Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Adresa: Prokopa Velikého 640, Domažlice telefon: fax: IZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne 31.srpna 2001, č.j.489/01, dodatek č. 9 ze dne č.j. ŠMS/2314/11 s účinností od se slučuje Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 se Středním odborným učilištěm, Domažlice, Prokopa Velikého 640 dodatek č. 10 ze dne č.j.: ŠMS/3202/12 rozhodnutí MŠMT č.j.: MSMT / ze dne se provádí zápis s účinností od : L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma) 2 roky L/524 Podnikání (denní forma) 2 roky dobíhající obor L/524 Podnikání (dálková forma) 3 roky dobíhající obor S účinností od se provádí výmaz se školského rejstříku: L/001 Mechanik elektronik (denní forma) 4 roky dobíhající obor L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní forma) 2 roky L/008 Obchodník (denní forma) 4 roky dobíhající obor L/004 Kosmetička (denní forma) 4 roky dobíhající obor rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/3389/12 ze dne Stanovení, pro obor L/51 Podnikání (denní forma vzdělání) 2 roky, nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 120 1

2 Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Střední odborné učiliště žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna-výdejna žáků Střední odborné učiliště 745 žáků (MPV Stod) Domov mládeže lůžek 2

3 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Prokopa Velikého 640, Domažlice 2. Prokopa Velikého 653, Domažlice 3. Rohova 232, Domažlice 4. Rohova 233, Domažlice 5. Plzeňská 29, Stod 6. Plzeňská 322, Stod 7. Hradecká 482, Stod 8. Komenského náměstí 1, Stod Přehled všech platných studijních, učebních oborů: Název oboru Číslo oboru Kapacita poslední schválená Vyučován ve školním roce 2011/ /2013 Mechanik seřizovač L/ ANO ANO Mechanik seřizovač L/ ANO ANO Obchodník L/ ANO NE Obchodník L/ ANO ANO Kosmetička L/ ANO NE Kosmetické služby L/01 72 ANO ANO Gastronomie L/ ANO ANO Strojní mechanik H/01 75 ANO ANO Obráběč kovů H/01 90 ANO ANO Truhlář H/ ANO ANO Kuchař-číšník H/ ANO ANO Kadeřník H/ ANO ANO Dřevařská a nábytk.výroba (nást.) L/ NE NE Operátor skladování H/01 90 NE NE 3

4 Podnikání (denní) L/ ANO ANO Podnikání (denní) L/ ANO NE Podnikání (dálk.) L/ ANO ANO Podnikání (dálk.) L/51 NE ANO Mechanik elektrotechnik L/ ANO ANO Mechanik elektronik L/ ANO NE Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 36 NE ANO Doplňková činnost školy a školského zařízení : Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2012 Hostinská činnost ANO Pořádání odborných kurzů, školení a ANO jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Specializovaný maloobchod a maloobchod ANO se smíšeným zbožím Ubytovací služby ANO Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 100/ 95, / 68,287 Údaje o počtech žáků : Údaj k Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2012/2013 Počet žáků denní studium Domažlice Počet žáků denní studium Stod Počet žáků dálkové studium Stod Počet žáků celkem Počet žáků stravovaných Domažlice

5 Počet žáků stravovaných Stod Počet žáků stravovaných celkem Počet žáků ubytovaných Domažlice (zajiš továno na jiné SŠ) Počet žáků ubytovaných Stod (vlastní domov mládeže) Počet žáků ubytovaných na vlast. domově mládeže Počet tříd Domažlice (denní studium) Počet tříd Stod (denní studium) 10 9 Počet tříd Stod (dálkové studium) 2 3 Počet tříd celkem Prospěch žáků ve školním roce 2011/2012 (v %) : Součást Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován SOU Domažlice počet SOU Domažlice - % 2,9 89,5 7,6 0 SOU Domažlice (MPV 1 (0,5) 163 (86,8) 23(12,2) 1 (0,5) Stod) (%) SOUDomažlice (MPV Stod) dálk.studium (%) 3 (7,3) 28 (68,3) 10 (24,4) 0 Chování žáků a docházka žáků v % : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 2. stupeň 3. stupeň SOU Domažlice - počet SOU-Domažlice - % 7,8 4,9 0,36 SOU Domažlice (MPV Stod) SOU Domažlice (MPV Stod) - % 5,3 4,3 0,49 Počet absolventů školy ve školním roce 2011/2012: Součást Počet absolventů Střední odborné učiliště 147 Střední odborné učiliště Domažlice (MPV 62 Stod) 5

6 Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce Plzeň k : Nelze zjistit ze statistických výkazů ÚP ČR Kontaktního pracoviště Domažlice. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2012/2013) : Číslo a název oboru Počet uchazečů Přihlášených Přijatých L/ Mechanik seřizovač L/01 Kosmet.služby L/01 Gastronomie H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/01 Truhlář H/01 Kuchař-číšník (Stod) = =46 (Domažlice + Stod) H/01 Kadeřník (Stod) = =53 (Domažlice + Stod) H/01 Elektromechanik 20 (MPV Stod) 12 (MPV Stod) pro zařízení a přístroje L/51 Podnikání (denní (Stod)= (Stod) = 48 studium) L/01 Podnikání 60 (MPV Stod) 54 (MPV Stod) (dálkové studium) Celkem (Stod)= (Stod)=308 6

7 Výsledky kontrol 2012: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Kontrola zahájena: v 9.30 hod. Kontrolu provedla: Hana Ibehejová Předmět a účel kontroly: SZD byl zaměřen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty a monitor. V zavedených kontrolních postupech (HACCP) dle Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen Nařízení ), Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinářského práva (dále jen Nařízení 178 ) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen Zákona ) vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epid. závažných ve znění vyhl. Č. 602/2006 Sb., (dále jen Vyhlášky 137 ), zák.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabák. výrobcích v platném znění (dále jen Zákona 110 ). Kontrolou nebyly shledány žádné závady. Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice Msgre. B. Staška 265, Domažlice Místo kontroly: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Kontrolu provedla: Marie Pelnářová Kontrolované období: Předmět kontroly: plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb., a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k výsledkům kontroly nebyla nápravná opatření uložena. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce Úkoly, pro které byla organizace zřízena, byly v roce 2012 úspěšně plněny. Ve školním roce 2011/2012 zahájilo studium celkem 668 žáků v denní formě vzdělání, a to v 5 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na kovoobrábění, elektrotechniku, služby a obchod, v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na kovoobrábění, zpracování dřeva a služby. Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě studia. V dálkové formě studia se vzdělává 73 žáků. Z celkového počtu 668 žáků, se 465 vzdělává v Domažlicích a 203 v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal nábor žáků do prvních ročníků ve školním roce 2012/2013, kdy od je otevřen tříletý obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém se vzdělává 13 žáků a 2 žáci strojního mechanika, v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě je poprvé otevřen tříletý obor elektromechanik pro zařízení a 7

8 přístroje, ve kterém nyní studuje 13 žáků. V tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem, kromě strojního mechanika, se uskutečnila celá závěrečná zkouška podle jednotného zadání. Velmi dobrá je spolupráce s ÚP ČR Kontaktním pracovištěm v Domažlicích. Dne se v naší škole Středním odborném učilišti v Domažlicích uskutečnila schůzka ředitelů SŠ s výchovnými poradci ZŠ. Stále se zlepšuje spolupráce s Městským úřadem v Domažlicích a s celou řadou výrobních podniků i ostatních organizací. Velmi dobrá je spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích. Tato uspořádala ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem Od vzdělání k zaměstnání. Spolupráce se začala rozvíjet i s Okresní hospodářskou komorou Plzeň jih, která dne uspořádala 4. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem Veletrh perspektivy řemesel ve Stodě. Navázána je velmi dobrá spolupráce s městem Stod. I nadále se rozvíjí spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg, kdy v rámci projektu Cíl 3 My jsme Evropa, naše škola uzavřela kooperační vzdělávání v oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů s firmou Gerresheimer se sídlem v Horšovském Týně. V rámci tohoto projektu jsme připravili informační letáky pro získání žáků ZŠ a jejich rodičů k vyučení do tříletého oboru vzdělání zakončeného výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a tím k přípravě kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu. S Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK) se spolupráce prohlubuje v uzavřeném partnerství Středního odborného učiliště Domažlice a Berufschule Cham, stvrzeného 15. května 2012 na Čerchově. Zájem o studium v SOU Domažlice projevují každým rokem žáci ZŠ. Pro školní rok 2011/2012 a 2012/2013 jsme zaznamenali v důsledku demografického vývoje menší počet žáků, který se posouvá ze základního školství do středního. S řediteli těchto ZŠ i s jejich výchovnými poradci je dobrá spolupráce. V maximální míře se snažíme o osobní kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou exkurzí a osobních návštěv ve školách. Tradičně pořádáme již tři Dny otevřených dveří. Zájem žáků ZŠ o studium technických oborů jsme podpořili grantovým programem Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2012 a Ukázkovým dnem Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v rámci projektu Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje. O studium v SOU Domažlice projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih. Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi odborového svazu pracovníků školství a odborového svazu KOVO. Šestičlenná školská rada při SOU Domažlice se v roce 2012 sešla dvakrát. Na jednání školské rady dne byla projednána a schválena zpráva o činnosti organizace za rok Na jednání školské rady dne školská rada schválila Výroční zprávou o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012, byla seznámena s Organizačním schématem a Organizačním řádem SOU Domažlice. Oba dokumenty schválila bez připomínek. Žáci SOU Domažlice se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, na kterých dosahují velmi dobrých výsledků. První nadregionální soutěží byla dne 18.ledna 2012 soutěž pro kuchaře-číšníky ve stolování konaná v Domažlicích, kterou pořádala naše škola, na téma Oslava dne dětí. Zde se naši žáci umístili na 1. místě. Další soutěží byl Region 2012 konaný v Plzni, kde se žákyně oboru obchodník, v dárkovém balení umístila na 4. místě. Ve stejný den se konalo krajské kolo gastronomické 8

9 soutěže Ahol cup v Plzni, kterého se naši žáci rovněž zúčastnili a umístili se na 4.místě. 3. místo získaly žákyně v soutěži o nejlepší koláč chodského typu v rámci 6. folklórního odpoledne v Centru Bavaria Bohemia v německém městě Schönsee se konala soutěž ve zdobení velikonočních perníčků v Plané, kde jsme obsadili 4. místo. V rámci 7. ročníku kuchařské soutěže žáků Zámecký rendlík, který se konal v Hostouni , naše družstvo ze Stoda získalo cenu ředitele a v rámci této soutěže proběhla soutěž O nejkrásnější nudle, ve které Kateřina Králová získala 2.místo. Šestou pozici obsadili v soutěži Borská vařečka, konané a v soutěži Plzeňský korbel 1. místo získal mladý výčepní ze Stoda Marek Černý, žák 2. ročníku oboru kuchař-číšník. Závěr gastronomických úspěchů našich žáků tvoří 8. ročník soutěže Hrnečku vař 2012, kterou pořádala 28. listopadu 2012 naše škola v místě poskytovaného vzdělání Stod. Zde za přípravu salátu z čerstvé zeleniny získali 2. místo Jiří Maule a Lenka Sládečková z MPV Stod. V 10. ročníku truhlářské soutěže O hoblík Káji Hoblíka dne 22. března 2012 se naši žáci umístili jako družstvo na 7. místě. Naši žáci oboru truhlář prezentovali své výrobky na 3. ročníku soutěže Řemeslo má zlaté dno konané 18. června 2012 v Plzni. Náš žák 2. ročníku oboru truhlář Tomáš Ježek získal cenu hejtmana. V 16. ročníku regionálního kola Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2011/2012 v Českých Budějovicích obsadilo družstvo truhlářů 6. místo (ve složení Tomáš Ježek, Lukáš Liška). Další soutěž v odborných dovednostech proběhla v Plzni 25. září 2012 pod názvem Machři roku, kde v náročné konkurenci obsadili žáci oboru truhlář 4. místo (ve složení Erik Verner a Lukáš Liška). Vyvrcholením a úspěchem soutěžního klání truhlářů byl 4. ročník celostátní soutěže Truhlář roku 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012 v Českých Budějovicích, kde v soutěži jednotlivců získal 3. místo Tomáš Ježek a 3. místo v soutěži družstev (ve složení Tomáš Ježek, Lukáš Liška). V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů v Brně 10. září 2012 náš žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač Rostislav Bek obsadil 2. místo. V tomto roce 30. a 31. března rovněž proběhla republiková soutěž v Olomouci v programovaní CNC strojů, kde se Luboš Buršík umístil na 5. místě, Jan Bauer na 10. místě. V celkovém pořadí škol získali nádherné 3. místo. Úspěšní byli žáci v odborných dovednostech bezpečnostních systémů na 12. ročníku soutěže Jablotron cup 2012 konané 6. listopadu 2012 v Liberci, kde se na 2. místě umístili žáci 4. ročníku oboru mechanik elektrotechnik Martin Doubrava a Tomáš Kabourek. Ve dnech března 2012 organizovala naše škola, MPV Stod již 6. ročník celostátní soutěže GES eletronics cup 2012, ve které se žáci Robert Přibil a Antonín Janský umístili na 6. místě. Soutěže se zúčastnilo 12 středních škol (nejvíce po celou dobu soutěže). Na 12. ročníku mezinárodní kadeřnické a kosmetické soutěže Kalibr cup 2012 konané v Lanškrouně na téma Na vlnách luxusu se naše žákyně oboru kadeřník Michaela Nádraská umístila v polovině soutěžících a kosmetička 3. ročníku Nikola Zvonařová v kategorii MAKE UP v 1.polovině soutěžících. Na 8. ročníku soutěže GLAMOUR Kouzlo krásy 2012 na téma Originální pohádkový pár konané 31. října 2012 v Sušici naši žáci ve složení Jiřina Duchková a Martin Kováč z MPV Stod získali 1. místo a 2. družstvo se umístilo na 4.pozici. Podruhé jsme se zúčastnili v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012, kde Erika Čárová žákyně 3. ročníku oboru kosmetička získala za francouzskou eleganci ve stylu Coco Chanel stříbrné pásmo a Jana Zikudová žákyně 3. ročníku oboru kadeřník získala za dámský účes na téma Live Ball bronzové pásmo. 9

10 V roce 2012 jsme výraznějších úspěchů v olympiádách nedosáhli. Proběhla školní kola olympiád z českého jazyka, německého a anglického jazyka v Domažlicích a ve Stodě. Úspěšnější byli ve Stodě, kdy 4. místa v okresních kolech patřila v olympiádě z německého jazyka Kristýně Jiráskové (žákyni 3. ročníku kuchař-číšník) a v olympiádě z anglického jazyka Petru Veličovi (žákovi 3. ročníku mechanik elektronik). Dne 14. dubna 2012 byly v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlášeny výsledky 11. ročníku celonárodní literární soutěže Řehečská slepice Tohoto slavnostního vyhlášení se zúčastnila i naše soutěžící Věra Rodová. Pozvánku na slavnostní vyhodnocení již 6. ročníku literární soutěže Na vlnách modrého delfína, tentokrát na téma Zázraky se (ne)dějí, obdržela Kristýna Málková. Školní literární soutěže o Boženě Němcové s názvem Taková byla se zúčastnilo 54 žáků, školního kola literární soutěže Obnovitelné zdroje energie 49 žáků. V okresních kolech v matematickém klokanu Junior jsme se umístili na 1. a 2. místě a v matematickém klokanu Student jsme získali 2., 3. a 4. místo. Rovněž jsme se poprvé zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, ve které se na 6. pozici umístil Roman Holub. Poprvé jsme se zúčastnili 5.ročníku mistrovství škol v piškvorkách Pišqworky V této logické soutěži pro každého bez rozdílu známek a znalostí se družstvo z MPV Stod v oblastním kole v Plzni umístilo na 1. místě. Podruhé jsme se zúčastnili 9. ročníku krajské soutěže ENERSOL 2012 program environmentálního vzdělávání zaměřeného na zpracování a prezentaci soutěžních žákovských projektů na téma Jak žáci hodnotí využívání OZE (obnovitelné zdroje energie), energetických úspor a snižování emisí v dopravě v kraji. Náš žák 1. ročníku nástavbového studia podnikání Lukáš Heinrich se umístil na 5. místě s prací Dosažení energetické úspory po výměně oken na SOU Domažlice. Velikým úspěchem bylo umístění Tomáše Ježka, žáka 2. ročníku oboru truhlář, který v kategorii dřevěné skládačky pro předškolní děti získal 1. místo a reprezentoval března 2012 Plzeňský kraj na Celostátní konferenci ENERSOL v Pardubicích společně s Janem Jaroslavem Petráskem, žákem 2. ročníku obráběče kovů, který vytvořil model větrné elektrárny z tvrzeného polystyrénu na stroji FILOCAT a umístil se na 3. pozici. Na 31. ročníku CORNY Středoškolského poháru v atletice 12. září 2012 obsadili hoši a dívky po 3. místech. Zapojili jsme se do 3. ročníku celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít", kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve Věstníku MŠMT ČR č. j / pro školní rok 2012/2013 pod č. B/54. Celostátní soutěž motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního stylu. Je součástí aktivit evropské asociace SAPERE, podle které se v Evropě školí samotní pedagogové, a dále se pak jejich vyučování soustředí na vnímání potravin všemi pěti smysly. Témata soutěže souvisejí se základními živinami v potravě, zpracováním a uchováváním potravin, přípravou stravy, výživou i prevencí proti nemocem. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy a problémů způsobených nezdravým návyky. Žáci oboru kuchař - číšník a gastronomie se významně podíleli na přípravě a průběhu rautů při významných společenských akcí v domažlickém a stodském regionu. Připravili např. staročeský raut pro 200 osob k prezentaci Plzeňského kraje, který byl partnerem 4. ročníku putovní výstavy Má vlast v Praze na Vyšehradě; rautovou obsluhu pro 50 osob při příležitosti uzavření partnerství mezi SOU Domažlice a Berufschule Cham uskutečněné na Čerchově, slavnostní raut pro 150 osob k výjezdnímu zasedání KÚ PK se starosty domažlického regionu ve Staňkově, slavnostní raut pro 300 seniorů ve Kdyni, raut pro 250 účastníků koncertu Michala Davida v letním kině v Domažlicích, 10

11 slavnostní raut pro Diecézní charitu Plzeň pro 100 osob při slavnostním otevření chráněných dílen pro handicapované v Domažlicích a Meclově, rautovou obsluhu při slavnostním vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže O nejkrásnější nádraží ČR 2012, která se konala ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu ČR v Praze; slavnostní předvánoční rauty např. pro 100 zaměstnanců firmy Gerresheimer v Horšovském Týně, pro 100 zaměstnanců firmy Imagolux konaný v prostorách zámku v Trhanově, pro 100 zaměstnanců Středního odborného učiliště v Domažlicích, pro 70 zaměstnanců Městského úřadu Horšovský Týn. Obsluhovali při slavnostním obědě 100 železničářů v Domově seniorů v Domažlicích. Rovněž se naši žáci účastnili příprav rautů pro Červený kříž, Okresní hospodářskou komoru Domažlice, Regionální hospodářskou komoru Plzeň, město Stod a další zájemce z řad široké veřejnosti. Též jsme se zúčastnili prezentace potravinářských firem a řemeslných dovedností v rámci Regionální potraviny a na nádvoří KÚ PK připravili raut v rámci Festivalu regionálních potravin. Příprava pohoštění a obsluha byla součástí významných aktivit školy např. vyhodnocení svářečského kurzu pro žáky a rodiče oboru strojní mechanik, slavnostní předání europassů žákům oboru mechanik seřizovač, kteří se účastnili třítýdenní odborné praxe v německých firmách; podepsání partnerské smlouvy SOU Domažlice a firmy Siemens, při dnech otevřených dveří. Dále obsluhovali při soutěžích, které jsme pořádali, připravili pohoštění s obsluhou pro rodiče na třídních schůzkách, při Dnu pro maminky a tatínky. Žáci našeho SOU Domažlice rovněž připravili ukázky společného stolování a banketní obsluhy pro účastníky tanečního kurzu v MKS Domažlice, žáky základních škol Msgre. B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Koloveč, obsluhovali žáky 1. třídy ZŠ v Domažlicích u příležitosti jejich prvního vysvědčení, připravili pro žáky 1. třídy ZŠ ve Stodě slavnostní menu k oslavě Dne dětí. Pohoštění a obsluhu připravili pro děti vyžadující okamžitou pomoc v zařízení Robinson ve Stodě při Dětském domově Staňkov. Žákyně oboru kosmetička ošetřovaly pleť a prováděly masáže v penzionu pro seniory v Domažlicích a žákyně oboru kadeřník v penzionu pro seniory poskytovaly služby formou dámského a pánského stříhání nasucho. Pro žákyně byla velmi přínosnou akce líčení zdravotně postižených dětí na maškarní ples. Další dobrou zkušeností bylo karnevalové líčení žáků z Realschule Neunburg vorm Wald a odbourání jazykových bariér. Dne 4. října 2012 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů předáno Osvědčení Hospodářské komory ČR. Toto ocenění převzal z rukou Ing. Zdeňka Somra, viceprezidenta HK ČR, Radek Chlubna, absolvent oboru truhlář. Naší škole bylo předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků v oboru truhlář. Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 18. října 2012 Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice, na Perspektivě řemesel ve Stodě dne 31. října 2012, na Akademii řemesel v Klatovech dne 7. listopadu 2012, Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním v Tachově 13. listopadu 2012, 25. listopadu 2012 Perspektivy technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Prezentovali jsme se také na veletrzích k volbě povolání Azubi Live v Chamu 23. března 2012, kterou pořádal Landkreis Cham, v Neunburgu vorm Wald 28. března Dne 13. března 2012 se uskutečnil kurz indické masáže hlavy, 10. dubna 2012 kurz kosmetického minima pro kadeřnice, 13. dubna 2012 kurz modeláže nehtů a po 14 dnech pokračovací kurz k modeláži nehtů oprava gelových nehtů a francouzská manikúra v gelu, 1. června 2012 kurz trvalé na řasy, 7. června 2012 kurz relaxační masáže zad, 22. listopadu 2012 kurz horkých lávových kamenů, 10. prosince 2012 kurz 11

12 mikromasáže očního okolí. Ve dnech března 2012 proběhl kurz studené kuchyně, 28. března 2012 somelierský kurz a listopadu 2012 barmanský kurz. Dne 8. prosince 2012 se konal v Technické škole ve Waldmünchenu kurz regenerativní energie. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě se uskutečnily přípravné kurzy pro žáky k maturitní zkoušce z matematiky, 25. ledna 2012 se realizoval kurz novinek v radiopřenosech dat firmy NAM systém, dubna 2012 kurz vyhlášky č. 50/78 odborné způsobilosti v elektrotechnice, října 2012 kurz zabezpečovací techniky a autoalarmů firmy Jablotron. V rámci výuky se uskutečnila řada odborných exkurzí do firem, hotelů, restaurací, výroben, kadeřnických a kosmetických salónů, obchodních center a to nejen v České republice, ale i v sousedním Německu, a dokonce se uskutečnila týdenní odborná a poznávací exkurze do Francie pro obory vzdělání gastronomie, kuchař číšník, kosmetička ( ). V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se konal odborný kemp ve SŠ Oselce, kterého se zúčastnili 4 talentovaní žáci ze tříletých oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář. V rámci mimoškolní činnosti nabízíme a realizujeme pro žáky tyto kroužky: sebeobrany, thajského boxu a posilování, taneční kroužek AVANTI II, barmanský kroužek, práci s knihou, technologické praktikum, strojírenské praktikum, přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, kroužek německého jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy v pneumatice a Logo řízení potřebné pro pilotní projekt IHK Regensburg), v MPV Stod žáci navštěvují sportovní a kulturní kroužek. Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a zahájila plnění podmínek potřebných k získání tohoto označení. Cílem je zapojení našich žáků do zlepšení ekologického chování školy. Každoročně pořádáme Den Země. Rovněž jsme zapojeni do přípravy a realizace projektu Zdravé město, jehož organizátorem je obecně prospěšná společnost Úhlava, dne proběhl v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech Den pro Zemi Vítání jara, kde se prezentovaly obory gastronomické a truhláři. V rámci charitativních akcí se žáci zapojili do sbírek Život dětem a Světluška. MPV Stod uspořádalo sportovní a zábavné odpoledne pro děti ze zařízení vyžadující okamžitou péči Robinson ve Stodě a pásmo vánočních koled pro děti a seniory ve Stodě. Škola je úspěšná i v rámci mezinárodní spolupráce. Uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami Středním odborným učilištěm Domažlice a Berufsschule Cham se uskutečnilo 15. května 2012 na Čerchově. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Berufsschule Cham, místem vzdělání v Rodingu, v době od uskutečnilo třítýdenní odbornou praxi pro 5 studentů tříletého oboru obráběč kovů a čtyřletého oboru mechanik seřizovač v německých firmách v Rodingu, Waldmünchenu, Zandtu a 12

13 Chamu. Studenti si vyzkoušeli práci na nejmodernějších strojích s nejnovější technologií a zdokonalili se v německém jazyce prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem jsme uskutečnili s Berufsschulle Cham zimní radovánky na Velkém Javoru ve sjezdovém lyžování, biatlonu, jízdě na snowboardu i v sáňkování. Soutěže byly připraveny pro lyžaře i snowboardisty ve slalomu a sjezdu. Dne se v Domažlicích uskutečnil již 5. ročník mezinárodního turnaje v kopané. Úspěšně pokračuje spolupráce s Realschule Neunburg vorm Wald vytvořená na základě českoněmeckého projektu My jsme Evropa! IHK Regensburg Výměnné školní programy žáků SOU/SOŠ v Plzeňském kraji a žáků reálných škol v regionu Horní Falc z dubna Uskutečnilo se několik aktivit např karnevalové líčení, si 30 žáků z Realschule vyzkoušelo práci v truhlářské dílně v Domažlicích, kdy pod dohledem učitele odborného výcviku si vyzkoušeli jednoduché pracovní postupy a zhotovili si výrobek jsme se zúčastnili oslav 50 let založení školy v Neunburgu, se tři naši učitelé účastnili výuky v Neunburgu. Naše učitelky uspořádaly česko-německou odbornou exkurzi do Francie , které se zúčastnilo 15 německých a 35 českých žáků. Společně navštívili Paříž, Strasbourg a Museum dopravy Sinsheim. SOU Domažlice se připravuje na další vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 2 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení), což je individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu Střední odborné učiliště v Domažlicích rozvíjí profesní kompetence pedagogických pracovníků, provozuje počáteční a další vzdělávání, dále rozvíjí spolupráci se sociálními partnery. V rámci tohoto projektu se Střední odborné učiliště v Domažlicích podílelo od na tvorbě vzdělávacího programu dalšího vzdělávání 3. vlny Studená kuchyně FINGER FOOD. Další aktivitou v tomto projektu byly 2. pilotáže inovovaných vzdělávacích programů z 1. vlny. Od února do května proběhla na Středním odborném učilišti Domažlice 2. pilotáž vzdělávacího programu Obsluha CNC strojů. Do kurzu nastoupilo 15 účastníků a kurz úspěšně ukončilo 11 absolventů. Další 2. pilotáž proběhla v MPV Stod, kde se pilotoval inovovaný vzdělávací program Základy práce s počítačem. Do kurzu nastoupilo 15 účastníků a kurz úspěšně ukončilo 14 absolventů. Projekt UNIV 3 probíhá v návaznosti na projekt UNIV 2 KRAJE. SOU Domažlice se zapojilo do projektu UNIV 3, který pokračuje v další přípravě vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku se zapojili od do tvorby vzdělávacího programu profesní kvalifikace Pokladní a do hodnocení vzdělávacího programu profesní kvalifikace Prodavač. Souběžně se od učitelé oborných předmětů a odborného výcviku zapojili do tvorby vzdělávacího programu profesní kvalifikace Příprava minutek a do hodnocení vzdělávacího programu profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně. V rámci dalšího vzdělávání se uskutečnil rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů ve spolupráci s Úřadem práce Kontaktním pracovištěm Domažlice. Úspěšně kurz absolvovalo 7 účastníků. V květnu 2012 se SOU Domažlice zúčastnilo výběrového řízení na Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR krajskou pobočku v Plzni pro dílčí část Obsluha CNC obráběcích strojů, kde se po vyhodnocení nabídky SOU Domažlice umístilo na druhém místě. 13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 září 2014 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E za rok 2014 Obsah 1. Charakteristika organizace... 3 1.1. Součásti školy... 3 1.2. Místa poskytovaného

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 7 C. Údaje o pracovnících školy...

Více