Nemocniční listy. Zahájení rekonstrukce příbramského křídla D1. Operační přilba s ventilací na kladenské ortopedii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Zahájení rekonstrukce příbramského křídla D1. Operační přilba s ventilací na kladenské ortopedii"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zahájení rekonstrukce příbramského křídla D1 Str Operační přilba s ventilací na kladenské ortopedii Str Nový přístroj pro benešovské oddělení nukleární medicíny Str. 42 Dispečeři zdravotnického operačního střediska linky 155 Klára Jartimová a Martin Siegl str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislavem Holobradou: Lůžek následné péče je u nás stále málo V České republice je počet lůžek následné péče obecně stále nedostatečný a přes veškerou osvětu a veřejnou diskusi je potřeba zvýšení počtu těchto lůžek v reálném prostředí stále podceňována, říká ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. To je však ale jen jedno z témat našeho rozhovoru. o tato lůžka nejen z našich vlastních oddělení, ale i odjinud. Je to logické. Akutní lůžka mají pacientům sloužit po dobu jejich akutní léčby, tedy stanovení příčin jejich potíží, cílené léčby včetně potřebné rehabilitace na lůžku. K doléčení v okamžiku, kdy akutní stav pacienta pominul, je u něj stanovena diagnóza a ukončena akutní léčba, mají sloužit právě lůžka následné péče. Na druhou otázku musím odpovědět, že v České republice je počet těchto lůžek obecně stále nedostatečný a přes veškerou osvětu a veřejnou diskusi je potřeba zvýšení počtu těchto lůžek v reálném prostředí stále podceňována. Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislavem Holobradou 03 Odbor zdravotnictví 04 Další etapa rekonstrukce monobloku příbramské nemocnice 06 Porod v kladenské nemocnici je jako doma 08 Co dělat při otravách z hub a jak jim předejít? 10 Jak postupuje komplexní rekonstrukce křídla D3 příbramského monobloku? Stihne se V Příbrami probíhají v tuto chvíli současně rekonstrukce již dvou křídel Příbramská nemocnice slaví v letošním roce 130 let své existence. Chystáte nějakou další akci Oblastní nemocnice Příbram 12 termín dokončení stavby? Zatím to vypadá, že se termín dokončení stihne, budovy D, tedy monobloku. Jak na všechny související změny reagují pacienti k tomuto výročí? Ano, toto výročí slavíme vlastně průběžně v celém Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 18 nemám žádné signály o tom, že by tomu tak nemělo být. Práce probíhají, jak mají, žádný zásadní problém a zaměstnanci? I když práce na rekonstrukci obou křídel při prakticky tomto roce. Hned v lednu byl tomuto jubileu věnován II. Kadeřábkův den celodenní, dnes již tradiční, Oblastní nemocnice Kladno 24 jsme zatím neřešili. Jednoduchá tato rekonstrukce určitě není, už jen proto, že probíhá za plného provozu nemocnice a křídlo D3 je stavebně plně svá- neomezeném provozu nemocnice znamenají i přes naši maximální snahu například zvýšení hluku či prašnosti, naši pacienti i personál reagují velice vstřícně. odborný seminář interního oddělení. MUDr. František Kadeřábek byl prvním primářem interního oddělení tehdejší nemocnice v Příbrami a zároveň zakladatelem Oblastní nemocnice Kolín 30 Nemocnice Kutná Hora 36 záno s ostatními částmi monobloku. Ale zvládáme to. Velmi jejich toleranci oceňuji, v monobloku jsou totiž umístěny důležité zdravotnické provozy nemocnice první interní JIP pro příbramský okres. 130 letům příbramské nemocniční historie byl věnován i veliko- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 42 a jejich uzavření po dobu rekonstrukcí by znamenalo noční koncert nemocnice. Jako připomenutí tohoto poměrně výrazné omezení zdravotní péče. Takže i když výročí připravujeme na první polovinu listopadu také to pro ně není lehké, naši pacienti i zaměstnanci rea- slavnostní znovuodhalení pomníku s pamětní deskou gují na provádění nezbytných prací, úprav a přemís- další velmi známé a uznávané osobnosti příbramské ťování dotčených pracovišť s respektem a solidaritou. nemocnice MUDr. Václava Trnky, jenž byl prvním primářem chirurgických oborů a zakladatelem moderní Myslíte, že po zprovoznění obou upravovaných chirurgie v Příbrami. křídel zaznamenají změny i sami pacienti? Co jim nové prostory přinesou? Proč je důležité, aby měly krajské nemocnice Změny zcela jistě zaznamenají zaměstnanci i paci- jednotné vedení a vyměňovaly si některé enti. Zdravotníci získají nové prostory i vybavení, informace? Jaké to přináší výhody? pacienty čeká příjemné prostředí s novým zázemím Řízení krajských nemocnic z jednoho místa a výměna pro ně samotné i jejich doprovod. Například čekárny některých informací mezi nimi je důležitá i výhodná budou prostorné, světlé, s novým nábytkem, jako jsou sedačky apod. Plánujeme, že obě křídla našim pacientům i zaměstnancům po dokončení všech prací opět ukážeme tak, jak je u nás zvykem. Na nová pracoviště se pak budou moci podívat všichni, kteří budou mít o prohlídku zájem. Vaše nemocnice provozuje již nějakou dobu oddělení následné péče. Chyběl do vzniku tohoto oddělení nemocnici tento typ lůžek? Myslíte, že je jich v naší zemi dostatek? Je zřejmé, že než toto nové oddělení vzniklo, lůžka následné péče chyběla. Potvrdil to i velký zájem pro všechny strany. Nejen, že díky naší úzké spolupráci můžeme snížit různé náklady, například na léky, dodavatelské služby apod., ale pomáhá nám to i ve vztahu například ke zdravotním pojišťovnám. Bez nastavené spolupráce, jako například u nás ve Středočeském kraji, by si krajské nemocnice informace vyměňovat vůbec nemusely. Už teď vidíme, že naše vzájemná spolupráce, jednotné řízení i výměna některých informací jsou pro nemocnice prospěšné. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 Odbor zdravotnictví 05 Odbor zdravotnictví Foto: Krishnacreations / Dreamstime.com Krizové řízení Ve dnech 8. a 9. září 2011 se sešla pracovní skupina, která se z pověření Bezpečnostní rady Středočeského kraje zabývá zpracováním krizového a havarijního plánu regionu. Skládá se ze složek integrovaného záchranného systému (IZS), zástupce Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy, Krajského vojenského ředitelství a zástupců Středočeského krajského úřadu oddělení IZS a obrany a také odboru zdravotnictví. Na základě pečlivé analýzy možných rizikových faktorů celé středočeské oblasti byla do plánu krizové připravenosti zanesena pravidla efektivní spolupráce všech oprávněných zasahujících subjektů. Při mimořádných událostech, které často hraničí s krizovou situací, je koordinace základním předpokladem k jejich úspěšnému zvládnutí při minimálních škodách na životech, zdraví nebo majetku obyvatel v zasažené lokalitě. Národní akční plán péče o ohrožené děti oblast zdravotnictví (NAP) V úterý 6. září 2011 se MUDr. Biskupa, aby se zúčastnil na půdě Krajského úřadu Středo- jednání zdravotního výboru za- českého kraje konalo pracovní se- stupitelstva Středočeského kraje tkání zástupců pobytových zaří- a upozornil tak na rizika s rušením zení zřizovaných Středočeským kojeneckých ústavů spojená. krajem, tedy dětských domovů Virus chřipky je vděčným objektem především počítačových designů a animací. Proti chřipce Chřipka je vysoce nakažlivé virové infekční onemocnění, které umírá až pacientů, což představuje přibližně 2 % všech i typ C. Chřipkové viry typu A mohou infikovat nejen člověka, ale zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměst- (Kladno, Milovice, Strančice, Mladá Boleslav) a kojeneckého ústavu Kolín, kterého se zúčastnila také zástupkyně odboru zdravotnictví. Ústředním tématem jednání se stal návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na zrušení ústavní péče pro děti do tří let. Ustanovení této pracovní skupiny bylo iniciováno Národním Foto: Arne9001 Dreamstime.com postihuje všechny věkové skupiny úmrtí. i zvířata, zatímco viry typu B se vy- nancům, neboť je tento způsob pre- akčním plánem péče o ohrožené a může vyvolat epidemie až pande- Nemocnost v kraji sleduje Krajská skytují výhradně u lidí. Tyto viry bě- vence výhodný pro obě zúčastněné děti na období let , jejímž mie. Jako sezonní nákaza se nejčas- hygienická stanice Středočeského hem roku podléhají mírným gene- strany jak ze zdravotního, tak i z eko- hlavním garantem je MPSV. Hlav- těji vyskytuje v zimních a prvních kraje a pravidelně hlásí vývoj situ- tickým mutacím. Dojde-li k jejich nomického hlediska. Vakcinace ním cílem NAP byla transformace jarních měsících. Jejím zdrojem ace odboru zdravotnictví krajského zásadním změnám, vzniká riziko zdravotníků má význam též z dů- systému práce s ohroženými dětmi bývá infikovaný člověk nebo zvíře. úřadu. Tím je zajištěna informova- epidemií až pandemií. vodu zajištění bezpečnosti paci- a rodinami, ovšem v této věci není Přenáší se kapénkovým způsobem, nost mezi krajem a zdravotnický- Jediným účinným prostředkem, jak entů a snížení rizika nozokomiální ze strany odpovědného minister- kam patří například mluvení, kaš- mi zařízeními, které se v případě zabránit tomuto onemocnění a jeho nákazy chřipkou. stva zaznamenána v posledních lání či kýchání. Každoročně se zvýšené nemocnosti mohou včas následnému nekontrolovatelnému V případě zájmu o očkování je mož- měsících žádná aktivita. Proto se chřipka stává příčinou statisíců připravit na případný výskyt epi- šíření, stále zůstává dobrovolné oč- né obrátit se na registrujícího prak- pracovní skupina usnesla, že vzne- úmrtí na celém světě. V České re- demie. Lidské onemocnění chřip- kování a očkování rizikových sku- tického lékaře, ovšem očkování se se prostřednictvím vedoucího od- publice postihuje průměrně až kou nejčastěji způsobují chřipko- pin. Obecně se doporučuje zaměst- provádí také ve vakcinačních cent- boru zdravotnictví dotaz na MPSV, osob za rok a z toho vé viry typu A a B a jen okrajově navatelům, aby nabízeli možnost rech a zdravotních ústavech. a zároveň pověřila svého zástupce

4 06 Investice 07 Investice Radní MVDr. Václav Beneš, ředitelka Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Kateřina Pancová, středočeský hejtman MUDr. David Rath, ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada, zástupce dodavatele stavby Ing. František Kraček a zástupce ROP Střední Čechy Ing. Tomáš Oliva během slavnostního poklepání základního kamene stavby Další etapa rekonstrukce monobloku příbramské nemocnice Ve čtvrtek 13. října bylo v Oblastní nemocnici Příbram za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha poklepáno na pomyslný základní kámen komplexní rekonstrukce křídla D1 monobloku. Po dokončení stavby dvou zcela nových budov C a F v hodnotě cca 900 mil. Kč a právě probíhající komplexní rekonstrukci křídla D3 monobloku (jejíž hodnota činí cca 200 mil. Kč) se v relativně krátké době přikročilo již ke třetí, pro nemocnici funkčně i finančně velmi významné investici. Hodnota projektu rekonstrukce křídla D1 je cca Kč. Hrazena je z evropských fondů, jmenovitě z ROP Střední Čechy. Hodnota této dotace činí cca Kč. Úprava křídla D1 zahrnuje zásadní stavební práce, například totální výměnu instalací a oken, razantní změnu vnitřních dispozic, zateplení obvodového pláště i přístavbu nového patra, terénní modelace a nové zdravotnické a další technologie. Zároveň řeší logickou návaznost a dosažitelnost jednotlivých oborů na všechna zásadní oddělení včetně zobrazovacích metod a centrálních operačních sálů. Po dokončení všech prací najdou v nových prostorách své místo gastrocentrum, zmíněné zobrazovací metody, ambulance operačních oborů včetně očního oddělení, které zde získá také zcela nový superaseptický operační sál a stacionář. Veškeré stavební práce jsou naplánovány do 31. května 2012, kdy by měly být podle plánu hotovy. V rámci návštěvy hejtmana v příbramské nemocnici proběhla také prohlídka čtvrtého patra křídla D3, které je v rekonstrukci již několik měsíců. Po rekonstrukci budou v D3 umístěny především lůžkové jednotky operačních oborů a odborné ambulance. Zprovoznění této části budovy D (monoblok) je naplánováno na přelom let 2011 a 2012.

5 08 Investice Porod v kladenské nemocnici je jako doma Inzerce ČEKÁ VÁS OPERACE? Rodičky v kladenské nemocnici se dočkaly kvalitnějšího komfortu, lepších hygienických podmínek a více místa. lék Wobenzym urychluje hojení zkracuje dobu léčby Hojení rány po operacích (včetně zlomenin) je složitý proces Závisí nejen na velikosti rány, ale i na tom, jak imunita organismu zvládá pooperační fázi, zda zánět či pooperační otok neprodlužují hojení a pacient dodržuje pooperační režim, stanovený lékařem. Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran a zlomenin Usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je enzymy zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie léku Wobenzym. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. Účinná pomoc po operacích Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá mimo jiné ke zlepšení prokrvení tkání a činnosti lymfatického systému. Urychluje tak vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. Použití Wobenzymu zkracuje dobu hojení pooperační rány i zlomenin, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zvyšuje Wobenzym zároveň jejich účinnost. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme- li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Středočeský hejtman MUDr. David Rath a ředitelka kladenské nemocnice MUDr. Kateřina Pancová při hovoru s primářem gynekologického oddělení MUDr. Petrem Ullrychem nad plány nové porodnice Blok C, kde gynekologie sídlila, nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a proto se porodnické sály musely přestěhovat do patra, kde kdysi byla chirurgie. Nové prostory se výrazně liší od těch původních. Pokoje, v nichž se ještě na začátku léta muselo tísnit šest rodiček, se nyní proměnily v pohodlné a moderní místnosti pro jednu či dvě maminky. V mnohem lepším stavu je také sociální zařízení. Tato změna řadí kladenskou porodnici mezi nejlepší v České republice. Poprvé za své praxe rodím v tak skvělých podmínkách i prostorách. Jsem z té rekonstrukce nadšený. Přitom prostorově jsme v úplně stejných podmínkách, jako jsme byli v céčku, kam se máme do dvou let vrátit. Věřím, že to bude s kladenskou porodnicí i gynekologií ještě o něco lepší. Máme již zkušenosti z této rekonstrukce a podmínky v budoucím céčku by měly patřit k tomu nejmodernějšímu, co v Evropě existuje, věří MUDr. Petr Ullrych. Na definitivní místo v bloku C se porodnice vrátí po dokončení rekonstrukce v červnu příštího roku. Budou zde čtyři porodní místnosti, z nich jedna nadstandardní, a operační sál. Budoucí porodnice nabídne také novinku, která zatím nemá v kraji obdoby jeden z porodních sálů bude napojen na prostory podobné garsoniéře, jež budou vybaveny tak, aby tam maminka mohla bez problémů pobývat s partnerem i přes noc. Středočeský hejtman MUDr. David Rath, jenž si v pátek 14. října prohlédl právě probíhající rekonstrukci, symbolicky zasadil platan, který má demonstrovat novou výsadbu stromů. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemocnice bylo totiž nutné staré dřeviny vykácet. Informujte se u svého lékaře. Více na Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice, konzultace s lékaři na tel.:

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Co dělat při otravách z hub a jak jim předejít? s močením. Tato fáze trvá opět několik dnů. Pokud člověk pravidelně nedoplňuje tekutiny, dochází k selhávání ledvin a jater. Otrava muchomůrkou zelenou je zrádná tím, že přibližně po dvou dnech dojde ke zlepšení zdravotního stavu otráveného. Toto zlepšení je nou. Psychotropní otravy způsobuje například lysohlávka česká, muchomůrka tygrovaná či muchomůrka červená. Vážné zdravotní komplikace hrozí při otravě těmito houbami lidem se srdečními, cévními a psychickými problémy. ale jen zdánlivé, protože poškození jater a ledvin Ve středu 28. září vyjížděli středočeští záchranáři ze stanovišť Lysá nad Labem a Nymburk k rodině, která jevila známky otravy z hub. Prudké bolesti břicha a zvracení měli všichni, kteří zkonzumovali houby. Rodina udala, že měli k jídlu bedly a zdravotní problémy se dostavily v noci z úterka na středu. Záchranáři převezli matku, otce a jejich pětileté dítě okamžitě do nemocnice na vyšetření a k hospitalizaci. Jednou z typických podzimních a letních činností v České republice je houbaření a příprava nejrůznějších jídel z hub. V žádné jiné evropské zemi není tato tradice tak silně zakořeněna. Konzumace hub však v sobě skrývá i jistá nebezpečí, snadno si totiž můžeme splést jedlé houby s nejedlými, nebo klad za žampiony, bedly nebo masáky. Tato otrava má dlouhé bezpříznakové období od zkonzumování jídla, kdy člověka nepostihují žádné zdravotní potíže (tato doba je různě dlouhá, nejčastěji však od 6 do 24 hodin). První příznaky jsou prudké bolesti břicha, průjmy a zvracení. Následně se přidávají i problémy Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí ÚSZS SK trvá. Přibližně pětina otrávených lidí do dalších dvou dnů zemře. Jako kritický pro přežití se uvádí pátý den od požití jedovaté houby. Pokud člověk tuto otravu přežije, často dochází k trvalému poškození ledvin a jater. Většinu lidí otrávených touto houbou lékaři zachrání. Hodně záleží na zkonzumovaném množství, včasnosti a kvalitě lékařské pomoci, ale také na odolnosti, věku a zdravotním stavu houbaře. Psychotropní otravy Dalším druhem jsou i psychotropní otravy, které se projevují rozrušením, agresivitou, halucinacemi, nevolností, bušením srdce, rozšířením zornic a někdy i zvracením. Během dvou dnů tyto obtíže samy usta- První pomoc První pomocí v případě podezření na otravu z hub je vyvolat u člověka zvracení, podat živočišné uhlí a neopomenout přísun vody kvůli proplachování ledvin. Nutné je zavolat neprodleně záchrannou službu nebo dopravit postiženého do nemocnice. Záchranná služba na místě incidentu zajistí vzorky jídla, které postižený zkonzumoval, kvůli toxikologickému rozboru a převeze jej co nejrychleji do nemocnice. V sanitním voze záchranáři postupují podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Toxikologický rozbor je důležitý kvůli identifikaci toxických látek, které ohrozily zdraví. Na základě toxikologického rozboru lékař v nemocnici stanoví léčbu. Muchomůrka červená (Amanita muscaria) patří k nejznámějším jedovatým houbám, takže smrtelné otravy jsou v jejím případě velmi vzácné. dokonce s těmi zdraví škodlivými. Pseudootrava není nebezpečná Nemusíme se však otrávit pouze houbami jedovatými. Jedlé houby se špatným skladováním či nedostatečnou tepelnou úpravou stávají nezdravými. Také je nutné si uvědomit, že houby jsou sice zdravé, ale náročné na trávení. Těmto potížím se říká pseudootrava z hub. I jedlé houby tedy mohou být zdraví nebezpečné, pokud jsou například skladovány v igelitovém sáčku, kde se během jedné až dvou hodin zapaří. Z jedlé houby se stává nejedlá, pokud je přestárlá. Jak snížit riziko otravy? Existují jednoduchá pravidla, jejichž dodržováním můžeme výrazně snížit případné zdravotní obtíže spojené s požíváním hub. Sbírat houby, které bezpečně známe, a to do prodyšných košíků, zpracovat je neprodleně po příchodu z lesa a houby dostatečně dlouho a správně tepelně zpracovávat. Opatrní musíme být i při sběru ještě nevyvinutých mladých hub tehdy nemusejí být dobře patrné hlavní rozpoznávací znaky a snadno pak dojde k záměně. Pokud si nejsme jisti druhem houby nebo jejím stářím, raději ji ponecháme v lese. Otrava muchomůrkami K takzvaným pravým otravám houbami dochází velice zřídka, ale jsou velmi závažné. V České republice dochází nejčastěji k požití muchomůrky zelené a hub jí příbuzných, protože může dojít k záměně napří- Foto: Diana Coman/ Dreamstime.com

7 12 Úvod 13 Aktuality Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s.: Modernizace nemocnice rychle pokračuje I příbramská nemocnice v posledních letech staví a rekonstruuje. Teď je na řadě křídlo D1 monobloku a cílem je kromě zkvalitnění péče i příjemné a vstřícné prostředí pro pacienty i personál. Na novinky jsme se proto zeptali ředitele nemocnice MUDr. Stanislava Holobrady. Která oddělení se mohou těšit na nové prostory? Příbram znovu centrem zájmu lékařů z celé ČR. A opět s live surgery Do zrekonstruovaného křídla D1 se po dokončení 16. září se do příbramské všech prací přemístí část pracovišť oddělení zob- nemocnice znovu sjeli lékaři. Ten- razovacích metod včetně CT, mamografie, sonogra- tokrát šlo o chirurgy a do Příbrami fie a nově také denzitometrie, ambulantní část uro- přijeli z celé České republiky. Pod álního sálu, přijal pozvání i dr. Jan čase již v průběhu operací. Příbram- logie, ambulance, denní stacionář a superaseptický záštitou chirurgické kliniky 3. LF UK Kukleta, který již mnoho let působí ské centrum pro řešení kýly je jed- sál očního oddělení a gastroenterologické centrum. Praha, kterou v Příbrami zastupoval v Ženevě a byl operatérem jedné ze ním z mála, které v České republi- její přednosta MUDr. Robert Gürlich, dvou prezentovaných operací. V re- ce působí. Jeho cílem je především Budou mít tyto obory v nových prostorách i nové se v nemocnici konal 1. podbrdský lativně krátké době tak nemocnice co nejšetrnější a nejefektivnější vybavení? chirurgický den. Hlavním tématem zažila již druhý živý přenos z ope- způsob operačního řešení kýl s vy- Určitě. Počítáme nejen s novými přístroji, ale i s novým akce, kterou pořádalo centrum pro račního sálu, a stala se tak v ten- užitím moderních technologií a po- zázemím pro pacienty i personál. řešení kýly při chirurgickém oddě- to den znovu centrem zájmu léka- stupů. Díky využívání moderních lení, byl aktuální pohled na chirur- řů napříč ČR z fakultních, krajských operačních přístupů jsou u paci- Na co se mohou těšit pacienti? gické řešení kýl. Do Příbrami, kte- a dalších nemocnic. Výhodou živé- entů zkráceny doby hospitalizace Pacienti i jejich doprovod se po zprovoznění zre- rá pro tuto příležitost připravila live ho přenosu byla možnost komuni- i rekonvalescence, nové operační konstruovaného křídla setkají s novým, příjemným surgery živý přenos dvou opera- kace posluchačů v konferenčním metody pak umožňují snížení po- prostředím, které bude bezbariérové, s prostorný- cí kýl z operačního do multimedi- sále s operujícími lékaři v reálném čtu recidiv. mi a přívětivými čekárnami a, jak jsme již avizovali v minulosti, také s funkčním wi-fi připojením na vybraných místech. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Vizualizace křídla D1 monobloku V Příbrami se v posledních týdnech děje mnoho nového. Co například? Kromě jiných novinek má naše nemocniční lékárna nové světelné označení. Pro pacienty je jistě výho- Nové označení lékárny dou, že nová světelná upoutávka je velice výrazná, Oblastní nemocnice Pří- a proto lékárnu snáze najdou. bram spolu s Oblastní nemocnicí Kladno a Nemocnicí Kutná Hora Nemocnice plánuje také další rekonstrukci. Jak jsou první tři nemocnice, které jste daleko? instalací nové světelné upoutáv- Nepřehlédnutelnost nového ozna- v přízemí nové budovy F, v těsné Komplexní rekonstrukce dalšího křídla monobloku ky velmi zvýraznily označení ne- čení nemocniční lékárny slouží pa- blízkosti nového hlavního vstupu D1 se blíží mílovými kroky a my jsme připraveni. mocniční lékárny. Kladno, Příbram cientům i další veřejnosti ke snadné do nemocnice. V tuto chvíli je podepsána smlouva s dodavatelem a Kutnou Horu pak budou postup- orientaci ve chvíli, kdy potřebují vy- Provozní doba: pondělí až pátek stavby a převzato staveniště. Ještě v říjnu zahájíme ně následovat ostatní středočeské užít lékárenských služeb. Lékárna , kontaktní telefon: samotné práce. krajské nemocnice. Oblastní nemocnice Příbram sídlí

8 14 15 Rozhovor Rozhovor Hlavní sestra Mgr. Ivana Králíčková říká: na jednotlivých odděleních. Výstupem a výsledkem Dále u nás druhým rokem probíhá již zmiňované vzdě- Nejdůležitější jsou dobré vztahy mezi lidmi tohoto hodnocení byl první ročník soutěže o titul Top sestra a Top lékař. Letos připravujeme druhý ročník. Objektivní a hmatatelnou odezvou je snížená fluktuace zaměstnanců. Pracovníci u nás zůstávají, což je pro nás velmi potěšující a zároveň zavazující, abychom zůstali a byli stále lepším a atraktivnějším zaměstna- lávání zaměřené na manažerské dovednosti. Témata byla a jsou velmi zajímavá a přínosná. Další vzdělávání se týká komunikace a je určeno všem zdravotnickým pracovníkům. Nejen já ráda vzpomínám na seminář pro pracovníky příjmové recepce a ambulancí, kterého se zcela nezištně zúčastnil i známý herec, Pracovní náplň hlavní sestry je nesmírně rozmanitá a proměnlivá. Týká se nejen poskytování ošetřovatelské péče, ale i všech dalších oblastí souvisejících s organizací a provozem nemocnice. Přesně to považuje hlavní sestra ON Příbram Mgr. Ivana Králíčková na své práci za nejpřitažlivější. vatelem se spokojenými zaměstnanci. Procházejí zdravotničtí pracovníci nemocnice i jiným vzděláváním než ve vztahu k oboru, ve kterém pracují, např. ve smyslu komunikace? který velmi autenticky ztvárnil různé typy pacientů. Myslím, že personál tím získal řadu zkušeností, které denně využívá při své práci. Kontinuální a kvalitní vzdělávání zaměstnanců v odborných i dalších oblastech je jedním z prioritních cílů nemocnice. Vzdělávání se v naší nemocnici pečlivě plánuje Čemu se jako hlavní sestra nejvíce věnujete? lem a pacientem. A to vše s jediným cílem, pro spoko- a probíhá v různých oblastech dle naléhavosti a zájmu Jak trávíte svůj volný čas a jak nabíráte energii? Nelze jednoznačně říci, které práci se nejvíce věnuji to jenost pacienta. Proto není žádné klišé tvrzení, že kdo zdravotnických pracovníků. Jsem potěšena, že účast Mým největším zdrojem energie jsou rodina a oprav- se mění v závislosti na aktuálních problémech provozu ze zdravotníků tuto pracovní osobnostní nadstavbu je vždy velká. To dokazuje zajímavost a přitažlivost doví blízcí přátelé, kteří mi vždy dodávají energii už nemocnice. Za velmi podstatné však osobně považuji nemá, nemůže toto povolání-poslání kvalitně naplňo- námi pořádaných seminářů, kterých se rádi účastní i jen tím, že stojí vedle mě. Všem bych přála takový budování co nejlepších interpersonálních vztahů napříč vat a vykonávat. Zdravotníci vždy dávají něco ze sebe, zájemci z jiných zdravotnických zařízení. Dokonce si okruh charakterních lidí, kteří svým nadhledem celou nemocnicí. Komunikaci s personálem a získávání něco, co nelze napsat do náplně práce a do směrnic. sami natáčíme ilustrační videa s různými scénkami a humorem dokáží odvést od starostí a člověku, jak zpětné vazby věnuji značnou část své pracovní činnosti Proto jim patří velký dík. Tuto skutečnost potvrzují zaměřenými na činnosti nelékařů. U účastníků je to s oblibou říkám, pomohou,,přepnout. Nechci, aby a zároveň tyto snahy podporuji i u ostatních zaměst- i mnohé děkovné dopisy od spokojených pacientů, velmi oblíbená forma předávání informací a zkuše- to znělo otřepaně, ale práce je zároveň i mým koníč- nanců nemocnice. Mou práci velmi usnadňuje skuteč- které zdravotníky vždy velmi potěší. ností a zároveň je to velmi poučné. Tím bych chtěla kem. Přináší mi radost a uspokojení, takže jí ráda nost, že se mohu opřít o tým kvalitních a erudovaných všem, kteří se na tom podílejí, poděkovat za jejich věnuji svou energii a čas. A když je nejhůř, skočím spolupracovníků, ať už jde o sestry, lékaře, ostatní Jak v Příbrami motivujete nelékařský čas a úsilí, které přípravě a samotné prezentaci věnují. si pro,,sladkou energii do kantýny. Mgr. Ivana Králíčková pracovníky či kolegy z vedení nemocnice. zdravotnický personál? Je to možné i jinak než penězi? Jakou to má odezvu? Jaký je váš názor na současnou prestiž povolání Motivace lidí ve všech profesích je velmi důležitá. nelékařského zdravotnického personálu v ČR? I u nás v nemocnici na ni klademe velký důraz, protože Jsem přesvědčena, že prestiž tohoto povolání určuje sílu a směr jednání našich pracovníků. Je vše- je, podobně jako v minulosti, vysoce hodnocena. obecně známo, že finanční ohodnocení je pouze jedním Z podstatné části to vyplývá z náročnosti práce, kterou z hlavních motivátorů, ale bohužel nemá trvalý charak- musí zdravotnický personál zvládnout. Proto jsou tato ter. Dle personálních výzkumů a i našich zkušeností je povolání společností oprávněně hodnocena velmi finanční motivace často až na druhém či dalším místě. vysoko. Jen mě občas mrzí, že někteří zdravotničtí Je to dáno rozdílným hodnotovým žebříčkem každého pracovníci svoji prestiž ve společnosti podceňují z nás. Vždyť při uspokojování pracovních potřeb může a nejsou na svoje povolání, které rozhodně nemůže každý preferovat něco jiného. Velmi často jsou před vykonávat každý, dostatečně pyšní. finanční motivací upřednostňovány tzv. vnitřní motivátory, které mají dlouhodobější ráz. Jsou to napří- V české společnosti stále převažuje obecný názor, klad dobré mezilidské vztahy na pracovišti, přístup že práce zdravotníka je především posláním. Není nadřízeného, pracovní prostředí, možnost pracov- to v dnešní době již klišé? ního postupu, seberealizace, zpětná vazba vedoucího Co je poslání? To není jen strohé a rutinní provedení pracovníka při hodnocení výkonu, možnost dalšího nějakého pracovního výkonu. Souvisí s osobním vzdělávání aj. Je proto důležité, aby každý vedoucí nasazením, komunikačními schopnostmi, doved- pracovník nalezl hlavní motivační faktory konkrét- nostmi a hlavně s empatií. Setkáváme se s lidmi ního zaměstnance. Motivování zaměstnanců musí v různých emocionálních stavech, kteří jsou více nebo a má být každodenním úkolem vedoucích pracov- méně zahleděni do sebe a řešení svých problémů níků. V naší nemocnici již déle než rok probíhá konti- se zdravím. Je to pochopitelné, zdraví je to nejcen- nuální vzdělávání středního managementu, aby tyto nější, co máme. Z tohoto důvodu je obtížné, a někdy schopnosti a dovednosti získával a rozvíjel. Jedním opravdu vyčerpávající, najít ten správný individuální z prvních výsledků v této oblasti je loňské hodnocení, přístup k navození důvěry mezi zdravotním personá- které provedli nelékařští pracovníci sami mezi sebou

9 16 Krevní tlak 17 Město Přestaňte kouřit i tím si léčíte vysoký tlak Vzhledem k počtu nemocných v populaci (v České republice je cca 2,5 milionu hypertoniků) nelze provádět k rozlišení esenciální a sekundární hypertenze všechna známá vyšetření z literatury. město Příbram a vysoká škola společně podporují Příbramské seniory Foto: Francesco Cura / Dreamstime.com s ICHS a při nejistých EKG-známkách hypertrofie levé komory doporučujeme echokardiografické vyšetření. Hypertonici s podezřením na sekundární hypertenzi by měli být vyšetřeni na specializovaném pracovišti s možností podrobnějších hormonálních vyšetření a zobrazovacích metod (např. sonografie, CT nebo MR ledvin, nadledvin, arteriografie). Prevence a léčba Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák a rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií prof. PaedDr. Gabriel Švejda podepsali minulý měsíc smlouvu o spolupráci mezi městem Příbram a Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS), o. p. s., České Budějovice. Předmětem spolupráce jsou konkrétní projekty, které českobudějovická škola v Příbrami již začala realizovat. Tak například VŠERS ve školním roce 2011/2012 otevře ve městě Příbrami nový vzdělávací program Akademie třetího věku, který je určen ze- oři poučeni o pravidlech bezpečnosti, a to v oblasti ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku (finanční gramotnost, zabezpečení domácnosti). Dále budou poučeni o bezpečnosti pohybu v silničním provozu a seznámeni se základy legislativy V primární prevenci arteriální hypertenze se uplatňuje jména pro občany Příbrami starší 50 let a postižené. a s postupy oznamování trestného činu. dosažení ideální tělesné hmotnosti, omezení přívodu Zájem o tento studijní program nás velmi příjemně Rada města vyčlenila na realizaci projektu Kč, kalorií a tuků, omezení nadměrného přívodu sodíku překvapil. V současné době máme již přes stovku při- takže účast na kurzech bude pro seniory zcela zdarma. a alkoholu (> 30 g/den), zvýšení fyzické aerobní akti- hlášených a zájem o akademii stále pokračuje, kon- V rámci projektu budou souběžně probíhat dva vity. Zároveň intervenujeme i další rizikové faktory statoval rektor VŠERS prof. Švejda. VŠERS bude dále přednáškové cykly (cyklus = 5 přednášek). První ICHS, například kouření. Lze toho dosáhnout nikoli pro občany města Příbrami na základě podepsané z nich bude určen obyvatelům Domů s pečovatel- širokými populačními akcemi, ale měřením TK při smlouvy organizovat vzdělávací přednášky, zájmové skou službou v Příbrami (cca 25 osob). Druhý cyklus každé návštěvě v ordinaci kteréhokoli lékaře a měře- kurzy a poznávací exkurze. Město Příbram na oplátku bude určen široké veřejnosti (dalších cca 25 osob). Abstraktní foto znázorňující hypertenzi Musíme vycházet ze screeningových vyšetření, která provádíme u všech hypertoniků a doplňujeme je podle další diagnostické úvahy o vyšetření vhodná. Pravidelné kontrolní vyšetření u stabilizovaných hypertoniků stačí provádět jednou za tři měsíce. U komplikovaných nebo nevyrovnaných stavů na počátku léčby a při změně antihypertenziva kontrolujeme nemocné častěji (za 4 6 týdnů). Naopak u pacientů s nízkým celkovým kardiovaskulárním rizikem, u nichž stačí ke kontrole TK monoterapie, lze stanovit interval mezi jednotlivými návštěvami u lékaře až na šest měsíců. Pokud se nedaří medikamentózní léčbou dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku do šesti měsíců, měl by praktický lékař zvážit odeslání nemocného k odborníkovi na hypertenzi. Biochemická vyšetření kontrolujeme jednou ročně, podobně jako EKG, pokud nejsou klinické známky svědčící pro vznik kardiovaskulárních nebo jiných orgánových změn. Změna terapie může být důvodem pro častější kontrolní biochemická nebo EKG vyšetření. U pacientů se závažnější hypertenzí, hypertenzí špatně reagující na léčbu, při její kombinaci ním TK u rizikových skupin (potomci z hypertenzních rodin, diabetici). Podle výsledků velkých metaanalýz účinná léčba hypertenze významně přispívá ke snížení kardiovaskulární nemocnosti (až o 16 %) a cerebrovaskulární nemocnosti (až o 42 %). Léčba hypertenze snižuje riziko postižení ledvin. Příznivý vliv antihypertenzní léčby na koronární a cerebrovaskulární nemocnost a úmrtnost byl prokázán jak u pokročilých forem hypertenze, tak u mírné hypertenze. V léčbě hypertenze využíváme jak léčby farmakologické, tak i léčby nefarmakologické. Mezi nefarmakologickou léčbu hypertenze patří: zanechání kouření, snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou, dostatečná tělesná aktivita (30 45 min 3x 4x týdně), snížení nadměrné konzumace alkoholu, omezení příjmu soli, zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu tuků, zejména nasycených, omezení léků podporujících retenci sodíku a vody. TK mohou zvyšovat i některé drogy (amfetamin, LSD, kokain, extáze). Léčbu hypertenze lze zahájit monoterapií nebo kombinací dvou léků v nízké dávce. Monoterapie bývá úspěšná maximálně u 30 % nemocných. U ostatních případů dosahujeme normalizace TK kombinací dvou a více antihypertenziv. Text: MUDr. Kateřina Bobeková, MUDr. Jana Selucká lékařky interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a. s. podle smlouvy přispěje VŠERS neinvestiční účelovou dotací ve výši Kč, která bude použita pro uhrazení studijních nákladů občanů města Příbram. Českobudějovická Vysoká škola evropských a regionálních studií má v našem městě pobočku již osm let a je pro obyvatele Příbrami velkým přínosem. Především mají naši občané možnost na této škole získat kvalitní vysokoškolské vzdělání. Dnes uzavřená smlouva prohlubuje naši vzájemnou spolupráci především směrem ke střední a starší generaci našich spoluobčanů. Věřím, že z prohloubení spolupráce mezi městem Příbram a VŠERS bude mít užitek co nejvíce obyvatel našeho města. Děkuji panu rektorovi a všem pedagogům VŠERS působícím v Příbrami za mimořádný přínos pro naše město a přeji celé škole mnoho úspěšných absolventů, řekl po podpisu smlouvy starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Vedle vzdělávacího programu Akademie třetího věku město Příbram a VŠERS České Budějovice v letošním roce zahájili spolupráci i na dalším společném projektu. Tím je dlouhodobý program s názvem Bezpečný život seniorů. V rámci tohoto projektu prevence kriminality, který zahrnuje pět na sebe navazujících cca 90minutových přednášek, budou seni- Po ukončení přednáškového cyklu účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. Podmínkou pro udělení certifikátu bude minimálně 40% účast na přednáškách. Účastníci kurzu též obdrží zdarma osobní alarm Bodyguard 2, který slouží jako ochrana před napadením útočníkem či zlodějem. Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák a rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií prof. PaedDr. Gabriel Švejda při podpisu smlouvy o spolupráci

10 Úvod 18 Rozhovor Úvod s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: kdo Rozhovor s ředitelem šetří, Klaudiánovy má nemocnice Mladá za Boleslav: tři? Pacient potřebuje nejen péči, ale i porozumění to v nemocnici neplatí Letní dny končí a Mladoboleslavsko se pomalu vrací do běžných kolejí. Stejně tak i Klaudiánova nemocnice. Ředitelské Končí křeslo prázdninový vyměnil na provoz několik a dní všechna za nemocniční oddělení lůžko opět i fungují šéf Klaudiánovy naplno. Velkou nemocnice změnou je ovšem doc. MUDr. stavba Ladislav nového Horák, pavilonu DrSc. interny. A kde jinde by měl stonat, nežli ve svém. 19 Aktualita Stavba nového pavilonu zdárně pokračuje Celkový pohled na 6. podlaží Co to znamená? Bude ještě kde šetřit? V současné době sestřičky přivezou jídlo ve várnicích a servírují Prakticky je pacientům ne. Nemocnice samy. Až už u nyní nás bude jede zaveden takzvaně na tabletový krev, šetříme, systém, sestry kde se z přípravny dá, a jen jídel díky dostanou nasazení na všech oddělení zaměstnanců vozík, na se němž nám bude zatím pro každého daří, že pacienta pacientů se připraven úspory jeho nijak vlastní razantněji tác s jídlem. nedotkly. Tác To je navíc je ovšem vyrobehodobě z materiálu, neudržitelný který jídlo udrží stav. déle Takže teplé. na Vše jedné efek- straně dlou- Staví Musím se v podstatě všem poděkovat jen půl za roku, skvělou ale péči. už začíná Není lehké být reálně starat se vidět, o nemocného jak bude nadřízeného nový pavilon a na tivní, jsme mnohem nuceni snadněji do úspor, se doslova udržuje hygiena, smlouváme nehrozí, o každou vypadat. interně se Jaký tohoto je to úkolu pocit? zhostili s bravurou. Jak jsem že korunu někdo ve stresu ostatně splete i nový diety interní Zpočátku pavilon je možná je plánován Samozřejmě, vyrozuměl z že hovorů pěkný. s ostatními Začínám věřit, pacienty, že se i oni opravdu byli systém tak, aby o něco byl víc provozně náročnější co na nejlevnější administrativu, a ovšem na druhou podaří v mezích do podzimu možností příštího daných roku svou stavbu chorobou dokončit, spokojeni. pavilon vybavit a spustit v něm provoz. Takže se začínáme už dost, víc to nejde. Je to spíš tak, že čím víc šet- vše stranu řídí počítač se nikdy a vlastně nedočkáme jde jen o toho, to si zvyknout. že někdo řekne: A můj dík nepatří jen zdravotnickému personálu, ale i všem ostatním, kdo se zde o nemocné starají. Kdy bude tento systém zaveden? připravovat na přesun interních oborů, plánujeme, říme, čím víc se omezujeme, tím víc se zvyšuje tlak Myslím, že se poctivě snaží, aby pacientům život V průběhu listopadu by Rada Středočeského kraje kde přesně co bude, připravujeme harmonogram na to, ať šetříme ještě víc. Ministerstvo zdravotnictví v nemocnici co nejvíce ulehčili a zpříjemnili. a následně zastupitelstvo měly projednat záměr stěhování. V souvislosti s přesunem interních ambulancí Jaké budeme je být pacientem moci rozšířit v nemocnici, prostory kterou pro oční vedete? a ORL nemocnice. vaci sazebníku V něm výkonů, má právě být kde nejen je jednoznačné podzemní par- zadání: například ve vší tichosti připravuje takzvanou kulti- dostavby dalšího pavilonu, který by byl v areálu oddělení. Určitě zvláštní. Takže Ačkoli když se jsem přes měl plot stále staveniště pocit, že bych podívám se na měl rostoucí přestat budovu, flákat na určitě lůžku se a mi začít na příští něco měsíce dělat, a také i ambulantních nová personální zařízení jídelna. budou Takže tedy pevně klesat věřím, platby že od koviště, snížit úhradu ale zejména za ambulantní nová kuchyně péči. a přípravna Většině jídel nemocnic myslí když v mám tomto kancelář ohledu jen lépe, o pár než pater když níž, jsme všichni plánovali se brzy pojišťoven. budeme vědět, Takže kdy budoucnost a jak začneme v tomto stavět. směru ve mně jen velmi na papíře. důsledně Samozřejmě snažili, abych stále byl se mimo najdou pracovní i skeptici, nemocniční ale těch je ruch. naštěstí Takže stále ten život méně. kolem mě plul tak ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav vzbuzuje opravdu spíš obavy. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. nějak zvláštně pomalu. Ale to zkrátka k nemoci patří ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Vypadá a i já jsem to, že nakonec jste v létě pochopil, všichni že práce nabrali musí nové počkat. síly a těšíte se, co bude. Chybělo Vám něco? Téměř všichni si samozřejmě vybrali své zasloužené Řekl bych, že nic. Naopak musím ocenit velkou dávku dovolené, ale musíme být připraveni, že to horší je empatie, kterou bylo z chování lidí kolem mne cítit. teprve před námi. Optimismem myslím nikdo, kdo S tím se člověk, myslím, v mnoha nemocnicích nesetká. se pohybuje A já jsem ve rád, zdravotnictví, že naše nemocnice zrovna nepřetéká. má i v tomto Já například směru pacientům s hrůzou co a nabídnout. obavami sleduji Jediné, debaty co zatím a tro- hlasování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme v případě vyšší DPH brát peníze. Zatímco nyní řadu chu věcí pokulhává, nakupujeme příprava s desetiprocentní stravy pacienty. daní, postupně V tuto se chvíli nám velmi má zvyšovat zatěžuje až sestry, na 19,5 které %. musejí V naší jídlo nemocnici pacientům mluvíme rozdělovat, o desítkách pamatovat milionů, na veškerá které dietní budeme ome- muset tak zení zaplatit Je to oproti něco, co současnosti k jejich práci navíc. prostě To nepatří. je prostě Ještě polibek více smrti. jsem A si nikdo uvědomil, to na jak vládní potřebujeme úrovni neřeší. tuto službu Stát snad v nemocnici zmodernizovat a jak moc se těším na chystá určitou finanční injekci pro fakultní nemocnice. Ale co ty ostatní? Co naši zavedení tabletového systému. pacienti? Vlevo: 1. vrstva hydroizolace Vpravo: Instalace kabelových tras Vlevo: Instalace chlazení a ventilace Vpravo: Čelní pohled

11 20 21 Rozhovor Rozhovor Primář ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Pavel Šedivý říká: Artroskopické operace v rozsahu, v jakém je standard. Ovšem přístroje podléhají času, opotře- Ortopedie je pořád i fyzická dřina provádí vaše oddělení, nejsou na úrovni oblastní nemocnice úplně běžné. Vy jste tu vybudoval tým, který pracuje velmi kvalitně, má dobré jméno. Proč jste šel tímto směrem? Je pravda, že to není úplně běžné, ale dle mého názoru bychom měli plnit také jakousi funkci garanta bují se, případně se zničí a jejich obměna je někdy velmi problematická. To je ale dané špatným nastavením celého systému zdravotnictví, protože my, ačkoli musíme nakupovat za světové ceny, operujeme za české. U nás cena implantátu často dělá 90 % ceny celé operace. Jinde ve světě je to 50 %. To znamená, Primář ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Pavel Šedivý pracuje v Klaudiánově nemocnici již sedmnáctým rokem. Na devět let si sice odskočil do soukromé praxe a soukromé nemocnice, ale jak sám říká: dobří holubi se vracejí. Když se tedy v roce 2003 naskytla šance dělat v Klaudiánově nemocnici primáře, neváhal. péče o kraj. Pražské kliniky jsou přetížené a nejsou schopné přejímat pacienty. Takže nám když to řeknu v uvozovkách nic jiného nezbývalo, pokud jsme chtěli držet krok. Prostorové kapacity jsme měli, provozní a personální posléze také, takže ta cesta byla zkrátka jasná. A nevidím důvod, proč by se tu neměla dělat stejně dobrá medicína jako v Praze nebo kde- že u nás peníze nemocnicí projdou, ale nemocnice z nich vůbec nic nemá. MUDr. Pavel Šedivý je chlap jako hora. Představit si ho v kajaku, jak v peřejích dělá eskymáky, je poměrně složité. Potkat ho na řece ovšem můžete často. Proč jste si vybral právě ortopedii? Ani ne tak na kyčel, spíše na aloplastiku umělé koli jinde ve světě. Jezdil jste na raftu, jezdíte na kajaku Je to obor, který se zabývá pohybovým ústrojím. Vždy klouby. To je věc, která mě strašně baví a myslím, Raft jsem musel opustit, protože je to vlastně kolektivní jsem chtěl dělat chirurgický obor, respektive trau- že o ní dost vím. Doba, kdy všichni dělali všechno, Z tohoto pohledu jste spokojen s přístrojovým sport a já mám problémy s časem. Přeorientoval jsem se matologii nebo ortopedii. Když jsem se před lety při- už skončila. Rozsah medicíny je dnes tak velký, že a personálním vybavením svého oddělení? na kajak, ať už na divokou vodu nebo na moře. To jsem si stěhoval do Mladé Boleslavi, bylo to kvůli volnému místu na ortopedii. A protože ortopedie se zabývá není možné, aby jeden lékař zvládl veškeré postupy. Podle mě je lepší, když se někteří lékaři speciali- Vždy je samozřejmě co zlepšovat. Co se týče personálu, řekl bych že jsme hraničně personálně saturo- v poslední době oblíbil, letos jsme byli na Elbě, kterou jsme na mořském kajaku obepluli. Bylo to naprosto úžasné. i úrazy pohybového ústrojí, tak se dnes věnuji ortopedii i traumatologii. Mnoho našich pacientů k nám přivádějí úrazy. Pokud se do nemocnice přijímá pacient s úrazem, většinou přes příjem směřuje rovnou na naši traumatologickou stanici. 95 % pacientů, kteří jsou přijati pro úraz, je hospitalizováno na ortope- zují na artroskopické metody, jiní na aloplastiku, někdo na traumatologii To neznamená, že by každý nezvládl klasickou ortopedickou operaci. Ale různé jemnosti nebo závažné stavy by měl řešit člověk, který se opravdu danému druhu operace dlouhodobě věnuje. váni. To neznamená, že by nám někdo chyběl, ale v okamžiku, kdy by někdo chybět začal, by to byl problém. Znamená to, že jsme vlastně bez rezervy. Co se týče přístrojového vybavení, jsme na tom poměrně dobře. Existují samozřejmě modernější přístroje a vybavení sálů, ale myslím, že tu máme velice dobrý Nejhezčí řeka, kterou jste v životě jel? Asi Isere v jihovýchodní Francii. Její název je odvozený od keltského slova isara, tedy rychlá, bystrá Jako Jizera. To je taky krásná řeka. Stejně jako zjara Kamenice nebo Steyerská Salza. Primář ortopedie MUDr. Pavel Šedivý je vyznavačem aktivního odpočinku. Na snímku je zachycen na loňské dovolené v Norsku. dicko-traumatologickém oddělení. Když se řekne ortopedie, hodně lidem se vybaví scény z Dietlovy Nemocnice na kraji města, kde doktor Sova silou mlátí čímsi železným do kosti a urputně ji otesává. Je to pravdivý obrázek i dnes? V klasické ortopedii a traumatologii se toho příliš nezměnilo. Někdy to skutečně bývá fyzická dřina. Hodně se ale změnilo rozvojem endoskopických metod, rozvojem artroskopie a moderních implantátů. Tady si i z hlediska křehkosti používaných nástrojů nemůžeme dovolit žádné silové manévry za prvé bychom mohli poškodit pacientovi kloub a za druhé i operační nástroj, který je velice drahý. Tady tedy určitě došlo ke zjemnění oboru. Zároveň se začaly operovat v daleko větší míře drobné kosti a drobné klouby, kde také není žádný silový přístup možný. Ale někdy je ortopedie stále fyzická dřina, obzvlášť u obézních jedinců nebo u různých svalovců. Ortopedie v Klaudiánově nemocnici je vyhlášená tím, že se zde operuje endoskopicky, užitím artroskopie, vyhlášeni jste i operativou drobných kloubů. Vy sám se ale zaměřujete spíš na kyčel. Proč?

12 22 Dětský domov 23 Dětský domov Děti si zamilovaly koně Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Zda je toto tvrzení pravdivé, se mohly přesvědčit i děti z domova pro děti do tří let při Klaudiánově nemocnici. Závěr babího léta si starší z nich okořenily výletem za koníky do nedalekých Kosmonos, který pořádalo Dobrovolnické centrum v nemocnici. Bez kojeneckých ústavů to nepůjde Vedoucí lékařka Dětského domova pro děti do tří let při Klaudiánově nemocnici MUDr. Helena Tomanová se vyjádřila k záměru plošně rušit tzv. kojenecké ústavy. Na nedostatek aktivit si děti z našeho koje- i přítomnost psů a koz, které si mohly prohlédnout ňáku rozhodně nemohou stěžovat. V létě byly na a pohladit. A ačkoli koní se zpočátku trochu bály, brzy tedy zcela rušit fungující a propracovaný systém péče prázdninách na horách, jezdí na výlety, sponzoři se osmělily. Pracovníkům stáje pomohly s hřebelco- o ohrožené děti? Měla by dále fungovat sociálně-pe- i dobrovolníci pro ně stále něco vymýšlejí, nebo k nim váním, dozvěděly se, co koně potřebují a mají rádi. Ti diatrická centra, jako fungují například v Německu. chodí alespoň na návštěvu. I díky tomu jsou v domově nejodvážnější si nakonec na koně i sedli a povozili se. V souvislosti s mezinárodními adopcemi jsme se k vidění převážně spokojené a rozesmáté tvářičky. Krásný zážitek to určitě byl i pro dobrovolníky, kteří setkali i se sociálními pracovníky z ciziny (napří- A jak se děti dostaly právě ke koním? Jejich návštěvu dětem vždy dělají parťáky a všechno si tak vyzkoušeli klad z Dánska) a musím říci, že byli velmi překvapeni pro ně vyjednala jedna z dobrovolnic působících při s nimi, říká Theimerová. vysokou úrovní péče o děti, setkali jsme se jen s pozi- nemocnici. Zážitek okořenil už jen způsob dopravy Na závěr celého odpoledne děti nakrmily koně starým tivním hodnocením našeho zařízení. k vytouženým zvířatům děti spolu s dobrovolníky jely chlebem a i ony si daly sladkou odměnu. Pokud bude městským autobusem a jízdu si pěkně užily. Měli jsme možnost, určitě si tuto akci na jaře zopakujeme, říká obrovské štěstí na počasí a celá akce se tak opravdu Theimerová. Do té doby se ale děti určitě nudit nebu- Nemocniční dobrovolníci se spolu s dětmi z dětského domova vydali na výlet za koníky do Kosmonos. vydařila. Ocitli jsme se v příjemném prostředí a personál stáje se o nás velmi pěkně staral. Všichni byli milí, vstřícní, ochotní a veselí, hodnotí nedávný zážitek koordinátorka nemocničních dobrovolníků Monika Theimerová. Velké nadšení u dětí podle ní vzbudila dou. Vedle běžných aktivit, jako jsou plavání, cvičení či návštěvy divadel, pro ně už nyní dobrovolníci chystají další akce. V rámci canisterapie za nimi chodí se speciálně vycvičenými psy, všichni se už nyní těší také na společné halloweenské dlabání dýní. I to se opa- Plánované plošné rušení dětských domovů pro děti do tří let považuji za velmi neuvážené. V těchto zařízeních je dětem poskytována kompletní odborná kuje po pěkných zkušenostech z loňska. péče. Děti u nás nejsou umístěny jen ze sociálních Ačkoli řada z malých obyvatel dětského domova pro příčin, ale u převážné většiny jde o důvody zdra- děti do tří let při Klaudiánově nemocnici měla těžký votně-sociální, tzn. že jsou u nás například děti rodičů start do života například tím, že se narodily matkám drogově závislých, psychicky nemocných, děti zane- závislým na drogách, nemocným či neschopným se dbávané, týrané i zneužívané atd. Proto tyto děti vyža- o ně postarat nikdo by na nich prožité útrapy nepo- dují včasnou diagnostiku, dlouhodobou rehabilitační znal. Přestože často potřebovaly stálou zdravotní péči, stanovení prognózy před umístěním do náhradní péči, díky obětavému a láskyplnému přístupu zdej- rodiny, práci nejen odborného zdravotnického perso- ších lékařů a sester se stav většiny z přijatých dětí nálu dětského domova, ale i péči psychologa, fyzio- postupem doby zlepšil. Neumím si představit, co terapeuta, speciálního pedagoga, spolupráci s řadou by se s těmito dětmi stalo, kdyby se podařilo reali- odborných dětských ambulancí či dětských klinik. zovat záměr ministerstva práce a sociálních věcí dět- Zároveň pracujeme i s vlastními rodinami dětí, cíleně ské domovy pro děti do tří let postupně během dvou se zabýváme prací s matkami. O tom, že se tato práce let zrušit. I my se snažíme děti dávat k adopci nebo daří, svědčí především počty dětí umístěných zpět do do pěstounských rodin, pokud není možný návrat do rodin. V našem dětském domově se daří již řadu let původního domova, ale až poté, co jsme si jisti, že něco naprosto stejné počty dětí, které přijímáme, umístit podobného jak po zdravotní, tak i po psychické stránce zpět do rodin. Nikdo z pediatrů pracujících v dětských zvládnou, říká vedoucí lékařka domova MUDr. Helena domovech se nebrání zavádění nových forem náhradní Tomanová. O potřebnosti podobných zařízení svědčí rodinné péče nebo jejímu rozšíření. Je společným podle ní i zkušenosti ze zahraničí. Kvůli mezinárod- cílem vrátit do rodin co nejvíc dětí, ale tyto změny ním adopcím sem jezdí sociální pracovníci z různých je třeba dělat s rozmyslem a postupně, tedy nejprve zemí. A setkáváme se jen s velmi pozitivním hodno- ověřit, jak tento transformovaný systém bude fungovat Chcete se stát dobrovolníkem? cením, mnohdy s jakousi závistí, že zde máme tako- a zda bude skutečně lepší pro všechny děti, které se Pak se obraťte na koordinátorku Dobrovolnického centra při Klaudiánově nemocnici Moniku Theimerovou na nebo na telefon vou síť zařízení pro malé potřebné děti. Tak proč se zbavovat něčeho, co funguje? uzavírá. do dětských zařízení dostanou. Domnívám se, že pro některé děti se zdravotní zátěží lepší nebude. Proč

13 24 Úvod 25 Aktualita Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s.: Stavíme nejmodernější nemocnici v zemi Na tomto místě se často zmiňujeme o neutuchajícím stavebním ruchu v kladenské nemocnici. Nejinak je tomu v tomto čísle, ale kromě navýsost potřebných stavebních úprav jsme s ředitelkou nemocnice MUDr. Kateřinou Pancovou hovořili i o novince na ortopedickém oddělení a urogynekologické ambulanci. Ortopedicko-úrazové oddělení začalo používat během operací na superaseptickém sále nové ochranné pomůcky přilby. Co to pro nemocnici znamená? Samozřejmě to znamená pokrok. Jde o určitou výjimečnost, která se zde používá. Hovoříme o plně klimatizovaných maskách, které zabrání jakémukoli kontaktu bakterií s pacientem. Pacient je tedy operován za přísně sterilních kautel a z mikrobiologického hlediska nedochází ke kontaktu pacienta a operatéra. Jako jedna z nemnoha nemocnic máte urogynekologickou ambulanci. Jaký má přínos Jaký je stav stavebních prací? pro nemocnici? Rekonstrukční práce i nová výstavba probíhají podle Představuje především obrovský přínos pro pacienty, harmonogramu. Podzim k nám je velice vlídný, takže protože problematika urogynekologických potíží je nedošlo ani ke zpoždění venkovních prací. Domov v současné době velmi častá a pacientky jimi větši- pro seniory s lůžky následné péče plánujeme ote- nou velice trpí. MUDr. Tomáš Rittstein je vysoce eru- vřít na přelomu února a března příštího roku. V sou- dovaný odborník. VZP to bohužel nereflektuje, takže časné době již začínáme vybírat přístroje pro rehabilitaci a oddělení chirurgie, které bude objekt zatím využívat jako náhradní prostory. Podali jsme také ačkoli máme tyto výkony od pojišťovny nasmlouvané, nedošlo k navýšení finančních prostředků a do nemocnice neplyne více peněz. Doufejme, že podobně Přilba pro vytvoření dokonalé bariéry žádost na ministerstvo zdravotnictví na iktová cen- jako v minulých obdobích se domluvíme se zaměst- Centrální operační sály padné kontaminaci. Proto jsme entem a operatérem. Zajímavé tra díky tomu, že má kladenská nemocnice iktové naneckými pojišťovnami, zejména s METAL-ALIANCE, v nové budově CAM jsou vybaveny přivítali novinku s názvem ope- je, že jsme prav děpodobně jediná centrum, dojde v případě úspěšné žádosti k částeč- které nám tyto výkony na rozdíl od VZP zpětně uhradí. přetlakovou laminární klimatizací, rační přilba T5, což je osobní nemocnice u nás, která toto zaří- nému dovybavení rehabilitace z těchto finančních prostředků. Dále je zkolaudována jedna část Niederleho MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. jejíž princip spočívá v tom, že na stropě nad operačním stolem jsou ochrana s ventilací, vysvětluje primář ortopedicko-úrazového zení používá. V nejbližší době lze však předpokládat jeho rozšíření, pavilonu a začíná se finalizovat přízemí, takže se zdá, průduchy pro vstup vzduchu, jenž oddělení MUDr. Jan Deniger. Zmí- dodává Deniger. Helma je určena že se ho podaří otevřít přesně podle plánu příští rok prochází filtry schopnými zachy- něné zařízení připomíná ska- k použití na superaseptických chi- v srpnu. Práce pokračují i v bloku C1. Zde jsou přede- tit i mikroby, takže je naprosto fandr, kryje celou hlavu a navléká rurgických sálech, kde je nutno vším důležité návaznosti, protože chirurgické oddě- sterilní. Vzduch proudí vertikálně se přes něj operační plášť. Pod- dodržet velmi přísně sterilní pod- lení bude muset koncem února uvolnit své prostory nad operačním stolem a nad zemí statné je, že v kukle je aktivní ven- mínky především jde tedy o ope- a přesunout se do zmíněných náhradních prostor, aby odchází ze sálu. Do současnosti tilace pod přilbou proudí ste- race s použitím implantátů a trans- mohla dále pokračovat rekonstrukce bloku C. Také jsme na sálech pracovali s ústen- rilní klimatizovaný vzduch, který plantace. Kromě helmy, která se rehabilitace bude muset vymístit suterén, kde pokra- kami, které ovšem nezaručují odchází zpod pláště pod kotníky. používá opakovaně, je nutno počí- čuje rekonstrukce včetně úprav prostor pro transfuzní plnou sterilitu. Operační skupina Vytváří se tedy naprosto dokonalá tat s tím, že přes přilbu se nasazují stanici. Vše pokračuje velmi dobře. byla navíc také vystavena pří- oboustranná bariéra mezi paci- jednorázové kukly a štíty.

14 26 27 Rozhovor Rozhovor Primář kožního oddělení MUDr. Vladimír Drvota tvrdí: který je relativně hojně využíván. Dohromady tedy entů jsme schopni pomoci, a dokonce někdy i velice Jsme hrdí na přístrojové vybavení i úspěchy v léčbě 20 lůžek. Rozhodně spějeme k lepšímu a pacienti jsou nesmírně spokojeni. Řekl bych, že komfort, i co do velikosti pokojů, je velmi dobrý. Co vás přivedlo na kožní oddělení? Původně jsem chtěl dělat internistu, a dokonce jsem uvažoval i o gastroenterologické interní medicíně. V době mého nástupu do praxe byl především nedostatek praktických lékařů. Tímto směrem jsem se ubí- rychle např. v případě některých zánětlivých onemocnění typu růže, ale i v případě chronických onemocnění, jako jsou ekzémové změny, kterých rok od roku přibývá. Můžeme říci, že alespoň se zaléčením jsme úspěšní přinejmenším v 80 %, což je hezké číslo. Lze nárůst počtu kožních chorob přičíst měnícímu se životnímu stylu? U atopického ekzému je to dokonce dokázáno. Ve Kožní oddělení kladenské nemocnice má velmi dlouhou tradici, založila ho primářka MUDr. Nižňanská již v roce 1949, tedy dříve než zde vznikla kupříkladu neurologie, a vždy slušně prosperovalo. O aktuální situaci na oddělení jsme hovořili s primářem MUDr. Vladimírem Drvotou. rat nechtěl, a tak jsem přivítal možnost nastoupit na kožní oddělení k primářce MUDr. Kordačové. A už jsem u tohoto oboru zůstal. I dnes mohu tvrdit, že svého rozhodnutí nelituji. Koneckonců interna je s prodlužováním lidského života na lůžkách stále více sou- vyspělých průmyslových zemích stoupá procento atopiků, nejen těch, co mají ekzémy, ale i lidí s dalšími problémy (alergická rýma, migrény, astma bronchiale). Incidence těchto onemocnění stoupá nejvíce v USA a Evropě. A prognózy dalšího vývoje jsou nejisté. částí našeho oboru. Navíc nejsme v porovnání s jinými Jaká je současnost vašeho oddělení? Nabízí vaše oddělení i nadstandardní pokoje? obory možná tak atraktivní (kožní choroby totiž nebý- Existuje v současné době výrazný trend směřo- Zřizovatel, tedy Středočeský kraj, má v současné době tři lůžková kožní oddělení jedno z nich je na Kladně, další v Mladé Boleslavi a třetí v Kolíně. Všechna se starají o své části regionu. Navíc kupříkladu v našem případě přijímáme i přilehlou část severních Po dvojím stěhování během posledních tří let jsme dosáhli toho, že máme konečně lůžkovou část i ambulance společně v přízemí monobloku. Máme zde nově zřízené pokoje dva pokoje se čtyřmi lůžky, ostatní se dvěma, jednu izolaci a jeden nadstandardní, vají příliš hezké na pohled), ale můžeme se pochlubit velmi dobrými výsledky. Neumíme-li něco vyléčit, dokážeme to alespoň zaléčit, zpříjemnit pacientovi život, zlepšit jeho psychiku. Proto se i na mladší kolegy snažím přenášet spokojenost s tím, že většině paci- vání léčby kožních onemocnění? Již i tiskem proběhly zprávy o léčbě biologiky, tedy nekortikoidními preparáty, které jinak zasahují imunitní aparát. U těžkých průběhů chronických chorob se osvědčují. MUDr. Vladimír Drvota u zářiče UVB 311nm pro léčbu lupénky, ekzémů, akné a dalších chronických onemocnění Čech. Myslím, že spektrum činností našeho oddělení není výrazně odlišné oproti zařízením vyšší kategorie, což jsou klinická pracoviště. Kromě diagnostiky maligního melanomu, což je vlastně nejzhoubnější nádor vznikající nežádoucí sumací ultrafialového záření, a některých typů kožních lymfomů jsme schopni zvládnout celé spektrum kožních onemocnění. Během mého působení zde, tedy za posledních přibližně 20 let, jsme na vyšší pracoviště překládali dva pacienty. Jsme tedy poměrně samostatní, čehož výrazně využívá region, který je poměrně rozsáhlý. Jaká je situace ohledně přístrojového vybavení? I v tomto ohledu se snažíme držet krok s klinickými pracovišti. V současné době jsme vybaveni velmi dobře. Široko daleko je znám náš zářič pro léčbu chronických kožních nemocí od ekzémů po lupénku. Provozujeme ho již řadu let a nezahálí využíváme ho k ambulantní fototerapii od pondělka do neděle včetně svátků v rozmezí Máme radost z toho, že kromě starších přístrojů jako kryokauter (který máme v regionu jako jediní), máme díky dohodě vedení nemocnice se zubní ambulancí možnost dlouhodobé zápůjčky laserového přístroje. Ten pro nás představuje veledůležitou novinku. Začali jsme jej používat v loňském roce. Kromě dermatokosmetiky ho můžeme využívat i při léčbě různých forem kožních nádorů.

15 28 Urogynekologie 29 Urogynekologie Urogynekologie je u nás na špičkové úrovni Jde o poměrně mladý medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou poruch držení moči, problematikou zánětů dolních cest močových, léčbou píštělí a rekonstrukční léčbou pánevního dna ano, řeč je o urogynekologii. V kladenské nemocnici vede urogynekologickou ambulanci MUDr. Tomáš Rittstein. MUDr. Tomáš Rittstein a sestra Zora Kucharíková při práci s urodynamickou jednotkou Na gynekologicko-porodnické oddělení v kladenské nemocnici nastoupil, jakmile v roce 1984 dokončil studium. S trochou nadsázky lze tvrdit, že svůj obor se vyučil právě zde. Již zde bylo toto pracoviště na špičkové úrovni a našel se i prostor pro specializace. V roce 1987 jsem dostal za úkol věnovat se urogynekologii, což byl tehdy v Československu jen pozvolna rozvíjející se subobor," říká MUDr. Rittstein, jenž je nyní členem České urogynekologické společnosti i jejího mezinárodního protějšku a je v kladenské nemocnici odborným garantem urogynekologie. Ani ve světě nebyla urogynekologická historie o mnoho delší, přibližně o pouhých pět let. Měl jsem štěstí, protože jsem měl dobré vztahy s prof. Halaškou, jenž byl zakladatelem tohoto oboru u nás, dodává Rittstein. Vše začalo tzv. závěsy dle Burche proti neudržení moči, další vývoj byl poměrně rychlý a bouřlivý. V roce 1998 nastoupila éra páskových operací proti neudržení moči. Na Kladně se nám podařilo provést první operaci tohoto typu dříve než v USA. I proto jsme se stali školicím pracovištěm, pokračuje MUDr. Rittstein. Nicméně přibližně před pěti lety došlo na kladenské gynekologii k výraznější obměně lékařů, což zasáhlo i urogynekologickou poradnu. Následovalo přibližně pětileté intermezzo zkušeného urogynekologa v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, odkud se nedávno vrátil do Kladna, aby pokračoval v započaté práci (za doby jeho nepřítomnosti zde ovšem rozvoj oboru neustrnul, věnovali se mu jiní lékaři). Koneckonců s Kladnem a bývalými kolegy nikdy neztratil kontakt. Během působení ve Střešovicích se jeho pracoviště zařadilo po bok dalších čtyř z republiky, které dostaly grant na provádění síťkových operací, což mu umožnilo velký rozvoj. To je nový urogynekologický trend a využívá se ho při operacích sestupu pánevního dna. Funguje na podobném principu jako operace kýly. Urogynekologie nezahrnuje pouze diagnostiku, což je náplní práce ambulance, kde jsou pacientky vyšetřeny, indikovány k případné operaci, připravovány k tomu, aby operace proběhla co nejlépe, a následně ošetřovány po operaci. Nedílnou a pro lékaře patrně nejzajímavější součástí oboru je operativa. Základ práce však spočívá v ambulanci. Většina pacientek totiž nemůže podstoupit operaci hned, protože hovoříme o multifaktoriální problematice. Chceme-li, aby operativa dopadla dobře, je nutno nález, který se kazí dlouhodobě, postupnými kroky přivést do stavu, kdy je naděje na dobrý výsledek ať jde o nápravu zúžení močové trubice, nedostatku hormonů či zvýšené dráždivosti měchýře. Kdyby se měchýř operoval bez přípravy, došlo by dokonce ke zhoršení stavu a nikoli k jeho zlepšení. Samotná operativa probíhá na příslušném gynekologickém oddělení. Je záhodno, aby pacientku operoval lékař, případně spolupracující tým, jenž s pacientkou dlouhodobě pracuje, podotýká MUDr. Rittstein. Jaké přístrojové vybavení urogynekologická ambulance potřebuje? Naprosto zásadní je možnost provádění urodynamického vyšetření močového měchýře, bez něhož by nebylo možné rozlišit jednotlivé typy neudržení moči. Ne všechny typy se totiž léčí operativně. Dokonce velká část se takto léčit nesmí a podstupuje medikamentózní léčbu jde o podráždění měchýře, jehož křeče se léčí pouze tímto způsobem. Operace podstupují ženy s únikem moči na vrcholu kašle. Jistá, bohužel největší, skupina žen má obě indikace a léčí se nejprve léky a teprve poté (i po několika měsících), když se povolí křeč, podstupují operaci. Vraťme se však k přístrojovému vybavení ambulance. Kromě urodynamické jednotky pro provádění stejnojmenného vyšetření se využívá ještě ultrazvuk (pro změření anatomických poměrů v malé pánvi), který však může ambulance využívat společně s gynekologií. Přímo na operačním sále je k dispozici ještě cystoskop, jenž se používá k nahlížení do močového měchýře. Vyšetřovací schéma je prakticky stejné při vyšetřování inkontinence i sestupu rodidel. Oba tyto problémy mají totiž společného jmenovatele poruchu funkce a anatomie malé pánve u ženy. Existují v urogynekologii nějaké převratné novinky? Za novinku lze vlastně dodnes považovat síťkové operace, které oproti běžně používaným páskám představují převratnou změnu. Ačkoli je nelze označit za horkou novinku, stále se věnujeme jejich zavádění. Dochází po nich totiž v daleko menší míře k recidivám, než tomu bylo v případě starých plastik, říká závěrem MUDr. Rittstein.

16 30 Úvod 31 Aktuality Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a. s.: Otevřeli jsme unikátní centrum cévní medicíny V září bylo v kolínské nemocnici otevřeno Centrum cévní medicíny. Na nemocnici tohoto typu jde o zcela unikátní projekt. Nejedná se o žádnou Potěmkinovu vesnici, ale o patnáctilůžkové oddělení s vlastním erudovaným personálem a návazností na Angiocentrum. Právě na nové centrum jsme se zeptali MUDr. Petra Chudomela. Je centrum určeno pouze pacientům s již zmíněnými problémy? Nikoli. Druhou velkou skupinou nemocných jsou pacienti s onemocněním žilního systému zejména dolních končetin. I tady poskytujeme moderní, ale i módní léčbu, kosmeticky velmi přitažlivou, kterou ocení zejména ženy. Poslední skupinu tvoří nemocní s ledvinným selháním, kteří, aby mohli být připojeni k umělé ledvině, potřebují vytvořit tzv. dia lyzační shunt ( šant ). I toto bude patřit do působnosti nového oddělení. V čem spatřujete největší přínos centra? Kde se nachází? Pacientům s postižením tepen a žil se dostává zcela unikátního a komplexního přístupu ze strany lékařů i ošetřujícího personálu. Oddělení se nachází v pavilonu gynekologie, kde dříve sídlilo urologické oddělení. Divadélko na dětském oddělení Občanské sdružení Loutky v kolínské nemocnici uspořádalo 27. září divadelní představení na dětském oddělení a oddělení dětské chirurgie. Občanské sdružení Loutky v nemocnici působí už šest let. Jeho členové hrají s loutkami, zpívají a hrají na malé klávesy a navštěvují děti jak v hernách, tak v nemocničních pokojích. Chtějí dětem zkrátit dlouhou chvíli a otevřít prostor pro komunikaci a verbalizaci stísňujících pocitů při pobytu v nemocnici. MUDr. Petr Chudomel ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Čím se nové Centrum cévní medicíny zabývá? Centrum je zatím součástí chirurgického oddělení. Zabývá se léčením nemocných se zužováním (nebo Den otevřených dveří na Neurologickém oddělení v kolínské nemocnici patologickým rozšířením výdutěmi) končetino- Dne 4. října proběhl na vých tepen, dále tepen zásobujících mozek a břišní neurologickém oddělení kolínské aorty na podkladě aterosklerózy. V portfoliu léčeb- nemocnice den otevřených dveří ných metod máme prakticky všechny nejmodernější v rámci kampaně 30 dnů pro pre- postupy včetně zavádění stentů z vpichu v třísle, dále venci a léčbu CMP (cévních mozko- na dané téma, které přednesli zený počet byla možnost vyšetření veškeré operační metody (bypassy, náhrady tepen vých příhod). Jejím smyslem je zvýšit MUDr. Topinka a MUDr. Janáček. přívodných mozkových tepen ultra- apod.), a dokonce tzv. hybridní výkony, kdy se na povědomí veřejnosti o nezbytnosti Zájemcům byla nabídnuta možnost zvukem přímo na oddělení. Dále operačním sále kombinují oba výše zmíněné pří- včasné léčby CMP. Součástí pro- změření krevního tlaku, vyšetření proběhla diskuse s nutriční tera- stupy v jedné době. gramu byly odborné přednášky glykémie a cholesterolu, pro ome- peutkou a sociální pracovnicí.

17 32 Stravování 33 Stravování Vedoucí stravovacího provozu Zuzana Kreutzerová říká: Chceme, aby pacientům chutnalo Kuchyně kolínské nemocnice je v provozu pět let. Denně vaří průměrně pro 400 pacientů a přibližně 320 zaměstnanců. Nad jejím provozem bdí Zuzana Kreutzerová. Můžete v krátkosti představit stravovací řem, případně staniční či vrchní sestrou. Na základě zařízení nemocnice? těchto poznatků stanoví nutriční terapeut nejvhod- Během týdne vaříme teplé večeře, kromě střed nější skladbu individuální diety klienta. Takto zpraco- a víkendů, kdy pacientům podáváme studenou večeři. vané informace putují do stravovacího provozu, kde Z hlediska nutričního terapeuta, paní Bolfíkové, je další členky nutričního týmu začlení do celonemoc- doplňujeme pokrmy o sumář připravovaných diet ničního jídelního lístku. Pak už se své práce ujímají každodenně podáváme diety šetřící, racionální, výše zmiňovaní kuchaři. Distribuci jídla zajišťují zá- diabetické, výběrové a speciální (např. bezlepkovou). vozníci, vlastní výdej na jednotlivých odděleních usku- Vstřícní jsme i k požadavkům klientů se specifickými tečňují zdravotní sestry k tomu určené. Pro získání požadavky s ohledem na vyznání či rasu. zpětné vazby jsou využívány klientské dotazníky. Kdo se stará o stravu pro pacienty? Jak se osvědčila nová služba pro oddělení, tzv. O pacienty se v tomto směru starají tři nutriční te- edukace pacientů a rodinných příslušníků? rapeutky (samozřejmě kromě kuchařů a závozníků Edukovat neznamená nic jiného než komunikovat, ve dvousměnném provozu). Běžnou dietu indikuje vysvětlovat, informovat. Jde především o složení ošetřující lékař. Pokud to vyžaduje situace, za pa- jídelníčku, skladbu povolených či doporučených cienty pravidelně dochází nutriční terapeut, který potravin. Cílem edukace je poučení pacienta o tom, získané informace konzultuje s ošetřujícím léka- co mu pomůže zlepšit vlastní zdravotní stav s ohledem na stravovací návyky. Důležité je zároveň to, aby situaci pochopili i rodinní příslušníci. Často se totiž setkáváme zejména u starších pacientů s malnutricí dlouhodobým stavem, kdy výživa pacienta nepokrývá všechny jeho potřeby. jednotlivce i skupiny, zajišťujeme občerstvení pro semináře apod. Chystáte se inovovat jídelníček? Průběžně zavádíme novinky a na objednávkách je Ilustrační záběr kolínské kuchyně V průběhu roku, kromě prázdnin, nám pod odborným vidět, že strávníci reagují kladně. Na intranetu mají Jaké jsou možnosti zaměstnanecké stravy? Je dozorem mistrové odborného výcviku pomáhají učni možnost účastnit se diskuse ohledně stravování, kde rozšířená o nadstandardní služby? ze SOU Poděbrady. Střídají se u všech prací na ku- mohou aktivně svými názory a připomínkami reago- Zaměstnanci mají denně na výběr tři jídla dvě chyni, počínaje škrábáním brambor přes samotné va- vat na kvalitu jídel. hotovky a jednu minutku. Objednává se minimálně ření až po výdej obědů. Zatím máme se spoluprací den předem s tím, že doobjednat, odhlásit či změ- velmi dobré zkušenosti a víme, že se mládeži u nás Jak je v moderním provozu zajištěna hygiena nit již objednané jídlo lze výjimečně i v den výdeje. líbí. Soudím tak i podle toho, že se mnozí přijdou a bezpečnost (HACCP)? Jak často se kontroluje? Denně dovážíme obědy dle objednávek na oddělení pochlubit s vysvědčením či jen tak se na nás podí- Vnitřní kontrolu ze strany nemocnice provádí prů- COS a RES, a to pro zaměstnance, kteří z pracovních vat, ač už k nám do kuchyně na praxi nedocházejí. běžně určená pracovnice. Kontroly pracovníky či provozních důvodů nemohou přijít na oběd do KHS, kteří vždy procházejí celým provozem a ode- jídelny. Provozujeme též dva bufety. Jeden je umístěn Upřednostňujete nákup českých surovin, nebo se bírají k rozborům vzorky zhotovených pokrmů, jsou v budově COS a slouží převážně pacientům a návště- řídíte výhradně cenou? také průběžné. Jednou ročně přijíždí zkontrolovat vám. Druhý najdete v budově stravovacího zařízení Nákup surovin řídí skladní, která jedná s dodava- celý provoz pracovnice HASAP GASTRO, a pokud a nakupují v něm hlavně zaměstnanci. V obou bufe- teli o vhodných surovinách z hlediska kvality i cen. je provoz v pořádku, získáme na rok certifikát tech nabízíme studenou a teplou kuchyni. Zaměst- Snažíme se upřednostňovat české výrobky. Hlavním Zavedení systému správné hygienické a výrobní Zuzana Kreutzerová nanci mají možnost si u nás objednat pohoštění pro kritériem tedy není pouze cena. praxe.

18 34 Zdravotnická škola 35 Zdravotnická škola Kde se v Kolíně vyrábějí zdravotní sestry? Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, se může pochlubit dlouhou historií a je nositelkou těch nejlepších tradic, které naplňují poslání středních zdravotnických pracovníků. O její historii i současnosti jsme hovořili s její ředitelkou, RNDr. Janou Tichou. RNDr. Jana Tichá Jak dlouhá je historie vaší školy a co se v poslední době změnilo? Historie školy se začala odvíjet 1. září 1949, kdy v Kolíně vznikla Vyšší škola sociálně zdravotní a byla zahájena výuka v oborech Zdravotní sestra a Porodní asistentka. Za více než šedesátiletou existenci změnila škola několikrát název, vyučované obory i zřizovatele, ale vždy plnila své poslání při výchově zdravotnických pracovníků a snažila se být známkou kvality nejen v regionu. V současné době má statut střední školy i vyšší odborné školy zdravotnické a jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Jaké obory studia nabízíte? Nabízíte v některých z nich i nástavbové studium? Žákům vycházejícím ze základních škol nabízíme čtyřleté obory ukončené maturitou: Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent. Po maturitě mají uchazeči možnost studovat obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Nástavbové studium nemáme, ale uskutečňujeme dálkovou formu studia při zaměstnání v oboru Zdravotnický asistent. Kolik je na škole studentů a studentek? Máte přehled o tom, kam míří po ukončení studia? Jestliže sečteme všechny obory a formy studia, číslo se pohybuje okolo 300. Po ukončení čtyřletého studia pokračuje velká část absolventů ve studiu především zdravotnických oborů na vysokých nebo vyšších školách. Absolventi dálkového a vyššího odborného studia nastupují téměř bez výjimky do zaměstnání ve zdravotnictví. Odkud studenti a studentky pocházejí? Pouze z regionu, nebo i ze vzdálenějších míst? Spádovou oblastí pro obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum jsou především okresy Kolín, Kutná Hora a sousedící okresy Pardubického kraje a kraje Vysočina. Obory Laboratorní asistent, Diplomovaný farmaceutický asistent a dálková forma vzdělávání mají nadregionální působnost a zájemci jsou z daleko širší oblasti. Jak vypadá spolupráce školy se zdravotnickými zařízeními, především s kolínskou nemocnicí? Kolínská nemocnice byla vždy nejvýznamnějším partnerem školy při realizaci vzdělávání. Spolupráce probíhá hlavně ve dvou rovinách: výuka předmětu ošetřování nemocných pod vedením našich odborných učitelek probíhá na sedmi odděleních nemocnice a další pracoviště nemocnice využíváme k absol- docházejí k nám do školy jako externí vyučující odborných předmětů. Jak se dotklo loňského maturitního ročníku zavedení jednotné maturity? nických předmětech a zároveň obstát srovnatelně s ostatními školami ve společné části maturitní zkoušky v předmětech český jazyk, cizí jazyk nebo matematika. Bohužel nemohu říci, že všichni maturující žáci byli v prvním termínu úspěšní. S premié- Práce v učebnách představuje pouze teoretickou část výuky, již doplňuje praxe v nemocničním prostředí. vování souvislé odborné praxe našich žáků. Dále V novém systému maturitních zkoušek museli naši rou státních maturit se museli vypořádat nejen naši někteří zaměstnanci nemocnice, hlavně z řad lékařů, maturanti prokázat znalosti v odborných zdravot- žáci, ale i učitelé.

19 36 Úvod 37 Aktualita Rozhovor s ředitelkou Nemocnice Kutná Hora: Na připomínky pacientů reagujeme pružně O kutnohorské nemocnici jsme se toho v průběhu roku již dozvěděli poměrně dost. Co si však o ní myslí pacienti? Zpětná vazba je pro naši práci totiž velmi důležitá, říká ředitelka nemocnice JUDr. Alice Opočenská. Jak s vyplněnými anketními lístky pracujete? Vyplněné anketní lístky jsou pravidelně každé pondělí vyhodnocovány na operativních poradách vedení nemocnice. Systém je takto nastaven, abychom dokázali reagovat na připomínky bezprostředně po definování jejich problematiky. Prochází zpracování ankentních lístků ještě nějakým dalším vyhodnocovacím procesem? Ano, je zpracováváno pravidelné měsíční vyhodnocování. Pokud se týká medicínské části provozu naší nemocnice, je projednáváno na primářských poradách. Celkové vyhodnocení ankety, které pro nemocnici a její zaměstnance vyznělo velmi pozitivně, a opatření, která z podnětů ankety byla v nemocnici provedena (včetně některých pikantních připomínek našich pacientů), si ale nechám do některého z dalších čísel našeho časopisu. JUDr. Alice Opočenská ředitelka Nemocnice Kutná Hora Heliport v Kutné Hoře Jak je v nemocnici zajištěn způsob komunikace s pacienty? Na všech ambulancích i na každém nemocničním pokoji naší nemocnice jsou k dispozici anketní lístky, na nichž žádáme pacienty o vyslovení názoru. Od března 2010 se v naší vnitronemocniční anketě vyjádřilo téměř 400 pacientů. Jaké otázky v rámci ankety kladete? Jsou to otázky typu: Byli jste spokojeni s úrovní poskytované péče? Máte připomínky k chování a jednání našeho zdravotnického personálu? Byli jste spokojeni s úrovní stravování v našem zařízení a odpovídalo množství podávané stravy vašim potřebám? A další. Mnoho pacientů a návštěvníků ani netuší, kde a jestli vůbec se nějaký heliport v areálu nemocnice nachází. Dle dostupných informací roku 1993 založil tehdejší primář MUDr. Soukup záchranou službu a s tímto rokem je tedy spojen i vznik zdejšího heliportu. Nachází se ve volném prostoru před budovou polikliniky a skutečně se využívá. Naposledy tomu tak bylo v prvním říjnovém týdnu, kdy do uvedeného prostoru v odpoledních hodinách dosedl vrtulník Eurocopter EC 135 (na fotografii). K zajímavým číslům o tomto stroji patří: posádku může tvořit 1 nebo 2 piloti a až 7 pasažérů, délka přes 12 m, průměr nosného rotoru 10,2 m, pohon dvěma motory o výkonu 452 kw, max. rychlost 259 km/h, dolet 635 km. Provozovatelem tohoto vrtulníku je Letecká služba Policie ČR a užívá se k letecké záchranné službě. Tento fakt můžeme tedy brát jako odpověď na otázku, zda je heliport vůbec potřebný. K jakému účelu je takový heliport a následně i vrtulník využíván? K nejdůležitějším prováděným letům patří: ošetření těžkých úrazů i neúrazových stavů (především v pro pozemní techniku špatně přístupném terénu), urgentní a plánované přepravy nemocných na vyšší zdravotnická pracoviště a v neposlední řadě přeprava zdravotnických odborníků a potřebného materiálu. Heliport se využívá také jako překladní místo za letů v noci a při zásahu v nedostupném terénu. V těchto případech je vrtulník k heliportu navigován pomocí světelných signálů vozidlem záchranné služby.

20 38 39 COS COS špičkové operační sály v Kutné Hoře Historie nemocniční péče v Kutné Hoře se datuje od roku 1324, kdy zde řád svatého Lazara vybudoval první špitál. Základní kámen současné budovy nemocnice byl pak položen v roce 1929 a v roce 1989 na tuto stavbu navázala dnešní poliklinika. O dvanáct let později byla dokončena výstavba a rekonstrukce moderních operačních sálů a centrální sterilizace. davky hygienických norem a vytvořeny podmínky pro efektivní práci operačního týmu. Každý ze tří sálů má své zázemí sklad sterilního materiálu, umývárny lékařů a dekontaminační místnost. Velmi důležitou roli zastávají prostory pro práci anesteziologického týmu tzv. přípravny pacientů, kde je pacient připraven na operační výkon a po operaci je zde pod odborným dohledem sestry ARO přiveden zpět do stavu, kdy je schopen převozu na své Text: za kolektiv COS napsala Lenka Kaiserová oddělení. Pro provoz sálů jsou důležité i další prostory, mezi které patří například sklady materiálu, místnosti lékařů a sester, písárna operačních protokolů, úklidové a dekontaminační místnosti. Veškerý použitý materiál je z operačních sálů odvážen a nástroje ošetřeny vyškoleným personálem centrální sterilizace v suterénu nové přístavby. Přestože se na sálech pracuje již po dobu deseti let, jsou vybaveny moderní technikou dle nejnovějších trendů v medicíně. Spektrum výkonů zahrnuje většinou veškeré výkony z oblasti břišní chirurgie operace břišních kýl, nádorová onemocnění i řešení náhlých příhod břišních. Některé výkony jsou prováděny laparoskopicky operace slepého střeva (apendektomie), žlučníku (cholecystektomie), sutura perforovaného žaludečního vředu, laparoskopické revize dutiny břišní při chronických bolestech. Nově se provádí laparoskopické ošetření kýl. Tato moderní operační metoda snižuje pooperační bolesti a dobu hospitalizace. Ošetřují se zde též všechna končetinová traumata z úrazové chirurgie. Artroskopie kolenního kloubu byly rozšířeny o plastiky zkřížených vazů kolenního kloubu. Součástí naší operativy jsou i operace křečových žil Centrální operační sály v komplexu nové přístavby nemocnice jsou vybaveny špičkovou technikou. (varixů) a hemoroidů. Provádíme i drobné ortopedické výkony operace karpálních kanálů, lupavé prsty, halluxy, úžinové syndromy lokte a epikondylitidy. Operační sály jsou podle druhu operací rozděleny na aseptické (chirurgie), superaseptické (traumatologické a cévní operace) a septické (střevní operace, diabetické gangrény, abscesy apod.). Na sálech pracujeme během pracovní doby v režimu operačního programu od 8.00 do Poté operační sály přecházejí do pohotovostního režimu. Náročnost této práce vyžadující rozsáhlé odborné znalosti více než bohatě vynahradí pocit z pomoci pacientovi a jeho uzdravení. Pohled do jednoho z nových operačních sálů Parní sterilizátor BMT UNISTERI V současnosti nemocnice disponuje centrálními operačními sály, které jsou vybaveny špičkovou technikou. Tyto sály jsou součástí celého komplexu nové přístavby. Pod vedením primáře chirurgického oddělení MUDr. Vladimíra Marka zde pracují sálové sestry instrumentářky. Operační sály jsou umístěny v prvním patře nové přístavby nemocnice jako uzavřený celek, přístupný z hlavní haly chirurgického oddělení. Chodba operačních sálů navazuje na filtry zaměstnanců, pacientů a vlastní prostory operačních sálů. Ty jsou dále podle hygienického hlediska rozděleny na část septickou a aseptickou. V celém traktu operačních sálů je instalována vzduchotechnika s laminárním prouděním na každém operačním sále. Byly splněny poža-

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji 1 Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji Ing. Nikola Konopásková Odbor zdravotnictví, Krajský úřad Středočeského kraje, 2015 2 Středočeský kraj 11 015 km 2

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Individuální a skupinové intervence v prostředí

Individuální a skupinové intervence v prostředí Individuální a skupinové intervence v prostředí ZZS a role koordinátora CISM Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Blanka Čepickáp S.E.N.A. Praha PREVENCE x INTERVENCE Preventivní aktivity Vzdělávání Manažerská

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více