Požehnání, ne prokletí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požehnání, ne prokletí"

Transkript

1 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi

2

3 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia 2014

4 Přeložila Monika Kittová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bennett, Jane Požehnání, ne prokletí : průvodce pro matky a jejich dospívající dcery / Jane Bennettová ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. Praha : DharmaGaia, s. (Nová éra) Název originálu: Blessing, not a curse * * * * * * 613 * 173.5/.7 menstruace menstruační cyklus dospívající dívky dospívání dospívání psychologické aspekty zdravý životní styl matky a dcery příručky 612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie [14] Published by arrangement with Sally Milner Publishing Pty Ltd. 734 Woodville Rd Binda NSW 2583 AUSTRALIA Copyright by Jane Bennett, 2002 Cover illustration by Claudia Tremblay, 2013 Illustrations by Rhyll Plant, 2002 Translation by Monika Kittová, 2014 Czech edition by DharmaGaia, 2014 ISBN

5 Matce mé matky, mé matce a mé dceři

6

7 Kapitola třetí Prokletí V moderním světě i v historii se stále znovu objevuje několik témat a patří k nim i představa, že menstruace je cosi ostudného a že je hrozbou pro všechny, kterých se nějak může dotýkat. Byla definována jako prokletí a tradičně se jí připisovalo, že propůjčuje ženám mimořádnou schopnost někoho či něco proklít (a někdy i žehnat). Proklít osobu nebo nějakou věc znamená vyřknout proti ní slova, která ji poroučí zlému; zatratit; anatematizovat; svolat na ni takové zlo, jako je Boží hněv nebo neblahý osud; zlo přivolané v reakci na kletbu nebo na způsob odplaty; věc, která ničí nebo má zhoubný vliv ; slangový výraz pro menstruaci (Oxfordský anglický slovník). Převládající pohled na menstruaci má dosud jen málo společného se zdravým, přirozeným aspektem menstruačního cyklu, s plodností, sexualitou, tvořivostí a inspirací. Byla jsem dokonce svědkem toho, jak se ženy zabývající se profesionálně zdravím žen (a kterým tedy záleží na tom, aby se ženám dařilo dobře) o menstruaci vyjadřovaly nehezky. A to jsou veřejné osoby, které by měly být vzorem. Předpokládá se, že tyto ženy by měly znát danou problematiku lépe než běžní lidé. S menstruací a menstruujícími ženami je spjatý kolektivní stín nevědomě menstruaci negujeme nebo popíráme a přijímáme ji jako cosi nežádoucího. Jako prokletí. Prokletí 35

8 V únoru roku 1986 mi bylo patnáct. Tehdy jsem byla s malou skupinou dva týdny na školním výletě v Rusku, abychom si procvičili ruštinu a trochu vstřebali tamní kulturu. Jeli jsme nočním vlakem z Kyjeva do Moskvy a já byla v lůžkovém kupé se svou nejlepší kamarádkou Robyn. Ráno jsem se probudila a našla jsem na prostěradle krev. Chtěla jsem Robyn nějak sdělit, že mi začala menstruace, a řekla jsem: Dnes jsem hodně nerada, že jsem žena. Přesně věděla, co tím myslím. Podívala jsem se z okna, venku už bylo světlo a projížděli jsme jedlovým a borovicovým lesem, na kterém ležel těžký příkrov sněhu. Během dne začala krvácet i Robyn a oznámila mi to slovy: Taky jsem dnes dost nerada, že jsem žena. Bylo nám totiž trapné vyslovit slovo perioda nebo měsíčky. Často jsme však používaly pojem prokletí, protože ho používal každý. (Catherine) STÍN Stín popisuje Carl Gustav Jung jako naši temnou stránku, pro kterou je typické to, co považujeme za méněcenné, necivilizované nebo živočišné, vlastnosti, které se ego snaží skrýt před druhými jako náš stín. Náš individuální stín je pokaždé stejného pohlaví jako my. Stín je něčím, čím žádný člověk vědomě nechce být něco nezkrotného a nesocializovaného. Přesto platí, že když začneme být civilizovaní, je to na úkor spontánnosti, tvořivosti, silných emocí, hlubokého pochopení, moudrosti vycházející z instinktivní přirozenosti, moudrosti, jež je možná hlubší než ta, kterou nám může zprostředkovat vzdělání nebo kultura. Život bez stínu se stává plytkým a bezduchým a může vést ke zhroucení v podobě bezmocnosti a nemocí. Stín je ale stále přítomný a nedá se snadno potlačit. Prostřednictvím procesu integrace, kdy ego a stín úzce a harmonicky spolupracují, se stín vynáší na světlo vědomí cítíme se plni 36 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

9 života a síly, naše vědomí se rozšíří a máme dojem, že jsme fyzicky i mentálně vitálnější, živější a silnější. Síly kolektivního stínu jsou evidentní v kterémkoli masovém hnutí, trendu či shromáždění lidu, ale i v jeho popírání a negativních postojích vůči němu. Spisovatel D. H. Lawrence popsal stín jako konflikt mezi bílým mentálním vědomím a temně červeným,krvavým já. Je-li stín striktně potlačován společností a když jsou jeho možnosti vyjádření jen neadekvátní, dochází často ke katastrofě. V roce 1918, na konci 1. světové války, Jung napsal, že když se potlačuje zvíře v nás, jen se začíná víc podobat bestii. Atributy typické pro stín se připisovaly i číslu třináct, což se objevuje v příbězích, lidových pověrách a (v některých zemích) i v moderních hotelech, v nichž často neexistuje 13. podlaží! Solární rok se dělí na dvanáct solárních měsíců, kdežto měsíce lunárního roku a menstruačního roku mají přibližně 29,5 dne (někdy se nesprávně uvádí 28 dní) a je jich víc než dvanáct za rok. Přibližně každý čtvrtý rok má třináct úplňků a žena s průměrným a pravidelným cyklem má třináct menstruačních period. Číslo třináct je samo o sobě nebezpečné i mocné je to číslo, které představuje menstruaci, měsíc, prokletí a souvislost žen s ním. Otec Šípkové Růženky ve svém popírání nevyhnutelné menstruace u své dcery, její plodnosti a sexuality, nepozval třináctou sudičku, aby jí také požehnala při křtu. Opomíjet třináctou sudičku znamená popírat či upírat sobě či někomu jinému její požehnání menstruace; a když ta poté přijde, stane se prokletím. O stínu pronesla například Clarissa Pinkola Estésová tato moudrá slova: Také stín však může obsahovat božské, svůdné, krásné a mocné aspekty osobnosti. Zvláště u žen stín takřka vždy zahrnuje velice jemné aspekty bytí, které jsou zakázané nebo běžně kulturou málokdy podporované. Na dně studnice leží v psychice až příliš mnoha žen inspirovaná tvůrkyně, úchvatná Prokletí 37

10 vypravěčka, věštkyně, ta, která o sobě umí dobře mluvit, bez ponižování, jež je schopna se na sebe podívat bez odporu, jež pracuje na zdokonalování svého umění. Pozitivní podněty stínu pro ženy v naší kultuře se nejčastěji točí kolem toho, že si dovolíme utvářet život vlastníma rukama (Estés, 1992). DĚDICTVÍ Z DOBY HONU NA ČARODĚJNICE Klasickým příkladem neintegrovaného stínu je hon na čarodějnice ve středověku i později. V křesťanství se ženství tradičně ztotožňovalo buď s Pannou Marií, nebo s proradnou pokušitelkou Evou. Všechno, co na ženství nebylo (neudržitelně) panenské, čisté, bílé a nadpozemské jako Panna Marie, se stalo stínem přirozený cyklus žen, krev, propojení s přírodními rytmy, ženská znalost cyklů země i měsíce, přirozená nespoutanost, mocná schopnost přinášet nový život. Všechno, co nebylo jako Marie, bylo náhle jen čarodějnické a stalo se předmětem pronásledování. V roce 1484 pověřil papež Innocent VIII. dva dominikánské kněze, aby napsali Kladivo na čarodějnice (Malleus Maleficarum), příručku definující, co dělají čarodějnice, jak to údajně provádějí a jakým způsobem je možné je obvinit. Odhaduje se, že během tří set let církev za čarodějnictví odsoudila a zavraždila devět milionu lidí (přičemž žen bylo stonásobně víc než mužů). Jako způsob zabití bylo stanoveno upalování na hranici, při němž nemusí být prolita krev. Věřilo se totiž, že krev čarodějnic a čarodějů je mocná a nebezpečná, a v Kladivu na čarodějnice se tak výslovně uvádí: Neproliješ krev čarodějnic. Zlo způsobované čarodějnicemi se ve zmíněné příručce líčilo stejným způsobem jako zlo, jež měly představovat menstruující ženy. Tehdejší církev označovala ženy za nástroj hříchu, sexualitu satanizovala a prosazovala svět, v němž by měli moc pouze muži a božská trojice mužského charakteru. Zavedla například taková pravidla, že pokud žena zemřela při porodu nebo během 38 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

11 menstruace, nebylo její rodině dovoleno pohřbít ji v posvěcené půdě. V jednom církevním ediktu ze 14. století se praví: Jestliže se žena opovažuje léčit druhé, aniž by byla studovaná, je to čarodějnice a musí zemřít. Toto studium však bylo vyhrazeno pouze mužům. Zároveň to byla rovněž třídní otázka, protože chudí si nemohli dovolit zaplatit za služby těchto vystudovaných mužů, takže jim pomáhaly většinou ženy, které v oblasti léčitelství získaly určité dovednosti. Učitelkou těchto žen byla příroda, a nikoli písemné prameny. Léčitelkám se z vyšších míst spílalo a byly pronásledovány. Příčina pronásledování čarodějnic tkví v zásadním neporozumění, nedůvěře a strachu spojeném se skutečností, že ženina moc vzrůstá či se zmenšuje s měsícem a že prostřednictvím svého těla, zvláště pak prostřednictvím rozmnožovacích orgánů, má žena speciální a privilegovaný přístup k medicíně speciálního druhu, jenž je nezávislý na mužské kontrole. V popisech čarodějnic jsou zmínky o premenstruačním syndromu (PMS), menstruačních tabu a kletbách. Vzhledem k rozsahu upalování čarodějnic a útlaku žen můžeme pouze spekulovat, o co všechno z oblasti přírodních umění a dovedností žen jsme v západním světě přišli léčení, bylinářství, přirozené porodnictví, proutkaření, studium snů, hypnózu, pohlavní uspokojení a vše ještě zesilovala a podtrhávala znalost a pochopení menstruačního a měsíčního cyklu. Čarodějnice zůstává v naší společnosti stínovým obrazem, který se objevuje většinou v pohádkách, ale stále i v ženství je díky svým tajemným silám temná a nezkrotná. Dominantní mužská společnost ji není schopna ovládnout; čarodějnice se řídí hlubšími, zemitějšími a univerzálnějšími rytmy a zákony. Možná je to právě tento archetyp, který nejvíce ztělesňujeme v premenstruačním období a během menstruace, kdy jsme nejvíc v kondici, kdy jsme nejvíc samy sebou, intuitivní, inspirované, tvořivé, kdy se nejvíc snažíme napravit vychýlení z rovnováhy, Prokletí 39

12 kdy čerpáme sílu zevnitř a méně zvenčí. Zároveň však jsme na tom i nejhůře jsme podrážděné, máme bolesti, necítíme se být samy sebou, dokonce máme násilnické sklony, když se snažíme zachovat si svůj vlastní modus, nebo naopak modus naší kultury, který je lineární a necyklický. Snad proto je v tomto období vhodné odejít do ústraní, protože nám to v tomto přirozeně méně světsky orientovaném, oduševnělejším čase pomáhá naladit se na naše nitro. PROKLETÍ V RŮZNÝCH KULTURÁCH Moc a nebezpečí, pozitivní a negativní, požehnání a prokletí jsou neoddělitelně spojeny ve složité spleti. Různé kultury se vyznačují společnými rysy, jako je odloučení, tabu, půst, fyzické omezení, a někdy dokonce i týrání. V některých kulturách se ženy oddělují od společenství, aby trávily určitou dobu v úplném osamocení, v jiných zase pobývají v menstruačních chýších nebo stanech spolu s dalšími ženami. Oddělení představuje v některých společnostech touhu izolovat komunitu od zdroje poskvrnění nebo vlivu přinášejícího prokletí, kdežto v jiných je spíš chápáno jako doba, kdy se ženy mohou separovat od světa každodenních starostí, kdy si mohou zachovat vnitřní sílu, již toto období cyklu přináší, a soustředit se na ni. Přestože lze menstruační chýši chápat jako místo síly, nebo naopak poskvrnění, menstruace s sebou vždy nese odlišný status, obvykle s negativními konotacemi, které vyvolávají pocit zahanbení a znamenají též možné ohrožení moci a potence. Ve starověké Persii se menstruace považovala za akceptovatelnou pouze tehdy, když netrvala déle než čtyři dny. Během této doby byly ženy izolovány ve zvláštních místnostech. Pokud žena menstruovala ještě po uplynutí čtyř dnů, dostala čtyři sta ran bičem, protože se věřilo, že ji posedl zlý duch a že očištění formou bičování ji může vyléčit. 40 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

13 Řekne-li dívka z Andamanských ostrovů rodičům, že měla první krvácení, spustí kvůli ní nářek, protože se to považuje za hanbu. Dívka se vykoupe, potom musí jít na tři dny do izolace, obvykle do speciálně postavené chýše. Tam musí zůstat nehybně sedět na prvních čtyřiadvacet hodin je navíc zbavena všech svých ozdob a je svázána provazy. Může se o něco opřít, ale nesmí si lehnout, nesmí spát ani mluvit. Poté se podmínky její izolace zmírní. Každý den se musí jít omýt od menstruační nečistoty a dlouho se koupat v moři. Poté se vrátí k normálnímu životu, ale stále se od ní čeká, že se až do další menstruace bude každý den koupat. Oproti tomu se v indických vesnicích děvčeti dávají na oslavu menarché dárky, zpívá se a tančí. Nicméně i tam se dodržuje mnoho tabu týkajících se toho, kam menstruující žena smí a kam nesmí jít, co může a co nemůže dělat, což se zdůvodňuje potenciálním nebezpečím, které by mohla způsobit. Tantrici v Indii považují menstruační krev za mocnou látku a nejmocnější je pak ta, která pochází od nedotknutelných žen. V běžné společnosti se naopak tato krev pokládá za nejvíce poskvrňující. Hinduisté chápou menstruující ženy jako nečisté a jednají s nimi jako s nedotknutelnými, kteří tvoří nejnižší hinduistickou kastu. Zároveň věří, že menstruující žena je pod vlivem měsíce a mělo by se s ní zacházet s úctou (z patřičné vzdálenosti) a pečovat o ni. V hinduistickém Manuově zákoníku se doporučuje, aby byla menstruující žena od ostatních tři dny oddělena a aby na nikoho nepohlédla až do čtvrtého dne, kdy se má vykoupat. Ortodoxní hinduisty znepokojuje speciálně dotyk nebo pohled menstruující ženy, o nichž se říká, že může pokazit jídlo nebo způsobit sražení mléka. Menstruující žena se nemá až do konce periody koupat a poté se má důkladně umýt, aby se tak stala opět dokonale čistou a zregenerovanou. V čínské tradici se menstruace popisuje poetickými pojmy označuje se za Červenou povodeň, Proud broskvoňového květu nebo Rudý sníh. Ve starověké Číně bylo zvyklostí, že Prokletí 41

14 se menstruující žena vzdálila od běžných profánních činností i náboženských úkonů a obvykle si udělal na čelo také červenou tečku, která prozrazovala její stav. Když začne menstruovat muslimská žena, podle tradice odrecituje Kalimu, článek víry. Tímto rituálem se vyznačí začátek jejího období nečistoty, ve kterém má zakázáno postit se, odříkávat každodenní modlitby a dotýkat se svatého Koránu. V muslimské svaté knize se praví, že ženy jsou podřízeny mužům právě kvůli menstruaci. Tradiční židovské učení říká, že menstruace znamená nečistotu a že menstruující žena se musí oddělit na dobu sedmi dní, protože všechno, čeho se dotkne, bude nečisté, a stejně tak bude nečistý každý, kdo se jí dotkne. Ortodoxní židé požadují, aby sedmého dne, kdy menstruace ustane, vešla nečistá žena do rituální lázně mikve, v níž provede očistu. V Bibli (ve Starém zákoně v knize Leviticus 15,19 33) se ve čtrnácti verších velice podrobně popisují formy nečistoty menstruující ženy a prostředky, kterými se člověk může očistit, jestliže se dotkne jí nebo jejích věcí nebo když sní pokrm, který připravila. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera Knihu Leviticus jako nejvyšší autoritu citoval ještě v roce 1972 senátor Ervin během zasedání Senátu USA jako důvod, proč neratifikovat Dodatek o rovnosti práv. Jednou odpoledne naše učitelka tělocviku slečna Pritchardová věnovala celou dvouhodinovku povídání o měsíčkách, menstruačním cyklu, sexu, početí, vztazích apod. Byla skvělá doopravdy příjemná a odpovídala na všechny naše otázky. Bylo to přesně v den, kdy jsem pak večer dostala první měsíčky. Matka mi o nich nikdy nic neřekla. Když jsem jí to oznámila, jenom zabručela: Hmm! a šla mi koupit vložky. Byla velmi zbožná anglikánka a myslím, že měsíčky prostě nepovažo- 42 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

15 vala za nic skvělého ani za vhodné téma hovoru. A přestože mi od té doby psala téměř každý měsíc omluvenku do školy na jeden den, když jsem dostala menstruaci a měla jsem bolesti, nebo jsem dokonce omdlévala, nikdy o ní nemluvila přímo. (Claire) MEDIÁLNÍ PROKLETÍ Navzdory velkému počtu menstruujících žen a množství času, po který krvácejí, se o menstruaci v médiích a v literatuře mluví nápadně málo a dezinterpretuje se. Reklama na hygienické potřeby je fascinujícím oknem, kterým se lze podívat na názory ve společnosti a z nich vyplývající legislativu týkající se toho, co se smí a nesmí říci a ukázat. Ve Spojených státech bylo slovo perioda poprvé povoleno v televizi ABC a NBC v reklamě na tampony Tambrands v roce Oběma televizním společnostem byly adresovány písemné i telefonické stížnosti. V Anglii tvrdé podmínky přetrvávají dosud, a to včetně zákazu zobrazování nezabalených vložek a tamponů, zákazu vůbec zmiňovat společenské znejistění, jež s sebou menstruační krvácení nese, a vyslovovat taková urážlivá slova, jako je zápach nebo prosakování. Produkty určené k používání při menstruaci se obvykle inzerují velice zaobaleně, za slabého osvětlení a v pastelově zbarveném hedvábí. V reklamě na menstruační potřeby značky Lil-lets se objevuje motiv koule na noze, čímž se posiluje představa menstruace jako něčeho omezujícího, či dokonce trestu za to, že se člověk narodil jako žena. V Austrálii bylo až do roku 1972 zakázáno inzerovat menstruační potřeby v televizi, i když byla reklama pojata velice jemně. Nyní se akceptují dokonce i nezabalené, ale v některých reklamách při předvádění, jak krev mizí do spodní části výrobku, lijí na vložky kuriózně modrou tekutinu. Při inzerování takových Prokletí 43

16 produktů se má za to, že ženy se nechtějí dívat na svou menstruační krev, a s tímto předpokladem se vložky i vyrábějí a prodávají. Univerzálním používáním slov jako sanitární a hygienické v souvislosti s menstruačními potřebami se propaguje pojetí, že menstruační krev je cosi nečistého a nehygienického. Koncem 90. let 20. století se v Austrálii objevila reklama, ve které žena použila menstruační vložku k utření krve své právě zavražděné oběti, čímž se demonstrovalo, jakou má vložka absorpční schopnost. To bylo poprvé, kdy byla v inzerci na menstruační potřebu použita reálně červená krev. Žijeme ve společnosti, která je ochotna akceptovat otupující a donekonečna se opakující zobrazování násilím prolité krve, ale nejsme dosud připraveni na to, abychom pohlédli na zdravou, plodnou, mírumilovnou, nenásilnou, netraumatickou menstruační krev. Mladé dívky těsně před první menstruací doslova hltají vše, co je cool, takže mimořádně podléhají vlivům médií. V populárním časopise zaměřeném na dvanácti- až patnáctileté dívky, který vyšel v únoru roku 2001, byly dívky prostřednictvím reklamy na aplikátor tamponu ujišťovány, že přestože zavádění tamponu může být obtížné a žena se přitom může ušpinit, použije-li aplikátor, nebude se vůbec muset dotknout ani sebe samé, ani znečištěného tamponu. Poselství takové reklamy je něco jako nedotýkejte se, buďte opatrné, buďte sterilní, krev je tabu, nemůžete (a neměly byste) se vůbec radovat ze svého přirozeného cyklu ani se dotýkat svého těla. Součástí reklam na menstruační potřeby jsou různá lákadla krása, svěžest, kontrola, bezpečnost, ochrana, věčná mladost, sexualita a dokonalost. Ale kdo je tu chráněn před čím? Mnohem poctivější, zodpovědnější a zdravější by bylo, kdyby se dívky a ženy povzbuzovaly, ať se radují ze svého těla, svého cyklu, svých měsíčků jako z krásné a zdravé části vlastní sexuality. Radost ze sebe sama a pozitivní sebeobraz zůstávají krásné a s věkem ještě zesilují. 44 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

17 V literatuře a divadelních hrách se o menstruaci v podstatě nikdy nedočtete ani o ní neuslyšíte (pokud není součástí speciálních vzdělávacích her). Když se o ní někdo zmíní, týká se to obvykle premenstruačního syndromu, kterým se vysvětluje proměnlivost chování ženy (chacha ). V knihách o vztazích, sexu a rodičovství adolescentů často vůbec nejsou narážky na menstruaci, a pokud ano, zaměřují se na její fyzické aspekty. Názory představované ve speciálně zaměřených knihách, jako například v The Wise Wound (Moudré poranění) Penelope Shuttleové a Petera Redgrova, v Her Blood Is Gold (Její krev je zlato) Lary Owenové a v The Wild Genie (Nespoutaný duch) Alexandry Popeové, však nabízejí naprosto odlišný pohled na menstruaci ta je spolu s menstruačním cyklem neodmyslitelným a příznivým aspektem ženské sexuality a základní i pozitivní součástí sexuality a vztahu. FEMINISTICKÉ PROKLETÍ Také feministické autorky často ač možná nevědomky přispívají k přetrvávání vládnoucích negativních názorů na menstruaci, a to především tím, že o tématu mlčí. Když Paula Weidegerová připravovala knihu Female Cycles (Ženské cykly), dostala otázku: Bylo by lepší i nadále o menstruaci a menopauze mlčet než riskovat, že budou dodány další zbraně do sexistického arzenálu? (Weideger, 1975). Taková otázka vychází z názoru, že menstruace je cosi špatného a že svou povahou ženy oslabuje a ve vztahu k mužům je činí méněcennými (takže o ní raději nemluvme a ona proti nám nebude zneužívána). Vezmeme-li v úvahu, že ženy menstruují pravidelně (a navíc polovinu svého života), texty pojednávající o jejich životě, síle, týrání a vztazích menstruaci zmiňují jen okrajově. Jednou z příčin je možná to, že si ženy nepřejí zdůrazňovat menstruaci proto, aby nebyl podporován názor, že kvůli hormonálním výkyvům při menstruaci v plodném věku jsou ženy nepředvídatelné Prokletí 45

18 a podávají proměnlivý výkon, a tak nesmí být obsazovány do vysoce odpovědných pozic nebo na taková místa, kde se vyžaduje vysoká zručnost, jako je například chirurgie nebo řízení letadel. Myslím, že jsme takovýmto pověrám věřili příliš dlouho. Premenstruační syndrom? Pro potřeby jedné nedávné studie byl náhodně vybraným ženám a mužům rozdán dotazník s výčtem příznaků premenstruačního syndromu, aniž by bylo uvedeno, že jde o premenstruační syndrom. Rovněž v něm byly vynechány všechny pohlavně specifické symptomy (kupříkladu citlivost prsou). Respondenti byli požádáni, ať uvedou, jak často se u nich tyto příznaky objevují v období jednoho měsíce. Odpovědi prokázaly, že v symptomech mužů a žen není žádný rozdíl. Skupina mužů i skupina žen měla stejné množství zkušeností s menším nebo větším množstvím energie, podrážděností a dalšími druhy špatné nálady, s bolestmi zad, nespavostí, bolestmi hlavy a zmatkem. V rámci jednotlivých skupin však byly mezi jednotlivci velké rozdíly. Jiná studie, do které byly zahrnuty pohlavně specifické symptomy a zmíněný premenstruační syndrom byl zmíněn již v nadpisu dotazníku, došla ke zcela jiným výsledkům. Podle předpokladu a pochopitelně již muži nebyli tolik ochotní přiznávat tytéž symptomy, jestliže byly výslovně pojmenovány jako ženské (Tavris, 1992). PROKLETÍ VZDĚLÁNÍ Současné vzdělávání týkající se lidského vývoje a sexu nabízí výrazně kvalitnější výuku v porovnání s nulovým nebo vysoce moralisticky zabarveným a eufemistickým učením v minulém století. Přesto se v něm i nyní vyskytují závažné nedostatky. 46 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

19 Hlavní přístup k vysvětlování menstruace je striktně fyziologický a lidově se mu říká instalatérský. Takovéto vysvětlování menstruačního cyklu redukuje menstruaci na téma, jak zabránit početí, téma, jak se zbavovat nepotřebného, a téma hygieny. Přestože je prezentováno o něco citlivěji a s humorem, aby se výklad poněkud odlehčil a přiblížil věku posluchaček, přístup, z něhož vychází, stále budoucím menstruujícím dívkám nenabízí nic povznášejícího. Existují ale také pedagogové, kteří prezentují menstruaci a menstruační cyklus jako něco cenného, jako esenciální součást ženství, plodnosti a tvořivosti, bez ohledu na to, zda se žena rozhodne mít děti nebo ne. Na základě svých vlastních zkušeností, nabytých od roku 1990, od kdy vedu výcvikové semináře a hovořím s jednotlivými ženami i se skupinami žen o metodách přirozené kontroly plodnosti, mohu potvrdit, že ženy a profesionální zdravotnice se stále hluboce zajímají o další poznatky týkající se menstruačního cyklu, týkající se jejich cyklu, a žasnou, kolik se toho ještě mohou naučit. ZDRAVOTNICKÉ PROKLETÍ Na ženský stav bychom se měli dívat jako na deformitu takovou, která nastává v rámci působení přírody. Aristoteles V roce 77 dokončil Plinius Starší svou sedmatřicetisvazkovou Historii přírody. Toto monumentální dílo četlo velké množství lidí a bylo často citováno. Mimo jiné v něm autor označuje menstruační krev za smrtelný jed, který kontaminuje a rozkládá moč, ničí plodnost semen, zabíjí hmyz, způsobuje neúrodu, uvadání květin, kazí ovoce a otupuje nože. Plinius rovněž tvrdí, že menstruace v době zatmění Měsíce nebo Slunce může způsobit nenapravitelné zlo. Bude-li mít v té době muž se ženou pohlavní Prokletí 47

20 styk, může se pro něj stát osudným. Hippokrates, který je považován za zakladatele lékařství založeného na pozorování, věřil, že ženské lůno bloudí v těle a dostává se až k prsní kosti či ještě dále k hrdlu, přičemž začíná běsnit, není-li náležitě živeno semenem (což jsou zjevně pozorování vzniklá v bezbřehé fantazii). Menstruační krvácení rovněž interpretuje jako přirozený způsob, jak se zbavit napětí, jež vzniká každý měsíc (bolestí hlavy, otoků, nervozity, nervového napětí a dalších příznaků), a jak příroda z těla odstraňuje špatné humory (tělní tekutiny). A vzhledem k tomu, že ani muži, ani těhotné ženy periodickými změnami nálad a dalšími symptomy netrpí, nemají ani důvod krvácet. Takový názor na prospěšnost menstruace vedl Hippokrata k tomu, že připisoval pouštění žilou schopnost vyléčit zdravotní problémy mužů, které se podobaly symptomům, jichž se periodicky zbavují ženy. Od dob Hippokrata do začátku 20. století bylo pouštění žilou hlavním nástrojem zdravotníků. Používali je k potírání akutních i chronických nemocí, úrazů, a dokonce i zničujících epidemií. Terapeutické pouštění žilou však podle některých názorů bylo známé ještě dřív, než jej zpopularizoval Hippokrates na artefaktech pocházejících ze starého Egypta z doby kolem roku př. Kr. je znázorněna venesekce, která se s největší pravděpodobností prováděla z léčebných důvodů. Přestože existovalo mnoho pověr týkajících se zdraví, až do 20. století se o biologii menstruačního cyklu vědělo poměrně málo. Nebylo známo, v jaké fázi cyklu dochází k početí ani jak vzniká menstruační krev. Menstruace představovala zkušenost, o níž nebylo možné otevřeně diskutovat, a co se týče jiných forem vědeckého bádání a snažení, zůstávala dlouho zabarvena negativními názory a nedorozuměními. Moderní věda a medicína určitě mnohé z těchto mylných představ o fyziologii menstruačního cyklu objasnily a z jeho fascinujícího a složitého mechanismu a účelu objevují stále víc. Brzy poté, co menstruace začala být chápána jako projev zdraví a jako něco, co ženám nebrání v normálních činnostech, začala 48 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

21 věda a medicína rovněž zkoumat způsoby, jak této nadbytečné svízele ženy (i společnost) zbavit. Vědecký přístup na jedné straně odstranil aspekty kulturního prokletí, na druhé straně se však snaží menstruaci oprostit od jejího smyslu a nad cykličnost vyzdvihuje fyziologickou a energetickou linearitu. Dr. Coutinho Elsimarová ve své knize Is Menstruation Obsolete? (Je menstruace zastaralá?) vyjádřila nikoli zřídkavý názor, že ženy byly v minulosti mnohem častěji těhotné než v současnosti a že pravidelná menstruace je odchylka, a nikoli něco přirozeného, a proto by se měly podle jejího názoru začít užívat antikoncepční pilulky, které by navodily přirozený stav bez menstruace (Elsimar, 1999). Dr. Charlotte Ellertsonová a Dr. Sarah Thomasová zase přišly s myšlenkou, že ženy by měly eliminovat nebo zredukovat počet menstruací z medicínských a společenských důvodů proto, že menstruační poruchy jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtnosti na gynekologická onemocnění a stojí průmysl osm procent z jeho celkového mzdového rozpočtu kvůli ztrátě produktivity. Možnost chemicky potlačit menstruační cykly je také jedním z nejlépe zachovávaných tajemství ve zdravotnictví (Ellerton a Thomas, 2000). V USA již farmaceutická firma Barr Laboratories pokročila do třetí fáze testu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration, FDA) (2002) s novou pilulkou nazvanou Seasonale. Tu by měly ženy užívat nepřetržitě tři měsíce, a poté by mělo následovat sedm dní do té doby zastaveného krvácení, čímž se ženám nabídne příležitost, aby menstruovaly pouze čtyřikrát ročně, a ne dvanáctkrát nebo třináctkrát. Normálnost menstruačního cyklu, který se v životě žen vyskytuje po dobu několika desítek let, byla v lékařském výzkumu účinků chemických látek, v němž se zkoumá normální nemenstruující dospělá osoba, zjevně přehlédnuta jako cosi nahodilého. Pro tyto normální dospělé jsou určeny léčebné postupy, aniž by se bralo v úvahu, že žena v různých fázích cyklu reaguje na podávání chemických látek v rámci léčby následkem Prokletí 49

22 biochemických cyklických změn ve svém organismu úplně jinak. Je zde nevyřčený předpoklad, že normální lidské tělo je tělo bez cyklu, tzn. tělo, jež nepodléhá takovým cyklickým odchylkám, jako je menstruace, proměnlivost hladiny hormonů, těhotenství, laktace nebo menopauza. Považuje se za naprosto vhodné, že se abnormální těla vyloučí z lékařského výzkumu proto, že kontaminují výsledky nepatřičnými variantami (a také kvůli možnému nebezpečí hrozícímu nenarozenému dítěti, v případě že ženy otěhotní). V učebnicích lékařství se menstruace rovněž často popisuje negativním způsobem. Dr. Emily Martinová se zaměřila na celou řadu učebnic pro studenty medicíny, které používají v současné době, a zjistila, že když se oplodněné vajíčko nezahnízdí, označuje se menstruace v těchto textech negativně. Pokles hladiny progesteronu a estrogenu v krvi připravuje vysoce vyvinutou děložní sliznici o její hormonální podporu, sevření cév vede ke sníženému dodávání kyslíku a živin, a nakonec nastává rozpad, celá sliznice se začíná odlupovat a začíná menstruační krvácení. Cévy v děloze krvácejí a menstruační tok sestává z této krve smísené s odumřelou tkání. Ztráta hormonální stimulace způsobuje nekrózu (odumření tkáně). V jedné lékařské knize, jinak známé mimořádně objektivním a jasným popisem, se uvádí, že když nedojde k oplodnění, děložní sliznice se sloupne a začíná nový cyklus proto se říká, že,při menstruaci děloha jako by naříkala, že nemá dítě (Martin, 1999). Tento pohled na menstruaci s sebou nese nejen konotaci výrobního systému, který ve své produkci selhal, ale také představu nepodařené výroby, která přišla vniveč, nedá se prodat a jejímž výsledkem je zmetek. Lékařské učebnice popisující menstruaci jsou plné slov jako degenerovat, upadat, stáhnout se, křeče, nedostatek, oslabit, prosakovat, vylučovat, napravit, odumírat, ustat, ztrácet, obnažovat a vypuzovat. Nejsou to neutrální pojmy, protože konotují selhání a zánik, ukončení (Martin, 1999). 50 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109 Obsah Úvod 4 1 Dobrý start 11 2 Polévky a předkrmy 27 3 Lehký oběd 45 4 Hlavní jídlo 63 5 Přílohy 95 6 Sladká pokušení 109 Seznam receptů a jejich nutričních hodnot 124 Rejstřík 127 Úvod Současné ženy

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít?

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít? Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar Obor: Technické lyceum Předmět: Biologie Školní rok: 2009/10 Třída: 1.L Jméno: Lukáš Linhart Datum: 12. 5. 2010 Referát na téma: Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Delfíni mohou

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 COPYRIGHT Autor: Martin Hyroš Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-51-2

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Biorezonanční terapie BICOM

Biorezonanční terapie BICOM Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků možnost léčby běžně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Detoxikace cesta ke zdraví

Detoxikace cesta ke zdraví Detoxikace cesta ke zdraví Začněte detoxikovat Býváte unaveni, aniž byste věděli proč? Jste často nemocní? Trpíte příznaky alergií, bolestmi hlavy, zažívacími obtížemi, máte gynekologické výtoky? Myslí

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

10 věcí, které byste měli vědět o kojení

10 věcí, které byste měli vědět o kojení 10 věcí, které byste měli vědět o kojení 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více