kurzy a semináře květen srpen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kurzy a semináře květen srpen 2015"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA PERSONÁLNÍ PRÁCE JSTE PŘIPRAVENI NA JEJÍ NÁSTUP? HUB, PRAHA

3 lidé a jejich rozvoj obsah TERMÍN název kurzu STRANA POZITIVNÍ MYŠLENÍ UMĚNÍ VYTVÁŘET SI EFEKTIVNĚJŠÍ REALITU ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ EMOČNÍ TŘESK A ZROZENÍ RESPEKTU ŘÍZENÍ TÝMŮ ANEB POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI MARKETING PRO ASISTENTKY TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚST- NANCŮ VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI! DAVID GRUBER LIVE LEADERSHIP TRÉMA A STRES JAKO PŘÁTELÉ 10 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, ANTIMANIPULATIVNÍ STRATEGIE ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO MANIPULACE, VYJEDNÁVÁNÍ A SEBEOBRANA PRO KAŽDÝ DEN MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU MS EXCEL MAKRA EMOČNÍ ZÁKULISÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VĚDOMÁ KOMUNIKACE ANEB TĚLO VÁS STEJNĚ PROZRADÍ SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A OSOBNÍHO ROZVOJE, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE MANAŽERSKÉ POHOVORY D LEADERSHIP PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V POVOLÁNÍ S VYSOKOU ÚROVNÍ STRESU VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ TVORBA REKLAMNÍCH SLOGANŮ A PROPAGAČNÍCH TEXTŮ OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POZITIVNÍ STRESMANAGEMENT KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ, ZÁSADY RÉTORIKY A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VEDENÍ LIDÍ MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA I AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ HLAVĚ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU AGE MANAGEMENT VÝHODNĚJŠÍ BUDOUCNOST ZAMĚSTNAVATELŮ I ZAMĚSTNANCŮ MS EXCEL KROK ZA KROKEM

4 lidé a jejich rozvoj PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ JAK PODNIKAT PRAKTICKY RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE 34 DAVID GRUBER LIVE GRUBER ORIGINAL NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A ROZVOJ FIRMY PRO MANAŽERY I PODNIKATELE EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT NEGOCIACE PO TELEFONU TVORBA DATABÁZE V MS ACCESS ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE LEADER MANAGER COACH JAK NA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ STRESMANAGEMENT 50+ ANEB KAŽDÝ JE TAK MLADÝ, JAK MYSLÍ PRVNÍ KROKY S EVERNOTE MYŠLENKOVÉ MAPY V KAŽDODENNÍ PRAXI JAK ZVLÁDNOUT PRACOVNÍ STAROSTI A ZACHOVAT SI NADHLED ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY STAL JSEM SE MANAŽEREM EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ NOVÉ TRENDY V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI A TECHNIKY V PRAXI TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ VE VYPJATÝCH SITUACÍCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI MOC A MANIPULACE, MOCENSKÉ HRY NA PRACOVIŠTI a EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU MARKETING MANAGEMENT MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI V PRAXI B2B MARKETING A OBCHODNÍ PREZENTACE ZNAČKA, MARKETINGOVÁ KULTURA A NOVÉ TRENDY TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU KONTINUITA ZNALOSTÍ FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY

5 květen POZITIVNÍ MYŠLENÍ UMĚNÍ VYTVÁŘET SI EFEKTIVNĚJŠÍ REALITU lidé a jejich rozvoj ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Seminář je určen především těm, kteří i přes dosavadní úspěchy mají pocit, že se jim nedaří, cítí se unaveni či nespokojeni a chtějí se rozvíjet za hranice svých dosavadních možností. Rozvinete a posílíte pozitivní postoj k sobě samé/ samému. Naučíte se sami se sebou komunikovat a sledovat své myšlenky. Zjistíte, jak efektivně pracovat s emocemi, jak se přibližovat svým cílům, jak zvládat stres a negativní přístup. Získáte základy relaxace a psychohygieny. Ing. Radka Loja, FCCA (lektorka, terapeutka) Praktické návody, jak zvládat situace, které vás vyvádějí z míry a jak je můžete ovlivňovat nástroje na cílené programování mysli a změny postojů práce a zvládání emocí vizualizace, imaginace relaxace a psychohygiena práce s vlastními myšlenkami komunikace se sebou a s druhými sebeúcta diskuze, sdílení zkušeností lektorky i účastníků Pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Problémy, konflikty a jejich překonávání: Zdroje konfliktů jak předcházet nedorozumění a konfliktům analýza silového pole technika překonávání konfliktu pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze sebeovládání. Asertivita: Podstata asertivity sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání přínos asertivity asertivní techniky a jejich využití v praxi asertivní pochvala asertivní kritika. Další komunikační styly: Komunikační styly/ formy jednání (pasivita, agresivita, manipulace) obrana a reakce proti manipulaci cvičení, trénink. Typologie lidí a jak s jednotlivými typy jednat: Typy temperamentu doporučení, jak s jednotlivými typy jednat diagnostika vlastního typu osobnosti. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD: KÓD:

6 lidé a jejich rozvoj Květen EMOČNÍ TŘESK A ZROZENÍ RESPEKTU Pro zájemce na pozicích pracujících s lidmi, dále pro každého, kdo si chce vyzkoušet, zda rozumí svým emocím a je připraven je vnímat u sebe a respektovat je i u ostatních. Seminář vás provede světem pocitů, kterým je dobré rozumět, vyzkoušíte si, že i konfliktně vedený rozhovor lze přerámovat do užitečné podoby, z níž nakonec mohou pozitiva těžit obě strany. Pochopíte, do jak mylných předpokladů, odsudků a obvinění své pocity nezřídka převádíme, proč naše dialogy někdy nevyhnutelně končí velkým třeskem. Za pomoci kamery, modelových situací a testů si vyzkoušíte, že s porozuměním emocím u sebe i druhých zvládnete ve větším klidu i značně zátěžové rozhovory. Zaměříme se společně na problematická místa v emoční rovině našich dialogů budete moci brzy pozorovat, že se lidé s vámi začnou cítit mnohem lépe budete totiž vědět, jak komunikovat, abyste ostatním dopřáli pocit, že právě s vámi mohou být sami sebou. PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. (lektorka komunikačních strategií a konzultantka pro podporu mezilidských vztahů) N ovinka Abeceda emoční inteligence aneb připouštíme si vůbec emoce? když nám naše pravda zatemní vnímání hádky a jak z nemoci emocí ven proč druhé nezraňovat a nenechat zranit sebe přerámujte emočně vypjaté rozhovory emoce v traumatu a během krizových situací pocity jako umocnění naší identity souboje mylných předpokladů, předjímání a otázka viny modelové situace diskuze. ŘÍZENÍ TÝMŮ ANEB POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ TÝM JE TAK SILNÝ, JAK SILNÝ JE JEHO NEJSLABŠÍ ČLÁNEK Seminář je určen všem, do jejichž kompetence spadá či v brzké budoucnosti bude spadat vedení týmů. Získáte komplexní pohled na týmové řízení s akcentem na konkrétní a v praxi účastníků ihned použitelné výstupy. Významným bonusem je též vzájemné obohacení účastníků o zkušenosti druhých v průběhu četných skupinových diskuzí. Interaktivní způsob vedení kurzu. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, publicistka a konzultantka v oblasti zdravotnictví) Místo řízení týmu v práci manažera oblasti řízení týmu budování týmu, role členů týmu, týmová komunikace, motivace týmu, řešení týmových konfliktů, rozvoj členů týmu diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností mapa členů týmu každého účastníka podle rolí individuální práce účastníků s následnou diskuzí znaky efektivního týmu skupinová práce s následným rozborem co s demotivovaným týmem cvičení a diskuze mapa členů týmu každého účastníka podle osobnostní typologie diskuze o konkrétním významu pro práci manažera SWOT analýza týmu každého účastníka individuální práce s následnou diskuzí. KÓD: KÓD:

7 květen PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI MARKETING PRO ASISTENTKY lidé a jejich rozvoj N ovinka Získáte a zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmete a přesvědčíte posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte svoji schopnost improvizace a verbální pohotovosti. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Zásady efektivní prezentace: Chyby snižující účinnost prezentace příprava prezentace analýza posluchačů příprava přesvědčovací prezentace struktura informativní prezentace zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači zvládání trémy při prezentaci neverbální komunikace při prezentaci použití vizuálních pomůcek jak posluchač vnímá a co si pamatuje práce s otázkami zvládání námitek posluchačů zvládání obtížných situací při prezentaci moderování diskuze závěr efektivní prezentace analýza prezentace. Rétorika: Technika řeči slovní pohotovost udržení pozornosti posluchačů aktivizace posluchačů prostředky verbální komunikace intenzivní trénink. DALŠÍ TERMÍN Tento seminář je určen asistentkám, do jejichž agendy občas nebo trvale spadá oblast marketingu a komunikace s klienty. Každý je dnes marketérem na částečný úvazek. Jak si s tím má poradit kompetentní asistentka? Co se dnes žádá jako marketingové minimum na asistentských pozicích? V každé branži se marketing stará o něco (trochu) jiného...jak spolupracovat na marketingových projektech a podpořit tak kolegy a nadřízené? Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Podpora manažera v marketingových agendách co všechno je dnes marketing marketingové porady, jejich příprava, dokumentace a zpracování výstupů produkce a projektové řízení v marketingu příprava konceptů, jednodušších analýz, handoutů, marketingových prezentací texty, fotografie, vizuály, audia, videa, PowerPoint a Prezi spolupráce obchodního a marketingového oddělení interní marketing a práce s lidmi střety marketingu a jiných firemních agend co se lze naučit od zákazníků KÓD: KÓD: KÓD:

8 lidé a jejich rozvoj Květen TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ N ovinka d iskuzní s eminář N ovinka Seminář je určen pracovníkům, kteří vyjednávají s dodavateli, dále i pracovníkům, kteří se zabývají strategickým i operativním nákupem. Ověříte si, čemu se při vyjednávání vyhnout a co naopak vždy použít. Seminář vás seznámí s vyjednávacími taktikami dodavatelů a naučí vás na ně reagovat. Vyzkoušíte si taktiku na vámi vybraného dodavatele. Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Příprava jednání: Zjištění informací o dodavateli příprava strategie a taktiky odhad průběhu obchodního jednání stanovení krizových variant průběhu jednání. Efektivní komunikace jako základ úspěchu nákupčích: Co je efektivita a jak s ní pracovat během jednání práce s námitkami a argumentací nejčastější bariéry v komunikaci chyby v průběhu komunikace s odběratelem vedení rozhovoru otázkami vliv řeči těla na výsledek jednání. Metodiky a taktiky vyjednávání: Různé vyjednávací taktiky vedoucí k dosažení cílů analýza dodavatele a cílů, volba příslušné vyjednávací taktiky obrana proti vyjednávacím taktikám druhé strany manipulace ve vyjednávání individuální a skupinové vyjednávání rozdělení rolí v týmu jak budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli již v průběhu jednání. Krizové situace v obchodním jednání nákupčích: Obtížné situace ve vyjednávání řešení situace, kdy ani jedna strana nemůže nebo nechce ustoupit zvládání konfliktních situací a předcházení konfliktům vyjednávání se složitými partnery (nekompetentními, arogantními apod.) proč jednání neuspěchat a jak postupovat krok za krokem role času ve vyjednávání. KÓD: :00 13:00 MÍSTO PFIZER, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, PRAHA 5 Seminář je určen personalistům, recruiterům, headhunterům i dalším zájemcům těm, kdo řeší nábor pracovníků přes sociální sítě nebo o tomto způsobu náboru v současné době uvažují. Získáte především praktické poznatky, jak získávat a uchovávat informace, které o kandidátech naleznete na sociálních sítích, aniž byste překročili právní rámec zákonů, zejména pak zákona o ochraně osobních údajů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Josef Kadlec (Recruitment Academy LinkedIn headhunter) Michal Kankrlík (Ivitera obchodní ředitel a místopředseda představenstva) ODBORNÝ GARANT: Michal Kankrlík LINKEDIN Z POHLEDU PRÁVNÍ PRAXE EU A ČR S OHLEDEM NA OCHRANU OSOB- NÍCH DAT Vladimír Černý NÁBOR PŘES SÍŤ LINKEDIN: JAK LEGÁLNĚ ZÍSKÁVAT, UCHOVÁVAT A AKTUALIZOVAT IN- FORMACE O KANDIDÁTECH Michal Kankrlík TĚŽÍME LINKEDIN NA MAXIMUM. LEGÁLNĚ! Josef Kadlec DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI! DAVID GRUBER LIVE lidé a jejich rozvoj Bez tohoto semináře končí většina studujících jako věční začátečníci. Po tomto semináři je toto nebezpečí minimalizováno a při důsledném dodržování získaných rad dokonce zažehnáno. Seminář je zaměřen prioritně na angličtinu, ale mnoho užitečného se dovědí i studující jiných cizích jazyků. Seminář snímá z vaší mysli balvan typu buď se tu angličtinu konečně naučíš, anebo prožiješ zbytek života odborně i osobně nízko ve společnosti. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Seminář není o tom, že vás čeká hora tvrdé práce a odříkání ale hlavně o tom, jak tuto práci urychlit, učinit vysoce snesitelnou, hravou až zábavnou jak minimalizovat a zpříjemnit tu protivnou gramatiku jak nepřestat, jak překonat krizi po opadnutí počátečního nadšení jak to vše KONEČNĚ dotáhnout jak vybrat optimální metodu, pomůcky, školu z nepřehledně bobtnající nabídky podle čeho volit pomůcky podle mohutnosti reklamy a nebo podle toho, jak se autoři pomůcky sami uměli učit a naučit? metody klasické, přirozené, sugestopedické, superlearningové, paralelní četby, přechodové četby, interlineárního překladu aj. poznejte podstatu, naučte se odlišit jádro užitečnosti od reklamního pozlátka studovat doma či v zahraničí? studovat s rodilým mluvčím nebo českým angličtinářem? kde vzít čas? jak překonat únavu z jiných povinností? vše potřebné o paměti v souvislosti s jazyky kdy se učit jednotlivá slovíčka a kdy fráze, věty, větší celky? s kartičkovou metodou z ČR do Hollywoodu. Slovíčkový karban a slovíčkový tenis hrajte si a po hře se přistihněte, že znáte o 50 slovíček, frází více díky mimořádně bohatým zkušenostem lektora optimální odpověď téměř na jakoukoliv otázku v diskuzi. POZNÁMKA Pro každého účastníka ZDARMA bestseller Davida Grubera Jak se efektivně učit cizí jazyk, česko-anglické vydání s anglicky namluveným CD. Nyní sedmé, vylepšené vydání jedné z nejprodávanějších odborných knih na českém knižním trhu vůbec. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 lidé a jejich rozvoj Květen LEADERSHIP TRÉMA A STRES JAKO PŘÁTELÉ Seminář je určen všem, kteří vedou týmy, případně se na vedení týmů připravují. Lídr přichází s něčím novým, získává pro to ostatní a učí je svému přístupu. Na našem semináři získáte pro svůj leadership potřebné inspirace, znalosti a dovednosti. Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Jací jsou lidé, se kterými spolupracuji situační vedení kdy se ze skupiny stává tým role pracovníků ve skupině skupinová dynamika jaká je kultura mé skupiny a jaká by měla být. Motivace spolupracovníků a jejich hodnocení: Jaká je firemní komunikace, jaké jsou firemní vztahy princip procesu stimulace a motivace jaké nástroje máme k dispozici a jak je uplatnit přímá zpětná vazba poskytuje bezpečí. Komunikace, nástroj vlivu manažera: Jak komunikovat s úspěchem porady, součást manažerských nástrojů jak získat náměty a podporu pro rozhodování jak získat lidi na svoji stranu jak přesvědčit Tento workshop je určen všem, kdo zažili nepříznivý vliv stresu a trémy a chtějí se naučit techniky zvládání těchto situací. Naučíte se vnímat své reakce v zátěžových situacích a pracovat s nimi. Představíme si techniky, které slouží k odplavení stresu a navození klidu těla i mysli. Tyto techniky slouží jako podpora při složitých situacích (pracovní přetížení, vztahové problémy, vyčerpání, poruchy spánku, pocity vyhoření...). Mgr. Miroslava Bartošová (lektorka soft skills, psychoterapeutka, mediátorka) Anatomie trémy a stresu příčiny mohou být hlubší, než si myslíme co nám říká naše tělo, jak reagujeme na zátěž modelové situace, nácvik vnímání pocitů, trénink intuice pracovní a vztahový stres a jak se s ním vyrovnávat, co se děje když ne/vyjadřujeme své pocity sdílení příkladů z praxe, testy tréma a stres jako přátelé jak je využít ve svůj prospěch? tvorba myšlenkových map a práce s nimi zklidnění přehlcené mysli, zastavení myšlenkového kolotoče, práce s poruchami spánku nácvik relaxačních technik prevence úzkostí a depresí nácviky nástrojů psychohygieny pro udržení duševního zdraví. KÓD: KÓD:

11 květen EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, ANTIMANIPULATIVNÍ STRATEGIE lidé a jejich rozvoj Prostřednictvím tréninkových metod účastníci zdokonalí potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním i osobním kontaktu, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje, a to i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka psycholožka zanalyzuje jejich možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit oni i jejich komunikační partneři lépe a sebevědoměji. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů postřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky, a trénink pomocí modelových situací přímo z praxe účastníků či na míru šité jejich potřebám. Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Základy neverbální a verbální komunikace první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých komunikace a fyzický kontakt odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky efektivní slovní formulace (odbourání slovního salátu ), ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování překážky a pravidla efektivního naslouchání techniky kladení otázek. Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti. Dovednosti asertivního jednání diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích. Testy asertivity asertivní práva techniky, principy 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání a určení si hranic. Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Komunikace a řešení konfliktů dovednost ustát si svůj protichůdný názor konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích strategie zvládání konfliktu komunikace ve vedoucím postavení typologie konfliktních jedinců sebevědomá prezentace názoru jako cesta z bludného komunikačního kruhu nácvik řešení konfliktů metodou modelových situací. Diagnostika vlastního psychologického profilu jednání v konfliktu (test). POZNÁMKA Workshop je veden vysoce interaktivní formou za využití zpětných vazeb pomocí videonahrávek, cvičení, psychologických testů a hraní modelových situací. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál. Bonbonkem je též skupinová písemná zpětná vazba každému účastníku (volitelné). Velmi intenzivní tempo semináře! BONUS V ceně semináře je písemný PSYCHOLOGICKÝ PROFIL osobnosti pro každého účastníka vypracovaný od lektorky psychodiagnostičky. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD: KÓD: KÓD:

12 lidé a jejich rozvoj Květen ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO WORKSHOP, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH POTÍŽÍ Seminář je určen především kancelářským pracovníkům, manažerům, obchodníkům i dalším, kteří chtějí předejít škodám, které na našem těle napáchá sedavé zaměstnání ve spojení se stresem. Odnesete si především praktické poznatky, jak vnímat své tělo a jak s ním pracovat, jak i krátkým cvičením během pracovního dne předcházet pohybovým potížím a jak mírnit účinky stresu. Bc. Martin Trávník (fyzioterapeut, lektor, terapeut ONE BRAIN metody) N ovinka Tělo: Funkce jednotlivých částí pohybového aparátu měření Jak jsme na tom? jak vnímáme své tělo jak se zbavit bolestí zad, hlavy jak zmírnit migrény jak cvičit během dne prevence funkčních poruch pohybového aparátu zvedání a přenášení břemen nastavení pracovního prostředí sedací nábytek jak je to v praxi? Stres: Jak si stres nevytvářet nebo zmírnit jeho účinky reakční prostor jak stres ovlivňuje naše fyzické tělo a jak souvisí s našimi potížemi a nemocemi. MANIPULACE, VYJEDNÁVÁNÍ A SEBEOBRANA PRO KAŽDÝ DEN ZÍSKEJTE KONTROLU NAD NEPŘÍJEMNÝMI SITUACEMI Seminář je určen komukoliv, kdo se cítí být manipulován nebo potřebuje vyjednávat a účinně prosazovat vlastní myšlenky. Získáte jednoduché a účinné techniky pro okamžité použití v obtížných situacích. Získáte povědomí o působení slov a struktury vět. Dozvíte se tipy a triky z praxe trenéra. Ing. Jan Korbel (trenér s obchodní a manažerskou praxí, konzultant, kouč a výkonný ředitel poradenské společnosti) N ovinka Sebeobrana: Rozpoznání manipulace rychlá sebeobrana jak přemýšlet v obtížné situaci jak být nečitelný. Řízení rozhovorů: Nastavení pravidel rozhovorů uhýbavé jednání získávání kontroly nad rozhovorem působení na partnera s využíváním kontextů jednoduché a účinné vzorce vět pro změnu témat, vsouvání nových myšlenek, navazování vztahů apod. principy citlivé komunikace pro získání větší kontroly nad jednáním základní vyjednávací techniky. Tipy a triky: Jak číst partnera jak předcházet argumentům jak na slepé uličky rozbor situací z praxe účastníků. KÓD: KÓD:

13 květen MANAGEMENT V PODMÍN- KÁCH ČASOVÉHO TLAKU TEORII MANAGEMENTU SAMOZŘEJMĚ ZNÁM, ALE MÁM TAK MÁLO ČASU Seminář je určen manažerům všech úrovní. Z tohoto semináře si odnesete především praktické poznatky, jak lze plnit nezbytné úkoly s využitím časově nenáročných metod aplikace manažerských nástrojů. Ing. František Sobola (lektor, konzultant a kouč) N ovinka Úkoly manažera ví vůbec manažer, co má dělat? nástroje manažera verbální a písemná komunikace, porady, osobní pracovní metody a nejčastější chyby při jejich použití největší polykači času v managementu nejčastější chyby v pojetí managementu, které vedou k velké časové náročnosti jak používat nástroje managementu s minimální časovou náročností cvičení, řešení případů z praxe. lidé a jejich rozvoj Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K Centrum) Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD:

14 lidé a jejich rozvoj Květen MS EXCEL MAKRA ZVYŠTE EFEKTIVITU SVÉ PRÁCE Seminář je určen pokročilejším uživatelům programu MS Excel. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknutím na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně svůj čas strávený nad zpracováváním dat. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Office) Zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker problematika maker v MS Excel zabezpečení maker ukládání sešitů s makry relativní a absolutní záznam makra vlastní klávesová zkratka přiřazená k makru makro pod ikonou v panelu nástrojů tvorba jednoduchých maker s pomocí záznamníku tvorba vlastních funkcí pro MS Excel přiřazení akcí tlačítkům a formulářovým prvkům práce ve VBA (Visual Basic for Application) úprava kódu nahraného makra práce v modulech procedury Sub psaní vlastních programů ve VBA funkce MsgBox a InputBox deklarace proměnných použití podmínek If Else použití cyklů For Each, For-Next, Do-Loop ošetření chyb v programu (On Error GoTo,...) tvorba vlastních funkcí (Function) tvorba vlastních formulářů s aktivními prvky. POZNÁMKA Předpokladem aktivní účasti je notebook, který si, prosím, přineste s sebou. Seminář je uzpůsoben pro prostředí MS Excel verze 2007 a KÓD:

15 květen EMOČNÍ ZÁKULISÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU Seminář je určen obchodníkům i dalším zájemcům, kteří jednají s klienty. Účastníci semináře si upevní důležité a užitečné schopnosti a dovednosti při vedení obchodních i jiných rozhovorů: Jak správně zahájit, vést a ukončit obchodní rozhovor, jak reagovat na námitky s emocionálním podtextem, jak vnímat emoce klienta a využít je pro další jednání apod. Ing. Vladimíra Roldánová (trenérka a konzultantka se zaměřením na trénink obchodních dovedností, optimalizace procesů, řízení změny) N ovinka Účastníci prodejního rozhovoru a jejich role příprava prostředí pro obchodní rozhovor se zřetelem k emočnímu prožívání účastníků rozhovoru práce s prostorem a vzájemnou vzdáleností důvěra během prvních 3 minut setkání poznávání potřeb klienta práce s emocionálními přenosy, spojení na neverbální úrovni nevyslovené námitky zvláštní typy námitek konflikty na úrovni hranic rolí a jejich řešení konflikty na úrovni cílů a jejich řešení ústupové manévry emoce na začátku a konci rozhovoru práce se zpětnou vazbou klienta modelové situace, praktické nácviky, diskuze, sdílení zkušeností. lidé a jejich rozvoj VĚDOMÁ KOMUNIKACE ANEB TĚLO VÁS STEJNĚ PROZRADÍ PROČ TĚLO MLUVÍ VÍC, NEŽ JSME OCHOTNI SI PŘIPUSTIT SEMINÁŘ S INTENZÍVNÍM NÁCVIKEM VĚDOMÉ KOMUNIKACE Prohloubíte si využití nenásilné komunikace v profesním i osobním životě. Osvojíte si praktické poznatky, jak vědomou komunikací a jejím soustavným tréninkem předcházet nedorozuměním a konfliktům. Mgr. Soňa Dóžová (konzultantka, lektorka soft skills) Vaše momentální postoje v komunikaci jaké komunikační návyky opakujeme co nám přináší a co nám berou principy komunikace důležité pro vzájemné porozumění komunikace očním kontaktem a úsměvem komunikace činem proč nás tělo často zradí, když nahlas říkáme něco jiného, než si myslíme co je to bludný kruh v emoční komunikaci a jak z něho ven jak využít vědomou komunikaci v praxi jak jít na vše od hlavy. KÓD: KÓD:

16 lidé a jejich rozvoj Květen SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A OSOBNÍHO ROZVOJE, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE Těžko to zde krátce popsat to se musí zažít! Jeden z absolventů se vyjádřil takto: Jít na kurz bez multimetod a psychovzorců to je jako koupit si mechanický psací stroj. Jít na Gruberův kurz s multimetodami a psychovzorci to je jako pořídit si moderní počítač s rychlým internetovým připojením, s tiskárnou, kopírkou a skenerem. Prostě úplně jiná generace zpracování textů a informací. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Ve dvou dnech se probere podstatné know- -how z kurzů: Argumentace a přesvědčování zvládnutí výběrových pohovorů, konkurzů zvládání zkoušek příprava i vlastní zkoušky řešení telefonických stížností prezentační dovednosti práce s námitkami vedení lidí, leadership motivování zaměstnanců péče o zákazníky, běžné i klíčové (KCRM) komunikace s komplikovanými osobnostmi řešení konfliktů řečnické triky a protitriky vedení porad a schůzí jak zvládat trému, ostych, červenání profesionální naslouchání mimoslovní komunikace koučování týmová práce komunikace profesionální asistentky stres management a zvládání emocí tajemství úspěšného prodeje, marketingu, reklamy asertivní sebeprosazení aj. Tento revoluční postup učení je umožněn zavedením vyšší generace řešení problémů a výzev: Místo dosavadních metod si budete osvojovat multimetody. Místo dvaceti metod na dvacet problémů zvládnete daleko rychleji jednu multimetodu, z níž si odvodíte hravě jakoukoliv metodu. Tak jako si metoda umí poradit s problémy, tak si multimetoda umí poradit s metodami. Tento nový přístup je spojen s novým slovem beneopedie, což je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. POZNÁMKA Pracovní manuál, bestseller Zlatá kniha komunikace autora Davida Grubera s největší systematickou sbírkou psychovzorců v jedné knize. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 květen MANAŽERSKÉ POHOVORY 4D LEADERSHIP lidé a jejich rozvoj PRAKTICKÉ NÁSTROJE, KTERÉ VÁM POMOHOU PŘI PRÁCI VE VAŠÍ VEDOUCÍ ROLI N ovinka Manažerům různých úrovní a všem dalším zájemcům o téma přípravy a vedení různých typů pohovorů. Účastníci tohoto semináře získají návody jak připravit, vést a vyhodnotit různé druhy manažerských pohovorů. Posílí tím svoji komunikační jistotu v obtížných situacích. Naleznou nejvhodnější formulace a slovní obraty pro vyjádření klíčových sdělení zaměstnancům. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) PaedDr. Olga Medlíková (soukromá lektorka a konzultantka se zaměřením na manažerské, prezentační, lektorské dovednosti a rétoriku) Jak se připravit na manažerský pohovor druhy pohovorů: Hodnotící, motivační, vytýkací, koučovací a další, jejich specifika a zaměření postup při zahájení a vedení rozhovoru reakce na emoce a jejich zpracování jak jasně sdělit nepříjemnou zprávu a neublížit přijímání a předávání kritiky formulace a vyjadřování volba slov, co je tabu, co použít a jak modelové situace a příklady z praxe trénink dovedností :30 16:30 Seminář je určen všem, kdo chtějí vést sebe samotné i ostatní k dosažení žádoucích výsledků a navíc tak, aby to všechny pokud možno bavilo. Seminář je tedy především pro manažery, majitele společností, ředitele, vedoucí týmů i pro jednotlivce zajímající se o pokrok svého týmu. Zjistíte, jak zvyšovat motivaci a akceschopnost vašeho týmu. Objevíte inspirativní myšlenky a motivaci pro vlastní práci. Poznáte, jak lze budovat a rozvíjet vzájemnou důvěru a proč je nedůvěra ve výsledku drahá. Ing. Radek Drnovský (lektor, konzultant, facilitátor, lektor zážitkových a outdoorových aktivit) Leader a správné návyky, jak je rozvíjet a upevňovat jaký je váš současný osobní styl a přístup k vedení čtyři nejdůležitější lidské potřeby a jak souvisejí s vedením lidí vedení a řízení vedení založené na principech skutečné vedení založené na principech, důvěře a potřebách pomáhat lidem lépe myslet proč a jak sdílet společné poslání jak probudit týmový zdroj motivace jak rozvíjet týmovou výkonnost trénink konkrétních situací případové studie sdílení zkušeností příklady z praxe lektora i účastníků závěrečné shrnutí a diskuze. KÓD: KÓD:

18 lidé a jejich rozvoj Květen PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V POVOLÁNÍ S VYSOKOU ÚROVNÍ STRESU VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES Seminář je určen všem, kteří se pohybují ve stresujícím prostředí, ať už v práci nebo v oblasti mimopracovní, a rádi by získali znalosti a dovednosti k úspěšnějšímu zvládání náročných situací. Tento seminář vám napomůže získat dovednosti při zvládání náročných životních situací v osobní i profesní rovině. Budete schopni rozpoznávat stresové příznaky u sebe i ostatních, dokážete zvolit odpovídající strategii a vyřešit tak příslušnou stresovou situaci. Bc. Lenka Šlechtová (odborná lektorka, konzultantka) Stres jako přirozená součást pracovního i osobního života jedince, pracovníka jak si osvojit rozumné a pozitivní reakce na stres jak zredukovat počet osobních i pracovních problémů tak, aby nepřesáhly odolnost jedince fáze stresu a vhodné postoje vůči stresovým faktorům reakce jedince na stres v oblasti poznávací, citové a sociální individuální rozdíly ve zvládání stresu psychologické reakce na stres (frustrace, agresivita, pocity úzkosti a deprese) souvislost mezi stresem a zdravím jedince, reakce imunitního systému a psychosomatické následky nezvládnutého stresu důležitost duševního zdraví v osobním i profesním životě a jak o ně pečovat jaká je propojenost životních událostí s úrovní stresu v prožívání jedince jaký vliv mají okolnosti života jedince a jeho sociální podmínky jak stresu čelit a předcházet nácvik praktických dovedností relaxace. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Do obsazování volných pracovních pozic vkládáme obvykle velmi mnoho času a energie, ale i tak se někdy dostáváme do situace, že pro danou práci nenacházíme ty správné lidi. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Seznámí se s postupy, jak rozpoznat jednotlivé typy lidí a lépe jim porozumět z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé pracovní pozice. Účastníci se dále seznámí s adaptačním procesem, jeho nastavením a postupem při jeho realizaci. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. KÓD:

19 květen lidé a jejich rozvoj DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE VÝBĚR TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMUNIKACE VE STRAVITELNÉ PODOBĚ Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) 1. Jak rozpoznat, s kým mám tu čest jak odhadnout osobnostní typ druhého, doma, v práci i při jednání. 2. Na co si dát při jednání pozor co druhého může provokovat, na co si potrpí, co je pro něj důležité a čím uděláte nejlepší dojem. 3. Co dělat, když jedna věc znamená pro každého něco jiného jak komunikovat s odlišnými typy lidí a jak si hlídat vlastní komunikaci. 4. Spolupráce s ostatními na co který člověk slyší a jak ho správně motivovat. 5. Jednání s problémovými typy lidí agresor, chytrák, šťoura... jak na ně. 6. Jak se správně zeptat důležité postřehy pro dovednost kladení otázek a zorientování se v situaci. 7. Nejtěžší komunikační dovednost? Naslouchání. Nejčastější chyby a jak se jich zbavit. 8. Jak přesvědčit druhé proč druzí tak často nechtějí slyšet naše návrhy, proč je někdy těžké cokoliv prosadit a kde vlastně vězí ten zakopaný pes. 9. Jak správně pochválit a jak vhodně kritizovat? 10. Zvládání emocí, aneb nejdůležitější nakonec. Dokud není tato oblast zvládnuta, má jen malý smysl zabývat se čímkoli dalším. DALŠÍ TERMÍNY KÓD: KÓD: KÓD:

20 lidé a jejich rozvoj Květen KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl. Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, modelových situací, testů a diskuzí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj potenciál. Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Principy a pravidla asertivní komunikace: Diagnostika neasertivního jednání každého účastníka test asertivity asertivní techniky principy konstruktivního vedení dialogu dovednost kritiky a ocenění negativní dotazování dovednost odmítání antimanipulační techniky a typologie manipulátorů psychologické zisky asertivního jednání. Principy řízení konfliktu diagnostika vlastní strategie v konfliktu: Dovednost zvládání nepřiměřených a nežádoucích emocí v konfliktu nácvik konstruktivní komunikační strategie v účastníkem nezvládnutých situacích prostřednictvím modelových technik. Verbální dovednosti trénink slovní pohotovosti: Diagnostika slovních zlozvyků principy působivé prezentace myšlenek a argumentů principy úspěšné neverbální komunikace správná interpretace řeči těla u druhých odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy v mimoslovní komunikaci jistota ve zvládání konfliktů. DALŠÍ TERMÍN KÓD: KÓD:

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více