Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Adresa: Prokopa Velikého 640, Domažlice telefon: fax: IZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne 31.srpna 2001, č.j.489/01, dodatek č. 9 ze dne č.j. ŠMS/2314/11 s účinností od se slučuje Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 se Středním odborným učilištěm, Domažlice, Prokopa Velikého 640 dodatek č. 10 ze dne č.j.: ŠMS/3202/12 rozhodnutí MŠMT č.j.: MSMT / ze dne se provádí zápis s účinností od : L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma) 2 roky L/524 Podnikání (denní forma) 2 roky dobíhající obor L/524 Podnikání (dálková forma) 3 roky dobíhající obor S účinností od se provádí výmaz se školského rejstříku: L/001 Mechanik elektronik (denní forma) 4 roky dobíhající obor L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní forma) 2 roky L/008 Obchodník (denní forma) 4 roky dobíhající obor L/004 Kosmetička (denní forma) 4 roky dobíhající obor rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/3389/12 ze dne Stanovení, pro obor L/51 Podnikání (denní forma vzdělání) 2 roky, nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 120 1

2 Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Střední odborné učiliště žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna-výdejna žáků Střední odborné učiliště 745 žáků (MPV Stod) Domov mládeže lůžek 2

3 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Prokopa Velikého 640, Domažlice 2. Prokopa Velikého 653, Domažlice 3. Rohova 232, Domažlice 4. Rohova 233, Domažlice 5. Plzeňská 29, Stod 6. Plzeňská 322, Stod 7. Hradecká 482, Stod 8. Komenského náměstí 1, Stod Přehled všech platných studijních, učebních oborů: Název oboru Číslo oboru Kapacita poslední schválená Vyučován ve školním roce 2011/ /2013 Mechanik seřizovač L/ ANO ANO Mechanik seřizovač L/ ANO ANO Obchodník L/ ANO NE Obchodník L/ ANO ANO Kosmetička L/ ANO NE Kosmetické služby L/01 72 ANO ANO Gastronomie L/ ANO ANO Strojní mechanik H/01 75 ANO ANO Obráběč kovů H/01 90 ANO ANO Truhlář H/ ANO ANO Kuchař-číšník H/ ANO ANO Kadeřník H/ ANO ANO Dřevařská a nábytk.výroba (nást.) L/ NE NE Operátor skladování H/01 90 NE NE 3

4 Podnikání (denní) L/ ANO ANO Podnikání (denní) L/ ANO NE Podnikání (dálk.) L/ ANO ANO Podnikání (dálk.) L/51 NE ANO Mechanik elektrotechnik L/ ANO ANO Mechanik elektronik L/ ANO NE Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 36 NE ANO Doplňková činnost školy a školského zařízení : Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2012 Hostinská činnost ANO Pořádání odborných kurzů, školení a ANO jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Specializovaný maloobchod a maloobchod ANO se smíšeným zbožím Ubytovací služby ANO Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 100/ 95, / 68,287 Údaje o počtech žáků : Údaj k Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2012/2013 Počet žáků denní studium Domažlice Počet žáků denní studium Stod Počet žáků dálkové studium Stod Počet žáků celkem Počet žáků stravovaných Domažlice

5 Počet žáků stravovaných Stod Počet žáků stravovaných celkem Počet žáků ubytovaných Domažlice (zajiš továno na jiné SŠ) Počet žáků ubytovaných Stod (vlastní domov mládeže) Počet žáků ubytovaných na vlast. domově mládeže Počet tříd Domažlice (denní studium) Počet tříd Stod (denní studium) 10 9 Počet tříd Stod (dálkové studium) 2 3 Počet tříd celkem Prospěch žáků ve školním roce 2011/2012 (v %) : Součást Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován SOU Domažlice počet SOU Domažlice - % 2,9 89,5 7,6 0 SOU Domažlice (MPV 1 (0,5) 163 (86,8) 23(12,2) 1 (0,5) Stod) (%) SOUDomažlice (MPV Stod) dálk.studium (%) 3 (7,3) 28 (68,3) 10 (24,4) 0 Chování žáků a docházka žáků v % : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 2. stupeň 3. stupeň SOU Domažlice - počet SOU-Domažlice - % 7,8 4,9 0,36 SOU Domažlice (MPV Stod) SOU Domažlice (MPV Stod) - % 5,3 4,3 0,49 Počet absolventů školy ve školním roce 2011/2012: Součást Počet absolventů Střední odborné učiliště 147 Střední odborné učiliště Domažlice (MPV 62 Stod) 5

6 Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce Plzeň k : Nelze zjistit ze statistických výkazů ÚP ČR Kontaktního pracoviště Domažlice. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2012/2013) : Číslo a název oboru Počet uchazečů Přihlášených Přijatých L/ Mechanik seřizovač L/01 Kosmet.služby L/01 Gastronomie H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/01 Truhlář H/01 Kuchař-číšník (Stod) = =46 (Domažlice + Stod) H/01 Kadeřník (Stod) = =53 (Domažlice + Stod) H/01 Elektromechanik 20 (MPV Stod) 12 (MPV Stod) pro zařízení a přístroje L/51 Podnikání (denní (Stod)= (Stod) = 48 studium) L/01 Podnikání 60 (MPV Stod) 54 (MPV Stod) (dálkové studium) Celkem (Stod)= (Stod)=308 6

7 Výsledky kontrol 2012: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Kontrola zahájena: v 9.30 hod. Kontrolu provedla: Hana Ibehejová Předmět a účel kontroly: SZD byl zaměřen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty a monitor. V zavedených kontrolních postupech (HACCP) dle Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen Nařízení ), Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinářského práva (dále jen Nařízení 178 ) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen Zákona ) vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epid. závažných ve znění vyhl. Č. 602/2006 Sb., (dále jen Vyhlášky 137 ), zák.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabák. výrobcích v platném znění (dále jen Zákona 110 ). Kontrolou nebyly shledány žádné závady. Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice Msgre. B. Staška 265, Domažlice Místo kontroly: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Kontrolu provedla: Marie Pelnářová Kontrolované období: Předmět kontroly: plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb., a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k výsledkům kontroly nebyla nápravná opatření uložena. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce Úkoly, pro které byla organizace zřízena, byly v roce 2012 úspěšně plněny. Ve školním roce 2011/2012 zahájilo studium celkem 668 žáků v denní formě vzdělání, a to v 5 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na kovoobrábění, elektrotechniku, služby a obchod, v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na kovoobrábění, zpracování dřeva a služby. Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě studia. V dálkové formě studia se vzdělává 73 žáků. Z celkového počtu 668 žáků, se 465 vzdělává v Domažlicích a 203 v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal nábor žáků do prvních ročníků ve školním roce 2012/2013, kdy od je otevřen tříletý obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém se vzdělává 13 žáků a 2 žáci strojního mechanika, v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě je poprvé otevřen tříletý obor elektromechanik pro zařízení a 7

8 přístroje, ve kterém nyní studuje 13 žáků. V tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem, kromě strojního mechanika, se uskutečnila celá závěrečná zkouška podle jednotného zadání. Velmi dobrá je spolupráce s ÚP ČR Kontaktním pracovištěm v Domažlicích. Dne se v naší škole Středním odborném učilišti v Domažlicích uskutečnila schůzka ředitelů SŠ s výchovnými poradci ZŠ. Stále se zlepšuje spolupráce s Městským úřadem v Domažlicích a s celou řadou výrobních podniků i ostatních organizací. Velmi dobrá je spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích. Tato uspořádala ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem Od vzdělání k zaměstnání. Spolupráce se začala rozvíjet i s Okresní hospodářskou komorou Plzeň jih, která dne uspořádala 4. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem Veletrh perspektivy řemesel ve Stodě. Navázána je velmi dobrá spolupráce s městem Stod. I nadále se rozvíjí spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg, kdy v rámci projektu Cíl 3 My jsme Evropa, naše škola uzavřela kooperační vzdělávání v oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů s firmou Gerresheimer se sídlem v Horšovském Týně. V rámci tohoto projektu jsme připravili informační letáky pro získání žáků ZŠ a jejich rodičů k vyučení do tříletého oboru vzdělání zakončeného výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a tím k přípravě kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu. S Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK) se spolupráce prohlubuje v uzavřeném partnerství Středního odborného učiliště Domažlice a Berufschule Cham, stvrzeného 15. května 2012 na Čerchově. Zájem o studium v SOU Domažlice projevují každým rokem žáci ZŠ. Pro školní rok 2011/2012 a 2012/2013 jsme zaznamenali v důsledku demografického vývoje menší počet žáků, který se posouvá ze základního školství do středního. S řediteli těchto ZŠ i s jejich výchovnými poradci je dobrá spolupráce. V maximální míře se snažíme o osobní kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou exkurzí a osobních návštěv ve školách. Tradičně pořádáme již tři Dny otevřených dveří. Zájem žáků ZŠ o studium technických oborů jsme podpořili grantovým programem Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2012 a Ukázkovým dnem Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v rámci projektu Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje. O studium v SOU Domažlice projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih. Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi odborového svazu pracovníků školství a odborového svazu KOVO. Šestičlenná školská rada při SOU Domažlice se v roce 2012 sešla dvakrát. Na jednání školské rady dne byla projednána a schválena zpráva o činnosti organizace za rok Na jednání školské rady dne školská rada schválila Výroční zprávou o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012, byla seznámena s Organizačním schématem a Organizačním řádem SOU Domažlice. Oba dokumenty schválila bez připomínek. Žáci SOU Domažlice se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, na kterých dosahují velmi dobrých výsledků. První nadregionální soutěží byla dne 18.ledna 2012 soutěž pro kuchaře-číšníky ve stolování konaná v Domažlicích, kterou pořádala naše škola, na téma Oslava dne dětí. Zde se naši žáci umístili na 1. místě. Další soutěží byl Region 2012 konaný v Plzni, kde se žákyně oboru obchodník, v dárkovém balení umístila na 4. místě. Ve stejný den se konalo krajské kolo gastronomické 8

9 soutěže Ahol cup v Plzni, kterého se naši žáci rovněž zúčastnili a umístili se na 4.místě. 3. místo získaly žákyně v soutěži o nejlepší koláč chodského typu v rámci 6. folklórního odpoledne v Centru Bavaria Bohemia v německém městě Schönsee se konala soutěž ve zdobení velikonočních perníčků v Plané, kde jsme obsadili 4. místo. V rámci 7. ročníku kuchařské soutěže žáků Zámecký rendlík, který se konal v Hostouni , naše družstvo ze Stoda získalo cenu ředitele a v rámci této soutěže proběhla soutěž O nejkrásnější nudle, ve které Kateřina Králová získala 2.místo. Šestou pozici obsadili v soutěži Borská vařečka, konané a v soutěži Plzeňský korbel 1. místo získal mladý výčepní ze Stoda Marek Černý, žák 2. ročníku oboru kuchař-číšník. Závěr gastronomických úspěchů našich žáků tvoří 8. ročník soutěže Hrnečku vař 2012, kterou pořádala 28. listopadu 2012 naše škola v místě poskytovaného vzdělání Stod. Zde za přípravu salátu z čerstvé zeleniny získali 2. místo Jiří Maule a Lenka Sládečková z MPV Stod. V 10. ročníku truhlářské soutěže O hoblík Káji Hoblíka dne 22. března 2012 se naši žáci umístili jako družstvo na 7. místě. Naši žáci oboru truhlář prezentovali své výrobky na 3. ročníku soutěže Řemeslo má zlaté dno konané 18. června 2012 v Plzni. Náš žák 2. ročníku oboru truhlář Tomáš Ježek získal cenu hejtmana. V 16. ročníku regionálního kola Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2011/2012 v Českých Budějovicích obsadilo družstvo truhlářů 6. místo (ve složení Tomáš Ježek, Lukáš Liška). Další soutěž v odborných dovednostech proběhla v Plzni 25. září 2012 pod názvem Machři roku, kde v náročné konkurenci obsadili žáci oboru truhlář 4. místo (ve složení Erik Verner a Lukáš Liška). Vyvrcholením a úspěchem soutěžního klání truhlářů byl 4. ročník celostátní soutěže Truhlář roku 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012 v Českých Budějovicích, kde v soutěži jednotlivců získal 3. místo Tomáš Ježek a 3. místo v soutěži družstev (ve složení Tomáš Ježek, Lukáš Liška). V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů v Brně 10. září 2012 náš žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač Rostislav Bek obsadil 2. místo. V tomto roce 30. a 31. března rovněž proběhla republiková soutěž v Olomouci v programovaní CNC strojů, kde se Luboš Buršík umístil na 5. místě, Jan Bauer na 10. místě. V celkovém pořadí škol získali nádherné 3. místo. Úspěšní byli žáci v odborných dovednostech bezpečnostních systémů na 12. ročníku soutěže Jablotron cup 2012 konané 6. listopadu 2012 v Liberci, kde se na 2. místě umístili žáci 4. ročníku oboru mechanik elektrotechnik Martin Doubrava a Tomáš Kabourek. Ve dnech března 2012 organizovala naše škola, MPV Stod již 6. ročník celostátní soutěže GES eletronics cup 2012, ve které se žáci Robert Přibil a Antonín Janský umístili na 6. místě. Soutěže se zúčastnilo 12 středních škol (nejvíce po celou dobu soutěže). Na 12. ročníku mezinárodní kadeřnické a kosmetické soutěže Kalibr cup 2012 konané v Lanškrouně na téma Na vlnách luxusu se naše žákyně oboru kadeřník Michaela Nádraská umístila v polovině soutěžících a kosmetička 3. ročníku Nikola Zvonařová v kategorii MAKE UP v 1.polovině soutěžících. Na 8. ročníku soutěže GLAMOUR Kouzlo krásy 2012 na téma Originální pohádkový pár konané 31. října 2012 v Sušici naši žáci ve složení Jiřina Duchková a Martin Kováč z MPV Stod získali 1. místo a 2. družstvo se umístilo na 4.pozici. Podruhé jsme se zúčastnili v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012, kde Erika Čárová žákyně 3. ročníku oboru kosmetička získala za francouzskou eleganci ve stylu Coco Chanel stříbrné pásmo a Jana Zikudová žákyně 3. ročníku oboru kadeřník získala za dámský účes na téma Live Ball bronzové pásmo. 9

10 V roce 2012 jsme výraznějších úspěchů v olympiádách nedosáhli. Proběhla školní kola olympiád z českého jazyka, německého a anglického jazyka v Domažlicích a ve Stodě. Úspěšnější byli ve Stodě, kdy 4. místa v okresních kolech patřila v olympiádě z německého jazyka Kristýně Jiráskové (žákyni 3. ročníku kuchař-číšník) a v olympiádě z anglického jazyka Petru Veličovi (žákovi 3. ročníku mechanik elektronik). Dne 14. dubna 2012 byly v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlášeny výsledky 11. ročníku celonárodní literární soutěže Řehečská slepice Tohoto slavnostního vyhlášení se zúčastnila i naše soutěžící Věra Rodová. Pozvánku na slavnostní vyhodnocení již 6. ročníku literární soutěže Na vlnách modrého delfína, tentokrát na téma Zázraky se (ne)dějí, obdržela Kristýna Málková. Školní literární soutěže o Boženě Němcové s názvem Taková byla se zúčastnilo 54 žáků, školního kola literární soutěže Obnovitelné zdroje energie 49 žáků. V okresních kolech v matematickém klokanu Junior jsme se umístili na 1. a 2. místě a v matematickém klokanu Student jsme získali 2., 3. a 4. místo. Rovněž jsme se poprvé zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, ve které se na 6. pozici umístil Roman Holub. Poprvé jsme se zúčastnili 5.ročníku mistrovství škol v piškvorkách Pišqworky V této logické soutěži pro každého bez rozdílu známek a znalostí se družstvo z MPV Stod v oblastním kole v Plzni umístilo na 1. místě. Podruhé jsme se zúčastnili 9. ročníku krajské soutěže ENERSOL 2012 program environmentálního vzdělávání zaměřeného na zpracování a prezentaci soutěžních žákovských projektů na téma Jak žáci hodnotí využívání OZE (obnovitelné zdroje energie), energetických úspor a snižování emisí v dopravě v kraji. Náš žák 1. ročníku nástavbového studia podnikání Lukáš Heinrich se umístil na 5. místě s prací Dosažení energetické úspory po výměně oken na SOU Domažlice. Velikým úspěchem bylo umístění Tomáše Ježka, žáka 2. ročníku oboru truhlář, který v kategorii dřevěné skládačky pro předškolní děti získal 1. místo a reprezentoval března 2012 Plzeňský kraj na Celostátní konferenci ENERSOL v Pardubicích společně s Janem Jaroslavem Petráskem, žákem 2. ročníku obráběče kovů, který vytvořil model větrné elektrárny z tvrzeného polystyrénu na stroji FILOCAT a umístil se na 3. pozici. Na 31. ročníku CORNY Středoškolského poháru v atletice 12. září 2012 obsadili hoši a dívky po 3. místech. Zapojili jsme se do 3. ročníku celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít", kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve Věstníku MŠMT ČR č. j / pro školní rok 2012/2013 pod č. B/54. Celostátní soutěž motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního stylu. Je součástí aktivit evropské asociace SAPERE, podle které se v Evropě školí samotní pedagogové, a dále se pak jejich vyučování soustředí na vnímání potravin všemi pěti smysly. Témata soutěže souvisejí se základními živinami v potravě, zpracováním a uchováváním potravin, přípravou stravy, výživou i prevencí proti nemocem. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy a problémů způsobených nezdravým návyky. Žáci oboru kuchař - číšník a gastronomie se významně podíleli na přípravě a průběhu rautů při významných společenských akcí v domažlickém a stodském regionu. Připravili např. staročeský raut pro 200 osob k prezentaci Plzeňského kraje, který byl partnerem 4. ročníku putovní výstavy Má vlast v Praze na Vyšehradě; rautovou obsluhu pro 50 osob při příležitosti uzavření partnerství mezi SOU Domažlice a Berufschule Cham uskutečněné na Čerchově, slavnostní raut pro 150 osob k výjezdnímu zasedání KÚ PK se starosty domažlického regionu ve Staňkově, slavnostní raut pro 300 seniorů ve Kdyni, raut pro 250 účastníků koncertu Michala Davida v letním kině v Domažlicích, 10

11 slavnostní raut pro Diecézní charitu Plzeň pro 100 osob při slavnostním otevření chráněných dílen pro handicapované v Domažlicích a Meclově, rautovou obsluhu při slavnostním vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže O nejkrásnější nádraží ČR 2012, která se konala ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu ČR v Praze; slavnostní předvánoční rauty např. pro 100 zaměstnanců firmy Gerresheimer v Horšovském Týně, pro 100 zaměstnanců firmy Imagolux konaný v prostorách zámku v Trhanově, pro 100 zaměstnanců Středního odborného učiliště v Domažlicích, pro 70 zaměstnanců Městského úřadu Horšovský Týn. Obsluhovali při slavnostním obědě 100 železničářů v Domově seniorů v Domažlicích. Rovněž se naši žáci účastnili příprav rautů pro Červený kříž, Okresní hospodářskou komoru Domažlice, Regionální hospodářskou komoru Plzeň, město Stod a další zájemce z řad široké veřejnosti. Též jsme se zúčastnili prezentace potravinářských firem a řemeslných dovedností v rámci Regionální potraviny a na nádvoří KÚ PK připravili raut v rámci Festivalu regionálních potravin. Příprava pohoštění a obsluha byla součástí významných aktivit školy např. vyhodnocení svářečského kurzu pro žáky a rodiče oboru strojní mechanik, slavnostní předání europassů žákům oboru mechanik seřizovač, kteří se účastnili třítýdenní odborné praxe v německých firmách; podepsání partnerské smlouvy SOU Domažlice a firmy Siemens, při dnech otevřených dveří. Dále obsluhovali při soutěžích, které jsme pořádali, připravili pohoštění s obsluhou pro rodiče na třídních schůzkách, při Dnu pro maminky a tatínky. Žáci našeho SOU Domažlice rovněž připravili ukázky společného stolování a banketní obsluhy pro účastníky tanečního kurzu v MKS Domažlice, žáky základních škol Msgre. B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Koloveč, obsluhovali žáky 1. třídy ZŠ v Domažlicích u příležitosti jejich prvního vysvědčení, připravili pro žáky 1. třídy ZŠ ve Stodě slavnostní menu k oslavě Dne dětí. Pohoštění a obsluhu připravili pro děti vyžadující okamžitou pomoc v zařízení Robinson ve Stodě při Dětském domově Staňkov. Žákyně oboru kosmetička ošetřovaly pleť a prováděly masáže v penzionu pro seniory v Domažlicích a žákyně oboru kadeřník v penzionu pro seniory poskytovaly služby formou dámského a pánského stříhání nasucho. Pro žákyně byla velmi přínosnou akce líčení zdravotně postižených dětí na maškarní ples. Další dobrou zkušeností bylo karnevalové líčení žáků z Realschule Neunburg vorm Wald a odbourání jazykových bariér. Dne 4. října 2012 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů předáno Osvědčení Hospodářské komory ČR. Toto ocenění převzal z rukou Ing. Zdeňka Somra, viceprezidenta HK ČR, Radek Chlubna, absolvent oboru truhlář. Naší škole bylo předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků v oboru truhlář. Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 18. října 2012 Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice, na Perspektivě řemesel ve Stodě dne 31. října 2012, na Akademii řemesel v Klatovech dne 7. listopadu 2012, Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním v Tachově 13. listopadu 2012, 25. listopadu 2012 Perspektivy technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Prezentovali jsme se také na veletrzích k volbě povolání Azubi Live v Chamu 23. března 2012, kterou pořádal Landkreis Cham, v Neunburgu vorm Wald 28. března Dne 13. března 2012 se uskutečnil kurz indické masáže hlavy, 10. dubna 2012 kurz kosmetického minima pro kadeřnice, 13. dubna 2012 kurz modeláže nehtů a po 14 dnech pokračovací kurz k modeláži nehtů oprava gelových nehtů a francouzská manikúra v gelu, 1. června 2012 kurz trvalé na řasy, 7. června 2012 kurz relaxační masáže zad, 22. listopadu 2012 kurz horkých lávových kamenů, 10. prosince 2012 kurz 11

12 mikromasáže očního okolí. Ve dnech března 2012 proběhl kurz studené kuchyně, 28. března 2012 somelierský kurz a listopadu 2012 barmanský kurz. Dne 8. prosince 2012 se konal v Technické škole ve Waldmünchenu kurz regenerativní energie. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě se uskutečnily přípravné kurzy pro žáky k maturitní zkoušce z matematiky, 25. ledna 2012 se realizoval kurz novinek v radiopřenosech dat firmy NAM systém, dubna 2012 kurz vyhlášky č. 50/78 odborné způsobilosti v elektrotechnice, října 2012 kurz zabezpečovací techniky a autoalarmů firmy Jablotron. V rámci výuky se uskutečnila řada odborných exkurzí do firem, hotelů, restaurací, výroben, kadeřnických a kosmetických salónů, obchodních center a to nejen v České republice, ale i v sousedním Německu, a dokonce se uskutečnila týdenní odborná a poznávací exkurze do Francie pro obory vzdělání gastronomie, kuchař číšník, kosmetička ( ). V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se konal odborný kemp ve SŠ Oselce, kterého se zúčastnili 4 talentovaní žáci ze tříletých oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář. V rámci mimoškolní činnosti nabízíme a realizujeme pro žáky tyto kroužky: sebeobrany, thajského boxu a posilování, taneční kroužek AVANTI II, barmanský kroužek, práci s knihou, technologické praktikum, strojírenské praktikum, přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, kroužek německého jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy v pneumatice a Logo řízení potřebné pro pilotní projekt IHK Regensburg), v MPV Stod žáci navštěvují sportovní a kulturní kroužek. Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a zahájila plnění podmínek potřebných k získání tohoto označení. Cílem je zapojení našich žáků do zlepšení ekologického chování školy. Každoročně pořádáme Den Země. Rovněž jsme zapojeni do přípravy a realizace projektu Zdravé město, jehož organizátorem je obecně prospěšná společnost Úhlava, dne proběhl v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech Den pro Zemi Vítání jara, kde se prezentovaly obory gastronomické a truhláři. V rámci charitativních akcí se žáci zapojili do sbírek Život dětem a Světluška. MPV Stod uspořádalo sportovní a zábavné odpoledne pro děti ze zařízení vyžadující okamžitou péči Robinson ve Stodě a pásmo vánočních koled pro děti a seniory ve Stodě. Škola je úspěšná i v rámci mezinárodní spolupráce. Uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami Středním odborným učilištěm Domažlice a Berufsschule Cham se uskutečnilo 15. května 2012 na Čerchově. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Berufsschule Cham, místem vzdělání v Rodingu, v době od uskutečnilo třítýdenní odbornou praxi pro 5 studentů tříletého oboru obráběč kovů a čtyřletého oboru mechanik seřizovač v německých firmách v Rodingu, Waldmünchenu, Zandtu a 12

13 Chamu. Studenti si vyzkoušeli práci na nejmodernějších strojích s nejnovější technologií a zdokonalili se v německém jazyce prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem jsme uskutečnili s Berufsschulle Cham zimní radovánky na Velkém Javoru ve sjezdovém lyžování, biatlonu, jízdě na snowboardu i v sáňkování. Soutěže byly připraveny pro lyžaře i snowboardisty ve slalomu a sjezdu. Dne se v Domažlicích uskutečnil již 5. ročník mezinárodního turnaje v kopané. Úspěšně pokračuje spolupráce s Realschule Neunburg vorm Wald vytvořená na základě českoněmeckého projektu My jsme Evropa! IHK Regensburg Výměnné školní programy žáků SOU/SOŠ v Plzeňském kraji a žáků reálných škol v regionu Horní Falc z dubna Uskutečnilo se několik aktivit např karnevalové líčení, si 30 žáků z Realschule vyzkoušelo práci v truhlářské dílně v Domažlicích, kdy pod dohledem učitele odborného výcviku si vyzkoušeli jednoduché pracovní postupy a zhotovili si výrobek jsme se zúčastnili oslav 50 let založení školy v Neunburgu, se tři naši učitelé účastnili výuky v Neunburgu. Naše učitelky uspořádaly česko-německou odbornou exkurzi do Francie , které se zúčastnilo 15 německých a 35 českých žáků. Společně navštívili Paříž, Strasbourg a Museum dopravy Sinsheim. SOU Domažlice se připravuje na další vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 2 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení), což je individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu Střední odborné učiliště v Domažlicích rozvíjí profesní kompetence pedagogických pracovníků, provozuje počáteční a další vzdělávání, dále rozvíjí spolupráci se sociálními partnery. V rámci tohoto projektu se Střední odborné učiliště v Domažlicích podílelo od na tvorbě vzdělávacího programu dalšího vzdělávání 3. vlny Studená kuchyně FINGER FOOD. Další aktivitou v tomto projektu byly 2. pilotáže inovovaných vzdělávacích programů z 1. vlny. Od února do května proběhla na Středním odborném učilišti Domažlice 2. pilotáž vzdělávacího programu Obsluha CNC strojů. Do kurzu nastoupilo 15 účastníků a kurz úspěšně ukončilo 11 absolventů. Další 2. pilotáž proběhla v MPV Stod, kde se pilotoval inovovaný vzdělávací program Základy práce s počítačem. Do kurzu nastoupilo 15 účastníků a kurz úspěšně ukončilo 14 absolventů. Projekt UNIV 3 probíhá v návaznosti na projekt UNIV 2 KRAJE. SOU Domažlice se zapojilo do projektu UNIV 3, který pokračuje v další přípravě vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku se zapojili od do tvorby vzdělávacího programu profesní kvalifikace Pokladní a do hodnocení vzdělávacího programu profesní kvalifikace Prodavač. Souběžně se od učitelé oborných předmětů a odborného výcviku zapojili do tvorby vzdělávacího programu profesní kvalifikace Příprava minutek a do hodnocení vzdělávacího programu profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně. V rámci dalšího vzdělávání se uskutečnil rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů ve spolupráci s Úřadem práce Kontaktním pracovištěm Domažlice. Úspěšně kurz absolvovalo 7 účastníků. V květnu 2012 se SOU Domažlice zúčastnilo výběrového řízení na Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR krajskou pobočku v Plzni pro dílčí část Obsluha CNC obráběcích strojů, kde se po vyhodnocení nabídky SOU Domažlice umístilo na druhém místě. 13

14 Se sociálními partnery prohlubovalo SOU Domažlice spolupráci i v rámci projektu IQ Industry, což byl projekt Sdružení automobilového průmyslu v odborné spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací krajů ČR, Svazu průmyslu a dopravy. V rámci projektu proběhly odborné stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve firmách. Úspěšná je spolupráce s firmou Siemens, kdy 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi firmou Siemens ČR a SOU Domažlice. Tímto podpisem se SOU Domažlice stává jedinou střední školou na jihozápadě České republiky partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Naše škola je Certifikovaný partner pro CNC školení, spolupráce se týká školení obsluh CNC strojů v řidícím systému Sinumeric. Ve dnech srpna 2012 se uskutečnilo školení 6 lektorů z řad učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, kterým ve slavnostní den podpisu partnerství Ing. Jiří Karas a Ing. Eva Klocová předali certifikáty. Tento certifikát umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení Siemens AG ve školicím středisku v německém Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování, které umožní další odborné vzdělávání lektorů. Této spolupráce bude využito nejen v oblasti školení obsluh CNC strojů pro zaměstnavatele, ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů ve čtyřletém oboru mechanik seřizovač a tříletém oboru obráběč kovů. Škola je úspěšná v realizaci projektů. Od 1. března 2012 v SOU Domažlice probíhá realizace grantového projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1. s názvem Zavádění inovativních technických výukových modulů do odborného výcviku a přírodovědných předmětů na SOU Domažlice reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ , který je v souladu s výzvou Plzeňského kraje zaměřen na podporu technických oborů a přírodovědných předmětů. Během realizace projektu jsou vytvářeny a ve výuce ověřovány výukové moduly pro obory vzdělávání Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Truhlář. V rámci projektu byl ve škole zaveden e-learningový systém Moodle, proběhla instalace nových softwarových programů FANUC a SAP, odborné učebny byly vybaveny novou ICT technikou a byla vybudována a kompletně vybavena nová učebna Fyziky. Projekt je v plné výši spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a ukončení jeho realizace je plánováno na září 2012 byla zahájena realizace druhého projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zlepšení podmínek ke vzdělávání reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ , který byl schválen v rámci 34. výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V tomto případě se jedná o oblast podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, známé jako tzv. Šablony pro SŠ. Projekt je zaměřen na podporu výuky žáků především v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematické gramotnosti, odborných kompetencí a finanční gramotnosti. Z projektu je hrazena tvorba moderních výukových materiálů, rozšířená skupinová výuka zaměřená na individuální přístup k žákům a zavádění nových volitelných předmětů. Součástí uvedených aktivit jsou i potřebná školení pro učitele a nákup nového vybavení a ICT techniky pro výuku. Projekt bude dokončen nejpozději do V průběhu července 2012 byla podána projektová žádost do 2. výzvy Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 14

15 podpory 1.1. Také tento grantový projekt s názvem Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ byl doporučen a schválen k financování z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu je plánována v termínu a bude zaměřena na podporu, zlepšení a zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, Kuchař číšník, Kadeřník, Kosmetické služby a Podnikání. Náplní klíčových aktivit projektu je především tvorba interaktivních výukových modulů pro uvedené obory a z projektu je patrná návaznost na předchozí grantový projekt, který se týkal především technických oborů vzdělávání. V červnu 2012 SOU Domažlice využilo 19. výzvu ROP NUTS II Jihozápad a za podpory KÚ PK podalo dvě projektové žádosti v rámci oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích reg. č. CZ.1.14/2.4.00/ , je zaměřen na dovybavení a modernizaci pracoviště odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. Získané investiční prostředky budou využity především k pořízení nových strojů, zařízení a technologií. Projekt mimo jiné zahrnuje pořízení 5-ti osého CNC vrtacího a frézovací centra, 3-osého CNC soustruhu, měřících přístrojů, 3D tiskárny a vybudování PC učebny pro výuku odborného výcviku oborů vzdělávání Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik. Projektová žádost prošla úspěšně celým hodnotícím procesem a byla doporučena a schválena k financování. Zahájení samotné fyzické realizace projektu je plánováno na Druhá projektová žádost v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, bohužel neúspěšná, byla zaměřena na rekonstrukci a dovybavení pracoviště odborného výcviku tříletého oboru vzdělávání Kuchař číšník v budově Komenského nám. 1 ve Stodě. V projektu byla plánována rekonstrukce celého objektu, vybudování gastrozařízení pro veřejnost, cvičné kuchyně a provedení mnoho dalších úprav, jejichž výsledkem by bylo výrazné zefektivnění a zkvalitnění výuky odborného výcviku uvedeného oboru. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2012 Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2011 do dubna 2012 se na pracovištích odborného výcviku konaly technické kroužky určené žákům 8.a 9.tříd ZŠ, kdy pod dohledem učitelů odborného výcviku si vyzkoušeli jednotlivé činnosti, pracovní postupy a práci s nejrůznějším nářadím. Odměnou za jejich práci, snahu, píli a přesnost byl výrobek, který si odnesli domů. Celkem se do těchto kroužků zapojilo 87 žáků ze ZŠ v Domažlicích, Staňkově, Stodě, z toho 48 žáků do kroužku KOVO s názvem Programování CNC strojů, 24 žáků do kroužku truhlářského I truhlařina je věda, od počítače k výrobku a 15 žáků do kroužku elektro s názvem Elektrotechnika a počítače zábavně. Podpora v roce 2012 činila ,- Kč. Dotace Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2012 na česko-německou odborně poznávací exkurzi do Francie, která se uskutečnila návštěvou Paříže, Strasbourgu a Musea dopravy Sinsheim. Zúčastnilo se 15 žáků z Realschule Neunburg a 35 žáků z SOU Domažlice, kteří se vzdělávali odborně, kulturně, historicky a odbourávali jazykové bariéry. Podpora činila ,- Kč. Úspěšné bylo vystoupení a prezentace ředitelky SOU Domažlice 18.dubna 2012 na konferenci projektu Eures na téma Spolupráci s firmami a perspektiva technických 15

16 oborů, konané v Klatovech. Spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn byla ředitelkou SOU Domažlice prezentována na závěrečné konferenci projektu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje konané 27. června 2012 v Klatovech. Další významnou prezentací bylo vystoupení na konferenci k projektu UNIV 2 kraje, která se konala 14. záři v Plzni. Ředitelka SOU Domažlice představila vzdělávací nabídku školy, spolupráci s firmami a mezinárodní spolupráci a Ing. Miroslav Šimáček další vzdělávání, pilotované programy a rekvalifikační kurzy. Již druhým rokem byl významný příspěvek ředitelky SOU Domažlice na Mariánskolázeňských dialozích 2012, které se konaly 8. listopadu 2012 v Mariánských Lázních. Příspěvek se týkal mezinárodní spolupráce SOU Domažlice a kooperativního vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn v rámci strojního mechanika se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Organizátorem dialogů byla Řemeslnická komora Dolního Bavorska a Horního Falcka. Poprvé se této akce zúčastnili i žáci, kteří si vyhledali brigádu v Německu přes pracovní agentury Lukáš Heinrich nebo se účastnili třítýdenní odborné praxe v německých firmách zprostředkované koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Stanislav Kopp. Dne 22. listopadu 2012 se v Hrádku u Sušice konalo 2.zasedání pracovních skupin Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj Dolní Bavorsko, na kterém ředitelka SOU Domažlice představila školu a prezentovala postupně se vyvíjející spolupráci mezi SOU Domažlice a Berufschule Cham. SOU Domažlice v roce 2012 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích v odborných dovednostech a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi ZAK, denním tisku, na teletextu Prima Family. Hospodaření SOU Domažlice proběhlo bez vážných problémů. Hlavní úkoly školy stanovené pro oblast vzdělávací, oblast mimoškolní, oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly v roce 2012 úspěšně plněny. Důkazem dobré a úspěšné práce SOU Domažlice je zájem o studium na této škole a skutečnost, že převážná většina absolventů, kteří chtějí pracovat, nachází uplatnění na trhu práce případně pokračuje v dalším studiu. Datum: Mgr.Zdeňka Buršíková ředitelka SOU Domažlice Zpráva byla projednána a schválena školskou radou při SOU Domažlice dne Mgr. Lenka Schrödlová předsedkyně školské rady 16

17 17

18 18

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec.

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec. Podklady do výroční zprávy školní rok 2014-15 Mezinárodní spolupráce 21.10.2014 5 žáků- účastníci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice navštívilo chamskou školu a společně poskytli

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Adresa: telefon: Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více