Požehnání, ne prokletí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požehnání, ne prokletí"

Transkript

1 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi

2

3 Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia 2014

4 Přeložila Monika Kittová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bennett, Jane Požehnání, ne prokletí : průvodce pro matky a jejich dospívající dcery / Jane Bennettová ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. Praha : DharmaGaia, s. (Nová éra) Název originálu: Blessing, not a curse * * * * * * 613 * 173.5/.7 menstruace menstruační cyklus dospívající dívky dospívání dospívání psychologické aspekty zdravý životní styl matky a dcery příručky 612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie [14] Published by arrangement with Sally Milner Publishing Pty Ltd. 734 Woodville Rd Binda NSW 2583 AUSTRALIA Copyright by Jane Bennett, 2002 Cover illustration by Claudia Tremblay, 2013 Illustrations by Rhyll Plant, 2002 Translation by Monika Kittová, 2014 Czech edition by DharmaGaia, 2014 ISBN

5 Matce mé matky, mé matce a mé dceři

6

7 Kapitola třetí Prokletí V moderním světě i v historii se stále znovu objevuje několik témat a patří k nim i představa, že menstruace je cosi ostudného a že je hrozbou pro všechny, kterých se nějak může dotýkat. Byla definována jako prokletí a tradičně se jí připisovalo, že propůjčuje ženám mimořádnou schopnost někoho či něco proklít (a někdy i žehnat). Proklít osobu nebo nějakou věc znamená vyřknout proti ní slova, která ji poroučí zlému; zatratit; anatematizovat; svolat na ni takové zlo, jako je Boží hněv nebo neblahý osud; zlo přivolané v reakci na kletbu nebo na způsob odplaty; věc, která ničí nebo má zhoubný vliv ; slangový výraz pro menstruaci (Oxfordský anglický slovník). Převládající pohled na menstruaci má dosud jen málo společného se zdravým, přirozeným aspektem menstruačního cyklu, s plodností, sexualitou, tvořivostí a inspirací. Byla jsem dokonce svědkem toho, jak se ženy zabývající se profesionálně zdravím žen (a kterým tedy záleží na tom, aby se ženám dařilo dobře) o menstruaci vyjadřovaly nehezky. A to jsou veřejné osoby, které by měly být vzorem. Předpokládá se, že tyto ženy by měly znát danou problematiku lépe než běžní lidé. S menstruací a menstruujícími ženami je spjatý kolektivní stín nevědomě menstruaci negujeme nebo popíráme a přijímáme ji jako cosi nežádoucího. Jako prokletí. Prokletí 35

8 V únoru roku 1986 mi bylo patnáct. Tehdy jsem byla s malou skupinou dva týdny na školním výletě v Rusku, abychom si procvičili ruštinu a trochu vstřebali tamní kulturu. Jeli jsme nočním vlakem z Kyjeva do Moskvy a já byla v lůžkovém kupé se svou nejlepší kamarádkou Robyn. Ráno jsem se probudila a našla jsem na prostěradle krev. Chtěla jsem Robyn nějak sdělit, že mi začala menstruace, a řekla jsem: Dnes jsem hodně nerada, že jsem žena. Přesně věděla, co tím myslím. Podívala jsem se z okna, venku už bylo světlo a projížděli jsme jedlovým a borovicovým lesem, na kterém ležel těžký příkrov sněhu. Během dne začala krvácet i Robyn a oznámila mi to slovy: Taky jsem dnes dost nerada, že jsem žena. Bylo nám totiž trapné vyslovit slovo perioda nebo měsíčky. Často jsme však používaly pojem prokletí, protože ho používal každý. (Catherine) STÍN Stín popisuje Carl Gustav Jung jako naši temnou stránku, pro kterou je typické to, co považujeme za méněcenné, necivilizované nebo živočišné, vlastnosti, které se ego snaží skrýt před druhými jako náš stín. Náš individuální stín je pokaždé stejného pohlaví jako my. Stín je něčím, čím žádný člověk vědomě nechce být něco nezkrotného a nesocializovaného. Přesto platí, že když začneme být civilizovaní, je to na úkor spontánnosti, tvořivosti, silných emocí, hlubokého pochopení, moudrosti vycházející z instinktivní přirozenosti, moudrosti, jež je možná hlubší než ta, kterou nám může zprostředkovat vzdělání nebo kultura. Život bez stínu se stává plytkým a bezduchým a může vést ke zhroucení v podobě bezmocnosti a nemocí. Stín je ale stále přítomný a nedá se snadno potlačit. Prostřednictvím procesu integrace, kdy ego a stín úzce a harmonicky spolupracují, se stín vynáší na světlo vědomí cítíme se plni 36 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

9 života a síly, naše vědomí se rozšíří a máme dojem, že jsme fyzicky i mentálně vitálnější, živější a silnější. Síly kolektivního stínu jsou evidentní v kterémkoli masovém hnutí, trendu či shromáždění lidu, ale i v jeho popírání a negativních postojích vůči němu. Spisovatel D. H. Lawrence popsal stín jako konflikt mezi bílým mentálním vědomím a temně červeným,krvavým já. Je-li stín striktně potlačován společností a když jsou jeho možnosti vyjádření jen neadekvátní, dochází často ke katastrofě. V roce 1918, na konci 1. světové války, Jung napsal, že když se potlačuje zvíře v nás, jen se začíná víc podobat bestii. Atributy typické pro stín se připisovaly i číslu třináct, což se objevuje v příbězích, lidových pověrách a (v některých zemích) i v moderních hotelech, v nichž často neexistuje 13. podlaží! Solární rok se dělí na dvanáct solárních měsíců, kdežto měsíce lunárního roku a menstruačního roku mají přibližně 29,5 dne (někdy se nesprávně uvádí 28 dní) a je jich víc než dvanáct za rok. Přibližně každý čtvrtý rok má třináct úplňků a žena s průměrným a pravidelným cyklem má třináct menstruačních period. Číslo třináct je samo o sobě nebezpečné i mocné je to číslo, které představuje menstruaci, měsíc, prokletí a souvislost žen s ním. Otec Šípkové Růženky ve svém popírání nevyhnutelné menstruace u své dcery, její plodnosti a sexuality, nepozval třináctou sudičku, aby jí také požehnala při křtu. Opomíjet třináctou sudičku znamená popírat či upírat sobě či někomu jinému její požehnání menstruace; a když ta poté přijde, stane se prokletím. O stínu pronesla například Clarissa Pinkola Estésová tato moudrá slova: Také stín však může obsahovat božské, svůdné, krásné a mocné aspekty osobnosti. Zvláště u žen stín takřka vždy zahrnuje velice jemné aspekty bytí, které jsou zakázané nebo běžně kulturou málokdy podporované. Na dně studnice leží v psychice až příliš mnoha žen inspirovaná tvůrkyně, úchvatná Prokletí 37

10 vypravěčka, věštkyně, ta, která o sobě umí dobře mluvit, bez ponižování, jež je schopna se na sebe podívat bez odporu, jež pracuje na zdokonalování svého umění. Pozitivní podněty stínu pro ženy v naší kultuře se nejčastěji točí kolem toho, že si dovolíme utvářet život vlastníma rukama (Estés, 1992). DĚDICTVÍ Z DOBY HONU NA ČARODĚJNICE Klasickým příkladem neintegrovaného stínu je hon na čarodějnice ve středověku i později. V křesťanství se ženství tradičně ztotožňovalo buď s Pannou Marií, nebo s proradnou pokušitelkou Evou. Všechno, co na ženství nebylo (neudržitelně) panenské, čisté, bílé a nadpozemské jako Panna Marie, se stalo stínem přirozený cyklus žen, krev, propojení s přírodními rytmy, ženská znalost cyklů země i měsíce, přirozená nespoutanost, mocná schopnost přinášet nový život. Všechno, co nebylo jako Marie, bylo náhle jen čarodějnické a stalo se předmětem pronásledování. V roce 1484 pověřil papež Innocent VIII. dva dominikánské kněze, aby napsali Kladivo na čarodějnice (Malleus Maleficarum), příručku definující, co dělají čarodějnice, jak to údajně provádějí a jakým způsobem je možné je obvinit. Odhaduje se, že během tří set let církev za čarodějnictví odsoudila a zavraždila devět milionu lidí (přičemž žen bylo stonásobně víc než mužů). Jako způsob zabití bylo stanoveno upalování na hranici, při němž nemusí být prolita krev. Věřilo se totiž, že krev čarodějnic a čarodějů je mocná a nebezpečná, a v Kladivu na čarodějnice se tak výslovně uvádí: Neproliješ krev čarodějnic. Zlo způsobované čarodějnicemi se ve zmíněné příručce líčilo stejným způsobem jako zlo, jež měly představovat menstruující ženy. Tehdejší církev označovala ženy za nástroj hříchu, sexualitu satanizovala a prosazovala svět, v němž by měli moc pouze muži a božská trojice mužského charakteru. Zavedla například taková pravidla, že pokud žena zemřela při porodu nebo během 38 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

11 menstruace, nebylo její rodině dovoleno pohřbít ji v posvěcené půdě. V jednom církevním ediktu ze 14. století se praví: Jestliže se žena opovažuje léčit druhé, aniž by byla studovaná, je to čarodějnice a musí zemřít. Toto studium však bylo vyhrazeno pouze mužům. Zároveň to byla rovněž třídní otázka, protože chudí si nemohli dovolit zaplatit za služby těchto vystudovaných mužů, takže jim pomáhaly většinou ženy, které v oblasti léčitelství získaly určité dovednosti. Učitelkou těchto žen byla příroda, a nikoli písemné prameny. Léčitelkám se z vyšších míst spílalo a byly pronásledovány. Příčina pronásledování čarodějnic tkví v zásadním neporozumění, nedůvěře a strachu spojeném se skutečností, že ženina moc vzrůstá či se zmenšuje s měsícem a že prostřednictvím svého těla, zvláště pak prostřednictvím rozmnožovacích orgánů, má žena speciální a privilegovaný přístup k medicíně speciálního druhu, jenž je nezávislý na mužské kontrole. V popisech čarodějnic jsou zmínky o premenstruačním syndromu (PMS), menstruačních tabu a kletbách. Vzhledem k rozsahu upalování čarodějnic a útlaku žen můžeme pouze spekulovat, o co všechno z oblasti přírodních umění a dovedností žen jsme v západním světě přišli léčení, bylinářství, přirozené porodnictví, proutkaření, studium snů, hypnózu, pohlavní uspokojení a vše ještě zesilovala a podtrhávala znalost a pochopení menstruačního a měsíčního cyklu. Čarodějnice zůstává v naší společnosti stínovým obrazem, který se objevuje většinou v pohádkách, ale stále i v ženství je díky svým tajemným silám temná a nezkrotná. Dominantní mužská společnost ji není schopna ovládnout; čarodějnice se řídí hlubšími, zemitějšími a univerzálnějšími rytmy a zákony. Možná je to právě tento archetyp, který nejvíce ztělesňujeme v premenstruačním období a během menstruace, kdy jsme nejvíc v kondici, kdy jsme nejvíc samy sebou, intuitivní, inspirované, tvořivé, kdy se nejvíc snažíme napravit vychýlení z rovnováhy, Prokletí 39

12 kdy čerpáme sílu zevnitř a méně zvenčí. Zároveň však jsme na tom i nejhůře jsme podrážděné, máme bolesti, necítíme se být samy sebou, dokonce máme násilnické sklony, když se snažíme zachovat si svůj vlastní modus, nebo naopak modus naší kultury, který je lineární a necyklický. Snad proto je v tomto období vhodné odejít do ústraní, protože nám to v tomto přirozeně méně světsky orientovaném, oduševnělejším čase pomáhá naladit se na naše nitro. PROKLETÍ V RŮZNÝCH KULTURÁCH Moc a nebezpečí, pozitivní a negativní, požehnání a prokletí jsou neoddělitelně spojeny ve složité spleti. Různé kultury se vyznačují společnými rysy, jako je odloučení, tabu, půst, fyzické omezení, a někdy dokonce i týrání. V některých kulturách se ženy oddělují od společenství, aby trávily určitou dobu v úplném osamocení, v jiných zase pobývají v menstruačních chýších nebo stanech spolu s dalšími ženami. Oddělení představuje v některých společnostech touhu izolovat komunitu od zdroje poskvrnění nebo vlivu přinášejícího prokletí, kdežto v jiných je spíš chápáno jako doba, kdy se ženy mohou separovat od světa každodenních starostí, kdy si mohou zachovat vnitřní sílu, již toto období cyklu přináší, a soustředit se na ni. Přestože lze menstruační chýši chápat jako místo síly, nebo naopak poskvrnění, menstruace s sebou vždy nese odlišný status, obvykle s negativními konotacemi, které vyvolávají pocit zahanbení a znamenají též možné ohrožení moci a potence. Ve starověké Persii se menstruace považovala za akceptovatelnou pouze tehdy, když netrvala déle než čtyři dny. Během této doby byly ženy izolovány ve zvláštních místnostech. Pokud žena menstruovala ještě po uplynutí čtyř dnů, dostala čtyři sta ran bičem, protože se věřilo, že ji posedl zlý duch a že očištění formou bičování ji může vyléčit. 40 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

13 Řekne-li dívka z Andamanských ostrovů rodičům, že měla první krvácení, spustí kvůli ní nářek, protože se to považuje za hanbu. Dívka se vykoupe, potom musí jít na tři dny do izolace, obvykle do speciálně postavené chýše. Tam musí zůstat nehybně sedět na prvních čtyřiadvacet hodin je navíc zbavena všech svých ozdob a je svázána provazy. Může se o něco opřít, ale nesmí si lehnout, nesmí spát ani mluvit. Poté se podmínky její izolace zmírní. Každý den se musí jít omýt od menstruační nečistoty a dlouho se koupat v moři. Poté se vrátí k normálnímu životu, ale stále se od ní čeká, že se až do další menstruace bude každý den koupat. Oproti tomu se v indických vesnicích děvčeti dávají na oslavu menarché dárky, zpívá se a tančí. Nicméně i tam se dodržuje mnoho tabu týkajících se toho, kam menstruující žena smí a kam nesmí jít, co může a co nemůže dělat, což se zdůvodňuje potenciálním nebezpečím, které by mohla způsobit. Tantrici v Indii považují menstruační krev za mocnou látku a nejmocnější je pak ta, která pochází od nedotknutelných žen. V běžné společnosti se naopak tato krev pokládá za nejvíce poskvrňující. Hinduisté chápou menstruující ženy jako nečisté a jednají s nimi jako s nedotknutelnými, kteří tvoří nejnižší hinduistickou kastu. Zároveň věří, že menstruující žena je pod vlivem měsíce a mělo by se s ní zacházet s úctou (z patřičné vzdálenosti) a pečovat o ni. V hinduistickém Manuově zákoníku se doporučuje, aby byla menstruující žena od ostatních tři dny oddělena a aby na nikoho nepohlédla až do čtvrtého dne, kdy se má vykoupat. Ortodoxní hinduisty znepokojuje speciálně dotyk nebo pohled menstruující ženy, o nichž se říká, že může pokazit jídlo nebo způsobit sražení mléka. Menstruující žena se nemá až do konce periody koupat a poté se má důkladně umýt, aby se tak stala opět dokonale čistou a zregenerovanou. V čínské tradici se menstruace popisuje poetickými pojmy označuje se za Červenou povodeň, Proud broskvoňového květu nebo Rudý sníh. Ve starověké Číně bylo zvyklostí, že Prokletí 41

14 se menstruující žena vzdálila od běžných profánních činností i náboženských úkonů a obvykle si udělal na čelo také červenou tečku, která prozrazovala její stav. Když začne menstruovat muslimská žena, podle tradice odrecituje Kalimu, článek víry. Tímto rituálem se vyznačí začátek jejího období nečistoty, ve kterém má zakázáno postit se, odříkávat každodenní modlitby a dotýkat se svatého Koránu. V muslimské svaté knize se praví, že ženy jsou podřízeny mužům právě kvůli menstruaci. Tradiční židovské učení říká, že menstruace znamená nečistotu a že menstruující žena se musí oddělit na dobu sedmi dní, protože všechno, čeho se dotkne, bude nečisté, a stejně tak bude nečistý každý, kdo se jí dotkne. Ortodoxní židé požadují, aby sedmého dne, kdy menstruace ustane, vešla nečistá žena do rituální lázně mikve, v níž provede očistu. V Bibli (ve Starém zákoně v knize Leviticus 15,19 33) se ve čtrnácti verších velice podrobně popisují formy nečistoty menstruující ženy a prostředky, kterými se člověk může očistit, jestliže se dotkne jí nebo jejích věcí nebo když sní pokrm, který připravila. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera Knihu Leviticus jako nejvyšší autoritu citoval ještě v roce 1972 senátor Ervin během zasedání Senátu USA jako důvod, proč neratifikovat Dodatek o rovnosti práv. Jednou odpoledne naše učitelka tělocviku slečna Pritchardová věnovala celou dvouhodinovku povídání o měsíčkách, menstruačním cyklu, sexu, početí, vztazích apod. Byla skvělá doopravdy příjemná a odpovídala na všechny naše otázky. Bylo to přesně v den, kdy jsem pak večer dostala první měsíčky. Matka mi o nich nikdy nic neřekla. Když jsem jí to oznámila, jenom zabručela: Hmm! a šla mi koupit vložky. Byla velmi zbožná anglikánka a myslím, že měsíčky prostě nepovažo- 42 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

15 vala za nic skvělého ani za vhodné téma hovoru. A přestože mi od té doby psala téměř každý měsíc omluvenku do školy na jeden den, když jsem dostala menstruaci a měla jsem bolesti, nebo jsem dokonce omdlévala, nikdy o ní nemluvila přímo. (Claire) MEDIÁLNÍ PROKLETÍ Navzdory velkému počtu menstruujících žen a množství času, po který krvácejí, se o menstruaci v médiích a v literatuře mluví nápadně málo a dezinterpretuje se. Reklama na hygienické potřeby je fascinujícím oknem, kterým se lze podívat na názory ve společnosti a z nich vyplývající legislativu týkající se toho, co se smí a nesmí říci a ukázat. Ve Spojených státech bylo slovo perioda poprvé povoleno v televizi ABC a NBC v reklamě na tampony Tambrands v roce Oběma televizním společnostem byly adresovány písemné i telefonické stížnosti. V Anglii tvrdé podmínky přetrvávají dosud, a to včetně zákazu zobrazování nezabalených vložek a tamponů, zákazu vůbec zmiňovat společenské znejistění, jež s sebou menstruační krvácení nese, a vyslovovat taková urážlivá slova, jako je zápach nebo prosakování. Produkty určené k používání při menstruaci se obvykle inzerují velice zaobaleně, za slabého osvětlení a v pastelově zbarveném hedvábí. V reklamě na menstruační potřeby značky Lil-lets se objevuje motiv koule na noze, čímž se posiluje představa menstruace jako něčeho omezujícího, či dokonce trestu za to, že se člověk narodil jako žena. V Austrálii bylo až do roku 1972 zakázáno inzerovat menstruační potřeby v televizi, i když byla reklama pojata velice jemně. Nyní se akceptují dokonce i nezabalené, ale v některých reklamách při předvádění, jak krev mizí do spodní části výrobku, lijí na vložky kuriózně modrou tekutinu. Při inzerování takových Prokletí 43

16 produktů se má za to, že ženy se nechtějí dívat na svou menstruační krev, a s tímto předpokladem se vložky i vyrábějí a prodávají. Univerzálním používáním slov jako sanitární a hygienické v souvislosti s menstruačními potřebami se propaguje pojetí, že menstruační krev je cosi nečistého a nehygienického. Koncem 90. let 20. století se v Austrálii objevila reklama, ve které žena použila menstruační vložku k utření krve své právě zavražděné oběti, čímž se demonstrovalo, jakou má vložka absorpční schopnost. To bylo poprvé, kdy byla v inzerci na menstruační potřebu použita reálně červená krev. Žijeme ve společnosti, která je ochotna akceptovat otupující a donekonečna se opakující zobrazování násilím prolité krve, ale nejsme dosud připraveni na to, abychom pohlédli na zdravou, plodnou, mírumilovnou, nenásilnou, netraumatickou menstruační krev. Mladé dívky těsně před první menstruací doslova hltají vše, co je cool, takže mimořádně podléhají vlivům médií. V populárním časopise zaměřeném na dvanácti- až patnáctileté dívky, který vyšel v únoru roku 2001, byly dívky prostřednictvím reklamy na aplikátor tamponu ujišťovány, že přestože zavádění tamponu může být obtížné a žena se přitom může ušpinit, použije-li aplikátor, nebude se vůbec muset dotknout ani sebe samé, ani znečištěného tamponu. Poselství takové reklamy je něco jako nedotýkejte se, buďte opatrné, buďte sterilní, krev je tabu, nemůžete (a neměly byste) se vůbec radovat ze svého přirozeného cyklu ani se dotýkat svého těla. Součástí reklam na menstruační potřeby jsou různá lákadla krása, svěžest, kontrola, bezpečnost, ochrana, věčná mladost, sexualita a dokonalost. Ale kdo je tu chráněn před čím? Mnohem poctivější, zodpovědnější a zdravější by bylo, kdyby se dívky a ženy povzbuzovaly, ať se radují ze svého těla, svého cyklu, svých měsíčků jako z krásné a zdravé části vlastní sexuality. Radost ze sebe sama a pozitivní sebeobraz zůstávají krásné a s věkem ještě zesilují. 44 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

17 V literatuře a divadelních hrách se o menstruaci v podstatě nikdy nedočtete ani o ní neuslyšíte (pokud není součástí speciálních vzdělávacích her). Když se o ní někdo zmíní, týká se to obvykle premenstruačního syndromu, kterým se vysvětluje proměnlivost chování ženy (chacha ). V knihách o vztazích, sexu a rodičovství adolescentů často vůbec nejsou narážky na menstruaci, a pokud ano, zaměřují se na její fyzické aspekty. Názory představované ve speciálně zaměřených knihách, jako například v The Wise Wound (Moudré poranění) Penelope Shuttleové a Petera Redgrova, v Her Blood Is Gold (Její krev je zlato) Lary Owenové a v The Wild Genie (Nespoutaný duch) Alexandry Popeové, však nabízejí naprosto odlišný pohled na menstruaci ta je spolu s menstruačním cyklem neodmyslitelným a příznivým aspektem ženské sexuality a základní i pozitivní součástí sexuality a vztahu. FEMINISTICKÉ PROKLETÍ Také feministické autorky často ač možná nevědomky přispívají k přetrvávání vládnoucích negativních názorů na menstruaci, a to především tím, že o tématu mlčí. Když Paula Weidegerová připravovala knihu Female Cycles (Ženské cykly), dostala otázku: Bylo by lepší i nadále o menstruaci a menopauze mlčet než riskovat, že budou dodány další zbraně do sexistického arzenálu? (Weideger, 1975). Taková otázka vychází z názoru, že menstruace je cosi špatného a že svou povahou ženy oslabuje a ve vztahu k mužům je činí méněcennými (takže o ní raději nemluvme a ona proti nám nebude zneužívána). Vezmeme-li v úvahu, že ženy menstruují pravidelně (a navíc polovinu svého života), texty pojednávající o jejich životě, síle, týrání a vztazích menstruaci zmiňují jen okrajově. Jednou z příčin je možná to, že si ženy nepřejí zdůrazňovat menstruaci proto, aby nebyl podporován názor, že kvůli hormonálním výkyvům při menstruaci v plodném věku jsou ženy nepředvídatelné Prokletí 45

18 a podávají proměnlivý výkon, a tak nesmí být obsazovány do vysoce odpovědných pozic nebo na taková místa, kde se vyžaduje vysoká zručnost, jako je například chirurgie nebo řízení letadel. Myslím, že jsme takovýmto pověrám věřili příliš dlouho. Premenstruační syndrom? Pro potřeby jedné nedávné studie byl náhodně vybraným ženám a mužům rozdán dotazník s výčtem příznaků premenstruačního syndromu, aniž by bylo uvedeno, že jde o premenstruační syndrom. Rovněž v něm byly vynechány všechny pohlavně specifické symptomy (kupříkladu citlivost prsou). Respondenti byli požádáni, ať uvedou, jak často se u nich tyto příznaky objevují v období jednoho měsíce. Odpovědi prokázaly, že v symptomech mužů a žen není žádný rozdíl. Skupina mužů i skupina žen měla stejné množství zkušeností s menším nebo větším množstvím energie, podrážděností a dalšími druhy špatné nálady, s bolestmi zad, nespavostí, bolestmi hlavy a zmatkem. V rámci jednotlivých skupin však byly mezi jednotlivci velké rozdíly. Jiná studie, do které byly zahrnuty pohlavně specifické symptomy a zmíněný premenstruační syndrom byl zmíněn již v nadpisu dotazníku, došla ke zcela jiným výsledkům. Podle předpokladu a pochopitelně již muži nebyli tolik ochotní přiznávat tytéž symptomy, jestliže byly výslovně pojmenovány jako ženské (Tavris, 1992). PROKLETÍ VZDĚLÁNÍ Současné vzdělávání týkající se lidského vývoje a sexu nabízí výrazně kvalitnější výuku v porovnání s nulovým nebo vysoce moralisticky zabarveným a eufemistickým učením v minulém století. Přesto se v něm i nyní vyskytují závažné nedostatky. 46 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

19 Hlavní přístup k vysvětlování menstruace je striktně fyziologický a lidově se mu říká instalatérský. Takovéto vysvětlování menstruačního cyklu redukuje menstruaci na téma, jak zabránit početí, téma, jak se zbavovat nepotřebného, a téma hygieny. Přestože je prezentováno o něco citlivěji a s humorem, aby se výklad poněkud odlehčil a přiblížil věku posluchaček, přístup, z něhož vychází, stále budoucím menstruujícím dívkám nenabízí nic povznášejícího. Existují ale také pedagogové, kteří prezentují menstruaci a menstruační cyklus jako něco cenného, jako esenciální součást ženství, plodnosti a tvořivosti, bez ohledu na to, zda se žena rozhodne mít děti nebo ne. Na základě svých vlastních zkušeností, nabytých od roku 1990, od kdy vedu výcvikové semináře a hovořím s jednotlivými ženami i se skupinami žen o metodách přirozené kontroly plodnosti, mohu potvrdit, že ženy a profesionální zdravotnice se stále hluboce zajímají o další poznatky týkající se menstruačního cyklu, týkající se jejich cyklu, a žasnou, kolik se toho ještě mohou naučit. ZDRAVOTNICKÉ PROKLETÍ Na ženský stav bychom se měli dívat jako na deformitu takovou, která nastává v rámci působení přírody. Aristoteles V roce 77 dokončil Plinius Starší svou sedmatřicetisvazkovou Historii přírody. Toto monumentální dílo četlo velké množství lidí a bylo často citováno. Mimo jiné v něm autor označuje menstruační krev za smrtelný jed, který kontaminuje a rozkládá moč, ničí plodnost semen, zabíjí hmyz, způsobuje neúrodu, uvadání květin, kazí ovoce a otupuje nože. Plinius rovněž tvrdí, že menstruace v době zatmění Měsíce nebo Slunce může způsobit nenapravitelné zlo. Bude-li mít v té době muž se ženou pohlavní Prokletí 47

20 styk, může se pro něj stát osudným. Hippokrates, který je považován za zakladatele lékařství založeného na pozorování, věřil, že ženské lůno bloudí v těle a dostává se až k prsní kosti či ještě dále k hrdlu, přičemž začíná běsnit, není-li náležitě živeno semenem (což jsou zjevně pozorování vzniklá v bezbřehé fantazii). Menstruační krvácení rovněž interpretuje jako přirozený způsob, jak se zbavit napětí, jež vzniká každý měsíc (bolestí hlavy, otoků, nervozity, nervového napětí a dalších příznaků), a jak příroda z těla odstraňuje špatné humory (tělní tekutiny). A vzhledem k tomu, že ani muži, ani těhotné ženy periodickými změnami nálad a dalšími symptomy netrpí, nemají ani důvod krvácet. Takový názor na prospěšnost menstruace vedl Hippokrata k tomu, že připisoval pouštění žilou schopnost vyléčit zdravotní problémy mužů, které se podobaly symptomům, jichž se periodicky zbavují ženy. Od dob Hippokrata do začátku 20. století bylo pouštění žilou hlavním nástrojem zdravotníků. Používali je k potírání akutních i chronických nemocí, úrazů, a dokonce i zničujících epidemií. Terapeutické pouštění žilou však podle některých názorů bylo známé ještě dřív, než jej zpopularizoval Hippokrates na artefaktech pocházejících ze starého Egypta z doby kolem roku př. Kr. je znázorněna venesekce, která se s největší pravděpodobností prováděla z léčebných důvodů. Přestože existovalo mnoho pověr týkajících se zdraví, až do 20. století se o biologii menstruačního cyklu vědělo poměrně málo. Nebylo známo, v jaké fázi cyklu dochází k početí ani jak vzniká menstruační krev. Menstruace představovala zkušenost, o níž nebylo možné otevřeně diskutovat, a co se týče jiných forem vědeckého bádání a snažení, zůstávala dlouho zabarvena negativními názory a nedorozuměními. Moderní věda a medicína určitě mnohé z těchto mylných představ o fyziologii menstruačního cyklu objasnily a z jeho fascinujícího a složitého mechanismu a účelu objevují stále víc. Brzy poté, co menstruace začala být chápána jako projev zdraví a jako něco, co ženám nebrání v normálních činnostech, začala 48 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

21 věda a medicína rovněž zkoumat způsoby, jak této nadbytečné svízele ženy (i společnost) zbavit. Vědecký přístup na jedné straně odstranil aspekty kulturního prokletí, na druhé straně se však snaží menstruaci oprostit od jejího smyslu a nad cykličnost vyzdvihuje fyziologickou a energetickou linearitu. Dr. Coutinho Elsimarová ve své knize Is Menstruation Obsolete? (Je menstruace zastaralá?) vyjádřila nikoli zřídkavý názor, že ženy byly v minulosti mnohem častěji těhotné než v současnosti a že pravidelná menstruace je odchylka, a nikoli něco přirozeného, a proto by se měly podle jejího názoru začít užívat antikoncepční pilulky, které by navodily přirozený stav bez menstruace (Elsimar, 1999). Dr. Charlotte Ellertsonová a Dr. Sarah Thomasová zase přišly s myšlenkou, že ženy by měly eliminovat nebo zredukovat počet menstruací z medicínských a společenských důvodů proto, že menstruační poruchy jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtnosti na gynekologická onemocnění a stojí průmysl osm procent z jeho celkového mzdového rozpočtu kvůli ztrátě produktivity. Možnost chemicky potlačit menstruační cykly je také jedním z nejlépe zachovávaných tajemství ve zdravotnictví (Ellerton a Thomas, 2000). V USA již farmaceutická firma Barr Laboratories pokročila do třetí fáze testu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration, FDA) (2002) s novou pilulkou nazvanou Seasonale. Tu by měly ženy užívat nepřetržitě tři měsíce, a poté by mělo následovat sedm dní do té doby zastaveného krvácení, čímž se ženám nabídne příležitost, aby menstruovaly pouze čtyřikrát ročně, a ne dvanáctkrát nebo třináctkrát. Normálnost menstruačního cyklu, který se v životě žen vyskytuje po dobu několika desítek let, byla v lékařském výzkumu účinků chemických látek, v němž se zkoumá normální nemenstruující dospělá osoba, zjevně přehlédnuta jako cosi nahodilého. Pro tyto normální dospělé jsou určeny léčebné postupy, aniž by se bralo v úvahu, že žena v různých fázích cyklu reaguje na podávání chemických látek v rámci léčby následkem Prokletí 49

22 biochemických cyklických změn ve svém organismu úplně jinak. Je zde nevyřčený předpoklad, že normální lidské tělo je tělo bez cyklu, tzn. tělo, jež nepodléhá takovým cyklickým odchylkám, jako je menstruace, proměnlivost hladiny hormonů, těhotenství, laktace nebo menopauza. Považuje se za naprosto vhodné, že se abnormální těla vyloučí z lékařského výzkumu proto, že kontaminují výsledky nepatřičnými variantami (a také kvůli možnému nebezpečí hrozícímu nenarozenému dítěti, v případě že ženy otěhotní). V učebnicích lékařství se menstruace rovněž často popisuje negativním způsobem. Dr. Emily Martinová se zaměřila na celou řadu učebnic pro studenty medicíny, které používají v současné době, a zjistila, že když se oplodněné vajíčko nezahnízdí, označuje se menstruace v těchto textech negativně. Pokles hladiny progesteronu a estrogenu v krvi připravuje vysoce vyvinutou děložní sliznici o její hormonální podporu, sevření cév vede ke sníženému dodávání kyslíku a živin, a nakonec nastává rozpad, celá sliznice se začíná odlupovat a začíná menstruační krvácení. Cévy v děloze krvácejí a menstruační tok sestává z této krve smísené s odumřelou tkání. Ztráta hormonální stimulace způsobuje nekrózu (odumření tkáně). V jedné lékařské knize, jinak známé mimořádně objektivním a jasným popisem, se uvádí, že když nedojde k oplodnění, děložní sliznice se sloupne a začíná nový cyklus proto se říká, že,při menstruaci děloha jako by naříkala, že nemá dítě (Martin, 1999). Tento pohled na menstruaci s sebou nese nejen konotaci výrobního systému, který ve své produkci selhal, ale také představu nepodařené výroby, která přišla vniveč, nedá se prodat a jejímž výsledkem je zmetek. Lékařské učebnice popisující menstruaci jsou plné slov jako degenerovat, upadat, stáhnout se, křeče, nedostatek, oslabit, prosakovat, vylučovat, napravit, odumírat, ustat, ztrácet, obnažovat a vypuzovat. Nejsou to neutrální pojmy, protože konotují selhání a zánik, ukončení (Martin, 1999). 50 Druhá část. Požehnání, nebo prokletí?

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Žijte (s) cyklem! aneb jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Pochopte své měsíční proměny a každý měsíc si užívejte darů své jarní, letní, podzimní a zimní fáze! Miranda Gray!

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109 Obsah Úvod 4 1 Dobrý start 11 2 Polévky a předkrmy 27 3 Lehký oběd 45 4 Hlavní jídlo 63 5 Přílohy 95 6 Sladká pokušení 109 Seznam receptů a jejich nutričních hodnot 124 Rejstřík 127 Úvod Současné ženy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne 26.01.2015 Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA NÁVOD JAK NA TO POMŮCKA PRO VÁS Tento letáček slouží jako pomůcka k vylepšení stravovacích a pohybových zvyklostí. Pro dobrý základ může posloužit pravidlo

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

PROJÍM SE K MIMINKU. Kateřina Burešová. Baby Friendly Diet TM. www.katerinaburesova.cz 2015

PROJÍM SE K MIMINKU. Kateřina Burešová. Baby Friendly Diet TM. www.katerinaburesova.cz 2015 PROJÍM SE K MIMINKU Kateřina Burešová Baby Friendly Diet TM www.katerinaburesova.cz 2015 2. Fáze menstruačního cyklu z pohledu BFD V této kapitole si řekneme, jak můžete vybírat potraviny prospěšné pro

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE

ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz BRIAN TRACY ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE 21 jednoduchých, osvědčených a ihned použitelných

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.21 Vzdělávací

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu... ... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...... ...... Přirozenost ženy je to nejlepší Žena může v průběhu každého cyklu otěhotnět průměrně po dobu šesti dní pět dní před ovulací a v den ovulace. Aby

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 6 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více