Finanční modelování a bankovní financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční modelování a bankovní financování"

Transkript

1 Finanční modelování a bankovní financování 1. června 2010 Vladislav Severa David Zlámal Marek Jindra Tomáš Sklenář

2 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 2

3 Finanční modelování a bankovní financování Úvod Finanční modelování v kontextu Ekonomická krize a stále komplexnější ekonomické prostředí Snaha o minimalizaci rizika banky při zachování konkurenceschopnosti Zvyšující se požadavky a kontrolní aktivita regulátora Schopnost pružně reagovat na měnící se prostředí Hodnota relevantní a spolehlivé informace Provázanost finančního modelování a oceňování záruk Klíčový význam finančního modelování v případě distressu Mezinárodní srovnání Zkušenosti zvyspělých trhů (Londýn, západní Evropa) mnohem větší tlak na verifikaci finančního modelů Vývoj v ČR v souvislosti se sofistikací trhu a v reakci na krizi -postupné přibližování praxí V souvislosti s větším vnitřním zaměřením bank na korporátní portfolio V důsledku intenzivnějšího dohledu a řízení kapitálové přiměřenosti 3

4 Finanční modelování a bankovní financování Úvod - od dobrého úvěru ke špatnému a zpět Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) Revize/update ocenění záruk Modely pro studie proveditelnosti Modely pro strukturování projektového a akvizičního financování Ocenění záruk Modely pro průběžný monitoring: výkonu společnosti hodnoty zástav plnění kovenantů a další M2M modely Poskytnutí financování Distress Zotavení 4 4

5 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 5

6 Tvorba finančních modelů Důvody Model cíle a účely Nástroj sloužící k zajištění určitého, předem definovaného, cíle: Plánování Ocenění Tvorbu rozpočtů Porovnání více alternativ Specifická rozhodnutí Pouze pro daný účel Není obvykle možné/vhodné model kopírovat a využívat pro více účelů => velké riziko chyb Dobré vlastnosti modelu Přínosy modelu Spolehlivý Flexibilní Srozumitelný Robustní Zacílený Vyváženost mezi cíli x riziky zjednodušením vs. komplexitou Identifikace problémových části a rizik Kvantifikace rizik Analýza možných prvků snížení rizik a jejich vliv na projekt 6 6

7 Tvorba finančních modelů Celkový modelovací proces Záměr Specifikace Design vývoj Testování Implementace Tržby Náklady Investice Financová ní Pracovní kapitál Hmotná aktiva Modulární přístup Makra Zpracování dat Nástroje Formáty INTEGROVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY PL CF BS DCF, NPV Ukazatele Excelové funkce Dobré zásady Časová osa Vstupy a výstupy Flexibility Analýza scénářů Analýza sensitivity Kontrola chyb 7

8 Tvorba finančních modelů Schopnosti dobrého modelu Analýza citlivosti Identifikace faktorů, na něž je projekce nejvíce sensitivní Změna NPV, IRR, DSCR při změně klíčových vstupů Určení krajních hodnot ( break even analýza) Analýza scénářů Obvykle tři scénáře Změna NPV, IRR, DSCR pro daný scénář Analýza zmírnění rizik Udělení dotace Flexibility Porovnání vlivu specifických událostí (ne/nastane)a jejich vliv na kovenanty, NPV, IRR atd. Expanze na Slovensko Deregulace Dergulace cen cen Nová linka 8 8

9 Tvorba finančních modelů Základní fáze tvorby modelu Pět základních fází tvorby modelu ZÁMĚR SPECIFIKACE DESIGN VÝVOJ TESTOVÁNÍ IMPLEMENTACE Plánování Cíl Uživatelé Časový rozvrh Zdroje (SW, HW) Výstupy Vstupy Flexibility Scénáře Časová linie Detailní struktura modelu Makra Toky dat Externí vstupy Tvorba modelu Dodržení dobrých zásad Vždy nutné Použití krajních hodnot Speciální software Manuál 9 9

10 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 1: Oddělení vstupů do výpočtů a od výstupů Výhody: jeden vstup pro jednu proměnnou, sensitivity, kontrola vstupů VSTUPY VÝPOČTY VÝSTUPY Pravidlo č. 2: Konzistentní struktura listů Stejné formátování (čísla, text, nadpisy, procenta, desetinné čísla, velikost buněk, barvy, zoom) Logický sled kalkulací Zprava doleva Zhora dolů Zepředu dozadu List4 List3 List2 List1 10

11 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 3: Použití stejné časové linie na každém listě Pravidlo č. 4: Použití jednoho unikátního vzorce pro modelování celého řádku Výhody: jednoduší verifikace, přehledné Unikátní vzorec rozkopírování Kalkulace1 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace2 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace3 X X X X X X X X X X 11

12 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 5: Nevkládat vstupy do vzorců natvrdo Vstupy natvrdo x Složité na změny x Nemožnost oddělení vstupů Oddělené vstupy Flexible Transparent Pravidlo č. 6: Neskrývat sloupce ani řádky Seskupit ˇ+ ˇ- Jednodušší pro změny Jednodušší na orientaci x Může skrývat nechtěný kód x Riziko chyb při rozkopírování 12

13 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Zamezit cirkulárním odkazům Řešení: Pravidlo č. 7: A) Analytické B) Makra (kopírovat a vložit) x Ztráta spolehlivosti x Kalkulace nemusí proběhnout až dokonce x Možnost více řešení Pravidlo č. 8: V jednoduchosti je krása 13

14 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 14

15 Ověřování finančních modelů Je potřebné a důležité? Studie zpracovaná profesorem Raymondem R. Pankoz University of Hawaii ukázala, že více než 90% modelů obsahuje chyby Studie (2007): Review 50 excelových modelů (celkem 270,722 buněk) V průběhu urychleného prodeje aktiv LehmanBrothers, banka Barclyasomylem ve svém komplexním modelu přehlédla skryté řádky o 179 kontraktech, což způsobilo nákup více aktiv, než banka původně zamýšlela. Závěry: 3 modely bez chyb 47 modelů s chybami 483 chyb celkem Společnost projektovala zisk $200 mil. v souvislosti s zamýšlenou transakcí. Zisk se snížil na $25 mil., když bylo zjištěno špatné umístění závorek v jednom z použitých vzorců. Fannie Mae zjistila chybu ve výši $1.136 mld. v hodnotě vykázaného vlastním kapitálu. Jayne Shontell, Fannie Mae senior vice president, vysvětlil, že: Došlo k elementárním chybám v excelovémmodelu při implementaci nových účetních standardů." TransAltavelký obchodovaný kanadský producent elektřiny reportoval ztrátu ve výši $24 mil.v důsledku přeplacení kontraktů, k němuž došlo z důvodu chybného použití copy paste funkce v modelu

16 Ověřování finančních modelů Základní fakta Důvody a přínosy Typické situace Zvýšená důvěryhodnost modelu Projektové financování Minimalizace rizika Nezávislý pohled na daný projekt Nutná podmínka na straně banky / konsorcia bank před poskytnutím finančních prostředků Projekty na zelené louce PPP projekty Akviziční financování Refinancování holdingových skupin Obsah ověření A) Technické ověření Verifikace modelu jakožto nástroje integrita a logická konzistence modelu Účetní a daňové ověření B) Komerční ověření Ověření hlavních předpokladů Ověření technologických vstupů Vliv industriálních faktorů a regulace 16

17 Ověřování finančních modelů Technické ověření obsah a proces MODEL DATABOOK PROJEKTOVÉ DOKUMENTY ZDROJE Zkušený modelingovýteam Speciální software Daňoví specialisté Kódování(linky, vzorce, odkazy) Vnitřní integrita a logická konzistence Analytické ověření INTEGROVANÉ REVIEW Databook Makra Sensitivity Daně Účetnictrví Projektové dokumenty ÚPRAVY A AKTUALIZACE Účetní specialisté PRŮBĚŽNÉ POZNATKY FORMÁLNÍ ZHODNOCENÍ 17

18 Ověřování finančních modelů Technické ověření softwarové nástroje GENERAL INFORMATION & SUMMARY Project Model XY.xlsx Workbook Name Version 12/05/2010 CONTENTS Last Saved by Ernst & Young Sheets Details of each worksheet Formulas Detailed statistics of cell formulas First Created by Mr Smith Links Details of external links Creation Date 18/03/2010 Names Details of range names DataFlow Details of data flows between sheets File Format Unclassified Macros Details of macro & VB projects File Size (KB) Unique Formulas 6592 No. of Worksheets 62 No. of Other Sheets 0 Average Formula Length 2.1 Maximum Formula Length 15 Non-Blank Rows 7220 Non-Blank Columns 1834 IF Functions Used 201 Unique Formulas / Row 0.9 Maximum Nested IF 2 Unique Formulas / Col 3.6 Worksheet Functions 7 External Links None Macro Procedures VB Projects Range Names 149 Lines of Code Name Ref with Error 146 Nástroj umožňuje analyzovat klíčové rizikové oblasti modelu např.: Tok dat v modelu a vazby mezi jednotlivými listy modelu Datové mapy jednotlivých listů Statistika použitých funkcích Identifikace cirkulárních odkazů Vazby na externí datové soubory Výstupy softwarového nástroje pro analýzu finančních modelů. Důležitý předpoklad pro spolehlivé a zároveň efektivní ověření finančních modelů. DATA FLOW MATRIX [The numbers in the matrix indicate the number of times that sheets (in rows) have been referred to by other sheets (in columns)] [Statistics based on UNIQUE FORMULAS only. Sheets with name in Italic have not been selected for assessment.] TO Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 FROM Sheet 1 Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet 24 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 18

19 Ověřování finančních modelů Technické ověření - mapy Datové mapy jednotlivých listů umožňují snadno identifikovat: Unikátní vzorce Nekonzistentní vzorce Hardcoding Odkazy na prázdné buňky Odkazy na externí zdroje L L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N F F F F N N N N N N N N N N L F < < < F < < < < < < L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L B B B B B B N B B B B B B B B N N N N N N N L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L F < < < N NL N N N N F F < F < F < F < F < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < L < < N < < N < F < < < < < < < < < < < < < < < < < < F L N N N N N N N NL N N N N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N NF < N < N < N < N < N < N < N F < < < < < < < < < L N N N N N F < < L < < < < < < < < N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L L N N N N N F < < < < N ^ F < < < < < < F < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N N N N N N F N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N N N N N N N N F N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL B BN B NF N N N N N N N N N F N < < < < < < < < < < L N ^ F < < < < < < < < < L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ + + L N ^ ^ + L N ^ ^ L F F F F F F F F F F < < < < < < < < < < 19

20 Ověřování finančních modelů Komerční ověření rozsah a přístup Typický obsah komerčního ověření Ověření technologických předpokladů (např.: účinnost, spotřeba, výkon aj.) Ověření hodnoty počáteční investice Ověření výše provozních nákladů a nákladů na údržbu Ověření trhu a poptávky Ověření regulace a jejího zanesení do modelu Ověření investičních pobídek, dotací a způsobu jejich reflektování v modelu Přístup ke komerčnímu ověření Analýza konzistence podkladových dokumentů od technických poradců Benchmarking porovnání předpokladů či skupin proměnných se srovnatelnými společnostmi, technologiemi Analýza způsobu stanovení předpokladů Analýza pravidel regulace / dotací 20 20

21 Ověřování finančních modelů Obvyklé problémové body KÓDOVÁNÍ ANALYTIKA Chyby ve vzorcích, posunuté linky, čísla natvrdo Chyby v jednotkách (1 vs. 1000, tuny /m3, kg/pounds) DANĚ Chyby v délce uznatelnostidaňové ztráty Zjednodušené uvažování DPH či bez DPH (nebo spotřebních daní) a jejich vlivu na pracovní kapitál) Chybně projektovaný vliv spotřebních daní Různé hodnoty pro jednu proměnnou (např.: cena elektřiny, inflace, růst atd.) Pracovní kapitál se neprojektuje vůči všem nákladů / tržbám MAKRA ÚČETNICTVÍ Dvojité zahrnutí projektované cash-flow (úročeno i diskontováno) Cirkulární reference Chybně definované range names -> makra PROJEKTOVÉ DOKUMENTY Ověření způsobu kalkulace kovenantů / finančních ukazatelů vůči určenému dokumentu (term sheetu) KLÍČOVÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY REGULACE Diskontní míra Definice scénářů Ekonomická životnost aktiv Pominutí odlišností mezi CAS a IFRS (leasing, rezervy atd.) Chybné či zjednodušené projektování dividend Definice a vývoj Regulatorní báze Specifikace regulatorikyv jednotlivých sektorech (např. vodárenství, elektřina, plyn) 21

22 Ověřování finančních modelů Výstup Zpráva o předběžných zjištěních ( interim findings report ) Reportované zjištění Chyba významná Chyba významná latentní/nevýznamná Chyba nevýznamná latentní/formát Dotazy Finální výstup ověřovacího procesu má podobu formální zhodnocení (tzv. formal opinion ) Financujícím institucím se standardně poskytuje tzv. reliance letter. Časová náročnost: průměrně 2-4 týdny 22

23 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 23

24 Případová studie Analýza příležitosti výstavby paroplynové elektrárny Zdůvodnění investičního záměru a jeho popis Analýza variant řešení projektu Předinvestiční prověrka (Due Diligence) Analýza rizik Finanční modelování a ocenění Kvalitativní analýza 24

25 Finanční model: Vstupní předpoklady Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Vstupní předpoklady modelu 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Základní nastavení režimu finančního modelu Základní 1 Základní Základní Spider Tornádo Scénáře Investiční výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Délka výstavby 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ekonomická doba životnosti 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Účinnost elektrárny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Doba využití instalovaného výkonu 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny elektřiny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fixní provozní výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny paliva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny CO2 emisních povolenek 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Obecné předpoklady Datum ocenění datum Diskontní sazba (WACC) % 8.0% Směnný kurz: 1 EUR CZK 25.0 Daň z příjmů právnických osob % 19.0% Základní jednotka EUR Konstrukční fáze Instalovaná kapacita (net) MW Cena za MW instalovaný 000 EUR/MWi Délka konstrukční fáze roky

26 Finanční model: Kalkulace & výpočty Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Kalkulace 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Konstrukční fáze - investiční výdaje Investiční peněžní toky Investiční výdaje 000 EUR ( ) ( ) Investiční peněžní toky 000 EUR ( ) ( ) Provozní fáze - příjmy Příjmy Instalovaná kapacita (net) MW Regulační výkon jako % instalovaného výkonu % 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% Poskytnutý regulační výkon MW Cena za rezervovaný výkon 000 EUR/MW.rok Příjmy za rezervaci regulačního výkonu 000 EUR Poskytnutý regulační výkon MW Využití regulačního výkonu pro regulaci % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Dodávka regulačního výkonu MW Počet hodin v roce hod Dodaná regulační energie MWh Cena za regulační energii EUR/MWh Příjmy z prodeje regulační energie 000 EUR Doba využití instalovaného výkonu hod Instalovaná kapacita (net) MW Dodaná elektřina MWh Cena elektřiny EUR/MWh Příjmy z prodané elektřiny 000 EUR

27 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (1) Break-even analýza (na min. požadované IRR) Základní předpoklad Break-even hodnota Rezerva (absolutní) Velikost rezervy Fundamentální analýza Investiční výdaje (000 EUR/MWi) střední Jednoduchá technologie a instalace Malé Ekonomická doba životnosti (roky) Riziko střední Ověřená technologie Malé Účinnost elektrárny 60.0% 58.0% 2.0% malá Ověřená technologie Střední Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) malá (+) Trend dožívajících zdrojů (GER, CZ, PL) (-) Vyšší variabilní výdaje technologie Střední Růst ceny elektřiny (p.a.) 5.0% 4.8% 0.2% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hospodářství vedoucí ke zvýšení ceny el. Vysoké (2011/12) Střední (2013+) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) 100.0% 109.0% 9.0% střední Dostatečná rezerva k daným výdajům Malé Růst ceny paliva (p.a.) 4.0% 4.5% 0.5% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hosp. vedoucí ke zvýšení ceny paliva Spojené s růstem ceny elektřiny Růst ceny CO 2 emisních povolenek (p.a.) 5.0% 6.5% 1.5% velká Trend EU k ekologickým zdrojům, omezení množství emisních povolenek Střední 27

28 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (2) Break-even analýza (break-even vs. základní scénář) Hurdle rate WACC) 8.0% ; Projektové IRR FCFF) 9.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Účinnost elektrárny Růst ceny elektřiny (p.a.) Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) Ekonomická doba životnosti (roky) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) Růst ceny paliva (p.a.) Investiční výdaje (000 EUR/MWi) Růst ceny CO2 emisních povolenek (p.a.) Rezerva jako relativní změna oproti základnímu předpokladu 28

29 Finanční model: Výstupy: Spider diagram 18% Spider diagram (průběh citlivosti projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) 16% 14% 12% 10% IRR 8% 6% 4% 2% 0% Optimistický Základní Pesimistický Scénáře Ekonomická doba životnosti Doba využití instalovaného výkonu Růst ceny elektřiny Fixní provozní výdaje Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek 29

30 Finanční model: Výstupy: Tornádo diagram Tornádo diagram (citlivost projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) Růst ceny elektřiny Doba využití instalovaného výkonu Účinnost elektrárny Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek Investiční výdaje Ekonomická doba životnosti Fixní provozní výdaje -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Absolutní změna projektového IRR Optimistický vs. základní scénář Pesimistický vs. základní scénář 30

31 Finanční model: Výstupy: Analýza scénářů Profil FCFF pro jednotlivé scénáře IRR (Boom) 13.1% ; IRR (Base) 9.6% ; IRR (Recession) 8.5% EUR Roky projektu Ekonomická expanze Základní scénář Ekonomická recese 31

32 Aplikace: dluhové strukturování příklad I. (nedostatek CF pokrytý pomocí reserve tail) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #1 Očekávaná délka projektu Rozšíření? Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 32

33 Aplikace: dluhové strukturování příklad II. (nedostatek CF pokrytý pomocí cash lock-up / sweep) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #2 DSCR trigger $ trapped / swept DSCR < 1.3) Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 33

34 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 34

35 Modelování a zástavy Hlavní důvody a okamžiky ocenění Proč požadujeme a oceňujeme zástavy? Měření a kontrola rizika daného bankovního obchodu (včetně volatility hodnoty zástavy) Regulace a nároky na kapitál Zhodnocení scénářů workoutu/exitu Kdy je vhodná doba k zamyšlení nad hodnotou zástavy? 1. Úvodní zhodnocení a omezení rizik bankovního obchodu 2. Reakce na změnu: Rizikového profilu klienta a podnikatelského záměru Makroekonomické situace Kapitálové struktury financovaného podniku 35

36 Modelování a zástavy Rizika a příčiny selhání Jak oceňovat zástavu? Konzistentně (!) napříč jednotlivými bankovními obchody i třídami aktiv, tj. s vnitřně konzistentními předpoklady odpovídajícími situaci odvětví i celé ekonomiky Se správnou definicí hledané hodnoty Metodickya logicky správně Transparentně, tedy s explicitně definovanými předpoklady Se znalostí trhu Se znalostí odvětví podnikání a jeho schopnosti zastavovaná aktiva vhodně využít 36

37 Modelování a zástavy Definice hodnoty a reakce na riziko Hodnota Pokračující hodnota zástavy Likvidační hodnota zástavy Hodnota dluhu základní scénář Value gap Hodnota zástavy základní scénář Volatilita 37

38 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 38

39 Monitoring a prevence Cíle monitoringu ve vztahu věřitel-dlužník Transparentnost Každodenní práce s případem Relevantní a aktuální analýzy Věřitelé Podpora při jednáních Překonat nedorozumění a obnovit důvěru Znalost odvětví Dlužník 13-týdenní CF Finanční plán (1-2 roky) Kvantifikace dopadů restruktur. opatření Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) 39

40 Monitoring a prevence Modelový příklad společnosti zasažené krizí Tržby (Kc000) Tržby (Kc000) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby EBITDA, úvěry (Kc000) EBITDA, úvěry (Kc000) Původní plán (FY07, podklad pro získání investičního úvěru) Investiční úvěr ve výši 300m Kč se splatností 5 let (FY08-FY12) Provozní úvěr ve výši 200m Kč bude pravidelně obnovován. Kumulovaná EBITDA za toto období (890m) poskytne potřebnou rezervu (500m) nad rámec splátek jistiny (300m) na pokrytí: (i) úrokových nákladů, (ii) dalších potřeb společnosti (CapEx, R&D, atd.) (iii) odměnu akcionáře. Revidovaný plán (prosinec FY09) Propad tržeb o 57% v FY09, krycí příspěvěk i přes provozní úspory nepokryl fixní náklady, ztráta na EBITDA 75m Kč. Ztráta (75m Kč) a pouze poloviční splátka úvěru v FY09 (37m Kč) byly financovány vyčerpáním rezerv (hotovost, redukce prac. kapitálu). Nezávislé posouzení rozpočtu > dohodao standstillupro 2010 Odhadvývoje FY11-12 postupný nárusttržeb (stále pod úrovní původního plánu); kumulovaná EBITDA 310m Kč Vzhledem k úrokovým nákladům a potřeby CapExa R&D budenutné jednat o změně podmínek (zejména splatnosti) Standstillpodmíněn: Navýšením základního jmění pro zajištění likvidity Čtvrtletním monitoringem Předložením střednědobého plánu FY11-FY14 a jeho nezávislé posouzení v Q4/2010 včetně návrhu restrukturalizace dluhu 40

41 Kontakty Ernst & Young, Transaction Advisory services VladislavSevera Vedoucí partner TAS Tel: Mobil: DavidZlámal Finančnímodelovánía ověřování Tel: Mobil: Marek Jindra Oceňování zástav Tel: Mobil: Tomáš Sklenář Restrukturalizace Tel: Mobil:

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Blahoslav Němeček David Koudela 18. března 2014 Současná situace v průmyslových podnicích a připravovaná opatření státu Průmyslové podniky Stát

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Analýza finanční stability územních samosprávných celků

Analýza finanční stability územních samosprávných celků Analýza finanční stability územních samosprávných celků Červen 2015 Současná situace V poslední době roste potřeba činit korporátní rozhodnutí v prostředí veřejné služby a regulace, která se týkají zejména:

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Plynová spalovací turbína

Plynová spalovací turbína Plynová spalovací turbína Vstupy Plyn/teplo Roční náklady na otop a přípravu TUV GJ MWh Roční spotřeba plyn Přepočet na MWh 1982.6 550.76628 4264205.33 0.2778 52205.33 m 3 /rok (Nm 3 /rok) 45032353.65

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Ocenění na základě Free Cash Flow

Ocenění na základě Free Cash Flow Ocenění na základě Free Cash Flow Free Cash Flow FCFF FCFE CF dostupné pro CF dostupné pro Akcionáře Akcionáře Poskytovatele dluhového kapitálu Majitelé prioritních akcií FCFF vs. FCFE přístup k ocenění

Více

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s.

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha, 29.2.2012 Stav

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více