Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích 2008 odráží silnou pozici retailového obchodu ve střední a východní Evropě. Provozní zisk vzrostl o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR, především díky silnému čistému úrokovému výnosu (+25,6 % na 3 573,3 mil. EUR) a navzdory velmi slabému čistému zisku z obchodních operací. Čistý zisk po menšinových podílech se v prvních třech čtvrtletích zvýšil o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR (očištěno o prodej pojišťovacích společností o 2,8 % na 861,7 mil. EUR). Návratnost kapitálu (cash) dosáhla 22,2 % (očištěno o prodej obchodu s pojištěním 13,6 %) a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 59,2 % (po 58,8 % na konci roku ). Trvalý růst vkladů a úvěrů ve střední a východní Evropě. Přes v posledních týdnech horšící sentiment vůči střední a východní Evropě byl obchodní vývoj dceřiných společností v uplynulých devíti měsících velmi uspokojivý: Čistá úroková marže byla s hodnotou 4,5% i nadále na vysoké úrovni. Povozní zisk dceřiných společností ve střední a východní Evropě vzrostl oproti prvním třem čtvrtletím v uplynulém roce o 52% na 1,36 mld. EUR. Silná kapitálová základna: Vlastní kapitál vzrostl v důsledku silné ziskovosti Erste Group a prodeje obchodu s pojištěním ve třetím čtvrtletí na 9,7 mld. EUR. Silná likvidita: Poměr úvěrů k vkladům činil během roku stabilně méně než 115%, tato úroven by měla být zachována až do konce roku. Potřeba krátkodobé likvidity je plně pokryta nad konec roku, dlouhodobý objem refinancování dosáhl hodnoty 6 mld. EUR a pokryl tak nejen potřebu tohoto roku, ale také část potřeb roku 2009, a to za náklady těsně pod 40 bazických bodů nad Euriborem. Vliv finanční krize na čistý zisk po menšinových podílech: vývoj na trzích vedl k mark-to-market přecenění portfolia ve třetím čtvrtletí 2008 ve výši 18,1 mil. EUR. Díky kvalitě podkladových aktiv se v roce 2008 i nadále neočekává žádná potřeba odpisů (Impairment). Odpisy expozice v Lehman Brothers činí 25,5 mil. EUR po daních a menšinových podílech. Výhled na rok 2008: Provozní zisk by se měl zvýšit o zhruba 15 %. Náklady 4. čtvrtletí budou nižší než náklady 3. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí 2008 se i přes nepříznivé prostředí na kapitálových trzích a odpisy v souvislosti s islandskou expozicí očekává pozitivní čistý zisk po menšinových podílech. 1 2 V důsledku prodeje pojišťovacích společností a dvou dalších majetkových účastí v Rumunsku byla v souladu s účetními standardy IFRS 5 provedena příslušná úprava jak ve výkazu zisků a ztrát (dosavadní položka Výnosy z pojišťovací činnosti byla přejmenována na Výnosy z postoupené obchodní oblasti ), tak i v rozvaze (na straně aktiv i pasiv byla zavedena příslušně označená nová položka). Do křížového garančního systému spořitelen vstoupily v prosinci 2007 dvě a v lednu 2008 čtyři další spořitelny a budou proto od tohoto okamžiku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky Erste Group. Součástí konsolidované účetní závěrky jsou dále od 2. dubna 2007 společnost Diners Club Adriatic Croatia (DCA) a od 3. dubna 2007 bosenská ABS Banka, koupená společností Steiermärkische Sparkasse. Vzhledem k tomu, že během celého sledovaného období minulého roku nebyly tyto společnosti zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Přizpůsobeno o změny popsané v Pozn. 1. Strana 1/20

2 Shrnutí vývoje Provozní výnosy po prvních třech čtvrtletích 2008 vzrostly o 16,9 % na 5 247,2 mil. EUR navzdory poklesu čistého zisku z obchodních operací (-36,7 % na 184,9 mil. EUR), především díky silnému čistému úrokovému výnosu (+25,6 % na 3 573,3 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 12,7 % na 3 053,7 mil. EUR. Provozní zisk vzrostl o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR, poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 58,2 % (celý rok 2007: 59,2 % po úpravě v souladu s účetními standardy IFRS 5). Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR (očištěno o výsledek prodeje obchodu s pojištěním: +2,8 % na 861,7 mil. EUR). Tato čísla potvrzují, že naše dlouhodobá strategie je solidním základem i v hospodářsky obtížném a recesí ohroženém prostředí, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG, v komentáři k výsledkům za první tři čtvrtletí obchodního roku Strategické rozhodnutí prodat obchod s pojištěním silnému partnerovi nám umožnilo docílit v tomto turbulentním ekonomickém prostředí dosud nejvyššího čtvrtletního čistého úrokového výnosu v historii. Nárůst objemu úvěrů o 11,7 mld. EUR od počátku roku je téměř beze zbytku pokryto nárůstem vkladů (10,8 mld. EUR) a odráží silnou pozici naší rozsáhlé sítě poboček a 16 milionů klientů v rostoucím regionu střední a východní Evropy, pokračoval Treichl. Návratnost kapitálu (cash, t.j. bez zahrnutí lineárních odpisů klientské základny a sítě poboček z realizovaných akvizic) vzrostla ze 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) v roce 2007 na 22,2 % (vykázaná hodnota 21,7 %) v prvních třech čtvrtletích roku Očištěno o výsledek z prodeje obchodu s pojištěním činí návratnost kapitálu (cash) 13,6 % (vykázaná hodnota 13,1 %). Zisk na akcii (cash) činil k 30. září ,78 EUR (vykázaná hodnota EUR 4,67), po očištění o zisk z prodeje obchodu s pojištěním 2,86 EUR (vykázaná hodnota 2,75 EUR) a byl tak vyšší než srovnatelná hodnota minulého roku (2,80 EUR, vykázaná hodnota 2,69 EUR). Celková bilanční suma se k 30. září 2008 zvýšila oproti konci roku 2007 o 4,4 % na 209,4 mld. EUR. Ukazatel solventnosti, vztažený na úvěrové riziko, se snížil v důsledku prodeje obchodu s pojištěním (odečtení účetní hodnoty podílu) a nárůstu objemu úvěrů z 10,5 % na 9,4 % k 30. září Stále tak výrazně přesahuje zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8%. Ukazatel kapitálové přiměřenosti, vztažený na úvěrové riziko, činil k 30. září ,6 %. Výhled Očekávaný nárůst provozního zisku o přibližně 15 % je založen na stabilním a silném modelu retailového obchodu Erste Group ve střední a východní Evropě. Silný nárůst vkladů v Rakousku a v zemích střední a východní Evropy, opírající se o solidní základnu více než šestnácti milionů klientů, je podkladem dlouhodobého růstu objemu úvěrů při současně stabilním poměru úvěrů k vkladům pod hodnotou 115 %. Tento silný základ vyrovná možný slabší nárůst příjmů z poplatků a provizí a příjmů z obchodních operací v segmentech Podnikové financování & Investiční bankovnictví (Group Corporate & Investment Bankiny/GCIB) a Trhy skupiny (Group Markets/GM) a zpomalení růstu příjmů z poplatků a provizí v Rakousku. Současně dojde v letošním obchodním roce k výraznému posílení vlastního kapitálu Erste Group: Po zahrnutí prodeje obchodu s pojištěním ve třetím čtvrtletí a navzdory nad očekávání silnému nárůstu rizikově vážených aktiv v důsledku procyklického efektu pravidla Basel II, dosáhne ukazatel Tier 1 po 7 % v roce 2007 přibližně 8 % ke konci roku Podrobný výhled na rok 2009 bude zveřejněn v rámci Dne kapitálových trhů v prosinci Strana 2/20

3 Prodej obchodu s pojištěním Dne 15. září 2008 završila Erste Group Bank AG prodej svých pojišťovacích společností ve střední a východní Evropě včetně pojišťovny s Versicherung v Rakousku společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group poté, co obdržela povolení od příslušných úřadů pro hospodářskou soutěž a místních regulačních úřadů pro prodej pojišťovacích společností těním. K dokončení transakce v Rumunsku by mělo dojít v průběhu několika příštích týdnů, po definitivním schválení místními orgány pro hospodářskou soutěž a místními regulačními úřady pro obchod s pojištěním. Erste Group popř. místní dceřiné společnosti si v rámci této transakce ponechají v místních životních pojišťovnách vždy pětiprocentní podíl. Kromě prodeje dceřiných pojišťoven byla mezi oběma koncerny podepsána distribuční smlouva na dobu 15-ti let. Celková hodnota transakce činí mil. EUR, hodnota distribuční smlouvy zhruba 300 mil. EUR. Tato částka bude převedena 1. ledna 2009 a ohraničena po dobu 15-ti let v souladu s účetními standardy IFRS. Zbývající částka ve výši 1,14 mld. EUR byla Erste Group převedena 15. září Výnosy z prodeje pojišťovacích společností a z distribuční smlouvy budou zahrnuty do výsledků místních dceřiných bankovních společností. Pro lepší srovnatelnost bude tento zisk zobrazen v segmentu Podnikové centrum. Výnos z této transakce, zahrnutý ve výsledku Erste Group za třetí čtvrtletí 2008, včetně výnosu z prodeje rumunské dceřiné pojišťovny, činí po daních a menšinových podílech 601,8 mil. EUR. I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 3 573, ,1 25,6% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 602,3-335,9 79,3% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 489, ,2 10,0% Čistý zisk z obchodních operací 184,9 292,0-36,7% Všeobecné administrativní náklady , ,9 12,7% Ostatní provozní výsledek - 269,4-126,1 na Zisk před zdaněním 1 321, ,4 0,3% Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 610,2 25,4 >100.0% Čistý zisk po menšinových podílech 1 463,0 837,9 74,6% Čistý úrokový výnos +25,6 % Silný růst objemu úvěrů spolu s rozšířením čisté úrokové marže ve střední a východní Evropě výrazně přispěl ke zvýšení čistého úrokového výnosu o 25,6 % na 3 573,3 mil. EUR z 2 844,1 mil. EUR ve srovnávaném období předchozího roku. K tomuto nárůstu přispěly především dceřiné společnosti v České republice (+37,9 %) a v Rumunsku (+43,4 %). Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se zlepšila z 2,49 % za celý rok 2007 na nynějších 2,77 % za prvních devět měsíců roku Nárůst čisté úrokové marže byl přitom zaznamenán jak ve střední a východní Evropě (z 4,1 % na 4,5 %), tak v Rakousku (z 1,6 % na 1,7 %). Čisté příjmy z poplatků a provizí +10,0 % Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2008 o +10,0 % z 1 354,2 mil. EUR na 1 489,0 mil. EUR. Výrazný nárůst zaznamenala především oblast platebního styku (+21,0 % na Strana 3/20

4 647,6 mil. EUR), přičemž obchod s platebními kartami se zvýšil o 12,8 % na 128,2 mil. EUR. Kromě toho bylo dosaženo značného nárůstu také v oblasti úvěrových obchodů (+12,0 % na 279,9 mil. EUR) a u pojišťovacích obchodů (+23,3 % na 60,3 mil. EUR). V důsledku obtížné situace na kapitálových trzích však došlo k celkovému poklesu obchodu s cennými papíry (-9,4 % na 349,8 mil. EUR). v mil. EUR změna Úvěrové obchody 279,9 250,0 12,0% Platební styk 647,6 535,2 21,0% Platební karty 128,2 113,611 12,8% Obchody s cennými papíry 349,8 386,2-9,4% Obchody investičních fondů 166,3 176,5-5,8% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 34,4 39,8-13,6% Brokerské poplatky 149,1 169,9-12,2% Pojišťovací obchody 60,3 48,9 23,3% Zprostředkování stavebního spoření 27,3 21,6 26,4% Obchodování s cizími měnami 29,3 27,5 6,5% Obchody investičních bank 14,0 20,6-32,0% Ostatní 80,8 64,2 25,9% Celkem 1 489, ,2 10,0% Čistý zisk z obchodních operací -36,7 % Přetrvávající turbulence na mezinárodních trzích ovlivnily dle očekávání také čistý zisk z obchodních operací, především ve třetím čtvrtletí Pokles o 36,7 % z 292,0 mil. EUR ve srovnávaném období minulého roku na 184,9 mil. EUR se týká především slabého obchodu s cennými papíry. Všeobecné administrativní náklady +12,7 % v mil. EUR změna Personální náklady 1 762, ,0 11,0% Ostatní administrativní náklady 1 008,3 833,8 20,9% Mezisoučet 2 770, ,8 14,4% Odpisy 283,4 288,1-1,6% Celkem 3 053, ,9 12,7% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o celkem 12,7 % z 2 709,9 mil. EUR na 3 053,7 mil. EUR. Po očištění o měnový efekt činil nárůst zhruba 11,2 %. Přibližně 2 procentní body tohoto nárůstu připadají na rozšíření počtu společností zahrnutých od října 2007 do konsolidačního rámce (především dalších 6 spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému). Personální náklady vzrostly o 11,0 % (očištěno o měnový efekt o 10,4 %) z 1 588,0 mil. EUR na 1 762,0 mil. EUR jako důsledek zvýšení počtu zaměstnanců o 3,8 % a úprav platů. V zemích střední a východní Evropy byl nárůst personálních nákladů ve výši 8,3 % pod úrovní zbývajícího koncernu (12,9 %). Strana 4/20

5 Vývoj počtu zaměstnanců 3 září 08 prosinec 07 změna Zaměstnanci Erste Group ,8% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,8% Erste Holding, Erste Bank Rakousko včetně rakouských dceřiných společností ,1% Spořitelny křížového garančního systému ,0% Střední a východní Evropa / Zahraničí ,8% Česká spořitelna ,4% Banca Comercială Română ,0% Slovenská sporiteľňa ,7% Erste Bank Maďarsko ,0% Erste Bank Chorvatsko ,7% Erste Bank Srbsko ,2% Erste Bank Ukrajina ,3% Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky ,4% Nárůst počtu zaměstnanců v Rakousku byl ovlivněn zejména konsolidací dalších čtyř spořitelen do křížového garančního systému v roce 2008 (+402 zaměstnanců) a reorganizací Erste Group. Ostatní administrativní náklady vzrostly v prvních třech čtvrtletích 2008 o 20,9 % z 833,8 mil. EUR na 1 008,3 mil. EUR. Nárůst ve výši 28,3 % byl zaznamenán především u dceřiných společností ve střední a východní Evropě (zbytek skupiny: +10,9 %). Tento nárůst byl způsoben mimo jiné náklady spojenými se změnou klíčového bankovního systému a se zavedením eura na Slovensku, tak jako náklady v důsledku rozšíření pobočkové sítě v Rumunsku a na Ukrajině. Nadprůměrně se zvýšily také náklady na informační technologie (+30,9 % na 243,0 mil. EUR, především v zemích střední a východní Evropy) a náklady spojené s reorganizací Erste Group a s realizací skupinových projektů. Stejně jako v předchozích letech došlo v roce 2008 opět k mírnému poklesu odpisů hmotného majetku o -1,6 % z 288,1 mil. EUR na 283,4 mil. EUR. Restrukturalizační a transformační náklady v BCR činily v prvních třech čtvrtletích ,6 mil. EUR (36,4 mil. EUR ve srovnatelném období předchozího roku). Pro celý rok se i nadále počítá s celkovými transformačními náklady ve výši 30,0 mil. EUR. Provozní zisk +23,2 % Nárůst provozních výnosů (+16,9 %) na 5 247,2 mil. EUR ze 4 490,3 mil. EUR a nárůst všeobecných administrativních nákladů (+12,7 %) na 3 053,7 mil. EUR z 2 709,9 mil. EUR vedl ke zlepšení provozního zisku za prvních devět měsíců 2008 o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR z 1 780,4 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám +79,3 % Per Saldo (dotace popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, náklady z přímých odpisů pohledávek a výnosy z příjmů již odepsaných pohledávek) se tato položka výrazně zvýšila o 79,3 % z 335,9 mil. EUR na 602,3 mil. EUR. Vedle silného nárůstu úvěrů (především v zemích střední a východní Evropy) a konzervativní strategie při tvorbě rezerv a opravných položek bylo toto zvýšení ovlivněno také třemi podstatnými mimořádnými faktory: (1) rozšířením konsolidačního rámce a potřebou 3 Hodnoty k rozhodnému dni. Strana 5/20

6 odpisů v důsledku převzetí jedné spořitelny v rámci křížového garančního systému (+ 29,2 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2008), (2) tzv. Unwinding efektem [tj. efektem složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty](+ 50,0 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2008) a (3) změnou v zúčtování rezerv a opravných položek k nezajištěným úvěrům fyzickým osobám v BCR v květnu Tyto rezervy jsou od druhého čtvrtletí 2007 tvořeny přímo v BCR a ne jako doposud v pojišťovně patřící do skupiny. Tyto efekty tvoří spolu s konzervativní strategií při tvorbě rezerv a opravných položek základ pro předpoklad, že rizikové náklady vztažené na průměrné klientské úvěry dosáhnou v roce 2008 maximálně 70 bazických bodů. Ostatní provozní výsledek -5,8 % Ostatní provozní výsledek se mírně zhoršil z -133,3 mil. EUR na -141,0 mil. EUR. V předchozím roce zde byly obsaženy výnosy z rozpuštění rezerv na právní spory, které v roce 2008 chybí. V podstatě tato položka obsahuje lineární odpisy nehmotného investičního majetku z realizovaných akvizic (klientská základna a distribuční síť) ve výši 58,0 mil. EUR a platby do systému pojištění vkladů. Výnosy z finančních aktiv K výraznému zhoršení došlo u celkového salda ze všech kategorií finančních aktiv. Zatímco v prvních třech čtvrtletích 2007, v již ztíženém tržním prostředí, bylo dosaženo pozitivního výsledku v celkové hodnotě 7,2 mil. EUR, k 30. září 2008 bylo saldo s hodnotou ve výši -128,4 mil. EUR výrazně negativní. Příčinou tohoto poklesu byla především výrazná potřeba odpisů strukturovaných produktů a akcií v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) a odpisů (impairment) dluhopisů držených v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) především Lehman Brothers. Tržní hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities cenné papíry zajištěné aktivy, Collateralized Debt Obligation zajištěné dluhové obligace) Erste Group včetně spořitelen činila k 30. září 2008 přibližně 2,7 mld. EUR po 3,4 mld. EUR ke konci roku U portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo ve třetím čtvrtletí 2008 ke změně ocenění s dopadem na zisk ve výši -22,7 mil. EUR (po odečtení daní a menšinových podílů: -18,1 mil. EUR). Ve druhém čtvrtletí 2008 činila tato hodnota -10,7 mil. EUR (po odečtení daní a menšinových podílů: 8,5 mil. EUR). V portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) vedlo markt-to-market ocenění ve třetím čtvrtletí 2008 k poklesu o 72,3 mil. EUR (druhé čtvrtletí 2008: 20,0 mil. EUR), který byl vyúčtován proti vlastnímu kapitálu. Kvalita podkladových aktiv se nezhoršila, v celém portfoliu tedy i nadále není zapotřebí žádných odpisů (Impairment). Výnosy z postoupené obchodní oblasti (pojišťovací obchody) 4 Tato položka obsahuje vedle výnosů z pojišťovací činnosti dosažených do termínu prodeje obchodu s pojištěním také výnos z prodeje pojišťovacích obchodů a příslušné daně. Výnosy z pojišťovací činnosti byly k 30. září 2008 s téměř 9,3 mil. EUR výrazně nižší než ve srovnávaném období minulého roku (32,3 mil. EUR). Přitom je nutno zohlednit skutečnost, že se obtížná situace na finančních trzích odrazila ve výsledku v oblasti pojištění slabšími výnosy z finančních investic. Výnos z prodeje obchodu s pojištěním činil po daních a menšinových podílech 601,8 mil. EUR. 4 Jak již bylo zmíněno, prodala Erste Group svůj pojišťovací společnosti. V souladu s účetními standardy IFRS 5 musí být výnos z tohoto obchodního segmentu znázorněn ve zvláštní položce Výnosy z postoupené obchodní oblasti. Strana 6/20

7 Zisk před zdaněním a čistý zisk po menšinových podílech: Zisk pokračující obchodní oblasti před zdaněním vzrostl navzdory obtížným tržním podmínkám díky potěšujícímu provoznímu zisku mírně o 0,3 % na 1 321,8 mil. EUR z 1 318,4 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl následkem prodeje obchodu s pojištěním o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR z 837,9 mil. EUR (očištěno o výnos z prodeje obchodu s pojištěním o +2,8 % na 861,7 mil. EUR). II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ 2008 v mil. EUR 3.čtvrtl.07 4.čtvrtl.07 1.čtvrtl.08 2.čtvrtl.08 3.čtvrtl.08 Čistý úrokový výnos 986, , , , ,3 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -96,6-118,8-163,1-221,0-218,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 469,3 503,7 491,9 510,3 486,8 Čistý zisk z obchodních operací 72,4 59,1 82,3 102,1 0,5 Všeobecné administrativní náklady -918,1-932,2-964, , ,1 Provozní zisk 610,2 732,3 760,5 730,5 702,5 Ostatní provozní výsledek -43,9-36,0-22,9-61,9-56,2 Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě -42,3-9,5-72,9-7,0-35,0 Výnosy z finančních aktiv - na prodej 17,5 6,1-12,8 6,3-5,1 Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,1 0,1 0,0 0,1-2,0 Zisk před zdaněním 445,0 574,2 488,8 447,0 386,0 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 1,6 3,0 4,8 5,3 600,1 Čistý zisk po menšinových podílech 271,9 336,8 315,6 321,0 826,4 Ve třetím čtvrtletí se podařilo s 1 267,3 mil. EUR (+ 9,7 % oproti předchozímu čtvrtletí) dosáhnout nejvyššího kdy dosaženého čistého úrokového výnosu, především díky trvalému růstu objemu úvěrů ve střední a východní Evropě. Po velmi dobrém druhém čtvrtletí došlo u čistých příjmů z poplatků a provizí ve třetím čtvrtletí k očekávanému poklesu o 4,6 % z 510,3 mil. EUR na 486,8 mil. EUR, což bylo způsobeno mimo jiné také vývojem obchodů v oblasti řízení aktiv a fondů, kde situace na trhu vedla k poklesu objemu. Výrazný pokles čistého zisku z obchodních operací ze102,1 mil. EUR na 0,5 mil. EUR odráží mimořádně obtížnou tržní situaci. Všeobecné administrativní náklady byly ve třetím čtvrtletí 2008 s 1 052,1 mil. EUR pouze mírně vyšší (+1,5 %) než v předchozím čtvrtletí. Personální náklady přitom s 601,4 mil. EUR zůstaly na téměř stejné úrovni jako ve druhém čtvrtletí (599,2 mil. EUR). Ostatní administrativní náklady vzrostly o 3,6 % z 343,1 mil. EUR na 355,4 mil. EUR. Odpisy hmotného investičního majetku zůstaly s 95,3 mil. EUR prakticky beze změny. Provozní zisk byl ve třetím čtvrtletí 2008 s hodnotou 702,5 mil. EUR nepatrně nižší (-3,8 %) než výsledek za druhé čtvrtletí (730,5 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se zvýšil z 58,7 % ve druhém čtvrtletí na 60,0 %, především díky poklesu čistého zisku z obchodních operací. Strana 7/20

8 Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se mírně snížila z 221,0 mil. EUR ve druhém čtvrtletí na nynějších 218,2 mil. EUR. K výraznému zlepšení z -61,9 mil. EUR v předchozím čtvrtletí na -56,2 mil. EUR došlo u salda ostatního provozního výsledku, především díky ziskům v souvislosti s prodejem ostatního finančního majetku. Výnosy z postoupené obchodní oblasti (pojišťovací obchody) dosáhly hodnoty 600,1 mil. EUR oproti 5,3 mil. EUR ve druhém čtvrtletí, jelikož ve třetím čtvrtletí je obsažen výnos z prodeje pojišťovacích společností po daních a menšinových podílech ve výši 601,8 mil. EUR. Zisk pokračující obchodní oblasti před zdaněním činil ve třetím čtvrtletí - podmíněn slabým čistým ziskem z obchodních operací a potřebou odpisů finančních aktiv - 386,0 mil. EUR a byl tak o 13,6 % nižší než ve druhém čtvrtletí (447,0 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl ve třetím čtvrtletí 2008 hodnotu 826,4 mil. EUR, a byl tak vyšší než v předchozím čtvrtletí (321,0 mil. EUR). Očištěno o výnos z prodeje obchodu s pojištěním činí čistý zisk po menšinových podílech ve třetím čtvrtletí 225,1 mil. EUR (- 29,9 %). III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR září 08 prosinec 07 změna Pohledávky za bankami ,8% Pohledávky za klienty ,3% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,0% Ostatní aktiva ,9% Aktiva celkem ,4% Celková bilanční suma Erste Group vzrostla po prvních třech čtvrtletích 2008 o 4,4 % z 200,5 mld. EUR ke konci roku 2007 na nynějších 209,4 mld. EUR. Přibližně 2,4 mld. EUR tohoto nárůstu bylo způsobeno rozšířením počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce od konce roku 2007, kdy do křížového garančního systému vstoupily další čtyři spořitelny. Pohledávky za bankami vzrostly velmi dynamicky, především v důsledku silného nárůstu klientských vkladů (+27,8 % ze 14,9 mld. EUR na 19,1 mld. EUR), neboť nadbytečná likvidita z vkladů byla z velké části krátkodobě uložena u Národních bank. Pohledávky za klienty se zvýšily o 10,3 % na 125,7 mld. EUR z 114,0 mld. EUR. Pohledávky za klienty v zemích střední a východní Evropy přitom vzrostly o 16,8 % na 49,1 mld. EUR (z toho drobní klienti +24,6 %). Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se díky novým dotacím v důsledku nárůstu úvěrů zvýšila ze 3,3 mld. EUR na 3,7 mld. EUR. Poměr nedobytných pohledávek k celkovým rizikovým aktivům zůstal ve třetím čtvrtletí stabilní s hodnotou 2,5 %. Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv klesly (v neposlední řadě kvůli dané situaci na trhu) o 5,1 % na nynějších 35,7 mld. EUR z 37,6 mld. EUR ke konci roku Strana 8/20

9 v mil. EUR září 08 prosinec 07 změna Závazky k bankám ,4% Závazky ke klientům ,8% Emitované dluhopisy ,1% Ostatní pasiva ,7% Podřízený kapitál ,8% Celkový kapitál ,8% Vlastní kapitál ,1% Menšinové podíly ,1% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Nárůst klientských vkladů o 10,8 % na 111,0 mld. EUR ze 100,1 mld. EUR byl silnější než nárůst pohledávek za klienty. Objem klientských vkladů ve střední a východní Evropě přitom vzrostl o 13,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům činil k 30. září ,3 %. Pokles u emitovaných dluhopisů o 4,1 % z 31,1 mld. EUR na 29,8 mld. EUR byl způsoben především splacením vkladových certifikátů. Celkový kapitál se zvýšil o celkem 12,8 % z 11,4 mld. EUR na 12,9 mld. EUR díky vysoké ziskovosti Erste Group a prodeji pojišťovacích společností, přičemž se v této položce - a také u menšinových podílů odpovídajícím způsobem projevilo rozšíření počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce o další čtyři spořitelny. Rizikově vážený vyměřovací základ pro úvěrová rizika (RWA) se v prvních devíti měsících roku 2008 zvýšil z 95,1 mld. EUR na 105,3 mld. EUR, z toho přibližně 1,3 mld. EUR tvořili čtyři nové spořitelny zahrnuté do konsolidačního rámce. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Group podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září 2008 přibližně 11,1 mld. EUR (k 31. prosinci 2007: 11,1 mld. EUR). Ukazatel krytí vztažený na minimální zákonný požadavek k příslušnému rozhodnému dni (9,6 mld. EUR) činil 115 % (konec roku 2007: 127 %). Základní kapitál (Tier 1) činil po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 6,9 mld. EUR (konec roku 2007: 6,7 mld. EUR), přičemž tento údaj ještě nezahrnuje zisk tohoto obchodního roku. Ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko (základní kapitál (Tier 1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) dosáhl 6,6 %. Pro konec roku 2008 se očekává hodnota zhruba 7,5 %. Hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti k 30. září 2008 (6,6 %) očištěná o hybridní kapitál, činí 5,4 %. Po dalším zahrnutí požadavků vlastních prostředků na tržní a operační riziko (po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG)) činí tato hodnota 4,9 %. Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků mimo úvěrového rizika především obchodního rizika, operačního rizika a rizika na položky obchodního portfolia a otevřené devizové pozice v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) činil k 30. září ,4 % (konec roku 2007: 10,5 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. Strana 9/20

10 IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 5 Rakousko bez křížového garančního systému Segment Rakousko bez křížového garančního systému zahrnuje Erste Bank Rakousko (především obchody s malými a středními podniky a retailové obchody) a její dceřiné společnosti - v první řadě spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko většinový podíl (Salzburg, Tirol, Hainburg) a stavební spořitelna s Bausparkasse. K vstoupily do křížového garančního systému spořitelen dvě a v prvním čtvrtletí 2008 čtyři další spořitelny. Příspěvky divizí Trhy skupiny a Podnikové financování & Investiční bankovnictví jsou znázorněny v příslušných segmentech. V tomto segmentu došlo navzdory obtížné situaci na trhu v prvních třech čtvrtletích 2008 ke zlepšení provozního zisku oproti srovnávanému období minulého roku o 3,2 % na 195,8 mil. EUR z 189,7 mil. EUR. U čistých příjmů z poplatků a provizí se v souladu s očekáváním odpovídajícím způsobem odrazil pokles obchodu s cennými papíry (234,9 mil. EUR oproti 251,8 mil. EUR v předchozím roce). Tento pokles byl vyvážen nárůstem čistého úrokového výnosu v oblasti retailového obchodu o 13,5 mil. EUR na 445,5 mil. EUR. Provozní náklady opět klesly a s 498,1 mil. EUR byly o 0,3 % nižší než srovnatelná hodnota minulého roku. Dramatický vývoj na finančních trzích měl za následek požadavky na ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování v Erste Bank Rakousko a v přiřazených spořitelnách, což se odrazilo v poklesu ostatního provozního výsledku z -2,9 mil. EUR ve srovnatelném období minulého roku na -37,1 mil. EUR. V důsledku tohoto vývoje došlo k poklesu čistého zisku po menšinových podílech o 18,1 mil. EUR na 70,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 71,8 % (po 72,5 % za srovnatelné období minulého roku), návratnost kapitálu (ROE) 9,7 % (předchozí rok: 13,3 %). Spořitelny v Křížovém garanční systému V důsledky rozšíření konsolidované účetní závěrky o nově zahrnuté spořitelny jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Čistý úrokový výnos se oproti prvním třem čtvrtletím minulého roku výrazně zlepšil o 9,5 % z 641,5 mil. EUR na 702,7 mil. EUR, převážně díky zahrnutí dalších spořitelen do křížového garančního systému. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek ze 125,5 mil. EUR v předchozím roce na 158,3 mil. EUR byl způsoben především mimořádným oceněním v souvislosti s převzetím jedné spořitelny jiným členem křížového garančního systému. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 62,2 mil. EUR, resp. 9,8 % na 697,0 mil. EUR. Bez zahrnutí nových spořitelen by nárůst činil pouze 2 %. Pokles čistého zisku z obchodních operací o 2,7 mil. EUR na 12,8 mil. EUR byl vyvážen nárůstem čistých příjmů z poplatků a provizí (z 282,8 mil. EUR v předchozím roce na 286,0 mil. EUR). Provozní zisk ve výši 304,5 mil. EUR dosáhl úrovně minulého roku. Negativní výsledky ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování vedly k poklesu ostatního provozního výsledku z -4,9 mil. EUR v minulém roce na -44,2 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 3,2 %. Segment Střední a východní Evropa V segmentu Střední a východní Evropa jsou obsaženy především výsledky retailových obchodů a obchodů s malými a středními podniky společností Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Banca Comerciala Romana, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank 5 Výsledky jednotlivých členů skupiny vykázané v příslušných tiskových zprávách nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Od 4. čtvrtletí 2007 byly v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS 39 tzv. Unwinding efekty (tj. efekty složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty) ve výši zhruba 57 mil. EUR paušálně znázorněny v segmentu Podnikové centrum. Tyto efekty sice jako celek nemají vliv na výsledek, ale projevují se v položkách čistý úrokový výnos a rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám. Strana 10/20

11 Ukrajina. Výsledky divizí Trhy skupiny a Podnikové financování & Investiční bankovnictví jsou znázorněny v příslušných segmentech. Česká republika Česká spořitelna zvýšila svůj provozní výsledek o 44,3 % (očištěno o měnové efekty 29,0 %) z 379,1 mil. EUR na 547,0 mil. EUR. Výrazný nárůst čistého úrokového výnosu o 34,6 % (očištěno o měnové efekty 20,4 %) na 794,2 mil. EUR je výsledkem nárůstu objemu klientských úvěrů ve výši 34 % a vyššími úrokovými maržemi, mimo jiné díky opakovanému zvýšení tržních úroků. Snížení úrokové míry ve třetím čtvrtletí předložené výsledky ještě výrazně neovlivnilo. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 26,5 % (očištěno o měnové efekty 13,2 %) z 246,1 mil. EUR na 311,4 mil. EUR, především díky nárůstu v oblastech platebního styku a úvěrových obchodů. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů o 22,2 % (očištěno o měnové efekty 9,3 %) ze 464,0 mil. EUR na 566,9 mil. EUR bylo způsobeno nárůstem personálních nákladů (pravidelné úpravy platů) a nárůstem všeobecných administrativních nákladů v souvislosti s rozšířením objemu obchodů. Vývoj tvorby rezerv a opravných položek (78,3 mil. EUR po 49,0 mil. EUR ve srovnatelném období předchozího roku) odráží jak nárůst objemu klientů, tak i letošní prodejní ofenzívu spotřebitelských úvěrů vykazujícím výrazně vyšší úrokové marže než hypoteční úvěrové obchody, kterým se v roce 2008 vědomě nedostalo žádné podpory. Příčinou poklesu ostatního provozního výsledku z -21,8 mil. EUR v předchozím roce na -74,0 mil. EUR byl kromě vývoje požadavků na oceňování portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) na základě všeobecného vývoje trhu a požadavků na oceňování u ostatních finančních investic také vývoj hodnoty upsaných pohledávek za Lehmann Brothers (-12,0 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech činil 312,1 mil. EUR a byl tak o 33,8 % (očištěno o měnové efekty 19,7 %) vyšší než srovnatelná hodnota předchozího roku (233,2 mil. EUR). Návratnost kapitálu (ROE) dosáhla 52,0 % (po 43,1 % v předchozím roce), poměr nákladů k výnosům se podařilo výrazně zlepšit z 55,0 % na 50,9 %. Rumunsko Čistý zisk po menšinových podílech společnosti Banca Comerciala Romana se oproti srovnatelnému období předchozího roku výrazně zvýšil o 65,7 % (očištěno o měnové efekty 83,1 %) ze 127,0 mil. EUR na 210,5 mil. EUR. Nárůst čistého úrokového výnosu o 46,8 % (očištěno o měnové efekty o 62,2 %) na 542,5 mil. EUR z 369,6 mil. EUR byl způsoben především nárůstem objemu úvěrů o 37 % a nutnou reklasifikací úrokům podobných provizí ve výši 60,5 mil. EUR. Spolu se zvýšením čistých příjmů z poplatků a provizí z 173,7 mil. EUR na 192,5 mil. EUR (především v oblasti kreditních karet a platebního styku) vedl tento nárůst ke zdvojnásobení provozního výsledku z 201,3 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2007 na nynějších 406,8 mil. EUR. Vyšší tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám z 21,6 mil. EUR na 69,6 mil. EUR je kromě výrazného nárůstu pohledávek za klienty v průběhu posledních několika čtvrtletí především výsledkem pozitivních jednorázových efektů v předchozím roce: vypovězení zajištění spotřebitelských úvěrů od června minulého roku, výnosy z prodeje již zcela odepsaných pohledávek a vyšší míra rozpouštění skupinových rezerv a opravných položek ve srovnání s rokem 2008 výrazně odlehčily výsledek této položky v roce Provozní výdaje se po očištění o měnové efekty zvýšily o 6,1 %, poměr nákladů k výnosům dosáhl 46,4 % (oproti 64,6 % v předchozím roce) a pro rok 2008 jsou zde zahrnuty restrukturalizační náklady ve výši 9,6 mil. EUR (2007: 36,4 mil. EUR). Návratnost kapitálu (ROE) se s 63,6 % oproti předchozímu roku výrazně zlepšila (41,5 %). Slovensko Slovenská sporiteľňa zlepšila svůj provozní zisk o 24 % (očištěno o měnové efekty 15,4 %) ze 124,3 mil. EUR na 154,1 mil. EUR, v první řadě díky výraznému nárůstu čistého úrokového výnosu o 42,6 mil. EUR z 213,6 mil. EUR na nynějších 256,2 mil. EUR na základě vyššího objemu úvěrů a nárůstu klientských vkladů. K potěšujícímu vývoji provozního zisku přispělo značnou měrou také zlepšení čistých příjmů z Strana 11/20

12 poplatků a provizí oproti předchozímu roku o17,5 % (očištěno o měnové efekty 9,4 %) na 78,5 mil. EUR. Nárůst všeobecných administrativních nákladů ze 166,6 mil. EUR v roce 2007 na nynějších 189,0 mil. EUR (očištěno o měnové efekty + 5,7 %) byl způsoben změnou systému a ostatními náklady v souvislosti se zavedením eura a novým klíčovým bankovním systémem. V souladu se zvýšením objemu klientských úvěrů došlo ke zvýšení tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám z 24,6 mil. EUR v předchozím roce na 41,3 mil. EUR (očištěno o měnové efekty + 56,6 %). Zatímco zisk před zdaněním vzrostl ještě o 16,1 % (očištěno o měnové efekty + 8,1 %), nárůst čistého zisku po menšinových podílech činil pouhých 4,2 % (z 81,0 mil. EUR v roce 2007 na 84,4 mil. EUR), což bylo způsobeno výrazně vyšším daňovým zatížením výsledku oproti roku 2007, kdy došlo k zákonnému rozpuštění daňových rezerv. Po očištění o měnové efekty byl zaznamenán mírný pokles ve výši 3,0 %. Návratnost kapitálu (ROE) činila 38,7 % po 40,3 % v předchozím roce, poměr nákladů k výnosům se navzdory výše zmíněným velkým projektům zlepšil z 57,3 % na nynějších 55,1 %. Maďarsko Čistý zisk po menšinových podílech Erste Bank Maďarsko byl se 74,2 mil. EUR navzdory obtížnému makroekonomickému vývoji o 43,4 % (očištěno o měnové efekty 41,6 %) vyšší než srovnatelná hodnota minulého roku (51,7 mil. EUR). Silný nárůst čistého úrokového výnosu o 18,6 % (očištěno o měnové efekty 17,1 %) ze 178,2 mil. EUR na 211,4 mil. EUR byl v první řadě výsledkem rozšíření objemu klientských úvěrů, především v oblasti retailového obchodu. Tento vývoj byl pozitivně ovlivněn opravou časového rozlišení úroků ve výši -8,0 mil. EUR, která proběhla v roce Po očištění výsledku o tento technický efekt činí nárůst 13,6 %. Zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 13,7 mil. EUR (očištěno o měnové efekty 14,4 % ) na 100,1 mil. EUR bylo způsobeno především nárůstem úvěrových obchodů. Navzdory zvýšení provozních nákladů o 11,2 % (očištěno o měnové efekty 9,8 %) na 176,8 mil. EUR, způsobenému rozšířením obchodní činnosti (navýšení personálu, náklady na prostory, marketing), byl dosažený provozní zisk se 74,2 mil. EUR o 43,4 % (očištěno o měnové efekty 41,6 %) výrazně vyšší než srovnávaná hodnota předchozího roku (51,7 mil. EUR). Nárůst tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám (o 10,9 mil. EUR z 35,1 mil. EUR na 46,0 mil. EUR) odráží na jedné straně zvýšení objemu úvěrových obchodů a na druhé straně vliv všeobecného hospodářského vývoje. Zlepšení ostatního provozního výsledku (z -16,2 mil. EUR v roce 2007 na 0,7 mil. EUR) bylo způsobeno v první řadě změnou přiřazení ve vykazování lokálních daňových položek (komunální daně a daně z inovací) do položky daně z příjmu. Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla z 24,6 % na 31,2 %, poměr nákladů k výnosům činil 54,9 % (předchozí rok: 57,9 %). Chorvatsko Díky zahrnutí výsledků společnosti Diners Club Adriatic d.d (DCA) do účetní závěrky od druhého čtvrtletí 2007 je srovnatelnost výsledků s předchozím rokem pouze relativní. Erste Bank Chorvatsko zvýšila čistý zisk po menšinových podílech oproti roku 2007 o 11,6 mil. EUR (očištěno o měnové efekty +27,8 %) z 39,2 mil. EUR na 50,8 mil. EUR, především díky výraznému nárůstu v položkách čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí a čistý zisk z obchodních operací. Navzdory zákonem omezenému růstu úvěrů se čistý úrokový výnos zvýšil ze 114,1 mil. EUR na 144,3 mil. EUR. Tento nárůst o 26,4 % (očištěno o měnové efekty 24,7 %) byl způsoben silným zvýšením objemu klientských vkladů (12,1 % od začátku roku). Výsledkem potěšujícího vývoje v oblasti platebního styku a obchodů s kartami (DCA) bylo zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 24,9 % (očištěno o měnové efekty 23,1 %) ze 46,1 mil. EUR v roce 2007 na 57,6 mil. EUR. Zlepšení devizových obchodů jak v bance, tak v dceřiné společnosti vydávající kreditní karty, vedly k nárůstu čistého zisku z obchodních operací ve výši 4,0 mil. EUR (ze 7,4 mil. EUR na 11,4 mil. EUR). Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z 12,0 mil. EUR v minulém roce na nynějších 15,9 mil. EUR odráží vývoj v oblasti úvěrového obchodu a zahrnutí dceřiné společnosti vydávající kreditní karty do účetní závěrky společnosti. Zvýšení počtu zaměstnanců, vyšší náklady na informační technologie a náklady na leasing nové administrativní budovy vedly ke zvýšení provozních nákladů o 18,5 % (očištěno o měnové efekty Strana 12/20

13 16,9 %) z 81,4 mil. EUR v minulém roce na nynějších 96,4 mil. EUR. Přesto se poměr nákladů k výnosům zlepšil ze 48,5 % na 45,2 %. Návratnost kapitálu (ROE) činila 41,8 %. Srbsko Čistý úrokový výnos se oproti srovnatelné hodnotě minulého roku více než zdvojnásobil z 11,5 mil. EUR na 24,1 mil. EUR, především díky výraznému nárůstu objemu klientských úvěrů a vkladů, vyšším pohledávkám za úvěrovými instituty a díky zvýšení referenční úrokové sazby národní bankou. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily především díky nárůstu v oblasti platebního styku o 50,7 % (očištěno o měnové efekty 51,4 %) ze 3,6 mil. EUR na 5,4 mil. EUR a spolu s nárůstem čistého zisku z obchodních operací (z 0,9 mil. EUR v minulém roce na 2,3 mil. EUR), podmíněným vyššími výnosy v oblasti obchodování s cizími měnami, způsobily téměř zdvojnásobení provozních výnosů z 16,1 mil. EUR na 31,8 mil. EUR. Navzdory zvýšení všeobecných administrativních nákladů z 20,3 mil. EUR na 25,1 mil. EUR, způsobenému rozšířením objemu obchodů, se provozní výsledek zlepšil z - 4,2 mil. EUR na 6,7 mil. EUR. Výnos z prodeje jedné majetkové účasti v prvním čtvrtletí 2008 se pozitivně odrazil v nárůstu ostatního provozního výsledku (4,3 mil. EUR oproti 1,2 mil. EUR v předchozím roce). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 7,6 mil. EUR z -2,2 mil. EUR na 5,4 mil. EUR. Ukrajina Poté, co Erste Group zcela převzala společnost Bank Prestige, byl důraz kladen především na vybudování tržní pozice společnosti, přejmenované na Erste Bank Ukrajina. V současné době banka provozuje 119 poboček. Nárůst čistého úrokového výnosu o 15,7 mil. EUR z 6,5 mil. EUR za první tři čtvrtletí 2007 na 22,2 mil. EUR byl způsoben zvýšením objemu klientských úvěrů. Kromě toho se díky stávající situaci na trhu s vysokou poptávkou po likviditě nabídly obchodní možnosti v oblasti krátkodobých transakcí. Čisté příjmy z poplatků a provizí byly s 2,3 mil. EUR výrazně vyšší než ve srovnatelném období minulého roku (0,6 mil. EUR), především v důsledku nárůstu v oblasti platebního styku. Nárůstu čistého zisku z obchodních operací o 4,1 mil. EUR (z 0,2 mil. EUR v předchozím roce na 4,3 mil. EUR) se podařilo dosáhnout především díky výraznému zvýšení výnosů z pevně úročených cenných papírů. Nárůst všeobecných administrativních nákladů o 29,4 mil. EUR na 44,8 mil. EUR odráží rozšíření objemu obchodů, které vedle nákladů na rozšíření sítě poboček zahrnuje také výrazné zvýšení počtu zaměstnanců. Výsledek po menšinových podílech činil -19,4 mil. EUR. Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví zahrnuje v rámci obchodu s velkými korporátními klienty ty podniky, které operují na trzích Erste Group a jejichž obrat je vyšší než 175 mil. EUR. Tomuto segmentu je přiřazen také mezinárodní obchod (vyjma aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích), obchod s velkými korporátními klienty Erste Group v oblasti nemovitostí, dceřiná společnost Immorent (zabývající se leasingem nemovitostí) a investiční bankovnictví (včetně Equity Capital Markets). Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu zvýšil o 2,8 % ze 173,8 mil. EUR na 178,6 mil. EUR. Čistý úrokový výnos byl s 329,8 mil. EUR o 21,0 % vyšší než hodnota za srovnatelné období předchozího roku, což bylo způsobeno jak nárůstem objemu v oblastech Podnikové financování a Nemovitosti, tak i dobrým vývojem obchodů dceřiné společnosti Immorent. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o 19,4 mil. EUR (+ 20,5 %) z 94,4 mil. EUR na 113,8 mil. EUR byl způsoben na jedné straně výrazným zvýšením objemu obchodů dceřiné společnosti Immorent, zabývající se leasingem nemovitostí a na druhé straně nárůstem v oblasti mezinárodního obchodu ve Vídni a v Hongkongu. Vyšší tvorba rezerv a opravných položek (z 30,2 mil. EUR v předchozím roce na 57,7 mil. EUR) je výsledkem nárůstu objemu financování a rozpuštění rezerv a opravných položek v minulém Strana 13/20

14 roce. Navzdory zvýšení provozních nákladů ze 107,7 mil. EUR na 126,4 mil. EUR způsobenému vyššími náklady na informační technologie a vyššími personálními náklady, došlo ke zlepšení provozního zisku o 21,3 % z 265,0 mil. EUR v minulém roce na 321,5 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek byl ovlivněn vývojem požadavků na oceňování portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) a zaznamenal tak pokles o 34,7 mil. EUR z 11,7 mil. EUR na nynějších -23,0 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil pozoruhodných 28,2 % (předchozí rok: 28,9 %), návratnost kapitálu (ROE) 17,0 %. Trhy skupiny (Group Markets) Segment Trhy skupiny (Group Markets) zahrnuje obchodní jednotky Group Treasury a Debt Capital Markets. Patří sem vedle oddělení Treasury společnosti Erste Group Bank AG - také Treasury oddělení dceřiných společností ve střední a východní Evropě, zahraničních poboček v Hongkongu a v New Yorku a činnost Treasury investičních bank Erste Securities Polska, Erste Bank Investment Hungary a Erste Securities Zagreb. Navýsost pozitivní změna čistého úrokového výnosu o 105,3 mil. EUR z 58,0 mil. EUR na nynějších 163,6 mil. EUR byla způsobena v první řadě velmi dobrými výsledky na peněžním trhu. Čistý zisk z poplatků a provizí se podařilo se 114,1 mil. EUR - navzdory extrémně obtížným podmínkám na trhu - udržet na úrovni předchozího roku. Na základě vývoje na finančních trzích došlo ve třetím čtvrtletí k výraznému zhoršení čistého zisku z obchodních operací, což vedlo k poklesu oproti srovnatelnému období předchozího roku o 50,4 % (ze 196,5 mil. EUR v roce 2007 na 97,5 mil. EUR). Nárůst provozních nákladů ze 129,4 mil. EUR na 142,9 mil. EUR (10,4 %) byl způsoben vyššími náklady na informační technologie a vyššími personálními náklady v souvislosti se zřízením divize. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 11,2 mil. EUR ze 177,6 mil. EUR na nynějších 166,4 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 38,1 %. Podnikové Centrum Segment Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a lineární odpisy klientské základny BCR a DCA, jakož i jednorázové efekty, které nebyly přímo zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Výsledku tohoto segmentu je proto ve třetím čtvrtletí 2008 přiřazen výnos z prodeje pojišťovacích společností společnosti Vienna Insurance Group. Kromě toho bude tomuto segmentu nyní přiřazeno také řízení bilanční struktury Erste Group Bank AG (Holding). Výsledky místních jednotek řízení bilanční struktury budou i nadále vykazovány v příslušných segmentech. Pozitivní vliv tzv. Unwinding efektu na položku čistý úrokový výnos ve výši 50 mil. EUR je vykompenzován zatížením výsledku v oblasti řízení bilanční struktury na základě všeobecného vývoje trhu a úroků. Celkově se výše zmíněný Unwinding efekt ve výsledku neprojeví, jelikož pozitivní efekt v položce čistý úrokový výnos současně vedl ke zvýšení tvorby rezerv a opravných položek. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny zejména skupinovými projekty a náklady spojenými se změnou struktury Erste Group. Ostatní provozní výsledek obsahuje lineární odpisy goodwillu klientské základny BCR a klientské základny společnosti Diners Club Adriatic d.d. v celkové výši 58,0 mil. EUR, jakož i požadavky na ocenění cenných papírů v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value). Položka Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti po zdanění ve výši 601,8 mil. EUR obsahuje čistý zisk po menšinových podílech z prodeje pojišťovacích společností společnosti Vienna Insurance Group, který byl završen v září tohoto roku. Prodeje pojišťovací společnosti v Rumunsku zde ještě nejsou zahrnuty, protože k realizaci transakce dojde až ve čtvrtém čtvrtletí. Strana 14/20

15 V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) září 08 prosinec 07 změna změna CZK/EUR 24,66 26,63 7,4% 25,08 28,04 10,6% RON/EUR 3,74 3,61-3,7% 3,65 3,30-10,5% SKK/EUR 30,30 33,58 9,8% 31,62 33,96 6,9% HUF/EUR 242,83 253,73 4,3% 247,86 251,01 1,3% HRK/EUR 7,10 7,33 3,1% 7,23 7,34 1,4% RSD/EUR 76,68 80,05 4,2% 80,08 79,75-0,4% UAH/EUR 7,29 7,42 1,8% 7,41 6,77-9,4% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Případné dotazy směřujte na: Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Fax: + 43 (0) Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) linka 11286, Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) linka 17326, Peter Makray, Tel. +43 (0) linka 16878, Tento text najdete na naší homepage: v sekci Investor Relations News. Strana 15/20

16 PŘÍLOHA I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 3 573, ,1 25,6% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 602,3-335,9 79,3% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 489, ,2 10,0% Čistý zisk z obchodních operací 184,9 292,0-36,7% Všeobecné administrativní náklady , ,9 12,7% Ostatní provozní výsledek - 141,0-133,3-5,8% Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě - 114,9-38,3 na Výnosy z finančních aktiv - na prodej - 11,6 44,9 na Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti - 1,9 0,6 na Zisk před zdaněním 1 321, ,4 0,3% Daně z příjmů - 264,4-283,5-6,7% Zisk za účetní období 1 057, ,9 2,2% Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 610,2 25,4 >100.0% Menšinové podíly - 204,6-222,4-8,0% Čistý zisk po menšinových podílech 1 463,0 837,9 74,6% Strana 16/20

17 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (IFRS) v mil. EUR září 08 prosinec 07 změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,0% Pohledávky za bankami ,8% Pohledávky za klienty ,3% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Cenné papíry k obchodování ,9% Finanční aktiva - v reálné hodnotě ,5% Finanční aktiva - na prodej ,9% Finanční aktiva - držená do splatnosti ,3% Kapitálové investice pojišťoven na Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,8% Nehmotný majetek ,3% Hmotný majetek ,8% Odložené daňové pohledávky ,5% Finanční aktiva držená na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní aktiva ,4% Aktiva celkem ,4% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,4% Závazky ke klientům ,8% Emitované dluhopisy ,1% Obchodni pasiva ,2% Technické rezervy-pojištění na Ostatní rezervy ,0% Odložené daňové závazky ,9% Závazky v souvislosti s finančními aktivy drženými na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní pasiva ,1% Podřízený kapitál ,8% Celkový kapitál ,8% Vlastní kapitál ,1% Menšinové podíly ,1% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Strana 17/20

18 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ERSTE GROUP Přehled* Retail & Malé a střední podniky Podnikové financování & investiční bankovnictví Trhy skupiny Podnikové centrum Celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 3 143, ,1 329,8 272,5 163,3 58,0-62,9-43, , ,1 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám - 494,6-305,9-57,7-30,2 0,0 0,0-50,0 0,2-602,3-335,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 268, ,9 113,8 94,4 114,1 114,6-7,5-12, , ,2 Čistý zisk z obchodních operací 95,6 81,9 4,3 5,7 97,5 196,5-12,5 7,9 184,9 292,0 Všeobecné administrativní náklady , ,8-126,4-107,7-142,9-129,4-138,0-65, , ,9 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti - 117,9-62,5-23,0 11,7-4,5 2,0-124,0-77,2-269,4-126,1 Ostatní výsledek 1 248, ,7 240,9 246,4 227,5 241,7-394,9-190, , ,4 Zisk před zdaněním - 259,4-214,3-54,0-58,5-49,0-48,3 98,0 37,6-264,4-283,5 Daně z příjmů 8,4 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 601,8 0,0 610,2 25,4 Menšinové podíly - 203,7-213,4-8,3-14,2-12,1-15,8 19,5 21,0-204,6-222,4 Čistý zisk po menšinových podílech 793,6 618,4 178,6 173,8 166,4 177,6 324,4-131, ,0 837,9 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,5 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 3 288, , , ,7 184,0 136, , , , ,1 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 58,7% 63,4% 28,2% 28,9% 38,1% 35,1% nm nm 58,2% 60,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 32,2% 27,9% 17,0% 17,5% 120,6% 173,3% nm nm 21,7% 13,5% *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 18/20

19 Rakousko* Spořitelny Erste Bank Rakousko Rakousko v mil. EUR Čistý úrokový výnos 702,7 641,5 445,5 432, , ,5 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -158,3-125,5-73,7-74,7-232,0-200,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 286,0 282,8 234,9 251,8 520,9 534,6 Čistý zisk z obchodních operací 12,8 15,5 13,5 5,6 26,3 21,2 Všeobecné administrativní náklady -697,0-634,8-498,1-499, , ,4 Ostatní výsledek -44,2-4,9-37,1-2,9-81,4-7,8 Zisk před zdaněním 102,0 174,6 85,0 112,2 187,0 286,9 Daně z příjmů -37,0-42,3-18,5-25,7-55,5-68,0 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 0,0 0,0 4,9 8,3 4,9 8,3 Menšinové podíly -59,5-119,8-1,3-6,6-60,8-126,4 Čistý zisk po menšinových podílech 5,4 12,5 70,1 88,3 75,6 100,7 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,4 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 224,6 228,5 966,6 882, , ,6 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 69,6% 67,5% 71,8% 72,5% 70,5% 69,6% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 3,2% 7,3% 9,7% 13,3% 8,5% 12,1% *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 19/20

20 Segment Střední a východní Evropa*: Česká republika Rumunsko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Srbsko Ukrajina v mil. EUR Čistý úrokový výnos 794,2 590,0 542,5 369,6 256,2 213,6 211,4 178,2 144,3 114,1 24,1 11,5 22,2 6,5 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -78,3-49,0-69,6 21,6-41,3-24,6-46,0-35,1-15,9-12,0-4,3 0,5-7,3-7,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 311,4 246,1 192,5 173,7 78,5 66,8 100,1 86,4 57,6 46,1 5,4 3,6 2,3 0,6 Čistý zisk z obchodních operací 8,4 7,0 24,1 24,8 8,5 10,4 10,3 9,9 11,4 7,4 2,3 0,9 4,3 0,2 Všeobecné administrativní náklady -566,9-464,0-352,3-366,8-189,0-166,6-176,8-159,0-96,4-81,4-25,1-20,3-44,8-15,4 Ostatní výsledek -74,0-21,8 40,9-6,8-10,3-11,5 0,7-16,2 1,7 0,3 4,3 1,2 0,2 0,1 Zisk před zdaněním 394,7 308,3 378,2 216,0 102,5 88,3 99,7 64,3 102,6 74,5 6,7-2,5-23,0-15,0 Daně z příjmů -80,8-78,1-62,8-36,3-18,0-7,2-25,5-12,4-20,7-15,1 0,4 0,2 3,6 2,7 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 8,0 10,5-4,5 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menšinové podíly -9,7-7,5-100,4-59,3 0,0 0,0-0,1-0,2-31,1-20,2-1,7 0,2 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 312,1 233,2 210,5 127,0 84,4 81,0 74,2 51,7 50,8 39,2 5,4-2,2-19,4-12,3 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,8 808,4 423,8 538,0 160,2 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 799,9 721,8 441,1 408,3 290,7 267,9 316,9 279,8 161,9 131,1 43,4 24,2 43,0 12,9 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 50,9% 55,0% 46,4% 64,6% 55,1% 57,3% 54,9% 57,9% 45,2% 48,5% 78,9% nm nm nm Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 52,0% 43,1% 63,6% 41,5% 38,7% 40,3% 31,2% 24,6% 41,8% 39,9% 16,6% nm nm nm *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 20/20

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Česká republika Neuditované konsolidované dle IFRS Praha 6. 11. 2008 Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu Úvěry celkem

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více