Motto: Počítej se zákony života, ale i s tím, že existují výjimky. Kipling

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Počítej se zákony života, ale i s tím, že existují výjimky. Kipling"

Transkript

1 Motto: Počítej se zákony života, ale i s tím, že existují výjimky. Kipling

2 Vážení rodiče! Tento školní zpravodaj jste obdrželi jako pozvánku na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou na všech pracovištích ve čtvrtek 15. dubna v době od 15,00 do 17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). Stavební práce V roce 2009 proběhla na budovách nám. 9. května a Slovákova 1. etapa velké investiční akce zaměřené především na výměnu oken a zateplení budov. Investice v celkové výši asi 50 mil Kč byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (39 mil. Kč) za spoluúčasti Města Boskovice (11 mil. Kč). V tomto roce realizujeme 2. etapu, která spočívá především v zateplení budovy Sušilova. Je to část méně náročná, protože většina oken na této budově byla již v minulosti z prostředků státního rozpočtu vyměněna. Ve schváleném rozpočtu Města Boskovice je na akci vyčleněno cca 18 mil. Kč (v tom spoluúčast Města Boskovice 4,5 mil. Kč, příspěvek z Evropského fondu 13,2 mil. Kč). Je jasné, že řádný chod výuky na pracovišti Sušilova bude částečně narušen, i když to bude určitě menší narušení, než tomu bylo na pracovištích nám. 9. května a Slovákova. Musíme však počítat s větším hlukem, prašností a omezením pohybu u budovy. Nebudeme moci také v plném rozsahu využívat školní hřiště. Nezávisle na této akci máme na tento rok naplánované i další stavební práce. Některé jsou ve fázi výběrových řízení a není jisté, že hlavně z finančních důvodů všechny proběnou. První z těchto akcí je instalace fotovoltaických článků na střechy budov Slovákova a Sušilova investorem a provozovatelem této stavby budou Služby Boskovice, s.r.o., které využijí státní dotace. Další akcí, která by měla proběhnout v součinnosti se zateplováním budovy Sušilova, je zbourání bývalé uhelny a úpravy parkovacích ploch v prostoru navazujícím na parkoviště na ulici Hradní (prostředky na tuto akci jsou v rozpočtu Města Boskovice). Poslední akcí, která by měla být financována z vlastních zdrojů školy, je zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na místě současného asfaltového hřiště u budovy Sušilova. Toto hřiště by mělo po zbudování sloužit i veřejnosti stejně jako větší hřiště u budovy Slovákova. Projekty Protože se v tisku objevují ne vždy zcela přesné informace o projektu učeném pro základní školy EU Peníze školám, rádi bychom Vám podali alespoň stručnou informaci o dopadech tohoto projektu na naši školu. V současné době je zřejmé, že projekt bude mít mírné zpoždění, což bude znamenat, že s jeho realizací pravděpodobně začneme až od Pokud to však bude technicky možné, zahájíme ji už v září. Předpokládaná doba projektu je 2 roky. Peníze jsou na rozdíl od jiných projektů EU při přihlášení se k projektu nárokové a odvíjí se od počtu žáků školy. Na naši školu připadne něco přes 5,2 mil. Kč. Tyto prostředky můžeme použít v tzv šablonách, kterých je celkem sedm: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. Vzhledem k množství prostředků, které budeme mít k dizpozici, a vzhledem k velikosti naší školy, zapojíme se pravděpodobně do všech šablon. Peníze budeme využívat především pro zlepšení vybavení školy (pomůcky, výpočetní technika), k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, k inovacím našeho školního vzdělávacího programu, uvažujeme také o zřízení funkce speciálního pedagoga nebo školního psychologa. Není to jediný projekt, který připravujeme. V tomto období se připravujeme na další výzvu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jedná se především o informační

3 gramotnost a vybavení školy dalšími interaktivními tabulemi. Připravili jsme také projekty pro dotační program Nadace ČEZ. Zápis do 1. třídy V únoru proběhl zápis žáků do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 161 dětí (o 7 více než v loňském roce), z nich 25 bude mít odloženou školní docházku. Již před zápisem jsme oznámili, že budeme zřizovat maximálně po dvou třídách na každém pracovišti. Protože stejně jako v minulých letech byl zvýšený zájem o pracoviště na nám. 9. května, proběhla po zápise jednání s částí rodičů. V současné době je situace taková, že skutečně otevřeme po dvou 1. třídách na všech budovách. Jednání ještě nejsou ukončena, protože aktuálně na nám. 9. května máme zapsáno 52 žáků (tedy 2 třídy po 26) a na zbývajích pracovištích rovnoměrně zbytek (třídy po 21 žácích). Třídními učiteli budou Marková a Pospišilíková (nám. 9. května), Hlaváček a Palánová (Sušilova), Tichá a Šamšulová (Slovákova). Volitelné předměty pro žáky budoucích 7., 8., 9. tříd Žáci 6., 7. a 8. ročníků mají před sebou v současné době velmi nelehký úkol. Budou si vybírat z široké nabídky volitelných předmětů podle našeho školního vzdělávacího programu Škola mnoha možností. V příštím školním roce se budou žáci 7. i 8. ročníku učit 3 hodiny týdně volitelné předměty, žáci 9. ročníku dokonce 5 hodin týdně. A z jaké nabídky si vybírají? Budoucí sedmáci : zajímavá matematika, přírodovědný seminář, informatika, ruský jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví prakticky, domácnost, pracovní dovednosti, sportovní výchova. Předpokladem je, že v cizích jazycích a informatice pokračují žáci s výukou až do 9. ročníku. Nabídka pro budoucí osmáky : zajímavá matematika, fyzikální seminář, praktikum ze zeměpisu, informatika, seminář z českého jazyka, ruský jazyk, německý jazyk, komunikace v anglickém jazyce, sportovní výchova, domácnost, pracovní dovednosti a člověk, společnost, svět. Ve výuce německého, ruského jazyka a informatiky pokračují ti žáci, kteří si zvolili tento předmět již v 7. ročníku. Ti, co si zvolí fyzikální seminář a komunikaci v anglickém jazyce, by také měli pokračovat v 9. ročníku Nabídka pro budoucí deváťáky : cvičení z matematiky, fyzikální seminář, přírodovědný seminář, chemicko-biologický seminář, informatika, seminář z českého jazyka, ruský jazyk, německý jazyk, komunikace v anglickém jazyce, domácnost, pracovní dovednosti, sportovní výchova a člověk, společnost, svět. Každý žák dostane domů anotaci jednotlivých předmětů a podle svých schopností, dovedností a zájmu se rozhodne, který předmět si zvolí. Ne všem však budeme moci vyhovět, otevírat budeme jen předměty s dostatečným počtem zájemců. Je také možné, že vytvoříme skupinu žáků ze všech tří pracovišť a vyučovat budeme na pracovišti, odkud bude nejvíce zájemců. Další informace V dubnu opět navštívíme partnerskou školu na Slovensku v Levicích. Návštěva se uskuteční při příležitosti Dne Země proběhne soutěž, které se naši žáci zúčastní. Na návštěvu odjede 7 žáků osmých tříd z pracoviště nám. 9. května. V městském skleníku proběhla celoměstská přehlídka v recitaci a přednesu Světem na křídlech poezie. Pro žáky 1. stupně je určen celostátní projekt Ovoce do škol. Předpokládáme, že se k projektu připojíme od 1. září.

4 1. Úspěchy žáků Odloučené pracoviště nám. 9. května Regionální soutěže - matematická olympiáda úspěšní řešitelé D. Ondrášek (9. A), N. Červinková (9. A) - Kandrdásek soutěž mladých divadelníků čestné uznání I. Štěpánková (9. C), P. Ženatá (9. C), S. Smékalová (8. A) Okresní soutěže - matematická olympiáda 3. místo D. Ondrášek (9. A), 7. místo N. Červinková (9. A) - olympiáda v českém jazyce 8. místo N. Červinková (9. A) - olympiáda v německém jazyce 3. místo E. Hloušková (9. A) - zeměpisná olympiáda 1. místo T. Valterová (6. A), 3. místo N. Červinková (9. A) - florbal starších žáků 3. místo V. Živný, J. Štěrba, M. Preč, O. Najman, M. Souček, P. Kratochvíl, J. Málek (všichni 9. C), P. Staněk, L. Dlábek (oba 9. B), P. Přibyl (8. A) - recitace O lysické sluníčko 2. místo I. Štěpánková (9. C), 3. místo A. Grenarová (5. B) - okresní soutěž v recitaci a přednesu 3. místo I. Štěpánková (9. C) Městské soutěže - ekologická soutěž žáků 5. ročníku 1. místo žáci 5. A, 3. místo žáci 5. B 2. Z činnosti na pracovišti - spolupráce s hnutím Na vlastních nohou žáci vyráběli vánoční přáníčka do Norska, připravujeme se na celostátní setkání Stonožkových škol, které se uskuteční v květnu v Praze - nasbírali jsme kg starého papíru, průběžně sbíráme hliník, PET lahve a třídíme odpad - odměna za sběr starého papíru filmové představení Zataženo, občas trakaře (1. stupeň), Vánoční jarmark Brno (2. stupeň) - žáci nacvičili program k 70. výročí vzniku školy Zelená hlásí a na zahájení turistické sezóny - v rámci projektu Zdravá škola probíhá měření somatického vývoje žáků 2., 4., 6., 8. ročníku - žáci ročníku si vyzkoušeli výrobu keramiky s vánoční tématikou - účast v celorepublikové matematické soutěži KLOKAN ( roč.) - kulturní vystoupení žáků na Vítání Nového roku pro handicapované děti a v MŠ a ZŠ Štefánikova - lyžařský výcvik 7. tříd proběhl tradičně v Karlově pod Pradědem - jednodenní poznávací zájezd do Vídně (2. stupeň) - cyklus besed na téma Sexuální výchova (8., 9. roč.), projekt Film a škola (8., 9. roč.) - besedy v Městské knihovně Boskovice (1. i 2. stupeň), Jak se dělá večerníček (2. stupeň), Asie (8. roč.), s Policií ČR Kyberšikana (7., 9. roč.), s myslivcem (1. stupeň), se členem Poslanecké sněmovny ČR (6. roč.) - exkurze s různým zaměřením Anthropos Brno (8. roč.), Planetárium Brno (8. roč.), JE Dukovany (9. roč.), Úřad práce a Muzeum v Blansku (8. roč.), v rámci environmentální výchovy do střediska Lipka Brno (2., 3. roč.) - kulturní a výchovná představení výukový program Vikingové (4. 9. roč.), Vánoční příběh (1. roč.), Staré pověsti české (4., 5. roč.), výchovný koncert Hudební nástroje (4. 9. roč.) - divadelní představení Probuzení jara (2. st.), anglické divadelní představení Flinstoneovi (7. roč.), Jack Rozparovač (8. roč.), pro žáky 1. i 2. stupně proběhlo několik filmových představení - organizace okresního kola Pythagoriády - významné akce ŠD ve spolupráci s DDM Boskovice celoměstská akce Karneval na ledě, cestování po Karibiku, psí závody, Golemova ruka, Twistermánie, divadelní odpoledne

5 1. Úspěchy žáků Odloučené pracoviště Sušilova Regionální soutěže - olympiáda v německém jazyce - 6. místo - L. Valentová (9. E) - chemická olympiáda místo - L. Valentová (9. E) Okresní soutěže - okresní soutěž v recitaci (Adamov) - 1. místo - A. Buchtová (8. D), 2. místo K. Jelínková (3. C) - okresní kolo chemické olympiády - 1. místo - L. Valentová (9. E) - okresní kolo v českém jazyce - 7. místo - T. Tihonová (9. E) - okresní kolo zeměpisné olympiády - 1. místo - L. Valentová (9. E) - okresní kolo dějepisné olympiády - 9. místo - A. Buchtová (8. D) - okresní kolo olympiády v německém jazyce 1. místo L. Valentová (9. E), 4. místo E. Freitingerová - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 2. místo I. Borková (7. D) - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 1. místo R. Staníčková (9. E) Celoměstská soutěž - městské kolo soutěže KANDRÁSEK 1. místo A. Buchtová (8. D) postup do celorepublikového kola, 2. místo J. Fanta (9. E) 2. Z činnosti na pracovišti - žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přírodovědné soutěže Klokan - pro žáky a 8. ročníku proběhl dějepisný výukový program Vikingové - pro žáky 2. stupně byl uspořádán zájezd do IQ parku Liberec - žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce Blansko - volba povolání - jednotlivé třídy průběžně navštívily výstavu k 20. výročí Sametové revoluce v Muzeu Boskovicka - mikulášská nadílka pro žáky 1. a 2. stupně (organizovaly 9. třídy) - učitelé německého jazyka zorganizovali zájezd do vánoční Vídně - zájemci z řad žáků 2. stupně prožili krásné divadelní představení Sugar v Praze - jako předvánoční akce byla uskutečněna návštěva kina (pro 1. i 2. stupeň) Doba ledová 3 - naše pracoviště uspořádalo předvánoční turnaj v malé kopané pro žáky ročníku - na 1. i 2. stupni proběhly vánoční besídky - na začátku ledna proběhl Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky - byl uspořádán sběr hliníku pro 1. i 2. stupeň - pro žáky 7. tříd byl uskutečněn lyžařský kurz v Karlově u Malé Morávky - velmi hezkou akcí pro žáky a rodiče byl Žákovský ples - 1. stupeň uspořádal ZOH v nevšedních zimních disciplinách - v rámci ŠVP navštívili žáci 9. roč. výstavu + projekci v Muzeu Boskovice E. A. Poe - žáci roč. se zúčastnili zájezdu do brněnského divadla - Janek Kroupa: Na vlastní oči - 1. stupeň se zúčastnil představení Pražské pověsti v boskovickém Skleníku - zájemci, kteří mají pěvecké nadání, mohli své kvality předvést v meziškolním kole RH Faktor - v rámci činnosti školní družiny byly uspořádány akce: tvořivá dílna výroba ručního papíru a keramické mozaiky, bojovka v budově školy, mikulášská a čertovská dílna, výtvarné činnosti Barvy podzimu, závody na bobech v letním kině, čertovská diskotéka, výroba ozdob na vánoční stromeček na Vánočním jarmarku v Boskovicích, čas adventu dílny, dárečky, besídka, návštěva dětí z MŠ v rámci dne otevřených dveří pracoviště, šachový turnaj, hry z klobouku Boba a Bobka, Zimní radovánky na sněhu, Kloboukové párty, velikonoční dílny, výstavka Malované písničky ve výloze PČR a další

6 Odloučené pracoviště Slovákova 1. Úspěchy žáků Okresní kola: - olympiáda v dějepise T. Přibylová (8. F) 4. místo - olympiáda v německém jazyce L. Pivoňková (9. F) 2. místo, T. Stloukalová (9. F) 3. místo - olympiáda v anglickém jazyce L. Pivoňková (9. F) 2. místo - olympiáda v českém jazyce L. Pivoňková (9. F) 7. místo - olympiáda v chemii L. Pivoňková (9. F) 11. místo - olympiáda v zeměpise T. Cigánek (7. E) 3. místo - soutěž v recitaci F. Štecová (5. D) cena poroty - přespolní běh starší žákyně 4. místo - halová kopaná starší žáci 4. místo - skok vysoký - J. Hlavinková (7. E) 5. místo Krajská kola: - přebor škol v šachu L. Osouch (4. E), F. Dvořáček (7. E) 6. místo - olympiáda v německém jazyce L. Pivoňková 3. místo Celorepublikové soutěže: - soutěž v anglickém jazyce Cambridge Competition žáci 9. F 3. místo 2. Z činnosti na pracovišti - realizace výtvarných výstav: Barvy podzimu, Nejen o Vánocích - účast na akcích ve spolupráci s jinými organizacemi MKS: Vánoční hra, Country Vánoce s Poutníky, Zimní pohádka Muzeum Boskovicka: Husa v pohádkách a v mytologii, Jak se dělá večerníček, Listopad 89 Městská knihovna: Zvířátka v pohádkách, Vznik slov, Josef Lada, Velikonoce, Jak se dělá kniha, Za písmenky do knihovny Divadlo Radost: Stvoření světa, Čarodějná škola, Malované na skle filmová představení: Doba ledová, Mikulášovy patálie, Farma zvířat, Pan včelka, Pán Much. Výchovně vzdělávací akce: Vikingové, beseda s archeologem, spisovatelem L. Müllerem, Zázrak zrození, Čas proměn, beseda o požární ochraně, ekologickém hospodaření s odpady, AIDS, literární soutěž Já spisovatel a navazující výtvarná Hledáme ilustrátora, výchovný koncert Muzika Réva a P. Novák Zvěřinec, návštěva Úřadu práce, burza středních škol, veletrh fiktivních firem Ekologické exkurze: Vánoční kouzlení, Planetárium a Anthropos, Společenstvo průsvitných křídel Sportovní akce: přespolní běh, florbal, halová kopaná, skok vysoký, přebor škol v šachu ukázky sebeobrany, bruslení, Mikulášské sportování (překážková dráha, vybíjená), vybíjená 5. tříd, vánoční plavání, lyžařský kurz Další akce: posezení s DD Boskovice Podzimní čaj, gastronomické dovednosti Šafránkovy dobroty, vánoční a velikonoční tvoření s maminkami, zájezd do vánoční Vídně, vysvědčení s kouzelníkem, beseda s rodiči předškoláků, den otevřených dveří a návštěva dětí z MŠ, zápis žáků do 1. tříd, pasování prvňáčků Z práce školního parlamentu: sběrová soutěž, burza nalezených věcí, soutěž o květinovou výzdobu jídelny, nejoriginálnější vysvědčení Akce školní družiny Hallowenská tvořivá dílna, projekt Týden v pohádkách, Mikulášská a vánoční besídka, Velká módní přehlídka, masopustní karneval, zdobení stromečku a kulturní program na vánočním jarmarku, vítání Nového roku pro handicapované děti, tvořivé odpoledne Všehodílna, čtenářská beseda Detektivky, výstavka Malované písničky aj.

- Finanční gramotnost 1. místo E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B)

- Finanční gramotnost 1. místo E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B) Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova), od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).

Více

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova), od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).

Více

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 15. 11. od 15,00 do 17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). V

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁŘÍ - 1. 9. 2010 slavnostní zahájení školního roku 2010/2011, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - provozní porady pedagogických pracovníků

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - 3. 9. 2012 slavnostní zahájení školního roku 2012/2013, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - znovuotevření třídy s rozšířenou výukou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů + O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš Obsah: Část I. Základní údaje o škole...3

Více

1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009

1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 Předkladatel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Adresa: Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 680 01 Boskovice okres

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice o činnosti Základní školy Josefa Hlávky Přeštice ve školním roce 2013/2014

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice o činnosti Základní školy Josefa Hlávky Přeštice ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Hlávky Přeštice o činnosti Základní školy Josefa Hlávky Přeštice ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Nová Včelnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1. Základní údaje o škole Základní škola Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec byla zařazena do sítě škol rozhodnutím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko. ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko. ve školním roce 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko ve školním roce 2013/2014 ZPRACOVAL : Mgr. Jaroslav Brázda ředitel školy ČÁST I. Základní charakteristika školy a)

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 OBSAH A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Září 2014 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více