Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule."

Transkript

1 8/2007 CITÁT NA MĚSÍC SRPEN Chvalme umělce, který umí vyvolat naše slzy, ale nezapomínejme že stejný talent má i obyčejná cibule. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky. cz). Zveřejněno od do Jste v letní sezóně spokojeni s nabídkou a kvalitou restaurací v Počátkách? ano (24%) jak kde (35%) ne (41%) Počet hlasů: 74 PSI A SOUŽITÍ S NIMI Počet psů se v našem městě rok od roku zvyšuje. Se vzrůstajícím počtem psů přibývají i problémy v soužití lidí a jejich psích miláčků. V současné době je v Počátkách evidováno 270 psů, v přilehlých obcích 50 psů. Občas se i u nás objeví případy týraných psů. Co v takovém případě dělat? Bohužel, pomoc je velmi obtížná. Podle občanského zákoníku je pes považován za věc, proto se s ním asi smí také tak zacházet. MÚ může povolat okresního veterináře, aby posoudil situaci, zda jde o týrání a případně doporučit odvést psy do útulku. Celá tato transakce není zrovna levná záležitost a je placena z fi nančního rozpočtu města. Přibývá též situací, kdy si občané stěžují na obtěžující psí štěkot. Především v nočních hodinách je to vskutku k zbláznění. Co dělat? Osobně si myslím, že by se obě strany měly pokusit, v rámci dobrých sousedských vztahů, o domluvu. Jak jsem se informovala, v krajním případě situaci řeší hygienická služba, která v nočních hodinách změří hlučnost. Štěkot psa sice ničí náš klidný spánek, ale málokdy překročí normu hlučnosti stanovenou zákonem a tak nám asi nezbývá než se pokusit o domluvu. Jestli by pomohlo sousedské posezení před přestupkovou komisí nebo pokuta, to vážně nevím. Majitel psa by si měl uvědomit, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Patří sem i právo na klidný spánek! Ještě jednou se vrátím k otázce týrání psa. Co je ještě normální a co už je týrání? Pokud je pes přikurtován půlmetrovým řetězem k pařezu, ve vlastních výkalech, bez vody, bez přístřešku, vystaven rozmarům počasí stresován bouřkami, zdecimován tropickými teplotami, bez možnosti pohybu, s minimálním kontaktem s člověkem,. jde o týrání či ne? Člověk nemusí být zkušeným kynologem ani nekritickým milovníkem psů, stačí mu prachobyčejný soucit, aby poznal, že takhle by péče o psa zřejmě vypadat neměla. Neměli bychom zavírat oči před týráním, byť se jedná jen o pouhé psy. Pořídit si psa je velmi snadné, dokonce módní. Veřejně děkuji všem psíčkařům, kteří zodpovědně dokážou přijmout i všechny povinnosti z toho vyplývající - uklízet po svém psu na ulici, věnovat mu dostatečnou péči, neobtěžovat sousedy. JiZ Z obsahu: Psi a soužití s nimi Letem nejen počáteckým světem Zeptali jsme se Ze zápisníku policie ČR Z jednání zastupitelstva a rady města Počátky Zakarpatská oblast Přepište dějiny Kino Počátky Fondy evropské unie Sborník starožitného města Počátek Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Počátecká pouť 2007 V tomto příspěvku bude zmínka pouze o pouti z pohledu komerčního, čili návštěvníka, který si chce užít světských radovánek, na které byl při této akci léta zvyklý. Také sdílíte názor, že od doby přemístění pouťových atrakcí z Palackého náměstí ke hřbitovu úroveň počáteckých poutí klesla a letošní ročník patřil mezi nejslabší v historii? Inu náměstí je náměstí. Nedávno jsem měl možnost sledovat stejnou akci v Jihlavě. Víte kde? Na náměstí! Bylo tam tolik atrakcí, že jsem účastníkům téměř záviděl, jak se mohli vydovádět. Jihlavští radní povolují konání nejen poutí (včetně umístění všech pouťových zařízení) na náměstí a nebojí se, že by se mohly propadnout do katakomb, jimiž Jihlava oplývá. U nás jsou snad důvodem přemístění poutě ke hřbitovu právě liché obavy z možnosti propadu atrakcí pod zem?! Věříte tomu? V každém případě je jejich umístění u hřbitova neetické. FRK A co ty zvony? V předminulém vydání PZ jsem v příspěvku Zvony uletěly... vyzval oprávněné o podání vysvětlení, proč naše zvony na kostelní věži nezvoní. Nikdo se dosud nevyjádřil. Čím to je? FRK Jen houšť... Také jste si všimli změny na Palackého náměstí, kde před cukrárnou zmizela letní zahrádka s názvem Cukrárna Šárka, na kterou jsme byli zvyklí? A jako mávnutím kouzelného proutku se přemístila do příjemného prostředí k parčíku u sokolovny do provozovny bývalého kiosku. Na náměstí se objevilo posezení nové. Obě tyto novinky avizují, že došlo ke změně provozovatele cukrárny na náměstí a k podstatnému rozšíření v nabídce bufetu na autobusovém nádraží nyní cukrárna Šárka. Přejeme tedy oběma provozovatelům dostatek spokojených zákazníků a nám, spotřebitelům, radost z nového konkurenčního prostředí, které pro nás bude určitě přínosem. A proto jen houšť ať nám podobně přibývají noví a noví podnikatelé, jejichž dobré služby zviditelní nejen je samotné, ale i prestiž našeho městečka. FRK ZEPTALI JSME SE. Pro několik odpovědí, jež zajímají širokou počáteckou veřejnost, jsem si došla na místní policejní stanici. Současný vedoucí místních policistů npor. Bc.PETR MIKEŠ mi ochotně vyhověl a odpověděl. JiZ Už přibližně rok má policie v našem městě nového velitele. Můžete se čtenářům zpravodaje představit? PM. Ano. Svého předchůdce mjr. Dvořáka jsem ve funkci vedoucího zdejšího oddělení policie vystřídal k datu Já se jmenuji Petr Mikeš, je mi 29 let, jsem svobodný a nebydlím v Počátkách. U policie ČR sloužím od roku 1998, po absolvování Policejní akademie v Praze jsem před nástupem do Počátek působil na skupině vyšetřování hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Pelhřimově. JiZ Kolik policistů pracuje v současné době v Počátkách, jak velký je váš okrsek? PM. Nyní pracuje na zdejším oddělení policie 12 policistů, z toho 1 policista je vyslán ke studiu základní odborné přípravy na Střední policejní škole v Jihlavě a 2 policisté ke stejnému studiu nastoupí v září letošního roku. K přímému výkonu služby je tedy k dispozici pouze 9 policistů, což považuji za naprosto nedostatečný počet. K velikosti našeho okrsku uvádím, že zdejší oddělení spravuje města Počátky, Žirovnice a Horní Cerkev, dále zejména obce Častrov, Veselá, Nová Buková, Černov, Těšenov, Hříběcí, Horní Ves, Stojčín, Vlčetín a Štítné. Výčet obcí je však demonstrativní, bez vysloveně malých obcí. JiZ Proč je tak málo policistů vidět v ulicích města? PM. U tohoto dotazu navazuji na předchozí zodpovězenou otázku. Výše uvedený počet policistů zajišťuje nepřetržitý chod obvodního oddělení. Je snaha o to, aby v každé době sloužili nejméně 2 policisté, což je nezbytné minimum zejména z hlediska bezpečnosti policistů, jejich právní jistoty při výkonu služby a objemu nápadu trestné činnosti. Zároveň však policisté mají daný fond pracovní doby, nárok na odpočinek a dovolené, tedy jednoduše řečeno, nemohou sloužit stále. Současný počet policistů zdejšího oddělení je odpovídající ke zpracování a dokumentování trestných činů a přestupků. Policie však musí plnit daleko více úkolů, např. v oblasti dopravy, na tyto však vzhledem k výše uvedenému již nezbývá mnoho času. Veřejnost by se tedy neměla domnívat, že policisté leží na služebnách. Není to pravda, avšak samo administrativní zpracování jednotlivých případů nám někdy zabírá až neúměrně mnoho času. Samozřejmě i mojí snahou je, aby policisté byli co nejvíce ve svých okrscích, komunikovali s veřejností a tím zjišťovali aktuelní problémy v našem okolí. JiZ - V Horní ulici je dopravní značka Zákaz stání přesto tam denně stojí auta a ulice tak bývá špatně průjezdná. Proč to neřešíte? PM. Opět navazuji na předchozí téma. Horní ulice je nejfrekventovanější ulicí v Počátkách, je centrem obchodů, služeb i soukromých obydlí. Už pouze nutné zásobování provozoven v pracovním týdnu omezuje volný průjezd ostatních vozidel. Pokud se k tomu přiřadí i nedovolené stání soukromých vozidel, vzniká problém. Mohu říci, že zdejší policisté o této situaci vědí a v rámci svých možností, se snaží tyto dopravní přestupky řešit. To však samo o sobě pomoci nemůže. Nelze zajistit, aby policisté celý den hlídali parkování v jedné ulici města. Současný nepříznivý stav by měl být řešen komplexně jiným systémem parkování v centru města, včetně jeho osazení vyhovujícím dopravním značením. JiZ. Pokud zjistí občané ve svém okolí týrání psa a přijdou za vámi, jak to řešíte? PM. Problém týrání zvířat řeší zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Zde jsou v 19 zákona určeny jako subjekty ochrany zvířat mimo jiné obecní úřady obcí. Policie ČR z dikce 24a tohoto zákona v součinnosti s obcí pouze provádí opatření, která jsou taxativně vyjmenována v 28a uvedeného zákona. Jiné kompetence a povinnosti nebyly zákonem na ochranu zvířat policii dány. Mimoto však tento zákon stanoví v x 28 přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání. Policie ČR tedy, pokud se od občana dozví o možném protiprávním jednání osoby vlastnící týrané zvíře, podezření z přestupku v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. O přestupcích oznámí obecnímu úřadu a ten je povolán v příslušném řízení tuto věc řešit. 2

3 JiZ V uličce u Továrního rybníka se schází školní mládež, kouří, pije, dělá nepořádek.je ve vaší kompetenci se tím zabývat nebo tudy občas projít? PM. O tomto problému se dozvídám nyní od Vás, samozřejmě že veřejný pořádek je naším prvořadým úkolem, proto budeme uvedené lokalitě věnovat zvýšený dohled. Podobný problém s místní mládeží se v minulosti vyskytl také u zastávky na autobusovém nádraží, po provedených opatřeních ze strany naší a městského úřadu je, pokud vím, na tomto místě klid. JiZ Jak si představujete dobrou a fungující spolupráci s veřejností? PM. V předchozím dotazu jste mne informovala o výskytu nežádoucího jevu v našem okrsku. To je samozřejmě podnět, který nás informuje, pomáhá nám a my na něho můžeme reagovat. Je to typický příklad, kdy mohu mluvit o fungující spolupráci policie a veřejnosti. Jde tedy hlavně o to, přesvědčit občany, že my jsme tady kvůli jejich bezpečí, i když někdy nemůžeme být stoprocentní zárukou. Ovšem nikdy nebudeme moci dobře pracovat, pokud také občané nepřevezmou určitou měrou morální odpovědnost za stav kriminality v jejich městě či obci a nebudou nám sdělovat určité a konkrétní podněty či připomínky. Chtěl bych tedy také touto cestou oslovit občany, aby nebyli imunní vůči situacím, které jim nepřipadají v souladu se zákonem a nemávli nad nimi rukou s tím, že jich se to konkrétně netýká, ale aby nás přesto o těchto jevech informovali. Tím zároveň netvrdím, že vzniklé události budeme moci vždy vyřešit k jejich spokojenosti, neboť i my jsme limitováni zákonnými a dalšími možnostmi. Ale měli bychom si všichni uvědomit, že klid a pořádek může být docílen pouze snahou obou stran, neboť také cíl této vzájemné spolupráce je v zásadě stejný. JiZ náš rozhovor se chýlí ke konci. Nezbývá mi, než poděkovat nejen za vyčerpávající odpovědi, ale především za ochotu a vstřícnost. Na budově policie visí schránka důvěry, kam mohou občané vhazovat své písemné dotazy, podněty, připomínky. Věřím, že i tento fakt, přispěje k tomu, aby spolupráce mezi veřejností a policií fungovala, aby občan a policista nebyli soupeři,ale partneři. JiZ ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Loupežné přepadení Ve čtvrtek došlo k loupežnému přepadení v Horní Cerekvi. Ve čtvrtek ve 13,50 hodin přišel do objektu České pošty a.s. pobočky v Horní Cerekvi neznámý muž, který pod pohrůžkou krátké střelné zbraně požadoval vydání fi nanční hotovosti. Pracovnice pošty pachateli fi nanční hotovost nevydala a on z místa činu utekl. Jednáním pachatele nebyla způsobena žádná škoda a nedošlo ke zranění osob. Zmizel kabel Další kdrádež barevných kovů řeší počátečtí policisté. Na přelomu měsíce února-března letošního roku odcizil neznámý pachatel v objektu výkrmny skotu ve Stojčíně od dopravníků u jímek na kejdu měděný motorový kabel o délce 50 m. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Zranění chodce v Počátkách V pátek (6.7.07) před půlnocí zachytil neznámý řidič procházející chodkyni Žena přecházela silnici v Počátkách na ulici Rudé armády. Při přecházení byla zachycena projíždějícím nezjištěným vozidlem, které jelo z centra Počátek na obec Vesce. Při nehodě byla dvaačtyřicetiletá chodkyně lehce zraněna, na místě byla ošetřena. Ošetření v nemocnici odmítla. Dechovou zkoušku na alkohol nebyla schopna provést, lékařské vyšetření a odběr krve odmítla. Nehoda mezi Zdešovem a Žirovnicí Magické sedmičky (7.7.07) nebyly zrovna šťastné pro řidiče vozidla VW Transporter V sobotu krátce před 19,00 hodinou jel 42 letý řidič vozidla ve směru od Zdešova na Žirovnici. Na přímém úseku silnice vlivem opilosti nezvládl řízení vozidla, se kterým nejprve vyjel na pravou krajnici, kde pravým bokem vozidla zachytil o strom a následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde postupně bočně narazil do dvou stromů. Po nehodě řidič společně se svým dosud nezjištěným spolujezdcem a svým nezletilým synem místo dopravní nehody opustil. Řidič byl bezprostředně po nehodě policií nalezen. Při nehodě nedošlo údajně ke zranění osob. Dechovou zkouškou přístrojem Dräger bylo v dechu řidiče zjištěno 3,20 g/kg alkoholu. Následnou dechovou zkouškou provedenou znovu přibližně po hodině, bylo naměřeno 2,71 g/ kg alkoholu v dechu. Muž odmítl bez udání důvodu odběr krve. Hmotná škoda činí korun. Komise pro partnerskou spolupráci KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA Komise pro partnerskou spolupráci nabízí od 3.9. do bezplatné netradiční kurzy výuky německého jazyka. Tyto kurzy povede učitel a vedoucí partnerského spolku z Konolfi ngenu B. Kummer. Kurzy budou pro začátečníky a pokročilé. Konkrétní informace o průběhu a organizaci kurzu budou sděleny na úvodní schůzce na začátku září. Přihlášky v Infocentru Horní ul. 87, tel , členové KPPS 3

4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA POČÁTKY (ČERVEN ČERVENEC 2007) Rada města schvaluje: - uzavření provozu MŠ Počátky v době letních prázdnin pouze po dobu 14 dnů v termínu od do a nesouhlasí s uzavřením školy dle návrhu ředitelky MŠ v délce trvání od do ; zároveň tímto revokuje usnesení rady města z 24. zasedaní v roce Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a Ing. Vladimírem Klatovským, Zruč nad Sázavou, na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh pro projekt Počátky otvírají své krásy - Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a fi rmou PPCentrum s.r.o., Praha 9 na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh na akci Rekonstrukce budovy KINA. Rada města bere na vědomí: - oznámení ředitele ZŠ O.B. Počátky o úpravě ceny oběda ve školní jídelně ZŠ s účinností od ; cena oběda při odběru do jídelních nádob bude 46,- Kč včetně DPH a cena oběda při konzumaci ve školní jídelně bude 52,- Kč včetně DPH - informaci starosty města Žirovnice o zamýšlené cyklostezce spojující města Počátky Žirovnice a tuto myšlenku podporuje; na investici bude požádáno o prostředky z EU opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu - návrh Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na výstavbu garáží pro dvě sanitní vozidla u čp. 442 v Počátkách s tím, že město by bylo investorem stavby a následně by garáže pronajímalo ZZS KV za cenu v místě a čase obvyklou. Zastupitelstvo města schvaluje: - majetkoprávní vypořádání nabytí nemovitosti do majetku města a převod nemovitosti z majetku města: 1. město Počátky odkoupí ideální polovinu p.p. PK 2069/3 (Velké jezero Valcha) od spolumajitelů rodiny Konečných ve výši ½ dle aktuálního znaleckého posudku, tj. maximálně za cenu ,- Kč s tím, že město jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji a po podpisu kupní smlouvy zadá zpracování projektové dokumentace na Opravu rybníka Velké jezero Valcha ve výši ,- Kč 2. město Počátky převede ideální polovinu Malého jezera Valcha ve vlastnictví města, předem určenému zájemci, nejméně za poloviční hodnotu dle znaleckého posudku, s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy (dle záměru č. 9/2006); převod bude uskutečněn pouze za předpokladu, že druhá ideální polovina Malého jezera Valcha bude současně zájemci prodána od spolumajitelů rodiny Konečných. - závěrečný účet hospodaření města za rok 2006, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2006, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. ZAKARPATSKÁ OBLAST sestavil VK Je tomu více než 10 let, kdy jsem byl ještě jako radní města Telče svědkem toho, že partnerské město Belp zaplatilo v Telči stavbu dnes již všeobecně známé a občany hojně používané Belpské lávky. Pro ty, kteří to v Telči neznají, tak dodávám, že se jedná o 2 metry široký a asi 100 metrů dlouhý most přes Uličský rybník v hodnotě více než 2 miliónů korun. Švýcarská obec Belp obdobně jako jiné obce a města ze západu pomáhala po listopadu 1989 naší mladé demokracii rychle se postavit na vlastní nohy. Jednalo se o pomoc v oblasti investic, v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury, sportu apod. Předpokládám, že alespoň někteří znáte obdobné případy z Vašich měst a obcí. Vzpomínku na Belpskou lávku zmiňuji proto, že se domnívám, že jsme přes všechny naše problémy a starosti takzvaně na řadě. Myslím, že je naší povinností se pomalu přestat dívat prosebnýma očima směrem na západ a že je správné a odpovědné obrátit svoji pozornost směrem k východu. Dle mého názoru je na místě, abychom začali více než doposud přemýšlet o tom, jak můžeme pomoci těm, kteří se dnes nacházejí v obdobné situaci, ve které jsme byli my před patnácti dvaceti lety. Jsem proto velmi rád, že Rada kraje Vysočina souhlasila s pracovní cestou skupiny zástupců Vysočiny na Ukrajinu do Zakarpatské oblasti. Myslím, že se jedná o oblast, která si zaslouží náš zájem a naši podporu. Jestli se nakonec dostaneme i ke konkrétní spolupráci a podpoře, o jakou se bude jednat oblast a jakým způsobem bude podpora realizována, dnes nelze ještě říci. Přesto za sebe říkám, že jsem po prvních jednáních, která proběhla napříč politickým spektrem našeho krajského zastupitelstva, umírněným optimistou. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 4

5 KINO POČÁTKY SRPEN 2007 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. SHREK TŘETÍ USA 2006; 93 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING Za normálních okolností by manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmo-třičky víly a jejího nemožného syna Krasoně žili nerušeně a hlavně šťastně až do smrti. Dobrodružství, která si pro ně scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která oba zlobříci prožili doposud neděle, , 18 hod. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE ČR 2006; 120 MINUT; DO 12 LET NEVHODNÝ Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle románu B. Hrabala. Příběh pikolíka, který zažil rozmach české společnosti, okouzlení bohatstvím i karnevalem života v 30. letech min. st., stejně jako pád svého charakteru v období okupace za 2. sv. války i pokoření v době nástupu komunismu. neděle, , 19 hod. VRATNÉ LAHVE ČR 2007, 95 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Napjatě očekávaná komedie úspěšného tvůrčího tandemu Jan a Zdeněk Svěrákovi. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček, P. Landovský neděle, , 19 hod. ROMING ČR 2007, 105 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. Roman dal kdysi kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn s jeho dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta je dospělá a je třeba slib naplnit. Potíž je v tom, že Jura studuje, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče ze slovenské vesničky, které v životě neviděl. neděle, , 19 hod. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT K rybníku se vydáte s 8litrovou a 10litrovou konví. Můžete nabírat a vylévat vodu, jak chcete, ale domů si ponesete v jedné konvi 6 litrů. Jak to uděláte? (řešení najdete na str. 6 ) Historicky první společná fotbalová mužstva mladších a starších žáků dvou dříve nesmiřitelných rivalů tzv. brkařů a čamrdářů dokázala bez problémů odehrát celou sezónu v krajské soutěži. Spolupráce fungovala nejen u samotných mužstev,ale i při práci výborů Spartaku Počátky a FC Slavoj Žirovnice. Důvodem spolupráce byl malý počet chlapců těchto věkových kategorií a ztráta zájmu některých dosud aktivních fotbalistů,kteří dali přednost internetu a počítačovým hrám před aktivním pohybem na hřišti. Iniciátorem tohoto projektu byl trenér mládeže Spartaku Počátky Martin Pavlíček. Jeho snahu a iniciativu podpořili historií nezatížení trenéři přípravky a žáků Miroslav Rušil s Martinem Švecem ze Žirovnice a také trenér starších žáků Počátek Milan Filsoch. Vzhledem k zachování krajské soutěže a podmínkám Krajského fotbalového svazu Jihlava nastupovala společná mužstva pod názvem FC Slavoj Žirovnice.Své domácí zápasy odehrála mužstva střídavě na vždy velmi dobře připravených trávnících v Počátkách a v Žirovnici.Tato hřiště byla s týdenní pravidelností využívaná také při společných trénincích na které nás bezpečně a včas přepravoval pan Kalina z Počátek. Vzhledem k tomu, že tato spolupráce byla přínosem pro naše mladé fotbalisty budeme společně pokračovat i v příští sezóně. Neplýtvali zbytečnými slovy. Své skutky zrozené v přízemí nevynášeli do podkroví. Stačil jim pohled do očí, který je nikdy nezradil. PŘEPIŠTE DĚJINY Z veršů Josefa Vachka Staří přátelé Nemuseli říkat jeden druhému příteli a nebo kamaráde. Přesto však oba věděli, že jejich pouto jim nikdo neukradne, natož aby ho odvál čas a stopy v srdcích smyl. Znáte své město? V minulém PZ jsme uveřejnili stručnou historii domu U Navrátilů čp. 9 na Palackého náměstí. (naproti zelenině) Pokud jste si ho důkladně prohlédli, jistě vaší pozornosti neunikly ani ozdoby na dřevěných vratech. Jsou nádherné a věřme, že budou také zrestaurované. Dnešní fotografi e č. 6 byla opět pořízena v městské památkové zóně. Vzpomínka Odešel jsi, jak osud si přál, Však v našich srdcích žiješ dál. Ve středu 22. srpna 2007 vzpomeneme 1. smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, skvělý tatínek, dědeček, tchán, pan K a r e l U x a z Počátek. Všichni na něho s láskou vzpomínáme, moc nám chybí. Manželka a dcery s rodinami Ing. Miroslav Rušil vedoucí mužstev Pouto kované životem a zakalené v jeho bouřích. Tak pevné, že jeden jako druhý by znovu v dešti brodili se v loužích, aby utrhli pro druhého kousek duhy. 6 5

6 PRO MOZKOVÝ ZÁVIT řešení Naplňte 8litrovou konev a její obsah vylijte do 10litrové konve. Znovu naplňte 8litrovou konev a z ní část (2 litry) přelijte opět do 10litrové konce. V menší konvi vám zůstane 6 litrů vody. FONDY EVROPSKÉ UNIE: 752,7 MILIARD KČ PRO ČESKOU REPUBLIKU Co jsou fondy Evropské unie? Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard Eur, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku Kdo může žádat o peníze? Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. Jak se rozdělují prostředky? Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - Evropského sociálního fondu - Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufi nancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů. Jaké projekty jsou fi nancovány z fondů EU? Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod. Ochrana životního prostředí Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod. Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. Rozvoj cestovního ruchu Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod. Rozvoj lidských zdrojů Např. rekvalifi kační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod. Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. Podpora podnikání, vědy a výzkumu Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti ekotechnologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. Program rozvoje venkova Oproti období již pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou fi nancovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova fi nancovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu rozvoje venkova se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství. Podle materiálu připravil Ing. Karel Lisa, Okresní hospodářská komora Pelhřimov 6

7 SBORNÍK STAROŽITNÉHO MĚSTA POČÁTEK Autorem SBORNÍKU z roku 1941 je Tomáš Zapletal. Podařilo se mu vytvořit velmi cenný souhrn článků, historických a vlastivědných pojednání z Počátek i okolí. Sborník má tři svazky, které podrobně popisují historii domů, ulic, nemocnice, lázní, okolních vesnic věnují se významným osobnostem, rodákům. Ve třetím svazku najdeme i krátké pověsti, pověry nebo škádlivé popěvky. Zde jsou: - Žirovničtí perleťáři mají cos, mistr je otrhán, tovaryš je bos. Tovaryš si koupil boty, pět zlatek za ně dal, postavil je vedle pumpy, mistr mu je vzal. - Jihlávkáci, darebáci mají velké čepice, jestli krávy neodženeš, strčím tě do kravince. - Jihlávečtí jsou chytráci, udělali koryto, Kališťáci jsou hlupáci, nevěděli, co je to. - Jihlávečtí rusi sežrali nám kus husy, neměli dosti, olízali kosti. - Jihlávečtí kavalíři snědli kočku na talíři. - Z Kališť kluci sežrali nám husy. - Pozdrav Pánbu, Kališťáci, jste to ale čistí ptáci, prali spodky na návsi, v kalužině podmáslí. - Dubeňáci na vršku, tahali se o šišku, nemohli ji utáhnout, museli si připřáhnout, čtyři blechy, čtyři vši, dotáhli ji až do vsi. - Dubeňáci za rohem, mazali se tvarohem, mazali se ještě více, až jim teklo z nohavice. - Horní Ves, čert tam vlez pod pařez, schovej se, aby tě nenalez. - Novečáři (Nová Ves) jsou pašáci dělali koryto, Horňáci (Horní Ves) jsou mrzáci, nevěděli co je to. - Horňáci jsou mrzáci, mají černý čepice, táta chodí po žebrotě, máma krade slepice. - Kamenický brkaři, když na brky šli, sedli si pod jalovec, vybírali vši. A ten první praví: Bratře, půjč mi hůl, já jsem něco našel, je to jako vůl. JiZ KULTURA Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás co nejsrdečněji zve na následující akce: od 15:00 hod. DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI u hasičské zbrojnice Na prázdninové sobotní odpoledne sbor připravuje pro děti zábavné letní odpoledne s množstvím soutěží nejen s hasičskou tématikou doplněné o ukázky požárních útoků a vyproštění osob z osobního automobilu. Zájemci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku. Odpolední program bude obohacen o vystoupení Počáteckých maxíků od 20:00 hod. LETNÍ ZÁBAVA u hasičské zbrojnice SDH Počátky zve všechny zájemce, kteří chtějí strávit příjemný sobotní večer při dobré muzice s kapelou Karel a my, na zábavu za hasičskou zbrojnicí. Začátek ve 20 hodin. Připraveno je bohaté občerstvení od 17:00 hod. LOUČENÍ S LÉTEM u hasičské zbrojnice. Posezení a taneční zábava za hasičskou zbrojnicí. Občerstvení zajištěno: maso na kameni a v lodně, pečené prase, pivo Gambrinus Kulturní za ízení m sta Po átky Vás zve na komedii v podání Divadelního souboru Karla apka p i M stském kulturním st edisku v T ešti Tato komedie byla skute ným sv tovým úsp chem (premiéra v Londýn v roce 1941). Hra má p ekvapivé situace, pro diváky vždy p itažlivé téma manželských vztah a zejména zajímavý princip konfrontace sv ta živých a mrtvých. pátek 10. srpna 2007 od 19:30 sál KINO PO ÁTKY Vstupenky v cen 60,- a 50,- K v p edprodeji v INFOCENTRU v Po átkách (Horní ulice 87, tel ) nebo 30 min. p ed p edstavením.!!! EVA A VAŠEK SURF OPĚT V POČÁTKÁCH!!!!!! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!!! Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén SOKOLOVNA POČÁTKY 5. října 2007 od 17:00 hod. Vstupné 100,- Kč zakoupíte v infocentru Kulturního zařízení města Počátky Horní ul.87, Počátky, tel

8 Řádková inzerce Hledáme pronájem či podnájem nebo pronájem u majitele domu. Jsme bezdětní manželé, nekuřáci. Tel.: Pronajmu zahradu v Horním Vilímči, cca. 50 m2. Informace na tel.: 607/ INZERCE Chcete stavět dům, koupit byt nebo rekonstruovat své stávající bydlení? Nemáte dostatečnou hotovost? Půjčíme Vám! Spořte s výnosem a garantovanou státní podporou! Chcete investovat a nevíte jak na to? Zcela zdarma poskytnu informace, finanční poradenství a vše zprostředkuji Těším se na setkání právě s Vámi volejte ihned!!! ELEKTRA A až Z u Jank naproti pošt, Horní 50, PO ÁTKY tel nebo Vám nabízí : pra ky, my ky, suši ky mobilní telefony chladni ky svítidla elektro ná adí elektroinstala ní materiál drobné spot ebi e dárkové zboží televize, audio,video, DVD sporáky a mikrovlnné trouby Další sortiment a služby : drobný spojovací materiál, ru ní ná adí, fotosb rna. Specialita : velký výb r náhradních díl, i na starší spot ebi e! Zakoupené zboží Vám ZDARMA dovezeme a provedeme nebo zajistíme instalaci!! Možnost platby kreditní kartou. Každý m síc výhodné nákupy z leták PROTON. Prodej zboží na splátky, p ipravujeme nov možnost poskytnutí osobní p j ky na cokoli až K bez ru itele a bez poplatku,úrok již od 8,5% p.a.! od spole nosti C E T E L E M. Mgr. Hana V. Konvalinková otevírá nový kurz: ANGLIČTINA pro začátečníky Září prosinec 2007 Výuka: 1x týdně 2 vyučovací hodiny za 50,00 Kč Místo konání: Počátky Čas: úterý nebo středa dle domluvy od 17:00 Omezený počet míst!! Přihlášky na tel: nebo Z B O Ž Í O D N Á S S P O K O J E N O S T P R O V Á S Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 8

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více