Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám Nová Paka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové c) Statutární zástupce: Mgr. Petr Jaroš Šlejharova Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: č.j / f) Celková kapacita školy: 595 žáků g) Školská rada: ustavena: počet členů: 6 předseda: Bohumil Šmika K. Havlaty Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání Kód oboru Název oboru Č.j. a datum schválení Délka studia H/01 Pekař ŠVP SŠGS 653/ H/01 Cukrář ŠVP SŠGS 657/ H/01 Krejčí (ŠVP Krejčí se zaměřením na modelování oděvů) ŠVP SŠGS 655/ H/01 Truhlář ŠVP SŠGS 656/ H/01 Kuchař-číšník ŠVP SŠGS 658/ M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) ŠVP SŠGS 654/ L/51 Podnikání (DE) ŠVP SŠGS 474/ L/521 Podnikání (DA) / L/51 Podnikání (DA) ŠVP SŠGS 474/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,7 22,5 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR.

4 Učební plány ve školním roce 2012/2013 obor Podnikání (dálková forma nástavbového studia III. ročník) Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od 6441L/524 Podnikání MŠMT ČR 21236/ Část C Personální zabezpečení činnosti školy Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a UOV Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Vyučení u UOV Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. Délka praxe (obor) uveďte název školy Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 43 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF 33 Ing. Lad. Kocourková ZŘPV cukrářka VŠCHT Praha DPS 27 Mgr. Martina Ahmed Čermáková učitelka UK Praha PF 11 Mgr. Hana Antošová ext. učit. PedF Hradec Králové PF 38 Bc. Marek Brožík učitel FTVS Praha 5 Mgr. Klára Dixová učitelka UHK Hradec Králové PF 5 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen DPS 30 Daniela Hanáková učitelka krejčí SPŠT Brno DPS 30

5 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín DPS 33 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 40 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice DPS 20 Bc. Pavel Plochý učitel číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) 22 Mgr. Ivan Sehnal učitel PedF Ústí n. L. PF 25 Mgr. M.. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF 6 Ing. Lucie Němcová učitelka VŠO Praha 2 Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec DPS 25 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 30 Romana Vajglová učitelka UHK Hraec Králové 4 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec DPS 30 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 37 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec DPS 23 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 18 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 31 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 8 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 45 Bc. Zuzana Pánková učitelka ČŽU Praha PF 23 Jaroslava Havlová VUOV cukrářka SOU Nová Paka DPS 36 Alena Šulcová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 29 Božena Vaňková UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 30

6 Miloslava Farská UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 32 Bohuslava Kuhnová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 28 Rom. Bělohlávková UOV Cukrářka, kuchařka-servírka SOU Lomnice n. P. DPS 15 Stanislava Štrynclová VUOV krejčí SOU Nová Paka DPS 24 Alena Šepsová UOV kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady DPS 33 Miloš Zajíc VUOV truhlář SPŠST Hradec Králové DPS 33 Zdeněk Bičiště UOV truhlář SOŠ Hradec Králové DPS 7 Jaroslav Vízek UOV truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové DPS 22 Václav Vondrouš VUOV truhlář SUPŠ Praha 35 Milan Jirka UOV truhlář DPS 27 Rudolf Eliáš UOV pekař SOUaU Nová Paka 18 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 27 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 29 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 38 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 39 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 30 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 38 Leoš Peteráč uklízeč automechanik SO 18 Bc. Olga Viková sam. ref. ČZU Praha 2

7 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 73,9 % Mistři odborného výcviku 93,5 % Vychovatelé není DM celkem 83,7 % Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2012/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2012/2013 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0 Část D Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (celkový počet přijatých žáků k ) Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč.přij. poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij. celkem 2953H01 Pekař (ZL 6)

8 2954H01 Cukrář (ZL 30) H01 Krejčí 2 2 (ZL 2) H01 Truhlář (ZL 13) H01 Kuchař - číšník (ZL 37) L51 Podnikání DE Nebylo otevíráno 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví (ZL 26) 5 5 (ZL 4) 30 Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. ro Celk.počet žáků Poč. tříd č celk. 2953H01 Pekař ,5 2954H01 Cukrář ,5 3158H01 Krejčí ,5 3356H01 Truhlář ,5 6551H01 Kuchař - číšník L51 Podnikání DE L524 Podnikání DA

9 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, dálková forma nástavbového studia Podnikání (3. ročník) připravována podle celostátních osnov a pod původním kódem KKOV. b) prospěch žáků ve škole (bez dálkového studia) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. ( bez DS) Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák % zameš. hodin Školní rok 2012/ ročník ,3 2.ročník ,8 3. ročník ,3 4. ročník ,7 celkem

10 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 2012/2013 Stupeň chování Počet % z celku , ,9 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku ,39 % f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 6441L/51 Podnikání (DE) L/524 Podnikání (DA) M01 Hotelnictví

11 Závěrečné zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2953H01 Pekař H01 Cukrář - výroba H01 Krejčí H01 Truhlář-výroba náb H01 Kuchař-číšník

12 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V současné době problematika sociálně patologických jevů stále narůstá a stává se celospolečenským problémem. Z pohledu pedagogů bylo v hodnoceném roce důležité poskytnout studentům co nejvíce informací v různých formách sdělení o drogové problematice a dalších negativních sociálně patologických jevech. Tyto informace jsme se snažili předávat žákům prostřednictvím třídních učitelů, ale i vyučujících v předmětech, kde k tomu byl prostor a odpovídající obsah. Zároveň bylo dbáno věku žáků a snaha s nimi o této problematice hovořit na neformální úrovni. Jsme si vědomi, že žáci středních škol patří k nejohroženější skupině. Naše škola realizovala v hodnoceném roce program primární prevence sociálně patologických jevů a spolupracovala s dalšími subjekty. Pozitivní zjištění a důsledek naší snahy je fakt, že naše škola nevykazuje v dané oblasti žádné závažné problémy. Sociálně patologické jevy nezužujeme pouze na drogovou závislost, alkoholismus a kouření. V působení na žáky školy jsme nezapomněli ani na patologické hráčství, vandalismus, agresivitu, šikanu. Velkým problémem je v současné době záškoláctví. Nelze opomenout ani xenofobii a rasismus. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se zúčastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V předešlém roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. V této problematice úzce spolupracujeme s Policií ČR (náčelník okrsku Nová Paka kpt. Josef Kordík je mj. členem výboru SRPŠ), zejména se specialisty na tuto oblast.

13 Na podzimní pedagogické radě (č. 2) je proveden důkladný sociální rozbor všech tříd I. ročníku. Ten pak slouží jako základní podklad pro práci třídního učitele při tvorbě třídního kolektivu. V říjnu 2012 pak proběhly besedy se žáky školy S tebou o tobě. Úspěšně působí pravidelně aktualizovaná nástěnka doplněná schránkou důvěry ve vestibulu školy. Školní metodik prevence Ing. Zuzana Šmiková a výchovná poradkyně Mgr. Daniela Vítová poskytovaly poradenské služby studentům a jejich rodičům a na požádání zajišťují poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení. Ve valné míře bylo jako v minulosti využíváno naším stoprocentně nekuřáckým pedagogickým sborem metody osobního příkladu v této oblasti. Úzce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickou poradnou především v Jičíně, ale i v Trutnově. K celkovému hodnocení uplynulého školního roku v oblasti sociálně patologických jevů můžeme k naší radosti konstatovat, že nedošlo k žádnému prohřešku a nebyl řešen jediný případ s tímto proviněním. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Kurzy jednotlivých předmětů 7 Odborné kurzy 44 Kurzy ucelených částí učiva 14 Bakalářské studium VŠ 2

14 Magisterské studium VŠ 1 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti jsou vedením školy velmi sledované záležitosti, neboť v současné době, kdy ze ZŠ vychází historicky nejméně žáků, slouží toto jako jeden z hlavních prostředků k získávání nových žáků školy. K tomu účinně využíváme příznivé skladby oborů, které vyučujeme. Každá takováto akce je pak většinou spojena s příznivým dopadem na hospodaření školy. Převážně šlo o zajišťování rautů a pohoštění, ale i o účasti na oborových soutěžích tuzemského či mezinárodního rozměru. Obory Cukrář a Pekař realizují svoji produktivní práci na vykrývání zakázek a objednávek individuálního i skupinového charakteru. Pozadu nezůstávají ani obě truhlářské dílny (Lázně Bělohrad a Vrchlabí), které realizují řadu finančně zajímavých zakázek ke spokojenosti zákazníků. Drobné zakázky úměrné počtu žákyň oboru Krejčí vykrývala i tato dílna. Ve školním roce 2012/2013 jsme realizovali tyto akce: Gastronomické akce Raut při příležitosti slavnostního otevření nových učeben

15 Občerstvení hasiči Jičín sportovní soutěž Konference cestovního ruchu Hradec Králové zajištění občerstvení Jičín - město pohádky- akce Číše vína zajištění rautu ZŠ Stará Paka raut MÚ Nová Paka občerstvení Občerstvení pro 19 osob ze ZŠ Stará Paka v prostorách odb. učebny Švejk Raut pro novopacké hasiče Kopidlenský kvítek -pořádaný Střední zahradnickou školou ( zajištění celodenního občerstvení, prodej cukrářských a pekařských výrobků) Kulturní dům Jičín velký raut pro Automotoklub Nová Paka Den otevřených dveří naší školy (ukázka všech prostor teoretické výuky i dílen a poskytnutí občerstvení pro návštěvníky) Občerstvení pro MÚ Nová Paka kanapky Občerstvení - studené mísy pro paní Evu Čevelovou

16 Mikulášská besídka pro děti občerstvení Zhotovení 100 ks masových rolád pro oddělení policie Nová Paka MÚ Nová Paka občerstvení Obložené mísy pro paní Mužíčkovou Náborová akce Já už to znám ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov (cukráři, truhláři, krejčí) Raut pro vyhlášení nejlepšího sportovce roku okresu Jičín Raut pro sportovce Nová Paka Vánoční trhy jedna z největších akcí školy prodej gastrospecialit a výrobků školy, výstava prací žáků školy MÚ občerstvení pro 30 osob Občerstvení pro sportovní oddíl Cofola CUP zajištění občerstvení pro soutěžní teamy Mileta Hořice raut pro hasiče ( poděkování za záchranu objektu) Raut pro ISŠ Nová Paka ( občerstvení pro 50 osob) Novopacký slavíček občerstvení u příležitosti hudební soutěže, pořádané Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou v Nové Pace Enika Nová Paka občerstvení pro 35 osob u příležitosti slavnostního otevření nových výrobních prostor Městské kulturní středisko Jičín občerstvení na Catering show Oblastní nemocnice Jičín RHB centrum občerstvení Hasičský záchranný sbor Jičín občerstvení Slunovrat- občerstvení pro celoměstské oslavy

17 Dalším významným prvkem v prezentaci a aktivitách školy jsou soutěže ať již oborové nebo sportovní: Září 2012 soutěž Machři roku (obor Truhlář) Říjen 2012 Světová olympiáda kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 účast obor Cukrář (soutěžící E. Nýdrlová) zisk 2 zlatých olympijských medailí! Březen 2013 soutěž odborných dovedností oboru Truhlář v Třemošnici Duben 2013 soutěž GASTRO Hradec Vitana Cup, účast obory Cukrář, Kuchař číšník, Hotelnictví. Zisk zlaté medaile (Cukrář), 2 bronzové medaile (Hotelnictví, Kuchař číšník). Květen 2013 Dny chleba Pardubice, obor Pekař, umělecký atraktivní výrobek z pekařského těsta. Červen 2013 Junior Carving Cup Třebíč - mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (zisk stříbrné medaile, 2 bronzové medaile) Jednoznačně největším úspěchem školy je zisk 2 zlatých olympijských medailí na Světové olympiádě. Jedná se o třetí úspěšné vystoupení oboru cukrář na nejprestižnějších světových soutěžích a ve všech případech škola dosáhla mimořádných úspěchů, což potvrzuje vysokou úroveň kvality přípravy u oboru Cukrář. Kromě pořadatelské funkce jsme se účastnili následujících sportovních soutěží pořádaných jinými školami Okrskové kolo Poháru J. Masopusta v kopané 1. místo Středoškolský pohár v kopané 2. místo Okresní kolo Poháru J. Masopusta 4. místo Okrskové kolo ve florbalu chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbalu dívky 6. místo Okresní kolo v košíkové chlapci 3. místo

18 Charitativní akce V rámci Vánočních trhů ( ) byla za prodej vyřezávaného ovoce žáky školy utržena částka 3700,- Kč. Tato částka byla symbolicky věnována Farnímu úřadu Nová Paka na opravu Kláštera v našem městě. Aktivní podíl našich žáků při prodeji symbolických květin výtěžek věnován na výzkum v boji proti rakovině. Účast žáků školy na prodeji předmětů nadace Světluška pro pomoc nevidomým. Kulturní akce Žáci naší školy ve školním roce 2012/2013 navštívili jedno filmové představení, dvě přednášky, divadelní představení a v rámci praxe bylo zorganizováno několik odborných exkurzí. V říjnu 2012 jsme na základě kvalitních výsledků při hodnocení závěrečných zkoušek získali ocenění Čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň přípravy v oborech Kuchař-číšník, Truhlář a Cukrář. Ocenění jsme převzali v sídle Hospodářské komory v Praze za přítomnosti zástupců MŠMT, rodičů našich oceněných žáků a vedení školy. Sportovně turistický kurz V září 2012 ( ) se uskutečnil sportovně turistický kurz STK. Stejně jako v minulosti byl organizován formou zahraničního pobytu v chorvatském letovisku Lanterna v rivieře Poreč. STK se účastní žáci 3. ročníků všech oborů vzdělávání. Kurz má náplň sportovních soutěží i turisticko-poznávacích akcí. V rámci kurzu je nabízen i celodenní výlet lodí. Ke spokojenosti účastníků přálo i bezchybné počasí a příznivá teplota vody, která umožňovala každodenní plavecký výcvik.

19 Lyžařský kurz V únoru 2013 absolvovali žáci 1. ročníků lyžařský kurz v příjemném prostředí penzionu Krakonošova zátiší v Poniklé. Poplatek žáků za pobyt v délce 6 dní byl 1.800,- Kč. Zahrnoval nadstandardní ubytování doplněné prostory pro trávení volného času (sauna, herna, stolní tenis, šipky, kurt na squash). Výcvik lyžování probíhal na nedaleké sjezdovce s vlekem Homole v Poniklé. Ta svým profilem vyhovuje jak pro základní výcvik, tak i pro výcvik pokročilých lyžařů. Rovněž upravené běžecké tratě plně vyhovovaly výcviku běžkařů. Kurz byl tradičně zakončen závody. Kladnému hodnocení obou kurzů (STK i LK) přispěla i skutečnost, že se obešly bez zranění a ke spokojenosti všech účastníků. Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

20 V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové provedla na naší škole jednu inspekci (viz přiložená inspekční zpráva). Dále probíhaly dílčí kontroly ze strany zřizovatele (pí Kocábová, Klírová přijímací řízení) a kontrola BOZP, kterou vykonal Inspektorát práce v měsíci březnu Obě kontroly se obešly bez závad. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-792/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Masarykovo nám. 2, Nová Paka, IČO: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Milanem Pospíšilem, ředitelem školy Královéhradecký kraj Místo inspekční činnosti: Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Termín inspekční činnosti: 26., 27. a 30. listopad 2012 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

21 Posuzované období - školní roky 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 až do data inspekční činnosti. Aktuální stav školy Právnická osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2, vykonává činnost střední školy (cílová kapacita 595 žáků). Do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána Poslední rozhodnutí ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení bylo vystaveno dne , s účinností od Údaje zapsané ve výpisu z rejstříku ze dne odpovídají skutečnostem zjištěným při inspekční činnosti. K se ve škole vzdělávalo 403 žáků v 15 třídách (ke dni inspekce 461 žáků v 18 třídách) denní a dálkové formy studia. Vyučovány jsou tyto obory vzdělání: Kód Obor vzdělání Délka studia Forma studia Způsob ukončení studia Počet žáků v oboru ( ) H/01* Pekař 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Cukrář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Krejčí 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Truhlář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Kuchař-číšník 3 r. 0 m. denní ZZ L/51* Podnikání (nást.) 2 r. 0 m. denní MZ L/51* Podnikání (nást.) 3 r. 0 m. dálková MZ L/524 Podnikání (nást., dobíhající) 3 r. 0 m. dálková MZ M/01 Hotelnictví 4. r. 0 m. denní MZ 109 *vzdělávání probíhá podle ŠVP; ZZ závěrečná zkouška; MZ maturitní zkouška Od poslední inspekce (listopad 2008) se daří naplňovat výše zmíněné obory vzdělání. Klesající tendenci má počet uchazečů o obor vzdělání Krejčí, o který je celorepublikově nízký zájem. Úspěšný je z hlediska počtu uchazečů a naplněnosti obor vzdělání s maturitní zkouškou (dále MZ) Hotelnictví. V roce 2010 získala škola dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaného evropskými fondy a krajem na zateplení a výměnu oken v truhlářských dílnách Lázně Bělohrad. V tomto roce také zřizovatel poskytl škole ze svého rozpočtu investiční dotace určené na půdní vestavbu, která byla dokončena v červenci Vybudovány byly tři nové učebny, byla rozšířena obě přístupová schodiště, přistavěna bezbariérová sociální zařízení a výtah. Byla provedena

22 rekonstrukce střechy nad severním a východním křídlem budovy, upraven povrch dvora a vybudováno zastřešené stání pro tři školní vozidla. Uvedené stavební úpravy výrazně zlepšily podmínky pro realizaci vzdělávání. Z vlastního fondu rozvoje majetku v roce 2010 škola zakoupila pro truhlářské dílny formátovací pily a olepovací stroj hran. Pro středisko praktické výuky oboru Pekař v roce 2011 pořídila hnětací stroj. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů financovaných z prostředků Evropské unie. V letech 2009 až 2011 probíhal projekt Leonardo da Vinci Partnerství, v letech 2010 až 2013 byly realizovány dva projekty Leonardo da Vinci Mobility a v letech 2011 až 2013 projekt Comenius. Projekty umožňují financovat zahraniční praxe a výměnné pobyty žáků v Anglii, Bulharsku, Francii, Itálii a Polsku. Přispívají tak ke zlepšení jazykových znalostí a získání vědomostí a dovedností v oblasti gastronomie. V roce 2012 se škola zapojila do projektu EU peníze středním školám, finanční prostředky budou využity ke zkvalitnění výuky a materiálního vybavení. Škola se zúčastnila Projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) UNIV 3 Kraje organizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, který byl zaměřený na vzdělávání pedagogů. V rámci něho byly zpracovány výukové programy v oboru Pekař, Krejčí a Cukrář. Další informace o aktivitách školy i poskytovaném vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách školy na adrese Rovný přístup ke vzdělávání Hodnocení vzdělávání ve vztahu k ŠVP O vzdělávací nabídce a postupu při přijímání škola informuje způsobem dostupným všem uchazečům na internetových stránkách školy, na prezentačních akcích, na dnech otevřených dveří pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, v regionálním tisku a na prezentačních výstavách. Při přijímání žáků je postupováno podle platných předpisů, pro přijetí ve všech kolech přijímacího řízení byla stanovena kritéria s bodovou hodnotící stupnicí. Uchazeči o studium v oborech vzdělání s MZ musí absolvovat písemnou zkoušku z vybraných předmětů. Přijímání žáků do tříletých oborů s výučním listem se řídí výsledky vzdělávání ze základní školy, požadováno je potvrzení o zdravotní způsobilosti. Na zpracování obsahu a formy přijímací zkoušky se podílí členové metodických komisí a schvaluje ji ředitel školy. Při kontrole byly zjištěny nedostatky ve vedení příslušné dokumentace, konkrétně v chybějící klasifikaci a potvrzení o ukončení základního vzdělání v přihláškách. Nedostatky byly během inspekční činnosti odstraněny (doložení vysvědčení ze ZŠ). Ke vzdělávání jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), které registruje na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny výchovná poradkyně. Na začátku každého školního roku ve spolupráci s třídními učiteli je vypracován seznam těchto žáků s konkrétním určením problému a s doporučením pro zohledňování jejich potřeb. Ke dni inspekce bylo ve škole evidováno 39 žáků se SVP, žádný žák není vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Výchovná poradkyně absolvovala specializované studium výchovného poradenství. Pro učitele, žáky a jejich rodiče vytváří a zpracovává dotazníky ke zjišťování rodinného a sociálního zázemí žáků, klimatu ve třídách a námětů na zlepšení podmínek vzdělávání. Snaží se tak předcházet rizikům výchovných problémů nebo studijních neúspěchů žáků. Zabývá se prevencí školní neúspěšnosti, při přestupu žáka z jiné školy zajišťuje pomoc při adaptaci na nové podmínky. Při své činnosti se výchovná poradkyně

23 řídí Plánem výchovného poradce, který každoročně aktualizuje. Výchovná poradkyně poskytuje po předchozí domluvě a v době svých stanovených konzultačních hodin poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Žáci mohou využít i služby anonymní schránky důvěry. Pro žáky prvních ročníků organizuje škola na začátku školního roku adaptační kurz. Kariérní poradenství je využíváno především žáky závěrečných ročníků oboru vzdělání s MZ, kteří mají zájem pokračovat ve vysokoškolském studiu. Výchovná poradkyně v tomto směru aktivně spolupracuje s úřady práce v regionu a zajišťuje pro žáky besedy pořádané k tomuto tématu. S výchovnou poradkyní úzce spolupracuje školní metodička prevence. Problematice primární prevence je ve škole věnována mimořádná pozornost. Žáci jsou pravidelně dotazováni na své volnočasové aktivity, účastní se besed k problematice šikany a závislostí, jsou informováni o dalších možných rizicích. Škola má vypracovaný minimální preventivní program, který je každoročně aktualizován. Program obsahuje plán akcí a definuje cíle, konkrétní způsoby prevence včetně metodických postupů jejich řešení. Metodička prevence je v kontaktu se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež v Hradci Králové, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra ČR. Ve vzájemné spolupráci se škola snaží minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací programy Vzdělávací nabídka školy je realizována v souladu s obory vzdělání, které jsou uvedeny v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku. Ve školním roce 2012/2013 probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) pro tříleté obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář, Krejčí, Truhlář, pro čtyřletý obor vzdělání Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání (denní a dálková forma). Škola nabízí žákům výběr ve vzdělávání v anglickém a německém jazyce. Učební plány jsou plněny v souladu se schválenými ŠVP. Výuka všech povinných předmětů je zajištěna. Disponibilní hodiny byly cíleně využity zejména k posílení odborné výuky v souladu s profilací ŠVP. Pro žáky talentované a žáky se SVP škola organizuje vhodnými formami doplňující vzdělávací aktivity. Provedenou komparační analýzou před zahájením inspekční činnosti byly v ŠVP zjištěny nedostatky. V rámci inspekční činnosti byly ŠVP kontrolovány spolu s koordinátorem školy a některé nedostatky nebyly odstraněny. Před ukončením inspekční činnosti byly ŠVP upraveny a jsou z hlediska cílů, aktivit a očekávaných výstupů v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (dále RVP). Vzdělávací nabídka školy efektivně zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy ve vztahu k sociální situaci v regionu. Průběh vzdělávání Všeobecně vzdělávací oblast Probírané učivo bylo ve sledované výuce vždy v souladu s tematickým plánem předmětu a cíli stanovenými v ŠVP. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou sdruženi v jedné předmětové komisi. Úkoly jednotlivých členů komise jsou v Plánu činnosti na daný školní rok jmenovitě určeny. Komise se zabývá výsledky vzdělávání žáků, přípravou přijímacích, MZ i závěrečných zkoušek, opatřeními k posílení péče o žáky s menší školní úspěšností aj. Řeší i veškeré aktuální otázky týkající se výuky, ŠVP a materiální podpory jednotlivých předmětů. Plán činnosti a zápisy z jejích schůzek byly předloženy. Materiálně-technické zázemí je dobré, k dispozici je dostatek učebních materiálů i prezentační didaktická technika (při přestěhování do vybavených učeben).

24 Hospitace byly uskutečněny v předmětech občanská nauka, společenská výchova, základy společenských věd. Hodiny byly vedeny frontální formou, z použitých metod převažoval řízený rozhovor a výklad. Didaktická technika byla využita v jedné hodině. Žáci nemají učebnice, své zápisy z výkladu si pořizovali sami, výjimečně byly použity pracovní listy připravené vyučujícími. V rámci výuky byly řešeny otázky a dílčí témata, která vyučující využívali k podpoře sociálních postojů a názorů žáků (povědomí o etických hodnotách, respektování pravidel, odpovědnost, uvědomování si, co je dobré a co je špatné aj.). Respektování odlišností, vnímání sociálních rolí, schopnost naslouchat a porozumět byly podporovány v předmětu společenská výchova. Učitelé se snažili zapojit žáky do výuky především formou opakovacích otázek, jejich odpovědi zpřesňovali a doplňovali. Žáci byli vhodně motivováni v souvislosti s jejich zkušenostmi. V průběhu výuky byly rozvíjeny požadované kompetence žáků (sociální, k řešení problémů, pracovní). Podpora samostatného projevu jednotlivých žáků nebyla v hodinách zaznamenána. Práce ve skupinách zařazena nebyla. Závěrečné shrnutí probraného učiva bylo většinou provedeno. Ve výuce českého jazyka a literatury učitelky využívaly přirozený zájem žáků a vytvářely příznivou pracovní atmosféru podporující vzájemnou spolupráci mezi žáky. Nejčastěji aplikovanou metodou bylo frontální opakování učiva částečně realizované s aktivním zapojením žáků. Méně často byly zařazovány aktivizující metody dovednostně praktické. Zadávané úkoly vztahující se k procvičení učiva byly ze strany vyučujících prověřovány a vyhodnocovány. Kvalitně zpracovaná individuální práce byla vyučujícími ohodnocena motivační klasifikací. Při práci s texty kladly učitelky otázky, kterými vedly žáky k lepšímu porozumění literárních žánrů. Žáci dostali příležitost i k reflexi nad zásadními existenčními otázkami svobody člověka a jeho jistot. Informace v textu byly žáky vyhledávány a interpretovány převážně se subjektivním přístupem a osobními zkušenostmi. Většina z nich chápala potřebu spolupracovat s druhými při řešení zadaného úkolu, někteří často přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy. Jejich komunikativní schopnosti byly rozvíjeny na průměrné úrovni. Názornost výuky nebyla dostatečně podpořena využitím moderní prezentační techniky a literatury. Ve struktuře hodin chyběl často hodnoticí závěr, shrnutí, vyhodnocení dosaženého cíle. Ve škole nejsou organizovány soutěže v českém jazyce a literatuře. Výuka cizích jazyků vychází koncepčně ze ŠVP jednotlivých cizojazyčných předmětů. Výuka cizích jazyků v oborech vzdělání s MZ je rozdělena do dvou předmětů, anglický nebo německý jazyk a konverzace v příslušném jazyce. Za kvalitu výuky zodpovídá předmětová komise, která se zaměřuje především na oblast organizační, metodická činnost se realizuje v menší míře. Všichni učitelé jsou vybaveni CD přehrávači, k dispozici je učitelská knihovna. Pro přípravu žáků k MZ je využíván časopis Bridge. Učitelé se snaží motivovat žáky k výuce organizováním tematických exkurzí a možností studijních pobytů v anglicky a německy mluvících zemích v rámci projektů Comenius a Leonardo. Předmětová komise organizuje pravidelně školní kola konverzačních soutěží a olympiád. Vítězové postupují do okresních kol, výraznějších výsledků se v jazykových soutěžích dosáhnout nepodařilo. U oborů vzdělání s MZ probíhala výuka většinou v cizím jazyce, v oborech vzdělání s výučním listem v mateřském jazyce. Převládal frontální nácvik gramatických struktur a upevňování slovní zásoby. Často se vyskytl nedostatek ve struktuře hodiny, chyběla vstupní motivace a závěrečné shrnutí, malý důraz ze strany vyučujících byl kladen na motivaci žáků prostřednictvím hodnocení, klasifikace a sebehodnocení. Ve výuce převládaly receptivní řečové dovednosti nad produktivními a interaktivními. Výklad a procvičování probíhaly především na bázi jazykových prostředků a funkcí, menší důraz byl kladen na komunikativní funkci jazyka. Nedostatkem bylo téměř výlučné užívání frontální formy výuky, a to i přes skutečnost, že probírané učivo, počet žáků ve skupinách a charakter

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 004/005 Masarykovo nám. 509 7 Nová Paka Základní charakteristika školy a) Název: Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka Masarykovo nám.

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 29/21 Masarykovo nám.2 59 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2372/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-15/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-653/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 Sídlo Ohradní 55,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-237/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Sídlo: 675

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více