SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) l i s t o p a d O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ARCH, 2012, č. 10, Architekt, 2012, č ASB (Č), 2010, č. 10, speciál 15 7 Beton TKS, 2012, č Domov, 2012, č ERA 21, 2012, č Chatař chalupář, 2012, č. 6, 7, 8, Konstrukce, 2012, č NO DIG, 2012, č Ochrana přírody, 2012, č. 6, zvl. číslo 6 21 Silnice, mosty, 2012, č Silniční obzor, 2012, 9, 10, 11, SOVAK, 2012, č. 11, Stavební obzor, 2012, výběr článků Tunel, 2012, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2012, č Urbanismus a územní rozvoj, 2012, č Vodní cesty a plavba, 2012, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). 2 Signální informace XI/2012

3 ARCH. 10/2012 BUJNA, Tomáš Hotel, Tatranská Polianka: GFI ARCH, 2012, V. 17, No. 10, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: hotely; budovy vícepodlažní; umístění budov; krajina horská; rekonstrukce budov a staveb; modernizace budov; opravy renovační; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; apartmány; pokoje; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku Stavební historie horského hotelu Slezský dům, nacházejícího se na západním okraji Velického plesa ve výšce 1670 m, která se začala psát po roce 1895 pod názvem Hunfalvyho chata; recenze poslední rekonstrukce objektu provedené v letech DULLA, Matúš Bytový dom, Trnava: Andrea Klimko ARCH, 2012, V. 17, No. 10, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; města historická; městské centrum; historické jádro; budovy nové; budovy víceúčelové; kompozice urbanistická; památková péče; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; členění vertikální; proporce; půdorysné řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení novostavby čtyřpodlažního polyfunkčního domu s převažující bytovou funkcí v historickém jádru Trnavy, jehož fasáda i sedlová střecha mají titanzinkový obklad šedoocelové barvy, který se výrazně odlišuje od fasád historických budov v okolí. PIFKO, Henrich BBC 1 Plus, Bratislava: Bogár Králik Urban ARCH, 2012, V. 17, No. 10, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; administrativní budovy; budovy mnohopodlažní; budovy s různou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; rytmus; konstrukce prosklené; půdorysné řešení flexibilní; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení novostavby administrativní budovy BBC 1 Plus v Bratislavě na území Mlýnských Niv, kde byla původně chaotická průmyslová zástavba. BARTKO, Laco Rodinné domy, Bratislava: Vallo Sadovsky Architects ARCH, 2012, V. 17, No. 10, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; zástavba ve svahu; vzájemná poloha; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice archi- 3 Signální informace XI/2012

4 tektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; orientace; půdorysné řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení dvou rodinných domů v lukrativním místě na nepravidelném svažujícím se pozemku ve směru a ohybu ulice a v dotyku se vzrostlou zelení. Zadání má nezvyklou premisu vztahů - vazby "architekt - klient - soukromý rodinný dům" mají mezičlánek v podobě lokálního developera (dočasného klienta), který je partnerem v komunikaci požadavků fiktivní budoucí rodiny. ŠTRPKOVÁ, Renata Administratíva, Bratislava: Zoran Michalčák ARCH, 2012, V. 17, No. 10, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy dvoupodlažní; budovy kancelářské; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Recenze architektury dvoupodlažní kancelářské budovy na jednom ze starších bratislavských sídlišť nazvaná "malý, ale milý office". ARCH.. 11/2012 ALEXY, Andrej Centrál, Bratislava: Ateliér Ivan Kubík ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; umístění budov; budovy víceúčelové; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; tektonika; rytmus; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nového polyfunkčního areálu v Bratislavě na lukrativním pozemku Trnavského mýta v místě bývalého koupaliště. KRCHNIAKOVÁ, Korina Refinery Gallery, Bratislava: Design factory ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy staré; stavby průmyslové; budovy halové; rekonstrukce budov; konverze; střediska kulturní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Recenze revitalizace industriální haly Slovnaftu a její adaptace na prostory pro umění a kulturní akce. KOBÁK, Kornel Galéria, Šaľa: Pleidel architekti ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 10 figs. - ISSN Signální informace XI/2012

5 Klíčová slova: budovy nové; fotografická studia; galerie; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Recenze minimalistické architektury novostavby, jejíž primární náplní je fotografické studio a galerie fotografie. ŠLACHTA, Štefan Synagóga Levice: AA Ateliér architektúry ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; synagogy; rekonstrukce budov; konverze; střediska kulturní; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; půdorysné řešení Historie židovské obce a její synagogy v Levici; záměr města na vytvoření kulturního a společenského centra s využitím synagogy s eklektickou architekturou a funkcionalistickou bývalou židovskou školou; charakteristika rekonstrukce bývalé synagogy. HRAUSKY, Andrej Divadlo, Maribor: Kobe - Žnidaršič ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby církevní; kláštery; památková péče; rekonstrukce budov; využití architektonických památek; divadla; jeviště; hlediště; technika jevištní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; řešení barevné; technické řešení Budova bývalého kláštera františkánů na okraji středověké části města Maribor byla skoro zničená. V rámci postupné renovace a obnovy historického jádra města byla stará budova kláštera - trojkřídlový komplex tvaru "U", tvořící arkádové nádvoří, přebudována na loutkové divadlo. Tato renovace je úspěšným příkladem jasného konceptuálního návrhu umístění nového obsahu do historické budovy. WESSELÉNYI-GARAY, Andor Fakulta, Debrecín: Kovács - Lengyel ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: Maďarsko; města historická; budovy nové; školy vysoké; budovy výukové; budovy atriové; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; tektonika; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nové budovy Fakulta informatiky debrecínské univerzity. BAHNA, Ján M. Vila, Ivanka pri Dunaji: Pavel Suchánek ARCH, 2012, V. 17, No. 11, p , 12 figs. - ISSN Signální informace XI/2012

6 Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice architektonická; orientace; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; půdorys nepravidelný; funkční řešení; řešení interiérů; kompozice urbanistická; nízkoenergetický dům; technické řešení Recenze architektonického řešení vily YPSILON - luxusního a energeticky aktivního rodinného domu. Architekt 5-6/2012 HOFFMAN, Patrik - MACHÁČEK, Julius Revitalizace uhelného mlýna, Libčice nad Vltavou: Top realizace Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p. 4-17, 32 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; budovy dvoupodlažní; mlýny; rekonstrukce budov; konverze; stavby kulturní; ateliéry; galerie; vestavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; technické řešení Autorská charakteristika rekonstrukce původně dvoupodlažní historické budovy uhelného mlýna přibližně z roku 1900 na inspirativní pracovní prostředí - multifunkční objekt se skladovými prostory a architektonickým ateliérem, jehož součástí je artotéka - galerie a půjčovna současného umění. HAMAN, Oleg - JAMBOR, Petr - NEUMAN, Petr - VOLF, Petr Rezidence Korunní, Praha 10 -Vinohrady Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; budovy nové; obytné komplexy; kompozice urbanistická; zástavba městská; zástavba bloková; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy s rozdílnou podlažností; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Rezidence Korunní byla postavena na pražských Vinohradech v místech, kde kdysi stávala továrna na cukrovinky známá jako Orionka. Článek popisuje historii místa a architektonické řešení obytného areálu ve formě městského bloku. BALDA, Vladimír - JANĎOUREK, Jiří - ŽÁK, Petr Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka, Frýdlant Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; města historická; městské centrum; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; plochy volné nezastavitelné; veřejné prostory; plochy volné, řešení; dlažby; struktura materiálová; malá architektura; kašny; plastiky volné; městský mobiliář; osvětlení vnější Hlavní ideou návrhu rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit volnou svobodnou plochu, nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, náměstí, které umožní obyvatelům a návštěvníkům města konat různé aktivity. Způsob řešení přibližuje text článku. KUTÁLEK, Michal Bar Aquarium, Uherské Hradiště Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p , 14 figs. - ISSN Signální informace XI/2012

7 Klíčová slova: kavárny; rekonstrukce budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; osvětlení umělé; řešení výtvarné; řešení barevné; design; architektura soudobá Charakteristika rekonstrukce interiéru původního baru Fontána v zadní přístavbě historického měšťanského domu, která pochází z 90. let 20. století a ve které je jediným zdrojem denního světla původní světlík. Volné asociace fontána-gejzír-hladina vody evokují dynamický, tvarově i barevně proměnlivý děj. Tato proměnlivost světelných podmínek, mihotání světla, barev a odlesků je propsána do interiéru formou zvlněné struktury ze světlovodných vláken. Aby její účinek byl co nejvýraznější, je celý prostor pojednán monochromaticky. KUTÁLEK, Michal Bílý byt, Uherské Hradiště Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; byty třípokojové; rekonstrukce budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; design; architektura soudobá Architektonické řešení rekonstrukce třípokojového bytu ze 70. let. KUTÁLEK, Michal Veletržní expozice, Praha-Letňany Architekt, 2012, V. 58, No. 5/6, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: vzorkové veletrhy; haly výstavní; pavilony výstavní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; expozice; podlahy; vrstvy nášlapné; dlažby; interiér, výtvarná úprava Návrh a realizace expozice společnosti Pressbeton na veletrhu v Praze-Letňanech, na které jsou novinky dlažeb prezentovány přímo v interiéru výstavního pavilonu jako nášlapná vrstva jeho podlahy. ASB (Č). 5/2010 KOTALOVÁ, Kateřina Farma Čapí hnízdo ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: sídla venkovská; usedlosti zemědělské; rekonstrukce budov a staveb; dostavby; střediska vzdělávací; střediska společenská; zábavní centra; budovy nové; budovy víceúčelové; budovy halové; stavby kruhové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; plastičnost; řešení výtvarné; hospodářské dvory; stáje pro koně; stavby pro chov dobytka; stavby pro chov ovcí Donedávna zchátralý statek s lihovarem poblíž obce Tomice na Benešovsku byl přeměněn v atraktivní farmu, která by měla v budoucnu sloužit vzdělávání, zábavě a odpočinku. "Architektonicky nejvýrazněji jsme pojali halu s atypickou konstrukcí a pláštěm z dřevěných klád, které svým vzhledem evokují čapí hnízdo jako symbol domova, bezpečí a jistoty," říká autor podoby farmy architekt Jiří Javůrek z ateliéru SGL Projekt. Kromě víceúčelové haly tento ambiciózní projekt zahrnuje ještě rekonstrukci 7 Signální informace XI/2012

8 některých budov usedlosti ze 17. století, nové budovy citlivě přizpůsobené historické části a upravený rozlehlý pozemek s pastvinami, biokoridorem a centrem ekologické výchovy. Lucemburský létající talíř ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: Lucembursko; budovy nové; stavby sportovní; bazény plavecké v halách; welness centra; kompozice urbanistická; kontrast; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; struktura materiálová; konstrukce kovové; konstrukce prosklené; řešení interiérů; řešení výtvarné; architektura soudobá Jako kdyby přistál v prázdné krajině létající talíř! Tak působí na první pohled nový relaxační a plavecký komplex Les Thermes v Lucemburku. Venkovní plášť této welness oázy byl opatřen hliníkovou šindelovou krytinou - odolný a zároveň dobře formovatelný lehký materiál umožnil týmu architektů realizaci přesně podle jejich představ. KOTALOVÁ, Kateřina Plavání s pásovcem ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 7 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; budovy nové; budovy halové; bazény plavecké v halách; plavecké areály; umístění budov; sídliště; kompozice urbanistická; kontrast; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; bionika; řešení průčelí budov; oblouky; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; architektura soudobá V brněnské městské části Kohoutovice, uprostřed panelového sídliště, které dnes obklopuje původní vesnici, vznikl nový plavecký areál, který se tak stal největší stavbou svého druhu v Brně. Organická forma stavby, připomínající pásovce, je záměrně navržena jako protiklad ke kvadratické sídlištní zástavbě. Autory haly s několika bazény a vodními atrakcemi i menším střešním bazénem jsou architekti z ateliéru K4. KOTALOVÁ, Kateřina Mušle, džungle a klokani v dánském Arhusu ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Dánsko; města velká; budovy nové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; haly pro hry; tělocvičny; hřiště dětská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; vybavení sportovních staveb; nářadí sportovní; architektura soudobá Děti z druhého největšího dánského města Arhusu mohou od letošního června cvičit a dovádět v unikátní tělocvičně. Gymnastická hala, jejíž součástí jsou i prostory pro trénování motorických schopností, je kombinací moderní sportovní haly a dětského hřiště. S originálním nápadem propojit tyto dvě funkce, který nemá v Dánsku, ba ani v žádné další zemi obdoby, přišel investor, gymnastický klub VIK, který chtěl spolu s výstavbou nové haly nalákat širokou veřejnost k pohybu a tak vzbudit větší zájem dětí o sport. Společně s architekty z renomovaného studia C. F. Moller Architects uvedli tento nápad do života. 8 Signální informace XI/2012

9 KOTALOVÁ, Kateřina Tělocvična za betonovými slunolamy ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; školy střední; gymnázia; funkcionalismus; přístavby; budovy nové; stavby sportovní; tělocvičny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; denní osvětlení; ochrana proti slunci; stínění; slunolamy; řešení barevné; památková péče; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Na novou tělocvičnu čekali studenti pražského Gymnázia Jana Keplera více než 30 let. Přestože se přístavba k funkcionalistické budově navržené podle plánů architektů Mečislava Petrů a Jana Beneše prosazovala složitě díky vytrvalosti a spolupráci ředitele školy a architektů z ateliéru Sporadical se nakonec podařilo stavbu realizovat. A to ryze současnou, která se přes svoji jednoduchost a syrovost stala kvalitním architektonickým dílem. MALINSKÝ, Pavel - KUNC, Zdeněk Vývoj výroby stavebních materiálů v České republice ASB (Č), 2010, V. 7, No. 5, p , 3 figs., 5 tabs. - ISSN Klíčová slova: produkce stavebnictví; průmysl stavebních hmot a dílců; objem výroby; veřejné zakázky; statistické údaje; vývojové tendence; prognózy Podobně jako celá česká ekonomika i obory průmyslu stavebních hmot pocítily v loňském roce významné změny v důsledku probíhající celosvětové hospodářské krize. Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Loňský a předpokládaný pokles stavební produkce v letošním roce a případná změna její struktury významně ovlivňují i průmysl výroby stavebních hmot. ASB (Č). speciál/2012 SALVOVÁ, Anna Umění prstokladu ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p. 4-7, 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; budovy nové; administrativní budovy; etapovost výstavby; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy s rozdílnou podlažností; řešení průčelí budov; členění; půdorys, tvar; architektura soudobá Bratislavský projekt Digital Park se dočkal svého úspěšného pokračování, za které mluví také nedávné udělení Ceny Dušana Jurkoviče. Staronový investor vstoupil do developementu druhé etapy kancelářského komplexu s úplně novou představou o administrativě a s novými architekty. Jejich dílo vypovídá o tom, že formální ztvárnění dokáže kráčet ruku v ruce s funkcí a že architektonická čistota nemusí být nudná. 9 Signální informace XI/2012

10 HOTOVÝ, Pavel Světelné diody ve fasádách ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p. 8-10, 4 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby občanské; fasády; konstrukce průsvitné; konstrukce prosklené; řešení dekorativní; řešení barevné; osvětlovací technika; světelné zdroje; diody; technické řešení Sklo díky své transparentnosti sklízí úspěchy nejen jako prvek do interiérů, ale uplatňuje se především na fasádách veřejných budov. Je to logické. Současná společnost upouští od uzavřených prostor a dává přednost vzdušnosti a komunikačnímu propojení mezi prostorem uvnitř a prostorem venku. KOTALOVÁ, Kateřina Útočiště v zelené ulitě ASB (Č), 2012, V. 7, Speciál, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; umístění budov; zástavba rodinnými domky; kompozice urbanistická; orientace; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; řešení interiérů; střechy zatravněné; bydlení; pohoda prostředí; architektura soudobá Na pražském předměstí v poměrně husté zástavbě nových rodinných domků vzniklo intimní místo k bydlení chráněné od okolního ruchu. Dům z cihel, který jeho autoři z atelieru Lennox příznačně nazvali Šnek, je stočený do písmene U a jeho stupňovitý objem se skrývá pod extenzivními zelenými střechami. Obytné prostory jsou sdruženy kolem vzniklého poloatria, které obytný prostor vizuálně rozšiřuje, optimálně osvětluje a chrání. REMEŠ, Michal Vícevrstvé reflexní izolace ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p , 8 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavební materiály; hmoty pro teplené izolace; fólie; vícevrstvé systémy; PP /polypropylen/; úpravy povrchové; hliník /Al/; součinitel prostupu tepla; požární odolnost konstrukcí; infračervené záření; teplo, odraz Přestože v České republice mezi tepelně izolačními materiály jednoznačně dominuje polystyren a minerální vlna, neustále se objevují nové materiály a způsoby co nejvhodnějšího a nejefektivnějšího zateplení. Jedním z nich jsou vícevrstvé reflexní fólie. KOTALOVÁ, Kateřina Archiválie za zářivou fasádou ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy s rozdílnou podlažností; archivy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; kanceláře; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; depozitáře; budovy bez oken; fasády dvojité; fasády transparentní; osvětlení umělé; řešení barevné; architektura soudobá 10 Signální informace XI/2012

11 Příběh výstavby nového Moravského zemského archivu trval prakticky více než šedesát let. Od poloviny minulého století se hledalo důstojné sídlo, které by kapacitně pojalo stále narůstající množství archivovaných písemností a zároveň vytvořilo vhodné podmínky pro badatele a zájemce o studium archiválií. Brněnský archiv se konce dlouhotrvajících provizorií dočkal v roce 2007, kdy získal novou budovu v brněnských Bohunicích - z pórobetonu s dlouhou požární odolností obaleného skleněným červeně podsvětleným pláštěm. Autory stavby vyvolávající bohatství vizuálních vjemů jsou architekti z ateliéru A Plus Brno. ŠŤÁVOVÁ, Petra - REA, Michael Perpetum mobile aneb Domy s nulovou spotřebou energie ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p , 13 figs., 1 tabs.- ISSN Klíčová slova: obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; energetická náročnost; pasivní dům; tepelný zisk; pasivní využití slunečního záření; tepelná izolace; vzduchotěsnost; větrání nucené; rekuperace tepla; fotovoltaické panely; sluneční kolektory; obnovitelné zdroje energie; energie větrná; tepelná čerpadla; čištění odpadních vod Snižování energetické náročnosti budov je v současnosti asi nejdiskutovanější téma v oboru technických zařízení budov. Přídavné jméno nulový znamená, že daný dům má téměř nulovou spotřebu energie. V kategorizaci budov je, co se energetické úspornosti týká, ještě daleko za nízkoenergetickými i pasivními domy. Principy, pomocí nichž lze úsporného řešení docílit, jsou dnes již dobře známé, přesto jsou nulové domy stále vzácné po celém světě jich stojí jen několik desítek, v ČR takovýto dům nenajdete. Příspěvek informuje o cestě k energetické soběstačnosti i ekologii, o nulové verzi po anglicku, nejsevernějším nulovém domě v Evropě, o nulovém domě ve Skotsku a dánském aktivním domě. NACHTMANNOVÁ, Iva Alpské siluety v betonu a dřevě ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: krajina horská; budovy nové; střediska kulturní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; obklady; dřevo; řešení interiérů; beton pohledový; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Architektonické studio Aldricka Beckmanna a Francoise N'Thépé nepatří ve Francii k nejznámějším, šíří svého záběru se však vyrovná větším českým studiím. Na kontě má mimo jiné i realizaci bytového domu z lehkého betonu v Paříži. V tomto čísle časopisu je však prezentováno víceúčelové kulturní centrum v Passy v departementu Haute-Savoie neboli v Horním Savojsku, umístěné v monumentální krajině severních Alp. Centrum pro desetitisícové městečko působí velkoryse co do velikosti a zároveň neokázale co do použitých materiálů. ŠTEGER, Ondřej - POPENKOVÁ, Miloslava Chyby vznikající při realizaci pohledového betonu ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, 60-62, 7 figs.. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; beton pohledový; vady; poruchy, příčiny; práce betonářské; bednění; prostředky odbedňovací; výztuž ocelová; krycí vrstva; výztuž, distanční vložky; 11 Signální informace XI/2012

12 ukládání betonové směsi; detaily konstrukční; chyby, zdroje; sanace konstrukcí; opravy renovační Pohledový beton jako stavební materiál lze v současné době v České republice stále ještě považovat za nový materiál. I přes úspěšně dokončené stavby s použitím pohledového betonu (Národní technická knihovna v Praze, Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové, Nové spojení v Praze) nejsou mezi odbornými pracovníky rozšířeny informace o technologii výroby tohoto materiálu. Článek přibližuje možná rizika vznikající při výstavbě konstrukcí z pohledového betonu a návod, jak těmto rizikům předcházet, případně jak vzniklé vady napravit. KOTALOVÁ, Kateřina Oáza víry na ostravském sídlišti ASB (Č), 2010, V. 7, Speciál, p , 7 figs. - ISSN Klíčová slova: města průmyslová; budovy nové; stavby církevní; kostely; umístění budov; sídliště; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; půdorys, tvar; elipsa; řešení průčelí budov; okna; denní osvětlení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Před časem dostavěný kostel SV. Ducha stojí uprostřed zástavby panelových domů na sídlišti na okraji Ostravy. Je navržen jako moderní pevnost. "Když vcházíte dovnitř, jdete skrze jednotlivé vrstvy fungující jako stupně ztišení - plato - příkop - zeď - věnec bočních prostorů - vnitřní intimní jádro. Jsou to slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu, který je těmito vrstvami chráněn," říká architekt Marek Štěpán, autor tohoto největšího porevolučního kostela u nás. Beton TKS. 6/2012 ŠOUREK, Pavel - GRÜNWALD, Lukáš - PETRŽÍLKA, Vladimír - KASAL, Pavel - KVAŠ, Jan - PADEVĚT, Miroslav - REMEŠ, Michael Betonové konstrukce na tunelovém komplexu Blanka v Praze Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p. 6-17, 20 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; stavby podzemní; tunely silniční; trasování; geologické podmínky; ražení tunelů; tunely, konstrukce; tunely, ostění; konstrukce betonové; beton stříkaný; beton vodotěsný; práce betonářské; hloubení tunelů; konstrukční řešení; beton monolitický Tunelový komplex Blanka na Městském okruhu v Praze je stavbou pod drobnohledem nejen odborné, ale především laické veřejnosti. Rozsah betonových konstrukcí však nebyl doposud v plné míře prezentován. V období, kdy je tato etapa této unikátní stavby dokončena, je proto nejvyšší čas se o technické řešení, způsob realizace a další technická specifika podělit na stránkách tohoto časopisu. HLAVÁČEK, Michal - HOLEK, Zdeněk Podzemní garáže v historickém centru Mladé Boleslavi Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 15 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; městské centrum; historické jádro; rekonstrukce budov a staveb; stavby dopravní; stavby podzemní; podzemní garáže; patrové garáže; technické řešení; základy deskové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; beton pohledový; kon- 12 Signální informace XI/2012

13 strukce skeletové; prostory vstupní; kopule; zastřešení; skořepiny; denní osvětlení; konstrukce prosklené V rámci celkové přestavby Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi byl vyprojektován podzemní parkovací dům, jehož součástí je vstupní kopule sloužící nejen jako přístupová cesta do parkovacího prostoru, ale současně jako přístup do objevených historických sklepů a prostorů pro krátkodobé expozice a a drobné performance. HILAR, Matouš Přehled tunelů s prefabrikovaným segmentovým ostěním z drátkobetonu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; stavby podzemní; tunely; ražení tunelů; tunelování plnoprofilovým razicím strojem /TBM/; tunely, konstrukce; tunely, ostění; konstrukce betonové; prefabrikáty; nosníky segmentové; beton vyztužený ocelovými vlákny; Velká Británie; tunely železniční; tunely podzemní dráhy; Španělsko; Itálie; požární odolnost konstrukcí Drátkobeton je konstrukční stavební materiál, který stále častěji začíná nahrazovat prostý beton a železobeton. Vhodným výběrem drátků, jejich zakomponováním do čerstvého prostého betonu při jeho výrobě, optimálním složením čerstvého betonu a optimálním postupem výroby lze vyrobit prefabrikované drátkobetonové segmenty tunelového ostění, kterými je možné nahradit standardní železobetonové segmenty. Využití drátkobetonu pro segmentové ostění tunelů je obecně ve světě rostoucí trend vzhledem k výhodám oproti běžným železobetonovým segmentům. Zkušenosti s využitím drátkobetonu pro segmentové ostění tunelů jsou podrobněji probrány v článku. VÍTEK, Petr - ŠEBESTA, Boris - HILAR, Matouš - PUKL, Radomír Ražba traťových tunelů pražského metra technologií TBM Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; stavby podzemní; tunely podzemní dráhy; ražení tunelů; tunelování plnoprofilovým razicím strojem /TBM/; tunely, konstrukce; tunely, ostění; nosníky segmentové; konstrukce betonové; beton vyztužený ocelovými vlákny; zkoušky zatěžovací; zkušební vzorky; zkušební tělesa ve skutečné velikosti; zatížení zkušební; výpočty konstrukcí; metody numerické; metoda konečných prvků Ražba traťových tunelů metra probíhá poprvé v České republice s využitím moderních plnoprofilových tunelovacích strojů (technologie TBM). V souvislosti s ražbou byla řešena řada souvisejících technologií, např. doprava rubaniny, zásobování stroje segmenty ostění, materiál výplňové injektáže za rubem ostění, postup montáže a demontáže stroje ve stísněných podzemních prostorech, přesuny stroje předraženými stanicemi atd. Stavební postupy si vyžádaly určité změny projektu oproti původnímu zadání, čímž se stavební práce zjednodušily, zvýšila se rychlost výstavby a stavba je šetrnější k životnímu prostředí. Zvláštní pozornost je věnována modernímu prefabrikovanému segmentovému ostění, které je charakteristické mimořádnou přesností výroby segmentů a jejich montáže. Na rozdíl od konvenčně ražených tunelů (technologie NRTM) bylo zapotřebí připravit návrh ostění v souladu s návrhem tunelovacího stroje, aby jednotlivé segmenty byly využity co nejefektivněji (při dodržení požadovaných podmínek spolehlivosti) a cena výstavby zůstala v přijatelných mezích. S ohledem na náročnost návrhu jednotlivých segmentů ostění, které jsou vyráběny ve velkém množství, byla pozornost věnována podrobné statické analýze doplněné řadou experimentů. Zatěžovací zkoušky byly prováděny na malých vzorcích (krychle a trámce) i na prvcích skutečné velikosti a zkoušky byly doplněny nelineárními výpočty metodou konečných prvků. Dále je třeba zmínit vývoj ostění vyrobeného z beto- 13 Signální informace XI/2012

14 nu s rozptýlenou výztuží, jejíž vhodnost pro budoucí využití byla ověřena výstavbou zkušebního úseku. MAŘÍK, Libor Zajímavá technická řešení výstavby tunelů na příkladech ze zahraniční praxe Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 16 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby podzemní; tunely; technologie výstavby; geologické podmínky; tunely železniční; stavby historické; rekonstrukce budov a staveb; konstrukce z přírodního kamene; demontáž; práce razicí; práce betonářské; beton stříkaný; lešení podpůrná; skruže; ražení tunelů; tunelování plnoprofilovým razicím strojem /TBM/; tunely, ostění; prefabrikáty; tybinky; konstrukce betonové; tunely silniční; půda bobtnavá; tunely, konstrukce; primární ostění; základy; kotvení; zemní tlak; dynamika základové půdy; vystrojování tunelů; stabilita konstrukcí Použití betonu při výstavbě podzemních staveb má svou nezastupitelnou úlohu jak při zajištění dočasné či trvalé stability podzemního díla, tak při využití pro speciální účely. Provádění betonových konstrukcí v podzemí je zpravidla spojeno se složitými podmínkami aplikace a technologický postup práce je neoddělitelně spjat s použitou metodou tunelování. Příspěvek nabízí pohled do světa podzemních staveb ve třech rovinách. První se zabývá originální technologií rozšíření (zvětšení profilu) starého železničního tunelu bez přerušení provozu, druhá ukazuje možnost využití prefabrikovaného tunelového ostění (precast lining) pro získávání geotermální energie z horninového masivu při ražbě tunelu pomocí tunelovacího stroje (tunnel boring machine) a třetí dává nahlédnout do světa ražení tunelů v extrémních podmínkách bobtnavých hornin pomocí konvenčního tunelování. Popisuje nutná doprovodná opatření při zajištění stability díla a udržení celistvosti betonového ostění, které musí vzdorovat horninovému tlaku. Článek je napsán na základě zahraničních materiálů uvedených v literatuře a na základě informací získaných při návštěvě autora na zahraničních stavbách. Nová trať stockholmské příměstské železnice Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; města hlavní; výstavba dopravní; stavby dopravní; tratě železniční; tunely železniční; trasování; nádraží podzemní; ražení tunelů; geologické podmínky; nadloží; stavby historické; statické zajištění; mosty železniční Výstavba nové linky příměstské železnice ve Stockholmu je jedním z největších a nejdůležitějších stavebních projektů ve Švédsku. 6 km dlouhý tunel prochází pod centrem Stockholmu. Po dokončení celého tunelu se průjezdná kapacita kolejí ve Stockholmu zdvojnásobí. PROKOPIČOVÁ, Jitka Amsterodamské metro - noční můra, ale i unikátní technologie Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 15 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; města hlavní; doprava podzemní; výstavba dopravní; stavby podzemní; stavby unikátní; tunely podzemní dráhy; ražení tunelů; geologické podmínky; stanice podzemní dráhy; nadloží; stavby historické; budovy nádražní; statické zajištění; konstrukce betonové; rošty; mikrotunelování; vrtání svislé; piloty monolitické; trysková injektáž; piloty vrtané; základy hlubinné; hloubení tunelů; speciální práce při zakládání; kesony 14 Signální informace XI/2012

15 Nová severojižní linka amsterodamského metra Noord/Zuldlijn se staví již deset let, potýká se s obrovskými výzvami a drasticky překračuje rozpočet. Výstavba byla dokonce v roce 2006 na rok pozastavena, aby se rozhodlo, jestli vůbec pokračovat dál. Je to ale unikátní dílo, při jehož budování jsou použity špičkové inovativní technologie, některé svého druhu poprvé na světě. DOLEŽAL, Petr Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 24 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; divadla; umístění budov; nábřeží; suterén; tunely; větrání přirozené; potrubí; voda technická; rekonstrukce budov a staveb; stavby podzemní; tunely, konstrukce; konstrukce železobetonové; konstrukce, životnost; technologie výstavby; řeky; doprava lodní; památková péče; zdi nábřežní; ochrana povodňová; budovy; statické zajištění; speciální práce při zakládání Na Masarykově nábřeží v Praze 1 byla v období od března 2011 do dubna 2012 realizována technicky zajímavá a náročná rekonstrukce tří cca 150 let starých tunelů vedoucích ze suterénu historické budovy Národního divadla pod silniční komunikací až k rubu nábřežní zdi. Tunely sloužily jako trasa pro nasávání čerstvého a odvod využitého vzduchu a rovněž jako trasa přívodního a vratného potrubí technologické vody z Vltavy pro chlazení (vytápění) objektu. Jako podobné inženýrské stavby postupně dožívaly, až dospěly do stavu, kdy již závažné statické a hygienické závady nebylo možné efektivně eliminovat. Národní divadlo se rozhodlo pro jejich zásadní rekonstrukci, spočívající v realizaci nových spolehlivých železobetonových konstrukcí s nadstandardní životností 150 let bezpečně vzdorujících "povodni 2002" a plnících všechny původní účely. Opravdovou výzvou byl pro projektanty i stavbaře požadavek na realizaci díla bez omezení provozu divadla, zachování automobilové dopravy na nábřeží, plnění pokynů orgánů památkové péče a především přání objednatele radikálně přizpůsobit celý úsek od líce nábřežní zdi až do útrob suterénu budovy budoucí lodní dopravě velkoobjemových kontejnerů s divadelními dekoracemi po Vltavě. ŠRŮTKA, Jiří Protismykové vlastnosti CBK v tunelech, realizace, provoz a údržba Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 10 figs., 2 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; stavby dopravní; stavby podzemní; tunely silniční; vozovky; konstrukce betonové; beton silniční; úpravy povrchové; protismykové vlastnosti; zkoušky dlouhodobé; zkušební vzorky; zkoušky, podmínky; zkoušky, prostředí; zkoušky, trvání; prostředí, znečištění; výsledky měření Článek pojednává o dlouhodobém výzkumu možných vlivů na protismykové vlastnosti vozovek v tunelech a o kvantifikaci některých vlivů s uvedením konkrétních naměřených hodnot. SVOBODA, Jiří - SEDMIDUBSKÝ, Vojtěch Poruchy betonových konstrukcí v tunelových stavbách Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; stavby podzemní; tunely silniční; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; znečištění ovzduší; práce betonářské; jakost práce; vozovky; úpravy povr- 15 Signální informace XI/2012

16 chové; krycí vrstva; tunely, ostění; vznik trhlin; odlupování; doprava automobilová; bezpečnost provozu Betonové konstrukce v tunelových stavbách jsou vystaveny velmi agresivnímu prostředí a snadno zde dochází k rozvoji celé řady poruch. Jedná se o poruchy zvyšující náklady na provoz a ztěžující údržbu celého díla, ale také o poruchy mající přímý dopad na bezpečnost provozu v tunelech. Nejčastěji pozorovanou závadou je odpadávání až několik kilogramů těžkých kusů betonu z vrcholu klenby na vozovku. BRIATKA, Peter - MAKÝŠ, Peter Ošetrovanie čerstvého betónu - 6. Odparovanie vody, konvencia a skutočnosť Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 7 figs., 15 refs. - ISSN Klíčová slova: beton čerstvý; beton zatuhlý; objemové změny; smršťování; vlhkost; odpařování; ošetřování betonu; složení betonové směsi; vodní součinitel; kamenivo lehké; nasákavost; voda absorpční; navrhování složení betonové směsi; obsah vody; modelování; modely matematické; zkoušky laboratorní; výsledky měření V minulém pokračování cyklu o ošetřování betonu (Beton TKS 6/2011) byl představen a popsán model návrhu vnitřního ošetřování tak, aby v betonu nevznikaly trhliny. V modelu je značná pozornost věnována výpočtu potřeby vody na ošetřování. Návrh pokrývá ztráty vody z betonu všemi známými mechanismy. Byl popsán rámcový postup výpočtu. Funkce popisující dynamiku (intenzitu E) ztráty vlhkosti do okolního prostředí však zůstala neznámá. Existuje více matematických modelů popisujících ztrátu vlhkosti z betonu odpařováním do okolního prostředí. V tomto článku jsou konfrontovány s výsledky experimentálního ověřování ztráty vlhkosti z betonu do okolního prostředí. ČERVENKA, Vladimír - EBERMANN, Tomáš - KADLEC, Lukáš - KŘÍSTEK, Vladimír - VRÁBLÍK, Lukáš Predikce vzniku a vývoje poruch budov vyvolaných poklesovou kotlinou v důsledku podzemní činnosti Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 4 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: města; ražení tunelů; nadloží; deformace; poklesové jevy; zástavba městská; poškození budov a staveb; poruchy, příčiny; výpočty statické; výpočetní modely; software; metoda konečných prvků Při výstavbě mělkých tunelů ve městech dochází k jejich střetům se stávající nadzemní zástavbou a inženýrskými sítěmi. Ražba tunelů, tak aby vždy byla úplně dodržena deformační kritéria platná pro nové budovy i inženýrské sítě, které se nad nimi nacházejí, by si však vyžádala mimořádné náklady. Ekonomičtější je připustit určité deformace těchto objektů během jejich podcházení podzemní stavbou a poté provést jejich sanování, přičemž ekonomické náklady na sanaci poškození způsobených ražbou tunelu musí být podstatně nižší, než náklady na preventivní zajištění náročných deformačních kritérií platných pro nové stavby. Pro predikci míry očekávaných poškození se úspěšně uplatňují pokročilé nelineární výpočty. FOGLAR, Marek - KOVÁŘ, Martin - KOHOUTKOVÁ, Alena Vliv pevnosti betonu a obsahu vláken na výbuchovou odolnost železobetonových prvků Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 13 figs., 1 tabs., 3 refs. - ISSN Signální informace XI/2012

17 Klíčová slova: výzkum; zkoušky polní; panely; konstrukce železobetonové; pevnost v tlaku; beton vyztužený vlákny; zkoušky destruktivní; zatížení zkušební; zatížení výbuchem; stupeň poškození; modelování; metody numerické Článek shrnuje výsledky druhého běhu zkoušek výbuchové odolnosti železobetonových prvků konaných za spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR ve Vojenském prostoru Boletice. Studován je vliv přidaných vláken a třídy pevnosti betonu na výbuchovou odolnost železobetonových prvků. BROŽOVSKÝ, Jiří - BODNÁROVÁ, Lenka Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot Beton TKS, 2012, V. 12, No. 6, p , 3 figs., 3 tabs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: tunely, ostění; konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; zatížení teplotou; teplota vysoká; degradace; zkoušky nedestruktivní; zkušební metody akustické; zkoušky ultrazvukové; zkoušky průchodem ultrazvuku; výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební tělesa; složení betonové směsi; zatížení zkušební Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která je u betonů používána pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná k racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukcí, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním. Domov. 9/2012 NOVÁ, Kateřina Dům pro dva i pro čtyři Domov, 2012, V. 52, No. 9, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; zástavba ve svahu; kompozice urbanistická; orientace; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Zajímavostí na rodinném domě v Trutnově je nejen jeho usazení ve svahu, ale i fakt, že majitelé přišli za architekty se zadáním navrhnout dům, který nabídne pohodlí dvěma lidem, ale i rodině se dvěma dětmi. Nebyl to samozřejmě požadavek jediný. Zadání se skládalo ze tří úkolů: vyřešit dům pro dvoučlennou domácnost, jehož obytný prostor bude navazovat na zahradu, navrhnout zastřešení venkovní 17 Signální informace XI/2012

18 vířivky tak, aby bylo součástí hmoty domu a nikoliv pergolou. Třetím požadavkem bylo vytvořit architektonickým řešením přidanou hodnotu, která v případě prodeje zvýší cenu a likviditu domu. ERA /2012 BORISENKO, Arsenij - ZAJCEV, Pjotr Pionýři prostorového experimentu: Cizopasná kancelář, Moskva ERA 21, 2012, V. 12, No. 6, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: Rusko; města hlavní; projektování, studie; budovy kancelářské; budovy vícepodlažní; umístění budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; konstrukce průsvitné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Ekonomicky rychle rostoucí Moskva postrádá "kreativní" kancelářské prostory pro společnosti, jejichž činnost má blízko k umění. A protože mnoho zdejších rezidenčních čtvrtí je sestaveno z vícepodlažních budov se slepými štíty oddělených širokými průchody, mohl by volný prostor mezi domy být využit právě pro originální a nenákladné kanceláře neomezující přístup do vnitrobloku. Třípodlažní objekt je tvořen jedinou konstrukční jednotkou rozepřenou mezi dvě holé fasády sousedních domů. Dynamicky tvarovaná polygonální uliční fasáda je opláštěna odolným průsvitným komůrkovým polykarbonátem, dvorní fasáda je plochá a zcela prosklená. HNÍDKOVÁ, Vendula Architektura na ose Praha - Moskva ERA 21, 2012, V. 12, No. 6, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: dějiny architektury; 19. století; 20. století; Česká republika; Rusko; mezinárodní vztahy; architektura; urbanismus Od 19. století nebyl vztah Čechů k Rusku nikdy neutrální, a to ani v prostředí architektury. Možná zcela naopak. Zdánlivě tak nestranný obor, jakým se architektura může jevit v pozici vůči mezinárodním vztahům, v sobě vždy zahrnoval různé dobově podmíněné ideologické, politické i kulturní strategie. Chatař - chalupář. 6/2012 PEŠTA, Jan Okolo Chvojna Chatař - chalupář, 2012, -, No. 6, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; stavby historické; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chalupy; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; hrázděné zdivo České středohoří patří mezi regiony proslulé svojí lidovou architekturou. Nacházíme desítky vesnic s mnoha krásnými domy - většinou patrovými: roubenými, hrázděnými i zděnými. 18 Signální informace XI/2012

19 Chatař - chalupář. 7/2012 LŽIČAŘOVÁ, Martina Kojákovice, ves mezi rybníčky Chatař - chalupář, 2012, -, No. 7, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; usedlosti zemědělské; stavby historické; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; řešení výtvarné Hranice Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko sice končí přímo před vsí, ale i v jejím katastru leží několik malebných rybníčků, tak typických pro tento kraj na jihu Čech. Dnešní zástavba Kojákovic je výhradně zděná, domy mají často fasády zdobené zubořezy, ozubenými půlkruhy a festony. Chatař - chalupář 8/2012 GURYČA, Richard Žudrové domy na Vyškovsku Chatař - chalupář, 2012, -, No. 8, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; zemědělské usedlosti; architektura; tradice; národní rysy; řešení průčelí budov V některých obcích v okolí Vyškova jsou dodnes patrné stopy lidové architektury, kterou tam od 14. století přinášeli byvorští kolonisté. Patří mezi ně především nezaměnitelné žudrové bomy. Charakteristickým znakem těchto domů jsou přístavky s typickými obloukovými vchody ve tvaru hřibu - žudry. Síň domu a žudro užívali obyvatelé domu zejména k posezení s rodinou a sousedy. Chatař - chalupář 10/2012 RUBEŠOVÁ, Marie Křižánky Chatař - chalupář, 2012, -, No. 10, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; architektura; tradice; stavby roubené; stavby historické; přístavby Křižánky patří k několika obcím, jimiž procházela hranice, dělící kdysi českou a moravskou část republiky. Tuto hranici tvoří řeka Svratka. Na jejím pravém břehu leží Moravské Křižánky a na levém České Křižánky. Obec patří do okresu Žďár nad Sázavou, národopisně do oblasti Severního Horácka. Zatímco patrovým zděným přístavbám v oblasti Malé Hané se říkalo žondry, ty dřevěné a zděné, vyskytující se v oblasti Severního Horácka, se nazývají žundry. Umisťovaly se sem dřevníky a záchody, někdy i kozí chlívek. 19 Signální informace XI/2012

20 Konstrukce.. 6/2012 VÁCLAVÍK, Radim Otazník - kancelářská budova v pasivním standardu za rozumnou cenu Konstrukce, 2012, V. 11, No. 6, p , 6 figs., 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy kancelářské; budovy vícepodlažní; energetická náročnost; pasivní dům; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukce obvodové; tepelná izolace; okna, těsnění; součinitel prostupu tepla; větrání nucené; rekuperace tepla; zdroje tepla; tepelná čerpadla; projektování, podklady Budova je koncipována jako vzorová stavba pasivního domu a zároveň slouží jako školicí pomůcka, na které si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při realizaci těchto staveb. Výstavba budovy ověřila reálnost nízkoenergetického navrhování v pasivním standardu i pro vícepodlažní administrativní budovy lokalizované na území České republiky. Především se však prokázalo, že tyto stavby nemusí být cenově nedostupné a jsou vhodné i pro běžnou výstavbu. IVÁNKOVÁ, Oľga - OLEKŠÁKOVÁ, Ivana Vplyv konštrukčného systému a vplyv rozšírenia podzemného podlažia na statickodynamickú analýzu výškovej budovy Konstrukce, 2012, V. 11, No. 6, p , 6 figs., 3 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: metody navrhování konstrukcí; budovy výškové; základová půda; konstrukční řešení; konstrukční; konstrukční systémy; zatížení normové; zatížení statické; zatížení dynamické; zatížení větrem; kombinace zatížení; výpočty statické; výpočty dynamické; projektování variant; efektivnost Návrh konstrukčního systému a poznání chování se budovy pod vlivem různých druhů zatížení je rozhodujícím hlediskem už v počátku navrhování staveb. Podrobná analýza pomocí moderních výpočetních programů umožňuje vytvořit varianty, které budou vykazovat možné výchylky především od zatížení větrem nebo od seizmických účinků, ale může se zohlednit i jejich ekonomická účinnost. V neposlední řadě je důležité vhodně vystihnout interakci budovy s podložím, kde je nutný odborný přístup a poznání zkušeného projektanta-statika a jeho spolupráce s geologem. LEBR, Miloš - KŘEMEN, Tomáš - SMÍTKA, Václav - JÁNA, Tomáš - WALD, František Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí Konstrukce, 2012, V. 11, No. 6, p , 9 figs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: požární zkušebnictví; požární zkoušky, metody; požární zkoušky experimentální; administrativní budovy; budovy dvoupodlažní; konstrukce obvodové; konstrukce lehké; konstrukce vícevrstvé; konstrukční řešení; požární odolnost konstrukcí; deformace; měření, metody Šestý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažním experimentálním objektu ve Veselí nad Lužnicí v září 2011 přináší informace o měření šesti modifikací lehkého obvodového pláště kazetového 20 Signální informace XI/2012

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více