldá deštivé počasl, jak se mnozí mylně domnlvajl, ale hlásí, že v jeho potravě chybějí hrubé vlákniny a zelenina. - Po krmeni je vhodné podat psu suchar nebo kousek chleba, mrkve či jablka na vyčištění zubů jako u děti po jídle. - Muže se stát, že pes sice dostává značné množství potravy, ale i tak je neustále hladový a za čas dokonce podvyživený. Je to proto, že krmná dávka, kterou mu majitel předkládá, neobsahuje potřebné živiny. Nezáleží ani tak na hmotnosti potravy jako spíše na jejím složení. Pokud jste článek dočetli až do těchto mist a zároveň přinutili chovatele zvlfat (psů a koček v bytech) aspoň se nad problémy, které chov psů a koček v domech společného bydlení pfinášl, zamyslet, pak nebyl napsán nadarmo. Za použiti časopisu "Pes a čistota města" a "Zemských novinu zpracoval. Miroslav Kučera. Domovník. nebo úklidová služba? Ve snaze udržel pořádek v našich družstevních domech a po dohodě s delegáty jednotlivých objektů je udržována čistota spol. prostor prostřednictvlm nájemníků a domovnlků, v neposlednl řadě i placenou úklidovou službou. V domech, kde struktura nájemníků nevytvárl podmlnky pro úklid spol. prostor formou strldánl nájemníků dle vyvěšených harmonogramů, jsou k tomuto účelu placení domovnici, kteří jsou povinni uklízet v rozsahu dohody o pracovnl činnosti a v rámci pracovní náplně. Pracovnl i mycí prostředky a mzda jsou hrazeny z peněz bydllclch členů. Pořádek v prostorách domů, které nejsou předmětem úklidu domovnlků je různý, dle přlstupu uživatelů bytů v jednotlivých podlažích. V případě, že tento úklid nelze zajistit uživateli bytů, zajisti majitel (správce) pořádek prostřednictvlm úklidové firmy. Tato vykonává práci za jednotnou úhradu nájemníků, veškeré prostředky, mycl í pracovní, jsou zahrnuty v této částce. Kontrola práce je prováděna jak nájemníky, tak delegátem. Případné problémy s firmou i domovnlky jsou řešeny pracovníkem technického úseku družstva. Porovnáme-Ii problémy s úklidem domovníků i nájemníků a veškeré náklady spojené s touto činnosti, je pro nás výhodnější a hlavně levnější placená úklidová služba. Každý uživatel družstevn ího bytu by si měl uvědomit, že pořádek a čistota je především jeho záležitosti a neměl by považovat ukllzejicího za svého sluhu. Pak by prostředky vynakládané za tak samozřejmou činnost, jako je úklid, byly zbytečné. Vlasta Veseličová technický úsek družstva Bytový inzerát Vyměním družstevní byt 2+0 na Nové Vsi za 2+1 nebo 3+ I v sídlišti Krupka-Maršov. Informace na adrese: Miloslav Jirák, Habrová 3099 Nová Ves, 415 Ol Teplice. Tento zpravodaj vychází v nákladu ks zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

9 levný NÁBTTIi'K Z'IMNf ST4DION TEPLICE u ochozu Pondělí - Pátek 9,00-17,00 Srdečněo/ászveme ~přijemné111:u posezení Neděle 8,00-12,00 Tel.: 0602/ CENA ZA PLOŠNOU INZERCI VE ZPRAVODAJI 9,- Kč za cm 2 Informace na Tel.:0417 / tisl<árna je sc,an,

10 UNIMAAKET Ing. Pavel Kučera Bezpečnostní systémy Autoalarmy Bezpečnostní dveře Zómky, kovóní Výroba kl íčů Kostelní 1, Novosedlice Tel.: 0417/ Fax:0417/ ÚKLIDOVÁ FIRMA TOMÁŠ LiŠKA PROVÁDí PRÁCE -ÚKLIDOVÉ - ČiŠTĚNí KOBERCŮ A SEDACíCH SOUPRAV - PŮJčoVÁNí STROJŮ NA ČiŠTĚNí KOBERCŮ - MYTí OKEN kontakt: 0417/ ZDE MŮŽE BÝT I VÁŠ INZERÁT Nabízíme možnost inzerce v našem Zpravodaji všem firmám a živnostníkům. Zpravodaj vychází v nákladu ks a je distribuován všem družstevníkům. NOVt:. VE STARt:.M Prodejna se svítidly, sklem, porcelánem a bezkonkurenčně levným damaškovým povlečením vás zve do Skalní ul. t. 15 v Tepliclch. Tel.: 259 II CK TEP rour Teplice nabízi: Chorvatsko AP od 2 200, Kč/osobu kombinovaný zájezd letadlo - autobus za 8.310,- Kč, dltě do 12 let 4750,' Kč A'ancie caravany - cena od 6.300,- Kč Itálie AP od 1 460, Kč Adriatické pobřeží, Kalabrie, Sicilie,Sardinie, Kampanie Bulharsko - II dni letecky s polopenzí od II 600, Kč Španělsko - AP, cena od 4 640,- Ke Tuzemsko - široká nabídka Chatky kompletně vybavené - Orlík, Kokonn dále je v nabídce Sumava - Nové Hutě, Rohanov. Vimperk. Krkonoše, Jeseník, Želiv BliŽŠí informace Vám rádi podáme na adrese: CK mp TOUR Teplice. s. r. o. Benešovo nám. 840 (proti SPŠ) nebo na tel. číslech: 0417/ Vyměním družstevní byt 3+ 1 s měřáky, v klidném, zatepleném domě v Teplicích Závětří, za dva družstevní byty 1 +1 v Teplicích Tel.: U Nových lázni Ol TapUca tal. (0417) Vzpomněli jste si pozdě na narozeniny svých blízkých a nevíte, jak si poradit? Není problém Cukrářská výroba všech druhů dortů a zákusků pro velko i maloodběratele Svatební dorty, dia zákusky, zahraniční produkty 7 dní v týdnu čerstvé šlehačkové výrobky Objednávky ze dne na den - vlastní rozvoz U Nových lázní 17, Teplice DROGERIE - PAPiR Eliška VÁLOVÁ Sochorova TEPLICE Tel. priv.: 0417/ Nabízíme zajímavý sortiment - drogerie, kosmetika + školní potřeby - služby FOTO STAR - kompletní sběrna FOTO zakázek (fotografie, negativy - černobílé, barevné) PROVOZNIDOBA PO - PÁ TĚšlME SE NA VAŠi NÁVŠTĚVU NAJDETE NÁS Sochorova 1312 (v přízemí panelového domu) TEPLICE RIEGER podlahové krytiny montáž a prodej - PVC. korek. koberce. parkety - švédské plovoucí podlahy - broušení dřevěných podlah PRODEJNA A KANCELAŘ Kollárova J O TEPLICE telefon a fax N"věotevřc;Dý SNACK BAR 444 Ruská ul Dubí (naproti čerpací stanici ARAL) NONSTOP Teplá kuchyně speciality - hotovky MÍCHANÉ NÁPOJE AUTOMATY HERNA MICHAELA M-club U Nových Lázní 19 (vchod z Jankovcovy ul.) Teplice NON STOP - PROVOZ Zveme Vás srdečně k návštěvě naši herny s občerstvením u baru výherní a zábavné automaty, šipky - billiard, karambol Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 10 % na občerstvení!!!

11 JAI<o z ČERNÉ I<RONil<y! To, že se kradou kanálové mříže, kryty veřejného osvětlení a různé barevné kovy, to se skoro denně dozvídáme z tisku, V poslední době však zloději vymysleli krádeže "na vysoké úrovni", Kradou totíž ze střech družstevních domů mikrovlnné antény, Ty, jak vlme, slouží pomocí dalších zařízení k dopravě televizních signálů až k nám domů, jedná se o všech 16 TV programů, které nám TES Litvínov přináší. Kromě vysoké materiální škody, která je TESu způsobena, zde vzniká i škoda morál~í, protože v okamžiku krádeže je celý domovní blok bez televize, V tom okamžiku zvoní telefony na všech "tesackých" Kolik stojí ztráta dokladů? Občanský průkaz Ztrátu musíme co nejdflve ohlásit na jakémkoliv okresním ředitelství Policie ČR nebo obvodním či místním oddělení Policie ČR, zde dostaneme náhradní doklad, který platí 30 dnů, Správní poplatek při ztrátě činí od ledna 1998 částku 100 Kč, při odcízeníjen 25 Kč, Při žádosti o nový občanský průkaz musíme předložit náhradní doklad o občanském průkazu (vydaný při oznámení ztráty), tiskopis vystavený na policii s udáním všech ztracených, případně odcizených dokladů, rodný list, případně oddací list, dvě fotografie a kolek ve výši určeného poplatku, průkazu správního Po vydáni nového občanského se na policii odevzdává náhradní doklad o občanském průkazu, V příštím čisle si povíme co dělat při ztrátě řidičského průkazu, IS převzato z "Radnice města Krupky " pracovíštích a v techníckém oddělení SBO Mír, někteří postižení volají i do naší redakce, Postižený dům, nevěda, o co vlastně jde, prokliná pracovníky TESu, a to tentokrát zcela nezaslouženě, Tito novodobl zlodějíčkové pokládají mikrovlnnou anténu za jakýsi zázrak, který jim bude poskytovat potěšení třeba na chatě či na chalupě, To je ale omyl! Bez dalších následných zařízení jim anténa není nic platná! Vážení družstevníci, dávejte si pozor, kdo se Vám pohybuje na střeše, nebuďte lhostejní! Případného záškodníka předejte policii! Vladimír Cidlina A B c NÁJEMNÍKA SPOLUBYDLÍCÍ S nájemcem mohou v bytě bydlet i dalšl osoby, Jsou to především společní nájemci bytu, ať již jde o manžele nebo další osoby, potom ti, kteří s nájemcem žijí ve společné domácnosti, Nájemce má právo rozhodnout o tom, kdo s ním bude žit ve společné domácnosti, tedy o tom, kdo bude jeho spolubydlicim, a pronajímatel ho v tomto právu nesmí nijak omezovat. Za chování těchto os~b nese nájemce odpovědnost vůči pronajímateli a je POV1~!~ ahradit škody, které tyto osoby z~ity bytě nebo v domě. Tyto osob)\ mají,ozilílné postavení při přechodl{;j1ájmu bytu, jestliže nájemce zemřel nebo opustil společnou domácnost. STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTĚ Nájemce nesmí provádět stavební úpravy nebo jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani tehdy,jestliže tak činí na svůj náklad, Ani případný souhlas ptonaj ímatele s provedením takovýchto zásadních úprav nenahrazuje potřebné stavební povoleni, pokud je potřeba podle zákona Veškeré poruchy kabelové te/evize TESu Litvínov můžete hlásit nonstop na telefonním čísle , je to kontakt do kanceláře TESu Litvínov, která je v Teplicích, Doubravická ulice číslo 1615/28, Kancelář naleznete ve 3. patře budovy Kancelářských strojů. Zde můžete projednat např. změnu adresy, podat svůj inzerát či blahopřání. K dispozici Vám je pracovnice kanceláře paní Krutzká, případně ředitel oblasti pan Zdeněk Samek. Úřední hodiny jsou úterý a čtvrtek od 8.00 do a od do hodin. Č. 50/ Sb, Pokud jde o termín "podstatná změna", tato skutečnost nikde v právním řádu definována není, ale může být upravena případně v domovních řádech, Zda šlo nebo nešlo o podstatnou změnu v bytě, bude třeba posuzovat podle konkrétních okolnosti. TELEFON O telefon může každý nájemce bytu požádat příslušný orgán spojů sám. Také on osobně dostane účastnickou emovitosti o povolení nebo o souhlas zřfiením účastnické stanice, Stanice jep ena na jeho jméno a v případě, že se z bytu odstěhuje, převádí se jeho účastnická stanice na jeho nové bydliště, pokud tomu nebrání technické příčiny. Majitel nemovitosti nemůže požadovat, aby telefon zůstal ve vyklizeném bytě, neboť jde o vztah nájemnika a spojů a telefon neni zřizován ke konkrétnímu bytu, To platí i tehdy, jestliže občan přijímá jako nájemce byt, ve kterém už je instalována telefonní účastnická stanice, Jde zase jen o jeho vztah ke správě spojů, případně k předchozímu mijemnikovi, majiteli stanice. Telefonní poplatky platí nájemník správě spojů přímo sám. rudr, Stanislav KŘEČEK, SON 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

12 Užitná plocha bytu v novostavbě vychází na 27 tisíc korun za m 2 Ceny nově stavěných bytů dosahují horentních částek Ačkoli za základ považujeme cenu jednoho čtverečního metru nově postavené bytové plochy (kolem II tisíc Kč), nepořídíme jej levněji než za Kč. Vždycky byl v Čechách problém získat vlastní byt. Ti, co s tím obtíže neměli, bud' zůstali u rodinného krbu, třeba v prvním patře domu svých rodičů, nebo pracovali v tak atraktivním oboru hospodářství, že jím byl byt přidělen. Ostatní se pustili do stavby domu sami nebo s pomocí družstva, či se nastěhovali k prarodičům. Ovšem dnes tu situaci potřebují řešit znovu, protože se tísní v bytě se svými dospělými dětmi. Ty by se rády osamostatnily, ale řešení tohoto problému nepatří kjednoduchým. Každá rodina volí přístup podle svých možností. Žádost o byt na obecních úřadech nemá příliš velkou naděj i, některé obecní úřady již evidují jen vážné sociální případy, ostatním není co přidělovat. Družstevní výstavbě bytů téměř odzvonilo, nájemní byty se dosud nestaví, a pokud se rodina rozhodne pořídit si byt v novostavbě do osobního vlastnictví, musí počítat s vysokými fmančními náklady. Tým pracovníků, zastupuj ící developera i investora, vypracoval analýzu, v níž vyčíslil průměrnou cenu jednoho metru čtverečního užitné plochy bytů, postavených v tržních podmlnkách. A ta podle něho nemůže být nižší než Kč. Jak k této částce dospěl? Společnost K+M+B international podložila své závěry nákladovou analýzou: Přímé náklady stavebního dodavatele na výstavbu jednoho metru čtverečního podlahové plochy bytového domu se u nejúspornějších konstrukčních soustav mohou pohybovat mezi 9,5 a 12 tisíci korunami. Nižší hodnoty platí pro konstrukční soustavy, které jsou pro Českou republiku netradiční, narážejí na nedůvěru a na nezájem konzervativního trhu, říkají zpracovatelé. Proto vzali jako základ výpočtu hodnotu Kč/m'. Do dalších přímých nákladů stavebního dodavatele přistupuje plejáda vedlejších a nepřímých nákladů, která může činit od devíti až do 30 % přímých nákladů zhotovitele, do výpočtu ji zahrnuli částkou Kč/m'. Ceny stavebních parcel oscilují od nejnížších hodnot až po hranici nejvyšší, pohybující se až na bázi spekulace. Nicméně když do její ceny připočítáme přivedení veřejných sítí a komunikaci na hranici pozemku, takji analýza vyčíslila částkou Kč/ m'. Najeden metr čtvereční podlahové plochy budovy připadá podle typu zástavby 0,15 až tři metry čtvereční pozemku. K dalším položkám: Nežli se zahájí výstavba, musí být vypracována projektová dokumentace (např. stavebně-geologické průzkumy). Tyto náklady projektových a inženýrských výkonů nezbytných pro vybudování stavby a pro její uvedení do provozu podle zkušenosti K+M+B international činí obvykle 6,5 až 10 % přímých nákladů, takže připočetli 900 Kč/m' podlahové plochy budovy. V další položce 210 Kč/m', jež činí 2 % celkových nákladů, se skrývají náklady na územně-technickou přípravu, kterou je třeba uhradít správcům sítí technické infrastruktury. A nejsme u posledního bodu: Nepamatovat na nepředpokládané skutečnosti, vyvolané změny a samozřejmě také inflaci považuje tým zpracovatelů za krajně nezodpovědné, proto ji do částky zahrnuje deseti procenty celkových nákladů (1360 Kč / m'). Realizovat výstavbu přímo z vlastního kapitálu nebo ze zálohových plateb budoucích zákazníků také chtějí vyloučit, proto do prodejní ceny započítávají finanční náklady primárního nebo dodavatelského financování, a to v minímální výši 7,75 % celkových nákladů (1070 Kč/m'). Do prodeje se započítávají náklady na obchodní realizaci - prodej, pronájem, ty činí 3 až 4 % prodejní ceny bytu (v tomto případě 540 Kč/m'). Režijní náklady developera, který zajišťuje, organizuje a řídí komplex činností, jejichž výsledkem je dokončená obytná budova, odhadují na 2,5 až 5,5 % celkových nákladů investičního projektu (600 Kč/m') a oprávněný zisk developera stanovili na 5,5 % celkových nákladů (760 Kč/m'). Ovšem ne každý metr čtvereční podlahové plochy bytu, o níž ~~~iii~ je tu neustále řeč, je zároveň užitnou plochou. V domě jsou i plochy společné komunikace, garáže, terasy, takže podle K +M+B nezbyde než průměrnou jednotkovou cenu bytové plochy zvýšit o 31 %. Náklady na vybudování jednoho metru čtverečního podlahové plochy činí 2 I 290 Kč, a když se to rozpočítá pro celou plochu, stoupnou na Kč. Podle rozboru zpracovatelů je tento výpočet vyhovující pro standard bydlení spíše nižší' Poptávka po tomto právě analyzovaném, tedy nákladném bydlení bude záhy naplněna, protože kupní síla obyvatelstva je v hrubém nepoměru k vynaloženým nákladům. Potenciální nositelé poptávky po bydlení budou muset, nežli začne fungovat trh s byty, svou potřebu pravděpodobně potlačit. HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

13 Severočeská energetika, a. s Teplická 8, Děčín IV, INFORMACE ODBĚRATELŮM ELEKTRICKÉ ENERGIE V souladu se změnou DPH z 5 % na 22 %, dochází výměrem ministerstva fmanci ČR Č. O 1/98 ke změně cen za elektrickou energii pro domácnosti v jednotlivých sazbách dle nlže uvedené tabulky. Nové ceny vstupují v platnost dnem 1. I Odběratelům se nové ceny začnou započítávat od fakturačního cyklu Č. 2 (odečet od do ). Celková s potřeba za účtované období bude. vyjma odběratelů sazeb BV, BH a BP, rozdělena v poměru počtů stálých platů, kterých pravidelně účtujeme 12, na spotřebu před a po úpravě cen. Například, jestliže se poslední odečet cyklu Č. 2 uskutečnil k a k dalšímu odečtu dojde k pak bude celková spotřeba rozdělena v poměru 5:6: I a oceněna ve třech různých cenách (před po a po ). U odběratelů sazeb BV, BH a BP bude v období od do proveden odečet a spotřeba spočítána při fakturaci podle cyklů na skutečný stav před a po cenové úpravě. Z důvodů nových cen budou na základě skutečné spotřeby zvýšeny měsíční zálohy o 17 % a to počínaje únorem Pro informaci a případnou kontrolu vyúčtováni uvádíme stručný výpis nového ceniku. SAZBA od do stálý měslčnf plat cena (KčlkWh) stálý měsfčnf plat cena (KčlkWh).r.; B;;, S _- ~do;.,4;'.;7;;'é0?k~whi ;,;;,;r,;; ok;';"" i8;.;k~č;-.:;: 2::;,3",, 9.-;.: 9,30 K==č,- --;2,78 ( B-nad470kWhlrok 43 Kč:- -:1~,5,::- O ~50Kč 1,74 N-odběrvNT'I) 34 Kč 0,62 39,50 Kč 0,72 BSN - kombinace 42 Kč VT - 2,39 48,80 Kč VT - 2,78 sazeb BS a N NT - 0,62 ' NT - 0,72 BN - kombinace 77 Kč VT - 1,50 89,50 Kč VT - 1,74 sazeb B a ~N=~= -;-;""r?...;nt - 0,62 NT - 0,72 ~BV - I - 2 obyt. iujst. 109 Kč 126,70 Kč ~ 3-4 obyt. mlst. 148 Kč VT - 1, Kč ~ 5 a vice 191 Kč NT - 0, Kč BH obyt. míst. 98 Kč 114 Kč 3-4 obyt. míst. 127 Kč VT - 1,23 147,60 Kč 5avlee 156 Kč NT-0,43 181,30 Kč BP jistič 3x25 A 125 Kč 145,30 Kč *2) 3x32 A 189 Kč VT - 2,78 219,60 Kč 3x50 A 282 Kč NT - 0,63 327,70 Kč 3x63 A 359 Kč 417,20 Kč nad 3x63 A 628 Kč 729,70 Kč VT - 1,59 NT - 0,50 VT-1,43 NT - 0,50 VT - 3,23 NT - 0,73 NT - nízký tarif VT - vysoký tarif 'I) Sazbu "N" lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou "B" nebo "BS". Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítaji. *2) Sazba "BP" je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12-ti měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty jističe : jistič do 3x25 A kwh/rok jistič do 3x32 A kwh/rok jistič do 3x50 A kwh/rok jistič do 3x63 A kwh/rok jistič nad 3x63 A kwh/rok zaplatí odběratel každou kwh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (3,23 Kč/kWh). Uvedené ceny II jednotlivých sazeb jsou ceny s DPH. Bližší informace obdržíte na našich místech styku se zákazníkem. SíDLO ADRESA 1) Telefon 2) Fax SEVEROČESKÁ Teplická 8 1) 0412/ ENERGETIKA Děčín IV, 405 O I 2) 0412/ akciová společnost Závod Ústí nad Labem Panská 19 1) 047/ Ústí nad Labem, 400 Ol 2) 047/ středisko OOB Křižíkova 1042 I) 0417/28572 Teplice Teplice, ) 0417/ /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

14 Podle družstevníků jsou všechny nástroje subvencování určeny jen na nové stavby PRAHA - Svaz českých a moravských bytových družstev požaduje, aby stát vytvořil podmínky pro hypotéční úvěrování rekonstrukce bytového fondu a výstavbu nájemního bydlení. Tyto hypotéky by měly být přístupné právnickým osobám a jejich splácení by mohlo být rozpočítáváno mezi nájemce. Na tiskové konferenci to řekl předseda svazu Ivan Přikryl. Uvedl, že všechny dosavadní nástroje subvencováníjsou určeny pouze na novou bytovou výstavbu. Svaz proto požaduje rozšíření platnosti současných i pfipravovaných podpor,jakými jsou zvýhodněné půjčky, hypotéční úvěry, pfimé dotace a daňové úlevy. Zvýšenou potřebu ovšem není možné krýt ze státních prostředků. Zahraniční zkušenosti dokazují, že značnou část prostředků lze získat z obchodu s hypotéčními zástavními listy. Přikryl uvedl, že stát není schopen ovlivňovat monopolní výtobce energií a přenáší veškeré dopady cenových deregulaci pouze na spotřebitele. Deregulace by měly být provázeny podporou řádného hospodaření a hospodárného chováni. Stát by měl z uspořených dotaci dotovat úsporná opatření, jako je například zateplováni a rekonstrukce topných systémů. Jen zateplení by mohlo O třetinu snížit spotřebu energií a následně pozitivně ovlivnit životní prostředi, uvedl Přikryl. DENÍK SMĚR 20. ÚNORA 1998 Rekonstrukee bytovýeh objektů na sídlišti TEPLICE ŠANOV - pokračování V č. 10 našeho Zpravodaje na straně 7, který jste našli v poštovních schránkách v listopadu 1997, byla zejména pro členy družstva z lokality Teplice-Šanov uvedena vstupní informace o přípravě rekonstrukce bytových objektů a o získání nevratné dotace od státu na odstranění vad panelové výstavby (VPV) v celkové výši ,- Kč. Tyto finanční prostředky naše družstvo získalo, protože zpracovalo včas a kvalitně podklady nutné pro přiznání dotace. Na každý objekt musela být zpracována samostatná žádost, kde byl mímo jiné popsán stav objektu a vyskytující se VPY. Žádost posoudila komise odborníků pod vedenim Ministerstva pro místní rozvoj ČR a rozhodla, na který objekt a v jaké výši poskytne stát dotaci. Rozhodnuti této komise bylo pro naše družstvo více než pl'lznivé - obdrželi jsme dotaci na 5 bytových objektů na sídlišti Teplice-Šanov: A - Trnovanská ve výši Kč , B - Trnovanská ve výši Kč , C - Trnovanská ve výši Kč , D - Trnovanská ve výši Kč , E - Trnovanská ve výši Kč ,- Tato dotace však nesmí činit více než 50 % rozpočtových nákladů oprav na každém jednotlivém objektu. To znamená, že nejméně stejnou částku, jako je dotace státu, musí do potřebných oprav každého objektu vložit družstvo. Proto je každý objekt řešen zcela individuelně. Vzhledem k tomu, že jsme žádali o více fmančních prostředků dle zpracovaných registrační ch karet každého objektu (popis závad VPV) a komise nám přidělila u každého objektu jinou výši dotace (nižší), muselo družstvo rozsah potřebných oprav někde snížit a v jiných případech po dohodě s delegátem objektu byly některé opravy financovány z prostředků rezervy na opravy (tzv. fondu oprav objektu), jako např. oprava a zateplení štítů na objektech A, C, D, které se dělaly ještě di'lve, než byla poskytnuta dotace, a proto nejsou tyto položky obsaženy v rozpočtu oprav VPV na těchto objektech. V rozpočtech objektů B a E ano. Zbývající potřebné fmanční prostředky na rekonstrukce objektů a odstranění vad panelové výstavby zajistilo družstvo a členové družstva - nájemci družstevních bytů maji možnost částku zaplatit jednorázově nebo splácet půjčku formou 120 měsíčních splátek s 12 % úrokem až do roku (Tento úrok není klasickým úrokem, ale je to v podstatě náhrada za ušlý zisk, který by družstvo mělo, kdyby tyto finanční prostředky mělo uloženo v bance. O této náhradě rozhodlo představenstvo družstva s ohledem na ostatní objekty a členy družstva, kteří by bylijinak znevýhodněni, protože bezúročnou půjčku nečerpají - pozn.) Na ostatní velké opravy a investice (např. generální opravy střech, rozvodů vody, montáž vodoměrů, regulaci topných soustava montáž termoregulačních ventilů a poměrového měření spotřeby tepla) poskytuje družstvo objektům, resp. členům družstva 2-5 leté bezúročné půjčky, neboť tyto opravy se týkají dříve či později všech objektů. Na všechny objekty byly zpracovány rozpočty a provedeno výběrové nzení na dodavatele z celkem 5 firem tak, jak ukládají zákony a předpisy v ČR. Výsledky výběrového fízení: A - Trnovanská UNIWEL Teplice B - Trnovanská TERMOCON Novosedlice C - Trnovanská UNlWEL Teplice D - Trnov.nská UNIWEL Teplice E - Trnov.nská TERMOCON Novosedlice Rekonstrukce objektů byla oběma firmami zahájena a nyní jde o to, aby bylo provedeno co nejvíce potřebných prací v prvotřídní kvalitě v dohodnutém termínu, tj. do 30. ll Další informace bude ve 13. čísle Zpravodaje SBD Mír Teplice, který obdržíte v květnu Ing. Vladímir Procházka pfedseda družstva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

15 Převody obecních domů a bytů ztěžují různé místní směrnice Postup a přístup mnohých obcí, měst a magistrátů k realizaci právních předpisů o převodu obecních domů a bytů do vlastnictví nájemníků je často velmi svérázný. Někde vydali vlastní směrnice nebo zásady a pravidla,jimiž mnohde vytvořili značný chaos. Takové směrnice často omezují, nebo dokonce narušují hlavní smysl a poslání právních předpisů: tj. předat v nejkratši možné době byty v obecních domech nebo do osobního vlastnictví nájemníků, v rámci vytvářených sdružení, družstev, s. r. o. nebo akciových společností. Do svých zásad nebo pravidel obce navíc vkládají další omezující ustanovení. Někde požadují, aby si nájemníci sami zaplatili znalecký posudek a vypracování kupní smlouvy, někdy dokonce znemožňují dispoziční právo s bytem, který se nájemník zavázal zaplatit nebo splácí ve výši podle znaleckých posudků, někde požadují uhradit kupní cenu ihned a najednou, někde zase až do deseti let apod. Y praxi to znamená, že si některé obce stanovily kritéria pro prodej obecních domů a bytů tak, aby do své pokladny získaly co nejvíce peněz, a to i přesto, že se převážně zavazují vrátit nájemníkům nebo jejich sdružením 40 až 70 % uhrazených částek na úhradu oprav domu. Také z tohoto důvodu znalecké posudky převážně nepříliš přesně vystihují skutečný stav obecního domu, kotelen a dalších součástí nebo příslušenství domu. A samozřejmě s tím spojené budoucí nemalé náklady na opravy, které každý dům a nájemník budou muset vynaložit v blízké budoucnosti na dosažení únosného stavu bydlení. Budoucí náklady jsou tedy přesouvány na vlastníka - nevlastníka bytu. Je to nefér také proto, že je Lokalita - STŘED bytů všeobecně známý stav např. panelových domů. Proto také mnozí nájemníci obecních domů a bytů považují některé zásady a pravidla spíše za souhrn určitých forem rukojemství s následným vydíránim. Nehledě na dobré možnosti fmančních spekulací až po vytunelování peněz nájemníků. Bylo by proto žádoucí, aby se kompetentní ministerstva, tj. zejména pro místní rozvoj, financí, spravedlnosti, dále i Parlament a SČMBD, nad tímto problémem zamyslela. Zejména v rámci připravovaných novel právních předpisů v této věci je nutné, aby byl vydán směrodatný výklad, a to v návaznosti na občanský zákoník, obchodní zákoník, na vyhlášky a cenové výnosy, jakož i na zákon o obcích, které by současný chaos odstranily. Hospodářské noviny 19. ll Jaká je situace v Teplicích? Zcela jiná. Město intenzivně privatizuje bytový fond. Objekty, kde je méně než 10 nájemníků jsou nabízeny ke koupi bydlícím nájemníkům osvědčeným způsobem, který všichni tepličané znají. U panelových bytových objektů město rozhodlo v roce 1994 o vložení těchto objektů s celkem 804 byty od I. I do SBD Mír Teplice. Od I. I vložilo dalších 625 bytů do našeho družstva. Tento způsob se osvědčil, občané jsou spokojeni a proto sami navrhují městu, aby předalo bytový fond do SBD Mír Teplice. I předalo město téměř 800 bytů v Teplicích Proseticích dalšímu družstvu OSBD Teplice. Představenstvo SBD Mír Teplice navrhlo městu na základě žádostí občanů převzetí dalších bytů v těchto lokalitách: Název č. p. rok výst. počet b. j. J. Suka J. Suka Alejni J. Šafaříka 2519/ J. Šafaříka 2520/ Jankovcova Jankovcova Jankovcova Jankovcova Jankovcova Křížkovského Křížkovského Křížkovského Křížkovského U divadla Křížkovského A!. Jiráska J. Hory A II Křížkovského Potěminova 2243/ J. Hory 2767 II Potěminova 2244/ J. Suka Škroupova 2380/ J. Suka Škroupova / 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

16 Lokalita - GAGARINOVA - 80 bytů Název č. p. rok výst. počet b. j. Gagarinova Gagarinova Gagarinova Gagarinova Gagarinova Lokalita ŘETENICE - část "B" bytů Název č. p. rok výst. Americká 2174/ Liberecká Americká 2175/ Londýnská Americká 2176/ Lo dýnská Americká 2205/ dýnská Americká 2206/ oskevské nám Americká 2207/ ~kevské nám Americká 2208/ Mostecká Americká 220 ~29 ~58 8 Mostecká Americká zql0j2'i> t9)8 8 Mostecká Americká , RIJ'S!lI Americká Z219/l \ RUSká Americká 2220/ tj Ruská G Americká 2221/ Ruská Americká 2222/ Š V Nemocnice Americká 2231 i~p Americká 2-'265/28 1 ~ Americká Americká 2302/ Americká 2303/ Americká 2321/20 ~~580 O 6 Americká 2322/18 ti! Americká 2323/16 5J Americká 2324/ / Cajthamlova 2299/ / Cajthamlova /1A Duchcovská 2180/35 i\i 195? 2239/ Duchcovská 2181/ Vrázova 273/ Duchcovská 2182/39 19n vrázova. 2274/ Duchcovská 2\ 8374> Vráz:;ťa 2340/ Duchcovská 21~2fj / Duchcovská 2193/ SvÓj~va 2223/ Duchcovská 2194/ Svojsíkova 2224/31S' Duchcovská 2195/43A 1950 Svojsfkova 22~n Duchcovská 2196/ Svojsíkova \ í!~ (, Duchcovská 2338/ Svojsíko~ ~ Duchcovská 2339/ S Ojsík: ) 237/ Duchcovská 2398/ / e 6 Duchcovská 2399/ Svojsíkova 2248/~4 ~8 9 Duchcovská 2400/ Svojsíkova t 2249/2 ~6'1 6 Duchcovská 2401/ Svojsíkova 22?O( Duchcovská 2402/ Svojsíkova 21iF Liberecká 2184/ Svojsík~ :13 6/ Liberecká 2185/ S ojsik~)va 2326/ Liberecká 2186/ o~síkova 2333/ Liberecká 2187/ SVOJsíkova 2334/ Liberecká 2188/ Svojsíkova 2335/ Liberecká 2191/ Svojsíkova 2336/ Liberecká 2263/ Svojsíkova 2337/ Liberecká 2264/ Svojsíkova 2389/ II Liberecká 2304/ Svojsíkova 2390/ Liberecká 2305/ Letecká 2327/ Po několika jednáních rady města Teplice bude pravděpodobně rozhodnuto najedllání městského zastupitelstva dne 25. března Ing. Vladimír Procházka předseda družstva zpravodaj stavebního bytového družstvo Mír Teplice 12/1998

17 Výše deregulací nepřestává být předmětem dalších diskusí Zvýšení nájmů nepřekročí očekávání Ceny regulovaného nájemného se od 1. července nebudou zvyšovat skokovým způsobem jako vloni, do jejich zdražení se promítne jen inflační růst předcházejícího roku a velikost obce. Vláda se totiž rozhodla, že letos se ceny budou určovat podle vyhlášky. Kompromisem skončilo vyjednávání o letošním zdražení nájmů. V bytech, kde stále platí státem regulované ceny, vzrostou nájmy od I. července průměrně o 27 procent, tedy podstatně méně, než se ještě v loňském roce předpokládalo. Vláda totiž určila dva důležité koeficienty nutné pro výpočet nájemného. Koeficient inflace (Ki), který vyjadřuje její míru za celý předcházející kalendářní rok, stanovila na 1,085, a rozhodovací koeficient vlády (Kr) na 1,0. Pro výpočet nové maximální ceny nájemného tak v současné době chybí jen koeficient růstu v závislosti na velikosti obce (Kv), který obce musí zveřejnit nejpozději do 1. července. Jestliže by se například Praha rozhodla pro maximální variantu vyhláškového nájemného, pak se v bytě I. kategorie o ploše 70 metrů čtverečních bude platit namísto současných 1483 korun 2091 korun. Všechny obce, s výjimkou Prahy, však mohou pro stanovení maximální ceny nájemného využít i koeficient z nejbližší vyšší skupiny, nebo jej naopak snížit až na hodnotu 1,00. Podle ministra Černého "zvítězila" varianta Ministerstva financí. On sám navrhovalo deset procent vyšší růst, místopředseda vlády JosefLuxještě nedávno hovořilo možnosti úplného uvolnění ceny nájemného. "Je však nutno brát v úvahu sociální únosnost. Je to rozumný kompromis," komentoval rozhodnutí vlády Černý. Razantnější krok, než vládou nyní schválený růst nájemného od I. července 1998, se očekával ještě ve druhé polovině loňského roku. Vloni totiž vláda pevně přikročila ke skokovému zdražení cen. Od I. července 1997 se nájmy na základě rozhodnutí Klausova kabinetu zdražily v průměru O 52 procent. V Praze to ale představovalo stoprocentní růst nájmů, ve městech nad 100 tisíc obyvatel došlo k 62procentnímu zdražení, v malých obcích zůstaly činže v obecních bytech beze změny. K vůli politickému a ekonomickému vývoji se však vidina rychlejší deregulace maximálních cen nájemného začala vzdalovat a Tošovského kabinet se s odstupem roku znovu vrátil k vyhláškovému zdražování podle známé konstrukce. Ministr Černý však včera zpochybnil správnost současné regulace nájmů. "Budeme s ministrem financí hledat regulační rámec, který by lépe odpovídal cílovému stavu," zdůraznil. Hospodářské noviny Co toto rozhodnut! znamená konkrétně v Teplicích? Teplice obyvatel Ki = 1,085 Kr = 1,00 Kv = pravděpodobně I,ll (dle rozhodnutí obce Teplice) Současná cena - byt I. kategorie = 12,27 Kč/m'/měs. Nová cena od I byt I. kategorie = 14,77 Kč/m'/ měs. (+20,4 %) Na našich sídlištích jsou zastfněné byty, a to nejenom v pnzemí. Zastínění způsobuje vzrostlá vegetace, dnes již vysoké stromy, které tady byly živě vysázeny za přispění snadného získání lesní kultury určené k zalesňování Krušnohoři. Odborně se dá zastínění posoudit metodou Kittler - Kittlerová, jedná se o metodu s diagramem, která úzce navazuje na hygienické předpisy pojednávajíc! o denním osvětlení bytů. Jsou tu také požadavky ČSN , pojednávajíc! o,denním osvětlení obytných budov'. Z diagramu dostupnosti denního světla a z provedených měření a výpočtů vyplývá, že je denní osvětlení bytů v Sochorově ulici nevyhovujíc!. Osvětlení lze také odůvodnit dodrženým poměrem vzdálenosti překážky (v našem pnpadě stromu) k její výšce. Prakticky to znamená, že stromy vysoké 15 metrů musí mít vzdálenost od domu 30 metrů. A tato vzdálenost v daném případě v Sochorově ulici není dodržená. Vzrostlé stromy znemožňují realizaci zdravotně vyhovujicích parametrů pro denní osvětlení, a to nejen přízemních bytů. Obdobná situace je i na jiných lokalitách v Teplicích napnklad na Sokolovské cestě.,kam nechodí slunce, chodí lékař', je staré pořekadlo. Současné pořekadlo tvrdí, že postižení přicházejí za lékařem. Nemocnost ve jmenované ulici je vysoká a navíc k ni přispívají ještě další odvislé ukazatele - plísně (ale i fungi). Letošní zima velmi napomáhá všem nepnznivým prvkům, výskyt plísní v bytech nevyjímaje, ty vegetují na panelových stropech, zejména v okenních výklencích, ve studených rozích bytů. Nepříznivý stav je ovlivňován také ještě dalšími přičinami. Napnklad nedostatečnou izolací domů, především přizemních a střešních bytů. Lelezobetonové panely při nedostatečném vytápění značně vlhnou také při sušení vypraného prádla v bytových prostorách. K vlhnutí ještě napomáhá nefunkční systém odsávání par v kuchyni při vaření nebo v koupelnách při praní a koupání. Navíc zastíněné byty vysokými stromy způsobují potřeby umělého osvětlování bytů v denních hodinách. A tím jsou také dané značně náročné požadavky na regulaci světla na oční sítnici u bydlídho. Ta se dvojímu osvětlenc obzvláště neonovému a přirodnímu, těžko přizpůsobuje a tím dochází nejenom k jejímu namáhání, ale i poškozování. Onemocní šedým, či zeleným zákalem! V kulturních obyvatel plísně v bytě jsou nevítanými hosty, neboť způsobují onemocnění dalších lidských orgánů. Naši předkové byli moudří, sice nebyli dostatečně informováni o vzniku nemocí, jako jsme nyní my, ale zato velmi dobře uměli vypozorovat i toto pravdivé poznání - ukam nechodí slunce, tam chodí lékař". Poznámka závěrem Vzrostlé vysoké stromy nezachycují prašnost ani hlučnost, ani těžké zplodiny z výfukových plynů automobilů. Hlučnost navíc zvyšují, odrážejí ji stejně, jako stromy v lese, kde dochází k ozvěně, ke zvýrazněni hluku. Nejvhodnější by bylo vzrostlé vysoké stromy nahradit okrasnými keři, které každému sídlišti blahodárně prospívají. A sice - omezují hlučnost, prašnost, snižují těz"ké výfukové zplodiny a nakonec i onemocnění. Vzrostlé stromy patří lesnímu prostoru, nikoliv obytným budovám, především sídlišnm s vysokou koncentrací obyvatel. Jaroslav Novotný 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

18 Nereálné stlačení cen bytů nezajistí jejich dostupnost Nový byt není zbožím pro nemajetné Přes obrovský zájemfirem o zakázky na upadajícím stavebním trhu nelze podle stavbařů kalkulovat s tím. že lze postavit slušný byt za méně než za 17 tisíc korun za metr čtvereční. Po poměrně rychlém uspokojení bytových potřeb sociálně silných vrstev nákladnými rodinnými domy a byty se stále Zahájení stavby bytů y rodinných a bytových domech "r ,.... i.. I 111' i,,, "1\'\, J. "..1\." IJ /'".. I ""'NN D,,??,?,, I' ~ " ~ 93 ~ 15 ~ W častěj i diskutuje o výstavbě četných, ale levnějších obytných staveb. kalkuluji s podstatně dostupnějšími byty pro Ty by měly být oporou očekávaného slabší sociální vrstvy. "Stavět byty za deset tisíc a zčásti se již rozbíhajícího korun za metr čtvereční není reálné. Výrobní stavebního rozvoje v této oblasti. cena bytu je nyní minimálně 17 tisíc za metr V současné krizi stavebnictví je to čtvereční. Cena prodejní zahrnující i náklady jediný skutečně perspektivní na pořízení pozemku, ziskovou marži a podobně segment. Tomu odpovídá i zájem se v loňském roce pohybovala kolem 22 tisíc většiny stavebních firem. Jejich korun. Kromě toho je nyní sociálních bytů představitelé však upozorňují, že i dolní cenová hranice stavěných bytových jednotek má své meze, dostatek," uvedl ředitel IPS. Perspektiva výstavby kvalitních bytů stojí podle Tvrdého na velmi pravděpodobném pod kterými přestávají být tyto dalším růstu kupní síly. Tomu jde naproti stále stavby pro stavební firmy ještě výrazná cenová výhoda, kterou realizovatelné. v porovnání se světem české stavebnictví nabízí. Finanční ředitel a. s. [PS, Zatímco v Německu se staví metr čtvereční bytu společnosti, která patří v současné době k největším "výrobcům bytů", za pět tisíc DEM, u nás činí tato cena 17 tisic Kč: Otázku bydlení ekonomicky slabších vrstev Miroslav Tvrdý například nevyřeší sebezajíinavější státní dotace na novou kategoricky zavrhuje vize, které výstavbu. Lidé pohybující se příjmově kolem průměrného platu ani s takovouto podporou na stavbu nového bydlení nedosáhnou. Řešením pro ně je orientovat se na rekonstrukce současného bytového fondu. Ty však stát zatim nepochopite l ně přehlíží. Jde přitom O daleko jednodušší a levnější řešení, než je nová výstavba, jehož podporou ze strany státu by bylo možno řešit bytovou situaci daleko širšího okruhu méně majetných vrstev. Zásadní podmínkou, aby se úplně vzchopila bytová výstavba, je podle Tvrdého deregulace nájemného. Za chybu považuje, že se upřednostnilo narovnání cen energií, které poslouží pouze několika podnikům, regulace nájemného by pomohla dese titisícům majitelů domů a otevřela by zdroje na rekonstrukce. "Stále více investorů přicházejících do bytové výstavby se za současné situace poušti na tenký led. Je totiž možné, že deregulace nakonec ukáže, že je ve skutečnosti bytů dost a že se jim proto jejich investice budou velmi těžko vracet,"řekl Tvrdý. HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, Bytová družstva požadují rozšíření hypoték Podle družstevníků jsou všechny nástroje subvencování určeny jen na nové stavby PRAHA Svaz českých a moravských bytových družstev požaduje, aby stát vytvolil podmínky pro hypoteční úvěrování rekonstrukce bytového fondu a výstavbu nájemního bydlení. Tyto hypotéky by měly být přístupné právnickým osobám a jejich splácení by mohlo být rozpočítáváno mezi nájemce. Na tiskové konferenci to lekl předseda svazu Ivan Přikryl. Uvedl, že všechny dosavadní nástroje subvencování jsou určeny pouze na novou bytovou výstavbu. Svaz proto požaduje rozšíření platností současných i připravovaných podpor, jakými jsou zvýhodněné půjčky, hypotéční úvěry, přímé dotace a daňové úlevy. Zvýšenou potlebu ovšem není možné krýt ze státních prostledků. Zahraníční zkušenosti dokazují, že značnou část prostředků lze získat z obchodu s hypotéčními zástavními listy. Přikryl uvedl, že stát není schopen ovlivňovat monopolní výrobce energií a přenáší veškeré dopady cenových deregulací pouze na spotřebitele. Deregulace by měly být provázeny podporou ládného hospoda/ení a hospodárného chování. Stát by měl z uspořených dotací dotovat úsporná opatřeni, jako je například zateplování a rekonstrukce topných systémů. Jen zateplení by mohlo O třetinu snížit spotřebu energií a následně pozitivně ovlivnit životní prostředí, uvedl Přikryl. Deník Směr 20. února 1998 Vydává SBD Mír Teplice. Zodpovědný redaktor Vladimír Cidlina, telefon 86 I 731. Členové redakčnl rady Miroslav Kučera a ing. Václav Sláma, telefon Adresa redakce: Stavební bytové družstvo Mír, redakce Zpravodaje, Kollárova 592, Krupka I Náklad: výtisků Sazba + grafická úprava: Martin Severa, Dlouhá I I, Krupka, tel.: 0417 / , Tisk: Tiskárna Jeřábek, Dubská 17, 415 Ol Teplice, tel. : 0417 / 279 II zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva 004/2014 SMĚRNICE Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva ze dne 15. května 2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více