Výroční zpráva ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP"

Transkript

1 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Výroční zpráva 2013 ZVVZ MACHINERY, a.s., Sažinova 888, Milevsko Tel.: , Fax:

2 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Obsah Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Hlavní akcionáři 2 Orgány společnosti 2 Organizační struktura 3 Podnikatelská činnost společnosti 4 Výrobní a dodavatelský program 7 Struktura tržeb 8 Plán pro rok Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích Účetní závěrka 2013 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy

3 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Základní údaje Firma: ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo: Sažinova 888, Milevsko, Česká republika Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1937, sp.zn.rg. B1937 IČO: DIČ: CZ Datum zápisu: Datum vzniku: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. CZK účet č /2700 EUR účet č /2700 Statutární orgán: představenstvo Telefon: Fax: Internet: Banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je engineering, vývoj, výroba, dodávky a servis zařízení pro ochranu životního prostředí, zejména čištění vzduchu, likvidaci odpadů, větrání a klimatizaci. Dále společnost vyrábí a dodává prvky pneumatické dopravy, včetně cisternových návěsů, nádržkových kontejnerů a tlakových nádob. Výrobní program je založen jak na vlastním know how, tak společnost realizuje zakázkovou výrobu dle dokumentace dodané zákazníkem. 1

4 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Hlavní akcionáři k ZVVZ GROUP, a.s., Sažinova 888, Milevsko 100% Orgány společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mácha - místopředseda Ing. Radka Čapková - člen Miloslav Skalický - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Zach - předseda Ing. Jiří Maroušek - místopředseda Ing. Emil Buřič - člen Mgr. Vladimír Faifr, MBA CSc. - člen Josef Bílý - člen volený zaměstnanci Ing. Karel Horský - člen volený zaměstnanci 2

5 ZVVZ MACHINERY člen skupiny ZVVZ GROUP Organizační struktura Zahraniční organizační složky Společnost nemá zahraniční organizační složky. 3

6 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Podnikatelská činnost společnosti Hospodářská situace Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. je součástí holdingu ZVVZ GROUP. V roce 2013 dosáhla ZVVZ MACHINERY, a.s. tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb ve výši tis. Kč. V zahraničí bylo realizováno tis. Kč (20% celkových tržeb). Hlavním výrobním programem byly výrobky těžké vzduchotechniky ( tis. Kč, tj. 50%) dále ventilátory ( tis. Kč, tj. 32%), zařízení pro termické čištění plynných emisí ( tis. Kč, tj. 10%), a lehká vzduchotechnika ( tis. Kč, tj. 7). Ostatní tržby tvořily služby (8 015 tis. Kč, tj. 1%). Největším zákazníkem byla sesterská společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. s odběrem výrobků a služeb za tis. Kč s 33,9% z celkových externích tržeb. Dále pak Vítkovice Power Engineering tis. Kč (11,2%); ČEZ energetické služby tis. Kč (5,5%); Subterra Praha tis. Kč (5,1%); MTS Environmental tis. Kč (3,6%); Megtec Sweden tis. Kč (3,5%) a Uwe Ludmann tis. Kč (3,2%). Ostatní zákazníci tvořili nižší než 3% podíl na celkových tržbách. V roce 2013 hospodaření společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. ovlivnila výroba a realizace nosných zakázek pro elektrárny Prunéřov a Dětmarovice, ventilátory pro tunel Blanka v Praze. Tyto zakázky odpovídaly kapacitě a tradičnímu výrobnímu programu. V průběhu roku byla zajištěna nižší zakázková náplň, než byla plánována. Z tohoto důvodu byly v závěru rok 2013 uzavřeny i zakázky s nízkým krycím příspěvkem (SMS, Danieli, Kronospan Contiplus). Tyto zakázky ovlivní hospodaření roku Provozy Megtec a Klimatizace dosáhly tržeb na úrovni roku Vnější ekonomické prostředí ve svém důsledku vedlo k relativní stabilitě cen materiálu. Stejné prostředí ovšem trvale požaduje snižování realizačních cen ventilátorů, kouřovodů i lehké vzduchotechniky. Pozitivně se projevila restrukturalizační opatření z minulých let a závěru roku i změna kurzu CZK vůči EUR. Byl dořešen a vypořádán obchodní případ Belchatow. Spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ZVVZ GROUP probíhala dle platně uzavřených transparentních obchodních vztahů. Všechny tyto skutečnosti se promítly do Provozního hospodářského výsledku, který byl vykázán ve výši tis. Kč, což představuje meziroční růst o +192%. Produktivita práce na zaměstnance byla dosažena 491,2 tis. Kč/zam, tj. meziroční růst o +21%. Společnost pravidelně vyhodnocuje svou cizoměnovou bilanci a ve spolupráci s komerčními bankami vhodně zajišťuje budoucí inkasa zejména v EUR ZVVZ MACHINERY a.s. má uzavřené smluvní vztahy zajišťující průběžné financování volnými prostředky ze společností v rámci skupiny ZVVZ GROUP. (tzv. cash pooling) Stejným způsobem jsou smluvně zajištěny i úvěrové rámce u komerčních bank pro financování běžného provozu společnosti, financování zakázek a bankovních záruk, dle standartních obchodních podmínek. Ve společnosti nenastaly významné události mezi datem a datem vyhotovení této výroční zprávy. 4

7 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Systém jakosti a environmentu ZVVZ MACHINERY, a.s. je držitelem Certifikátu kvality ISO Závazky z této oblasti jsou stanoveny v Politice kvality. Dále je společnosti certifikována dle norem EN ISO , EN 1090, AD 2000 Merkblatt HP0 a vlastní certifikát na export ventilátorů do Ruska. Společnost splňuje veškerá ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění - Ochrana ovzduší; 254/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s vodami; 185/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s odpady; 356/2003 Sb. v platném znění - Nakládání s chemickými látkami. Výzkum a vývoj Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily v roce 2013 celkem tis. Kč. Náklady střediska technického vývoje činily tis. Kč a na technický rozvoj bylo vynaloženo tis. Kč. Hlavní těžiště vývojových prací bylo směřováno do oblasti ventilátorů. V uvedeném období bylo provedeno závěrečné oponentní řízení projektu podporovaného z programu TIP MPO - Inovace radiálních ventilátorů a osové ventilátory. V průběhu roku 2013 bylo řešeno celkem 7 vývojových úkolů, včetně ISO kontejnerů, klapek pro odvod kouře. V oblasti axiálních ventilátorů byl hlavní podíl zaměřen na vývoj, výrobu a testování nového lopatkového profilu axiálních ventilátorů AV 18. V rozsahu projektu byl proveden i simulační výpočet parametrů axiálního ventilátoru. V oblasti radiálních ventilátorů byly navrženy nové tvary krycích desek oběžných kol a spirálních skříní z důvodu zvýšení účinnosti celého ventilátoru. Byla realizována úspěšná měření na modelových oběžných kolech o průměru 400 mm. Při řešení byly využívány i externí řešitelské kapacity - hlavně firma AHT Energetika s.r.o. Praha a ZČU Plzeň. Současně probíhaly vývojové, konstrukční a realizační práce na ventilátorech pro jadernou energetiku. Personální situace K pracovalo v ZVVZ MACHINERY, a.s. v trvalém pracovním poměru 560 zaměstnanců, což je o 4 více než bylo ke stejnému datu minulého roku. V personální struktuře zaměstnanců z dělnických profesí nadále převažují profese: zámečník, svářeč, operátor NC a obráběč, z administrativních profesí pak konstruktér, technolog a obchodník. ZVVZ MACHINERY, a.s. využívala dále pro překrytí výkyvů zakázkové náplně agenturní zaměstnance, jejich průměrný počet v měsíci činil 13 zaměstnanců. Průměrný věk ve společnosti činil 45 let, což je setrvalý stav proti uplynulému období. Podíl žen činil 15,8 %. Tento stav je ovlivněn i skutečností, že charakter výroby ZVVZ MACHINERY, a.s. je typický pro mužské profese. Motivační systém společnosti se proti uplynulému období neměnil. Zaměstnancům byla v souladu splatnou Kolektivní smlouvou k základní mzdě vyplácena pohyblivá složka - výkonnostní ohodnocení na základě kvality práce a výkonnosti. Další mzdové prostředky pro pozitivní motivaci představovaly fondy ředitele a zakázek a v případě splnění hospodářských výsledků podíl na zisku. Motivační systém byl po celý rok 5

8 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP monitorován a zpřesňován s důrazem na měřitelná kritéria. Průměrná mzda zaměstnanců firmy se pohybovala mírně nad průměrem podnikatelské sféry Jihočeského kraje. Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Náklady na externí vzdělávání a rozvoj zaměstnanců dosáhly v roce 2013 částky tis. Kč. Z toho náklady na jazykové vzdělávání 369 tis. Kč a na udržení odborných způsobilostí a další profesní vzdělávání tis. Kč. Firma současně využívala některé dotační programy na vzdělávání zaměstnanců ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších zdrojů. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizovala v roce 2013 školení v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, kde celkový objem dotace dosáhl bezmála 534 tis. Kč. Firma poskytovala zaměstnanecké benefity ve smyslu Kolektivní smlouvy, v období 2013 činily poskytované příspěvky zaměstnancům ZVVZ a.s.: penzijní připojištění (1 446 tis. Kč) doprava zaměstnanců (376 tis. Kč) odměny při životních výročích (558 tis. Kč) V rámci zaměstnaneckých výhod dále firma nabízí možnost dotovaného stravování pro zaměstnance mateřské i dceřiné společnosti. Ve sledovaném období činila dotace tis. Kč. Vztah k veřejnosti, humanitární činnosti V roce 2013 byly věnovány finanční prostředky na podporu sportu, kultury a zdraví v rámci skupiny ZVVZ GROUP: basketbalový oddíl žen ZVVZ USK Praha HC Milevsko FC ZVVZ Milevsko menší sportovní oddíly Klub českých turistů Milevsko 6

9 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Výrobní a dodavatelský program ZVVZ MACHINERY, a.s. má moderně technologicky vybavené výrobní provozy a personálně disponuje dostatkem odborných konstrukčních a technologických kapacit pro výrobu dle cizí dokumentace. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizuje následující výrobní a dodavatelský program: axiální a radiální ventilátory středotlaké a vysokotlaké nádoby ventilátory pro jaderné i tepelné elektrárny, větrání dolů, tunelů a metra, průmyslové využití, aerodynamické tunely výroba elektroodlučovačů a látkových filtrů (či jejich částí) dle dokumentace zákazníka výroba kouřovodů, spalinovou a kanálů včetně příslušenství komponenty pro jaderné elektrárny tlakové nádoby, autoklávy přepravníky a ISO kontejnery prvky stacionární pneumatické dopravy zásobníky, sila (pro sypké materiály, vápno) výroba ocelových konstrukcí kooperační výroba pro americkou firmu Megtec v oblasti termického spalování a sušiček pro polygrafický průmysl výroba vzduchotechnického potrubí a tlumičů hluku pro větrání a klimatizaci 7

10 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Struktura tržeb Teritoriální členění prodeje dle podílu na tržbách Podíl Tržby v mil. Kč T uzemsko 80,23% 703 Zahraničí 19,77% 173 CELKEM 100% 876 Tržby v tis. Kč Podíl Německo % Švédsko % Francie % Nizozemsko % Velká Británie % Ostatní 751 1% CELKEM %

11 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Členění výrobků dle teritorií Těžká Lehká Ventilátory Vzduch. Vzduch. Tržby v tis. Kč Celkem Česká Republika Bulharsko Finsko Francie Itálie Lotyšsko Německo Nizozemsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Španělsko Švédsko USA Velká Británie CELKEM Podíl 50% 7% 32% 10% 1% 100% 9

12 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Plán pro rok 2014 Plán společnosti ZVVZ MACHINERY. a.s. pro rok 2014 stanovuje hlavní hospodářské cíle: Tržby ve výši tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním v hodnotě tis. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty ve výši 543,7 tis. Kč na zaměstnance 10

13 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku Oddíl I. Ovládaná osoba Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1937 Předmětem podnikání společnosti je zejména vývoj, výroba, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Oddíl II. Ovládající osoby V průběhu celého roku 2013 byla jedinou ovládající osobou společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. obchodní společnost Z W Z GROUP, a.s., IČ , jako jediný akcionář vlastníci 100% akcií společnosti. Ovládající osoba č. 1 (osoba vykonávající práva ovládající osoby): Společnost ZVVZ GROUP, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1941 (dále ovládající osoba č. 1 ). Ovládající osoba č. 1 se zabývá zejména správou vlastního majetku a dále poskytováním specifických služeb v oblasti administrativní správy. Ovládající osoba č. 2 (osoba přímo ovládající osobu č. 1, vykonávající práva ovládající osoby ovládající osoby): Společnost G ES INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3985 (dále ovládající osoba č. 2 ). Předmětem podnikání ovládající osoby č. 2 jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Ovládající osoba č. 3 (osoba přímo ovládající osobu č. 2): Fyzická osoba Ing. Ivan Zach dat. nar bytem: Slaný, Velvarská 136/1, PSČ / ^ v 1

14 Oddíl III. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Propojená osoba č. 1 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, P SČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1578 (dále propojená osoba č. 1 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 1 je zejména vývoj, projekce, dodávka, montáž, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Propojená osoba č. 2 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ a. s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 30 (dále propojená osoba č. 2 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 2 jsou zejména služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy pro ostatní obchodní společnosti v rámci koncernu (holdingu) Z W Z GROUP. Propojená osoba č. 3 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ INVEST, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 16265, (dále propojená osoba č. 3 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 3 jsou služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy. Propojená osoba č. 4 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, okres Písek, PSČ IČ : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č. 4 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 4 je zejména výroba a distribuce tepelné energie a distribuce elektrické energie. Propojená osoba č. 5 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka (dále propojená osoba č. 5 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 5 je zejména pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2

15 Propojená osoba č. 6 (osoba přímo ovládaná propojenou osobou č. 1) Společnost ZVVZ-M, s.r.o. (OOO «3BB3-M») Se sídlem Moskva, Monetčikovskij 5, d. 16, kancelář 2, Ruská Federace IČ: Společnost je registrována dle zákonů Ruské Federace. (Ovládající osoby č. 1, č. 2 a č. 3, a propojené osoby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) dále společně jen jako "propojené osoby".) Poznámka: ve výčtu není uveden seznam všech osob nebo společností patřících do příslušných skupin (ovládající nebo propojené osoby). Ve zprávě jsou uvedeny pouze ty, které mají vliv na činnost společnosti. Oddíl IV. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince Oddíl V. Smluvní vztahy s propojenými osobami, uzavřené v rozhodném období Ovládaná osoba měla s ovládající osobou č. 3 v rozhodném období uzavřenu mandátní smlouvu na výkon funkce člena dozorčí rady, na základě které ovládající osoba č. 3 za úplatu v obvyklé výši vykonávala funkci předsedy dozorčí rady ovládané osoby. Ovládaná osoba uzavřela v rozhodném období s propojenými osobami následující smluvní vztahy: Smluvní strana: Předmět smlouvy: ze dne: ZVVZa.s. ZVVZa.s. Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě č PDL10028 ze dne (úprava rozsahu poskytovaných služeb a cenových podmínek) Ručitelské prohlášení za ZVVZ a.s. k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb) ZVVZa.s. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě /2011 o poskytování komplexní služby personalistiky a zpracování mezd a odměn ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Objednávka OZ ZA01292 (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt EPRU) í li^st Dodatek č. 1 kupní smlouvy SM ZA01569 Keřka (úprava cenových podmínek) V 3 V N E v

16 ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt SevGOK Krivoj Rog) ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Dodatek č. (upřesnění narovnání 1 kdohodě podmínek o narovnaní vzájemného ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ- Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Kupní smlouva č. PQK30001 SM ZA01888 (výroba a dodávka ventilátoru pro projekt Teplárna Mariánské lázně) Kupní smlouva č. PQM SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka ventilátorů pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č. SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM PQM (Výroba a dodávka ventilátoru pro projekt JEMO 4. blok) Kupní smlouva č. SM ZA01569 Ke řka (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01752 Schmeller (výroba a dodávka dílů potrubí pro projekt Třinecké železárny) Ručitelské prohlášení za ZVVZ Envenengineering, a.s. (ke smlouvě o úvěrových a dalších produktech) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt SevGOK Krivoj Rog) Kupní smlouva č. SM ZA01783 Kojetín (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Katavskij cement) Smlouva o dílo č. KQC30003 SM (oprava ventilátorů hlavního větrání ve větracích šachtách metra v Praze) V-

17 ZVVZ ENERGO, s.r.o. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávkách technických plynů č. ZVVZ-EG 38/2010 (úprava cenových podmínek) ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. Dodatek 6. 2 Nájemné a služby ZVVZ-M, Rusko ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek kruhových) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2 Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek hranatých) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek) Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost poskytla v rozhodném období propojeným osobám následující plnění: ZVVZ a.s. - záruky k poskytnutým půjčkám, úroky z poskytnutých půjček, úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling), prodej majetku, IT služby, služby v rámci výběrových řízení, bezpečnosti práce (BP) požární ochrany (PO), nakládání s nebezpečnými odpady ( NNO), právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby v rámci NNO, služby IT, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ ENERGO, s.r.o - služby v rámci výběrových řízení, BP, PO, NNO, právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby, služby spojené s opravou strojního vybavení. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. - opravy nemovitého majetku, právní služby a výběrová řízení. Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost obdržela v rozhodném období od propojených osob následující plnění: ZVVZ a.s. - vedení účetnictví, archivace, kompletní finanční služby, controllingové služby, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash pooling), úroky z poskytnutých půjček, poskytnutí služeb spojených s licenčním využíváním ochranné známky, 5

18 managerské činnosti v rámci Z W Z GROUP, služby IT, služby spojené se zajištěním personální agendy a mezd, služby Střediska praktického vyučování, půjčování automobilů, zajištění služeb spojených se závodním stravováním, zajišťování svářečských kurzů, sdělovací a komunikační služby. Z W Z NEMOVITOSTI, s.r.o. - pronájem nebytových prostor, movitého majetku a služby s tím spojené, včetně dodávek energií. Z W Z ENERGO, s.r.o. - dodávky technických plynů a tlakového vzduchu. Z W Z INVEST, s.r.o. - úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby IT. Za tato plnění společnost obdržela (poskytla) protiplnění finanční úhradu, a to v ceně obvyklé. S ostatními ovládajícími nebo propojenými osobami nemá společnost žádné smluvní vztahy. Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by ovládané osobě vznikla uzavřením výše uvedených smluv a poskytnutím (přijetím) výše uvedených plnění jakákoliv újma. Oddíl VI. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. dne ve 2 vyhotoveních a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato k ní připojena. V Milevsku dne Podpis statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. Ing. Miloslav Mácha, místopředseda předst Miloslav Skalický, člen představenstva

19 Nexia AP Č L E N N E X I A I N T E R N A T I O N A L INTERNATIONAL Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Z W Z Machinery, a. s. O ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s., se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, PSČ , IČ: za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích včetně rozhodnutí o tom, podle jakých předpisů je zpráva o vztazích vyhotovena, je odpovědný statutární orgán společnosti ZW Z Machinery, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s. za rok končící , zpracovaná v souladu s právní úpravou platnou do konce roku 2013, tj. obchodním zákoníkem, obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. V Praze dne 17. března 2014 Ing. Jakub Kovář auditor, oprávnění KA ČR č místopředseda představenstva NEXIA AP a.s. Sokolovská 5/49, Praha 8 Karlín, auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96 NEXIA AP A.S. Tel.: , IČ /ID No.: Člen Nexia International Fax: DIČ/Tax N o.: CZ Sokolovská 5/49 Obchodní rejstřík/commercial register: Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 14203

20 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b C i AKTIVA CELKEM B.Dlouhodobý majetek B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C.Oběžná aktiva C.l. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C.ll. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.lll.Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D.l. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet Je»

21 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b PASIVA CELKEM A.VIastní kapitál A.l. Základní kapitál Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.lll.Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B.Cizí zdroje B.l. Rezervy Ostatní rezervy B.ll. Dlouhodobé závazky Jiné závazky B.III.Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.l. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní součet C 5 6

22 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Rok v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Měsíc n< O Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZWZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém C i 2 II. Výkony ll.la ž ll II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků Změna stavu vnitropodn.zásob vl. výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba [B.1.+B.2.] B.l. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota [l.-a+ll.-b.] C. Osobní náklady C.l. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společ. a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod.nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu Tržby z prodeje dl.majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst. cena prodaného dl.maj. a materiálu Prodaný a materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.l. - splatná Q.2. - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za BĚŽNOU ČINNOST *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za ÚČ OBDOBÍ (+/-) **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před ZDANĚNÍM (+/-) Kontrolní součet ODESLÁNO DNE: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku ing. r^ííosiavwtétf^ Miloslav Skalický / Ing. Jiří Konůp^K ing. Ivana Máchová

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více