STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8."

Transkript

1 STANOVY SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8. června 2006 Praha, srpen 2006

2 2 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV OBSAH Část I Základní ustanovení...str. 4 Čl. 1 Jméno a sídlo družstva...str. 4 Čl. 2 Poslání družstva...str. 4 Čl. 3 Právní statut družstva...str. 4 Čl. 4 Obecná ustanovení...str. 4 Část II Činnost družstva...str. 4 Čl. 5 Předmět činnosti družstva...str. 4 Čl. 5a Výkon správy v domech, které nejsou ve vlastnictví družstva...str. 4 Čl. 6 Organizační struktura družstva...str. 5 Část III Členství v družstvu...str. 5 Čl. 37 Sleva z úhrady za bydlení...str. 13 Čl. 38 Společný nájem družstevního bytu manžely...str. 13 Čl. 39 Povinnosti nájemce družstevního bytu...str. 13 Čl. 40 Zajištění práv spojených s nájmem bytu...str. 13 Čl. 41 Zajištění řádného užívání bytů...str. 14 Čl. 42 Podnájem bytu nebo části bytu...str. 14 Čl. 43 Výměna bytu...str. 14 Čl. 44 Pronájem družstevního bytu uvolněného v průběhu užívání....str. 14 Čl. 45 Domovní řád, provozní řád garáží...str. 14 Čl. 46 Přechod nájmu bytu...str. 14 Čl. 47 Zánik nájmu družstevního bytu...str. 14 Čl. 48 Zánik společného nájmu bytu manžely...str. 15 Část V Údržba družstevního domu a bytu...str. 15 Čl. 7 Podmínky vzniku členství fyzické osoby...str. 5 Čl. 8 Členství v družstvu při převodu vlastnictví bytu...str. 5 Čl. 9 Podmínky členství právnické osoby...str. 5 Čl. 10 Rozhodnutí o vzniku členství...str. 5 Čl. 11 Zamítnutí přijetí za člena družstva...str. 6 Čl. 12 Společné členství manželů...str. 6 Čl. 13 Vícenásobné členství...str. 6 Čl. 14 Druhy členství...str. 6 Čl. 15 Přeměna členství při nájmu bytu...str. 7 Čl. 16 Členská práva...str. 7 Čl. 17 Členské povinnosti...str. 7 Čl. 17a Osoby, které žijí s nájemcem v bytě...str. 8 Čl. 18 Majetková účast člena...str. 8 Čl. 19 Členský vklad...str. 8 Čl. 20 Členský podíl...str. 8 Čl. 21 Členský participační příspěvek...str. 9 Čl. 22 Členský příspěvek...str. 9 Čl. 22a Mimořádný členský příspěvek...str. 9 Čl. 23 Členský podíl a investiční úvěr při nájmu družstevního bytu...str. 9 Čl. 24 Členský podíl při změně nájemce družstevního bytu...str. 9 Čl. 25 Členský podíl při uvolnění bytu...str. 9 Čl. 26 Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu...str. 9 Čl. 27 Převod členských práv a povinností vlastníka bytu...str. 10 Čl. 27a Přechod členských práv a povinností vlastníka bytu...str. 10 Čl. 28 Evidence členů...str. 10 Část IV Nájem družstevního bytu...str. 10 Čl. 29 Družstevní byt...str. 10 Čl. 30 Vznik nájmu družstevního bytu...str. 11 Čl. 31 Nájemní smlouva...str. 11 Čl. 32 Práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu...str. 11 Čl. 33 Úhrada za bydlení...str. 11 Čl. 34 Poplatek za správu bytu...str. 12 Čl. 35 Placení a změna výše úhrady za bydlení...str. 12 Čl. 36 Vyúčtování zálohových plateb...str. 13 Čl. 49 Údržba společných prostor a zařízení družstevního domu...str. 15 Čl. 50 Údržba družstevního bytu...str. 15 Čl. 51 Stavební úpravy v bytě...str. 16 Čl. 52 Povinnosti člena družstva, který je vlastníkem bytu v domě, který je ve správě družstva...str. 16 Část VI Pronájem nebytových prostor a společných částí domu...str. 17 Čl. 53 Čl. 54 Pronájem nebytových prostor a společných částí domu...str. 17 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a společných částí domu...str. 17 Část VII Zánik členství, majetkové vypořádání...str. 17 Čl. 55 Důvody zániku členství...str. 17 Čl. 55a Důsledky zániku členství...str. 17 Čl. 56 Dohoda...str. 17 Čl. 57 Vystoupení...str. 18 Čl. 58 Úmrtí člena družstva...str. 18 Čl. 59 Vyloučení...str. 18 Čl. 59a Obnovení členství...str. 18 Čl. 59b Ukončení členství při změně správce...str. 19 Čl. 60 Vypořádání při zániku členství...str. 19 Čl. 61 Podmínky majetkového vypořádání...str. 19 Čl. 62 Zánik společného členství manželů...str. 19 Část VIII Orgány družstva...str. 20 Čl. 63 Orgány družstva a způsob jejich ustanovení...str. 20 Čl. 64 Funkční období...str. 20 Čl. 65 Jednání orgánů družstva...str. 20 Čl. 66 Hlasování...str. 20 Čl. 67 Členové orgánů družstva...str. 20 Čl. 68 Odpovědnost členů orgánů družstva...str. 21

3 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 3 Čl. 69 Odstoupení z funkce...str. 21 Čl. 70 Zákaz konkurence a střet zájmů...str. 21 Čl. 71 Delegáti na shromáždění delegátů družstva...str. 21 Čl. 72 Zápisy...str. 21 Čl. 73 Shromáždění delegátů...str. 22 Čl. 74 Svolání a pořad jednání schůze shromáždění delegátů...str. 22 Čl. 75 Soudní ochrana členů družstva...str. 23 Čl. 76 Představenstvo...str. 23 Čl. 76a Odpovědnost členů představenstva...str. 23 Čl. 77 Podmínky členství v představenstvu...str. 23 Čl. 78 Funkcionáři a schůze představenstva...str. 24 Čl. 79 Právní úkony představenstva...str. 24 Čl. 80 Předseda...str. 24 Čl. 81 Ředitel...str. 24 Čl. 82 Organizování práce představenstva...str. 25 Čl. 83 Kontrolní komise...str. 25 Čl. 84 Podmínky členství v kontrolní komisi, její postavení a funkcionáři...str. 25 Čl. 85 Schůze kontrolní komise...str. 25 Čl. 86 Společenství členů družstva...str. 25 Čl. 87 Členství ve společenství členů družstva...str. 26 Čl. 88 Členská schůze společenství členů družstva...str. 26 Čl. 89 Svolání členské schůze společenství členů družstva...str. 26 Čl. 90 Náhradní členská schůze společenství členů družstva...str. 26 Čl. 91 Výbor společenství členů družstva...str. 27 Čl. 92 Orgán nahrazující výbor společenství členů družstva...str. 27 Čl. 93 Přesunut jako článek 5a...str. 27 Čl. 94 Zrušen...str. 27 Čl. 95 Zrušen...str. 27 Čl. 96 Zrušen...str. 27 Čl. 97 Společenství vlastníků jednotek...str. 27 Čl. 98 Jednací řád...str. 28 Čl. 99 Organizační řád...str. 28 Čl. 100 Podpisový řád...str. 28 Část IX Hospodaření družstva...str. 28 Čl. 101 Obecné zásady hospodaření družstva...str. 28 Čl. 101aBytové středisko...str. 28 Čl. 102 Majetek družstva...str. 28 Čl. 103 Rozpočet...str. 29 Čl. 104 Hospodaření bytových středisek...str. 29 Čl. 105 Hospodaření správy družstva...str. 29 Čl. 106 Fondy družstva...str. 29 Čl. 107 Základní kapitál...str. 29 Čl. 108 Nedělitelný fond...str. 30 Čl. 109 Fond členských podílů...str. 30 Čl. 110 Fond družstevní výstavby...str. 30 Čl. 111 Zrušen...str. 30 Čl. 112 Statutární fond správy družstva...str. 30 Čl. 113 Sociální fond...str. 30 Čl. 114 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu společných částí domu...str. 31 Čl. 115 Řádná účetní závěrka...str. 31 Čl. 116 Ručební povinnost...str. 31 Část X Zánik, sloučení, splynutí a rozdělení družstva...str. 32 Čl. 117 Zánik družstva...str. 32 Čl. 118 Sloučení a splynutí...str. 32 Čl. 119 Rozdělení družstva...str. 32 Čl. 120 Práva člena při rozdělení družstva...str. 32 Čl. 121 Zrušení rozhodnutím soudu...str. 32 Čl. 122 Likvidace družstva...str. 33 Čl. 123 Postup a ukončení likvidace družstva...str. 33 Čl. 124 Práva člena při likvidaci družstva...str. 33 Část XI Společná, přechodná a závěrečná ustanovení...str. 34 Čl. 125 Rozhodnutí orgánů družstva a odvolání proti němu...str. 34 Čl. 126 Doručování...str. 34 Čl. 127 Lhůta k projednání stížností...str. 34 Čl. 128 Počítání času...str. 34 Čl. 129 Právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti stanov...str. 35 Čl. 130 Právní postavení stanov...str. 35 Čl. 131 Zajištění kontinuity...str. 35 Čl. 132 Datum nabytí účinnosti...str. 35

4 4 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Jméno a sídlo družstva Družstvo je zapsáno do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Firma družstva je Správní bytové družstvo Nový domov (dále jen družstvo ). Družstvo má sídlo v Praze 4, Maroldova 1449/8. Čl.2 Poslání družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je provádět správu bytů, bytových objektů a objektů s nebytovými prostorami. Družstvo vedle nájemců družstevních bytů sdružuje vlastníky bytů, kteří mají zájem na kvalitní a profesionálně zajištěné správě svých domů a bytů. Čl. 3 Právní statut družstva 1) Družstvo je právnickou osobou; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 2) Členové* neručí za závazky družstva. Ručební povinnost členů je omezena výší základního členského vkladu a týká se pouze krytí ztrát družstva. Je upravena čl. 116 těchto stanov. Čl. 4 Obecná ustanovení l) Družstvo musí mít nejméně 5 členů fyzických osob nebo dva členy právnické osoby. 2) Výše zapisovaného základního kapitálu družstva je 3 miliony Kč. O snížení či navýšení zapisovaného základního kapitálu (čl. 107) rozhoduje shromáždění delegátů (čl. 73, odst. 2, písm. j). Bez souhlasu shromáždění delegátů nelze se zapisovaným základním kapitálem nakládat. Část II. ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 5 Předmět činnosti družstva 1) Předmětem činnosti družstva je: a) zajiš ování správy a provozu bytů a nebytových prostor, jakož i bytových a nebytových objektů, b) zabezpečování služeb spojených s bydlením, c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebytových prostor, d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, e) poskytování technických služeb, f) inženýrská činnost v investiční výstavbě, g) reklamní činnost a marketing. 2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlastnictví jiných osob, b) hladký provoz spravovaných nemovitostí, c) zajiš ování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostor, d) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovaného bytového majetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti, e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu, provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš ování údržby a úklidu společných prostor, obsluhy společných zařízení, zajištění efektivity při plnění daňových odvodových povinností, zajiš ování a provádění předepsaných revizních zkoušek atd., f) pronájem bytů i nebytových prostor, též nájemcům, kteří nejsou členy družstva, g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní techniky. 3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v předchozích odstavcích pro občany i pro tuzemské a zahraniční právnické osoby. 4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových prostor nebo rodinných domků pro vlastní účely. 5) Družstvo může byty nebo nebytové prostory, jejichž členské podíly jsou ve vlastnictví družstva (viz čl. 29, odst. 5), prodávat. 6) Družstvo může zabezpečovat svým nebydlícím členům nabídku bytů. 7) Družstvo může pronajímat jednotlivé prostory fyzickým i právnickým osobám. Čl. 5a Výkon správy v domech, které nejsou ve vlastnictví družstva 1) Družstvo může vykonávat správu v domech ve vlastnictví jiné osoby, nebo ve spoluvlastnictví členů společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. * Pokud se v textu těchto stanov vyskytuje termín člen, rozumí se tím také členka ; obdobně občan, manžel, uživatel, zástupce, předseda atd. znamená též občanka, manželka, uživatelka, zástupkyně, předsedkyně atd.

5 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 5 2) Správu podle odst.1 družstvo vykonává na základě smlouvy o zajiš ování správy domu, nebo ze zákona ( 9, odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Čl. 6 Organizační struktura družstva 1) Základními organizačními jednotkami družstva jsou společenství členů družstva (čl. 86 a následující). 3) Statutárním orgánem družstva je představenstvo (čl. 76 a následující). 4) Činnost a chod družstva zajiš uje profesní složka družstva v čele s ředitelem (čl. 81). 5) Činnost orgánů družstva zajiš ují dobrovolní funkcionáři volení z řad členů družstva (čl. 67 a následující). 2) Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů (čl. 73 a následující). Část III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 7 Podmínky vzniku členství fyzické osoby 1) Za člena družstva může být přijat každý uchazeč o členství, občan České republiky, který splňuje podmínky vzniku členství uvedené v těchto stanovách. Nezletilec se stane členem družstva z důvodu dědictví (čl. 46, odst. 2), převodem členství (čl. 26), nebo na základě jiných skutečností uvedených dále ve stanovách (např. sloučením či splynutím družstev čl. 118). Cizinec se může stát členem družstva jen tehdy, má-li na území České republiky povolen trvalý pobyt. 2) Podmínkou vzniku členství je podání písemné přihlášky na předepsaném tiskopise, zaplacení zápisného ve výši 200 Kč a základního členského vkladu. Čl. 8 Členství v družstvu při převodu vlastnictví bytu 1) Převodem jednotky do vlastnictví člena zaniká jeho členství v družstvu (viz 24, odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb.). Členství v družstvu však nezaniká, složí-li člen družstva, nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu, základní členský vklad ve výši podle čl. 7, odst. 3 (viz čl. 13, odst. 4). 2) Složí-li bývalý člen družstva základní členský vklad po lhůtě uvedené v odst. 1, vznikne nové členství s povinností splnit podmínky čl. 7, odst. 2. Toto nové členství nemá k jednotce, kterou člen vlastní, žádný vztah. 3) Základní členský vklad je 1000 Kč a může mít jen peněžitou formu. Čl. 9 Podmínky členství právnické osoby 4) V případě, že člen žádá o přidělení bytu je povinen zaplatit další členský vklad ve výši 2000 Kč (viz čl. 19, odst. 2). 1) Právnická osoba se může stát členem družstva za předpokladu, že má sídlo v České republice. 5) Pokud člen družstva složil vyšší částku než základní členský vklad, pak suma, o kterou tato částka převyšuje 1000 Kč se pokládá za další členský vklad. 2) Členství právnické osoby v družstvu vznikne dnem předložení dohody o převodu členských práv a povinností družstvu, nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě ( 230 obch. z.). 6) Členství v družstvu může vzniknout fyzické osobě též přechodem členství (děděním členského podílu čl. 46), převodem členství (čl. 26), sloučením nebo splynutím družstva (čl. 118), nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. V těchto případech je nový člen povinen přihlášku na předepsaném tiskopise podat dodatečně. 3) Právnická osoba nesmí byt využívat k jiným účelům, než k bydlení (čl. 41). Čl. 10 Rozhodnutí o vzniku členství 7) V případě převodu členství na nezletilce podepíší dohodu o převodu členských práv a povinností jeho zákonní zástupci. 8) Při vzniku členství fyzická osoba dává družstvu souhlas ke zpracování jejích osobních údajů ve smyslu 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (viz čl. 17, odst. 2, písm. d; čl. 28, odst. 5). 1) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy přihláška družstvu došla. O tomto rozhodnutí vyrozumí družstvo uchazeče o členství doporučeným dopisem. 2) Členství fyzické osoby v družstvu vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o jejím přijetí za člena.

6 6 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 3) Členství fyzické osoby, kromě odst. 2, vznikne také dnem předložení dohody o převodu členských práv a povinností družstvu, nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě (obch. z., 229, 230). Čl. 11 Zamítnutí přijetí za člena družstva 1) Představenstvo může zamítnout přijetí uchazeče za člena družstva. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Proti zamítavému rozhodnutí se lze písemně odvolat do patnácti dnů od jeho doručení ke shromáždění delegátů družstva (čl. 125, odst. 5). Odvolání má odkladný účinek. 2) Představenstvo může odmítnout přijetí uchazeče za člena družstva zejména v těchto případech: a) nesplňuje podmínky vzniku členství uvedené v těchto stanovách, b) byl z družstva vyloučen a dosud užívá původní byt nebo nebytový prostor, c) s družstvem uzavřel smlouvu o pronájmu bytu (nebytového prostoru), ke kterému nevlastní členský podíl, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 3) Členství v jiném bytovém družstvu není důvodem pro odmítnutí přijetí za člena družstva. 4) Uchazeči, kterého družstvo nepřijalo za člena, vrátí základní členský vklad do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Zápisné se nevrací. 5) Vznikem společného členství manželů nezaniká samostatné členství kteréhokoliv z nich vzniklé podle odst. 4 tohoto článku a nepřemění se na členství společné (viz čl. 13). Čl. 13 Vícenásobné členství 1) Člen družstva může vlastnit více než jeden členský podíl (např. členský podíl k bytu a členský podíl ke garáži či dalšímu nebytovému prostoru, nebo získal v družstvu další členský podíl k bytu či nebytovému prostoru dědictvím nebo převodem členských práv a povinností atd.). 2) Jestliže člen vlastní v družstvu více než jeden členský podíl, vzniká mu z každého takového vlastnictví právo plnoprávného členství v družstvu za podmínky, že za každé členství složil (nebo jeho právní předchůdce) základní členský vklad. 3) Fyzická nebo právnická osoba může být vícenásobným členem družstva podle toho, kolik členských podílů a/nebo základních členských vkladů spojených se vznikem členství vlastní. 4) Fyzické nebo právnické osobě, která vlastní více než jednu jednotku v domech spravovaných družstvem může při převodech vlastnictví bytů ke každé vlastněné jednotce vzniknout samostatné členství v družstvu. To však vznikne jen v případě, že za každé takové členství tato osoba složila (nebo složil její právní předchůdce) základní členský vklad v termínu podle čl. 8, odst. 1. Čl. 14 Druhy členství Čl. 12 Společné členství manželů 1) Vzniklo-li členu družstva za trvání jeho manželství právo na přidělení družstevního bytu či nebytového prostoru (do ), nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (po ) (čl. 16, odst. 2, písm. b), vzniklo v okamžiku vzniku práva nájmu bytu (nebytového prostoru) právo společného nájmu bytu (nebytového prostoru) a tím i společné členství manželů v družstvu (viz též čl. 15, odst. 3, 4). 1) Bydlícím členem družstva je: a) člen, který vlastní (nebo spoluvlastní při společném členství manželů) členský podíl k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru), který byl jemu, nebo jeho právnímu předchůdci, družstvem přidělen a který také zpravidla užívá, nebo b) člen, který je vlastníkem (nebo spoluvlastníkem při společném členství manželů) bytu (nebytového prostoru) v objektu, který je ve správě družstva a vlastnictví tohoto bytu (nebytového prostoru) nabyl (nebo jeho právní předchůdce) podle zákona č. 72/1994 Sb. 2) Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manžely a tím i společné členství manželů v družstvu však nevznikne, jestliže právo na přidělení bytu nebo nebytového prostoru (do ), nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (po ) získal jeden z manželů před uzavřením manželství, nebo jestliže spolu manželé v době vzniku práva nájmu bytu (nebytového prostoru) trvale nežili. 3) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jen jeden hlas. 4) Právo společného nájmu nebytového prostoru a tedy ani společné členství manželů nevznikne v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 2) Všichni ostatní členové družstva jsou nebydlící nebo je jejich členství za takové považováno. 3) Participujícím členem družstva je člen nebo manželé společní členové (dále v tomto článku pouze člen ), který se podílí, nebo se podílel na kapitálu družstva. Je jím: a) člen, který participuje na kapitálu družstva svým členským podílem k družstevnímu bytu nebo garáži, který je mu pronajat (která je mu pronajata), nebo b) člen, který takový členský podíl vlastnil a příslušný byt nebo garáž (jednotka) mu byl převeden do vlastnictví a tento člen je stále bez přerušení vlastníkem této jednotky, která je ve správě družstva, nebo c) člen, který jednotku v domě ve správě družstva od jeho vlastníka koupil, při čemž současně došlo k platnému převodu

7 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 7 členských práv a povinností (tj. v souladu s čl. 27, odst. 3 a 4), nebo d) bydlící člen, který jinak nesplňuje podmínky pod písm. a), b) a c) tohoto odstavce, složil však členský participační příspěvek (viz následující odst. 4). 4) Participujícím členem družstva může být jen bydlící člen. Není jím však vlastník, který získal vlastnictví bytu či garáže ve správě družstva převodem vlastnictví (např. koupí), při čemž současně nedošlo k převodu členských práv a povinností z původního majitele, který byl participujícím členem. Takový vlastník bytu se může stát participujícím členem družstva vstupem do družstva a složením členského participačního příspěvku (viz čl. 21). Pokud takový vlastník pouze vstoupí do družstva (tj. splní podmínky podle čl. 7, odst. 2), pohlíží se na jeho členství jako na členství nebydlícího (podle čl. 14, odst. 2), které nemá k jednotce, kterou vstoupivší člen vlastní, žádný vztah (čl. 8, odst. 2). 5) Participující člen družstva má vzhledem ke svému současnému nebo minulému podílu na kapitálu družstva nárok na členskou výši správního poplatku dle čl. 34, odst. 3 až 6. 6) Práva participujícího člena se převádějí při převodu členských práv a povinností, jsou-li splněny potřebné podmínky (viz čl. 27, odst. 3 a 4) a přecházejí na dědice. 7) Práva participujícího člena ztrácí bez náhrady člen, který se stane nebydlícím členem družstva podle čl. 27, odst. 2. Čl. 15 Přeměna členství při nájmu bytu 1) Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé společní členové družstva a společní uživatelé bytu a nebytového prostoru, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství každého z bývalých manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z bývalých manželů dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. 2) Připadne-li členský podíl k nebytovému prostoru jinému dědici než tomu, kterému připadl členský podíl k bytu téhož zůstavitele, přemění se zůstavitelovo členství na samostatná členství každého z dědiců dnem smrti zůstavitele. 3) Samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu, se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů. 4) Samostatné členství nájemce družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Čl. 16 Členská práva 1) Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (viz čl. 88, odst. 5; čl. 66, odst. 2, písm. b) na jednání a rozhodování orgánů družstva, jejichž je členem, tj. členské schůze společenství členů družstva a prostřednictvím zvoleného delegáta (zvolených delegátů) na jednání a rozhodování shromáždění delegátů, b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou právní způsobilost, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhody, které družstvo svým členům poskytuje (např. právo na členský správní poplatek, nebo snížený členský správní poplatek), d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a jeho orgánů, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován. 2) Člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) (čl. 14, odst. 1, písm. a), má vedle práv uvedených v odst. 1 právo zejména: a) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a na vypořádání podle zásad schválených představenstvem družstva; toto právo nemá, je-li byt, který má pronajat, v budově, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, ve kterém správu provádí jiná osoba, než družstvo (viz čl. 97, odst. 8). b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě převodu členských práv a povinností (čl. 26), nebo na základě dohody o výměně bytu (čl. 43), c) na uzavření smlouvy o převodu bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví na základě obecně závazné právní úpravy. 3) Člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu v objektu ve spoluvlastnictví má vedle práv uvedených v odst. 1 a 2 právo účastnit se shromáždění společenství vlastníků jednotek, které dosud nemá právní subjektivitu, s hlasovacím právem za jednotku, kterou užívá a ke které vlastní členský podíl (čl. 97, odst. 3,), pokud představenstvo družstva pro konkrétní shromáždění společenství vlastníků nerozhodne jinak. 4) Člen družstva, který je vlastníkem bytu (nebo nebytového prostoru) (čl. 14, odst. 1, písm. b) má z titulu svého členství pouze práva uvedená v odst. 1. Čl. 17 Členské povinnosti 1) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, b) podílet se na úhradě případné ztráty z hospodaření správních středisek družstva způsobem uvedeným v čl ) Člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) je vedle povinností uvedených v odst. 1 povinen zejména: a) platit v předepsané výši úhrady za bydlení, tj. úhradu za užívání bytu a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (čl. 33), a to způsobem stanoveným představenstvem družstva (čl. 76, odst. 3, písm. m), b) platit členský příspěvek (viz čl. 22) ve výši stanovené představenstvem družstva,

8 8 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byt (nebytový prostor) jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně používat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu (nebytového prostoru) spojeno, tak, aby družstvu nevznikla škoda, d) sdělit družstvu jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost všech osob užívajících byt (viz čl. 7, odst. 8) a oznamovat družstvu písemně podstatné změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, a to ve lhůtě do 30 dnů od rozhodné události, e) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení či doplnění pasportizace bytu, f) přispívat poměrným dílem na úhradu případné ztráty hospodaření bytového střediska, jehož je členem (čl. 104, odst. 3, poslední věta), g) v případě, že člen v bytě nebydlí, oznámit družstvu do 15 dnů adresu, na níž může být zastižen a ve stejné lhůtě i změnu této adresy. 3) Osoby, které žijí s nájemcem v bytě jsou povinny dodržovat povinnosti podle čl. 17, odst. 2, písm. c), resp. čl. 17, odst. 3, písm. c) stanov družstva. Za tuto jejich povinnost odpovídá nájemce. Čl. 18 Majetková účast člena 1) Majetková účast člena v družstvu je bu aktivní, tj. člen se podílí na majetku družstva aktivním vkladem (tj. takovým, který je součástí vlastního kapitálu družstva), nebo pasívní, tj. člen se podílí na majetku družstva neaktivním vkladem (který není součástí vlastního kapitálu družstva). 2) Aktivní majetkovou účast členů v družstvu tvoří: a) u nebydlícího člena základní členský vklad, případně další členský vklad, b) u vlastníka bytu člena družstva základní členský vklad. Aktivní majetková účast člena může mít jen finanční povahu a je po dobu trvání členství majetkem družstva. Družstvo s ní může nakládat podle ustanovení těchto stanov. 3) Člen družstva, který je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru ve společenství vlastníků jednotek, které ještě nenabylo právní subjektivitu, je vedle povinností uvedených v odst. 1 povinen zejména: a) platit v předepsané výši úhrady za bydlení, tj. úhradu nákladů souvisejících s bydlením a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (čl. 33), a to způsobem stanoveným představenstvem družstva (čl. 76, odst. 3, písm. m), b) platit členský příspěvek (viz čl. 22) ve výši stanovené představenstvem družstva (čl. 76, odst. 3, písm. k), c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor) jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně používat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu (nebytového prostoru) spojeno, tak, aby družstvu nevznikla škoda, d) přispívat poměrným dílem na úhradu případné ztráty z hospodaření bytového střediska, jehož je členem (čl. 104, odst. 4, poslední věta). 3) Pasivní majetkovou účast člena v družstvu tvoří jeho členský podíl. Základní členský vklad člena, kterému byl přidělen byt nebo nebytový prostor, se stává součástí členského podílu. Pasivní majetkovou účast člena představuje podíl na financování výstavby nemovitostí, které tento člen užívá. Družstvo s ní nemůže volně nakládat. 4) Při ukončení členství v družstvu má člen právo na vrácení své majetkové účasti ve formě vypořádacího podílu v souladu s čl. 60 a 61. Čl. 19 Členský vklad 1) Základní členský vklad je částka, kterou se člen podílí na vytvoření základního kapitálu družstva. Jde o povinný peněžitý vklad každého člena, pokud není vlastníkem členského podílu. Výše tohoto vkladu je stanovena v čl. 7, odst. 3 a je stejná pro všechny členy družstva. Zaplacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství. 4) Člen družstva, který je vlastníkem jednotky ve společenství vlastníků jednotek, které je právnickou osobou, je vedle povinností uvedených v odst. 1 povinen zejména platit členský příspěvek (viz čl. 22) ve výši stanovené představenstvem družstva (viz též čl. 52). Čl. 17a Osoby, které žijí s nájemcem v bytě 1) Ve smyslu 689 občanského zákoníku je nájemce povinen oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do l5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. 2) Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho měsíce, považuje se to za závažné porušení členských povinností podle čl. 59, odst. 1, písm. a stanov (viz 689, odst. 3 obč. z.). 2) Další členský vklad je záloha na členský podíl, kterou skládá člen, který žádá o přidělení družstevního bytu. Výše tohoto vkladu je stanovena v čl. 7, odst. 4 a je stejná pro všechny členy družstva. Čl. 20 Členský podíl 1) Členský podíl ve smyslu těchto stanov se rozumí majetková účast člena na družstevní výstavbě. Je vždy vázán na konkrétní družstevní byt (nebytový prostor). Členský podíl je částka, která byla členu při přidělení bytu předepsána jako jeho podíl na výstavbě domu, ve kterém se přidělený byt (nebytový prostor) nachází. Tvoří ji základní členský vklad, další členský vklad a další plnění až do celkové částky členského podílu. 2) Vlastníkem členského podílu může být člen družstva, nebo manželé společní členové, členové společenství vlastníků jednotek

9 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 9 nebo družstvo. Právo na členský podíl nemůže být jeho vlastníku odňato za trvání jeho členství v družstvu, vyloučením z družstva částka členského podílu ztrácí charakter majetkové účasti v družstvu, zůstává však vlastnictvím bývalého člena, který má nárok na vrácení této částky ve vypořádacím podílu (viz čl. 55a). Čl. 23 Členský podíl a investiční úvěr při nájmu družstevního bytu 1) Po dobu nájmu družstevního bytu se účetní hodnota členského podílu, který je k tomuto bytu vázán, nemění. 3) Zrušen. 2) Zrušen. Čl. 21 Členský participační příspěvek 1) Členský participační příspěvek je mimořádný finanční příspěvek člena do vlastního kapitálu družstva. Jeho výše je 2000 Kč. Členský participační příspěvek není vkladem člena a při ukončení členství se nevrací. 2) Vlastník jednotky, která je ve správě družstva, který není participujícím členem družstva, může tato práva ke svému členství nabýt složením členského participačního příspěvku (viz čl. 14, odst. 4). 3) Úmor investičního úvěru, který poskytl peněžní ústav na výstavbu družstevního objektu, se splácí měsíčně spolu s úrokem v úhradě za užívání bytu (anuita, čl. 33, odst. 2). Splacená částka úmoru tohoto úvěru se neodepisuje. Čl. 24 Členský podíl při změně nájemce družstevního bytu 1) Při změně nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru), výše členského podílu následného nájemce je dána částkou odpovídající účetní hodnotě členského podílu (čl. 23, odst. 1). 3) Spoluvlastníci jednotky hradí jeden členský participační příspěvek. Čl. 22 Členský příspěvek 1) Členský příspěvek hradí každý bydlící člen družstva. 2) Členský příspěvek slouží k financování orgánů družstva a organizačních složek správy družstva zajiš ujících členské záležitosti. 3) Měsíční výši členského příspěvku stanoví představenstvo podle schváleného rozpočtu vždy na jeden rok podle plánovaných nákladů. 2) Nový nájemce bytu je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit částku ve výši účetní hodnoty členského podílu na peněžní účet družstva podle disposic ekonomického úseku, pokud se bývalý a nový nájemce nedohodnou na vzájemném vyrovnání v dohodě o převodu členských práv a povinností. 3) Účetní hodnotu členského podílu družstvo po vypořádání vzájemných závazků a pohledávek vrátí předchozímu nájemci bytu do 2 měsíců od uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem bytu. Čl. 25 Členský podíl při uvolnění bytu 4) Manželé společní členové, nebo spoluvlastníci jednotky, kteří jsou členy družstva, hradí společně jeden členský příspěvek. 5) Členský příspěvek se hradí měsíčně v úhradách za bydlení. 6) Nezaplacení členského příspěvku za dobu delší než 3 měsíce se pokládá za závažné porušení členských povinností podle čl. 59, odst. 1, písm. a). Čl. 22a Mimořádný členský příspěvek 1) Mimořádný členský příspěvek uhradí člen, kterému je přidělen uvolněný družstevní byt. Výši mimořádného členského příspěvku stanoví představenstvo. 2) Přidělením uvolněného družstevního bytu a splacením účetní hodnoty členského podílu a mimořádného členského příspěvku se člen stává vlastníkem členského podílu tohoto bytu a tím participujícím členem družstva. 3) Mimořádný členský příspěvek se stává součástí vlastního kapitálu družstva. Není vkladem člena a při uvolnění bytu se nevrací. 1) Jestliže člen nájemce družstevního bytu ukončí nájemní smlouvu, vznikne mu uvolněním bytu právo na výplatu účetní hodnoty členského podílu (čl. 23, odst. 1). 2) Jestliže má člen právo na výplatu účetní hodnoty členského podílu, toto vypořádání se provede za podmínek uvedených v čl. 24, odst. 3. Čl. 26 Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu 1) Člen může po dohodě s jinou osobou, která splňuje podmínky členství v družstvu (čl. 7) převést na ni svá členská práva a povinnosti. Tento převod se provádí písemnou dohodou ( 230 obch. z.). 2) Dohoda podle odst. 1 nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému oddělení družstva, nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství ( 230 obch. z.).

10 10 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 3) Při převodu podle odst. 1 družstvo nemá povinnost hradit náklady na případné opravy bytu a jeho příslušenství spojené s předáním bytu novému nájemci. Čl. 27 Převod členských práv a povinností vlastníka bytu Čl. 27a Přechod členských práv a povinností vlastníka bytu 1) Zemře-li vlastník bytu, který je členem družstva, jeho členská práva a povinnosti nabývá ten z dědiců, kterému při dědickém řízení připadl členský vklad zůstavitele. 1) Vlastník bytu, který je členem družstva, může převést svá členská práva a povinnosti na jinou osobu. Pokud k tomuto převodu dojde bez převodu vlastnictví bytu, nabyvatel členství se převodem členství stává nebydlícím členem družstva. 2) Pokud vlastník bytu převede vlastnictví bytu na jinou osobu bez převodu členských práv a povinností, stává se k datu převodu vlastnictví bytu jeho členství v družstvu členstvím nebydlícího. 2) Osoba, na kterou přešlo vlastnictví bytu se stává členem družstva jen v tom případě, že předmětem dědického řízení byl i přechod členského vkladu zůstavitele v družstvu na tuto osobu. 3) Jestliže byl členský vklad zůstavitele v družstvu převeden v obnoveném dědickém řízení, členství platí v plném rozsahu od data, kdy rozhodnutí o přechodu tohoto členského vkladu nabylo právní moci. 3) Vlastník bytu, který je členem družstva, může při převodu vlastnictví bytu převést na nabyvatele také své členství v družstvu. Musí tak učinit smlouvou o převodu členských práv a povinností podle 230 obch.z., kterou uzavře současně se smlouvou o převodu vlastnictví bytu. V této smlouvě musí být uvedeno, že k převodu členských práv a povinností dochází v souvislosti s převodem vlastnictví bytu a dojde k němu k datu, ke kterému převod vlastnictví bytu nabude právní moci. 4) Jestliže družstvo ve smyslu čl. 26, odst. 2 obdrží smlouvu o převodu členských práv a povinností podle čl. 27, odst. 3 do data, ke kterému převod vlastnictví bytu nabude právní moci, nabyvatel vlastnictví bytu nabývá práva a povinnosti participujícího člena (čl. 14, odst. 3, písm. c), pokud původní člen byl participujícím členem družstva. 5) Jestliže družstvo obdrží smlouvu o převodu členských práv a povinností podle odst. 3 po datu, ke kterému převod vlastnictví bytu nabyl právní moci, nový vlastník bytu může převodem členských práv a povinností nabýt pouze členství, na které se členství původního vlastníka bytu po převodu vlastnictví změnilo (ve smyslu odst. 2), tj. členství nebydlícího, bez ohledu na souvislosti, se kterými k převodu členství došlo. Nový vlastník se může stát participujícím členem družstva složením členského participačního příspěvku (viz čl. 21). Čl. 28 Evidence členů 1) Družstvo vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Základní členskou evidenci družstva tvoří seznam členů a členské spisy. 2) Do seznamu členů zapisuje družstvo všechny své členy s uvedením data vzniku členství a údaji umožňujícími identifikovat člena. 3) Členský spis tvoří soubor dokladů a korespondence se členem, vyplývající ze členského vztahu. 4) Člen družstva má právo nahlížet do svého členského spisu a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu dokladů v tomto spise uložených. Výše úhrady za vydání těchto potvrzení se řídí podle směrnice o poplatcích za úkony, vydané představenstvem družstva. 5) Družstvo je povinno zajistit veškeré údaje osob, které vede v evidenci, proti možnému zneužití, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zacházet s nimi v souladu s tímto zákonem. ČÁST IV. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU* Čl. 29 Družstevní byt 2) Družstevní byt jehož členský podíl je ve vlastnictví člena družstva, může být pronajat pouze tomuto členu (viz čl. 30, odst. 3). 1) Družstevní byt je takový, který je ve vlastnictví družstva. Družstvo (nebo jeho právní předchůdce) jej bu získalo družstevní výstavbou, tj. na úhradu nákladů na jeho výstavbu (1) obdrželo státní investiční příspěvek, (2) byl mu poskytnut investiční úvěr bankou, (3) použilo prostředky členského podílu složeného členem a (4) použilo případně další prostředky, nebo jej získalo majetkovým převodem (např. koupí nebo jiným způsobem). 3) Družstevní byt jehož členský podíl je ve spoluvlastnictví členů společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity (např. domovnický byt) může být pronajat pouze se souhlasem zástupců společenství vlastníků (viz čl. 30, odst. 4). 4) Družstevní byt nebo nebytový prostor, jehož členský podíl je ve vlastnictví družstva, nebo jej družstvo získalo majetkovým převodem, může být pronajat i nečlenu družstva. Může jít o: * Pokud se v této části stanov hovoří o družstevním bytě, rozumí se tím také nebytový prostor, např. garáž.

11 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 11 a) služební byt, který je pronajat pracovníku profesní složky družstva; tento byt může být pronajat pouze se souhlasem představenstva družstva, b) byt nebo nebytový prostor pronajímaný za ekonomické nájemné (čl. 44); smlouvu o jeho pronájmu uzavírá jménem družstva ředitel (čl. 81, odst. 4, písm. e), c) byt, který užívá vyloučený bývalý člen družstva (bez právního titulu); může být pronajat tomuto bývalému členu za podmínek uvedených v čl. 30, odst. 5; smlouvu o pronájmu uzavírá jménem družstva ředitel, výši nájmu určuje svým rozhodnutím představenstvo. 5) Družstevní byt jehož členský podíl je ve vlastnictví družstva, může být odprodán pouze po souhlasu statutárního orgánu družstva (viz čl. 5, odst. 5 a čl. 76, odst. 3, písm. t). Čl. 31 Nájemní smlouva 1) Nájemní smlouvu o nájmu bytu uzavírá družstvo se členem (nájemcem) písemnou formou. Nájemní smlouva musí obsahovat: a) předmět a rozsah práva užívat byt včetně jeho příslušenství, b) způsob určení výše úhrady za užívání bytu a způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (čl. 33 a následující), c) výši členského podílu (pokud byl byt již užíván, pak výši účetní hodnoty členského podílu k datu nájemní smlouvy čl. 23, odst. 1). 2) Nájemní smlouva může vedle náležitostí uvedených v odst. 1 obsahovat: a) výši měsíční splátky anuity a termín jejího splacení, b) popis technického stavu bytu (podle předávacího protokolu). 6) Představenstvo družstva může přidělit družstevní byt uvolněný dlužníkem, jehož celkový dluh na úhradách za užívání bytu přesahuje částku , Kč, přednostně nebydlícímu členu družstva, který zajistí pro dlužníka bytovou náhradu a plně vyrovná jeho závazky vůči družstvu, nebo fyzické osobě, navržené právnickou osobou, která na základě uzavřené smlouvy s družstvem zajistila pro dlužníka bytovou náhradu a vyrovnala plně za něj jeho závazky vůči družstvu. Touto fyzickou osobou však nesmí být funkcionář družstva, tj. předseda, místopředseda nebo člen představenstva nebo kontrolní komise a pracovník profesní složky družstva, ani jejich příbuzný. Přidělením bytu se tato fyzická osoba, po splnění povinností stanovených v čl. 7 a 24, odst. 2 stanov, stává bydlícím členem družstva k datu přidělení bytu (čl. 14, odst. 1, písm. a). Čl. 30 Vznik nájmu družstevního bytu 1) Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo (jako pronajímatel) přenechává svému členu (jako nájemci) za úhradu (úhrada za bydlení) do užívání byt. 3) Nájemní smlouva s nájemcem, který není členem družstva musí obsahovat: a) dobu pronájmu na dobu určitou (nejméně na 1 rok, nejdéle na 3 roky), na kterou se nájemní smlouva uzavírá s možností prodloužení, pokud nebudou porušeny podmínky smlouvy, b) měsíční výši nájemného určeného dle sazby za 1m2 užívané plochy určené rozhodnutím představenstva SBD Nový domov (čl. 76, odst. 3, písm. n), c) aktuální výši zálohových plateb, d) práva a povinnosti pronajímatele i nájemce, která musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s oddílem čtvrtým, hlavy sedmé, části osmé občanského zákoníku v platném znění. Čl. 32 Práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu 1) Se členem družstva, který je nájemcem družstevního bytu (nebo s manžely, kteří jsou společnými nájemci) mohou na základě jeho (jejich) práva v bytě bydlet jen osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti. 2) Není-li v nájemní smlouvě podle odst. 1 dohodnuta doba nájmu, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 3) Smlouvu o nájmu družstevního bytu podle čl. 29, odst. 2 lze uzavřít pouze za podmínek, že: a) právo užívat byt člen získal bu přídělem bytu, nebo převodem práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, nebo dědictvím, b) člen, nebo jeho právní předchůdce složil členský podíl (u bytu již užívaného účetní hodnotu členského podílu čl. 23, odst. 1) v plné výši. 4) Smlouvu o nájmu družstevního bytu podle čl. 29, odst. 3 lze uzavřít pouze na základě smlouvy o výkonu povinností vázaných k nájmu bytu (např. domovnický byt čl. 32, odst. 3), 5) Smlouvu o nájmu bytu podle čl. 29, odst. 4, písm. c) lze uzavřít pouze s vyloučeným bývalým členem družstva, který souhlasí s takovým pronájmem, nemá vůči SBD Nový domov žádný dluh a pravidelně hradí úhrady za bydlení. 2) Kromě práva užívat byt má člen nájemce družstevního bytu, a na základě jeho práva i osoby, které s ním v bytě bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3) Nájemní smlouvu k domovnickému bytu družstvo uzavře jen s osobou splňující podmínky, které jsou předepsány pro výkon stanovených domovnických povinností, na základě souhlasu zástupců společenství vlastníků (nebo výboru samosprávy). Čl. 33 Úhrada za bydlení 1) Úhrada za bydlení (dříve nájemné družstevního bytu, resp. nájemné vlastnického bytu) se skládá: a) u družstevního bytu z úhrady za užívání bytu (viz odst. 2) a z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (viz odst. 3), b) u vlastnického bytu z úhrady nákladů souvisejících s bydlením (viz odst. 4) a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (viz odst. 3).

12 12 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 2) Úhradu za užívání družstevního bytu tvoří splátka anuity (tj. splátka investičního úvěru a úrok ke splacení úvěru), dlouhodobá záloha na opravy a údržbu bytového objektu, poplatek za správu, členský příspěvek, náklady na pojištění domu a daň z nemovitostí. Součástí úhrady za užívání bytu jsou také případné náklady spojené s užíváním pozemku a jestliže v uplynulém roce došlo ke ztrátě z hospodaření bytového střediska nebo družstva, pak také úhrada této ztráty (zpravidla jednorázová), jestliže o tom rozhodl příslušný orgán družstva. Do úhrady za užívání bytu také patří splátky družstevních půjček na opravy, případně další mimořádné platby schválené ředitelem nebo představenstvem družstva. 3) Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu je tvořena zálohami na vytápění, na teplou užitkovou vodu, na vodné a stočné, na spotřebu elektřiny ve společných prostorách (zejména výtah a osvětlení), na úklid společných prostor a ostatní provozní náklady, na odvoz komunálního odpadu popřípadě na další služby, na nichž se družstvo s nájemcem, popřípadě s vlastníkem bytu dohodne. členové družstva (nájemci nebo vlastníci), kteří jsou členy společenství vlastníků jednotek právnické osoby, která veškeré své finanční prostředky vede na vlastních účtech a nepodílí se tak na tvorbě prostředků pro finanční výnosy družstva. 5) Pro stanovení správního poplatku pro participující členy družstva, kteří jsou členy společenství vlastníků jednotek, které dosud nezískalo právní subjektivitu, tj. není právnickou osobou, nebo jsou členy samosprávy (pokud ještě existuje) a finanční prostředky těchto společenství (resp. samospráv) jsou součástí celkových finančních prostředků družstva, se měsíční správní poplatek dále sníží o podíl na finančních výnosech družstva. Tak vznikne tzv. snížený členský správní poplatek. 6) Participující člen družstva, který je členem společenství vlastníků jednotek, které dosud není právnickou osobou, jakož i člen samosprávy (pokud samospráva ještě existuje), platí v domě, který je ve správě družstva, měsíčně snížený členský správní poplatek. 4) Vlastníci bytů v objektech, ve kterých družstvo vykonává správu, hradí náklady související s bydlením, tj. dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu společných částí objektu, zálohu na pojištění, poplatek za správu, členský příspěvek (pokud jsou členy družstva) a případně ztrátu z hospodaření bytového střediska za uplynulý rok (zpravidla jednorázově) jestliže o tom rozhodl příslušný orgán společenství vlastníků. Současně hradí zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu podle odstavce 3 tohoto článku. Čl. 34 Poplatek za správu bytu 1) Rozpočtované náklady správních středisek družstva v běžném roce snížené o mimořádné náklady a rezervy a snížené dále o náklady na činnosti hrazené přímými platbami, se rozpočítají na všechny spravované jednotky (byty a nebytové prostory) jako tzv. nákladový správní poplatek. 7) Výše poplatku za správu bytu vykonávanou družstvem dodavatelsky pro jinou právnickou osobu na základě smlouvy je určena touto smlouvou. 8) Zrušen. 9) Výše správního poplatku vypočtená podle schváleného rozpočtu se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Představenstvo má právo v průběhu roku podle dosažených hospodářských výsledků výši správního poplatku upravit max. o 10% směrem nahoru a bez omezení směrem dolů. Čl. 35 Placení a změna výše úhrady za bydlení 1) Nájemce družstevního bytu je povinen platit úhrady za užívání bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši stanovené představenstvem družstva. 2) V domě, který je ve správě družstva, měsíční poplatek za správu bytu ve výši nákladového správního poplatku hradí nájemci nebo vlastníci, kteří nejsou participujícími členy družstva. Jsou to: a) nečlenové družstva, kteří užívají byty bez právního důvodu (jsou to zejména vyloučení bývalí členové družstva), b) vlastníci bytů, kteří nejsou členy družstva, c) vlastníci bytů, kteří členy družstva jsou, ale nejsou participujícími členy družstva (viz čl. 8, odst. 2; čl. 27, odst. 5), d) nájemci společných nebo nebytových prostor, pokud ve smlouvě o nájmu není dohodnuto jinak. 3) Pro stanovení správního poplatku ostatních členů družstva (tj. participujících členů družstva) se rozpočtované výnosy správy družstva, mimo výnosy ze správních poplatků a členských příspěvků mimo finanční výnosy, rozpočítají na všechny participující členy družstva tak, že se o částku těchto výnosů jejich nákladový správní poplatek sníží. Tak vznikne tzv. členský správní poplatek. 4) V domě, který je ve správě družstva, poplatek za správu bytu ve výši členského správního poplatku hradí každý měsíc participující 2) Člen družstva, který je vlastníkem bytu v objektu, který je ve správě družstva, je povinen platit náklady související s bydlením (čl. 33, odst. 4) ve výši stanovené podle spoluvlastnického podílu (zákon č. 72/1994 Sb., 15, odst.1), pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak. Současně je povinen platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (čl. 33, odst. 3) (zálohy na teplo, teplou užitkovou vodu, vodné a stočné, odvoz domovního odpadu, elektřinu společných prostor, provoz výtahu, úklid atd.). 3) Úhrada za bydlení (čl. 33, odst. 1) se platí měsíčně nejpozději do posledního dne běžného měsíce. Nezaplatí-li nájemce či vlastník bytu tuto platbu ve stanoveném platebním termínu, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení, resp. úrok z prodlení ve výši podle obecně závazných právních předpisů. Při úhradě dlužné částky se přednostně hradí poplatek z prodlení (nájemci) nebo úrok z prodlení (vlastnící). 4) Běžné změny měsíční výše úhrady za bydlení u objektů ve správě družstva schvaluje ředitel družstva (čl. 81, odst. 4, písm. i), podle návrhu ekonomického úseku, zpravidla na základě požadavků

13 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 13 zástupců nebo výboru společenství vlastníků jednotek objektu. Ve sporných případech úprav výše úhrady za bydlení rozhoduje představenstvo (čl. 76, odst. 3, písm. m). 5) Změnu výše měsíční úhrady za bydlení v objektu ve spoluvlastnictví podle zák. č. 72/1994 Sb. provádí družstvo jako správce na základě požadavku společenství vlastníků ( 15, odst. 2 citovaného zákona). Při provádění změny u společenství vlastníků jednotek, které dosud není právnickou osobou, družstvo postupuje obdobně jako je stanoveno v odst. 4. Změna požadovaná společenstvím vlastníků jednotek, které je právnickou osobou, schválení ředitele ani představenstva nepodléhá a družstvo ji jako správce provede u všech bytů i tehdy, jestliže v dotčeném objektu jsou některé byty družstevní. neodstraní v bytě nebo v domě závadu (s ohledem na možnost odstranění závady, např. klimatické podmínky), která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Právo na přiměřenou slevu z úhrady za bydlení má nájemce i tehdy, jestliže nebyla vinou vlastníka objektu poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. 2) Právo na slevu z úhrady za bydlení je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad. Čl. 38 Společný nájem družstevního bytu manžely 6) Nájemcům bytů, resp. vlastníkům bytů v objektu, ve kterém byla provedena změna výše měsíční úhrady za bydlení, je družstvo povinno ve spolupráci s výborem nebo zástupci společenství vlastníků oznámit jeho novou výši s uvedením každé položky, ve které došlo ke změně, výši této změny a její důvod. Zároveň sdělí termín, od kterého bude nová výše poplatku placena. Toto oznámení může provést výbor nebo zástupci společenství vlastníků v objektu (resp. správce po dohodě s výborem nebo zástupci společenství vlastníků) bu vývěskou nebo individuálním písemným sdělením (např. páskem s výpisem jednotlivých položek úhrady za bydlení) jednotlivým nájemcům (vlastníkům). Čl. 36 Vyúčtování zálohových plateb 1) Rozdíl mezi celkovou sumou měsíčních úhrad záloh uhrazených nájemcem nebo vlastníkem bytu za kalendářní rok a podílem ze skutečných nákladů připadajících na předmětný byt z celkových nákladů vynaložených družstvem na úhradu za poskytnutá plnění v průběhu tohoto kalendářního roku, vyúčtuje družstvo s nájemcem (vlastníkem) bytu nejpozději do tří měsíců poté, kdy mu bude známá jejich výše a bude k tomu mít potřebné podklady, nejpozději však do 31. května následujícího kalendářního roku. Do tohoto ročního vyúčtování zálohových plateb se zahrne i případný dluh nájemce či vlastníka na úhradách za bydlení. 2) Vyúčtováním zjištěný přeplatek družstvo nájemci nebo vlastníku bytu vrátí bu odečtem plateb z úhrad za bydlení počínaje od platby za červenec, nebo jednorázově v hotovosti v pokladně družstva (pokud byt není ve společenství vlastníků jednotek, které je právnickou osobou). Nájemce nebo vlastník bytu je povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek nejpozději do běžného roku. 3) Nesplnění termínu v odstavci 1 a 2 bude posuzováno jako prodlení podle obecně závazných právních předpisů. 1) Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely. 2) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu (čl. 12, odst. 1). To neplatí, jestliže: a) manželé spolu trvale nežijí (čl. 12, odst. 2), b) nájemce družstevního bytu nevlastní k tomuto bytu členský podíl, např. jde o byt trvale určený jako byt služební (domovnický) (čl. 29, odst. 3 a 4). 3) Jestliže se stal nájemcem bytu některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství. 4) Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 5) Z právních úkonů týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. 6) Běžné záležitosti týkající se společného nájmu družstevního bytu manžely může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Čl. 39 Povinnosti nájemce družstevního bytu 1) Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem bytu. 2) Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajiš ující všem ostatním nájemcům, resp. vlastníkům bytů výkon jejich práv, zejména užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Bližší podmínky stanoví domovní řád a provozní řád garáží. Čl. 37 Sleva z úhrady za bydlení Čl. 40 Zajištění práv spojených s nájmem bytu 1) Nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za bydlení, pokud vlastník objektu (družstvo nebo členové společenství vlastníků jednotek) přes jeho upozornění Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání,

14 14 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV umožnit nájemci aby jej v tomto stavu udržoval (viz čl. 50, odst. 1, 2) a podle možností i zlepšoval. Čl. 41 Zajištění řádného užívání bytů 1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly využívány k bytovým účelům. 2) Zjistí-li družstvo, že člen pronajatý byt užívá k jiným účelům než bytovým, vyzve člena, aby byt řádně užíval nebo provedl takové dispozice s bytem, které podle zákona a stanov jsou přípustné. Porušení této povinnosti se považuje za porušení členské povinnosti určené stanovami podle čl. 59, odst. 1, písm. a). upravuje domovní řád vydaný představenstvem družstva. Podrobnosti o způsobu užívání nebytových prostor a objektů družstva jsou upraveny provozním řádem garáží a/nebo nájemní smlouvou. Čl. 46 Přechod nájmu bytu 1) K přechodu nájmu družstevního bytu může dojít pouze děděním (viz odst. 4). 2) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl (viz odst. 4). Čl. 42 Podnájem bytu nebo části bytu 1) Pronajatý družstevní byt, nebo jeho část, lze jinému přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva ( 719 obč. z.). Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinností podle čl. 59, odst. 1, písm. a. 2) Družstvo při rozhodování o podnájmu družstevního bytu, jehož členský podíl je ve vlastnictví člena družstva, kterému je byt pronajat (čl. 29, odst. 2), přihlédne ke stanovisku zástupců společenství vlastníků jednotek (resp. výboru samosprávy). Toto stanovisko se nevyžaduje u bytů právnických osob. Čl. 43 Výměna bytu 1) Dohodu o výměně bytu může člen nájemce družstevního bytu uzavřít pouze se souhlasem družstva ( 715 obč. z.). Dohoda i souhlas družstva musí mít písemnou formu. 2) Součástí dohody o výměně bytu s osobou, která není členem družstva je dohoda o převodu členských práv a povinností účastníků výměny. Čl. 44 Pronájem družstevního bytu uvolněného v průběhu užívání 1) S byty, které se uvolnily po určité době užívání, může družstvo naložit podle následujících odstavců tohoto článku, nebo podle čl. 5, odst. 5. 2) Družstevní byt uvolněný po určité době užívání, jehož členský podíl je ve vlastnictví družstva, může družstvo přidělit (čl. 22a), pronajmout (odst. 3), nebo prodat (viz čl. 5, odst. 5). 3) Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci družstevního bytu, společný nájem bytu manžely zanikne. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o více předmětů nájmu (byt, nebytový prostor), může členství zůstavitele přejít na více dědiců. 4) Ustanovení odst. l a odst. 2 tohoto článku neplatí pro družstevní byty trvale určené jako byty služební (resp. domovnické) (čl. 32, odst. 3). Čl. 47 Zánik nájmu družstevního bytu 1) Nájem družstevního bytu může zaniknout pouze z důvodů: a) převodu bytu do vlastnictví nájemce (odst. 2), b) převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu (čl. 26), c) zániku členství (odst. 4), d) písemnou dohodou mezi členem nájemcem družstevního bytu a družstvem (odst. 6), e) zrušení nájemní smlouvy rozhodnutím představenstva v případech uvedených v odst. 7, f) rozhodnutím soudu, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Ke zrušení nájmu družstevního bytu podle bodu a), b) a d) je třeba souhlasu člena družstva, který je nájemcem bytu. 2) K zániku nájmu družstevního bytu dojde převodem jednotky do vlastnictví. Člen družstva je povinen uhradit družstvu náklady, které družstvu vznikly v souvislosti s přípravou smlouvy o převodu jednotky a to před uzavřením smlouvy ve výši stanovené představenstvem družstva. 3) Uvolněný byt podle odst. 2 družstvo může pronajmout za tržní nájemné v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Čl. 45 Domovní řád, provozní řád garáží Podrobnosti o způsobu užívání bytů, společných prostor a zařízení domu, o používání služeb a o povinnostech a právech nájemců bytů 3) K zániku nájmu družstevního bytu při zachování družstevního vlastnictví bytu dochází bu převodem užívacího práva na jinou osobu (zánik relativní), nebo je nájem ukončen a dochází k vyklizení bytu (zánik absolutní). 4) Zánikem členství osoby v bytovém družstvu (čl. 55) zanikne její nájem bytu ( 714 občanského zákoníku). Bývalý člen nájemce jehož nájem bytu zanikl, není povinen se z bytu vystěhovat,

15 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 15 pokud mu není zajištěna bytová náhrada za podmínek uvedených v 712, odst. 2 a 3, popřípadě poskytnuto přístřeší za podmínek uvedených v 712, odst. 5. Vrácení členského podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu. 5) Pokud družstvo s bývalým členem uzavře nájemní smlouvu na pronájem jím užívaného bytu v souladu s čl. 30, odst. 5 stanov, majetková účast se bývalému členu vrátí ke dni účinnosti nové nájemní smlouvy. 6) Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi družstvem (jako pronajímatelem) a nájemcem, nebo písemnou výpovědí nájemce. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby. 7) Družstvo může rozhodnutím představenstva vypovědět nájem bytu, jehož členský podíl je ve vlastnictví družstva, jen z důvodů uvedených v 711 a 711a občanského zákoníku. 8) V případě výpovědi podle 711, odst. 2 občanského zákoníku písemná výpově družstva jako pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta ( 710, odst. 2), poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle citovaného zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. 9) Při zániku nájmu, kdy členství nájemce v družstvu nezaniká a nejde o případy uvedené v odst. 1, písm. a) a b), má bývalý nájemce nárok na vrácení účetní hodnoty členského podílu v termínu podle čl. 24, odst. 3. Tento nárok vzniká teprve po vyklizení bytu. Je-li třeba, družstvo tuto částku sníží o částku vynaloženou po vystěhování bývalého nájemce na nutné opravy a náklady nutné k uvedení bytu do původního stavu, tj. do stavu, v jakém byl byt nájemci předán, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Čl. 48 Zánik společného nájmu bytu manžely 1) Právo společného nájmu bytu manžely zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu (čl. 12, odst. 2), b) dohodou rozvedených manželů společných členů družstva, popřípadě rozhodnutím soudu (viz též čl. 15, odst. 1), c) smrtí jednoho z manželů (odst. 4), d) zánikem nájmu družstevního bytu (čl. 47). 2) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu (čl. 12, odst. 2) má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 3) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu (čl. 12, odst. 1), zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou (odst. 1, písm. b). Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 4) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li jeden z manželů a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel (čl. 46, odst. 3; čl. 62, odst. 2). ČÁST V. ÚDRŽBA DRUŽSTEVNÍHO DOMU A BYTU* Čl. 49 Údržba společných částí a zařízení družstevního domu 1) V domech, které jsou zcela ve vlastnictví družstva, nebo v domech ve spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., které jsou ve správě družstva (mimo domy ve vlastnictví členů společenství vlastníků, která jsou právnickými osobami) je družstvo povinno zajistit řádnou údržbu společných částí domu a jeho zařízení a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 2) V domech, které jsou ve spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. je družstvo povinno podílet se na nákladech spojených s údržbou společných částí a zařízení domu v poměru, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. 3) Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám, nebo ti, kdož s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu. 4) Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu oprav těch společných zařízení v bytě, jejichž náklad má nést dané bytové středisko a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 5) Povinnosti uvedené v odst. 4) platí přiměřeně pro členy družstva vlastníky bytů v domech, které jsou ve správě družstva. Čl. 50 Údržba družstevního bytu 1) Nájemce družstevního bytu je povinen provádět řádnou údržbu prostor, které na základě nájemní smlouvy užívá i všech zařízení, která jsou součástí bytu a jeho vybavení. 2) Nájemce družstevního bytu je povinen obstarat a hradit veškeré opravy (výměny) a údržbu: vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace a pod.) včetně uzavíracích ventilů, kromě stoupacích vedení, * Pokud se v této části stanov hovoří o družstevním bytě, rozumí se tím také nebytový prostor, např. garáž.

16 16 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV lodžie (pokud nejde o konstrukční závady nebo vady panelové technologie), podlahové krytiny, nenosných příček, bytového jádra s vybavením a všech zařizovacích předmětů bytu, dveří a oken náležejících k bytu, včetně vstupních dveří. Jednotka je ohraničena hlavními uzavíracími ventily přívodů teplé a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku. 3) Zrušen. 4) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení potřebných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena samo na svůj náklad a požadovat od něj úhradu nákladů za tyto opravy a úhradu nákladů spojených s jejich zajištěním. Čl. 51 Stavební úpravy v bytě 1) Nájemce družstevního bytu nemůže provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. 2) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě jen po dohodě s nájemcem. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného úřadu nebo orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak plně odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 52 Povinnosti člena družstva, který je vlastníkem bytu v domě, který je ve správě družstva 5) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné odstranění závad zařízení bytu, které obtěžují uživatele sousedních bytů v domě a které nájemce přes upozornění neodstranil, má orgán družstva právo, po předchozím upozornění nájemce, učinit opatření k jejich odstranění. Náklady s tím spojené nese člen, který měl závadu odstranit na vlastní náklady. 6) Nesplní-li družstvo (jakožto pronajímatel) svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání družstevního bytu, nebo jimiž je výkon práva nájemce ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo na náhradu zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 7) K zajištění kontroly řádné údržby bytu má orgán družstva, ředitel, nebo jím písemně pověřený zaměstnanec družstva právo, po předchozím upozornění nájemce, provést technickou prohlídku družstevního bytu. S datem a účelem této prohlídky musí být nájemce bytu seznámen nejméně 5 dní předem (při hromadných technických prohlídkách stačí oznámení na vývěsce ve společných prostorách domu). O provedené prohlídce musí být pořízen zápis (zpravidla na formuláři k tomu určeném), ve kterém budou uvedeny zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění. Zápis podepisuje ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec družstva, který technickou prohlídku provádí a nájemce bytu. Nájemce bytu má při podpisu zápisu právo na stejnopis zápisu. 1) Člen družstva vlastník jednotky má práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ze smlouvy o převodu vlastnictví bytu, zejména: a) podílet se na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, neníli mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak, b) je povinen odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám, nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, c) nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek; úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem společenství; ustanovení zvláštních předpisů tím nejsou dotčena, d) je povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, e) dodržovat domovní řád, je-li vlastníkem garáže i provozní řád garáží. 2) V případě, že člen vlastník svůj byt pronajme, je povinen v nájemní smlouvě zabezpečit plnění všech povinností vůči družstvu, které pro něho vyplývají ze stanov a ze smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu (viz odst. 3). 3) Převod vlastnictví bytu, popř. uzavření smlouvy o pronájmu bytu je člen vlastník, jehož byt je v domě, který je ve správě družstva, povinen oznámit neprodleně družstvu (viz odst. 2).

17 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 17 Část VI. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Čl. 53 Pronájem nebytových prostor a společných částí domu Čl. 54 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a společných částí domu 1) Nebytové prostory ve vlastnictví družstva a společné části domu, které družstvo spravuje, lze pronajímat (viz odst. 5). 1) Výnosy z pronájmu nebytového prostoru, který je ve vlastnictví družstva a byl pořízen bez přímé finanční účasti členů, náleží družstvu. 2) Pronájem prostor a částí domu podle odst. 1 lze uskutečnit jen na základě písemné smlouvy o nájmu. 3) Družstvo může pronajímat nebytové prostory a společné části domu podle odst. 1 i osobám, které nejsou členy družstva. 4) Zrušen. 2) Výnosy z pronájmu nebytového prostoru v bytovém objektu, který je ve vlastnictví družstva a tento nebytový prostor vznikl ze společných částí domu nebo byl pořízen za přímé finanční účasti členů, náleží příslušnému bytovému středisku. 3) Výnosy z pronájmu společných částí domu, který je ve vlastnictví družstva, náleží příslušnému bytovému středisku. 5) Pokud jsou pronajímané prostory a společné části domu součástí objektu ve spoluvlastnictví členů společenství vlastníků jednotek, které dosud není právnickou osobou, a byly pořízeny s finanční účastí členů, ředitel družstva smlouvu neuzavře bez souhlasu zástupců společenství vlastníků, kteří tento souhlas mohou vydat jen na základě kladného vyjádření vlastníků jednotek, kteří mají většinu spoluvlastnických podílů, při čemž za jednotky vlastněné družstvem se postupuje podle čl. 97, odst. 3. 4) Výnosy z pronájmu nebytových prostor, nebo společných částí domu ve spoluvlastnictví, náleží podle výše spoluvlastnických podílů vlastníkům jednotek (čl. 104, odst. 4 a 5). Podíl připadající na družstevní byty družstvo po odpočtu příslušné daně zahrne do ročního vyúčtování se členem. 5) Za správu pronájmu nebytového prostoru, nebo společných částí domu družstvo účtuje bytovému středisku na vrub jeho nákladů měsíční poplatek za správu (viz čl. 34, odst. 2, písm. d). Část VII. ZÁNIK ČLENSTVÍ, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ Čl. 55 Důvody zániku členství a povinností. Pro vypořádání nároků při zániku členství právnické osoby platí odst. 2 přiměřeně. 1) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou (čl. 56), b) vystoupením z družstva (čl. 57), c) smrtí člena pokud jeho členství nepřejde na dědice (čl. 58), d) vyloučením z družstva (čl. 59), e) prohlášením konkursu na majetek člena (viz též čl. 59a), f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, i) zánikem družstva likvidací (čl. 123, odst. 7), j) převodem jednotky do vlastnictví, pokud člen včas nesloží základní členský vklad (čl. 8), k) u vlastníka bytu ukončením správy domu SBD Nový domov (čl. 59b). 2) Členství právnické osoby v družstvu končí současně se zánikem právnické osoby, jejím vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva. Má-li zaniklá právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv Čl. 55a Důsledky zániku členství 1) Zánikem členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na: a) vrácení vypořádací částky své majetkové účasti (viz čl. 18, odst. 4; čl. 60 a 61), b) vyúčtování pohledávek. 2) Nebydlící člen má zánikem členství v družstvu právo na vyplacení vypořádacího podílu (čl. 60, odst. 2). Jeho vyplacení se řídí podle čl. 18, odst. 4 a čl. 60 a 61 stanov. 3) Bydlící člen má zánikem členství v družstvu právo na vyplacení vypořádacího podílu (čl. 60, odst. 3). Tato částka mu bude vrácena za podmínek podle čl. 47, odst. 5 a její vyplacení se řídí podle čl. 18, odst. 4 a čl. 60 a 61 stanov. Čl. 56 Dohoda 1) Dohodnou-li se družstvo a člen na skončení členství, toto skončí sjednaným dnem.

18 18 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 2) Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 3) Majetkové vypořádání při zániku členství dohodou se řídí podle čl. 18, odst. 4 a čl. 60 a 61. Čl. 57 Vystoupení 1) Člen může z družstva vystoupit tím, že své vystoupení písemně oznámí představenstvu družstva. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstva. 2) Oznámení o vystoupení může být členem odvoláno jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Čl. 58 Úmrtí člena družstva 1) Zemře-li člen družstva, který je nájemcem bytu a nejde-li o společné členství manželů, přechází jeho smrtí členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl (resp. účetní hodnota členského podílu). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Tím zaniká také jeho nájem družstevního bytu (nebytového prostoru). 2) Náležely-li zůstavitelovi dva nebo více členských podílů v družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popřípadě společných členství manželů) jednotlivých dědiců. 3) Zemře-li člen, který je vlastníkem bytu a nejde-li o společné členství manželů, jeho smrtí jeho členství v družstvu přechází na dědice základního členského vkladu za podmínek uvedených v čl. 27a, nebo zaniká. užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nikoli nepatrná, nebo trpí, aby se majetku družstva tak užívalo, bu sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, porušují opětovně hrubě domovní řád nebo dobré mravy v domě ( 711, odst. 2, písm. a) obč. z.), přenechal pronajatý družstevní byt nebo jeho část do podnájmu jinému bez písemného souhlasu pronajímatele, tj. družstva ( 719, odst. 1 obč. z.); b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 2) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nemůže být dodatečně měněn. Má-li člen v družstvu vícenásobné členství, v rozhodnutí o vyloučení musí být uvedeno, kterého (kterých) členství se vyloučení týká, pokud to není zřejmé z uvedeného důvodu vyloučení. 3) Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být členu písemně oznámeno doporučeným dopisem na adresu podle čl. 126, odst. 1. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu podat odvolání. 4) Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi doručeno (viz čl. 126, odst. 3 a 5). 5) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má člen právo podat odvolání ke shromáždění delegátů. Toto odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání se podává prostřednictvím představenstva družstva. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, toto právo zaniká. Pokud shromáždění delegátů vyloučení potvrdí, má člen právo obrátit se k soudu ( 231, odst. 5 obch. z.). Není-li právo na podání návrhu k soudu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nebo jestliže nebylo řádně svoláno, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nejpozději však do jednoho roku od jeho konání, pak právo zaniká. 4) Zemře-li člen, který žádá o přidělení bytu a nejde-li o společné členství manželů, jeho smrtí jeho členství v družstvu přechází na dědice základního členského vkladu nebo dalšího členského vkladu, nebo zaniká. Dědic se může stát členem družstva za podmínek uvedených v čl. 7, odst. 6. Čl. 59 Vyloučení 1) Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, který: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu družstva, zejména v případech, kdy: neplatí úhradu za bydlení po dobu delší než tři měsíce, nebo jeho dluh na úhradě za bydlení je větší než trojnásobek měsíční platby ( 711, odst. 2, písm. b) obč. z.), 6) Jestliže je důvodem návrhu k soudu podle odst. 5, že tvrzené rozhodnutí o vyloučení shromáždění delegátů nepřijalo proto, že o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždění delegátů přijalo, lze návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždění delegátů ( 231, odst. 6 obch. z.). 7) Při vyslovení neplatnosti zániku členství shromážděním delegátů nebo soudem vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené finanční škody. Čl. 59a Obnovení členství 1) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení, nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypo-

19 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV 19 řádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu člen družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu ( 231, odst. 2 obch. z.). Čl. 59b Ukončení členství při změně správce l) Jestliže skončí výkon správní činnosti SBD Nový domov pro společenství vlastníků jednotek právnickou osobu, pak ve smyslu čl. 2 stanov u všech vlastníků jednotek fyzických osob v tomto společenství, kteří jsou členy družstva, toto členství zaniká. Tito bývalí členové mají nárok na vypořádání podle čl. 60 a 61 stanov. 2) Převodem bytu do vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě, ve kterém družstvo SBD Nový domov neprovádí správu, dojde k ukončení členství v družstvu nabyvatele bytu (viz čl. 8). Vypořádací podíl se v tomto případě stanoví podle čl. 60, odst. 5. Čl. 61 Podmínky majetkového vypořádání. 1) Vypořádací podíl podle čl. 60, odst. 3 je možno vyplatit po uplynutí 2 měsíců od data ukončení členství v případě, že to dovolují ekonomické podmínky družstva. Tato dřívější výplata je podmíněna souhlasem ředitele družstva. Nárok na výplatu vypořádacího podílu v ostatních případech podle čl. 60 vzniká po schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejpozději však dnem 30. června následujícího kalendářního roku. Dřívější výplatu může povolit ředitel družstva. Vypořádací podíl je pak splatný do 2 měsíců od rozhodného data. 2) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu podle čl. 60 nemá bývalý člen, jeho dědicové nebo nástupci z důvodu zániku členství nárok na jakoukoli jinou část majetku družstva. 3) Při výplatě vypořádacího podílu družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Čl. 60 Vypořádání při zániku členství 1) Zánikem členství v družstvu podle čl. 55, odst. 1 vzniká bývalému členu, jeho dědicům nebo právním nástupcům nárok na vrácení jeho aktivní majetkové účasti (čl. 18, odst. 2) a/nebo pasivní majetkové účasti ve výši její účetní hodnoty (vypořádací podíl) (čl. 18, odst. 3; čl. 55a, odst. 1 a 3). Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. 2) Vypořádací podíl u bývalého nebydlícího člena je rovný jeho základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu (pokud tento další vklad složil) v plné výši, pokud shromáždění delegátů nestanoví jinak. 3) Vypořádací podíl bývalého bydlícího člena družstva, který byl nájemcem bytu (čl. 14, odst. 1, písm. a), je rovný účetní hodnotě jeho členského podílu, pokud shromáždění delegátů nestanoví jinak. Nárok na vyplacení vypořádacího podílu má tento bývalý bydlící člen družstva za podmínek uvedených v čl. 24, odst. 3, resp. v čl. 47, odst. 5 a čl. 61, pokud mu tato majetková účast nebyla předána při převodu vlastnictví bytu (nebytového prostoru) podle zákona č. 72/1994 Sb. 4) Vypořádací podíl bývalého bydlícího člena, který je vlastníkem bytu (čl. 14, odst. 1, písm. b), je rovný jeho základnímu členskému vkladu v plné výši, pokud shromáždění delegátů nestanoví jinak. 5) Při zániku členství v souvislosti s převodem vlastnictví bytu podle zákona č. 72/1994 Sb. se vypořádací podíl nabyvatele jednotky stanoví podle 24, odst. 9 a 10 zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4) Vrácení své majetkové účasti podle čl. 60, odst. 3 se může bývalý nájemce domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě dané stanovami družstva (čl. 24, odst. 3), nebo po legalizaci užívání bytu (čl. 30, odst. 5; čl. 47, odst. 5). Čl. 62 Zánik společného členství manželů 1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů (odst. 2), b) dohodou rozvedených manželů (odst. 3), c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manžely (odst. 3), d) zánikem členství podle některého z důvodů uvedených v čl. 55, odst. 1 stanov, e) zúžením společného jmění manželů dle 143a občanského zákoníku. 2) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel (viz též čl. 48, odst. 4). 3) Po rozvodu manželství zůstává členem družstva ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů, nebo rozhodnutím soudu (viz též čl. 48, odst. 3; čl. 15, odst. 1). 4) Po zúžení společného jmění manželů smlouvou ve formě notářského zápisu dle 143a občanského zákoníku zůstává členem družstva ten z manželů, který byl určen smlouvou jako výlučný vlastník členského podílu, nebo výlučný vlastník bytu.

20 20 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ DOMOV Část VIII. ORGÁNY DRUŽSTVA Čl. 63 Orgány družstva a způsob jejich ustanovení Čl. 66 Hlasování 1) Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) členská schůze společenství členů družstva, e) výbor společenství členů družstva. 2) Všechny orgány družstva, s výjimkou členské schůze společenství členů družstva, jsou volenými orgány. 3) Právo být členy členské schůze společenství členů družstva, mají všichni členové družstva, kteří vlastní jednotky, nebo členské podíly k jednotkám, které patří do okruhu působnosti jednoho nebo více společenství vlastníků jednotek (čl. 86, odst. 4). Čl. 64 Funkční období 1) Funkční období členů volených orgánů družstva činí 5 let. 2) Volené orgány družstva vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgánů. 1) V orgánech družstva se hlasuje veřejně, pokud pro určitý případ orgán nerozhodne jinak. Volby představenstva a kontrolní komise jsou tajné, nerozhodne-li shromáždění delegátů že se konají veřejným hlasováním. 2) Každý člen vícečlenného voleného orgánu družstva má pouze jeden hlas (viz též čl. 12, odst. 3). Člen orgánu musí hlasovat osobně, zastupování při hlasování je nepřípustné. To neplatí, hlasuje-li: a) na shromáždění delegátů za nepřítomného delegáta náhradní delegát (čl. 71, odst. 4 a 5), b) na členské schůzi společenství členů družstva za člena jeho zástupce písemně pověřený tímto členem (čl. 88, odst. 5); to neplatí na náhradní členské schůzi společenství členů družstva. 3) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo prostřednictvím vhodných prostředků sdělovací techniky (např. fax, e mail atd.), jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Čl. 65 Jednání orgánů družstva 4) Pořadí, ve kterém se hlasuje o přednesených návrzích, se řídí podle pořadí přednesení těchto návrhů. 1) Orgány družstva mohou rozhodovat jen o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich působnosti. Čl. 67 Členové orgánů družstva 2) Orgány družstva rozhodují usnesením na schůzích, na které se musí zvát všichni jejich členové. 3) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, na jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl. 4) Orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. To neplatí při zjiš ování způsobilosti usnášení náhradního shromáždění delegátů (čl. 74, odst. 6) nebo náhradní členské schůze společenství členů družstva (čl. 90, odst. 2). Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud nejde o přijetí či změnu stanov nebo o zrušení či rozdělení družstva (odst. 5), nebo o přerušení schůze shromáždění delegátů (čl. 74, odst. 5). Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 5) K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn, o zrušení nebo rozdělení družstva a o přerušení schůze shromáždění delegátů (čl. 74, odst. 5) je třeba souhlasu kvalifikované většiny, tj. nadpoloviční většiny všech členů shromáždění delegátů družstva. 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Stejná podmínka platí pro zástupce právnických osob, které jsou členy družstva (odst. 2). 2) Členové orgánů družstva vykonávají svou funkci osobně a nezastupitelně (s výjimkou případů uvedených v čl. 66, odst. 2). Je-li členem družstva právnická osoba, jedná za ni její statutární orgán, nebo zástupce na základě plné moci. 3) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. 4) Neplní-li člen voleného orgánu družstva řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a na zbytek funkčního období zvolit místo něj nového člena. Totéž platí i o současném odvolání všech členů voleného orgánu. 5) Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna popř. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce.

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1) Firma přijala název Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firmou družstva je Stavební bytové družstvo Praha 5. Družstvo má sídlo v Praze 5, Staropramenná 12, PSČ 150 21. Čl.

Více

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín Družstvo přijalo obchodní firmu Část I. Základní ustanovení čl. 1 Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, IČ 00212504, má sídlo v Děčíně IV, Jeronýmova

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 4 Čl.2 4 Část II. ČINNOST DRUŢSTVA Čl.3 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Čl.4 - Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více