Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích 2008 odráží silnou pozici retailového obchodu ve střední a východní Evropě. Provozní zisk vzrostl o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR, především díky silnému čistému úrokovému výnosu (+25,6 % na 3 573,3 mil. EUR) a navzdory velmi slabému čistému zisku z obchodních operací. Čistý zisk po menšinových podílech se v prvních třech čtvrtletích zvýšil o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR (očištěno o prodej pojišťovacích společností o 2,8 % na 861,7 mil. EUR). Návratnost kapitálu (cash) dosáhla 22,2 % (očištěno o prodej obchodu s pojištěním 13,6 %) a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 59,2 % (po 58,8 % na konci roku ). Trvalý růst vkladů a úvěrů ve střední a východní Evropě. Přes v posledních týdnech horšící sentiment vůči střední a východní Evropě byl obchodní vývoj dceřiných společností v uplynulých devíti měsících velmi uspokojivý: Čistá úroková marže byla s hodnotou 4,5% i nadále na vysoké úrovni. Povozní zisk dceřiných společností ve střední a východní Evropě vzrostl oproti prvním třem čtvrtletím v uplynulém roce o 52% na 1,36 mld. EUR. Silná kapitálová základna: Vlastní kapitál vzrostl v důsledku silné ziskovosti Erste Group a prodeje obchodu s pojištěním ve třetím čtvrtletí na 9,7 mld. EUR. Silná likvidita: Poměr úvěrů k vkladům činil během roku stabilně méně než 115%, tato úroven by měla být zachována až do konce roku. Potřeba krátkodobé likvidity je plně pokryta nad konec roku, dlouhodobý objem refinancování dosáhl hodnoty 6 mld. EUR a pokryl tak nejen potřebu tohoto roku, ale také část potřeb roku 2009, a to za náklady těsně pod 40 bazických bodů nad Euriborem. Vliv finanční krize na čistý zisk po menšinových podílech: vývoj na trzích vedl k mark-to-market přecenění portfolia ve třetím čtvrtletí 2008 ve výši 18,1 mil. EUR. Díky kvalitě podkladových aktiv se v roce 2008 i nadále neočekává žádná potřeba odpisů (Impairment). Odpisy expozice v Lehman Brothers činí 25,5 mil. EUR po daních a menšinových podílech. Výhled na rok 2008: Provozní zisk by se měl zvýšit o zhruba 15 %. Náklady 4. čtvrtletí budou nižší než náklady 3. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí 2008 se i přes nepříznivé prostředí na kapitálových trzích a odpisy v souvislosti s islandskou expozicí očekává pozitivní čistý zisk po menšinových podílech. 1 2 V důsledku prodeje pojišťovacích společností a dvou dalších majetkových účastí v Rumunsku byla v souladu s účetními standardy IFRS 5 provedena příslušná úprava jak ve výkazu zisků a ztrát (dosavadní položka Výnosy z pojišťovací činnosti byla přejmenována na Výnosy z postoupené obchodní oblasti ), tak i v rozvaze (na straně aktiv i pasiv byla zavedena příslušně označená nová položka). Do křížového garančního systému spořitelen vstoupily v prosinci 2007 dvě a v lednu 2008 čtyři další spořitelny a budou proto od tohoto okamžiku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky Erste Group. Součástí konsolidované účetní závěrky jsou dále od 2. dubna 2007 společnost Diners Club Adriatic Croatia (DCA) a od 3. dubna 2007 bosenská ABS Banka, koupená společností Steiermärkische Sparkasse. Vzhledem k tomu, že během celého sledovaného období minulého roku nebyly tyto společnosti zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Přizpůsobeno o změny popsané v Pozn. 1. Strana 1/20

2 Shrnutí vývoje Provozní výnosy po prvních třech čtvrtletích 2008 vzrostly o 16,9 % na 5 247,2 mil. EUR navzdory poklesu čistého zisku z obchodních operací (-36,7 % na 184,9 mil. EUR), především díky silnému čistému úrokovému výnosu (+25,6 % na 3 573,3 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 12,7 % na 3 053,7 mil. EUR. Provozní zisk vzrostl o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR, poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 58,2 % (celý rok 2007: 59,2 % po úpravě v souladu s účetními standardy IFRS 5). Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR (očištěno o výsledek prodeje obchodu s pojištěním: +2,8 % na 861,7 mil. EUR). Tato čísla potvrzují, že naše dlouhodobá strategie je solidním základem i v hospodářsky obtížném a recesí ohroženém prostředí, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG, v komentáři k výsledkům za první tři čtvrtletí obchodního roku Strategické rozhodnutí prodat obchod s pojištěním silnému partnerovi nám umožnilo docílit v tomto turbulentním ekonomickém prostředí dosud nejvyššího čtvrtletního čistého úrokového výnosu v historii. Nárůst objemu úvěrů o 11,7 mld. EUR od počátku roku je téměř beze zbytku pokryto nárůstem vkladů (10,8 mld. EUR) a odráží silnou pozici naší rozsáhlé sítě poboček a 16 milionů klientů v rostoucím regionu střední a východní Evropy, pokračoval Treichl. Návratnost kapitálu (cash, t.j. bez zahrnutí lineárních odpisů klientské základny a sítě poboček z realizovaných akvizic) vzrostla ze 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) v roce 2007 na 22,2 % (vykázaná hodnota 21,7 %) v prvních třech čtvrtletích roku Očištěno o výsledek z prodeje obchodu s pojištěním činí návratnost kapitálu (cash) 13,6 % (vykázaná hodnota 13,1 %). Zisk na akcii (cash) činil k 30. září ,78 EUR (vykázaná hodnota EUR 4,67), po očištění o zisk z prodeje obchodu s pojištěním 2,86 EUR (vykázaná hodnota 2,75 EUR) a byl tak vyšší než srovnatelná hodnota minulého roku (2,80 EUR, vykázaná hodnota 2,69 EUR). Celková bilanční suma se k 30. září 2008 zvýšila oproti konci roku 2007 o 4,4 % na 209,4 mld. EUR. Ukazatel solventnosti, vztažený na úvěrové riziko, se snížil v důsledku prodeje obchodu s pojištěním (odečtení účetní hodnoty podílu) a nárůstu objemu úvěrů z 10,5 % na 9,4 % k 30. září Stále tak výrazně přesahuje zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8%. Ukazatel kapitálové přiměřenosti, vztažený na úvěrové riziko, činil k 30. září ,6 %. Výhled Očekávaný nárůst provozního zisku o přibližně 15 % je založen na stabilním a silném modelu retailového obchodu Erste Group ve střední a východní Evropě. Silný nárůst vkladů v Rakousku a v zemích střední a východní Evropy, opírající se o solidní základnu více než šestnácti milionů klientů, je podkladem dlouhodobého růstu objemu úvěrů při současně stabilním poměru úvěrů k vkladům pod hodnotou 115 %. Tento silný základ vyrovná možný slabší nárůst příjmů z poplatků a provizí a příjmů z obchodních operací v segmentech Podnikové financování & Investiční bankovnictví (Group Corporate & Investment Bankiny/GCIB) a Trhy skupiny (Group Markets/GM) a zpomalení růstu příjmů z poplatků a provizí v Rakousku. Současně dojde v letošním obchodním roce k výraznému posílení vlastního kapitálu Erste Group: Po zahrnutí prodeje obchodu s pojištěním ve třetím čtvrtletí a navzdory nad očekávání silnému nárůstu rizikově vážených aktiv v důsledku procyklického efektu pravidla Basel II, dosáhne ukazatel Tier 1 po 7 % v roce 2007 přibližně 8 % ke konci roku Podrobný výhled na rok 2009 bude zveřejněn v rámci Dne kapitálových trhů v prosinci Strana 2/20

3 Prodej obchodu s pojištěním Dne 15. září 2008 završila Erste Group Bank AG prodej svých pojišťovacích společností ve střední a východní Evropě včetně pojišťovny s Versicherung v Rakousku společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group poté, co obdržela povolení od příslušných úřadů pro hospodářskou soutěž a místních regulačních úřadů pro prodej pojišťovacích společností těním. K dokončení transakce v Rumunsku by mělo dojít v průběhu několika příštích týdnů, po definitivním schválení místními orgány pro hospodářskou soutěž a místními regulačními úřady pro obchod s pojištěním. Erste Group popř. místní dceřiné společnosti si v rámci této transakce ponechají v místních životních pojišťovnách vždy pětiprocentní podíl. Kromě prodeje dceřiných pojišťoven byla mezi oběma koncerny podepsána distribuční smlouva na dobu 15-ti let. Celková hodnota transakce činí mil. EUR, hodnota distribuční smlouvy zhruba 300 mil. EUR. Tato částka bude převedena 1. ledna 2009 a ohraničena po dobu 15-ti let v souladu s účetními standardy IFRS. Zbývající částka ve výši 1,14 mld. EUR byla Erste Group převedena 15. září Výnosy z prodeje pojišťovacích společností a z distribuční smlouvy budou zahrnuty do výsledků místních dceřiných bankovních společností. Pro lepší srovnatelnost bude tento zisk zobrazen v segmentu Podnikové centrum. Výnos z této transakce, zahrnutý ve výsledku Erste Group za třetí čtvrtletí 2008, včetně výnosu z prodeje rumunské dceřiné pojišťovny, činí po daních a menšinových podílech 601,8 mil. EUR. I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 3 573, ,1 25,6% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 602,3-335,9 79,3% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 489, ,2 10,0% Čistý zisk z obchodních operací 184,9 292,0-36,7% Všeobecné administrativní náklady , ,9 12,7% Ostatní provozní výsledek - 269,4-126,1 na Zisk před zdaněním 1 321, ,4 0,3% Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 610,2 25,4 >100.0% Čistý zisk po menšinových podílech 1 463,0 837,9 74,6% Čistý úrokový výnos +25,6 % Silný růst objemu úvěrů spolu s rozšířením čisté úrokové marže ve střední a východní Evropě výrazně přispěl ke zvýšení čistého úrokového výnosu o 25,6 % na 3 573,3 mil. EUR z 2 844,1 mil. EUR ve srovnávaném období předchozího roku. K tomuto nárůstu přispěly především dceřiné společnosti v České republice (+37,9 %) a v Rumunsku (+43,4 %). Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se zlepšila z 2,49 % za celý rok 2007 na nynějších 2,77 % za prvních devět měsíců roku Nárůst čisté úrokové marže byl přitom zaznamenán jak ve střední a východní Evropě (z 4,1 % na 4,5 %), tak v Rakousku (z 1,6 % na 1,7 %). Čisté příjmy z poplatků a provizí +10,0 % Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2008 o +10,0 % z 1 354,2 mil. EUR na 1 489,0 mil. EUR. Výrazný nárůst zaznamenala především oblast platebního styku (+21,0 % na Strana 3/20

4 647,6 mil. EUR), přičemž obchod s platebními kartami se zvýšil o 12,8 % na 128,2 mil. EUR. Kromě toho bylo dosaženo značného nárůstu také v oblasti úvěrových obchodů (+12,0 % na 279,9 mil. EUR) a u pojišťovacích obchodů (+23,3 % na 60,3 mil. EUR). V důsledku obtížné situace na kapitálových trzích však došlo k celkovému poklesu obchodu s cennými papíry (-9,4 % na 349,8 mil. EUR). v mil. EUR změna Úvěrové obchody 279,9 250,0 12,0% Platební styk 647,6 535,2 21,0% Platební karty 128,2 113,611 12,8% Obchody s cennými papíry 349,8 386,2-9,4% Obchody investičních fondů 166,3 176,5-5,8% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 34,4 39,8-13,6% Brokerské poplatky 149,1 169,9-12,2% Pojišťovací obchody 60,3 48,9 23,3% Zprostředkování stavebního spoření 27,3 21,6 26,4% Obchodování s cizími měnami 29,3 27,5 6,5% Obchody investičních bank 14,0 20,6-32,0% Ostatní 80,8 64,2 25,9% Celkem 1 489, ,2 10,0% Čistý zisk z obchodních operací -36,7 % Přetrvávající turbulence na mezinárodních trzích ovlivnily dle očekávání také čistý zisk z obchodních operací, především ve třetím čtvrtletí Pokles o 36,7 % z 292,0 mil. EUR ve srovnávaném období minulého roku na 184,9 mil. EUR se týká především slabého obchodu s cennými papíry. Všeobecné administrativní náklady +12,7 % v mil. EUR změna Personální náklady 1 762, ,0 11,0% Ostatní administrativní náklady 1 008,3 833,8 20,9% Mezisoučet 2 770, ,8 14,4% Odpisy 283,4 288,1-1,6% Celkem 3 053, ,9 12,7% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o celkem 12,7 % z 2 709,9 mil. EUR na 3 053,7 mil. EUR. Po očištění o měnový efekt činil nárůst zhruba 11,2 %. Přibližně 2 procentní body tohoto nárůstu připadají na rozšíření počtu společností zahrnutých od října 2007 do konsolidačního rámce (především dalších 6 spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému). Personální náklady vzrostly o 11,0 % (očištěno o měnový efekt o 10,4 %) z 1 588,0 mil. EUR na 1 762,0 mil. EUR jako důsledek zvýšení počtu zaměstnanců o 3,8 % a úprav platů. V zemích střední a východní Evropy byl nárůst personálních nákladů ve výši 8,3 % pod úrovní zbývajícího koncernu (12,9 %). Strana 4/20

5 Vývoj počtu zaměstnanců 3 září 08 prosinec 07 změna Zaměstnanci Erste Group ,8% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,8% Erste Holding, Erste Bank Rakousko včetně rakouských dceřiných společností ,1% Spořitelny křížového garančního systému ,0% Střední a východní Evropa / Zahraničí ,8% Česká spořitelna ,4% Banca Comercială Română ,0% Slovenská sporiteľňa ,7% Erste Bank Maďarsko ,0% Erste Bank Chorvatsko ,7% Erste Bank Srbsko ,2% Erste Bank Ukrajina ,3% Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky ,4% Nárůst počtu zaměstnanců v Rakousku byl ovlivněn zejména konsolidací dalších čtyř spořitelen do křížového garančního systému v roce 2008 (+402 zaměstnanců) a reorganizací Erste Group. Ostatní administrativní náklady vzrostly v prvních třech čtvrtletích 2008 o 20,9 % z 833,8 mil. EUR na 1 008,3 mil. EUR. Nárůst ve výši 28,3 % byl zaznamenán především u dceřiných společností ve střední a východní Evropě (zbytek skupiny: +10,9 %). Tento nárůst byl způsoben mimo jiné náklady spojenými se změnou klíčového bankovního systému a se zavedením eura na Slovensku, tak jako náklady v důsledku rozšíření pobočkové sítě v Rumunsku a na Ukrajině. Nadprůměrně se zvýšily také náklady na informační technologie (+30,9 % na 243,0 mil. EUR, především v zemích střední a východní Evropy) a náklady spojené s reorganizací Erste Group a s realizací skupinových projektů. Stejně jako v předchozích letech došlo v roce 2008 opět k mírnému poklesu odpisů hmotného majetku o -1,6 % z 288,1 mil. EUR na 283,4 mil. EUR. Restrukturalizační a transformační náklady v BCR činily v prvních třech čtvrtletích ,6 mil. EUR (36,4 mil. EUR ve srovnatelném období předchozího roku). Pro celý rok se i nadále počítá s celkovými transformačními náklady ve výši 30,0 mil. EUR. Provozní zisk +23,2 % Nárůst provozních výnosů (+16,9 %) na 5 247,2 mil. EUR ze 4 490,3 mil. EUR a nárůst všeobecných administrativních nákladů (+12,7 %) na 3 053,7 mil. EUR z 2 709,9 mil. EUR vedl ke zlepšení provozního zisku za prvních devět měsíců 2008 o 23,2 % na 2 193,5 mil. EUR z 1 780,4 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám +79,3 % Per Saldo (dotace popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, náklady z přímých odpisů pohledávek a výnosy z příjmů již odepsaných pohledávek) se tato položka výrazně zvýšila o 79,3 % z 335,9 mil. EUR na 602,3 mil. EUR. Vedle silného nárůstu úvěrů (především v zemích střední a východní Evropy) a konzervativní strategie při tvorbě rezerv a opravných položek bylo toto zvýšení ovlivněno také třemi podstatnými mimořádnými faktory: (1) rozšířením konsolidačního rámce a potřebou 3 Hodnoty k rozhodnému dni. Strana 5/20

6 odpisů v důsledku převzetí jedné spořitelny v rámci křížového garančního systému (+ 29,2 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2008), (2) tzv. Unwinding efektem [tj. efektem složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty](+ 50,0 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2008) a (3) změnou v zúčtování rezerv a opravných položek k nezajištěným úvěrům fyzickým osobám v BCR v květnu Tyto rezervy jsou od druhého čtvrtletí 2007 tvořeny přímo v BCR a ne jako doposud v pojišťovně patřící do skupiny. Tyto efekty tvoří spolu s konzervativní strategií při tvorbě rezerv a opravných položek základ pro předpoklad, že rizikové náklady vztažené na průměrné klientské úvěry dosáhnou v roce 2008 maximálně 70 bazických bodů. Ostatní provozní výsledek -5,8 % Ostatní provozní výsledek se mírně zhoršil z -133,3 mil. EUR na -141,0 mil. EUR. V předchozím roce zde byly obsaženy výnosy z rozpuštění rezerv na právní spory, které v roce 2008 chybí. V podstatě tato položka obsahuje lineární odpisy nehmotného investičního majetku z realizovaných akvizic (klientská základna a distribuční síť) ve výši 58,0 mil. EUR a platby do systému pojištění vkladů. Výnosy z finančních aktiv K výraznému zhoršení došlo u celkového salda ze všech kategorií finančních aktiv. Zatímco v prvních třech čtvrtletích 2007, v již ztíženém tržním prostředí, bylo dosaženo pozitivního výsledku v celkové hodnotě 7,2 mil. EUR, k 30. září 2008 bylo saldo s hodnotou ve výši -128,4 mil. EUR výrazně negativní. Příčinou tohoto poklesu byla především výrazná potřeba odpisů strukturovaných produktů a akcií v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) a odpisů (impairment) dluhopisů držených v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) především Lehman Brothers. Tržní hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities cenné papíry zajištěné aktivy, Collateralized Debt Obligation zajištěné dluhové obligace) Erste Group včetně spořitelen činila k 30. září 2008 přibližně 2,7 mld. EUR po 3,4 mld. EUR ke konci roku U portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo ve třetím čtvrtletí 2008 ke změně ocenění s dopadem na zisk ve výši -22,7 mil. EUR (po odečtení daní a menšinových podílů: -18,1 mil. EUR). Ve druhém čtvrtletí 2008 činila tato hodnota -10,7 mil. EUR (po odečtení daní a menšinových podílů: 8,5 mil. EUR). V portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) vedlo markt-to-market ocenění ve třetím čtvrtletí 2008 k poklesu o 72,3 mil. EUR (druhé čtvrtletí 2008: 20,0 mil. EUR), který byl vyúčtován proti vlastnímu kapitálu. Kvalita podkladových aktiv se nezhoršila, v celém portfoliu tedy i nadále není zapotřebí žádných odpisů (Impairment). Výnosy z postoupené obchodní oblasti (pojišťovací obchody) 4 Tato položka obsahuje vedle výnosů z pojišťovací činnosti dosažených do termínu prodeje obchodu s pojištěním také výnos z prodeje pojišťovacích obchodů a příslušné daně. Výnosy z pojišťovací činnosti byly k 30. září 2008 s téměř 9,3 mil. EUR výrazně nižší než ve srovnávaném období minulého roku (32,3 mil. EUR). Přitom je nutno zohlednit skutečnost, že se obtížná situace na finančních trzích odrazila ve výsledku v oblasti pojištění slabšími výnosy z finančních investic. Výnos z prodeje obchodu s pojištěním činil po daních a menšinových podílech 601,8 mil. EUR. 4 Jak již bylo zmíněno, prodala Erste Group svůj pojišťovací společnosti. V souladu s účetními standardy IFRS 5 musí být výnos z tohoto obchodního segmentu znázorněn ve zvláštní položce Výnosy z postoupené obchodní oblasti. Strana 6/20

7 Zisk před zdaněním a čistý zisk po menšinových podílech: Zisk pokračující obchodní oblasti před zdaněním vzrostl navzdory obtížným tržním podmínkám díky potěšujícímu provoznímu zisku mírně o 0,3 % na 1 321,8 mil. EUR z 1 318,4 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl následkem prodeje obchodu s pojištěním o 74,6 % na 1 463,0 mil. EUR z 837,9 mil. EUR (očištěno o výnos z prodeje obchodu s pojištěním o +2,8 % na 861,7 mil. EUR). II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ 2008 v mil. EUR 3.čtvrtl.07 4.čtvrtl.07 1.čtvrtl.08 2.čtvrtl.08 3.čtvrtl.08 Čistý úrokový výnos 986, , , , ,3 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -96,6-118,8-163,1-221,0-218,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 469,3 503,7 491,9 510,3 486,8 Čistý zisk z obchodních operací 72,4 59,1 82,3 102,1 0,5 Všeobecné administrativní náklady -918,1-932,2-964, , ,1 Provozní zisk 610,2 732,3 760,5 730,5 702,5 Ostatní provozní výsledek -43,9-36,0-22,9-61,9-56,2 Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě -42,3-9,5-72,9-7,0-35,0 Výnosy z finančních aktiv - na prodej 17,5 6,1-12,8 6,3-5,1 Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,1 0,1 0,0 0,1-2,0 Zisk před zdaněním 445,0 574,2 488,8 447,0 386,0 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 1,6 3,0 4,8 5,3 600,1 Čistý zisk po menšinových podílech 271,9 336,8 315,6 321,0 826,4 Ve třetím čtvrtletí se podařilo s 1 267,3 mil. EUR (+ 9,7 % oproti předchozímu čtvrtletí) dosáhnout nejvyššího kdy dosaženého čistého úrokového výnosu, především díky trvalému růstu objemu úvěrů ve střední a východní Evropě. Po velmi dobrém druhém čtvrtletí došlo u čistých příjmů z poplatků a provizí ve třetím čtvrtletí k očekávanému poklesu o 4,6 % z 510,3 mil. EUR na 486,8 mil. EUR, což bylo způsobeno mimo jiné také vývojem obchodů v oblasti řízení aktiv a fondů, kde situace na trhu vedla k poklesu objemu. Výrazný pokles čistého zisku z obchodních operací ze102,1 mil. EUR na 0,5 mil. EUR odráží mimořádně obtížnou tržní situaci. Všeobecné administrativní náklady byly ve třetím čtvrtletí 2008 s 1 052,1 mil. EUR pouze mírně vyšší (+1,5 %) než v předchozím čtvrtletí. Personální náklady přitom s 601,4 mil. EUR zůstaly na téměř stejné úrovni jako ve druhém čtvrtletí (599,2 mil. EUR). Ostatní administrativní náklady vzrostly o 3,6 % z 343,1 mil. EUR na 355,4 mil. EUR. Odpisy hmotného investičního majetku zůstaly s 95,3 mil. EUR prakticky beze změny. Provozní zisk byl ve třetím čtvrtletí 2008 s hodnotou 702,5 mil. EUR nepatrně nižší (-3,8 %) než výsledek za druhé čtvrtletí (730,5 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se zvýšil z 58,7 % ve druhém čtvrtletí na 60,0 %, především díky poklesu čistého zisku z obchodních operací. Strana 7/20

8 Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se mírně snížila z 221,0 mil. EUR ve druhém čtvrtletí na nynějších 218,2 mil. EUR. K výraznému zlepšení z -61,9 mil. EUR v předchozím čtvrtletí na -56,2 mil. EUR došlo u salda ostatního provozního výsledku, především díky ziskům v souvislosti s prodejem ostatního finančního majetku. Výnosy z postoupené obchodní oblasti (pojišťovací obchody) dosáhly hodnoty 600,1 mil. EUR oproti 5,3 mil. EUR ve druhém čtvrtletí, jelikož ve třetím čtvrtletí je obsažen výnos z prodeje pojišťovacích společností po daních a menšinových podílech ve výši 601,8 mil. EUR. Zisk pokračující obchodní oblasti před zdaněním činil ve třetím čtvrtletí - podmíněn slabým čistým ziskem z obchodních operací a potřebou odpisů finančních aktiv - 386,0 mil. EUR a byl tak o 13,6 % nižší než ve druhém čtvrtletí (447,0 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl ve třetím čtvrtletí 2008 hodnotu 826,4 mil. EUR, a byl tak vyšší než v předchozím čtvrtletí (321,0 mil. EUR). Očištěno o výnos z prodeje obchodu s pojištěním činí čistý zisk po menšinových podílech ve třetím čtvrtletí 225,1 mil. EUR (- 29,9 %). III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR září 08 prosinec 07 změna Pohledávky za bankami ,8% Pohledávky za klienty ,3% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,0% Ostatní aktiva ,9% Aktiva celkem ,4% Celková bilanční suma Erste Group vzrostla po prvních třech čtvrtletích 2008 o 4,4 % z 200,5 mld. EUR ke konci roku 2007 na nynějších 209,4 mld. EUR. Přibližně 2,4 mld. EUR tohoto nárůstu bylo způsobeno rozšířením počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce od konce roku 2007, kdy do křížového garančního systému vstoupily další čtyři spořitelny. Pohledávky za bankami vzrostly velmi dynamicky, především v důsledku silného nárůstu klientských vkladů (+27,8 % ze 14,9 mld. EUR na 19,1 mld. EUR), neboť nadbytečná likvidita z vkladů byla z velké části krátkodobě uložena u Národních bank. Pohledávky za klienty se zvýšily o 10,3 % na 125,7 mld. EUR z 114,0 mld. EUR. Pohledávky za klienty v zemích střední a východní Evropy přitom vzrostly o 16,8 % na 49,1 mld. EUR (z toho drobní klienti +24,6 %). Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se díky novým dotacím v důsledku nárůstu úvěrů zvýšila ze 3,3 mld. EUR na 3,7 mld. EUR. Poměr nedobytných pohledávek k celkovým rizikovým aktivům zůstal ve třetím čtvrtletí stabilní s hodnotou 2,5 %. Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv klesly (v neposlední řadě kvůli dané situaci na trhu) o 5,1 % na nynějších 35,7 mld. EUR z 37,6 mld. EUR ke konci roku Strana 8/20

9 v mil. EUR září 08 prosinec 07 změna Závazky k bankám ,4% Závazky ke klientům ,8% Emitované dluhopisy ,1% Ostatní pasiva ,7% Podřízený kapitál ,8% Celkový kapitál ,8% Vlastní kapitál ,1% Menšinové podíly ,1% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Nárůst klientských vkladů o 10,8 % na 111,0 mld. EUR ze 100,1 mld. EUR byl silnější než nárůst pohledávek za klienty. Objem klientských vkladů ve střední a východní Evropě přitom vzrostl o 13,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům činil k 30. září ,3 %. Pokles u emitovaných dluhopisů o 4,1 % z 31,1 mld. EUR na 29,8 mld. EUR byl způsoben především splacením vkladových certifikátů. Celkový kapitál se zvýšil o celkem 12,8 % z 11,4 mld. EUR na 12,9 mld. EUR díky vysoké ziskovosti Erste Group a prodeji pojišťovacích společností, přičemž se v této položce - a také u menšinových podílů odpovídajícím způsobem projevilo rozšíření počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce o další čtyři spořitelny. Rizikově vážený vyměřovací základ pro úvěrová rizika (RWA) se v prvních devíti měsících roku 2008 zvýšil z 95,1 mld. EUR na 105,3 mld. EUR, z toho přibližně 1,3 mld. EUR tvořili čtyři nové spořitelny zahrnuté do konsolidačního rámce. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Group podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září 2008 přibližně 11,1 mld. EUR (k 31. prosinci 2007: 11,1 mld. EUR). Ukazatel krytí vztažený na minimální zákonný požadavek k příslušnému rozhodnému dni (9,6 mld. EUR) činil 115 % (konec roku 2007: 127 %). Základní kapitál (Tier 1) činil po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 6,9 mld. EUR (konec roku 2007: 6,7 mld. EUR), přičemž tento údaj ještě nezahrnuje zisk tohoto obchodního roku. Ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko (základní kapitál (Tier 1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) dosáhl 6,6 %. Pro konec roku 2008 se očekává hodnota zhruba 7,5 %. Hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti k 30. září 2008 (6,6 %) očištěná o hybridní kapitál, činí 5,4 %. Po dalším zahrnutí požadavků vlastních prostředků na tržní a operační riziko (po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG)) činí tato hodnota 4,9 %. Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků mimo úvěrového rizika především obchodního rizika, operačního rizika a rizika na položky obchodního portfolia a otevřené devizové pozice v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) činil k 30. září ,4 % (konec roku 2007: 10,5 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. Strana 9/20

10 IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 5 Rakousko bez křížového garančního systému Segment Rakousko bez křížového garančního systému zahrnuje Erste Bank Rakousko (především obchody s malými a středními podniky a retailové obchody) a její dceřiné společnosti - v první řadě spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko většinový podíl (Salzburg, Tirol, Hainburg) a stavební spořitelna s Bausparkasse. K vstoupily do křížového garančního systému spořitelen dvě a v prvním čtvrtletí 2008 čtyři další spořitelny. Příspěvky divizí Trhy skupiny a Podnikové financování & Investiční bankovnictví jsou znázorněny v příslušných segmentech. V tomto segmentu došlo navzdory obtížné situaci na trhu v prvních třech čtvrtletích 2008 ke zlepšení provozního zisku oproti srovnávanému období minulého roku o 3,2 % na 195,8 mil. EUR z 189,7 mil. EUR. U čistých příjmů z poplatků a provizí se v souladu s očekáváním odpovídajícím způsobem odrazil pokles obchodu s cennými papíry (234,9 mil. EUR oproti 251,8 mil. EUR v předchozím roce). Tento pokles byl vyvážen nárůstem čistého úrokového výnosu v oblasti retailového obchodu o 13,5 mil. EUR na 445,5 mil. EUR. Provozní náklady opět klesly a s 498,1 mil. EUR byly o 0,3 % nižší než srovnatelná hodnota minulého roku. Dramatický vývoj na finančních trzích měl za následek požadavky na ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování v Erste Bank Rakousko a v přiřazených spořitelnách, což se odrazilo v poklesu ostatního provozního výsledku z -2,9 mil. EUR ve srovnatelném období minulého roku na -37,1 mil. EUR. V důsledku tohoto vývoje došlo k poklesu čistého zisku po menšinových podílech o 18,1 mil. EUR na 70,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 71,8 % (po 72,5 % za srovnatelné období minulého roku), návratnost kapitálu (ROE) 9,7 % (předchozí rok: 13,3 %). Spořitelny v Křížovém garanční systému V důsledky rozšíření konsolidované účetní závěrky o nově zahrnuté spořitelny jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Čistý úrokový výnos se oproti prvním třem čtvrtletím minulého roku výrazně zlepšil o 9,5 % z 641,5 mil. EUR na 702,7 mil. EUR, převážně díky zahrnutí dalších spořitelen do křížového garančního systému. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek ze 125,5 mil. EUR v předchozím roce na 158,3 mil. EUR byl způsoben především mimořádným oceněním v souvislosti s převzetím jedné spořitelny jiným členem křížového garančního systému. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 62,2 mil. EUR, resp. 9,8 % na 697,0 mil. EUR. Bez zahrnutí nových spořitelen by nárůst činil pouze 2 %. Pokles čistého zisku z obchodních operací o 2,7 mil. EUR na 12,8 mil. EUR byl vyvážen nárůstem čistých příjmů z poplatků a provizí (z 282,8 mil. EUR v předchozím roce na 286,0 mil. EUR). Provozní zisk ve výši 304,5 mil. EUR dosáhl úrovně minulého roku. Negativní výsledky ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování vedly k poklesu ostatního provozního výsledku z -4,9 mil. EUR v minulém roce na -44,2 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 3,2 %. Segment Střední a východní Evropa V segmentu Střední a východní Evropa jsou obsaženy především výsledky retailových obchodů a obchodů s malými a středními podniky společností Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Banca Comerciala Romana, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank 5 Výsledky jednotlivých členů skupiny vykázané v příslušných tiskových zprávách nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Od 4. čtvrtletí 2007 byly v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS 39 tzv. Unwinding efekty (tj. efekty složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty) ve výši zhruba 57 mil. EUR paušálně znázorněny v segmentu Podnikové centrum. Tyto efekty sice jako celek nemají vliv na výsledek, ale projevují se v položkách čistý úrokový výnos a rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám. Strana 10/20

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupiny ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. listopad Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Pololetní zpráva 2013. mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2013. mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2013 mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2013 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2013 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011

Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 9. srpna Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více