Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2011/2012

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného ŠJ DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy do Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy, od pověřený vedením školy, od ředitel Ing. Eliška Šťastná Veltruská - vedoucí MŠ do Radka Havasiová vedoucí MŠ od Martina Kühnová vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Jaroslava Šebestová vedení mezd Ing. Pavla Ortová zpracování účetnictví Dagmar Lukáčová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 2

3 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola 74 Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna 250 strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 2 Učebna cizích jazyků 1 Učebna cizích jazyků 2 Multimediální učebna Učebna Fy-Che Kabinet Fy-Che Učebna přírodopisu 3 Komentář (změny v daném školním roce) Postupně probíhá výměna osvětlení a starých radiátorů. Do jedné z učeben 1. stupně byla pořízen pevně umístěný dataprojektor. Na 2 st. je většina učeben modernizovaných. Některé však ještě potřebují osvětlení a opravy podlah. V průběhu prázdnin byly vyměněny staré žebrové radiátory. Ve všech učebnách je nový nábytek. V některých je třeba vyměnit žákovské lavice. 30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, nový nábytek 20 ks PC pro žáky Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod vody, malého napětí do žákovských stolů. Nové pracovní stoly a nábytek Nově vybavena pevně umístěným dataprojektorem s promítáním na bílou tabuli. Vyměněny žebrové radiátory

4 a vstupní dveře se zárubní. Knihovna Žákovská kuchyňka Školní dílny Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada, atrium Školní hřiště Školní občerstvení Okolí školy Vybavení učebními pomůckami Školní družina Školní jídelna 2 ks notebooků, nový nábytek regály pro knihy, žákovské stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní fond o 579 nových knih. V současné době tak knihovní fond obsahuje 3978 publikací. Vybavena pro výuku předmětu svět práce (vaření) Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Možnost trávení přestávek a volného čas stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Nové hřiště bylo vybudováno v blízkosti školy v areálu Pod skálou a od jara 2011 využíváno školou v čase výuky. Pitný režim je také zajištěn pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a sušenkami. V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Ve školním roce 2010/11 proběhla významná výměna učebnic pro 1. a 2. stupeň. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. V rámci projektu Rozšíření ZŠ, byly pořízeny interaktivní učebnice Fraus. Postupně jsou obnovovány pomůcky učitelů nástěnné mapy, metodiky. Z projektu tzv. Šablon bylo zakoupeno 6ks notebooků pro učitele. Nová hlavní třída ŠD je v budově ZŠ s kobercem a novým nábytkem. Druhá menší třída je též s kobercem a novým nábytkem. Od je rozšíření kapacity družiny na 75 žáků. Pro rozšíření je k dispozici kmenová třída 1. stupně, která v dopoledních hodinách slouží k výuce a v odpoledním čase slouží potřebám ŠD. Školní jídelna začala nabízet dvě jídla. Postupně dochází k obměně dosluhujícího vybavení (zakoupena nová lednice). Během letních prázdnin (7-8/2012) proběhla výměna vzduchotechniky v kuchyni, dále se uskutečnily drobné opravy a výmalba. 4

5 Mateřská škola MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. Do budoucna je plánováno ještě s výměnou šatních botníků pro děti v 1. a 3. třídě. Ve 3. třídě je nutná výměna starých postýlek. Byla zprovozněna prádelna v suterénu pro praní ručníků. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 (3 zástupci obce, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogů) Předsedkyně ŠR Lucie Kopecká Kontakt Komenského 200, Byšice V listopadu 2011 proběhly nové volby do ŠR a a proběhlo zasedání nově zvolené ŠR. Na zasedání ŠR Školská rada schválila nově upravený Školní řád a Klasifikační řád. Dále schválila nově upravený Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07. Do Školního vzdělávacího programu byly zapracovány tzv. Standardy vzdělávání pro předměty Čj, Ma, Aj. 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2011/2012 Ročník: a Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07. Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek čj. 136/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových stránkách školy a v kanceláři vedoucí MŠ. 5

6 2.2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání,,čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Obor - Předměty Disponabilní dotace I.st Disponabilní dotace Český jazyk a literatura ,5 4 4,5 2,5 18 Aj/ Nj II.st. Matematika a její aplikace Matematika ,5 4,5 4 2,5 18 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 0 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 Rodinná vých Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Disponabilní časová dotace Volitelné předměty 0 0 II. Jazyk Aj/Nj Sportovní hry Sport.hry plus Př semin. 0 1 ICT semin. Konverzace v Aj 1 0 Cvičení Aj Celková časová dotace

7 2.3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Ve školním roce 2011/2012 se v mateřské škole vyučovalo podle vlastní školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem,,rok je dlouhý copánek, na konci má korálek s mottem: Hrajeme si od jara do zimy (č.j. 80/09, platnost od , schváleno na pedagogické radě v srpnu 2009) Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Podzime, podzime... Kdo jsem a kde žiji... Vánoční čas nastává... Co už umím... Den země... Máme se rádi s mámou a tátou... Vteřiny v přírodě... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Zima je tu děti... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Do pohádky za zvířátky... Haló,haló,co se stalo??? NA KONCI MÁ KORÁLEK... 7

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,271 Z celku s VŠ vzděláním 13 12,637 Učitelé MŠ 6 5,55 Asistenti pedagoga 1 0,25 Školní družina 3 1,391 Nepedagogové Správní zaměstnanci 10 6,340 Školní jídelna 6 4,630 Celkem 39 31, Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Fyzické osoby celkem Kvalifikovaní Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelé MŠ Vychovatelky ŠD Asistent pedagoga Učitelé cizích jazyků V základní škole (přepočteno na úvazky) Počet Z toho bez kvalif. Celkem 1,98 1,18 anglický jazyk 1,8 1 německý jazyk 0,18 0, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení Funkce pracovníci 1. administrativní a spisový pracovník školník, školnice 2 1,9 3. topič 1 0,25 4. uklízečky 5 3,19 5. vedoucí jídelny Kuchařky a pracovnice provozu 5 3,63 8

9 3.5 Organizační schéma školy Organizační schéma platné od : 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2012/2013 stav k Zápis do 1. ročníku proběhl dne: K zápisu se dostavilo 31 Z toho po odkladu se dostavilo 2 Celkem přijatých zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků ze 7. až 9. tříd (na konci školního roku ) ročník typ školy počet přijatých žáků neumístěn 1 gymnázium 2 střední odborná škola 10 střední odborné učiliště 8 celkem 21 9

10 4.3 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st 1 - počet žáků celkem Historie pohybu žáků nastoupili, odešli od do POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo A B

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1 Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2011/12 Třída Prospěli s vyzn. Přehled prospěchu ve školním roce 2011/12 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. 2. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni % 5.88 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 5.88 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 8.00 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % 8.00 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 6.A % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 6.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 6.25 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 6.45 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % % 0.00 % % % 6.45 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 5.26 % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % 11

12 5.2 Žáci s SVP 1. stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 11 1 Celkem st Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodiny ADN probíhaly každé pondělí a čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Děti se specifickými poruchami učení pracovaly s různými cvičeními různými metodami, které byly vybírány podle oblastí, v nichž dítě selhává. Cvičení byla zaměřena na reedukaci sluchového vnímání, která je nedílnou součástí procesu reedukace specifických poruch učení vůbec, zvláště reedukace dysortografie. Děti se učily naslouchat, procvičovaly sluchovou paměť, sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu. Další oblast, která byla u dětí rozvíjena, se týkala rozvoje zrakového vnímání a jeho reedukace. Při cvičeních byla zapojena i řeč, motorika, paměť a myšlení. Nebyl opomenut rozvoj řeči v souvislosti s jazykovým citem. Neméně důležité než vlastní mluva, je vyprávění druhého a to nejen dospělých, ale i spolužáků. Pro budoucí život dítěte je totiž důležité nejen mluvit, formulovat přesně své myšlenky, ale i naslouchat druhému a vést dialog. Rozvoj jazykového citu a obsahové stránky řeči podporovalo u žáků zejména tvoření vět a upřesňování významu slov. Reedukace žáků v hodinách ADN byla následně zohledněna individuálním plánem, podle kterého integrovaní žáci pracovali v rámci třídy. Plán schválili rodiče. 12

13 Hodnocení a klasifikace byly prováděny citlivě s ohledem na individuální charakteristiky žáka. Je nutno podotknout, že následná domácí podpora reedukace ze strany rodičů značně pokulhává. Ve většině případů končí práce rodiče návštěvou pedagogicko psychologické poradny s dítětem. S výhledem do dalšího školního roku je třeba zaměřit se na individuální pohovory s rodiči, jak bude náprava doma probíhat, tzv. podpora reedukace v domácím prostředí. Prozatím práci, kterou děti dostávaly domů, většinou nevypracovaly nebo na ni zapomněly. Podle výpovědi dětí se rodiče ani neptali, co v hodinách ADN dělají, nemluvě o tom, zda si nemají něco procvičit. Specifické poruchy učení vyžadují individuální přístup nejen ve škole, ale i doma. Bez vzájemné spolupráce pozbývá jedna hodina reedukace týdně pro dítě s poruchou učení významu. Nezájem rodiče se ve velké míře stává příčinou prohlubování poruchy místo její nápravy. 5.4 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Zpráva výchovného poradce Mgr. Jaroslavy Vorlové: Na začátku školního roku bylo na ZŠ Byšice celkem 14 integrovaných žáků. Všichni žáci jsou integrováni se specifickými poruchami učení. V září a v lednu byli odesláni do PPP žáci, kterým končila platnost vyšetření. Během školního roku psychologická poradna doporučila k integraci dalších 5 žáků. Dále bylo nově vyšetřeno na žádost rodičů a školy 5 žáků, kterým nebyla integrace vystavena. S výsledky vyšetření v PPP byli seznámeni všichni vyučující na začátku a v průběhu školního roku. Pedagogicko-psychologická poradna doporučila u 2 žáků 1. stupně asistenta pedagoga. Během školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníků Informační a poradenské středisko na Mělníku, kde získali informace o volbě povolání. Tyto informace získávali také během školního roku v předmětu Svět práce volba povolání. Žáci 9. ročníku se zúčastnili také několika exkurzí. Výstava vzdělávání Mělník, Thimm Všetaty, školní potravinářská dílna v Praze. Z devátých ročníků letos vyšlo 19 žáků. Z toho 12 žáků na gymnázia a střední odborné školy zakončené maturitou, 7 žáků na střední odborná učiliště. Z osmého ročníku odešel s dokončenou 9 letou povinnou šk. docházkou 1 žák a ze sedmého ročníku rovněž s dokončenou 9 letou povinnou šk. docházkou 1 žák. V průběhu školního roku došlo také k několika závažným porušením školního řádu a byly svolány výchovné komise. Zápisy z těchto pohovoru jsou vedeny. V závěru školního roku byly také předány pomůcky integrovaným žákům v hodnotě 100,- Kč na jednoho žáka. 13

14 5.5 Výchovná opatření pochvaly udělené ve škol. roce 2011/12 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B celkem Výchovná opatření - udělené ve škol. roce 2011/12 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen 2012) třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem

15 5.8 Opakování ročníku ve školním roce 2011/2012 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2011/12 třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , ,72 6.A ,33 6.B , , , , , Testování žáků ve školním roce 2011/2012 Naše škola obdržela CERTIFIKÁT od společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovné vzdělávací činnosti na základě realizace evaluačních projektů v letech 2009/2010 a 2010/2011. Ve školním roce 2011/12 proběhla tato testování: testování Stonožka pro 6. ročníky ( ) testování Klíčové kompetence pro 8. ročníky ( ) testování sociálních dovedností, vyrovnaného sebepojetí, pozitivní vztah k vlastní budoucnosti, ke kultuře, k ekologii, tolerance a respektování ostatních, pozitivní studijní návyky. testování Stonožka pro 9. ročník ( ) Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy. 15

16 Naše škola je od 6. do 9. ročníku zapojena do takzvaného projektu KEA, což je komplexní evaluační nástroj umožňující školám pravidelnou zpětnou vazbu a sledování pokroku žáků v každém ročníku. Poskytuje tak základ pro systematickou autoevaluaci školy. STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků naší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb. testování plně on-line SCIO testování POHODA Dotazníkové šetření POHODA probíhalo na celé druhém stupni naší ZŠ od do Cílem bylo zkoumání postojů žáků a učitelů a celkového klimatu školy. Získaná zjištění dala dobrou představu např. o tom, jaký mají žáci vztah ke svému učiteli nebo jestli se ve škole cítí bezpečně, či jaké jsou prostory školy. SCIO testování Informační gramotnost s Gepardem Testování Poběžte s gepardem 5. a 9. třídy proběhlo Testovány byly znalosti v oblasti informační gramotnosti kde informace najít, jak se v nich zorientovat. Vědět, jak informace vyhodnotit, využít a předávat. Vědět, kdy a proč jsou informace potřeba. Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků Škola se zúčastnila v době od do celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Byly připraveny testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny. Cílem prvního celoplošného testování z pohledu testů mělo být ověření, zda je myšlenka jednotných testů ověřujících minimální úroveň dovedností aplikovatelná na celou šíři populace žáků, a zda pro zvýšení užitečnosti výsledků testování pro žáky s lepšími než minimálními dovednostmi je možné a vhodné použít testy s diferencovaným obsahem (tj. především to, jestli budeme umět z výsledků činit užitečné závěry nejen pro žáky s nízkou a průměrnou úspěšností, ale také pro žáky s nadprůměrnými výsledky v testu). V první celoplošné generální zkoušce bylo i cílem učinit podrobnější náhled na úroveň osvojení sledovaných dovedností žáky 5. a 9. ročníků. Byla využita technologie tzv. tlustého klienta testovací aplikace. Škola si stáhla instalační modul na jednotlivé PC stanice a následně uvolněné testy. Po testování odeslala soubory s odpověďmi žáků. 16

17 5.11 Čtenářská gramotnost Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti se promítlo i do vzdělávacího procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Byly učiněny následující kroky: 1. Otevření Byšické literární čajovny v prostorách školy, kde je možné realizovat volnočasové aktivity s možností výpůjčky knih (úterý 13:30 16:00; středa 7:15 7:45), a probíhala zde též výuka (7. třída individualizace EU, 6. A; ve výjimečných případech 8. a 9. třída, a to v závislosti na počtu přítomných žáků). Provoz zajišťuje Mgr. Renata Špačková. 2. Otevření školní knihovny s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová. 3. Nákup knih: a/ pro možnost výpůjčka v čajovně či v knihovně; b/ pro práci ve vyučovacích hodinách. Realizováno díky projektům EU (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 4. Spolupráce s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty, nakladatelstvím Fragment. Akce na podporu čtenářské gramotnosti: Individualizace výuky (7. ročník) díky Operačnímu programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dílna čtení (metody kritického myšlení) Třída čte: 6. A P. Šrut - G. Miklínová: Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí; I. Klíma - B. Fritta: O chlapci, který se nestal číslem 7. ročník Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo; P. Ginz: Návštěva z pravěku*, C. S. Lewis: Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň*; E. Štorch: Minehava*; Ch. Pressburger: Deník mého bratra; P. Šrut - G. Miklínová: Lichožrouti 8. ročník - Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo 9. ročník Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo Powerpointové prezentace Prezentace byly výsledkem několikaměsíční práce, jež zahrnovala: 1. Četba knihy 1. skupina: P. Ginz: Návštěva z pravěku; 2. skupina: C. S. Lewis: Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň, 3. skupina: E. Štorch: Minehava. 2. Práce s textem: metody kritického myšlení. 3. Záznam z četby. 4. Práce se Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem literárních pojmů. 5. Internet, zdroj informací životopisná data, osudy spisovatelů (wikipedia, 17

18 6. Sestavení powerpointové prezentace na základě získaných vědomostí. Noc s Andersenem (7. třída: Noc s Adrianem Moleem), března 2012 Soutěž o Hihlíkovy ponožky: vyhlášena , výsledky oznámeny na školní akademii Plněny byly následující úkoly: 1. Absolvování lichožroutského testu. 2. Zapojení do projektu Čtení pomáhá. 3. Napsat článek o setkání s Hihlíkovými přáteli, paní Miklínovou a panem Šrutem. 4. Vymyslet dalšího kamaráda pro Hihlíka a představit mu ho. Beseda se spisovatelem Pavlem Šrutem a ilustrátorkou Galinou Miklínovou, autory Lichožroutů, 2. března 2012 (6. a 7. třída). Předcházel Lichožroutí týden čtení knížek z dílny těchto autorů, přednes básní, nácvik písní o lichožroutech; seznámení se se základními životopisnými údaji. Vedení Čtenářského blo/g/ku (6. A, 7. třída) - záznamy o přečtené knihy, seznam přečtených knih, plnění úkolů k četbě, vedení záznamníku Dílny čtení (7. třída). Založeny stránky: HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ KNIHOVNY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Dne byla v Základní škole Byšice nově otevřena školní knihovna. K bylo v knihovně celkem svazků (včetně úbytků). Od tohoto data byla provedena celková revize knihovního fondu a následné vyřazení poškozených a zastaralých knih v celkovém počtu 950 svazků. Knihovní fond školní knihovny po revizi obsahoval publikací. Ke dni byly nakoupeny nové knihy v počtu 304 svazků, které byly hrazeny z fondu evropské dotace. Byla zahájena spolupráce s Městskou knihovnou Mělník, která nám zapůjčila z výměnného fondu knihoven 343 publikací pro čtenáře naší školy. Dětem tak byly zpřístupněny nové a zajímavé knihy. V květnu 2012 zažádala ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník o finanční dotaci pro školní knihovnu Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2012, Podpora hejtmana, Evidenční číslo: FHT/PHT/015626/2012. Byla zpracována rozvaha celého projektu a následně naše škola tuto dotaci získala, a to v celkové výši Kč. Za tuto částku bylo zakoupeno 173 nových knih. Dále byly škole věnovány knížky z domácích knihoven rodičů dětí. Ode dne do konce školního roku se zapůjčilo celkem 946 publikací (z toho 224 knih se zapůjčilo prostřednictvím školní Čajovny). Mezi nejlepší čtenářskou třídu patřila v tomto školním roce 5. třída. Nejlepšími čtenáři celé školy jsou: Kateřina Tůmová (5.tří.), Eliška Kostrhounová (5.tř.), Lucie Kopecká (5.tř.) a Karolína Blechová (4.tř.). Za jejich čtenářskou aktivitu jim byly zakoupeny jako dárek hodnotné knihy. Od roku 2012 začala školní knihovna nově odebírat časopis pro děti Čtyřlístek. Nynější fond školní knihovny obsahuje celkem publikací. Knihovna slouží ne jen k vypůjčování knih, ale i jako studovna pro žáky a pedagogické pracovníky naší školy. 18

19 Ve školní knihovně byly uspořádány celkem 2 čtenářské besedy. 1) Beseda pro předškolní oddělení mateřské školy Byšice, na téma seznámení dětí s knihou, s ukázkami knih pro toto věkové období. BESEDA PRO MŠ 1. Správné zacházení s knihou čisté ruce vhodné místo ke čtení dobré osvětlení 2. Rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií naučná literatura encyklopedie knihy, ze kterých se dozvídáme informace ukázka Encyklopedie předškoláka, str. 258 slova mohou mít opačný význam Encyklopedie předškoláka, str. 70, 77 beletrie pohádky, příběhy o dětech, příběhy o zvířátkách, básničky ukázky knížek Zdeněk Miler apod. 3. Vymezení pojmu spisovatel, ten, kdo knížky píše (ukázky Jiří Žáček, autoři encyklopedií apod.) ilustrátor, malíř dětských knížek (ukázky- Zdeněk Miler, Bohumil Říha, Helena Zmatlíková) ukázka Krtek kamarád (J. Žáček Z. Miler), str. 10, Ukázky Adolf Dudek: Říkankový kolotoč str.32, 36, 56, Usměvavý svět: F. Hrubín Perníková chaloupka, str. 30 Z. Kopecká: Veselé básničky M. Sirůčková: Zlatá skříňka 2) Beseda pro 4. třídu ZŠ, rozdíl mezi beletrií a naučnou literaturou, spojeno s ukázkami. BESEDA PRO 4.TŘÍDU 1. Správné zacházení s knihou čisté ruce vhodné místo ke čtení dobré osvětlení 2. Rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií naučná literatura encyklopedie knihy, ze kterých se dozvídáme informace ukázka knížek beletrie pohádky, příběhy o dětech, dobrodružné knihy, z přírody, poezie, světem křížem krážem, ze života slavných lidí, z historie, ze sportu, klasická literatura ukázky knížek 3. Vymezení pojmu spisovatel autor knih ilustrátor - malíř dětských knížek 19

20 4. Ukázky: AUTOŘI: - 4.tř. Březinová Ivona, Cibula Václav, Defoe Daniel, Doskočilová Hana, Erben Karel Jaromír, Goscinny René, Kainar Josef, Kratochvíl Miloš, Lada Josef, Lindgrenová Astrid, Macourek Miloš, Nepil František, Nezval Vítězslav, Petiška Eduard, Poláček Karel, Rowlingová Joanne Kathleen, Seifert Jaroslav, Sirovátka Oldřich, Sládek Josef Václav, Steklač Vojtěch, Středa Ludvík, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel, Štorch Eduard, Švandrlík Miroslav, Žáček Jiří. 5. Výpůjční řád knihovny. 6. Půjčování knih. ZŠ a MŠ Byšice žádala o finanční dotaci pro školní knihovnu Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2012, Podpora hejtmana, Evidenční číslo: FHT/PHT/015626/2012. Pro tento projekt škola získala finanční dotaci ,-Kč, za kterou byl dokoupen knihovní fond 173 knih. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Hodnocení prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů I v letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci rizikového chování převážně z vlastních zdrojů, hlavně pak uskutečňovat aktivity na posílání pozitivních vztahů v třídních kolektivech. V prosinci 2012 byla podána žádost o přidělení finančních prostředků na financování programu prevence rizikového chování externími pracovníky (Mgr. Zdeňka Kašparová a JUDr. Karel Kašpar). Peníze jsme však nezískali. Ve škole jsme během školního roku vyřešili případ velice nevhodného chování, které již obsahovalo prvky šikany. Po vyřešení a provedení poměrně razantních kroků mohli oba žáci pokračovat ve studiu na naší škole. Dále byly řešeny drobnější přestupky proti školnímu řádu a ojedinělé případy ohrožení výchovy dětí a mládeže. Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování nadále zůstává dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek - otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům - aktivně přijímající zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní aktivity) Kromě plnění témat prevence vyplývající ze školního vzdělávacího programu byly realizovány následující akce: 20

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více