100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo News Březen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, vstoupili jsme do roku 2015, který by měl být dle dostupných zdrojů nadprůměrný a ekonomika by měla růst. Co se týká politiky, bude letošní rok údajně plný chaosu. Věřím, že nebudou žádné války a situace na východě se plně stabilizuje. Nicméně bych ráda zmínila, že poradenská skupina APOGEO je na trhu krásných 14 let a prostřednictvím APOGEO News Vám poskytujeme informace z oblastí daní, auditu, mezd, účetnictví, oceňování, restrukturalizací a transakčního poradenství. A o čem se dočtete? Je doba aplikací! Již začátkem dubna chystáme spuštění naší mobilní aplikace Daníček, která bude hlídat Vaše daně, upozorňovat na platby záloh či spočítá případné sankce, případně Vás upozorní na zajímavá školení vzdělávacího institutu 1. VOX a.s. Daníček bude podporován systémy Android a ios a umožní tak jednoduchý přístup, který si můžete efektivně upravit dle svého oboru podnikání. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat na Závěrem bych chtěla podotknout, že konec března je termínem podání daňového přiznání, začínají velikonoční trhy, první jarní den může být i dnem golfového tréninku (APOGEO bude opět partnerem NATLAND Golf Tour). Přeji prima čtení a krásné jaro. Klára Sierra Marketing & BD Manager T / E /

2 Daňové a transakční poradenství Riskantní spřízněnost Finanční úřad se začal zaměřovat na transakce mezi firmami v jedné skupině a hledá podezřele laciné převody S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání jsou daně tak jako každý rok opět aktuálním tématem. Finanční úřady nezůstávají pozadu. Po DPH a spotřební dani, kde Finanční správa ČR dlouhodobě spatřuje největší potenciál pro výběr daní, jsou jedním z témat při kontrolách velmi často tzv. převodní ceny, tedy ceny, za které jsou uskutečňovány transakce mezi podniky ve skupině. Transakcí ve skupině může být jakýkoli obchod, poskytnutí licence, úvěru nebo manažerské a jiné služby například mezi mateřskou a dceřinou společností či dvěma sesterskými společnostmi. V hledáčku zájmu finančních úřadů jsou zejména české společnosti, které obchodují s mateřskou, sesterskou či dceřinou společností v zahraničí. Pokud je česká dceřiná společnost navíc dlouhodobě ztrátová, působí na finanční správu jako červený hadr na býka. Řada podniků je schopna kreativním, často účelovým nastavením cen transakcí ve skupině cíleně přesouvat zisky z jedné jurisdikce do druhé tak, že využívá mezer v mezinárodním zdanění, popřípadě lokálních daňových výhod a dosahuje minimálního celkového zdanění. Po značně medializovaných kauzách například společností Starbucks nebo Amazon, u kterých vyšlo najevo, že neplatí téměř žádné daně, budou jistě postupně přicházet na řadu další velcí, ale i menší hráči na trhu. Konkrétní strašák Důkazem, že finanční správa bere odliv zisků a možné daňové úniky do zahraničí vážně, je například nedávno zveřejněné oznámení Specializovaného finančního úřadu o zahájení kontrolní akce zaměřené na nastavení převodních cen mezi personálně nebo majetkově spojenými firmami. Strašák kontroly převodních cen mezi spojenými osobami tak nabyl opět o něco konkrétnější podoby.

3 Tato informace však není žádnou novinkou, poradci své klienty již dlouho straší zprávami, že se jednotlivé finanční úřady na kontrolu převodních cen stále více zaměřují, nicméně až na sklonku loňského a v letošním roce veřejnost zaznamenala první koncepční kroky. Jedním z prvních opatření, které učinil Specializovaný finanční úřad, bylo rozeslání dotazníků vybraným subjektům, v nichž se ptal na poměrně konkrétní informace z oblasti převodních cen, mimo jiné na to, zda mají subjekty nějakou formou zpracovanou dokumentaci těchto cen. Ačkoli bylo vyplnění dotazníku dobrovolné, vnesl mezi podnikatelskou veřejnost nejistotu zejména v případech, kdy subjekty neměly zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí, či nerozlišovaly transakce v rámci skupiny od transakcí s nezávislými subjekty. Po dotazníku příloha Dotazník je nyní následován dalším krokem formulářem, který bude tvořit přílohu daňového přiznání společností, které v posledním roce překročily alespoň jednu ze stanovených hodnot velikosti obratu (80 milionů korun), počtu zaměstnanců (50) a výše aktiv (40 milionů korun), a to pokud uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Dále se povinnost vyplnění formuláře týká firem, které uskutečnily transakce se spojenou osobou v tuzemsku v případě, že překročily některou z výše uvedených hodnot a vykázaly daňovou ztrátu nebo byly příjemci investiční pobídky formou slevy na dani. Vzhledem k faktu, že tato změna se projeví již v daňových přiznáních za zdaňovací období do , mají dotčené společnosti o zábavu postaráno. K vyhodnocování takto získaných údajů má finanční správa využívat specializovaný software i stále se rozšiřující základnu odborníků, což je další důvod, proč se tato problematika dostává na pořad dne u většiny dotčených společností. Na naši společnost se klienti nejčastěji obracejí s žádostí o revizi či zpracování dokumentace převodních cen a o posouzení, zda jsou považovány za osoby spojené, o návody na nastavení účetních či ERP systémů tak, aby měly tyto procesy do budoucna maximálně zautomatizované. Pro nalezení a realizaci koncepčního a efektivního řešení zde hraje klíčovou roli včasná informovanost klientem o jeho situaci. Řada firem nemá zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí. Zdroj: Týdeník Euro

4 Auditorské služby Nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky Starý rok zatáhl oponu a na jevišti se představuje rok Jak moc bude bohatý na změny, se teprve ukáže. Mnozí z nás se stále ještě prokousávají novým občanským zákoníkem či zákonem o obchodních korporacích a je na čase se připravit na změnu další. Jak se říká štěstí přeje připraveným. V květnu roku 2014 byl Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a americkou Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydán nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Tento standard bude závazný od , případně od pro společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném finančním trhu, vykazující v souladu s US GAAP. Standard se dotkne všech společností, které sestavují závěrku podle IFRS, případně i těch, které jen připravují účetní informace dle IFRS pro účely konsolidace. Jeho použití u českých firem bude ale záviset na tom, kdy standard schválí EU. Podstatou standardu je, že výnosy jsou účtovány k okamžiku kontroly nad dodaným zbožím nebo službami na zákazníka v částce předpokládané odměny, kterou by účetní jednotka měla podle očekávání za toto zboží nebo služby obdržet. Principy standardu IFRS 15 budou aplikovány pomocí pětistupňového modelu. Tento model bude používán pro určení výše, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky. 1. krok: Identifikace smlouvy se zákazníkem Principem tohoto kroku je určit jednotlivé uzavřené smlouvy. Jestliže společnost uzavřela více smluv ve zhruba stejném období a se stejným zákazníkem, může je spojit a účtovat o nich jako o jedné smlouvě, pokud jsou splněna určitá kritéria.

5 Standard se použije na smlouvu v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že společnost dostane protihodnotu, na kterou má dle smlouvy nárok. 2. krok: Identifikace jednotlivých povinností plnění ze smlouvy Zde je klíčovým určení odlišnosti zboží či služeb. Standard stanoví, že zboží či služba jsou odlišné, jestliže zákazníkovi přinášejí užitek samostatně nebo společně s dalšími snadno dostupnými zdroji a jestliže je možné je oddělit od ostatních slibů ve smlouvě. Každé zboží či služba, které je odlišné, představuje samostatnou povinnost plnit. Příkladem může být i záruka na prodané zboží, které je pro standard samostatným plněním. Cena takovéto záruky bude vyčíslena a vykazována časově rozlišená dle doby záruky. Nebude tak účtována do výnosů v okamžiku prodeje výrobku. 3. krok: Stanovení transakční ceny Transakční cena představuje částku, kterou společnost obdržela nebo očekává, že ji obdrží za dodávku zboží či služeb. Může být fixní či variabilní (odhad). Při určení hodnoty výnosů je třeba zohlednit faktor času, jestliže platba neodpovídá době dodání (např. platba předem). Stejně tak musí společnost zohlednit kreditní riziko, hodnotu nepeněžní odměny i protihodnotu, kterou zákazník nebude hradit (např. poukázky na slevu). 4. krok: Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit V této části musí společnost transakční cenu rozdělit určitým poměrem mezi jednotlivé povinnosti plnění. Tzn. na cenu, za kterou by dané zboží či služba byly dodány samostatně a nezávisle na ostatních plněních vyplývajících ze smlouvy. 5. krok: Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnit Tento okamžik nastává ve chvíli, kdy zákazník získá kontrolu nad dodaným zbožím či službou. Tzn. chvíle, kdy má zákazník možnost rozhodovat o užívání a získání užitku z daného zboží či služby. Součástí standardu je aplikační příručka, která by měla napomoci uživatelům při uplatňování tohoto standardu.

6 Nový standard povede k vykazování výnosů v jiném období, než je tomu doposud a pro společnosti to bude znamenat nutné změny v oblasti evidence smluv. Současně bude od společností vyžadován větší odborný úsudek, který se váže na větší míru používání odhadů, aby se správně vymezila jednotlivá samostatná plnění a alokovaly na ně příslušnou část protihodnoty. Jak je již v úvodu napsáno, štěstí přeje připraveným a tak by se společnosti již nyní měli zabývat tím, kterých smluv se nový standard bude dotýkat. Zdroj: Eva Kubů, Audit Consultant, tel.:

7 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. VÝHODY / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GARANCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: JIŘÍ TVRDÍK Corporate Finance Manager tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

8 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Dokážou se firmy bránit krádežím dat vlastními zaměstnanci? Jedním z nejlepších způsobů ochrany dat je loajalita zaměstnanců Mnoho firem si dnes uvědomuje, že jedním z hlavních nositelů jejich know-how jsou informační systémy a data, která obsahují. Snaží se proto o jejich ochranu a mnohdy vydávají značné peníze na jejich zabezpečení. To je sice nutné, ale zdaleka ne dostatečné. Jak se říká, nejnebezpečnější jsou ti, kdo sedí mezi židlí a klávesnicí tedy lidé. Lze se proti tomuto nepříteli nějak chránit? V první řadě je třeba udělat si z tohoto potenciálního nepřítele přítele. Jedním z nejlepších způsobů ochrany je loajalita zaměstnanců spokojený pracovník nemá zájem poškozovat společnost, v níž se mu dobře pracuje a která jej živí. Dále je nutné, aby každá informační aktivita měla odpovědnou osobu, která má na základě řádného protokolárního předání odpovědnost za příslušná data. Ve firmě, kde jsou důvěrná data všech, za ně nikdo necítí odpovědnost. I ta nejlepší bezpečnostní pravidla jsou k ničemu, pokud zaměstnanec nechá ležet své heslo u počítače nebo si z domova přinese zavirované soubory na výměnném disku. Podle našich zkušeností jen necelá čtvrtina podniků aktivně kontroluje připojení výměnných médií. A na malém flash disku dokáže šikovný a nespokojený ICT pracovník, sekretářka s milencem od konkurence nebo kterýkoliv zaměstnanec odnést kompletní data celé společnosti. Bez ohledu na obor jsou nejžádanějšími a nejcennějšími ty informace, které lze rychle zpeněžit nebo využít v konkurenčním boji. Největší hrozbu představují zaměstnanci, kteří hodlají z firmy odejít nebo jsou ve výpovědní lhůtě. Interní krádeže dat způsobují škody až v řádu milionů korun. Většina úniků dat je důsledkem nedbalosti nebo zlovolného jednání zaměstnanců. Nejčastěji je způsobují zaměstnanci svojí nedbalostí (50 %), ztrátou datových nosičů (13 %) či krádeží (12 %). Teprve pak následují útoky hackerů (14 %). K ochraně dat nestačí sofistikované systémy. Neméně důležité je stanovit přesná pravidla, která budou pravidelně připomínána a jejichž dodržování bude důsledně kontrolováno. Jedině tak je možné únikům dat zamezit, případně vymáhat náhradu škod způsobených porušením bezpečnostních pravidel.

9 Podle naší analýzy by se firmy měly držet ověřeného bezpečnostního mixu: elektronického zabezpečení, organizačních opatření, klasifikace dat, personálních opatření, fyzického zabezpečení, řízení bezpečnostních incidentů, plánování kontinuity provozu a dodržování zákonů a norem. Podle našich zkušeností jen necelá čtvrtina podniků aktivně kontroluje připojení výměnných médií. Ivan Janoušek soudní znalec v oboru kybernetiky a ekonomiky, společnost APOGEO Esteem Je třeba zavést pravidla a dodržovat je Nejtěžší disciplínou v zabezpečení informací je ochrana před jejich uživateli, tedy zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Ti mohou pracovat s citlivými daty a jen velmi těžko lze říci, jak s daty mohou nakládat a co už je nežádoucí. Obecně platí, že čím menší organizace, tím benevolentnější je přístup managementu k ochraně dat, a to nejen před oprávněnými uživateli. Co tedy organizacím doporučit? Nejprve musejí vytvořit papírová pravidla, která se stanou pro uživatele závaznými a jimiž se budou řídit. Pak je nutné dohlížet na to, zda je uživatelé opravdu dodržují. Protože pokud kontrolu provádět nebudeme, jsou tato pravidla skutečně jen cárem papíru. Kontrolu je vhodné provádět vyhodnocováním nejrůznějších logů (záznamů, které si programy vytvářejí pro ukládání informací o své činnosti a běhu pozn. red.) nebo použít nástroje pro analýzu chování uživatelů (tzv. user behavior analysis). Uživatele, kteří se podle pravidel nechovají, je nutné jednou za čas potrestat. Chování a zodpovědnost lidí se nezmění ze dne na den, ale můžete si být jisti, že zhruba do roka uživatelé změní způsob přemýšlení při práci s firemními informačními technologiemi a daty. Každá organizace zpracovává také zvláště citlivé informace. Jsou to především osobní údaje, klíčové know-how společnosti, strategické plánování apod. Pro ochranu těchto dat je vhodné použít šifrovací nástroje, aby k nim měla přístup pouze vybraná skupina uživatelů. K nejcitlivějším datům se tak nebudou moci dostat dokonce ani všemocní administrátoři ICT systémů. Uvědomění si významu zabezpečení dat se rok od roku zvyšuje a stává se součástí strategického řízení. Mnoho organizací začíná upouštět od ad hoc řešení toho, co je zrovna v daný okamžik pálí, a postupně přistupují ke komplexnímu posouzení svých informačních rizik. A hrozba ze strany vnitř-

10 ních uživatelů většinou figuruje v organizacích mezi třemi největšími informačními riziky. Věřím, že význam ochrany dat začnou chápat i ty nejmenší firmy a vyčlení na tuto problematiku prostředky. Protože bezpečnost je důležitou součástí řízení, a to i za cenu určitých nákladů, které na první pohled nepřinášejí žádný zisk. Znám ale mnoho organizací, jež zanedbání investic do bezpečnosti litovaly ve chvíli, kdy se jejich data ocitla tam, kde se nikdy ocitnout neměla. Při správném šifrování nejcitlivějších dat se k nim nedostanou dokonce ani všemocní administrátoři. Martin Hanzal konzultant, zátupce ČR v poradním orgánu NATO pro oblast počítačové bezpečnosti Když si někdo v práci nahraje data, je to šikula, nebo zloděj? Krádež firemních dat je dnes odborníky vnímána jako jedno z největších obchodních rizik a největším rizikem jsou v tomto ohledu právě vlastní zaměstnanci. To neznamená, že každý zaměstnanec je automaticky zloděj. Každý zaměstnanec však představuje bezpečnostní riziko, které je třeba mít neustále na paměti. Proto je dobré definovat úrovně přístupu k datům. Zaměstnanec bez přístupu k citlivým informacím je jen těžko poškodí nebo odnese. Nedodržení této triviální poučky stojí i v renomovaných firmách za mnoha velkými průšvihy. Pokud lidé cítí například hrozbu ztráty zaměstnání, jsou náchylnější využít jakýkoli přístup k datům a odcizit je pro získání výhody při shánění zaměstnání u konkurence. Časem třeba opustí i tohoto zaměstnavatele a s napěchovanou USB pamětí zamíří do dalšího působiště. Stěžují si na to právní kanceláře, technologické i poradenské firmy, stejně jako banky a pojišťovny. Jedna věc je tedy pečlivě hlídat, kam kdo smí, druhá pak nemilosrdně udat každého, kdo Vám nabídne cizí data. Chráníte tím především sami sebe. Riziko krádeže dat je úměrné tomu, jak kvalitně firma pracuje s lidmi, a to zejména na úrovni středního managementu. Dobrá práce při výběru zaměstnanců, včetně posudků z předchozích zaměstnání, pomáhá mnohdy víc než týdenní obměny hesel (která si zaměstnanci lepí na monitory a klávesnice). Faktickou odpovědí na ochranu dat je pochopení pravdy, že krádež dat je stejná krádež jako defraudace firemní pokladny. Musí to tak chápat všichni ve firmě. Zaměstnanci sami jsou, bohužel, mnohem tolerantnější ke kolegům, kteří si odnášejí cenné informace, než k lidem, kteří si vezmou cizí jogurt v ledničce. Výchova zaměstnanců dá ovšem práci navíc nejmladší generace je zvyklá považovat cizí data za vlastní již okamžikem jejich stažení z internetu.

11 Proto považuji umístění klíčových aplikací a dat do cloudové struktury za rozumné řešení. Zaměstnanec k nim prostě nemá fyzický přístup. Jeho práci s aplikacemi a daty na síti lze monitorovat. Zvláště cenná data je dobré mít nejen v cloudu, ale vytvářet si i pravidelné zálohy na vlastním paměťovém médiu a toto médium uložit například v bezpečnostní schránce. Pravidelná aktualizace je otázkou frekvence změn v těchto datech. Jinak řečeno návrat k poslední uložené verzi Vás nesmí ohrozit. Horší než krádež bývá mnohdy ztráta. A ke ztrátě dat často dochází při jejich ochraňování, promazávání a přeukládání. Takže pozor: příště raději dvakrát Ctrl+C a jednou Ctrl+V. Zaměstnanci jsou mnohem tolerantnější ke kolegům, kteří si odnášejí cenné informace, než k lidem, kteří si vezmou v ledničce cizí jogurt. Daniel Bartek předseda představenstva a šéf společnosti ČP Cloud Zabezpečení dat stojí peníze a čas Bezpečnost dat je téma několika posledních let. Během této doby vnímám větší snahu společností o ochranu vlastního know-how a citlivých informací. Mnoho firem ale tuto oblast pořád podceňuje. Už dlouho neplatí, že by za krádežemi dat stáli jen útočníci zvenčí. Poslední výzkumy z USA jasně ukazují, že úniků informací z firem přibývá i vinou vlastních zaměstnanců. Ať už prostou nedbalostí, nebo cílenou snahou o odcizení dat. U cílených krádeží si zaměstnanci posílají data em, fotí si obrazovky mobilním telefonem nebo si data odnášejí na výměnných médiích. Motivem může být pomsta nebo například odměna za jejich zprostředkování. Za stále rostoucí množství odcizených dat může zčásti i fenomén BYOD (zaměstnanci využívají v práci svá vlastní chytrá zařízení pozn. red.). Administrátoři nemají zpravidla prostředky a odpovídající možnosti, jak zařízení uživatelů spravovat a mít tak přehled o tom, jak s firemními daty nakládají. Zaměstnanci musí být proto seznámeni s tím, jaké bezpečnostní zásady musejí dodržovat, aby jim bylo umožněno využívat pro práci svá soukromá zařízení. Pokud se firma rozhodne řešit riziko možného úniku dat, musí počítat s velkou časovou a finanční náročností. Na trhu je nyní dostatek preventivních řešení. Lze tedy vybrat takové, které odpovídá

12 finančním možnostem a hodnotě aktiv. Ideální je kombinace s dvoufaktorovým ověřením identity, jež ochrání systémy před neautorizovaným přístupem ať už uživatele, nebo útočníka. Společnost by také měla klasifikovat data podle kategorií a na základě toho stanovit pravidla, jak může být s konkrétními daty nakládáno, za jakých okolností a kam mohou být přenášena, zda musí být před odesláním zašifrována, případně jakým klíčem. Kategorizace a klasifikace dat jsou nutnou součástí bezpečnostního scénáře. Bez něj nebude žádné řešení plně funkční. Řešení ochrany před krádeží dat je k dispozici poměrně dost. Jen musí být zavedena s rozumem a v kombinaci s dalšími prvky ochrany. Nedílnou součástí musí být ujednání se zaměstnancem, aby bylo možné právně vymáhat případnou náhradu škody. Dvoufaktorové ověření identity nejlépe ochrání systémy před neautorizovaným přístupem. Petr Šnajdr bezpečnostní expert ESET software Zdroj:

13 SMART Office & Companies V daňových rájích sídlilo loni českých firem Počet českých firem, jejichž vlastník má sídlo v daňovém ráji, dosáhl na konci loňského roku , meziročně se zvýšil o jedno procento. Majitelé z destinací považovaných za daňový ráj ke konci loňského roku kontrolovali 3,2 procenta českých firem, ke konci roku 2013 se jednalo o 3,3 procenta. Údaje zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje v roce 2014 ČTK Do základního kapitálu loni vlastníci těchto podnikatelských subjektů investovali 430 miliard korun, což je meziročně o 7,4 procenta více. Ve srovnání s předchozími lety se dynamika odchodů českých podniků do daňových rájů znatelně zpomaluje. Největší nárůst zájmu ze strany českých podniků byl v případě Seychel (110 nových) a Kypru (79). Naopak počet firem s vlastníky z Nizozemska dlouhodobě klesá. Rapidní nárůst objemu základního kapitálu kontrolovaného subjekty z daňových rájů a současně minimální přírůstek v počtu nově vzniklých firem signalizuje, že se jedná o značný odliv kapitálu z ČR, který bude velmi pravděpodobně způsoben daňovou optimalizací, uvedl analytik Bisnode Michal Řičař.

14 Lze podle něj říci, že nové vlastnické struktury založené na daňových rájích jsou agresivnější a snaží se maximálně optimalizovat svůj zisk všemi dostupnými prostředky. Zájem ze strany našich klientů je kontinuální, s mírným růstovým trendem. Klienti však nyní častěji poptávají lokality, které vyhovují jejich specifické poptávce, což nutně nemusejí být daňové ráje, uvedl Michael Dobrovolný ze společnosti SMART Office & Companies, která se zabývá prodejem firem do offshore oblastí. K umístění sídla mateřské holdingové společnosti v zahraničí podle něj mají podnikatelé různé a zcela zákonné důvody, například odlišné právní předpisy upravující práva a povinnosti při držbě podílů, ze kterých vyplývají kreativnější možnosti řízení firem i holdingů. Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje Země Změna Změna (v pct) Bahamy ,69 Belize ,03 Bermudské ostrovy ,57 Britské Pan. ostrovy ,22 Gibraltar ,35 Guernsey (Velká Británie) ,45 Hongkong ,09 Jersey (Velká Británie) ,21 Kajmanské ostrovy ,09 Kypr ,91 Lichtenštejnsko ,64 Lucembursko ,10 Malta ,79 Monako ,00 Marshallovy ostrovy ,42 Nizozemské Antily ,00 Nizozemsko ,66 Panama ,50 Ostrov Man ,21 Seychelská republika ,34 Spojené arabské emiráty ,88 Spojené státy americké ,68 Celkem ,05 Zdroj: Bisnode, Zdroj:

15 Daňová optimalizace a její vývoj nejen v ČR Daňová optimalizace postupy, kterými se vhodným nastavením daňového základu pro výpočet daně z příjmů právnických nebo fyzických osob dosahuje minimální nutné výše daňové povinnosti. Alfou i omegou těchto postupů však je, že musí být provedeny výhradně v souladu se zákonem, jinak se totiž nejedná o optimalizaci, nýbrž se může se jednat o trestný čin zkrácení daně a jiné povinné platby. Je ale namístě říci, že nikoho nelze nutit platit vyšší daně, než je ze zákona povinen. Na daňovou optimalizaci je třeba nahlížet jako na prostředek, který podnikatele v první fázi upozorní na to, že s ohledem na to, jakým způsobem podniká, kdo jsou jeho zákazníci a jakým způsobem podíl ve firmě drží, jednoduše zdaňuje nevhodným způsobem platí více, než je povinen. V dalších fázích pak dochází ke vhodným úpravám, které jsou vzhledem k aktuálním okolnostem relevantní a zejména zákonné. Často v této souvislosti slýcháme, že ta či ona firma odešla do daňového ráje jde však o rozšířený omyl, firmy totiž do daňových rájů neodcházejí. Případné vlastnění českého subjektu zahraničním (byť offshorovým), vůbec neznamená žádný odchod do daňového ráje, dceřiný subjekt nadále podniká a také platí daně v ČR. V takových případech jde totiž o anonymitu, nikoli o daně. Něco jiného pak je např. umístění sídla mateřské holdingové společnosti v zahraničí, např. v Nizozemsku či na Kypru, avšak ani v tomto případě rozhodně nelze automaticky hovořit o jakýchkoli únicích prostředků z ČR. K umístění sídla mateřské holdingové společnosti v zahraničí totiž mají podnikatelé různé a naprosto relevantní a zcela zákonné důvody (např. odlišné právní předpisy upravující práva a povinnosti při držbě podílů, ze kterých vyplývají kreativnější možnosti řízení firem i holdingů). K založení společnosti v zahraničí jsou firmy vedeny také při expanzích nebo vstupech na zahraniční trhy, a to z jednoduše z toho důvodu, že např. amerického či asijského spotřebitele nijak nepřesvědčíte, aby uhradil kartou peníze nějakému eseróčku z bývalého Sovětského svazu. Také když potřebujete své firmy řídit a spravovat kreativně a operativně, budete se chtít řídit právním řádem země, která to umožňuje. V minulosti však řada podnikatelů optimalizovala tím, že se např. vynákladovali tedy založili společnost v jiné zemi a tržby jednoduše na základě nákladových faktur přeposílali do zahraniční společnosti nebo tak činili na základě rozličných smluv o poskytování služeb či úvěrových smluv. Jiní naopak činnost české firmy přenesli do zahraniční, původní podnikatelské aktivity začali provozovat z jiné země a prostřednictvím firmy v ČR je obstarávali pro zahraniční firmu, ačkoli reálným místem výkonu ekonomické činnosti byla stále ČR a česká firma. V dnešní době je však něco takového téměř nemyslitelné, neboť by se jednalo o chování srovnatelné s počínáním pilotů kamikaze.

16 Vzhledem k tomu, že většina nejen evropských států považovala a považuje daňovou optimalizaci za nežádoucí jev, došlo proto během let logicky i ke značnému vývoji v oblasti prošetřování daňových optimalizací ze strany finančních úřadů a potažmo také orgánů činných v trestním řízení. Jednoduše se dá říci, že metody, které obstály dříve, jsou dnes již nepoužitelné. Jednak došlo a bude docházet k dalšímu zásadnímu rozvoji v oblasti přeshraniční výměny informací, jednak také došlo a bude docházet k zásadnímu omezení průlomu bankovního tajemství, a to v důsledku uzavření mezinárodních dohod i vzniku a rozvoji předpisů zamezujících praní špinavých peněz. Kvůli tomu došlo také k podstatnému zvýšení požadavků na identifikaci těch, kdo finanční toky realizují a zajišťují. Pro český finanční úřad tedy není nijak problematické zjistit například to, že český občan podniká ve Velké Británii nebo na Kypru a jakým způsobem své příjmy zdaňuje, zvlášť tehdy, když je firma na uváděné adrese nekontaktní, má v české bance založen bankovní účet, jehož je občan ČR disponentem, nebo dokonce identifikovaným koncovým vlastníkem firmy, nemá webové stránky, telefonní čísla, zkrátka naplňuje všechny znaky prázdné schránky. Použití zahraniční firmy při podnikání musí být tedy důvodné. Z praxe ale vyplývá, že využitím vhodné struktury společností a vztahů mezi nimi lze zcela zákonným způsobem dosáhnout snížení daňové zátěže až o desítky procent. Příležitosti pro daňovou optimalizaci se stále zlepšují, a to i díky rozšíření oblastí působnosti smluv o zamezení dvojího zdanění. Daňovou optimalizaci bez účasti odborně oprávněného a způsobilého poradce nelze z výše uvedených důvodů doporučit. Nutno také podotknout, že řada firem, které se v ČR zakládáním zahraničních společností zabývají, tento poradenský mandát většinou vůbec nemají. Jaká rizika z toho pro klienta vyplývají, je celkem jasné. Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.:

17 SVĚT APOGEO Aplikace Daníček efektivní hlídač Vašich daní Rádi bychom Vás informovali, že jsme krůček od spuštění naší nové mobilní daňové aplikace Daníček. K jejímu spuštění mezi veřejnost dojde již začátkem dubna A v čem Vám pomůže? Bude za Vás hlídat termíny. Srozumitelně poradí s platbou daně a záloh. Umožní předcházet zbytečným sankcím. Informuje o novinkách a zajímavostech. Pro její vytvoření jsme se rozhodli na základě průzkumu trhu, ze kterého vyplývá, že podnikatelé často zapomínají platit své daňové povinnosti. Naše aplikace bude myslet za Vás, aktivně Vás upozorňovat na daňové povinnosti, předcházet tak sankcím a mnoho dalšího. Bližší informace o Daníčku budou následovat v dubnovém vydání APOGEO Alertu.

18 AKČNÍ PROVOZNÍ ÚVĚR USNADNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ VÝŠE ÚVĚRU OD Kč DO Kč Úroková sazba 4,9 % Doba splatnosti 12 měsíců Zajištění úvěru nemovitostí Individuálně se Vám přizpůsobíme Hledáme řešení tam, kde jiní již končí Neváhejte a pro podrobnosti k Vašemu úvěru kontaktujte našeho úvěrového specialistu. úroková sazba 4,9 % p.a.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Červen 2015 Vážení klienti, obchodní partneři, do Vašich rukou se dostává již druhé letní vydání našeho časopisu APOGEO News. Z příjemných věcí uvádím především to, že poradenská skupina APOGEO

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři, U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy

apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy březen, duben 2010 apogeonews 25 Novinky, trendy a zajimavosti ze světa financního poradenstvi. Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení září 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management DAŇOVÉ PORADENSTVÍ V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení Převodní ceny v ČR z pohledu

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Daňový chameleon. I letos prošly daně změnou. Podaných přiznání bude o 200 tisíc více, může za to solidární přirážka

Daňový chameleon. I letos prošly daně změnou. Podaných přiznání bude o 200 tisíc více, může za to solidární přirážka Martin Půlpán: Proč nehacknout Česko? str. 18 číslo 3 l 10. 3. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Daňový chameleon I letos prošly daně změnou.

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

speciál Partneři přílohy audit, daně

speciál Partneři přílohy audit, daně Partneři přílohy II/III Povinnost. Od letošního roku se povinnost podat daňové přiznání elektronicky nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Povinnost zřídit si datovou schránku

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

AUDITOR 8/2008. Současné postupy Kárné komise. @ e-příloha Auditor 8/2008. Obsah

AUDITOR 8/2008. Současné postupy Kárné komise. @ e-příloha Auditor 8/2008. Obsah AUDITOR 8/2008 Obsah AKTUALITY... 2 Návrh zákona o auditorech prošel prvním čtením... 3 Noví auditoři složili slib... 3 Z poznatků Kárné komise (Ing. Jiří Vrba)... 5 TÉMA ČÍSLA OUTSOURCING Obecně k outsourcingu...

Více

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006 AUDITOR 2/2006 Obsah č. 2/2006 AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Informační povinnost účetních jednotek (Alena Švejdová, Dis.)... 8 DISKUSE Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Daňové ráje a jejich využití Tax havens and their uses Kateřina Týmlová Plzeň 2014 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více