Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule."

Transkript

1 8/2007 CITÁT NA MĚSÍC SRPEN Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky. cz). Zveřejněno od do Jste v letní sezóně spokojeni s nabídkou a kvalitou restaurací v Počátkách? ano (24%) jak kde (35%) ne (41%) Počet hlasů: 74 PSI A SOUŽITÍ S NIMI Počet psů se v našem městě rok od roku zvyšuje. Se vzrůstajícím počtem psů přibývají i problémy v soužití lidí a jejich psích miláčků. V současné době je v Počátkách evidováno 270 psů, v přilehlých obcích 50 psů. Občas se i u nás objeví případy týraných psů. Co v takovém případě dělat? Bohužel, pomoc je velmi obtížná. Podle občanského zákoníku je pes považován za věc, proto se s ním asi smí také tak zacházet. MÚ může povolat okresního veterináře, aby posoudil situaci, zda jde o týrání a případně doporučit odvést psy do útulku. Celá tato transakce není zrovna levná záležitost a je placena z fi nančního rozpočtu města. Přibývá též situací, kdy si občané stěžují na obtěžující psí štěkot. Především v nočních hodinách je to vskutku k zbláznění. Co dělat? Osobně si myslím, že by se obě strany měly pokusit, v rámci dobrých sousedských vztahů, o domluvu. Jak jsem se informovala, v krajním případě situaci řeší hygienická služba, která v nočních hodinách změří hlučnost. Štěkot psa sice ničí náš klidný spánek, ale málokdy překročí normu hlučnosti stanovenou zákonem a tak nám asi nezbývá než se pokusit o domluvu. Jestli by pomohlo sousedské posezení před přestupkovou komisí nebo pokuta, to vážně nevím. Majitel psa by si měl uvědomit, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Patří sem i právo na klidný spánek! Ještě jednou se vrátím k otázce týrání psa. Co je ještě normální a co už je týrání? Pokud je pes přikurtován půlmetrovým řetězem k pařezu, ve vlastních výkalech, bez vody, bez přístřešku, vystaven rozmarům počasí stresován bouřkami, zdecimován tropickými teplotami, bez možnosti pohybu, s minimálním kontaktem s člověkem,. jde o týrání či ne? Člověk nemusí být zkušeným kynologem ani nekritickým milovníkem psů, stačí mu prachobyčejný soucit, aby poznal, že takhle by péče o psa zřejmě vypadat neměla. Neměli bychom zavírat oči před týráním, byť se jedná jen o pouhé psy. Pořídit si psa je velmi snadné, dokonce módní. Veřejně děkuji všem psíčkařům, kteří zodpovědně dokážou přijmout i všechny povinnosti z toho vyplývající - uklízet po svém psu na ulici, věnovat mu dostatečnou péči, neobtěžovat sousedy. JiZ Z obsahu: Psi a soužití s nimi Letem nejen počáteckým světem Zeptali jsme se Ze zápisníku policie ČR Z jednání zastupitelstva a rady města Počátky Zakarpatská oblast Přepište dějiny Kino Počátky Fondy evropské unie Sborník starožitného města Počátek Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Počátecká pouť 2007 V tomto příspěvku bude zmínka pouze o pouti z pohledu komerčního, čili návštěvníka, který si chce užít světských radovánek, na které byl při této akci léta zvyklý. Také sdílíte názor, že od doby přemístění pouťových atrakcí z Palackého náměstí ke hřbitovu úroveň počáteckých poutí klesla a letošní ročník patřil mezi nejslabší v historii? Inu náměstí je náměstí. Nedávno jsem měl možnost sledovat stejnou akci v Jihlavě. Víte kde? Na náměstí! Bylo tam tolik atrakcí, že jsem účastníkům téměř záviděl, jak se mohli vydovádět. Jihlavští radní povolují konání nejen poutí (včetně umístění všech pouťových zařízení) na náměstí a nebojí se, že by se mohly propadnout do katakomb, jimiž Jihlava oplývá. U nás jsou snad důvodem přemístění poutě ke hřbitovu právě liché obavy z možnosti propadu atrakcí pod zem?! Věříte tomu? V každém případě je jejich umístění u hřbitova neetické. FRK A co ty zvony? V předminulém vydání PZ jsem v příspěvku Zvony uletěly... vyzval oprávněné o podání vysvětlení, proč naše zvony na kostelní věži nezvoní. Nikdo se dosud nevyjádřil. Čím to je? FRK Jen houšť... Také jste si všimli změny na Palackého náměstí, kde před cukrárnou zmizela letní zahrádka s názvem Cukrárna Šárka, na kterou jsme byli zvyklí? A jako mávnutím kouzelného proutku se přemístila do příjemného prostředí k parčíku u sokolovny do provozovny bývalého kiosku. Na náměstí se objevilo posezení nové. Obě tyto novinky avizují, že došlo ke změně provozovatele cukrárny na náměstí a k podstatnému rozšíření v nabídce bufetu na autobusovém nádraží nyní cukrárna Šárka. Přejeme tedy oběma provozovatelům dostatek spokojených zákazníků a nám, spotřebitelům, radost z nového konkurenčního prostředí, které pro nás bude určitě přínosem. A proto jen houšť ať nám podobně přibývají noví a noví podnikatelé, jejichž dobré služby zviditelní nejen je samotné, ale i prestiž našeho městečka. FRK ZEPTALI JSME SE. Pro několik odpovědí, jež zajímají širokou počáteckou veřejnost, jsem si došla na místní policejní stanici. Současný vedoucí místních policistů npor. Bc.PETR MIKEŠ mi ochotně vyhověl a odpověděl. JiZ Už přibližně rok má policie v našem městě nového velitele. Můžete se čtenářům zpravodaje představit? PM. Ano. Svého předchůdce mjr. Dvořáka jsem ve funkci vedoucího zdejšího oddělení policie vystřídal k datu Já se jmenuji Petr Mikeš, je mi 29 let, jsem svobodný a nebydlím v Počátkách. U policie ČR sloužím od roku 1998, po absolvování Policejní akademie v Praze jsem před nástupem do Počátek působil na skupině vyšetřování hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Pelhřimově. JiZ Kolik policistů pracuje v současné době v Počátkách, jak velký je váš okrsek? PM. Nyní pracuje na zdejším oddělení policie 12 policistů, z toho 1 policista je vyslán ke studiu základní odborné přípravy na Střední policejní škole v Jihlavě a 2 policisté ke stejnému studiu nastoupí v září letošního roku. K přímému výkonu služby je tedy k dispozici pouze 9 policistů, což považuji za naprosto nedostatečný počet. K velikosti našeho okrsku uvádím, že zdejší oddělení spravuje města Počátky, Žirovnice a Horní Cerkev, dále zejména obce Častrov, Veselá, Nová Buková, Černov, Těšenov, Hříběcí, Horní Ves, Stojčín, Vlčetín a Štítné. Výčet obcí je však demonstrativní, bez vysloveně malých obcí. JiZ Proč je tak málo policistů vidět v ulicích města? PM. U tohoto dotazu navazuji na předchozí zodpovězenou otázku. Výše uvedený počet policistů zajišťuje nepřetržitý chod obvodního oddělení. Je snaha o to, aby v každé době sloužili nejméně 2 policisté, což je nezbytné minimum zejména z hlediska bezpečnosti policistů, jejich právní jistoty při výkonu služby a objemu nápadu trestné činnosti. Zároveň však policisté mají daný fond pracovní doby, nárok na odpočinek a dovolené, tedy jednoduše řečeno, nemohou sloužit stále. Současný počet policistů zdejšího oddělení je odpovídající ke zpracování a dokumentování trestných činů a přestupků. Policie však musí plnit daleko více úkolů, např. v oblasti dopravy, na tyto však vzhledem k výše uvedenému již nezbývá mnoho času. Veřejnost by se tedy neměla domnívat, že policisté leží na služebnách. Není to pravda, avšak samo administrativní zpracování jednotlivých případů nám někdy zabírá až neúměrně mnoho času. Samozřejmě i mojí snahou je, aby policisté byli co nejvíce ve svých okrscích, komunikovali s veřejností a tím zjišťovali aktuelní problémy v našem okolí. JiZ - V Horní ulici je dopravní značka Zákaz stání přesto tam denně stojí auta a ulice tak bývá špatně průjezdná. Proč to neřešíte? PM. Opět navazuji na předchozí téma. Horní ulice je nejfrekventovanější ulicí v Počátkách, je centrem obchodů, služeb i soukromých obydlí. Už pouze nutné zásobování provozoven v pracovním týdnu omezuje volný průjezd ostatních vozidel. Pokud se k tomu přiřadí i nedovolené stání soukromých vozidel, vzniká problém. Mohu říci, že zdejší policisté o této situaci vědí a v rámci svých možností, se snaží tyto dopravní přestupky řešit. To však samo o sobě pomoci nemůže. Nelze zajistit, aby policisté celý den hlídali parkování v jedné ulici města. Současný nepříznivý stav by měl být řešen komplexně jiným systémem parkování v centru města, včetně jeho osazení vyhovujícím dopravním značením. JiZ. Pokud zjistí občané ve svém okolí týrání psa a přijdou za vámi, jak to řešíte? PM. Problém týrání zvířat řeší zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Zde jsou v 19 zákona určeny jako subjekty ochrany zvířat mimo jiné obecní úřady obcí. Policie ČR z dikce 24a tohoto zákona v součinnosti s obcí pouze provádí opatření, která jsou taxativně vyjmenována v 28a uvedeného zákona. Jiné kompetence a povinnosti nebyly zákonem na ochranu zvířat policii dány. Mimoto však tento zákon stanoví v x 28 přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání. Policie ČR tedy, pokud se od občana dozví o možném protiprávním jednání osoby vlastnící týrané zvíře, podezření z přestupku v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. O přestupcích oznámí obecnímu úřadu a ten je povolán v příslušném řízení tuto věc řešit. 2

3 JiZ V uličce u Továrního rybníka se schází školní mládež, kouří, pije, dělá nepořádek.je ve vaší kompetenci se tím zabývat nebo tudy občas projít? PM. O tomto problému se dozvídám nyní od Vás, samozřejmě že veřejný pořádek je naším prvořadým úkolem, proto budeme uvedené lokalitě věnovat zvýšený dohled. Podobný problém s místní mládeží se v minulosti vyskytl také u zastávky na autobusovém nádraží, po provedených opatřeních ze strany naší a městského úřadu je, pokud vím, na tomto místě klid. JiZ Jak si představujete dobrou a fungující spolupráci s veřejností? PM. V předchozím dotazu jste mne informovala o výskytu nežádoucího jevu v našem okrsku. To je samozřejmě podnět, který nás informuje, pomáhá nám a my na něho můžeme reagovat. Je to typický příklad, kdy mohu mluvit o fungující spolupráci policie a veřejnosti. Jde tedy hlavně o to, přesvědčit občany, že my jsme tady kvůli jejich bezpečí, i když někdy nemůžeme být stoprocentní zárukou. Ovšem nikdy nebudeme moci dobře pracovat, pokud také občané nepřevezmou určitou měrou morální odpovědnost za stav kriminality v jejich městě či obci a nebudou nám sdělovat určité a konkrétní podněty či připomínky. Chtěl bych tedy také touto cestou oslovit občany, aby nebyli imunní vůči situacím, které jim nepřipadají v souladu se zákonem a nemávli nad nimi rukou s tím, že jich se to konkrétně netýká, ale aby nás přesto o těchto jevech informovali. Tím zároveň netvrdím, že vzniklé události budeme moci vždy vyřešit k jejich spokojenosti, neboť i my jsme limitováni zákonnými a dalšími možnostmi. Ale měli bychom si všichni uvědomit, že klid a pořádek může být docílen pouze snahou obou stran, neboť také cíl této vzájemné spolupráce je v zásadě stejný. JiZ náš rozhovor se chýlí ke konci. Nezbývá mi, než poděkovat nejen za vyčerpávající odpovědi, ale především za ochotu a vstřícnost. Na budově policie visí schránka důvěry, kam mohou občané vhazovat své písemné dotazy, podněty, připomínky. Věřím, že i tento fakt, přispěje k tomu, aby spolupráce mezi veřejností a policií fungovala, aby občan a policista nebyli soupeři,ale partneři. JiZ ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Loupežné přepadení Ve čtvrtek došlo k loupežnému přepadení v Horní Cerekvi. Ve čtvrtek ve 13,50 hodin přišel do objektu České pošty a.s. pobočky v Horní Cerekvi neznámý muž, který pod pohrůžkou krátké střelné zbraně požadoval vydání fi nanční hotovosti. Pracovnice pošty pachateli fi nanční hotovost nevydala a on z místa činu utekl. Jednáním pachatele nebyla způsobena žádná škoda a nedošlo ke zranění osob. Zmizel kabel Další kdrádež barevných kovů řeší počátečtí policisté. Na přelomu měsíce února-března letošního roku odcizil neznámý pachatel v objektu výkrmny skotu ve Stojčíně od dopravníků u jímek na kejdu měděný motorový kabel o délce 50 m. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Zranění chodce v Počátkách V pátek (6.7.07) před půlnocí zachytil neznámý řidič procházející chodkyni Žena přecházela silnici v Počátkách na ulici Rudé armády. Při přecházení byla zachycena projíždějícím nezjištěným vozidlem, které jelo z centra Počátek na obec Vesce. Při nehodě byla dvaačtyřicetiletá chodkyně lehce zraněna, na místě byla ošetřena. Ošetření v nemocnici odmítla. Dechovou zkoušku na alkohol nebyla schopna provést, lékařské vyšetření a odběr krve odmítla. Nehoda mezi Zdešovem a Žirovnicí Magické sedmičky (7.7.07) nebyly zrovna šťastné pro řidiče vozidla VW Transporter V sobotu krátce před 19,00 hodinou jel 42 letý řidič vozidla ve směru od Zdešova na Žirovnici. Na přímém úseku silnice vlivem opilosti nezvládl řízení vozidla, se kterým nejprve vyjel na pravou krajnici, kde pravým bokem vozidla zachytil o strom a následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde postupně bočně narazil do dvou stromů. Po nehodě řidič společně se svým dosud nezjištěným spolujezdcem a svým nezletilým synem místo dopravní nehody opustil. Řidič byl bezprostředně po nehodě policií nalezen. Při nehodě nedošlo údajně ke zranění osob. Dechovou zkouškou přístrojem Dräger bylo v dechu řidiče zjištěno 3,20 g/kg alkoholu. Následnou dechovou zkouškou provedenou znovu přibližně po hodině, bylo naměřeno 2,71 g/ kg alkoholu v dechu. Muž odmítl bez udání důvodu odběr krve. Hmotná škoda činí korun. Komise pro partnerskou spolupráci KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA Komise pro partnerskou spolupráci nabízí od 3.9. do bezplatné netradiční kurzy výuky německého jazyka. Tyto kurzy povede učitel a vedoucí partnerského spolku z Konolfi ngenu B. Kummer. Kurzy budou pro začátečníky a pokročilé. Konkrétní informace o průběhu a organizaci kurzu budou sděleny na úvodní schůzce na začátku září. Přihlášky v Infocentru Horní ul. 87, tel , členové KPPS 3

4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA POČÁTKY (ČERVEN ČERVENEC 2007) Rada města schvaluje: - uzavření provozu MŠ Počátky v době letních prázdnin pouze po dobu 14 dnů v termínu od do a nesouhlasí s uzavřením školy dle návrhu ředitelky MŠ v délce trvání od do ; zároveň tímto revokuje usnesení rady města z 24. zasedaní v roce Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a Ing. Vladimírem Klatovským, Zruč nad Sázavou, na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh pro projekt Počátky otvírají své krásy - Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a fi rmou PPCentrum s.r.o., Praha 9 na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh na akci Rekonstrukce budovy KINA. Rada města bere na vědomí: - oznámení ředitele ZŠ O.B. Počátky o úpravě ceny oběda ve školní jídelně ZŠ s účinností od ; cena oběda při odběru do jídelních nádob bude 46,- Kč včetně DPH a cena oběda při konzumaci ve školní jídelně bude 52,- Kč včetně DPH - informaci starosty města Žirovnice o zamýšlené cyklostezce spojující města Počátky Žirovnice a tuto myšlenku podporuje; na investici bude požádáno o prostředky z EU opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu - návrh Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na výstavbu garáží pro dvě sanitní vozidla u čp. 442 v Počátkách s tím, že město by bylo investorem stavby a následně by garáže pronajímalo ZZS KV za cenu v místě a čase obvyklou. Zastupitelstvo města schvaluje: - majetkoprávní vypořádání nabytí nemovitosti do majetku města a převod nemovitosti z majetku města: 1. město Počátky odkoupí ideální polovinu p.p. PK 2069/3 (Velké jezero Valcha) od spolumajitelů rodiny Konečných ve výši ½ dle aktuálního znaleckého posudku, tj. maximálně za cenu ,- Kč s tím, že město jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji a po podpisu kupní smlouvy zadá zpracování projektové dokumentace na Opravu rybníka Velké jezero Valcha ve výši ,- Kč 2. město Počátky převede ideální polovinu Malého jezera Valcha ve vlastnictví města, předem určenému zájemci, nejméně za poloviční hodnotu dle znaleckého posudku, s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy (dle záměru č. 9/2006); převod bude uskutečněn pouze za předpokladu, že druhá ideální polovina Malého jezera Valcha bude současně zájemci prodána od spolumajitelů rodiny Konečných. - závěrečný účet hospodaření města za rok 2006, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2006, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. ZAKARPATSKÁ OBLAST sestavil VK Je tomu více než 10 let, kdy jsem byl ještě jako radní města Telče svědkem toho, že partnerské město Belp zaplatilo v Telči stavbu dnes již všeobecně známé a občany hojně používané Belpské lávky. Pro ty, kteří to v Telči neznají, tak dodávám, že se jedná o 2 metry široký a asi 100 metrů dlouhý most přes Uličský rybník v hodnotě více než 2 miliónů korun. Švýcarská obec Belp obdobně jako jiné obce a města ze západu pomáhala po listopadu 1989 naší mladé demokracii rychle se postavit na vlastní nohy. Jednalo se o pomoc v oblasti investic, v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury, sportu apod. Předpokládám, že alespoň někteří znáte obdobné případy z Vašich měst a obcí. Vzpomínku na Belpskou lávku zmiňuji proto, že se domnívám, že jsme přes všechny naše problémy a starosti takzvaně na řadě. Myslím, že je naší povinností se pomalu přestat dívat prosebnýma očima směrem na západ a že je správné a odpovědné obrátit svoji pozornost směrem k východu. Dle mého názoru je na místě, abychom začali více než doposud přemýšlet o tom, jak můžeme pomoci těm, kteří se dnes nacházejí v obdobné situaci, ve které jsme byli my před patnácti dvaceti lety. Jsem proto velmi rád, že Rada kraje Vysočina souhlasila s pracovní cestou skupiny zástupců Vysočiny na Ukrajinu do Zakarpatské oblasti. Myslím, že se jedná o oblast, která si zaslouží náš zájem a naši podporu. Jestli se nakonec dostaneme i ke konkrétní spolupráci a podpoře, o jakou se bude jednat oblast a jakým způsobem bude podpora realizována, dnes nelze ještě říci. Přesto za sebe říkám, že jsem po prvních jednáních, která proběhla napříč politickým spektrem našeho krajského zastupitelstva, umírněným optimistou. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 4

5 KINO POČÁTKY SRPEN 2007 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. SHREK TŘETÍ USA 2006; 93 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING Za normálních okolností by manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmo-třičky víly a jejího nemožného syna Krasoně žili nerušeně a hlavně šťastně až do smrti. Dobrodružství, která si pro ně scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která oba zlobříci prožili doposud neděle, , 18 hod. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE ČR 2006; 120 MINUT; DO 12 LET NEVHODNÝ Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle románu B. Hrabala. Příběh pikolíka, který zažil rozmach české společnosti, okouzlení bohatstvím i karnevalem života v 30. letech min. st., stejně jako pád svého charakteru v období okupace za 2. sv. války i pokoření v době nástupu komunismu. neděle, , 19 hod. VRATNÉ LAHVE ČR 2007, 95 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Napjatě očekávaná komedie úspěšného tvůrčího tandemu Jan a Zdeněk Svěrákovi. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček, P. Landovský neděle, , 19 hod. ROMING ČR 2007, 105 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. Roman dal kdysi kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn s jeho dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta je dospělá a je třeba slib naplnit. Potíž je v tom, že Jura studuje, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče ze slovenské vesničky, které v životě neviděl. neděle, , 19 hod. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT K rybníku se vydáte s 8litrovou a 10litrovou konví. Můžete nabírat a vylévat vodu, jak chcete, ale domů si ponesete v jedné konvi 6 litrů. Jak to uděláte? (řešení najdete na str. 6 ) Historicky první společná fotbalová mužstva mladších a starších žáků dvou dříve nesmiřitelných rivalů tzv. brkařů a čamrdářů dokázala bez problémů odehrát celou sezónu v krajské soutěži. Spolupráce fungovala nejen u samotných mužstev,ale i při práci výborů Spartaku Počátky a FC Slavoj Žirovnice. Důvodem spolupráce byl malý počet chlapců těchto věkových kategorií a ztráta zájmu některých dosud aktivních fotbalistů,kteří dali přednost internetu a počítačovým hrám před aktivním pohybem na hřišti. Iniciátorem tohoto projektu byl trenér mládeže Spartaku Počátky Martin Pavlíček. Jeho snahu a iniciativu podpořili historií nezatížení trenéři přípravky a žáků Miroslav Rušil s Martinem Švecem ze Žirovnice a také trenér starších žáků Počátek Milan Filsoch. Vzhledem k zachování krajské soutěže a podmínkám Krajského fotbalového svazu Jihlava nastupovala společná mužstva pod názvem FC Slavoj Žirovnice.Své domácí zápasy odehrála mužstva střídavě na vždy velmi dobře připravených trávnících v Počátkách a v Žirovnici.Tato hřiště byla s týdenní pravidelností využívaná také při společných trénincích na které nás bezpečně a včas přepravoval pan Kalina z Počátek. Vzhledem k tomu, že tato spolupráce byla přínosem pro naše mladé fotbalisty budeme společně pokračovat i v příští sezóně. Neplýtvali zbytečnými slovy. Své skutky zrozené v přízemí nevynášeli do podkroví. Stačil jim pohled do očí, který je nikdy nezradil. PŘEPIŠTE DĚJINY Z veršů Josefa Vachka Staří přátelé Nemuseli říkat jeden druhému příteli a nebo kamaráde. Přesto však oba věděli, že jejich pouto jim nikdo neukradne, natož aby ho odvál čas a stopy v srdcích smyl. Znáte své město? V minulém PZ jsme uveřejnili stručnou historii domu U Navrátilů čp. 9 na Palackého náměstí. (naproti zelenině) Pokud jste si ho důkladně prohlédli, jistě vaší pozornosti neunikly ani ozdoby na dřevěných vratech. Jsou nádherné a věřme, že budou také zrestaurované. Dnešní fotografi e č. 6 byla opět pořízena v městské památkové zóně. Vzpomínka Odešel jsi, jak osud si přál, Však v našich srdcích žiješ dál. Ve středu 22. srpna 2007 vzpomeneme 1. smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, skvělý tatínek, dědeček, tchán, pan K a r e l U x a z Počátek. Všichni na něho s láskou vzpomínáme, moc nám chybí. Manželka a dcery s rodinami Ing. Miroslav Rušil vedoucí mužstev Pouto kované životem a zakalené v jeho bouřích. Tak pevné, že jeden jako druhý by znovu v dešti brodili se v loužích, aby utrhli pro druhého kousek duhy. 6 5

6 PRO MOZKOVÝ ZÁVIT řešení Naplňte 8litrovou konev a její obsah vylijte do 10litrové konve. Znovu naplňte 8litrovou konev a z ní část (2 litry) přelijte opět do 10litrové konce. V menší konvi vám zůstane 6 litrů vody. FONDY EVROPSKÉ UNIE: 752,7 MILIARD KČ PRO ČESKOU REPUBLIKU Co jsou fondy Evropské unie? Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard Eur, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku Kdo může žádat o peníze? Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. Jak se rozdělují prostředky? Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - Evropského sociálního fondu - Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufi nancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů. Jaké projekty jsou fi nancovány z fondů EU? Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod. Ochrana životního prostředí Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod. Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. Rozvoj cestovního ruchu Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod. Rozvoj lidských zdrojů Např. rekvalifi kační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod. Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. Podpora podnikání, vědy a výzkumu Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti ekotechnologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. Program rozvoje venkova Oproti období již pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou fi nancovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova fi nancovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu rozvoje venkova se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství. Podle materiálu připravil Ing. Karel Lisa, Okresní hospodářská komora Pelhřimov 6

7 SBORNÍK STAROŽITNÉHO MĚSTA POČÁTEK Autorem SBORNÍKU z roku 1941 je Tomáš Zapletal. Podařilo se mu vytvořit velmi cenný souhrn článků, historických a vlastivědných pojednání z Počátek i okolí. Sborník má tři svazky, které podrobně popisují historii domů, ulic, nemocnice, lázní, okolních vesnic věnují se významným osobnostem, rodákům. Ve třetím svazku najdeme i krátké pověsti, pověry nebo škádlivé popěvky. Zde jsou: - Žirovničtí perleťáři mají cos, mistr je otrhán, tovaryš je bos. Tovaryš si koupil boty, pět zlatek za ně dal, postavil je vedle pumpy, mistr mu je vzal. - Jihlávkáci, darebáci mají velké čepice, jestli krávy neodženeš, strčím tě do kravince. - Jihlávečtí jsou chytráci, udělali koryto, Kališťáci jsou hlupáci, nevěděli, co je to. - Jihlávečtí rusi sežrali nám kus husy, neměli dosti, olízali kosti. - Jihlávečtí kavalíři snědli kočku na talíři. - Z Kališť kluci sežrali nám husy. - Pozdrav Pánbu, Kališťáci, jste to ale čistí ptáci, prali spodky na návsi, v kalužině podmáslí. - Dubeňáci na vršku, tahali se o šišku, nemohli ji utáhnout, museli si připřáhnout, čtyři blechy, čtyři vši, dotáhli ji až do vsi. - Dubeňáci za rohem, mazali se tvarohem, mazali se ještě více, až jim teklo z nohavice. - Horní Ves, čert tam vlez pod pařez, schovej se, aby tě nenalez. - Novečáři (Nová Ves) jsou pašáci dělali koryto, Horňáci (Horní Ves) jsou mrzáci, nevěděli co je to. - Horňáci jsou mrzáci, mají černý čepice, táta chodí po žebrotě, máma krade slepice. - Kamenický brkaři, když na brky šli, sedli si pod jalovec, vybírali vši. A ten první praví: Bratře, půjč mi hůl, já jsem něco našel, je to jako vůl. JiZ KULTURA Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás co nejsrdečněji zve na následující akce: od 15:00 hod. DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI u hasičské zbrojnice Na prázdninové sobotní odpoledne sbor připravuje pro děti zábavné letní odpoledne s množstvím soutěží nejen s hasičskou tématikou doplněné o ukázky požárních útoků a vyproštění osob z osobního automobilu. Zájemci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku. Odpolední program bude obohacen o vystoupení Počáteckých maxíků od 20:00 hod. LETNÍ ZÁBAVA u hasičské zbrojnice SDH Počátky zve všechny zájemce, kteří chtějí strávit příjemný sobotní večer při dobré muzice s kapelou Karel a my, na zábavu za hasičskou zbrojnicí. Začátek ve 20 hodin. Připraveno je bohaté občerstvení od 17:00 hod. LOUČENÍ S LÉTEM u hasičské zbrojnice. Posezení a taneční zábava za hasičskou zbrojnicí. Občerstvení zajištěno: maso na kameni a v lodně, pečené prase, pivo Gambrinus Kulturní za ízení m sta Po átky Vás zve na komedii v podání Divadelního souboru Karla apka p i M stském kulturním st edisku v T ešti Tato komedie byla skute ným sv tovým úsp chem (premiéra v Londýn v roce 1941). Hra má p ekvapivé situace, pro diváky vždy p itažlivé téma manželských vztah a zejména zajímavý princip konfrontace sv ta živých a mrtvých. pátek 10. srpna 2007 od 19:30 sál KINO PO ÁTKY Vstupenky v cen 60,- a 50,- K v p edprodeji v INFOCENTRU v Po átkách (Horní ulice 87, tel ) nebo 30 min. p ed p edstavením.!!! EVA A VAŠEK SURF OPĚT V POČÁTKÁCH!!!!!! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!!! Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén SOKOLOVNA POČÁTKY 5. října 2007 od 17:00 hod. Vstupné 100,- Kč zakoupíte v infocentru Kulturního zařízení města Počátky Horní ul.87, Počátky, tel

8 Řádková inzerce Hledáme pronájem či podnájem nebo pronájem u majitele domu. Jsme bezdětní manželé, nekuřáci. Tel.: Pronajmu zahradu v Horním Vilímči, cca. 50 m2. Informace na tel.: 607/ INZERCE Chcete stavět dům, koupit byt nebo rekonstruovat své stávající bydlení? Nemáte dostatečnou hotovost? Půjčíme Vám! Spořte s výnosem a garantovanou státní podporou! Chcete investovat a nevíte jak na to? Zcela zdarma poskytnu informace, finanční poradenství a vše zprostředkuji Těším se na setkání právě s Vámi volejte ihned!!! ELEKTRA A až Z u Jank naproti pošt, Horní 50, PO ÁTKY tel nebo Vám nabízí : pra ky, my ky, suši ky mobilní telefony chladni ky svítidla elektro ná adí elektroinstala ní materiál drobné spot ebi e dárkové zboží televize, audio,video, DVD sporáky a mikrovlnné trouby Další sortiment a služby : drobný spojovací materiál, ru ní ná adí, fotosb rna. Specialita : velký výb r náhradních díl, i na starší spot ebi e! Zakoupené zboží Vám ZDARMA dovezeme a provedeme nebo zajistíme instalaci!! Možnost platby kreditní kartou. Každý m síc výhodné nákupy z leták PROTON. Prodej zboží na splátky, p ipravujeme nov možnost poskytnutí osobní p j ky na cokoli až K bez ru itele a bez poplatku,úrok již od 8,5% p.a.! od spole nosti C E T E L E M. Mgr. Hana V. Konvalinková otevírá nový kurz: ANGLIČTINA pro začátečníky Září prosinec 2007 Výuka: 1x týdně 2 vyučovací hodiny za 50,00 Kč Místo konání: Počátky Čas: úterý nebo středa dle domluvy od 17:00 Omezený počet míst!! Přihlášky na tel: nebo Z B O Ž Í O D N Á S S P O K O J E N O S T P R O V Á S Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 8

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na

Více

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS 6/2006 Medard Lidová pranostika praví: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. Ve čtvrtek 8. června budou k obloze

Více

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den 30.10.2011 byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly

Více

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Anketní otázka z webových stránek

Anketní otázka z webových stránek 3/2008 CITÁT NA MĚSÍC BŘEZEN Bůh nestihne být všude a proto stvořil matky. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz).

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY FOTOREPORTÁŽ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 fotografie k článku na straně 22 - autor Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, toto číslo budou mnozí z vás číst těsně před nástupem

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více