Výroční zpráva ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP"

Transkript

1 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Výroční zpráva 2013 ZVVZ MACHINERY, a.s., Sažinova 888, Milevsko Tel.: , Fax:

2 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Obsah Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Hlavní akcionáři 2 Orgány společnosti 2 Organizační struktura 3 Podnikatelská činnost společnosti 4 Výrobní a dodavatelský program 7 Struktura tržeb 8 Plán pro rok Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích Účetní závěrka 2013 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy

3 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Základní údaje Firma: ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo: Sažinova 888, Milevsko, Česká republika Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1937, sp.zn.rg. B1937 IČO: DIČ: CZ Datum zápisu: Datum vzniku: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. CZK účet č /2700 EUR účet č /2700 Statutární orgán: představenstvo Telefon: Fax: Internet: Banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je engineering, vývoj, výroba, dodávky a servis zařízení pro ochranu životního prostředí, zejména čištění vzduchu, likvidaci odpadů, větrání a klimatizaci. Dále společnost vyrábí a dodává prvky pneumatické dopravy, včetně cisternových návěsů, nádržkových kontejnerů a tlakových nádob. Výrobní program je založen jak na vlastním know how, tak společnost realizuje zakázkovou výrobu dle dokumentace dodané zákazníkem. 1

4 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Hlavní akcionáři k ZVVZ GROUP, a.s., Sažinova 888, Milevsko 100% Orgány společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mácha - místopředseda Ing. Radka Čapková - člen Miloslav Skalický - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Zach - předseda Ing. Jiří Maroušek - místopředseda Ing. Emil Buřič - člen Mgr. Vladimír Faifr, MBA CSc. - člen Josef Bílý - člen volený zaměstnanci Ing. Karel Horský - člen volený zaměstnanci 2

5 ZVVZ MACHINERY člen skupiny ZVVZ GROUP Organizační struktura Zahraniční organizační složky Společnost nemá zahraniční organizační složky. 3

6 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Podnikatelská činnost společnosti Hospodářská situace Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. je součástí holdingu ZVVZ GROUP. V roce 2013 dosáhla ZVVZ MACHINERY, a.s. tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb ve výši tis. Kč. V zahraničí bylo realizováno tis. Kč (20% celkových tržeb). Hlavním výrobním programem byly výrobky těžké vzduchotechniky ( tis. Kč, tj. 50%) dále ventilátory ( tis. Kč, tj. 32%), zařízení pro termické čištění plynných emisí ( tis. Kč, tj. 10%), a lehká vzduchotechnika ( tis. Kč, tj. 7). Ostatní tržby tvořily služby (8 015 tis. Kč, tj. 1%). Největším zákazníkem byla sesterská společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. s odběrem výrobků a služeb za tis. Kč s 33,9% z celkových externích tržeb. Dále pak Vítkovice Power Engineering tis. Kč (11,2%); ČEZ energetické služby tis. Kč (5,5%); Subterra Praha tis. Kč (5,1%); MTS Environmental tis. Kč (3,6%); Megtec Sweden tis. Kč (3,5%) a Uwe Ludmann tis. Kč (3,2%). Ostatní zákazníci tvořili nižší než 3% podíl na celkových tržbách. V roce 2013 hospodaření společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. ovlivnila výroba a realizace nosných zakázek pro elektrárny Prunéřov a Dětmarovice, ventilátory pro tunel Blanka v Praze. Tyto zakázky odpovídaly kapacitě a tradičnímu výrobnímu programu. V průběhu roku byla zajištěna nižší zakázková náplň, než byla plánována. Z tohoto důvodu byly v závěru rok 2013 uzavřeny i zakázky s nízkým krycím příspěvkem (SMS, Danieli, Kronospan Contiplus). Tyto zakázky ovlivní hospodaření roku Provozy Megtec a Klimatizace dosáhly tržeb na úrovni roku Vnější ekonomické prostředí ve svém důsledku vedlo k relativní stabilitě cen materiálu. Stejné prostředí ovšem trvale požaduje snižování realizačních cen ventilátorů, kouřovodů i lehké vzduchotechniky. Pozitivně se projevila restrukturalizační opatření z minulých let a závěru roku i změna kurzu CZK vůči EUR. Byl dořešen a vypořádán obchodní případ Belchatow. Spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ZVVZ GROUP probíhala dle platně uzavřených transparentních obchodních vztahů. Všechny tyto skutečnosti se promítly do Provozního hospodářského výsledku, který byl vykázán ve výši tis. Kč, což představuje meziroční růst o +192%. Produktivita práce na zaměstnance byla dosažena 491,2 tis. Kč/zam, tj. meziroční růst o +21%. Společnost pravidelně vyhodnocuje svou cizoměnovou bilanci a ve spolupráci s komerčními bankami vhodně zajišťuje budoucí inkasa zejména v EUR ZVVZ MACHINERY a.s. má uzavřené smluvní vztahy zajišťující průběžné financování volnými prostředky ze společností v rámci skupiny ZVVZ GROUP. (tzv. cash pooling) Stejným způsobem jsou smluvně zajištěny i úvěrové rámce u komerčních bank pro financování běžného provozu společnosti, financování zakázek a bankovních záruk, dle standartních obchodních podmínek. Ve společnosti nenastaly významné události mezi datem a datem vyhotovení této výroční zprávy. 4

7 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Systém jakosti a environmentu ZVVZ MACHINERY, a.s. je držitelem Certifikátu kvality ISO Závazky z této oblasti jsou stanoveny v Politice kvality. Dále je společnosti certifikována dle norem EN ISO , EN 1090, AD 2000 Merkblatt HP0 a vlastní certifikát na export ventilátorů do Ruska. Společnost splňuje veškerá ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění - Ochrana ovzduší; 254/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s vodami; 185/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s odpady; 356/2003 Sb. v platném znění - Nakládání s chemickými látkami. Výzkum a vývoj Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily v roce 2013 celkem tis. Kč. Náklady střediska technického vývoje činily tis. Kč a na technický rozvoj bylo vynaloženo tis. Kč. Hlavní těžiště vývojových prací bylo směřováno do oblasti ventilátorů. V uvedeném období bylo provedeno závěrečné oponentní řízení projektu podporovaného z programu TIP MPO - Inovace radiálních ventilátorů a osové ventilátory. V průběhu roku 2013 bylo řešeno celkem 7 vývojových úkolů, včetně ISO kontejnerů, klapek pro odvod kouře. V oblasti axiálních ventilátorů byl hlavní podíl zaměřen na vývoj, výrobu a testování nového lopatkového profilu axiálních ventilátorů AV 18. V rozsahu projektu byl proveden i simulační výpočet parametrů axiálního ventilátoru. V oblasti radiálních ventilátorů byly navrženy nové tvary krycích desek oběžných kol a spirálních skříní z důvodu zvýšení účinnosti celého ventilátoru. Byla realizována úspěšná měření na modelových oběžných kolech o průměru 400 mm. Při řešení byly využívány i externí řešitelské kapacity - hlavně firma AHT Energetika s.r.o. Praha a ZČU Plzeň. Současně probíhaly vývojové, konstrukční a realizační práce na ventilátorech pro jadernou energetiku. Personální situace K pracovalo v ZVVZ MACHINERY, a.s. v trvalém pracovním poměru 560 zaměstnanců, což je o 4 více než bylo ke stejnému datu minulého roku. V personální struktuře zaměstnanců z dělnických profesí nadále převažují profese: zámečník, svářeč, operátor NC a obráběč, z administrativních profesí pak konstruktér, technolog a obchodník. ZVVZ MACHINERY, a.s. využívala dále pro překrytí výkyvů zakázkové náplně agenturní zaměstnance, jejich průměrný počet v měsíci činil 13 zaměstnanců. Průměrný věk ve společnosti činil 45 let, což je setrvalý stav proti uplynulému období. Podíl žen činil 15,8 %. Tento stav je ovlivněn i skutečností, že charakter výroby ZVVZ MACHINERY, a.s. je typický pro mužské profese. Motivační systém společnosti se proti uplynulému období neměnil. Zaměstnancům byla v souladu splatnou Kolektivní smlouvou k základní mzdě vyplácena pohyblivá složka - výkonnostní ohodnocení na základě kvality práce a výkonnosti. Další mzdové prostředky pro pozitivní motivaci představovaly fondy ředitele a zakázek a v případě splnění hospodářských výsledků podíl na zisku. Motivační systém byl po celý rok 5

8 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP monitorován a zpřesňován s důrazem na měřitelná kritéria. Průměrná mzda zaměstnanců firmy se pohybovala mírně nad průměrem podnikatelské sféry Jihočeského kraje. Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Náklady na externí vzdělávání a rozvoj zaměstnanců dosáhly v roce 2013 částky tis. Kč. Z toho náklady na jazykové vzdělávání 369 tis. Kč a na udržení odborných způsobilostí a další profesní vzdělávání tis. Kč. Firma současně využívala některé dotační programy na vzdělávání zaměstnanců ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších zdrojů. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizovala v roce 2013 školení v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, kde celkový objem dotace dosáhl bezmála 534 tis. Kč. Firma poskytovala zaměstnanecké benefity ve smyslu Kolektivní smlouvy, v období 2013 činily poskytované příspěvky zaměstnancům ZVVZ a.s.: penzijní připojištění (1 446 tis. Kč) doprava zaměstnanců (376 tis. Kč) odměny při životních výročích (558 tis. Kč) V rámci zaměstnaneckých výhod dále firma nabízí možnost dotovaného stravování pro zaměstnance mateřské i dceřiné společnosti. Ve sledovaném období činila dotace tis. Kč. Vztah k veřejnosti, humanitární činnosti V roce 2013 byly věnovány finanční prostředky na podporu sportu, kultury a zdraví v rámci skupiny ZVVZ GROUP: basketbalový oddíl žen ZVVZ USK Praha HC Milevsko FC ZVVZ Milevsko menší sportovní oddíly Klub českých turistů Milevsko 6

9 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Výrobní a dodavatelský program ZVVZ MACHINERY, a.s. má moderně technologicky vybavené výrobní provozy a personálně disponuje dostatkem odborných konstrukčních a technologických kapacit pro výrobu dle cizí dokumentace. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizuje následující výrobní a dodavatelský program: axiální a radiální ventilátory středotlaké a vysokotlaké nádoby ventilátory pro jaderné i tepelné elektrárny, větrání dolů, tunelů a metra, průmyslové využití, aerodynamické tunely výroba elektroodlučovačů a látkových filtrů (či jejich částí) dle dokumentace zákazníka výroba kouřovodů, spalinovou a kanálů včetně příslušenství komponenty pro jaderné elektrárny tlakové nádoby, autoklávy přepravníky a ISO kontejnery prvky stacionární pneumatické dopravy zásobníky, sila (pro sypké materiály, vápno) výroba ocelových konstrukcí kooperační výroba pro americkou firmu Megtec v oblasti termického spalování a sušiček pro polygrafický průmysl výroba vzduchotechnického potrubí a tlumičů hluku pro větrání a klimatizaci 7

10 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Struktura tržeb Teritoriální členění prodeje dle podílu na tržbách Podíl Tržby v mil. Kč T uzemsko 80,23% 703 Zahraničí 19,77% 173 CELKEM 100% 876 Tržby v tis. Kč Podíl Německo % Švédsko % Francie % Nizozemsko % Velká Británie % Ostatní 751 1% CELKEM %

11 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Členění výrobků dle teritorií Těžká Lehká Ventilátory Vzduch. Vzduch. Tržby v tis. Kč Celkem Česká Republika Bulharsko Finsko Francie Itálie Lotyšsko Německo Nizozemsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Španělsko Švédsko USA Velká Británie CELKEM Podíl 50% 7% 32% 10% 1% 100% 9

12 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Plán pro rok 2014 Plán společnosti ZVVZ MACHINERY. a.s. pro rok 2014 stanovuje hlavní hospodářské cíle: Tržby ve výši tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním v hodnotě tis. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty ve výši 543,7 tis. Kč na zaměstnance 10

13 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku Oddíl I. Ovládaná osoba Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1937 Předmětem podnikání společnosti je zejména vývoj, výroba, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Oddíl II. Ovládající osoby V průběhu celého roku 2013 byla jedinou ovládající osobou společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. obchodní společnost Z W Z GROUP, a.s., IČ , jako jediný akcionář vlastníci 100% akcií společnosti. Ovládající osoba č. 1 (osoba vykonávající práva ovládající osoby): Společnost ZVVZ GROUP, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1941 (dále ovládající osoba č. 1 ). Ovládající osoba č. 1 se zabývá zejména správou vlastního majetku a dále poskytováním specifických služeb v oblasti administrativní správy. Ovládající osoba č. 2 (osoba přímo ovládající osobu č. 1, vykonávající práva ovládající osoby ovládající osoby): Společnost G ES INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3985 (dále ovládající osoba č. 2 ). Předmětem podnikání ovládající osoby č. 2 jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Ovládající osoba č. 3 (osoba přímo ovládající osobu č. 2): Fyzická osoba Ing. Ivan Zach dat. nar bytem: Slaný, Velvarská 136/1, PSČ / ^ v 1

14 Oddíl III. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Propojená osoba č. 1 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, P SČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1578 (dále propojená osoba č. 1 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 1 je zejména vývoj, projekce, dodávka, montáž, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Propojená osoba č. 2 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ a. s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 30 (dále propojená osoba č. 2 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 2 jsou zejména služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy pro ostatní obchodní společnosti v rámci koncernu (holdingu) Z W Z GROUP. Propojená osoba č. 3 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ INVEST, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 16265, (dále propojená osoba č. 3 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 3 jsou služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy. Propojená osoba č. 4 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, okres Písek, PSČ IČ : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č. 4 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 4 je zejména výroba a distribuce tepelné energie a distribuce elektrické energie. Propojená osoba č. 5 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka (dále propojená osoba č. 5 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 5 je zejména pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2

15 Propojená osoba č. 6 (osoba přímo ovládaná propojenou osobou č. 1) Společnost ZVVZ-M, s.r.o. (OOO «3BB3-M») Se sídlem Moskva, Monetčikovskij 5, d. 16, kancelář 2, Ruská Federace IČ: Společnost je registrována dle zákonů Ruské Federace. (Ovládající osoby č. 1, č. 2 a č. 3, a propojené osoby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) dále společně jen jako "propojené osoby".) Poznámka: ve výčtu není uveden seznam všech osob nebo společností patřících do příslušných skupin (ovládající nebo propojené osoby). Ve zprávě jsou uvedeny pouze ty, které mají vliv na činnost společnosti. Oddíl IV. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince Oddíl V. Smluvní vztahy s propojenými osobami, uzavřené v rozhodném období Ovládaná osoba měla s ovládající osobou č. 3 v rozhodném období uzavřenu mandátní smlouvu na výkon funkce člena dozorčí rady, na základě které ovládající osoba č. 3 za úplatu v obvyklé výši vykonávala funkci předsedy dozorčí rady ovládané osoby. Ovládaná osoba uzavřela v rozhodném období s propojenými osobami následující smluvní vztahy: Smluvní strana: Předmět smlouvy: ze dne: ZVVZa.s. ZVVZa.s. Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě č PDL10028 ze dne (úprava rozsahu poskytovaných služeb a cenových podmínek) Ručitelské prohlášení za ZVVZ a.s. k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb) ZVVZa.s. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě /2011 o poskytování komplexní služby personalistiky a zpracování mezd a odměn ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Objednávka OZ ZA01292 (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt EPRU) í li^st Dodatek č. 1 kupní smlouvy SM ZA01569 Keřka (úprava cenových podmínek) V 3 V N E v

16 ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt SevGOK Krivoj Rog) ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Dodatek č. (upřesnění narovnání 1 kdohodě podmínek o narovnaní vzájemného ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ- Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Kupní smlouva č. PQK30001 SM ZA01888 (výroba a dodávka ventilátoru pro projekt Teplárna Mariánské lázně) Kupní smlouva č. PQM SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka ventilátorů pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č. SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM PQM (Výroba a dodávka ventilátoru pro projekt JEMO 4. blok) Kupní smlouva č. SM ZA01569 Ke řka (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01752 Schmeller (výroba a dodávka dílů potrubí pro projekt Třinecké železárny) Ručitelské prohlášení za ZVVZ Envenengineering, a.s. (ke smlouvě o úvěrových a dalších produktech) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt SevGOK Krivoj Rog) Kupní smlouva č. SM ZA01783 Kojetín (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Katavskij cement) Smlouva o dílo č. KQC30003 SM (oprava ventilátorů hlavního větrání ve větracích šachtách metra v Praze) V-

17 ZVVZ ENERGO, s.r.o. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávkách technických plynů č. ZVVZ-EG 38/2010 (úprava cenových podmínek) ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. Dodatek 6. 2 Nájemné a služby ZVVZ-M, Rusko ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek kruhových) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2 Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek hranatých) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek) Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost poskytla v rozhodném období propojeným osobám následující plnění: ZVVZ a.s. - záruky k poskytnutým půjčkám, úroky z poskytnutých půjček, úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling), prodej majetku, IT služby, služby v rámci výběrových řízení, bezpečnosti práce (BP) požární ochrany (PO), nakládání s nebezpečnými odpady ( NNO), právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby v rámci NNO, služby IT, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ ENERGO, s.r.o - služby v rámci výběrových řízení, BP, PO, NNO, právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby, služby spojené s opravou strojního vybavení. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. - opravy nemovitého majetku, právní služby a výběrová řízení. Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost obdržela v rozhodném období od propojených osob následující plnění: ZVVZ a.s. - vedení účetnictví, archivace, kompletní finanční služby, controllingové služby, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash pooling), úroky z poskytnutých půjček, poskytnutí služeb spojených s licenčním využíváním ochranné známky, 5

18 managerské činnosti v rámci Z W Z GROUP, služby IT, služby spojené se zajištěním personální agendy a mezd, služby Střediska praktického vyučování, půjčování automobilů, zajištění služeb spojených se závodním stravováním, zajišťování svářečských kurzů, sdělovací a komunikační služby. Z W Z NEMOVITOSTI, s.r.o. - pronájem nebytových prostor, movitého majetku a služby s tím spojené, včetně dodávek energií. Z W Z ENERGO, s.r.o. - dodávky technických plynů a tlakového vzduchu. Z W Z INVEST, s.r.o. - úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby IT. Za tato plnění společnost obdržela (poskytla) protiplnění finanční úhradu, a to v ceně obvyklé. S ostatními ovládajícími nebo propojenými osobami nemá společnost žádné smluvní vztahy. Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by ovládané osobě vznikla uzavřením výše uvedených smluv a poskytnutím (přijetím) výše uvedených plnění jakákoliv újma. Oddíl VI. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. dne ve 2 vyhotoveních a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato k ní připojena. V Milevsku dne Podpis statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. Ing. Miloslav Mácha, místopředseda předst Miloslav Skalický, člen představenstva

19 Nexia AP Č L E N N E X I A I N T E R N A T I O N A L INTERNATIONAL Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Z W Z Machinery, a. s. O ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s., se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, PSČ , IČ: za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích včetně rozhodnutí o tom, podle jakých předpisů je zpráva o vztazích vyhotovena, je odpovědný statutární orgán společnosti ZW Z Machinery, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s. za rok končící , zpracovaná v souladu s právní úpravou platnou do konce roku 2013, tj. obchodním zákoníkem, obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. V Praze dne 17. března 2014 Ing. Jakub Kovář auditor, oprávnění KA ČR č místopředseda představenstva NEXIA AP a.s. Sokolovská 5/49, Praha 8 Karlín, auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96 NEXIA AP A.S. Tel.: , IČ /ID No.: Člen Nexia International Fax: DIČ/Tax N o.: CZ Sokolovská 5/49 Obchodní rejstřík/commercial register: Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 14203

20 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b C i AKTIVA CELKEM B.Dlouhodobý majetek B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C.Oběžná aktiva C.l. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C.ll. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.lll.Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D.l. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet Je»

21 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b PASIVA CELKEM A.VIastní kapitál A.l. Základní kapitál Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.lll.Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B.Cizí zdroje B.l. Rezervy Ostatní rezervy B.ll. Dlouhodobé závazky Jiné závazky B.III.Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.l. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní součet C 5 6

22 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Rok v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Měsíc n< O Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZWZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém C i 2 II. Výkony ll.la ž ll II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků Změna stavu vnitropodn.zásob vl. výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba [B.1.+B.2.] B.l. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota [l.-a+ll.-b.] C. Osobní náklady C.l. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společ. a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod.nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu Tržby z prodeje dl.majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst. cena prodaného dl.maj. a materiálu Prodaný a materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.l. - splatná Q.2. - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za BĚŽNOU ČINNOST *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za ÚČ OBDOBÍ (+/-) **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před ZDANĚNÍM (+/-) Kontrolní součet ODESLÁNO DNE: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku ing. r^ííosiavwtétf^ Miloslav Skalický / Ing. Jiří Konůp^K ing. Ivana Máchová

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

ZVVZ a.s. Výroční zpráva 2009 ENERGO

ZVVZ a.s. Výroční zpráva 2009 ENERGO Výroční zpráva 29 ENERGO Obsah Úvodní slovo 1 Základní údaje 2 Předmět podnikání 2 Hlavní akcionáři 2 Orgány společnosti 3 Divize společnosti 4 Dceřiné společnosti 5 Reference 6 Struktura prodeje 8 Podnikatelská

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008 VÝROČNÍ zpráva 08 TEDOM - Výroční zpráva 2008 OBSAH: Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM s.r.o. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM s.r.o. 9 Zpráva auditora společníkům

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s. Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005 DIČ: C Z 26177005 Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více