Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule."

Transkript

1 8/2007 CITÁT NA MĚSÍC SRPEN Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky. cz). Zveřejněno od do Jste v letní sezóně spokojeni s nabídkou a kvalitou restaurací v Počátkách? ano (24%) jak kde (35%) ne (41%) Počet hlasů: 74 PSI A SOUŽITÍ S NIMI Počet psů se v našem městě rok od roku zvyšuje. Se vzrůstajícím počtem psů přibývají i problémy v soužití lidí a jejich psích miláčků. V současné době je v Počátkách evidováno 270 psů, v přilehlých obcích 50 psů. Občas se i u nás objeví případy týraných psů. Co v takovém případě dělat? Bohužel, pomoc je velmi obtížná. Podle občanského zákoníku je pes považován za věc, proto se s ním asi smí také tak zacházet. MÚ může povolat okresního veterináře, aby posoudil situaci, zda jde o týrání a případně doporučit odvést psy do útulku. Celá tato transakce není zrovna levná záležitost a je placena z fi nančního rozpočtu města. Přibývá též situací, kdy si občané stěžují na obtěžující psí štěkot. Především v nočních hodinách je to vskutku k zbláznění. Co dělat? Osobně si myslím, že by se obě strany měly pokusit, v rámci dobrých sousedských vztahů, o domluvu. Jak jsem se informovala, v krajním případě situaci řeší hygienická služba, která v nočních hodinách změří hlučnost. Štěkot psa sice ničí náš klidný spánek, ale málokdy překročí normu hlučnosti stanovenou zákonem a tak nám asi nezbývá než se pokusit o domluvu. Jestli by pomohlo sousedské posezení před přestupkovou komisí nebo pokuta, to vážně nevím. Majitel psa by si měl uvědomit, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Patří sem i právo na klidný spánek! Ještě jednou se vrátím k otázce týrání psa. Co je ještě normální a co už je týrání? Pokud je pes přikurtován půlmetrovým řetězem k pařezu, ve vlastních výkalech, bez vody, bez přístřešku, vystaven rozmarům počasí stresován bouřkami, zdecimován tropickými teplotami, bez možnosti pohybu, s minimálním kontaktem s člověkem,. jde o týrání či ne? Člověk nemusí být zkušeným kynologem ani nekritickým milovníkem psů, stačí mu prachobyčejný soucit, aby poznal, že takhle by péče o psa zřejmě vypadat neměla. Neměli bychom zavírat oči před týráním, byť se jedná jen o pouhé psy. Pořídit si psa je velmi snadné, dokonce módní. Veřejně děkuji všem psíčkařům, kteří zodpovědně dokážou přijmout i všechny povinnosti z toho vyplývající - uklízet po svém psu na ulici, věnovat mu dostatečnou péči, neobtěžovat sousedy. JiZ Z obsahu: Psi a soužití s nimi Letem nejen počáteckým světem Zeptali jsme se Ze zápisníku policie ČR Z jednání zastupitelstva a rady města Počátky Zakarpatská oblast Přepište dějiny Kino Počátky Fondy evropské unie Sborník starožitného města Počátek Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Počátecká pouť 2007 V tomto příspěvku bude zmínka pouze o pouti z pohledu komerčního, čili návštěvníka, který si chce užít světských radovánek, na které byl při této akci léta zvyklý. Také sdílíte názor, že od doby přemístění pouťových atrakcí z Palackého náměstí ke hřbitovu úroveň počáteckých poutí klesla a letošní ročník patřil mezi nejslabší v historii? Inu náměstí je náměstí. Nedávno jsem měl možnost sledovat stejnou akci v Jihlavě. Víte kde? Na náměstí! Bylo tam tolik atrakcí, že jsem účastníkům téměř záviděl, jak se mohli vydovádět. Jihlavští radní povolují konání nejen poutí (včetně umístění všech pouťových zařízení) na náměstí a nebojí se, že by se mohly propadnout do katakomb, jimiž Jihlava oplývá. U nás jsou snad důvodem přemístění poutě ke hřbitovu právě liché obavy z možnosti propadu atrakcí pod zem?! Věříte tomu? V každém případě je jejich umístění u hřbitova neetické. FRK A co ty zvony? V předminulém vydání PZ jsem v příspěvku Zvony uletěly... vyzval oprávněné o podání vysvětlení, proč naše zvony na kostelní věži nezvoní. Nikdo se dosud nevyjádřil. Čím to je? FRK Jen houšť... Také jste si všimli změny na Palackého náměstí, kde před cukrárnou zmizela letní zahrádka s názvem Cukrárna Šárka, na kterou jsme byli zvyklí? A jako mávnutím kouzelného proutku se přemístila do příjemného prostředí k parčíku u sokolovny do provozovny bývalého kiosku. Na náměstí se objevilo posezení nové. Obě tyto novinky avizují, že došlo ke změně provozovatele cukrárny na náměstí a k podstatnému rozšíření v nabídce bufetu na autobusovém nádraží nyní cukrárna Šárka. Přejeme tedy oběma provozovatelům dostatek spokojených zákazníků a nám, spotřebitelům, radost z nového konkurenčního prostředí, které pro nás bude určitě přínosem. A proto jen houšť ať nám podobně přibývají noví a noví podnikatelé, jejichž dobré služby zviditelní nejen je samotné, ale i prestiž našeho městečka. FRK ZEPTALI JSME SE. Pro několik odpovědí, jež zajímají širokou počáteckou veřejnost, jsem si došla na místní policejní stanici. Současný vedoucí místních policistů npor. Bc.PETR MIKEŠ mi ochotně vyhověl a odpověděl. JiZ Už přibližně rok má policie v našem městě nového velitele. Můžete se čtenářům zpravodaje představit? PM. Ano. Svého předchůdce mjr. Dvořáka jsem ve funkci vedoucího zdejšího oddělení policie vystřídal k datu Já se jmenuji Petr Mikeš, je mi 29 let, jsem svobodný a nebydlím v Počátkách. U policie ČR sloužím od roku 1998, po absolvování Policejní akademie v Praze jsem před nástupem do Počátek působil na skupině vyšetřování hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Pelhřimově. JiZ Kolik policistů pracuje v současné době v Počátkách, jak velký je váš okrsek? PM. Nyní pracuje na zdejším oddělení policie 12 policistů, z toho 1 policista je vyslán ke studiu základní odborné přípravy na Střední policejní škole v Jihlavě a 2 policisté ke stejnému studiu nastoupí v září letošního roku. K přímému výkonu služby je tedy k dispozici pouze 9 policistů, což považuji za naprosto nedostatečný počet. K velikosti našeho okrsku uvádím, že zdejší oddělení spravuje města Počátky, Žirovnice a Horní Cerkev, dále zejména obce Častrov, Veselá, Nová Buková, Černov, Těšenov, Hříběcí, Horní Ves, Stojčín, Vlčetín a Štítné. Výčet obcí je však demonstrativní, bez vysloveně malých obcí. JiZ Proč je tak málo policistů vidět v ulicích města? PM. U tohoto dotazu navazuji na předchozí zodpovězenou otázku. Výše uvedený počet policistů zajišťuje nepřetržitý chod obvodního oddělení. Je snaha o to, aby v každé době sloužili nejméně 2 policisté, což je nezbytné minimum zejména z hlediska bezpečnosti policistů, jejich právní jistoty při výkonu služby a objemu nápadu trestné činnosti. Zároveň však policisté mají daný fond pracovní doby, nárok na odpočinek a dovolené, tedy jednoduše řečeno, nemohou sloužit stále. Současný počet policistů zdejšího oddělení je odpovídající ke zpracování a dokumentování trestných činů a přestupků. Policie však musí plnit daleko více úkolů, např. v oblasti dopravy, na tyto však vzhledem k výše uvedenému již nezbývá mnoho času. Veřejnost by se tedy neměla domnívat, že policisté leží na služebnách. Není to pravda, avšak samo administrativní zpracování jednotlivých případů nám někdy zabírá až neúměrně mnoho času. Samozřejmě i mojí snahou je, aby policisté byli co nejvíce ve svých okrscích, komunikovali s veřejností a tím zjišťovali aktuelní problémy v našem okolí. JiZ - V Horní ulici je dopravní značka Zákaz stání přesto tam denně stojí auta a ulice tak bývá špatně průjezdná. Proč to neřešíte? PM. Opět navazuji na předchozí téma. Horní ulice je nejfrekventovanější ulicí v Počátkách, je centrem obchodů, služeb i soukromých obydlí. Už pouze nutné zásobování provozoven v pracovním týdnu omezuje volný průjezd ostatních vozidel. Pokud se k tomu přiřadí i nedovolené stání soukromých vozidel, vzniká problém. Mohu říci, že zdejší policisté o této situaci vědí a v rámci svých možností, se snaží tyto dopravní přestupky řešit. To však samo o sobě pomoci nemůže. Nelze zajistit, aby policisté celý den hlídali parkování v jedné ulici města. Současný nepříznivý stav by měl být řešen komplexně jiným systémem parkování v centru města, včetně jeho osazení vyhovujícím dopravním značením. JiZ. Pokud zjistí občané ve svém okolí týrání psa a přijdou za vámi, jak to řešíte? PM. Problém týrání zvířat řeší zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Zde jsou v 19 zákona určeny jako subjekty ochrany zvířat mimo jiné obecní úřady obcí. Policie ČR z dikce 24a tohoto zákona v součinnosti s obcí pouze provádí opatření, která jsou taxativně vyjmenována v 28a uvedeného zákona. Jiné kompetence a povinnosti nebyly zákonem na ochranu zvířat policii dány. Mimoto však tento zákon stanoví v x 28 přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání. Policie ČR tedy, pokud se od občana dozví o možném protiprávním jednání osoby vlastnící týrané zvíře, podezření z přestupku v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. O přestupcích oznámí obecnímu úřadu a ten je povolán v příslušném řízení tuto věc řešit. 2

3 JiZ V uličce u Továrního rybníka se schází školní mládež, kouří, pije, dělá nepořádek.je ve vaší kompetenci se tím zabývat nebo tudy občas projít? PM. O tomto problému se dozvídám nyní od Vás, samozřejmě že veřejný pořádek je naším prvořadým úkolem, proto budeme uvedené lokalitě věnovat zvýšený dohled. Podobný problém s místní mládeží se v minulosti vyskytl také u zastávky na autobusovém nádraží, po provedených opatřeních ze strany naší a městského úřadu je, pokud vím, na tomto místě klid. JiZ Jak si představujete dobrou a fungující spolupráci s veřejností? PM. V předchozím dotazu jste mne informovala o výskytu nežádoucího jevu v našem okrsku. To je samozřejmě podnět, který nás informuje, pomáhá nám a my na něho můžeme reagovat. Je to typický příklad, kdy mohu mluvit o fungující spolupráci policie a veřejnosti. Jde tedy hlavně o to, přesvědčit občany, že my jsme tady kvůli jejich bezpečí, i když někdy nemůžeme být stoprocentní zárukou. Ovšem nikdy nebudeme moci dobře pracovat, pokud také občané nepřevezmou určitou měrou morální odpovědnost za stav kriminality v jejich městě či obci a nebudou nám sdělovat určité a konkrétní podněty či připomínky. Chtěl bych tedy také touto cestou oslovit občany, aby nebyli imunní vůči situacím, které jim nepřipadají v souladu se zákonem a nemávli nad nimi rukou s tím, že jich se to konkrétně netýká, ale aby nás přesto o těchto jevech informovali. Tím zároveň netvrdím, že vzniklé události budeme moci vždy vyřešit k jejich spokojenosti, neboť i my jsme limitováni zákonnými a dalšími možnostmi. Ale měli bychom si všichni uvědomit, že klid a pořádek může být docílen pouze snahou obou stran, neboť také cíl této vzájemné spolupráce je v zásadě stejný. JiZ náš rozhovor se chýlí ke konci. Nezbývá mi, než poděkovat nejen za vyčerpávající odpovědi, ale především za ochotu a vstřícnost. Na budově policie visí schránka důvěry, kam mohou občané vhazovat své písemné dotazy, podněty, připomínky. Věřím, že i tento fakt, přispěje k tomu, aby spolupráce mezi veřejností a policií fungovala, aby občan a policista nebyli soupeři,ale partneři. JiZ ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Loupežné přepadení Ve čtvrtek došlo k loupežnému přepadení v Horní Cerekvi. Ve čtvrtek ve 13,50 hodin přišel do objektu České pošty a.s. pobočky v Horní Cerekvi neznámý muž, který pod pohrůžkou krátké střelné zbraně požadoval vydání fi nanční hotovosti. Pracovnice pošty pachateli fi nanční hotovost nevydala a on z místa činu utekl. Jednáním pachatele nebyla způsobena žádná škoda a nedošlo ke zranění osob. Zmizel kabel Další kdrádež barevných kovů řeší počátečtí policisté. Na přelomu měsíce února-března letošního roku odcizil neznámý pachatel v objektu výkrmny skotu ve Stojčíně od dopravníků u jímek na kejdu měděný motorový kabel o délce 50 m. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Zranění chodce v Počátkách V pátek (6.7.07) před půlnocí zachytil neznámý řidič procházející chodkyni Žena přecházela silnici v Počátkách na ulici Rudé armády. Při přecházení byla zachycena projíždějícím nezjištěným vozidlem, které jelo z centra Počátek na obec Vesce. Při nehodě byla dvaačtyřicetiletá chodkyně lehce zraněna, na místě byla ošetřena. Ošetření v nemocnici odmítla. Dechovou zkoušku na alkohol nebyla schopna provést, lékařské vyšetření a odběr krve odmítla. Nehoda mezi Zdešovem a Žirovnicí Magické sedmičky (7.7.07) nebyly zrovna šťastné pro řidiče vozidla VW Transporter V sobotu krátce před 19,00 hodinou jel 42 letý řidič vozidla ve směru od Zdešova na Žirovnici. Na přímém úseku silnice vlivem opilosti nezvládl řízení vozidla, se kterým nejprve vyjel na pravou krajnici, kde pravým bokem vozidla zachytil o strom a následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde postupně bočně narazil do dvou stromů. Po nehodě řidič společně se svým dosud nezjištěným spolujezdcem a svým nezletilým synem místo dopravní nehody opustil. Řidič byl bezprostředně po nehodě policií nalezen. Při nehodě nedošlo údajně ke zranění osob. Dechovou zkouškou přístrojem Dräger bylo v dechu řidiče zjištěno 3,20 g/kg alkoholu. Následnou dechovou zkouškou provedenou znovu přibližně po hodině, bylo naměřeno 2,71 g/ kg alkoholu v dechu. Muž odmítl bez udání důvodu odběr krve. Hmotná škoda činí korun. Komise pro partnerskou spolupráci KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA Komise pro partnerskou spolupráci nabízí od 3.9. do bezplatné netradiční kurzy výuky německého jazyka. Tyto kurzy povede učitel a vedoucí partnerského spolku z Konolfi ngenu B. Kummer. Kurzy budou pro začátečníky a pokročilé. Konkrétní informace o průběhu a organizaci kurzu budou sděleny na úvodní schůzce na začátku září. Přihlášky v Infocentru Horní ul. 87, tel , členové KPPS 3

4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA POČÁTKY (ČERVEN ČERVENEC 2007) Rada města schvaluje: - uzavření provozu MŠ Počátky v době letních prázdnin pouze po dobu 14 dnů v termínu od do a nesouhlasí s uzavřením školy dle návrhu ředitelky MŠ v délce trvání od do ; zároveň tímto revokuje usnesení rady města z 24. zasedaní v roce Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a Ing. Vladimírem Klatovským, Zruč nad Sázavou, na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh pro projekt Počátky otvírají své krásy - Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a fi rmou PPCentrum s.r.o., Praha 9 na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh na akci Rekonstrukce budovy KINA. Rada města bere na vědomí: - oznámení ředitele ZŠ O.B. Počátky o úpravě ceny oběda ve školní jídelně ZŠ s účinností od ; cena oběda při odběru do jídelních nádob bude 46,- Kč včetně DPH a cena oběda při konzumaci ve školní jídelně bude 52,- Kč včetně DPH - informaci starosty města Žirovnice o zamýšlené cyklostezce spojující města Počátky Žirovnice a tuto myšlenku podporuje; na investici bude požádáno o prostředky z EU opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu - návrh Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na výstavbu garáží pro dvě sanitní vozidla u čp. 442 v Počátkách s tím, že město by bylo investorem stavby a následně by garáže pronajímalo ZZS KV za cenu v místě a čase obvyklou. Zastupitelstvo města schvaluje: - majetkoprávní vypořádání nabytí nemovitosti do majetku města a převod nemovitosti z majetku města: 1. město Počátky odkoupí ideální polovinu p.p. PK 2069/3 (Velké jezero Valcha) od spolumajitelů rodiny Konečných ve výši ½ dle aktuálního znaleckého posudku, tj. maximálně za cenu ,- Kč s tím, že město jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji a po podpisu kupní smlouvy zadá zpracování projektové dokumentace na Opravu rybníka Velké jezero Valcha ve výši ,- Kč 2. město Počátky převede ideální polovinu Malého jezera Valcha ve vlastnictví města, předem určenému zájemci, nejméně za poloviční hodnotu dle znaleckého posudku, s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy (dle záměru č. 9/2006); převod bude uskutečněn pouze za předpokladu, že druhá ideální polovina Malého jezera Valcha bude současně zájemci prodána od spolumajitelů rodiny Konečných. - závěrečný účet hospodaření města za rok 2006, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2006, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. ZAKARPATSKÁ OBLAST sestavil VK Je tomu více než 10 let, kdy jsem byl ještě jako radní města Telče svědkem toho, že partnerské město Belp zaplatilo v Telči stavbu dnes již všeobecně známé a občany hojně používané Belpské lávky. Pro ty, kteří to v Telči neznají, tak dodávám, že se jedná o 2 metry široký a asi 100 metrů dlouhý most přes Uličský rybník v hodnotě více než 2 miliónů korun. Švýcarská obec Belp obdobně jako jiné obce a města ze západu pomáhala po listopadu 1989 naší mladé demokracii rychle se postavit na vlastní nohy. Jednalo se o pomoc v oblasti investic, v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury, sportu apod. Předpokládám, že alespoň někteří znáte obdobné případy z Vašich měst a obcí. Vzpomínku na Belpskou lávku zmiňuji proto, že se domnívám, že jsme přes všechny naše problémy a starosti takzvaně na řadě. Myslím, že je naší povinností se pomalu přestat dívat prosebnýma očima směrem na západ a že je správné a odpovědné obrátit svoji pozornost směrem k východu. Dle mého názoru je na místě, abychom začali více než doposud přemýšlet o tom, jak můžeme pomoci těm, kteří se dnes nacházejí v obdobné situaci, ve které jsme byli my před patnácti dvaceti lety. Jsem proto velmi rád, že Rada kraje Vysočina souhlasila s pracovní cestou skupiny zástupců Vysočiny na Ukrajinu do Zakarpatské oblasti. Myslím, že se jedná o oblast, která si zaslouží náš zájem a naši podporu. Jestli se nakonec dostaneme i ke konkrétní spolupráci a podpoře, o jakou se bude jednat oblast a jakým způsobem bude podpora realizována, dnes nelze ještě říci. Přesto za sebe říkám, že jsem po prvních jednáních, která proběhla napříč politickým spektrem našeho krajského zastupitelstva, umírněným optimistou. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 4

5 KINO POČÁTKY SRPEN 2007 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. SHREK TŘETÍ USA 2006; 93 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING Za normálních okolností by manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmo-třičky víly a jejího nemožného syna Krasoně žili nerušeně a hlavně šťastně až do smrti. Dobrodružství, která si pro ně scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která oba zlobříci prožili doposud neděle, , 18 hod. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE ČR 2006; 120 MINUT; DO 12 LET NEVHODNÝ Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle románu B. Hrabala. Příběh pikolíka, který zažil rozmach české společnosti, okouzlení bohatstvím i karnevalem života v 30. letech min. st., stejně jako pád svého charakteru v období okupace za 2. sv. války i pokoření v době nástupu komunismu. neděle, , 19 hod. VRATNÉ LAHVE ČR 2007, 95 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Napjatě očekávaná komedie úspěšného tvůrčího tandemu Jan a Zdeněk Svěrákovi. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček, P. Landovský neděle, , 19 hod. ROMING ČR 2007, 105 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. Roman dal kdysi kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn s jeho dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta je dospělá a je třeba slib naplnit. Potíž je v tom, že Jura studuje, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče ze slovenské vesničky, které v životě neviděl. neděle, , 19 hod. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT K rybníku se vydáte s 8litrovou a 10litrovou konví. Můžete nabírat a vylévat vodu, jak chcete, ale domů si ponesete v jedné konvi 6 litrů. Jak to uděláte? (řešení najdete na str. 6 ) Historicky první společná fotbalová mužstva mladších a starších žáků dvou dříve nesmiřitelných rivalů tzv. brkařů a čamrdářů dokázala bez problémů odehrát celou sezónu v krajské soutěži. Spolupráce fungovala nejen u samotných mužstev,ale i při práci výborů Spartaku Počátky a FC Slavoj Žirovnice. Důvodem spolupráce byl malý počet chlapců těchto věkových kategorií a ztráta zájmu některých dosud aktivních fotbalistů,kteří dali přednost internetu a počítačovým hrám před aktivním pohybem na hřišti. Iniciátorem tohoto projektu byl trenér mládeže Spartaku Počátky Martin Pavlíček. Jeho snahu a iniciativu podpořili historií nezatížení trenéři přípravky a žáků Miroslav Rušil s Martinem Švecem ze Žirovnice a také trenér starších žáků Počátek Milan Filsoch. Vzhledem k zachování krajské soutěže a podmínkám Krajského fotbalového svazu Jihlava nastupovala společná mužstva pod názvem FC Slavoj Žirovnice.Své domácí zápasy odehrála mužstva střídavě na vždy velmi dobře připravených trávnících v Počátkách a v Žirovnici.Tato hřiště byla s týdenní pravidelností využívaná také při společných trénincích na které nás bezpečně a včas přepravoval pan Kalina z Počátek. Vzhledem k tomu, že tato spolupráce byla přínosem pro naše mladé fotbalisty budeme společně pokračovat i v příští sezóně. Neplýtvali zbytečnými slovy. Své skutky zrozené v přízemí nevynášeli do podkroví. Stačil jim pohled do očí, který je nikdy nezradil. PŘEPIŠTE DĚJINY Z veršů Josefa Vachka Staří přátelé Nemuseli říkat jeden druhému příteli a nebo kamaráde. Přesto však oba věděli, že jejich pouto jim nikdo neukradne, natož aby ho odvál čas a stopy v srdcích smyl. Znáte své město? V minulém PZ jsme uveřejnili stručnou historii domu U Navrátilů čp. 9 na Palackého náměstí. (naproti zelenině) Pokud jste si ho důkladně prohlédli, jistě vaší pozornosti neunikly ani ozdoby na dřevěných vratech. Jsou nádherné a věřme, že budou také zrestaurované. Dnešní fotografi e č. 6 byla opět pořízena v městské památkové zóně. Vzpomínka Odešel jsi, jak osud si přál, Však v našich srdcích žiješ dál. Ve středu 22. srpna 2007 vzpomeneme 1. smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, skvělý tatínek, dědeček, tchán, pan K a r e l U x a z Počátek. Všichni na něho s láskou vzpomínáme, moc nám chybí. Manželka a dcery s rodinami Ing. Miroslav Rušil vedoucí mužstev Pouto kované životem a zakalené v jeho bouřích. Tak pevné, že jeden jako druhý by znovu v dešti brodili se v loužích, aby utrhli pro druhého kousek duhy. 6 5

6 PRO MOZKOVÝ ZÁVIT řešení Naplňte 8litrovou konev a její obsah vylijte do 10litrové konve. Znovu naplňte 8litrovou konev a z ní část (2 litry) přelijte opět do 10litrové konce. V menší konvi vám zůstane 6 litrů vody. FONDY EVROPSKÉ UNIE: 752,7 MILIARD KČ PRO ČESKOU REPUBLIKU Co jsou fondy Evropské unie? Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard Eur, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku Kdo může žádat o peníze? Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. Jak se rozdělují prostředky? Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - Evropského sociálního fondu - Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufi nancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů. Jaké projekty jsou fi nancovány z fondů EU? Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod. Ochrana životního prostředí Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod. Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. Rozvoj cestovního ruchu Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod. Rozvoj lidských zdrojů Např. rekvalifi kační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod. Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. Podpora podnikání, vědy a výzkumu Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti ekotechnologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. Program rozvoje venkova Oproti období již pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou fi nancovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova fi nancovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu rozvoje venkova se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství. Podle materiálu připravil Ing. Karel Lisa, Okresní hospodářská komora Pelhřimov 6

7 SBORNÍK STAROŽITNÉHO MĚSTA POČÁTEK Autorem SBORNÍKU z roku 1941 je Tomáš Zapletal. Podařilo se mu vytvořit velmi cenný souhrn článků, historických a vlastivědných pojednání z Počátek i okolí. Sborník má tři svazky, které podrobně popisují historii domů, ulic, nemocnice, lázní, okolních vesnic věnují se významným osobnostem, rodákům. Ve třetím svazku najdeme i krátké pověsti, pověry nebo škádlivé popěvky. Zde jsou: - Žirovničtí perleťáři mají cos, mistr je otrhán, tovaryš je bos. Tovaryš si koupil boty, pět zlatek za ně dal, postavil je vedle pumpy, mistr mu je vzal. - Jihlávkáci, darebáci mají velké čepice, jestli krávy neodženeš, strčím tě do kravince. - Jihlávečtí jsou chytráci, udělali koryto, Kališťáci jsou hlupáci, nevěděli, co je to. - Jihlávečtí rusi sežrali nám kus husy, neměli dosti, olízali kosti. - Jihlávečtí kavalíři snědli kočku na talíři. - Z Kališť kluci sežrali nám husy. - Pozdrav Pánbu, Kališťáci, jste to ale čistí ptáci, prali spodky na návsi, v kalužině podmáslí. - Dubeňáci na vršku, tahali se o šišku, nemohli ji utáhnout, museli si připřáhnout, čtyři blechy, čtyři vši, dotáhli ji až do vsi. - Dubeňáci za rohem, mazali se tvarohem, mazali se ještě více, až jim teklo z nohavice. - Horní Ves, čert tam vlez pod pařez, schovej se, aby tě nenalez. - Novečáři (Nová Ves) jsou pašáci dělali koryto, Horňáci (Horní Ves) jsou mrzáci, nevěděli co je to. - Horňáci jsou mrzáci, mají černý čepice, táta chodí po žebrotě, máma krade slepice. - Kamenický brkaři, když na brky šli, sedli si pod jalovec, vybírali vši. A ten první praví: Bratře, půjč mi hůl, já jsem něco našel, je to jako vůl. JiZ KULTURA Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás co nejsrdečněji zve na následující akce: od 15:00 hod. DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI u hasičské zbrojnice Na prázdninové sobotní odpoledne sbor připravuje pro děti zábavné letní odpoledne s množstvím soutěží nejen s hasičskou tématikou doplněné o ukázky požárních útoků a vyproštění osob z osobního automobilu. Zájemci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku. Odpolední program bude obohacen o vystoupení Počáteckých maxíků od 20:00 hod. LETNÍ ZÁBAVA u hasičské zbrojnice SDH Počátky zve všechny zájemce, kteří chtějí strávit příjemný sobotní večer při dobré muzice s kapelou Karel a my, na zábavu za hasičskou zbrojnicí. Začátek ve 20 hodin. Připraveno je bohaté občerstvení od 17:00 hod. LOUČENÍ S LÉTEM u hasičské zbrojnice. Posezení a taneční zábava za hasičskou zbrojnicí. Občerstvení zajištěno: maso na kameni a v lodně, pečené prase, pivo Gambrinus Kulturní za ízení m sta Po átky Vás zve na komedii v podání Divadelního souboru Karla apka p i M stském kulturním st edisku v T ešti Tato komedie byla skute ným sv tovým úsp chem (premiéra v Londýn v roce 1941). Hra má p ekvapivé situace, pro diváky vždy p itažlivé téma manželských vztah a zejména zajímavý princip konfrontace sv ta živých a mrtvých. pátek 10. srpna 2007 od 19:30 sál KINO PO ÁTKY Vstupenky v cen 60,- a 50,- K v p edprodeji v INFOCENTRU v Po átkách (Horní ulice 87, tel ) nebo 30 min. p ed p edstavením.!!! EVA A VAŠEK SURF OPĚT V POČÁTKÁCH!!!!!! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!!! Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén SOKOLOVNA POČÁTKY 5. října 2007 od 17:00 hod. Vstupné 100,- Kč zakoupíte v infocentru Kulturního zařízení města Počátky Horní ul.87, Počátky, tel

8 Řádková inzerce Hledáme pronájem či podnájem nebo pronájem u majitele domu. Jsme bezdětní manželé, nekuřáci. Tel.: Pronajmu zahradu v Horním Vilímči, cca. 50 m2. Informace na tel.: 607/ INZERCE Chcete stavět dům, koupit byt nebo rekonstruovat své stávající bydlení? Nemáte dostatečnou hotovost? Půjčíme Vám! Spořte s výnosem a garantovanou státní podporou! Chcete investovat a nevíte jak na to? Zcela zdarma poskytnu informace, finanční poradenství a vše zprostředkuji Těším se na setkání právě s Vámi volejte ihned!!! ELEKTRA A až Z u Jank naproti pošt, Horní 50, PO ÁTKY tel nebo Vám nabízí : pra ky, my ky, suši ky mobilní telefony chladni ky svítidla elektro ná adí elektroinstala ní materiál drobné spot ebi e dárkové zboží televize, audio,video, DVD sporáky a mikrovlnné trouby Další sortiment a služby : drobný spojovací materiál, ru ní ná adí, fotosb rna. Specialita : velký výb r náhradních díl, i na starší spot ebi e! Zakoupené zboží Vám ZDARMA dovezeme a provedeme nebo zajistíme instalaci!! Možnost platby kreditní kartou. Každý m síc výhodné nákupy z leták PROTON. Prodej zboží na splátky, p ipravujeme nov možnost poskytnutí osobní p j ky na cokoli až K bez ru itele a bez poplatku,úrok již od 8,5% p.a.! od spole nosti C E T E L E M. Mgr. Hana V. Konvalinková otevírá nový kurz: ANGLIČTINA pro začátečníky Září prosinec 2007 Výuka: 1x týdně 2 vyučovací hodiny za 50,00 Kč Místo konání: Počátky Čas: úterý nebo středa dle domluvy od 17:00 Omezený počet míst!! Přihlášky na tel: nebo Z B O Ž Í O D N Á S S P O K O J E N O S T P R O V Á S Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 8

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více