- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù"

Transkript

1 ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.: art.: art.: Model CLASSIC - ruèní podávání citrusù Model STATIC - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù Model DYNAMIC - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù 1. Vložení celého pomeranèe 2. Automatické dìlení a lisování 3. Vyjímatelná vymaèkávací jednotka pro snadné èistìní 4. Zásobník na odpad s kapacitou až 25 vymaèkaných pomeranèù Dvì rychlosti zpracování. Produkce 11 nebo 13 pomeranèù za minutu. Konstrukce: kvalitní potravináøské materiály. Rozmìry (šxhxv): 220x430x560 mm Hmotnost: 11,7 kg Napájení: 230 V / 50 Hz Pøíkon: 100W Barva: oranž/èerná chrom/èerná ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-statický zásobník) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-dynamický zásobník) Expressa Professional je nejmenší, plnì automatický lis na citrusy na svìtì. Kvalitu, odolnost a spolehlivost zaruèují špièkové technologie a použité materiály. Kompaktní a snadno použitelný automatický lis na citrusy je vhodný pro bary, hotely, fitness centra, kanceláøe a na pulty do obchodù. Díky patentovanému zpùsobu lisování pøipravíte bìhem okamžiku lahodnou š ávu. Pøi procesu je automaticky oddìlena kùra, která je napuštìna éterickým olejem, což zabráòuje znehodnocení š ávy a ušpinìní rukou. Zaøízení se vyznaèuje snadnou obsluhou. Hi-tech zaøízení urèeno k automatickému odš avování pomeranèù (do Ø 76 mm, kalibr 7 a menších) produkující èerstvý pomeranèový džusu již bìhem nìkolika málo sekund. Vymaèkávací jednotka je zcela vyjímatelná - snadná èistitelnost. Zásobník na odpad s kapacitou až 25 ks vymaèkaných pomeranèù. Citrus sada (dodávána v cenì zaøízení) pro odš avování velkých pomeranèù a grapefruitù polo-automatickým (pákovým) zpùsobem. art.: art.: art.: EXPRESSA PROFESSIONAL (chromový - statický zásobník) vložte celý pomeranè do skluzavky, stisknìte tlaèítko START a obratem máte pøipravenou 100% pøírodní š ávu. NABÍDKA

2 02 Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 1x 10 lt Poèet zásobníkù... 1 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg)...30 New Faby 1 (art.: ) Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby 3 Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 3x 10 lt Poèet zásobníkù... 3 Pøíkon (kw)... 1,1 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) , ,- Kè Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby 2 New Faby 2 Výkonný jednozásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 2x 10 lt Poèet zásobníkù... 2 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) , ,- Kè (art.: ) Výkonný dvojzásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... s.p.a. Výrobník ledové tøíštì GRANITY model CARESS ,- New Faby ,- Kè (art.: ) Výkonný tøízásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design ,- (art.: ) ,- Rozmìry (š x h x v) x400x680 mm Kapacita (l)... 1x 5,5 lt Poèet zásobníkù... 1 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) CARESS ,- Kè (art.: ) Výrobník ledové tøíštì GRANITY model CARESS 2 Rozmìry (š x h x v) x400x680 mm Kapacita (l)... 2x 5,5 lt Poèet zásobníkù... 2 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg)...30 CARESS ,- Kè (art.: ) ,- Praktický model pro menší provozy s vertikálnì uloženým mrazícím válcem a míchacími lopatkami umožòující výrobu i pomìrnì malého množství ledové tøíštì (granity). Zaøízení je vzduchem chlazené se samoobslužným dávkováním nápojù, jednoduché na obsluhu a èistìní, rychlé pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... Zásobník na nápoje model B-35 Rozmìry (š x h x v) x220x573 mm Kapacita (l)... 1x 10 Model v nerezovém provedení s vyjímatelnou odkapovou miskou a støedovým chladícím válcem pro vkládání ledu. Samoobslužné dávkování nápoje. B ,- Kè

3 Výrobník a víøiè chlazených nápojù LUKE JUNIOR 2 / LUKE JUNIOR 3 Rozmìry (š x h x v) /450 x300x600 mm Kapacita (l)... 2x 6 / 3x 6 lt. Poèet zásobníkù... 2 / 3 Pracovní teplota ( C) C +8 C Pøíkon (W) / 150 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R134a Hmotnost (kg) / 30 Výrobník a víøiè chlazených nápojù LUKE MAJOR 2 / LUKE MAJOR 3 Rozmìry (š x h x v) /450 x300x690 mm Kapacita (l)... 2x 9 / 3x 9 lt. Poèet zásobníkù... 2 / 3 Pracovní teplota ( C) C +8 C Pøíkon (W) / 150 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R134a Hmotnost (kg) / LUKE JUNIOR ,- Kè LUKE JUNIOR 3 (art.: ) LUKE MAJOR 3 Model v nerezovém provedení (polykarbonátové nádoby), lopatkový systémem víøení. Samoobslužné dávkování nápoje. Oba modely vhodné pro bìžné š ávy a nápoje s menším i vìtším podílem dužiny. Lopatkový systém víøení (míchání) dokonale promíchá a vychladí smìsy bez vytváøení nežádoucí pìny na povrchu. Modely JUNIOR s kapacitou 6 l jsou vhodné pro menší provozy ,- Kè ,- Kè (art.: ) s.p.a. LUKE MAJOR ,- Kè ,- (art.: ) (art.: ) Výrobník ledu SL 35 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení... A -vzduchem / W -vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...4 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v) x 404 x 590 mm Hmotnost kg SL 35A/W Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu ,- Kè (art.: /1) Výrobník SL 28 Výrobník ledu SL ,- Kè (art.: ) Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A -vzduchem/w-vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku... 9 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v)..390x517x705 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobník ledu SL 28 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení... A -vzduchem Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...4 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v).. 355x404x590 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu z odolného ABS plastu a vestavìným zásobníkem na 4kg ledu. SL 60A/W ,- Kè (art.: /5) SL 50A/W Výrobník ledu SL ,- Kè (art.: /3) Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A-vzduchem/W-vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...16 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v)..496x mm Výška s nožièkami mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobník ledu SL 50 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A -vzduchem/w -vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku... 6 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v).. 390x517x625 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. SL 70A/W , , , , , , , ,- Kè (art.: /7)

4 04 Chladící salátový bar COLD 4xGN1/1 Délka mm Šíøka (1090) mm Výška (1460) mm Rozmìr vany... 4x GN 1/1-150 Regulace teploty / +7 C Pøíkon W Napìtí V Barva... mahagon, dub, oøech Osvìtlovací rampa... ano Pojízdné provedení... ano Hmotnost kg Chladící a teplé slalátové bary slouží k uchování, prezentaci, a výdeji (samoobslužnému, obslužnému) pøipravených pokrmù. Nerezová lisovaná vana umožòuje vkládat a kombinovat GN nádoby v rozmìru 4x GN1/1 a menších s hloubkou do 150 mm. Díky pojízdnému provedení není problém tyto vozíky umístitkdekoli ve vašem provozu s možností využití dvou postranních nerezových odkládacích polic (možno sklopit, nebo zcela odebrat). COLD 4x GN1/1 O M W COLD ,- Kè (art.: O) Salátové vozíky jsou provedeny v imitaci ušlechtilého døeva (O-dub, M-mahagon a W-oøech) s nerezovou lisovanou vanou a nerezovým opláštìním vany. Vše øešeno pro snadné èištìní a dlouhou životnost salátových vozíkù. Teplota je øízena elektromechanickým termostatem umožòujícím nastavit teplotu u chladícího vozíku COLD : od +2 C do +7 C (chladící agregát Aspera - statické chlazení) a teplého vozíku HOT : od +70 C do +80 C. Vozíky jsou dále vybaveny hygienickou rampou s osvìtlením, odkládací policí a prosklenými postranními zákryty. O M W HOT HOT 4x GN1/ ,- Kè (art.: W) Chladící salátový bar HOT 4xGN1/1 Délka mm Šíøka (1090) mm Výška (1460) mm Rozmìr vany... 4x GN 1/1-150 Regulace teploty / +80 C Pøíkon... 2,0 kw Napìtí V Barva... mahagon, dub, oøech Osvìtlovací rampa... ano Pojízdné provedení... ano Hmotnost kg Chladící pultová obslužná vitrína CWG DK Vnitøní teplota C Kapacita l Napìtí V Pøíkon W Rozmìry x 630 x 620 mm - nerezová ocel AISI statické chlazení - ekologické chladivo R404a - automatické odmrazování - panoramtická - temperovaná skla - elektronické ovládání - digitální ukazatel teploty - 2 perforované nerezové police - vnitøní osvìtlení - obslužné provedení CWG DK ,- Kè (art.: ) Chladící pultová samoobslužná vitrína CWG DK - nerezová ocel AISI statické chlazení - ekologické chladivo R404a - automatické odmrazování - panoramtická - temperovaná skla - elektronické ovládání - digitální ukazatel teploty - 2 perforované nerezové police - vnitøní osvìtlení - samoobslužné provedení CWG DK Vnitøní teplota C Kapacita l Napìtí V Pøíkon W Rozmìry x 630 x 620 mm ,- Kè (art.: ) , , , ,-

5 Chladící stùl barový,,lak,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model BSL-154 Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/486W Spotøeba energie... 4,6kWh/24h Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg UNIBAR Model BSL provedení lak s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model BSL-154/2ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model BSL-154/4ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). BS ,- Kè BS-154/4Z (art.: ) BS-154/2Z ,- Kè ,- Kè (art.: ) Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/463W Spotøeba energie... 2,51kWh/24h Vnitøní osvìtlení... LED(3,8W) Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg (art.: ) Chladící stùl barový,,lak,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model ROEL-154 Eco UNIBAR Model ROEL provedení lak s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model ROEL-154/2ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model ROEL-154/4ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ekologický šetrný výrobek BSL-154 BSL-154/2ZL BSL ,- Kè ,- Kè BSL-154/4ZL (art.: ) (art.: ) ,- Kè (art.: ) Chladící stùl barový,,nerez,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model BS-154 UNIBAR Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/486W Spotøeba energie... 4,6kWh/24h Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg Model BS provedení nerez s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model BS-154/2Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model BS-154/4Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ROEL-154/2ZL BS-154 ROEL-154/2ZL ROEL ,- Kè ,- Kè (art.: ) ROEL-154/4ZL (art.: ) ,- Kè (art.: ) UNIBAR Eco je NOVÉ ekologické provedení s úsporou energie až 50% oproti standardním modelùm (díky hospodárnìjšímu agregátu, lepší termodynamice a vnitønímu úspornému LED osvìtlení). Zaøízení se vyznaèuje tichým provozem, menším množstvím emisí, novou konstrukcí zásuvka dveøí se systémem a možností barevného podsvícení (LED diody - studené svìtlo, výkonìjší s životností, až 6x delší oproti bìžnému osvìtlení). Barevné osvìtlení zvýrazní, zviditelný nabízené uložené produkty a zvýrazní celkový vzhled baru. Robustní konstrukce zásuvek a zásuvù umožòují 100% vysunutí naložené zásuvky (hloubka horní zásuvky 299 mm/ spodní 376 mm). Otevírání dveøí v úhlu 90 s brzdou a samozavíráním. 05! NOVINKA! Pøíplatkovì: - neutrální zásuvka nad agregátem (možno i na kávový odpad) - zámky dveøí a zásuvek - agregát na pravé stranì - výbìr barevného osvìtlení LED Chladící stùl barový,,nerez,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model ROE-154 možné barevné osvìtlení prosklených dveøí a zásuvek Eco Eco UNIBAR Model ROE provedení nerez s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model ROE-154/2Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model ROE-154/4Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ROE ,- Kè (art.: ) EOE-154/4Z ,- Kè (art.: ) ROE-154/2Z ,- Kè (art.: ) , , , , , , , , , , , ,-

6 06 SGD-250/l ,- Kè Nápojové vitríny 300 litrù model SGD-300 Rozmìry (šxhxv) x520x1800 mm Rozmìry vnitøní (šxhxv).. 520x350x1450 mm Obsah l Provedení vnitøního prostoru... nerez Provedení vnìjší... èerný lak Poèet polic... 5x (dìlené, nerez-roštové) Rozmìr police... 1x (510x350 mm) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Chlazení ventilované... 2x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. (art.: ) Nápojové vitríny model SGD-250 Rozmìry (šxhxv) x520x900 mm Rozmìr roštu (šxh) x350 mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší tmavý lak, vnitøní nerezové. Dvoukøídlé nerezové dveøe. SGD ,- Kè (art.: ) SGD-150/l ,- Kè (art.: ) Nápojové vitríny 500 litrù model SGD-500 Rozmìry (šxhxv) x520x1800 mm Rozmìry vnitøní (šxhxv).. 850x350x1450 mm Obsah l Provedení vnitøního prostoru... nerez Provedení vnìjší... èerný lak Poèet polic... 5x (dìlené, nerez-roštové) Rozmìr police... 2x (410x350 mm) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Chlazení ventilované... 3x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové , , ,- Nápojové vitríny model SGD-150 Rozmìry (šxhxv) x520x900 mm Rozmìr roštu (šxh) x350 mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší tmavý lak, vnitøní nerezové. Jednokøídlé nerezové dveøe ,- SGD ,- Kè (art.: ) Barový prosklený chladící stùl model SGC-2 Rozmìry (šxhxv) x520x860 mm Poèet chladících sekcí... 2 Poèet polic... 2x 2 (nerez-roštová) Provedení dveøí..2x prosklené-køídlové Zámky dveøí... ANO Pracovní teplota C / +10 C Regulace teploty... elektronická Napìtí V/50Hz Chlazení... ventilované Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. SGD-315 Barový chladící stùl a vitrína øady SGD s intenzivním ventilovaný chlazením a prosklenými køídlovými dvíøky, hygienickým celonerezovým provedením interiéru vèetnì polohovatelných roštových polic. Dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace zaruèují nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu i pøi èastém otevírání dveøí. Stoly jsou vybaveny vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci a pøehled o uskladnìných výrobcích, nastavení teploty mechanickým termostatem ,- Kè (art.: ) Nápojové vitríny model SGD-150 Rozmìry (šxhxv) x 515 x 900 mm Rozmìr roštu (šxh) x 350mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. Nápojová truhla 382 litrù model BC-50 Rozmìry (dxšxv) x 680 x 850 mm Šíøka pracovní plochy mm Kapacita l Pracovní teplota... 0 až +10 C Napìtí V/1/50Hz Chlazení... ventilované Odtávání... automatické Chladivo... R134a SGD ,- Kè (art.: ) BD ,- Kè , ,- (art.: ) Chladící nápojová truhla je urèena pro uchování chlazených nápojù a dalších balených produktù, posuvná víka, pracovní a odkládací plocha, otvíraè lahví a zásobník na zátky umístìn z èela truhly snadno odnímatelný. V základu zámky dvíøek a 3x oddìlovaè vnitøního prostoru (rošt). Truhla je provedena v elegantní èerné barvì a ovládána mechanickým termostatem.

7 Chladící stoly TP7-135 délka 1350, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota... 0 C až 8 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TP provedení 2x dvíøka Model TP provedení 1x dvíøka + 2x zásuvka Model TP provedení 4x zásuvka TP ,- Kè (art.: ) TP TP TP ,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: ) Mrazící stoly TN7-135 délka 1350, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Poèet dveøí/poèet polic... 2/2 Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TN provedení 2x dvíøka TN ,- Kè (art.: ) 07 Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police a zásuvy pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní deska v provedení se standardním (90 ) zadním lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém provedení (vyjma zad). Pøíplatkovì: 2x zásuvkový set 3x GN1/1 (vlevo), døez 34x37 cm (nad agregátem) ,- Kè Chladící stoly TP7-180 délka 1800, linie 700 se zásuvkami Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota... 0 C až 8 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TP provedení 3x dvíøka Model TP provedení 2x dvíøka + 2x zásuvka Model TP provedení 1x dvíøka + 4x zásuvka Model TP provedení 6x zásuvka TP ,- Kè (art.: ) TP TP TP ,- Kè ,- Kè (art.: ) (art.: ) TP ,- Kè (art.: ) Mrazící stoly TN7-180 délka 1800, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Poèet dveøí/poèet polic... 3/3 Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TN provedení 3x dvíøka TN ,- Kè (art.: ) Chladící stùl "SALADETA" model MS-900 Délka mm Šíøka mm Výška mm Vrchní prostor... 2xGN 1/1 Poèet dveøí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Model je dodáván bez GN. Celonerezové provedení s plnými dveømi, nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou. MS-901L1D ,- Kè (art.: ) MS-900 Chladící stùl "SALADETA" model MS-901L1D2 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet sekcí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg ,- Kè Modely v celonerezovém provedení, dodávány bez GN, provedení 1x dvíøka + 2x zásuvka pro GN1/1+deska Chladící stùl "SALADETA" model MS-901 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet sekcí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Modely v celonerezovém provedení, dodávány bez GN, provedení s plnými dveømi a pracovní deskou ,- (art.: ) , ,- MPS ,- Kè (art.: ) MS-901 Chladící stùl "SALADETA" model MPS-900 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet dveøí/polic... 2/2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Model je dodáván bez GN. Celonerezové provedení s plnými dveømi, vrchním nerezovým hygienickým zákrytem a žulovou pracovní deskou , , , , , , , , , , ,- Kè (art.: )

8 08 Chladící skøíò GN2/1 model SPI-071 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPI-071L - otevírání dveøí levé art.: SPI-071P - otevírání dveøí pravé art.: Chladící skøíò GN2/1 model SPI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPI otevírání dveøí køídlové Chladící skøíò GN2/1 model SPG-071 (galvanická úprava pláštì) SPI ,- Kè SPI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPG-071L - otevírání dveøí levé art.: SPG-071P - otevírání dveøí pravé SPG-071 art.: Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPG otevírání dveøí køídlové , ,- Chladící skøíò GN2/1 model SPG-142 (galvanická úprava pláštì) ,- Kè ,- Kè SPG ,- Kè SNI ,- Kè SNI ,- Kè SNG ,- Kè SNG-142 nerez nerez , , ,- (art.: /301) (art.: ) (art.: /317) (art.: ) nerez/galvanická ocel nerez/galvanická ocel (art.: /312) (art.: ) Mrazící skøíò GN2/1 model SNI-071 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNI-071L - otevírání dveøí levé art.: SNI-071P - otevírání dveøí pravé art.: Mrazící skøíò GN2/1 model SNI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù / 3+3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNI otevírání dveøí køídlové Mrazící skøíò GN2/1 model SNG-071 (galvanická úprava pláštì) Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNG-071L - otevírání dveøí levé art.: SNG-071P - otevírání dveøí pravé art.: (art.: /327) ,- Kè (art.: ) , , ,- Mrazící skøíò GN2/1 model SNG-142 (galvanická úprava pláštì) Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù / 3+3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNG otevírání dveøí køídlové

9 Pizza chladící stùl line 700 (GN1/1) TP GD TP GD Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Obsah (l) Poèet dveøí/polic.. 2/2... 3/3 Pøíkon (W) Napìtí (V) Chladivo... R-134a Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 Vnitøní rozmìr/zásuvù... GN1/1 TP GD Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor pro GN1/1. Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! , ,- TP GD ,- Kè TP GD TP GD ,- Kè ,- TP GD TP GD ,- Kè , ,- Kè Pizza chladící stùl line 800 (600x400) TP GD TP GD Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Obsah (l) Poèet dveøí/polic.. 2/2... 3/3 Pøíkon (W) Napìtí (V) Chladivo... R-134a Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 Vnitøní rozmìr/zásuvù x400 mm Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400). Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! 09 Pizza chladící stùl line 800 (600x400) 1x neutrální zoná se 7 zásuvkami TP GD + MIE-204 TP GD Rozmìry (d x š x v) x800x1130 mm Obsah l Poèet dveøí/polic... 3/3 Pøíkon / Napìtí W / 230V Chladivo... R-134a Pracovní teplota... 0 až +8 C Vnitøní rozmìr/zásuvù x400 mm Neutrální zásuvky... 7x 600x400 mm TP GD Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400). Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! MIE-204 GN1/3 MIE-154 GN1/ ,- Kè ,- Kè MIE-135 GN1/ ,- Kè MIE-150 GN1/ , , , , , ,- Kè MIE-180 MIE-180 GN1/4 TP GD ,- Kè ,- Kè MIE-200 GN1/4 Pizza chladící pultová vitrína MIE MIE : Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Pro GN 1/ Pro GN 1/ Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 pøi okolní +32 C Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /60Hz Chladivo... R-134a MIE - celonerezové provedení se vrchním sklenìným zákrytem Modely jsou dodávány bez GN ,- Kè TP GD ,- Kè MIE-204 GN1/3 Pizza chladící pultová vitrína MIEP MIEP : Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Pro GN 1/ Pro GN 1/ Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 pøi okolní +32 C Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /60Hz Chladivo... R-134a MIEP - celonerezové provedení s nerezovým výklopným víkem (zákrytem). Modely jsou dodávány bez GN , ,- MIEP-135 GN1/4 MIEP-150 GN1/ ,- Kè ,- Kè , ,- MIEP-180 GN1/4 MIEP-180 MIEP-200 GN1/ ,- Kè ,- Kè ,- MIEP-154 GN1/ ,- Kè MIEP-204 GN1/ ,- Kè , , ,-

10 10 Chladící skøíò prosklená 70 litrù model SC-70-FA Rozmìry (š x h x v) x 380 x 880 mm Vnitøní objem l Rozmìr roštu 3x x330 mm Provedení... monoklimatické Teplota C Chlazení... R134a Spotøeba... 1,8 kwh/24h Kompresor (Pøíkon)... 1x (150 W) Napìtí V/50Hz Hmotnost... 35kg SC-70-FA Panoramatická chladící skøíò, v elegantním barevném provedení ocelová šeï. Dveøe s dvojitým sklem, vnitøní osvìtlení pro optimální prezentaci uskladnìných výrobkù. Ocelové roštové police, plastem pokryté. Model v novém provedení s vydaøeným designem vhodným do každého interieru ,- Kè (art.: ) , ,- Chladící skøíò 650 litrù Šíøka mm Hloubka mm Výška mm Vnitøní prostor pro... GN 2/1 Obsah l Poèet dveøí/police... 1/3 Pracovní teplota... 0 C až +10 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Celonerezové provedení s plnými dveømi. GN2/1-650 GN2/1-650 Provedení vnitøní i vnìjší z nerez oceli, výškovì stavitelné nohy, vnitøní roštové police s plastem pokryté oceli (výškovì stavitelné). Kvalitní izolace stìn a dveøí. Ventilované chlazení, znaèkový kompresor DANFOS (použité chladivo R134 a), automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Snadné elektronické ovládání, displey zobrazující nastavené, aktuální teploty a servisní hlášení. Chladící skøíò je vybavena zámkem dveøí ,- Kè (art.: ) Chladící skøíò 500 litrù model BC-490W Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x420 mm Chlazení... ventilované (2x ventilátor) Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota... 0 C až +10 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší) ,- Kè , ,- Kè Chladící skøíò 500 litrù model BC-490W/SS Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x420 mm Chlazení... ventilované (2x ventilátor) Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota... 0 C až +10 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg BC-490W Model s nerezovým opláštìním, BC-490W/SS vnitøní provedení v laku , ,- (art.: ) (art.: ) Model v lakovaném a nerezovém provedení s ventilovaným chlazením (dva výkonné ventilátory, robustní 60mm silná izolace) zabezpeèují minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí) chladící prostor je øízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, pøehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitøní prostor, 4ks roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), police jsou výškovì stavitelné. Možnost opaèného otevírání dveøí, 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní pojezdová koleèka (snadná manipulace a úklid). Robustní dveøe s prolisem pro snadné a èasté otevírání, snadná výmìna tìsnìní. Lednice jsou ve standardu dodávány se zámkem. BC-508W ,- Kè (art.: ) Mrazící skøíò 500 litrù model BD-508W Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x460 mm Chlazení... statické Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota C až -22 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší). BC-508W/SS ,- Kè (art.: ) Mrazící skøíò 500 litrù model BD-508W/SS Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x460 mm Chlazení... statické Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota C až -22 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model s nerezovým opláštìním, vnitøní provedení v laku. Mrazící skøíò v lakovaném nebo nerezovém provedení, výkonné statické chlazení a robustní 60mm silná izolace, zabezpeèují minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, mrazící prostor je øízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, pøehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitøní prostor, 4ks pevných mrazících roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), pevné mrazící police. Možnost opaèného otevírání dveøí, 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky+2x zadní pojezdová koleèka (snadná manipulace a úklid). Robustní dveøe s prolisem pro snadné uchycení a èasté otevírání, jednoduchá výmìna tìsnìní dveøí. Mrazící skøínì ve standardu dodávány se zámkem.

11 Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1039 Rozmìry (š x h x v) x412x297 mm Rozmìry komory x325x200 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN1/2 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... mechanické Regulace výkonu až 1000W Rozmrazovací výkon /330W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,45kW/ 230V Hmotnost... 17,5 kg CM mechanické ovládáním s èasovaèem - výstupní mikrovlnný výkon 1000W - nerezové provedení interieru a dvíøek (opláštìní-elegantní a odolný èerný lak) - prosklený prùzor dveøí a nerezové madlo - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - funkce rozmrazení pøi výkonu 15%(150W) - signalizace ukonèení procesu 6.990,- Kè (art.: ) 9.900, pøehledné programovatelné ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1100W - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a nerezové madlo - možnost nastavení až 20 programù - 4 stupòù mikrovlnného výkonu - funkce rozmrazení pøi výkonu 30% (315W) - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +30 sec. - signalizace ukonèení procesu ,- CM ,- Kè (art.: ) Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1069 Rozmìry (š x h x v) x412x297 mm Rozmìry komory x349x225 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN1/2 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... programovatelné Regulace výkonu /770/1100W Rozmrazovací výkon /330W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,6kW/ 230V Hmotnost... 17,5 kg slouží profesionálùm - možnost stohování - zvìtšení varného prostoru - úspora pracovního místa - vnitøní rozmìr 370x370 mm - vhodné pro GN 2/3 - snadné a odolné mechanické ovládání (programovatelné - pøíplatkovì) modely CM-1019/CM-1919 Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1019 Rozmìry (š x h x v) x557x368 mm Rozmìry komory x370x190 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN3/3 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... mechanické Regulace výkonu /700/1000W Rozmrazovací výkon /300W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,7kW/ 230V Hmotnost kg - snadné a rychlé mechanické ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1850W - velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 ) - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce) - vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový) - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a odolné panty - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 10% a 20% - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec. - signalizace ukonèení procesu CM ,- Kè (art.: ) CM snadné a rychlé mechanické ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1000W - velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 ) - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce) - vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový) - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a odolné panty - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 18% a 30% - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec. - signalizace ukonèení procesu ,- Kè (art.: ) Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1919 Rozmìry (š x h x v) x557x368 mm Rozmìry komory x370x190 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN2/3 Poèet magnetronù... 2 Ovládání... mechanické Regulace výkonu /1295/1850W Rozmrazovací výkon /320W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 3,2kW/ 230V Hmotnost kg , ,-

12 12 Vysokokapacitní automatický kávovar Macchiavalley-ZION Vysokokapacitní zcela automatický profesionální kávovar s denní kapacitou až 200 nápojù. Ideální pro pøípravu kávy espressa, cappuccina, latte macchiata a lahodných èokoládových nápojù... Kávovar je vybaven 2 mlýnky a zásobníky na 650g kávy, zásobníkem na 1kg práškové smìsy (èokoláda), otvorem pro bezkofeinovou kávu, tryskou na horkou vodu a páru, dvìma bojlery (samostatnì káva, horká voda a pára) zásobníkem na tuhý odpad, programovatelnou èipovou kartou pro obsluhu. Aktuální pøedvolba až 21 vlastních nápojù, barevný digitální display, výškovì stavitelná skupina pro dva šálky, možnost nastavení hrubosti mletí, systém øízení a úspory energie, automatický èistící program, zobrazení stavu výdeje jednotlivých druhù nápojù a celkové poèítadlo. AKTUÁLNE V CENE! 2x mlýnek a zásobník na èokoládu ovládání s èipovou kartou sumarizace výdeje Dále je možno kávovar doplnit o chladnièku na mléko, ohøev šálkù, mincer, pøipojení pøes USB, zámky zásobníkù, filtry na vodu atd. GERMANY MADE laté èokoláda cappuccino espresso káva èaj BONUS vodní filtr BIO SOFT BS-300 (v hodnotì 5.990,- Kè) za 1,- Kè + Model Rozmìry Kapacita Bojler Pøíkon Napìtí Mlýnek Zásobník Pøedvolba šxhxv (mm) porcí/24h kw V káva èokoláda nápojù ZION 325x559x x 3, x 650g 1x 1000g 21 Kávovar ZION ,- Kè (art.: ) Automatický kávovar JURA-X1 Automatický kávovar JURA X1 je díky výkonu, malým rozmìrùm a snadnému ovládání ideální pro hotelové pokoje, motoresty menší bary a kanceláøské provozy. Vždy èerstvì namletá a profesionálnì pøipravená lahodná káva. Rychlé nahøátí, pøíprava vroucí vody a páry, optimální pracovní tlak 15 bar pro pøípravu lahodné kávy. Kávovar je vybaven nádobkou na 1,1 litrù vody, mlýnkem na kávu, zásobníkem na 125 g kávy a zásuvkou na tuhý odpad. Snadné ovládání jedním tlaèítkem, digitální display pøehlednì zobrazuje potøebná hlášení. K dispozici je také tryska na páru, nebo horkou vodu. Kávovar má výškovì stavitelnou hlavu podle velikosti vkládaného šálku, možnost nastavení hrubosti mletí, aktivní systémem úspory energie ( pøíkon v ekonomickém režimu pouze 8-13,5 W/h) automatický èistící program pro snadnou údržbu a dlouhou životnost zaøízení. Kávovar JURA X ,- Kè Model Rozmìry Tlak Pøíkon Napìtí Zásobník Mlýnek Hmotnost (art.: ) šxhxv (mm) bar. kw V voda káva kg , ,- JURA X1 238x360x , ,1 l 1x 125g 21

13 Automatický mlýnek na kávu MCF 7 Napìtí/ Pøíkon V / 184W Otáèky ot/min Zásobník kávy... 1,2 kg Prùmìr nože... 63,5 mm Možnost dávkování g Èítaè úhozù... ano Automatické domletí zásobníku... ano Produktivita... 9 kg/h Rozmìry (š x d x v) x 390 x 640 mm Hmotnost kg MCF12PG 9.500,- Kè (art.: ) ,- Automatický mlýnek na kávu MCF12PG jednoporcový Rozmìry (š x h x v) x400x535 mm Hmotnost kg Pøíkon W Napìtí V Kapacita zásobníku... 1,5 kg Otáèky ot/min. Brusný kámen... pr.65mm S tímto jednoporcovým mlýnkem kávy FIAMMA máte vždy èerstvì namletou porci kávy s možností pøedemletí jedné, nebou dvou porcí do zásoby. Snadné programování požadovaného množství kávy jedné až dvou porcí. Digitální ovládání a pøehledný display umožòující mimo jiné zobrazit vydané množství na obou nastavených porcích a celkový výdej ,- MCF12PG ,- Kè (art.: ) 13 Automatický kávovar ATLANTIC COMPACT II CV Objem boileru... 6,5 litrù Napìtí V Pøíkon... 2,1 kw Hmotnost... 52,5 kg Rozmìry (š x h v) x563x530 mm ZDARMA zmìkèovaè vody + Compact II CV Automatický kávovar Fiamma je díky svým rozmìrùm nejefektivnìjší model na trhu - šíøka pouze 475 mm - (bìžná šíøka pouze jednopákových modelù). Profesionální dvoupákový kávovar s programovatelným nastavením skupin a velikosti šálkù. poèet skupin: 2 nastavení: automatické ovládání: programovatelné provedení: nerez/lak tryska na vodu: ano tryska na páru: ano ohøev šálkù: ano ,- Kè (art.: ) Pákový kávovar jednoskupinový / dvouskupinový ATLANTIC CV Provedení... jednoskupinové / dvouskupinové Obsah bojleru I / (II.)... 5 litrù (9 l) Napìtí V/2N/50Hz Pøíkon I / (II.)... 2,1/(3,8) kw Rozmìry (š x d x v).. 475(665)x 640 x 530 mm Vodní filtr pro kávovary BIO SOFT BS-300 Výška mm Prùmìr mm Prùtok vody ,5 l/min. Max.prùtok vody... 5 l/min. Mimoøádná úèinost... až litrù ZDARMA zmìkèovaè vody - optimální krémová pìna pressa - provedení jedno / dvouskupinové - vývod páry Atlantic I - 1x (Atlantic II - 2x) - jeden vývod horké vody - doteková programovatelná klávesnice pro každou hlavu samostatnì s pøesným objemovým dávkováním - snadná instalace cappuccinátoru - automatické dopouštìní boileru, optický indikátor hladiny - všechny pracovní plochy jsou z nerez oceli - bezpeènostní systém hlídání hladiny boileru 8.900, ,- BIO SOFT BS-300 Atlantic I CV 5.990,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: ) Atlantic II CV ,- Kè (art.: ) pøi zakoupení kávovaru SLEVA -10% na koupi vodního filtru BIO SOFT BS-300 Ekologické, úèinné a úsporné vodní filtry urèené pro profesionální kávovary plnící všechny poøebné procesy k úpravì vody ( zmìkèování, odstraòování železa, demineralizace, sterilizace a filtrace). Pomocí biomineralizace chrání váš kávovar proti nadmìrnému usazování vodního kamene, minerálù, chemických a organických látek a vytváøí ochranný film proti korozi. Velkou výhodou tìchto filtrù je velká úèinnost, spolehlivý chod a nulové provozní náklady (není tøeba elektrické zásuvky a pøipojení na odpad a také sùl na regeneraci) ,- BONUS

14 14 GOURMET WHIP (PLUS) šlehaèkové lahve jednopláš ové model Plnìní (litr)... max. 0,25... max. 0,5... max. 1 Rozmìry (mm)... 95x80x x82x x102x336 Hmotnost (kg)... 0, , ,13 Povrch... matný... matný... matný Tøi praktické vymìnitelné zdobièky s kovovým závitem. WHIP , ,- Kè (art.: ) Pro použití v teplé i studené kuchyni. Nerezová hlavice s robustním ventilem. Konstruováno pro pøípravu horkých pokrmù použita kvalitní odolná silikonová tìsnìní. Protiskluzová rukoje. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. THERMO WHIP šlehaèková lahve dvoupláš ová model 2470 Plnìní... max. 0,5 litru Rozmìry x104x294 mm Hmotnost... 1,20 kg Povrch... matný WHIP ,- Kè (art.: ) WHIP ,- Kè (art.: ) 3.990, , , ,- THERMO XPRESS WHIP (PLUS) výrobník šlehaèky dvoupláš ový model 2480 Plnìní... max. 1 litr Rozmìry x152x403 mm Hmotnost... 2,69 kg Povrch... matný WHIP ,- Kè (art.: ) Nerezová vakuovì izolovaná láhev s dvojitou stìnou a maximální tepelnou izolací. Udržuje chladnou náplò až 8 hodin, teplou až 3 hodiny. Urèeno k pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù, dezertù, teplých a studených omáèek i našlehaných krémových polévek. Nerezová hlavice s modrým silikonovým povlakem a robustním dávkovacím ventilem. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. Statický výrobník šlehaèky. Nerezová vakuovì izolovaná láhev s dvojitou stìnou. Udržuje chladnou náplò až 8 hodin, teplou až 3 hodiny. Inovaèní systém výtlakové trubky - snadné dávkování stlaèením. K pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù, dezertù, teplých a studených omáèek i našlehaných krémových polévek. Vybaveno protiskluzovou podložkou a odkapávací miskou. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. WHIP ,- Kè (art.: ) 245,- SAHNE 24 originální bombièky Jednorázové bombièky isi speciální pro šlehaèky a krémy s náplní 8 g. Použití: jedna bombièka na 0,5 litrù náplnì. Poèet kusù v balení 24.! AKCE! pøi odbìru kartonu (25x24ks) cena za 1 balení 204,- Kè bez DPH již od 8,50Kè Sahne 24 /24ks 215,- Kè (art.: ) Patentovaný systém uzávìru = GARANCE 100% NÁPLNÌ FILL IT plnící jehly Balení obsahuje plnící jehly (pr. 3 a 5 mm) v ochranném obalu a jsou dokonalým doplòkem pro kreativní kuchaøe k plnìní: - croissantù, trubièek - zdobení koblih - nastøikování masa a peèiva Jehly jsou vhodné pro výhradní použití s lahvemi isi Thermo Whip (PLUS) nebo isi Gourmet Whip (PLUS) FILL IT /2ks 250,- Kè (art.: ) 290,-

15 WB ,- Kè (art.: ) Rychlovarný termos 20 lt. model WB-20W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 330 / v = 600mm Obsah l WB-20 Kotlík elektrický na polévku model SB-10 - èerný Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 340 / v = 400mm Obsah l Regulace teploty C Barva... èerná Rychlovarný termos 10 lt. model WB-10W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 300 / v = 480mm Obsah l Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace ,- Kè WB , ,- Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. (art.: ) Celonerezový varný termos pro rychlou pøípravu a udržení horké vody k výrobì teplých nápojù (káva, èaj, atd.). Termos je vybaven svìtelná kontrolkou chodu, hladinomìrem, výpustným kohoutem, atraktivní design. Rychlovarný termos 40 lt. model WB-40W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 390 / v = 630mm Obsah l 2.700,- Kè (art.: ) Elektrický kotlík s nepøímým ohøevem slouží k udržování a výdeji teplých polévek. Zaøízení je vybaveno kontrolkou chodu a termostatem, nerezová nádoba a víko fixovatelné v otevøené poloze s otvorem pro nabìraèku. Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. Rychlovarný termos 30 lt. model WB-30W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 390 / v = 520mm Obsah l SB-10 WB-30 Rychlovarný termos 15 lt. model WB-15W Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace ,- Kè CioCab (art.: ) WB ,- Kè (art.: ) Výrobník horké èokolády model CioCab Napájení V Pøíkon W Obsah... 5 lt Kapacita (min/max) lt Rozmìry (prùmìr x v)... pr. 230 x 500 mm Regulace teploty C Hmotnost kg Zaøízení na výrobu s mícháním a šetrným ohøevem zaruèujícím optimální pøípravu lahodné krémové èokolády. Výrobník je vybaven samouzavíracím kohoutem pro bezpeèné dávkování a odnímatelnou odkapovou miskou ,- Kè 1.590,- Kè (art.: ) Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 330 / v = 560mm Obsah l 2.890,- Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. (art.: ) , , , ,- 15 Výrobník pøekapávané kávy model CP-06 Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 300 / v = 480mm Obsah... 6 l Automatický varný a udržovací režim pro pøípravu kávy a èaje. Souèástí dodávky jemný nerezový filtr (není tøeba používat výmìnné papírové filtry) CP ,- Kè (art.: ) Celonerezové varné zaøízení vèetnì nerezových vnitøních filtrù pro pøípravu filtrované kávy, èaje a dalších horkých nápojù. Výrobník je vybeven svìtelnou kontrolkou chodu, hladinomìrem, výpustným kohoutem, atraktivní design. Automatický varný a udržovací proces (po ukonèení varného procesu se zaøízení automaticky pøepne na udržovací a výdejní teplotu pøipraveného nápoje).

16 16 El.zásobník na nápoje 15 lt. WB-15A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 360 / v = 450mm Obsah l Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody. Hot Dog HD/TW WB-15A 2.590,- Kè (art.: T) El.zásobník na nápoje 20 lt. WB-20A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 360 / v = 550mm Obsah l WB-20A 2.990,- Kè Rozmìry (š x h x v) x310x385mm Pøíkon W Napìtí V/50Hz Nádoba na párky... Ø 200, v=235 mm Výhøevné trny... Ø 28, v=215 mm Poèet výhøevných trnù... 3 Hmotnost... 9,25 kg HD/TW Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody ,- Kè (art.: ) (art.: T) 3.990, , , ,- Elektrické zásobníky na horké nápoje WB slouží k výrobì a udržování horké vody a teplých nápojù. Moderní konstrukce zásobníkù zaruèuje snadnou obsluhu, rychlou pøípravu, stálou kontrolou nad teplotou (mechanický regulaèní termostat, svìtelná signalizace chodu a nahøátí), množstvím nápoje uvnitø (pøehledný indikátor množství nápoje) a bezpeèné dávkování výpustným koutem. Zásobník je v celonerezovém provedení s odolnými nerezovými držadly opatøenými izolovaným madlem. Snadné mytí a údržba zásobníku zejména vnitøního prostoru díky bezpeènému uložení topného tìlesa pod dnem nádoby (snadné míchání a šetrný ohøev). Ohøev párkù - parní HD-WS El.zásobník na nápoje 30 lt. WB-30A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 450 / v = 440mm Obsah l Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody. regulace teploty WB-30A 3.490,- Kè Rozmìry (š x h x v) x310x385mm Pøíkon W Napìtí V/50Hz Nádoba na párky... Ø 200, v=235 mm Hmotnost... 6,25 kg HD-WS 3.990,- Kè (art.: ) (art.: T) 4.990,- Elektrické zaøízení na pøípravu pokrmù Hot Dog. Obì zaøízení jsou v nerezovém provedení, vybavena sklenìným válcem a pùleným nerezovým košem. Teplotu ohøevu párkù je možno plynule regulovat. Zaøízení jsou vybavena vypínaèi a kontrolkami chodu. Model HD-TW je navíc vybaven tøemi nerezovými trny (s vloženým topným tìlesem) a novì s možností regulace teploty ohøevu rohlíkù. El. vaøiè rýže RC-10 Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 410, v=300 mm Obsah l Produkce (hotové rýže)... 6kg Regulace... automatický varný proces RC-10 Nerezové provedení s plastovými úchyty a teflonovou vnitøní nádobou (snadná údržba a provoz). Na teflonový povrch je zakázáno používat kovové pøedmìty! 2.490,- Kè (art.: ) + = 2kg rýže + 4litry vody = 30 porcí (200 g) Drtiè ledu je urèený pro drcení ledu do nápojù. Tìlo je vyrobeno z lité oceli a povrchovì upraveno elegantním odolným lakem. Drtiè je vybaven odolným nerezovým nožem, velkým plnícím otvorem, masivní pøítlaènou pákou a nerezovou miskou na drcený led ,- CS ,- Kè (art.: ) Elektrický drtiè ledu CS-100 Rozmìry (šxhxv) x420x260 mm Výkon... do 40 kg/h Provedení drtì... jemná Prùmìr nože mm Pøíkon W Napìtí V

17 Hliník Ø19cm 3.690,- Kè (art.: ) Infra - lampa závìsná 4.190,- Elektrický chafing 1/1 s poklopem Napìtí V Pøíkon... 2,0 kw Celkový rozmìr x 320 x 480mm Pro GN... GN1/1-65 Topení... elektrické 17 Rozmìr... Ø 190 nebo 230 mm Napìtí V Pøíkon W Chrom Ø23cm 5.990,- Kè Mìï Ø23cm (art.: ) 6.490,- Kè 3.690, ,- (art.: ) 7.990, ,- Model s nerezovým víkem, nádobou (vana + GN1/1-65) a nerezovým rámem s úchyty pro pøenášení. Spodní opláštìní z tmavého plastu odolného vysokým teplotám. Možnost regulace teploty a kontrolka chodu. Chafing GN1/ ,- Kè (art.: ) Plynová sestava grilovací tál s vaøièem PGF 300-F PGF 600-F PGF 800-F Šíøka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Pøíkon grilu (kw)... 2,35*... 4,7*... 7,0* Pøíkon vaøièe (kw)... 3,2*... 3,2*... 3,2* Tlouš ka gril.desky (mm) Rozmìr gril.desky (mm).. 304x x x400 Poèet hoøákù/vaøièù (ks)... 1/1... 2/1... 3/1 Hmotnost (kg)... 16, , ,5 * zemní plyn G20, (propan-butan G30/G31) PGF 800-F - dvì funkce, jedno zaøízení.. - právì nyní mùžete grilovat a vaøit soubìžnì s novým zaøízením a zároveò šetøit pracovní prostor PGF 600-F PGF 300-F 7.990,- Kè (art.: ) 9.990,- Kè ,- Kè (art.: ) (art.: ) Elektrický kontaktní gril model CG 1/2 Napìtí V/50Hz Pøíkon... 1,8 kw Rozmìry (š x d x v) x 380 x 210 mm Rozmìry plotny-vrchní (šxd) x220 mm Rozmìry plotny-spodní (šxd).. 220x220 mm Regulace C Hmotnost... 13,6 kg Gril CG 1/ ,- Kè (art.: ) 8.990,- Robustní celonerezové provedení s litinovou grilovací plochou (optimální pøenos tepla) a nepøilnavou úpravou, odkapovou miskou pro zachycení tuku, provedení grilovací plochy (spodní i vrchní) - drážkované, ovládání a regulace teploty termostatem od 50 do 300 C, kontrolka vyhøátí a sí ový vypínaè. Elektrický kontaktní gril model CG 2/3 Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2,2 kw Rozmìry (š x d x v) x 380 x 210 mm Rozmìry plotny-vrchní (šxd)...330x220 mm Rozmìry plotny-spodní (šxd)..340x230 mm Regulace C Hmotnost... 20kg Gril CG 2/ ,- Kè (art.: ) 3.990,- BM 1/1 165B 2.590,- Kè (art.: ) Vodní lázeò BM 1/1 165B Napìtí V Pøíkon W Rozmìr vany GN... 1/1-150 Rozmìry (š x d x v) x535x228 mm Obsah...18 l Regulace C Provedení: nerezové 18/10 Cena je uvedena bez GN nádob 3.590,- BM 1/1 165BT 2.990,- Kè (art.: ) Robustní celonerezové provedení s litinovou grilovací plochou (optimální pøenos tepla) a nepøilnavou úpravou, odkapovou miskou pro zachycení tuku, provedení grilovací plochy (spodní i vrchní) - drážkované, ovládání a regulace teploty termostatem od 50 do 300 C, kontrolka vyhøátí a sí ový vypínaè. Vodní lázeò BM 1/1 165BT s výpustí Napìtí V Pøíkon W Rozmìr vany GN... 1/1-150 Rozmìry (š x d x v)...350x590x290 mm Obsah...18 l Regulace C Provedení: nerezové 18/10 s výpustným kohoutem Cena je uvedena bez GN nádob

18 18 Fritéza FS-6 Elektrická fritéza model FS - 6 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2,5 kw Rozmìry koše (š x d x v)..185x240x100 mm Rozmìry (š x d x v)...275x470x305 mm Obsah... 6 l oleje Regulace C Hmotnost... 6 kg 2.800,- Kè (art.: ) Elektrická fritéza model FD - 66 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2x 2,5 kw Rozmìry košù (š x d x v)..2x 185x240x100 mm Rozmìry (š x d x v) x470x305 mm Obsah... 2x 6 l oleje Regulace C Hmotnost... 11,1 kg Fritéza FD ,- Kè (art.: ) 4.190, , ,- Celonerezové provedení s robustním pevným košem, výkonné nerezové topnice s dostateèným výkonem pro rychlé vyhøátí oleje a optimální tepelnou pøípravu pokrmù, chladná zóna, tìlesa opatøena ochrannou møížkou, která zachytává hrubé nìèistoty a chrání tìlesa, pøehledný panel s kontrolkou chodu a vyhøátí, regulace teploty od C. Fritéza je snadno rozebíratelná pro každodenní údržbu a èištìní. Elektrická fritéza model FS - 8 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 3,25 kw Rozmìry koše (š x d x v)..185x240x140 mm Rozmìry (š x d x v)...265x480x340 mm Obsah... 8 l oleje Regulace C Hmotnost... 7,2 kg Elektrická fritéza model FD - 88 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2x 3,25 kw Rozmìry košù (š x d x v)..2x 185x240x140 mm Rozmìry (š x d x v) x480x340 mm Obsah... 2x 8 l oleje Regulace C Hmotnost... 13,1 kg Fritéza FD-8 (art.: ) 3.500,- Kè 6.990,- Fritéza FD ,- Kè (art.: ) Vodní láznì BM skøíòové pojízdné provedení BM BM Napìtí (V/Hz) / /50 Pøíkon (kw)... 2,5... 2,5 Kapacita BM3... GN 3/1 (pro 3GN 1/1-200) Kapacita BM4... GN 4/1 (pro 4GN 1/1-200) Šíøka (mm) Délka (mm) Výška (mm) Regulace ( C) Hmotnost (kg) Výbava... 2 dìlící lišty 1/ dìlící lišty 1/1 BM Vodní lázeò v celonerezovém provedení, spodní policí, posuvnými dvíøky (ze strany obsluhy) a nedìlenou vanou GN 3/1-220mm (pro 3 GN1/1-200 a menší), nebo model GN 4/1-220mm (pro 4 GN1/1-200 a menší). Rychlé nahøátí zajiš uje výkonná topnice 2,5 kw uložená uvnitø vany, regulace teploty termostatem C, kontrolka chodu, výpustný ventil, spodní uzavíratelný prostor mírnì temperovaný teplotou vany, pojezdová kola o pr. 120mm (2x pevná + 2x otoèná a brzdìná). Cena je uvedena vèetnì pevnì uchycených dìlících lišt 1/1, bez výbavy GN. BM BM ,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: )! NOVINKA! Elektrické fritézy FCF model rozmìry (š x h v) pøíkon napìtí obsah rozmìr koše produkce hmotnost (mm) (W) (V) (lt.) (mm) (kg/h) (kg) FCF 6 230x460x x253x FCF x478x x285x ,5 FCF 10TR 265x478x x285x FCF 15TR 323x474x x285x FCF x460x304 2x x253x FCF x478x321 2x x285x ,5 FCF 10+10TR 537x478x321 2x x285x FCF 15+15TR 653x474x347 2x x285x ,5 * vyjma modelù FCF6 a FCF 6+6 Firma Fiamma pøichází na trh s novou øadou fritéz FCF, které jsou konstruované pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì lisované vany se sklonem a *výpustným kohoutem pro snadné vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a navíc chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù. FCF ,- Kè FCF 6+6 (art.: ) 9.990,- Kè (art.: ) FCF ,- Kè FCF (art.: ) ,- Kè (art.: ) FCF 10TR 7.490,- Kè (art.: ) FCF 10+10TR ,- Kè (art.: ) FCF 15TR 9.490,- Kè FCF 15+15TR (art.: ) ,- Kè (art.: )

19 Pece na pizzu PA-4 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Pece na pizzu PA-6 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním 19 Rozmìry (š x h x v) x815x415 mm Komora... 66x69,v=23 cm Pizza prùmìr 33cm... 4ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 4,5kW / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v) x1105x415 mm Komora... 66x102,v=23 cm Pizza prùmìr 33cm... 6ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 6,9 kw / 400 V Hmotnost kg 1x komora : PA-4 PA ,- Kè (art.: ) Komora pece je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. PA ,- Kè , ,- (art.: ) 1x komora : PA-6 Pece na pizzu PA-6L modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Pece na pizzu PA-9 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Rozmìry (š x h x v)..1305x815x415 mm Komora... 99x69,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm... 6ks Teplota ( C) C Pøíkon / Napìtí... 7,3 kw / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v)..1305x1105x415 mm Komora... 99x102,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm... 9ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 9 kw / 400 V Hmotnost (kg) kg 1x komora : ,- PA-6L ,- Kè (art.: ) PA ,- Kè (art.: ) ,- 1x komora : PA-9 Komora pece je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. Pec na pizzu PA-8 modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním Pec na pizzu PA-18 modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním PA-9 Rozmìry (š x h x v) x 815 x 745mm Komora... 66x69,v=23cm Pizza prùmìr 32cm ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 9 kw / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v) x1105x745 mm Komora (cm) 2x... 99x102,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm ks Teplota C Pøíkon / Napìtí kw / 400 V Hmotnost kg 2x komora : 2x komora : PA , ,- PA ,- Kè (art.: ) Každá komora je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. Hnìtaè tuhého tìsta 20 a 30 litrù modely jednorychlostní s pevnou hlavou a mísou 20 litrù ,- Kè (art.: ) model 20 litrù 30 litrù Šíøka mm mm Hloubka mm mm Výška mm mm Obsah litrù litrù Náplò kg kg Výkon...65 kg/hod kg/hod Pøíkon max.... 1,1 kw... 2,0 kw Napìtí V V Hmotnost...85 kg kg Model jednorychlostní s pevnou díží, nerezovým zákrytem mísy, hákem a centrální osou, ovládán bezpeènostními tlaèítky STAR/STOP. Uvedený model je urèen do všech bìžných pizza provozù na pøípravu tuhých tìst. 30 litrù ,- Kè ,- (art.: ) PA ,- Kè 10 litrù ,- Kè (art.: ) (art.: ) , ,- Hnìtaè tuhého tìsta 10 litrù jednorychlostní s pevnou hlavou a mísou model 10 litrù Rozmìry (š x h x v) x540x550 mm Prùmìr mísy mm Obsah litrù Náplò... 8 kg Výkon...30 kg/hod Pøíkon max.... 0,37 kw Napìtí V Hmotnost...42 kg Model jednorychlostní s pevnou díží, nerezovým zákrytem mísy, hákem a centrální osou, ovládán bezpeènostními tlaèítky STAR/STOP. Uvedený model je urèen pro lehèí provozy na pøípravu menšího množství tuhých tìst v pizzerii a dalších gastro provozech. PA-18

20 20 ORIGINAL 1,- Kè Univerzální robot SP-500 (è.artiklu: ) + DVAZACENUJEDNOHO ,- Kè Univerzální robot SP 60 SPAR (è.artiklu: ) AKCE 1,- Kè Mlýnek na maso VH 12 (è.artiklu: ) Mlýnek na maso k robotu za 1,- Kè platí pro modely SP 100 až SP30 Model Rozmìry Pøíkon Napìtí Obsah kotlíku Regulace Rychlosti Hmotnost šxhxv (mm) kw V litr rychlostí 1/2/3 kg ,- Kè Univerzální robot SP 200 SPAR (è.artiklu: ) Univerzální kuchyòský roboty SP 200 SPAR Základní výbava: kotlík 20 l, metla, hák, míchaè, nerez zákryt, digitální ovládání s èasovaèem, signalizací/pulzní volbou a èeský popis stroje. Možnost dodání kotlíku 10 l s adaptérem a pøíslušenstvím. Možnost pøídavných zaøízení (mlýnek na maso, krouhaè zeleniny)! AKCE! Mlýnek na maso k robotu za 1,- Kè AKCE Univerzální robot SP-500 za 1,- Kè k modelùm SP40, SP50, SP60 a SP80 SP x470x520 0, plynule 16 SP x470x850 0, /196/ SP x630x1300 2, /176/ SP 500 SPAR Základní výbava: kotlík 5l, metla, hák, míchaè, plastový zákryt, mechanické ovládání, èeský popis stroje, plynulé volitelné rychlostí. Uvedený model je možno používat v nepøetržitém chodu max.10 min. (zatížení : náplò do 750 gr.mouky pøi hnìtení tìsta - rychlost max.3). Možnost pøídavných zaøízení se standardním unašeèem (krouhaè zeleniny, øezaèka masa...). SP 60 SPAR Základní výbava: kotlík 60 l, metla, hák, míchaè, nerezový zákryt, mechanické ovládání s èasovaèem, signalizací a stop tlaèítkem a èeským popisem stroje + zavážecí vozík na kotlík Možnost pøídavných zaøízení ( mlýnek na maso, krouhaè zeleniny ) Náøezový stroj model EURO 2200 Druh pohonu... šnekový Uložení stolu... vodorovné Napájení/Pøíkon...230V/280W Prùmìr nože mm / hladký Maximální øez (v x š)...155x220 mm Nastavení síly øezu mm Rozmìry (š x d x v)..430 x 500 x 350 mm Hmotnost...17 kg Provedení... eloxovaný hliník Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože. EURO 2200 teflon ,- Kè EURO 2200 ocel ,- Kè (art.: ) (art.: ) Náøezový stroj funguje v poloautomatickém, nebo ruèním režimu. Jednoduché rozebírání usnadòuje pravidelné èistit. Náøezový stroj je vyroben v kombinaci eloxovaný hliník a kvalitní nerezová ocel. Stroj je vybaven poteflonovaným nožem (prùmìr 300mm), který umožòuje univerzální použití na uzeninu a zejména snadné krájení sýrù. Samostatný pohon pro nùž a vozík, šnekový pøevod s optimálními otáèkami 300 ot/min. umožòují delší zatížení pøi jednorázovém krájení. Náøezový stroj je vybaven micro pøepínaèem chránícím pøed nechtìným spuštìním stroje bez nasazeného krytu nože, je vybaven tlaèítkem START-STOP, pøítlaèným zaøízením s tlaèkou pro dokrojení i malých kouskù. Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože ,- S 712 PT ,- Kè (art.: ) Poloautomatický náøezový stroj mode S 712 PT Druh pohonu... šnekový Uložení stolu... šikmé(gravitaèní) Napájení/Pøíkon...230V/500W Prùmìr nože mm / hladký Maximální øez (v x š)...300x250 mm Nastavení síly øezu mm Øezný výkon... cca plátkù/h Rozmìry (š x d x v)..500 x 635 x 625 mm Hmotnost...52 kg Provedení... nerez/eloxovaný Al

21 Vakuová balièka Henkelman Mini Jumbo Napìtí V Pøíkon... 0,3-0,4 kw Výkon vývìvy... 4 m3/h Ovládání...digitální Doba prac. cyklu s Šíøe sváru na lištì... 3,5 mm Rozmìry (š x d x v)..330x450x295 mm H=85 mm Ruèní tenderizér SUPER 1 a 3 øadý 1 øada... po 16 nožích 3 øady... po 16 nožích 21 Jednokomorová balièka s digitálním ovládáním. Robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou a vysoce kvalitní vývìvou BUSCH. BO NU S MKZ-30 NS 250 ES Mini Jumbo Vèet nì sady základních k o t o u è ù 5 Stolní tenderizer (steaker) FEUMA model TFS Napìtí V Pøíkon W Ochrana... IP 54 Otáèky ot/min. Rozmìr plnícího otvoru... 25x180 mm Výbava... tenderizeèní hlava Výkon... cca plátkù/h Rozmìry (š x h x v) x460x520 mm Hmotnost kg ,- Kè (art.: ) Náøezový stroj NS 250 ES prùmìr nože 250 mm Prùmìr nože mm / hladký Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Max.prùmìr øezu mm Nastavení síly øezu mm Rozmìry (š x d x v) x365x340 mm Provedení stroje... eloxovaný hliník Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože ,- Kè ,- Kè naklepávací hlava (art.: ) (art.: ) Krouhaè zeleniny MKZ-30 Napájení V Pøíkon W Otáèky disku ot/min Kapacita... od 120 do 320 kg/h Rozmìry (š x d x v)...160x560x290 mm Hmotnost...25 kg Krouhaèe zeleniny jsou urèeny pøedevším ke krájení zeleniny a ovoce rùzných tvarù s pomocí dvou plnících otvorù a širokého výbìru diskù (napø.plátky 1-14mm, silné/slabé proužky, hranolky, kostky, nebo strouhání), dále ke strouhání sýrù peèiva a oøechù. Krouhaè je také možno použít ke krájení nìkterých druhù zachlaz. uzenin. Naklepávací hlava ,- Kè (art.: ) SUPER 3 HL - G 12 SS SUPER 1 Tenderizer TSF ,- Kè (art.: ) 499,- Kè (art.: ) 899,- Kè AK/12-AUT (art.: ) 595,- 995, ,- Kè (art.: ) Tenderizer (steaker) pro využití v gastronomii a obchodì. Zaøízení je urèeno pro køehèení plátkù masa silným do 25mm a širokých 180 mm. Tenderizer propracuje jakýkoliv vykoštìný plátek masa (nejedná se o rozklepání a zvìtšní prùmìru porce) a výraznì sníží dobu potøebnou k tepelnému opracování a spotøebu energií až o 50%.V mase zùstává více chuti a lépe drží tvar. Snadno rozebíratelná nožová sestava (neostøená) a nerezový odnímatelný kryt s plnícím otvorem a plastovou pøítlaèkou. Zaøízení je dále vybaveno bezpeènostními spínaèi, které neumožòují spuštìní stroje bez ochranných krytù. Jednoduché ovládání, snadná údržba a èistìní. Na vyžádání možno dodat plátkovací (nudlièkovací) hlavy ,- Kè (art.: ) , , , , , , ,- Tenderizér propracuje jakýkoliv vykostìný plátek masa. Snadno se èistí ( i v myèce ). Podkládá se prkénkem na maso. Zkrácení doby vaøení až o 40%, šetøí až 40% energie. V mase zùstává více chuti a lépe drží tvar Napìtí V Pøíkon W Velikost složení... prùm. 70 mm Rozmìry (š x d x v) x410x410 mm Výkon dle prùm. desky kg/h Poèet otáèek ot/min Hmotnost kg V základu stroje: - deska 4 mm, 6 mm, ètyøbøitý nùž (širší výbìr na vyžádání) - plastová plnící tlaèka prùm.20 mm - pro využití v gastronomii a obchodì - celonerezové provedení a vysoký hygienický standard - vypínaè se zpìtným chodem - tepelná pojistka,,reset,, - robustní šneková pøevodovka - tìžký provoz - øezné složení,,enterprise,, Øezaèka masa HL - G 12 SS Mixer barový AK/12-AUT 2,5 lt / 1200 W Pøíkon W Napájení V/50 Hz Otáèky... max ot/min Regulace otáèek... 6 pozic Nastavení èasu... 9 pozic Volba ovládání... pulsní / automatické Rozmìry (š x d x v) x 200 x 445 mm Nádoba... 2,5 lt (polykarbonát) Hmotnost... 5,3 kg Nadstandardnì výkonný profesionální barový mixer (výkon 1200W) vybaven regulací otáèek (6 pozic), èasovaèem (9 pozic) dále pulsní volbou, odnímatelnou 2,5 l polykarbonátovou nádobou s pružným víkem a plnícím otvorem umožòujícím dávkování bìhem provozu, robustní speciálnì tvarované nože pro kvalitní rozmìlnìní i obzvláštì tuhých potravin, díky nímž je vhodný i do nároèných provozù. Zaøízení je vhodné k mixování všech druhù ovocných a jogurtových koktejlù, výrobu ledové tøíštì a frappe.

22 22 Lapaè hmyzu J20-210L lak Napájení V Rozmìry x 80 x 305 mm Záøivka...2 x 10W Akèní pùsobnost... cca. 50 m Povrch lapaèe... LAK Provedení: oboustranné do prostoru 1.990,- J Alu J20-210L lak 1.490,- Kè (art.: ) Lapaè hmyzu J Alu 2.490,- Kè 3.990,- (art.: ) Napájení V Rozmìry x 80 x 395 mm Záøivka...3 x 20W Akèní pùsobnost... cca. 150 m Povrch lapaèe... ALU Provedení: oboustranné do prostoru Lapaè hmyzu J Alu Napájení V Rozmìry x 80 x 325 mm Záøivka...2 x 15W Akèní pùsobnost... cca. 100 m Povrch lapaèe... ALU Provedení: oboustranné do prostoru Termoport T-1120 pro GN1/ ,- GN1/1-200 J Alu 1.990,- Kè Rozmìr vnìjší (mm) x400x290 Rozmìr vnitøní (mm) x336x235 Hloubka max. (mm)...200mm Obsah (litrù) litrù 860,- Kè (art.: ) (art.: ) Termoport GN 1/ ,- Termoport T 2320 pro GN2/3-200 T ,- Kè (art.: ) Rozmìr vnìjší (mm).. 595x395x270 Rozmìr vnitøní (mm).. 507x307x205 Pro max.rozmìr GN... 1/1-200 Hloubka max. (mm) mm Obsah (litrù) litrù 1.600, ,- Vyrobeno s houževnatého expandovaného polypropylenu. Termoporty jsou odolné teplotám -20 C až +110 C s možností mytí v prùmyslových myèkách (HACCP), stohovatelné a velmi oblíbené díky své nízké hmotnosti a vysoké odolnosti (PP-polypropylen). H ,- Kè (art.: ) Rozmìr vnìjší x460x270mm Rozmìr vnitøní x360x205mm Pro max.rozmìr GN... 2/3-200 Hloubka max mm Obsah litrù Termoport etol 26e smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro GN 1/1-200 a menší Tepelná odolnost... dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry.. 630x370x308mm (302mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 6,1 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) 26e smart 3.590,- Kè Termoporty linie smart firmy ETOL (Nìmecko) jsou vyrobeny z kvalitních a odolných materiálù (s patentovaným systémem úchytù a madel), které zaruèují dlouhou životnost a vysoký hygienický standard (zabraòují šíøení bakterií). Díky zesílení jsou odolné proti nárazu a jejich životnost je 10 až 15 let. Všechny díly se dají lehce nahradit (rukojeti, madla, skluznice atd.). Kvalitní materiály a optimální izolace (sandwichový postup) zajiš ují skvìlé izolaèní vlastnosti i bez nutnosti používat tìsnìní a umožòují dlouhodobé tepelné zatížení -20 C až +90 C a pro tepelnou dezinfekci i krátkodobé vìtší zahøátí a mytí v prùmyslových myèkách. Boxy mají široké využití pro teplé i chlazené pokrmy a s možností stohování je snadné je transportovat, ukládat a obsluhovat. (art.: ) Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) 26 smart 4.590,- Kè (art.: ) Termoport etol 52 smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro 2x GN1/1-200 (12x GN1/1-20) Tepelná odolnost.. dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry.. 636x498x560mm (550mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 12,4 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) Termoport etol 26 smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro GN 1/1-200 a menší Tepelná odolnost... dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry x370x308mm (302mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 6,7 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoporty linie smart firmy ETOL(Nìmecko) jsou vyrobeny z kvalitních a odolných materiálù (s patentovaným systémem úchytù a madel), které zaruèují dlouhou životnost a vysoký hygienický standard (zabraòují šíøení bakterií). Díky zesílení jsou odolné proti nárazu a jejich životnost je 10 až 15 let. Všechny díly se dají lehce nahradit (rukojeti, madla, skluznice atd.). Kvalitní materiály a optimální izolace (sandwichový postup) zajiš ují skvìlé izolaèní vlastnosti i bez nutnosti používat tìsnìní a umožòují dlouhodobé tepelné zatížení -20 C až +90 C a pro tepelnou dezinfekci i krátkodobé vìtší zahøátí a mytí v prùmyslových myèkách. Boxy mají široké využití pro teplé i chlazené pokrmy a s možností stohování je snadné 52 smart je transportovat, ukládat a obsluhovat ,- Kè (art.: ) 5.600, ,-

23 Podnos fast food Rozmìry x300x30 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen art.: A oranžový art.: A žlutý art.: A šedý Podnosy 89,- Kè Podnos GN 1/1 Rozmìry...530x325 mm mramorovaný hladký povrch polyester - šedý mramor Podnos 199,- Kè (art.: ) GN 1/ 1 43x30 Podnos jídelní Rozmìry x360x20 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen Barevná provedení podnosù: art.: A svìtle šedá art.: A žlutooranžová art.: A oranžová art.: A èervená art.: A èervenohnìdá art.: A èervený-eco Zmìna barev a rozšíøení sortimentu vyhrazeno. Podnos jídelní ECO Rozmìry x360x20 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen art.: A èervený-eco DT ,- Kè (art.: ) 109,- 89,- Podnosy 99,- Kè 46x ,- 209,- 99,- Podnos ECO 75,- Kè 46x36 Termos DupliTherm øada DT DT-10 DT-20 DT-35 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 330 Výška (mm) Obsah (litrù) DT ,- Kè (art.: ) Termos DupliTherm øada DTK (modely s výpustným kohoutkem) DT-20 DTK-10 DTK-20 DTK-35 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 330 Výška (mm) Obsah (litrù) ,- Kè 4.890, , ,- DTKA-10 (art.: ) 3.165,- Kè DTK-10 (art.: ) 3.390, , ,- Kè (art.: ) DupliTherm Izolované termosy DupliTherm jsou urèeny k použití ve všech provozech veøejného stravování (školách, školkách, domovech dùchodcù, nemocnicích atd.) k udržení, transportu a výdeji pøipravených nápojù, polévek atd. v optimální výdejní teplotì. Termosy DupliTherm se vyznaèují výbornými izolaèními vlastnostmi a snadnou údržbou. Celonerezové provedení termosù se zesílenou izolací ve dvouplášti vèetnì DTKA-20 víka opatøené odolným silikonovým tìsnìním (snadná výmìna), vyrovnávacím ventilkem, madlem, šesti sponami pro bezpeèné a dobré utìsnìní termosù, ergonomicky øešená nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy. Dno termosù je opatøeno odolným gumovým návlekem. Izolované termosy DupliTherm jsou urèeny k použití ve všech provozech veøejného stravování (školách, školkách, domovech dùchodcù, nemocnicích, hotelech atd.) k udržení, transportu a výdeji pøipravených nápojù, polévek atd. v optimální výdejní teplotì. Termosy DupliTherm se vyznaèují výbornými izolaèními vlastnostmi a snadnou údržbou. Celonerezové provedení termosù se zesílenou izolací ve dvoupláš i vèetnì víka opatøené odolným silikonovým tìsnìním (snadná výmìna), vyrovnávacím ventilkem, madlem, šesti sponami pro bezpeèné a dobré utìsnìní termosù, ergonimicky øešená a nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy. Dno termosù je opatøeno odolným gumovým návlekem pro nároènìjší provozy ,- Kè (art.: ) DTK-20 DTK ,- Kè DTKA-35 (art.: ) 4.465,- Kè 3.810,- Kè (art.: ) 4.990,- (art.: ) 4.190, ,- Termosy Economic øada DVK (modely s výpustným kohoutkem) DVK-12 DVK-20 DVK-30 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 400 Výška (mm) Obsah (litrù) Termosy Economic DVK jsou urèeny k použití do nenároèných provozù. Celonerezové dvoupláš ové (neizolované) provedení termosù vèetnì víka opatøeného tìsnìním a tøemi fixaèními sponami. Nerezová ucha pro snadnou manipulaci ,- DVK-30 DVK ,- Kè DVK-20 (art.: ) 1.990,- Kè 2.990,- Kè (art.: ) 1.900,- (art.: ) 2.300,- Jednopláš ový zásobník ZN-12 na nápoje model Šíøka x výška (mm)... Ø 250x450 Obsah (litrù) Nerezové provedení s jednoduchým pláštìm je urèeno k použití v provozech veøejného stravování. Snadná údržba. Zásobník je opatøen zvýšenou spodní obrubou (100mm), automatický samouzavírací kohoutek ,- ZN ,- Kè (art.: )

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) Akèní cena 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) Akèní cena 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) Akèní cena 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL

Více

gastro tip Univerzální robot SP-500A (è.artiklu: 7110492) Univerzální robot SP 60 SPAR (è.artiklu: A-7110508) Robot SP 60 Cena bez DPH 76.

gastro tip Univerzální robot SP-500A (è.artiklu: 7110492) Univerzální robot SP 60 SPAR (è.artiklu: A-7110508) Robot SP 60 Cena bez DPH 76. gastro tip Robot SP 60 76.590,- Kè (art.: A-7110508) + Univerzální robot SP-500A (è.artiklu: 7110492) SP-500A 1,- Kè (art.: 7110492) VÁNOÈNÍ NABÍDKA 2009 Univerzální robot SP 60 SPAR (è.artiklu: A-7110508)

Více

CHLADÍCÍ STOLY BAROVÉ A VÝÈEPNÍ

CHLADÍCÍ STOLY BAROVÉ A VÝÈEPNÍ (vestavný bez vrchní desky) 2x sekce 124/2D 135/2DM 154 /2DX Rozmìry-d (mm)...... 1240... 1350... 1540 Obsah (l)... 273... 310... 373 Poèet dveøí (ks)... 2... 2... 2 Napìtí (V)/ Pøíkon (kw).. 230/381...

Více

PØÍDAVNÁ ZAØÍZENÍ SPAR

PØÍDAVNÁ ZAØÍZENÍ SPAR PØÍDAVNÁ ZAØÍZENÍ SPAR Mlýnek na maso VH-12 Náhradní složení mlýnku VH-12 SPAR ORIGINÁLNÍ pøídavné zaøízení SPAR!! celonerezové Prùmìr složení Øezná deska 70 mm 6/8 mm 6.900,- Kè možná pøíslušenství :

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

the taste of quality worldwide

the taste of quality worldwide Kávovary pøekapávaèe doprava po celé ÈR zdarma!!! Øada B - stolní modely modely L/R -jedna nádoba s mo ností umístìní na pravé nebo levé stranì B10 B0 B40 B5 B0 L/R model rozmìr v cm nádoby doba pøekapavání

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

léto 2010 3.690,- Kè (art.: 7230393) 6.490,- Kè 2.990,- Kè 7.990,- Kè 9.990,- Kè 12.990,- Kè 6.490,- Kè (art.: 7220821) 2.590,- Kè (art.

léto 2010 3.690,- Kè (art.: 7230393) 6.490,- Kè 2.990,- Kè 7.990,- Kè 9.990,- Kè 12.990,- Kè 6.490,- Kè (art.: 7220821) 2.590,- Kè (art. Hliník Ø19cm 3.690,- Kè (art.: 7230393) Infra - lampa závìsná 4.190,- Elektrický chafing 1/1 s poklopem Napìtí... 230 V Pøíkon... 2,0 kw Celkový rozmìr... 620 x 320 x 480mm Pro GN... GN1/1-65 Topení...

Více

CHLADÍCÍ A OHØEVNÁ ZAØÍZENÍ S REGENERACÍ

CHLADÍCÍ A OHØEVNÁ ZAØÍZENÍ S REGENERACÍ CHLADÍCÍ A OHØEVNÁ ZAØÍZENÍ S REGENERACÍ Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení FR. Urèeno k udržení, uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném stavu s možností

Více

chl. salátové bary gran buffet isola 159

chl. salátové bary gran buffet isola 159 chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar GAN BUFFET IOLA F Napájení... 230 V Obsah GN1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( F)... +2 +7 Pracovní

Více

ČERVNOVÝ VÝPRODEJ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ČERVNOVÝ VÝPRODEJ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 2 ks STŮL CHLAZENÝ NA GN saladeta Kód: E_SCH208GN pracovní deska NIEROLEN 2x křídlové dveře, police vhodné pro 2xGN1/3+3xGN1/6, hloubka 150 mm -regulace teploty +2 C až +8 C při okolní teplotě do 32 C

Více

Kè bez DPH doprava po celé ÈR zdarma!!!

Kè bez DPH doprava po celé ÈR zdarma!!! 140 Fritézy vodní - systém voda + olej SYSTÉM OLEJ - VODA: voda i olej jsou v 1 nádobì. Voda je na dnì nádoby, olej nad ní. Odpadlé èásteèky potravin padají na dno, do vody, usazují se tam. Nepøipalují

Více

Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob.

Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. 1) Nová zařízení Přístěnná vitrína s vestavěným agregátem COLD Mammoth R-18 Délka 1825,

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 náøezové stroje Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11

Více

Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu

Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Rychlé obèerstvení a pizza Jedná se o øadu strojkù navržených a vyrobených tak, aby splnily

Více

Výprodej Červen 2012 chladící techniky

Výprodej Červen 2012 chladící techniky Výprodej Červen 2012 chladící techniky Nyní máte jedinečnou příležitost k pořízení chladících zařízení pro vaši provozovnu za neopakovatelných podmínek. Jedná se o výprodej starších zásob, zařízení krátkodobě

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

Chladící zařízení. www.ruml-gastrotech.eu Kontaktní informace.: +420 602 336 872 Strana 100

Chladící zařízení. www.ruml-gastrotech.eu Kontaktní informace.: +420 602 336 872 Strana 100 Chladící zařízení Kapitola 24 Chladicí podstava Podtyp RE 24.1 1 sekce Podtyp RE 24.2 2 sekce Podtyp RE 24.3 3 sekce RE 24.1 RE 24.2 RE 24.3 - v chlazeném prostoru za dveřmi jsou zásuvky v rozměru pro

Více

Výprodej / bazar chladící techniky

Výprodej / bazar chladící techniky Výprodej / bazar chladící techniky Chladicí skříň COLD S700 Gastro, celonerezová INOX, ventilovaná +2/+8 C, 4x rošt, vsuny na GN2/1, automatické odpařování kondenzátu, lednice z výstavy, v provozu nepoužitá,

Více

na mytí a oplach nabízíme prostøedky firmy Johnson Diversey

na mytí a oplach nabízíme prostøedky firmy Johnson Diversey Základní charakteristika myèky skla Široká øada podstolových myèek skla se ètvercovými koši 35x35 nebo 40x40 cm. Mo nost volby mezi rùznými ovládacími panely, 1 èi 2-pláš ovým provedením, se systémem zaruèené

Více

NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY. Gastronomie

NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY. Gastronomie NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI Gastronomie 12/X3 ØEZAÈKY MASA Inovovaná øezaèka masa MG-12 HD s možností použití pøídavných zaøízení.

Více

Chlazení. Výrobníky ledu 112. Vitríny chladící 115. Saladety a chladící stoly 115. Chladící a mrazící skříně 120. Chlazeni.

Chlazení. Výrobníky ledu 112. Vitríny chladící 115. Saladety a chladící stoly 115. Chladící a mrazící skříně 120. Chlazeni. Chlazeni 111 O firmě Chlazení Výrobníky ledu 112 Vitríny chladící 115 Saladety a chladící stoly 115 Chladící a mrazící skříně 120 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Kávovary

Více

SEZNAM ZAŘÍZENÍ BAZAR

SEZNAM ZAŘÍZENÍ BAZAR PRO: TREFA spol. s r.o. p. Bohumil Rajchl Škroupova 441 tel.: 495 220 112, fax: 495 212 426 ČÍSLO: G/N05000 DATUM: 18.9.2015 Bohumil Rajchl VYŘIZUJE: TEL.: 603 417 002 Zařízení nová nepoužitá z nerealizovaných

Více

ROZDÍL JE V DETAILU MADE IN KREATIVITA

ROZDÍL JE V DETAILU MADE IN KREATIVITA 278 let záruka MADE IN KREATIVITA LX TOP si mùžete zcela nakonfigurovat na míru. Zvolit mùžete libovolné délky modulù tak, aby jste si vytvoøily pracovištì dle svých požadavkù. Vytvoøené moduly mohou být

Více

Kávovary jednopákové. Mycí stroje DIHR. Kávovar ECO LUX p1. Barevná provedení: Kávovar ECO LUX e1. Barevná provedení:

Kávovary jednopákové. Mycí stroje DIHR. Kávovar ECO LUX p1. Barevná provedení: Kávovar ECO LUX e1. Barevná provedení: Kávovary jednopákové Kávovar ECO LUX p1 Manuální výdej horké vody a páry, Boiler 3,5 ltr. Kapacita: max 60 šálků/hod. Rozměry: 390x560x500 mm El.připojovací napětí: 230 Vac ~ 50 Hz Celkový el. příkon:

Více

Totální výprodej chladící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob.

Totální výprodej chladící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. Totální výprodej chladící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. a) Přístěnná vitrína COLD Mammoth R-20/o Délka 2020, hloubka 900mm,výška 2020mm, k napojení na externí agregát, ventilované

Více

český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy

český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy stolní zařízení distribuce jídel Fritéza elektrická FE - 74TS obsah oleje 1x 7-8 l 1x 4-5 l spec. úprava nerezové topné

Více

Stoly neutrální. Kapitola 1. www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 1

Stoly neutrální. Kapitola 1. www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 1 Basic - standardní výdejní systém s účelně řešeným designem s možností dokonalé vizualizace nabízených jídel a nápojů s cílem rychle a kompletně obsloužit strávníka. Výdejní systém je tvořený samostatnými

Více

Výprodej / bazar chladící techniky

Výprodej / bazar chladící techniky Výprodej / bazar chladící techniky Nyní máte jedinečnou příležitost k pořízení chladících zařízení pro vaši provozovnu za neopakovatelných podmínek. Jedná se o výprodej starších zásob, zařízení krátkodobě

Více

Základní charakteristika chladnièky a mrazákù

Základní charakteristika chladnièky a mrazákù Základní charakteristika chladnièky a mrazákù Široká øada a mo nost rùzných variant chladnièek a mraznièek - plné i prosklené osvìtlení, 700 l nebo 1400 l, gastronorma GN 2/1, mo nost zmìny otvírání dveøí,

Více

CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE

CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - ŘADA ADVANCE STOLY A SKŘÍNĚ CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE STOLY SÉRIE 700 GASTRONORM Stoly chladící 174 Stoly mrazící 178 SKŘÍNĚ SÉRIE GASTRONORM Skříně chladící 182 Skříně

Více

SNACK A RŮZNÉ UPOZORNĚNÍ: Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto tlaky plynu:

SNACK A RŮZNÉ UPOZORNĚNÍ: Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto tlaky plynu: SNACK A RŮZNÉ SNACK A RŮZNÉ UPOZORNĚNÍ: Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto tlaky plynu: LPG: 37 g/cm 2 Zemní plyn: 20 g/cm 2 Pro připojení na propan-butan se sporáky CG-310 se skříní

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Uvedené ceny jsou cenami netto bez DPH. Bain Maries. Bain-Marie bez výpustného ventilu 1,3kW,230V,50Hz

Uvedené ceny jsou cenami netto bez DPH. Bain Maries. Bain-Marie bez výpustného ventilu 1,3kW,230V,50Hz Uvedené ceny jsou cenami netto bez DPH Bain Maries Bain-Marie bez výpustného ventilu 1,3kW,230V,50Hz teplotní rozsah:+30 C/+90 C rozměry:338x540x248 mm bez gastronádob Kód: BMN-0 Kč 2 579,- Bain-Marie

Více

Totální výprodej starších zásob

Totální výprodej starších zásob Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. 1) Nové zařízení Přístěnná vitrína s vestavěným agregátem COLD Mammoth R-18 Délka 1825,

Více

CHLAZENÍ. Chladící a mrazící stoly... 115. Chladící a mrazící skříně... 121. Výrobníky ledu... 125. Chlazení. www.rmgastro.pl

CHLAZENÍ. Chladící a mrazící stoly... 115. Chladící a mrazící skříně... 121. Výrobníky ledu... 125. Chlazení. www.rmgastro.pl Chladící a mrazící stoly... 115 Chladící a mrazící skříně... 121 Výrobníky ledu... 125 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 113 Chladící a mrazící stoly a lednice Chladicí a mrazicí stoly

Více

Compact. Cena : 88990 Kč. Cena : 32990 Kč. Cena : 29990 Kč 11

Compact. Cena : 88990 Kč. Cena : 32990 Kč. Cena : 29990 Kč 11 EKDG 6900.0 E vestavná kombinovaná horkovzdušná a parní trouba funkce: vaření v páře, horký vzduch, regenerace jídel, profesionální pečení, horký vzduch + dodatečný regulovaný přívod páry, vlhký horký

Více

Dostupné a spolehlivé

Dostupné a spolehlivé G. 04. 12/ 13 215 Dostupné a spolehlivé profesionální myèky nádobí www.silanos.it myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm

Více

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5.

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 lopaty na pizzu 1. Lopata na pizzu Vesuvio Al slitina / plast 1620870 Ø33 90 1.695,- Kè 2. Lopata na pizzu Canada Al slitina / plast 1620815 Ø33 135 995,- Kè 3. Lopata Mastropizza Al slitina

Více

GN 2/1 nebo přepravka 600 x 400 mm

GN 2/1 nebo přepravka 600 x 400 mm Chladnička UR-200 Mraznička UF-200 Rozsah pracovní teploty od +0 C do +10 C - objem: 130 litrů - vnější rozměr: v845 x š600 x h585 mm - vnitřní rozměr: v620 x š500 x h420 mm - 3 x polohovatelný rošt Chladnička

Více

Seznam majetku navrženého k vyøazení è. 2011M00085

Seznam majetku navrženého k vyøazení è. 2011M00085 È. protokolu : 1 Pøedmìt likvidace : Skøíòka kovová - nerez deska Inventární èíslo : 10631 Mìsíc / rok poøízení : 01.11.2005 Poøizovací cena : 778 Úèet : 5010304 È. protokolu : 2 Pøedmìt likvidace : Pult

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: Skla: teleskopický systém zvedání skel Hloubka: 1155 (ve dřevě 1179) mm, výstavní plocha nerez. 870 mm Rozsah vnitřních teplot: +2 C do +8 C (teplota okolí +25 C a vlhkosti do 60%) Chladivo: R 507 Chlazení:

Více

CHLAZENÍ. Výrobníky ledu... 111. Chladící a mrazící stoly... 101. Chladící a mrazící skříně... 107. Chlazení. www.rmgastro.pl

CHLAZENÍ. Výrobníky ledu... 111. Chladící a mrazící stoly... 101. Chladící a mrazící skříně... 107. Chlazení. www.rmgastro.pl Chladící a mrazící stoly... 101 Chladící a mrazící skříně... 107 Výrobníky ledu... 111 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 99 CHLAZENÍ Chladící a mrazící stoly a lednice Chladicí a mrazicí

Více

ceny plus Gastro hit ...studený nápoj? ...umyjeme cokoli restaurant VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ HITPARÁDA CEN 2007 149.900,- Konvektomat ...

ceny plus Gastro hit ...studený nápoj? ...umyjeme cokoli restaurant VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ HITPARÁDA CEN 2007 149.900,- Konvektomat ... příloha občasníku Gastro Hit ceny VÁNOČNÍ 2007...na vybrané zboží Gastro hit plus restaurant Konvektomat 10xGN1/1 ovládací úroveň 4, bojlerový typ senzoru nyní VÁNOČNÍ HITPARÁDA CEN 2007 149.900,- AKČNÍ

Více

Chlazení. Chladící stoly 191. Mrazící stoly 192. Chladící skříně 193. Mrazící skříně 195. Výrobníky ledu 196. chlazení. RM 600 O firmě.

Chlazení. Chladící stoly 191. Mrazící stoly 192. Chladící skříně 193. Mrazící skříně 195. Výrobníky ledu 196. chlazení. RM 600 O firmě. chlazení 189 RM 600 O firmě Chladící stoly 191 Mrazící stoly 192 Chladící skříně 193 Mrazící skříně 195 Výrobníky ledu 196 Vysvětlivky Regály Myčky Vitríny Šokery Konvektomaty Příprava Pizza RM 900 RM

Více

Snack a různé. Varná zařízení SNACK

Snack a různé. Varná zařízení SNACK Varná zařízení Snack a různé SNACK Plynová vařidla stolní...138 Plynové sporáky s troubou...139 Elektrické fritézy stolní...140 Elektrické fritézy s vodní zónou...140 Plynové opékací plotny stolní...141

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Sirman stroje pro zpracování masa

Sirman stroje pro zpracování masa Sirman stroje pro zpracování masa Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Sirman stroje pro zpracování masa Velmi široká výrobní øada produktù jako jsou napøíklad mlýnky, pily,

Více

Zákazník. Změna poptávky po typu rychlého občerstvení. změna stravovacích návyků. hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6%

Zákazník. Změna poptávky po typu rychlého občerstvení. změna stravovacích návyků. hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6% LIBERO Line Zákazník Změna poptávky po typu rychlého občerstvení změna stravovacích návyků hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6% snižování výdajů zaměstnavatelů na společné stravování -> obědy mimo

Více

hrnce, pekáèe a pánve

hrnce, pekáèe a pánve hrnce, pekáèe a pánve PROFESIONÁLNÍ ØADA HRNCÙ Z NEREZ OCELI 18/10 - SATINOVÁNÍ Hrnec paøákový Hrnec vysoký s poklicí otvory Ø 6 mm plyn elektrika keramika indukce Ø výška obsah 3223378 24 24 10,5 1.060,-

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Nástìnné odsavaèe par,,digestoøe,,

Nástìnné odsavaèe par,,digestoøe,, Nástìnné odsavaèe par,,digestoøe,, model ND-02-11/16! ZDARMA! set v hodnotì 9.000,- Kè výkonný radiální ventilátor elektromechanický regulátor nerez filtry a osvìtlení! ZDARMA! Nástìnné odsávaèe par,,digestoøe,,

Více

VYHØÍVANÉ PULTOVÉ PRODEJNÍ VITRÍNY

VYHØÍVANÉ PULTOVÉ PRODEJNÍ VITRÍNY VYHØÍVANÉ PULTOVÉ PRODEJNÍ VITRÍNY Vyhøívaná vitrína SAVE HD-100L Rozmìry (š x h x v) 1000 W Vyhøívaná vitrína SAVE HD-140L 97 litrù 460x487x785 mm 3 (roštové) 30~60 C Rozmìry (š x h x v) kg Vyhøívaná

Více

CENÍK ZMRZLINOVÉ STROJE

CENÍK ZMRZLINOVÉ STROJE CENÍK 2013 ZMRZLINOVÉ STROJE BCDairy 1601 Stolní/G/PS1/F1 Nejmenší gravitační výrobník točené (soft) zmrzliny na jednu příchuť s mícháním směsi v zásobní vaně. Dvě rychlosti otáček míchadla, konzervace.

Více

Technická charakteristika øady MINIMA snack

Technická charakteristika øady MINIMA snack Technická charakteristika øady MINIMA snack K realizaci nejlepších øešení kuchyní v nejmenších prostorách. Kompletnì modulární. Díky variabilitì horních modulù a monoblokù o rùzných rozmìrech: hloubka

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

Chladící zařízení. Výrobníky ledu. Lednice a mrazáky ... 1-5... 6. Kostky Ledová drť ... 7-9... 10,11... 9... 12... 13... 14.

Chladící zařízení. Výrobníky ledu. Lednice a mrazáky ... 1-5... 6. Kostky Ledová drť ... 7-9... 10,11... 9... 12... 13... 14. Chladící zařízení Výrobníky ledu Kostky Ledová drť... 1-5... 6 Chladicí stoly Lednice a mrazáky Chladicí stoly Pizza stoly, vitríny Příslušenství 700 l 1400 l Příslušenství... 7-9... 10,11... 9... 12...

Více

Ceník 2015. Rozměr Š x H x V ( v mm) Rozsah teplot ( C)

Ceník 2015. Rozměr Š x H x V ( v mm) Rozsah teplot ( C) Chladicí skříně plné dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové nebo statické 1001 S 500 500 620 x 740 x 1915 +1... +10 1 dveře 24 500 1002 S 711 2D 700 860 x 740 x 1915 +1... +10 2 dveře 29 300

Více

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě barové zařízení / kávovary 239 O firmě BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY Barové zařízení 240 Kávovary 243 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Kávovary Distribuce Příprava Stolní Mytí

Více

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2013

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2013 CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2013 www.skkontakt.cz CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2013-04 1) Chladicí přístěnné vitríny (se zabudovaným agregátem): str.3 SCORPION 01 02 03 MINOR 2000 PAROS 2) Chladicí přístěnné

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

CHLAZENÍ ŘADA CONCEPT

CHLAZENÍ ŘADA CONCEPT CHLAZENÍ ŘADA CONCEPT CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - ŘADA CONCEPT STOLY A SKŘÍNĚ CHLAZENÍ ŘADA CONCEPT STOLY CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ Stoly snackové 188 Stoly pro GN 194 Stoly na pizzu 209 SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ Skříně

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu: POZNÁMKY: GN: ZEMNÍ PLYN 20 g/cm 2 LPG: PROPAN - BUTAN 37 g/cm 2

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu: POZNÁMKY: GN: ZEMNÍ PLYN 20 g/cm 2 LPG: PROPAN - BUTAN 37 g/cm 2 VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 600 VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 600 POZNÁMKY: Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu: GN: ZEMNÍ PLYN 20 g/cm 2 LPG: PROPAN - BUTAN 37 g/cm 2 ŘADA 600 Řada 600 značky

Více

Rozměry (mm) Chladící teplota. Výška. 1200 930 1220 +1 C až +7 C R507

Rozměry (mm) Chladící teplota. Výška. 1200 930 1220 +1 C až +7 C R507 www.gastrohit.cz info@gastrohit.cz tel.: 774 909 895, 774 902 222 1.Máje 71, Zastávka u Brna CHLADÍCÍ PULTY: CHLADÍCÍ PULT WCh-1 a digitálním displejem * kondenzační jednotka Aspera * výklopné přední sklo,

Více

český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy

český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy český výrobce zařízení pro gastronomii výprodej skladových zásob maximální slevy Fritéza elektrická FE - 74TS obsah oleje 1x 7-8 l 1x 4-5 l spec. úprava nerezové topné spirály síťový vypínač studená zóna

Více

DVOUKOMPONENTNÍ SYSTÉM PRO FLEXIBILNÍ, PROFESIONÁLNÍ SKLADOVÁNÍ, ÈIŠTÌNÍ A PØEPRAVU SKLA

DVOUKOMPONENTNÍ SYSTÉM PRO FLEXIBILNÍ, PROFESIONÁLNÍ SKLADOVÁNÍ, ÈIŠTÌNÍ A PØEPRAVU SKLA koše do myèek nádobí DVOUKOMPONENTNÍ SYSTÉM PRO FLEXIBILNÍ, PROFESIONÁLNÍ SKLADOVÁNÍ, ÈIŠTÌNÍ A PØEPRAVU SKLA Materiál stabilní polypropylen, stohovatelný s pevným dnem. Urèen? do myèek nádobí s rozmìrem

Více

5 LET. Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití. chladnička. FKv 5440 pro pfiepravky. FK 5440 pro pfiepravky

5 LET. Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití. chladnička. FKv 5440 pro pfiepravky. FK 5440 pro pfiepravky Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití 2015 ZA PŘÍSTROJ NEPLATÍTE POUZE U POKLADNY! NEPODCEŇUJTE TO, CO PLATÍTE PO DOBU PROVOZU! Při koupi jakýchkoliv 2 kusů 2+3 roky zdarma 5 LET 151 cm

Více

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ POZNÁMKY 200 zařízení řada ADVANCE CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ ŘADA ADVANCE STOLY A SKŘÍNĚ UPOZORNĚNÍ: Speciální modely nebo jakákoli jiná varianta standardního

Více

VARNÁ ZAŘÍZENÍ - ŘADA 600

VARNÁ ZAŘÍZENÍ - ŘADA 600 VARNÁ ZAŘÍZENÍ - ŘADA 600 VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 600 POZNÁMKY : Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu: GN: ZEMNÍ PLYN 20 g/cm 2 LPG: PROPAN - BUTAN 37 g/cm 2 ŘADA 600 Řada 600 značky

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 1. 1. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

Výdejní systém RAUT. www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 54. Tato část obsahuje. Informace

Výdejní systém RAUT. www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 54. Tato část obsahuje. Informace Tato část obsahuje - stoly neutrální (kap.9) - zařízení chladící / s ohřevem (kap.10) - ostatní příslušenství (kap.11) Informace y vsěch modulů jsou následující: Délka А - dle cenové tabulky Širka - 700

Více

Digitální mrazicí skříně - 600 L

Digitální mrazicí skříně - 600 L Nabídka se sestává z jednoho modelu s vnitřní cirkulací vzduchu o kapacitě 600 l, který poskytuje vysoký provozní standard z hlediska výkonu a účinnosti. Tyto modely jsou nabízeny ve verzi s provozní teplotou

Více

Nerezové chladící a mrazící skříně GN/2/1

Nerezové chladící a mrazící skříně GN/2/1 Nerezové chladící a mrazící skříně GN/2/1 vyrobeno v EU pod licencí renomovaného německého výrobce ventilované chlazení vnější i vnitřní plášť z nerezové oceli 60 mm polyuretanová izolace samouzavírací

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Cena celkem vč.dph. Cena celkem bez DPH. Cena/ks bez DPH. Vyobrazení Pozice ks Název + stručný popis zařízení Typ. š x h x v

Cena celkem vč.dph. Cena celkem bez DPH. Cena/ks bez DPH. Vyobrazení Pozice ks Název + stručný popis zařízení Typ. š x h x v Elektro Plyn (kw) (V) (kw) Rozměry (mm) š x h x v Cena/ks bez DPH bez DPH vč.dph FEUMA - Univerzální kuchyňský stroj SUPRA AE 6e Univerzální kuchyňský stroj SUPRA AE 6e je flexibilní stroj pro použití

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

Ceník 2014. * tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku. Cena v Kč bez DPH. Obsah v litrech. Rozměr Š x H x V ( v mm) Rozsah teplot ( C)

Ceník 2014. * tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku. Cena v Kč bez DPH. Obsah v litrech. Rozměr Š x H x V ( v mm) Rozsah teplot ( C) Chladicí skříně plné dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové nebo statické 1001 S 500 500 620 x 740 x 1915 +1... +10 1 dveře 23 900 1002 S 711 2D 700 860 x 740 x 1915 +1... +10 2 dveře 28 500

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

LINKA REDFOX 700. Sporáky 41 / 42. Sporáky s troubou 41 / 43. Grilovací desky 44 / 45. Lávové grily 46. Fritézy 47. Vařiče těstovin 49.

LINKA REDFOX 700. Sporáky 41 / 42. Sporáky s troubou 41 / 43. Grilovací desky 44 / 45. Lávové grily 46. Fritézy 47. Vařiče těstovin 49. REDFOX 700 37 O firmě LINKA REDFOX 700 elektrika / plyn Sporáky 41 / 42 Sporáky s troubou 41 / 43 Grilovací desky 44 / 45 Lávové grily 46 Fritézy 47 Vařiče těstovin 49 Vodní lázně 49 Pánve multifunkční

Více

Řada 600. Varná zařízení ŘADA 600

Řada 600. Varná zařízení ŘADA 600 ŘADA 600 Varná zařízení Řada 600 Plynové sporáky...14 Elektrické sporáky...15 Sklokeramické sporáky...15 Grilovací plotny...16 Vařiče těstovin...18 Multifunkčí vařdlo...18 Fritézy...19 Udržovače hranolků...20

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2015-11

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2015-11 CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2015-11 CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ KATALOG 2015-11 1) Chladicí přístěnné vitríny (se zabudovaným agregátem): str.3 SCORPION 01 03 MINOR 2000 PAROS PAROS 2DP 2) Chladicí přístěnné vitríny

Více

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 Hygienické systémy Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz TORK Výrobky znaèky Tork pøedstavují rozsáhlé spektrum hygienických výrobkù, za jejichž pomoci lze

Více

Spodní mrazicí skříňky 900&1200mm

Spodní mrazicí skříňky 900&1200mm Electrolux nerezový modulární program umožňuje vytvářet přípravny a kuchyně, jejichž nerezový program se vyznačuje robustním zpracováním, splňuje nejpřísnější hygienické požadavky a je extrémně flexibilní

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 7. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

vestavné spotřebiče 2015 Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob.

vestavné spotřebiče 2015 Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob. Akční sety vestavné spotřebiče 2015 I Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob. SET1 SET2 SET3 HE 615 Kód: 41516710 horkovzdušná trouba 5 pečících funkcí objem 56 l mechanický časovač s funkcí START/STOP

Více

Řada 900 PLUS. Varná zařízení ŘADA 900 PLUS

Řada 900 PLUS. Varná zařízení ŘADA 900 PLUS Varná zařízení Řada 900 PLUS ŘADA 900 PLUS Plynové sporáky... 102 Elektrické, sklokeramické a indukční sporáky... 106 Vařiče těstovin... 107 Opékací plotny... 108 Varné kotle... 110 Fritézy... 112 Lávové

Více

Výroba nerezového zařízení pro gastronomické provozy (restaurace, pizzerie, velkokuchyně, Fast foody) Výroba nerezových výčepních desek různých

Výroba nerezového zařízení pro gastronomické provozy (restaurace, pizzerie, velkokuchyně, Fast foody) Výroba nerezových výčepních desek různých Výroba nerezového zařízení pro gastronomické provozy (restaurace, pizzerie, velkokuchyně, Fast foody) Výroba nerezových výčepních desek různých rozměrů a tvarů Výroba nerezového zařízení dle dodané dokumentace

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více