kurzy a semináře květen srpen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kurzy a semináře květen srpen 2015"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA PERSONÁLNÍ PRÁCE JSTE PŘIPRAVENI NA JEJÍ NÁSTUP? HUB, PRAHA

3 lidé a jejich rozvoj obsah TERMÍN název kurzu STRANA POZITIVNÍ MYŠLENÍ UMĚNÍ VYTVÁŘET SI EFEKTIVNĚJŠÍ REALITU ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ EMOČNÍ TŘESK A ZROZENÍ RESPEKTU ŘÍZENÍ TÝMŮ ANEB POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI MARKETING PRO ASISTENTKY TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚST- NANCŮ VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI! DAVID GRUBER LIVE LEADERSHIP TRÉMA A STRES JAKO PŘÁTELÉ 10 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, ANTIMANIPULATIVNÍ STRATEGIE ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO MANIPULACE, VYJEDNÁVÁNÍ A SEBEOBRANA PRO KAŽDÝ DEN MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU MS EXCEL MAKRA EMOČNÍ ZÁKULISÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VĚDOMÁ KOMUNIKACE ANEB TĚLO VÁS STEJNĚ PROZRADÍ SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A OSOBNÍHO ROZVOJE, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE MANAŽERSKÉ POHOVORY D LEADERSHIP PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V POVOLÁNÍ S VYSOKOU ÚROVNÍ STRESU VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ TVORBA REKLAMNÍCH SLOGANŮ A PROPAGAČNÍCH TEXTŮ OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POZITIVNÍ STRESMANAGEMENT KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ, ZÁSADY RÉTORIKY A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VEDENÍ LIDÍ MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA I AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ HLAVĚ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU AGE MANAGEMENT VÝHODNĚJŠÍ BUDOUCNOST ZAMĚSTNAVATELŮ I ZAMĚSTNANCŮ MS EXCEL KROK ZA KROKEM

4 lidé a jejich rozvoj PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ JAK PODNIKAT PRAKTICKY RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE 34 DAVID GRUBER LIVE GRUBER ORIGINAL NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A ROZVOJ FIRMY PRO MANAŽERY I PODNIKATELE EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT NEGOCIACE PO TELEFONU TVORBA DATABÁZE V MS ACCESS ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE LEADER MANAGER COACH JAK NA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ STRESMANAGEMENT 50+ ANEB KAŽDÝ JE TAK MLADÝ, JAK MYSLÍ PRVNÍ KROKY S EVERNOTE MYŠLENKOVÉ MAPY V KAŽDODENNÍ PRAXI JAK ZVLÁDNOUT PRACOVNÍ STAROSTI A ZACHOVAT SI NADHLED ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY STAL JSEM SE MANAŽEREM EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ NOVÉ TRENDY V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI A TECHNIKY V PRAXI TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ VE VYPJATÝCH SITUACÍCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI MOC A MANIPULACE, MOCENSKÉ HRY NA PRACOVIŠTI a EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU MARKETING MANAGEMENT MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI V PRAXI B2B MARKETING A OBCHODNÍ PREZENTACE ZNAČKA, MARKETINGOVÁ KULTURA A NOVÉ TRENDY TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU KONTINUITA ZNALOSTÍ FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY

5 květen POZITIVNÍ MYŠLENÍ UMĚNÍ VYTVÁŘET SI EFEKTIVNĚJŠÍ REALITU lidé a jejich rozvoj ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Seminář je určen především těm, kteří i přes dosavadní úspěchy mají pocit, že se jim nedaří, cítí se unaveni či nespokojeni a chtějí se rozvíjet za hranice svých dosavadních možností. Rozvinete a posílíte pozitivní postoj k sobě samé/ samému. Naučíte se sami se sebou komunikovat a sledovat své myšlenky. Zjistíte, jak efektivně pracovat s emocemi, jak se přibližovat svým cílům, jak zvládat stres a negativní přístup. Získáte základy relaxace a psychohygieny. Ing. Radka Loja, FCCA (lektorka, terapeutka) Praktické návody, jak zvládat situace, které vás vyvádějí z míry a jak je můžete ovlivňovat nástroje na cílené programování mysli a změny postojů práce a zvládání emocí vizualizace, imaginace relaxace a psychohygiena práce s vlastními myšlenkami komunikace se sebou a s druhými sebeúcta diskuze, sdílení zkušeností lektorky i účastníků Pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Problémy, konflikty a jejich překonávání: Zdroje konfliktů jak předcházet nedorozumění a konfliktům analýza silového pole technika překonávání konfliktu pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze sebeovládání. Asertivita: Podstata asertivity sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání přínos asertivity asertivní techniky a jejich využití v praxi asertivní pochvala asertivní kritika. Další komunikační styly: Komunikační styly/ formy jednání (pasivita, agresivita, manipulace) obrana a reakce proti manipulaci cvičení, trénink. Typologie lidí a jak s jednotlivými typy jednat: Typy temperamentu doporučení, jak s jednotlivými typy jednat diagnostika vlastního typu osobnosti. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD: KÓD:

6 lidé a jejich rozvoj Květen EMOČNÍ TŘESK A ZROZENÍ RESPEKTU Pro zájemce na pozicích pracujících s lidmi, dále pro každého, kdo si chce vyzkoušet, zda rozumí svým emocím a je připraven je vnímat u sebe a respektovat je i u ostatních. Seminář vás provede světem pocitů, kterým je dobré rozumět, vyzkoušíte si, že i konfliktně vedený rozhovor lze přerámovat do užitečné podoby, z níž nakonec mohou pozitiva těžit obě strany. Pochopíte, do jak mylných předpokladů, odsudků a obvinění své pocity nezřídka převádíme, proč naše dialogy někdy nevyhnutelně končí velkým třeskem. Za pomoci kamery, modelových situací a testů si vyzkoušíte, že s porozuměním emocím u sebe i druhých zvládnete ve větším klidu i značně zátěžové rozhovory. Zaměříme se společně na problematická místa v emoční rovině našich dialogů budete moci brzy pozorovat, že se lidé s vámi začnou cítit mnohem lépe budete totiž vědět, jak komunikovat, abyste ostatním dopřáli pocit, že právě s vámi mohou být sami sebou. PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. (lektorka komunikačních strategií a konzultantka pro podporu mezilidských vztahů) N ovinka Abeceda emoční inteligence aneb připouštíme si vůbec emoce? když nám naše pravda zatemní vnímání hádky a jak z nemoci emocí ven proč druhé nezraňovat a nenechat zranit sebe přerámujte emočně vypjaté rozhovory emoce v traumatu a během krizových situací pocity jako umocnění naší identity souboje mylných předpokladů, předjímání a otázka viny modelové situace diskuze. ŘÍZENÍ TÝMŮ ANEB POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ TÝM JE TAK SILNÝ, JAK SILNÝ JE JEHO NEJSLABŠÍ ČLÁNEK Seminář je určen všem, do jejichž kompetence spadá či v brzké budoucnosti bude spadat vedení týmů. Získáte komplexní pohled na týmové řízení s akcentem na konkrétní a v praxi účastníků ihned použitelné výstupy. Významným bonusem je též vzájemné obohacení účastníků o zkušenosti druhých v průběhu četných skupinových diskuzí. Interaktivní způsob vedení kurzu. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, publicistka a konzultantka v oblasti zdravotnictví) Místo řízení týmu v práci manažera oblasti řízení týmu budování týmu, role členů týmu, týmová komunikace, motivace týmu, řešení týmových konfliktů, rozvoj členů týmu diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností mapa členů týmu každého účastníka podle rolí individuální práce účastníků s následnou diskuzí znaky efektivního týmu skupinová práce s následným rozborem co s demotivovaným týmem cvičení a diskuze mapa členů týmu každého účastníka podle osobnostní typologie diskuze o konkrétním významu pro práci manažera SWOT analýza týmu každého účastníka individuální práce s následnou diskuzí. KÓD: KÓD:

7 květen PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI MARKETING PRO ASISTENTKY lidé a jejich rozvoj N ovinka Získáte a zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmete a přesvědčíte posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte svoji schopnost improvizace a verbální pohotovosti. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Zásady efektivní prezentace: Chyby snižující účinnost prezentace příprava prezentace analýza posluchačů příprava přesvědčovací prezentace struktura informativní prezentace zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači zvládání trémy při prezentaci neverbální komunikace při prezentaci použití vizuálních pomůcek jak posluchač vnímá a co si pamatuje práce s otázkami zvládání námitek posluchačů zvládání obtížných situací při prezentaci moderování diskuze závěr efektivní prezentace analýza prezentace. Rétorika: Technika řeči slovní pohotovost udržení pozornosti posluchačů aktivizace posluchačů prostředky verbální komunikace intenzivní trénink. DALŠÍ TERMÍN Tento seminář je určen asistentkám, do jejichž agendy občas nebo trvale spadá oblast marketingu a komunikace s klienty. Každý je dnes marketérem na částečný úvazek. Jak si s tím má poradit kompetentní asistentka? Co se dnes žádá jako marketingové minimum na asistentských pozicích? V každé branži se marketing stará o něco (trochu) jiného...jak spolupracovat na marketingových projektech a podpořit tak kolegy a nadřízené? Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Podpora manažera v marketingových agendách co všechno je dnes marketing marketingové porady, jejich příprava, dokumentace a zpracování výstupů produkce a projektové řízení v marketingu příprava konceptů, jednodušších analýz, handoutů, marketingových prezentací texty, fotografie, vizuály, audia, videa, PowerPoint a Prezi spolupráce obchodního a marketingového oddělení interní marketing a práce s lidmi střety marketingu a jiných firemních agend co se lze naučit od zákazníků KÓD: KÓD: KÓD:

8 lidé a jejich rozvoj Květen TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ N ovinka d iskuzní s eminář N ovinka Seminář je určen pracovníkům, kteří vyjednávají s dodavateli, dále i pracovníkům, kteří se zabývají strategickým i operativním nákupem. Ověříte si, čemu se při vyjednávání vyhnout a co naopak vždy použít. Seminář vás seznámí s vyjednávacími taktikami dodavatelů a naučí vás na ně reagovat. Vyzkoušíte si taktiku na vámi vybraného dodavatele. Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Příprava jednání: Zjištění informací o dodavateli příprava strategie a taktiky odhad průběhu obchodního jednání stanovení krizových variant průběhu jednání. Efektivní komunikace jako základ úspěchu nákupčích: Co je efektivita a jak s ní pracovat během jednání práce s námitkami a argumentací nejčastější bariéry v komunikaci chyby v průběhu komunikace s odběratelem vedení rozhovoru otázkami vliv řeči těla na výsledek jednání. Metodiky a taktiky vyjednávání: Různé vyjednávací taktiky vedoucí k dosažení cílů analýza dodavatele a cílů, volba příslušné vyjednávací taktiky obrana proti vyjednávacím taktikám druhé strany manipulace ve vyjednávání individuální a skupinové vyjednávání rozdělení rolí v týmu jak budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli již v průběhu jednání. Krizové situace v obchodním jednání nákupčích: Obtížné situace ve vyjednávání řešení situace, kdy ani jedna strana nemůže nebo nechce ustoupit zvládání konfliktních situací a předcházení konfliktům vyjednávání se složitými partnery (nekompetentními, arogantními apod.) proč jednání neuspěchat a jak postupovat krok za krokem role času ve vyjednávání. KÓD: :00 13:00 MÍSTO PFIZER, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, PRAHA 5 Seminář je určen personalistům, recruiterům, headhunterům i dalším zájemcům těm, kdo řeší nábor pracovníků přes sociální sítě nebo o tomto způsobu náboru v současné době uvažují. Získáte především praktické poznatky, jak získávat a uchovávat informace, které o kandidátech naleznete na sociálních sítích, aniž byste překročili právní rámec zákonů, zejména pak zákona o ochraně osobních údajů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Josef Kadlec (Recruitment Academy LinkedIn headhunter) Michal Kankrlík (Ivitera obchodní ředitel a místopředseda představenstva) ODBORNÝ GARANT: Michal Kankrlík LINKEDIN Z POHLEDU PRÁVNÍ PRAXE EU A ČR S OHLEDEM NA OCHRANU OSOB- NÍCH DAT Vladimír Černý NÁBOR PŘES SÍŤ LINKEDIN: JAK LEGÁLNĚ ZÍSKÁVAT, UCHOVÁVAT A AKTUALIZOVAT IN- FORMACE O KANDIDÁTECH Michal Kankrlík TĚŽÍME LINKEDIN NA MAXIMUM. LEGÁLNĚ! Josef Kadlec DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI! DAVID GRUBER LIVE lidé a jejich rozvoj Bez tohoto semináře končí většina studujících jako věční začátečníci. Po tomto semináři je toto nebezpečí minimalizováno a při důsledném dodržování získaných rad dokonce zažehnáno. Seminář je zaměřen prioritně na angličtinu, ale mnoho užitečného se dovědí i studující jiných cizích jazyků. Seminář snímá z vaší mysli balvan typu buď se tu angličtinu konečně naučíš, anebo prožiješ zbytek života odborně i osobně nízko ve společnosti. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Seminář není o tom, že vás čeká hora tvrdé práce a odříkání ale hlavně o tom, jak tuto práci urychlit, učinit vysoce snesitelnou, hravou až zábavnou jak minimalizovat a zpříjemnit tu protivnou gramatiku jak nepřestat, jak překonat krizi po opadnutí počátečního nadšení jak to vše KONEČNĚ dotáhnout jak vybrat optimální metodu, pomůcky, školu z nepřehledně bobtnající nabídky podle čeho volit pomůcky podle mohutnosti reklamy a nebo podle toho, jak se autoři pomůcky sami uměli učit a naučit? metody klasické, přirozené, sugestopedické, superlearningové, paralelní četby, přechodové četby, interlineárního překladu aj. poznejte podstatu, naučte se odlišit jádro užitečnosti od reklamního pozlátka studovat doma či v zahraničí? studovat s rodilým mluvčím nebo českým angličtinářem? kde vzít čas? jak překonat únavu z jiných povinností? vše potřebné o paměti v souvislosti s jazyky kdy se učit jednotlivá slovíčka a kdy fráze, věty, větší celky? s kartičkovou metodou z ČR do Hollywoodu. Slovíčkový karban a slovíčkový tenis hrajte si a po hře se přistihněte, že znáte o 50 slovíček, frází více díky mimořádně bohatým zkušenostem lektora optimální odpověď téměř na jakoukoliv otázku v diskuzi. POZNÁMKA Pro každého účastníka ZDARMA bestseller Davida Grubera Jak se efektivně učit cizí jazyk, česko-anglické vydání s anglicky namluveným CD. Nyní sedmé, vylepšené vydání jedné z nejprodávanějších odborných knih na českém knižním trhu vůbec. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 lidé a jejich rozvoj Květen LEADERSHIP TRÉMA A STRES JAKO PŘÁTELÉ Seminář je určen všem, kteří vedou týmy, případně se na vedení týmů připravují. Lídr přichází s něčím novým, získává pro to ostatní a učí je svému přístupu. Na našem semináři získáte pro svůj leadership potřebné inspirace, znalosti a dovednosti. Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Jací jsou lidé, se kterými spolupracuji situační vedení kdy se ze skupiny stává tým role pracovníků ve skupině skupinová dynamika jaká je kultura mé skupiny a jaká by měla být. Motivace spolupracovníků a jejich hodnocení: Jaká je firemní komunikace, jaké jsou firemní vztahy princip procesu stimulace a motivace jaké nástroje máme k dispozici a jak je uplatnit přímá zpětná vazba poskytuje bezpečí. Komunikace, nástroj vlivu manažera: Jak komunikovat s úspěchem porady, součást manažerských nástrojů jak získat náměty a podporu pro rozhodování jak získat lidi na svoji stranu jak přesvědčit Tento workshop je určen všem, kdo zažili nepříznivý vliv stresu a trémy a chtějí se naučit techniky zvládání těchto situací. Naučíte se vnímat své reakce v zátěžových situacích a pracovat s nimi. Představíme si techniky, které slouží k odplavení stresu a navození klidu těla i mysli. Tyto techniky slouží jako podpora při složitých situacích (pracovní přetížení, vztahové problémy, vyčerpání, poruchy spánku, pocity vyhoření...). Mgr. Miroslava Bartošová (lektorka soft skills, psychoterapeutka, mediátorka) Anatomie trémy a stresu příčiny mohou být hlubší, než si myslíme co nám říká naše tělo, jak reagujeme na zátěž modelové situace, nácvik vnímání pocitů, trénink intuice pracovní a vztahový stres a jak se s ním vyrovnávat, co se děje když ne/vyjadřujeme své pocity sdílení příkladů z praxe, testy tréma a stres jako přátelé jak je využít ve svůj prospěch? tvorba myšlenkových map a práce s nimi zklidnění přehlcené mysli, zastavení myšlenkového kolotoče, práce s poruchami spánku nácvik relaxačních technik prevence úzkostí a depresí nácviky nástrojů psychohygieny pro udržení duševního zdraví. KÓD: KÓD:

11 květen EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, ANTIMANIPULATIVNÍ STRATEGIE lidé a jejich rozvoj Prostřednictvím tréninkových metod účastníci zdokonalí potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním i osobním kontaktu, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje, a to i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka psycholožka zanalyzuje jejich možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit oni i jejich komunikační partneři lépe a sebevědoměji. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů postřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky, a trénink pomocí modelových situací přímo z praxe účastníků či na míru šité jejich potřebám. Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Základy neverbální a verbální komunikace první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých komunikace a fyzický kontakt odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky efektivní slovní formulace (odbourání slovního salátu ), ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování překážky a pravidla efektivního naslouchání techniky kladení otázek. Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti. Dovednosti asertivního jednání diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích. Testy asertivity asertivní práva techniky, principy 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání a určení si hranic. Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Komunikace a řešení konfliktů dovednost ustát si svůj protichůdný názor konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích strategie zvládání konfliktu komunikace ve vedoucím postavení typologie konfliktních jedinců sebevědomá prezentace názoru jako cesta z bludného komunikačního kruhu nácvik řešení konfliktů metodou modelových situací. Diagnostika vlastního psychologického profilu jednání v konfliktu (test). POZNÁMKA Workshop je veden vysoce interaktivní formou za využití zpětných vazeb pomocí videonahrávek, cvičení, psychologických testů a hraní modelových situací. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál. Bonbonkem je též skupinová písemná zpětná vazba každému účastníku (volitelné). Velmi intenzivní tempo semináře! BONUS V ceně semináře je písemný PSYCHOLOGICKÝ PROFIL osobnosti pro každého účastníka vypracovaný od lektorky psychodiagnostičky. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD: KÓD: KÓD:

12 lidé a jejich rozvoj Květen ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO WORKSHOP, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH POTÍŽÍ Seminář je určen především kancelářským pracovníkům, manažerům, obchodníkům i dalším, kteří chtějí předejít škodám, které na našem těle napáchá sedavé zaměstnání ve spojení se stresem. Odnesete si především praktické poznatky, jak vnímat své tělo a jak s ním pracovat, jak i krátkým cvičením během pracovního dne předcházet pohybovým potížím a jak mírnit účinky stresu. Bc. Martin Trávník (fyzioterapeut, lektor, terapeut ONE BRAIN metody) N ovinka Tělo: Funkce jednotlivých částí pohybového aparátu měření Jak jsme na tom? jak vnímáme své tělo jak se zbavit bolestí zad, hlavy jak zmírnit migrény jak cvičit během dne prevence funkčních poruch pohybového aparátu zvedání a přenášení břemen nastavení pracovního prostředí sedací nábytek jak je to v praxi? Stres: Jak si stres nevytvářet nebo zmírnit jeho účinky reakční prostor jak stres ovlivňuje naše fyzické tělo a jak souvisí s našimi potížemi a nemocemi. MANIPULACE, VYJEDNÁVÁNÍ A SEBEOBRANA PRO KAŽDÝ DEN ZÍSKEJTE KONTROLU NAD NEPŘÍJEMNÝMI SITUACEMI Seminář je určen komukoliv, kdo se cítí být manipulován nebo potřebuje vyjednávat a účinně prosazovat vlastní myšlenky. Získáte jednoduché a účinné techniky pro okamžité použití v obtížných situacích. Získáte povědomí o působení slov a struktury vět. Dozvíte se tipy a triky z praxe trenéra. Ing. Jan Korbel (trenér s obchodní a manažerskou praxí, konzultant, kouč a výkonný ředitel poradenské společnosti) N ovinka Sebeobrana: Rozpoznání manipulace rychlá sebeobrana jak přemýšlet v obtížné situaci jak být nečitelný. Řízení rozhovorů: Nastavení pravidel rozhovorů uhýbavé jednání získávání kontroly nad rozhovorem působení na partnera s využíváním kontextů jednoduché a účinné vzorce vět pro změnu témat, vsouvání nových myšlenek, navazování vztahů apod. principy citlivé komunikace pro získání větší kontroly nad jednáním základní vyjednávací techniky. Tipy a triky: Jak číst partnera jak předcházet argumentům jak na slepé uličky rozbor situací z praxe účastníků. KÓD: KÓD:

13 květen MANAGEMENT V PODMÍN- KÁCH ČASOVÉHO TLAKU TEORII MANAGEMENTU SAMOZŘEJMĚ ZNÁM, ALE MÁM TAK MÁLO ČASU Seminář je určen manažerům všech úrovní. Z tohoto semináře si odnesete především praktické poznatky, jak lze plnit nezbytné úkoly s využitím časově nenáročných metod aplikace manažerských nástrojů. Ing. František Sobola (lektor, konzultant a kouč) N ovinka Úkoly manažera ví vůbec manažer, co má dělat? nástroje manažera verbální a písemná komunikace, porady, osobní pracovní metody a nejčastější chyby při jejich použití největší polykači času v managementu nejčastější chyby v pojetí managementu, které vedou k velké časové náročnosti jak používat nástroje managementu s minimální časovou náročností cvičení, řešení případů z praxe. lidé a jejich rozvoj Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K Centrum) Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD:

14 lidé a jejich rozvoj Květen MS EXCEL MAKRA ZVYŠTE EFEKTIVITU SVÉ PRÁCE Seminář je určen pokročilejším uživatelům programu MS Excel. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknutím na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně svůj čas strávený nad zpracováváním dat. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Office) Zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker problematika maker v MS Excel zabezpečení maker ukládání sešitů s makry relativní a absolutní záznam makra vlastní klávesová zkratka přiřazená k makru makro pod ikonou v panelu nástrojů tvorba jednoduchých maker s pomocí záznamníku tvorba vlastních funkcí pro MS Excel přiřazení akcí tlačítkům a formulářovým prvkům práce ve VBA (Visual Basic for Application) úprava kódu nahraného makra práce v modulech procedury Sub psaní vlastních programů ve VBA funkce MsgBox a InputBox deklarace proměnných použití podmínek If Else použití cyklů For Each, For-Next, Do-Loop ošetření chyb v programu (On Error GoTo,...) tvorba vlastních funkcí (Function) tvorba vlastních formulářů s aktivními prvky. POZNÁMKA Předpokladem aktivní účasti je notebook, který si, prosím, přineste s sebou. Seminář je uzpůsoben pro prostředí MS Excel verze 2007 a KÓD:

15 květen EMOČNÍ ZÁKULISÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU Seminář je určen obchodníkům i dalším zájemcům, kteří jednají s klienty. Účastníci semináře si upevní důležité a užitečné schopnosti a dovednosti při vedení obchodních i jiných rozhovorů: Jak správně zahájit, vést a ukončit obchodní rozhovor, jak reagovat na námitky s emocionálním podtextem, jak vnímat emoce klienta a využít je pro další jednání apod. Ing. Vladimíra Roldánová (trenérka a konzultantka se zaměřením na trénink obchodních dovedností, optimalizace procesů, řízení změny) N ovinka Účastníci prodejního rozhovoru a jejich role příprava prostředí pro obchodní rozhovor se zřetelem k emočnímu prožívání účastníků rozhovoru práce s prostorem a vzájemnou vzdáleností důvěra během prvních 3 minut setkání poznávání potřeb klienta práce s emocionálními přenosy, spojení na neverbální úrovni nevyslovené námitky zvláštní typy námitek konflikty na úrovni hranic rolí a jejich řešení konflikty na úrovni cílů a jejich řešení ústupové manévry emoce na začátku a konci rozhovoru práce se zpětnou vazbou klienta modelové situace, praktické nácviky, diskuze, sdílení zkušeností. lidé a jejich rozvoj VĚDOMÁ KOMUNIKACE ANEB TĚLO VÁS STEJNĚ PROZRADÍ PROČ TĚLO MLUVÍ VÍC, NEŽ JSME OCHOTNI SI PŘIPUSTIT SEMINÁŘ S INTENZÍVNÍM NÁCVIKEM VĚDOMÉ KOMUNIKACE Prohloubíte si využití nenásilné komunikace v profesním i osobním životě. Osvojíte si praktické poznatky, jak vědomou komunikací a jejím soustavným tréninkem předcházet nedorozuměním a konfliktům. Mgr. Soňa Dóžová (konzultantka, lektorka soft skills) Vaše momentální postoje v komunikaci jaké komunikační návyky opakujeme co nám přináší a co nám berou principy komunikace důležité pro vzájemné porozumění komunikace očním kontaktem a úsměvem komunikace činem proč nás tělo často zradí, když nahlas říkáme něco jiného, než si myslíme co je to bludný kruh v emoční komunikaci a jak z něho ven jak využít vědomou komunikaci v praxi jak jít na vše od hlavy. KÓD: KÓD:

16 lidé a jejich rozvoj Květen SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A OSOBNÍHO ROZVOJE, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE Těžko to zde krátce popsat to se musí zažít! Jeden z absolventů se vyjádřil takto: Jít na kurz bez multimetod a psychovzorců to je jako koupit si mechanický psací stroj. Jít na Gruberův kurz s multimetodami a psychovzorci to je jako pořídit si moderní počítač s rychlým internetovým připojením, s tiskárnou, kopírkou a skenerem. Prostě úplně jiná generace zpracování textů a informací. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Ve dvou dnech se probere podstatné know- -how z kurzů: Argumentace a přesvědčování zvládnutí výběrových pohovorů, konkurzů zvládání zkoušek příprava i vlastní zkoušky řešení telefonických stížností prezentační dovednosti práce s námitkami vedení lidí, leadership motivování zaměstnanců péče o zákazníky, běžné i klíčové (KCRM) komunikace s komplikovanými osobnostmi řešení konfliktů řečnické triky a protitriky vedení porad a schůzí jak zvládat trému, ostych, červenání profesionální naslouchání mimoslovní komunikace koučování týmová práce komunikace profesionální asistentky stres management a zvládání emocí tajemství úspěšného prodeje, marketingu, reklamy asertivní sebeprosazení aj. Tento revoluční postup učení je umožněn zavedením vyšší generace řešení problémů a výzev: Místo dosavadních metod si budete osvojovat multimetody. Místo dvaceti metod na dvacet problémů zvládnete daleko rychleji jednu multimetodu, z níž si odvodíte hravě jakoukoliv metodu. Tak jako si metoda umí poradit s problémy, tak si multimetoda umí poradit s metodami. Tento nový přístup je spojen s novým slovem beneopedie, což je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. POZNÁMKA Pracovní manuál, bestseller Zlatá kniha komunikace autora Davida Grubera s největší systematickou sbírkou psychovzorců v jedné knize. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 květen MANAŽERSKÉ POHOVORY 4D LEADERSHIP lidé a jejich rozvoj PRAKTICKÉ NÁSTROJE, KTERÉ VÁM POMOHOU PŘI PRÁCI VE VAŠÍ VEDOUCÍ ROLI N ovinka Manažerům různých úrovní a všem dalším zájemcům o téma přípravy a vedení různých typů pohovorů. Účastníci tohoto semináře získají návody jak připravit, vést a vyhodnotit různé druhy manažerských pohovorů. Posílí tím svoji komunikační jistotu v obtížných situacích. Naleznou nejvhodnější formulace a slovní obraty pro vyjádření klíčových sdělení zaměstnancům. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) PaedDr. Olga Medlíková (soukromá lektorka a konzultantka se zaměřením na manažerské, prezentační, lektorské dovednosti a rétoriku) Jak se připravit na manažerský pohovor druhy pohovorů: Hodnotící, motivační, vytýkací, koučovací a další, jejich specifika a zaměření postup při zahájení a vedení rozhovoru reakce na emoce a jejich zpracování jak jasně sdělit nepříjemnou zprávu a neublížit přijímání a předávání kritiky formulace a vyjadřování volba slov, co je tabu, co použít a jak modelové situace a příklady z praxe trénink dovedností :30 16:30 Seminář je určen všem, kdo chtějí vést sebe samotné i ostatní k dosažení žádoucích výsledků a navíc tak, aby to všechny pokud možno bavilo. Seminář je tedy především pro manažery, majitele společností, ředitele, vedoucí týmů i pro jednotlivce zajímající se o pokrok svého týmu. Zjistíte, jak zvyšovat motivaci a akceschopnost vašeho týmu. Objevíte inspirativní myšlenky a motivaci pro vlastní práci. Poznáte, jak lze budovat a rozvíjet vzájemnou důvěru a proč je nedůvěra ve výsledku drahá. Ing. Radek Drnovský (lektor, konzultant, facilitátor, lektor zážitkových a outdoorových aktivit) Leader a správné návyky, jak je rozvíjet a upevňovat jaký je váš současný osobní styl a přístup k vedení čtyři nejdůležitější lidské potřeby a jak souvisejí s vedením lidí vedení a řízení vedení založené na principech skutečné vedení založené na principech, důvěře a potřebách pomáhat lidem lépe myslet proč a jak sdílet společné poslání jak probudit týmový zdroj motivace jak rozvíjet týmovou výkonnost trénink konkrétních situací případové studie sdílení zkušeností příklady z praxe lektora i účastníků závěrečné shrnutí a diskuze. KÓD: KÓD:

18 lidé a jejich rozvoj Květen PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V POVOLÁNÍ S VYSOKOU ÚROVNÍ STRESU VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES Seminář je určen všem, kteří se pohybují ve stresujícím prostředí, ať už v práci nebo v oblasti mimopracovní, a rádi by získali znalosti a dovednosti k úspěšnějšímu zvládání náročných situací. Tento seminář vám napomůže získat dovednosti při zvládání náročných životních situací v osobní i profesní rovině. Budete schopni rozpoznávat stresové příznaky u sebe i ostatních, dokážete zvolit odpovídající strategii a vyřešit tak příslušnou stresovou situaci. Bc. Lenka Šlechtová (odborná lektorka, konzultantka) Stres jako přirozená součást pracovního i osobního života jedince, pracovníka jak si osvojit rozumné a pozitivní reakce na stres jak zredukovat počet osobních i pracovních problémů tak, aby nepřesáhly odolnost jedince fáze stresu a vhodné postoje vůči stresovým faktorům reakce jedince na stres v oblasti poznávací, citové a sociální individuální rozdíly ve zvládání stresu psychologické reakce na stres (frustrace, agresivita, pocity úzkosti a deprese) souvislost mezi stresem a zdravím jedince, reakce imunitního systému a psychosomatické následky nezvládnutého stresu důležitost duševního zdraví v osobním i profesním životě a jak o ně pečovat jaká je propojenost životních událostí s úrovní stresu v prožívání jedince jaký vliv mají okolnosti života jedince a jeho sociální podmínky jak stresu čelit a předcházet nácvik praktických dovedností relaxace. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Do obsazování volných pracovních pozic vkládáme obvykle velmi mnoho času a energie, ale i tak se někdy dostáváme do situace, že pro danou práci nenacházíme ty správné lidi. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Seznámí se s postupy, jak rozpoznat jednotlivé typy lidí a lépe jim porozumět z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé pracovní pozice. Účastníci se dále seznámí s adaptačním procesem, jeho nastavením a postupem při jeho realizaci. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. KÓD:

19 květen lidé a jejich rozvoj DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE VÝBĚR TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMUNIKACE VE STRAVITELNÉ PODOBĚ Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) 1. Jak rozpoznat, s kým mám tu čest jak odhadnout osobnostní typ druhého, doma, v práci i při jednání. 2. Na co si dát při jednání pozor co druhého může provokovat, na co si potrpí, co je pro něj důležité a čím uděláte nejlepší dojem. 3. Co dělat, když jedna věc znamená pro každého něco jiného jak komunikovat s odlišnými typy lidí a jak si hlídat vlastní komunikaci. 4. Spolupráce s ostatními na co který člověk slyší a jak ho správně motivovat. 5. Jednání s problémovými typy lidí agresor, chytrák, šťoura... jak na ně. 6. Jak se správně zeptat důležité postřehy pro dovednost kladení otázek a zorientování se v situaci. 7. Nejtěžší komunikační dovednost? Naslouchání. Nejčastější chyby a jak se jich zbavit. 8. Jak přesvědčit druhé proč druzí tak často nechtějí slyšet naše návrhy, proč je někdy těžké cokoliv prosadit a kde vlastně vězí ten zakopaný pes. 9. Jak správně pochválit a jak vhodně kritizovat? 10. Zvládání emocí, aneb nejdůležitější nakonec. Dokud není tato oblast zvládnuta, má jen malý smysl zabývat se čímkoli dalším. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD:

20 lidé a jejich rozvoj Květen KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl. Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, modelových situací, testů a diskuzí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj potenciál. Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Principy a pravidla asertivní komunikace: Diagnostika neasertivního jednání každého účastníka test asertivity asertivní techniky principy konstruktivního vedení dialogu dovednost kritiky a ocenění negativní dotazování dovednost odmítání antimanipulační techniky a typologie manipulátorů psychologické zisky asertivního jednání. Principy řízení konfliktu diagnostika vlastní strategie v konfliktu: Dovednost zvládání nepřiměřených a nežádoucích emocí v konfliktu nácvik konstruktivní komunikační strategie v účastníkem nezvládnutých situacích prostřednictvím modelových technik. Verbální dovednosti trénink slovní pohotovosti: Diagnostika slovních zlozvyků principy působivé prezentace myšlenek a argumentů principy úspěšné neverbální komunikace správná interpretace řeči těla u druhých odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy v mimoslovní komunikaci jistota ve zvládání konfliktů. DALŠÍ TERMÍN KÓD: KÓD:

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 1 KVĚTEN 2016 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2. 3. 5. 2016 KÓD: 1621230 TYPOLOGIE PRO MANAŽERY 4. 5. 2016 Mgr. Irena PILAŘOVÁ, MBA KÓD: 1621570 KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM Žijme v rovnováze Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM : Žijme v rovnováze Pokud si kladete otázku: Co dalšího můžeme udělat pro naše

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum pro moji závěrečnou diplomovou práci s názvem Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním podniku. Dotazník je určen

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více