jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř"

Transkript

1 květen jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř Rozhovor: Dcera naší kolegyně mezi krasobruslařskou elitou Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova

2 Aktuálně OZ2 zahájí nové projekty slunečních clon Pro BMW ale vyrábíme i jiné produkty, jako například hlavovky a pěnové díly. V jednání jsou i další možnosti spolupráce, a proto je jakékoliv rozšíření výroby pro tohoto partnera velmi důležité. Investice do nové linky Michal Bílek vedoucí výroby Zatímco na konci roku 2012 došlo k výraznému ponížení výroby slunečních clon pro vozy VW Golf a Passat a tím i k ponížení počtu pracovníků výroby tohoto segmentu, rok 2013 slibuje nárůst zakázek. Podařilo se získat některé projekty, kterými zajistíme nejen dosažení plánovaných tržeb, ale i práci dalším zaměstnancům pro nadcházejících několik let. Během července by měla naběhnout výroba clon v projektu VW Polo Scirocco. V současné době již dochází k úpravám logistiky stávající linky a přípravků. V rámci tohoto projektu vznikne zhruba čtyřiadvacet nových pracovních míst na období cca pěti let. Doladění konstrukčních záležitostí probíhá u dalšího projektu, se kterým se počítá od konce letošního roku a také na zhruba pětileté období. Půjde o sluneční clony pro Seat Ibiza, Altea. Práci v projektu najde asi čtrnáct nových pracovníků. (mb) GUMOTEX Břeclav investuje do rozšíření divize AUTO 110 milionů korun. Investice směřuje do odštěpného závodu TANEX PLASTY se sídlem v Jaroměři. O investici, která musí být zvládnuta do konce letošního roku, rozhodlo představenstvo akciové společnosti na zasedání Investice umožní vybudování nové, moderní a vysoce efektivní linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Cílem Ing. Pavol Bukovský je nejen zefektivnění stávající výroby, ale především snaha nabídnout všem potenciálním zákazníkům nová, moderní a inovovaná řešení sedadlových kompletů a ostatních výrobků. Zároveň dojde ve skupině AUTO k optimálnímu rozložení portfolia výroby s respektováním geografické polohy jednotlivých závodů vzhledem ke klíčovým zákazníkům. GUMOTEX Břeclav je v rámci své divize AUTO jedním z velmi významných a tradičních dodavatelů do automobilového průmyslu. Obrat této části akciové společnosti činí přes 1,2 miliardy korun ročně. Ve strategickém výhledu je navýšení obratu v horizontu následujících tří let až na 2 miliardy korun. Výrobkové portfolio je orientováno na interiérové i exteriérové díly převážně pro osobní automobily. Jedná se především o výrobky ze studené polyuretanové pěny pro výplně sedadel a výplně hlavových a loketních opěr. Z expandovaného polypropylenu se vyrábí součásti nárazníků určené k absorpci energie při nárazu do překážky. Ze stejného materiálu se dělají i vložky do slunečních clon, které se dodávají jako hotové komplety s rozmanitou výbavou. Významným segmentem jsou i hlavice řadicích pák z integrální polyuretanové pěny. Rozhodnutí o klíčové investici, která je největší v moderní historii akciové společnosti, přichází v nelehké době hospodářské recese. Rozhodnutí jasně a zřetelně demonstruje základní firemní vizi společnosti GUMOTEX: VYBUDOVAT STABILNÍ GUMOTEX, ZALOŽENÝ NA TRADICI, KTERÝ PRO- STŘEDNICTVÍM INOVACÍ NABÍDNE ZÁKAZNÍKŮM SKVĚLÉ VÝROBKY. Na projektu BMW MINI pracuje od začátku května tým ve složení Jaroslav Miklenda, Zbyněk Krupica, Michal Bílek, Radka Bartošová, Lubomír Mrázik, Filip Radocha a Ľuboš Durdiak. Novinkou je spolupráce s BMW Instalace nové a moderní výrobní linky se chystá pro cca desetiletý projekt, který se rozběhne koncem roku V oblasti výroby slunečních clon se bude jednat o vstup do nového světa automobilového průmyslu BMW. Přesněji řečeno nejedná se o clonu přímo do automobilů BMW, ale do jejich vývojem řízeného koncernu - automobilů Mini. Požadavky zákazníka pro nás znamenají vývoj zcela nového konceptu montáže. Výrobní linka bude mnohem více sofistikovaná. Veškeré procesy mající vliv na zákaznické požadavky budou prováděny automaticky. Zkompletované díly budou stoprocentně zkontrolovány na funkční parametry. Projekt si vyžádá zapojení šestadvaceti lidí. Každý týden až do náběhu sériové výroby projekt MINI vyžaduje přítomnost zodpovědné osoby v Mnichově. Několik týdnů po začátku produkce je žádaná přítomnost další osoby v Oxfordu. Důvodem je případné okamžité řešení problémů v místě. Ing. Pavol Bukovský Návrh na změnu názvu Jasného cíle Návrh zaslal Lukáš Pleskot z odštěpného závodu Tanex v Jaroměři: Gumotex je česká firma. Nicméně jsem se zamyslel nad cizím slovem GLIDE (glajd), což znamená plachtit. Aby to mělo něco společného s Gumotexem, přidal jsem nakonec slova -TEX. Čili celý název je GLIDETEX (vyslovováno glajdtex). Snažil jsem se ho udělat jakoby v trojrozměrném prostoru. Zvolil jsem tak, protože Jasný cíl se nezmiňuje jen o práci, ale také o sportu, o akcích, o novinkách na trhu, atd. Takže ho čtenář vidí také z více úhlů. Za nápad a snahu děkujeme! Redakční rada

3 Editorial V poslední době prochází Gumotex řadou změn, které pro něj znamenají nové příležitosti. Investuje do linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Zahájí výrobu jiného typu clony. Zcela nové pojetí dostává propagace našich matrací. Čluny, které chceme dále rozvíjet, se objevují v turisticky neobvyklých lokalitách atd. Samozřejmě někde se daří více, jinde méně a jak se říká - ani v životě není pořád jen slunečno. Těší mě, že k těm pozitivním změnám můžeme přispět také novinkou v oblasti rozvoje zaměstnanců. Evropské Zateplení budovy č. 42 čeká na výsledek žádosti o dotaci V srpnu 2012 byla podána žádost o dotaci na zateplení další výrobní haly. Pětipodlažní budova č. 42 byla postavena v 70. letech minulého století. V současné době je zařazena do klasifikační třídy G - mimořádně nehospodárná. Projekt za 12,4 milionu korun počítá se zateplením obvodových stěn, střešních konstrukcí a výměnou všech otvorových výplní, které neodpovídají energetickým požadavkům. V plánu je také kompletní rekonstrukce vzduchotechniky. Uvedená částka zahrnuje dotaci ve výši 3,7 milionu korun. Úpravami má dojít ke snížení celkové spotřeby paliv a energií na budově o více jak 60 %. Přepočteno na peníze je to úspora přes 1,1 milionu korun ročně. Zahájení prací závisí na ukončení schvalovacího řízení u poskytovatele dotace. Předpokládaným termínem ukončení projektu je konec roku Poskytovatel dotace ale není vázán žádnou lhůtou, do kdy musí o žádostech rozhodnout. Předpoklad výsledků hodnocení žádostí dle Czechinvestu je červen V případě, že by projekt nebyl podpořen ze zdrojů EU (program Eko-energie), mohla by naše společnost realizovat plánované práce v menším rozsahu. To by však znamenalo snížení předpokládané výše energetických úspor. V letech 2010 a 2011 byly realizovány podobné projekty u budov 13 a 14. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých 40 milionů korun. Získané dotace tehdy přesáhly 11 milionů. Ing. Pavlína Vlková vedoucí investiční výstavby a správy nemovitostí fondy podpoří námi plánovaný systém vzdělávání techniků v rámci firemní Akademie. V první řadě je však nutné si uvědomit, že smyslem každé aktivity je její přínos. A přínos podnikové Akademie bude záviset na tom, jak si ji nastavíme. K tomu bude zapotřebí nejen aktivity samotných účastníků, kteří dostanou možnost uplatnit nové znalosti a dovednosti při řešení vlastních projektů v praxi. Potřebná bude zejména podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli sponzorů týmů měli být aktivními navrhovateli úkolů a následně oponenty a kouči. Nelze opomenout nezbytnou podporu vedení společnosti. Jedině tak bude mít naše Akademie smysl a potáhneme za jeden provaz. Jedině tak bude platit to, co mi utkvělo v paměti z nejmenované podnikové akce. Jeden z bývalých manažerů řekl, že každý vedoucí je tak dobrý, jak schopné má podřízené. A nezbývá, než s ním plně souhlasit. Je tedy jen na nás všech, jak si dokážeme nastavit a využít plánované aktivity k tomu, aby nás tento systém někam posunul. Během dvou let se do něj zapojí více jak sto zaměstnanců naší akciové společnosti. Jaroměř: raketový vzestup počtu zlepšováků Při hodnocení loňského roku se odštěpný závod Tanex v Jaroměři soustředil na problém nízké iniciativy zaměstnanců v oblasti zlepšovacích návrhů. Oproti celému roku 2012 počty podaných zlepšováků významně vzrostly už v prvním čtvrtletí a dosáhly téměř hodnot ročního plánu. Na otázku čím to je odpovídá Monika Hozdová, zmocněnec ZN managementu pro závod Tanex: Zaměřili jsme se především na to, jak obnovit důvěru a proaktivní přístup zaměstnanců. Nastavili jsme systém tak, aby bylo podávání zlepšovacích návrhů funkční a přístupné pro všechny zaměstnance. Při pravidelném setkávání zaměstnanců s vedením závodu byla představena prezentace na téma nejdůležitějších principů zlepšovatelství a systému řízení procesu zlepšovacích návrhů společnosti Gumotex. Další nutností je vytvoření organizačních předpokladů a podpory, co se týká nejen aplikace zlepšení, ale i motivace pracovníků. Podpora zlepšovatelů a osobní zájem o návrhy zlepšení přinesl své výsledky. Rok Počet návrhů zlepšení čtvrtletí Pavel Kašuba, šéfredaktor před zateplením Tento trend pokračuje dále i v měsíci dubnu, kdy naši zaměstnanci podali již dalších 10 podnětů. Podávané návrhy nezahrnují jen výrobní činnosti, ale i administrativu, servisní a podpůrné procesy. Další z podstat je řešení například bezpečnosti, ergonomie, standardů nebo ulehčení práce. Zlepšení v konečném důsledku dělíme dle jejich přínosu na finančně vyčíslitelná a finančně nevyčíslitelná bezpečnost a ochrana zdraví, ergonomie, environmentální management, zlepšení pracovního prostředí atd. Všechny užitečné nápady jsou pro firmu důležité a jsme za ně rádi. Na konci roku připravujeme vyhodnocení kolektivu nejlepších zlepšovatelů a bude opravdu z čeho vybírat. Touto cestou si dovoluji poděkovat zaměstnancům OZ 5 za jejich kladný přístup a snahu ke zlepšení. po zateplení 3

4 Barva žen, optimismu, pozitivní nálady a zdravé pokožky. Jedinečná, odvážná a nezaměnitelná RŮŽOVÁ - Barva zdravého spánku Nová barva matrací GUMOTEX Naším cílem bylo vdechnout prezentaci matrací nový život a z dlouhodobého hlediska vytvořit vlastní a nezaměnitelnou identitu, kterou si lidé časem spojí s naší značkou. Reklamní agentura Citadela ze Slovenska, která se loni zúčastnila výběrového řízení, nás přesvědčila svým návrhem růžového spaní, a proto jsme se rozhodli za symbol vydatného spánku zvolit portréty spokojných, usměvavých lidí s výrazně růžovými tvářemi. Zvolený slogan zároveň napovídá, že s matracemi Gumotex se vyspíte kvalitně a zdravě, prostě jednoduše do růžova! Změna vizáže je jen prvním krokem ve snaze posilňovat naše místo na trhu a podporovat prodej v široké distribuční síti jak v domácím, tak v zahraničním prostředí. Čeká nás ještě hodně práce, ale už dnes každý náš krok po sobě všude zanechává malé nové otisky. Krásné ráno je, když vstáváme plní energie a dokonale odpočatí, když je pryč únava a můžeme s radostí vykročit do nového dne. To všechno je otázkou kvalitní matrace, která dopřeje svému majiteli maximální pohodlí a dbá též o jeho zdraví. A právě takové jsou matrace Gumotex. Tak jak jste se dnes vyspali Vy? :-) Užitečné Informace k důchodové reformě Kdy a co předkládáte zaměstnavateli Důchodová reforma přináší možnost převodu části sociálního pojištění ( 3 % z 28) na individuální účet klienta. K tomu si klient každý měsíc přidává 2 % ze své hrubé mzdy. Sazba na důchodové spoření tedy činí 5 % z hrubé mzdy. Reforma počítá se třemi pilíři: 1. Pilíř průběžný státní systém důchodového zabezpečení, který je povinný pro všechny ekonomicky aktivní. 2. Pilíř - NOVINKA je zaveden od ledna 2013 formou dobrovolného spoření v penzijních společnostech posiluje vliv schopnosti jednotlivce a zvyšuje tak jeho celkový příjem v důchodovém věku. 3. Pilíř představuje dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem, které se od ledna 2013 částečně změnilo a nazývá se doplňkové penzijní spoření. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření 2. pilíř musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Jak probíhá proces zaregistrování účastníka 2. pilíře? Poté, co klient uzavře smlouvu o důchodovém spoření, obdrží celkem čtyři dopisy. Teprve po doručení posledního, tedy čtvrtého dopisu je třeba kontaktovat mzdovou účtárnu zaměstnavatele a nahlásit svou účast na důchodovém spoření. Klient obdrží následující dokumenty: 1. Dopis: potvrzení o zaevidování smlouvy důchodového spoření v RPS (od penzijní společnosti) cca 5 7 dní od podpisu smlouvy = klientovi sdělují, že došlo k zaevidování údajů. 2. Dopis: Rozhodnutí o registraci smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca 1,5 měsíce od podpisu smlouvy = klientovi se sděluje informace o průběhu registrace. 3. Dopis: Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = tento dokument již obsahuje veškeré potřebné informace pro zaevidování klienta jako účastníka 2. Pilíře (je ale psán strohou úřednickou formou, proto doporučujeme počkat až na poslední dokument). 4. Dopis: Informace, jak navést platby důchodového spoření (od penzijní společnosti) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = součásti dopisu je oddělitelné potvrzení s klientskými údaji, které je důležité pro mzdovou účtárnu. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření, musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Zaměstnavatelé jsou pak povinni hradit pojistné za své zaměstnance způsobem uvedeným v zákoně 397/2012 Sb. Zaměstnanec oznámí na mzdovou účtárnu účast v důchodovém spoření tak, že přinese: Dopis č. 3 Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy. Dopis č. 4 Informace, jak navést platby důchodového spoření. Michaela Václavská referent mezd 4

5 Až budete v Budějicích, navštivte naši novou prodejnu Počátkem dubna jsme zahájili prodej na novém místě v Českých Budějovicích. Přestěhovali jsme se z okrajové části města prakticky do centra, na ulici Husova 4. Prodejnu dříve navštívili jen zákazníci, kteří cíleně vyhledávali matrace a často prověřili pouze konkurenční nabídku. Nyní sídlí nová prodejna v zajímavé lokalitě, velmi blízko centra města na ulici, kde jsou v obou směrech zastávky MHD. Kolem tak projdou denně stovky lidí. Děláme vše pro to, aby si nenuceně do podvědomí uložili informaci o prodejně matrací GUMOTEX. Najít nové místo a sestěhovat zařízení z velké prodejny do menší, byl tak trochu oříšek. Nové prostory však působí velmi útulným dojmem a nespornou výhodou jsou i nízko položená a velká okna. Právě ta umožňují nahlédnout dovnitř třeba v několika minutách před příjezdem autobusu. Vyšší návštěvnost a zájem o zboží potvrdila hned v prvních dnech po otevření vedoucí prodejny paní Veselá, která avizovala větší počty zvědavců a zákazníků zejména po šestnácté hodině. Na hodnocení je ještě brzy, ale děláme vše proto, aby se ze zvědavých návštěvníků stali brzy spokojení zákazníci kupující matrace a doplňky do ložnic. Ing. Sylvie Čechová manažer marketingu

6 S Pulsarem v srdci Tuvinské republiky I. Přinášíme Vám cestopis dvou dobrodruhů z nedaleké Vídně, kteří počas dvacetidenního raftového tripu otestovali náš Pulsar na divokých řekách jižní Sibiře. této rozsáhlé země s nádhernou krajinou si odnesli množství Z zážitků a zasloužený obdiv místních lidí za odvahu při sjíždění nejkrásnějších, ale náročných řek Tuvinské republiky na malém raftu. Přečtěte si o dlouhé cestě za obřími peřejemi ruských řek a přesvědčte se, že náš člun opět uspěl v testu s exotickou a místy i drsnou přírodou této turisticky odlehlé oblasti. dny jsme strávili jízdou na koních horským údolím. Po všech těchto namáhavých dnech jsme dorazili k malé horské říčce Belin Basheen ve výšce 1600 m n.m. Rusko Cíl: Tuva, ruská republika na jihu Sibiře, nedaleko mongolských hranic. Vídeň Belin Basheen Na samotném počátku jsme téměř týden žili v nejrůznějších dopravních prostředcích. Využili jsme letadlo, autobus, metro i transsibiřskou železnici, a to vše s těžkými batohy. Do našeho hostelu v Irkutsku, města na břehu jezera Bajkal, jsme dorazili vyčerpaní, ale šťastní. Příští den padl na cestu autem z Irkutska do Orliku (asi 400 km, z toho posledních 150 prašnou cestou). Další den jsme pro změnu cestovali ruským offroadovým náklaďákem Ural a následující tři Dvacet dnů v divočine V příštích dvaceti dnech nás čekalo splutí Belin Basheen, přejetí jezera Belin Chol a nakonec pádlování na nejkrásnějších řekách Tuvinské republiky - Belin Gol, Kyzyl Khem a Malý Jenisej. Belin Basheen měl zrovna velmi málo vody, takže byl v podstatě nesjízdný. Tato horská říčka nás však velmi zaujala svou azurovou vodou a spoustou nádherných lipanů sibiřských. Brzy jsme přišli na to, že nejjednodušší způsob jak zdolat tuto řeku je, když jeden z nás loď táhne a ostatní jdou podél břehu, loví ryby, sluní se a obdivují krásu 6

7 Zajímavost okolních Sayanských hor. Belin Chol je úžasné jezero o délce sedmi kilometrů. Sestává ze tří menších jezer, která jsou mezi sebou propojena krátkými peřejemi. Foukal proti nám silný vítr, takže jsme vždy, když to bylo možné, šli pěšky podél břehu a raft opět táhli za sebou. Tento způsob se ukázal pohodlnější než pádlování. Divoká voda kategorie WW IV aneb Kyzyl Khem na Pulsaru Další tři dny jsme se prokousávali meandrující řekou a pak začala pořádná zábava. Asi 80 km dlouhý kaňon nám konečně umožnil pořádně si zaraftovat, a navíc byla kolem obdivuhodně krásná krajina. Několik místních, které jsme potkali, nevěřili, že opravdu chceme sjet Kyzyl Khem na tak malé lodi. Jsou zřejmě zvyklí jen na katamarány a vůbec netuší, že rafty jsou pro takovou vodu ideální. Dokončení přineseme v příštím čísle. Originál text a foto: Jakob Schabasser překlad: Dominika Krejčová, vodácký magazín Hydro (JC)

8 Akademie Do finále nultého ročníku spěje 15 týmů V minulém čísle jsme představili několik týmů zabývajících se praktickým uplatněním teoretické části vzdělávání. Také jejich návrhy na zlepšení činností konkrétních procesů budou výstupem nultého ročníku zaměřeného na práci techniků. Celkem patnáct týmů odprezentuje své práce vedoucím odborů v měsících dubnu a květnu. Užití systému projektového řízení v praxi budou před vedoucími odborů (sponzory týmů) obhajovat i následující týmy: Tým Prodej-nákup4 nastaví systém prodeje hal Dušan Buchta: Rozhodli jsme se využít projektové řízení jako nástroj k vyhodnocení nákladů na energie s cílem navržení úspor. Základem je rozpracování myšlenky snížení provozních nákladů na budově 42. Nějaké kroky jsme učinili už v minulosti, ale nedotáhli jsme věc do konce. Nyní znovu posuzujeme možnosti a vyhodnocujeme rizika navrhovaného opatření s ohledem na aktuální podmínky. Konkrétně jde o odběr levnější páry potřebné pro technologii výroby. Zajímáme se, jak funguje takové opatření v jiných podnicích. Do května předložíme plán s vyčíslením předpokládaných úspor, hodnocením rizik a dopadem na ostatní výroby. Věříme, že při hodnocení celkového odběru energií přinese náš návrh nemalou úsporu. Dušan Buchta (OZ2) pracuje v týmu s Liborem Prokopem (OZ2), Markem Sedláčkem (OZ3), Radkou Košičiarovou a Jolanou Hřebačkovou (obě závod Matrace). Sponzorem týmu je Michal Bílek. Tým 1 použije projektové řízení k vyřešení reklamací Prodej-nákup4 Tomáš Černý: Do nedávné doby byla veškerá činnost odboru hlavního mechanika orientována výhradně na potřeby fabriky. Na základě nových požadavků začínáme uspokojovat externí poptávky. Pasivní podoba naší nabídky se mění na aktivní vyhledávání externích zákazníků. V rámci týmu navrhneme systém řízení a vyhodnocování prodeje, který bude primárně vytvořen pro prodej montovaných hal, ale uplatnitelný i pro další naše komodity. Tomáš Černý (OZ6) pracuje v týmu s Lucií Tomkovou a Pavlem Polákem (oba OZ3). Sponzorem týmu je Jiří Marek. Pětičlenka hledá úspory v energiích Tým 1 Jiří Beran: Od vedení jsme dostali úkol zabývat se vyřešením poměrně komplikovaného dílu. Deska určená do zavazadlového prostoru pro Superb má sklon k určitým deformacím, díky kterým docházelo k nadzvedávání svrchní kobercové vrstvy. To samozřejmě vadí zákazníkům. Komplikace spočívá v tom, že se jedná o poměrně velkou plochu malé tloušťky. Očekávaným přínosem je eliminace četných reklamací tohoto dílu. Jiří Beran pracuje v týmu s Radkem Boštíkem, Petrou Podolníkovou, Janou Čermákovou, Jiřím Skalickým (všichni Tanex Jaroměř). Sponzorem týmu je Antonín Bidman. Trojlístek se soustředí na nízkoobrátkovou výrobu Bronislav Imrich: Zaměřili jsme se na vyhodnocení nízkoobrátkových výrobních cyklů. Naším cílem je navržení co možná nejoptimálnějšího obsazení linek na výrobu pěnových dílů, a sice formami v kombinaci sedák/opěra. Ve výsledku dojde k vyrovnanějšímu plánování, k zamezení zbytečných výměn forem a snížení zmetkovitosti při rozjezdech výroby. S tím samozřejmě souvisí i optimálnější nastavení skladových zásob, šetření energií a prostojů. Bronislav Imrich (OZ2) pracuje v týmu s Františkou Leciánovou (OZ2) a Lenkou Gajdovou (OZ1). Sponzorem týmu je Rostislav Machát. Pětičlenka 8

9 Podnikovou akademii podpoří Evropské fondy Akademie Gumotex uspěla s žádostí o financování vzdělávání techniků. V průběhu dvou let tak můžeme čerpat až 3,9 milionu korun z Evropských fondů. Na konkrétní vzdělávací aktivity lze použít 2,1 milionu, zbylé peníze pokryjí mzdové příspěvky části účastníků, administraci projektu a s ním spojené nepřímé náklady. Zelenou tak dostal námi navrhovaný způsob rozvoje techniků, který bude zahrnovat školení v oblastech výrobních technologií a materiálů, činnostech konkrétních procesů, ale i návazných oborů. Projekt naváže na systém dobíhajícího nultého ročníku vzdělávání techniků s tím, že i teorie bude více zaměřená na konkrétní procesy v našich závodech. Teoretická část bude pokračovat částí praktickou, tedy odzkoušením a zaváděním nového do praxe. Uspěli jsme v konkurenci šesti stovek velkých podniků Trojlístek Tým Výroba F-5 navrhne lepší tok materiálu Radek Pochylý: Na dílně budovy č. 13, kde probíhá vysokofrekvenční svařování, řešíme nevyhovující tok materiálu během výroby. Cílem je optimalizace výrobního procesu spočívající v časovém sladění jednotlivých operací. Výstupem pak bude návrh zahrnující lepší rozmístění jednotlivých strojů včetně přívodů energií, návrh na vhodnější přístupové a manipulační prostory. Samozřejmě vyhodnotíme s tím vším spojené náklady. Úkol řešíme formou projektového řízení. To znamená, že identifikujeme rizika, zohledníme náklady a vyhodnotíme přínos. Hlavním přínosem by mělo být snížení zmetkovitosti, ke kterému dochází při neustálém stěhování často těžkého materiálu během výroby. Radek Pochylý (OZ3) pracuje v týmu se Stanislavou Kychlerovou (OZ3), Martinem Dolákem (OZ2), Martinem Michalovičem (OZ6) a Martinem Gergelem (OZ3, na snímku chybí) Náš projekt obstál v opravdu tvrdé konkurenci. Celkem bylo předloženo žádostí v celkové výši přesahující pět miliard korun. Poskytovatel však mohl rozdělit pouze sedm set milionů. Zhruba půl na půl se dělily menší a velké podniky. Z šesti stovek velkých podniků bylo vybráno devadesát devět. Gumotex je jedním z nich. Základní podmínkou pro přiznání dotace byla podpora odborného vzdělávání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici daného zaměstnance. U velkých podniků se navíc musí jednat o vzdělávání systémového charakteru spojené s tvorbou nového či inovativního systému vzdělávání. Proto jsme v projektu naplánovali vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní činnosti rozdělené po procesech. Při jejich sestavování jsme vycházeli z výstupů dotazníkového šetření, návrhů vedoucích pracovníků i vedení společnosti. Možná právě tohle bylo základem našeho úspěchu u jednotlivých hodnotitelů projektu. Spousta podniků totiž zaznamenala zklamání z neúspěchu žádosti, když naplánovala vzdělávání po společných modulech, do kterých se hlásí pracovníci z různých procesů a úrovní. Vedle vzdělávání hrazeného Svazem chemického průmyslu ČR a úspěšných žádostí o dotace na jazykovou výuku nebo tvorbu systému odměňování, je bezmála čtyřmilionový projekt zásadní příležitostí, jak čerpat finanční prostředky z alternativních zdrojů na vlastní vzdělávací aktivity. Pavel Kašuba Výroba F-5

10 Rozhovor Myslivečková a Brown bojovali na MS březnu proběhlo v kanadském Londonu Mistrovství světa V v krasobruslení 2013, kterého se v kategorii tanců účastnil český pár z břeclavského klubu Lucie Myslivečková a Neil Brown. V nabité soutěži postupovalo z krátkých tanců do volných jízd 20 párů z 29 kvalifikovaných. Lucie a Neil zajeli bezchybnou jízdu, se kterou si dokonce vylepšili nejlepší bodový zisk v sezoně. Ani to však nestačilo na postup do volných jízd. Sezonu tak zakončili jako 21. nejlepší pár na světě. Lucii Myslivečkovou podporuje také naše akciová společnost. učím něco nového. Sledovat jiné sportovce a tanečníky, ale i jiné umělce, je pro mě vždy inspirací. Byly někdy i doby, kdy jste s tím chtěla praštit? Ano, byly. A bylo jich dost. Ale láska k tomuto sportu mě vždy přiměla vytrvat. Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte? Můj oblíbený autor citátů je Paolo Coelho. Uznávám od něj například tohle: Jak můžeme udělat něco nemožného? S nadšením. Na letošním mistrovství světa Krasobruslařka Lucie Myslivečková nejen o vystoupení na MS: Obecně celá sezóna byla docela náročná, protože jsme jeli mnoho závodů po celé Evropě. Ale byli jsme dobře připraveni zejména díky letní přípravě v Lyonu a v Praze, takže dá se říct, že jsme to zvládli bez větších problémů. Vyvrcholením bylo samozřejmě mistrovství světa, kde nám o necelé dva body unikla účast ve finále. Samozřejmě nás to oba dost mrzelo, ale předvedli jsme hodně dobrý výkon a s výsledkem jsme spokojeni. Měsíc v roce patří výhradně rodině Lucie na sebe také prozradila, že má hodně ráda zvířata. Mezi ta oblíbená prý patří vlk, hroch a lední medvěd. Tedy samá silná stvoření. Doma v Břeclavi máme fenku westíka Kiminku, o kterou se teď stará maminka s tatínkem. V Lyonu zvíře nemám, protože by se trápilo, kdybych nebyla doma, dodala. Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu síly do dalších soutěží! Mirka Myslivečková: Jsem na dceru hrdá Asi není třeba zdůrazňovat, že matkou úspěšné reprezentantky je naše kolegyně Mirka Myslivečková, která pracuje na pozici vedoucího technologa. Také ona má lví podíl na úspěchu dnes už známé krasobruslařky. Lucie na začátku kariéry, na fotografii třetí zleva Na co se připravujete nyní? Moji prioritou jsou státnice na vysoké škole, které budu mít v červnu. A po tréninkové přestávce se začneme připravovat na reprezentační prověrky, které proběhnou v srpnu v Praze. Máte nějaký krasobruslařský vzor? Vzorů mám hodně a nejen krasobruslařských. Od každého se ráda Jak dlouho se vlastně Lucie věnuje krasobruslení? V podstatě od malička. V roce 1994 jsme se přestěhovali z Prahy do Břeclavi a nikoho jsme tady neznali. Já jsem jako malá bruslila a jelikož byl v Břeclavi krasobruslařský oddíl, tak jsme tam začaly chodit, já trénovat a Lucie se mnou bruslit. Vzpomínáte na její první sportovní úspěchy? Určitě, na prvních závodech, které se konaly v Břeclavi, se vůbec nebála a moc se těšila. A to jí zůstalo. Každý rok se těší na závodní část sezony. Já prožívám všechny závody svých svěřenců, nejen ty první. Chce to velkou odvahu si stoupnout na velkou ledovou plochu, kde jste najednou sám bez trenéra před rozhodčími a hlavně rodiči, sourozenci, prarodiči a známými, kteří se na vás přijdou podívat. Těmto 10

11 Podporujeme Mládež ve stolním tenisu úspěšná v rámci celé republiky Ing. Mirka Myslivečková dětem je pět až šest let, jsou menší než mantinel a většinou ještě ani nechodí do školy. Jsou ale i děti, které právě kvůli závodění přestanou bruslit. Mladí stolní tenisté MSK Břeclav bojují úspěšně i na celostátní úrovni. Jan Vašíček obsadil na kontrolním turnaji starších žáků ČR v Havířově pěkné sedmé místo, když šel do soutěže z jedenácté příčky nasazovacího žebříčku. Veronika Tušlová, aktuálně třetí hráčka této kategorie v ČR, ve stejném termínu reprezentovala ČR na mezinárodním turnaji na Maltě. Co znamená v krasobruslení jednadvacáté místo na světě? Pro nás všechny jednoznačně velký úspěch. Jsem na dceru i jejího nového partnera hrdá. Jakého úspěchu Vaší dcery si nejvíce vážíte? Všech, a to nejen v krasobruslení. Jak náročná byla příprava na MS z pohledu matky úspěšné reprezentantky? Pro dceru a Neila to byla určitě velice těžká sezona nejen co do počtu závodů. Příprava probíhá celoročně, kromě jednoho měsíce v roce, kdy mají volno, a to v červnu. Jak si potom takový měsíc užívá? Nejdříve musí dohnat školu a pak si ukradneme jeden týden a všichni si navzájem užíváme. Děláme rodinné výlety, navštěvujeme příbuzné, chodíme houbařit pokud rostou. Kolik času vlastně trávíte s dcerou? Co nejvíc, co nám její povinnosti dovolí. Ještě, že existuje skype. Jak často a kde Lucie trénuje? Lucie trénuje v Lyonu, tréninky jsou od pondělí do soboty, dvoufázově. Velmi malou část přípravy mají v Praze. Takže má toho opravdu dost. Jak je tento sport náročný finančně? Řekla bych, že velmi. Většina financí jde z rodinného rozpočtu. Bohužel je to sport, který sponzory nepřitahuje. Co říkáte na 2. místo v regionální soutěži sportovec roku? Je to rozhodně ocenění její tvrdé práce. Ceny, kterou jsem musela převzít za dceru z důvodu její nepřítomnosti v republice, si všichni moc vážíme. Dva ročníky předtím Lucie anketu vyhrála. Je to fantastické, jak se tento krásný sport díky Lucii dostává do podvědomí lidí z Břeclavska. Na snímku aktuální posila MSK Břeclav a dva špičkoví mládežníci oddílu: zleva Veronika Tušlová, Suthasini Sawettabut a Jan Vašíček. Družstvo starších žákyň MSK Veronika Tušlová a Nikol Cerovská obsadilo výborné čtvrté místo na M-ČR v Ostravě a družstvo dorostenek, hrající ve složení Veronika Tušlová, Magdaléna Šubíková, získalo mezi šestnácti vybranými celky páté místo v ČR. Jaroslav Hýbner Děkujeme za rozhovor! Turnaj v bowlingu přilákal také ženy V sobotu 9. března proběhl tradiční turnaj čtyřčlenných družstev na bowlingové šestidráze v Hodoníně. Celkem dvanáct družstev změřilo síly během šesti kol. Vyhodnocena byla tři nejlepší družstva a zajímavé ceny si odnesli také nejlepší jednotlivci. V porovnání s předchozími ročníky se letošního turnaje zúčastnil zatím největší počet žen. Na bowlingovou dráhu jich nastoupilo rovných deset. Nejlepší družstva Mráz Miroslav, Helešicová Silvie, Káňa Pavel, Šálek Jiří (družstvo na snímku) Kratochvíl Václav, Hybler Rostislav, Mokráň Jaroslav, Zálešák Lubomír Čápek Kamil, Hovězák Josef, Čuka Stanislav, Slámová Petra Nejlepší jednotlivci - ženy 1. Řehánková Iveta Helešicová Silvie Slámová Petra 698 Nejlepší jednotlivci - muži 1. Šálek Jiří Zálešák Lubomír Čápek Kamil 856 Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za předvedené výkony a za příjemně strávený čas. Poděkování patří také vedení společnosti a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití našich zaměstnanců. Ing. Miroslav Mráz

12 Přispěli jsme na auto pro dětský domov Naše společnost přispěla na automobil určený dětem dětského domova v Hodoníně. Dodávka Ford Tranzit bude sloužit k přepravě dětí na výlety, na různé soutěže a akce, které se konají v rámci dětských domovů po celé České republice. Prostorné auto také umožní, aby děti cestovaly spolu s oblíbenými dvěma psy cvičenými na canisterapii. Hodonínskému dětskému domovu pomohla získat auto společnost A-B help, která zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a oblastí firem. (red) Společenská kronika únor březen 2013 Oslavili 50 let: Blanka Kubečková, Anna Lucová, Zdeněk Pozděch, Miloslava Poláčková, Milan Paulík, Světlana Havlová, Marcela Sucháčková 30 let ve firmě: Marie Buršíková 35 let ve firmě: Josef Piškula 40 let ve firmě: Vítězslava Rybová Nastoupili: Bc. Josef Pilipčinec, Radim Škarka Pracovní poměr ukončili: Markéta Valentová, Ing. Josef Horníček, Jiří Fialka, Marie Nejezchlebová, Jan Pavka, Iveta Předínská, Andrea Urbanová, Ludmila Peterková, Ing. Richar Machát, Jan Osička Andrea Červenáková, Jiří Prudil, Alena Anderlová, Monika Brtevníková, Markéta Lhotská, Jana Nováková, Klaudie Přibylová, Zdeňka Salčáková, Božena Zimová, Radim Kokavec, Alena Brzobohatá, Kamil Kutý, Jaroslav Mejzr Do důchodu odešly: Zdeňka Herková, Olga Klimešová, Jiřina Kudlíková Na mateřskou dovolenou nastoupily: Lucie Prajková, Ing. Martina Konečná V 1. čtvrtletí 2013 darovali krev Anderle Radek, Antošová Martina, Baláš Čeněk, Baláš Roman, Balgová Věra, Baťka Ludvík, ing. Beránková Lenka, Bergman Petr, Čapka Milan, Čapka Petr, Černý Tomáš, Čuka Stanislav, Čumalová Renata, Dolák Martin, Dvořáková Jiřina, Ferstlová Radmila, Fintajsl Michal, Fňukalová Iveta, Hamadová Dagmar, Hamanová Františka, Hanáková Helena, Hasil Jiří, Helešic Bronislav, Hes Vladimír, Hlaváčová Kamila, Horák Dušan, Hovězák Josef, Hrabicová Naděžda, Hrabovský Tomáš, Hruška Lubomír, Hybler Rostislav, Imrich Bronislav, Kabeláčová Helena, Kainová Martina, Katucký Petr, DiS. Kloučková Markéta, Kočík David, ing. Kovalčík František, Kříž Petr, Kubina Jan, Kuja Jiří, Kunderová Lucie, Kutý Kamil, Lim Karel, Maleňák Michal, Maleňáková Dagmar, Martuška Miroslav, Mašková Jitka, Mikudíková Miluše, Molek René, Němec Jiří, Nešporová Petra, Nováková Dana, Nováková Lenka, Očenášek Jan, Osičková Ivana, Ostřížková Leona, Podolníková Petra, Pochylá Šárka, Poljak Martin, Ponikelská Lenka, Prokop Libor, Průdek Marian, Raková Miloslava, ing. Rezek Oldřich, Sádlík Dušan, Sedláček Jiří, Sedlář Otakar, Seifert Petr, Schallenberger Jan, Schmied Pavol, Schwertnerová Soňa, Stachovičová Jaroslava, Straka Drahomír, Střílková Joanna, Suchánková Lenka, Svobodová Jana, Štyksová Monika, Šulc Jindřich, Tonová Antonie, Tuček Patrik, Tučková Eva, Turečková Štěpánka, Uhrmacher Ivan, Vaňková Miroslava, Váňová Lucie, Vašková Ladislava, Vítek Libor, Zahálková Eva, Zachař Michal, Zbranková Lenka. Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Růžena Elsnerová, Stanislav Fibingr, Jarmila Bartošová 65 let: Alena Gajdová, Miroslava Kyclová, Pavla Ledvinová, Dana Doležalová, Zdeňka Berková, Marie Fojtíčková, Emil Horáček, Eva Rolníková, Vladimír Filka, Ludmila Džunová, Anna Součková, Jiří Fiala, Marie Hrubá 70 let: Pavel Buzrla, Božena Zrubcová, Jaroslava Helešicová, Marie Pardovská, Milada Jandáková, Marie Martínková, Květoslava Faitová, Anna Janulíková, Karel Fitz, Arnošt Wald 75 let: Jaroslava Wagnerová, Anna Pešlová, Terezie Hlavenková, Věra Jurovatá, Vilém Krůza 80 let: Marie Ořeská, Růžena Krejzová, Marie Dolečková 85 let: Anna Kopuletá, Marie Konečná Zemřeli naši bývalí kolegové: František Balíček (1939), Jaroslav Hübner (1953), Jan Janulík (1953) Jana Černotová personální úsek Všem přátelům a známým děkuji za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela Jana Šuby. S poděkováním manželka Olga Klimešová. Odbory informují V měsíci březnu proběhla konference odborové organizace. Výstupem jsou nové zásady hospodaření pro rok Sociální oblast ve prospěch členů - Sociální podpora při dlouhodobé nemoci Kč v případě nemoci delší než 4 měsíce - Podpora při úmrtí člena odborové organizace Kč - Dar při životním jubileu 50 let Kč při členství min. 2 roky - První odchod do starobního, invalidního nebo předčasného důchodu Kč - Odborářům-zaměstnancům v evidenčním stavu poukázka 800 Kč při členství min. 7 měsíců v r Příspěvek na lyžařský výcvik 500 Kč do věku 15 let včetně - Příspěvek na školu v přírodě 500 Kč do věku 15 let včetně - Denzitometrie, příspěvek na vyšetření žen starších 45 let 200 Kč - Dětem členů odborové organizace zajistit zájezd k MDD - Bezplatná právní poradna pro členy - Příspěvek v nemoci 600 Kč (1x ročně po patnácti pracovních dnech nemoci) - Podpora v nezaměstnanosti Kč měsíčně - maximálně 7 měsíců a při rekvalifikaci Kč. Souběh není možný. Kulturní oblast Akce organizované odborovou organizací Rekreace Příspěvek na poznávací zájezd pro člena ZO Kč Sport Sportovní akce organizované odborovou organizací a využití pronájmů skupinami zaměstnanců podniku Udržovací příspěvek od členů odborové organizace Placení členských příspěvků od druhého měsíce pracovní neschopnosti 40 Kč za měsíc Bližší informace u Libuše Štěpánkové, předsedkyně ZO Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Tištěný náklad 500 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p. 3062, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků/ popis zakázky... 3 Kdy byla spolupráce dokončena?...

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Engineered Fasteners and Components Seatbelts Division Sídlo: Sídlo: TRW Carr s. r. o. TRW Carr s. r. o. Řepov 184, MLADÁ BOLESLAV Hlavenec 12,

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří. BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, 2011. 110 s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Staňte se partnerem Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Sport bez předsudků Hlavní cíle projektu popularizace a prezentace sportu jako možnosti využití volného času dětí:

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Preambule: Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku. 1. Název a sídlo spolku: 1.1. Název spolku zní: Spolek pro

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více