- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù"

Transkript

1 ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.: art.: art.: Model CLASSIC - ruèní podávání citrusù Model STATIC - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù Model DYNAMIC - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù 1. Vložení celého pomeranèe 2. Automatické dìlení a lisování 3. Vyjímatelná vymaèkávací jednotka pro snadné èistìní 4. Zásobník na odpad s kapacitou až 25 vymaèkaných pomeranèù Dvì rychlosti zpracování. Produkce 11 nebo 13 pomeranèù za minutu. Konstrukce: kvalitní potravináøské materiály. Rozmìry (šxhxv): 220x430x560 mm Hmotnost: 11,7 kg Napájení: 230 V / 50 Hz Pøíkon: 100W Barva: oranž/èerná chrom/èerná ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-classic) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-statický zásobník) ,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (chrom-dynamický zásobník) Expressa Professional je nejmenší, plnì automatický lis na citrusy na svìtì. Kvalitu, odolnost a spolehlivost zaruèují špièkové technologie a použité materiály. Kompaktní a snadno použitelný automatický lis na citrusy je vhodný pro bary, hotely, fitness centra, kanceláøe a na pulty do obchodù. Díky patentovanému zpùsobu lisování pøipravíte bìhem okamžiku lahodnou š ávu. Pøi procesu je automaticky oddìlena kùra, která je napuštìna éterickým olejem, což zabráòuje znehodnocení š ávy a ušpinìní rukou. Zaøízení se vyznaèuje snadnou obsluhou. Hi-tech zaøízení urèeno k automatickému odš avování pomeranèù (do Ø 76 mm, kalibr 7 a menších) produkující èerstvý pomeranèový džusu již bìhem nìkolika málo sekund. Vymaèkávací jednotka je zcela vyjímatelná - snadná èistitelnost. Zásobník na odpad s kapacitou až 25 ks vymaèkaných pomeranèù. Citrus sada (dodávána v cenì zaøízení) pro odš avování velkých pomeranèù a grapefruitù polo-automatickým (pákovým) zpùsobem. art.: art.: art.: EXPRESSA PROFESSIONAL (chromový - statický zásobník) vložte celý pomeranè do skluzavky, stisknìte tlaèítko START a obratem máte pøipravenou 100% pøírodní š ávu. NABÍDKA

2 02 Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 1x 10 lt Poèet zásobníkù... 1 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg)...30 New Faby 1 (art.: ) Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby 3 Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 3x 10 lt Poèet zásobníkù... 3 Pøíkon (kw)... 1,1 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) , ,- Kè Výrobník ledové tøíštì GRANITY model New Faby 2 New Faby 2 Výkonný jednozásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... Rozmìry (š x h x v) x480x840 mm Kapacita (l)... 2x 10 lt Poèet zásobníkù... 2 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) , ,- Kè (art.: ) Výkonný dvojzásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... s.p.a. Výrobník ledové tøíštì GRANITY model CARESS ,- New Faby ,- Kè (art.: ) Výkonný tøízásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky, osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design ,- (art.: ) ,- Rozmìry (š x h x v) x400x680 mm Kapacita (l)... 1x 5,5 lt Poèet zásobníkù... 1 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg) CARESS ,- Kè (art.: ) Výrobník ledové tøíštì GRANITY model CARESS 2 Rozmìry (š x h x v) x400x680 mm Kapacita (l)... 2x 5,5 lt Poèet zásobníkù... 2 Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R404a Hmotnost (kg)...30 CARESS ,- Kè (art.: ) ,- Praktický model pro menší provozy s vertikálnì uloženým mrazícím válcem a míchacími lopatkami umožòující výrobu i pomìrnì malého množství ledové tøíštì (granity). Zaøízení je vzduchem chlazené se samoobslužným dávkováním nápojù, jednoduché na obsluhu a èistìní, rychlé pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design... Zásobník na nápoje model B-35 Rozmìry (š x h x v) x220x573 mm Kapacita (l)... 1x 10 Model v nerezovém provedení s vyjímatelnou odkapovou miskou a støedovým chladícím válcem pro vkládání ledu. Samoobslužné dávkování nápoje. B ,- Kè

3 Výrobník a víøiè chlazených nápojù LUKE JUNIOR 2 / LUKE JUNIOR 3 Rozmìry (š x h x v) /450 x300x600 mm Kapacita (l)... 2x 6 / 3x 6 lt. Poèet zásobníkù... 2 / 3 Pracovní teplota ( C) C +8 C Pøíkon (W) / 150 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R134a Hmotnost (kg) / 30 Výrobník a víøiè chlazených nápojù LUKE MAJOR 2 / LUKE MAJOR 3 Rozmìry (š x h x v) /450 x300x690 mm Kapacita (l)... 2x 9 / 3x 9 lt. Poèet zásobníkù... 2 / 3 Pracovní teplota ( C) C +8 C Pøíkon (W) / 150 Napìtí (V/Hz) /50 Chladivo... R134a Hmotnost (kg) / LUKE JUNIOR ,- Kè LUKE JUNIOR 3 (art.: ) LUKE MAJOR 3 Model v nerezovém provedení (polykarbonátové nádoby), lopatkový systémem víøení. Samoobslužné dávkování nápoje. Oba modely vhodné pro bìžné š ávy a nápoje s menším i vìtším podílem dužiny. Lopatkový systém víøení (míchání) dokonale promíchá a vychladí smìsy bez vytváøení nežádoucí pìny na povrchu. Modely JUNIOR s kapacitou 6 l jsou vhodné pro menší provozy ,- Kè ,- Kè (art.: ) s.p.a. LUKE MAJOR ,- Kè ,- (art.: ) (art.: ) Výrobník ledu SL 35 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení... A -vzduchem / W -vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...4 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v) x 404 x 590 mm Hmotnost kg SL 35A/W Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu ,- Kè (art.: /1) Výrobník SL 28 Výrobník ledu SL ,- Kè (art.: ) Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A -vzduchem/w-vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku... 9 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v)..390x517x705 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobník ledu SL 28 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení... A -vzduchem Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...4 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v).. 355x404x590 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu z odolného ABS plastu a vestavìným zásobníkem na 4kg ledu. SL 60A/W ,- Kè (art.: /5) SL 50A/W Výrobník ledu SL ,- Kè (art.: /3) Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A-vzduchem/W-vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku...16 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v)..496x mm Výška s nožièkami mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobník ledu SL 50 Tvar ledu... kalíšky 31x32mm /14 g Druh chlazení.. A -vzduchem/w -vodou Max.výkon za 24 h kg Kapacita zásobníku... 6 kg Napìtí V/1/50 Hz Pøíkon W Chladivo... R 404A Min. a max. teplota okolí /+38 C Min. a max. teplota vody... +5/+32 C Odpad vody... Ø 24 mm Pøívod vody... Ø 3/4" Rozmìry (š x h x v).. 390x517x625 mm Hmotnost kg Výrobník nápojového ledu v celonerezovém provedení, kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu. SL 70A/W , , , , , , , ,- Kè (art.: /7)

4 04 Chladící salátový bar COLD 4xGN1/1 Délka mm Šíøka (1090) mm Výška (1460) mm Rozmìr vany... 4x GN 1/1-150 Regulace teploty / +7 C Pøíkon W Napìtí V Barva... mahagon, dub, oøech Osvìtlovací rampa... ano Pojízdné provedení... ano Hmotnost kg Chladící a teplé slalátové bary slouží k uchování, prezentaci, a výdeji (samoobslužnému, obslužnému) pøipravených pokrmù. Nerezová lisovaná vana umožòuje vkládat a kombinovat GN nádoby v rozmìru 4x GN1/1 a menších s hloubkou do 150 mm. Díky pojízdnému provedení není problém tyto vozíky umístitkdekoli ve vašem provozu s možností využití dvou postranních nerezových odkládacích polic (možno sklopit, nebo zcela odebrat). COLD 4x GN1/1 O M W COLD ,- Kè (art.: O) Salátové vozíky jsou provedeny v imitaci ušlechtilého døeva (O-dub, M-mahagon a W-oøech) s nerezovou lisovanou vanou a nerezovým opláštìním vany. Vše øešeno pro snadné èištìní a dlouhou životnost salátových vozíkù. Teplota je øízena elektromechanickým termostatem umožòujícím nastavit teplotu u chladícího vozíku COLD : od +2 C do +7 C (chladící agregát Aspera - statické chlazení) a teplého vozíku HOT : od +70 C do +80 C. Vozíky jsou dále vybaveny hygienickou rampou s osvìtlením, odkládací policí a prosklenými postranními zákryty. O M W HOT HOT 4x GN1/ ,- Kè (art.: W) Chladící salátový bar HOT 4xGN1/1 Délka mm Šíøka (1090) mm Výška (1460) mm Rozmìr vany... 4x GN 1/1-150 Regulace teploty / +80 C Pøíkon... 2,0 kw Napìtí V Barva... mahagon, dub, oøech Osvìtlovací rampa... ano Pojízdné provedení... ano Hmotnost kg Chladící pultová obslužná vitrína CWG DK Vnitøní teplota C Kapacita l Napìtí V Pøíkon W Rozmìry x 630 x 620 mm - nerezová ocel AISI statické chlazení - ekologické chladivo R404a - automatické odmrazování - panoramtická - temperovaná skla - elektronické ovládání - digitální ukazatel teploty - 2 perforované nerezové police - vnitøní osvìtlení - obslužné provedení CWG DK ,- Kè (art.: ) Chladící pultová samoobslužná vitrína CWG DK - nerezová ocel AISI statické chlazení - ekologické chladivo R404a - automatické odmrazování - panoramtická - temperovaná skla - elektronické ovládání - digitální ukazatel teploty - 2 perforované nerezové police - vnitøní osvìtlení - samoobslužné provedení CWG DK Vnitøní teplota C Kapacita l Napìtí V Pøíkon W Rozmìry x 630 x 620 mm ,- Kè (art.: ) , , , ,-

5 Chladící stùl barový,,lak,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model BSL-154 Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/486W Spotøeba energie... 4,6kWh/24h Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg UNIBAR Model BSL provedení lak s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model BSL-154/2ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model BSL-154/4ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). BS ,- Kè BS-154/4Z (art.: ) BS-154/2Z ,- Kè ,- Kè (art.: ) Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/463W Spotøeba energie... 2,51kWh/24h Vnitøní osvìtlení... LED(3,8W) Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg (art.: ) Chladící stùl barový,,lak,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model ROEL-154 Eco UNIBAR Model ROEL provedení lak s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model ROEL-154/2ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model ROEL-154/4ZL - provedení lak s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ekologický šetrný výrobek BSL-154 BSL-154/2ZL BSL ,- Kè ,- Kè BSL-154/4ZL (art.: ) (art.: ) ,- Kè (art.: ) Chladící stùl barový,,nerez,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model BS-154 UNIBAR Rozmìry(d x h x v) x540x850 mm Obsah l Poèet dveøí... 2 ks Poèet polic v sekci... 1 ks Šíøka x výška dveøí x790 mm Šíøka agregátu mm Pracovní teplota až + 8 C Napìtí /Pøíkon V/486W Spotøeba energie... 4,6kWh/24h Chladivo CFC... R-134a Hmotnost kg Model BS provedení nerez s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model BS-154/2Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model BS-154/4Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ROEL-154/2ZL BS-154 ROEL-154/2ZL ROEL ,- Kè ,- Kè (art.: ) ROEL-154/4ZL (art.: ) ,- Kè (art.: ) UNIBAR Eco je NOVÉ ekologické provedení s úsporou energie až 50% oproti standardním modelùm (díky hospodárnìjšímu agregátu, lepší termodynamice a vnitønímu úspornému LED osvìtlení). Zaøízení se vyznaèuje tichým provozem, menším množstvím emisí, novou konstrukcí zásuvka dveøí se systémem a možností barevného podsvícení (LED diody - studené svìtlo, výkonìjší s životností, až 6x delší oproti bìžnému osvìtlení). Barevné osvìtlení zvýrazní, zviditelný nabízené uložené produkty a zvýrazní celkový vzhled baru. Robustní konstrukce zásuvek a zásuvù umožòují 100% vysunutí naložené zásuvky (hloubka horní zásuvky 299 mm/ spodní 376 mm). Otevírání dveøí v úhlu 90 s brzdou a samozavíráním. 05! NOVINKA! Pøíplatkovì: - neutrální zásuvka nad agregátem (možno i na kávový odpad) - zámky dveøí a zásuvek - agregát na pravé stranì - výbìr barevného osvìtlení LED Chladící stùl barový,,nerez,, s agragátem vestavný bez vrchní desky 2x sekce, model ROE-154 možné barevné osvìtlení prosklených dveøí a zásuvek Eco Eco UNIBAR Model ROE provedení nerez s vestavìným agregátem, 2x dvíøka Model ROE-154/2Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 1x dvíøka + 2x zásuvka Model ROE-154/4Z - provedení nerez s vestavìným agregátem, 4x zásuvka Zámky dveøí/zásuvek za pøíplatek 995,- Kè (možno osadit i dodateènì). ROE ,- Kè (art.: ) EOE-154/4Z ,- Kè (art.: ) ROE-154/2Z ,- Kè (art.: ) , , , , , , , , , , , ,-

6 06 SGD-250/l ,- Kè Nápojové vitríny 300 litrù model SGD-300 Rozmìry (šxhxv) x520x1800 mm Rozmìry vnitøní (šxhxv).. 520x350x1450 mm Obsah l Provedení vnitøního prostoru... nerez Provedení vnìjší... èerný lak Poèet polic... 5x (dìlené, nerez-roštové) Rozmìr police... 1x (510x350 mm) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Chlazení ventilované... 2x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. (art.: ) Nápojové vitríny model SGD-250 Rozmìry (šxhxv) x520x900 mm Rozmìr roštu (šxh) x350 mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší tmavý lak, vnitøní nerezové. Dvoukøídlé nerezové dveøe. SGD ,- Kè (art.: ) SGD-150/l ,- Kè (art.: ) Nápojové vitríny 500 litrù model SGD-500 Rozmìry (šxhxv) x520x1800 mm Rozmìry vnitøní (šxhxv).. 850x350x1450 mm Obsah l Provedení vnitøního prostoru... nerez Provedení vnìjší... èerný lak Poèet polic... 5x (dìlené, nerez-roštové) Rozmìr police... 2x (410x350 mm) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Chlazení ventilované... 3x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové , , ,- Nápojové vitríny model SGD-150 Rozmìry (šxhxv) x520x900 mm Rozmìr roštu (šxh) x350 mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší tmavý lak, vnitøní nerezové. Jednokøídlé nerezové dveøe ,- SGD ,- Kè (art.: ) Barový prosklený chladící stùl model SGC-2 Rozmìry (šxhxv) x520x860 mm Poèet chladících sekcí... 2 Poèet polic... 2x 2 (nerez-roštová) Provedení dveøí..2x prosklené-køídlové Zámky dveøí... ANO Pracovní teplota C / +10 C Regulace teploty... elektronická Napìtí V/50Hz Chlazení... ventilované Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. SGD-315 Barový chladící stùl a vitrína øady SGD s intenzivním ventilovaný chlazením a prosklenými køídlovými dvíøky, hygienickým celonerezovým provedením interiéru vèetnì polohovatelných roštových polic. Dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace zaruèují nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu i pøi èastém otevírání dveøí. Stoly jsou vybaveny vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci a pøehled o uskladnìných výrobcích, nastavení teploty mechanickým termostatem ,- Kè (art.: ) Nápojové vitríny model SGD-150 Rozmìry (šxhxv) x 515 x 900 mm Rozmìr roštu (šxh) x 350mm Poèet polic... 2x (nerez-roštová) Zámek dveøí... ANO Regulace teploty C / +10 C Napìtí V/50Hz Chlazení ventilované... 1x ventilátor Hmotnost kg Provedení vnìjší elegantní tmavý lak, vnitøní nerezové. Nápojová truhla 382 litrù model BC-50 Rozmìry (dxšxv) x 680 x 850 mm Šíøka pracovní plochy mm Kapacita l Pracovní teplota... 0 až +10 C Napìtí V/1/50Hz Chlazení... ventilované Odtávání... automatické Chladivo... R134a SGD ,- Kè (art.: ) BD ,- Kè , ,- (art.: ) Chladící nápojová truhla je urèena pro uchování chlazených nápojù a dalších balených produktù, posuvná víka, pracovní a odkládací plocha, otvíraè lahví a zásobník na zátky umístìn z èela truhly snadno odnímatelný. V základu zámky dvíøek a 3x oddìlovaè vnitøního prostoru (rošt). Truhla je provedena v elegantní èerné barvì a ovládána mechanickým termostatem.

7 Chladící stoly TP7-135 délka 1350, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota... 0 C až 8 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TP provedení 2x dvíøka Model TP provedení 1x dvíøka + 2x zásuvka Model TP provedení 4x zásuvka TP ,- Kè (art.: ) TP TP TP ,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: ) Mrazící stoly TN7-135 délka 1350, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Poèet dveøí/poèet polic... 2/2 Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TN provedení 2x dvíøka TN ,- Kè (art.: ) 07 Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police a zásuvy pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní deska v provedení se standardním (90 ) zadním lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém provedení (vyjma zad). Pøíplatkovì: 2x zásuvkový set 3x GN1/1 (vlevo), døez 34x37 cm (nad agregátem) ,- Kè Chladící stoly TP7-180 délka 1800, linie 700 se zásuvkami Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota... 0 C až 8 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TP provedení 3x dvíøka Model TP provedení 2x dvíøka + 2x zásuvka Model TP provedení 1x dvíøka + 4x zásuvka Model TP provedení 6x zásuvka TP ,- Kè (art.: ) TP TP TP ,- Kè ,- Kè (art.: ) (art.: ) TP ,- Kè (art.: ) Mrazící stoly TN7-180 délka 1800, linie 700 Rozmìry (šxhxv) x700x850mm Obsah l Poèet dveøí/poèet polic... 3/3 Rozmìr police... GN1/1 Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Model TN provedení 3x dvíøka TN ,- Kè (art.: ) Chladící stùl "SALADETA" model MS-900 Délka mm Šíøka mm Výška mm Vrchní prostor... 2xGN 1/1 Poèet dveøí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Model je dodáván bez GN. Celonerezové provedení s plnými dveømi, nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou. MS-901L1D ,- Kè (art.: ) MS-900 Chladící stùl "SALADETA" model MS-901L1D2 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet sekcí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg ,- Kè Modely v celonerezovém provedení, dodávány bez GN, provedení 1x dvíøka + 2x zásuvka pro GN1/1+deska Chladící stùl "SALADETA" model MS-901 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet sekcí... 2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Modely v celonerezovém provedení, dodávány bez GN, provedení s plnými dveømi a pracovní deskou ,- (art.: ) , ,- MPS ,- Kè (art.: ) MS-901 Chladící stùl "SALADETA" model MPS-900 Délka mm Šíøka mm Výška mm Poèet dveøí/polic... 2/2 Pracovní teplota... 0 C až 10 C Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Model je dodáván bez GN. Celonerezové provedení s plnými dveømi, vrchním nerezovým hygienickým zákrytem a žulovou pracovní deskou , , , , , , , , , , ,- Kè (art.: )

8 08 Chladící skøíò GN2/1 model SPI-071 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPI-071L - otevírání dveøí levé art.: SPI-071P - otevírání dveøí pravé art.: Chladící skøíò GN2/1 model SPI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPI otevírání dveøí køídlové Chladící skøíò GN2/1 model SPG-071 (galvanická úprava pláštì) SPI ,- Kè SPI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPG-071L - otevírání dveøí levé art.: SPG-071P - otevírání dveøí pravé SPG-071 art.: Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota... 0 C až +8 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SPG otevírání dveøí køídlové , ,- Chladící skøíò GN2/1 model SPG-142 (galvanická úprava pláštì) ,- Kè ,- Kè SPG ,- Kè SNI ,- Kè SNI ,- Kè SNG ,- Kè SNG-142 nerez nerez , , ,- (art.: /301) (art.: ) (art.: /317) (art.: ) nerez/galvanická ocel nerez/galvanická ocel (art.: /312) (art.: ) Mrazící skøíò GN2/1 model SNI-071 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNI-071L - otevírání dveøí levé art.: SNI-071P - otevírání dveøí pravé art.: Mrazící skøíò GN2/1 model SNI-142 Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù / 3+3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Provedení (vnitøní/vnìjší)... nerezové Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNI otevírání dveøí køídlové Mrazící skøíò GN2/1 model SNG-071 (galvanická úprava pláštì) Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù... 3 / 3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNG-071L - otevírání dveøí levé art.: SNG-071P - otevírání dveøí pravé art.: (art.: /327) ,- Kè (art.: ) , , ,- Mrazící skøíò GN2/1 model SNG-142 (galvanická úprava pláštì) Rozmìry (šxhxv) x 800 x 2010 mm Obsah l Poèet polic / zásuvù / 3+3 Rozmìr polic... GN2/1 (650x530mm) Chlazení... ventilované Zámek dveøí... ano Materiál vnitøní (vnìjší)... nerez (galvanické) Ovládání... elektronické Pracovní teplota C až -22 C Pøíkon / Chladivo W / R134a Napìtí V / 50 Hz Hmotnost kg SNG otevírání dveøí køídlové

9 Pizza chladící stùl line 700 (GN1/1) TP GD TP GD Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Obsah (l) Poèet dveøí/polic.. 2/2... 3/3 Pøíkon (W) Napìtí (V) Chladivo... R-134a Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 Vnitøní rozmìr/zásuvù... GN1/1 TP GD Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor pro GN1/1. Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! , ,- TP GD ,- Kè TP GD TP GD ,- Kè ,- TP GD TP GD ,- Kè , ,- Kè Pizza chladící stùl line 800 (600x400) TP GD TP GD Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Obsah (l) Poèet dveøí/polic.. 2/2... 3/3 Pøíkon (W) Napìtí (V) Chladivo... R-134a Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 Vnitøní rozmìr/zásuvù x400 mm Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400). Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! 09 Pizza chladící stùl line 800 (600x400) 1x neutrální zoná se 7 zásuvkami TP GD + MIE-204 TP GD Rozmìry (d x š x v) x800x1130 mm Obsah l Poèet dveøí/polic... 3/3 Pøíkon / Napìtí W / 230V Chladivo... R-134a Pracovní teplota... 0 až +8 C Vnitøní rozmìr/zásuvù x400 mm Neutrální zásuvky... 7x 600x400 mm TP GD Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400). Cena je uvedena bez vrchní chladící nadstavby MIE nebo MIEP! MIE-204 GN1/3 MIE-154 GN1/ ,- Kè ,- Kè MIE-135 GN1/ ,- Kè MIE-150 GN1/ , , , , , ,- Kè MIE-180 MIE-180 GN1/4 TP GD ,- Kè ,- Kè MIE-200 GN1/4 Pizza chladící pultová vitrína MIE MIE : Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Pro GN 1/ Pro GN 1/ Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 pøi okolní +32 C Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /60Hz Chladivo... R-134a MIE - celonerezové provedení se vrchním sklenìným zákrytem Modely jsou dodávány bez GN ,- Kè TP GD ,- Kè MIE-204 GN1/3 Pizza chladící pultová vitrína MIEP MIEP : Délka (mm) Šíøka (mm) Výška (mm) Pro GN 1/ Pro GN 1/ Pracovní teplota ( C)... 0 až +8 pøi okolní +32 C Pøíkon (W) Napìtí (V/Hz) /60Hz Chladivo... R-134a MIEP - celonerezové provedení s nerezovým výklopným víkem (zákrytem). Modely jsou dodávány bez GN , ,- MIEP-135 GN1/4 MIEP-150 GN1/ ,- Kè ,- Kè , ,- MIEP-180 GN1/4 MIEP-180 MIEP-200 GN1/ ,- Kè ,- Kè ,- MIEP-154 GN1/ ,- Kè MIEP-204 GN1/ ,- Kè , , ,-

10 10 Chladící skøíò prosklená 70 litrù model SC-70-FA Rozmìry (š x h x v) x 380 x 880 mm Vnitøní objem l Rozmìr roštu 3x x330 mm Provedení... monoklimatické Teplota C Chlazení... R134a Spotøeba... 1,8 kwh/24h Kompresor (Pøíkon)... 1x (150 W) Napìtí V/50Hz Hmotnost... 35kg SC-70-FA Panoramatická chladící skøíò, v elegantním barevném provedení ocelová šeï. Dveøe s dvojitým sklem, vnitøní osvìtlení pro optimální prezentaci uskladnìných výrobkù. Ocelové roštové police, plastem pokryté. Model v novém provedení s vydaøeným designem vhodným do každého interieru ,- Kè (art.: ) , ,- Chladící skøíò 650 litrù Šíøka mm Hloubka mm Výška mm Vnitøní prostor pro... GN 2/1 Obsah l Poèet dveøí/police... 1/3 Pracovní teplota... 0 C až +10 C Pøíkon W Napìtí V/50Hz Chladivo... R134a Hmotnost kg Celonerezové provedení s plnými dveømi. GN2/1-650 GN2/1-650 Provedení vnitøní i vnìjší z nerez oceli, výškovì stavitelné nohy, vnitøní roštové police s plastem pokryté oceli (výškovì stavitelné). Kvalitní izolace stìn a dveøí. Ventilované chlazení, znaèkový kompresor DANFOS (použité chladivo R134 a), automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Snadné elektronické ovládání, displey zobrazující nastavené, aktuální teploty a servisní hlášení. Chladící skøíò je vybavena zámkem dveøí ,- Kè (art.: ) Chladící skøíò 500 litrù model BC-490W Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x420 mm Chlazení... ventilované (2x ventilátor) Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota... 0 C až +10 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší) ,- Kè , ,- Kè Chladící skøíò 500 litrù model BC-490W/SS Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x420 mm Chlazení... ventilované (2x ventilátor) Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota... 0 C až +10 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg BC-490W Model s nerezovým opláštìním, BC-490W/SS vnitøní provedení v laku , ,- (art.: ) (art.: ) Model v lakovaném a nerezovém provedení s ventilovaným chlazením (dva výkonné ventilátory, robustní 60mm silná izolace) zabezpeèují minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí) chladící prostor je øízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, pøehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitøní prostor, 4ks roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), police jsou výškovì stavitelné. Možnost opaèného otevírání dveøí, 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní pojezdová koleèka (snadná manipulace a úklid). Robustní dveøe s prolisem pro snadné a èasté otevírání, snadná výmìna tìsnìní. Lednice jsou ve standardu dodávány se zámkem. BC-508W ,- Kè (art.: ) Mrazící skøíò 500 litrù model BD-508W Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x460 mm Chlazení... statické Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota C až -22 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší). BC-508W/SS ,- Kè (art.: ) Mrazící skøíò 500 litrù model BD-508W/SS Rozmìry (šxhxv) x750x1810 mm Obsah l Poèet dveøí... 1 Poèet polic... 4 Rozmìr polic x460 mm Chlazení... statické Zámek dveøí... ano Zesílená izolace stìn... ano (60mm) Pracovní teplota C až -22 C Chladivo... R134a Pøíkon/napìtí W / 230V Hmotnost kg Model s nerezovým opláštìním, vnitøní provedení v laku. Mrazící skøíò v lakovaném nebo nerezovém provedení, výkonné statické chlazení a robustní 60mm silná izolace, zabezpeèují minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, mrazící prostor je øízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, pøehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitøní prostor, 4ks pevných mrazících roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), pevné mrazící police. Možnost opaèného otevírání dveøí, 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky+2x zadní pojezdová koleèka (snadná manipulace a úklid). Robustní dveøe s prolisem pro snadné uchycení a èasté otevírání, jednoduchá výmìna tìsnìní dveøí. Mrazící skøínì ve standardu dodávány se zámkem.

11 Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1039 Rozmìry (š x h x v) x412x297 mm Rozmìry komory x325x200 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN1/2 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... mechanické Regulace výkonu až 1000W Rozmrazovací výkon /330W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,45kW/ 230V Hmotnost... 17,5 kg CM mechanické ovládáním s èasovaèem - výstupní mikrovlnný výkon 1000W - nerezové provedení interieru a dvíøek (opláštìní-elegantní a odolný èerný lak) - prosklený prùzor dveøí a nerezové madlo - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - funkce rozmrazení pøi výkonu 15%(150W) - signalizace ukonèení procesu 6.990,- Kè (art.: ) 9.900, pøehledné programovatelné ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1100W - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a nerezové madlo - možnost nastavení až 20 programù - 4 stupòù mikrovlnného výkonu - funkce rozmrazení pøi výkonu 30% (315W) - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +30 sec. - signalizace ukonèení procesu ,- CM ,- Kè (art.: ) Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1069 Rozmìry (š x h x v) x412x297 mm Rozmìry komory x349x225 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN1/2 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... programovatelné Regulace výkonu /770/1100W Rozmrazovací výkon /330W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,6kW/ 230V Hmotnost... 17,5 kg slouží profesionálùm - možnost stohování - zvìtšení varného prostoru - úspora pracovního místa - vnitøní rozmìr 370x370 mm - vhodné pro GN 2/3 - snadné a odolné mechanické ovládání (programovatelné - pøíplatkovì) modely CM-1019/CM-1919 Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1019 Rozmìry (š x h x v) x557x368 mm Rozmìry komory x370x190 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN3/3 Poèet magnetronù... 1 Ovládání... mechanické Regulace výkonu /700/1000W Rozmrazovací výkon /300W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 1,7kW/ 230V Hmotnost kg - snadné a rychlé mechanické ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1850W - velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 ) - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce) - vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový) - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a odolné panty - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 10% a 20% - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec. - signalizace ukonèení procesu CM ,- Kè (art.: ) CM snadné a rychlé mechanické ovládání - výstupní mikrovlnný výkon 1000W - velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 ) - digitální display (èas a provozní hlášení) - nerezové vnìjší i vnitøní provedení - snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce) - vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový) - snadno pøístupné vnitøní osvìtlení - prosklený prùzor dveøí a odolné panty - 5 stupòù mikrovlnného výkonu - 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 18% a 30% - rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec. - signalizace ukonèení procesu ,- Kè (art.: ) Profesionální mikrovlnná trouba Samsung CM-1919 Rozmìry (š x h x v) x557x368 mm Rozmìry komory x370x190 mm Obsah komory litrù Vnitøní prostor vhodný pro... GN2/3 Poèet magnetronù... 2 Ovládání... mechanické Regulace výkonu /1295/1850W Rozmrazovací výkon /320W Výstupní výkon (mikrovlnný) W Pøíkon / Napìtí... 3,2kW/ 230V Hmotnost kg , ,-

12 12 Vysokokapacitní automatický kávovar Macchiavalley-ZION Vysokokapacitní zcela automatický profesionální kávovar s denní kapacitou až 200 nápojù. Ideální pro pøípravu kávy espressa, cappuccina, latte macchiata a lahodných èokoládových nápojù... Kávovar je vybaven 2 mlýnky a zásobníky na 650g kávy, zásobníkem na 1kg práškové smìsy (èokoláda), otvorem pro bezkofeinovou kávu, tryskou na horkou vodu a páru, dvìma bojlery (samostatnì káva, horká voda a pára) zásobníkem na tuhý odpad, programovatelnou èipovou kartou pro obsluhu. Aktuální pøedvolba až 21 vlastních nápojù, barevný digitální display, výškovì stavitelná skupina pro dva šálky, možnost nastavení hrubosti mletí, systém øízení a úspory energie, automatický èistící program, zobrazení stavu výdeje jednotlivých druhù nápojù a celkové poèítadlo. AKTUÁLNE V CENE! 2x mlýnek a zásobník na èokoládu ovládání s èipovou kartou sumarizace výdeje Dále je možno kávovar doplnit o chladnièku na mléko, ohøev šálkù, mincer, pøipojení pøes USB, zámky zásobníkù, filtry na vodu atd. GERMANY MADE laté èokoláda cappuccino espresso káva èaj BONUS vodní filtr BIO SOFT BS-300 (v hodnotì 5.990,- Kè) za 1,- Kè + Model Rozmìry Kapacita Bojler Pøíkon Napìtí Mlýnek Zásobník Pøedvolba šxhxv (mm) porcí/24h kw V káva èokoláda nápojù ZION 325x559x x 3, x 650g 1x 1000g 21 Kávovar ZION ,- Kè (art.: ) Automatický kávovar JURA-X1 Automatický kávovar JURA X1 je díky výkonu, malým rozmìrùm a snadnému ovládání ideální pro hotelové pokoje, motoresty menší bary a kanceláøské provozy. Vždy èerstvì namletá a profesionálnì pøipravená lahodná káva. Rychlé nahøátí, pøíprava vroucí vody a páry, optimální pracovní tlak 15 bar pro pøípravu lahodné kávy. Kávovar je vybaven nádobkou na 1,1 litrù vody, mlýnkem na kávu, zásobníkem na 125 g kávy a zásuvkou na tuhý odpad. Snadné ovládání jedním tlaèítkem, digitální display pøehlednì zobrazuje potøebná hlášení. K dispozici je také tryska na páru, nebo horkou vodu. Kávovar má výškovì stavitelnou hlavu podle velikosti vkládaného šálku, možnost nastavení hrubosti mletí, aktivní systémem úspory energie ( pøíkon v ekonomickém režimu pouze 8-13,5 W/h) automatický èistící program pro snadnou údržbu a dlouhou životnost zaøízení. Kávovar JURA X ,- Kè Model Rozmìry Tlak Pøíkon Napìtí Zásobník Mlýnek Hmotnost (art.: ) šxhxv (mm) bar. kw V voda káva kg , ,- JURA X1 238x360x , ,1 l 1x 125g 21

13 Automatický mlýnek na kávu MCF 7 Napìtí/ Pøíkon V / 184W Otáèky ot/min Zásobník kávy... 1,2 kg Prùmìr nože... 63,5 mm Možnost dávkování g Èítaè úhozù... ano Automatické domletí zásobníku... ano Produktivita... 9 kg/h Rozmìry (š x d x v) x 390 x 640 mm Hmotnost kg MCF12PG 9.500,- Kè (art.: ) ,- Automatický mlýnek na kávu MCF12PG jednoporcový Rozmìry (š x h x v) x400x535 mm Hmotnost kg Pøíkon W Napìtí V Kapacita zásobníku... 1,5 kg Otáèky ot/min. Brusný kámen... pr.65mm S tímto jednoporcovým mlýnkem kávy FIAMMA máte vždy èerstvì namletou porci kávy s možností pøedemletí jedné, nebou dvou porcí do zásoby. Snadné programování požadovaného množství kávy jedné až dvou porcí. Digitální ovládání a pøehledný display umožòující mimo jiné zobrazit vydané množství na obou nastavených porcích a celkový výdej ,- MCF12PG ,- Kè (art.: ) 13 Automatický kávovar ATLANTIC COMPACT II CV Objem boileru... 6,5 litrù Napìtí V Pøíkon... 2,1 kw Hmotnost... 52,5 kg Rozmìry (š x h v) x563x530 mm ZDARMA zmìkèovaè vody + Compact II CV Automatický kávovar Fiamma je díky svým rozmìrùm nejefektivnìjší model na trhu - šíøka pouze 475 mm - (bìžná šíøka pouze jednopákových modelù). Profesionální dvoupákový kávovar s programovatelným nastavením skupin a velikosti šálkù. poèet skupin: 2 nastavení: automatické ovládání: programovatelné provedení: nerez/lak tryska na vodu: ano tryska na páru: ano ohøev šálkù: ano ,- Kè (art.: ) Pákový kávovar jednoskupinový / dvouskupinový ATLANTIC CV Provedení... jednoskupinové / dvouskupinové Obsah bojleru I / (II.)... 5 litrù (9 l) Napìtí V/2N/50Hz Pøíkon I / (II.)... 2,1/(3,8) kw Rozmìry (š x d x v).. 475(665)x 640 x 530 mm Vodní filtr pro kávovary BIO SOFT BS-300 Výška mm Prùmìr mm Prùtok vody ,5 l/min. Max.prùtok vody... 5 l/min. Mimoøádná úèinost... až litrù ZDARMA zmìkèovaè vody - optimální krémová pìna pressa - provedení jedno / dvouskupinové - vývod páry Atlantic I - 1x (Atlantic II - 2x) - jeden vývod horké vody - doteková programovatelná klávesnice pro každou hlavu samostatnì s pøesným objemovým dávkováním - snadná instalace cappuccinátoru - automatické dopouštìní boileru, optický indikátor hladiny - všechny pracovní plochy jsou z nerez oceli - bezpeènostní systém hlídání hladiny boileru 8.900, ,- BIO SOFT BS-300 Atlantic I CV 5.990,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: ) Atlantic II CV ,- Kè (art.: ) pøi zakoupení kávovaru SLEVA -10% na koupi vodního filtru BIO SOFT BS-300 Ekologické, úèinné a úsporné vodní filtry urèené pro profesionální kávovary plnící všechny poøebné procesy k úpravì vody ( zmìkèování, odstraòování železa, demineralizace, sterilizace a filtrace). Pomocí biomineralizace chrání váš kávovar proti nadmìrnému usazování vodního kamene, minerálù, chemických a organických látek a vytváøí ochranný film proti korozi. Velkou výhodou tìchto filtrù je velká úèinnost, spolehlivý chod a nulové provozní náklady (není tøeba elektrické zásuvky a pøipojení na odpad a také sùl na regeneraci) ,- BONUS

14 14 GOURMET WHIP (PLUS) šlehaèkové lahve jednopláš ové model Plnìní (litr)... max. 0,25... max. 0,5... max. 1 Rozmìry (mm)... 95x80x x82x x102x336 Hmotnost (kg)... 0, , ,13 Povrch... matný... matný... matný Tøi praktické vymìnitelné zdobièky s kovovým závitem. WHIP , ,- Kè (art.: ) Pro použití v teplé i studené kuchyni. Nerezová hlavice s robustním ventilem. Konstruováno pro pøípravu horkých pokrmù použita kvalitní odolná silikonová tìsnìní. Protiskluzová rukoje. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. THERMO WHIP šlehaèková lahve dvoupláš ová model 2470 Plnìní... max. 0,5 litru Rozmìry x104x294 mm Hmotnost... 1,20 kg Povrch... matný WHIP ,- Kè (art.: ) WHIP ,- Kè (art.: ) 3.990, , , ,- THERMO XPRESS WHIP (PLUS) výrobník šlehaèky dvoupláš ový model 2480 Plnìní... max. 1 litr Rozmìry x152x403 mm Hmotnost... 2,69 kg Povrch... matný WHIP ,- Kè (art.: ) Nerezová vakuovì izolovaná láhev s dvojitou stìnou a maximální tepelnou izolací. Udržuje chladnou náplò až 8 hodin, teplou až 3 hodiny. Urèeno k pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù, dezertù, teplých a studených omáèek i našlehaných krémových polévek. Nerezová hlavice s modrým silikonovým povlakem a robustním dávkovacím ventilem. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. Statický výrobník šlehaèky. Nerezová vakuovì izolovaná láhev s dvojitou stìnou. Udržuje chladnou náplò až 8 hodin, teplou až 3 hodiny. Inovaèní systém výtlakové trubky - snadné dávkování stlaèením. K pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù, dezertù, teplých a studených omáèek i našlehaných krémových polévek. Vybaveno protiskluzovou podložkou a odkapávací miskou. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP. WHIP ,- Kè (art.: ) 245,- SAHNE 24 originální bombièky Jednorázové bombièky isi speciální pro šlehaèky a krémy s náplní 8 g. Použití: jedna bombièka na 0,5 litrù náplnì. Poèet kusù v balení 24.! AKCE! pøi odbìru kartonu (25x24ks) cena za 1 balení 204,- Kè bez DPH již od 8,50Kè Sahne 24 /24ks 215,- Kè (art.: ) Patentovaný systém uzávìru = GARANCE 100% NÁPLNÌ FILL IT plnící jehly Balení obsahuje plnící jehly (pr. 3 a 5 mm) v ochranném obalu a jsou dokonalým doplòkem pro kreativní kuchaøe k plnìní: - croissantù, trubièek - zdobení koblih - nastøikování masa a peèiva Jehly jsou vhodné pro výhradní použití s lahvemi isi Thermo Whip (PLUS) nebo isi Gourmet Whip (PLUS) FILL IT /2ks 250,- Kè (art.: ) 290,-

15 WB ,- Kè (art.: ) Rychlovarný termos 20 lt. model WB-20W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 330 / v = 600mm Obsah l WB-20 Kotlík elektrický na polévku model SB-10 - èerný Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 340 / v = 400mm Obsah l Regulace teploty C Barva... èerná Rychlovarný termos 10 lt. model WB-10W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 300 / v = 480mm Obsah l Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace ,- Kè WB , ,- Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. (art.: ) Celonerezový varný termos pro rychlou pøípravu a udržení horké vody k výrobì teplých nápojù (káva, èaj, atd.). Termos je vybaven svìtelná kontrolkou chodu, hladinomìrem, výpustným kohoutem, atraktivní design. Rychlovarný termos 40 lt. model WB-40W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 390 / v = 630mm Obsah l 2.700,- Kè (art.: ) Elektrický kotlík s nepøímým ohøevem slouží k udržování a výdeji teplých polévek. Zaøízení je vybaveno kontrolkou chodu a termostatem, nerezová nádoba a víko fixovatelné v otevøené poloze s otvorem pro nabìraèku. Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. Rychlovarný termos 30 lt. model WB-30W Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 390 / v = 520mm Obsah l SB-10 WB-30 Rychlovarný termos 15 lt. model WB-15W Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace ,- Kè CioCab (art.: ) WB ,- Kè (art.: ) Výrobník horké èokolády model CioCab Napájení V Pøíkon W Obsah... 5 lt Kapacita (min/max) lt Rozmìry (prùmìr x v)... pr. 230 x 500 mm Regulace teploty C Hmotnost kg Zaøízení na výrobu s mícháním a šetrným ohøevem zaruèujícím optimální pøípravu lahodné krémové èokolády. Výrobník je vybaven samouzavíracím kohoutem pro bezpeèné dávkování a odnímatelnou odkapovou miskou ,- Kè 1.590,- Kè (art.: ) Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 330 / v = 560mm Obsah l 2.890,- Voda je automaticky udržována na bodu varu. Bez možnosti regulace. (art.: ) , , , ,- 15 Výrobník pøekapávané kávy model CP-06 Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 300 / v = 480mm Obsah... 6 l Automatický varný a udržovací režim pro pøípravu kávy a èaje. Souèástí dodávky jemný nerezový filtr (není tøeba používat výmìnné papírové filtry) CP ,- Kè (art.: ) Celonerezové varné zaøízení vèetnì nerezových vnitøních filtrù pro pøípravu filtrované kávy, èaje a dalších horkých nápojù. Výrobník je vybeven svìtelnou kontrolkou chodu, hladinomìrem, výpustným kohoutem, atraktivní design. Automatický varný a udržovací proces (po ukonèení varného procesu se zaøízení automaticky pøepne na udržovací a výdejní teplotu pøipraveného nápoje).

16 16 El.zásobník na nápoje 15 lt. WB-15A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 360 / v = 450mm Obsah l Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody. Hot Dog HD/TW WB-15A 2.590,- Kè (art.: T) El.zásobník na nápoje 20 lt. WB-20A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 360 / v = 550mm Obsah l WB-20A 2.990,- Kè Rozmìry (š x h x v) x310x385mm Pøíkon W Napìtí V/50Hz Nádoba na párky... Ø 200, v=235 mm Výhøevné trny... Ø 28, v=215 mm Poèet výhøevných trnù... 3 Hmotnost... 9,25 kg HD/TW Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody ,- Kè (art.: ) (art.: T) 3.990, , , ,- Elektrické zásobníky na horké nápoje WB slouží k výrobì a udržování horké vody a teplých nápojù. Moderní konstrukce zásobníkù zaruèuje snadnou obsluhu, rychlou pøípravu, stálou kontrolou nad teplotou (mechanický regulaèní termostat, svìtelná signalizace chodu a nahøátí), množstvím nápoje uvnitø (pøehledný indikátor množství nápoje) a bezpeèné dávkování výpustným koutem. Zásobník je v celonerezovém provedení s odolnými nerezovými držadly opatøenými izolovaným madlem. Snadné mytí a údržba zásobníku zejména vnitøního prostoru díky bezpeènému uložení topného tìlesa pod dnem nádoby (snadné míchání a šetrný ohøev). Ohøev párkù - parní HD-WS El.zásobník na nápoje 30 lt. WB-30A Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 450 / v = 440mm Obsah l Elektrický zásobník na nápoje s možností regulace teploty vody. regulace teploty WB-30A 3.490,- Kè Rozmìry (š x h x v) x310x385mm Pøíkon W Napìtí V/50Hz Nádoba na párky... Ø 200, v=235 mm Hmotnost... 6,25 kg HD-WS 3.990,- Kè (art.: ) (art.: T) 4.990,- Elektrické zaøízení na pøípravu pokrmù Hot Dog. Obì zaøízení jsou v nerezovém provedení, vybavena sklenìným válcem a pùleným nerezovým košem. Teplotu ohøevu párkù je možno plynule regulovat. Zaøízení jsou vybavena vypínaèi a kontrolkami chodu. Model HD-TW je navíc vybaven tøemi nerezovými trny (s vloženým topným tìlesem) a novì s možností regulace teploty ohøevu rohlíkù. El. vaøiè rýže RC-10 Napìtí V/1/50Hz Pøíkon W Celkový rozmìr... Ø 410, v=300 mm Obsah l Produkce (hotové rýže)... 6kg Regulace... automatický varný proces RC-10 Nerezové provedení s plastovými úchyty a teflonovou vnitøní nádobou (snadná údržba a provoz). Na teflonový povrch je zakázáno používat kovové pøedmìty! 2.490,- Kè (art.: ) + = 2kg rýže + 4litry vody = 30 porcí (200 g) Drtiè ledu je urèený pro drcení ledu do nápojù. Tìlo je vyrobeno z lité oceli a povrchovì upraveno elegantním odolným lakem. Drtiè je vybaven odolným nerezovým nožem, velkým plnícím otvorem, masivní pøítlaènou pákou a nerezovou miskou na drcený led ,- CS ,- Kè (art.: ) Elektrický drtiè ledu CS-100 Rozmìry (šxhxv) x420x260 mm Výkon... do 40 kg/h Provedení drtì... jemná Prùmìr nože mm Pøíkon W Napìtí V

17 Hliník Ø19cm 3.690,- Kè (art.: ) Infra - lampa závìsná 4.190,- Elektrický chafing 1/1 s poklopem Napìtí V Pøíkon... 2,0 kw Celkový rozmìr x 320 x 480mm Pro GN... GN1/1-65 Topení... elektrické 17 Rozmìr... Ø 190 nebo 230 mm Napìtí V Pøíkon W Chrom Ø23cm 5.990,- Kè Mìï Ø23cm (art.: ) 6.490,- Kè 3.690, ,- (art.: ) 7.990, ,- Model s nerezovým víkem, nádobou (vana + GN1/1-65) a nerezovým rámem s úchyty pro pøenášení. Spodní opláštìní z tmavého plastu odolného vysokým teplotám. Možnost regulace teploty a kontrolka chodu. Chafing GN1/ ,- Kè (art.: ) Plynová sestava grilovací tál s vaøièem PGF 300-F PGF 600-F PGF 800-F Šíøka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Pøíkon grilu (kw)... 2,35*... 4,7*... 7,0* Pøíkon vaøièe (kw)... 3,2*... 3,2*... 3,2* Tlouš ka gril.desky (mm) Rozmìr gril.desky (mm).. 304x x x400 Poèet hoøákù/vaøièù (ks)... 1/1... 2/1... 3/1 Hmotnost (kg)... 16, , ,5 * zemní plyn G20, (propan-butan G30/G31) PGF 800-F - dvì funkce, jedno zaøízení.. - právì nyní mùžete grilovat a vaøit soubìžnì s novým zaøízením a zároveò šetøit pracovní prostor PGF 600-F PGF 300-F 7.990,- Kè (art.: ) 9.990,- Kè ,- Kè (art.: ) (art.: ) Elektrický kontaktní gril model CG 1/2 Napìtí V/50Hz Pøíkon... 1,8 kw Rozmìry (š x d x v) x 380 x 210 mm Rozmìry plotny-vrchní (šxd) x220 mm Rozmìry plotny-spodní (šxd).. 220x220 mm Regulace C Hmotnost... 13,6 kg Gril CG 1/ ,- Kè (art.: ) 8.990,- Robustní celonerezové provedení s litinovou grilovací plochou (optimální pøenos tepla) a nepøilnavou úpravou, odkapovou miskou pro zachycení tuku, provedení grilovací plochy (spodní i vrchní) - drážkované, ovládání a regulace teploty termostatem od 50 do 300 C, kontrolka vyhøátí a sí ový vypínaè. Elektrický kontaktní gril model CG 2/3 Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2,2 kw Rozmìry (š x d x v) x 380 x 210 mm Rozmìry plotny-vrchní (šxd)...330x220 mm Rozmìry plotny-spodní (šxd)..340x230 mm Regulace C Hmotnost... 20kg Gril CG 2/ ,- Kè (art.: ) 3.990,- BM 1/1 165B 2.590,- Kè (art.: ) Vodní lázeò BM 1/1 165B Napìtí V Pøíkon W Rozmìr vany GN... 1/1-150 Rozmìry (š x d x v) x535x228 mm Obsah...18 l Regulace C Provedení: nerezové 18/10 Cena je uvedena bez GN nádob 3.590,- BM 1/1 165BT 2.990,- Kè (art.: ) Robustní celonerezové provedení s litinovou grilovací plochou (optimální pøenos tepla) a nepøilnavou úpravou, odkapovou miskou pro zachycení tuku, provedení grilovací plochy (spodní i vrchní) - drážkované, ovládání a regulace teploty termostatem od 50 do 300 C, kontrolka vyhøátí a sí ový vypínaè. Vodní lázeò BM 1/1 165BT s výpustí Napìtí V Pøíkon W Rozmìr vany GN... 1/1-150 Rozmìry (š x d x v)...350x590x290 mm Obsah...18 l Regulace C Provedení: nerezové 18/10 s výpustným kohoutem Cena je uvedena bez GN nádob

18 18 Fritéza FS-6 Elektrická fritéza model FS - 6 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2,5 kw Rozmìry koše (š x d x v)..185x240x100 mm Rozmìry (š x d x v)...275x470x305 mm Obsah... 6 l oleje Regulace C Hmotnost... 6 kg 2.800,- Kè (art.: ) Elektrická fritéza model FD - 66 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2x 2,5 kw Rozmìry košù (š x d x v)..2x 185x240x100 mm Rozmìry (š x d x v) x470x305 mm Obsah... 2x 6 l oleje Regulace C Hmotnost... 11,1 kg Fritéza FD ,- Kè (art.: ) 4.190, , ,- Celonerezové provedení s robustním pevným košem, výkonné nerezové topnice s dostateèným výkonem pro rychlé vyhøátí oleje a optimální tepelnou pøípravu pokrmù, chladná zóna, tìlesa opatøena ochrannou møížkou, která zachytává hrubé nìèistoty a chrání tìlesa, pøehledný panel s kontrolkou chodu a vyhøátí, regulace teploty od C. Fritéza je snadno rozebíratelná pro každodenní údržbu a èištìní. Elektrická fritéza model FS - 8 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 3,25 kw Rozmìry koše (š x d x v)..185x240x140 mm Rozmìry (š x d x v)...265x480x340 mm Obsah... 8 l oleje Regulace C Hmotnost... 7,2 kg Elektrická fritéza model FD - 88 Eco Napìtí V/50Hz Pøíkon... 2x 3,25 kw Rozmìry košù (š x d x v)..2x 185x240x140 mm Rozmìry (š x d x v) x480x340 mm Obsah... 2x 8 l oleje Regulace C Hmotnost... 13,1 kg Fritéza FD-8 (art.: ) 3.500,- Kè 6.990,- Fritéza FD ,- Kè (art.: ) Vodní láznì BM skøíòové pojízdné provedení BM BM Napìtí (V/Hz) / /50 Pøíkon (kw)... 2,5... 2,5 Kapacita BM3... GN 3/1 (pro 3GN 1/1-200) Kapacita BM4... GN 4/1 (pro 4GN 1/1-200) Šíøka (mm) Délka (mm) Výška (mm) Regulace ( C) Hmotnost (kg) Výbava... 2 dìlící lišty 1/ dìlící lišty 1/1 BM Vodní lázeò v celonerezovém provedení, spodní policí, posuvnými dvíøky (ze strany obsluhy) a nedìlenou vanou GN 3/1-220mm (pro 3 GN1/1-200 a menší), nebo model GN 4/1-220mm (pro 4 GN1/1-200 a menší). Rychlé nahøátí zajiš uje výkonná topnice 2,5 kw uložená uvnitø vany, regulace teploty termostatem C, kontrolka chodu, výpustný ventil, spodní uzavíratelný prostor mírnì temperovaný teplotou vany, pojezdová kola o pr. 120mm (2x pevná + 2x otoèná a brzdìná). Cena je uvedena vèetnì pevnì uchycených dìlících lišt 1/1, bez výbavy GN. BM BM ,- Kè (art.: ) ,- Kè (art.: )! NOVINKA! Elektrické fritézy FCF model rozmìry (š x h v) pøíkon napìtí obsah rozmìr koše produkce hmotnost (mm) (W) (V) (lt.) (mm) (kg/h) (kg) FCF 6 230x460x x253x FCF x478x x285x ,5 FCF 10TR 265x478x x285x FCF 15TR 323x474x x285x FCF x460x304 2x x253x FCF x478x321 2x x285x ,5 FCF 10+10TR 537x478x321 2x x285x FCF 15+15TR 653x474x347 2x x285x ,5 * vyjma modelù FCF6 a FCF 6+6 Firma Fiamma pøichází na trh s novou øadou fritéz FCF, které jsou konstruované pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì lisované vany se sklonem a *výpustným kohoutem pro snadné vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a navíc chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù. FCF ,- Kè FCF 6+6 (art.: ) 9.990,- Kè (art.: ) FCF ,- Kè FCF (art.: ) ,- Kè (art.: ) FCF 10TR 7.490,- Kè (art.: ) FCF 10+10TR ,- Kè (art.: ) FCF 15TR 9.490,- Kè FCF 15+15TR (art.: ) ,- Kè (art.: )

19 Pece na pizzu PA-4 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Pece na pizzu PA-6 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním 19 Rozmìry (š x h x v) x815x415 mm Komora... 66x69,v=23 cm Pizza prùmìr 33cm... 4ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 4,5kW / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v) x1105x415 mm Komora... 66x102,v=23 cm Pizza prùmìr 33cm... 6ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 6,9 kw / 400 V Hmotnost kg 1x komora : PA-4 PA ,- Kè (art.: ) Komora pece je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. PA ,- Kè , ,- (art.: ) 1x komora : PA-6 Pece na pizzu PA-6L modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Pece na pizzu PA-9 modely jednokomorové s mechanickým ovládáním Rozmìry (š x h x v)..1305x815x415 mm Komora... 99x69,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm... 6ks Teplota ( C) C Pøíkon / Napìtí... 7,3 kw / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v)..1305x1105x415 mm Komora... 99x102,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm... 9ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 9 kw / 400 V Hmotnost (kg) kg 1x komora : ,- PA-6L ,- Kè (art.: ) PA ,- Kè (art.: ) ,- 1x komora : PA-9 Komora pece je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. Pec na pizzu PA-8 modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním Pec na pizzu PA-18 modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním PA-9 Rozmìry (š x h x v) x 815 x 745mm Komora... 66x69,v=23cm Pizza prùmìr 32cm ks Teplota C Pøíkon / Napìtí... 9 kw / 400 V Hmotnost kg Ø 33 cm Rozmìry (š x h x v) x1105x745 mm Komora (cm) 2x... 99x102,v=23 cm Pizza prùmìr 32cm ks Teplota C Pøíkon / Napìtí kw / 400 V Hmotnost kg 2x komora : 2x komora : PA , ,- PA ,- Kè (art.: ) Každá komora je ovládána dvìma nezávislými termostaty horních a spodních topnic, vybavena teplomìrem, hlavním vypínaèem, kontrolkou provozu a vyjímatelným šamotovým dnem komory. Pec je vybavena vnitøním osvìtlením a kvalitním odizolováním komory. Provedení èela pece a dveøí je nerezové, pøehledný èerný ovládací panel a prosklený prùzor dveøí. Hnìtaè tuhého tìsta 20 a 30 litrù modely jednorychlostní s pevnou hlavou a mísou 20 litrù ,- Kè (art.: ) model 20 litrù 30 litrù Šíøka mm mm Hloubka mm mm Výška mm mm Obsah litrù litrù Náplò kg kg Výkon...65 kg/hod kg/hod Pøíkon max.... 1,1 kw... 2,0 kw Napìtí V V Hmotnost...85 kg kg Model jednorychlostní s pevnou díží, nerezovým zákrytem mísy, hákem a centrální osou, ovládán bezpeènostními tlaèítky STAR/STOP. Uvedený model je urèen do všech bìžných pizza provozù na pøípravu tuhých tìst. 30 litrù ,- Kè ,- (art.: ) PA ,- Kè 10 litrù ,- Kè (art.: ) (art.: ) , ,- Hnìtaè tuhého tìsta 10 litrù jednorychlostní s pevnou hlavou a mísou model 10 litrù Rozmìry (š x h x v) x540x550 mm Prùmìr mísy mm Obsah litrù Náplò... 8 kg Výkon...30 kg/hod Pøíkon max.... 0,37 kw Napìtí V Hmotnost...42 kg Model jednorychlostní s pevnou díží, nerezovým zákrytem mísy, hákem a centrální osou, ovládán bezpeènostními tlaèítky STAR/STOP. Uvedený model je urèen pro lehèí provozy na pøípravu menšího množství tuhých tìst v pizzerii a dalších gastro provozech. PA-18

20 20 ORIGINAL 1,- Kè Univerzální robot SP-500 (è.artiklu: ) + DVAZACENUJEDNOHO ,- Kè Univerzální robot SP 60 SPAR (è.artiklu: ) AKCE 1,- Kè Mlýnek na maso VH 12 (è.artiklu: ) Mlýnek na maso k robotu za 1,- Kè platí pro modely SP 100 až SP30 Model Rozmìry Pøíkon Napìtí Obsah kotlíku Regulace Rychlosti Hmotnost šxhxv (mm) kw V litr rychlostí 1/2/3 kg ,- Kè Univerzální robot SP 200 SPAR (è.artiklu: ) Univerzální kuchyòský roboty SP 200 SPAR Základní výbava: kotlík 20 l, metla, hák, míchaè, nerez zákryt, digitální ovládání s èasovaèem, signalizací/pulzní volbou a èeský popis stroje. Možnost dodání kotlíku 10 l s adaptérem a pøíslušenstvím. Možnost pøídavných zaøízení (mlýnek na maso, krouhaè zeleniny)! AKCE! Mlýnek na maso k robotu za 1,- Kè AKCE Univerzální robot SP-500 za 1,- Kè k modelùm SP40, SP50, SP60 a SP80 SP x470x520 0, plynule 16 SP x470x850 0, /196/ SP x630x1300 2, /176/ SP 500 SPAR Základní výbava: kotlík 5l, metla, hák, míchaè, plastový zákryt, mechanické ovládání, èeský popis stroje, plynulé volitelné rychlostí. Uvedený model je možno používat v nepøetržitém chodu max.10 min. (zatížení : náplò do 750 gr.mouky pøi hnìtení tìsta - rychlost max.3). Možnost pøídavných zaøízení se standardním unašeèem (krouhaè zeleniny, øezaèka masa...). SP 60 SPAR Základní výbava: kotlík 60 l, metla, hák, míchaè, nerezový zákryt, mechanické ovládání s èasovaèem, signalizací a stop tlaèítkem a èeským popisem stroje + zavážecí vozík na kotlík Možnost pøídavných zaøízení ( mlýnek na maso, krouhaè zeleniny ) Náøezový stroj model EURO 2200 Druh pohonu... šnekový Uložení stolu... vodorovné Napájení/Pøíkon...230V/280W Prùmìr nože mm / hladký Maximální øez (v x š)...155x220 mm Nastavení síly øezu mm Rozmìry (š x d x v)..430 x 500 x 350 mm Hmotnost...17 kg Provedení... eloxovaný hliník Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože. EURO 2200 teflon ,- Kè EURO 2200 ocel ,- Kè (art.: ) (art.: ) Náøezový stroj funguje v poloautomatickém, nebo ruèním režimu. Jednoduché rozebírání usnadòuje pravidelné èistit. Náøezový stroj je vyroben v kombinaci eloxovaný hliník a kvalitní nerezová ocel. Stroj je vybaven poteflonovaným nožem (prùmìr 300mm), který umožòuje univerzální použití na uzeninu a zejména snadné krájení sýrù. Samostatný pohon pro nùž a vozík, šnekový pøevod s optimálními otáèkami 300 ot/min. umožòují delší zatížení pøi jednorázovém krájení. Náøezový stroj je vybaven micro pøepínaèem chránícím pøed nechtìným spuštìním stroje bez nasazeného krytu nože, je vybaven tlaèítkem START-STOP, pøítlaèným zaøízením s tlaèkou pro dokrojení i malých kouskù. Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože ,- S 712 PT ,- Kè (art.: ) Poloautomatický náøezový stroj mode S 712 PT Druh pohonu... šnekový Uložení stolu... šikmé(gravitaèní) Napájení/Pøíkon...230V/500W Prùmìr nože mm / hladký Maximální øez (v x š)...300x250 mm Nastavení síly øezu mm Øezný výkon... cca plátkù/h Rozmìry (š x d x v)..500 x 635 x 625 mm Hmotnost...52 kg Provedení... nerez/eloxovaný Al

21 Vakuová balièka Henkelman Mini Jumbo Napìtí V Pøíkon... 0,3-0,4 kw Výkon vývìvy... 4 m3/h Ovládání...digitální Doba prac. cyklu s Šíøe sváru na lištì... 3,5 mm Rozmìry (š x d x v)..330x450x295 mm H=85 mm Ruèní tenderizér SUPER 1 a 3 øadý 1 øada... po 16 nožích 3 øady... po 16 nožích 21 Jednokomorová balièka s digitálním ovládáním. Robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou a vysoce kvalitní vývìvou BUSCH. BO NU S MKZ-30 NS 250 ES Mini Jumbo Vèet nì sady základních k o t o u è ù 5 Stolní tenderizer (steaker) FEUMA model TFS Napìtí V Pøíkon W Ochrana... IP 54 Otáèky ot/min. Rozmìr plnícího otvoru... 25x180 mm Výbava... tenderizeèní hlava Výkon... cca plátkù/h Rozmìry (š x h x v) x460x520 mm Hmotnost kg ,- Kè (art.: ) Náøezový stroj NS 250 ES prùmìr nože 250 mm Prùmìr nože mm / hladký Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Max.prùmìr øezu mm Nastavení síly øezu mm Rozmìry (š x d x v) x365x340 mm Provedení stroje... eloxovaný hliník Souèástí stroje je zaøízení na broušení nože ,- Kè ,- Kè naklepávací hlava (art.: ) (art.: ) Krouhaè zeleniny MKZ-30 Napájení V Pøíkon W Otáèky disku ot/min Kapacita... od 120 do 320 kg/h Rozmìry (š x d x v)...160x560x290 mm Hmotnost...25 kg Krouhaèe zeleniny jsou urèeny pøedevším ke krájení zeleniny a ovoce rùzných tvarù s pomocí dvou plnících otvorù a širokého výbìru diskù (napø.plátky 1-14mm, silné/slabé proužky, hranolky, kostky, nebo strouhání), dále ke strouhání sýrù peèiva a oøechù. Krouhaè je také možno použít ke krájení nìkterých druhù zachlaz. uzenin. Naklepávací hlava ,- Kè (art.: ) SUPER 3 HL - G 12 SS SUPER 1 Tenderizer TSF ,- Kè (art.: ) 499,- Kè (art.: ) 899,- Kè AK/12-AUT (art.: ) 595,- 995, ,- Kè (art.: ) Tenderizer (steaker) pro využití v gastronomii a obchodì. Zaøízení je urèeno pro køehèení plátkù masa silným do 25mm a širokých 180 mm. Tenderizer propracuje jakýkoliv vykoštìný plátek masa (nejedná se o rozklepání a zvìtšní prùmìru porce) a výraznì sníží dobu potøebnou k tepelnému opracování a spotøebu energií až o 50%.V mase zùstává více chuti a lépe drží tvar. Snadno rozebíratelná nožová sestava (neostøená) a nerezový odnímatelný kryt s plnícím otvorem a plastovou pøítlaèkou. Zaøízení je dále vybaveno bezpeènostními spínaèi, které neumožòují spuštìní stroje bez ochranných krytù. Jednoduché ovládání, snadná údržba a èistìní. Na vyžádání možno dodat plátkovací (nudlièkovací) hlavy ,- Kè (art.: ) , , , , , , ,- Tenderizér propracuje jakýkoliv vykostìný plátek masa. Snadno se èistí ( i v myèce ). Podkládá se prkénkem na maso. Zkrácení doby vaøení až o 40%, šetøí až 40% energie. V mase zùstává více chuti a lépe drží tvar Napìtí V Pøíkon W Velikost složení... prùm. 70 mm Rozmìry (š x d x v) x410x410 mm Výkon dle prùm. desky kg/h Poèet otáèek ot/min Hmotnost kg V základu stroje: - deska 4 mm, 6 mm, ètyøbøitý nùž (širší výbìr na vyžádání) - plastová plnící tlaèka prùm.20 mm - pro využití v gastronomii a obchodì - celonerezové provedení a vysoký hygienický standard - vypínaè se zpìtným chodem - tepelná pojistka,,reset,, - robustní šneková pøevodovka - tìžký provoz - øezné složení,,enterprise,, Øezaèka masa HL - G 12 SS Mixer barový AK/12-AUT 2,5 lt / 1200 W Pøíkon W Napájení V/50 Hz Otáèky... max ot/min Regulace otáèek... 6 pozic Nastavení èasu... 9 pozic Volba ovládání... pulsní / automatické Rozmìry (š x d x v) x 200 x 445 mm Nádoba... 2,5 lt (polykarbonát) Hmotnost... 5,3 kg Nadstandardnì výkonný profesionální barový mixer (výkon 1200W) vybaven regulací otáèek (6 pozic), èasovaèem (9 pozic) dále pulsní volbou, odnímatelnou 2,5 l polykarbonátovou nádobou s pružným víkem a plnícím otvorem umožòujícím dávkování bìhem provozu, robustní speciálnì tvarované nože pro kvalitní rozmìlnìní i obzvláštì tuhých potravin, díky nímž je vhodný i do nároèných provozù. Zaøízení je vhodné k mixování všech druhù ovocných a jogurtových koktejlù, výrobu ledové tøíštì a frappe.

22 22 Lapaè hmyzu J20-210L lak Napájení V Rozmìry x 80 x 305 mm Záøivka...2 x 10W Akèní pùsobnost... cca. 50 m Povrch lapaèe... LAK Provedení: oboustranné do prostoru 1.990,- J Alu J20-210L lak 1.490,- Kè (art.: ) Lapaè hmyzu J Alu 2.490,- Kè 3.990,- (art.: ) Napájení V Rozmìry x 80 x 395 mm Záøivka...3 x 20W Akèní pùsobnost... cca. 150 m Povrch lapaèe... ALU Provedení: oboustranné do prostoru Lapaè hmyzu J Alu Napájení V Rozmìry x 80 x 325 mm Záøivka...2 x 15W Akèní pùsobnost... cca. 100 m Povrch lapaèe... ALU Provedení: oboustranné do prostoru Termoport T-1120 pro GN1/ ,- GN1/1-200 J Alu 1.990,- Kè Rozmìr vnìjší (mm) x400x290 Rozmìr vnitøní (mm) x336x235 Hloubka max. (mm)...200mm Obsah (litrù) litrù 860,- Kè (art.: ) (art.: ) Termoport GN 1/ ,- Termoport T 2320 pro GN2/3-200 T ,- Kè (art.: ) Rozmìr vnìjší (mm).. 595x395x270 Rozmìr vnitøní (mm).. 507x307x205 Pro max.rozmìr GN... 1/1-200 Hloubka max. (mm) mm Obsah (litrù) litrù 1.600, ,- Vyrobeno s houževnatého expandovaného polypropylenu. Termoporty jsou odolné teplotám -20 C až +110 C s možností mytí v prùmyslových myèkách (HACCP), stohovatelné a velmi oblíbené díky své nízké hmotnosti a vysoké odolnosti (PP-polypropylen). H ,- Kè (art.: ) Rozmìr vnìjší x460x270mm Rozmìr vnitøní x360x205mm Pro max.rozmìr GN... 2/3-200 Hloubka max mm Obsah litrù Termoport etol 26e smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro GN 1/1-200 a menší Tepelná odolnost... dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry.. 630x370x308mm (302mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 6,1 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) 26e smart 3.590,- Kè Termoporty linie smart firmy ETOL (Nìmecko) jsou vyrobeny z kvalitních a odolných materiálù (s patentovaným systémem úchytù a madel), které zaruèují dlouhou životnost a vysoký hygienický standard (zabraòují šíøení bakterií). Díky zesílení jsou odolné proti nárazu a jejich životnost je 10 až 15 let. Všechny díly se dají lehce nahradit (rukojeti, madla, skluznice atd.). Kvalitní materiály a optimální izolace (sandwichový postup) zajiš ují skvìlé izolaèní vlastnosti i bez nutnosti používat tìsnìní a umožòují dlouhodobé tepelné zatížení -20 C až +90 C a pro tepelnou dezinfekci i krátkodobé vìtší zahøátí a mytí v prùmyslových myèkách. Boxy mají široké využití pro teplé i chlazené pokrmy a s možností stohování je snadné je transportovat, ukládat a obsluhovat. (art.: ) Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) 26 smart 4.590,- Kè (art.: ) Termoport etol 52 smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro 2x GN1/1-200 (12x GN1/1-20) Tepelná odolnost.. dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry.. 636x498x560mm (550mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 12,4 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoport ve standardu dodáván bez GN. Standardní barva oranžová (na objednávku šedá ) Termoport etol 26 smart Izotermický polypropylenový pøepravní box Barva... oranžová Urèení... pro GN 1/1-200 a menší Tepelná odolnost... dlouhodobì od -20 C do +90 C Možnost tepelné dezinfekce... ano Rozmìry x370x308mm (302mm pøi stohování) Hmotnost... pouze 6,7 kg Materiál... PE (polyethylen) + PUR (izolaèní pìna) Úchyty a madla... PA (polyamid) vysoce odolná Termoporty linie smart firmy ETOL(Nìmecko) jsou vyrobeny z kvalitních a odolných materiálù (s patentovaným systémem úchytù a madel), které zaruèují dlouhou životnost a vysoký hygienický standard (zabraòují šíøení bakterií). Díky zesílení jsou odolné proti nárazu a jejich životnost je 10 až 15 let. Všechny díly se dají lehce nahradit (rukojeti, madla, skluznice atd.). Kvalitní materiály a optimální izolace (sandwichový postup) zajiš ují skvìlé izolaèní vlastnosti i bez nutnosti používat tìsnìní a umožòují dlouhodobé tepelné zatížení -20 C až +90 C a pro tepelnou dezinfekci i krátkodobé vìtší zahøátí a mytí v prùmyslových myèkách. Boxy mají široké využití pro teplé i chlazené pokrmy a s možností stohování je snadné 52 smart je transportovat, ukládat a obsluhovat ,- Kè (art.: ) 5.600, ,-

23 Podnos fast food Rozmìry x300x30 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen art.: A oranžový art.: A žlutý art.: A šedý Podnosy 89,- Kè Podnos GN 1/1 Rozmìry...530x325 mm mramorovaný hladký povrch polyester - šedý mramor Podnos 199,- Kè (art.: ) GN 1/ 1 43x30 Podnos jídelní Rozmìry x360x20 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen Barevná provedení podnosù: art.: A svìtle šedá art.: A žlutooranžová art.: A oranžová art.: A èervená art.: A èervenohnìdá art.: A èervený-eco Zmìna barev a rozšíøení sortimentu vyhrazeno. Podnos jídelní ECO Rozmìry x360x20 mm - vhodné do myèek nádobí - lisovaný protiskluzový dezén - polypropylen art.: A èervený-eco DT ,- Kè (art.: ) 109,- 89,- Podnosy 99,- Kè 46x ,- 209,- 99,- Podnos ECO 75,- Kè 46x36 Termos DupliTherm øada DT DT-10 DT-20 DT-35 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 330 Výška (mm) Obsah (litrù) DT ,- Kè (art.: ) Termos DupliTherm øada DTK (modely s výpustným kohoutkem) DT-20 DTK-10 DTK-20 DTK-35 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 330 Výška (mm) Obsah (litrù) ,- Kè 4.890, , ,- DTKA-10 (art.: ) 3.165,- Kè DTK-10 (art.: ) 3.390, , ,- Kè (art.: ) DupliTherm Izolované termosy DupliTherm jsou urèeny k použití ve všech provozech veøejného stravování (školách, školkách, domovech dùchodcù, nemocnicích atd.) k udržení, transportu a výdeji pøipravených nápojù, polévek atd. v optimální výdejní teplotì. Termosy DupliTherm se vyznaèují výbornými izolaèními vlastnostmi a snadnou údržbou. Celonerezové provedení termosù se zesílenou izolací ve dvouplášti vèetnì DTKA-20 víka opatøené odolným silikonovým tìsnìním (snadná výmìna), vyrovnávacím ventilkem, madlem, šesti sponami pro bezpeèné a dobré utìsnìní termosù, ergonomicky øešená nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy. Dno termosù je opatøeno odolným gumovým návlekem. Izolované termosy DupliTherm jsou urèeny k použití ve všech provozech veøejného stravování (školách, školkách, domovech dùchodcù, nemocnicích, hotelech atd.) k udržení, transportu a výdeji pøipravených nápojù, polévek atd. v optimální výdejní teplotì. Termosy DupliTherm se vyznaèují výbornými izolaèními vlastnostmi a snadnou údržbou. Celonerezové provedení termosù se zesílenou izolací ve dvoupláš i vèetnì víka opatøené odolným silikonovým tìsnìním (snadná výmìna), vyrovnávacím ventilkem, madlem, šesti sponami pro bezpeèné a dobré utìsnìní termosù, ergonimicky øešená a nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy. Dno termosù je opatøeno odolným gumovým návlekem pro nároènìjší provozy ,- Kè (art.: ) DTK-20 DTK ,- Kè DTKA-35 (art.: ) 4.465,- Kè 3.810,- Kè (art.: ) 4.990,- (art.: ) 4.190, ,- Termosy Economic øada DVK (modely s výpustným kohoutkem) DVK-12 DVK-20 DVK-30 Šíøka (mm)... Ø Ø Ø 400 Výška (mm) Obsah (litrù) Termosy Economic DVK jsou urèeny k použití do nenároèných provozù. Celonerezové dvoupláš ové (neizolované) provedení termosù vèetnì víka opatøeného tìsnìním a tøemi fixaèními sponami. Nerezová ucha pro snadnou manipulaci ,- DVK-30 DVK ,- Kè DVK-20 (art.: ) 1.990,- Kè 2.990,- Kè (art.: ) 1.900,- (art.: ) 2.300,- Jednopláš ový zásobník ZN-12 na nápoje model Šíøka x výška (mm)... Ø 250x450 Obsah (litrù) Nerezové provedení s jednoduchým pláštìm je urèeno k použití v provozech veøejného stravování. Snadná údržba. Zásobník je opatøen zvýšenou spodní obrubou (100mm), automatický samouzavírací kohoutek ,- ZN ,- Kè (art.: )

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

GASTRO NOVINY 4.990,- 3.990,- 3.490,- 5.990,- NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ. gastro cena. gastro cena

GASTRO NOVINY 4.990,- 3.990,- 3.490,- 5.990,- NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ. gastro cena. gastro cena GASTRO NOVINY PORADENSTVÍ PLÁNOVÁNÍ PROJEKT LEASING PRODEJ MONTÁŽ SERVIS NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKAMI TECHNOLOGIÍ PRO GASTRONOMII TEL.: 241 442 377-8 24. číslo PODZIM/ZIMA 2010/2011

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

KATALOG PRODUKTŮ. kuchyně pro profesionály

KATALOG PRODUKTŮ. kuchyně pro profesionály KATALOG PRODUKTŮ kuchyně pro profesionály ALBA - POJEM V GASTRONOMII Nemusíte být pamětník ani několikaletý pracovník v gastronomii, abyste znali hořovickou ALBU. Tento ryze český výrobce s více než 120

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce AEROMIX S P E C I Á L P R O E M U L Z E MADE IN F R A N C E Ceník pro prodejce Květen Česká Republika Strana 1 Strana 9 Strana 17 KOMBINOVANÉ ROBOTY : KUTR & KROUHAČ ZELENINY VÝBĚR DISKŮ KROUHAČE ZELENINY

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný

Více

Z111001/1-3-SO101-001/0

Z111001/1-3-SO101-001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. R. Konečný Purkyňova 79a Vypracoval Ing. R. Konečný 612 00 Brno Investor:

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Sauny Harvia Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Obsah 3 Relaxace dotek pøírody 5 Va¹e sauna oáza klidu a relaxace 7 Sauna Variant 9 Sauna Rondium 11 Sauna Rubic 13 Koupelnové sauny NOVINKA!

Více

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 2011

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 2011 DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 2011 FAGOR: Kdo jsme, odkud jdeme a kam směřujeme Značka Fagor se zaměřuje na lidi a na hledání těch nejlepších řešení, abyste žili ve zdravějším a příjemnějším prostředí. Proto je naše

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

Ceny: 7007,90 Kč s DPH. 5791,67 Kč bez DPH

Ceny: 7007,90 Kč s DPH. 5791,67 Kč bez DPH ELECTROLUX ERB 34233 W - demo produkt Kód výrobku: A23 Energetická třída : A+ Spotřeba energie: 0,751 kwh/24h spotřeba energie: 274 kwh/rok 223 l Počet kompresorů : 1 Čistý objem mrazáku : 92 l proti výpadku

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro.

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro. Do vyprodání 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob www.makro.cz Křeslo Pazifik s potahem polohovací dřevo FSC eukalyptus rozměry: 56,5 74,3 104 cm nosnost: 130 kg hmotnost: 8 kg cena v přepočtu za 1 ks

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více