2/2012. Pálení čarodějnic a stavění májky. Otvírání studánek. Dětský den. Stanování s hasiči Slavnosti Dny obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2012. Pálení čarodějnic a stavění májky. Otvírání studánek. Dětský den. Stanování s hasiči 3. 8. 5. 8. 2012. Slavnosti Dny obce"

Transkript

1 2/2012 Otvírání studánek Pálení čarodějnic a stavění májky Dětský den Stanování s hasiči Slavnosti Dny obce

2 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne ZO s ch v á l i l o - přijetí účelových neinvestičních dotací z MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok vyhlášení záměru prodeje pozemků : č.: -89/3, 464/9, 464/7 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, č.: 811/6, 33/1 v k. ú. Horní Moravice, vyhlášení záměru směny pozemků, - prodej části pozemku č. 808/1 v k.ú. Horní Moravice, - smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice - aktualizaci směrnic na rok komisi pro výběrové řízení na vyhlídkovou věž za obec - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Staré Sovinecko - podání žádostí na vyřizování dotací na kofinancování vlastního podílu na multifunkční dům, na projekt bavme se a poznávejme svůj region (hřiště), a podání žádostí na vnitřní obnovu kaple Sv. Anny, na cvičiště u Základní školy (máme rádi sport), na opravu střechy Základní školy - zápis do kroniky za rok výsledek výběrového řízení na akci Přestavba multifunkčního domu Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne ZO s ch v á l i l o - přijetí účelové investiční dotace z MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10-tis obyvatel - název projektu Bavme se a poznávejme svůj region - přijetí účelové investiční dotace z MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10-tis obyvatel - název projektu Přestavba multifunkčního domu - přijetí účelové investiční dotace z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova - název akce Vnitřní obnova kaple Sv.Anny Nová Ves -Dolní Moravice - přijetí účelové investiční dotace z MSK z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK název akce Rekonstrukce střechy ZŠ v Dolní Moravici - výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Sportovně rekreační centrum - Nová Ves - závěrečný účet Obce Dolní Moravice za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Moravice za rok 2011 a výsledků veřejnosprávní kontroly poskytnutých finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice bez výhrad - prodej p.č.464/7 o výměře 207 m2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova - prodej p.č.-89/3 o výměře 41m2 a p. č.464/9 o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova - prodej části pozemků č.33/1, 811/6, 31 v k. ú. Horní Moravice, - prodej části pozemku 808/1 v k.ú. Horní Moravice, - vyhlášení záměrů prodeje pozemků : č.: 587, 77, 76/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova - směnu pozemků ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012

3 Kde a jak se mohou obyvatelé Dolní Moravice zbavit vysloužilých elektrospotřebičů Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech: Sběrný dvůr obce Dolní Moravice, otvírací doba: sobota od 9:00 do 11:00 hod Nejbližší sběrný dvůr v Rýmařově, otvírací doba: pondělí pátek od 6:00 do 16:30 hod, sobota od 8:00 do 12:30 hod, neděle ZAVŘENO Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn u místních potravin v Dolní Moravici Nejbližší malý kontejner na drobný elektroodpad najdete v obci Putující kontejner společnosti ELEKTROWIN dorazí do naší obce a bude přistaven Příští mobilní svoz proběhne v naší obci Sbor dobrovolných hasičů obce bude sbírat staré spotřebiče v rámci projektu společnosti ELEKTROWIN Recyklujte s hasiči dne Více na nebo Ekologii a pohodlí spojuje Malý kontejner Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky nijak nezpochybňují a naučili se podle této zásady také ve většině případů chovat. Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme. Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu! Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají k devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity druhotné suroviny: zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných rozpočtů každý z nás. Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové společnosti ELEKTROWIN, vymysleli způsob, jak proti tomuto krátkozrakému způsobu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt, který takto vznikl, se jmenuje Malý kontejner a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.

4 Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému zpětného odběru je maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy lidé jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam patří, nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu. ELEKTROWIN vychází vstříc občanům ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na ekologické pohodlí a komfort například projektem Putujícího kontejneru. Svazky měst a obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní alternativu sběrného dvora každému doslova pod nos. A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregionů, navštívily více než 560 obcí a odvezly přes 230 tun vysloužilého elektrozařízení. Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by jinak skončily mimo síť sběrných míst. Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umisťují tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy zejména plasty, sklo a papír. Varianta pro obce, které kontejner mají: Náš kontejner je umístěn: u místních potravin a jejich pořízení finančně podpořila společnost ELEKTROWIN a.s.

5 Prázdninový provoz ordinace MUDr. Věry Špicerové červenec a srpen 2012 Od do , do dovolená zástup zajišťuje MUDr. Albrecht - AL INVEST Břidličná tel Od do , do se ordinuje v Rýmařově u MUDr. Špicerové Po 6:00 10:30 hod Po 7: hod Út 12:30 16:00 hod Út 7:30 11:30 hod St 6:00 9:00 hod St 7:30 11:30 hod Čt Pá 12:30 16:00 hod 10:00 11:30 hod Čt Pá 8:00 11:00 hod Horní Město 7:30 11:30 hod Výměna oken V měsíci dubnu a květnu 2012 proběhla výměna všech oken na bytových domech č. p. 20, 21, 22, které se nachází v k. ú. Horní Moravice. Tato akce byla financována z vlastních zdrojů obce Dolní Moravice. Otvírání studánek V neděli jsme opět otevřeli naši studánku u stromu Hadí královna (lípa). Děti společně s jarní vílou přivítaly jaro. Počasí nám přálo a svítilo nám krásně sluníčko.

6 Pálení čarodějnic a stavění májky První větší společenskou událostí v naší obci bývá každým rokem pálení čarodějnic a stavění májky, na kterou se všichni moc těšíme. Opět se tato akce vyvedla, přišla spousta čarodějnic, kouzelníku a návštěvníků, kteří se skvěle bavili. Počasí bylo nádherné a nálada výborná. Dětský den a kácení májky Letošní dětský den byl na téma: kdyby malí byli velcí. Děti si mohly vyzkoušet různá povolání, jako třeba prodavače, zedníka, doktora nebo hasiče. Po splněných úkolech dostaly děti občerstvení. Měly možnost projížďky na koni, nebo se slanit na lanové dráze. Místní hasiči si pro naše děti připravili bohatý program ve formě překážkové tratě, které se mohli zúčastnit i dospělí. Na závěr hezkého dětského dne se konalo fotbalové klání mezi dětmi. Turnaj v malé kopané o pohár starosty obce V sobotu proběhl 16. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty obce. Nádherné počasí doprovázelo celou sportovní akci. Na prvním místě se umístilo družstvo FC Otáslavice, na druhém FC Fitnes Rýmařov, na třetím FC Dolní Moravice a čtvrté místo obsadilo družstvo Policie Olomouc. Těšíme se na příští ročník a sportu zdar.

7 Dny obce aneb chvála obětavosti V každém šprochu je prý pravdy trochu. Tentokrát však musím rčení poopravit, protože "šproch" o tom, že v Dolní Moravici jsou skvělí lidé, je pravdivý celý. A mohu to snadno dokázat třeba na nedávných Dnech obce. Letošní třetí ročník této obnovené tradice jsme spojili s oslavami 120 let trvání našeho sboru dobrovolných hasičů. Akce, která se uskutečnila 16. června, byla více než vydařená. A to nejen sama sebou, ale především tím, že se do ní zapojili téměř všichni naši občané. Několikaměsíční poctivá příprava vydala své ovoce. Tradiční kolektiv místních tahounů z mnoha oblastí společenského dění od hasičů, přes další aktivní spolky až po základní a mateřskou školu připravil pro naši společnou zábavu celou škálu zajímavých a netradičních atrakcí, soutěží, klání a zábavných chvil, ze kterých si každý mohl vybrat, co mu bylo blízké. Špičkové výkony hasičů při náročných ukázkách jejich práce, taneční vystoupení žen, program v podání našich nejmenších, ale i humorné, a přesto mnohdy vyčerpávající "souboje" soutěžních družstev přilákaly do sportovního areálu mnoho desítek diváků, kteří nešetřili ovacemi na adresu zápolících. Velkou pozornost jsme letos věnovali také významnému výročí našich hasičů. Sto dvacet let trvání sboru je jistě pádným důvodem k oslavám. Navíc součástí letošního výročí bylo též slavnostní požehnání novému praporu hasičského sboru, který jsme nechali zhotovit. Paní Vasilka Pistowčák z Ostravy se svého úkolu zhostila s nejvyšší profesionalitou. Všichni účastníci oslav tak byli přítomni ojedinělé podívané, jakou požehnání praporu páterem Markem Žukowskim jistě bylo. Letošní třetí ročník Dnů obce byl nádherný. Byl nádherný právě proto, že jsme si jej opět připravili my sami pro nás a naše spoluobčany. Bez profesionálních umělců a technicky náročných atrakcí. Připravili jsme jej svými silami, ze svých prostředků a pro své blízké a přátele. Možná právě proto se nám tolik líbil, že za ním bylo vidět ten skvělý kolektiv obětavých dobrovolníků, kteří nehledí na čas a osobní pohodlí a opakovaně a stále táhnou naši Dolní Moravici kupředu jako ten příslovečný motor. A v tom má onen "šproch" stoprocentní pravdu. Pavel Kopeček starosta obce

8 F A R N Í O K É N K O Prázdniny: čas na odpočinek i zamyšlení Už jsou tu zase Prázdniny. Pro děti dva měsíce vytouženého volna, pro rodiče také hromada starostí, jak svoje potomky zabavit a jak volný čas co nejlépe využít. Vybočení ze zaběhaných kolejí může být ale zrovna tak přínosné, jako je nepohodlné. Záleží, z které strany se na prázdniny podíváme. Celé dva měsíce volného času nejsou obecným pravidlem například německé nebo švýcarské děti si od školy odpočinou jen na několik týdnů. Ani tam, ani v Česku ale volné léto neznamená nečinnost a nicnedělání. Prázdniny mohou být pro děti intenzivním prostorem pro tak trochu jiné učení, pro získávání informací, zážitků a kontaktů, které pro jejich život znamenají někdy víc než řada hodin strávených nad učebnicí. Děti si vyjedou na tábor, kde nacházejí nové přátele, zažívají napětí a učí se samostatnosti. U babičky a dědy zakusí trochu bezpečného rozmazlování. Užijí si mámu s tátou. Na chatě se toulají po lese, staví si bunkry, starají se o zahrádku. Jezdí na kole. Lezou po stromech, dělají ohníčky, spí v přírodě. Na dovolené s rodiči poznávají cizí země. S kolotočem pracovních a školních dní o prázdninách či o dovolené odkládáme ovšem také pevné body, které nás ve všedních dnech automaticky vedou a řídí. Doba dovolených se pak může pro rodiny stát i obdobím náhlé krize, a nejen proto, že se vzhledem k nadcházejícímu volnu často střetávají různá očekávání jejich členů. Člověk má najednou možnost zastavit se a přemýšlet, což neznamená vždy pozitivní kontemplaci, ale třeba i prostor, kde si uvědomíme něco, co není v pořádku nebo s čím nejsme spokojeni. Co s tím? Hlavní je nepropadnout pocitu, že o dovolené přece musíme být šťastní. Možná právě chvíle klidu přivede manžele, rodiče, děti k tomu, že si řeknou, co si dlouho říct neuměli. To sice nemusí být vždycky příjemné, ale může to být uzdravující. Prázdniny jsou konec konců také časem poznání a dobrodružství: přibývající léta na tom nic nemění. P. Mgr. Marek Žukowski Z prázdninového kalendáře farnosti července I. farní tábor neděle 22. července pouť v kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici, po skončení mše (cca 11:45) proběhne žehnání automobilů a motocyklů na parkovišti u fotbalového hřiště. 28. července 16:00 poutní mše v kostele sv. Anny na Nové Vsi neděle 5. srpna pouť v Rudě u Rýmařova hlavní mše sv. v 11 hod. do Rudy pojede z Bruntálu přes Dolní Moravici autobus. Bližší informace budou na plakátcích a na farních internetových stránkách. 11. srpna poutní mše svatá u kapličky v Horním Václavově v 16:00 hod srpna II. farní tábor stále je možno se přihlašovat. Přihláška a bližší informace na Římskokatolická farnost Dolní Moravice, Malá Morávka č. 31, Krajský volejbalový turnaj Zavírání studánek

9 Sběrné místo v Dolní Moravici sobota 9:00 11:00 hod Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů: 1) Papír, 2) Velkoobjemový odpad, 3) Pneumatiky (jen osobní auta), 4) Autobaterie, 5) Televize, ledničky, zářivky, pračky S sebou občanský průkaz Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící a vlastníky nemovitostí v Dolní Moravici a místních části Horní Moravice i Nové vsi. Nemovitosti nesmí být využívána ke komerčním účelům. Soutěž pro občany Dolní Moravice PRAVIDLA: řešení tajenky odevzdejte na obecním úřadě do Po té proběhne slosování správných řešení za přítomnosti starosty a místostarosty obce. Vítěz obdrží dárkový koš v hodnotě 300,- Kč. Výherce z minulého losování je paní Eliška Pavelková, které moc gratulujeme. V roce 1532 vyšla první kniha o dobrodružstvích gallského obra Gargantuy a jeho otce Pantagruela francouzského spisovatele Francoise Rabelaise (asi 1483 až asi 1553).... (tajenka) a vtipných nápadů znamenaly velký čtenářský ohlas a vyžádaly si další pokračování. Poslední, čtvrtá kniha vyšla v roce O dvanáct let později pak bylo vydáno páté pokračování, u něhož však nebylo možné přesně určit jeho autora. VODOROVNĚ: A. Opční lhůta; menší tažné zvíře; značka ústní vody; hydraulická látka sopečného původu. - B. 1. díl tajenky. - C. Noční pták; světadíl; hořké žaludeční léky; dýchání. - D. Švédský historik; oblak; pouta; český stolní tenista. - E. Karetní výraz; sokolská slavnost; vrata; jiným způsobem. - F. Cizí mužské jméno; hazard; koně orientálního původu; litera starogermánského písma; ukazovací zájmeno. - G. Pražská čtvrť; opět; druh lemura; německý určitý člen. - H. Přírodní rezervace v Českém krasu; skvrna (zastarale); obnos; Noemova loď. - I. Příbytek pro včely (zastarale); cizí směnka; obdělaný pozemek; paznehtník. - J. 2. díl tajenky. - K. Letadla; žací nástroj; sportovní člun; víko (obecně). SVISLE: 1. Tenké křehké cukrářské pečivo; 60 kusů Halucinace; přírodní jev doprovázený hřměním Mířit; druh řetězového dopravníku na sypké hmoty Tvrdé dřevo; skladiště obilí; anglická zkratka pro zesilovač s tunelovou diodou Stáří; pochoutky; nístěj Nedopalek; drahý kov Stávat se holým; čtverečný nerost Básník; jedovatý prvek; druh pepře SPZ vozidel okresu Kladno; slovenská řeka; potom Osobní zájmeno; hlavní svatyně v Mekce; lenoška Ďáblové; asijský divoký osel Šereda; horní část končetiny Hudební nástroje doby bronzové; textilní surovina; planetka Temnota; těleso s trhací náplní; střední stupeň kambria Základní společenská jednotka; nákladně Druh palmy; odborník v technice Bezdeští; napomínatel. Pomůcka: akad, Alin, TDA.

10 Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá životní jubilea v III. čtvrtletí roku Makovička Zdeněk 61 let -Makovičková Věra 65 let - Strbačkova Marie 85 let Nový občánci: -Riedlová Alena -Vláčil Ladislav -Kavková Jiřina -Klimeš Vítězslav -Doseděl Jaroslav -Fajnorová Anna -Soustružníková Marie -Magdziaková Marie -Vaculová Jitka -Mlčuchová Marie -Strouhal Tomáš 69 let 65 let 70 let 63 let 84 let 87 let 78 let 64 let 61 let 74 let 85 let Karolína Velebná HM 55 Rozloučili jsme se: Rakšányi Zdeněk HM 22 Glacnerová Drahomíra DM 25 Lašáková Anna DM 25 Švejdíková Kateřina DM 25 Matuška Josef DM 25 Vlčková Juliana DM 25 Nabízíme kadeřnické a pedikérské služby až k vám do domu. Stříhání pánské a dámské...49,- Stříhání dámské dlouhé vlasy...75,- Pedikúra...100,- Telefon: p. Štulová STANOVÁNÍ S HASIČI Bude se konat první víkend v srpnu. Více informací, přihlášky budou opět v místním obchodě u s. Dobošové

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

Slavkovský. zpravodaj. Silnice v lokalitě Svatopluk se dočkala renovace. Slavnostní otevření bude12. 9. od 16 hodin. strana 2

Slavkovský. zpravodaj. Silnice v lokalitě Svatopluk se dočkala renovace. Slavnostní otevření bude12. 9. od 16 hodin. strana 2 Slavkovský 92012 zpravodaj Silnice v lokalitě Svatopluk se dočkala renovace. Slavnostní otevření bude12. 9. od 16 hodin. strana 2 Neplatíš? Nebydlíš! strana 3 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané,

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2 0 1 2

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2 0 1 2 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2 0 1 2 www.hrusovanyubrna.cz Ze zápisu do první třídy ZŠ Hrušovany u Brna 19. 1. 2012 Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Evropský audit v Hrušovanech 5 Výběr z

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 9 / 2011 1 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ IX. KOSTELECKÉ Město Vás co nejsrdečněji zve na POSVÍCENÍ 2011 Moderátorem a průvodcem celého dne bude pan P. Ondroušek Pořadatel

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

OSTOPOVICKÝ. sv. J. Křtiteli zasvěcená. Od 10.00 hodin budou chodit pořadatelé za doprovodu dechové hudby Petrovanka

OSTOPOVICKÝ. sv. J. Křtiteli zasvěcená. Od 10.00 hodin budou chodit pořadatelé za doprovodu dechové hudby Petrovanka OSTOPOVICKÝ Z P R A V O D A J č í s l o 2 r o č n í k X X. č e r v e n 2 0 1 1 z d a r m a O b e c i n f o r m u j e Nová vyhláška o místních poplatcích Zastupitelstvo obce schválilo na červnovém zasedání

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

2. září 2013 ZDARMA ročník 22/číslo 110. Všem školákům, studentům a pedagogům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

2. září 2013 ZDARMA ročník 22/číslo 110. Všem školákům, studentům a pedagogům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. 2. září 2013 ZDARMA ročník 22/číslo 110 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Všem školákům, studentům a pedagogům přejeme šťastné vykročení

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Vrbice 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí Úvodní slovo starosty, aneb říkají pro lidi a myslí

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2012 750 LET OD ZALOŽENÍ OBCE SUDOMÍREM SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012 1

ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2012 750 LET OD ZALOŽENÍ OBCE SUDOMÍREM SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012 1 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2012 750 LET OD ZALOŽENÍ OBCE SUDOMÍREM SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012 1 2 ZÁŘÍ 2012 SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012 3 4 ZÁŘÍ 2012 SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více