VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy"

Transkript

1 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 1

2

3 12 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele ( ) 10 Profil společnosti 12 Obchodní domy Regata 14 Hotel Horizont 18 Hotel Port 19 Projekt Rekonstrukce a dostavba hotelu Port 20 Slovo autorky návrhu Rekonstrukce a dostavby hotelu Port Ing. arch. Senky Příhodové 21 Aktivity společnosti v roce Personální politika 25 Certifikát systému managementu jakosti 26 Ochrana životního prostředí 27 Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne 28 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti 29 Sponzorské a partnerské aktivity 30 Členství v profesních a dalších organizacích 31 FINANČNÍ ČÁST 33 Rozvaha ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni Zpráva auditora 42 Zpráva dozorčí rady 44 Adresář 45 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 3

4 4 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

5 12 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Regata Čechy, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Čílova 304/9, Praha 6 Datum vzniku: Akcionáři: Ilja Šedivý 50 % Viktor Šedivý 50 % Základní kapitál: Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozování solárií, kadeřnictví, kosmetické služby, hostinská činnost, směnárenská činnost Majetkové účasti: Obchodní jméno: Regata Máchovo jezero, a.s. Sídlo: U jezera 393, Doksy Základní kapitál: Kč IČ: DIČ: CZ Podíl na základním kapitálu: 100 % Rozhodující předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vnitrozemská vodní doprava, hostinská činnost Obchodní jméno: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Sídlo: Valdštejnská 183, Doksy Majetkový vklad: Kč (20 % celkového majetkového vkladu) IČ: Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 5

6 Slovo předsedy představenstva Vážení zákazníci, vážení partneři, milí kolegové. Jak je dobře známo, bez práce nejsou koláče a my proto dlouhodobě pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb. S tím, jak se nám to v minulém roce dařilo, bychom Vás rádi seznámili v obvyklém přehledu činnosti naší společnosti Regata Čechy, a.s., ve Výroční zprávě za rok Uplynulý rok proběhl ve znamení pokračující krize Eurozóny, dalších úsporných opatření české vlády a stagnace naší ekonomiky. Naše společnost na tuto situaci reagovala snahou o ještě větší zefektivnění všech svých činností, zvláště řídících procesů. Více jsme se soustředili na finanční plánování a kladli jsme větší důraz na finanční nástroje řízení. Vedle toho jsme však také sjednotili a výrazně posílili marketingové aktivity společnosti. Díky tomu jsme, i přes nepříznivé vnější podmínky, dokázali dosáhnout uspokojivých obchodních a ekonomických výsledků a udržet si tak dobré jméno mezi našimi obchodními přáteli a partnery i uznání a respekt našich konkurentů. Regata Čechy, a.s. se od počátku své činnosti zabývá dvěma hlavními aktivitami. Správou a pronájmem nemovitostí spravuje a pronajímá nebytové prostory ve svých obchodních domech v Praze, které provozuje pod značkou Obchodní domy Regata. Dále se zabývá hotelnictvím vlastní a provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port u Máchova jezera. V roce 2012 jsme učinili, resp. dokončili některé zásadní kroky, které nám pomohly k upevnění postavení na trhu a v budoucnu poslouží jako základ pro další rozvoj obou našich činností. V Doksech u Máchova jezera byla v dubnu 2011 zahájena, v historii naší společnosti zatím největší investiční akce, Rekonstrukce a dostavba hotelu Port. Celkové náklady tohoto projektu dosáhly částky 140 mil. Kč a na jeho financování se nám podařilo získat dotaci z fondů Evropská unie, konkrétně jejího Fondu pro regionální rozvoj. Tato dotace pokryla více než jednu třetinu uznatelných nákladů. Vlastní náročné stavební práce trvaly od září 2011 do června 2012, tedy rekordně krátkých 10 měsíců. Hotel byl pro veřejnost otevřen podle plánu, přesně na začátku hlavní turistické sezóny, Hotel Port tak prošel nejrozsáhlejší stavební proměnou od svého vzniku v roce Původní budova hotelu je nejen kompletně zrekonstruována, ale zároveň rozšířena o nové křídlo. Ubytovací kapacita narostla z původních 50 na více než 120 osob. Součástí hotelu je sport a wellness centrum, víceúčelový sál s kapacitou až 200 osob, několik salónků a další zázemí pro pořádání společenských a firemních akcí. Již první půlrok provozu ukázal, že cíl, zachovat v hotelu Port i po dokončené modernizaci a rozšíření příjemné přátelské prostředí a zároveň poskytnout špičkové služby moderního čtyřhvězdičkového hotelu, se daří naplňovat. Hotel je jak individuální, tak firemní klientelou čím dál více vyhledáván a cestu si do něj našli i hosté z nejbližšího okolí. V následujících letech připravujeme další etapu rekonstrukce a modernizace hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Ta by se měla týkat vnějšího pláště 6 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

7 12 budovy, prostor vstupu a recepce a gastronomických provozů hotelu. V oblasti vlastnictví a správy obchodních domů připravujeme celkovou rekonstrukci obchodního domu Ládví v Praze 8. V roce 2012 jsme věnovali velkou pozornost marketingu naší společnosti, hlavně hotelů. Úspěšně se nám podařilo komunikovat znovuotevření hotelu Port. Pokračovali jsme v zavádění nového vizuálního stylu našich prezentací, modernizovali jsme naše webové stránky a více se věnovali i PR našich hotelů. V roce 2013 se zaměříme na další zkvalitňování a zefektivňování všech našich činností s cílem udržet ekonomickou a finanční stabilitu společnosti. Dále budeme klást důraz na dobře zacílený marketing a PR. Více podpoříme i vlastní obchodní aktivity našich hotelů, zvláště Horizontu. Doufáme, že na následujících stránkách najdete všechny potřebné informace o naší společnosti. Chceme být dlouhodobě firmou nejen spolehlivou, ale i transparentní. Vážení obchodní přátelé a partneři, velmi si vážíme Vaší důvěry a dobré spolupráce s Vámi. Děkujeme Vám za ni! Děkujeme také Vám, milí kolegové, máte velkou zásluhu na tom, že jsme společně rokem 2012 prošli úspěšně a se ctí! Ilja Šedivý předseda představenstva Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 7

8 Orgány společnosti Představenstvo Ilja Šedivý předseda představenstva Viktor Šedivý místopředseda představenstva Ing. Jan Král člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Rada předseda dozorčí rady Ing. Anna Šperlová člen dozorčí rady Filip Votruba člen dozorčí rady 8 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

9 12 Organizační struktura společnosti dozorčí rada valná hromada manažer speciálních projektů představenstvo kancelář společnosti ředitel vnějších vztahů a marketingu ředitel provozu, rozvoje a investic ekonomický a správní ředitel finanční ředitel manažer marketingu závod Praha závod Pec pod Sněžkou závod Doksy hlavní účetní obchodní domy Regata hotel Horizont hotel Port účetní Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 9

10 Vybrané ukazatele ( ) V tis. Kč Tržby celkem Přidaná hodnota Zisk před zdaněním Aktiva Netto celkem Vlastní kapitál Vývoj tržeb (v tis. Kč) Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

11 Stav vlastního kapitálu (v tis. Kč) Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 11

12 Profil společnosti Společnost Regata Čechy a.s. byla založena v únoru roku 2000 třemi fyzickými osobami. V říjnu roku 2000 byl navýšen základní kapitál společnosti na současnou výši Kč formou nepeněžitého vkladu a to vložením části podniku Regata a.s. Společnost od počátku svého vzniku rozvíjí své obchodní aktivity ve dvou základních oblastech. Jednou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví šesti obchodních domů v Praze, které jsou spravovány pod obchodní značkou Obchodní domy Regata. Tyto objekty se nacházejí v obytné zástavbě s velkou koupěschopnou poptávkou v lokalitách Prahy 4, 5, 6 a 8. Jsou velice dobře dostupné všemi dopravními prostředky, dva z objektů jsou umístěny v bezprostřední blízkosti stanice metra. Základní strategií společnosti je dlouhodobý pronájem obchodních prostor tak, aby celková struktura maloobchodních prodejen a provozoven služeb v těchto objektech co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spádové oblasti. Společnost dlouhodobě buduje jednotný koncept využití obchodních prostor. Rozhodujícími nájemci v jednotlivých obchodních domech jsou maloobchodní řetězec, finanční instituce a společnosti provozující restaurační a stravovací zařízení, doplněné menšími prodejnami a provozovnami služeb, vhodně rozšiřujícími základní sortiment nabízených služeb. Celková plocha k pronájmu v obchodních objektech ve vlastnictví společnosti činí 23 tis. m 2. Správnost výše uvedené obchodní strategie dokládá obsazenost pronajímatelných prostor, která se dlouhodobě pohybuje nad 95 % a minimální obměna jednotlivých nájemců těchto obchodních prostor. Mezi nejvýznamnější nájemce obchodních domů patří společnost Ahold, provozující síť supermarketů značky Albert, finanční instituce jako např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money bank a Česká pošta, které mají na základě dlouhodobých nájemních smluv pronajato více než 50 % pronajímatelných prostor. Společnost každoročně investuje finanční prostředky do údržby a rekonstrukce objektů, tak aby tyto splňovaly rostoucí nároky nájemců a jejich zákazníků. V roce 2000 bylo zrekonstruováno první patro obchodního domu Ládví na Praze 8 včetně vybudování dvou nových schodišť a osobního výtahu. V roce 2001 společnost zrekonstruovala část objektu obchodního domu Luka v Praze 5. V témže roce dispozičně změnila a zrekonstruovala první patro objektu Čílova v Praze 6 a vybudovala zde sídlo společnosti. V roce 2002 vybudovala společnost ve spolupráci s firmou Ahold parkoviště pro zákazníky před obchodním domem Centrum na Spořilově v Praze 4. V roce 2004 byla zrekonstruována přízemní část objektu Čílova a vytvořené obchodní prostory byly pronajaty. Byl také opraven plášť budovy, čímž byla dokončena kompletní rekonstrukce tohoto objektu. V roce 2007 byl kompletně zrekonstruován obchodní dům Centrum na Spořilově s celkovými investičními náklady přes 40 mil. Kč. Rekonstrukcí vzniknul moderní obchodní dům s příjemnými obchodními pasážemi se širokým spektrem zboží a služeb, odpovídající náročným požadavkům zákazníků. V roce 2010 odkoupila společnost pozemek pod objektem obchodního domu Ládví v Praze 8 a v témže roce uzavřela s leasingovou společností smlouvu o prodeji tohoto 12 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

13 12 obchodního domu s následným zpětným leasingem, čímž získala společnost finanční prostředky na další nezbytné investice. V roce 2012 byla zahájena příprava na rekonstrukci a dostavbu obchodního domu Ládví. Tato akce je plánována na rok 2015 a v roce 2013 bude pokračovat výběrem zhotovitele projektu a zahájením projektových prací. Druhou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví a provozování hotelů. Společnost vlastní a provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou v Krkonoších a hotel Port v rekreační oblasti Máchova jezera. Hotel Horizont je hlavní dominantou oblíbeného horského střediska Pec pod Sněžkou a je zaměřen zejména na aktivní tuzemskou i zahraniční klientelu, především pak na rodiny s dětmi. Hotel má vlastní sport a wellness centrum s odborně vyškoleným personálem. Součástí hotelu je vedle hlavní hotelové budovy i objekt rodinných apartmánů Firn a další dva menší objekty, sloužící pro ubytování zaměstnanců. Celková kapacita hotelu včetně apartmánů je 320 lůžek. Hlavní budova hotelu Horizont procházela v minulých letech náročnou rekonstrukcí. Již v roce 1995 bylo vybudováno sport a wellness centrum. V roce 1999 prošla výšková část hotelu kompletní rekonstrukcí. V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce ubytovacích kapacit hotelu rekonstrukcí třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. V roce 2004 byla v budově rodinných apartmánů instalována nová plynová kotelna. Investice budou pokračovat i v následujících letech. Společnost plánuje v následujících letech zrekonstruovat vnější plášť budovy hotelu, provést rekonstrukci vstupní haly s recepcí a modernizovat gastronomické provozy a kuchyni. Hotel Port v Doksech u Máchova jezera byl koupen v roce 2002 jako menší hotel rodinného typu, určený zejména pro rekreaci rodin s dětmi a aktivně zaměřenou klientelu, s širokou možností sportovních aktivit, např. vodní sporty, pěší turistika či cykloturistika. Hotel měl původní kapacitu 44 lůžek, včetně přistýlek bylo možno tuto kapacitu navýšit na 73 lůžek. Hotel prošel v minulých letech nutnými opravami včetně modernizace restaurace a jejího zázemí. Byl vybudován venkovní vyhřívaný bazén. Od roku 2008 připravovala společnost rekonstrukci a přestavbu hotelu Port na moderní hotelové zařízení, odpovídající standardům čtyřhvězdičkového hotelu. Vlastní rekonstrukce a dostavba byla zahájena začátkem září 2011 a stavební práce trvaly rekordně krátkých 10 měsíců. Hotel znovuotevřel brány veřejnosti Celkové náklady projektu se vyšplhaly skoro na 140 mil. Kč a na této částce se z více jak jedné třetiny podílí Evropská unie, zbývající dvě třetiny jsou financovány z vlastních prostředků investora a z bankovního úvěru. Společnost rozšiřuje své aktivity v rekreační oblasti Máchova jezera tak, aby svým hostům nabídla co nejvyšší kvalitu a nejširší spektrum služeb. V roce 2007 spoluzaložila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero s cílem péče o kvalitu vody v Máchově jezeře. V roce 2005 společnost majetkově vstoupila do společnosti Regio Máchova kraje a.s. a v roce 2010 se stala jejím 100% akcionářem. Počátkem roku 2011 byla společnost přejmenována na Regata Máchovo jezero, a.s. Tímto krokem společnost rozšířila své aktivity i do oblasti provozování vodní dopravy, kempu a pláží u Máchova jezera. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 13

14 Obchodní domy Regata Obchodní dům CENTRUM Hlavní 2459, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 100,00 Obchodní dům LUKA Mukařovského 1986, Praha 5 Celková plocha k pronájmu ( m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 100,00 14 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

15 12 Obchodní dům LÁDVÍ Střelničná 1660, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 95,10 Obchodní dům VISLA Zhořelecká 514, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 98,30 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 15

16 Obchodní domy Regata Obchodní dům TEMPO Štúrova 41, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) 793 Pronajatá plocha k (m 2 ) 793 Vytíženost (v %) 100,00 Obchodní dům ČÍLOVA Čílova 9, Praha 6 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) 381 Pronajatá plocha k (m 2 ) 381 Vytíženost (v %) 100,00 16 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

17 12 OD NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 CENTRUM , , , , , , , , , ,7 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 LUKA , , , , , , , , , ,8 LÁDVÍ , , , , , , , , , ,8 VISLA , , , , , , , , , ,90 TEMPO , , , , , , , , , ,00 OD Vývoj tržeb 2003z nájemného 2004 obchodních 2005 domů (v tis. 2008Kč) ČÍLOVA , , , , , , , , , ,20 CENTRUM CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 LUKA , , , , , , , , , ,8 68 LÁDVÍ , , , , , , , , , ,8 60 VISLA , , , , , , , , , ,90 52 TEMPO , , , , , , , , , ,00 44 ČÍLOVA , , , , , , , , , ,20 CELKEM , , , , , , , , , , CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO ČÍLOVA CELKEM CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO ČÍLOVA Podíl obchodních domů na nájemném k (v %) % 3 % 15 % CENTRUM LUKA VISLA TEMPO 31 % CELKEM LÁDVÍ ČÍLOVA 2012 CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO 27 % 21 % ČÍLOVA 15 % 3 % 3 % 31 % 27 % 21 % Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 17

18 Hotel Horizont HOTEL **** HORIZONT Velká pláň 141, Pec pod Sněžkou Počet pokojů 132 / 3 apartmá Počet lůžek 270 APARTMÁNY *** FIRN Malá pláň 295, Pec pod Sněžkou Počet apartmánů 14 Počet lůžek Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

19 12 Hotel Port HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, Doksy Počet pokojů 62 / 2 apartmá + 1 junior suite Počet lůžek 121 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 19

20 Projekt Rekonstrukce a dostavba hotelu Port Investor: Regata Čechy, a.s. Místo realizace: Doksy Doba realizace: duben 2011 červen 2012 Celkové náklady: 138,9 mil. Kč Z toho dotace (EU + státní rozpočet): 53,5 mil. Kč Operační program: ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 3: Cestovní ruch Generální dodavatel: Step, spol. s.r.o. Autor projektu: Ing. arch. Senka Příhodová 20 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

21 12 Slovo autorky návrhu Rekonstrukce a dostavby hotelu Port Ing. arch. Senky Příhodové Ke svěřenému úkolu jsem přistupovala s velkým respektem k původní stavbě a Geniu Loci celého areálu. Navrhla jsem rozšíření stávajícího objektu hotelu směrem severním a doplnění nižší hmoty nového křídla směrem jižním, do místa, kde původně stál domeček ubytovna zaměstnanců. Snahou navrženého a realizovaného řešení bylo podtržení a vyzdvižení výrazové kvality a dominantnosti původního objektu hotelu, zdůraznění a doplnění příjemných klidných horizontál ve vztahu k výrazné horizontále vodní hladiny jezera, převzetí a modernizace některých výrazových prvků a detailů. Původní budova byla postavena jako dětská ozdravovna s koupalištěm v roce 1931 v duchu funkcionalismu se zjevnou inspirací lodní architekturou. Hotel stojí v krásném klidném prostředí ve svahu nad jezerem a vhodně využívá konfiguraci svažitého terénu a bezprostřední blízkost Máchova jezera. Příznačné je terasovité uspořádání stavby s opěrnou zdí, která vytváří jakýsi mohutný sokl celé budovy. Důležitým architektonickým kladem hotelu je podlouhlá, otevřená terasa s nádherným výhledem na jezero. Terasa se táhne podél celé restaurace v přízemí budovy, je podepřena útlými železobetonovými sloupy a dává hotelu nezaměnitelný výraz a významnou lehkost. Tento typický prvek funkcionalistické architektury dům na pilotách přináší stavbě punc světovosti, který můžeme vystopovat ve významných dílech funkcionalistické architektury autorů Ladislava Žáka (rodinný dům Lídy Baarové v kolonii Baba Neherovská 8, rodinný dům Martina Friče v Hodkovičkách Na Lysinách 9), Jana Gillara (Francouzské školy v Dejvicích Božkova 3), Le Corbusiera (vila Savoye v Poissy), Hanse Scha- rouna (vila Schminke v saském Lobau) nebo Marta Stama (rodinný dům Na Babě 9). Návrh vychází z architektonického výrazu a provozního řešení původní budovy, z urbanistického, dopravního a koncepčního řešení celého areálu, z přírodních podmínek a konfigurace terénu a v neposlední řadě z předloženého stavebního programu, který požadoval navýšení kapacity hotelu o téměř 200 %. Zohledněn byl samozřejmě také požadavek změny kategorie hotelu z *** na ****. Inspirací pro řešení rekonstrukce a dostavby hotelu Port se mi stala významná díla předních světových architektů (sanatorium v Paimio Alvara Aalta, vily Adolfa Loose, Le Corbusiera, Ladislava Žáka či Marta Stama) a vůbec atmosféra a kvalita období počátku 30. let v architektuře a společnosti. Jako nosná je nastíněna myšlenka na komplexní dotvoření fungujícího, kvalitního a k relaxaci lákajícího přírodního areálu propojeného s elegancí a neokázalostí příjemné atmosféry hotelu. Požadavek navýšení kapacity hotelu na téměř trojnásobný počet lůžek mi přinesl nelehký úkol kultivovaného vypořádání se s novým rozložením hmot. Původní objekt by neunesl tak velkou přístavbu pouze v jedné nové hmotě a v jednom směru aniž by ho toto nové křídlo výrazově zcela nezatlačilo do pozadí. Proto byla z pohledu vnímání hmoty hotelu jako kvalitní architektonické dominanty nutná jeho podpora a posílení. Zvyšování hmoty stavby vertikálním směrem by požadovaný výsledek také nepřineslo, protože by byl zcela narušen původní architektonický záměr včetně příjemné rovnováhy s okolní přírodou. Koncepčně hmotově, architektonicky i provozně bylo nutné menší rozšíření stávajícího Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 21

22 to částí areálu. Panoramatická restaurace přináší hotelu jednoznačně novou kvalitu. Vedle původního schodiště v budově hotelu je nově umístěn prostorný výtah, který je z pohledu zvýšení komfortu hotelu nepostradatelný. objektu horizontálně směrem severním a zároveň směrem jižním doplnění nižší hmoty nového křídla s pokoji a sportcentrem napojené na původní budovu spojovacím krčkem s novým hlavním vstupem a recepcí. Toto nové křídlo původní rozšířenou hmotu hotelu harmonicky doplňuje, nikoli však převyšuje. Vzhledem k zužujícímu se tvaru pozemku bylo nutné jej při napojení otočit o cca 17 a sledovat tak hranu fasády dnes již zmizelého domečku a zároveň také linku břehu jezera. Kompozičně návrh člení hmotu do tří částí A. původní budova rozšířená severním směrem (původně bylo 5380m 3 ) 7300 m 3 B. spojovací krček 1665 m 3 C. nové křídlo 7980 m 3 ad A. Navrhla jsem menší rozšíření stávajícího objektu hotelu směrem severním, zde uzavření jeho hmoty půlkruhovou panoramatickou restaurací s výhledem nejen k jezeru, ale také směrem k lesu a loděnici. Tím je docíleno optického propojení s tou- ad B. Na stávající budovu je nové křídlo napojeno spojovacím krčkem, který obě části funkčně propojuje a zároveň je výrazově odděluje. Do spojovacího krčku je přemístěn hlavní vstup s recepcí a hotelovou halou, je zde umístěna hlavní vertikální komunikace s výtahem použitelným také osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. ad C. Směrem jižním je doplněna nižší hmota nového křídla s pokoji a sportcentrem. Toto nové křídlo rozšířenou hmotu stávajícího hotelu harmonicky doplňuje, ale nepřevyšuje. Funkční náplň jednotlivých podlaží a částí 1.NP A. restaurace s barem a otevřenou terasou s kouzelným výhledem na jezero celková plocha restaurace s barem je z původních 160 m 2 zvětšena na 330 m 2, provoz kuchyně se zázemím, kanceláře vedení hotelu a sociální zázemí hostů restaurace B. hlavní vstup, hotelová hala s recepcí a otevřenou terasou s výhledem na jezero, venkovní šachy C. dětský koutek, 15 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, z toho jeden pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 2.NP A. 12 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, dva jednolůžkové pokoje s příslušenstvím 22 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

23 12 B. otevřená galerie s výhledem do hotelové haly C. 4 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, apartmá 3.NP A. 10 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, dva jednolůžkové pokoje s příslušenstvím B. prosvětlená střecha hotelové haly C. čtyři dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a apartmán s výstupem na prostornou střešní terasu 4.NP A. luxusní dvoulůžkový apartmán s východem na rozlehlou střešní terasu 1.PP A. půjčovna sportovních potřeb, provoz sauny s masérnou, salonek, denní místnost, šatny a sociální zázemí zaměstnanců, technické zázemí hotelu B. salonek, vinotéka, technické zázemí hotelu C. galerie s výhledem do víceúčelového sálu, sportbar s výhledem do bazénové haly a víceúčelového sálu, sociální zázemí hostů, kotelna, strojovna vzduchotechniky jednotlivé části jedinečného přírodního areálu pobytová louka a písečná pláž na jižní straně, světlý, suchý borový les s krásnými výhledy v horní části a lužní les s rákosím a novým jezírkem ve spodní, severní části pozemku. Díky pochopení a citlivému přístupu investora se podařilo doplnit a rozšířit systém pěších cest, stezek a venkovních schodišť, který bude ještě doplněn o plánované odpočinkové lavičky a nabídne tak hostům příjemnou možnost relaxace při procházkách po areálu. Ing. arch. Senka Příhodová Autorizovaná architektka ČKA Autorka návrhu Rekonstrukce a dostavby hotelu Port 2.PP C. předělitelný víceúčelový sál, dvě bowlingové dráhy, plavecký bazén s vířivkou, parní kabina, sociální zázemí a šatny návštěvníků bazénu, možnost výstupu na terasu a pobytovou zelenou louku s venkovním plaveckým bazénem a hřištěm na beach-volejbal Velkou pozornost jsem od začátku věnovala také urbanistickému řešení areálu. Jeho cílem bylo propojení jednotlivých částí pozemku a vytvoření dobře fungujícího, harmonického komplexu. Mám radost, že se podařilo odstranit některé pohledové bariéry a přirozeně tak vizuálně i funkčně vzájemně přiblížit Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 23

24 Aktivity společnosti v roce 2012 Společnost Regata Čechy, a.s. realizovala v roce 2012 své obchodní aktivity v souladu s dlouhodobou strategií své činnosti, zaměřenou na posilování své pozice v oblasti vlastnictví a správy obchodních domů Regata v Praze a v oblasti vlastnictví a provozu hotelů Horizont v Peci pod Sněžkou a Port u Máchova jezera. Hlavní pozornost věnovala dalšímu zkvalitňování služeb pro své klienty tak, aby společnost i nadále udržela svoji konkurenceschopnost a dobré jméno v oblasti cestovního ruchu i v oblast správy a pronájmů nemovitostí. V oblasti vlastnictví a správy sítě Obchodních domů Regata v Praze byly v roce 2012 vynakládány finanční prostředky zejména do běžné údržby a oprav. V tomto roce byla zahájena příprava na rekonstrukci obchodního domu Ládví, která je plánována na rok V hotelu Horizont byla na podzim roku 2012 provedena částečná modernizace vstupu do hotelu a vstupní haly s recepcí. Společnost Regata Čechy, a.s. od dubna, resp. od září 2011 realizovala rekonstrukci a zároveň dostavbu hotelu Port u Máchova jezera. Vlastní náročné stavební práce trvaly rekordně krátkých 10 měsíců a hotel otevřel brány veřejnosti , tedy přesně na začátku hlavní turistické sezóny. Hotel Port prošel nejrozsáhlejší stavební proměnou od svého vzniku v roce Ubytovací kapacita narostla z původních 50 na více než 120 osob, resp. z původních 25 na 62 moderních a větších pokojů, z nichž některé je možno propojit a 3 z nich jsou apartmá. Krásný výhled na jezero nabízí i hotelová restaurace s přilehlou terasou. Díky navýšené kapacitě si zde moderní gastronomii i tradiční českou kuchyni bude moci vychutnat až 150 hostů. Dostavba nového křídla hotelu vytvořila s původní budovou jeden celek, v jehož jižní části vzniklo moderně vybavené sport a wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, parní kabinou, saunou, prostorami pro masáže, fitness, dvěma bowlingovými dráhami, stolním tenisem, dále přibyl víceúčelový konferenční sál s kapacitou až 200 osob, několik salónků a další zázemí potřebné pro konání firemních a společenských akcí. Areál hotelu se rozprostírá v lesoparku, na vlastním pozemku o rozloze 3,5 ha přímo na břehu Máchova jezera. Je zde vlastní parkoviště, písečná i travnatá pláž, venkovní vyhřívaný bazén, hřiště na plážový volejbal, minigolf a tenisový kurt. Hotelová půjčovna sportovního vybavení nabízí jízdní kola, lodičky, šlapadla, katamarány a surfy, v zimě, za příznivých klimatických podmínek, brusle či běžecké lyže a boty. 24 Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

25 12 Personální politika Personální politiku považuje vedení společnosti Regata Čechy, a.s. za jednu z důležitých součástí rozvoje firmy. Personální politika se soustřeďuje na vyhledávání perspektivních motivovaných lidí, kteří by v budoucnu zajišťovali kontinuitu a další rozvoj společnosti. Velký důraz je kladen na oblast vzdělávání provozního personálu v hotelech, zejména v oblastech zajišťování kvality poskytovaných ubytovacích a restauračních služeb, informačních technologií a cizích jazyků. Naplňováním podnikové strategie v personální a sociální oblasti a realizací strategických cílů a opatření bylo dosaženo toho, že v průběhu roku 2012 se dále stabilizovala a zkvalitňovala struktura zaměstnanců Regaty Čechy, a.s. Celkový počet zaměstnanců a jejich profesní struktura se vyvíjely s ohledem na zajištění potřeb společnosti a jejího dalšího rozvoje. K měla společnost Regata Čechy, a.s. 153 zaměstnanců, z toho bylo 76 zaměstnanců hotelu Horizont a 40 zaměstnanců hotelu Port. Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti činil v roce zaměstnanců, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců hotelu Horizont činil 71 zaměstnanců a hotelu Port 37 zaměstnanců. Společnost v rámci své sociální politiky zajišťuje svým zaměstnancům kvalitní stravování buď ve vlastních hotelových stravovacích zařízeních, nebo ve formě stravenek. Některým zaměstnancům hotelu Horizont a Port poskytuje společnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních. Další formou nadstandardních zaměstnaneckých výhod nad rámec zákonného nároku je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění svých zaměstnanců. Hotel Horizont se ve spolupráci s řadou odborných středních škol dlouhodobě podílí na zajišťování učební praxe studentů a učňů, a to jak v úseku provozu, tak i v úseku kuchyně. Společnost se tak snaží pomoci vychovávat a vzdělávat mladou generaci odborníků a z jejich řad si i zároveň vybírá budoucí zaměstnance pro své hotelové provozy. Společnost realizuje i krátkodobé a dlouhodobé stáže studentů vyšších odborných a vysokých škol, na základě kterých pak studenti zpracovávají své seminární či diplomové práce. V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou hotelu Port, který byl znovu uveden do provozu od začátku července 2012, bylo vytvořeno 16 nových pracovních míst. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 1 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele (2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Obsah. Základní údaje. Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4

Obsah. Základní údaje. Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4 v ý r o č n í z p r á v a 2010 Obsah Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.2 Orgány a vedení společnosti 6 2.3 Investiční činnost 8 2.4 Schéma organizační

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 0 Základní údaje Obchodní firma DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 DIČ CZ62242504 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585 Právní forma Akciová společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Projektování je pro nás hračka... 09 NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST 1/ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více