Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích"

Transkript

1 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti Pardubice Výroční zpráva 2009/2010 1/21

2 Obsah výroční zprávy Úvod...3 Charakteristika školy...4 Vedení školy...5 Dislokace školy...5 Kontakty...5 Personální a statistické údaje...6 Organizační schéma školy...6 Organizační schéma školy...7 Organizační schéma školy...8 Vyšší odborná škola - výsledky přijímacího řízení...8 Vyšší odborná škola - výsledky přijímacího řízení...9 Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2009/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků...13 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti...14 Údaje o kontrolní a inspekční činnosti...15 Základní údaje o hospodaření školy...16 Závěr /21

3 Úvod V souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, předkládáme zřizovateli - Ministerstvu vnitra ČR, zaměstnancům školy, studentům a studujícím, ale i všem policistům a příslušníkům bezpečnostních sborů Výroční zprávu o činnosti Vyšší policejní školy MV v Pardubicích. Výroční zpráva je koncipována jako souhrn informací, přehledů a statistik z pedagogické oblasti za školní rok 2009/2010 a základních údajů o hospodaření školy za rok V uplynulém školním roce ukončilo studium akreditovaného vzdělávacího programu Přípravné trestní řízení celkem 82 studentů. Absolutorium, které se skládalo ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z ruského, anglického nebo z německého jazyka a z obhajoby absolventské práce, úspěšně vykonalo 77 studentů. Absolventi obdrželi vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, současně splnili podmínky pro udělení označení diplomovaný specialista (DiS). Vzdělávací program vyšší odborné školy je současně ekvivalentním vzdělávacím programem pro specializační kurzy SKPV se zaměřením na operativně pátrací činnost a na trestní řízení, jeho úspěšným ukončením splňuje absolvent kvalifikaci odborné způsobilosti pro služební místo. Při realizaci krátkodobých vzdělávacích programů se škola profiluje zejména v oblasti problematik SKPV včetně základní odborné přípravy (ZOP) nově přijatých policistů se zaměřením na SKPV, kriminalistických techniků, kriminální zpravodajské analýzy I a II. Specifickým a jedinečným programem v rámci celé republiky je vzdělávání pyrotechniků a policistů operačních středisek. V neposlední řadě je třeba zmínit i kurzy krizového řízení, kurzy ochrany utajovaných informací, jazykové kurzy a vzdělávací program řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí. Jednotlivé vzdělávací programy jsou určeny především pro policisty a zaměstnance MV a P ČR. Vybraných vzdělávacích aktivit se s ohledem na jejich obsahovou jedinečnost zúčastňují na základě oboustranných dohod studující z jiných silových resortů. V poslední době projevili zájem o spolupráci na úseku vzdělávání i zástupci ze Slovenské republiky. Statistika jednotlivých vzdělávacích aktivit Vyšší policejní školy MV v Pardubicích za uplynulý školní rok je součástí této zprávy. 3/21

4 Charakteristika školy Název školy: IZO: Adresa školy: IČO: Zřizovatel: Způsob zřízení: Datum zřízení: Škola je zřízena za účelem: Vyšší policejní škola MV v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516, Pardubice Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO Zřizovací listina organizační složky státu 1. července 1994 (na dobu neurčitou) a) poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělávání N/.. Bezpečnostně právní činnost ukončené absolutoriem, b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality, c) poskytovat Policii ČR součinnost s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu, d) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při provozování školní knihovny a autodopravy - tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra, e) poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen, f) poskytovat vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Předmětem činnosti školy je: a) poskytování vyššího odborného vzdělávání ukončeného absolutoriem a poskytování jazykového vzdělávání, b) zabezpečení a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality, c) zabezpečení součinnosti při akcích zajišťujících bezpečnost státu, d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při provozování školní knihovny a autodopravy, e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném, f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra, g) hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 4/21

5 Vedení školy Ředitel školy: vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička, Dip. Mgmt. Zástupce ředitele pro výuku: vrchní rada plk. Mgr. Roman Bušovský Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Dagmar Pivovarníková Dislokace školy areál Pardubice areál Opatovice Na Spravedlnosti 2516, Pardubice ubytovací kapacita: 117 výuková kapacita: 288 Čeperka 215, Opatovice nad Labem ubytovací kapacita: 113 výuková kapacita: 282 Kontakty sekretariát školy: (974) fax: (974) (Internet): (Intranet): www (Internet): www (Intranet): 5/21

6 Personální a statistické údaje 14 Věková struktura pracovníků školy let let let let let let let let Policisté (ženy) Policisté (muži) Zaměstnanci (ženy) Zaměstnanci (muži) Počty vysokoškolsky vzdělaných pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty /21

7 Počty pedagogických pracovníků školy ženy muži celkem ženy muži celkem Celkem Policisté Občanští zaměstnanci Celkové počty Počty Pedagogické vzdělání učitelů ženy policisté splňují 3 muži zaměstnanci splňují 1 muži policisté splňují 9 ženy zaměstnanci splňují 7 ženy zaměstnanci nesplňují 0 muži zaměstnanci nesplňují 2 muži policisté nesplňují 12 7/21

8 Organizační schéma školy ředitel školy asistent právník vnitřní oddělení ostraha objektu (6) personalista spisový pracovník pedagogický úsek zástupce ředitele oddělení studijní a metodické + IT (1+7) oddělení práva a psychologie (1+5) oddělení kriminalistiky a služ. přípravy (1+8+1) oddělení speciálních příprav (1+3+1) oddělení jazykové přípravy (1+6+1) oddělení pyrotech. vzdělávání (1+4+1) ekonomický úsek zástupce ředitele oddělení finanční a materiálové (1+5) oddělení provozní a ubytovací (1+12) oddělení stravovací (1+13) provozní oddělení Opatovice n/l (1+14) účetní (5) technický referent zásobovač referent majet. správy skladník finanční referent údržba (3) řidič kuchař (11) skladník investiční referent investiční referent (1+7) bezpečnostní pracovník (5) uklizeč (4) údržba (3) uklizeč (4) 8/21

9 Vyšší odborná škola - výsledky přijímacího řízení Vzdělávací program: N/03 Přípravné trestní řízení Obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost Školní rok: 2009/2010 Forma vzdělávání: kombinovaná Uchazeči o studium VPŠ 1. ročník celkový počet uchazečů 42 přijetí bez přijímací zkoušky zapsali se 28 přijetí bez přijímací zkoušky nezapsali se 13 nepřijetí nesplnění podmínek přijímacího řízení 1 Uchazeči o studium VPŠ 2. ročník celkový počet uchazečů 6 přijati na základě přijímací zkoušky zapsali se 6 Aktuální počet studentů VPŠ (ke dni ) ročník ročník ročník absolutorium úspěšné absolvování ročník absolutorium neúspěšně 5 9/21

10 Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2009/2010 Počet kurzů Počet studujících Plán Zrušeno Realizováno Plán Skutečnost C E L K E M Typ Zkratka Název Délka (týdny, Kód Plán Zrušeno Realizováno Plán Skutečnost dny) IK AdBe Administrativní bezpečnost - vedení jednacího protokolu pro evidenci utajovaných dokumentů s platností 2D R3/ kvalifikace na 3 roky JK AJ/1 Anglický jazyk - I. stupeň 10T R4/ JK AJ/2 Anglický jazyk - II. stupeň 10T R4/ JK-ZK AJ-1/x/SP Zkouška z anglického jazyka I. stupně 2D R4/ Kriminální zpravodajská analýza pro SK Analýza policisty SKPV zařazené na analytických pracovištích útvarů P ČR SKPV 3T+2T P2/ SK APK Armádní pyrotechnický kurz - na VPŠ Pce 9T P2/ SK BsKO/ Spec. kurz - bezpeč. správa KO 1T R2/ SK DOP Policista operačního střediska Policie ČR 5T P2/ ZK DOP-x/SP Policista operačního střediska Policie ČR 1D P2/ ZK DOP-x/Z Policista operačního střediska Policie ČR 1D P2/ IK FyBe Fyzická bezpečnost - zpracování projektu s platností kvalifikace na 3 roky 2D R3/ IK IK-PT Policejní inspektor základního útvaru Policie ČR, který vykonává kriminalisticko-technickou činnost 3T P3/ /21

11 Typ Zkratka Název SK KRIZE Krizové řízení P ČR-I pro policisty a zaměstnance zařazené na pracovištích krizového řízení Délka (týdny, dny) Kód Plán Zrušeno Realizováno Plán Skutečnost 4D+3D P2/ SK KrizM Krizové řízení pro střední management Policie ČR s územně vymezenou působností a Policie ČR Obl. Ř SCP 4D+3D P2/ SK KRPEG/ Obsluha systému PEGAS - krizové řízení 1T P2/ JK NJ/1/ Německý jazyk - I. stupeň 10T R4/ JK NJ/2/ Německý jazyk - II. stupeň 10T R4/ JK-ZK NJ-1/x/SP Zkouška z německého jazyka I. stupně 2D R4/ Zdokonalovací poslechový kurz po 1.stupni JK NJ-ZD z jazyka německého 2T R5/ NP N-ZOP Základní odborná příprava policistů služby kriminální policie a vyšetřování 13T P1/ s ukončeným vzděláním VŠ a VOŠ SK N-ZPK Základní pyrotechnický kurz - N 11T P2/ SK OUI/ Special. kurz pro pracovníky odborného pracoviště ochrany utajovaných informací s platností kvalifikace na 5 let 1T R2/ SK ProlM/ Prolongace oprávnění pro manipulaci a skladování výbušnin, munice a pyrotechnických předmětů 2D P2/ SK PROLp/ Prolongace oprávnění pyrotechnika P ČR 3D P2/ SK Psovo/ Psovod-specialista na vyhledávání výbušnin 3T P2/ SK SK-KT Kriminalistický technik 12T P2/ SK Sklad/ Manipulace a skladování výbušnin, munice a pyrotechnických předmětů 2T P2/ ZK SKPV/SP/xA Trestní řízení 1D P2/0198s /21

12 Typ Zkratka Název Délka (týdny, dny) Výroční zpráva 2009/2010 Kód Plán Zrušeno Realizováno Plán Skutečnost ZK SKPV/SP/xB Operativně pátrací činnost 1D P2/0197s ZK SK-SKPV-x/A Trestní řízení 14T P2/ ZK SK-SKPV-x/B Operativně pátrací činnost 14T P2/ SK SK-VVP Trestní řízení se zaměřením na vyšetřování trestné činnosti 2T VP/ SK TA-I Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí 3D R2/ SK TA-II Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí transakční analýzy - 3D R2/ základní kurz SK TOPO/ Topografická a geografická příprava pro policisty a zaměstnance policie zařazené na pracovištích krizového řízení - TOPO I 1T P2/ SK W2000 Administrace operačního systému MS Windows 2000 Professional CZ a bezpečnost informačního systému 1T R2/ IK ZPČ-i/ Základy pyrotechnické činnosti pro učitele policejních škol a instruktory služební přípravy Policie ČR 1T P3/ SK ZPK/ Základní pyrotechnický kurz Policie ČR 14T P2/ SK ZPK/VS-1 Pyrotechnický kurz Vězeňské služby ČR 11T VSČR/ Legenda ke sloupci typ: NP - nástupní příprava, SK - specializační kurz, IK - inovační kurz (další odborná příprava), JK - jazykový kurz, ZK - zkouška k prokázání kvalifikace (u SK), zk. po samopřípravě (u JK) 12/21

13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium, kurzy, semináře, IMZ a ostatní: bakalářské studium Právnické fakulty UK, magisterské studium Policejní akademie, magisterské studium Katedry právních věd a filozofických oborů UK, kurz Pedagogické minimum VPŠ a SPŠ MV v Praze, multikulturalismus, problematika etnických menšin, psychologické aspekty výslechu, rasismus a extremismus, řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí I, II, účast na veletrhu - Gaudeamus studijní programy českých a zahraničních škol, Goethe Zentrum Pardubice příprava výukových materiálů pro Jazykovou zkoušku MV 1. stupně, Goethe Zentrum Pardubice účast na akreditovaných seminářích, členství ve zkušební komisi pilotního běhu specializačního kurzu SKPV ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, předsednictví ve zkušební komisi absolutoria ve VPŠ a SPŠ MV v Praze a v Holešově. Mezinárodní aktivity: krátkodobé výměnné pobyty pedagogických pracovníků oddělení kriminalistiky VPŠ MV v Pardubicích a Střední odborné školy Policejního sboru Košice, účast na oslavách dne Policejního sboru SR v Bratislavě. 13/21

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ve spolupráci s Úřadem práce a Územním odborem Policie ČR, krajské ředitelství Pardubice se zástupci školy podílí na osvětové kampani pro studenty středních škol s tématickým zaměřením na aspekty práce v Policii ČR, účast na akci Bezpečné prázdniny ve spolupráci s OŘ Chrudim a IZS, prezentace policejního školství, přednáška na téma trestná činnost mladistvých na středních odborných školách a učilištích, reprezentace školy v médiích (Kriminalistický sborník), pravidelně se opakující besedy pro žáky SOU stavebního v Rybitví na téma sociálně patologické jevy (zneužívání omamných látek, šikana na školách atd.), beseda studentů a žáků ubytovaných v domově mládeže v Hradci Králové na téma sociálně patologické jevy ve společnosti. Mimopracovní činnost pedagogických pracovníků: Sdružení pro pomoc obětem trestných činů (Bílý kruh bezpečí) poradenství, zvyšování odbornosti za přispění pravidelných supervizí, Sbor dobrovolných hasičů - členství, členství v Bezpečnostní a dopravní komisi města Přelouč, členství v zastupitelstvu OÚ Zámrsk. 14/21

15 Údaje o kontrolní a inspekční činnosti Kontroly ekonomického úseku Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: průběžná veřejnosprávní kontrola - dodržení schváleného rozpočtu a čerpání finančních prostředků po jednotlivých výdajových oblastech Kontrolu provedl: Ekonomický odbor Ministerstva vnitra Termín kontroly: Závěr kontroly: Nebylo přijato žádné zvláštní opatření. Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: následná finanční veřejnosprávní kontrola Kontrolu provedl: Odbor finanční kontroly Ministerstva vnitra Termín kontroly: Závěr kontroly: bez nálezu Typ kontroly: finanční Cíl kontroly: dodržování pracovněprávních předpisů - kontrola plnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Kontrolu provedl: Úřad práce v Pardubicích Termín kontroly: Závěr kontroly: porušení ustanovení 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Kontrola úseku BOZP Typ kontroly: BOZP Cíl kontroly : Prověrky BOZP dle rozkazu ředitele VPŠ MV v Pardubicích, částka 11 ze dne , v souladu s pokynem MV č. 12/1993, kterým se upravuje provádění rezortních prověrek BOZP a PO. Kontrolu provedli: členové prověrkové komise Termín kontroly: Závěr kontroly: Do konce roku 2010 probíhá průběžně odstraňování závad zjištěných během kontroly, viz zápis z kontroly. 15/21

16 Základní údaje o hospodaření školy Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2009 Rozpis závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 (R1) nám byl stanoven EO MV pod č.j. MV /EKO-2009 ze dne 9. ledna V průběhu roku nám byly závazné limity a ukazatelé EO MV upravovány dle našich požadavků. V roce 2009 bylo provedeno celkem 30 rozpočtových opatření, z toho EO MV provedlo celkem 15 rozpočtových opatření a ve vlastní kompetenci bylo provedeno 15 rozpočtových opatření. Příjmová oblast rozpočtu V roce 2009 nám byly v R1 stanoveny celkové příjmy ve výši tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 65 tis. Kč. K úpravě rozpočtu daňových ani nedaňových příjmů v tomto období nedošlo. K činila skutečnost příjmů Kč, tj. 100,39 %. Nedaňové příjmy, které byly rozpisem rozpočtu (R1) stanoveny ve výši 65 tis. Kč, byly překročeny o 486 tis. Kč. Nejvyšší nárůst příjmů vznikl např. u RP Stravenky úhradou stravného (režijních nákladů) od studentů. K naplnění příjmů v roce 2009 přispěly i příjmy nahodilé, které zahrnují především dobropisy z předchozího roku. Ty činily 125 tis. Kč. K jiným převodům prostředků či dotacím v příjmové části rozpočtu v roce 2009 nedošlo. Výdajová oblast rozpočtu Celkové výdaje stanovené v R1 ve výši tis. Kč byly v R2 upraveny na tis. Kč. Povolené překročení rozpočtu výdajů o použití nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2009 činilo celkem ,61 Kč. Skutečnost výdajů k činila ,03 Kč, tj. 100,53 %. V roce 2009 byly zapojeny do výdajů i mimorozpočtové zdroje - nároky z nespotřebovaných výdajů. Na základě souhlasu ekonomického odboru MV k použití nároků a na základě potřeby zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů došlo rozpočtovým opatřením k použití nároků ve výši ,61 Kč, a to do oblasti ostatních provozních výdajů. Výdajová část rozpočtu nebyla v roce 2009 čerpána rovnoměrně. Nerovnoměrné čerpání rozpočtu výdajů ovlivnila skutečnost, že většina stavebních oprav a rekonstrukcí byla prováděna zejména v letních měsících, tzn. v době, kdy je omezena výuka studentů a provoz školní kuchyně. Z přidělených prostředků jsme v roce 2009 pokračovali v rekonstrukci nemovitostí a stavebních opravách v objektu školy v Opatovicích nad Labem. Z prostředků jsme mohli realizovat i vybavení nábytkem a ostatním materiálem a pořídit ostatní zařízení, vybavení a techniku k zajištění výuky posluchačů včetně výpočetní techniky. Finanční prostředky byly čerpány ve výdajích, které byly nezbytné, účelné a hospodárné. Závěrem můžeme říci, že všechny stanovené závazné limity rozpočtu byly dodrženy. 16/21

17 Údaje o majetku k Druh majetku Hodnota majetku v Kč Zásoby (spotřební materiál) ,26 Zásoby DHDM (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 0,00 Zásoby celkem ,26 Majetek v užívání celkem ,05 z toho: - drobný nehmotný dlouhodobý majetek ,21 - drobný hmotný dlouhodobý majetek ,99 - dlouhodobý nehmotný majetek ,22 - dlouhodobý hmotný majetek ,86 - nemovitosti ,77 Svěřený majetek státu je hospodárně a účelně využíván. Majetek, který je nově z rozpočtu pořizován, vychází z požadavků a potřeb k zajištění činnosti školy, tj. především výuky posluchačů a stabilního provozu školy. Přehled o stavu závazků a pohledávek k Druh závazku, pohledávky Hodnota v Kč Závazky celkem ,92 Z toho: - závazky ,92 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,00 - zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování ,00 - jiné pohledávky a závazky 0,00 Pohledávky celkem ,08 Z toho: - pohledávky ,88 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,20 - jiné pohledávky a závazky 0,00 17/21

18 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 Č. Ukazatel Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Mimorozpoč tové zdroje Čerpání v roce 2009 celkem a Příjmy a v tom: nedaňové a kapitálové příj. a přijaté dotace příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 1b a přísp. na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění Výdaje celkem Běžné výdaje celkem z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 4 práci a v tom: prostředky na platy b OPPP Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Důchody Ostatní sociální dávky Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) c v tom: ostatní provozní výdaje Výdaje na financování prog. reprod. majetku 10 (bez výzkumu a vývoje) Výzkum a vývoj celkem 11 (neinvestiční+kapitálové) Přehled o investičních výdajích na financování reprodukce movitého a nemovitého majetku za rok 2009 Investiční program Název Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Mimorozpočtové zdroje Čerpání v roce 2009 celkem Pořízení, obnova a provoz ICT školství, vzdělávání a tělovýchovy Rozvoj a obnova MTZ školství Celkem Transfer přijatý z jiných kapitol Transfer předaný do jiných kapitol Celkem (včetně transferů) /21

19 Přehled čerpání ostatních běžných výdajů v roce Ostatní provozní výdaje Druhové třídění položek Položka Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Mimorozpočtové zdroje Čerpání v roce 2009 celkem c e l k e m z toho: 5132 ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný investiční a neinv majetek nákup materiálu j.n c e l k e m c e l k e m z toho: 5151 voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla c e l k e m z toho: 5161 služby pošt služby telekomunikací služby peněžních útvarů nájemné znalečné školení a vzdělávání nákup služeb j.n c e l k e m z toho: 5171 opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy c e l k e m c e l k e m z toho: 5192 poskyt. neinv. příspěvky a náhrady /21

20 Druhové třídění položek Položka Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Mimorozpočtové zdroje Čerpání v roce 2009 celkem 5194 věcné dary c e l k e m c e l k e m z toho: 5361 nákup kolků platby daní a poplatků úhrady sankcí jiným rozpočtům c e l k e m c e l k e m c e l k e m c e l k e m Celkem /21

21 Závěr Rozsah činnosti školy byl v uplynulém školním roce negativně ovlivněn vznikem Krajského ředitelství Pardubického kraje a s tím souvisejícím snížením počtu výukových a především ubytovacích kapacit školy v objektu v Pardubicích cca na polovinu původního stavu. Tato skutečnost se projevila pouze v omezení četnosti jednotlivých vzdělávacích aktivit, nikoliv však v nutnosti jejich rušení. Do následujícího školního roku škola vstupuje opět v nelehké situaci, přesto však s jednoznačně vytýčenými cíli, mezi které patří především redislokace a upgrade speciální učebny pro policisty operačních středisek v objektu školy v Opatovicích n. L. Dalším vývojovým mezníkem je zpracování studie konečné dislokace školy v Opatovicích n. L., kde je plánována cílová ubytovací i výuková kapacita cca 220 míst. Personální oblast školy lze hodnotit jako stabilizovanou, a to jak na ekonomickém úseku, tak i v oblasti edukace, kde jsou v současné době neobsazena celkem 4 místa na jednotlivých specializovaných odděleních (viz Organizační schéma školy). Z pohledu koncepce vzdělávání je třeba uvést, že na základě spolupráce s výkonnými útvary jednotlivých služeb, s Policejním prezidiem, odborem vzdělávání a správy policejního školství MV a v neposlední řadě z vyhodnocování evaluačních dotazníků studujících a studentů dochází v souladu se schválenými postupy k průběžné aktualizaci jednotlivých vzdělávacích programů, popřípadě se připravují programy nové. V jednotlivých oblastech vzdělávání se škola zaměřuje nejen na vzdělávání policistů a zaměstnanců Policie ČR a MV včetně příslušníků HZS, ale i nadále pokračuje a rozvíjí se aktivní spolupráce s Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí. Na základě oboustranných mezinárodních dohod se připravuje i spolupráce při vzdělávání pyrotechniků ozbrojených složek Slovenské republiky. I v omezených ekonomických podmínkách a v kontextu výše uvedených skutečností lze konstatovat, že škola v uplynulém období zabezpečila požadovanou, odpovídající úroveň vzdělání ve všech hlavních směrech své činnosti a i do budoucna je připravena rozvíjet a vylepšovat kvalitu všech vzdělávacích aktivit. Rád bych poděkoval všem pracovníkům Vyšší policejní školy MV v Pardubicích za jejich poctivou práci v uplynulém roce. Ing. Zdeněk Jedlička ředitel Vyšší policejní školy MV v Pardubicích Výroční zprávu schválilo vedení školy dne 29. října /21

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2007/2008 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. 1 Základní

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více