Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy"

Transkript

1 Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí daň z příjmů fyz.osob z podn sdílené daně daně poplatek za sňatek 5 10 stavební povolení rybářské lístky vystavení potvrzení hrací automaty živnosti ostatní správní poplatky 0 0 správní poplatky OÚ 0 0 správní poplatky poplatek ze psů užívání veř.prostranství ze vstupného hrací automaty svoz komunálního odpadu místní poplatky svoz kom.odpadu vratky část výtěžku z provozu VHP za odnětí zem.půdy pokuty přestupky pokuty MP sankční poplatky stavební poplatky za znečišt.ovzduší 16 7 pokuty živnosti pokuty nebezp.odpad 0 0 pokuty, sankční poplatky školství příspěvky od rodičů hipoterapie Přeloučský rošt MP pult centr.ochrany od obce Břehy dabing relace v rozhlase 4 5 pohledy, dějiny, mapy 5 5 kopírování 5 5 pojistné náhrady městské lesy hovorny úhrady z dob.prostoru 0 0 nájemné byty nájemné ubytovna pronájem pozemků

2 nájemné kotelny nájemné Oční optika 7 7 nájemné prodejna Mělice nájemné čp nájemné obchod Lohenice nájemné Sběrné suroviny nájemné textil Vesna nájemné Pohřební služba 17 0 nájemné Drogerie Červinka 92 0 nájemné záložna restaurace KB vyrovnání Holas nájemné Holičství nájemné garáž OÚSS 6 12 nájemné OÚSS nájemné Fotografia nájemné býv.mš Lhota 1 1 nájemné Obuv servis pronájem sálu Klenovka 0 5 pronájem vývěsní skříňky 1 0 pronájem informační tabule 28 0 nájemné nebyt.prostory parkovné trhy Mělice písníky Mělice úroky z účtů z term.účtů zhodnocení fin.prostředků prodej čp. 57 Lhota prodej čp prodej čp prodej pozemky Lipiny prodej pozemky prodej zařízení kotelen prodej investičního majetku dividendy SOP dividendy Spořitelna splátky půjček SF FOMBFP školství přísp.od obcí dotace sociální zabezp dotace školství 1251, dotace státní správa dotace státní správa reforma dotace bytový dům dotace lesy 0 128,1 0 na volby 0 171,8 0 na dabing na kulturu odvody PO příjmy 88128, na reformu

3 dotace účelové školství na školení učitelů na ZUŠ a zvl.školu 0 19,1 0 finanční prostř.z min.let-část finanční prostř.z min.let reforma finanční prostř.z min.let fond ovzduší provozní úvěr ,9 0 příjmy celkem , schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Výdaje provozní svoz komunálního odpadu dopravní obslužnost městské lesy ,1 187 MŠ za Fontánou přísp.provoz od rodičů MŠ Klad. přísp.provoz od rodičů ZŠ OM přísp.provoz od rodičů přísp.zeměd.škola ZŠ TGM přísp.provoz přísp.nová budova od rodičů zvl.škola přísp.provoz od rodičů 3 3 ŠJ OM přísp.provoz ZUŠ přísp.provoz DDM přísp.provoz Korálek reprezentant školy na provoz škol mimo Přelouč zemědělská škola provoz býv.zš Klenovka provoz 0 5 býv.mš Lhota 0 5 školství kino přísp.provoz klub kultury přísp.provoz na kultur.akce na Přel.věž knihovna příps.provoz INFAK muzeum záložna provoz zvuk.aparatura osvětlovací pult SPOZ vítání občánků rodáci videokronika Regiontour, prezentace města

4 dabing kultura městská policie požární ochrana Přeloučský rošt městský úřad automobily- z reformy informatika informatika- z reformy příspěvek na peč. službu rezerva na reformu veř.správy integrované obce rozhlas propagační materiály volby 0 171,8 0 kronika pojištění majetku informační systém, GIS kamerový systém komise, výbory čp.27 provoz čp.19 provoz vnitřní správa , klub důchodců sociální fond města péče o dítě,staří obč.,nezaměstnaní zdrav.postižení,osoba blízká,zvýš.živ.n sociální zabezpečení charita TS přísp.provoz veř.osvětlení el.energie el.energie křižovatky 0 50 písníky Mělice údržba městských bytů fasáda čp.136,761, výtahy čp.132, výtahy čp el.vytápění čp oprava střech čp.132,134, teplo pro byty ostatní služby k vyúčtování správa bytů bytové hospodářství ubytovna hokejbalové hřiště provoz splátkový list SBD neinv.výdaje ve stavebnictví MYDAT územní plán a ostatní

5 životní prostředí odborný posudek TZ hipoterapie přísp.žákovský turnaj přísp.sokol provoz splátka půjčky basket přísp.jestřábi přísp.rugby přísp.lední hokej přísp.fk Přelouč přísp.orel přísp.přístav 30 0 přísp.smo přísp.přeloučská věž přísp.svaz diabetiků přísp.junák přísp.klub hurá kamarád přísp.sdruž.obcí Podhůří 9 30 přísp.region.a rozvoj agentura přísp.el.a plyn.sdružení 7 7 přísp.fasáda fara 50 0 přísp.cykl.stezky přísp.kolumbarium přísp.povodeň přísp.schválené radou kultur.a sportovní fond fond pro vzdělávací projekty soc.fond půjčky 90 0 ostatní výdaje daň z převodu nemovitostí silniční výdaje provozní , příspěvky na školství mzdy příspěvky na školství ostatní 0 85,1 0 na reformu výdaje provozní celkem Výdaje na údržbu a rozvoj ZŠ TGM oprava podlah 100 ZUŠ výměna střešních oken 250 odkoupení pozemků chodník Hradecká 250 záložna odstranění závad z revize oprava střechy a krovu 50 plynofikace přeložka plynu Pražská 30 - přípojka plynu čp.17 Lohenice 30 vodovody- přípojky Lohenice přípojky Mělice příspěvek VaK Pce 450 infrastruktura Lipiny 2223

6 kanalizace Lohenice prohlídka kamerou 50 elektro projekt NN + realizace RD Pražská 100 komunikace údržba MK 400 veřejná zeleň údržba 30 havárie, údržba, opravy 100 revize, opravy 50 Mělice oprava soc.zařízení v čp Lohenice vybudování WC obecní dům 80 reforma veřejné správy 4100 údržba a rozvoj celkem 9888 rezerva 3720 výdaje celkem V Přelouči dne Zpracovali: Řeháková Ilona, vedoucí finančního odboru Myška Pavel, vedoucí odboru SMI výdaje na údržbu a rozvoj města podklady: ing.krpata realitní kancelář NEMO Jiří Malý - informatik

7 Příloha k rozpočtu města Přelouče na rok 2003 č.1 Rozpočet Městského úřadu v Přelouči na rok 2003 údržba a opravy 200 pohonné hmoty 200 materiál 350 drobný hmotný majetek 200 noviny, časopisy 150 reprefond 70 elektrická energie 250 voda 50 plyn 200 spoje služby pošt 800 služby telekomunikací 900 cestovné 150 služby peněžních ústavů 150 konzultační služby 450 služby, školení 150 audit 50 nákup služeb stravování 800 mzdy a odvody pracovníci OOV a odvody funkcionáři 1231 OOV rada 234 OOV dohody 300 smlouvy, dohody 150 nájemné 630 celkem 31506

8 Příloha k rozpočtu města Přelouče č.2 Rozpočet městské policie na rok 2003 prádlo, oděv, obuv 120 knihy, učební pomůcky, tisk 5 drobný hmotný majetek 60 materiál 30 vodné, stočné 9 elektrická energie 45 pohonné hmoty a mazadla 80 teplo 60 služby pošt 2 služby telekomunikací a radiokomunikací 80 služby peněžních ústavů 35 nájemné 9 služby školení a vzdělávání 70 služby zpracování dat 1 nákup služeb ostatní 180 opravy a údržba 20 programové vybavení 5 cestovné 30 ostatní nákupy 45 nákup kolků 4 stroje, přístroje, zařízení 30 výpočetní technika 30 mzdy a odvody 4532 celkem 5482

9

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 celkem příjmy 544 043,09 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více