Požehnání, ne prokletí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požehnání, ne prokletí"

Transkript

1 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi

2

3 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia 2014

4 Přeložila Monika Kittová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bennett, Jane Požehnání, ne prokletí : průvodce pro matky a jejich dospívající dcery / Jane Bennettová ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. Praha : DharmaGaia, s. (Nová éra) Název originálu: Blessing, not a curse * * * * * * 613 * 173.5/.7 menstruace menstruační cyklus dospívající dívky dospívání dospívání psychologické aspekty zdravý životní styl matky a dcery příručky 612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie [14] Published by arrangement with Sally Milner Publishing Pty Ltd. 734 Woodville Rd Binda NSW 2583 AUSTRALIA Copyright by Jane Bennett, 2002 Cover illustration by Claudia Tremblay, 2013 Illustrations by Rhyll Plant, 2002 Translation by Monika Kittová, 2014 Czech edition by DharmaGaia, 2014 ISBN

5 Matce mé matky, mé matce a mé dceři

6

7 Kapitola třetí Prokletí V moderním světě i v historii se stále znovu objevuje několik témat a patří k nim i představa, že menstruace je cosi ostudného a že je hrozbou pro všechny, kterých se nějak může dotýkat. Byla definována jako prokletí a tradičně se jí připisovalo, že propůjčuje ženám mimořádnou schopnost někoho či něco proklít (a někdy i žehnat). Proklít osobu nebo nějakou věc znamená vyřknout proti ní slova, která ji poroučí zlému; zatratit; anatematizovat; svolat na ni takové zlo, jako je Boží hněv nebo neblahý osud; zlo přivolané v reakci na kletbu nebo na způsob odplaty; věc, která ničí nebo má zhoubný vliv ; slangový výraz pro menstruaci (Oxfordský anglický slovník). Převládající pohled na menstruaci má dosud jen málo společného se zdravým, přirozeným aspektem menstruačního cyklu, s plodností, sexualitou, tvořivostí a inspirací. Byla jsem dokonce svědkem toho, jak se ženy zabývající se profesionálně zdravím žen (a kterým tedy záleží na tom, aby se ženám dařilo dobře) o menstruaci vyjadřovaly nehezky. A to jsou veřejné osoby, které by měly být vzorem. Předpokládá se, že tyto ženy by měly znát danou problematiku lépe než běžní lidé. S menstruací a menstruujícími ženami je spjatý kolektivní stín nevědomě menstruaci negujeme nebo popíráme a přijímáme ji jako cosi nežádoucího. Jako prokletí. Prokletí 35

8 V únoru roku 1986 mi bylo patnáct. Tehdy jsem byla s malou skupinou dva týdny na školním výletě v Rusku, abychom si procvičili ruštinu a trochu vstřebali tamní kulturu. Jeli jsme nočním vlakem z Kyjeva do Moskvy a já byla v lůžkovém kupé se svou nejlepší kamarádkou Robyn. Ráno jsem se probudila a našla jsem na prostěradle krev. Chtěla jsem Robyn nějak sdělit, že mi začala menstruace, a řekla jsem: Dnes jsem hodně nerada, že jsem žena. Přesně věděla, co tím myslím. Podívala jsem se z okna, venku už bylo světlo a projížděli jsme jedlovým a borovicovým lesem, na kterém ležel těžký příkrov sněhu. Během dne začala krvácet i Robyn a oznámila mi to slovy: Taky jsem dnes dost nerada, že jsem žena. Bylo nám totiž trapné vyslovit slovo perioda nebo měsíčky. Často jsme však používaly pojem prokletí, protože ho používal každý. (Catherine) STÍN Stín popisuje Carl Gustav Jung jako naši temnou stránku, pro kterou je typické to, co považujeme za méněcenné, necivilizované nebo živočišné, vlastnosti, které se ego snaží skrýt před druhými jako náš stín. Náš individuální stín je pokaždé stejného pohlaví jako my. Stín je něčím, čím žádný člověk vědomě nechce být něco nezkrotného a nesocializovaného. Přesto platí, že když začneme být civilizovaní, je to na úkor spontánnosti, tvořivosti, silných emocí, hlubokého pochopení, moudrosti vycházející z instinktivní přirozenosti, moudrosti, jež je možná hlubší než ta, kterou nám může zprostředkovat vzdělání nebo kultura. Život bez stínu se stává plytkým a bezduchým a může vést ke zhroucení v podobě bezmocnosti a nemocí. Stín je ale stále přítomný a nedá se snadno potlačit. Prostřednictvím procesu integrace, kdy ego a stín úzce a harmonicky spolupracují, se stín vynáší na světlo vědomí cítíme se plni 36 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

9 života a síly, naše vědomí se rozšíří a máme dojem, že jsme fyzicky i mentálně vitálnější, živější a silnější. Síly kolektivního stínu jsou evidentní v kterémkoli masovém hnutí, trendu či shromáždění lidu, ale i v jeho popírání a negativních postojích vůči němu. Spisovatel D. H. Lawrence popsal stín jako konflikt mezi bílým mentálním vědomím a temně červeným,krvavým já. Je-li stín striktně potlačován společností a když jsou jeho možnosti vyjádření jen neadekvátní, dochází často ke katastrofě. V roce 1918, na konci 1. světové války, Jung napsal, že když se potlačuje zvíře v nás, jen se začíná víc podobat bestii. Atributy typické pro stín se připisovaly i číslu třináct, což se objevuje v příbězích, lidových pověrách a (v některých zemích) i v moderních hotelech, v nichž často neexistuje 13. podlaží! Solární rok se dělí na dvanáct solárních měsíců, kdežto měsíce lunárního roku a menstruačního roku mají přibližně 29,5 dne (někdy se nesprávně uvádí 28 dní) a je jich víc než dvanáct za rok. Přibližně každý čtvrtý rok má třináct úplňků a žena s průměrným a pravidelným cyklem má třináct menstruačních period. Číslo třináct je samo o sobě nebezpečné i mocné je to číslo, které představuje menstruaci, měsíc, prokletí a souvislost žen s ním. Otec Šípkové Růženky ve svém popírání nevyhnutelné menstruace u své dcery, její plodnosti a sexuality, nepozval třináctou sudičku, aby jí také požehnala při křtu. Opomíjet třináctou sudičku znamená popírat či upírat sobě či někomu jinému její požehnání menstruace; a když ta poté přijde, stane se prokletím. O stínu pronesla například Clarissa Pinkola Estésová tato moudrá slova: Také stín však může obsahovat božské, svůdné, krásné a mocné aspekty osobnosti. Zvláště u žen stín takřka vždy zahrnuje velice jemné aspekty bytí, které jsou zakázané nebo běžně kulturou málokdy podporované. Na dně studnice leží v psychice až příliš mnoha žen inspirovaná tvůrkyně, úchvatná Prokletí 37

10 vypravěčka, věštkyně, ta, která o sobě umí dobře mluvit, bez ponižování, jež je schopna se na sebe podívat bez odporu, jež pracuje na zdokonalování svého umění. Pozitivní podněty stínu pro ženy v naší kultuře se nejčastěji točí kolem toho, že si dovolíme utvářet život vlastníma rukama (Estés, 1992). DĚDICTVÍ Z DOBY HONU NA ČARODĚJNICE Klasickým příkladem neintegrovaného stínu je hon na čarodějnice ve středověku i později. V křesťanství se ženství tradičně ztotožňovalo buď s Pannou Marií, nebo s proradnou pokušitelkou Evou. Všechno, co na ženství nebylo (neudržitelně) panenské, čisté, bílé a nadpozemské jako Panna Marie, se stalo stínem přirozený cyklus žen, krev, propojení s přírodními rytmy, ženská znalost cyklů země i měsíce, přirozená nespoutanost, mocná schopnost přinášet nový život. Všechno, co nebylo jako Marie, bylo náhle jen čarodějnické a stalo se předmětem pronásledování. V roce 1484 pověřil papež Innocent VIII. dva dominikánské kněze, aby napsali Kladivo na čarodějnice (Malleus Maleficarum), příručku definující, co dělají čarodějnice, jak to údajně provádějí a jakým způsobem je možné je obvinit. Odhaduje se, že během tří set let církev za čarodějnictví odsoudila a zavraždila devět milionu lidí (přičemž žen bylo stonásobně víc než mužů). Jako způsob zabití bylo stanoveno upalování na hranici, při němž nemusí být prolita krev. Věřilo se totiž, že krev čarodějnic a čarodějů je mocná a nebezpečná, a v Kladivu na čarodějnice se tak výslovně uvádí: Neproliješ krev čarodějnic. Zlo způsobované čarodějnicemi se ve zmíněné příručce líčilo stejným způsobem jako zlo, jež měly představovat menstruující ženy. Tehdejší církev označovala ženy za nástroj hříchu, sexualitu satanizovala a prosazovala svět, v němž by měli moc pouze muži a božská trojice mužského charakteru. Zavedla například taková pravidla, že pokud žena zemřela při porodu nebo během 38 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

11 menstruace, nebylo její rodině dovoleno pohřbít ji v posvěcené půdě. V jednom církevním ediktu ze 14. století se praví: Jestliže se žena opovažuje léčit druhé, aniž by byla studovaná, je to čarodějnice a musí zemřít. Toto studium však bylo vyhrazeno pouze mužům. Zároveň to byla rovněž třídní otázka, protože chudí si nemohli dovolit zaplatit za služby těchto vystudovaných mužů, takže jim pomáhaly většinou ženy, které v oblasti léčitelství získaly určité dovednosti. Učitelkou těchto žen byla příroda, a nikoli písemné prameny. Léčitelkám se z vyšších míst spílalo a byly pronásledovány. Příčina pronásledování čarodějnic tkví v zásadním neporozumění, nedůvěře a strachu spojeném se skutečností, že ženina moc vzrůstá či se zmenšuje s měsícem a že prostřednictvím svého těla, zvláště pak prostřednictvím rozmnožovacích orgánů, má žena speciální a privilegovaný přístup k medicíně speciálního druhu, jenž je nezávislý na mužské kontrole. V popisech čarodějnic jsou zmínky o premenstruačním syndromu (PMS), menstruačních tabu a kletbách. Vzhledem k rozsahu upalování čarodějnic a útlaku žen můžeme pouze spekulovat, o co všechno z oblasti přírodních umění a dovedností žen jsme v západním světě přišli léčení, bylinářství, přirozené porodnictví, proutkaření, studium snů, hypnózu, pohlavní uspokojení a vše ještě zesilovala a podtrhávala znalost a pochopení menstruačního a měsíčního cyklu. Čarodějnice zůstává v naší společnosti stínovým obrazem, který se objevuje většinou v pohádkách, ale stále i v ženství je díky svým tajemným silám temná a nezkrotná. Dominantní mužská společnost ji není schopna ovládnout; čarodějnice se řídí hlubšími, zemitějšími a univerzálnějšími rytmy a zákony. Možná je to právě tento archetyp, který nejvíce ztělesňujeme v premenstruačním období a během menstruace, kdy jsme nejvíc v kondici, kdy jsme nejvíc samy sebou, intuitivní, inspirované, tvořivé, kdy se nejvíc snažíme napravit vychýlení z rovnováhy, Prokletí 39

12 kdy čerpáme sílu zevnitř a méně zvenčí. Zároveň však jsme na tom i nejhůře jsme podrážděné, máme bolesti, necítíme se být samy sebou, dokonce máme násilnické sklony, když se snažíme zachovat si svůj vlastní modus, nebo naopak modus naší kultury, který je lineární a necyklický. Snad proto je v tomto období vhodné odejít do ústraní, protože nám to v tomto přirozeně méně světsky orientovaném, oduševnělejším čase pomáhá naladit se na naše nitro. PROKLETÍ V RŮZNÝCH KULTURÁCH Moc a nebezpečí, pozitivní a negativní, požehnání a prokletí jsou neoddělitelně spojeny ve složité spleti. Různé kultury se vyznačují společnými rysy, jako je odloučení, tabu, půst, fyzické omezení, a někdy dokonce i týrání. V některých kulturách se ženy oddělují od společenství, aby trávily určitou dobu v úplném osamocení, v jiných zase pobývají v menstruačních chýších nebo stanech spolu s dalšími ženami. Oddělení představuje v některých společnostech touhu izolovat komunitu od zdroje poskvrnění nebo vlivu přinášejícího prokletí, kdežto v jiných je spíš chápáno jako doba, kdy se ženy mohou separovat od světa každodenních starostí, kdy si mohou zachovat vnitřní sílu, již toto období cyklu přináší, a soustředit se na ni. Přestože lze menstruační chýši chápat jako místo síly, nebo naopak poskvrnění, menstruace s sebou vždy nese odlišný status, obvykle s negativními konotacemi, které vyvolávají pocit zahanbení a znamenají též možné ohrožení moci a potence. Ve starověké Persii se menstruace považovala za akceptovatelnou pouze tehdy, když netrvala déle než čtyři dny. Během této doby byly ženy izolovány ve zvláštních místnostech. Pokud žena menstruovala ještě po uplynutí čtyř dnů, dostala čtyři sta ran bičem, protože se věřilo, že ji posedl zlý duch a že očištění formou bičování ji může vyléčit. 40 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

13 Řekne-li dívka z Andamanských ostrovů rodičům, že měla první krvácení, spustí kvůli ní nářek, protože se to považuje za hanbu. Dívka se vykoupe, potom musí jít na tři dny do izolace, obvykle do speciálně postavené chýše. Tam musí zůstat nehybně sedět na prvních čtyřiadvacet hodin je navíc zbavena všech svých ozdob a je svázána provazy. Může se o něco opřít, ale nesmí si lehnout, nesmí spát ani mluvit. Poté se podmínky její izolace zmírní. Každý den se musí jít omýt od menstruační nečistoty a dlouho se koupat v moři. Poté se vrátí k normálnímu životu, ale stále se od ní čeká, že se až do další menstruace bude každý den koupat. Oproti tomu se v indických vesnicích děvčeti dávají na oslavu menarché dárky, zpívá se a tančí. Nicméně i tam se dodržuje mnoho tabu týkajících se toho, kam menstruující žena smí a kam nesmí jít, co může a co nemůže dělat, což se zdůvodňuje potenciálním nebezpečím, které by mohla způsobit. Tantrici v Indii považují menstruační krev za mocnou látku a nejmocnější je pak ta, která pochází od nedotknutelných žen. V běžné společnosti se naopak tato krev pokládá za nejvíce poskvrňující. Hinduisté chápou menstruující ženy jako nečisté a jednají s nimi jako s nedotknutelnými, kteří tvoří nejnižší hinduistickou kastu. Zároveň věří, že menstruující žena je pod vlivem měsíce a mělo by se s ní zacházet s úctou (z patřičné vzdálenosti) a pečovat o ni. V hinduistickém Manuově zákoníku se doporučuje, aby byla menstruující žena od ostatních tři dny oddělena a aby na nikoho nepohlédla až do čtvrtého dne, kdy se má vykoupat. Ortodoxní hinduisty znepokojuje speciálně dotyk nebo pohled menstruující ženy, o nichž se říká, že může pokazit jídlo nebo způsobit sražení mléka. Menstruující žena se nemá až do konce periody koupat a poté se má důkladně umýt, aby se tak stala opět dokonale čistou a zregenerovanou. V čínské tradici se menstruace popisuje poetickými pojmy označuje se za Červenou povodeň, Proud broskvoňového květu nebo Rudý sníh. Ve starověké Číně bylo zvyklostí, že Prokletí 41

14 se menstruující žena vzdálila od běžných profánních činností i náboženských úkonů a obvykle si udělal na čelo také červenou tečku, která prozrazovala její stav. Když začne menstruovat muslimská žena, podle tradice odrecituje Kalimu, článek víry. Tímto rituálem se vyznačí začátek jejího období nečistoty, ve kterém má zakázáno postit se, odříkávat každodenní modlitby a dotýkat se svatého Koránu. V muslimské svaté knize se praví, že ženy jsou podřízeny mužům právě kvůli menstruaci. Tradiční židovské učení říká, že menstruace znamená nečistotu a že menstruující žena se musí oddělit na dobu sedmi dní, protože všechno, čeho se dotkne, bude nečisté, a stejně tak bude nečistý každý, kdo se jí dotkne. Ortodoxní židé požadují, aby sedmého dne, kdy menstruace ustane, vešla nečistá žena do rituální lázně mikve, v níž provede očistu. V Bibli (ve Starém zákoně v knize Leviticus 15,19 33) se ve čtrnácti verších velice podrobně popisují formy nečistoty menstruující ženy a prostředky, kterými se člověk může očistit, jestliže se dotkne jí nebo jejích věcí nebo když sní pokrm, který připravila. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera Knihu Leviticus jako nejvyšší autoritu citoval ještě v roce 1972 senátor Ervin během zasedání Senátu USA jako důvod, proč neratifikovat Dodatek o rovnosti práv. Jednou odpoledne naše učitelka tělocviku slečna Pritchardová věnovala celou dvouhodinovku povídání o měsíčkách, menstruačním cyklu, sexu, početí, vztazích apod. Byla skvělá doopravdy příjemná a odpovídala na všechny naše otázky. Bylo to přesně v den, kdy jsem pak večer dostala první měsíčky. Matka mi o nich nikdy nic neřekla. Když jsem jí to oznámila, jenom zabručela: Hmm! a šla mi koupit vložky. Byla velmi zbožná anglikánka a myslím, že měsíčky prostě nepovažo- 42 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

15 vala za nic skvělého ani za vhodné téma hovoru. A přestože mi od té doby psala téměř každý měsíc omluvenku do školy na jeden den, když jsem dostala menstruaci a měla jsem bolesti, nebo jsem dokonce omdlévala, nikdy o ní nemluvila přímo. (Claire) MEDIÁLNÍ PROKLETÍ Navzdory velkému počtu menstruujících žen a množství času, po který krvácejí, se o menstruaci v médiích a v literatuře mluví nápadně málo a dezinterpretuje se. Reklama na hygienické potřeby je fascinujícím oknem, kterým se lze podívat na názory ve společnosti a z nich vyplývající legislativu týkající se toho, co se smí a nesmí říci a ukázat. Ve Spojených státech bylo slovo perioda poprvé povoleno v televizi ABC a NBC v reklamě na tampony Tambrands v roce Oběma televizním společnostem byly adresovány písemné i telefonické stížnosti. V Anglii tvrdé podmínky přetrvávají dosud, a to včetně zákazu zobrazování nezabalených vložek a tamponů, zákazu vůbec zmiňovat společenské znejistění, jež s sebou menstruační krvácení nese, a vyslovovat taková urážlivá slova, jako je zápach nebo prosakování. Produkty určené k používání při menstruaci se obvykle inzerují velice zaobaleně, za slabého osvětlení a v pastelově zbarveném hedvábí. V reklamě na menstruační potřeby značky Lil-lets se objevuje motiv koule na noze, čímž se posiluje představa menstruace jako něčeho omezujícího, či dokonce trestu za to, že se člověk narodil jako žena. V Austrálii bylo až do roku 1972 zakázáno inzerovat menstruační potřeby v televizi, i když byla reklama pojata velice jemně. Nyní se akceptují dokonce i nezabalené, ale v některých reklamách při předvádění, jak krev mizí do spodní části výrobku, lijí na vložky kuriózně modrou tekutinu. Při inzerování takových Prokletí 43

16 produktů se má za to, že ženy se nechtějí dívat na svou menstruační krev, a s tímto předpokladem se vložky i vyrábějí a prodávají. Univerzálním používáním slov jako sanitární a hygienické v souvislosti s menstruačními potřebami se propaguje pojetí, že menstruační krev je cosi nečistého a nehygienického. Koncem 90. let 20. století se v Austrálii objevila reklama, ve které žena použila menstruační vložku k utření krve své právě zavražděné oběti, čímž se demonstrovalo, jakou má vložka absorpční schopnost. To bylo poprvé, kdy byla v inzerci na menstruační potřebu použita reálně červená krev. Žijeme ve společnosti, která je ochotna akceptovat otupující a donekonečna se opakující zobrazování násilím prolité krve, ale nejsme dosud připraveni na to, abychom pohlédli na zdravou, plodnou, mírumilovnou, nenásilnou, netraumatickou menstruační krev. Mladé dívky těsně před první menstruací doslova hltají vše, co je cool, takže mimořádně podléhají vlivům médií. V populárním časopise zaměřeném na dvanácti- až patnáctileté dívky, který vyšel v únoru roku 2001, byly dívky prostřednictvím reklamy na aplikátor tamponu ujišťovány, že přestože zavádění tamponu může být obtížné a žena se přitom může ušpinit, použije-li aplikátor, nebude se vůbec muset dotknout ani sebe samé, ani znečištěného tamponu. Poselství takové reklamy je něco jako nedotýkejte se, buďte opatrné, buďte sterilní, krev je tabu, nemůžete (a neměly byste) se vůbec radovat ze svého přirozeného cyklu ani se dotýkat svého těla. Součástí reklam na menstruační potřeby jsou různá lákadla krása, svěžest, kontrola, bezpečnost, ochrana, věčná mladost, sexualita a dokonalost. Ale kdo je tu chráněn před čím? Mnohem poctivější, zodpovědnější a zdravější by bylo, kdyby se dívky a ženy povzbuzovaly, ať se radují ze svého těla, svého cyklu, svých měsíčků jako z krásné a zdravé části vlastní sexuality. Radost ze sebe sama a pozitivní sebeobraz zůstávají krásné a s věkem ještě zesilují. 44 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

17 V literatuře a divadelních hrách se o menstruaci v podstatě nikdy nedočtete ani o ní neuslyšíte (pokud není součástí speciálních vzdělávacích her). Když se o ní někdo zmíní, týká se to obvykle premenstruačního syndromu, kterým se vysvětluje proměnlivost chování ženy (chacha ). V knihách o vztazích, sexu a rodičovství adolescentů často vůbec nejsou narážky na menstruaci, a pokud ano, zaměřují se na její fyzické aspekty. Názory představované ve speciálně zaměřených knihách, jako například v The Wise Wound (Moudré poranění) Penelope Shuttleové a Petera Redgrova, v Her Blood Is Gold (Její krev je zlato) Lary Owenové a v The Wild Genie (Nespoutaný duch) Alexandry Popeové, však nabízejí naprosto odlišný pohled na menstruaci ta je spolu s menstruačním cyklem neodmyslitelným a příznivým aspektem ženské sexuality a základní i pozitivní součástí sexuality a vztahu. FEMINISTICKÉ PROKLETÍ Také feministické autorky často ač možná nevědomky přispívají k přetrvávání vládnoucích negativních názorů na menstruaci, a to především tím, že o tématu mlčí. Když Paula Weidegerová připravovala knihu Female Cycles (Ženské cykly), dostala otázku: Bylo by lepší i nadále o menstruaci a menopauze mlčet než riskovat, že budou dodány další zbraně do sexistického arzenálu? (Weideger, 1975). Taková otázka vychází z názoru, že menstruace je cosi špatného a že svou povahou ženy oslabuje a ve vztahu k mužům je činí méněcennými (takže o ní raději nemluvme a ona proti nám nebude zneužívána). Vezmeme-li v úvahu, že ženy menstruují pravidelně (a navíc polovinu svého života), texty pojednávající o jejich životě, síle, týrání a vztazích menstruaci zmiňují jen okrajově. Jednou z příčin je možná to, že si ženy nepřejí zdůrazňovat menstruaci proto, aby nebyl podporován názor, že kvůli hormonálním výkyvům při menstruaci v plodném věku jsou ženy nepředvídatelné Prokletí 45

18 a podávají proměnlivý výkon, a tak nesmí být obsazovány do vysoce odpovědných pozic nebo na taková místa, kde se vyžaduje vysoká zručnost, jako je například chirurgie nebo řízení letadel. Myslím, že jsme takovýmto pověrám věřili příliš dlouho. Premenstruační syndrom? Pro potřeby jedné nedávné studie byl náhodně vybraným ženám a mužům rozdán dotazník s výčtem příznaků premenstruačního syndromu, aniž by bylo uvedeno, že jde o premenstruační syndrom. Rovněž v něm byly vynechány všechny pohlavně specifické symptomy (kupříkladu citlivost prsou). Respondenti byli požádáni, ať uvedou, jak často se u nich tyto příznaky objevují v období jednoho měsíce. Odpovědi prokázaly, že v symptomech mužů a žen není žádný rozdíl. Skupina mužů i skupina žen měla stejné množství zkušeností s menším nebo větším množstvím energie, podrážděností a dalšími druhy špatné nálady, s bolestmi zad, nespavostí, bolestmi hlavy a zmatkem. V rámci jednotlivých skupin však byly mezi jednotlivci velké rozdíly. Jiná studie, do které byly zahrnuty pohlavně specifické symptomy a zmíněný premenstruační syndrom byl zmíněn již v nadpisu dotazníku, došla ke zcela jiným výsledkům. Podle předpokladu a pochopitelně již muži nebyli tolik ochotní přiznávat tytéž symptomy, jestliže byly výslovně pojmenovány jako ženské (Tavris, 1992). PROKLETÍ VZDĚLÁNÍ Současné vzdělávání týkající se lidského vývoje a sexu nabízí výrazně kvalitnější výuku v porovnání s nulovým nebo vysoce moralisticky zabarveným a eufemistickým učením v minulém století. Přesto se v něm i nyní vyskytují závažné nedostatky. 46 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

19 Hlavní přístup k vysvětlování menstruace je striktně fyziologický a lidově se mu říká instalatérský. Takovéto vysvětlování menstruačního cyklu redukuje menstruaci na téma, jak zabránit početí, téma, jak se zbavovat nepotřebného, a téma hygieny. Přestože je prezentováno o něco citlivěji a s humorem, aby se výklad poněkud odlehčil a přiblížil věku posluchaček, přístup, z něhož vychází, stále budoucím menstruujícím dívkám nenabízí nic povznášejícího. Existují ale také pedagogové, kteří prezentují menstruaci a menstruační cyklus jako něco cenného, jako esenciální součást ženství, plodnosti a tvořivosti, bez ohledu na to, zda se žena rozhodne mít děti nebo ne. Na základě svých vlastních zkušeností, nabytých od roku 1990, od kdy vedu výcvikové semináře a hovořím s jednotlivými ženami i se skupinami žen o metodách přirozené kontroly plodnosti, mohu potvrdit, že ženy a profesionální zdravotnice se stále hluboce zajímají o další poznatky týkající se menstruačního cyklu, týkající se jejich cyklu, a žasnou, kolik se toho ještě mohou naučit. ZDRAVOTNICKÉ PROKLETÍ Na ženský stav bychom se měli dívat jako na deformitu takovou, která nastává v rámci působení přírody. Aristoteles V roce 77 dokončil Plinius Starší svou sedmatřicetisvazkovou Historii přírody. Toto monumentální dílo četlo velké množství lidí a bylo často citováno. Mimo jiné v něm autor označuje menstruační krev za smrtelný jed, který kontaminuje a rozkládá moč, ničí plodnost semen, zabíjí hmyz, způsobuje neúrodu, uvadání květin, kazí ovoce a otupuje nože. Plinius rovněž tvrdí, že menstruace v době zatmění Měsíce nebo Slunce může způsobit nenapravitelné zlo. Bude-li mít v té době muž se ženou pohlavní Prokletí 47

20 styk, může se pro něj stát osudným. Hippokrates, který je považován za zakladatele lékařství založeného na pozorování, věřil, že ženské lůno bloudí v těle a dostává se až k prsní kosti či ještě dále k hrdlu, přičemž začíná běsnit, není-li náležitě živeno semenem (což jsou zjevně pozorování vzniklá v bezbřehé fantazii). Menstruační krvácení rovněž interpretuje jako přirozený způsob, jak se zbavit napětí, jež vzniká každý měsíc (bolestí hlavy, otoků, nervozity, nervového napětí a dalších příznaků), a jak příroda z těla odstraňuje špatné humory (tělní tekutiny). A vzhledem k tomu, že ani muži, ani těhotné ženy periodickými změnami nálad a dalšími symptomy netrpí, nemají ani důvod krvácet. Takový názor na prospěšnost menstruace vedl Hippokrata k tomu, že připisoval pouštění žilou schopnost vyléčit zdravotní problémy mužů, které se podobaly symptomům, jichž se periodicky zbavují ženy. Od dob Hippokrata do začátku 20. století bylo pouštění žilou hlavním nástrojem zdravotníků. Používali je k potírání akutních i chronických nemocí, úrazů, a dokonce i zničujících epidemií. Terapeutické pouštění žilou však podle některých názorů bylo známé ještě dřív, než jej zpopularizoval Hippokrates na artefaktech pocházejících ze starého Egypta z doby kolem roku př. Kr. je znázorněna venesekce, která se s největší pravděpodobností prováděla z léčebných důvodů. Přestože existovalo mnoho pověr týkajících se zdraví, až do 20. století se o biologii menstruačního cyklu vědělo poměrně málo. Nebylo známo, v jaké fázi cyklu dochází k početí ani jak vzniká menstruační krev. Menstruace představovala zkušenost, o níž nebylo možné otevřeně diskutovat, a co se týče jiných forem vědeckého bádání a snažení, zůstávala dlouho zabarvena negativními názory a nedorozuměními. Moderní věda a medicína určitě mnohé z těchto mylných představ o fyziologii menstruačního cyklu objasnily a z jeho fascinujícího a složitého mechanismu a účelu objevují stále víc. Brzy poté, co menstruace začala být chápána jako projev zdraví a jako něco, co ženám nebrání v normálních činnostech, začala 48 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

21 věda a medicína rovněž zkoumat způsoby, jak této nadbytečné svízele ženy (i společnost) zbavit. Vědecký přístup na jedné straně odstranil aspekty kulturního prokletí, na druhé straně se však snaží menstruaci oprostit od jejího smyslu a nad cykličnost vyzdvihuje fyziologickou a energetickou linearitu. Dr. Coutinho Elsimarová ve své knize Is Menstruation Obsolete? (Je menstruace zastaralá?) vyjádřila nikoli zřídkavý názor, že ženy byly v minulosti mnohem častěji těhotné než v současnosti a že pravidelná menstruace je odchylka, a nikoli něco přirozeného, a proto by se měly podle jejího názoru začít užívat antikoncepční pilulky, které by navodily přirozený stav bez menstruace (Elsimar, 1999). Dr. Charlotte Ellertsonová a Dr. Sarah Thomasová zase přišly s myšlenkou, že ženy by měly eliminovat nebo zredukovat počet menstruací z medicínských a společenských důvodů proto, že menstruační poruchy jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtnosti na gynekologická onemocnění a stojí průmysl osm procent z jeho celkového mzdového rozpočtu kvůli ztrátě produktivity. Možnost chemicky potlačit menstruační cykly je také jedním z nejlépe zachovávaných tajemství ve zdravotnictví (Ellerton a Thomas, 2000). V USA již farmaceutická firma Barr Laboratories pokročila do třetí fáze testu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration, FDA) (2002) s novou pilulkou nazvanou Seasonale. Tu by měly ženy užívat nepřetržitě tři měsíce, a poté by mělo následovat sedm dní do té doby zastaveného krvácení, čímž se ženám nabídne příležitost, aby menstruovaly pouze čtyřikrát ročně, a ne dvanáctkrát nebo třináctkrát. Normálnost menstruačního cyklu, který se v životě žen vyskytuje po dobu několika desítek let, byla v lékařském výzkumu účinků chemických látek, v němž se zkoumá normální nemenstruující dospělá osoba, zjevně přehlédnuta jako cosi nahodilého. Pro tyto normální dospělé jsou určeny léčebné postupy, aniž by se bralo v úvahu, že žena v různých fázích cyklu reaguje na podávání chemických látek v rámci léčby následkem Prokletí 49

22 biochemických cyklických změn ve svém organismu úplně jinak. Je zde nevyřčený předpoklad, že normální lidské tělo je tělo bez cyklu, tzn. tělo, jež nepodléhá takovým cyklickým odchylkám, jako je menstruace, proměnlivost hladiny hormonů, těhotenství, laktace nebo menopauza. Považuje se za naprosto vhodné, že se abnormální těla vyloučí z lékařského výzkumu proto, že kontaminují výsledky nepatřičnými variantami (a také kvůli možnému nebezpečí hrozícímu nenarozenému dítěti, v případě že ženy otěhotní). V učebnicích lékařství se menstruace rovněž často popisuje negativním způsobem. Dr. Emily Martinová se zaměřila na celou řadu učebnic pro studenty medicíny, které používají v současné době, a zjistila, že když se oplodněné vajíčko nezahnízdí, označuje se menstruace v těchto textech negativně. Pokles hladiny progesteronu a estrogenu v krvi připravuje vysoce vyvinutou děložní sliznici o její hormonální podporu, sevření cév vede ke sníženému dodávání kyslíku a živin, a nakonec nastává rozpad, celá sliznice se začíná odlupovat a začíná menstruační krvácení. Cévy v děloze krvácejí a menstruační tok sestává z této krve smísené s odumřelou tkání. Ztráta hormonální stimulace způsobuje nekrózu (odumření tkáně). V jedné lékařské knize, jinak známé mimořádně objektivním a jasným popisem, se uvádí, že když nedojde k oplodnění, děložní sliznice se sloupne a začíná nový cyklus proto se říká, že,při menstruaci děloha jako by naříkala, že nemá dítě (Martin, 1999). Tento pohled na menstruaci s sebou nese nejen konotaci výrobního systému, který ve své produkci selhal, ale také představu nepodařené výroby, která přišla vniveč, nedá se prodat a jejímž výsledkem je zmetek. Lékařské učebnice popisující menstruaci jsou plné slov jako degenerovat, upadat, stáhnout se, křeče, nedostatek, oslabit, prosakovat, vylučovat, napravit, odumírat, ustat, ztrácet, obnažovat a vypuzovat. Nejsou to neutrální pojmy, protože konotují selhání a zánik, ukončení (Martin, 1999). 50 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Už jsem prohrál dost Příručka pro ty, kdo mají problém s hazardní hrou, kdo chtějí takovým lidem pomáhat, kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Sportpropag, Praha,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Mgr. Marie Müllerová Páté rozšířené vydání vydalo sdružení FIT IN, nám. Svatopluka Čecha 11, 100 00 Praha 10 pro Ministerstvo

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 Jak a proč podporovat vztah LIDÍ K PŘÍRODĚ klišé, bariéry, příležitosti Praha-Brno / prosinec 2009 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

S úctou všem Jan Svoboda autor textu

S úctou všem Jan Svoboda autor textu 5 Zde předkládaný materiál je shrnutím především praktických zkušeností mnoha učitelů, se kterými jsem se za téměř pětadvacetiletou praxi setkal a byli ochotni svou zkušenost nabídnout ostatním kolegům.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze 1 ZUZANA ŠTROMEROVÁ MOŽNOST VOLBY Kde mohu přivést své děťátko na svět? Vydalo nakladatelství Argo,

Více