jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř"

Transkript

1 květen jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř Rozhovor: Dcera naší kolegyně mezi krasobruslařskou elitou Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova

2 Aktuálně OZ2 zahájí nové projekty slunečních clon Pro BMW ale vyrábíme i jiné produkty, jako například hlavovky a pěnové díly. V jednání jsou i další možnosti spolupráce, a proto je jakékoliv rozšíření výroby pro tohoto partnera velmi důležité. Investice do nové linky Michal Bílek vedoucí výroby Zatímco na konci roku 2012 došlo k výraznému ponížení výroby slunečních clon pro vozy VW Golf a Passat a tím i k ponížení počtu pracovníků výroby tohoto segmentu, rok 2013 slibuje nárůst zakázek. Podařilo se získat některé projekty, kterými zajistíme nejen dosažení plánovaných tržeb, ale i práci dalším zaměstnancům pro nadcházejících několik let. Během července by měla naběhnout výroba clon v projektu VW Polo Scirocco. V současné době již dochází k úpravám logistiky stávající linky a přípravků. V rámci tohoto projektu vznikne zhruba čtyřiadvacet nových pracovních míst na období cca pěti let. Doladění konstrukčních záležitostí probíhá u dalšího projektu, se kterým se počítá od konce letošního roku a také na zhruba pětileté období. Půjde o sluneční clony pro Seat Ibiza, Altea. Práci v projektu najde asi čtrnáct nových pracovníků. (mb) GUMOTEX Břeclav investuje do rozšíření divize AUTO 110 milionů korun. Investice směřuje do odštěpného závodu TANEX PLASTY se sídlem v Jaroměři. O investici, která musí být zvládnuta do konce letošního roku, rozhodlo představenstvo akciové společnosti na zasedání Investice umožní vybudování nové, moderní a vysoce efektivní linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Cílem Ing. Pavol Bukovský je nejen zefektivnění stávající výroby, ale především snaha nabídnout všem potenciálním zákazníkům nová, moderní a inovovaná řešení sedadlových kompletů a ostatních výrobků. Zároveň dojde ve skupině AUTO k optimálnímu rozložení portfolia výroby s respektováním geografické polohy jednotlivých závodů vzhledem ke klíčovým zákazníkům. GUMOTEX Břeclav je v rámci své divize AUTO jedním z velmi významných a tradičních dodavatelů do automobilového průmyslu. Obrat této části akciové společnosti činí přes 1,2 miliardy korun ročně. Ve strategickém výhledu je navýšení obratu v horizontu následujících tří let až na 2 miliardy korun. Výrobkové portfolio je orientováno na interiérové i exteriérové díly převážně pro osobní automobily. Jedná se především o výrobky ze studené polyuretanové pěny pro výplně sedadel a výplně hlavových a loketních opěr. Z expandovaného polypropylenu se vyrábí součásti nárazníků určené k absorpci energie při nárazu do překážky. Ze stejného materiálu se dělají i vložky do slunečních clon, které se dodávají jako hotové komplety s rozmanitou výbavou. Významným segmentem jsou i hlavice řadicích pák z integrální polyuretanové pěny. Rozhodnutí o klíčové investici, která je největší v moderní historii akciové společnosti, přichází v nelehké době hospodářské recese. Rozhodnutí jasně a zřetelně demonstruje základní firemní vizi společnosti GUMOTEX: VYBUDOVAT STABILNÍ GUMOTEX, ZALOŽENÝ NA TRADICI, KTERÝ PRO- STŘEDNICTVÍM INOVACÍ NABÍDNE ZÁKAZNÍKŮM SKVĚLÉ VÝROBKY. Na projektu BMW MINI pracuje od začátku května tým ve složení Jaroslav Miklenda, Zbyněk Krupica, Michal Bílek, Radka Bartošová, Lubomír Mrázik, Filip Radocha a Ľuboš Durdiak. Novinkou je spolupráce s BMW Instalace nové a moderní výrobní linky se chystá pro cca desetiletý projekt, který se rozběhne koncem roku V oblasti výroby slunečních clon se bude jednat o vstup do nového světa automobilového průmyslu BMW. Přesněji řečeno nejedná se o clonu přímo do automobilů BMW, ale do jejich vývojem řízeného koncernu - automobilů Mini. Požadavky zákazníka pro nás znamenají vývoj zcela nového konceptu montáže. Výrobní linka bude mnohem více sofistikovaná. Veškeré procesy mající vliv na zákaznické požadavky budou prováděny automaticky. Zkompletované díly budou stoprocentně zkontrolovány na funkční parametry. Projekt si vyžádá zapojení šestadvaceti lidí. Každý týden až do náběhu sériové výroby projekt MINI vyžaduje přítomnost zodpovědné osoby v Mnichově. Několik týdnů po začátku produkce je žádaná přítomnost další osoby v Oxfordu. Důvodem je případné okamžité řešení problémů v místě. Ing. Pavol Bukovský Návrh na změnu názvu Jasného cíle Návrh zaslal Lukáš Pleskot z odštěpného závodu Tanex v Jaroměři: Gumotex je česká firma. Nicméně jsem se zamyslel nad cizím slovem GLIDE (glajd), což znamená plachtit. Aby to mělo něco společného s Gumotexem, přidal jsem nakonec slova -TEX. Čili celý název je GLIDETEX (vyslovováno glajdtex). Snažil jsem se ho udělat jakoby v trojrozměrném prostoru. Zvolil jsem tak, protože Jasný cíl se nezmiňuje jen o práci, ale také o sportu, o akcích, o novinkách na trhu, atd. Takže ho čtenář vidí také z více úhlů. Za nápad a snahu děkujeme! Redakční rada

3 Editorial V poslední době prochází Gumotex řadou změn, které pro něj znamenají nové příležitosti. Investuje do linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Zahájí výrobu jiného typu clony. Zcela nové pojetí dostává propagace našich matrací. Čluny, které chceme dále rozvíjet, se objevují v turisticky neobvyklých lokalitách atd. Samozřejmě někde se daří více, jinde méně a jak se říká - ani v životě není pořád jen slunečno. Těší mě, že k těm pozitivním změnám můžeme přispět také novinkou v oblasti rozvoje zaměstnanců. Evropské Zateplení budovy č. 42 čeká na výsledek žádosti o dotaci V srpnu 2012 byla podána žádost o dotaci na zateplení další výrobní haly. Pětipodlažní budova č. 42 byla postavena v 70. letech minulého století. V současné době je zařazena do klasifikační třídy G - mimořádně nehospodárná. Projekt za 12,4 milionu korun počítá se zateplením obvodových stěn, střešních konstrukcí a výměnou všech otvorových výplní, které neodpovídají energetickým požadavkům. V plánu je také kompletní rekonstrukce vzduchotechniky. Uvedená částka zahrnuje dotaci ve výši 3,7 milionu korun. Úpravami má dojít ke snížení celkové spotřeby paliv a energií na budově o více jak 60 %. Přepočteno na peníze je to úspora přes 1,1 milionu korun ročně. Zahájení prací závisí na ukončení schvalovacího řízení u poskytovatele dotace. Předpokládaným termínem ukončení projektu je konec roku Poskytovatel dotace ale není vázán žádnou lhůtou, do kdy musí o žádostech rozhodnout. Předpoklad výsledků hodnocení žádostí dle Czechinvestu je červen V případě, že by projekt nebyl podpořen ze zdrojů EU (program Eko-energie), mohla by naše společnost realizovat plánované práce v menším rozsahu. To by však znamenalo snížení předpokládané výše energetických úspor. V letech 2010 a 2011 byly realizovány podobné projekty u budov 13 a 14. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých 40 milionů korun. Získané dotace tehdy přesáhly 11 milionů. Ing. Pavlína Vlková vedoucí investiční výstavby a správy nemovitostí fondy podpoří námi plánovaný systém vzdělávání techniků v rámci firemní Akademie. V první řadě je však nutné si uvědomit, že smyslem každé aktivity je její přínos. A přínos podnikové Akademie bude záviset na tom, jak si ji nastavíme. K tomu bude zapotřebí nejen aktivity samotných účastníků, kteří dostanou možnost uplatnit nové znalosti a dovednosti při řešení vlastních projektů v praxi. Potřebná bude zejména podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli sponzorů týmů měli být aktivními navrhovateli úkolů a následně oponenty a kouči. Nelze opomenout nezbytnou podporu vedení společnosti. Jedině tak bude mít naše Akademie smysl a potáhneme za jeden provaz. Jedině tak bude platit to, co mi utkvělo v paměti z nejmenované podnikové akce. Jeden z bývalých manažerů řekl, že každý vedoucí je tak dobrý, jak schopné má podřízené. A nezbývá, než s ním plně souhlasit. Je tedy jen na nás všech, jak si dokážeme nastavit a využít plánované aktivity k tomu, aby nás tento systém někam posunul. Během dvou let se do něj zapojí více jak sto zaměstnanců naší akciové společnosti. Jaroměř: raketový vzestup počtu zlepšováků Při hodnocení loňského roku se odštěpný závod Tanex v Jaroměři soustředil na problém nízké iniciativy zaměstnanců v oblasti zlepšovacích návrhů. Oproti celému roku 2012 počty podaných zlepšováků významně vzrostly už v prvním čtvrtletí a dosáhly téměř hodnot ročního plánu. Na otázku čím to je odpovídá Monika Hozdová, zmocněnec ZN managementu pro závod Tanex: Zaměřili jsme se především na to, jak obnovit důvěru a proaktivní přístup zaměstnanců. Nastavili jsme systém tak, aby bylo podávání zlepšovacích návrhů funkční a přístupné pro všechny zaměstnance. Při pravidelném setkávání zaměstnanců s vedením závodu byla představena prezentace na téma nejdůležitějších principů zlepšovatelství a systému řízení procesu zlepšovacích návrhů společnosti Gumotex. Další nutností je vytvoření organizačních předpokladů a podpory, co se týká nejen aplikace zlepšení, ale i motivace pracovníků. Podpora zlepšovatelů a osobní zájem o návrhy zlepšení přinesl své výsledky. Rok Počet návrhů zlepšení čtvrtletí Pavel Kašuba, šéfredaktor před zateplením Tento trend pokračuje dále i v měsíci dubnu, kdy naši zaměstnanci podali již dalších 10 podnětů. Podávané návrhy nezahrnují jen výrobní činnosti, ale i administrativu, servisní a podpůrné procesy. Další z podstat je řešení například bezpečnosti, ergonomie, standardů nebo ulehčení práce. Zlepšení v konečném důsledku dělíme dle jejich přínosu na finančně vyčíslitelná a finančně nevyčíslitelná bezpečnost a ochrana zdraví, ergonomie, environmentální management, zlepšení pracovního prostředí atd. Všechny užitečné nápady jsou pro firmu důležité a jsme za ně rádi. Na konci roku připravujeme vyhodnocení kolektivu nejlepších zlepšovatelů a bude opravdu z čeho vybírat. Touto cestou si dovoluji poděkovat zaměstnancům OZ 5 za jejich kladný přístup a snahu ke zlepšení. po zateplení 3

4 Barva žen, optimismu, pozitivní nálady a zdravé pokožky. Jedinečná, odvážná a nezaměnitelná RŮŽOVÁ - Barva zdravého spánku Nová barva matrací GUMOTEX Naším cílem bylo vdechnout prezentaci matrací nový život a z dlouhodobého hlediska vytvořit vlastní a nezaměnitelnou identitu, kterou si lidé časem spojí s naší značkou. Reklamní agentura Citadela ze Slovenska, která se loni zúčastnila výběrového řízení, nás přesvědčila svým návrhem růžového spaní, a proto jsme se rozhodli za symbol vydatného spánku zvolit portréty spokojných, usměvavých lidí s výrazně růžovými tvářemi. Zvolený slogan zároveň napovídá, že s matracemi Gumotex se vyspíte kvalitně a zdravě, prostě jednoduše do růžova! Změna vizáže je jen prvním krokem ve snaze posilňovat naše místo na trhu a podporovat prodej v široké distribuční síti jak v domácím, tak v zahraničním prostředí. Čeká nás ještě hodně práce, ale už dnes každý náš krok po sobě všude zanechává malé nové otisky. Krásné ráno je, když vstáváme plní energie a dokonale odpočatí, když je pryč únava a můžeme s radostí vykročit do nového dne. To všechno je otázkou kvalitní matrace, která dopřeje svému majiteli maximální pohodlí a dbá též o jeho zdraví. A právě takové jsou matrace Gumotex. Tak jak jste se dnes vyspali Vy? :-) Užitečné Informace k důchodové reformě Kdy a co předkládáte zaměstnavateli Důchodová reforma přináší možnost převodu části sociálního pojištění ( 3 % z 28) na individuální účet klienta. K tomu si klient každý měsíc přidává 2 % ze své hrubé mzdy. Sazba na důchodové spoření tedy činí 5 % z hrubé mzdy. Reforma počítá se třemi pilíři: 1. Pilíř průběžný státní systém důchodového zabezpečení, který je povinný pro všechny ekonomicky aktivní. 2. Pilíř - NOVINKA je zaveden od ledna 2013 formou dobrovolného spoření v penzijních společnostech posiluje vliv schopnosti jednotlivce a zvyšuje tak jeho celkový příjem v důchodovém věku. 3. Pilíř představuje dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem, které se od ledna 2013 částečně změnilo a nazývá se doplňkové penzijní spoření. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření 2. pilíř musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Jak probíhá proces zaregistrování účastníka 2. pilíře? Poté, co klient uzavře smlouvu o důchodovém spoření, obdrží celkem čtyři dopisy. Teprve po doručení posledního, tedy čtvrtého dopisu je třeba kontaktovat mzdovou účtárnu zaměstnavatele a nahlásit svou účast na důchodovém spoření. Klient obdrží následující dokumenty: 1. Dopis: potvrzení o zaevidování smlouvy důchodového spoření v RPS (od penzijní společnosti) cca 5 7 dní od podpisu smlouvy = klientovi sdělují, že došlo k zaevidování údajů. 2. Dopis: Rozhodnutí o registraci smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca 1,5 měsíce od podpisu smlouvy = klientovi se sděluje informace o průběhu registrace. 3. Dopis: Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy (od CRS do vlastních rukou) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = tento dokument již obsahuje veškeré potřebné informace pro zaevidování klienta jako účastníka 2. Pilíře (je ale psán strohou úřednickou formou, proto doporučujeme počkat až na poslední dokument). 4. Dopis: Informace, jak navést platby důchodového spoření (od penzijní společnosti) cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = součásti dopisu je oddělitelné potvrzení s klientskými údaji, které je důležité pro mzdovou účtárnu. Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření, musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Zaměstnavatelé jsou pak povinni hradit pojistné za své zaměstnance způsobem uvedeným v zákoně 397/2012 Sb. Zaměstnanec oznámí na mzdovou účtárnu účast v důchodovém spoření tak, že přinese: Dopis č. 3 Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy. Dopis č. 4 Informace, jak navést platby důchodového spoření. Michaela Václavská referent mezd 4

5 Až budete v Budějicích, navštivte naši novou prodejnu Počátkem dubna jsme zahájili prodej na novém místě v Českých Budějovicích. Přestěhovali jsme se z okrajové části města prakticky do centra, na ulici Husova 4. Prodejnu dříve navštívili jen zákazníci, kteří cíleně vyhledávali matrace a často prověřili pouze konkurenční nabídku. Nyní sídlí nová prodejna v zajímavé lokalitě, velmi blízko centra města na ulici, kde jsou v obou směrech zastávky MHD. Kolem tak projdou denně stovky lidí. Děláme vše pro to, aby si nenuceně do podvědomí uložili informaci o prodejně matrací GUMOTEX. Najít nové místo a sestěhovat zařízení z velké prodejny do menší, byl tak trochu oříšek. Nové prostory však působí velmi útulným dojmem a nespornou výhodou jsou i nízko položená a velká okna. Právě ta umožňují nahlédnout dovnitř třeba v několika minutách před příjezdem autobusu. Vyšší návštěvnost a zájem o zboží potvrdila hned v prvních dnech po otevření vedoucí prodejny paní Veselá, která avizovala větší počty zvědavců a zákazníků zejména po šestnácté hodině. Na hodnocení je ještě brzy, ale děláme vše proto, aby se ze zvědavých návštěvníků stali brzy spokojení zákazníci kupující matrace a doplňky do ložnic. Ing. Sylvie Čechová manažer marketingu

6 S Pulsarem v srdci Tuvinské republiky I. Přinášíme Vám cestopis dvou dobrodruhů z nedaleké Vídně, kteří počas dvacetidenního raftového tripu otestovali náš Pulsar na divokých řekách jižní Sibiře. této rozsáhlé země s nádhernou krajinou si odnesli množství Z zážitků a zasloužený obdiv místních lidí za odvahu při sjíždění nejkrásnějších, ale náročných řek Tuvinské republiky na malém raftu. Přečtěte si o dlouhé cestě za obřími peřejemi ruských řek a přesvědčte se, že náš člun opět uspěl v testu s exotickou a místy i drsnou přírodou této turisticky odlehlé oblasti. dny jsme strávili jízdou na koních horským údolím. Po všech těchto namáhavých dnech jsme dorazili k malé horské říčce Belin Basheen ve výšce 1600 m n.m. Rusko Cíl: Tuva, ruská republika na jihu Sibiře, nedaleko mongolských hranic. Vídeň Belin Basheen Na samotném počátku jsme téměř týden žili v nejrůznějších dopravních prostředcích. Využili jsme letadlo, autobus, metro i transsibiřskou železnici, a to vše s těžkými batohy. Do našeho hostelu v Irkutsku, města na břehu jezera Bajkal, jsme dorazili vyčerpaní, ale šťastní. Příští den padl na cestu autem z Irkutska do Orliku (asi 400 km, z toho posledních 150 prašnou cestou). Další den jsme pro změnu cestovali ruským offroadovým náklaďákem Ural a následující tři Dvacet dnů v divočine V příštích dvaceti dnech nás čekalo splutí Belin Basheen, přejetí jezera Belin Chol a nakonec pádlování na nejkrásnějších řekách Tuvinské republiky - Belin Gol, Kyzyl Khem a Malý Jenisej. Belin Basheen měl zrovna velmi málo vody, takže byl v podstatě nesjízdný. Tato horská říčka nás však velmi zaujala svou azurovou vodou a spoustou nádherných lipanů sibiřských. Brzy jsme přišli na to, že nejjednodušší způsob jak zdolat tuto řeku je, když jeden z nás loď táhne a ostatní jdou podél břehu, loví ryby, sluní se a obdivují krásu 6

7 Zajímavost okolních Sayanských hor. Belin Chol je úžasné jezero o délce sedmi kilometrů. Sestává ze tří menších jezer, která jsou mezi sebou propojena krátkými peřejemi. Foukal proti nám silný vítr, takže jsme vždy, když to bylo možné, šli pěšky podél břehu a raft opět táhli za sebou. Tento způsob se ukázal pohodlnější než pádlování. Divoká voda kategorie WW IV aneb Kyzyl Khem na Pulsaru Další tři dny jsme se prokousávali meandrující řekou a pak začala pořádná zábava. Asi 80 km dlouhý kaňon nám konečně umožnil pořádně si zaraftovat, a navíc byla kolem obdivuhodně krásná krajina. Několik místních, které jsme potkali, nevěřili, že opravdu chceme sjet Kyzyl Khem na tak malé lodi. Jsou zřejmě zvyklí jen na katamarány a vůbec netuší, že rafty jsou pro takovou vodu ideální. Dokončení přineseme v příštím čísle. Originál text a foto: Jakob Schabasser překlad: Dominika Krejčová, vodácký magazín Hydro (JC)

8 Akademie Do finále nultého ročníku spěje 15 týmů V minulém čísle jsme představili několik týmů zabývajících se praktickým uplatněním teoretické části vzdělávání. Také jejich návrhy na zlepšení činností konkrétních procesů budou výstupem nultého ročníku zaměřeného na práci techniků. Celkem patnáct týmů odprezentuje své práce vedoucím odborů v měsících dubnu a květnu. Užití systému projektového řízení v praxi budou před vedoucími odborů (sponzory týmů) obhajovat i následující týmy: Tým Prodej-nákup4 nastaví systém prodeje hal Dušan Buchta: Rozhodli jsme se využít projektové řízení jako nástroj k vyhodnocení nákladů na energie s cílem navržení úspor. Základem je rozpracování myšlenky snížení provozních nákladů na budově 42. Nějaké kroky jsme učinili už v minulosti, ale nedotáhli jsme věc do konce. Nyní znovu posuzujeme možnosti a vyhodnocujeme rizika navrhovaného opatření s ohledem na aktuální podmínky. Konkrétně jde o odběr levnější páry potřebné pro technologii výroby. Zajímáme se, jak funguje takové opatření v jiných podnicích. Do května předložíme plán s vyčíslením předpokládaných úspor, hodnocením rizik a dopadem na ostatní výroby. Věříme, že při hodnocení celkového odběru energií přinese náš návrh nemalou úsporu. Dušan Buchta (OZ2) pracuje v týmu s Liborem Prokopem (OZ2), Markem Sedláčkem (OZ3), Radkou Košičiarovou a Jolanou Hřebačkovou (obě závod Matrace). Sponzorem týmu je Michal Bílek. Tým 1 použije projektové řízení k vyřešení reklamací Prodej-nákup4 Tomáš Černý: Do nedávné doby byla veškerá činnost odboru hlavního mechanika orientována výhradně na potřeby fabriky. Na základě nových požadavků začínáme uspokojovat externí poptávky. Pasivní podoba naší nabídky se mění na aktivní vyhledávání externích zákazníků. V rámci týmu navrhneme systém řízení a vyhodnocování prodeje, který bude primárně vytvořen pro prodej montovaných hal, ale uplatnitelný i pro další naše komodity. Tomáš Černý (OZ6) pracuje v týmu s Lucií Tomkovou a Pavlem Polákem (oba OZ3). Sponzorem týmu je Jiří Marek. Pětičlenka hledá úspory v energiích Tým 1 Jiří Beran: Od vedení jsme dostali úkol zabývat se vyřešením poměrně komplikovaného dílu. Deska určená do zavazadlového prostoru pro Superb má sklon k určitým deformacím, díky kterým docházelo k nadzvedávání svrchní kobercové vrstvy. To samozřejmě vadí zákazníkům. Komplikace spočívá v tom, že se jedná o poměrně velkou plochu malé tloušťky. Očekávaným přínosem je eliminace četných reklamací tohoto dílu. Jiří Beran pracuje v týmu s Radkem Boštíkem, Petrou Podolníkovou, Janou Čermákovou, Jiřím Skalickým (všichni Tanex Jaroměř). Sponzorem týmu je Antonín Bidman. Trojlístek se soustředí na nízkoobrátkovou výrobu Bronislav Imrich: Zaměřili jsme se na vyhodnocení nízkoobrátkových výrobních cyklů. Naším cílem je navržení co možná nejoptimálnějšího obsazení linek na výrobu pěnových dílů, a sice formami v kombinaci sedák/opěra. Ve výsledku dojde k vyrovnanějšímu plánování, k zamezení zbytečných výměn forem a snížení zmetkovitosti při rozjezdech výroby. S tím samozřejmě souvisí i optimálnější nastavení skladových zásob, šetření energií a prostojů. Bronislav Imrich (OZ2) pracuje v týmu s Františkou Leciánovou (OZ2) a Lenkou Gajdovou (OZ1). Sponzorem týmu je Rostislav Machát. Pětičlenka 8

9 Podnikovou akademii podpoří Evropské fondy Akademie Gumotex uspěla s žádostí o financování vzdělávání techniků. V průběhu dvou let tak můžeme čerpat až 3,9 milionu korun z Evropských fondů. Na konkrétní vzdělávací aktivity lze použít 2,1 milionu, zbylé peníze pokryjí mzdové příspěvky části účastníků, administraci projektu a s ním spojené nepřímé náklady. Zelenou tak dostal námi navrhovaný způsob rozvoje techniků, který bude zahrnovat školení v oblastech výrobních technologií a materiálů, činnostech konkrétních procesů, ale i návazných oborů. Projekt naváže na systém dobíhajícího nultého ročníku vzdělávání techniků s tím, že i teorie bude více zaměřená na konkrétní procesy v našich závodech. Teoretická část bude pokračovat částí praktickou, tedy odzkoušením a zaváděním nového do praxe. Uspěli jsme v konkurenci šesti stovek velkých podniků Trojlístek Tým Výroba F-5 navrhne lepší tok materiálu Radek Pochylý: Na dílně budovy č. 13, kde probíhá vysokofrekvenční svařování, řešíme nevyhovující tok materiálu během výroby. Cílem je optimalizace výrobního procesu spočívající v časovém sladění jednotlivých operací. Výstupem pak bude návrh zahrnující lepší rozmístění jednotlivých strojů včetně přívodů energií, návrh na vhodnější přístupové a manipulační prostory. Samozřejmě vyhodnotíme s tím vším spojené náklady. Úkol řešíme formou projektového řízení. To znamená, že identifikujeme rizika, zohledníme náklady a vyhodnotíme přínos. Hlavním přínosem by mělo být snížení zmetkovitosti, ke kterému dochází při neustálém stěhování často těžkého materiálu během výroby. Radek Pochylý (OZ3) pracuje v týmu se Stanislavou Kychlerovou (OZ3), Martinem Dolákem (OZ2), Martinem Michalovičem (OZ6) a Martinem Gergelem (OZ3, na snímku chybí) Náš projekt obstál v opravdu tvrdé konkurenci. Celkem bylo předloženo žádostí v celkové výši přesahující pět miliard korun. Poskytovatel však mohl rozdělit pouze sedm set milionů. Zhruba půl na půl se dělily menší a velké podniky. Z šesti stovek velkých podniků bylo vybráno devadesát devět. Gumotex je jedním z nich. Základní podmínkou pro přiznání dotace byla podpora odborného vzdělávání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici daného zaměstnance. U velkých podniků se navíc musí jednat o vzdělávání systémového charakteru spojené s tvorbou nového či inovativního systému vzdělávání. Proto jsme v projektu naplánovali vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní činnosti rozdělené po procesech. Při jejich sestavování jsme vycházeli z výstupů dotazníkového šetření, návrhů vedoucích pracovníků i vedení společnosti. Možná právě tohle bylo základem našeho úspěchu u jednotlivých hodnotitelů projektu. Spousta podniků totiž zaznamenala zklamání z neúspěchu žádosti, když naplánovala vzdělávání po společných modulech, do kterých se hlásí pracovníci z různých procesů a úrovní. Vedle vzdělávání hrazeného Svazem chemického průmyslu ČR a úspěšných žádostí o dotace na jazykovou výuku nebo tvorbu systému odměňování, je bezmála čtyřmilionový projekt zásadní příležitostí, jak čerpat finanční prostředky z alternativních zdrojů na vlastní vzdělávací aktivity. Pavel Kašuba Výroba F-5

10 Rozhovor Myslivečková a Brown bojovali na MS březnu proběhlo v kanadském Londonu Mistrovství světa V v krasobruslení 2013, kterého se v kategorii tanců účastnil český pár z břeclavského klubu Lucie Myslivečková a Neil Brown. V nabité soutěži postupovalo z krátkých tanců do volných jízd 20 párů z 29 kvalifikovaných. Lucie a Neil zajeli bezchybnou jízdu, se kterou si dokonce vylepšili nejlepší bodový zisk v sezoně. Ani to však nestačilo na postup do volných jízd. Sezonu tak zakončili jako 21. nejlepší pár na světě. Lucii Myslivečkovou podporuje také naše akciová společnost. učím něco nového. Sledovat jiné sportovce a tanečníky, ale i jiné umělce, je pro mě vždy inspirací. Byly někdy i doby, kdy jste s tím chtěla praštit? Ano, byly. A bylo jich dost. Ale láska k tomuto sportu mě vždy přiměla vytrvat. Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte? Můj oblíbený autor citátů je Paolo Coelho. Uznávám od něj například tohle: Jak můžeme udělat něco nemožného? S nadšením. Na letošním mistrovství světa Krasobruslařka Lucie Myslivečková nejen o vystoupení na MS: Obecně celá sezóna byla docela náročná, protože jsme jeli mnoho závodů po celé Evropě. Ale byli jsme dobře připraveni zejména díky letní přípravě v Lyonu a v Praze, takže dá se říct, že jsme to zvládli bez větších problémů. Vyvrcholením bylo samozřejmě mistrovství světa, kde nám o necelé dva body unikla účast ve finále. Samozřejmě nás to oba dost mrzelo, ale předvedli jsme hodně dobrý výkon a s výsledkem jsme spokojeni. Měsíc v roce patří výhradně rodině Lucie na sebe také prozradila, že má hodně ráda zvířata. Mezi ta oblíbená prý patří vlk, hroch a lední medvěd. Tedy samá silná stvoření. Doma v Břeclavi máme fenku westíka Kiminku, o kterou se teď stará maminka s tatínkem. V Lyonu zvíře nemám, protože by se trápilo, kdybych nebyla doma, dodala. Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu síly do dalších soutěží! Mirka Myslivečková: Jsem na dceru hrdá Asi není třeba zdůrazňovat, že matkou úspěšné reprezentantky je naše kolegyně Mirka Myslivečková, která pracuje na pozici vedoucího technologa. Také ona má lví podíl na úspěchu dnes už známé krasobruslařky. Lucie na začátku kariéry, na fotografii třetí zleva Na co se připravujete nyní? Moji prioritou jsou státnice na vysoké škole, které budu mít v červnu. A po tréninkové přestávce se začneme připravovat na reprezentační prověrky, které proběhnou v srpnu v Praze. Máte nějaký krasobruslařský vzor? Vzorů mám hodně a nejen krasobruslařských. Od každého se ráda Jak dlouho se vlastně Lucie věnuje krasobruslení? V podstatě od malička. V roce 1994 jsme se přestěhovali z Prahy do Břeclavi a nikoho jsme tady neznali. Já jsem jako malá bruslila a jelikož byl v Břeclavi krasobruslařský oddíl, tak jsme tam začaly chodit, já trénovat a Lucie se mnou bruslit. Vzpomínáte na její první sportovní úspěchy? Určitě, na prvních závodech, které se konaly v Břeclavi, se vůbec nebála a moc se těšila. A to jí zůstalo. Každý rok se těší na závodní část sezony. Já prožívám všechny závody svých svěřenců, nejen ty první. Chce to velkou odvahu si stoupnout na velkou ledovou plochu, kde jste najednou sám bez trenéra před rozhodčími a hlavně rodiči, sourozenci, prarodiči a známými, kteří se na vás přijdou podívat. Těmto 10

11 Podporujeme Mládež ve stolním tenisu úspěšná v rámci celé republiky Ing. Mirka Myslivečková dětem je pět až šest let, jsou menší než mantinel a většinou ještě ani nechodí do školy. Jsou ale i děti, které právě kvůli závodění přestanou bruslit. Mladí stolní tenisté MSK Břeclav bojují úspěšně i na celostátní úrovni. Jan Vašíček obsadil na kontrolním turnaji starších žáků ČR v Havířově pěkné sedmé místo, když šel do soutěže z jedenácté příčky nasazovacího žebříčku. Veronika Tušlová, aktuálně třetí hráčka této kategorie v ČR, ve stejném termínu reprezentovala ČR na mezinárodním turnaji na Maltě. Co znamená v krasobruslení jednadvacáté místo na světě? Pro nás všechny jednoznačně velký úspěch. Jsem na dceru i jejího nového partnera hrdá. Jakého úspěchu Vaší dcery si nejvíce vážíte? Všech, a to nejen v krasobruslení. Jak náročná byla příprava na MS z pohledu matky úspěšné reprezentantky? Pro dceru a Neila to byla určitě velice těžká sezona nejen co do počtu závodů. Příprava probíhá celoročně, kromě jednoho měsíce v roce, kdy mají volno, a to v červnu. Jak si potom takový měsíc užívá? Nejdříve musí dohnat školu a pak si ukradneme jeden týden a všichni si navzájem užíváme. Děláme rodinné výlety, navštěvujeme příbuzné, chodíme houbařit pokud rostou. Kolik času vlastně trávíte s dcerou? Co nejvíc, co nám její povinnosti dovolí. Ještě, že existuje skype. Jak často a kde Lucie trénuje? Lucie trénuje v Lyonu, tréninky jsou od pondělí do soboty, dvoufázově. Velmi malou část přípravy mají v Praze. Takže má toho opravdu dost. Jak je tento sport náročný finančně? Řekla bych, že velmi. Většina financí jde z rodinného rozpočtu. Bohužel je to sport, který sponzory nepřitahuje. Co říkáte na 2. místo v regionální soutěži sportovec roku? Je to rozhodně ocenění její tvrdé práce. Ceny, kterou jsem musela převzít za dceru z důvodu její nepřítomnosti v republice, si všichni moc vážíme. Dva ročníky předtím Lucie anketu vyhrála. Je to fantastické, jak se tento krásný sport díky Lucii dostává do podvědomí lidí z Břeclavska. Na snímku aktuální posila MSK Břeclav a dva špičkoví mládežníci oddílu: zleva Veronika Tušlová, Suthasini Sawettabut a Jan Vašíček. Družstvo starších žákyň MSK Veronika Tušlová a Nikol Cerovská obsadilo výborné čtvrté místo na M-ČR v Ostravě a družstvo dorostenek, hrající ve složení Veronika Tušlová, Magdaléna Šubíková, získalo mezi šestnácti vybranými celky páté místo v ČR. Jaroslav Hýbner Děkujeme za rozhovor! Turnaj v bowlingu přilákal také ženy V sobotu 9. března proběhl tradiční turnaj čtyřčlenných družstev na bowlingové šestidráze v Hodoníně. Celkem dvanáct družstev změřilo síly během šesti kol. Vyhodnocena byla tři nejlepší družstva a zajímavé ceny si odnesli také nejlepší jednotlivci. V porovnání s předchozími ročníky se letošního turnaje zúčastnil zatím největší počet žen. Na bowlingovou dráhu jich nastoupilo rovných deset. Nejlepší družstva Mráz Miroslav, Helešicová Silvie, Káňa Pavel, Šálek Jiří (družstvo na snímku) Kratochvíl Václav, Hybler Rostislav, Mokráň Jaroslav, Zálešák Lubomír Čápek Kamil, Hovězák Josef, Čuka Stanislav, Slámová Petra Nejlepší jednotlivci - ženy 1. Řehánková Iveta Helešicová Silvie Slámová Petra 698 Nejlepší jednotlivci - muži 1. Šálek Jiří Zálešák Lubomír Čápek Kamil 856 Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za předvedené výkony a za příjemně strávený čas. Poděkování patří také vedení společnosti a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití našich zaměstnanců. Ing. Miroslav Mráz

12 Přispěli jsme na auto pro dětský domov Naše společnost přispěla na automobil určený dětem dětského domova v Hodoníně. Dodávka Ford Tranzit bude sloužit k přepravě dětí na výlety, na různé soutěže a akce, které se konají v rámci dětských domovů po celé České republice. Prostorné auto také umožní, aby děti cestovaly spolu s oblíbenými dvěma psy cvičenými na canisterapii. Hodonínskému dětskému domovu pomohla získat auto společnost A-B help, která zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a oblastí firem. (red) Společenská kronika únor březen 2013 Oslavili 50 let: Blanka Kubečková, Anna Lucová, Zdeněk Pozděch, Miloslava Poláčková, Milan Paulík, Světlana Havlová, Marcela Sucháčková 30 let ve firmě: Marie Buršíková 35 let ve firmě: Josef Piškula 40 let ve firmě: Vítězslava Rybová Nastoupili: Bc. Josef Pilipčinec, Radim Škarka Pracovní poměr ukončili: Markéta Valentová, Ing. Josef Horníček, Jiří Fialka, Marie Nejezchlebová, Jan Pavka, Iveta Předínská, Andrea Urbanová, Ludmila Peterková, Ing. Richar Machát, Jan Osička Andrea Červenáková, Jiří Prudil, Alena Anderlová, Monika Brtevníková, Markéta Lhotská, Jana Nováková, Klaudie Přibylová, Zdeňka Salčáková, Božena Zimová, Radim Kokavec, Alena Brzobohatá, Kamil Kutý, Jaroslav Mejzr Do důchodu odešly: Zdeňka Herková, Olga Klimešová, Jiřina Kudlíková Na mateřskou dovolenou nastoupily: Lucie Prajková, Ing. Martina Konečná V 1. čtvrtletí 2013 darovali krev Anderle Radek, Antošová Martina, Baláš Čeněk, Baláš Roman, Balgová Věra, Baťka Ludvík, ing. Beránková Lenka, Bergman Petr, Čapka Milan, Čapka Petr, Černý Tomáš, Čuka Stanislav, Čumalová Renata, Dolák Martin, Dvořáková Jiřina, Ferstlová Radmila, Fintajsl Michal, Fňukalová Iveta, Hamadová Dagmar, Hamanová Františka, Hanáková Helena, Hasil Jiří, Helešic Bronislav, Hes Vladimír, Hlaváčová Kamila, Horák Dušan, Hovězák Josef, Hrabicová Naděžda, Hrabovský Tomáš, Hruška Lubomír, Hybler Rostislav, Imrich Bronislav, Kabeláčová Helena, Kainová Martina, Katucký Petr, DiS. Kloučková Markéta, Kočík David, ing. Kovalčík František, Kříž Petr, Kubina Jan, Kuja Jiří, Kunderová Lucie, Kutý Kamil, Lim Karel, Maleňák Michal, Maleňáková Dagmar, Martuška Miroslav, Mašková Jitka, Mikudíková Miluše, Molek René, Němec Jiří, Nešporová Petra, Nováková Dana, Nováková Lenka, Očenášek Jan, Osičková Ivana, Ostřížková Leona, Podolníková Petra, Pochylá Šárka, Poljak Martin, Ponikelská Lenka, Prokop Libor, Průdek Marian, Raková Miloslava, ing. Rezek Oldřich, Sádlík Dušan, Sedláček Jiří, Sedlář Otakar, Seifert Petr, Schallenberger Jan, Schmied Pavol, Schwertnerová Soňa, Stachovičová Jaroslava, Straka Drahomír, Střílková Joanna, Suchánková Lenka, Svobodová Jana, Štyksová Monika, Šulc Jindřich, Tonová Antonie, Tuček Patrik, Tučková Eva, Turečková Štěpánka, Uhrmacher Ivan, Vaňková Miroslava, Váňová Lucie, Vašková Ladislava, Vítek Libor, Zahálková Eva, Zachař Michal, Zbranková Lenka. Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Růžena Elsnerová, Stanislav Fibingr, Jarmila Bartošová 65 let: Alena Gajdová, Miroslava Kyclová, Pavla Ledvinová, Dana Doležalová, Zdeňka Berková, Marie Fojtíčková, Emil Horáček, Eva Rolníková, Vladimír Filka, Ludmila Džunová, Anna Součková, Jiří Fiala, Marie Hrubá 70 let: Pavel Buzrla, Božena Zrubcová, Jaroslava Helešicová, Marie Pardovská, Milada Jandáková, Marie Martínková, Květoslava Faitová, Anna Janulíková, Karel Fitz, Arnošt Wald 75 let: Jaroslava Wagnerová, Anna Pešlová, Terezie Hlavenková, Věra Jurovatá, Vilém Krůza 80 let: Marie Ořeská, Růžena Krejzová, Marie Dolečková 85 let: Anna Kopuletá, Marie Konečná Zemřeli naši bývalí kolegové: František Balíček (1939), Jaroslav Hübner (1953), Jan Janulík (1953) Jana Černotová personální úsek Všem přátelům a známým děkuji za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela Jana Šuby. S poděkováním manželka Olga Klimešová. Odbory informují V měsíci březnu proběhla konference odborové organizace. Výstupem jsou nové zásady hospodaření pro rok Sociální oblast ve prospěch členů - Sociální podpora při dlouhodobé nemoci Kč v případě nemoci delší než 4 měsíce - Podpora při úmrtí člena odborové organizace Kč - Dar při životním jubileu 50 let Kč při členství min. 2 roky - První odchod do starobního, invalidního nebo předčasného důchodu Kč - Odborářům-zaměstnancům v evidenčním stavu poukázka 800 Kč při členství min. 7 měsíců v r Příspěvek na lyžařský výcvik 500 Kč do věku 15 let včetně - Příspěvek na školu v přírodě 500 Kč do věku 15 let včetně - Denzitometrie, příspěvek na vyšetření žen starších 45 let 200 Kč - Dětem členů odborové organizace zajistit zájezd k MDD - Bezplatná právní poradna pro členy - Příspěvek v nemoci 600 Kč (1x ročně po patnácti pracovních dnech nemoci) - Podpora v nezaměstnanosti Kč měsíčně - maximálně 7 měsíců a při rekvalifikaci Kč. Souběh není možný. Kulturní oblast Akce organizované odborovou organizací Rekreace Příspěvek na poznávací zájezd pro člena ZO Kč Sport Sportovní akce organizované odborovou organizací a využití pronájmů skupinami zaměstnanců podniku Udržovací příspěvek od členů odborové organizace Placení členských příspěvků od druhého měsíce pracovní neschopnosti 40 Kč za měsíc Bližší informace u Libuše Štěpánkové, předsedkyně ZO Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Tištěný náklad 500 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p. 3062, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PF 2010. DRUŽBA, stavební bytové družstvo Brno v tomto roce oslavilo 50. výročí. ÚVODNÍ SLOVO

PF 2010. DRUŽBA, stavební bytové družstvo Brno v tomto roce oslavilo 50. výročí. ÚVODNÍ SLOVO DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 24 Prosinec 2009 ÚVODNÍ SLOVO podruhé v tomto roce Vám předkládáme několik informací, důležitých pro činnost družstva. Blíží se doba bilancování. Již

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Seatbelts division. Hodnocení ekonomického vývoje. Ekonomický vývoj divize Bezpečnostních pásů v roce 2008 byl ovlivněn hlavně těmito událostmi:

Seatbelts division. Hodnocení ekonomického vývoje. Ekonomický vývoj divize Bezpečnostních pásů v roce 2008 byl ovlivněn hlavně těmito událostmi: Hodnocení ekonomického vývoje Ekonomický vývoj divize Bezpečnostních pásů v roce 2008 byl ovlivněn hlavně těmito událostmi: - Úspěšným transferem výroby bezpečnostních pásů pro Nissan Micra z anglického

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren Energie prověřená časem výstavba a provoz solárních elektráren HISTORIE SPOLEČNOSTI Základy investičních a developerských společností pod obchodním názvem SUNINVEST byly položeny v roce 2007, založením

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I témata pro kombinovanou formu studia vedoucí diplomové práce název seminární práce student 1 Ing. Aigel

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011 Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři. Setkáváme se opět po roce na naší výroční

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru Pohledávky na úhradách za služby poskytované s nájmem obytných místností v ubytovně Svojsíkova stezka čp. 3018, tzv. N-centru. Dlužníky jsou osoby ze sociálně

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu Obří slalom Červeňák, Olešnice v Orlických horách Kategorie: špunti dívky 1 Čtvrtečková Magdaléna 2008 OK ski Pardubice 0:20.08 0:19.47 0:39.55 2 1 Machová Veronika 2008 Sokol Nový Hrádek 0:20.63 0:20.63

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR a je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní pracovníci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více