Energetické (ne)jistoty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické (ne)jistoty"

Transkript

1 Energetické (ne)jistoty Reálné možnosti produkce energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů a jejich limity Pavel Noskievič

2 Nejistotu vyvolává propagace obav -z vyčerpání světových zásob fosilních paliv - z významného zvýšení teploty povrchu planety

3 Globální energetická data Zdroj: WNA, UN, IEA, Siemens

4 Ekonomický rozvoj posiluje energetickou závislost Zdroj: VGB PowerTech 1, 2/2009

5 Řešení: snižování spotřeby? Jde o naprosté matení pojmů, pokud si někdo myslí, že úsporným zacházením s energií sníží její spotřebu. Opak je pravdou. Stanley Jevons, ( )

6 Prognóza růstu produkce elektřiny Zdroj: VGB Figures and Facts on Power generation, 2007

7

8 Růst spotřeby primárních energetických zdrojů Siemens PG GS4 scenario basic case

9 Řešení: nedostatek? Nedostatek ropy není aktuálním tématem, neboť z čistě fyzikálního pohledu existují obrovské zásoby, konvenční i nekonvenční. Reálné problémy, týkající se budoucí produkce, se nachází nad povrchem a ne pod ním a pramení z politických rozhodnutí a geopolitické nestability. Leonard Maugeri: Oil: The Next Revolution (2012)

10

11

12 Hrozba katastrofálního oteplení planety

13 Intenzita slunečního záření

14 Srovnání lidských a přírodních sil Sluneční konstantě 1,353 kw/m2 odpovídá celkový příkon planety 180 tis. TW. Současná světová produkce energie představuje 14 TW, tj x méně. Intenzita slunečního záření kolísá. V období 1960 až 2000 se zvýšil příkon o 0,11%, tj. 200TW. Je to 15-ti násobek světové produkce energie.

15 Evropská cesta (k omezení růstu dovozové závislosti) Využívání obnovitelných zdrojů energie (Energie živlů, potenciál, technická řešení, akumulace!) Snižování spotřeby energie (Motivace k úsporám, náklady.) Snižování emisí oxidu uhličitého (Účinnost a měrná produkce, ekonomický hazard.)

16 Road map 2050

17 Plošná hustota výroby elektřiny [W/m 2 ] Zdroj Zemní plyn Uhlí Fotovoltaika 4-9 Vítr 0,5 1,5 Biomasa 0,5 0,6

18 Výroba elektřiny a využití zdrojů v ČR (2011) Zdroj Instalovaný výkon [MW] Podíl [%] Výroba elektřiny Brutto [Gwh] Podíl [%] Roční využití [%] Uhlí , ,53 Plyn , ,41 Voda , ,09 Jádro , ,81 Vítr 218 1, ,5 0,21 Slunce , ,5 0,13 Celkem

19 Předpokládaná produkce CO2 v Číně Zdroj: VGB PowerTech 12/2008

20 Závěr: - Nedostatek zdrojů je přírodní zákon - O výši teploty povrchu planety rozhodují dominantně přírodní síly

21 Realita versus víra Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by si lidé ochotně neosvojili, jakmile se nechají přesvědčit, že je všeobecně přijímané. (Arthur Schopenhauer) Motto knihy Nigela Lawsona Vraťme se k rozumu Mýty nemohou být vymýceny pouze tím, že budeme apelovat na zdravý rozum. (Václav Smil)

22 Kolektiv NEK II & spolupracovníci

23 NEK II Nominována ministrem Martinem Kubou Hynek Beran (tajemník), ČSEn Václav Cílek, GÚ AV ČR Dana Drábová (předsedající), SÚJB Praha Pavel Noskievič, VŠB Ostrava Václav Pačes (předsedající), Učená společnost ČR Jan Procházka, NERV Radek Škoda, FS ČVUT Praha Vladimír Štěpán, ENA, Praha Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR

24 Nestabilní prostředí Současný stav Energetika není v EU řízena centrálně a trh byl deformován EU nařizuje, ale nebere zodpovědnost za energetickou stabilitu EU Sousedské vztahy nejsou dořešené

25 Uhlí Chránit tuto cennou domácí surovinu, pracovat s ní s péčí řádného hospodáře, extenzivní těžbu nahradit částečně lepším využitím a částečně alternativami. Za žádných okolností neztratit těžební schopnost této strategické suroviny. Nepokračovat v exportu energie vyrobené s nízkou účinností. I přes ekologické nedostatky je tato surovina nenahraditelná. Problematiku limitů těžby diskutovat po komplexním posouzení všetně posouzení zdravotních rizik těžby pro obyvatelstvo. Musí být garantována moderní a vysoce účinná technologie využití.

26 OZE, biomasa Implementovat tyto technologie především v decentralizovaných infrastrukturách a učinit z nich atraktivní pomoc modernímu energetickému hospodářství obyvatelstva a komunit, nikoli příležitost omezeného počtu investorů pro arbitrážní zisky, jak tomu je u fotovoltaiky. Nenechat prostřednictvím neuvážených dotací zdražovat přírodní zdroje pro domácnosti a stavět jim jako konkurenci energetický průmysl nebo export, mnohdy za prostředky, které jsou od stejných domácností vybírány zvýšenými poplatky za ekologickou energetiku. Rozlišovat mezi OZE a ekologií. Monokultury energetických plodin a fotovoltaické panely na bonitní orné půdě nejsou ekologické ani krajinotvorné.

27 Kogenerace v ČR Definice kogenerace (teplárenské výroby) Systémy CZT vytápějí zhruba 1,6 mil. domácností Produkce tepla z centralizovaných a decentralizovaných zdrojů jsou zhruba rovnocenné Asi 10% v ČR vyrobené elektřiny pochází z kogenerace, celkem vyrobí teplárny 20% Na výrobě se podílí z 68% uhlí, z 21% ZP Možnosti kogenerace (tj. vysoké účinnosti) jsou limitovány spotřebou tepla

28 Zpracování odpadu Nutno zavést systém, moderní technologie a narovnat podmínky tak, aby devastace krajiny skládkami byla méně výhodná než moderní zpracování odpadu jako druhotné suroviny. Spalování komunálního odpadu je nutno řešit současně s tříděním odpadu a jeho recyklací.

29 Závěrečná doporučení Rozvíjet vyvážený, pestrý a harmonický energetický mix bez výrazné majority kterékoliv suroviny Dodržovat kritérium Země k životu, nikoli plnění dílčích nařízení, pokynů a přání zájmových skupin Ekologická energetika nemá vést k ničení orné půdy, devastaci krajiny a neúměrnému růstu ceny energie Vytvořit podmínky pro investory, kteří přinesou kapitál a moderní technologie Sledovat energetickou odolnost státu Být stabilním a spolehlivým členem EU s dlouhodobě ujasněnou koncepcí

30

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Výstup projektu

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více