1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo."

Transkript

1 TEPLICE ij~~ 12. číslo. březen 1998 sao lili" V našich minulých číslech Zpravodaje jsme Vám představili různé firmy a podniky, které s námi nějakým způsobem spolupracují. Dnes Vám představíme ty, kteří se podílej í na vydávání Zpravodaje. Je to především tiskárna pana Pavla Jeřábka v Teplicích a studio pana Martina Severy v Krupce. Tiskárna pana Jeřábka nám všemožně vychází vstříc a vyznačuje se tolerancí pro "dětské nemoci" časopisů našeho typu. Studio pana Martina Severy obstarává grafickou úpravu a podklady pro tiskárnu. Pan Severa plní nejen povinnosti, vyplývající zjeho profese, ale úzce spolupracuje s redakční radou a přichází s návrhy, které našemu časopisu určitě prospějí. Uvítáme i Vaši spolupráci. Jistě máte mnoho dobrých nápadů, jak Zpravodaj zlepšit a mnozí z Vás dovedou "vládnout perem", takže stvořit vhodný článek pro ně bude maličkost. Do redakce j sem dostával mnoho telefonických dotazů do rubriky "Vy se ptáte, my odpovídáme". V poslední době však jako byste "vystříleli prach" a dotazů je o mnoho méně. Věřím, že se polepšíte! Redakční rada Vám přeje, abyste ve Zpravodaji nacházeli právě to, co Vás zajímá. Vladimír Cidlina předseda redakční rady 1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... ABC nájemn.j~fl[l ' YI'-""'~"J nově stalvě'';;v í;h :: lim.. nl'k nebo Bytová 160 Nový byt Bytová družstva.. o lviy aa... áš ci«3... «3V_ Velká část obyvatelstva žije v dnešní době v panelových anebo činžovních domech. Tam, kde lidé žijí v rodinných domcích, dbají na to, aby ochránili svůj majetek i když také někdy ne zrovna na sto procent, ale přeci jen lépe nežli ti žijící v panelácích a větších činžácích. Co hrozí: vykradení sklepů, kočárkáren, sušáren a nakonec i bytů, Tedy zloději vám proberou váš majetek tak, že z toho budete nešťastni a pokud nejste zrovna pojištěni, tak skutečně spláčete nad výdělkem. A i když vám to pojišťovna zaplatí, tak své milé věci již obyčejně nikdy nespatříte, pokud není případ rychle objasněn a to se tak snadno neudělá. Nu a zloději umí krást rychle a hlavně přes den, kdy jste v práci a nebo na nákupech. Vyčíhají si vhodnou dobu. To není strašení, dochází i k loupežným přepadením v bytech. A co tedy lidé nedělají a měli by dělat. Především zamykat přední i zadní vchody a to vždy a stále. Zamykat průchozí sklepy a to rovněž vždy a stále. V přízemních bytech, pokud je byt prázdný, zavírat okna a balkonové dveře. U bytů si pořídit bezpečnostní zámky,jistící řetízky, případně jiná zařízení, kterých je na trhu dostatek. U sklepů mít pořádné zámky a petlice, zesílit latění jsou-li z latí a zamezit pohledu dovnitř a tím i možnosti vhození zápalného předmětu. A hlavně nebýt jeden ke druhému lhostejní, sledovat cizí lidi a jejich činnost. Děti upozornit na to, aby nemluvily o tom co doma mají a nebraly s sebou cizí do bytu. Jde i o jejich bezpečnost. Na závěr několik málo čísel. V okrese Teplice došlo v roce 1997 k vykradení 965 sklepů i různých kočárkáren či komor, V obci Krupka bylo v tomto roce vykradeno 37 sklepů a také 34 byty - zde je myšlen celý policejní obvod policistů z Krupky. -jk Pro Zpravodaj připravil tiskový mluvčí Policie severočeského kraje major Jindřich Krupička 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 JAK TO VIDí STAROSTA Jednfm Z družstevně bydlfcfch občanů je i starosta města Krupky ing. Pavel Maleček. Využili jsme této skutečnosti a položili mu několik otázek: starosto, využívám skutečnosti, že bydlíte v družstevním bytě. Jste představitelem kvalitní a včasné informování člena družstva o vnitřních věcech družstva, m ě s t a hlavně o tom, co se má či nemá platit. a máte proto přehled o celkovém dění V tom vidím velký přinos Zpravodaje v Krupce. Jak nahlížíte na práci SBD Mír. Vnitřní informovanosti našeho SBD, konkrétně v Krupce? družstva nenahrává ani jeho zákonná Myslím si, že dokladem o mé struktura,kteráneumožňlljepřímouúčast spokojenosti se službami SBD Mír je to, člena družstva na valných hromadách, na že pro mě je problematika bydleni věcí, kterých se vyhodnocuje rok, připravuje kterou se příliš nezabývám. Dům, ve rozpočet roku následujíclllo. a volí se kterém bydlím má zateplenou a správuí orgány družstva. Na závěr však opravenou fasádu, služby, které má musírp sebekúhcky přiznat, že sám Zpravodaj SBD Mír městu pomáhá právě v tom, že umožňuje občanům lépe se informovat o problematice bydlení, což přispívá k jejich, alespoň jak doufám, vyšší celkové spokojenosti. 7. V minulém roce jste odpověděl v živém vysílání rádia TEP, že 1. Pane v Krupce - Maršově obytný celek, který v dolním sídlišti pod benzinovou již dnes obdivují tuzemské i zahraniční pumpou se bude stavět velký návštěvy města. supermarket (pod benzinkou) včetně 3. Co se Vám vyloženě nelibí v práci středíska služeb. Zatím se nic neděje. bytového družstva? Z původního plánu snad sešlo? Pak-Ii, že bych vyslovoval kritiku Pozemek vedle benzinové pumpy k práci družstva, pak pouze v oblasti, v Maršově je prodán společnosti, která v které je již kus práce udělán. Tou je zajišťovat družstvo, fungují. Má nevyvjjiól!pnliš snahy se více dov.tdět, spokojenost je však také dána tím, že : ale v' tqm a.~i nejsem sám. vím, že řada problémů, které jsou 4. 'l\'1i'lžete našim družstevníkům spojeny s bydlením nelze klást na bedravytkno~~~které skutečnosti, které vy družstva. Je řada občanů města a členl'! jako předstaxitel města nerad vidíte? SBDMír,kteřípoukazujínanedoslatky, ~.' Členůmd~tva nemohu vytknout které má na starost město a nebo firmy, nic co by dělali jiilak než další občané které do domů dodávají elekltínu, vodu,., města. Jako všude jsou i mezi tleny teplo a další služby. Jsem pte$.vědčen; družstva lidé slušni.j llm shišní! méně. že tyto vnější vstupy jsou pro občana Jsem však přesvědčen, že jakb všude je mnohem více problematičtě'j-~r'-než těch sl\išnějšícb většina. vlastní činnost SBD Mír. 5. Hovoří se o tom, že,některé vaše 2. Vídíte nějaké rozdíly mezi domy, p,ajl.eloyé domy' v dolním sídlišti kteréjsou v majetku jiných organiza~í "Maršov" p'řed-áte do správy a a domy v našem majetku? Mám ná majetku SBn MJr. Co je na tom mysli panelové domy v sídlišti. ;pravdy? Rozdíly mezi domy v majetku Předání některých panelových domů družstva a v majetku jiných organizaci města do majetku '.SBD Mír je vč. města byly viditelné hlavně v době, předmětemdjskuse, stejně jaká jiné kdy družstvo začalo jako první své domy zateplovat a opravovat jejich fasády. Vím, že cena za toto zateplení je předmětem řady diskusí mezi členy družstva, ale j sem přesvědčen o celkovém přinosu zateplení pro život i peněženky členů družstva. Jsem potěšen, že obdobně své domy v Krupce opravuje a zatepluje i město a vmiká tak způsoby pr.ivatizac.e domů města. Nejpozději začátkem jara se bude rada města a následně zasl4pitelstvo zabývat další privatizací doml'! města. Závěry těchto jednání však nemohu předjímat. 6. Může náš Zpravodaj nějakým způsobem pomoci plnit Vaše představy o budoucností města Krupky? chce v tomto prostoru postavit obchodní objekt. V současnosti se pracuje na stavebním povolení. Termin výstavby je věcí firmy a uvidíme, jak rychle se firmě objekt podaří zprovomit. Mám-Ii se jako starosta Krupky vyjádřit členům družstva nejen v Krupce, ale i v dalších městech, považuji za důležité říci, že z mého pohledu nebrozí této zemi žádná velká katastrofa, jak to občas při sledování televize nebo novin vypadá. Spravování jakéhokoliv města bylo, je i bude složitou záležitostí, která, ať se to někomu líbí nebo ne, stoj í a padá především s dostatkem finančních prostředkd. Opravit vše, co nám zanechala předcházej íci diktatura v co nejkratší době,jak by bylo i mým přáním, by nezvládla ani supervýkonná ekonomlk,alllponského typu. Já' /~ěřím, ' že naše obnovující se, a s. nedóstaíkem prostředků zápasící hospodll.řstvf dříve či později vyprodukujemstatek prostředků, které ~ožnlv aby se naše města mohla směle srovnáv.at s městy na západ od naší hranice. Žádný kolaps našim městům I)ebr{)ú a je hodně na každém z nás, jak rychle se nám podaří celkový vzhled na~ich měst zlepšit. Umávám, že na některých to záleží trochu víc a alespoň já se své odpovědnosti nevzdávám a věřím, že je za mnou vidět kus poctivé práce. Pavel Maleček Se starostou města Krupky ing. Pavlem Malečkem rozmlouval Vladímír Cidlina. zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/ 1998

3 S na~ím mikrofonem jsme firmy CORRADO Lukáčem, která velice úzce sp(,iulpr, družstvem. Zeptali jsme se: Vy však vyvíjíte i další činnost. Moje firma dělá dost zámečnických prací, jako je výroba mříží, svářečské práce a různé opravy. Jak spolupracujete s naším bytovým majiltet<;jll~rr uif.,:tven.? bytové družstvo děláme různé opravy dle b-ll"výn/' / p!l:f!'<lilvků.. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce je dobrá..%ažíffi'!!~e splnit všechny požadavky a to rychle a hlavně 'i.... nečekají na opravu třeba i měsíc, Pane Lukáči, řekněte nám, jak jste začínali. 'Wyklli, my se snažíme práci vykonat po V roce 1991 jsem začal podnikat v oboru př<,vz:etí-rc)žada'v~" možno ihned. autoopravárenství a kovo. Pronajal jsem si prostor. Ten byl však Ho)dnlJt,'te t(,dji"$fj)olj~fjl'áci itlko dobrou? velice malý. Stěží se tam vešlo jedno auto. Proto jsem se rozhodl postavit si vlastní dílny. Měl jsem koupený pozemek a tak v roce 1992 jsem začal s výstavbou. Postavil jsem dílnu pro zámečnické práce a jednu větší dílnu pro autoopravárenství. Chtěl jsem opravovat hlavně zelně,iěl:ij>,il.1!!!i_ě.uxfjjrt1? Věnujete se ijiné činnosti, Firma Corrado sprint sídlí v Drahkově Č. 8. Opravujeme všechna osobní auta i auta nákladní, traktory, Kontaktovat nás můžete na tel. č Každého vašeho desty a podobně. Bez zajímavosti není, že dovedeme všechna auta připravit na STK. Dále jsem postavil malou prodejnu, kde se rozjíždí prodej ložisek a gufer. Můžete zde také koupit filtry a některé náhradní dlly. družstevníka se budeme snažit uspokojit. S majitelem firmy CORRADO SPRINT Michalem Lukáčem rozmlouval Vladimír Cidlina Pdrdd.<:>><y:. V úvodním článku Zpravodaje nás mluvčí policie nabádá, abychom řádně zamykali a níkoho nepovolaného nepustili do domu. To je jistě ověřená pravda. Život někdy tropí hlouposti a zde je jedna z nich. Náš časopis doručují do Vašich schránek naši zaměstnanci. Pokud je dům uzamčen, náš kolportér na některého z Vás zazvoní, představí se a Vy mu otevřete. Věřte, nevěřte, jsou domy, kde slova.sbd Mír" jsou zaklínadlem a zároveň povelem k absolutní nepropustnosti do vchodu. Pokud nájemník, na kterého zazvoníme, nereaguje, tak to ještě jde. Velice často se však ozve:,co nám je do vašich časopisů'. Tak zazvoníme na někoho jiného. Ten však už je,poučen" z předcházející situace a také neotevře. Mnohdy si vzpomenu, jak to asi dělají dodavatelé různých někdy až obtěžujících reklam a nebo o co to mají jednodušší zloději. A to jsou právě ty paradoxy. Někdy totiž stačí zazvonit a než doběhnete od zvonku ke dveřím, už je slyšet brumendo elektrického zámku a to je ten druhý extrém. Jménem zaměstnanců družstva, kteří mimo rámec svých pracovních úkolú Vám dodávají Zpravodaj až do schránky, Vás chci požádat: rozlišujte, koho do Vašeho domu můžete vpustit. Stát třeba několik minut před vchodem zcela bezradně je opravdu trapné. Za pochopení Vám děkujeme. Zaměstnanci SBD Mír Úllt*.S.. 'httun ViHbQ u'tlúll; 'O; ljlgfl- Ib!II.ěl... '"látllllll..,. ltu~b~ ~O; ttilldjil _. a~qli1.''131 BIJ. Zájemcům o televizi DAKK V některých lokalitách již provedla společnost DAKR instalaci kabelových rozvodů s možností připojeni bytových zásuvek. Ti z Vás, kteří by měli o zmíněnou televizní společnost zájem a chtěli přijímat programy dle tabulky uvedené v minulém čisle, mohou se přihlásit na telefonnim čísle Zde mohou dostat veškeré informace o této alternativni televizi. Znovu připominám, že se nejedná o jakékoliv narušeni signálů, které dostáváte z TESu Litvínov. Na Vás záleží, zda si zvolite zminěnou alternativni televizi. Vladimir Cidlina 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 - Nepotfebný sporák jsme dali na chodbu, protof.~ se nám nevešel do sklepa. Sporák j~ lizkosti našeho bytu. Delegát bloku nám však pfikázal, abychom sporák odstranili. Má na to právo? zn. sporák Delegát jednal správně, protože společné prostory v domě nejsou předmětem nájmu bytu. Mimo toho musí zůstat volné i pro přiměřené užívání ostatními nájemníky. Různé stolky, skříně a další věci, které maj í nájemníci často snahu vyhazovat, by kromě nepořádku nepřípustně bránily nejen řádnému úklidu, ale překážely by i při stěhování, při nutném zajištění volného průchodu např. s pacientem nebo při úniku při požáru. V našem domě již několik let nejsou v provozu odsávače par pro byty. Několikrál sic~ byly opraveny, ale fungovaly jen krátkou dobu. Je to vina nekvalitni práce opraváfů? "vlhko v bytě" Pokud pozorně čtete náš Zpravodaj, zjistila jste, že v této záležitosti se již něco děje. Domovní odsávače nevyhovovaly již od samého počátku, protože byly málo účinné vzhledem ke konstrukčnímu nedořešení. Naše bytové družstvo proto testuje nový typ bezúdržbových odsávačů, které by se v případě dobrých výsledků montovaly na všechny naše bloky. Více se dozvíte z minulého čísla Zpravodaje, kde situaci kolem domovních odsávačů vysvětluje technický náměstek pan Kučera. Při odečtu spotřeby teplé a studené vody mi odeč{(ačka sdělila, že se neotáčf vodoměr na teplou vodu. Kontrolou stavu minulého odečtu zjisti/a, že se vodoměr neotáčf nejméně půl ro Ul oje spotfeba prý bude vypočftána tzv. "kvalifikovaným odhadem ". Vodoměr je ale fádně zaplombován a já nemohu za to, že se porouchal. Minulý rok jsem ale vodou šetfi/a, takže nějaké zprůměrováni by mě poškodilo. Co mohu podniknout? "vodoměr" Váš případ není ojedinělý - k poruchám vodoměrů může dojít. Většina nájemníků však ve vlastním zájmu závadu ihned hlásí bytovému družstvu. Povinností nájemníkaje totiž oba vodoměry kontrolovat. Tento fakt jste podepsala i Vy při namontování vodoměrů. Jakékoliv závady na vodoměru hlaste na tel. č panu Adámkovi. Nájemnici si na mě stěžuji, že pokud jsem v práci, štěká hlasitě můj pes. To je sice pravda, ale děje se tak ve dne - ner šl, le y nočni klid. Štěkot psa nenf O nic hlasitějši, než tfeba různé vrt tk a jiná zahzení, která se ve dne používaji. V noci pes neštěká. Musim prý psa odstranit.,, těkot" Záleží na posouzení termínu nadměrný hluk. Ten nesmí být bezdůvodně způsobován ani ve dne. Jinak se posuzuje práce s vrtačkou, např. z důvodů úpravy v bytě a jínak vytrvalé štěkání psa, které způsobuje vlastně majitel bytu svou nepřítomností. Píšete, že jste v práci - jedná se tedy o větší část dne. Nadměrný štěkot psa ve Vašem bytě lze tedy považovat za porušení domovního řádu. Zdůrazňuji, že se to netýká jen Vaší osoby - takových stížností máme více. Sama se musíte rozhodnout, jak stížnostem zamezíte. Více se dozvíte na jíném místě tohoto zpravodaje. Požádal jsem o opravu vodoinstalace v mém bytě. Oprava se ukázala jako vělšfh rozsahu a proto mi byla sdělena i p r. ě soká částka za opravu. Tuto čďstkp-nemohu zaplatit. Protože však šetf vodou, pfedpokládám dost vyso~ přeplatek za vodu. Je možné uvedenou opravu vyúčtovat Z částky pfeplatku? "faktura" Možné to není. Vyúčtování se jednak provádí v jamích měsících, tedy dost dlouho po splatnosti faktury, za druhé přeplatek pouze předpokládáte a co je podstatné, fakturování oprav nelze slučovat s vyúčtováním za vodu. Fakturu tedy musíte zaplatit do uvedeného dne splatnosti. Dotazy zodpověděl Vladímír Cidlina Na stránkách snad každého čísla Zpravodaje se dočtete o způsobu zajištění TV a rozhlasového příjmu do objektů SSD Mír a o problémech s tímto souvisejiclch. V poslední době dochází k výměně terciálních rozvodů do systému hvězda a k výměně účastnických zásuvek v bytech (tato akce by měla být ukončena do konce března 1998). Tyto úpravy provádí firma TES Litvínov, která je smluvně zavázána k dodávce TV a rozhlasového signálu (VKV) do každého bytu v objektu SBD Mír Teplice. Zároveň bylo dáno svolení firmě DA-KR Most k napojení objektů na její kabelovou televizi. Nejpozději do konce roku 1998 bude do každého bytu v objektu SBD dodáván signál TV a rozhlasu VKV v náležité kvalitě a ve smluveném rozsahu programů. Není tedy žádoucí a vzhledem k programové nabídce výše uvedených firem ani nutné používat soukromé antény a jejich umísťování na střechu či plášť objektu. Z těchto důvodó. upozorňuji, že veškeré soukromé antény, u kterých nebyl dán souhlas majitele domu - SSD Mír - k montáži, budou na náklady majitele antény demontovány. Toto se týká antén pro příjem TV, satelitních i radioamatérských. Rovněž tak škody způsobené neoprávněnou montáží na majetku SSD Mír budou hrazeny majitelem antény. Žádám tímto anténní instalační firmy - hlavně pak firmu SAT a STA, aby neprováděly montáže jakýchkoliv antén na objekty SSD Mír bez předchozího souhlasu majitele domu. Kučera Miroslav technický náměstek zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/1998

5 o rozúčtování tepla Nejčastější dotazy ohledoě rozúčtování tepla pro byty vytápěné dálkovým teplem jsou: 1. Mám šutový nebo přízemní byt a jsem ve vyúčtování za odběr tepla zvýhodněna? 2. Proč je měřícf přístroj umístěn v horní polovině radiátorového tělesa? 3. Jakto, že mi radiátor začne hřát, pokud v zimě otevřu okno a mám přitom termoregulační hlavici v poloze zavřeno? 4. Jak poznám ve vyúčtováni za odběr tepla, kolik byla cena jednoho dílku? ad 1. Ještě než byly na radiátorová tělesa nainstalovány poměrové přistroje na rozděleni topných nákladů, proběhlo tzv. mapováni radiátorů, které obsahovalo mimo jiné i údaje o poloze každé konkrétní místnosti v domě. Na základě těchto údajů byla pro každý radiátor přidělena stupnice, která má číslo (levý dolní okraj). Krajní místnosti mají dle přesného programu firmy Techem zvýhodnění koeficientem, který daná stupnice obsahuje. ad 2. Rozdělovače topných nákladů jsou umístěny na všech radiátorových tělesech ve stejné výši pře s ně podle dané nonny. ad 3. Každá termoregulační hlavice má zámrazovou pojistku. Takže pokud i při poloze hl~vice zavřeno, otevřete okno a venku je např. -10 stupňů celsia, termoregulační hlavice zareaguje a otevře ventil tak, aby nedošlo k zamrznutí radiátoru. Chrání tim topné těleso před nepříjemným poškozením. ad 4. Pro názornost uvádím vzor rozúčtování, který dostane každý uživatel bytu dálkově vytápěného. Milan Vopasek technik M a R ROZÚČTOVÁNí "VZOR" Techem _ reg. l:ást. RONICA Libušina Teplice tellfa)( (0417) Clslo oblektll uetovsn. obdobl U~vstel BOOOO Jméno Popis uživatelské Jednotky: Zapoelta!elna plocha bytu v m2 : Počet osob 0.00 Počet měslcť.i užlvěni : 9 Adresa... "Ivatele Objekl 404/0897 Dru".lvol$pr.vnl nrma SBO MIR Dodávka tepla Teplo byty Teplo byty Náklady Datum Spotreba GJ & Kč ,00 Náklady ,00 RozÚ~tov.tn( n"kladů VAŠE ROZÚČTOVÁNI N""'_ Cena za Je~otku Vyměna utiv. Va" 44553,30 : ,70 : Pffmé náklady 1* néklady rozúčtováni 4ks V93 Náklady na vytépěnl Primě n~klady Celkové náklady , m2 započ. plochy"" )( jednotek IRTN,; x 7.000HA 2* Náklady na teplo Kč Kč Kč Kč Pfimé náklady xxxx,xx 164,20 xxxx,xx X'xxX,x.x f' 3* ::;: xxxx,xx = xxxx,xx součet 164,20 164,20 Vysvětlivky Cena za GJ pro ÚT za 4-6/97 s dotaci 180 Kč. za 7-12/97 s dotaci 250 Kč. Toto rozúčtováni ' informativnl a. do rozúčtování SBD Mlr. Hi TeplO - apotfeba stu._ Odečet č. č. Ty. Mlst. Faktor nový V9P O HA V9P K HA V9P P HA V9P L HA Vaše Poznámky k odečtům: HA ~ hlavni odečet, ZA - meziodečet, TT - stanoveni dle časového faktoru, SM, SA - odhad spoti'eby i"" - dle vyhl. 245/95 sb. 2* ~ cena za 1 dilek 3* ~ minus ročnl zálohy na teplo v predpisu nájemného starj HA HA HA HA HA SpoUeba /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 rozdíly ve spotřebě studené vody Součet spotřeby bytových (podružných) vodoměrů za určité období není nikdy totožný se spotřebou dle fakturačního (patního) vodoměru. Spotřeba tohoto vodoměru je vždy vyšší, než spotřeba dle bytových vodoměrů. Je jen otázkou o kolik. Je to dáno jednak cejchovní toleranci, jednak konstrukčně - technickými vlastnostmi vodoměrů. Zde není možno jednoduše přepnout měřicí rozsah a měfit přesně minimální průtoky. Jeden nonnální odběr spolu s minimálními, patní vodoměr zaznamená ve větší přesnosti, než bytový vodoměr samotný minimální průtok. Při této přlležitosti důrazně doporučujeme provádět kontrolu těsnosti plovákového uzávěru v nádržce splachovač~ WC, a to bud' úrovní hladiny vůči přepadu (po sejmutí víka), nebo prostě přiložením smotku toaletního papíru na zadní skluzovou stěnu mísy. Zůstane-Ii papír suchý, je vše v pořádku. Začne-Ii se smáčet, je třeba změnou polohy plováku (směrem dolů) docílit uzavřeni plovákového ventilu při nižší hladině pod úrovní přepadu. Přlpadně vyčistit nebo vyměnit gumové membrány, trysky a jehlu, nebo celý plovákový ventil. Prostým pohledem do mísy malou netěsnost nezj istíme. Musíme si uvědomit, že i velmi nepatrný průtok za několik měsíců může představovat značné množství. Je hluboce. morální, aby na takto vzniklých více nákladech se podlleli je způsobili. především ti uživatelé, kteří Nepodceňujte tuto kontrolu. Snad je zbytečné připomínat, že před odjezdem na dovolenou, nebo dlouhodobější nepřítomnosti uzavírat hlavni přívod vody v bytě se rozhodně vyplatí. Vlastniclvi bytových vodoměrů Obdobně jako u elektroměru nebo plynoměru, kde vlastníkem těchto měřičů je dodavatel elektřiny nebo plynu,je vlastníkem bytových vodoměrů majitel nemovitosti, neboť ten dodává a účtuje platby jednotlivým uživatelům. Vždy se jedná o přímý vztah dodavatel - konečný uživatel. Další vztah je dodavatel- vlastník nemovitosti; u dodávek pitné, teplé užitkové vody a vytápění, kdy se dodávka vztahuje na patu objektu a opět měřiče, pokud jsou osazeny, jsou ve vlastnictví dodavatele. Logika věci je taková, že ten, kdo dodává, ten také měrí a má měřidla ve vlastnictví. Ve vztahu k "půjčkám na vodoměry", které jednotliví uživatelé splácejí adomnfvajf se, že vodoměry po zaplacení se stanou jejich vlastnictvím, uvádíme, že na objektech, kde byl příznivý stav - dostatek finančních prostředků v rezervě na opravy príslušného objektu, byla dodávka a montáž vodoměru plně hrazena z této rezervy. Pokud tedy půjčky byly poskytnuty, stalo se tak pro nízký stav rezervy a ve prospěch této rezervy a splátky označeny účelově cílovou adresou vodoměry, aby byly konkrétní, nesplynuly s běžnými platbami do této rezervy a po jejich splaceni mohlo být další splácení ukončeno. Cejchováni vodoměrů Vlastník stanovených měřidel je povinen ze zákona vést evidenci, v tomto přlpadě bytových vodoměrů a zajišťovat ověřování. Bytové vodoměry jsou zařazeny mezi stanovená měřidla, to znamená že mají stanovenou dobu platnosti ověření. Před uplynutím této doby musl být stávající vodoměr demontován a nahrazen jiným s plaolou dobou ověření. Ověření je realizováno bud' cejchovní plombou nebo specielnl nálepkou, kde je značka zkušebny a rok - poslední dvojčíslí. Doba platnosti je u vodoměrů na studenou vodu 6 Jet, u vodoměrů na teplou vodu 4 léta, přičemž není rozhodující rok montáže vodoměrů v měřicím místě, nýbrž rok uvedený na cejchovnl plombě. Vlastní cejchováni se provádí na tzv. vodoměrové cejchovacl stolici. Značka ověřeni je přidělena pouze tomu vodoměru, který vyhovl cejchovním parametrům, daným příslušnou normou. Stanovená doba platnosti ověřeni není 's amoúčelná, má chránit spotřebitele (viz. vlastnictví měřidel dodavatele). Vodoměry - vyúčtování Tento listinný doklad rozčleňuje vyúčtování studené a teplé užitkové vody. V záhlaví je uvedeno číslo objektu, za lomltkem číslo bytu, následuje členské číslo, jméno, adresa. Pod tím následuje číslo vodoměru (čtyřmístné začínající nulou, toto číslo je počítačové, nikoliv výrobn!) a voda studená, následují stavy vodoměru počáteční a konečný, "rozpočítání" - viz. rozdíly spotřeb a spotřeba dle bytových vodoměru včetně rozpočítáni, následuje cena vody (studené) cena ohřevu - u teplé, následuje položka "užívání". Tato položka slouží k pokrytí nákladu na repase a nové ověření vodoměrů - viz. lhůty v ods. - cejchování vodoměrů. Pod číslem vodoměru jsou uvedena data vymezující účtované období. Počítačové číslo pro vodoměry - studená je vždy liché, pro vodoměry - teplá, vždy sudé. Oproti minulé době ve vyúčtování teplé užitkové vody od roku 1996 nastaly zrněny dané vyhláškou 245/95 Sb. Při rozúčtování nákladů mezi účtovací jednotky (odběrné místo, vstup TUV) napojené na konkrétní zdroj teplaje starioven tento postup: I. a) celkové náklady - 100% ve zdroji za dodané teplo pro ohřev rov se rozdělí v poměru 30 % ku 70 %, na složku základní a spotřební. základnl složka: b) 30 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky v poměru podlahových ploch bytů připadajicích na tyto jednotky. spotřební složka: c) 70 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky bytových vodoměru. 2. a) celkové náklady- 100% ve zdroji za dodanou vodu pro ohřev TUV se rozdělí 5 % ku 95 %, na složku základní a spotřební. b) základní složka - 5 % nákladů se rozděli mezi zúčtovací jednotky v poměru podlahových ploch bytů, připadajících na tyto jednotky. c) spotřební složka - 95 % nákladů se rozdělí mezi zúčtovací jednotky dle bytových vodoměru. Pro rozúčtování mezi uživatele v rámci zúčtovací jednotky bude postupováno obdobně s tím, že náklady na přípravu a dodávku teplé užitkové vody zahrnuji účtované platby, které byly vynaloženy v místě připojení odběrného zařlzení (součet základnl a spotřební složky za teplo dle 1 a součet základní a spotřební složky za "vodné" dle 2 připadající na konkrétní zúčtovací jednotku). Takto získané náklady na teplo se rozděll na složku základní - 15 % a spotřební - 85 %. Zlskané náklady za vodné se dále rozděli na složku základní - 5 % a spotřební -95%. Základní složky se opět rozdělí mezi spotřebitele dle podlahové plochy, spotřební dle údajů vodoměru. K této složce se připočte podll nákladů spotřeby dle vodoměrů ve spo lečných prostorech. Zúčtovací jednotkou ve smyslu této vyhlášky se rozuml každé odběrové místo - vstup TUV do budovy. U směšovacích stanic, kde patní měřič tepla měřl jak teplo pro vytápění, tak teplo pro ohřev TUV, spotřeba tepla a náklady použité pro ohřev TUV představuji cca 30 %. U elektrických boileroven náklady na ohřev představuji náklady za dodanou el. energii. Upozorněni a zamyšlen! Mnozl uživatelé nedomýšlejí skutečnost, že naměřené spotřeby dle vodoměrů je nutno také zaplatit. A to zejména v souvislosti s delší nepřítomnosti v bytě, kdy třeba u studené vody neuzavře plovákový ventil a voda odtéká do přepadu, či neuzavřený kohoutek studené nebo teplé vody. Při půlroční nepřítomnosti je to značný útok na peněženku a nemilé překvapení. Dodržujme zásadu, že když opouštíme byt i jen na dva dny, uzavřeme v jádře přívod vody. Má to jednu podstatnou výhodu: JE TO ÚPLNĚ ZADARMO. Co Vy na to, uživatelé bytů? Dalibor Adámek technik M ar zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 12/ 1998

7 Bytové objekty je třeba opravovat. Na financování oprav objektů ve vlastníctví nebo správě SBO Mír vytváří družstvo tzv. "rezervu na opravy", do které přisplvaji v podstatě stejným dílem jak družstevníci - nájemnící, tak í vlastnlcí bytových jednotek. Rozdíl je pouze ve finančním vypořádání. V praxí ale dochází k případům, že pro nutné velké opravy není v rezervě na opravy daného objektu dostatek peněz. Stalo se již pravídlem, že družstevnící spoléhají na půjčku od družstva - někdy je dokonce půjčka samosprávě družstva nabídnuta. Až donedávna tento systém fungoval bez závad. V okamžíku, kdy došlo k předání některých bytů do vlastníctví těm družstevníkům, kteří o to ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. požádalí, vzníkla nová sítuace. V současné době jsou některým objektům poskytovány půjčky s následujícím režímem jejích úhrad: a) družstevníkům - nájemcům družstevních bytů bude jejích podil na opravě rozpočítán na 120 měsíčních splátek s náhradou ztráty na úrocích ve výší 12 %, b) vlastníkům bytů bude nabídnuta dvojí varíanta. Buď mohou celý podíl půjčky zaplatit jedinou splátkou, nebo v šesti měslčních splátkách s náhradou ztráty na úrocích ve výši 12%. Na schůzkách společenstvi vlastníků požadovali vlastnici bytů pro sebe stejné podmínky jako pro nájemce družstevních bytů, tj. rozpočtení splátek na 120 měsíců. Představenstvo družstva se touto žádosti zabývalo a uznalo, že někteři vlastníci mohou mít těžkosti s obstaráváním finančních prostředků a povolilo ještě další variantu -18 měsičnich splátek s 12 % náhradou ztráty na úrocich. Někomu se může zdát postoj představenstva družstva vůči vlastníkům nespravedlivý a příliš tvrdý. Je však třeba mít na paměti, že družstvo není peněžním ústavem, financuje rozsáhlou opravu průběžně a bezprostředně po skončení oprav musí uhradit fakturovanou částku a není v zájmu družstva poskytovat družstevní výhody vlastníkům nedružstevních bytů. Naproti tomu vlastníci bytů by si měli uvědomit, že vlastnictvím bytu ziskali určité výhody dané příslušným zákonem a že také na ně připadly určité povinnosti. V souvislosti s možností vlastníků splácet půjčky připadajici na jejich spoluvlastnický podil jednorázově - tedy bez placení 12 % náhrady ztráty na úrocích se na nás obrátili někteří nájemci družstevních bytů s dotazem, zda by i oni mohli takto splatit svůj podíl na půjčce. Ano, je to možné, dohodněte se s ekonomickým náměstkem Ing. Zamazalem. Záleži jen na tom, co považujete pro sebe za výhodnější. Družstvo totiž z uvedených 12 % nemá žádný profit. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvádíme následující příklad: při půjčce Kč s 12 % úrokem na 10 let zaplatíte na úrocích navic Kč. Vladimír Mach mistopředseda představenstva a předseda ekonom. komise Udržet čistotu ulic a veřejné zeleně je jeden z hlavních problémů větších měst, zvláště pak sídlišť. Za významného znečišťovatele se považuje i zvíře chované ve městě. Chov psů ve městě se stává módní záležitost! ajejich množství neustále stoupá. Bohužel se zvyšuje i počet nezodpovědných majitelů, kteřl nechávají psy znečišťovat veřejné prostranství. Množství psích exkrementů se v nedostačující zeleni a na chodnících stává neúnosné. Pravdou je, že uklízet po svých mazlíčcích nařizuje i vyhláška města. Škoda jen, že už není nad dodržováním tohoto nařfzení dohled ze strany orgánů města, jak se ve vyhlášce uvádí. Spolu s nezodpovědnými majiteli psů se na tomto stavu podílí, ale i lhostejnost ostatních obyvatel města k životnímu prostředí. Pod výrazem "životní prostředí" si zřejmě málokdo z bydlících na větších sídlištích (Šanov, Doubravická, Nová Ves, atd.) představuje okolí svého bydliště, domu. Jak si potom mám vysvětlit, že mnohým z nich nevadí, kde sijejich děti hrají když přijdou ze školky nebo ze školy. Stačí se projlt v zeleni kolem kteréhokoliv domu. Při troše neopatrnosti si psí "dárek" odnesete na podrážce svých bot. Uvědomme si, že v takovém znečištěném - nehygienickém prostředí si hraji naše děti, od nejmenšlch na pískovištích, kde si ze psích, nebo kočičích exkrementů dělají bábovičky, až po ty, kteří si ve výše popsané zeleni hrají třeba na Indiány. Chov zvířa t ve městě není jen znečišťování životního prostředí, jak výše popsáno, je zde další neméně závažný problém a ten se týká samotného držení psa v domě. Do redakce dostáváme poslední dobou stížnosti na rušení domovního klidu a čistoty v doml. Bydlící se nás ptají, zda lze zjednat nápravu. Nejlépe bude, když uvedu jeden přlklad za všechny.... bydlím v šestipodlažním družstevním domě a jménem ostatních nájemníků se ptám na tuto věc: jedna ze sousedek na jaře ovdověla a aby nebyla sama, pořídila si do bytu psa. Je to už stará paní a psa bohužel nedokázala vychovat. Často se stane, že se pes vykálí přímo na chodbě domu a trvá to i několik dnů, než to majitelka odklidí. Když je v bytě sám, celé hodiny vyje a štěká, takže my ostatní (většinou jsme již důchodci a jsme přes den doma) si užíváme. Pokoušeli jsme si s majitelkou promluvit, ale naprosto bez výsle dně, byla z toho ošklivá scéna, ze které jsme vyšli my jako asociálové a trýznitelé zvířat. Nevíme, co si počít. Nechceme staré paní ubližovat, ale chceme bydlet v klidu a čistotě... Jestliže se nepodaří věc rušení domovního klidu a čistoty vyřešit dohodou s majitelkou psa, pak doporučujeme v první fázi se obrátit na 12/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce OBSAH: 1. BYT NENÍ JENOM SLOVO....3 2. OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLY...4 3. DOMY A BYTY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ...4 3.1 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU...4 3.2 IDENTIFIKACE BUDOV...5 3.3 STAVBY PRO BYDLENÍ...5 3.4 BYTY...5

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Měsíčník pro členy bytového družstva Klášterec n.o. BULLETIN BYTOVÉHO DRUŽSTVA číslo 50 ŘÍJEN - LISTOPAD Vydává SBD Klášterec n.o., Chomutovská 61, tel. 474 316 611, pro členy družstva - ZDARMA Informace

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 2 (97) ZDARMA V Mostě byla založena nová tradice. Zcela nečekaně. Do Střední školy technické ve Velebudicích se sjeli učni z

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne 12. 2. 2005 opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky

Více

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU: TEPLICE ti ~~:: 16. číslo listopad 1998 Máte porouehaný televizor? V televizních opravnách jste nepochodili? Poradíme Vám: Opravu svěřte odborník ům! V TeplicÍch je servis, který pracuje pod ználu.ýiu.

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1 2014 Doporučujeme: Repasovaný vodoměr se nevyplatí! Změna vyhlášky na rozúčtování tepla se nekoná Průkaz energetické

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více