jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř"

Transkript

1 květen jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř Rozhovor: Dcera naší kolegyně mezi krasobruslařskou elitou Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova

2 Aktuálně OZ2 zahájí nové projekty slunečních clon Pro BMW ale vyrábíme i jiné produkty, jako například hlavovky a pěnové díly. V jednání jsou i další možnosti spolupráce, a proto je jakékoliv rozšíření výroby pro tohoto partnera velmi důležité. Investice do nové linky Michal Bílek vedoucí výroby Zatímco na konci roku 2012 došlo k výraznému ponížení výroby slunečních clon pro vozy VW Golf a Passat a tím i k ponížení počtu pracovníků výroby tohoto segmentu, rok 2013 slibuje nárůst zakázek. Podařilo se získat některé projekty, kterými zajistíme nejen dosažení plánovaných tržeb, ale i práci dalším zaměstnancům pro nadcházejících několik let. Během července by měla naběhnout výroba clon v projektu VW Polo Scirocco. V současné době již dochází k úpravám logistiky stávající linky a přípravků. V rámci tohoto projektu vznikne zhruba čtyřiadvacet nových pracovních míst na období cca pěti let. Doladění konstrukčních záležitostí probíhá u dalšího projektu, se kterým se počítá od konce letošního roku a také na zhruba pětileté období. Půjde o sluneční clony pro Seat Ibiza, Altea. Práci v projektu najde asi čtrnáct nových pracovníků. (mb) GUMOTEX Břeclav investuje do rozšíření divize AUTO 110 milionů korun. Investice směřuje do odštěpného závodu TANEX PLASTY se sídlem v Jaroměři. O investici, která musí být zvládnuta do konce letošního roku, rozhodlo představenstvo akciové společnosti na zasedání Investice umožní vybudování nové, moderní a vysoce efektivní linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Cílem Ing. Pavol Bukovský je nejen zefektivnění stávající výroby, ale především snaha nabídnout všem potenciálním zákazníkům nová, moderní a inovovaná řešení sedadlových kompletů a ostatních výrobků. Zároveň dojde ve skupině AUTO k optimálnímu rozložení portfolia výroby s respektováním geografické polohy jednotlivých závodů vzhledem ke klíčovým zákazníkům. GUMOTEX Břeclav je v rámci své divize AUTO jedním z velmi významných a tradičních dodavatelů do automobilového průmyslu. Obrat této části akciové společnosti činí přes 1,2 miliardy korun ročně. Ve strategickém výhledu je navýšení obratu v horizontu následujících tří let až na 2 miliardy korun. Výrobkové portfolio je orientováno na interiérové i exteriérové díly převážně pro osobní automobily. Jedná se především o výrobky ze studené polyuretanové pěny pro výplně sedadel a výplně hlavových a loketních opěr. Z expandovaného polypropylenu se vyrábí součásti nárazníků určené k absorpci energie při nárazu do překážky. Ze stejného materiálu se dělají i vložky do slunečních clon, které se dodávají jako hotové komplety s rozmanitou výbavou. Významným segmentem jsou i hlavice řadicích pák z integrální polyuretanové pěny. Rozhodnutí o klíčové investici, která je největší v moderní historii akciové společnosti, přichází v nelehké době hospodářské recese. Rozhodnutí jasně a zřetelně demonstruje základní firemní vizi společnosti GUMOTEX: VYBUDOVAT STABILNÍ GUMOTEX, ZALOŽENÝ NA TRADICI, KTERÝ PRO- STŘEDNICTVÍM INOVACÍ NABÍDNE ZÁKAZNÍKŮM SKVĚLÉ VÝROBKY. Na projektu BMW MINI pracuje od začátku května tým ve složení Jaroslav Miklenda, Zbyněk Krupica, Michal Bílek, Radka Bartošová, Lubomír Mrázik, Filip Radocha a Ľuboš Durdiak. Novinkou je spolupráce s BMW Instalace nové a moderní výrobní linky se chystá pro cca desetiletý projekt, který se rozběhne koncem roku V oblasti výroby slunečních clon se bude jednat o vstup do nového světa automobilového průmyslu BMW. Přesněji řečeno nejedná se o clonu přímo do automobilů BMW, ale do jejich vývojem řízeného koncernu - automobilů Mini. Požadavky zákazníka pro nás znamenají vývoj zcela nového konceptu montáže. Výrobní linka bude mnohem více sofistikovaná. Veškeré procesy mající vliv na zákaznické požadavky budou prováděny automaticky. Zkompletované díly budou stoprocentně zkontrolovány na funkční parametry. Projekt si vyžádá zapojení šestadvaceti lidí. Každý týden až do náběhu sériové výroby projekt MINI vyžaduje přítomnost zodpovědné osoby v Mnichově. Několik týdnů po začátku produkce je žádaná přítomnost další osoby v Oxfordu. Důvodem je případné okamžité řešení problémů v místě. Ing. Pavol Bukovský Návrh na změnu názvu Jasného cíle Návrh zaslal Lukáš Pleskot z odštěpného závodu Tanex v Jaroměři: Gumotex je česká firma. Nicméně jsem se zamyslel nad cizím slovem GLIDE (glajd), což znamená plachtit. Aby to mělo něco společného s Gumotexem, přidal jsem nakonec slova -TEX. Čili celý název je GLIDETEX (vyslovováno glajdtex). Snažil jsem se ho udělat jakoby v trojrozměrném prostoru. Zvolil jsem tak, protože Jasný cíl se nezmiňuje jen o práci, ale také o sportu, o akcích, o novinkách na trhu, atd. Takže ho čtenář vidí také z více úhlů. Za nápad a snahu děkujeme! Redakční rada

3 Editorial V poslední době prochází Gumotex řadou změn, které pro něj znamenají nové příležitosti. Investuje do linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Zahájí výrobu jiného typu clony. Zcela nové pojetí dostává propagace našich matrací. Čluny, které chceme dále rozvíjet, se objevují v turisticky neobvyklých lokalitách atd. Samozřejmě někde se daří více, jinde méně a jak se říká - ani v životě není pořád jen slunečno. Těší mě, že k těm pozitivním změnám můžeme přispět také novinkou v oblasti rozvoje zaměstnanců. Evropské Zateplení budovy č. 42 čeká na výsledek žádosti o dotaci V srpnu 2012 byla podána žádost o dotaci na zateplení další výrobní haly. Pětipodlažní budova č. 42 byla postavena v 70. letech minulého století. V současné době je zařazena do klasifikační třídy G - mimořádně nehospodárná. Projekt za 12,4 milionu korun počítá se zateplením obvodových stěn, střešních konstrukcí a výměnou všech otvorových výplní, které neodpovídají energetickým požadavkům. V plánu je také kompletní rekonstrukce vzduchotechniky. Uvedená částka zahrnuje dotaci ve výši 3,7 milionu korun. Úpravami má dojít ke snížení celkové spotřeby paliv a energií na budově o více jak 60 %. Přepočteno na peníze je to úspora přes 1,1 milionu korun ročně. Zahájení prací závisí na ukončení schvalovacího řízení u poskytovatele dotace. Předpokládaným termínem ukončení projektu je konec roku Poskytovatel dotace ale není vázán žádnou lhůtou, do kdy musí o žádostech rozhodnout. Předpoklad výsledků hodnocení žádostí dle Czechinvestu je červen V případě, že by projekt nebyl podpořen ze zdrojů EU (program Eko-energie), mohla by naše společnost realizovat plánované práce v menším rozsahu. To by však znamenalo snížení předpokládané výše energetických úspor. V letech 2010 a 2011 byly realizovány podobné projekty u budov 13 a 14. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých 40 milionů korun. Získané dotace tehdy přesáhly 11 milionů. Ing. Pavlína Vlková vedoucí investiční výstavby a správy nemovitostí fondy podpoří námi plánovaný systém vzdělávání techniků v rámci firemní Akademie. V první řadě je však nutné si uvědomit, že smyslem každé aktivity je její přínos. A přínos podnikové Akademie bude záviset na tom, jak si ji nastavíme. K tomu bude zapotřebí nejen aktivity samotných účastníků, kteří dostanou možnost uplatnit nové znalosti a dovednosti při řešení vlastních projektů v praxi. Potřebná bude zejména podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli sponzorů týmů měli být aktivními navrhovateli úkolů a následně oponenty a kouči. Nelze opomenout nezbytnou podporu vedení společnosti. Jedině tak bude mít naše Akademie smysl a potáhneme za jeden provaz. Jedině tak bude platit to, co mi utkvělo v paměti z nejmenované podnikové akce. Jeden z bývalých manažerů řekl, že každý vedoucí je tak dobrý, jak schopné má podřízené. A nezbývá, než s ním plně souhlasit. Je tedy jen na nás všech, jak si dokážeme nastavit a využít plánované aktivity k tomu, aby nás tento systém někam posunul. Během dvou let se do něj zapojí více jak sto zaměstnanců naší akciové společnosti. Jaroměř: raketový vzestup počtu zlepšováků Při hodnocení loňského roku se odštěpný závod Tanex v Jaroměři soustředil na problém nízké iniciativy zaměstnanců v oblasti zlepšovacích návrhů. Oproti celému roku 2012 počty podaných zlepšováků významně vzrostly už v prvním čtvrtletí a dosáhly téměř hodnot ročního plánu. Na otázku čím to je odpovídá Monika Hozdová, zmocněnec ZN managementu pro závod Tanex: Zaměřili jsme se především na to, jak obnovit důvěru a proaktivní přístup zaměstnanců. Nastavili jsme systém tak, aby bylo podávání zlepšovacích návrhů funkční a přístupné pro všechny zaměstnance. Při pravidelném setkávání zaměstnanců s vedením závodu byla představena prezentace na téma nejdůležitějších principů zlepšovatelství a systému řízení procesu zlepšovacích návrhů společnosti Gumotex. Další nutností je vytvoření organizačních předpokladů a podpory, co se týká nejen aplikace zlepšení, ale i motivace pracovníků. Podpora zlepšovatelů a osobní zájem o návrhy zlepšení přinesl své výsledky. Rok Počet návrhů zlepšení čtvrtletí Pavel Kašuba, šéfredaktor před zateplením Tento trend pokračuje dále i v měsíci dubnu, kdy naši zaměstnanci podali již dalších 10 podnětů. Podávané návrhy nezahrnují jen výrobní činnosti, ale i administrativu, servisní a podpůrné procesy. Další z podstat je řešení například bezpečnosti, ergonomie, standardů nebo ulehčení práce. Zlepšení v konečném důsledku dělíme dle jejich přínosu na finančně vyčíslitelná a finančně nevyčíslitelná bezpečnost a ochrana zdraví, ergonomie, environmentální management, zlepšení pracovního prostředí atd. Všechny užitečné nápady jsou pro firmu důležité a jsme za ně rádi. Na konci roku připravujeme vyhodnocení kolektivu nejlepších zlepšovatelů a bude opravdu z čeho vybírat. Touto cestou si dovoluji poděkovat zaměstnancům OZ 5 za jejich kladný přístup a snahu ke zlepšení. po zateplení 3

4 Barva žen, optimismu, pozitivní nálady a zdravé pokožky. Jedinečná, odvážná a nezaměnitelná RŮŽOVÁ - Barva zdravého spánku Nová barva matrací GUMOTEX Naším cílem bylo vdechnout prezentaci matrací nový život a z dlouhodobého hlediska vytvořit vlastní a nezaměnitelnou identitu, kterou si lidé časem spojí s naší značkou. Reklamní agentura Citadela ze Slovenska, která se loni zúčastnila výběrového řízení, nás přesvědčila svým návrhem růžového spaní, a proto jsme se rozhodli za symbol vydatného spánku zvolit portréty spokojných, usměvavých lidí s výrazně růžovými tvářemi. Zvolený slogan zároveň napovídá, že s matracemi Gumotex se vyspíte kvalitně a zdravě, prostě jednoduše do růžova! Změna vizáže je jen prvním krokem ve snaze posilňovat naše místo na trhu a podporovat prodej v široké distribuční síti jak v domácím, tak v zahraničním prostředí. Čeká nás ještě hodně práce, ale už dnes každý náš krok po sobě všude zanechává malé nové otisky. Krásné ráno je, když vstáváme plní energie a dokonale odpočatí, když je pryč únava a můžeme s radostí vykročit do nového dne. To všechno je otázkou kvalitní matrace, která dopřeje svému majiteli maximální pohodlí a dbá též o jeho zdraví. A právě takové jsou matrace Gumotex. Tak jak jste se dnes vyspali Vy? :-) Užitečné Informace k důchodové reformě Kdy a co předkládáte zaměstnavateli Důchodová reforma přináší možnost převodu části sociálního pojištění ( 3 % z 28) na individuální účet klienta. K tomu si klient každý měsíc přidává 2 % ze své hrubé mzdy. Sazba na důchodové spoření tedy činí 5 % z hrubé mzdy. Reforma počítá se třemi pilíři: 1. Pilíř průběžný státní systém důchodového zabezpečení, který je povinný pro všechny ekonomicky aktivní. 2. Pilíř - NOVINKA je zaveden od ledna 2013 formou dobrovolného spoření v penzijních společnostech posiluje vliv schopnosti jednotlivce a zvyšuje tak jeho celkový příjem v důchodovém věku. 3. Pilíř představuje dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem, které se od ledna 2013 částečně změnilo a nazývá se doplňkové penzijní spoření. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření 2. pilíř musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Jak probíhá proces zaregistrování účastníka 2. pilíře? Poté, co klient uzavře smlouvu o důchodovém spoření, obdrží celkem čtyři dopisy. Teprve po doručení posledního, tedy čtvrtého dopisu je třeba kontaktovat mzdovou účtárnu zaměstnavatele a nahlásit svou účast na důchodovém spoření. Klient obdrží následující dokumenty: 1. Dopis: potvrzení o zaevidování smlouvy důchodového spoření v RPS (od penzijní společnosti) cca 5 7 dní od podpisu smlouvy = klientovi sdělují, že došlo k zaevidování údajů. 2. Dopis: Rozhodnutí o registraci smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca 1,5 měsíce od podpisu smlouvy = klientovi se sděluje informace o průběhu registrace. 3. Dopis: Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = tento dokument již obsahuje veškeré potřebné informace pro zaevidování klienta jako účastníka 2. Pilíře (je ale psán strohou úřednickou formou, proto doporučujeme počkat až na poslední dokument). 4. Dopis: Informace, jak navést platby důchodového spoření (od penzijní společnosti) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = součásti dopisu je oddělitelné potvrzení s klientskými údaji, které je důležité pro mzdovou účtárnu. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření, musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Zaměstnavatelé jsou pak povinni hradit pojistné za své zaměstnance způsobem uvedeným v zákoně 397/2012 Sb. Zaměstnanec oznámí na mzdovou účtárnu účast v důchodovém spoření tak, že přinese: Dopis č. 3 Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy. Dopis č. 4 Informace, jak navést platby důchodového spoření. Michaela Václavská referent mezd 4

5 Až budete v Budějicích, navštivte naši novou prodejnu Počátkem dubna jsme zahájili prodej na novém místě v Českých Budějovicích. Přestěhovali jsme se z okrajové části města prakticky do centra, na ulici Husova 4. Prodejnu dříve navštívili jen zákazníci, kteří cíleně vyhledávali matrace a často prověřili pouze konkurenční nabídku. Nyní sídlí nová prodejna v zajímavé lokalitě, velmi blízko centra města na ulici, kde jsou v obou směrech zastávky MHD. Kolem tak projdou denně stovky lidí. Děláme vše pro to, aby si nenuceně do podvědomí uložili informaci o prodejně matrací GUMOTEX. Najít nové místo a sestěhovat zařízení z velké prodejny do menší, byl tak trochu oříšek. Nové prostory však působí velmi útulným dojmem a nespornou výhodou jsou i nízko položená a velká okna. Právě ta umožňují nahlédnout dovnitř třeba v několika minutách před příjezdem autobusu. Vyšší návštěvnost a zájem o zboží potvrdila hned v prvních dnech po otevření vedoucí prodejny paní Veselá, která avizovala větší počty zvědavců a zákazníků zejména po šestnácté hodině. Na hodnocení je ještě brzy, ale děláme vše proto, aby se ze zvědavých návštěvníků stali brzy spokojení zákazníci kupující matrace a doplňky do ložnic. Ing. Sylvie Čechová manažer marketingu

6 S Pulsarem v srdci Tuvinské republiky I. Přinášíme Vám cestopis dvou dobrodruhů z nedaleké Vídně, kteří počas dvacetidenního raftového tripu otestovali náš Pulsar na divokých řekách jižní Sibiře. této rozsáhlé země s nádhernou krajinou si odnesli množství Z zážitků a zasloužený obdiv místních lidí za odvahu při sjíždění nejkrásnějších, ale náročných řek Tuvinské republiky na malém raftu. Přečtěte si o dlouhé cestě za obřími peřejemi ruských řek a přesvědčte se, že náš člun opět uspěl v testu s exotickou a místy i drsnou přírodou této turisticky odlehlé oblasti. dny jsme strávili jízdou na koních horským údolím. Po všech těchto namáhavých dnech jsme dorazili k malé horské říčce Belin Basheen ve výšce 1600 m n.m. Rusko Cíl: Tuva, ruská republika na jihu Sibiře, nedaleko mongolských hranic. Vídeň Belin Basheen Na samotném počátku jsme téměř týden žili v nejrůznějších dopravních prostředcích. Využili jsme letadlo, autobus, metro i transsibiřskou železnici, a to vše s těžkými batohy. Do našeho hostelu v Irkutsku, města na břehu jezera Bajkal, jsme dorazili vyčerpaní, ale šťastní. Příští den padl na cestu autem z Irkutska do Orliku (asi 400 km, z toho posledních 150 prašnou cestou). Další den jsme pro změnu cestovali ruským offroadovým náklaďákem Ural a následující tři Dvacet dnů v divočine V příštích dvaceti dnech nás čekalo splutí Belin Basheen, přejetí jezera Belin Chol a nakonec pádlování na nejkrásnějších řekách Tuvinské republiky - Belin Gol, Kyzyl Khem a Malý Jenisej. Belin Basheen měl zrovna velmi málo vody, takže byl v podstatě nesjízdný. Tato horská říčka nás však velmi zaujala svou azurovou vodou a spoustou nádherných lipanů sibiřských. Brzy jsme přišli na to, že nejjednodušší způsob jak zdolat tuto řeku je, když jeden z nás loď táhne a ostatní jdou podél břehu, loví ryby, sluní se a obdivují krásu 6

7 Zajímavost okolních Sayanských hor. Belin Chol je úžasné jezero o délce sedmi kilometrů. Sestává ze tří menších jezer, která jsou mezi sebou propojena krátkými peřejemi. Foukal proti nám silný vítr, takže jsme vždy, když to bylo možné, šli pěšky podél břehu a raft opět táhli za sebou. Tento způsob se ukázal pohodlnější než pádlování. Divoká voda kategorie WW IV aneb Kyzyl Khem na Pulsaru Další tři dny jsme se prokousávali meandrující řekou a pak začala pořádná zábava. Asi 80 km dlouhý kaňon nám konečně umožnil pořádně si zaraftovat, a navíc byla kolem obdivuhodně krásná krajina. Několik místních, které jsme potkali, nevěřili, že opravdu chceme sjet Kyzyl Khem na tak malé lodi. Jsou zřejmě zvyklí jen na katamarány a vůbec netuší, že rafty jsou pro takovou vodu ideální. Dokončení přineseme v příštím čísle. Originál text a foto: Jakob Schabasser překlad: Dominika Krejčová, vodácký magazín Hydro (JC)

8 Akademie Do finále nultého ročníku spěje 15 týmů V minulém čísle jsme představili několik týmů zabývajících se praktickým uplatněním teoretické části vzdělávání. Také jejich návrhy na zlepšení činností konkrétních procesů budou výstupem nultého ročníku zaměřeného na práci techniků. Celkem patnáct týmů odprezentuje své práce vedoucím odborů v měsících dubnu a květnu. Užití systému projektového řízení v praxi budou před vedoucími odborů (sponzory týmů) obhajovat i následující týmy: Tým Prodej-nákup4 nastaví systém prodeje hal Dušan Buchta: Rozhodli jsme se využít projektové řízení jako nástroj k vyhodnocení nákladů na energie s cílem navržení úspor. Základem je rozpracování myšlenky snížení provozních nákladů na budově 42. Nějaké kroky jsme učinili už v minulosti, ale nedotáhli jsme věc do konce. Nyní znovu posuzujeme možnosti a vyhodnocujeme rizika navrhovaného opatření s ohledem na aktuální podmínky. Konkrétně jde o odběr levnější páry potřebné pro technologii výroby. Zajímáme se, jak funguje takové opatření v jiných podnicích. Do května předložíme plán s vyčíslením předpokládaných úspor, hodnocením rizik a dopadem na ostatní výroby. Věříme, že při hodnocení celkového odběru energií přinese náš návrh nemalou úsporu. Dušan Buchta (OZ2) pracuje v týmu s Liborem Prokopem (OZ2), Markem Sedláčkem (OZ3), Radkou Košičiarovou a Jolanou Hřebačkovou (obě závod Matrace). Sponzorem týmu je Michal Bílek. Tým 1 použije projektové řízení k vyřešení reklamací Prodej-nákup4 Tomáš Černý: Do nedávné doby byla veškerá činnost odboru hlavního mechanika orientována výhradně na potřeby fabriky. Na základě nových požadavků začínáme uspokojovat externí poptávky. Pasivní podoba naší nabídky se mění na aktivní vyhledávání externích zákazníků. V rámci týmu navrhneme systém řízení a vyhodnocování prodeje, který bude primárně vytvořen pro prodej montovaných hal, ale uplatnitelný i pro další naše komodity. Tomáš Černý (OZ6) pracuje v týmu s Lucií Tomkovou a Pavlem Polákem (oba OZ3). Sponzorem týmu je Jiří Marek. Pětičlenka hledá úspory v energiích Tým 1 Jiří Beran: Od vedení jsme dostali úkol zabývat se vyřešením poměrně komplikovaného dílu. Deska určená do zavazadlového prostoru pro Superb má sklon k určitým deformacím, díky kterým docházelo k nadzvedávání svrchní kobercové vrstvy. To samozřejmě vadí zákazníkům. Komplikace spočívá v tom, že se jedná o poměrně velkou plochu malé tloušťky. Očekávaným přínosem je eliminace četných reklamací tohoto dílu. Jiří Beran pracuje v týmu s Radkem Boštíkem, Petrou Podolníkovou, Janou Čermákovou, Jiřím Skalickým (všichni Tanex Jaroměř). Sponzorem týmu je Antonín Bidman. Trojlístek se soustředí na nízkoobrátkovou výrobu Bronislav Imrich: Zaměřili jsme se na vyhodnocení nízkoobrátkových výrobních cyklů. Naším cílem je navržení co možná nejoptimálnějšího obsazení linek na výrobu pěnových dílů, a sice formami v kombinaci sedák/opěra. Ve výsledku dojde k vyrovnanějšímu plánování, k zamezení zbytečných výměn forem a snížení zmetkovitosti při rozjezdech výroby. S tím samozřejmě souvisí i optimálnější nastavení skladových zásob, šetření energií a prostojů. Bronislav Imrich (OZ2) pracuje v týmu s Františkou Leciánovou (OZ2) a Lenkou Gajdovou (OZ1). Sponzorem týmu je Rostislav Machát. Pětičlenka 8

9 Podnikovou akademii podpoří Evropské fondy Akademie Gumotex uspěla s žádostí o financování vzdělávání techniků. V průběhu dvou let tak můžeme čerpat až 3,9 milionu korun z Evropských fondů. Na konkrétní vzdělávací aktivity lze použít 2,1 milionu, zbylé peníze pokryjí mzdové příspěvky části účastníků, administraci projektu a s ním spojené nepřímé náklady. Zelenou tak dostal námi navrhovaný způsob rozvoje techniků, který bude zahrnovat školení v oblastech výrobních technologií a materiálů, činnostech konkrétních procesů, ale i návazných oborů. Projekt naváže na systém dobíhajícího nultého ročníku vzdělávání techniků s tím, že i teorie bude více zaměřená na konkrétní procesy v našich závodech. Teoretická část bude pokračovat částí praktickou, tedy odzkoušením a zaváděním nového do praxe. Uspěli jsme v konkurenci šesti stovek velkých podniků Trojlístek Tým Výroba F-5 navrhne lepší tok materiálu Radek Pochylý: Na dílně budovy č. 13, kde probíhá vysokofrekvenční svařování, řešíme nevyhovující tok materiálu během výroby. Cílem je optimalizace výrobního procesu spočívající v časovém sladění jednotlivých operací. Výstupem pak bude návrh zahrnující lepší rozmístění jednotlivých strojů včetně přívodů energií, návrh na vhodnější přístupové a manipulační prostory. Samozřejmě vyhodnotíme s tím vším spojené náklady. Úkol řešíme formou projektového řízení. To znamená, že identifikujeme rizika, zohledníme náklady a vyhodnotíme přínos. Hlavním přínosem by mělo být snížení zmetkovitosti, ke kterému dochází při neustálém stěhování často těžkého materiálu během výroby. Radek Pochylý (OZ3) pracuje v týmu se Stanislavou Kychlerovou (OZ3), Martinem Dolákem (OZ2), Martinem Michalovičem (OZ6) a Martinem Gergelem (OZ3, na snímku chybí) Náš projekt obstál v opravdu tvrdé konkurenci. Celkem bylo předloženo žádostí v celkové výši přesahující pět miliard korun. Poskytovatel však mohl rozdělit pouze sedm set milionů. Zhruba půl na půl se dělily menší a velké podniky. Z šesti stovek velkých podniků bylo vybráno devadesát devět. Gumotex je jedním z nich. Základní podmínkou pro přiznání dotace byla podpora odborného vzdělávání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici daného zaměstnance. U velkých podniků se navíc musí jednat o vzdělávání systémového charakteru spojené s tvorbou nového či inovativního systému vzdělávání. Proto jsme v projektu naplánovali vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní činnosti rozdělené po procesech. Při jejich sestavování jsme vycházeli z výstupů dotazníkového šetření, návrhů vedoucích pracovníků i vedení společnosti. Možná právě tohle bylo základem našeho úspěchu u jednotlivých hodnotitelů projektu. Spousta podniků totiž zaznamenala zklamání z neúspěchu žádosti, když naplánovala vzdělávání po společných modulech, do kterých se hlásí pracovníci z různých procesů a úrovní. Vedle vzdělávání hrazeného Svazem chemického průmyslu ČR a úspěšných žádostí o dotace na jazykovou výuku nebo tvorbu systému odměňování, je bezmála čtyřmilionový projekt zásadní příležitostí, jak čerpat finanční prostředky z alternativních zdrojů na vlastní vzdělávací aktivity. Pavel Kašuba Výroba F-5

10 Rozhovor Myslivečková a Brown bojovali na MS březnu proběhlo v kanadském Londonu Mistrovství světa V v krasobruslení 2013, kterého se v kategorii tanců účastnil český pár z břeclavského klubu Lucie Myslivečková a Neil Brown. V nabité soutěži postupovalo z krátkých tanců do volných jízd 20 párů z 29 kvalifikovaných. Lucie a Neil zajeli bezchybnou jízdu, se kterou si dokonce vylepšili nejlepší bodový zisk v sezoně. Ani to však nestačilo na postup do volných jízd. Sezonu tak zakončili jako 21. nejlepší pár na světě. Lucii Myslivečkovou podporuje také naše akciová společnost. učím něco nového. Sledovat jiné sportovce a tanečníky, ale i jiné umělce, je pro mě vždy inspirací. Byly někdy i doby, kdy jste s tím chtěla praštit? Ano, byly. A bylo jich dost. Ale láska k tomuto sportu mě vždy přiměla vytrvat. Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte? Můj oblíbený autor citátů je Paolo Coelho. Uznávám od něj například tohle: Jak můžeme udělat něco nemožného? S nadšením. Na letošním mistrovství světa Krasobruslařka Lucie Myslivečková nejen o vystoupení na MS: Obecně celá sezóna byla docela náročná, protože jsme jeli mnoho závodů po celé Evropě. Ale byli jsme dobře připraveni zejména díky letní přípravě v Lyonu a v Praze, takže dá se říct, že jsme to zvládli bez větších problémů. Vyvrcholením bylo samozřejmě mistrovství světa, kde nám o necelé dva body unikla účast ve finále. Samozřejmě nás to oba dost mrzelo, ale předvedli jsme hodně dobrý výkon a s výsledkem jsme spokojeni. Měsíc v roce patří výhradně rodině Lucie na sebe také prozradila, že má hodně ráda zvířata. Mezi ta oblíbená prý patří vlk, hroch a lední medvěd. Tedy samá silná stvoření. Doma v Břeclavi máme fenku westíka Kiminku, o kterou se teď stará maminka s tatínkem. V Lyonu zvíře nemám, protože by se trápilo, kdybych nebyla doma, dodala. Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu síly do dalších soutěží! Mirka Myslivečková: Jsem na dceru hrdá Asi není třeba zdůrazňovat, že matkou úspěšné reprezentantky je naše kolegyně Mirka Myslivečková, která pracuje na pozici vedoucího technologa. Také ona má lví podíl na úspěchu dnes už známé krasobruslařky. Lucie na začátku kariéry, na fotografii třetí zleva Na co se připravujete nyní? Moji prioritou jsou státnice na vysoké škole, které budu mít v červnu. A po tréninkové přestávce se začneme připravovat na reprezentační prověrky, které proběhnou v srpnu v Praze. Máte nějaký krasobruslařský vzor? Vzorů mám hodně a nejen krasobruslařských. Od každého se ráda Jak dlouho se vlastně Lucie věnuje krasobruslení? V podstatě od malička. V roce 1994 jsme se přestěhovali z Prahy do Břeclavi a nikoho jsme tady neznali. Já jsem jako malá bruslila a jelikož byl v Břeclavi krasobruslařský oddíl, tak jsme tam začaly chodit, já trénovat a Lucie se mnou bruslit. Vzpomínáte na její první sportovní úspěchy? Určitě, na prvních závodech, které se konaly v Břeclavi, se vůbec nebála a moc se těšila. A to jí zůstalo. Každý rok se těší na závodní část sezony. Já prožívám všechny závody svých svěřenců, nejen ty první. Chce to velkou odvahu si stoupnout na velkou ledovou plochu, kde jste najednou sám bez trenéra před rozhodčími a hlavně rodiči, sourozenci, prarodiči a známými, kteří se na vás přijdou podívat. Těmto 10

11 Podporujeme Mládež ve stolním tenisu úspěšná v rámci celé republiky Ing. Mirka Myslivečková dětem je pět až šest let, jsou menší než mantinel a většinou ještě ani nechodí do školy. Jsou ale i děti, které právě kvůli závodění přestanou bruslit. Mladí stolní tenisté MSK Břeclav bojují úspěšně i na celostátní úrovni. Jan Vašíček obsadil na kontrolním turnaji starších žáků ČR v Havířově pěkné sedmé místo, když šel do soutěže z jedenácté příčky nasazovacího žebříčku. Veronika Tušlová, aktuálně třetí hráčka této kategorie v ČR, ve stejném termínu reprezentovala ČR na mezinárodním turnaji na Maltě. Co znamená v krasobruslení jednadvacáté místo na světě? Pro nás všechny jednoznačně velký úspěch. Jsem na dceru i jejího nového partnera hrdá. Jakého úspěchu Vaší dcery si nejvíce vážíte? Všech, a to nejen v krasobruslení. Jak náročná byla příprava na MS z pohledu matky úspěšné reprezentantky? Pro dceru a Neila to byla určitě velice těžká sezona nejen co do počtu závodů. Příprava probíhá celoročně, kromě jednoho měsíce v roce, kdy mají volno, a to v červnu. Jak si potom takový měsíc užívá? Nejdříve musí dohnat školu a pak si ukradneme jeden týden a všichni si navzájem užíváme. Děláme rodinné výlety, navštěvujeme příbuzné, chodíme houbařit pokud rostou. Kolik času vlastně trávíte s dcerou? Co nejvíc, co nám její povinnosti dovolí. Ještě, že existuje skype. Jak často a kde Lucie trénuje? Lucie trénuje v Lyonu, tréninky jsou od pondělí do soboty, dvoufázově. Velmi malou část přípravy mají v Praze. Takže má toho opravdu dost. Jak je tento sport náročný finančně? Řekla bych, že velmi. Většina financí jde z rodinného rozpočtu. Bohužel je to sport, který sponzory nepřitahuje. Co říkáte na 2. místo v regionální soutěži sportovec roku? Je to rozhodně ocenění její tvrdé práce. Ceny, kterou jsem musela převzít za dceru z důvodu její nepřítomnosti v republice, si všichni moc vážíme. Dva ročníky předtím Lucie anketu vyhrála. Je to fantastické, jak se tento krásný sport díky Lucii dostává do podvědomí lidí z Břeclavska. Na snímku aktuální posila MSK Břeclav a dva špičkoví mládežníci oddílu: zleva Veronika Tušlová, Suthasini Sawettabut a Jan Vašíček. Družstvo starších žákyň MSK Veronika Tušlová a Nikol Cerovská obsadilo výborné čtvrté místo na M-ČR v Ostravě a družstvo dorostenek, hrající ve složení Veronika Tušlová, Magdaléna Šubíková, získalo mezi šestnácti vybranými celky páté místo v ČR. Jaroslav Hýbner Děkujeme za rozhovor! Turnaj v bowlingu přilákal také ženy V sobotu 9. března proběhl tradiční turnaj čtyřčlenných družstev na bowlingové šestidráze v Hodoníně. Celkem dvanáct družstev změřilo síly během šesti kol. Vyhodnocena byla tři nejlepší družstva a zajímavé ceny si odnesli také nejlepší jednotlivci. V porovnání s předchozími ročníky se letošního turnaje zúčastnil zatím největší počet žen. Na bowlingovou dráhu jich nastoupilo rovných deset. Nejlepší družstva Mráz Miroslav, Helešicová Silvie, Káňa Pavel, Šálek Jiří (družstvo na snímku) Kratochvíl Václav, Hybler Rostislav, Mokráň Jaroslav, Zálešák Lubomír Čápek Kamil, Hovězák Josef, Čuka Stanislav, Slámová Petra Nejlepší jednotlivci - ženy 1. Řehánková Iveta Helešicová Silvie Slámová Petra 698 Nejlepší jednotlivci - muži 1. Šálek Jiří Zálešák Lubomír Čápek Kamil 856 Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za předvedené výkony a za příjemně strávený čas. Poděkování patří také vedení společnosti a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití našich zaměstnanců. Ing. Miroslav Mráz

12 Přispěli jsme na auto pro dětský domov Naše společnost přispěla na automobil určený dětem dětského domova v Hodoníně. Dodávka Ford Tranzit bude sloužit k přepravě dětí na výlety, na různé soutěže a akce, které se konají v rámci dětských domovů po celé České republice. Prostorné auto také umožní, aby děti cestovaly spolu s oblíbenými dvěma psy cvičenými na canisterapii. Hodonínskému dětskému domovu pomohla získat auto společnost A-B help, která zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a oblastí firem. (red) Společenská kronika únor březen 2013 Oslavili 50 let: Blanka Kubečková, Anna Lucová, Zdeněk Pozděch, Miloslava Poláčková, Milan Paulík, Světlana Havlová, Marcela Sucháčková 30 let ve firmě: Marie Buršíková 35 let ve firmě: Josef Piškula 40 let ve firmě: Vítězslava Rybová Nastoupili: Bc. Josef Pilipčinec, Radim Škarka Pracovní poměr ukončili: Markéta Valentová, Ing. Josef Horníček, Jiří Fialka, Marie Nejezchlebová, Jan Pavka, Iveta Předínská, Andrea Urbanová, Ludmila Peterková, Ing. Richar Machát, Jan Osička Andrea Červenáková, Jiří Prudil, Alena Anderlová, Monika Brtevníková, Markéta Lhotská, Jana Nováková, Klaudie Přibylová, Zdeňka Salčáková, Božena Zimová, Radim Kokavec, Alena Brzobohatá, Kamil Kutý, Jaroslav Mejzr Do důchodu odešly: Zdeňka Herková, Olga Klimešová, Jiřina Kudlíková Na mateřskou dovolenou nastoupily: Lucie Prajková, Ing. Martina Konečná V 1. čtvrtletí 2013 darovali krev Anderle Radek, Antošová Martina, Baláš Čeněk, Baláš Roman, Balgová Věra, Baťka Ludvík, ing. Beránková Lenka, Bergman Petr, Čapka Milan, Čapka Petr, Černý Tomáš, Čuka Stanislav, Čumalová Renata, Dolák Martin, Dvořáková Jiřina, Ferstlová Radmila, Fintajsl Michal, Fňukalová Iveta, Hamadová Dagmar, Hamanová Františka, Hanáková Helena, Hasil Jiří, Helešic Bronislav, Hes Vladimír, Hlaváčová Kamila, Horák Dušan, Hovězák Josef, Hrabicová Naděžda, Hrabovský Tomáš, Hruška Lubomír, Hybler Rostislav, Imrich Bronislav, Kabeláčová Helena, Kainová Martina, Katucký Petr, DiS. Kloučková Markéta, Kočík David, ing. Kovalčík František, Kříž Petr, Kubina Jan, Kuja Jiří, Kunderová Lucie, Kutý Kamil, Lim Karel, Maleňák Michal, Maleňáková Dagmar, Martuška Miroslav, Mašková Jitka, Mikudíková Miluše, Molek René, Němec Jiří, Nešporová Petra, Nováková Dana, Nováková Lenka, Očenášek Jan, Osičková Ivana, Ostřížková Leona, Podolníková Petra, Pochylá Šárka, Poljak Martin, Ponikelská Lenka, Prokop Libor, Průdek Marian, Raková Miloslava, ing. Rezek Oldřich, Sádlík Dušan, Sedláček Jiří, Sedlář Otakar, Seifert Petr, Schallenberger Jan, Schmied Pavol, Schwertnerová Soňa, Stachovičová Jaroslava, Straka Drahomír, Střílková Joanna, Suchánková Lenka, Svobodová Jana, Štyksová Monika, Šulc Jindřich, Tonová Antonie, Tuček Patrik, Tučková Eva, Turečková Štěpánka, Uhrmacher Ivan, Vaňková Miroslava, Váňová Lucie, Vašková Ladislava, Vítek Libor, Zahálková Eva, Zachař Michal, Zbranková Lenka. Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Růžena Elsnerová, Stanislav Fibingr, Jarmila Bartošová 65 let: Alena Gajdová, Miroslava Kyclová, Pavla Ledvinová, Dana Doležalová, Zdeňka Berková, Marie Fojtíčková, Emil Horáček, Eva Rolníková, Vladimír Filka, Ludmila Džunová, Anna Součková, Jiří Fiala, Marie Hrubá 70 let: Pavel Buzrla, Božena Zrubcová, Jaroslava Helešicová, Marie Pardovská, Milada Jandáková, Marie Martínková, Květoslava Faitová, Anna Janulíková, Karel Fitz, Arnošt Wald 75 let: Jaroslava Wagnerová, Anna Pešlová, Terezie Hlavenková, Věra Jurovatá, Vilém Krůza 80 let: Marie Ořeská, Růžena Krejzová, Marie Dolečková 85 let: Anna Kopuletá, Marie Konečná Zemřeli naši bývalí kolegové: František Balíček (1939), Jaroslav Hübner (1953), Jan Janulík (1953) Jana Černotová personální úsek Všem přátelům a známým děkuji za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela Jana Šuby. S poděkováním manželka Olga Klimešová. Odbory informují V měsíci březnu proběhla konference odborové organizace. Výstupem jsou nové zásady hospodaření pro rok Sociální oblast ve prospěch členů - Sociální podpora při dlouhodobé nemoci Kč v případě nemoci delší než 4 měsíce - Podpora při úmrtí člena odborové organizace Kč - Dar při životním jubileu 50 let Kč při členství min. 2 roky - První odchod do starobního, invalidního nebo předčasného důchodu Kč - Odborářům-zaměstnancům v evidenčním stavu poukázka 800 Kč při členství min. 7 měsíců v r Příspěvek na lyžařský výcvik 500 Kč do věku 15 let včetně - Příspěvek na školu v přírodě 500 Kč do věku 15 let včetně - Denzitometrie, příspěvek na vyšetření žen starších 45 let 200 Kč - Dětem členů odborové organizace zajistit zájezd k MDD - Bezplatná právní poradna pro členy - Příspěvek v nemoci 600 Kč (1x ročně po patnácti pracovních dnech nemoci) - Podpora v nezaměstnanosti Kč měsíčně - maximálně 7 měsíců a při rekvalifikaci Kč. Souběh není možný. Kulturní oblast Akce organizované odborovou organizací Rekreace Příspěvek na poznávací zájezd pro člena ZO Kč Sport Sportovní akce organizované odborovou organizací a využití pronájmů skupinami zaměstnanců podniku Udržovací příspěvek od členů odborové organizace Placení členských příspěvků od druhého měsíce pracovní neschopnosti 40 Kč za měsíc Bližší informace u Libuše Štěpánkové, předsedkyně ZO Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Tištěný náklad 500 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p. 3062, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

jasnýcíl Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance Rozhovor o přípravách na novou linku

jasnýcíl Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance Rozhovor o přípravách na novou linku duben 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Rozhovor o přípravách na novou linku Odměny za zlepšováky výrazně rostou OZ 6 předává mimořádnou externí

Více

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé červen 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Představujeme společnost Ronson Plastics Výroba matrací pod novým vlastníkem Týmové práce výstupy za 10 milionů Den otevřených dveří - fotoreportáž

Více

NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL

NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL únor 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL Změna při poskytování zaměstnaneckých výhod Pozvali jsme distributory našich lodí Gumotex mezi nejlepšími exportéry Prezentovali

Více

jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců

jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců ú n o r 2 0 1 5 jasnýcíl Firemní časopis společnosti G u m o t e x Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců Zaměstnanci převzali ocenění Firma a zdraví

Více

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky č e r v e n e c 2 0 1 5 jasný cíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Z otevření nánosovací linky Čárové kódy zefektivní procesy V Jaroměři zahájili výstavbu haly Akademie otevře další ročník Jak

Více

jasnýcíl NIGHT CONTROL revoluční novinka na slovenském trhu Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů

jasnýcíl NIGHT CONTROL revoluční novinka na slovenském trhu Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů listopad 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů Nákupem z kolekce GUMOTEX MATRACE soutěžíte o ceny Náš kolega

Více

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu listopad 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu Akademie řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Letošní první setkání v Chemparku Záluží

Letošní první setkání v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace 4 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 1 V teplárně T200 skončil provoz kotelny a odběrových turbín str. 2 3 Vzdělávání zaměstnanců Parama a tří

Více

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh! HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ÚNOR 2014 2014 Zdař Bůh! V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem slovo generálního ředitele Vážené kolegyně,

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Škodovák číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Italové přivítali plzeňské tramvaje ŠKODA TRANSPORTATION vyhlásila nejlepší

Více

Novinky: multicut 630, MCU 1100

Novinky: multicut 630, MCU 1100 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2013 www.kovosvit.cz POZVÁNKA Akce TÉMA Den otevřených dveří Ples ve prospěch charity Multifunkční stroje strana

Více

den otevřených dveří kovosvit mas

den otevřených dveří kovosvit mas ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červen / 2012 www.kovosvit.cz POZVÁNKA TÉMA HISTORIE Kovák Cup Den otevřených dveří Založení značky MAS strana 2 strana

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou SMSka je společným projektem nás všech Setkání Strategického týmu SMS ve dnech 19. - 20. 6. 2014 s akčními závěry Reprezentační kanceláře ve Frýdku-Místku lákají Rekonstrukce v Back office vrcholí Evoluci

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána

Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána NOVINY SKUPINY BŘEZEN, DUBEN 2008 Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána k rozdělení celkové částky ve výši cca 8,8 mil. Kč určené pro navýšení celkového objemu mzdových prostředků. O tom, jak budou

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit.

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013 www.kovosvit.cz FOTOSOUTĚŽ AKCE TÉMA Malý kovosviťák v akci KOVÁK FEST 50 LET SLÉVÁRNY strana 2 strana

Více

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str.

Více

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Škodovák číslo 72 Informační časopis skupiny ŠKODA 11-12/2011 Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Jménem vedení společnosti

Více

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce BŘEZEN, DUBEN 2010 signál. Je ale otázkou, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících a zda

Více