1BHospodářský telegram 12/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1BHospodářský telegram 12/2010"

Transkript

1 1BHospodářský telegram 12/

2 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107, Říj. Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně očištěno, poznámka: index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska dosáhl od začátku průzkumů v Sasku (leden 1994) minimální hodnoty 84,7 (prosinec 2008) a maximální hodnoty 111,4 (září ). Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství) Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Německa v říjnu popáté za sebou vzrostl, a zůstává tak nadále na vzestupu. Zatímco se celkově nálada v nových zemích zlepšila, klesl indikátor klimatu v saském hospodářství z 111,4 na 110,2 indexových bodů. Dotázané podniky hodnotily v poslední době jak svoji aktuální obchodní situaci, tak i perspektivy na dalších šest měsíců přes zůstatek méně optimisticky než v uplynulém měsíci. Přesto se index obchodního klimatu nachází nadále na velmi vysoké úrovni, takže celkové hospodářské oživení bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí. Barometr zaměstnanosti Sasko Říj. Barometr zaměstnanosti ifo pro živnostenské hospodářství Saska, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně očištěno Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství)

3 Vyhlídky na zaměstnání se v živnostenském hospodářství Saska i v tomto měsíci znovu zlepšily. Barometr zaměstnanosti ifo vzrostl podruhé za sebou a nachází se aktuálně na vyšší úrovni než před vypuknutím hospodářské a finanční krize. Účastníci průzkumu většinou uvedli, že v příštích třech měsících zvýší počet zaměstnanců. Vysoký stav barometru zaměstnanosti naznačuje, že se i v budoucnu bude saský trh práce pozitivně vyvíjet. Obchodní klima ve vybraných oblastech saského hospodářství Těžiště: vývoj ve zpracovatelském průmyslu Saska Obchodní klima Obchodní situace Obchodní vyhlídky Říj. Hodnoty zůstatků, sezónně očištěno Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství) Indikátor klimatu ve zpracovatelském průmyslu Saska se v aktuálním vykazovaném měsíci opětovně zvýšil a dosáhl dosud nejvyššího stavu od začátku provádění konjunkturálních testů ifo. Určující pro tento vývoj bylo jak hodnocení současné obchodní situace, tak i očekávání budoucího hospodářského vývoje podniků. Saldo procentuálních podílů pozitivních a negativních hlášení ohledně obchodní situace se nyní nachází ve výrazně pozitivní oblasti a dosahuje 42,2 procentních bodů. Zhruba každý pátý podnik hodnotil obchodní vyhlídky na dalších šest měsíců přes zůstatek jako příznivé. Průměrné vytížení kapacit činilo v říjnu 83,8 %, a tím bylo opět vyšší než při posledním průzkumu (červenec : 81,6 %). Stupeň vytížení vzrostl dle údajů oproti předcházejícímu roku přibližně o 10 procentních bodů. Nejvyšší meziroční zvýšení hlásili výrobci investičního zboží, kteří dokázali v důsledku zvýšeného exportu a hospodářského vzestupu profitovat nejvíce. Zvýšení je navíc možno pozorovat u průměrného dosahu stavu zakázek. Zatímco v říjnu minulého roku činila doba výroby disponibilních zakázek podle došlých hlášení v průměru 2,7 měsíců, ve vykazovaném měsíci to bylo 3,5 měsíců. V budoucnu je třeba počítat s dalším oživením zejména u výrobců spotřebního zboží, neboť se množí impulzy, vycházející z tuzemské poptávky. Stavebnictví: Obchodní klima v saském hlavním stavebním odvětví se opět zlepšilo. Dotázané stavební firmy hodnotily své obchodní vyhlídky na nadcházející polovinu roku jako méně nepříznivé. Velkoobchod a maloobchod: Po dosaženém vrcholu v uplynulém měsíci se nálada v saském obchodu v poslední době opět zhoršila. Prodejní ceny v obou sektorech obchodu se budou dle údajů v blízké budoucnosti zvyšovat. 02

4 Vývoj vybraných ukazatelů konjunktury ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a obchodu Saska a) Indikátor Sasko nové země c) Německo Zpracovatelský průmysl říjen září říjen 2009 Situace v poptávkách b) 22,0 26,5 6,9 17,4 24,6 Výrobní plány b) 8,6 13,1 14,5 6,3 13,8 Počet zaměstnanců Očekávání b) 4,0-1,3-8,0 0,7 4,9 Prodejní ceny Očekávání b) -0,4 4,2-17,4 8,2 11,7 Stavebnictví Stav zakázek v měsících 2,1 2,3 2,1 2,1 2,5 Vytížení strojů v % 72,3 72,4 66,7 73,8 70,0 Počet zaměstnanců Sasko Pro srovnání: Očekávání b) -7,8 0,1-21,1-8,4-3,8 Stavební ceny Očekávání b) -12,4-5,3-22,5-16,7-14,4 Velkoobchod Obraty oproti min. roku b) 43,0 65,0-24,0 34,0 44,0 Plány objednávek b) 24,1 28,5-25,0 3,8 17,7 Prodejní ceny Očekávání b) 36,2 19,9 24,0 35,0 30,8 Maloobchod Obraty oproti min. roku b) 4,0-2,0-16,0 8,0 17,0 Plány objednávek b) -2,3-10,1-32,5-4,2-4,0 Prodejní ceny Očekávání b) 15,8 10,4-3,2 22,7 15,3 říjen a) Sezónně očištěné hodnoty (výjimka: údaje o obratu oproti minulému roku) b) Saldo procentních podílů pozitivních a negativních hlášení podniků c) Nové spolkové země včetně východního Berlína Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství) 03

5 Zakládání podniků v červenci bylo ve Svobodném státu Sasko přihlášeno živností, z toho bylo nově založených podniků; oproti červenci 2009 byl počet přihlášených živností o 430 nižší živností bylo odhlášeno, u z nich se jednalo o zrušení živnosti; v porovnání s odpovídajícím měsícem předcházejícího roku byl počet odhlášených živností o 437 nižší (Porovnej také s tabulkou v příloze 1) Cenový vývoj index spotřebitelských cen 1) ve Svobodném státu Sasko zůstal v říjnu v porovnání s předcházejícím měsícem nezměněn na hodnotě 109,6 (základ 2005=100) roční míra zdražení činila v říjnu 1,4 % (předcházející měsíc: 1,5 %) (Porovnej také s tabulkou v příloze 1) Záruky a účasti Bürgschaftsbank Sachsen (BBS - Záruční banka Sasko) převzala v III. čtvrtletí celkem 88 záruk o objemu ručení 15,1 mil. EUR pro záměry podniků živnostenského podnikání. Z toho bylo 25 záruk o objemu 3,6 mil. EUR pro zakladatele firem. Pomocí celkem 254 záruk schválených v roce o celkovém objemu 40,1 mil. EUR byly podpořeny investice ve výši 94,0 mil. EUR a vytvořeno pracovních míst. Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG - Společnost pro majetkové účasti středních podniků Sasko) schválila ve III. čtvrtletí sedm tichých účastí o objemu 1,3 mil. EUR. Pomocí 25 účastí schválených v roce o objemu 6,8 mil. EUR byly celkově spolufinancovány investice ve výši 36,1 mil. EUR. Podpora hospodářství záměry podpořené v rámci úkolu Evropského společenství Zlepšení regionální hospodářské struktury ( ) 1) : investičních projektů živnostenského hospodářství o investičním objemu zhruba 51 mld. EUR získalo dotace ve výši ca. 8,9 mld. EUR neinvestičních opatření malých a středních podniků bylo podpořeno částkou 68 mil. EUR bylo schváleno žádostí v oblasti průmyslové infrastruktury (včetně prostředků dočasně spravovaných Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství a Saským státním ministerstvem vnitra) o investičním objemu zhruba 8 mld. EUR (dotace ve výši zhruba 5,3 mld. EUR) Stavebnictví Následující údaje se vztahují na závody podniků s 20 a více zaměstnanci. obrat v saském hlavním stavebním odvětví vzrostl v srpnu oproti předcházejícímu měsíci o 2,0 % na 375,3 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 byl obrat o 4,3 % vyšší hodnota přijatých zakázek klesla v srpnu oproti červenci o 15,2 % na 276,5 mil. EUR; hodnota předcházejícího roku byla překročena o 3,8 % 1) Údaje jsou očištěny o univerzální výkony rozhodnutí/insolvence, odvolání a splacené podpůrné prostředky, pokud se tak stalo v závazné lhůtě. 04

6 Obrat a přijaté zakázky ve stavebnictví Saska Mil Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen List. Pros. Obrat 2009 Obrat Přijaté zakázky 2009 Přijaté zakázky Závody podniků s 20 a více zaměstnanci zaměstnanost se v srpnu oproti předcházejícímu měsíci zvýšila o 1,3 % na osob; v porovnání se srpnem 2009 byla zaměstnanost o 2,5 % vyšší Zaměstnanci v saském stavebnictví Počet zaměstnaných Leden Únor Březen Duben Květen Červ. Červenec Srp. Září Říjen List. Pros. Závody podniků s 20 a více zaměstnanci

7 V prvních osmi měsících roku se zvýšila zaměstnanost v saském hlavním stavebním odvětví (závody podniků s 20 a více zaměstnanci) v porovnání s odpovídajícím obdobím předcházejícího roku o 2,3 % a celkový obrat vzrostl o 4,0 %. Hodnota přijatých zakázek byla o 7,6 % vyšší (viz následující tabulka). Období Zaměstnanci 1) Celkový obrat Přijaté zakázky Osoby Leden-srpen Leden-srpen Změna /2009 v % 2,3 4,0 7,6 1) Průměr z měsíců leden - srpen Průmysl (hornictví, těžba kamene a zemin, zpracovatelský průmysl) Následující údaje se vztahují na závody podniků s 50 a více zaměstnanci. celkový obrat v saském průmyslu vzrostl v srpnu oproti předcházejícímu měsíci o 7,7 % na 3 951,4 mil. EUR; výsledek odpovídajícího měsíce předcházejícího roku byl překročen o 14,9 % Měsíční vývoj celkového obratu a zahraničního obratu Mil Leden Únor Březen Duben Květen Červ. Červenec Srp. Září Říjen List. Pros. Celkový obrat 2009 Zahraniční obrat 2009 Celkový obrat Zahraniční obrat Závody podniků s 50 a více zaměstnanci zahraniční obrat se zvýšil v srpnu oproti červenci o 13,5 % na 1 503,9 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 byl o 7,9 % vyšší exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) v saském průmyslu vzrostla v srpnu v porovnání s předcházejícím měsícem o 2,0 procentních bodů na 38,1 %; kvóta odpovídajícího měsíce předcházejícího roku (37,1 %) byla překročena o 1,0 procentních bodů. hodnota přijatých zakázek se v srpnu zvýšila v porovnání s červencem o 8,1 %, to znamená na 2 960,7 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 nastal nárůst o 27,6 % 06

8 Měsíční vývoj přijatých zakázek v saském průmyslu Mil Leden Únor Březen Duben Květen Červ. Červenec Srp. Září Říjen List. Pros. Závody s 50 a více zaměstnanci počet zaměstnanců se v srpnu zvýšil oproti předcházejícímu měsíci o 0,9 % na osob; počet zaměstnanců ze srpna 2009 byl překročen o 0,4 % V prvních osmi měsících roku se snížila zaměstnanost v saském průmyslu oproti odpovídajícímu období předcházejícího roku o 2,3 %, celkový obrat se zvýšil o 12,3 % a zahraniční obrat vzrostl o 20,3 %. Exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) se zvýšila z 35,1 % na 37,6 % (viz následující tabulka). Období Zaměstnanci 1) Celkový obrat Zahraniční obrat Exportní kvóta 2) Osoby % 2009 Leden-srpen ,1 Leden-srpen ,6 Změna /2009 v % -2,3 12,3 20,3 2,5 3) 1) Průměr z měsíců leden - srpen 2) Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu 3) Procentní body Předběžné výsledky roku 07

9 V tomto měsíci Zahraniční obchod v 1. pololetí - po výrazném poklesu v roce 2009 v důsledku světové hospodářské krize jsou vývozy Saska v tomto roce opět na vzestupu - hodnota vývozů činila v prvních šesti měsících ,1 mil. EUR, a byla tak o 33 % vyšší než v odpovídajícím období předcházejícího roku (8 804,5 mil. EUR) Měsíční vývozy1) Saska Mil Leden Únor Březen Duben Květen Červen 1) předběžné výsledky - většina exportů ze Saska směřovala v 1. pololetí do USA (898,5 mil. EUR; podíl 7,7 %), do Číny (855,2 mil. EUR; 7,3 %) a Francie (705,3 mil. EUR; 6,0 %) - USA se v 1. pololetí opět vrátily do čela saských exportních partnerů (v pololetí předcházejícího roku byly na 11. místě); vývozy do USA vzrostly v porovnání s prvními šesti měsíci minulého roku o 138 % - do USA silně vzrostly zejména vývozy výrobků automobilového průmyslu (+545 %) - saský export zboží směřoval zhruba z 52 % do zemí EU (pro porovnání: 1. pololetí 2009: 58 %) - nejdůležitějším exportním zbožím celkem byly výrobky automobilového průmyslu (39 %), strojírenské a elektrotechnické výrobky (obě skupiny po 11 %); hodnota vývozu výrobků automobilového průmyslu se oproti odpovídajícímu období předcházejícího roku zvýšila o 105 %, vývozy elektrotechnických výrobků vzrostly o 10 %, strojírenské výrobky posílily jen nepatrně o +1 % - 37 % vývozů nových zemí celkem bez měst se statutem země pocházely v 1. pololetí ze Saska - od druhého pololetí by měla exportní dynamika v Německu výrazně slábnout - podle údajů aktuální společné prognózy 1) ekonomických institutů by se měly reálné exporty v Německu ve třetím čtvrtletí zvýšit o 2,8 %, tedy méně než v druhém čtvrtletí (8,2 %); důvodem toho je především slábnoucí konjunktura ve světě - pro rok se očekává nárůst německých exportů o 15,3 % a pro rok 2011 o 7,1 % 1) Společná prognóza z

10 Regionální struktura saského zahraničního obchodu v 1. pololetí 1) - nejdůležitější obchodní partneři - Vývoz Dovoz země podíl hodnotová země podíl hodnotová změna 2) změna 2) mil. % % mil. % % celkem ,1 100,0 33 celkem 7 558,6 100,0 11 z toho: z toho: USA 898,5 7,7 138 Česká republika 1 246,5 16,5-14 Čína 855,2 7,3 50 Ruská federace 586,6 7,8-5 Francie 705,3 6,0 20 Rakousko 545,9 7,2 55 Itálie 665,7 5,7 13 Polsko 506,6 6,7 2 Polsko 630,6 5,4 7 USA 504,4 6,7 15 Španělsko 577,2 4,9 33 Francie 476,0 6,3 40 Velká Británie 573,9 4,9 37 Nizozemí 416,6 5,5 30 Česká republika 547,8 4,7 21 Itálie 364,7 4,8 10 Malajsie 529,6 4,5 24 Japonsko 319,2 4,2 12 Rakousko 467,8 4,0 9 Čína 271,0 3,6 4 1) předběžné výsledky 2) předběžné výsledky 1. pololetí ve vztahu k předběžným výsledkům 1. pololetí dovoz zboží do Saska se zvýšil v 1. pololetí oproti 1. pololetí 2009 o 11 % na 7 558,6 mil. EUR Měsíční dovozy Saska Mil Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2009 předběžné výsledky - většina dovozů, jejichž hodnota činila 1 246,5 mil. EUR, pocházela z České republiky a tyto dovozy se podílely zhruba 16 % na celkových saských dovozech, poté následovala Ruská federace (586,6 mil. EUR; 7,8 %) a Rakousko (545,9 mil. EUR; 7,2 %) - přibližně 66 % dovezeného zboží pocházelo z členských zemí EU 09

11 Aktuální hospodářská data pro Svobodný stát Sasko Příloha 1 - Zakládání podniků Rok/měsíc Přihlášení živnosti Odlhlášení živnosti Saldo přihlášek a odhlášek * ** Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Celkem * Od roku 1996 evidence dat na novém zákonném podkladu (bez živnosti instalace automatu a cestování), porovnání s předcházejícími roky je proto možné jen v omezené míře. ** Od roku 2003 novelizace živnostenského zákona, porovnání s předcházejícími roky je proto od roku 2003 možné jen v omezené míře. - Cenový vývoj ve Svobodném státu Sasko Změna v % oproti Rok/měsíc Cenový index 1) předcházejícímu roku resp. 2005=100 předcházejícímu měsíci odp. měsíci min. roku 2005 Ø 100,0 * 1, Ø 102,1 * 2, Ø 104,8 * 2, Ø 107,7 * 2, Ø 108,1 Leden 108,2-0,6 0,7 Únor 108,5 0,3 0,5 Březen 109,2 0,6 1,3 Duben 109,1-0,1 1,1 Květen 109,2 0,1 1,1 Červen 109,3 0,1 1,0 Červenec 109,5 0,2 1,2 Srpen 109,5 0,0 1,1 Září 109,6 0,1 1,5 Říjen 109,6 0,0 1,4 1) Životní úroveň všech soukromých domácností v Sasku; Ø=roční průměr 010

12 Příloha 2 Aktuální hospodářská data pro Svobodný stát Sasko - Výrobní průmysl 1) Jednotka Srpen Červenec Srpen 2009 Hornictví a Zpracovatelský průmysl 2) Zaměstnanci Osoby Celkový obrat Zahraniční obrat Exportní kvóta 3) % 37,1 36,1 38,1 Přijaté zakázky Stavebnictví 4) Zaměstnanci Osoby Celkový obrat Přijaté zakázky ) Pro obory služeb (např. obchod, banky, stát) a zemědělství nemáme aktuální údaje. 2) Závody podniků s 50 a více zaměstnanci 3) Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu 4) Závody podniků s 20 a více zaměstnanci 011

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Zpomalování čínské ekonomiky Tento týden zveřejněný růst čínské ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku analytiky ani trhy příliš nepřekvapil. Konsenzus

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Duben 2011 O B S A H Strana EXECUTIVE SUMMARY... 3 I.

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Příliš silné euro Zatímco odeznívají obavy z možného rozpadu eurozóny, vrací se na evropské finanční trhy důvěra mezinárodních investorů. Vyplývá to

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Opatrný optimismus OECD tento týden zlepšila oproti poslední predikci z listopadu 2014 svůj odhad ekonomického růstu řady klíčových ekonomik. Největšího

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (15. týden 7. až 11. dubna 2014) TÉMA TÝDNE Světlo na konci tunelu? Řecko se tento týden vrátilo na finanční trhy. Poprvé od začátku roku 2010 vydala řecká

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Německá ekonomika v září 2014

Německá ekonomika v září 2014 1 Německá ekonomika v září 2014 1. AKTUÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ S. 1 2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY S. 3 3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝZNAMNÉ FIREMNÍ AKTIVITY S. 3 4. ENERGETIKA S. 4 5. GRAF/TÉMA MĚSÍCE

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (14. týden 30. března až 3. dubna 2015) ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Index aktivity v ČR stále vysoko, v eurozóně optimismus předčil očekávání

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (21. týden 19. až 23. května 2014) TÉMA TÝDNE Mírné zlepšení konkurenceschopnosti Včera zveřejněný žebříček lausannského institutu IMD ukázal mírné zlepšení

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Duben 2010 2 O B S A H EXECUTIVE SUMMARY...5 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (37. týden 8. až 12 září 2014) TÉMA TÝDNE Yes or no? That s the question K řadě rizik ohrožujících křehké oživení evropské ekonomiky se příští týden může

Více