Finanční modelování a bankovní financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční modelování a bankovní financování"

Transkript

1 Finanční modelování a bankovní financování 1. června 2010 Vladislav Severa David Zlámal Marek Jindra Tomáš Sklenář

2 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 2

3 Finanční modelování a bankovní financování Úvod Finanční modelování v kontextu Ekonomická krize a stále komplexnější ekonomické prostředí Snaha o minimalizaci rizika banky při zachování konkurenceschopnosti Zvyšující se požadavky a kontrolní aktivita regulátora Schopnost pružně reagovat na měnící se prostředí Hodnota relevantní a spolehlivé informace Provázanost finančního modelování a oceňování záruk Klíčový význam finančního modelování v případě distressu Mezinárodní srovnání Zkušenosti zvyspělých trhů (Londýn, západní Evropa) mnohem větší tlak na verifikaci finančního modelů Vývoj v ČR v souvislosti se sofistikací trhu a v reakci na krizi -postupné přibližování praxí V souvislosti s větším vnitřním zaměřením bank na korporátní portfolio V důsledku intenzivnějšího dohledu a řízení kapitálové přiměřenosti 3

4 Finanční modelování a bankovní financování Úvod - od dobrého úvěru ke špatnému a zpět Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) Revize/update ocenění záruk Modely pro studie proveditelnosti Modely pro strukturování projektového a akvizičního financování Ocenění záruk Modely pro průběžný monitoring: výkonu společnosti hodnoty zástav plnění kovenantů a další M2M modely Poskytnutí financování Distress Zotavení 4 4

5 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 5

6 Tvorba finančních modelů Důvody Model cíle a účely Nástroj sloužící k zajištění určitého, předem definovaného, cíle: Plánování Ocenění Tvorbu rozpočtů Porovnání více alternativ Specifická rozhodnutí Pouze pro daný účel Není obvykle možné/vhodné model kopírovat a využívat pro více účelů => velké riziko chyb Dobré vlastnosti modelu Přínosy modelu Spolehlivý Flexibilní Srozumitelný Robustní Zacílený Vyváženost mezi cíli x riziky zjednodušením vs. komplexitou Identifikace problémových části a rizik Kvantifikace rizik Analýza možných prvků snížení rizik a jejich vliv na projekt 6 6

7 Tvorba finančních modelů Celkový modelovací proces Záměr Specifikace Design vývoj Testování Implementace Tržby Náklady Investice Financová ní Pracovní kapitál Hmotná aktiva Modulární přístup Makra Zpracování dat Nástroje Formáty INTEGROVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY PL CF BS DCF, NPV Ukazatele Excelové funkce Dobré zásady Časová osa Vstupy a výstupy Flexibility Analýza scénářů Analýza sensitivity Kontrola chyb 7

8 Tvorba finančních modelů Schopnosti dobrého modelu Analýza citlivosti Identifikace faktorů, na něž je projekce nejvíce sensitivní Změna NPV, IRR, DSCR při změně klíčových vstupů Určení krajních hodnot ( break even analýza) Analýza scénářů Obvykle tři scénáře Změna NPV, IRR, DSCR pro daný scénář Analýza zmírnění rizik Udělení dotace Flexibility Porovnání vlivu specifických událostí (ne/nastane)a jejich vliv na kovenanty, NPV, IRR atd. Expanze na Slovensko Deregulace Dergulace cen cen Nová linka 8 8

9 Tvorba finančních modelů Základní fáze tvorby modelu Pět základních fází tvorby modelu ZÁMĚR SPECIFIKACE DESIGN VÝVOJ TESTOVÁNÍ IMPLEMENTACE Plánování Cíl Uživatelé Časový rozvrh Zdroje (SW, HW) Výstupy Vstupy Flexibility Scénáře Časová linie Detailní struktura modelu Makra Toky dat Externí vstupy Tvorba modelu Dodržení dobrých zásad Vždy nutné Použití krajních hodnot Speciální software Manuál 9 9

10 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 1: Oddělení vstupů do výpočtů a od výstupů Výhody: jeden vstup pro jednu proměnnou, sensitivity, kontrola vstupů VSTUPY VÝPOČTY VÝSTUPY Pravidlo č. 2: Konzistentní struktura listů Stejné formátování (čísla, text, nadpisy, procenta, desetinné čísla, velikost buněk, barvy, zoom) Logický sled kalkulací Zprava doleva Zhora dolů Zepředu dozadu List4 List3 List2 List1 10

11 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 3: Použití stejné časové linie na každém listě Pravidlo č. 4: Použití jednoho unikátního vzorce pro modelování celého řádku Výhody: jednoduší verifikace, přehledné Unikátní vzorec rozkopírování Kalkulace1 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace2 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace3 X X X X X X X X X X 11

12 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 5: Nevkládat vstupy do vzorců natvrdo Vstupy natvrdo x Složité na změny x Nemožnost oddělení vstupů Oddělené vstupy Flexible Transparent Pravidlo č. 6: Neskrývat sloupce ani řádky Seskupit ˇ+ ˇ- Jednodušší pro změny Jednodušší na orientaci x Může skrývat nechtěný kód x Riziko chyb při rozkopírování 12

13 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Zamezit cirkulárním odkazům Řešení: Pravidlo č. 7: A) Analytické B) Makra (kopírovat a vložit) x Ztráta spolehlivosti x Kalkulace nemusí proběhnout až dokonce x Možnost více řešení Pravidlo č. 8: V jednoduchosti je krása 13

14 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 14

15 Ověřování finančních modelů Je potřebné a důležité? Studie zpracovaná profesorem Raymondem R. Pankoz University of Hawaii ukázala, že více než 90% modelů obsahuje chyby Studie (2007): Review 50 excelových modelů (celkem 270,722 buněk) V průběhu urychleného prodeje aktiv LehmanBrothers, banka Barclyasomylem ve svém komplexním modelu přehlédla skryté řádky o 179 kontraktech, což způsobilo nákup více aktiv, než banka původně zamýšlela. Závěry: 3 modely bez chyb 47 modelů s chybami 483 chyb celkem Společnost projektovala zisk $200 mil. v souvislosti s zamýšlenou transakcí. Zisk se snížil na $25 mil., když bylo zjištěno špatné umístění závorek v jednom z použitých vzorců. Fannie Mae zjistila chybu ve výši $1.136 mld. v hodnotě vykázaného vlastním kapitálu. Jayne Shontell, Fannie Mae senior vice president, vysvětlil, že: Došlo k elementárním chybám v excelovémmodelu při implementaci nových účetních standardů." TransAltavelký obchodovaný kanadský producent elektřiny reportoval ztrátu ve výši $24 mil.v důsledku přeplacení kontraktů, k němuž došlo z důvodu chybného použití copy paste funkce v modelu

16 Ověřování finančních modelů Základní fakta Důvody a přínosy Typické situace Zvýšená důvěryhodnost modelu Projektové financování Minimalizace rizika Nezávislý pohled na daný projekt Nutná podmínka na straně banky / konsorcia bank před poskytnutím finančních prostředků Projekty na zelené louce PPP projekty Akviziční financování Refinancování holdingových skupin Obsah ověření A) Technické ověření Verifikace modelu jakožto nástroje integrita a logická konzistence modelu Účetní a daňové ověření B) Komerční ověření Ověření hlavních předpokladů Ověření technologických vstupů Vliv industriálních faktorů a regulace 16

17 Ověřování finančních modelů Technické ověření obsah a proces MODEL DATABOOK PROJEKTOVÉ DOKUMENTY ZDROJE Zkušený modelingovýteam Speciální software Daňoví specialisté Kódování(linky, vzorce, odkazy) Vnitřní integrita a logická konzistence Analytické ověření INTEGROVANÉ REVIEW Databook Makra Sensitivity Daně Účetnictrví Projektové dokumenty ÚPRAVY A AKTUALIZACE Účetní specialisté PRŮBĚŽNÉ POZNATKY FORMÁLNÍ ZHODNOCENÍ 17

18 Ověřování finančních modelů Technické ověření softwarové nástroje GENERAL INFORMATION & SUMMARY Project Model XY.xlsx Workbook Name Version 12/05/2010 CONTENTS Last Saved by Ernst & Young Sheets Details of each worksheet Formulas Detailed statistics of cell formulas First Created by Mr Smith Links Details of external links Creation Date 18/03/2010 Names Details of range names DataFlow Details of data flows between sheets File Format Unclassified Macros Details of macro & VB projects File Size (KB) Unique Formulas 6592 No. of Worksheets 62 No. of Other Sheets 0 Average Formula Length 2.1 Maximum Formula Length 15 Non-Blank Rows 7220 Non-Blank Columns 1834 IF Functions Used 201 Unique Formulas / Row 0.9 Maximum Nested IF 2 Unique Formulas / Col 3.6 Worksheet Functions 7 External Links None Macro Procedures VB Projects Range Names 149 Lines of Code Name Ref with Error 146 Nástroj umožňuje analyzovat klíčové rizikové oblasti modelu např.: Tok dat v modelu a vazby mezi jednotlivými listy modelu Datové mapy jednotlivých listů Statistika použitých funkcích Identifikace cirkulárních odkazů Vazby na externí datové soubory Výstupy softwarového nástroje pro analýzu finančních modelů. Důležitý předpoklad pro spolehlivé a zároveň efektivní ověření finančních modelů. DATA FLOW MATRIX [The numbers in the matrix indicate the number of times that sheets (in rows) have been referred to by other sheets (in columns)] [Statistics based on UNIQUE FORMULAS only. Sheets with name in Italic have not been selected for assessment.] TO Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 FROM Sheet 1 Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet 24 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 18

19 Ověřování finančních modelů Technické ověření - mapy Datové mapy jednotlivých listů umožňují snadno identifikovat: Unikátní vzorce Nekonzistentní vzorce Hardcoding Odkazy na prázdné buňky Odkazy na externí zdroje L L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N F F F F N N N N N N N N N N L F < < < F < < < < < < L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L B B B B B B N B B B B B B B B N N N N N N N L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L F < < < N NL N N N N F F < F < F < F < F < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < L < < N < < N < F < < < < < < < < < < < < < < < < < < F L N N N N N N N NL N N N N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N NF < N < N < N < N < N < N < N F < < < < < < < < < L N N N N N F < < L < < < < < < < < N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L L N N N N N F < < < < N ^ F < < < < < < F < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N N N N N N F N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N N N N N N N N F N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL B BN B NF N N N N N N N N N F N < < < < < < < < < < L N ^ F < < < < < < < < < L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ + + L N ^ ^ + L N ^ ^ L F F F F F F F F F F < < < < < < < < < < 19

20 Ověřování finančních modelů Komerční ověření rozsah a přístup Typický obsah komerčního ověření Ověření technologických předpokladů (např.: účinnost, spotřeba, výkon aj.) Ověření hodnoty počáteční investice Ověření výše provozních nákladů a nákladů na údržbu Ověření trhu a poptávky Ověření regulace a jejího zanesení do modelu Ověření investičních pobídek, dotací a způsobu jejich reflektování v modelu Přístup ke komerčnímu ověření Analýza konzistence podkladových dokumentů od technických poradců Benchmarking porovnání předpokladů či skupin proměnných se srovnatelnými společnostmi, technologiemi Analýza způsobu stanovení předpokladů Analýza pravidel regulace / dotací 20 20

21 Ověřování finančních modelů Obvyklé problémové body KÓDOVÁNÍ ANALYTIKA Chyby ve vzorcích, posunuté linky, čísla natvrdo Chyby v jednotkách (1 vs. 1000, tuny /m3, kg/pounds) DANĚ Chyby v délce uznatelnostidaňové ztráty Zjednodušené uvažování DPH či bez DPH (nebo spotřebních daní) a jejich vlivu na pracovní kapitál) Chybně projektovaný vliv spotřebních daní Různé hodnoty pro jednu proměnnou (např.: cena elektřiny, inflace, růst atd.) Pracovní kapitál se neprojektuje vůči všem nákladů / tržbám MAKRA ÚČETNICTVÍ Dvojité zahrnutí projektované cash-flow (úročeno i diskontováno) Cirkulární reference Chybně definované range names -> makra PROJEKTOVÉ DOKUMENTY Ověření způsobu kalkulace kovenantů / finančních ukazatelů vůči určenému dokumentu (term sheetu) KLÍČOVÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY REGULACE Diskontní míra Definice scénářů Ekonomická životnost aktiv Pominutí odlišností mezi CAS a IFRS (leasing, rezervy atd.) Chybné či zjednodušené projektování dividend Definice a vývoj Regulatorní báze Specifikace regulatorikyv jednotlivých sektorech (např. vodárenství, elektřina, plyn) 21

22 Ověřování finančních modelů Výstup Zpráva o předběžných zjištěních ( interim findings report ) Reportované zjištění Chyba významná Chyba významná latentní/nevýznamná Chyba nevýznamná latentní/formát Dotazy Finální výstup ověřovacího procesu má podobu formální zhodnocení (tzv. formal opinion ) Financujícím institucím se standardně poskytuje tzv. reliance letter. Časová náročnost: průměrně 2-4 týdny 22

23 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 23

24 Případová studie Analýza příležitosti výstavby paroplynové elektrárny Zdůvodnění investičního záměru a jeho popis Analýza variant řešení projektu Předinvestiční prověrka (Due Diligence) Analýza rizik Finanční modelování a ocenění Kvalitativní analýza 24

25 Finanční model: Vstupní předpoklady Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Vstupní předpoklady modelu 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Základní nastavení režimu finančního modelu Základní 1 Základní Základní Spider Tornádo Scénáře Investiční výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Délka výstavby 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ekonomická doba životnosti 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Účinnost elektrárny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Doba využití instalovaného výkonu 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny elektřiny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fixní provozní výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny paliva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny CO2 emisních povolenek 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Obecné předpoklady Datum ocenění datum Diskontní sazba (WACC) % 8.0% Směnný kurz: 1 EUR CZK 25.0 Daň z příjmů právnických osob % 19.0% Základní jednotka EUR Konstrukční fáze Instalovaná kapacita (net) MW Cena za MW instalovaný 000 EUR/MWi Délka konstrukční fáze roky

26 Finanční model: Kalkulace & výpočty Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Kalkulace 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Konstrukční fáze - investiční výdaje Investiční peněžní toky Investiční výdaje 000 EUR ( ) ( ) Investiční peněžní toky 000 EUR ( ) ( ) Provozní fáze - příjmy Příjmy Instalovaná kapacita (net) MW Regulační výkon jako % instalovaného výkonu % 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% Poskytnutý regulační výkon MW Cena za rezervovaný výkon 000 EUR/MW.rok Příjmy za rezervaci regulačního výkonu 000 EUR Poskytnutý regulační výkon MW Využití regulačního výkonu pro regulaci % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Dodávka regulačního výkonu MW Počet hodin v roce hod Dodaná regulační energie MWh Cena za regulační energii EUR/MWh Příjmy z prodeje regulační energie 000 EUR Doba využití instalovaného výkonu hod Instalovaná kapacita (net) MW Dodaná elektřina MWh Cena elektřiny EUR/MWh Příjmy z prodané elektřiny 000 EUR

27 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (1) Break-even analýza (na min. požadované IRR) Základní předpoklad Break-even hodnota Rezerva (absolutní) Velikost rezervy Fundamentální analýza Investiční výdaje (000 EUR/MWi) střední Jednoduchá technologie a instalace Malé Ekonomická doba životnosti (roky) Riziko střední Ověřená technologie Malé Účinnost elektrárny 60.0% 58.0% 2.0% malá Ověřená technologie Střední Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) malá (+) Trend dožívajících zdrojů (GER, CZ, PL) (-) Vyšší variabilní výdaje technologie Střední Růst ceny elektřiny (p.a.) 5.0% 4.8% 0.2% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hospodářství vedoucí ke zvýšení ceny el. Vysoké (2011/12) Střední (2013+) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) 100.0% 109.0% 9.0% střední Dostatečná rezerva k daným výdajům Malé Růst ceny paliva (p.a.) 4.0% 4.5% 0.5% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hosp. vedoucí ke zvýšení ceny paliva Spojené s růstem ceny elektřiny Růst ceny CO 2 emisních povolenek (p.a.) 5.0% 6.5% 1.5% velká Trend EU k ekologickým zdrojům, omezení množství emisních povolenek Střední 27

28 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (2) Break-even analýza (break-even vs. základní scénář) Hurdle rate WACC) 8.0% ; Projektové IRR FCFF) 9.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Účinnost elektrárny Růst ceny elektřiny (p.a.) Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) Ekonomická doba životnosti (roky) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) Růst ceny paliva (p.a.) Investiční výdaje (000 EUR/MWi) Růst ceny CO2 emisních povolenek (p.a.) Rezerva jako relativní změna oproti základnímu předpokladu 28

29 Finanční model: Výstupy: Spider diagram 18% Spider diagram (průběh citlivosti projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) 16% 14% 12% 10% IRR 8% 6% 4% 2% 0% Optimistický Základní Pesimistický Scénáře Ekonomická doba životnosti Doba využití instalovaného výkonu Růst ceny elektřiny Fixní provozní výdaje Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek 29

30 Finanční model: Výstupy: Tornádo diagram Tornádo diagram (citlivost projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) Růst ceny elektřiny Doba využití instalovaného výkonu Účinnost elektrárny Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek Investiční výdaje Ekonomická doba životnosti Fixní provozní výdaje -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Absolutní změna projektového IRR Optimistický vs. základní scénář Pesimistický vs. základní scénář 30

31 Finanční model: Výstupy: Analýza scénářů Profil FCFF pro jednotlivé scénáře IRR (Boom) 13.1% ; IRR (Base) 9.6% ; IRR (Recession) 8.5% EUR Roky projektu Ekonomická expanze Základní scénář Ekonomická recese 31

32 Aplikace: dluhové strukturování příklad I. (nedostatek CF pokrytý pomocí reserve tail) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #1 Očekávaná délka projektu Rozšíření? Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 32

33 Aplikace: dluhové strukturování příklad II. (nedostatek CF pokrytý pomocí cash lock-up / sweep) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #2 DSCR trigger $ trapped / swept DSCR < 1.3) Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 33

34 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 34

35 Modelování a zástavy Hlavní důvody a okamžiky ocenění Proč požadujeme a oceňujeme zástavy? Měření a kontrola rizika daného bankovního obchodu (včetně volatility hodnoty zástavy) Regulace a nároky na kapitál Zhodnocení scénářů workoutu/exitu Kdy je vhodná doba k zamyšlení nad hodnotou zástavy? 1. Úvodní zhodnocení a omezení rizik bankovního obchodu 2. Reakce na změnu: Rizikového profilu klienta a podnikatelského záměru Makroekonomické situace Kapitálové struktury financovaného podniku 35

36 Modelování a zástavy Rizika a příčiny selhání Jak oceňovat zástavu? Konzistentně (!) napříč jednotlivými bankovními obchody i třídami aktiv, tj. s vnitřně konzistentními předpoklady odpovídajícími situaci odvětví i celé ekonomiky Se správnou definicí hledané hodnoty Metodickya logicky správně Transparentně, tedy s explicitně definovanými předpoklady Se znalostí trhu Se znalostí odvětví podnikání a jeho schopnosti zastavovaná aktiva vhodně využít 36

37 Modelování a zástavy Definice hodnoty a reakce na riziko Hodnota Pokračující hodnota zástavy Likvidační hodnota zástavy Hodnota dluhu základní scénář Value gap Hodnota zástavy základní scénář Volatilita 37

38 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 38

39 Monitoring a prevence Cíle monitoringu ve vztahu věřitel-dlužník Transparentnost Každodenní práce s případem Relevantní a aktuální analýzy Věřitelé Podpora při jednáních Překonat nedorozumění a obnovit důvěru Znalost odvětví Dlužník 13-týdenní CF Finanční plán (1-2 roky) Kvantifikace dopadů restruktur. opatření Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) 39

40 Monitoring a prevence Modelový příklad společnosti zasažené krizí Tržby (Kc000) Tržby (Kc000) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby EBITDA, úvěry (Kc000) EBITDA, úvěry (Kc000) Původní plán (FY07, podklad pro získání investičního úvěru) Investiční úvěr ve výši 300m Kč se splatností 5 let (FY08-FY12) Provozní úvěr ve výši 200m Kč bude pravidelně obnovován. Kumulovaná EBITDA za toto období (890m) poskytne potřebnou rezervu (500m) nad rámec splátek jistiny (300m) na pokrytí: (i) úrokových nákladů, (ii) dalších potřeb společnosti (CapEx, R&D, atd.) (iii) odměnu akcionáře. Revidovaný plán (prosinec FY09) Propad tržeb o 57% v FY09, krycí příspěvěk i přes provozní úspory nepokryl fixní náklady, ztráta na EBITDA 75m Kč. Ztráta (75m Kč) a pouze poloviční splátka úvěru v FY09 (37m Kč) byly financovány vyčerpáním rezerv (hotovost, redukce prac. kapitálu). Nezávislé posouzení rozpočtu > dohodao standstillupro 2010 Odhadvývoje FY11-12 postupný nárusttržeb (stále pod úrovní původního plánu); kumulovaná EBITDA 310m Kč Vzhledem k úrokovým nákladům a potřeby CapExa R&D budenutné jednat o změně podmínek (zejména splatnosti) Standstillpodmíněn: Navýšením základního jmění pro zajištění likvidity Čtvrtletním monitoringem Předložením střednědobého plánu FY11-FY14 a jeho nezávislé posouzení v Q4/2010 včetně návrhu restrukturalizace dluhu 40

41 Kontakty Ernst & Young, Transaction Advisory services VladislavSevera Vedoucí partner TAS Tel: Mobil: DavidZlámal Finančnímodelovánía ověřování Tel: Mobil: Marek Jindra Oceňování zástav Tel: Mobil: Tomáš Sklenář Restrukturalizace Tel: Mobil:

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TÉMA IV/1.SEMINÁŘ (4.SEMINÁŘ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZATEPLENÍ DOMU ECONOMIC EVALUATION OF THERMAL INSULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Zpracovatel: Centrum RIA, s.r.o. Kolektiv autorů: Jiřina Jílková,

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavce Úvod... 1 Finanční deriváty a aktivity s nimi spojené.....27 Odpovědnost managementu a osob pověřených řízením... 8-10 Odpovědnosti auditora...11-15

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Nízká kapitalizace a uplatnění nových pravidel v praxi

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Nízká kapitalizace a uplatnění nových pravidel v praxi květen 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Nízká kapitalizace a uplatnění nových pravidel v praxi Aplikace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) v

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více