Výroční zpráva ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP"

Transkript

1 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Výroční zpráva 2013 ZVVZ MACHINERY, a.s., Sažinova 888, Milevsko Tel.: , Fax:

2 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Obsah Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Hlavní akcionáři 2 Orgány společnosti 2 Organizační struktura 3 Podnikatelská činnost společnosti 4 Výrobní a dodavatelský program 7 Struktura tržeb 8 Plán pro rok Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích Účetní závěrka 2013 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy

3 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Základní údaje Firma: ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo: Sažinova 888, Milevsko, Česká republika Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1937, sp.zn.rg. B1937 IČO: DIČ: CZ Datum zápisu: Datum vzniku: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. CZK účet č /2700 EUR účet č /2700 Statutární orgán: představenstvo Telefon: Fax: Internet: Banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je engineering, vývoj, výroba, dodávky a servis zařízení pro ochranu životního prostředí, zejména čištění vzduchu, likvidaci odpadů, větrání a klimatizaci. Dále společnost vyrábí a dodává prvky pneumatické dopravy, včetně cisternových návěsů, nádržkových kontejnerů a tlakových nádob. Výrobní program je založen jak na vlastním know how, tak společnost realizuje zakázkovou výrobu dle dokumentace dodané zákazníkem. 1

4 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Hlavní akcionáři k ZVVZ GROUP, a.s., Sažinova 888, Milevsko 100% Orgány společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mácha - místopředseda Ing. Radka Čapková - člen Miloslav Skalický - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Zach - předseda Ing. Jiří Maroušek - místopředseda Ing. Emil Buřič - člen Mgr. Vladimír Faifr, MBA CSc. - člen Josef Bílý - člen volený zaměstnanci Ing. Karel Horský - člen volený zaměstnanci 2

5 ZVVZ MACHINERY člen skupiny ZVVZ GROUP Organizační struktura Zahraniční organizační složky Společnost nemá zahraniční organizační složky. 3

6 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Podnikatelská činnost společnosti Hospodářská situace Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. je součástí holdingu ZVVZ GROUP. V roce 2013 dosáhla ZVVZ MACHINERY, a.s. tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb ve výši tis. Kč. V zahraničí bylo realizováno tis. Kč (20% celkových tržeb). Hlavním výrobním programem byly výrobky těžké vzduchotechniky ( tis. Kč, tj. 50%) dále ventilátory ( tis. Kč, tj. 32%), zařízení pro termické čištění plynných emisí ( tis. Kč, tj. 10%), a lehká vzduchotechnika ( tis. Kč, tj. 7). Ostatní tržby tvořily služby (8 015 tis. Kč, tj. 1%). Největším zákazníkem byla sesterská společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. s odběrem výrobků a služeb za tis. Kč s 33,9% z celkových externích tržeb. Dále pak Vítkovice Power Engineering tis. Kč (11,2%); ČEZ energetické služby tis. Kč (5,5%); Subterra Praha tis. Kč (5,1%); MTS Environmental tis. Kč (3,6%); Megtec Sweden tis. Kč (3,5%) a Uwe Ludmann tis. Kč (3,2%). Ostatní zákazníci tvořili nižší než 3% podíl na celkových tržbách. V roce 2013 hospodaření společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. ovlivnila výroba a realizace nosných zakázek pro elektrárny Prunéřov a Dětmarovice, ventilátory pro tunel Blanka v Praze. Tyto zakázky odpovídaly kapacitě a tradičnímu výrobnímu programu. V průběhu roku byla zajištěna nižší zakázková náplň, než byla plánována. Z tohoto důvodu byly v závěru rok 2013 uzavřeny i zakázky s nízkým krycím příspěvkem (SMS, Danieli, Kronospan Contiplus). Tyto zakázky ovlivní hospodaření roku Provozy Megtec a Klimatizace dosáhly tržeb na úrovni roku Vnější ekonomické prostředí ve svém důsledku vedlo k relativní stabilitě cen materiálu. Stejné prostředí ovšem trvale požaduje snižování realizačních cen ventilátorů, kouřovodů i lehké vzduchotechniky. Pozitivně se projevila restrukturalizační opatření z minulých let a závěru roku i změna kurzu CZK vůči EUR. Byl dořešen a vypořádán obchodní případ Belchatow. Spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ZVVZ GROUP probíhala dle platně uzavřených transparentních obchodních vztahů. Všechny tyto skutečnosti se promítly do Provozního hospodářského výsledku, který byl vykázán ve výši tis. Kč, což představuje meziroční růst o +192%. Produktivita práce na zaměstnance byla dosažena 491,2 tis. Kč/zam, tj. meziroční růst o +21%. Společnost pravidelně vyhodnocuje svou cizoměnovou bilanci a ve spolupráci s komerčními bankami vhodně zajišťuje budoucí inkasa zejména v EUR ZVVZ MACHINERY a.s. má uzavřené smluvní vztahy zajišťující průběžné financování volnými prostředky ze společností v rámci skupiny ZVVZ GROUP. (tzv. cash pooling) Stejným způsobem jsou smluvně zajištěny i úvěrové rámce u komerčních bank pro financování běžného provozu společnosti, financování zakázek a bankovních záruk, dle standartních obchodních podmínek. Ve společnosti nenastaly významné události mezi datem a datem vyhotovení této výroční zprávy. 4

7 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Systém jakosti a environmentu ZVVZ MACHINERY, a.s. je držitelem Certifikátu kvality ISO Závazky z této oblasti jsou stanoveny v Politice kvality. Dále je společnosti certifikována dle norem EN ISO , EN 1090, AD 2000 Merkblatt HP0 a vlastní certifikát na export ventilátorů do Ruska. Společnost splňuje veškerá ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění - Ochrana ovzduší; 254/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s vodami; 185/2001 Sb. v platném znění - Nakládání s odpady; 356/2003 Sb. v platném znění - Nakládání s chemickými látkami. Výzkum a vývoj Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily v roce 2013 celkem tis. Kč. Náklady střediska technického vývoje činily tis. Kč a na technický rozvoj bylo vynaloženo tis. Kč. Hlavní těžiště vývojových prací bylo směřováno do oblasti ventilátorů. V uvedeném období bylo provedeno závěrečné oponentní řízení projektu podporovaného z programu TIP MPO - Inovace radiálních ventilátorů a osové ventilátory. V průběhu roku 2013 bylo řešeno celkem 7 vývojových úkolů, včetně ISO kontejnerů, klapek pro odvod kouře. V oblasti axiálních ventilátorů byl hlavní podíl zaměřen na vývoj, výrobu a testování nového lopatkového profilu axiálních ventilátorů AV 18. V rozsahu projektu byl proveden i simulační výpočet parametrů axiálního ventilátoru. V oblasti radiálních ventilátorů byly navrženy nové tvary krycích desek oběžných kol a spirálních skříní z důvodu zvýšení účinnosti celého ventilátoru. Byla realizována úspěšná měření na modelových oběžných kolech o průměru 400 mm. Při řešení byly využívány i externí řešitelské kapacity - hlavně firma AHT Energetika s.r.o. Praha a ZČU Plzeň. Současně probíhaly vývojové, konstrukční a realizační práce na ventilátorech pro jadernou energetiku. Personální situace K pracovalo v ZVVZ MACHINERY, a.s. v trvalém pracovním poměru 560 zaměstnanců, což je o 4 více než bylo ke stejnému datu minulého roku. V personální struktuře zaměstnanců z dělnických profesí nadále převažují profese: zámečník, svářeč, operátor NC a obráběč, z administrativních profesí pak konstruktér, technolog a obchodník. ZVVZ MACHINERY, a.s. využívala dále pro překrytí výkyvů zakázkové náplně agenturní zaměstnance, jejich průměrný počet v měsíci činil 13 zaměstnanců. Průměrný věk ve společnosti činil 45 let, což je setrvalý stav proti uplynulému období. Podíl žen činil 15,8 %. Tento stav je ovlivněn i skutečností, že charakter výroby ZVVZ MACHINERY, a.s. je typický pro mužské profese. Motivační systém společnosti se proti uplynulému období neměnil. Zaměstnancům byla v souladu splatnou Kolektivní smlouvou k základní mzdě vyplácena pohyblivá složka - výkonnostní ohodnocení na základě kvality práce a výkonnosti. Další mzdové prostředky pro pozitivní motivaci představovaly fondy ředitele a zakázek a v případě splnění hospodářských výsledků podíl na zisku. Motivační systém byl po celý rok 5

8 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP monitorován a zpřesňován s důrazem na měřitelná kritéria. Průměrná mzda zaměstnanců firmy se pohybovala mírně nad průměrem podnikatelské sféry Jihočeského kraje. Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Náklady na externí vzdělávání a rozvoj zaměstnanců dosáhly v roce 2013 částky tis. Kč. Z toho náklady na jazykové vzdělávání 369 tis. Kč a na udržení odborných způsobilostí a další profesní vzdělávání tis. Kč. Firma současně využívala některé dotační programy na vzdělávání zaměstnanců ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších zdrojů. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizovala v roce 2013 školení v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, kde celkový objem dotace dosáhl bezmála 534 tis. Kč. Firma poskytovala zaměstnanecké benefity ve smyslu Kolektivní smlouvy, v období 2013 činily poskytované příspěvky zaměstnancům ZVVZ a.s.: penzijní připojištění (1 446 tis. Kč) doprava zaměstnanců (376 tis. Kč) odměny při životních výročích (558 tis. Kč) V rámci zaměstnaneckých výhod dále firma nabízí možnost dotovaného stravování pro zaměstnance mateřské i dceřiné společnosti. Ve sledovaném období činila dotace tis. Kč. Vztah k veřejnosti, humanitární činnosti V roce 2013 byly věnovány finanční prostředky na podporu sportu, kultury a zdraví v rámci skupiny ZVVZ GROUP: basketbalový oddíl žen ZVVZ USK Praha HC Milevsko FC ZVVZ Milevsko menší sportovní oddíly Klub českých turistů Milevsko 6

9 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Výrobní a dodavatelský program ZVVZ MACHINERY, a.s. má moderně technologicky vybavené výrobní provozy a personálně disponuje dostatkem odborných konstrukčních a technologických kapacit pro výrobu dle cizí dokumentace. ZVVZ MACHINERY, a.s. realizuje následující výrobní a dodavatelský program: axiální a radiální ventilátory středotlaké a vysokotlaké nádoby ventilátory pro jaderné i tepelné elektrárny, větrání dolů, tunelů a metra, průmyslové využití, aerodynamické tunely výroba elektroodlučovačů a látkových filtrů (či jejich částí) dle dokumentace zákazníka výroba kouřovodů, spalinovou a kanálů včetně příslušenství komponenty pro jaderné elektrárny tlakové nádoby, autoklávy přepravníky a ISO kontejnery prvky stacionární pneumatické dopravy zásobníky, sila (pro sypké materiály, vápno) výroba ocelových konstrukcí kooperační výroba pro americkou firmu Megtec v oblasti termického spalování a sušiček pro polygrafický průmysl výroba vzduchotechnického potrubí a tlumičů hluku pro větrání a klimatizaci 7

10 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny Z W Z GROUP Struktura tržeb Teritoriální členění prodeje dle podílu na tržbách Podíl Tržby v mil. Kč T uzemsko 80,23% 703 Zahraničí 19,77% 173 CELKEM 100% 876 Tržby v tis. Kč Podíl Německo % Švédsko % Francie % Nizozemsko % Velká Británie % Ostatní 751 1% CELKEM %

11 ZVVZ MACHINERY Clen skupiny ZW Z GROUP Členění výrobků dle teritorií Těžká Lehká Ventilátory Vzduch. Vzduch. Tržby v tis. Kč Celkem Česká Republika Bulharsko Finsko Francie Itálie Lotyšsko Německo Nizozemsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Španělsko Švédsko USA Velká Británie CELKEM Podíl 50% 7% 32% 10% 1% 100% 9

12 ZVVZ MACHINERY Člen skupiny ZW Z GROUP Plán pro rok 2014 Plán společnosti ZVVZ MACHINERY. a.s. pro rok 2014 stanovuje hlavní hospodářské cíle: Tržby ve výši tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním v hodnotě tis. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty ve výši 543,7 tis. Kč na zaměstnance 10

13 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku Oddíl I. Ovládaná osoba Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1937 Předmětem podnikání společnosti je zejména vývoj, výroba, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Oddíl II. Ovládající osoby V průběhu celého roku 2013 byla jedinou ovládající osobou společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. obchodní společnost Z W Z GROUP, a.s., IČ , jako jediný akcionář vlastníci 100% akcií společnosti. Ovládající osoba č. 1 (osoba vykonávající práva ovládající osoby): Společnost ZVVZ GROUP, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1941 (dále ovládající osoba č. 1 ). Ovládající osoba č. 1 se zabývá zejména správou vlastního majetku a dále poskytováním specifických služeb v oblasti administrativní správy. Ovládající osoba č. 2 (osoba přímo ovládající osobu č. 1, vykonávající práva ovládající osoby ovládající osoby): Společnost G ES INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3985 (dále ovládající osoba č. 2 ). Předmětem podnikání ovládající osoby č. 2 jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Ovládající osoba č. 3 (osoba přímo ovládající osobu č. 2): Fyzická osoba Ing. Ivan Zach dat. nar bytem: Slaný, Velvarská 136/1, PSČ / ^ v 1

14 Oddíl III. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Propojená osoba č. 1 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, P SČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1578 (dále propojená osoba č. 1 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 1 je zejména vývoj, projekce, dodávka, montáž, kompletace, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii. Propojená osoba č. 2 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ a. s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 30 (dále propojená osoba č. 2 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 2 jsou zejména služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy pro ostatní obchodní společnosti v rámci koncernu (holdingu) Z W Z GROUP. Propojená osoba č. 3 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ INVEST, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 16265, (dále propojená osoba č. 3 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 3 jsou služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy. Propojená osoba č. 4 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, okres Písek, PSČ IČ : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č. 4 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 4 je zejména výroba a distribuce tepelné energie a distribuce elektrické energie. Propojená osoba č. 5 (osoba přímo ovládaná ovládající osobou č. 1): Společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ IČ: zapsaná v obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka (dále propojená osoba č. 5 ). Předmětem podnikání propojené osoby č. 5 je zejména pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2

15 Propojená osoba č. 6 (osoba přímo ovládaná propojenou osobou č. 1) Společnost ZVVZ-M, s.r.o. (OOO «3BB3-M») Se sídlem Moskva, Monetčikovskij 5, d. 16, kancelář 2, Ruská Federace IČ: Společnost je registrována dle zákonů Ruské Federace. (Ovládající osoby č. 1, č. 2 a č. 3, a propojené osoby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) dále společně jen jako "propojené osoby".) Poznámka: ve výčtu není uveden seznam všech osob nebo společností patřících do příslušných skupin (ovládající nebo propojené osoby). Ve zprávě jsou uvedeny pouze ty, které mají vliv na činnost společnosti. Oddíl IV. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince Oddíl V. Smluvní vztahy s propojenými osobami, uzavřené v rozhodném období Ovládaná osoba měla s ovládající osobou č. 3 v rozhodném období uzavřenu mandátní smlouvu na výkon funkce člena dozorčí rady, na základě které ovládající osoba č. 3 za úplatu v obvyklé výši vykonávala funkci předsedy dozorčí rady ovládané osoby. Ovládaná osoba uzavřela v rozhodném období s propojenými osobami následující smluvní vztahy: Smluvní strana: Předmět smlouvy: ze dne: ZVVZa.s. ZVVZa.s. Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě č PDL10028 ze dne (úprava rozsahu poskytovaných služeb a cenových podmínek) Ručitelské prohlášení za ZVVZ a.s. k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb) ZVVZa.s. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě /2011 o poskytování komplexní služby personalistiky a zpracování mezd a odměn ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Objednávka OZ ZA01292 (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt EPRU) í li^st Dodatek č. 1 kupní smlouvy SM ZA01569 Keřka (úprava cenových podmínek) V 3 V N E v

16 ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt SevGOK Krivoj Rog) ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Dodatek č. (upřesnění narovnání 1 kdohodě podmínek o narovnaní vzájemného ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ- Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Kupní smlouva č. PQK30001 SM ZA01888 (výroba a dodávka ventilátoru pro projekt Teplárna Mariánské lázně) Kupní smlouva č. PQM SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka ventilátorů pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č. SM ZA01844 Novotný (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Starobeševská) Kupní smlouva č ZA01569 Pekárek (výroba a dodávka dílů elektrostatického odlučovače pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM PQM (Výroba a dodávka ventilátoru pro projekt JEMO 4. blok) Kupní smlouva č. SM ZA01569 Ke řka (výroba a dodávka prvků pneudopravy pro projekt AMO) Kupní smlouva č. SM ZA01752 Schmeller (výroba a dodávka dílů potrubí pro projekt Třinecké železárny) Ručitelské prohlášení za ZVVZ Envenengineering, a.s. (ke smlouvě o úvěrových a dalších produktech) Kupní smlouva č. SM ZA01760 (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt SevGOK Krivoj Rog) Kupní smlouva č. SM ZA01783 Kojetín (výroba a dodávka vnitřních dílů EKK pro projekt Katavskij cement) Smlouva o dílo č. KQC30003 SM (oprava ventilátorů hlavního větrání ve větracích šachtách metra v Praze) V-

17 ZVVZ ENERGO, s.r.o. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávkách technických plynů č. ZVVZ-EG 38/2010 (úprava cenových podmínek) ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. Dodatek 6. 2 Nájemné a služby ZVVZ-M, Rusko ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek kruhových) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2 Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek hranatých) včetně dodatku číslo 1 a dodatku číslo ZVVZ-M, Rusko Kupní smlouva (výroba a dodávka klapek) Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost poskytla v rozhodném období propojeným osobám následující plnění: ZVVZ a.s. - záruky k poskytnutým půjčkám, úroky z poskytnutých půjček, úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling), prodej majetku, IT služby, služby v rámci výběrových řízení, bezpečnosti práce (BP) požární ochrany (PO), nakládání s nebezpečnými odpady ( NNO), právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby v rámci NNO, služby IT, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ ENERGO, s.r.o - služby v rámci výběrových řízení, BP, PO, NNO, právní služby, služby spojené s půjčováním a zajišťováním nářadí a ochranných pomůcek, administrativní služby, služby spojené s opravou strojního vybavení. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. - opravy nemovitého majetku, právní služby a výběrová řízení. Kromě výše uvedeného výčtu smluv měla z minulých období společnost uzavřeny platné smlouvy, na základě nichž společnost obdržela v rozhodném období od propojených osob následující plnění: ZVVZ a.s. - vedení účetnictví, archivace, kompletní finanční služby, controllingové služby, půjčku v rámci volných finančních zdrojů (cash pooling), úroky z poskytnutých půjček, poskytnutí služeb spojených s licenčním využíváním ochranné známky, 5

18 managerské činnosti v rámci Z W Z GROUP, služby IT, služby spojené se zajištěním personální agendy a mezd, služby Střediska praktického vyučování, půjčování automobilů, zajištění služeb spojených se závodním stravováním, zajišťování svářečských kurzů, sdělovací a komunikační služby. Z W Z NEMOVITOSTI, s.r.o. - pronájem nebytových prostor, movitého majetku a služby s tím spojené, včetně dodávek energií. Z W Z ENERGO, s.r.o. - dodávky technických plynů a tlakového vzduchu. Z W Z INVEST, s.r.o. - úvěr v rámci volných finančních zdrojů (cash-pooling). ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - dodávky díla v rámci uzavřených smluv, služby IT. Za tato plnění společnost obdržela (poskytla) protiplnění finanční úhradu, a to v ceně obvyklé. S ostatními ovládajícími nebo propojenými osobami nemá společnost žádné smluvní vztahy. Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by ovládané osobě vznikla uzavřením výše uvedených smluv a poskytnutím (přijetím) výše uvedených plnění jakákoliv újma. Oddíl VI. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. dne ve 2 vyhotoveních a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato k ní připojena. V Milevsku dne Podpis statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Z W Z MACHINERY, a.s. Ing. Miloslav Mácha, místopředseda předst Miloslav Skalický, člen představenstva

19 Nexia AP Č L E N N E X I A I N T E R N A T I O N A L INTERNATIONAL Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Z W Z Machinery, a. s. O ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s., se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, PSČ , IČ: za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích včetně rozhodnutí o tom, podle jakých předpisů je zpráva o vztazích vyhotovena, je odpovědný statutární orgán společnosti ZW Z Machinery, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZW Z Machinery, a. s. za rok končící , zpracovaná v souladu s právní úpravou platnou do konce roku 2013, tj. obchodním zákoníkem, obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. V Praze dne 17. března 2014 Ing. Jakub Kovář auditor, oprávnění KA ČR č místopředseda představenstva NEXIA AP a.s. Sokolovská 5/49, Praha 8 Karlín, auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96 NEXIA AP A.S. Tel.: , IČ /ID No.: Člen Nexia International Fax: DIČ/Tax N o.: CZ Sokolovská 5/49 Obchodní rejstřík/commercial register: Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 14203

20 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZVVZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b C i AKTIVA CELKEM B.Dlouhodobý majetek B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C.Oběžná aktiva C.l. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C.ll. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.lll.Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D.l. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet Je»

21 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b PASIVA CELKEM A.VIastní kapitál A.l. Základní kapitál Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.lll.Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B.Cizí zdroje B.l. Rezervy Ostatní rezervy B.ll. Dlouhodobé závazky Jiné závazky B.III.Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.l. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní součet C 5 6

22 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Rok v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Měsíc n< O Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ZWZ MACHINERY, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Sažinova 888 Milevsko Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém C i 2 II. Výkony ll.la ž ll II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků Změna stavu vnitropodn.zásob vl. výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba [B.1.+B.2.] B.l. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota [l.-a+ll.-b.] C. Osobní náklady C.l. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společ. a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod.nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu Tržby z prodeje dl.majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst. cena prodaného dl.maj. a materiálu Prodaný a materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.l. - splatná Q.2. - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za BĚŽNOU ČINNOST *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za ÚČ OBDOBÍ (+/-) **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před ZDANĚNÍM (+/-) Kontrolní součet ODESLÁNO DNE: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku ing. r^ííosiavwtétf^ Miloslav Skalický / Ing. Jiří Konůp^K ing. Ivana Máchová

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více