Finanční modelování a bankovní financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční modelování a bankovní financování"

Transkript

1 Finanční modelování a bankovní financování 1. června 2010 Vladislav Severa David Zlámal Marek Jindra Tomáš Sklenář

2 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 2

3 Finanční modelování a bankovní financování Úvod Finanční modelování v kontextu Ekonomická krize a stále komplexnější ekonomické prostředí Snaha o minimalizaci rizika banky při zachování konkurenceschopnosti Zvyšující se požadavky a kontrolní aktivita regulátora Schopnost pružně reagovat na měnící se prostředí Hodnota relevantní a spolehlivé informace Provázanost finančního modelování a oceňování záruk Klíčový význam finančního modelování v případě distressu Mezinárodní srovnání Zkušenosti zvyspělých trhů (Londýn, západní Evropa) mnohem větší tlak na verifikaci finančního modelů Vývoj v ČR v souvislosti se sofistikací trhu a v reakci na krizi -postupné přibližování praxí V souvislosti s větším vnitřním zaměřením bank na korporátní portfolio V důsledku intenzivnějšího dohledu a řízení kapitálové přiměřenosti 3

4 Finanční modelování a bankovní financování Úvod - od dobrého úvěru ke špatnému a zpět Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) Revize/update ocenění záruk Modely pro studie proveditelnosti Modely pro strukturování projektového a akvizičního financování Ocenění záruk Modely pro průběžný monitoring: výkonu společnosti hodnoty zástav plnění kovenantů a další M2M modely Poskytnutí financování Distress Zotavení 4 4

5 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 5

6 Tvorba finančních modelů Důvody Model cíle a účely Nástroj sloužící k zajištění určitého, předem definovaného, cíle: Plánování Ocenění Tvorbu rozpočtů Porovnání více alternativ Specifická rozhodnutí Pouze pro daný účel Není obvykle možné/vhodné model kopírovat a využívat pro více účelů => velké riziko chyb Dobré vlastnosti modelu Přínosy modelu Spolehlivý Flexibilní Srozumitelný Robustní Zacílený Vyváženost mezi cíli x riziky zjednodušením vs. komplexitou Identifikace problémových části a rizik Kvantifikace rizik Analýza možných prvků snížení rizik a jejich vliv na projekt 6 6

7 Tvorba finančních modelů Celkový modelovací proces Záměr Specifikace Design vývoj Testování Implementace Tržby Náklady Investice Financová ní Pracovní kapitál Hmotná aktiva Modulární přístup Makra Zpracování dat Nástroje Formáty INTEGROVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY PL CF BS DCF, NPV Ukazatele Excelové funkce Dobré zásady Časová osa Vstupy a výstupy Flexibility Analýza scénářů Analýza sensitivity Kontrola chyb 7

8 Tvorba finančních modelů Schopnosti dobrého modelu Analýza citlivosti Identifikace faktorů, na něž je projekce nejvíce sensitivní Změna NPV, IRR, DSCR při změně klíčových vstupů Určení krajních hodnot ( break even analýza) Analýza scénářů Obvykle tři scénáře Změna NPV, IRR, DSCR pro daný scénář Analýza zmírnění rizik Udělení dotace Flexibility Porovnání vlivu specifických událostí (ne/nastane)a jejich vliv na kovenanty, NPV, IRR atd. Expanze na Slovensko Deregulace Dergulace cen cen Nová linka 8 8

9 Tvorba finančních modelů Základní fáze tvorby modelu Pět základních fází tvorby modelu ZÁMĚR SPECIFIKACE DESIGN VÝVOJ TESTOVÁNÍ IMPLEMENTACE Plánování Cíl Uživatelé Časový rozvrh Zdroje (SW, HW) Výstupy Vstupy Flexibility Scénáře Časová linie Detailní struktura modelu Makra Toky dat Externí vstupy Tvorba modelu Dodržení dobrých zásad Vždy nutné Použití krajních hodnot Speciální software Manuál 9 9

10 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 1: Oddělení vstupů do výpočtů a od výstupů Výhody: jeden vstup pro jednu proměnnou, sensitivity, kontrola vstupů VSTUPY VÝPOČTY VÝSTUPY Pravidlo č. 2: Konzistentní struktura listů Stejné formátování (čísla, text, nadpisy, procenta, desetinné čísla, velikost buněk, barvy, zoom) Logický sled kalkulací Zprava doleva Zhora dolů Zepředu dozadu List4 List3 List2 List1 10

11 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 3: Použití stejné časové linie na každém listě Pravidlo č. 4: Použití jednoho unikátního vzorce pro modelování celého řádku Výhody: jednoduší verifikace, přehledné Unikátní vzorec rozkopírování Kalkulace1 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace2 X X X X X X X X X X rozkopírování Kalkulace3 X X X X X X X X X X 11

12 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Pravidlo č. 5: Nevkládat vstupy do vzorců natvrdo Vstupy natvrdo x Složité na změny x Nemožnost oddělení vstupů Oddělené vstupy Flexible Transparent Pravidlo č. 6: Neskrývat sloupce ani řádky Seskupit ˇ+ ˇ- Jednodušší pro změny Jednodušší na orientaci x Může skrývat nechtěný kód x Riziko chyb při rozkopírování 12

13 Tvorba finančních modelů Dobré zásady modelování Zamezit cirkulárním odkazům Řešení: Pravidlo č. 7: A) Analytické B) Makra (kopírovat a vložit) x Ztráta spolehlivosti x Kalkulace nemusí proběhnout až dokonce x Možnost více řešení Pravidlo č. 8: V jednoduchosti je krása 13

14 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 14

15 Ověřování finančních modelů Je potřebné a důležité? Studie zpracovaná profesorem Raymondem R. Pankoz University of Hawaii ukázala, že více než 90% modelů obsahuje chyby Studie (2007): Review 50 excelových modelů (celkem 270,722 buněk) V průběhu urychleného prodeje aktiv LehmanBrothers, banka Barclyasomylem ve svém komplexním modelu přehlédla skryté řádky o 179 kontraktech, což způsobilo nákup více aktiv, než banka původně zamýšlela. Závěry: 3 modely bez chyb 47 modelů s chybami 483 chyb celkem Společnost projektovala zisk $200 mil. v souvislosti s zamýšlenou transakcí. Zisk se snížil na $25 mil., když bylo zjištěno špatné umístění závorek v jednom z použitých vzorců. Fannie Mae zjistila chybu ve výši $1.136 mld. v hodnotě vykázaného vlastním kapitálu. Jayne Shontell, Fannie Mae senior vice president, vysvětlil, že: Došlo k elementárním chybám v excelovémmodelu při implementaci nových účetních standardů." TransAltavelký obchodovaný kanadský producent elektřiny reportoval ztrátu ve výši $24 mil.v důsledku přeplacení kontraktů, k němuž došlo z důvodu chybného použití copy paste funkce v modelu

16 Ověřování finančních modelů Základní fakta Důvody a přínosy Typické situace Zvýšená důvěryhodnost modelu Projektové financování Minimalizace rizika Nezávislý pohled na daný projekt Nutná podmínka na straně banky / konsorcia bank před poskytnutím finančních prostředků Projekty na zelené louce PPP projekty Akviziční financování Refinancování holdingových skupin Obsah ověření A) Technické ověření Verifikace modelu jakožto nástroje integrita a logická konzistence modelu Účetní a daňové ověření B) Komerční ověření Ověření hlavních předpokladů Ověření technologických vstupů Vliv industriálních faktorů a regulace 16

17 Ověřování finančních modelů Technické ověření obsah a proces MODEL DATABOOK PROJEKTOVÉ DOKUMENTY ZDROJE Zkušený modelingovýteam Speciální software Daňoví specialisté Kódování(linky, vzorce, odkazy) Vnitřní integrita a logická konzistence Analytické ověření INTEGROVANÉ REVIEW Databook Makra Sensitivity Daně Účetnictrví Projektové dokumenty ÚPRAVY A AKTUALIZACE Účetní specialisté PRŮBĚŽNÉ POZNATKY FORMÁLNÍ ZHODNOCENÍ 17

18 Ověřování finančních modelů Technické ověření softwarové nástroje GENERAL INFORMATION & SUMMARY Project Model XY.xlsx Workbook Name Version 12/05/2010 CONTENTS Last Saved by Ernst & Young Sheets Details of each worksheet Formulas Detailed statistics of cell formulas First Created by Mr Smith Links Details of external links Creation Date 18/03/2010 Names Details of range names DataFlow Details of data flows between sheets File Format Unclassified Macros Details of macro & VB projects File Size (KB) Unique Formulas 6592 No. of Worksheets 62 No. of Other Sheets 0 Average Formula Length 2.1 Maximum Formula Length 15 Non-Blank Rows 7220 Non-Blank Columns 1834 IF Functions Used 201 Unique Formulas / Row 0.9 Maximum Nested IF 2 Unique Formulas / Col 3.6 Worksheet Functions 7 External Links None Macro Procedures VB Projects Range Names 149 Lines of Code Name Ref with Error 146 Nástroj umožňuje analyzovat klíčové rizikové oblasti modelu např.: Tok dat v modelu a vazby mezi jednotlivými listy modelu Datové mapy jednotlivých listů Statistika použitých funkcích Identifikace cirkulárních odkazů Vazby na externí datové soubory Výstupy softwarového nástroje pro analýzu finančních modelů. Důležitý předpoklad pro spolehlivé a zároveň efektivní ověření finančních modelů. DATA FLOW MATRIX [The numbers in the matrix indicate the number of times that sheets (in rows) have been referred to by other sheets (in columns)] [Statistics based on UNIQUE FORMULAS only. Sheets with name in Italic have not been selected for assessment.] TO Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 FROM Sheet 1 Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet Sheet 24 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 18

19 Ověřování finančních modelů Technické ověření - mapy Datové mapy jednotlivých listů umožňují snadno identifikovat: Unikátní vzorce Nekonzistentní vzorce Hardcoding Odkazy na prázdné buňky Odkazy na externí zdroje L L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N F F F F N N N N N N N N N N L F < < < F < < < < < < L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L B B B B B B N B B B B B B B B N N N N N N N L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L F < < < N NL N N N N F F < F < F < F < F < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N F < < L < < N < < N < F < < < < < < < < < < < < < < < < < < F L N N N N N N N NL N N N N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N NF < N < N < N < N < N < N < N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N NF < N < N < N < N < N < N < N F < < < < < < < < < L N N N N N F < < L < < < < < < < < N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < < L F < < < N N N N N N N N N N N N N N N N L N ^ F < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L L N N N N N F < < < < N ^ F < < < < < < F < < < < < < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL N N N N^ N N N N N N N F N < N < N < < < < < < < < < < L F < < < N N NL N N N NF N N N N N N N N F N < N < < < < < < < < < < L N N N N N N N NL B BN B NF N N N N N N N N N F N < < < < < < < < < < L N ^ F < < < < < < < < < L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ L N ^ ^ + + L N ^ ^ + L N ^ ^ L F F F F F F F F F F < < < < < < < < < < 19

20 Ověřování finančních modelů Komerční ověření rozsah a přístup Typický obsah komerčního ověření Ověření technologických předpokladů (např.: účinnost, spotřeba, výkon aj.) Ověření hodnoty počáteční investice Ověření výše provozních nákladů a nákladů na údržbu Ověření trhu a poptávky Ověření regulace a jejího zanesení do modelu Ověření investičních pobídek, dotací a způsobu jejich reflektování v modelu Přístup ke komerčnímu ověření Analýza konzistence podkladových dokumentů od technických poradců Benchmarking porovnání předpokladů či skupin proměnných se srovnatelnými společnostmi, technologiemi Analýza způsobu stanovení předpokladů Analýza pravidel regulace / dotací 20 20

21 Ověřování finančních modelů Obvyklé problémové body KÓDOVÁNÍ ANALYTIKA Chyby ve vzorcích, posunuté linky, čísla natvrdo Chyby v jednotkách (1 vs. 1000, tuny /m3, kg/pounds) DANĚ Chyby v délce uznatelnostidaňové ztráty Zjednodušené uvažování DPH či bez DPH (nebo spotřebních daní) a jejich vlivu na pracovní kapitál) Chybně projektovaný vliv spotřebních daní Různé hodnoty pro jednu proměnnou (např.: cena elektřiny, inflace, růst atd.) Pracovní kapitál se neprojektuje vůči všem nákladů / tržbám MAKRA ÚČETNICTVÍ Dvojité zahrnutí projektované cash-flow (úročeno i diskontováno) Cirkulární reference Chybně definované range names -> makra PROJEKTOVÉ DOKUMENTY Ověření způsobu kalkulace kovenantů / finančních ukazatelů vůči určenému dokumentu (term sheetu) KLÍČOVÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY REGULACE Diskontní míra Definice scénářů Ekonomická životnost aktiv Pominutí odlišností mezi CAS a IFRS (leasing, rezervy atd.) Chybné či zjednodušené projektování dividend Definice a vývoj Regulatorní báze Specifikace regulatorikyv jednotlivých sektorech (např. vodárenství, elektřina, plyn) 21

22 Ověřování finančních modelů Výstup Zpráva o předběžných zjištěních ( interim findings report ) Reportované zjištění Chyba významná Chyba významná latentní/nevýznamná Chyba nevýznamná latentní/formát Dotazy Finální výstup ověřovacího procesu má podobu formální zhodnocení (tzv. formal opinion ) Financujícím institucím se standardně poskytuje tzv. reliance letter. Časová náročnost: průměrně 2-4 týdny 22

23 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 23

24 Případová studie Analýza příležitosti výstavby paroplynové elektrárny Zdůvodnění investičního záměru a jeho popis Analýza variant řešení projektu Předinvestiční prověrka (Due Diligence) Analýza rizik Finanční modelování a ocenění Kvalitativní analýza 24

25 Finanční model: Vstupní předpoklady Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Vstupní předpoklady modelu 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Základní nastavení režimu finančního modelu Základní 1 Základní Základní Spider Tornádo Scénáře Investiční výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Délka výstavby 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ekonomická doba životnosti 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Účinnost elektrárny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Doba využití instalovaného výkonu 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny elektřiny 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fixní provozní výdaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny paliva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Růst ceny CO2 emisních povolenek 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Obecné předpoklady Datum ocenění datum Diskontní sazba (WACC) % 8.0% Směnný kurz: 1 EUR CZK 25.0 Daň z příjmů právnických osob % 19.0% Základní jednotka EUR Konstrukční fáze Instalovaná kapacita (net) MW Cena za MW instalovaný 000 EUR/MWi Délka konstrukční fáze roky

26 Finanční model: Kalkulace & výpočty Finanční model - Analýza investičního záměru výstavby paroplynové elektrárny Kalkulace 000 EUR Index roku Začátek období Konec období Konstrukční fáze - investiční výdaje Investiční peněžní toky Investiční výdaje 000 EUR ( ) ( ) Investiční peněžní toky 000 EUR ( ) ( ) Provozní fáze - příjmy Příjmy Instalovaná kapacita (net) MW Regulační výkon jako % instalovaného výkonu % 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% Poskytnutý regulační výkon MW Cena za rezervovaný výkon 000 EUR/MW.rok Příjmy za rezervaci regulačního výkonu 000 EUR Poskytnutý regulační výkon MW Využití regulačního výkonu pro regulaci % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Dodávka regulačního výkonu MW Počet hodin v roce hod Dodaná regulační energie MWh Cena za regulační energii EUR/MWh Příjmy z prodeje regulační energie 000 EUR Doba využití instalovaného výkonu hod Instalovaná kapacita (net) MW Dodaná elektřina MWh Cena elektřiny EUR/MWh Příjmy z prodané elektřiny 000 EUR

27 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (1) Break-even analýza (na min. požadované IRR) Základní předpoklad Break-even hodnota Rezerva (absolutní) Velikost rezervy Fundamentální analýza Investiční výdaje (000 EUR/MWi) střední Jednoduchá technologie a instalace Malé Ekonomická doba životnosti (roky) Riziko střední Ověřená technologie Malé Účinnost elektrárny 60.0% 58.0% 2.0% malá Ověřená technologie Střední Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) malá (+) Trend dožívajících zdrojů (GER, CZ, PL) (-) Vyšší variabilní výdaje technologie Střední Růst ceny elektřiny (p.a.) 5.0% 4.8% 0.2% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hospodářství vedoucí ke zvýšení ceny el. Vysoké (2011/12) Střední (2013+) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) 100.0% 109.0% 9.0% střední Dostatečná rezerva k daným výdajům Malé Růst ceny paliva (p.a.) 4.0% 4.5% 0.5% malá Očekávaný trend zvýšení aktivity hosp. vedoucí ke zvýšení ceny paliva Spojené s růstem ceny elektřiny Růst ceny CO 2 emisních povolenek (p.a.) 5.0% 6.5% 1.5% velká Trend EU k ekologickým zdrojům, omezení množství emisních povolenek Střední 27

28 Finanční model: Výstupy: Break-even analýza (2) Break-even analýza (break-even vs. základní scénář) Hurdle rate WACC) 8.0% ; Projektové IRR FCFF) 9.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Účinnost elektrárny Růst ceny elektřiny (p.a.) Doba využití instalovaného výkonu (hod/rok) Ekonomická doba životnosti (roky) Růst fixních provozních výdajů (p.a.) Růst ceny paliva (p.a.) Investiční výdaje (000 EUR/MWi) Růst ceny CO2 emisních povolenek (p.a.) Rezerva jako relativní změna oproti základnímu předpokladu 28

29 Finanční model: Výstupy: Spider diagram 18% Spider diagram (průběh citlivosti projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) 16% 14% 12% 10% IRR 8% 6% 4% 2% 0% Optimistický Základní Pesimistický Scénáře Ekonomická doba životnosti Doba využití instalovaného výkonu Růst ceny elektřiny Fixní provozní výdaje Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek 29

30 Finanční model: Výstupy: Tornádo diagram Tornádo diagram (citlivost projektového IRR FCFF) na změnu vybraných faktorů) Růst ceny elektřiny Doba využití instalovaného výkonu Účinnost elektrárny Růst ceny paliva Růst ceny CO2 emisních povolenek Investiční výdaje Ekonomická doba životnosti Fixní provozní výdaje -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Absolutní změna projektového IRR Optimistický vs. základní scénář Pesimistický vs. základní scénář 30

31 Finanční model: Výstupy: Analýza scénářů Profil FCFF pro jednotlivé scénáře IRR (Boom) 13.1% ; IRR (Base) 9.6% ; IRR (Recession) 8.5% EUR Roky projektu Ekonomická expanze Základní scénář Ekonomická recese 31

32 Aplikace: dluhové strukturování příklad I. (nedostatek CF pokrytý pomocí reserve tail) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #1 Očekávaná délka projektu Rozšíření? Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 32

33 Aplikace: dluhové strukturování příklad II. (nedostatek CF pokrytý pomocí cash lock-up / sweep) $ CF optimistický scénář CF základní scénář CF pesimistický scénář #2 DSCR trigger $ trapped / swept DSCR < 1.3) Deficit Dluhová služba Residuální rezerva Zdroj: Richard Tinsley AdvancedProject Financing Provozní fáze projektu 33

34 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 34

35 Modelování a zástavy Hlavní důvody a okamžiky ocenění Proč požadujeme a oceňujeme zástavy? Měření a kontrola rizika daného bankovního obchodu (včetně volatility hodnoty zástavy) Regulace a nároky na kapitál Zhodnocení scénářů workoutu/exitu Kdy je vhodná doba k zamyšlení nad hodnotou zástavy? 1. Úvodní zhodnocení a omezení rizik bankovního obchodu 2. Reakce na změnu: Rizikového profilu klienta a podnikatelského záměru Makroekonomické situace Kapitálové struktury financovaného podniku 35

36 Modelování a zástavy Rizika a příčiny selhání Jak oceňovat zástavu? Konzistentně (!) napříč jednotlivými bankovními obchody i třídami aktiv, tj. s vnitřně konzistentními předpoklady odpovídajícími situaci odvětví i celé ekonomiky Se správnou definicí hledané hodnoty Metodickya logicky správně Transparentně, tedy s explicitně definovanými předpoklady Se znalostí trhu Se znalostí odvětví podnikání a jeho schopnosti zastavovaná aktiva vhodně využít 36

37 Modelování a zástavy Definice hodnoty a reakce na riziko Hodnota Pokračující hodnota zástavy Likvidační hodnota zástavy Hodnota dluhu základní scénář Value gap Hodnota zástavy základní scénář Volatilita 37

38 Agenda A. Úvod B. Tvorba finančních modelů C. Ověřování finančních modelů D. Případová studie E. Modelování a zástavy F. Monitoring a prevence 38

39 Monitoring a prevence Cíle monitoringu ve vztahu věřitel-dlužník Transparentnost Každodenní práce s případem Relevantní a aktuální analýzy Věřitelé Podpora při jednáních Překonat nedorozumění a obnovit důvěru Znalost odvětví Dlužník 13-týdenní CF Finanční plán (1-2 roky) Kvantifikace dopadů restruktur. opatření Modely pro nezávislé posouzení podniku (IBRM) Modely krátkodobých projekcí cash-flows(st CFM) 39

40 Monitoring a prevence Modelový příklad společnosti zasažené krizí Tržby (Kc000) Tržby (Kc000) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 EBITDA Provozní úvěr Investiční úvěr Tržby EBITDA, úvěry (Kc000) EBITDA, úvěry (Kc000) Původní plán (FY07, podklad pro získání investičního úvěru) Investiční úvěr ve výši 300m Kč se splatností 5 let (FY08-FY12) Provozní úvěr ve výši 200m Kč bude pravidelně obnovován. Kumulovaná EBITDA za toto období (890m) poskytne potřebnou rezervu (500m) nad rámec splátek jistiny (300m) na pokrytí: (i) úrokových nákladů, (ii) dalších potřeb společnosti (CapEx, R&D, atd.) (iii) odměnu akcionáře. Revidovaný plán (prosinec FY09) Propad tržeb o 57% v FY09, krycí příspěvěk i přes provozní úspory nepokryl fixní náklady, ztráta na EBITDA 75m Kč. Ztráta (75m Kč) a pouze poloviční splátka úvěru v FY09 (37m Kč) byly financovány vyčerpáním rezerv (hotovost, redukce prac. kapitálu). Nezávislé posouzení rozpočtu > dohodao standstillupro 2010 Odhadvývoje FY11-12 postupný nárusttržeb (stále pod úrovní původního plánu); kumulovaná EBITDA 310m Kč Vzhledem k úrokovým nákladům a potřeby CapExa R&D budenutné jednat o změně podmínek (zejména splatnosti) Standstillpodmíněn: Navýšením základního jmění pro zajištění likvidity Čtvrtletním monitoringem Předložením střednědobého plánu FY11-FY14 a jeho nezávislé posouzení v Q4/2010 včetně návrhu restrukturalizace dluhu 40

41 Kontakty Ernst & Young, Transaction Advisory services VladislavSevera Vedoucí partner TAS Tel: Mobil: DavidZlámal Finančnímodelovánía ověřování Tel: Mobil: Marek Jindra Oceňování zástav Tel: Mobil: Tomáš Sklenář Restrukturalizace Tel: Mobil:

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Financování investičních projektů (v energetice)

Financování investičních projektů (v energetice) Financování investičních projektů (v energetice) Vysoká škola ekonomická Praha, 2.5.2012 ladimír Kubeček ompetenční centrum pro energie eská spořitelna a.s. 1 Obsah Co je to projektové financování Rizika

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přehled procesu transakce

Přehled procesu transakce Přehled procesu transakce Obsah Oddíl Číslo stránky 1. Přehled procesu 1.1. Fáze I: Příprava procesu 1.2. Fáze II: Marketing a due diligence 1.3. Fáze III: Jednání 1.4. Fáze IV: Dohoda 2. Přílohy 3 5 12

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Analýza finanční stability územních samosprávných celků

Analýza finanční stability územních samosprávných celků Analýza finanční stability územních samosprávných celků Červen 2015 Současná situace V poslední době roste potřeba činit korporátní rozhodnutí v prostředí veřejné služby a regulace, která se týkají zejména:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 Finanční aspekty PPP projektu PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 23.10.2009 PPP dle regulátora PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklý za účelem využití zdrojů

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky ZS 203/204, 2+0, z, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Financování veřejné infrastruktury

Financování veřejné infrastruktury Financování veřejné infrastruktury Konference ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? PRAHA, Ministerstvo dopravy 16. 6. 2015 Korporátní a institucionální bankovnictví Co je předmp edmětem financování

Více