Odbor investic a majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor investic a majetku"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis č. 15 z jednání majetkové komise Datum jednání: v hodin Místo jednání: Velká zasedací místnost, nám. J. M. Marků, Lanškroun Přítomni: Miloslav Šípek, Jiří Pokorný, Ing. Jiří Krejča, JUDr. Milan Slezák, Ing. Libor Černohous, Mgr. Hana Minářová Omluveni: Nepřítomni: Ladislav Sychra Hosté: ---- Rozdělovník: rada města, členové komise Program jednání: 1. Zahájení 2. Výkup pozemku 3. Žádost čj. MULA 33343/2014 ze dne Morelli Gastro s.r.o., T. G. Masaryka 416, Lanškroun (čj. MULA 33326/2014 ze dne ) 5. KČT Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33558/2014 ze dne ) 6. Dětský domov Dolní Čermná, Dolní Čermná 74, IČO: (čj. MULA 33925/2014 ze dne ) 7. Žádost čj. MULA 34042/2014 ze dne a čj. MULA 34043/2014 ze dne Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 34143/2014 ze dne ) 9. Ukončení jednání - 1 -

2 Zahájení Tajemnice komise přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. Program jednání: Výkup v areálu manipuláku Komise se zabývala výkupem pozemku ppč. 1700/11 o výměře 12 m 2 v k. ú. Lanškroun v areálu bývalého manipulačního skladu. Tento pozemek je v soukromém vlastnictví, kdy vlastník má i průmyslový objekt bez čp./če. na pozemku stpč. 1511/1. Důvodem nabytí pozemku do majetku města je rozšíření stávající účelové komunikace, kterou bude město na konci roku úplatně nabývat z majetku České republiky správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město. Přibližně na jaře roku 2015 se do areálu bývalého manipulačního skladu přestěhují Technické služby Lanškroun. Město mělo zájem vykoupit i pozemek ppč. 1728/4, avšak tento pozemek i s objektem pronajímá vlastník společnosti Forez s. r. o. a nemá zájem ho nyní prodávat. Majetková komise doporučuje radě města pozemek ppč. 1700/11 o výměře 12 m 2 v k. ú. Lanškroun vykoupit za celkovou cenu Kč. Žádost čj. MULA 33343/2014 ze dne Komise se seznámila s majetkovými vztahy v lokalitě Obora. Při přesném zaměření oplocení u vily bylo zjištěno, že za stávajícím plotem se nacházejí pozemky ppč. 1173/13 a ppč. 1173/3 dle geometrického plánu č /2009 funkčně náležející k soukromým zahrádkám. Majitelé spodní chaty již mají prodej tohoto pozemku schválen v zastupitelstvu a nyní se podepisuje kupní smlouva. Vlastník horní chaty nemá zájem o prodej pozemku, neboť se o něj dlouhodobě stará, nemá pro něho význam a nechce na něj vynaložit žádné finanční prostředky. Je ochoten akceptovat pronájem. Předmětný pozemek je pro město bezvýznamný a nemá k němu již přístup. Členové komise souhlasí s pronájmem, ačkoliv upřednostňují prodej pozemku. Majetková komise doporučuje radě města pozemek ppč. 1173/13 o výměře 21 m 2 dle geometrického plánu č /2009 v k. ú. Lanškroun pronajmout na dobu neurčitou. Morelli Gastro s.r.o., T. G. Masaryka 416, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33326/2014 ze dne ) Komise projednala žádost o souhlas s povolením umístění reklamní tabule a ukazatele na restauraci u koupaliště na pozemek ppč Jedná se o veřejné prostranství nacházející se po - 2 -

3 levé straně při hlavní silnici ze směru z Ústí nad Orlicí. K záboru veřejného prostranství se kladně vyjádřil i odbor dopravy. Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství, Lic. Jaroslav Škarka: S jednatelkou společnosti jsem umístění reklamního zařízení konzultoval. Pokud bude dodržena vzdálenost 15 m od osy silnice II/315, není nutné povolení silničního správního úřadu v ochranném pásmu silnice. Majetková komise nemá k umístění reklamní tabule žádné připomínky. Majetková komise doporučuje radě města povolit zábor veřejného prostranství na pozemku ppč v k. ú. Lanškroun dle žádosti. KČT Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33558/2014 ze dne ) Komise se zabývala žádostí Klubu českých turistů o prodej pozemků v lokalitě turistické loděnice u Dlouhého rybníka. Jedná se o pozemky ppč. 8357, ppč. 996/25 a část ppč. 1026/1 o výměře cca 200 m 2 vše v k. ú. Lanškroun tvořící přístup k vodní hladině. Okolní pozemky jsou již ve vlastnictví KČT Lanškroun. V případě prodeje by opět bylo zřízeno věcné předkupní právo pro město Lanškroun. Hlavním důvodem žádosti je získání dotací na údržbu od ústředí KČT, které požaduje vlastnictví pozemků. Majetková komise neměla k žádosti závažné připomínky a souhlasí s prodejem pod podmínkou zřízení věcného předkupního práva pro město. Majetková komise doporučuje radě města zveřejnit prodej pozemků ppč. 8357, ppč. 996/25 a části ppč. 1026/1 o výměře cca 200 m 2 vše v k. ú. Lanškroun v lokalitě Dlouhého rybníka a následně prodat dle pravidel prodeje nemovitostí z vlastnictví města pod podmínkou zřízení věcného předkupního práva pro město Lanškroun. Dětský domov Dolní Čermná, Dolní Čermná 74, IČO: (čj. MULA 33925/2014 ze dne ) Komise se seznámila s žádostí ředitele Dětského domova Dolní Čermná o mimořádné přidělení bytu č. 6 v domě čp. 649 v ulici Palackého v Lanškrouně pro potřeby Dětského domova. Důvody pro mimořádné přidělení bytu jsou podrobně popsány v žádosti, ředitel dětského domova potřebuje byt k osamostatnění studentů a chovanců opouštějících domov. Dále ředitel ve své žádosti žádá o mírnou slevu na nájemném. Nájemné v tomto bytě je ve výši 60 Kč/m 2. Městský - 3 -

4 bytový podniku Lanškroun s. r. o. nemá k přidělení tohoto bytu žádné námitky. Jedná se o byt o velikosti 1+1 s celkovou plochou 68,80 m 2. Byt je po předchozím nájemníkovi opraven a připraven k pronájmu za cenu 60 Kč/m 2, tj Kč/měsíc + zálohy. Majetková komise souhlasí s pronájmem bytu Dětskému Domovu v Dolní Čermné a trvá na stanovené výši měsíčního nájemného ve výši Kč. Majetková komise doporučuje radě města mimořádně pronajmout byt č. 6 v domě čp. 649 v ulici Palackého v Lanškrouně žádající organizaci. Žádost čj. MULA 34042/2014 ze dne a čj. MULA 34043/2014 ze dne Komise se zabývala žádostí o souhlas s umístěním nových přípojek vody, kanalizace a plynu a souhlas s úpravou chodníku před domem čp. 85, Nádražní ulice, Lanškroun (sídlo firmy Omega tech). Dále komise projednala žádost o souhlas s využitím stávajících parkovacích míst (celkem 5) v ulici K. Světlé. Jedná se o žádosti z důvodu rekonstrukce a nástavby domu čp. 85, Nádražní ulice, Lanškroun, kde se nachází prodejna společnosti Omega tech s.r.o. Komise souhlasí s umístěním nových inženýrských přípojek, s úpravou chodníku i dočasným záborem. Také neměli členové komise žádné námitky k využití stávajících parkovacích míst, které v současné době využívá spol. STEPA s.r.o. z důvodu oprav domu čp. 94, Nám. J. M. Marků, Lanškroun pod podmínkou návaznosti na ukončení prací společností STEPA s.r.o. u výše uvedeného domu (bývalého hotelu Slavie). Majetková komise doporučuje radě města souhlasit s umístěním nových přípojek vody, kanalizace a plynu a souhlasit s úpravou chodníku před domem čp. 85, Nádražní ulice, Lanškroun na pozemku ppč. 3668/11 v k. ú. Lanškroun. Majetková komise doporučuje radě města souhlasit s využitím stávajících pěti parkovacích míst v ulici K. Světlé na pozemku ppč. 3984/2 v návaznosti na ukončení využívání výše uvedeného pozemku společností STEPA s.r.o., Sázavská 995, Lanškroun, IČO: Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 34143/2014 ze dne ) Komise se seznámila s uvolněným bytem č. 1 v domě čp. 365, Žižkova ulice, Lanškroun. Tento byt, který se nachází ve třetím nadzemním podlaží v budově mateřské školy má výměru cca 60 m 2 a ředitelka školky ho chce využívat pro individuální práci s dětmi a to hlavně ze speciální třídy s vadami řeči. Dále budou prostory využity pro skupinovou práci, pro kterou nyní nebyly - 4 -

5 dostatečné prostory. Majetková komise souhlasí s vyřazením bytu z bytového fondu a souhlasí s tím, aby byly prostory plně využívány mateřskou školou. Majetková komise doporučuje radě města souhlasit se změnou bytu č. 1 v budově čp. 365, Žichlínské Předměstí, Žižkova ulice, Lanškroun na nebytový prostor. Hlasováno 7 pro Ukončení jednání Jednání bylo ukončeno v hodin. Schválil: Ing. Libor Černohous Zapsala: Bc. Kateřina Gregorová (tajemnice komise) - 5 -

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2013 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 3. 2. 2014 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více